Page 1

Online consumententrends in 2028 r

1|Pagina

Namen: Bridget Sommerdijk, Tessa Kusters, Saimi Roelofsen, Cynthia Hanssen. Klas 3MU vak: Marketinginnovatie


Online consumententrends in 2028

samenvatting Een van de vakken van de minor ‘create your own future’ is het vak Marketinginnovatie. Voor dit vak is de opdracht gegeven een paper te schrijven over een bijpassend onderwerp. Het onderwerp van dit paper is: Wat zijn de online consumententrends in het jaar 2028? Allereerst is er deskresearch gedaan. Hierbij is er gekeken naar het verleden, het heden en de toekomst. Het online shopping is begonnen in het jaar 1979 toen Michael Aldrich het online shopping uitvond, door online transacties mogelijk te maken. Dit gebeurde via een Minitel computer en in deze tijd werd het nog teleshopping genoemd. Het echte online shopping begon echter in de periode van 1990 tot 2000 wat correspondeert met de opkomst van het web. Vanaf die tijd werd er ook steeds meer reclame gemaakt om online te gaan shopping. In deze tijden gingen steeds meer bedrijven investeren in het internet en zo ontstond er een zogenaamde “dotcombubble”. Echter bleek dat veel van deze bedrijven niet aan de verwachtingen van de sector konden voldoen en zo knapte de “dotcombubble”. Pas aan het begin van deze eeuw is het aantal aankopen op het internet echt gaan groeien. Er kwamen steeds meer online shops en deze gingen ook steeds meer concurreren met fysieke winkels door de lage kostprijs. Toch hadden consumenten behoefte aan een stuk service. Dit werd opgelost door helpdesks, zoekfuncties en andere gemakken van de webshop. Door de groei werd het steeds belangrijker dat webshops aan bepaalde voorwaarden voldoen, hierdoor is het keurmerk van de “Thuiswinkelwaarborg” ontstaan. Zij controleren of de webshops aan de eisen voldoen. Door verschillende technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk wat betreft online shopping. Deze ontwikkelingen maken alles een stuk sneller en gemakkelijker. Een voorbeeld hiervan is de mobile wallet, waardoor de consument via een smartphone kan betalen. Daarnaast is Google bezig met het ontwikkelen van de Google bril. Deze hypermoderne bril zorgt ervoor dat gebruikers persoonlijke informatie en gegevens over de omgeving voor hun ogen krijgen geprojecteerd. Ook worden apparaten steeds meer met elkaar in verbinding gebracht door bijvoorbeeld Icloud. Maar de ontwikkelingen gaan nog verder. Denk hierbij aan een koelkast die de boodschappen besteld wanneer de producten bijna op zijn. Of een online paskamer die direct verbonden is met Social Media. Een andere nieuwe ontwikkeling is het 3D-printen. Deze printer maakt het mogelijk om je eigen schoenen te printen. De wereld van het online shopping heeft uiteraard voor wat huidige trends gezorgd. Door middel van Social Media is er de mogelijkheid om alle producten online met elkaar te bespreken en te beoordelen. Daarnaast kunnen bedrijven deze media gebruiken om (gratis) reclame te maken. Tevens is er door de online wereld een ware informatie en product overload ontstaan. Er is een enorm aanbod van producten en informatie op het internet aanwezig waardoor het moeilijk wordt om te kiezen welk product of merk op de website het best bij jou past. Dit wordt dan weer opgelost door de transparantie van het web, overal kan men producten en diensten vergelijken op verschillende niveaus. Waar het vroeger overigens een soort taboe was om koopjes te jagen, is het nu een trend geworden. Ook dit is ontstaan door het online shopping. Op internet zijn veel producten over het algemeen goedkoper te verkrijgen dan in fysieke winkels. Daarnaast is de cocreatie toegenomen, hierdoor kan men bijvoorbeeld online zelf een schoen samenstellen en deze 2|Pagina


Online consumententrends in 2028 vervolgens direct bestellen. Door de komst van het online shopping zijn steeds meer fysieke winkels ook online gegaan. Na het deskresearch komt fieldresearch. Hiervoor is er een enquête afgenomen bij jongeren tot en met 30 jaar oud en er zijn twee professionals geïnterviewd, namelijk: Farid Tabarki en Sander Duivestein. De inzichten van de enquête samen met de inzichten van de interviews moeten leiden tot een antwoord op de vraag: Wat zijn de online consumententrends van 2028? Uit de enquête komt naar voren dat de consument soms niet weet of een trend realiteit gaat worden of niet. De consument geeft vaak aan dat zij in de toekomst graag dezelfde mogelijkheden houden als nu. Zo doet de consument liever zelf boodschappen dan dat zijn of haar koelkast dit voor hen doet. Zo blijkt ook uit de vraag of er in de toekomst een mogelijkheid is om producten thuis te printen via een 3D-printer. Deze vraag word door merendeel met onwaarschijnlijk beantwoord. Een leuk inzicht als er wordt gekeken naar de interviews die zijn gedaan met de heer Farid Tabarki en de heer Sander Duivestein. Zij geven namelijk beide aan dat zij wel degelijk toekomst zien in het 3Dprinten en er ook mogelijkheden komen om inderdaad thuis te producten uit te printen. Uit de interviews blijkt dat er nog veel meer trends zijn die in de toekomst realiteit worden. Zo wordt er in de toekomst steeds meer persoonlijke reclame gemaakt door zoekprofielen op websites. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid de mogelijkheid zijn om een kledingstuk te ontwerpen en deze als namens het merk Reebok uit te printen. Fysieke winkels zullen het volgens de trendwatchers anders aan moeten pakken in de toekomst. Zij zullen nog meer dan nu te maken krijgen met concurrentie van de webwinkels. Fysieke winkels zullen wel altijd blijven bestaan omdat een mens altijd behoefte heeft aan omgang met anderen, en een dagje winkelen daar een vorm van is. Dus simpelweg omdat winkelen te gezellig is, zullen fysieke winkels blijven bestaan. Toch zullen zij wat aan hun strategie moeten veranderen om overeind te blijven geven de trendwatchers aan. Een winkel moet niet alleen de producten bieden maar ook een experience, het moet een meerwaarde zijn om naar een fysieke winkel te gaan dan het product via internet te bestellen. Wat zijn de consumententrends gericht op online shopping, in 2028? Na het afnemen van de enquête en het afnemen van de interviews bij de trendwatchers zijn de volgende trends naar voren gekomen, die in 2028 realiteit moeten zijn. Big Data Big Data is het steeds groter worden van databronnen. Deze databronnen zijn enorm gegroeid door de opkomst van Social Media en het gebruik van mobiele apparaten, schaalvergroting, goedkope meetinstrumenten, toenemende logging rondom geautomatiseerde processen en door de vele internettransacties.1 Door al deze informatie op een goede manier te gebruiken weten bedrijven steeds meer over de wensen, behoefte en het gebruiksprofiel van hun consumenten. Deze informatie kan op een goede manier gebruikt worden en zal de consument helpen.

1

Kooij, J van der (2012). Ontdek nieuwe kansen. Geraadpleegd op 22 mei 2012, http://www.incentro.com/nl/solution/big-data

3|Pagina


Online consumententrends in 2028 3D-printing 3D-printing is momenteel al mogelijk maar zal in de toekomst nog veel populairder en gangbaarder worden. In de toekomst zullen er waarschijnlijk printshops zijn waar men alle soorten materialen kan printen. Co-creatie Doordat de consument steeds mondiger wordt, gaan bedrijven luisteren naar hun klanten en laten zij zelfs hun klanten de producten ontwerpen. DIY DIY is een andere trend die momenteel leeft op internet. DIY staat voor: Do It Yourself. In de toekomst zal co-creatie en DIY zich zo door ontwikkelen dat consumenten zich zullen koppelen aan een bepaald merk omdat daar een bepaalde levensstijl en imago bij hoort

4|Pagina


Online consumententrends in 2028

Voorwoord Voor u ligt het onderzoek naar online consumententrends gericht op het jaar 2028 toegespitst op online shopping, horend bij het vak marketinginnovatie. Dit paper is geschreven door vier derdejaarsstudenten van de minor Create your own Future aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Mede door de colleges en feedback van meneer Gruijters zijn wij tot een goed eindresultaat gekomen. Graag bedanken wij hem hiervoor. Om tot een goed eindresultaat te komen is er een enquĂŞte afgenomen en een interview gehouden met verschillende trendwatchers. Graag bedanken wij alle respondenten voor het meewerken aan de enquĂŞte en de trendwatchers Sander Duivestein en Farid Tabarki voor het prettige interview en hun visie op de online consumentenmarkt van 2028. Wij wensen u veel leesplezier.

