__MAIN_TEXT__

Page 1

HAKIJAN OPAS

2017

WWW.OPINTOPOLKU.FI 21.2. – 14.3.2017


Sisältö Tervetuloa amikseen! 3 Työelämä tarvitsee osaajia 4 Osaamisen polkuja 5 Opiskelussa tukena 6 Koulutustarjonta 8 Näin haet opiskelijaksi Sampoon 44 - Haku ja lisätietoja - Peruskoulu- vai lukiopohjainen koulutus? - Jos sinulla on jo ammatillinen tai korkeakoulututkinto - Kielikoe - Harkintaan perustuva valinta - Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset - Tulosten julkaisu - Jos et tule valituksi - Yhteishaun aikataulu Valintaperusteet 46 Sampolaisten opiskelijakunta 49 YritysSampo 50 Osaamisen polkuja 52 Omia polkua – Opiskelijoiden mietteitä 56 Mitä tutkinnon jälkeen? 59 Opinto-ohjaajien yhteystiedot 62

Saimaan ammattiopisto Sampo Hakijan opas 2017 TOIMITUS JA TAITTO Saimaan ammattiopisto Sampo SAMPON ILME Nitro ID VALOKUVAT Lukas Pearsall/Nitro ID Saimaan ammattiopisto Sampo OPPAAN LISÄTILAUKSET ulla.lieri@edusampo.fi PAINATUS Imatran Painokarelia Saimaan ammattiopisto Sampo PL 303, Armilankatu 40 53101 Lappeenranta Puh. 02049 600 www.edusampo.fi


TERVETULOA

AMIKSEEN!

Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Tämä Hakijan opas kertoo sinulle Saimaan ammattiopisto Sampon kevään 2017 yhteishaussa olevista tutkinnoista sekä pääpiirteet opiselijavalinnasta. Tarjoamme valittavaksesi noin 20 perustutkintoa. Suurin osa koulutuksistamme on suunnattu peruskoulunsa päättäville nuorille, mutta myös ylioppilaille on aloituspaikkoja. Koulutus alkaa elokuussa 2017. Yhteistyö työelämän ja toisten oppilaitosten kanssa on vilkasta yli maakunnan rajojen ja myös kansainvälisesti. Työelämäyhteistyöstä on apua erityisesti valmistuvien opiskelijoidemme työllistymisessä. Opetuksessa panostamme työssäoppimisen lisäksi uusiin opetusmenetelmiin sekä kunkin alan käytännön työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen.

Saimaan ammatti­opisto Sampo tarjoaa nuorten koulutusta aikuisten koulutusta

Jatko-opintomahdollisuutesi ammatillisen perustut-

oppisopimuskoulutusta

kinnon jälkeen ovat rajattomat! Voit hakea opiskele-

koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille

maan muun muassa ammattikorkeakouluun. Tässä vaiheessa sinun ei kuitenkaan vielä tarvitse ajatella jatko-opiskelua. Tutkinnon suoritettuasi olet taitava ammatin perusosaaja ja oma-aloitteinen työyhteisön jäsen tai ammatinharjoittaja. Heitä Suomi tarvitsee. Tervetuloa osaamisen poluille Sampoon! Antti Lehmusvaara, rehtori

Arvot

Toimipisteet

asiakaslähtöisyys

Lappeenranta

uudistuminen

Imatra

vastuullisuus

Ruokolahti

yhteisöllisyys

Opiskelijat yhteensä 4000, joista

Henkilöstö noin 400

nuoria noin 2000

3


Työelämä tarvitsee osaajia SAMPOSTA AMMATTIIN KOLMESSA VUODESSA

TUTKINTOON KUULUU 180 OSP

Työelämä tarvitsee osaajia, ja Sampossa opiskelet työelämää varten. Siellä pääset käyttämään sopivasti sekä päätäsi että käsiäsi. Opetustilat on suunniteltu työelämää silmällä pitäen. Opiskelet ja harjoittelet mm. Sampon rakennustyömaalla, ravintolassa, autohallissa, parturi-kampaamossa, metallityösalissa, leipomossa, laboratoriossa tai autonratissa. Työssäoppimisjakson aikana pääset oikeille työpai-

Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp) suurin osa tutkinnosta liittyvät suoraan opiskeltavaan alaan ja työelämään

koille harjoittelemaan ja oppimaan. Tekemällä opit! Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Peruskoulupohjaisen tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Tutkintojen osaamistavoitteissa ja ammattitaitovaatimuksissa huomioidaan työelämälähtöisyys joustavat ja henkilökohtaiset opinto- ja tutkintopolut osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lyhenteiden selitykset pt = perustutkinto pk = peruskoulupohjainen yo = ylioppilaspohjainen osp = osaamispiste

