Issuu on Google+


 Dansk
Husmor
Hjælp
 Tlf.:
50
31
31
31 Hovedkontor
på
Amager2


Kvalitet
i
høj
klasse
 Dansk Husmor Hjælp tilstræber høj kvalitet. Vi er kendt for at gøre en indsats for borgere, som efterspørger tryghed, omsorg og respekt. 


Vi
har
kontor
på
Amager,
 Frederiksberg,
Valby
og
Hvidovre.
 Vi
er
altså
i
dit
nærområde,
og
du
 kan
kontakte
os
24
timer
i
døgnet.
 Du
skal
vælge
os,
hvis
du
 prioriterer
omsorg
højt.Respekt,
tryghed
og
omsorg
er
Dansk
 Husmor
Hjælps
grundfundament.
Det
 betyder
at
både
ældre
og
unge,
der
har
 behov
for
hjælp,
er
glade
for
vores
hjælp
 og
glade
for,
at
vi
er
tæt
på
borgerne.Dansk
Husmor
Hjælp
er
et
privat
 leverandør,
der
yder
personlig
pleje
og
 praktisk
hjælp
for
både
unge
og
ældre.
 Dansk
Husmor
Hjælp
anerkendes
af
 både
vores
borgere,
pårørende
og
 kommunen
som
en
seriøs
 samarbejdspartner.
Vi
sætter
en
ære
i
 at
gøre
det
bedre
end
andre.Vi
udfører
personlig
pleje
og
praktisk
 hjælp
ud
fra
dine
behov,
med
samme
 faste
hjælper
i
dit
lokal
område.
Vi
 udfører
hjælpen
baseret
på
tryghed,
 omsorg
og
nærvær.

 Ønsker
du
massage,
kan
du
få
det
gratis.
 Det
eneste
krav
er,
at
du
minimum
er
 visiteret
til
6
timers
hjælp
om
ugen.
 Denne
ordning
er
yderst
gavnlig
for
 borgere
med
kroniske
rygsmerter.


3


Få
et
liv
med
 værdighed
og
respekt


Nemt
og
enkelt
 


Som
borger
kan
du
nu
selv
vælge,
hvem
 du
vil
have
til
at
levere
din
 hjemmehjælp.
Du
kan
også
få
 indflydelse
på,
hvilke
opgaver
 hjemmehjælperen
skal
løse
fra
gang
til
 gang.

 Med
ordningen
om
frit
valg
er
der
skabt
 mulighed
for,
at
du
frit
kan
vælge
 mellem
kommunen
eller
Dansk
Husmor
 Hjælp.Hvad
får
du…
?
 


Succes
og
tilfredshed


Vi gør meget ud af, at du får den samme hjælper til faste tider. Det er vores vigtigste opgave at gøre dig tilfreds  


Personlig
pleje

 Praktisk
hjælp
 Handicapservice
 Ledsagerordning

 Faste
hjælpere
 Faste
tider
 Omsorg
og
nærvær
 Gratis
massage
 Gratis
vaskekludeDansk
Husmor
Hjælp
 
 


ApS


50
31
31
31
 Afdelinger:

 Amager
 Islands
Brygge
7,
1.
th
 2300
København
S
 Tlf:
50313131
 Valby
 Vigerslevvej
115,
st.
th.

 2500
Valby
 Tlf:
50313131
 Frederiksberg
 Vodroffsvej
61,
1.tv
 2000
Frederiksberg
 Tlf:
50313131


Dansk
Husmor
Hjælp
ApS
 Islands
Brygge
7,
1.th
 2300
København
S
 Tlf.:
50
31
31
31
 Fax:
70
14
14
09
 Web
 info@danskhusmorhjaelp.dk
 www.danskhusmorhjaelp.dkwww.danskhusmorhjaelp.dk