5|Pagina


Online consumententrends in 2028

Inhoudsopgave 1

Inleiding ........................................................................................................................................... 7 1.1

2

Wat zijn online consumententrends? ..................................................................................... 7

Ontwikkelingen................................................................................................................................ 9 2.1

Tijdlijn ...................................................................................................................................... 9

2.2

De geschiedenis van de online consumententrends............................................................... 9

3

Technologische ontwikkelingen .................................................................................................... 11

4

Huidige consumententrends ......................................................................................................... 13 4.1

Social Media .......................................................................................................................... 13

4.2

Overload ................................................................................................................................ 13

4.3

Sale ........................................................................................................................................ 13

4.4

Co-creatie .............................................................................................................................. 13

4.5

Mobiel shopping .................................................................................................................... 14

4.6

Online vs. Fysiek .................................................................................................................... 14

4.7

Transparantie ........................................................................................................................ 14

5

Consument van de toekomst ........................................................................................................ 15

6

Goede en slechte voorbeelden ..................................................................................................... 16 6.1

Goed voorbeeld ..................................................................................................................... 16

6.2

Slecht voorbeeld .................................................................................................................... 17

7

Onderzoek ..................................................................................................................................... 18

8

Resultaten...................................................................................................................................... 19 8.1

Interview Sander Duivestein ................................................................................................. 19

8.2

Conclusie SPSS onderzoeksvragen ........................................................................................ 23

9

Conclusie ....................................................................................................................................... 25

10

Toekomstige consumententrends in 2028 ................................................................................ 26

11

Evaluatie .................................................................................................................................... 27

12

Bronvermelding ......................................................................................................................... 28

13

Begrippenlijst............................................................................................................................. 29

Bijlage I - enquĂŞte ................................................................................................................................. 32 14

Bijlage II - Topic-lijst interview .................................................................................................. 35

15

Bijlage III - Output SPSS ............................................................................................................. 36

6|Pagina


Online consumententrends in 2028

1 Inleiding Naar aanleiding van het vak marketinginnovatie horend bij de minor ‘Create your own future’, is er onderzoek gedaan naar de online consumententrends met het oog op 2028. Er is gekozen voor het onderwerp online consumententrends omdat daar de interesses van de groepsleden liggen. Tijdens het onderzoek is er een focus gelegd op de online consumententrends op het gebied van online shopping. Aan de hand van deelvragen is er een poging gedaan een scenario te schetsen voor het jaar 2028 op het gebied van consumententrends online. Om een duidelijk beeld te geven wat online consumententrends zijn wordt het hieronder voor u toegelicht.

1.1 Wat zijn online consumententrends? Een trend duurt drie tot vijf jaar. De meeste trends worden van te voren voorspelt door trendwatchers. Doordat ‘online’ een relatief onzeker medium is, kijken bedrijven die online actief zijn vaak naar hun concurrenten. Een trend is dus snel gezet doordat bedrijven elkaar nadoen. Online consumententrends hebben vooral betrekking op de gebruiker die via internet producten besteld. De consumententrends zijn afhankelijk van andere trends en driving forces. Een voorbeeld hiervan is het koopgedrag ten gevolge van de economische crisis, hierdoor worden minder producten besteld of voor een kleiner bedrag. Online consumententrends zijn dus trends die online spelen bij consumenten waar bedrijven op moeten reageren om te blijven bestaan. Met het oog op 2028 is het voor bedrijven van belang rekening te houden met de online ontwikkelingen en consumententrends. De conclusie van dit paper zal daarom bijdragen aan kennis van consumententrends zodat bedrijven hierop in kunnen spelen. De probleemstelling luidt daarom als volgt. Probleemstelling: Hoe kunnen bedrijven en organisaties het beste online inspelen op de consumententrends van 2028 gericht op online shopping? Door middel van het beantwoorden van deelvragen en het houden van enquêtes en interviews zal er een antwoord gegeven worden in het laatste hoofdstuk op de hoofdvraag. Hoofdvraag: Wat zijn de online consumententrends in 2028 gericht op online shopping? Deelvragen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wat zijn online consumententrends? Wat is de geschiedenis van consumententrends? Wat zijn de technologische mogelijkheden? Wat zijn de toekomstige online consumententrends? Wat wil de huidige consument in 2028? Hoe ziet de toekomstige consument eruit?

7|Pagina


Online consumententrends in 2028 Leeswijzer: De eerste hoofdstukken bevat het deskresearch, hier zijn verschillende online consumententrends onderzocht. De paper is begonnen met het hoofdstuk ontwikkelingen, hierin bevindt zich een tijdlijn die duidelijk de geschiedenis van de online consumententrends weergeeft. Daarna zijn er verschillende technologische ontwikkelingen weergegeven. Deze technologische ontwikkelingen geven een beeld hoe online consumententrends zich kunnen evolueren. Ook zijn de huidige en toekomstige consumententrends in hoofdstukken beschreven. Nadat deze hoofdstukken zijn doorlopen begint de fieldresearch met daarin de onderzoeksopzet en de resultaten van de afgenomen interviews en enquĂŞtes. De paper eindigt vervolgens in een eindconclusie. Ook zal er een evaluatie aan het eind plaatsvinden. Voor eventuele onduidelijke begrippen kunt u terecht in de begrippenlijst die in de bijlage van dit paper kunt terug vinden.

8|Pagina


Online consumententrends in 2028

2 Ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen omtrent online consumententrends besproken. Dit beeld is eerst globaal geschetst door middel van een tijdlijn. Vervolgens wordt dit in de paragraven geschiedenis, huidige en toekomstige trends toegelicht.

2.1 Tijdlijn

2.2 De geschiedenis van de online consumententrends De geschiedenis van het web wordt verdeeld in perioden van tien jaar. In 1979 vindt Michael Aldrich, de voorganger van online shopping uit. Dit deed hij door online transacties mogelijk te maken. In 1981 werd deze techniek voor het eerst echt toegepast door de Engelse reisorganisator Thomson Holidays. Gebruikers konden hierdoor online reizen boeken en betalen. Een Frans telecombedrijf introduceerde in 1982 de eerste Minitel computer. Deze computer was in staat om de eerste aanschaf via internet te kunnen bestellen. De eerste treinkaartjes konden via internet besteld worden en je kon contact krijgen met de telefoonoperator. Deze ontwikkeling was de grootste tot nu toe. Vanuit hier kon het online shopping opgebouwd worden. Een paar jaar later, in 1984, was de 72jarige Jane Snowball de eerste online thuiswinkelaar. Ze gebruikte hier de SISI/Tesco computer voor om haar boodschappen te bestellen. Dit werd teleshopping genoemd. Maar de eerste echte periode van online shopping is de periode van 1990 tot 2000 wat correspondeert met de opkomst van het web. In 1990 ontwikkelde Tim Berners-Lee de eerste web browser op een NeXT computer en vond hiermee het World Wide Web uit. Het internet zoals wij het kennen was geboren. In 1991 hief de Amerikaanse National Science Foundation beperkingen op het commerciĂŤle gebruik van het internet. Dit maakte de weg vrij voor e- commerce. Vooral in 1992 werd er veel reclame gemaakt voor het online shopping. Met name de tekst “How new Technologies will change the way we shop and what we buyâ€? stond hierin centraal. De reclame werd gemaakt om online shopping de bekendheid te geven die het nodig had.

9|Pagina


Online consumententrends in 2028 Er ontstonden steeds meer internetbedrijfjes in de jaren 90. Iedereen zag er opeens markt voor. Grote bedrijven als Microsoft, Google en Yahoo kende een enorme groei en populariteit waar geen einde aan bleek te komen. Iedereen wilde meeliften op de internetgolf. Zo ontstond de internetzeepbel/dotcombubble. Beleggers kochten massaal aandelen van internetbedrijven. Aandelenkoersen stegen enorm, maar storten in nadat bleek dat vele bedrijven in deze sector niet aan de verwachtingen konden voldoen. Tal van deze bedrijven gingen failliet, alleen de grote spelers bleven over. Zo knapte de internetzeepbel. Pas aan het begin van deze eeuw begonnen de online aankopen op het internet te groeien. Vele bedrijven gingen investeren in de webshops om de verkopen te doen laten stijgen. Hier ontstonden de eerste echte webwinkels zoals bol.com. Het gevolg voor dit soort bedrijven is een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van de ‘fysieke concurrenten’ op de verkoop van spullen. Hierdoor daalde de kostprijs van producten enorm. In het gevecht om de consument die online zijn aankopen doet, zijn online-aanbieders hun producten steeds goedkoper gaan aanbieden. Ook zijn zij omwille van de vindbaarheid en marketing fors gaan investeren in internetmarketing.2 Toch had de consument verlangen naar een stuk service. Dit ontbrak bij het online aankopen van producten. Bedrijven zijn door deze vraag hun websites gaan innoveren door bijvoorbeeld het aanbrengen van een helpdesk, zoekfuncties en andere gemakken. De gebruikersvriendelijkheid van de websites nam hierdoor aanzienlijk toe. De differentiatie van webwinkels nam hierdoor ook toe, omdat sommige webshops niet voor deze strategie kozen, maar liever hun producten tegen een nog lagere prijs bleven aanbieden zonder deze extra service. 3 De meeste aanbieders zijn tegemoet gekomen aan de grootste kritieken op de onlinewinkels, namelijk de veiligheid en de garantie. Veel webwinkels geven nu garanties, met de mogelijkheid de producten retour te zenden indien het product niet aan de verwachtingen voldeed. H&M en Zalando zijn hier voorbeelden van. Ook is er een keurmerk ontstaan zodat de consument kan herkennen dat het een veilige website en betaling is, dit keurmerk is van de Thuiswinkelwaarborg. Zij controleren of webshops aan bepaalden eisen doen. Momenteel bevinden we ons nu in de derde periode wat wordt geprojecteerd voor 2010-2020. Waarin we steeds meer gebruik maken van mobile commerce en social commerce. De technologische ontwikkelingen zullen online shopping alleen maar laten groeien.