4

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) pakollisia 19 osp + valinnaisia 16 osp • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp • sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) Työssäoppiminen sisältyy opintoihin, vähintään 30 osp osan ammattitaidostasi hankit työpaikoilla voit osoittaa kykysi ja parantaa työnsaantimahdollisuuksiasi Sampossa panostetaan paljon työelämäyhteistyöhön Ammattiosaamisen näytöt käytännön työtilanteita, sisältyvät koulutukseen opettaja ja työelämän edustaja yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat sinä näytät, miten hyvin osaat vaadittavat asiat varmistetaan, että olet saavuttanut sellaisen ammattitaidon, jolla työelämässä pärjää.


Osaamisen polkuja Voit rakentaa omaa opintopolkuasi monella eri tavalla. Yrittäjyyspolku käytännön kokemusta yrittäjyydestä ja yrittäjämentorin tuki itsensä työllistäminen Lue lisää sivulta 52. Taitaja-polku ammattitaitokilpailuihin osallistuminen oman alan huippuosaajaksi Lue lisää sivulta 52. Jatko-opintopolku / kaksoistutkintopolku jatko-opintoihin tähtääville kaksoistutkinto-opinnot yksittäisiä lukioaineita, esim. matematiikka, kielet, äidinkieli yhteisten tutkinnon osien valinnaisia jatko-opintoihin valmistavia osa-alueita Sampopajan pääsykoevalmennus opintoja avoimessa AMK:ssa Lue lisää sivulta 53. Kilpaurheilupolku urheiluakatemian kautta tavoitteellinen valmennusohjelma Lue lisää sivulta 54.

Suomen koulutusjärjestelmä Kuva: Kuviopaja Oy

Työsäoppimispolku enemmän työssäoppimista Lue lisää sivulta 54. Kansainvälinen polku työssäoppimaan ulkomaille enemmän vieraita kieliä ja kulttuurien tuntemusta Lue lisää sivulta 55.

5


Opiskelussa tukena Koko Sampon henkilöstö työskentelee opiskelijoita varten. Hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö edistää varhaista tukea nuorille. Yhteistyön muotoja ovat mm. vanhempainillat sekä ryhmänohjaajien ja ohjaushenkilöstön yhteydenpito opiskelijan huoltajiin. Sampossa on käytössä Wilma-huoltajaliittymä. Tässä muutamia ammattilaisia, jotka auttavat, tukevat ja ohjaavat sinua opettajan lisäksi. Etuja

ryhmänohjaaja

maksuton opetus ja ateria

opinto-ohjaaja

mahdollisuus opintotukeen ja koulumatkatukeen

kaksoistutkinnon ohjaaja

vakuutus koulupäivinä, työssäoppimisen aikana sekä koulumatkoilla

erityisopetusvastaava Sampopajaohjaaja koulutussihteeri

Armilankatu 40 ja Pohjolankatu 10 muissa kiinteistöissä liikuntarajoitteisen liikkuminen ei ole täysin esteetöntä

koulunkäynninohjaaja

Opiskelija

kuraattori ammattihenkilö terveydenhoitaja psykologi tuutori tuutoriohjaaja oppilaitospastori opiskelijakunnan ohjaaja

6

Esteettömiä oppimisympäristöjä

Savuton Sampo lisää opiskelu- ja työyhteisön hyvinvointia sekä viihtyvyyttä monissa työpaikoissa ollaan jo savuttomia


7


KOULUTUSTARJONTA

PALVELU-, SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Imatra

Lappeenranta

Sivu

x

x

10

x

10

Tieto- ja viestintätekniikan pt, käytön tuen osaamisala, datanomi

x

11

Tieto- ja viestintätekniikan pt, ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi

x

11

x

12

LIIKETALOUS JA KAUPPA Liiketalouden pt, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Liiketalouden pt, talous- ja toimistopalvelun osaamisala, merkonomi TIETOJENKÄSITTELY

ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA Elintarvikealan pt, leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

x

x

14

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, ruokapalvelun osaamisala, kokki

x

x

14

x

x

16

x

16

x

18

Lappeenranta

Sivu

SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan pt, ensihoidon osaamisala, lähihoitaja KAUNEUDENHOITOALA Hiusalan pt, parturi-kampaaja

TEKNIIKAN ALA

Imatra

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Käsi- ja taideteollisuusalan pt, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, muotiala, artesaani

