Page 1


Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa 1.8.2013, jolloin Etelä-Karjalan ammattiopisto ja Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA yhdistyivät. Koulutuksen järjestäjä on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, jonka jäseninä ovat Etelä-Karjalan kunnat.

ON

Autoala

MISTÄ

Hius- ja kauneudenhoitoala

VALITA!

Elintarvikeala Kielikoulutus Kone- ja metalliala Käsi- ja taideteollisuusala Liiketalous Logistiikka Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Metsäala Prosessiteollisuus Rakennus-, puu- ja pintakäsittelyala Sosiaali- ja terveysala Sähkö- ja automaatiotekniikka Talotekniikka Tieto- ja viestintätekniikka Turvallisuusala


SAMPO NUMEROINA

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Henkilöstöä

450 4252

Perustutkinnot

Ammatti­ tutkinnot

Erikois­­ ammatti­ tutkinnot

1060 185 23

86 20 opiskelijaa

Näyttötutkintojen järjestämisoikeuksia Nuorisolle suunnattuja perustutkintoja

42

Toimintatuotot n. milj. euroa

Osaamista, jota oikeasti tarvitset Sampo kasvattaa ammattitaitoisia moniosaajia. Koulutusalojen yhteistyö ja erilaisten opintopol­ kujen mahdollisuudet auttavat jokaista opiskelijaamme löytämään oman polkunsa. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää. Panostamme ohjauksen ja tuen lisäksi oppimisympäristöjen toimivuuteen. Toimitiloja ja oppimisympäristöjä uudistetaan jatkuvasti työelämän vaatimusten mukaiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden varmistaa tiivis yhteistyö työelämän kanssa sekä palvelujen määrätietoinen kehittäminen.


SIE OOT MEINAAN NIIN AMIS! Nyt on aika ajaa ennakkoluulot sinne minne ne kuuluvat Ammatilliset valmiutesi ovat huippuluokkaa ja pystyt vastaamaan työelämän tarpeisiin monipuolisella osaamisellasi. Pänttäämisen sijasta opit käytännön tekemisellä ja kasvatat ammatillisia valmiuksiasi rakentamalla itseäsi kiinnostavan opintopolun.

OIKEA VÄYLÄ TYÖELÄMÄÄN Ammatillisesta koulutuksesta on moneksi. Erityisen hyvät eväät se antaa työmarkkinoille pääsemiseen ja siellä pärjäämiseen. Monipuoliset opintokokonaisuudet sekä eri koulutusalojen välinen yhteistyö antavat valmiudet laaja-alaiselle, omannäköiselle osaamiselle.


Koulutus on käytännönläheistä, luokkaopetuksen lisäksi on paljon työsaliopetusta ja työssäoppimista jopa ulkomaita myöten. Opiskelijatöinä tehdään tuotteita ja palveluita asiakkaille, ja myös omaa yritystoimintaa voi kokeilla. Koulutuksessa suorittamasi tutkinto on ennen kaikkea passisi työmarkkinoiden maailmaan, mutta se antaa lisäksi tarvittavan pätevyyden mm. AMK-opintoihin. Halutessasi voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon rinnalla ylioppilastutkinnon. Haku valtakunnallisessa yhteishaussa helmi–maaliskuussa.


PUUTTUVAT PALAT, UUDET TYÖTAVAT

Lisätietoja:

Täydennä osaamistasi työn ohessa tai päätoimisena opiskelijana. Oli kyseessä sitten kokonaan uusi ura tai ammatillisen osaamisen kehittäminen, niin opinnot meillä räätälöidään opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Opintojen tavoitteena on parantaa edellytyksiä työelämässä menestymiselle.

asiakasyritystemme henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan markkinoiden tarpeita. Tällä parannetaan yrityksen kilpailukykyä, tehostetaan toimintaa ja ohjataan henkilöstöresursseja entistä paremmin.

Tarjolla on runsaasti tutkintoon johtavaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä oppisopimusmahdollisuuksia.

Tarjoamme monipuolisia palveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Koulutukset suunnitellaan yksilöllisesti, ja opiskella voi myös työn ohessa.

Tarjoamme myös palveluja yritysten ja yhteisöjen osaamisen kehittämiseen. Koulutusprosessimme avulla

Rakennetaan yhdessä sopiva osaamisen polku!

Palvelukokonaisuuteen sisältyy yritysten ja henkilöstön osaamistarvekartoitukset sekä näiden perusteella tehtävät osaamisen kehittämissuunnitelmat. Palvelukokonaisuus on mahdollista suunnitella yrityksen tarpeiden mukaisesti.


Opiskelijoiden työssäoppiminen ja käytännön työtaitojen kehittäminen ovat vahvuuksiamme. Tavoitteenamme on yhdistää monialaista ja monipuolista oppimista työelämälähtöisesti. Työssäoppimisen ja opetussuunnitelmien kehittämisyhteistyötä tehdään tiiviisti työelämän asiantuntijoiden ja muiden oppilaitosten kanssa. Sampo on vahvasti mukana Skills-toiminnassa, jonka näkyvimpiä tapahtumia ovat Taitaja-kilpailut sekä EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailut. Näissä ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat oman alansa tehtävissä. Suuntaudumme vahvasti myös Venäjä-osaamisen kehittämiseen tekemällä yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten yhteisessä Venäjä-verkostossa sekä FINEDU-säätiössä, joka toteuttaa rakennus-, kiinteistöja ympäristöalan Venäjä-koulutus- ja -kehittämisyhteistyötä. Yhteistyö Pietarin alueen ammattioppilaitosten kanssa avaa kansainvälisiä ovia ja edistää mm. työssäoppimisen ja opiskelijavaihdon mahdollisuuksia kaikilla koulutusaloillamme. Työssäoppimisjaksoja voidaan toteuttaa myös Pohjoismaissa ja muissa EU-alueen maissa opiskelun loppuvaiheessa. Hanketoiminnalla ja kehittämistyöllä uudistamme koulutusta ja opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeiden mukaisesti erityisesti kasvu- ja rakennemuutosaloilla, joita ovat esim. aurinkoenergialaitteet, robottihitsaus, bioenergia ja 3D-mallinnus. Hankkeilla vaikutamme myös työssäoppimisen, oppisopimustyyppisen koulutuksen ja e-oppimisen laajenemiseen sekä työelämän kehittymiseen. Tulevia painopisteitä ovat kestävän kehityksen ja yrittäjyyden hankkeet.


TAITTO: Nitro ID | KUVAT: Lukas Pearsall

RAKENNETAAN YHDESSÄ SOPIVIA OSAAMISEN POLKUJA. Saimaan ammattiopisto Sampo PL 303, Armilankatu 40 53101 Lappeenranta vaihde: 020 496 00

Koulukatu 5 55120 Imatra vaihde: 020 496 00

Vennonmäentie 1 56100 Ruokolahti vaihde: 020 496 00

6

LAPPEENRANTA

IMATRA

RUOKOLAHTI

Saimaan ammattiopisto Sampo  

Yleisesite

Advertisement