2

Gorchum, M van, (2011). De geschiedenis van het online winkelen. Geraadpleegd op 21 april 2012, http://ondernemen.blog.nl/nice-to-know/2011/10/03/de-geschiedenis-van-online-winkelen 3 Gorchum, M van, (2011). De geschiedenis van het online winkelen. Geraadpleegd op 21 april 2012, http://ondernemen.blog.nl/nice-to-know/2011/10/03/de-geschiedenis-van-online-winkelen

10 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

3 Technologische ontwikkelingen Door technologische ontwikkelingen is er naast de fysieke wereld een soort virtuele wereld ontstaan waardoor er anders en op een andere manier wordt gecommuniceerd, gewerkt en gewinkeld dan voorheen. Technologische ontwikkelingen hebben al voor veel veranderingen gezorgd. Bijvoorbeeld het online shopping wat de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Maar de technologie stopt niet, de ontwikkelingen zijn nog volop aan de gang. Na het doen van bronnenonderzoek via het internet zijn er een aantal toekomstige ontwikkelingen duidelijk geworden. De mobile wallet is hier ÊÊn van. Google heeft al een Google wallet. Betalen gaat niet langer via cash of pinpas, er staat een tegoed op de mobile wallet. Wanneer er een aankoop wordt gedaan, wordt de mobile wallet langs een kastje gehaald die automatisch het te betalen bedrag van de mobile wallet afschrijft. Op dit moment is dit alleen voor het fysieke winkelen, echter zal er in de toekomst ook aandacht worden besteed aan de mobile wallet voor online shopping. Wellicht met een kastje in of aan de computer waar de mobile wallet langs moet. De smartphone van tegenwoordig zal niet alleen het betalen overnemen. Op dit moment is het al mogelijk om barcodes te scannen om te zien waar een product goedkoper verkrijgbaar is. In China is het zelfs al mogelijk om de smartphone voor een bord te houden met allerlei producten er op. Wanneer de smartphone voor een bepaald product wordt gehouden wordt deze automatisch naar het huisadres gestuurd. Google is momenteel ook bezig met het ontwikkelen van de Google bril. Deze hypermoderne bril zorgt dat gebruikers persoonlijke informatie en gegevens over de omgeving voor hun ogen krijgen geprojecteerd. Apple heeft op dit moment Icloud, hiermee is het mogelijk om alle apparaten met elkaar in verbinding te brengen. Op deze manier is het mogelijk om altijd documenten, foto’s en andere bestanden waar dan ook te openen. Wie weet is het in de nabije toekomst een normale zaak dat de boodschappen worden gedaan via de smartphone en koelkast omdat deze ook met elkaar in verbinding staan. Op dit moment zijn er al koelkasten die registreren wanneer er iets op is, dit wordt dan bij de supermarkt door gegeven die er dan op zijn beurt voor zorgt dat de volgende dag de boodschappen op de stoep staan. Terwijl iemand op het werk is kan de smartphone gebruikt worden om te zien wat er nog in de koelkast staat, de boodschappen worden aangepast en doorgegeven aan de supermarkt. Online shopping wordt veelal gebruikt voor het aanschaffen van kleding. Verschillende webwinkels zoals H&M hebben het al mogelijk gemaakt om een virtueel model zo goed mogelijk af te stemmen op het uiterlijk van de online-shopper, om vervolgens de kleding op het model te passen om te zien hoe het product er uit ziet wanneer je het aan zou hebben. Er zijn ook al kledingmerken die een

11 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 Social Media computer in hun winkel hebben geplaatst om zo de reactie van vrienden te vragen door in de winkel in te loggen op Facebook en een foto te maken van de kleding die net gepast is. Daarnaast zijn er al concepten waarbij de winkelier een fysieke winkel binnenstapt maar door een holografische medewerkster wordt aangesproken en geholpen gedurende de tijd dat de klant in de winkel is. Een andere technologische ontwikkeling die heel indrukwekkend is, is 3D-printing. 3D-printing wordt op dit moment gebruikt voor medische doeleinden, zoals het op maat maken van een nieuwe kaak die bij een persoon moet worden plaatst. Een 3D-printer heeft de eigenschap dat het van losse poeder een vast 3D model kan maken. De bovengenoemde kaak is bijvoorbeeld van titaniumpoeder gemaakt. Wetenschappers zijn er onlangs in geslaagd om medicijnen uit een 3D-printer te printen. Maar ook voor de consument is het een mogelijke nieuwe manier van winkelen. Op dit moment is er een ontwerpster die 3D – schoenen ontwerpt en daadwerkelijk print. Wie weet is het over 16 jaar mogelijk om een schoen, kledingstuk of een ander product te kopen op het web en deze via de eigen 3D-printer direct te printen.

12 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

4 Huidige consumententrends De wereld is voortdurend in beweging. Er worden telkens dingen ontwikkeld in het belang van de consument. De online wereld is de laatste jaren groter dan ooit geworden! Anno 2012 deelt (bijna) iedereen actief mee aan het internet. Hier spelen marketeers dan ook dankbaar op in. Zo is de afgelopen jaren het online shopping steeds populairder geworden. Dit zorgt uiteraard voor een aantal trends. Allereerst worden bedrijven weer een stuk vriendelijker. Ze willen hun klanten en doelgroepen steeds beter monitoren zodat ze goed in kunnen spelen op hun behoefte door middel van acties en aanbiedingen. Dit vertaalt zich ook terug in de websites van bedrijven. Webshops gaan terug naar eenvoud met een eenvoudig design, puur gericht op de gebruiksvriendelijkheid en de interface met de klant.

4.1 Social Media Vandaag de dag kan men niet meer om Social Media heen. Een groot percentage van de bevolking is actief op platformen als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierop deelt men berichten, foto’s en dergelijke met vrienden en/of kennissen. Social Media zijn ook voor bedrijven steeds belangrijker geworden. Men speculeert over producten op Social Media en hier moeten de bedrijven achter deze producten uiteraard op reageren. Ook is het een goede en snelle manier om klanten te bereiken. Consumenten geven steeds meer commentaar en bevelen aan. Ze doen dit naar vrienden toe, maar ook naar grotere groepen door de steeds bredere mogelijkheden van Social Media. De “F-factor” wordt meer dan ooit belangrijker. Het staat voor friends, fans en followers.

4.2 Overload Tegenwoordig heerst er een product overload. Er is te veel van alles. Zo zijn er bijvoorbeeld ontelbaar veel verschillende soorten mobiele telefoons, T-shirts en soorten pudding. Het is voor bedrijven dus belangrijker dan ooit om zichzelf te onderscheiden en te branden. Op het internet kunnen mensen alles opzoeken over verschillende producten, kenmerken, prijzen en dergelijke. Ook zijn er veel websites die producten met elkaar vergelijken. Dit zorgt voor een enorme informatie overload. Naast het feit dat er steeds meer producten zijn, zijn er ook steeds meer (online) winkels. Ook dit zorgt er weer voor dat men zich steeds meer en beter moet gaan onderscheiden.

4.3 Sale Waar het vroeger nog een taboe was om “koopjes te jagen”, is het nu een trend. Men wil alles zo goedkoop mogelijk weten te scoren. Dit zorgt voor een grotere toename aan internetaankopen. Op internet is alles over het algemeen goedkoper dan in een fysieke winkel. Door de verschillende vergelijkingssites, applicaties en reviews van mensen wordt het een sport om alles zo goedkoop mogelijk te shoppen.

4.4 Co-creatie Wat steeds meer voor komt anno 2012 is co-creatie. Hierbij werkt bijvoorbeeld de consument samen met het bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan is het voorbeeld van Lays chips. Hierbij moest de consument de nieuwe smaak voor de chips bedenken. Dit bespaart allereerst veel geld doordat ze niet zelf de smaak hoefden te bedenken, de consument heeft dat voor hen gedaan. Daarnaast geeft het de naamsbekendheid ook een enorme boost. Als laatste zorgt het voor binding met de 13 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 consument. Ze hebben een product mede mogelijk gemaakt en zullen daardoor eerder voor de chips van Lays kiezen. Andere voorbeelden zijn het zelf creëren van producten. Er zijn tal van sites waar men hun eigen schoenen en shirts kan ontwerpen en bestellen.

4.5 Mobiel shopping Anno 2012 heeft (bijna) iedereen wel een smartphone. Deze worden steeds uitgebreider geprogrammeerd. Verschillende applicaties maken het mogelijk om via een mobiele telefoon online te shoppen of te kunnen internet bankieren. Dit is iets wat steeds meer ontwikkeld zal gaan worden. Zo kan men wanneer en waar men maar wil producten bestellen en kopen.

4.6 Online vs. Fysiek Bekend is dat steeds meer fysieke winkels online gaan. Winkels als Hunkemöller, H&M, Zara en bijvoorbeeld ICI Paris XL zijn allemaal winkels die fysiek begonnen zijn en inmiddels ook een webshop hebben. Dit komt onder andere door de crisis, en de veranderde behoefte van de consument. Echter vindt er ook een trend plaats waarbij webshops, die alleen gericht zijn op de online consument, fysieke winkels open. Op deze manier spelen zij in op de vraag naar service en het voelen van producten. Online shoppers blijven namelijk naar fysieke winkels gaan om producten te ‘keuren’.

4.7 Transparantie Ook transparantie is een belangrijke consumententrend op dit moment. Dit uit zich vooral in de online wereld. Men wil steeds meer over een bepaald product/dienst weten voordat men daadwerkelijk de aankoop doet. Zo is onlangs gebleken dat 68% van de consument reviews meer vertrouwt als men zowel goede als slechte beoordelingen zien. Men gelooft het niet als er geen slechte reviews tussen zitten. Daarnaast is gebleken dat consumenten die negatieve reviews opsporen 67% meer uitgeven dan de gemiddelde consument4 .