20

KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA Kone- ja tuotantotekniikan pt, asennuksen ja automaatioalan osaamisala, koneenasentaja Kone- ja tuotantotekniikan pt, tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja Kone- ja tuotantotekniikan pt, tuotantotekniikan osaamisala levyseppähitsaaja

8

Katso toimipisteiden sijainnit takasivun kartasta (vastaavat väripallot).

x x

22 22

x

22


TEKNIIKAN ALA

Imatra

Lappeenranta

Sivu

Autoalan pt, autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

x

x

24

Logistiikan pt, kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

x

AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

25

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja/automaatioasentaja

x

x

26

x

27

x

28

Talotekniikan pt, putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

x

29

Kiinteistöpalvelujen pt, kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

x

30

x

31

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, ICT-asentaja ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Rakennusalan pt, talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja

x

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA Pintakäsittelyalan pt, rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Puualan pt, puuseppä

x

32

Laboratorioalan pt, laborantti

x

34

Prosessiteollisuuden pt, paperiteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

x

36

Prosessiteollisuuden pt, saha- ja kemianteollisuuden osaamisalat, prosessinhoitaja

x

36

METSÄTALOUS Metsäalan pt, metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

38

Metsäalan pt, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja (www.tredu.fi)

38

MUU KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS, VALMA

Imatra

Lappeenranta

Sivu

x

x

42

9


LIIKETALOUS JA KAUPPA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MIKÄ MERKONOMI? Merkonomi myy, palvelee asiakkaita, hoitaa toimistopalveluja ja tieto- ja taloushallintoa esimerkiksi erikoisliikkeissä, myymälöissä ja toimistoissa. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan merkonomi hallitsee erilaiset asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointiviestinnän tehtävät. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan merkonomi hoitaa talouspalvelujen eri osa-alueita ja käyttää työssään toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia. Merkonomilta edellytetään sosiaalisia taitoja ja yhteistyö- ja tiimityötaitoja hyvää käytöstä numerotarkkuutta oma-aloitteisuutta kiinnostusta asiakkaiden palvelemiseen

Työpaikkoja esim. myyjä, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, myyntiedustaja, myynti- ja myymäläpäällikkö, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, palkanlaskija, yrittäjä. Voit työskennellä esim. erikoisliikkeessä myymälässä toimistossa Huom. Opiskelijaksi valituilta edellytetään kannettavan tietokoneen hankintaa opiskeluvälineeksi. Osaamisala valitaan ensimmäisen vuoden lopussa. Valintakriteerinä opintomenestys (Lpr).

Opit Sampossa asiakaspalvelua myyntiä ja markkinointiviestintää toimisto- ja työvälineohjelmien käyttöä yrityksen talouden hallintaa yritystoimintaa

10

Yrittäjämäistä opiskelua Lappeenrannassa voit halutessasi valita YritysSampo-oppimismenetelmän. Lue lisää s. 50

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi

Imatra

25 pk

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi

Lappeenranta

50 pk


MIKÄ DATANOMI? Datanomi työskentelee tietotekniikan ammattilaisena ja asiantuntijana eri toimialoilla. Hän voi mm. ylläpitää yritysten nettisivuja ja tietojärjestelmiä, myydä ja markkinoida alan tuotteita tai vastata käyttäjien koulutuksesta ja opastuksesta. Datanomilta edellytetään omatoimisuutta ongelmanratkaisutaitoja kykyä toimia ryhmissä ja projekteissa englannin kielen taitoa (kansainvälisessä toimintaympäristössä)

TIETOJENKÄSITTELY

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Opit Sampossa työvälineohjelmien käyttöä nettisivujen tekemistä ja ylläpitoa ohjelmointia dokumentointitaitoja lähiverkon toimintaa erilaisten internet-palvelujen käyttöä tietojärjestelmien suunnittelua, hankintaa ja ylläpitoa Työpaikkoja yrityksen tietohallinto-osastolla asiakastuki- ja neuvontapalvelussa koulutusorganisaatiossa tietoteknisiä laitteita myyvässä kaupassa Huom. Opiskelijaksi valituilta edellytetään kannettavan tietokoneen hankintaa opiskeluvälineeksi. Osaamisala valitaan ensimmäisen vuoden lopussa. Valintakriteerinä opintomenestys (Lpr). Pääsy- ja soveltuvuuskoe ei ole pakollinen, mutta kokeen käymällä hakija voi saada lisäpisteitä valintaan. OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Käytön tuen osaamisala, datanomi

