Page 1

Keke-ryhmän ajatuksia opetussuunnitelmatyöstä 20.3.2013 Läsnä: Napsu, Mika, Riina, Birgitta, Satu, Sanna, Sari, Kati

- luokanopettajien ja aineenopettajien yhteistyötä pitää entisestään lisätä, jotta nivelvaiheen jatkumo eri aineissa vielä tehostuisi - eniten muokattavaa on sisältöjen painotuksissa - opetussuunnitelmaa saatava tehdä työajalla, jotta siitä saa korvauksen: mahdolliset palaverit sellaiseen aikaan, että niihin pystyy osallistumaan - läpinäkyvyys voisi onnistua netissä jonkinlaisella keskustelufoorumilla - oppilaskunnan edustajat ja tukioppilaat voisivat laatia oppilaille kyselyn oppimista tukevista työtavoista - voisivatko oppilaat itse ehdottaa valinnaisaineita?

Muuta keskustelussa esille tullutta (ei opetussuunnitelmatyöhön liittyvää): - luokanvalvojille ja –opettajille pitäisi saada työpuhelimet - nykyisen sähköpostin käyttö koetaan kömpelöksi

Keke-kirja  
Keke-kirja  

Tämä on testi

Advertisement