4

Reevoo(2012). Social commerce in 2012. Geraadpleegd op 25 april 2012, http://www.reevoo.com

14 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

5 Consument van de toekomst Jonge consumenten zijn niet meer te vergelijken met de jonge consumenten van tien jaar geleden. Dit geldt hetzelfde voor dat de jonge consumenten van nu niet meer te vergelijken zijn met de jonge consumenten van het jaar 2028. Consumenten lijken zonder er veel aandacht aan te besteden precies te weten wat juist voor hen is. Dat maakt de consument van de toekomst bijzonder. Kritische weblogs en goede doelen volgen elkaar op. Over het algemeen zal de behoefte naar online shopping niet verdwijnen, ze zullen alleen veranderen. De consument van de toekomst zal alleen maar machtiger, interactiever en ongrijpbaarder worden. Nieuwe media maken consumenten van de toekomst oppermachtig. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek door Ordina in samenwerking met het Instituut Media en Representatie van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door Labora Service Management. Ordina ondervroeg 113 managers van Nederlandse organisaties over hun ideeĂŤn omtrent de toekomst, marktontwikkelingen en de verwachte interactie met de consument binnen nu en het jaar 2020. Uit het onderzoek komen onder andere de volgende opvallende resultaten naar voren. In het jaar 2028; -Weten consumenten communicatiemiddelen in te zetten om hun macht te vergroten - Behoort ongewenste en ongerichte communicatie tot het verleden - Bepaalt de consument de marktwaarde van de organisatie - Is langdurige klantbinding geen realiteit meer. 5 Het merendeel van de Nederlandse organisaties verwacht dat de consument in 2020 'mediawise' is. Dat betekent dat de consumenten communicatiemiddelen weten in te zetten om hun macht en kennis te vergroten. 6 Door al deze nieuwe media zullen de klantbinding in 2028 ook verdwijnen. De consument wordt een veeleisende dictator. Organisaties hebben hier weinig inbreng meer bij. De consument gaat alles zelf doen. Ook zal de consument van de toekomst niet zelf op zoek gaan naar verschillende producten. Deze producten komen vanzelf naar de consument toe. Advertenties zullen zich persoonsgebonden aanpassen. Het internet komt naar de consument van de toekomst toe.

5

Bosma, T (2007). De klant van de toekomst. Geraadpleegd op 7 mei 2012 , http://www.extendlimits.nl/nieuws/artikel/de_klant_van_de_toekomst_machtig_interactief_en_ongrijpbaar/ 6 Vugt, T van (2005). Nieuwe media maken consument van de toekomst oppermachtig. Geraadpleegd op 7 mei 2012, http://www.molblog.nl/bericht/Nieuwe-media-maken-consument-van-de-toekomst-oppermachtig/

15 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

6 Goede en slechte voorbeelden 6.1 Goed voorbeeld 1. Virtueel dressing room

http://www.youtube.com/watch?v=fhjuZMEJ4-U Op seventeen.com is goed gebruik gemaakt van de nieuwste technologische ontwikkelingen. In het bovenstaande filmpje is een goed voorbeeld te zien van augmented reality en online shopping. Deze webshop maakt het mogelijk thuis de kleren te passen die online te bestellen zijn. De consument kan thuis doormiddel van een webcam virtueel de kleding voorhouden en kijken hoe dit staat. Hiermee wordt god ingespeeld op de wensen en behoeften van de online shopper. Voor sommigen mensen is online shoppen niet ideaal omdat kleren die men online bestelt van te voren gepast kunnen worden. Op deze manier kunnen de kleren virtueel gepast worden en zullen er waarschijnlijk meer bestellingen gedaan worden via internet. Met deze toepassing wordt er ook ingespeeld op de trend co-creatie. Door middel van deze toepassing kan er een eigen outfit samen gesteld worden, die kan worden opgeslagen. Deze outfits kunne n gedeeld worden via Social Media. Het bedrijf zelf kan deze outfits bekijken en op deze manier inspiratie op doen en de wensen van de klant bekijken.

16 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

6.2 Slecht voorbeeld

The Sting. The Sting is een van oorsprong Nederlandse winkelketen met winkels in Duitsland, België, Engeland en natuurlijk ook Nederland. Op dit moment is er nog geen The Sting Online Shop. Ook maakt The Sting geen enkel gebruik van reclame en marketing mogelijkheden. De website van The Sting is onduidelijk en slecht onderhouden. Een website van een bedrijf is een soort visite kaartje en moet uitnodigend eruit zien. Op de website van The Sting vind je alleen de vestiging van de winkels. Beter is om hier delen van de collectie te laten zien of andere zaken wat klanten kan lokken naar de winkels. De winkels van The Sting zien er over het algemeen altijd mooi uit. Het zou slim zijn voor deze winkelketen om op hun site een YouTube filmpje te plaatsen van hun winkels. Momenteel is er een slechte inzet van YouTube. Hier is geen leuke content te vinden over The Sting. Via Social Media kan veel bekendheid worden gecreëerd. Momenteel maakt The Sting niet goed gebruik van Social Media. De verwijzing vanuit de winkels naar hun Social Media pagina’s ontbreekt en er is geen leuke, boeiende content op te vinden. Het aller-slechtste van The Sting is dat zij geen webshop hebben. The Sting is een grote bekende keten maar is online niet goed bezig. The Sting zou meer omzet kunnen behalen door zich meer op online te gaan richten. Momenteel komt het te kort aan de wensen en behoeften van hun klanten.

17 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

7 Onderzoek De enquête beantwoordt de deelvragen:  

Wat zijn de toekomstige online consumententrends? Hoe ziet de toekomstige consument eruit?

De enquête geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:    

Wat ziet de consument zelf gebeuren op het gebied van online shopping in de toekomst? In welke mate wordt internet gebruikt voor online shopping? Hoe denkt de consument over online consumententrends in de toekomst? Wat is het koopgedrag en koopmotief van de huidige online consument op internet?

Populatie (N): iedereen die tussen de 16 en 35 jaar oud is. Steekproef (n): alle mensen die online shoppen. De enquête is zeer betrouwbaar. Telkens worden dezelfde vragen gesteld met dezelfde vormgeving. Ook hebben er geen veranderingen in omstandigheden plaatsgevonden. De validiteit van de meting is hoog. Er zijn alleen vragen gesteld die van belang waren voor dit onderzoek. Alle respondenten hebben de variabele: bekend met online shopping en de ontwikkelingen rond dit gebied. De enquête die is afgenomen is een selecte steekproef. De eenheden werden niet op toevalsbasis uit een populatie geselecteerd, waardoor de mogelijkheden om de resultaten te generaliseren naar de populatie geringer zijn. Oftewel je sluit mensen uit. Bepaalde mensen uit de populatie zullen wel gebruik maken van online shopping maar kunnen de enquête gemist hebben. Na meerdere malen onze respondenten benaderd te hebben, zijn er in totaal 70 ingevulde enquêtes verstuurt. Hiervan waren 68 enquêtes bruikbaar. De gegevens worden per vraag geanalyseerd door middel van een frequentie of kruistabel in het programma SPSS. Vervolgens zijn deze SPSS resultaten in Excel omgezet in grafieken om deze duidelijker af te lezen. Resultaten van deze enquête vindt u in bijlage III op bladzijde 36.

18 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

8 Resultaten 8.1 Interview Sander Duivestein Trendwatcher en analist voor kennisinstituut Nieuwe Technologie. Sander doet onderzoek naar de impact van nieuwe technologie op bedrijven, mensen en maatschappij. Hij geeft workshops, schrijft boeken en bezoekt veel congressen. Technologische ontwikkelingen Sander is een echte techno-optimist. ‘Technologie wordt steeds menselijker, technologie verdwijnt naar de achtergrond’. Hiermee bedoeld Sander dat technologie steeds dichter bij de mens komt en intiemer wordt. Technologie gaat inspelen op zintuigen. Momenteel gebeurt dit al met smartphones en tablets; je kunt ze aanraken. Praten wordt ook steeds belangrijker in de technologie. Momenteel heeft de Iphone 4s al de mogelijkheid om spraakopdrachten te geven door SIRI. Google komt met een Google bril wat het gezichtsvermogen versterkt. Er bestaan ook al apparaten die de hersen golven en activiteiten kunnen meten en naproduceren in pixels. Zelfs dromen kunnen visueel gemaakt worden. Deze technologische ontwikkelingen zullen doorgezet worden waardoor technologie simpeler zal worden en meer zal aansluiten op zintuigen. In de toekomst zullen apparaten zelfs je emoties kunnen lezen. Technologie toegespitst op online shopping De technologische ontwikkelingen op het gebied van online shopping zullen ook steeds simpeler worden en meer aansluiten op zintuigen en behoeften van de consument. Een denkbaar scenario zou kunnen zijn dat men een soort Microsoft Kinect heeft die het lichaam scant van de klant. Het apparaat weet dan de maten, de kleur van het haar en ogen en komt vervolgens met bijpassende outfits. Het web weet steeds meer over jou dankzij Social Media en Google. Men laat veel digitale voetsporen achter op het web waardoor het toekomstige apparaat zelfs merkvoorkeur en trendvoorkeur zal onthouden. Big Data Bedrijven zullen in gaan spelen op de kennis van het web. In de toekomst zullen veel producten een chip bevatten die informatie van de gebruiker op slaat. Dit is enorm veel informatie, deze informatie overload moet gefilterd worden. Bedrijven zullen deze informatie gebruiken om de juiste consumenten te benaderen met de juist informatie en advertenties. Het web zal in de toekomst naar je toe komen en weten wie je bent. Hierdoor zal een consument voorspellend gedrag gaan vertonen waar bedrijven kunnen controleren en op inspelen. De laatste 20 jaar was technologie complex, eerst viel technologie je lastig, in de toekomst zal technologie je helpen. Advertenties zijn nu massa, de advertentie weet niet wie je bent, in de toekomst kunnen de advertenties je aanspreken naar je behoeftes en wensen. Door die Big Data zullen irritante advertenties veranderen in persoonlijk gebonden advies naar interesses.