Lappeenranta

11 pk

Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi

Lappeenranta

22 pk

11


ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ LEIPURI-KONDIITTORI? Leipuri-kondiittori valmistaa maittavia ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä sekä konditoriatuotteita, kuten kakkuja ja leivoksia. Leipuri-kondiittorilta edellytetään käsillä tekemisen taitoa esteettistä silmää tarkkuutta ja huolellisuutta hyvää näköaistia sekä herkkää haju- ja makuaistia hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, koska työt aloitetaan leipomossa aamuyöllä, ja suurleipomoissa tehdään vuorotyötä Opit Sampossa ruoka- ja kahvileipien valmistusta leipomoeineksien ja konditoriatuotteiden valmistuksen, esim. kakkujen ja leivosten valmistusprosessia koneiden hallintaa Työpaikkoja leipomossa kahvilassa, ravintolassa konditoriassa myymälässä Huom. Terveydellisiä rajoitteita ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja ihottumat. Lievä hengitystieallergia on rajoite ja astma este alalle. Elintarvikelainsäädännön mukaan lävistykset ovat hygieniariski. Tästä syystä ne sekä rakennekynnet ovat kiellettyjä ammattityötunneilla ja työssäoppimispaikoilla.

12

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lappeenranta

22 pk


13


MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ TARJOILIJA?

MIKÄ KOKKI?

Tarjoilija esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille ruokia ja juomia. Hän toimii luontevasti ulkomaistenkin asiakkaiden parissa, ja hänelle on tärkeää asiakkaiden viihtyvyys.

Kokilla on hyppysissään taito loihtia silmiä ja makuhermoja hiveleviä annoksia eri tilaisuuksiin. Kokin päivittäiseen työhön kuuluu erilaisten ruoka-annosten suunnittelu, valmistus sekä raaka-aineiden käsittely.

Tarjoilijalta edellytetään reippautta esiintymis- ja yhteistyötaitoja sosiaalisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta palveluhenkisyyttä monipuolista kielitaitoa hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, koska alalla tehdään vuorotyötä

Kokilta edellytetään ripeyttä ja joustavuutta tiimityötaitoja keskittymistä moneen asiaan samanaikaisesti asiakaslähtöistä ja tuloksellista toimintaa luovuutta ja esteettistä silmää kädentaitoja hyvää väri-, maku- ja hajuaistia hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, koska alalla tehdään vuorotyötä

Opit Sampossa ravintolan salityöskentelyä ja kassatoimintoja erilaisia tarjoilutapoja ja kattamisia ruuanvalmistusta raaka-aine- ja juomatietoutta erilaisia ruokavalioita ja kulttuureja Työpaikkoja anniskelu- ja ruokaravintolassa henkilöstöravintolassa kahvilassa yökerhossa juhla- ja pitopalveluyrityksessä liikenneasemalla

Opit Sampossa valmistamaan maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa erityisruokavalioita ammattikeittiön työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä raaka-ainetietoutta erilaisia ruokavalioita ja -kulttuureja Työpaikkoja ravintolassa, kahvilassa, suurkeittiössä henkilöstöravintolassa pikaruokaravintolassa juhlapalvelu- tai matkailuyrityksessä matkustajalaivassa

laivaravintolassa

Huom. Terveydellisiä rajoitteita ovat allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä jotkin pitkäaikaissairaudet. Elintarvikelainsäädännön mukaan lävistykset ovat hygieniariski. Tästä syystä ne sekä rakennekynnet ovat kiellettyjä ammattityötunneilla ja työssäoppimispaikoilla asiakaspalvelu- ja keittiötehtävissä. Opintojen ensimmäinen vuosi on perusopintojen osalta osittain yhteinen kaikille. Osaamisalaan opiskelijat valitaan ensimmäisen vuoden opintomenestyksen perusteella.

14


OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Imatra Lappeenranta

11 pk 22 pk

Ruokapalvelun osaamisala, kokki

Imatra Lappeenranta

11 pk 22 pk

Katso myรถs Ammattiopisto Luovin koulutustarjonta Lappeenrannassa sivulta 40.

