Page 1

วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ www.saintthomas.in.th

อาทิตย์ที่ ๒ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

“จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว”


พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ ๓:๑-๑๒ ในครั้งนั้น ยอห์นผู้ทาพิธีล้างมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดาร แห่งยูเดีย ยอห์นกล่าวว่า “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้ แล้ว” ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงว่า คนคนหนึ่งร้อง ตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จง ทาทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด” ยอห์นนุ่งห่มด้วยผ้าขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว กินตั๊กแตนและ น้าผึ้งป่าเป็นอาหาร ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็ม จากทั่วแคว้นยูเดีย และจากทั่วเขตแม่น้าจอร์แดนพากันไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาใน แม่น้าจอร์แดนโดยสารภาพบาปของตน เมื่อยอห์นเห็นชาวฟาริสี และสะดูสีหลายคนมารับพิธีล้าง จึงกล่าวว่า “เจ้าสัญชาติงูร้าย ผู้ใด แนะนาเจ้าให้หนีการลงโทษที่กาลังจะมาถึง จงประพฤติตนให้สมกับ ที่ได้กลับใจแล้วเถิด อย่าอวดอ้างเองว่า “เรามีอับราฮัมเป็นบิดา” ข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ก้อนหินเหล่านี้ กลายเป็นลูกของอับราฮัมได้ บัดนี้ขวานกาลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้ แล้ว ต้นไม้ต้นใดที่ไม่เกิดผลดีจะถูกโค่นและโยนใส่ไฟ ข้าพเจ้าใช้น้า ทาพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้กลับใจ แต่ผู้ที่จะมาภายหลัง ข้าพเจ้า ทรงอานาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะ ถือรองเท้าของเขา เขาจะทาพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและไฟ เขากาลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชาระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวม ข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นเขาจะเผาทิ้งในไฟที่ไม่รู้ดับ” 2


ข้อคิด

ให้เราพิจารณาถึงเรื่อง ความเชื่อ กับ วันเวลา พระคัมภีร์ บันทึกเรื่องแผนการณ์ไถ่บาปที่มาจากพระเจ้า แต่มันกินเวลา ยาวนานเกินกว่าอายุของผู้บันทึกหลายเท่านัก ชีวิตหนึ่งผ่านพ้น ไปแล้ว และอีกหลายชีวิตก็ผ่านพ้นตามกันไป นับเป็นหลายๆสิบ ศตวรรษ แต่...สังเกตหรือไม่ว่า แม้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ แต่พระ สัญญาที่เราต้องรับด้วยความเชื่อของเราเท่านั้น กลับยังคงอยู่ที่นั่น อย่างเด่นชัด ไม่คลอนแคลน แผนการณ์ของพระช่างต่อเนื่องไม่ เคยขาด และเป็นเอกภาพอยู่เสมอ เชื่อได้ตลอดมา เราจึงสามารถ สืบย้อนได้ว่า ใน โลกนี้ใครเป็นใครในชีวิตของเรากันแน่ ? “จงกลับใจเถิด พระอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” ที่มาบทความ : http://www.catholic.in.th/ 3


4


ชายคนหนึ่งเคยลงโทษลูกสาววัย ๕ ขวบของ เขา เพราะนาเงินไปซื้อกระดาษห่อของขวัญสีทองม้วน หนึ่งซึ่งมีราคาแพง ในขณะที่การเงินที่บ้านฝืดเคือง และ เขาก็อารมณ์เสียอีกครั้งเมื่อลูกสาวนากระดาษสีทอง ราคาแพงนั้น มาห่อกล่องของขวัญเพียงเพื่อตกแต่งไว้ ใต้ต้นคริสต์มาส แต่กระนั้น...ลูกสาวตัวน้อยก็ได้มอบกล่องของขวัญ นั้นให้พ่อของเธอในเช้าวันรุ่งขึ้น และพูดว่า ของขวัญชิ้น นี้สาหรับพ่อค่ะ หนูทาด้วยความตั้งใจเลยนะคะ... พ่อของเธอกระอักกระอ่วนกับอาการที่ได้แสดง ออกไปก่อนหน้านี้ แต่แล้วความโกรธก็ได้พุ่งพล่านขึ้นอีกครั้งเมื่อเขา พบว่ามันเป็นเพียงกล่องเปล่า เขาพูดด้วยอารมณ์เกรี้ยว กราดว่า "ลูกไม่รู้จริงๆ อย่างนั้นหรือว่า การจะให้ ของขวัญใคร มันจะต้องมีอะไรอยู่ในกล่องของขวัญด้วย" เด็กน้อยมองไปที่พ่อของเธอด้วยน้าตาและพูดว่า "โอ...พ่อจ๋า! มันไม่ใช่กล่องเปล่าเลยนะคะ หนูเป่าจูบเข้า ไปจนเต็มกล่องเลยค่ะ?" 5