19 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 Fysieke winkels Niet iedereen is digitaal verbonden met het internet. Wel zal het internet een steeds grotere plek innemen dan fysiek. Er zullen dus wel fysieke winkels blijven alleen zullen deze verminderen. Elke fysieke winkel zal ook op het internet zichzelf moeten profileren. Individualisme Aan de ene kant worden we individueler maar aan de andere kant socialer. Tegenwoordig wordt metime besteed aan Social Media, daarmee ben je bezig bent met anderen. Je bent dan dus continu bezig met wat de buitenwereld doet. Voorheen werd me-time besteed aan het lezen van een boek of het doen van een puzzel. Echte activiteiten die alleen met jezelf te maken hebben. Aan de ene kant wordt men dus in hun mobiele telefoon gezogen maar zijn wel bezig met de buitenwereld. Social Media Facebook en Twitter zullen waarschijnlijk blijven bestaan maar zullen concurrenten krijgen in de toekomst. Facebook en Twitter gaan naar de achtergrond. Het gaat er naartoe dat het automatisch gaat. Facebook of een ander netwerk zal geïntegreerd worden in je leven als operating system; technologie kruipt onder je huid. Co-creatie Vanuit thuis met technisch adviseur kleding bestellen. De stad hoef je niet meer in. Maar toch blijven er wel fysieke winkels maar minder. Er blijven dagjes mensen die de winkels in willen. Op het web zullen meer op maat gemaakte kleding besteld worden. Ook zal er digitaal kleding kunnen worden samengesteld en aangepast naar eigen wens. Het zal zelfs zo ver gaan dat mensen alleen betalen voor het merk en het patroon. Co-creatie zal dus centraal staan maar mensen blijven kudde dieren maar willen zich wel onderscheiden. De consument is afgelopen jaren mondiger geworden. Ze willen een dialoog aangaan met een bedrijf of kledingzaak. Do it yourself en co-creatie worden belangrijk! Mensen willen zelf iets doen. Maar wel ophangen aan de uitstraling en kernwaarden van een merk. Consument kan meedenken over content, ontwerp en inhoud. Merken worden steeds belangrijker. Het maakt niet uit wat je maakt want mensen kunnen eigen creatie van maken onder andere door de ontwikkelingen rondom 3D-printing. Merkbewustheid blijft, een merk wordt zelfs steeds belangrijker. Men kan zelf producten maken van een merk. Er is geen fabriek meer nodig zelfs bijna geen merkwinkels meer. Mensen willen wel gelinkt worden aan het merk. Twee mooie citaten van Sander weergeven een goed toekomstbeeld van online shopping in 2028 en vormen een mooie afsluiting van het interview. ‘In 2028 zullen er merken zijn die zelf niks maken maar waarvan mensen wel de kleding/producten willen hebben. Beleving en levensstijl die daarbij hoort.’ ‘In 2028 zijn er merken waar mensen zelf kleding voor maken en identificeren waartoe zij toch tot een groep horen.’ 20 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 Interview Farid Tabarki Farid Tabarki, 29 jaar oud en nu al uitgeroepen tot beste trendwatcher van het jaar 2012-2013. Hij is oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. Daarnaast presenteert Farid TV-programma’s als Coolpolitics en Durf te Denken. Verder is hij medeoprichter van The Finishing School. Farid gaf tijdens het interview aan dat de toename van decentralisatie momenteel een belangrijke trend is. Een voorbeeld hiervan is de website www.amazon.com. Dit bedrijf is begonnen met de online verkoop van boeken. Deze houdt tegenwoordig steeds meer je profiel bij van wat je op het web aanklikt, koopt en wat je op Social Media bespreekt. Met behulp van deze informatie kunnen ze gericht aanbiedingen sturen naar specifieke personen aan de hand van de voorkeur van deze persoon. Dit gaat zich in de toekomst nog veel verder uitbreiden. Zo gaf Farid ook het voorbeeld van een vader die vol woede het bedrijf “Target” een klachtenbrief stuurde omdat zijn dochter allemaal aanbiedingen kreeg van producten die met zwangerschap te maken hadden. Het bedrijf “Target” deed dat omdat ze via het web gezien hadden dat zijn dochter geregeld op verschillende websites zat over zwangerschap. Enkele weken later had de man zijn klachtenbrief teruggetrokken omdat inderdaad bleek dat zijn dochter zwanger was. We hoeven dus allemaal niet meer perse naar het web toe, het web vindt ons! Als andere trend die de online consumentenwereld op z’n kop zet, haalde Farid het voorbeeld van Lady Gaga aan. Als Lady Gaga 15 jaar geleden bekend was geworden, was dit op een hele andere manier gegaan dan nu. Dan had ze namelijk nog programma’s als MTV nodig om bekend te worden onder de mensen. Tegenwoordig gaat dit gewoon via het Social Media kanaal YouTube. Daarnaast zou ze een uitgever nodig hebben gehad die haar nummers op CD zou zetten. Nu gaat dit wereldwijd via Itunes. Als laatste zou ze vroeger verschillende tijdschriften en andere bladen nodig gehad hebben om contact te kunnen hebben met haar fans. Momenteel doet ze dit simpelweg via Twitter. Ze heeft dus tegenwoordig minder tussenpersonen nodig om daadwerkelijk bekendheid te creëren. Het onderwerp van het paper is online consumententrends in de toekomst. Dit is toegespitst op online shopping. Door de verschillende technologische ontwikkelingen is er steeds meer mogelijk. Dit beaamt Farid ook zeker. Een voorbeeld dat hierbij naar voren komt is 3D-printing. Farid gaf aan dat momenteel een 3D-printer ongeveer €1.000,- kost. Hiermee is het voortaan goed mogelijk om allerlei dingen en voorwerpen te printen. Het is ook belangrijk dat bedrijven hierop inspelen. Zo kan een bedrijf als “Lego” bijvoorbeeld veel beter de legoblokjes printen als in een fabriek laten maken door verschillende mensen en machines. Ook winkels moeten hierop inspelen. Zo kan een winkel als “Intertoys” bijvoorbeeld verschillende 3D-printers in de winkel zetten zodat consumenten zelf de blokjes kunnen printen, in de kleur en vorm die zij graag willen hebben. Hiermee wordt er ook direct ingespeeld op de trend co-creatie. Hierbij werken namelijk consumenten als het ware samen met bedrijven. In dit geval dus met “Lego”. De consument kan zelf kiezen welke kleur/vorm/grootte etc. de legoblokjes krijgen. Wanneer fysieke winkels hierop inspelen, bieden ze zichzelf ook meer zekerheid. In de toekomst zullen fysieke winkels steeds meer concurrentie krijgen van de online winkels. Fysieke winkels moeten dus opnieuw nadenken over welke strategie ze in gaan nemen. Farid geeft als voorbeeld van een winkel die dit uitstekend doet “De nieuwe boekwinkel” in Amsterdam. Zij maken van de boekenwinkel een experience. Zo hebben ze bijvoorbeeld bepaalde avonden of dagen speciaal op één onderwerp gericht. Bijvoorbeeld op woensdag een kookavond met workshop waarbij gebruik gemaakt wordt van de kookboeken. Of een speciale kinderdag waar kinderboeken centraal staan. Het is dus belangrijk voor fysieke winkels om uniek te zijn en om iets “extra” te doen. Farid gaf overigens wel aan dat hij denkt dat de basisbehoefte voor winkelen altijd zal blijven bestaan. Zo blijft het altijd gezellig om samen met vrienden, familie of kennissen te gaan winkelen. 21 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

Dit bracht ons op het onderwerp individualisme. We vroegen Farid in hoeverre technologische ontwikkelingen de mens individualistischer maken. Hier gaf hij aan dat we inderdaad individualistischer worden doordat we bijvoorbeeld niet meer afhankelijk zijn van een energie bedrijf door de komst van zonnepanelen. Echter installeren we de zonnepanelen met de hele buurt waardoor de kosten samen gedekt worden. Op deze manier heeft men dan toch weer de behoefte aan sociaal contact en samenwerking, we hebben alleen tegenwoordig nieuwe manieren om dit op te zoeken. Ook Social Media hebben hier een rol in. Farid gaf echter aan het moeilijk te vinden om te zeggen hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen omdat dit nog vrij nieuw is en omdat er nog altijd diepgaande ontwikkelingen plaatsvinden wat betreft Socia Media. We communiceren veel via Social Media en dit zal ook de komende jaren nog meer toenemen. Als laatste vroegen we Farid Tabarki hoe een dag uit het leven in het jaar 2028 eruit zal zien. Hierop antwoordde hij dat er steeds meer informatie over alles en iedereen online zal komen te staan. Daarnaast is hij van mening dat we steeds autonomer worden. We gaan zelf dingen vormgeven door bijvoorbeeld 3D-printing en co-creatie. Verder is Farid van mening dat we steeds meer thuis gaan werken in allerlei verschillende soorten samenwerkingsvormen. Zo zal je de ene dag op kantoor zitten, en een andere dag bij Seats2Meat. Seats2Meat zijn vestigingen die door bedrijven gehuurd kunnen worden om daar hun medewerkers te laten werken. Terwijl je daar dan zit ben je niet alleen met je werk bezig, maar ook met bepaalde overleggen met de buurt of voor een bepaalde vereniging. We zullen ons dus steeds flexibeler op gaan stellen. Op één dag zijn we dan met allerlei verschillende soorten afstemmingen bezig. Ook zullen we anders met elkaar gaan communiceren. Zo zijn er nu al ontwikkelingen ontstaan waardoor men met een doorzichtig glas zowel een tv, smartphone als computer zal hebben.”Op deze manier kan ik met jullie skypen, ondertussen jullie LinkedIn profiel bekijken en foto’s naar jullie sturen”. De wereld zal steeds geanimeerder en informatierijker worden. “Wanneer we het hebben over shopping in het jaar 2028 verwacht ik zeer zeker dat de 3D-printer volledig is geïntegreerd in verschillende winkels of misschien zelfs bij mensen thuis”. Dat men bijvoorbeeld voedsel kan printen. Dit betekent echter niet dat dit het einde is van de fysieke winkel. Er zullen altijd fysieke winkels blijven bestaan alleen zullen er zeker lagere marges komen.

