Page 1

ΑΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 Οι πρωτοβουλίες της Δηµοτικής Αρχής


«Τα ανάπηρα άτοµα έχουν το κληρονοµικό δικαίωµα σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους.

Τα ανάπηρα άτοµα οποιαδήποτε κι αν είναι η προέλευση, η φύση και η σοβαρότητα των µειονεκτηµάτων και ανικανοτήτων τους, έχουν τα ίδια θεµελιώδη δικαιώµατα µε τους συµπολίτες της ίδιας ηλικίας, που συνεπάγεται πρώτα και κύρια το δικαίωµα να απολαµβάνουν µια καθώς πρέπει ζωή, όσο το δυνατό κανονική και πλήρη» Με σεβασµό στη διαφορετικότητα, µε γνώµονα την ανάπτυξη και

Διακήρυξη των δικαιωµάτων ΑµεΑ Γενική συνέλευση ΟΗΕ, 1975

υιοθέτηση της φιλοσοφίας του κοινωνικού κράτους και της προστασίας των

.

κοινωνικών

δικαιωµάτων,

ο

Δήµος

Κοζάνης

διεκδικεί

έναν

ουσιαστικό ρόλο στην προαγωγή του επιπέδου ζωής των ΑµεΑ, µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και κυρίως στοχευµένες επιλογές:


Με την 400/2010 απόφαση το Δ/Σ Κοζάνης, ενέκρινε την µείωση κατά 30% των δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για άτοµα µε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.


Ο Δήµος Κοζάνης παρέχει δωρεάν µαθήµατα στο Δηµοτικό Ωδείο, για παιδιά µε αναπηρία


Ο Δήµος Κοζάνης έχει κάνει πράξη

τη

συµµετοχή

των

συλλόγων µε αναπηρία στις συµβουλευτικές επιτροπές, ισχυροποιώντας έτσι τη φωνή και την άποψή τους σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Δήµου.


Ο Δήµος Κοζάνης, διεκδικεί και αναζητά προγράµµατα απασχόλησης Αµεα, διασφαλίζοντας το δικαίωµά τους στην εργασία Και τη συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία


Ο

Δήµος

Κοζάνης

συνεργάζεται µε φορείς και

οργανώσεις

που

µεριµνούν και αγωνιούν για παροχή υπηρεσιών Στο πλαίσιο της κοινωνικής µέριµνας ο Δήµος Κοζάνης, σε συνεργασία

µε την Πανελλήνια Εθελοντική Οργάνωση

Αγωγής Υγείας «Αλληλεγγύη Υγείας» και τους Γιατρούς του Κόσµου, εξασφάλισε οδοντιατρική κινητή µονάδα και ιατρικό

προσωπικό,

που

πραγµατοποίησε

δωρεάν

προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο στα παιδιά του ΚΔΑΠµεΑ.

στα ΑµεΑ


ΟΙ ΔΟΜΕΣ  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 ΕΕΕΕΚ

 Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο


ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Λειτουργεί στην οδό Αιανής, µαζί µε το Ειδικό Εργαστήρι, σε οικόπεδο που παραχώρησε για το σκοπό αυτό

ο

Δήµος, ο

οποίος καλύπτει και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του, διασφαλίζοντας

την

απρόσκοπτη λειτουργία του, δοµές

όταν

αντίστοιχες

ανά τη χώρα

ΚΛΕΙΝΟΥΝ, καθυστερήσεων χρηµατοδοτήσεις

λόγω στις

Εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στην οδό Αιανής


ΕΕΕΕΚ • 

Στο Τ.Δ. της Νέας Νικόπολης, σε κτίριο 786,81 m2 που επίσης παραχωρήθηκε από το δήµο Κοζάνης, φιλοξενείται η λειτουργία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

• 

Ο Δήµος στηρίζει επίσης τις ανάγκες της καθηµερινής λειτουργίας του, καθώς βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τη διεύθυνση του Σχολείου. και την καθηµερινή λειτουργία του σχολείου, σε ότι η Διεύθυνσή του έχει ζητήσει.


Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο •  Στην οδό Ιωνίας, σε οικόπεδο 1.310m2, που επίσης

παραχώρησε

σχεδιάζεται

η

ο

δήµος

κατασκευή

του

Κοζάνης, ειδικού

Δηµοτικού Σχολείου. Οικόπεδο που παραχώρησε ο Δήµος

•  Ο Δήµος εκπονεί τη µελέτη, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες τροποποίησης του σχεδίου που απαιτήθηκαν.


Σύλλογος παιδιών µε αυτισµό •  Στο Τ.Δ. του Aργίλου, ο δήµος έχει παραχωρήσει οικόπεδο έκτασης 2.000m2 για την ανέγερση Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόµων.

Ο δήµος επίσης έχει αναλάβει την ωρίµανση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του κτιρίου.


«Κιβωτός»

• 

Ο Δήµος στέκεται αρωγός, σε κάθε δοµή-ιδιωτική πρωτοβουλία

που

εξυπηρετεί

ανάγκες

των

ΑµεΑ,

λειτουργώντας συµπληρωµατικά στη λειτουργία τους.

• 

Στο

Τ.Δ.

Του

Αργίλου,

όπου

και

λειτουργεί

η

συγκεκριµένη δοµή παραχωρήθηκε από τον Δήµο η χρήση

του

παλιού

σχολείου

στ

οποίο

φιλοξενούνται δραστηριότητες της «Κιβωτού»

και


«Βοήθεια στο σπίτι»

Η οµάδα του «Βοήθεια στο σπίτι», επισκέπτεται

και

προσφέρει

το

σύνολο των απαιτούµενων υπηρεσιών σε

οικογένειες

µε

ανάπηρα

µέλη,

διανέµοντας σ’ αυτές και φαγητό που παρέχεται απ’ τα δηµοτικά συσσίτια.


Παρεµβάσεις - Προσβασιµότητα

 MiniBus  Ράµπες πεζοδροµίου  Θέσεις στάθµευσης ΑµεΑ  Ασανσέρ


MiniBus •  Τα MiniBus ιδιοκτησίας του δήµου, µε

ράµπες

διασφαλίζουν ΑµεΑ για

που το

διαθέτουν,

δικαίωµα

µετακίνηση

Μαζικής

µε

των Μέσα

Μεταφοράς,

συµβάλλοντας έτσι στη γενικότερη προσπάθεια αποµόνωσής

για τους

λειτουργίες της πόλης.

άρση απ’

της τις


Ράµπες πεζοδροµίων-Θέσεις στάθµευσης •  Τα

τελευταία

χρόνια

οι

τεχνικές

υπηρεσίες του Δήµου, µε παρεµβάσεις, έχουν

εξασφαλίσει την

εύκολη

πρόσβαση και µετακίνηση των ΑµεΑ στους κοινόχρηστους χώρους.

Ενώ

η

δηµιουργία

52

χώρων

στάθµευσης ΑµεΑ που χαρακτηρίζονται από

µία

αποτελούν

ισόρροπη την

κατανοµή,

αναγνώριση

της

διαφορετικότητας για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ στην περιοχή του κέντρου και ευρύτερα.


Δηµαρχείο

Ασανσέρ •  Η κατασκευή ασανσέρ εξασφαλίζει το δικαίωµα της πρόσβασης και εξυπηρέτησης των ΑµεΑ στα Δηµόσια κτίρια

Κοβεντάρειο

draseis_amea_dimos_kozanis  

amea_dimos_kozanis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you