ชายคนนั้นก็สะอึก และตัวชาด้วยความเสียใจ เขา ทรุดตัวลงแล้วโอบกอดลูกสาวไว้แน่น เขาขอให้ลูกสาว ยกโทษให้เขา กับท่าทางโกรธเกรี้ยวเกินเหตุของเขา ต่อมาไม่นาน อุบัติเหตุก็ได้คร่าชีวิตลูกสาวของชาย คนนั้นไป และว่ากันว่าเขาเก็บกล่องของขวัญสีทองล้าค่านั้นไว้ ข้างเตียงตลอดชีวิตของเขาเลยทีเดียว และเมื่อใดก็ ตามที่เขารู้สึกท้อแท้ใจหรือต้องเผชิญกับปัญหาที่ ยากเย็นแสนเข็ญ เขาจะเปิดกล่องใบนี้เพื่อหยิบจูบใน จินตนาการขึ้นมาหนึ่งจูบ แล้วราลึกถึงความรักของลูก น้อย ที่ได้ใส่จูบนั้นไว้ให้เขา ...ความเป็นจริง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง พวกเราทุก คนล้วนได้รับกล่องของขวัญสีทองซึ่งบรรจุด้วยความรัก ที่ปราศจากเงื่อนไข และรอยจูบจากลูกๆ , ครอบครัว และเพื่อนๆ ไม่มีสมบัติใด ล้าค่าไปกว่านี้อีกแล้ว... ที่มาบทความ Cr. gracezone. 6


ผู้ขอมิสซา วัน

สาหรับ

วันจันทร์ที่ ๕ ลก ๕:๑๗-๒๖ “บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”

สุขสาราญ ซีมอนทรงศักดิ์ และครอบครัว อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น อุทิศให้ มารีอา ละมัย ประสพพร อุทิศให้ เทเรซา สิริวรรณ จรัญมหาวงศ์ อุทิศให้ มารีอา สุชาดา กิจสวัสดิ์ วันอังคารที่ ๖ สุขสาราญ มารีอาสาวิตตรี ทองไสว มธ ๑๘:๑๒-๑๔ อุทิศให้ ฟรังซิสโก สวง ทองไสว “พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” อุทิศให้ นายกรีธา เตชะรัตนไชย อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น อุทิศให้ มารีอา ละมัย ประสพพร วันศุกร์ที่ ๙ สุขสาราญ มารีอาวาสนา และครอบครัว มธ ๑๑:๑๖-๑๙ อุทิศให้ เรอุนดุส แล ผลขาว “ดูซิ นักกิน นักดื่ม เป็นเพื่อนกับคน อุทิศให้ คุณรัชดา ผลขาว เก็บภาษีและคนบาป” อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น อุทิศให้ มารีอา ละมัย ประสพพร วันเสาร์ที่ ๑๐ สุขสาราญ มารีอาวิภาวรรณ โกเมนกุล มธ ๑๗:๑๐-๑๓ อุทิศให้ มารีอา เปียะเอ็ง แซ่โค้ว “เอลียาห์ต้องมาก่อน” อุทิศให้ ยอแซฟอิ้วบ๊วย แซ่โง้ว อุทิศให้ ยอแซฟ วิชัย โกเมนกุล อุทิศให้ ยอห์นฮิวโช่ยหวุ่น วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สุขสาราญสาหรับทุกคน

ผู้ขอ ครอบครัววิพุธานุพงษ์ ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์ ครอบครัวประสพพร อันตนวินัย – คุณสุกัญญา เทเรซา อรวรรณ กิจสวสัดิ์ มารีอาสาวิตตรี ทองไสว

ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์ ครอบครัวประสพพร ครอบครัวนันทะวัตร

ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์ ครอบครัวประสพพร มารีอาวิภาวรรณ โกเมนกุล

ครอบครัวคีรีกาญจนะรงค์

-

ประชาสัมพันธ์ - วันพุธที่ ๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วัดของดมิสซา ๒ วัน เนื่องจาก พระสงฆ์เข้าเงียบ 7


- สภาภิบาลวัด และสัตบุรุษขอเชิญร่วมฉลองวัด พระกุมารเยซู กม.๘ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๐๑๖ เวลา ๑๐.๓๐น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน - ขอเชิญพี่น้องนาสิ่งของมาบริจาคเพื่อนาไป ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางวัดจึงขอเรียนเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธา นาสิ่งของ อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือ ปัจจัย มาบริจาค ที่วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก หรือ ที่สานักงานฝ่ายสังคมชั้น ๕ ตึกเซนต์โทมัส เบอร์โทร๐๒ ๖๘๑-๓๘๔๖-๘ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 8

สารวัด 4 ธ ค 59 ฉบับ ที่ 46  

สารวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 ฉบับที่ 46

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you