22 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

8.2 Conclusie SPSS onderzoeksvragen Naast interviews zijn er enquêtes gehouden. De resultaten hiervan bevinden zich in bijlage III op bladzijde 36. Om het onderzoek richtlijnen te geven, zijn er onderzoeksvragen opgesteld. Deze worden in dit hoofdstuk beantwoord. 1. Wat is het koopgedrag en koopmotief van de huidige online consument op internet? (enquêtevragen 4 + 6) Enquêtevraag 4, bijlage III, blz. 37, enquêtevraag 6 bijlage III, blz. 39. Het grootste deel van de respondenten, bijna 70%, koopt via internet omdat dit gemakkelijker is. Thuis bezorgd (50%) en geen sluitingstijd (50%) scoren ook hoog. 77,10% koopt kleding/schoenen of accessoires via internet. Daarnaast wordt 75,70% besteed aan (studie)boeken. Het koopgedrag van de huidige online consument is dus goed ontwikkeld op het gebied van modeartikelen en boeken. Etenswaren, levensmiddelen en luxeproducten worden nog altijd in fysieke winkels gekocht. 2. Hoe denkt de consument over online consumententrends in de toekomst? (enquêtevragen 7 t/m 13) Enquêtevraag 7, bijlage III, blz 39, enquêtevraag 13, bijlage III, blz 43. 34 respondenten vinden het onwaarschijnlijk dat er in 2028 geen fysieke winkels meer zijn. 28 respondenten vinden het waarschijnlijk dat in de toekomst 80% van je aankopen via internet worden gedaan. Over de vraag of medewerkers vervangen worden door zelfscanners zijn de meningen erg verdeeld. Hier is dus geen conclusie uit te trekken. Het krijgen van advies tijdens het online shoppen zien 36 respondenten gebeuren. Wat betreft boodschappen willen 48 respondenten zelf hun boodschappen blijven doen en dit niet laten doen door hun koelkast. Het 3D-printen wordt door 33 respondenten niet gezien in de toekomst. 20 respondenten vinden het waarschijnlijk dat fysieke winkels in de toekomst showrooms worden. Hieruit blijkt dat de consument denkt dat online consumententrends in de toekomst zich zo zullen ontwikkelingen dat men zich eerst in de stad zal oriënteren en daarna thuis hun aankopen zullen doen via het internet. 3. In welke mate wordt internet gebruikt voor online shopping? (enquêtevragen 5 + 6) Enquêtevraag 5 bijlage III, blz, 38 enquêtevraag 6 bijlage III, blz, 39. 32 respondenten koopt elk kwartaal iets op internet, dat is tevens de best gescoorde frequentie. Meer vrouwen dan mannen shoppen online. 77,10% koopt kleding/schoenen of accessoires via internet. Daarnaast wordt 75,70% besteed aan (studie)boeken. Over het algemeen wordt er om het kwartaal online mode besteld door vooral vrouwen. 4. Wat ziet de consument zelf gebeuren op het gebied van online shopping in de toekomst? (enquêtevraag 16) De consument ziet webcamshopping als een zekere trend waar zij ook gebruik van willen maken. Ook co-creatie wordt vaak genoemd. De consument wil dus veel inspraak krijgen bij het ontwerpen van producten. Echter blijkt wel dat niet heel veel drastische veranderingen er aan zitten te komen wat betreft de consument. Daar zijn alle respondenten het wel mee eens. 23 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 5. In hoeverre ziet de consument toekomst in 3D-printen? (enquêtevraag 12) Enquêtevraag 12, bijlage III, blz 42. Over het algemeen zijn de meningen uit het onderzoek verdeeld over deze vraag. Toch ligt de uitschieter bij ‘onwaarschijnlijk’. Een mooi inzicht, aangezien de trendwatchers Tabarki en Duivestein wel toekomst zagen in het 3D-printen. Wellicht is dit te danken aan het feit dat de consumenten zich niet hebben verdiept in de mogelijkheden en de trendwatchers uiteraard wel.

24 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

9 Conclusie Naar aanleiding van de vraag: “hoe de toekomstige consumententrends toegespitst op online shopping er in 2028 uitzien�, wordt er hier een algemene conclusie getrokken. De onderzoeksvragen en deelvragen die zijn geformuleerd, zijn de leidraad voor deze conclusie. Bij het deskresearch is voornamelijk naar voren gekomen hoe de technologische ontwikkelingen en consumententrends zich in de loop van de jaren hebben ontwikkelt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de wereld van online shopping steeds groter zal worden. Technologische ontwikkelingen blijven de online wereld alleen maar vergroten. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden allemaal mede mogelijk gemaakt door het internet en deze zullen het gebruik van internet alleen maar verstreken. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Google wallet of de Google bril. Wat duidelijk naar voren komt bij het fieldresearch is dat de huidige consument nog niet volledig bewust is van wat de toekomst hen allemaal gaat brengen. De huidige consument gebruikt internet voornamelijk voor communicatie en het opzoeken van informatie. De huidige consument koopt gemiddeld elk kwartaal iets op het internet en zij gaan er vanuit dat dit in de toekomst alleen maar zal stijgen. Anderzijds is de consument toch wat schichtig voor de toekomstige ontwikkelingen die blijven groeien. Grotendeels wil de consument wel haar eigen boodschappen in de toekomst blijven doen en wil niet dat een koelkast dit voor hen gaat doen. Als grootste reden hiervoor geven zij aan dat zij het gezellig vinden om te winkelen. Als huidige consumenten moeten voorspellen hoe online shopping er in 2028 uit gaat zien, zien zij geen drastische veranderingen. Voornamelijk webcamshopping, co-creatie en shoppen via de smartphone of tablet worden genoemd. Een enkeling gaat er echter wel vanuit dat er drastische veranderingen plaats gaan vinden zoals; robots, spraak en touch besturing. Aan de hand van deze bevindingen over de consument van de toekomst en de technologische ontwikkelingen, kan er een conclusie worden getrokken horend bij de hoofdvraag: wat zijn de consumententrends in het jaar 2028 toegespitst op online shopping. Dit wordt behandeld in het volgende hoofdstuk.

25 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

10 Toekomstige consumententrends in 2028 Op het gebied van online shopping Na deskresearch en fieldresearch kunnen er toekomstige consumententrends voorspeld worden. De volgende consumententrends zullen in de toekomst denkbaar en belangrijk worden: Big Data Big Data is het steeds groter worden van databronnen. Deze databronnen zijn enorm gegroeid door de opkomst van Social Media en het gebruik van mobiele apparaten, schaalvergroting, goedkope meetinstrumenten, toenemende logging rondom geautomatiseerde processen en door de vele internettransacties.7 Door al deze informatie op een goede manier te gebruiken weten bedrijven steeds meer over de wensen, behoefte en het gebruiksprofiel van hun consumenten. Deze informatie kan op een goede manier gebruikt worden en zal de consument helpen. Zo stuiten we op een andere consumententrend: ‘Het web vindt ons in plaats van wij het web’. Doordat het web zoveel weet over ons, kan het inspelen op onze behoeften. Reclame uitingen zullen precies aansluiten bij de interesses van de consument en zullen daardoor niet vervelend zijn en beter bekeken worden. De tegenstanders van Big Data vinden dat Big Data de privacy schendt. Maar op den duur zal Big Data waarschijnlijk worden gezien als hulpmiddel en erg belangrijk worden. Vervuilde bestanden zullen worden opgeschoond en begrijpbaar gemaakt worden voor iedereen en de focus zal liggen op de bruikbare informatie. 3D-printing 3D-printing is momenteel al mogelijk maar zal in de toekomst nog veel populairder en gangbaarder worden. In de toekomst zullen er waarschijnlijk printshops zijn waar men alle soorten materialen kan printen. Op den duur zullen deze 3D-printers betaalbaar worden en zal ieder huishouden een 3Dprinter hebben net zoals de meesten huishoudens momenteel een papierprinter hebben. Co-creatie en DIY Doordat de consument steeds mondiger wordt, gaan bedrijven luisteren naar hun klanten en laten zij zelfs hun klanten de producten ontwerpen. DIY is een andere trend die momenteel leeft op internet. DIY staat voor: Do It Yourself. Op internet kun je vinden hoe je zelf dingen kunt maken of customizen. In de toekomst zal co-creatie en DIY zich zo door ontwikkelen dat consumenten zich zullen koppelen aan een bepaald merk omdat daar een bepaalde levensstijl en imago bij hoort. Maar de producten van dit merk zijn niet geproduceerd in de fabriek van een merk maar ontworpen en gemaakt door de consument zelf. 3D-printing maakt deze consumententrend realistisch. Consumenten zullen zich binden aan een merk en daarvoor kleding ontwerpen voor zichzelf. Merken ontwikkelen hun cocreatie dus tot het uiterste. Het ver doorontwikkelen van co-creatie voor de consument hangt samen met radicale decentralisatie: consumenten worden onafhankelijker en gaan zelf meer ondernemen.

