Page 1

DESIGNERS Sp. z o.o. (dawniej Designers A.Jagura, Ż.Jagura Sp.J.) ul. Szuberta 27 02-408 Warszawa tel. 22 863 86 77 fax 22 863 42 43 e-mail: handlowy@designers.pl www: www.designers.pl Oddziały:

LUBLIN, OPOLE. Autoryzacje: ORACLE, MICROSOFT, AUTODESK, BENTLEY, IBM, HEWLETT PACKARD, NOVELL, INTEL. Zatrudnienie: 45 pracowników etatowych.

www.designers.pl


NAJNOWSZE TRENDY W INWENTARYZACJI I ZARZĄDZANIU ZIELENIĄ MIEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE M. ST. WARSZAWY

www.designers.pl


Potrzeby Biura Ochrony Środowiska Informacja o: – Lokalizacji – Gatunkach – Stanie, wielkości – Potrzebach pielęgnacyjnych – Pracach terenowych – Historii, w tym stan na dzień – Generator wniosków z szablonów – Archiwum dokumentacji www.designers.pl


Założenia BOŚ dla aplikacji • Praca w narzędziu GIS – domyślnie narzędzia ESRI • Wielodostępność i wieloużytkowość • Praca w sieci rozległej miasta • Powiadomienia o pracach przez aplikację i mail • Zdefiniowane mapy tematyczne i wydruki • Raporty i zestawienia • Standardowy format wymiany danych

www.designers.pl


Designers - realizacja • Wszystkie dane w jednej bazie danych • Niezależność od środowiska GIS – WEB GIS, Intergraph, Autodesk, ESRI • Otwarty format wymiany danych poprzez Geobazę i SHP • Uprawnienia dla użytkowników • Obsługa pielęgnacji, wycinek i załączników • Element zintegrowanego systemu zarzadzania miastem eDIOM www.designers.pl


eDIOM eDIOM ZPD zajęcie pasa drogowego

eDIOM ZPD eDIOM W eDIOM TR reklamy wypadki trasy rowerowe

eDIOM OR organizacja ruchu

eDIOM Rem remonty

eDIOM Inw inwestycje

eDIOM 2012 drogi, mosty, ocena stanu

eDIOM WM wycena majątku

MapView Desktop

Oracle 11 Interaktywne mapy w Internecie

www.designers.pl

eDIOM Zieleń eDIOM L latarnie

SWDE


eDIOM - zieleń • • • • •

• • • •

Szczegółowa inwentaryzacja zieleni Podział na: rodzaj i gatunek Lokalizacja na mapie Pielęgnacja Formy ochrony (park, rezerwat, Natura 2000, pomnik przyrody) Załączniki Mała architektura Raporty Import i export do GEOBASE i shp www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM - zieleń

www.designers.pl


eDIOM – zieleń rozbudowa • Zieleń WWW • Wielopoziomowe mapy tematyczne • Środowisko MapViewDesktop – wielokrotne zmniejszenie kosztów aplikacji • Pełna integracja z eDIOM • Obsługa chmur punktów • Podgląd danych od wykonawców przed importem – pełna funkcjonalność aplikacji

www.designers.pl


eDIOM Zieleń - chmura punktów

www.designers.pl


eDIOM Zieleń - chmura punktów

www.designers.pl


eDIOM Zieleń - chmura punktów

www.designers.pl


Wizualizacja chmury punkt贸w w parku Kombatant贸w

www.designers.pl


eDIOM www

www.designers.pl


eDIOM www

www.designers.pl


eDIOM www

www.designers.pl


GPS CAM

www.designers.pl


eDIOM – MapView Desktop • Wizualizacja danych z bazy Oracle z możliwością edycji bazy poprzez mapę • Automatyczne wyliczanie kilometraży, długości, szerokości i pola powierzchni obiektów • Narzędzia do rysowania (punkt, linia, wielokąt, łuk, wyspa) • Narzędzia wspomagające rysowanie (snap, snap bliski, polar snap, obracanie, dzielenie i scalanie obiektów, suma obiektów, itp.) • Wydruk wg. sekcji mapy • Wydruk wzdłuż osi drogi wg. formatki (np. A3, A4) • Topologia i analizy topologiczne www.designers.pl


eDIOM – MapView Desktop • Wyznaczanie objazdów, utrudnień, najkrótszej drogi, ciągów dróg, rzutowanie na osie • Pomiar długości i powierzchni • Wizualizacja stanu na dzień • Prezentacja elementów drogi na podkładzie mapy rastrowej, wektorowej, ewidencyjnej, ortofoto mapie • Możliwość pracy na plikach CAD/GIS • Serwisy WMS • Obsługa chmury punktów • Dołączanie przejazdów wideo.

www.designers.pl


eDIOM – MapView Desktop

www.designers.pl


eDIOM – MapView Desktop 3D

www.designers.pl


Oferta usług

www.designers.pl


NOWOŚĆ !!!!! LASEROWY POMIAR PASA DROGI • Pomiar z dokładnością geodezyjną • Model 3D pasa drogi • Rejestracja zdjęć poklatkowych wysokiej rozdzielczości – objazd dróg

www.designers.pl


LASEROWY POMIAR PASA DROGI

www.designers.pl


LASEROWY POMIAR PASA DROGI

www.designers.pl


Stacjonarny skaning laserowy

Sprzęt pomiarowy wykorzystywany w skanowaniu stacjonarnym www.designers.pl


Stacjonarny skaning laserowy

www.designers.pl


Stacjonarny skaning laserowy

www.designers.pl


Stacjonarny skaning laserowy

www.designers.pl


Stacjonarny skaning laserowy

www.designers.pl


Stacjonarny skaning laserowy

www.designers.pl


Stacjonarny skaning laserowy

www.designers.pl


Oferta usług • Mobilny skaning laserowy dróg • Inwentaryzacja zieleni • Skaning stacjonarny z kolorową chmurą punktów • Tworzenie modelu 3D dróg w układzie współrzędnych geodezyjnych • Pomiary geodezyjne • Obróbka i transformacje materiału geodezyjnego • Tworzenie internetowych serwisów GIS www.designers.pl


Dziękuję za uwagę

www.designers.pl

WAK8: Najnowsze trendy w inwentaryzacji i zarządzaniu zielenią miejską, Andrzej JAGURA (Designers)  

prezentacja z konferencji SAK: Drzewa w przestrzeni miasta, 21 marca 2014, Warszawa