15


SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ LÄHIHOITAJA? Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Hän kohtaa eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakasta ja potilasta arjen tilanteissa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä ja terveellisissä elintavoissa, kuten ravitsemuksessa ja liikunnassa sekä elämänhallinnassa. Lähihoitajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja vastuuntuntoa, empatiaa ja palveluhenkisyyttä paineensietokykyä harkintakyvyn säilyttämistä vaikeissa tilanteissa hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa Opit Sampossa kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista hoitoa ja huolenpitoa kuntoutumisen tukemista perushoitoa, lääkehoitoa, ensiapua, huolenpitotoimintoja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä työsuojelua, ergonomiaa sekä terveyttä edistävää liikuntaa Osaamisalat kuntoutuksen osaamisala mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala vammaistyön osaamisala vanhustyön osaamisala ensihoidon osaamisala (oma hakukohde) Työpaikkoja sairaalassa, hoitolaitoksessa tai vastaanotolla palveluyksikössä asiakkaan kodissa ammatinharjoittajana tai yrittäjänä

16

HUOM. Lähihoitajan koulutusta nuorille nyt myös Imatralla. Lähihoitaja tekee usein vuorotyötä. Varsinkin vanhustyössä työllisyysnäkymät ovat hyvät. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat ja psyykkiset sairaudet voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä. Ala ei sovi päihteiden väärinkäyttäjille. Mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista. Osaamisalan valinta ja toteutus Ammatillisten perusopintojen jälkeen viimeisenä lukuvuotena alkavat osaamisalaopinnot (lueteltu viereisellä palstalla). Osaamisalaan haetaan toisen lukuvuoden tammikuussa, ja valinnat tehdään hakemusten perusteella. Huom. poikkeuksena ensihoidon osaamisala (erillinen hakukohde = haetaan suoraan osaamisalaan) Osaamisalan aloittaminen edellyttää, että ammatilliset perusopinnot on suoritettu. Osaamisala toteutetaan, jos siihen on riittävästi opiskelijoita. Jos osaamisalaan on enemmän halukkaita kuin on aloituspaikkoja, niin valinnan ratkaisee opintomenestys pakollisissa tutkinnon osissa, kirjallinen koe ja opettajan haastattelu. Imatran opiskelijoiden 3. vuoden osaamisalaopinnot ovat mahdollisesti Lappeenrannassa. Ammatillista koulutusta (Laki 951/2011) koskevan säädöksen mukaan (ns. Sora-laki) opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi sosiaalija terveysalan perustutkintoon ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, työssäoppimiseen tai harjoitteluun, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ote pyydetään lähinnä lähihoitajakoulutuksessa.


OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Lähihoitaja. Osaamisala valitaan myöhemmin

Lappeenranta

44 pk, 22 yo

Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja. Haetaan suoraan (oma hakukohde)

Lappeenranta

22 pk

Lähihoitaja. Osaamisala valitaan myöhemmin

Imatra

22 pk

17


KAUNEUDENHOITOALA

HIUSALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ PARTURI-KAMPAAJA? Parturi-kampaajan työssä arvostetaan palvelun korkeaa laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Yhtä tärkeitä arvoja ovat terveellisyys, turvallisuus, esteettisyys, yksilöllisyyden sekä kulttuurisen taustan kunnioittaminen, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus Parturi-kampaajalta edellytetään tervettä itsetuntoa innovatiivisuutta palvelu- ja yhteistyöhenkisyyttä rehellisyyttä ja luotettavuutta kehittymiskykyä ja luovuutta oma-aloitteisuutta Opit Sampossa hiusten ja hiuspohjan hoitamista hiusten leikkaamista kampauksia ehostusta hiusten värjäämistä ja permanenttikäsittelyjä partakäsittelyjä asiakaspalvelua hiusalan yrittäjyyttä ja yritystoimintaa Työpaikkoja parturi-kampaamossa kylpylässä tai hoitolaitoksessa hiusten hoitotuotteiden myyntitehtävissä alan tukkuliikkeessä tai vähittäiskaupassa teatterissa Huom. Parturi-kampaaja työskentelee toisen palveluksessa, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Työkyvyn säilyttämiseksi parturi-kampaajan pitää kiinnittää huomiota mm. ergonomiaan sekä terveisiin elämäntapoihin. Tuki- ja liikuntaelinten tai hengitysteiden sairaudet sekä allergiat ja ihottumat voivat rajoittaa alalla työskentelyä.