7

Kooij, J van der (2012). Ontdek nieuwe kansen. Geraadpleegd op 22 mei 2012, http://www.incentro.com/nl/solution/big-data

26 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

11 Evaluatie Op het moment dat we de opdracht kregen om een paper te schrijven voor het vak marketinginnovatie, waren we het vrij snel eens over het onderwerp. We hebben ervoor gekozen het onderwerp online consumententrends van de toekomst te gaan onderzoeken. Al snel kwamen we erachter dat dit een vrij breed onderwerp is, daarom hebben we ervoor gekozen ons toe te spitsen op het onderwerp online shopping. We vonden het redelijk lastig om te beginnen met het schrijven. We hadden moeite met de opzet van het paper. Echter bleek nadat we deze opzet opgesteld hadden dat het onderzoek voorspoedig verliep. Tijdens het schrijven van dit paper kwamen we erachter dat het ongelofelijk is hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan. Zo hadden we een stuk geschreven over een bepaalde ontwikkeling, waarna bleek dat het enkele dagen later al werkelijkheid was. Dit maakte het lastig om relevante onderwerpen en trends accuraat te beschrijven. De enquĂŞtes zijn goed beantwoord door de respondenten en hebben goede en bruikbare informatie opgeleverd voor ons onderzoek. Opvallend waren de uiteenlopende antwoorden bij sommige enquĂŞtevragen. Daardoor werd het duidelijk dat de respondenten nog niet volledig op de hoogte zijn van de aankomende ontwikkelingen. We zijn erg blij dat we de kans hebben gekregen om Farid Tabarki en Sander Duivestein te mogen interviewen. We moeten toegeven dat we in het begin redelijk zenuwachtig waren maar achteraf bleek het een leuk en leerzaam gesprek te zijn. Al met al was het een leerzaam proces en zijn we blij met het paper dat hier uit is voortgekomen.

27 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

12 Bronvermelding Internetbronnen: 

        

  

 

Gorchum, M van, (2011). De geschiedenis van het online winkelen. Geraadpleegd op 21 april 2012, http://ondernemen.blog.nl/nice-to-know/2011/10/03/de-geschiedenis-van-onlinewinkelen Webwinkel weblog (2010). De geschiedenis van e-commerce. Geraadpleegd op 20 maart 2012, http://www.webwinkelweblog.nl/algemeen/de-geschiedenis-vanecommerce.html#ixzz1gV2e51RY' University of Brighton (2009). British inventor donates IT archive to university. Geraadpleegd op 20 maart 2012, http://www.brighton.ac.uk/news/2009/090514homeshopping.php Marketingfacts (2010). De 5 trends in e-commerce. Geraadpleegd op 21 maart 2012,http://www.webwinkelvakdagen.nl/nl/nieuws/De_5_trends_in_e-commerce Jalving, K (2007). Geschiedenis van e-commerce. Geraadpleegd op 21 maart 2012,http://www.kajjalving.nl/Mambo/content/view/53/44/ Marketingonline (2010). 11 consumententrends voor 2011. Geraadpleegd op 5 april 2012,http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/11-consumententrends-voor-2011/ Wittenberg, W (2011). Social shopping is de toekomst. Geraadpleegd op 5 april 2012,http://www.frankwatching.com/archive/2011/02/03/social-shopping-is-de-toekomst/ Frankwatching ( 2012). Online winkelen (webshopping) de toekomst? Geraadpleegd op 12 april 2012,http://www.wbstr.nl/webshops/online-winkelen-webshopping-de-toekomst.html 2-1 (2010). De webwinkel van de toekomst. Geraadpleegd op 18 april 2012,http://www.consuminded.nl/shopping/de-webwinkel-van-de-toekomst/ Weber, S (2011). Online boodschappen doen de toekomst? Geraadpleegd op 18 april 2012, http://www.upstream.nl/blog/bericht/online_boodschappen_doen_de_toekomst Trip, P (2012). De top 5 online marketing trends in 2012. Geraadpleegd op 18 april 2012,http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/18/de-top-5-online-marketingtrends-in-2012-webwatching-4/ Actiekrant (2012). Online marketing trends 2012. Geraadpleegd op 8 mei 2012,http://www.actiekrant.nl/zakelijk/13-online-marketing-trends-2012.html Larissa (2012). Online marketing trends 2012. Geraadpleegd op 8 mei 2012,http://www.epepper.nl/2011/08/online-marketing-trends-2012/ Rena (2010). 3D schoendesign. Geraadpleegd op 11 mei 2012,http://www.myfavouriteshoes.nl/spotlight/schoenenontwerpers/1957-pauline-vandongen.html ANP, (2012). 3D- geprinte onderkaak voor hoogbejaarde vrouw. Geraadpleegd op 11 mei 2012,http://www.nu.nl/binnenland/2730717/3d-geprinte-onderkaak-hoogbejaardevrouw.html 3d printen & 3d printers (2012). 3D printing. Geraadpleegd op 11 mei 2012,http://www.3dprinten.info/medicijnene-uit-een-3d-printer/ O’Neill, M (2012). Diesel Cam Brings Facebook To The Fitting Room. Geraadpleegd op 11 mei 2012,http://allfacebook.com/diesel-cam-brings-facebook-to-the-fitting-room_b14236 28 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

13 Begrippenlijst

A. Applicatie  Letterlijk beteken dit toepassing Augmented reality  Een toepassing die, direct of indirect, uitzicht geeft op een fysieke, real-world omgeving waarvan elementen worden aangevuld door computer gegenereerde input zoals; geluid, video, afbeeldingen of GPS. Autonoom  Zelfstandig

B. Big data  Informatie overload op het internet

C. Co-creatie  Een vorm van samenwerking tussen bedrijven en haar consumenten. Hierbij werkt iedereen mee aan het proces en aan het resultaat Consument  Iemand die een product of dienst koopt Consumententrends  Trends die online spelen bij consumenten waar bedrijven op moeten reageren om te blijven bestaan. Een trend duurt over het algemeen 3 tot 5 jaar.

D. Decentralisatie  Spreiding Digitale voetsporen  “voetsporen” die men achter laat wanneer men op het internet zit. Bijvoorbeeld foto’s, berichten en filmpjes. Maar ook websites die men bezoekt. Doelgroep  Groep waar men zich op richt, wanneer men iets wil bereiken Driving forces  Drijvende krachten die minstens vijf jaar aanwezig zijn en waar trends uit voortkomen.

E. E-commerce  Een verzamelnaam van manieren waarop de er gehandeld kan worden via computernetwerken Experience  Belevenis. Bedrijven maken hier gebruik van om hun merk te promoten en om binding te wekken met de consument

G. Generaliseren  Algemeen maken 29 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

H. Holografisch  Een manier om een 3D afbeelding van een object of persoon te maken.

I. Icloud  Rechtstreeks (gedeeltelijk) gratis cloudvoorziening van Apple waarbij informatie beschikbaar is op (bijna) alle apparaten die je van het merk Apple bezit. Internet marketing  De marketing van producten en diensten via het internet

M. Mobile commerce  De handel die ontstaat door het gebruik van smartphones Mobile wallet  Letterlijk: mobiele portemonnee. Hierbij gaat het betalen d.m.v. een sensor op de mobiele telefoon waarbij er geld afgeschreven wordt. Monitoren  Het waarnemen en verzamelen van informatie over iets, iemand of een bepaald onderwerp

O. Online shoppen  Het kopen van producten of diensten via het internet Populatie  Dit is een verzameling van personen waarop de conclusies van een statistisch onderzoek betrekking hebben.

P. Product overload  Een overschot aan producten. Dit is tegenwoordig een trend. Er is te veel van alles. Respondenten  personen die meewerken aan een marktonderzoek

S. Smartphone  Een mobiele telefoon met de capaciteiten van een computer. Denk hierbij aan mail, internet etc. Social commerce  Elektronische handel die gaat via Social Media Social Media  Online platforms waarbij gebruikers zelf de inhoud verzorgen Steekproef  Middel waardoor statistische gegevens worden verzameld, door van een populatie slechts een representatief deel te onderzoeken

T. Tablet  Een soort “platte” computer met aanraakscherm en zonder toetsenbord. Thuiswinkelwaarborg  Het kwaliteitskeurmerk voor het kopen van producten en diensten 30 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

Transparantie  Doorzichtigheid. Tegenwoordig wenst men dat bedrijven open en doorzichtig zijn Trendwatcher  Beroep waarbij men op zoek gaat naar mogelijk trends over enkele jaren. Men voorspeld hierbij trends die bijvoorbeeld over één of enkele jaren zullen komen.

V. Validiteit  De mate waarin een meting zijn doel beantwoord. Virtueel  ogenschijnlijk. Het bestaat niet echt maar wel in de gedachten of op de pc.

W. Webcamshopping  Shoppen via het internet waarbij men met behulp van een webcam kan bekijken of de kleding en dergelijke goed passen. Webshop Een winkel op het internet

31 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

Bijlage I - enquĂŞte

32 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

33 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

34 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

14 Bijlage II - Topic-lijst interview Om een leidraad te hebben voor het af te nemen interview is er van te voren een topiclijst gemaakt zodat er in ieder geval de volgende topics worden aangesneden.