18

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Parturi-kampaaja

Lappeenranta

22 pk


19


KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS

KÄSI- JA TAIDE­TEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ ARTESAANI? Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalalta valmistunut muotialan artesaani toimii muodin parissa. Hän osaa suunnitella ja valmistaa vaatteita huomioiden erilaiset ihmiset. Hän osaa neuvoa asiakasta vaatteiden valinnassa ja niiden huoltamisessa. Koulutuk-

Yrittäjämäistä opiskelua

sessa painotetaan työelämälähtöistä oppimista, jossa taitoja harjoi-

Käsi- ja taideteollisuusalalla toteutetaan YritysSampo-oppimismenetelmää. Lue lisää s. 50

tellaan. Artesaanilta edellytetään kädentaitoja, luovuutta, esteettisyyttä vuorovaikutustaitoja ja hyviä yhteistyövalmiuksia yrittäjämäistä otetta Opit Sampossa vaatteen valmistuksen prosessia istuvuuden tarkistamista ja sovitusmuutosten tekoa muotikaupan asiakaspalvelua pukeutumisneuvontaa ja stailausta muotinäytösten ja asiakastapahtumien toteutusta opiskelijayrityksessä toimimista vuorovaikutustaitoja ja yrittäjyyttä taidetta ja kulttuuria, jotka luovat ammatillista pohjaa luovalle näkemykselle Työpaikkoja myyjänä, pukeutumisneuvojana, yrittäjänä työtehtävät voivat sisältää esim. vaatteiden istuvuuden tarkistamista, sovitusta sekä muotinäytösten ja -kuvausten järjestämistä

20

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, muotiala, artesaani

Lappeenranta

22 pk


21


KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MIKÄ KONEENASENTAJA, KONEISTAJA TAI LEVYSEPPÄHITSAAJA? Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa perusvalmiudet erityisesti metalliteollisuuden valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Koneenasentajalta / koneistajalta / levyseppähitsaajalta edellytetään vastuullisuutta pitkäjänteisyyttä valmiutta oppia työssä jatkuvasti uutta kielitaito on eduksi yrittäjämäistä työskentelyotetta Opit Sampossa koneiden, laitteiden ja käsityövälineiden käyttöä ja korjausta työstö- sekä levykoneiden käyttöä ja ohjelmointia CAD/CAM-suunnittelun perusteita ja ohjelmointia hitsauksen perusteita tai erikoistumista hitsaukseen mittaustekniikkaa työpiirustusten teko- ja lukutaitoa Lisäksi opit Koneistajana manuaalikoneistusta CNC-koneistusta Koneenasentajana kone-, hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennuksia Levyseppähitsaajana puikko-, Mig-, Tig- ja kaasuhitsausta valmistamaan ohut- ja paksulevytuotteita Työpaikkoja teollisuudessa konepajassa kulkuneuvoteollisuudessa telakalla kunnossapitoyrityksessä Huom. Levyseppähitsaajan koulutus toteutetaan samassa ryhmässä aikuisopiskelijoiden kanssa.

22


OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Asennuksen ja automaatioalan osaamisala, koneenasentaja

Lappeenranta

22 pk

Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja

Lappeenranta

11 pk

Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja

Imatra

22 pk

23


AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ AJONEUVOASENTAJA? Ajoneuvoasentaja tekee ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varustelutöitä. Autojen kehityksen myötä työ on monipuolistunut, ja erityisesti sähkötekniikan sekä elektroniikan osuus on lisääntynyt. Asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys korostuvat alalla ja myös opiskelussa. Ajoneuvoasentajalta edellytetään asiakaspalveluhenkisyyttä vuorovaikutustaitoja kädentaitoja tekniikan ja tietotekniikan hallintaa Opit Sampossa huolto-, korjaus- ja varustelutöitä vianmäärityksen perusteita moottoreiden sekä sähkö- ja polttoainejärjestelmien toimintaa mahdollisuus suuntautua mm. raskaskalustoasennuksiin (Lpr), pienkoneasennuksiin ja diagnostiikkaan/kevytkalustoon Työpaikkoja auto- ja autotarvikeliikkeessä autokorjaamossa autoalan pienteollisuudessa

24

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Imatra

22 pk

Lappeenranta

44 pk


LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti sekä palvelee asiakkaita hyvin. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat huolehtivat tavaroiden kuljettamisesta erilaisilla ajoneuvoyhdistelmillä sekä kotimaan että ulkomaan liikenteessä. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajalta edellytetään vastuullisuutta tehokkuutta hyvää hahmottamiskykyä asiakaspalveluhenkisyyttä yrittäjämäistä asennetta tietoteknisiä taitoja kielitaitoa Opit Sampossa kuljetusalan perustason ammattipätevyyden kuorma-auton tavarakuljetusten hallintaa yhdistelmäajoneuvonkuljetusta työkoneiden käyttöä ja huoltoa ajoneuvon huoltamista kuormausta

AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

MIKÄ YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA?

Työpaikkoja kuljetusliikkeessä, teollisuusyrityksessä, varastoterminaalissa, kaupan alalla, valtion tai kunnan laitoksessa Huom. Kuljetusalan koulutuksessa on lakisääteisiä osia kuten ajokorttiopetus ja perustason ammattipätevyys. Alalta on poistumassa ikääntyviä ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia osaajia. Työajat voivat olla epäsäännöllisiä. OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Imatra

Aloituspaikat 22 pk

Ammatillista koulutusta (Laki 951/2011) koskevan säädöksen mukaan (ns. Sora-laki) opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi logistiikan perustutkintoon ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, työssäoppimiseen tai harjoitteluun, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

25


SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MIKÄ SÄHKÖASENTAJA / AUTOMAATIOASENTAJA? Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron erilaisissa ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa sähkö- ja automaatiojärjestelmiä sekä jakeluverkkoja. Sähköasentajalta / automaatioasentajalta edellytetään tietotekniikkataitoja näppäryyttä ja tarkkuutta hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä matemaattisia perusvalmiuksia itsenäistä otetta vastuullisuutta, yhteistyökykyä uusien asioiden omaksumiskykyä asiakaspalvelutaitoja Opit Sampossa sähkö-, automaatio- sekä energiatekniikan perustaitoja sähköverkostoasennuksia kiinteistöjen sähköasennuksia teollisuuden sähköasennuksia prosessiautomaation perustaitoja Työpaikkoja voimalaitoksessa, sähköyhtiössä kaukolämpöyhtiössä sähköurakointiyrityksessä teollisuusyrityksessä asennus- ja huoltoliikkeessä valtion tai kunnan laitoksessa OSAAMISALA, NIMIKE Sähköasentaja/automaatioasentaja

26

Paikkakunta

Aloituspaikat

Imatra

22 pk

Lappeenranta

22 pk


MIKÄ ICT-ASENTAJA? ICT-asentaja toimii tieto- ja tietoliikennetekniikan alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä. ICT-asentajalta edellytetään loogista päättelykykyä huolellisuutta oma-aloitteisuutta kiinnostusta tieto- ja tietoliikennetekniikkaan matemaattisia perusvalmiuksia asiakaspalveluhenkisyyttä salassapitomääräysten ymmärtämistä

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Opit Sampossa elektroniikan, tietoliikenne-, tietokone- ja tietotekniikan perusteita laitteiden ja komponenttien käsittelyä tietokone-, tietoliikennelaitteiden ja elektroniikkalaitteiden asennus- ja huoltotöitä sulautettujen järjestelmien ja palvelinjärjestelmien hallintaa Työpaikkoja ICT-alan tuotteita ja palveluja tarjoavassa yrityksessä puhelinoperaattorilla sähköasennusliikkeessä verkonrakennus- ja ylläpitoyrityksessä teollisuusyrityksessä

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

ICT-asentaja

Lappeenranta

22 pk

27


ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ TALONRAKENTAJA? Talonrakentaja tekee talonrakennustyömaan rakennustöitä. Hän osaa tehdä perustus-, ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien mukaan. Talonrakentaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Talonrakentajalta edellytetään kädentaitoja luotettavuutta laatutietoisuutta oma-aloitteisuutta asiakaspalvelu- ja yhteistyökykyä työturvallisuuden huomioimista työkyvyn edistämistä Opit Sampossa perustus- ja runkovaiheen töitä piirustusten lukutaitoa rakennusfysiikan perusteita lisäksi valinnaisina mm. sisävalmistusvaiheen töitä, ulkoverhous- ja kattotöitä, muurausta, laatoitusta, raudoitusta ja betonointia, rappausta ja muottitöitä, teräs-, hirsi-, korjaus- ja telinerakentamista, ikkunatöitä, vesirakentamista ja vedeneristystä Työpaikkoja rakennusurakoitsijalla rakennusteollisuudessa kiinteistöhuoltoyhtiössä rakennustarvikekaupassa valtion tai kunnan rakennuspalvelussa omassa yrityksessä Huom. Terveydellisiä rajoitteita ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä pöly- ja liima-allergiat OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Talonrakennuksen osaamisala, Imatra talonrakentaja Lappeenranta

28

Aloituspaikat 11 pk 22 pk


TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Putkiasentaja asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä putkistoja. Talotekniikan osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa. Putkiasentajalta edellytetään vastuuntuntoa vuorovaikutustaitoja oman työsuorituksen arviointia ammattitaidon kehittämishalua kielitaito on eduksi Opit Sampossa

ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN

MIKÄ PUTKIASENTAJA?