Wij zijn studenten van de fontys in tilburg. Wij doen de minor ‘create your future’ wij doen onderzoek naar de consumententrends online gericht op online shoppen. Wij zijn benieuwd naar uw visie op dit onderwerp. Kunt u een toelichting geven over de expertise op dit gebied.

1. Huidige online consumenten trends Wat zijn de huidige belangrijkste trend die de online consumenten wereld op z’n kop zetten. 2. Consumenten trends van de toekomst online Wat zijn uw voorspellingen van de online consumenten trends toegespitst op online shoppen 3. Fysieke winkels Hoe zien fysieke winkels eruit in de toekomst? 4. Individualisme Wordt de wereld individualistisch door alle technologische ontwikkelingen? 5. Technologische ontwikkelingen 6. Schets een dag uit je eigen leven in 2028. Welke strategie moeten de bedrijven innemen om in te spelen op de nieuwe online consumententrends?

35 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028

15 Bijlage III - Output SPSS 1. Wat is uw geslacht?

24% is man en 76% is vrouw.

2. Wat is uw leeftijd?

2% van de ondervraagden is 26 tot en met 23 jaar oud. 58% is 21 tot en met 25 jaar oud. 40% van de ondervraagden is 16 tot en met 20 jaar oud.

36 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 3. Waar gebruikt u internet momenteel het meest voor?

92,60% van de respondenten gebruikt voornamelijk het internet voor communicatie. 55,90% van de respondenten gebruikt het internet voor online winkelen. 30, 90% van de respondenten gebruikt het internet voor vergelijken van producten. 80,90% gebruikt het internet voor het opzoeken van informatie en 10,30% van de respondenten gebruikt het internet voor het spelen van spelletjes.

4. Wat zijn uw redenen om via het internet te kopen?

11,40% van de respondenten koopt iets op het internet omdat het goedkoper is. 68,60% van de respondenten koopt iets op het internet omdat het gemakkelijker is om thuis te bestellen. 35,70% van de respondenten vind dat ze meer keuze hebben op het internet. 51,40% van de respondenten koopt iets op het internet omdat het dan wordt thuis bezorgd. 50% van de respondenten koopt iets 37 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 op het internet omdat deze geen sluitingstijd kennen. 27,10% heeft als reden om aankopen op het internet te doen dat je op het internet kunt vergelijken met andere aanbieders en 10% van de respondenten heeft als reden om aankopen via het internet te doen doordat ze reviews van andere gebruikers kunnen lezen.

5. Hoe vaak koopt u iets via het internet?

1 respondent koop gemiddeld elke week iets op het internet. Deze respondent is een vrouw. 9 respondenten kopen gemiddeld twee keer per maand iets op het internet. Van deze 9 respondenten zijn er 6 vrouw en 3 man. 12 respondenten kopen gemiddeld een keer per maand iets op het internet. Van deze 12 respondenten zijn er 10 vrouw en 2 man. 32 respondenten koopt elk kwartaal iets op het internet. Van deze 32 respondenten zijn er 24 vrouw en 8 man. 10 respondenten kopen gemiddeld elk half jaar iets op het internet. Van deze 10 respondenten zijn er 8 vrouw en 2 man. 4 respondenten kopen gemiddeld elk jaar iets op het internet. Van deze 4 respondenten zijn er 3 vrouw en 1 man.

38 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 6. Wat koopt u op het internet?

21,40% van de respondenten koopt boodschappen op het internet. 77,10% van de respondenten koopt kleding, schoenen en/of accessoires op het internet. 75,70% van de respondenten koopt (studie)boeken op het internet. 54.30% van de respondenten boekt reizen via het internet en 18,60% van de respondenten koopt abonnementen op het internet.

7. ‘’In 2028 zijn er geen fysieke winkels meer’’

In 2028 zijn er geen fysieke winkels meer 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Vrouw Man total

Heel Onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk

Neutraal

Waarschijnlijk

39 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 34 respondenten vinden het heel onwaarschijnlijk dat er in 2028 geen fysieke winkels meer zijn. 17 respondenten vinden het onwaarschijnlijk. 11 respondenten hebben geen mening over of er in 2028 fysieke winkels zijn. 6 respondenten vinden het waarschijnlijk dat er in 2028 geen winkels meer zijn. 8. ‘’In de toekomst zal 80% van je aankopen gedaan worden via internet’’

In totaal zijn er twee respondenten die het heel onwaarschijnlijk vinden dat 80% van de aankopen via het internet worden gedaan. Van deze twee respondenten is er 1 vrouw en 1 man. In totaal zijn er 12 respondenten die dit onwaarschijnlijk vinden. Van deze 12 respondenten zijn er 10 vrouw en 2 man. 16 van de respondenten is neutraal over de stelling dat 80% van de aankopen via het internet worden gedaan. Van deze 16 respondenten is 11 vrouw en 5 man. 28 respondenten vind dit waarschijnlijk. Van deze 28 respondenten is 20 vrouw en 8 man. En 10 respondenten vind de stelling heel waarschijnlijk. Van deze 10 respondenten zijn er 10 vrouwen en 0 mannen.

40 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 9. ‘’Medewerkers in winkels worden vervangen door robots of zelfscanners’’

In totaal zijn er 12 respondenten die het heel onwaarschijnlijk vinden dat medewerkers in winkels worden vervangen door robots of zelfscanners. Van deze 12 respondenten zijn er 8 vrouw en 4 man. 19 respondenten vind de stelling “medewerkers in winkels worden vervangen door robots of zelfscanners” onwaarschijnlijk. Van deze 19 respondenten is 16 vrouw en 3 man. 18 respondenten is over deze stelling neutraal. Van deze respondenten is 12 vrouw en 6 man. 19 respondenten vind deze stelling waarschijnlijk. Van deze respondenten is 16 vrouw en 3 man.

10. ‘’In de toekomst zal het mogelijk zijn om online advies te krijgen.’’

Op de stelling “in de toekomst zal het mogelijk zijn om online advies te krijgen” zijn er in totaal 8 respondenten die dit heel onwaarschijnlijk vinden. Van deze 8 respondenten zijn er 5 vrouw en 3 man. 11 respondenten vind deze stelling onwaarschijnlijk. Van deze 11 respondenten zijn er 8 vrouw en 3 man. 13 respondenten beantwoorden dat ze neutraal zijn over deze stelling. Van deze 13 41 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 respondenten zijn er 9 vrouw en 4 man. 21 respondenten vind het waarschijnlijk dat we in de toekomst online advies zullen krijgen. Van deze 21 respondenten zijn er 19 vrouwen en 2 mannen. 15 respondenten vind het heel waarschijnlijk dat we in de toekomst online advies zullen krijgen. Van deze 15 respondenten zijn er 11 vrouw en 4 man. 11. ‘In de toekomst zal de koelkast boodschappen doen.’’

48 respondenten zal in de toekomst nog steeds graag zelf boodschappen willen doen. Van deze 48 respondenten zijn er 35 vrouw en 13 man. 17 respondenten wil in de toekomst de boodschappen door zijn of haar koelkast laten doen. Van deze 17 respondenten zijn er 14 vrouwen en 3 mannen. 3 respondenten hebben bij deze stelling geen mening. Deze 3 respondenten zijn allen vrouw. 12. ‘’Hoe groot schat u de waarschijnlijkheid dat in de toekomst de consument hun eigen kleren en schoenen thuis printen?’’

42 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 12 respondenten vind het heel onwaarschijnlijk dat in de toekomst eigen kleren en schoenen thuis geprint kunnen worden. Van deze 12 respondenten zijn er 10 vrouw en 2 man. 21 respondenten vind deze stelling onwaarschijnlijk. Van deze 21 respondenten zijn 15 vrouw en 6 man. 16 respondenten is neutraal over deze stelling. Van deze 16 respondenten zijn 11 vrouw en 5 man. 15 respondenten vind het waarschijnlijk dat in de toekomst eigen kleren en schoenen thuis geprint kunnen worden. Van deze 15 respondenten zijn er 13 vrouw en 2 man. 4 respondenten vind dit heel waarschijnlijk. Van deze 4 respondenten zijn er 3 vrouw en 1 man. 13. ‘’Worden fysieke winkels in de toekomst showrooms en paskamers zodat met later op internet daadwerkelijk besteld?’’

14 respondenten vind de stelling “fysieke winkels worden in de toekomst showrooms en paskamers zodat men later op internet daadwerkelijk besteld” heel onwaarschijnlijk. Van deze 14 respondenten zijn er 9 vrouw en 5 man. 14 respondenten vind deze stelling onwaarschijnlijk. Van deze 14 respondenten zijn er 10 vrouw en 4 man. 17 respondenten beantwoorden deze stelling met neutraal. Van deze 17 respondenten zijn er 12 vrouw en 5 man. 20 respondenten vind het waarschijnlijk dat fysieke winkels in de toekomst showrooms en paskamers worden, zodat men later de artikelen op het internet bestellen. Van deze 20 respondenten zijn er 18 vrouw en 2 man. 3 respondenten vind dit heel waarschijnlijk. Deze 3 respondenten zijn allen vrouw.

43 | P a g i n a


Online consumententrends in 2028 14. Bekijkt u wel een ervaringen met een product op het internet en koopt u het product vervolgens in een fysieke winkel?

43 respondenten geven aan dat zij wel eens ervaringen van een product op het internet bekijkt en het betreffende product dan vervolgens koopt in een fysieke winkel. Van deze 43 respondenten is 34 vrouw en 9 man. 25 respondenten geven dit aan niet te doen. Van deze 25 respondenten zijn er 18 vrouw en 7 man.

44 | P a g i n a

semifinal  

djkfdnkfnjsdk sdkdnks kjsdnkas