koneiden, laitteiden ja käsityövälineiden käyttämistä turvallisesti materiaalien käyttöä erilaisia hitsaus- ja asennusmenetelmiä lämpö- ja vesilaitteiden korjaus- ja huoltotöitä Työpaikkoja talonrakennus- ja prosessiteollisuudessa LVI-urakointiliikkeessä kiinteistöhuoltoyhtiössä

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

Lappeenranta

22 pk

29


ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO MIKÄ KIINTEISTÖNHOITAJA? Kiinteistönhoitaja työskentelee kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä taaten kiinteistöjen toimivuuden. Kiinteistönhoitaja tekee kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien huoltotöitä. Tehtäviin kuuluu lisäksi kiinteistöjen pihojen ja liikennealueiden puhtaanapito, viheralueiden hoito sekä lumityöt ja kulkuväylien liukkaudentorjunta. Kiinteistönhoitajalta edellytetään asiakaspalvelutaitoja ongelmanratkaisukykyä oma-aloitteisuutta stressinsietokykyä kielitaito on eduksi Opit Sampossa teknisten järjestelmien huoltoa ja seurantaa kiinteistöjen puhtaanapitoa ulkoalueiden hoitoa eri vuodenaikoina työkoneiden käsittelyä ja huoltoa pienimuotoisia korjausrakennustöitä Työpaikkoja kiinteistöpalvelu- tai kiinteistönhuoltoyrityksessä kunnan tai valtion palveluksessa teollisuudessa

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Kiinteistönhoidon osaamisala, Lappeenranta kiinteistönhoitaja

30

Aloituspaikat 11 pk

Katso myös Ammattiopisto Luovin koulutustarjonta Lappeenrannassa sivulta 40.


MIKÄ MAALARI? Maalarin tehtäviin kuuluu maalaus-, tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustöitä sekä edellisiä vaativampia koriste- ja kuviointimaalauksia. Hän osaa laskea myös materiaalin menekit ja oman työn kustannukset. Maalarilta edellytetään kädentaitoja suunnittelu- ja organisointikykyä huolellisuutta pitkäjänteisyyttä oma-aloitteisuutta tiimityötaitoja asiakaspalveluhenkisyyttä paineensietokykyä hyvä värisilmä ja kiinnostus tietotekniikkaan ovat eduksi Opit Sampossa rakennusten korjausmaalausta uudisrakennusmaalausta Lisäksi valinnaisina mm. pientalojen ulkomaalausta tapetointia märkätilojen laatoitusta ruiskumaalausta puupintojen ja -lattioiden pintakäsittelyä parkettitöitä rakenteiden korjausta kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistusta ja pinnoitusta elementtisaumausta massapäällystystä rakennuspintojen entistämistä koristemaalausta

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

Työpaikkoja maalaus- tai rakennusliikkeessä teollisuusyrityksessä omassa yrityksessä OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari

Lappeenranta

22 pk

31


PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

PUUALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ PUUSEPPÄ? Puusepäntaidot antavat hyvät valmiudet suuntautua monipuolisiin työtehtäviin. Puuseppä osaa tehdä huonekaluja ja kalusteita sekä asentaa niitä. Hän osaa tehdä sisustuspuusepäntöitä rakennuksilla, valmistaa tuotteita CNC-koneella sekä toimia asiakaspalvelutehtävissä puualan yrityksissä. Puuseppä myös suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä sekä ekologisesti kestäviä tuotteita. Hän hallitsee materiaalin tehokkaan käytön. Puuseppä hyödyntää uutta teknologiaa valmistuksessa sekä tuotteidensa ja palvelujensa markkinoinnissa. Puusepältä edellytetään muotojen, mittojen ja kokonaisuuksien hahmotuskykyä kädentaitoja yhteistyövalmiuksia ja ryhmätyötaitoja Opit Sampossa lukemaan ja laatimaan piirustuksia ja työsuunnitelmia puuntyöstökoneiden ammattimaista ja tehokasta käyttötaitoa valmistamaan huonekaluja ja puisia hyötyesineitä tekemään sisustus- ja asennustöitä suunnittelemaan puutuotteita toteuttamaan suunnitelmia mm. CNC-koneella mallintamaan tarvittavia osia 3D-tulostimien avulla markkinoimaan osaamistasi uusien mobiiliappsien ja web-pohjaisten ohjelmien avulla koneiden ja laitteiden huoltoa suunnittelemaan toimintaasi yritystoiminnan periaatteiden mukaisesti Työpaikkoja verstaassa asennusliikkeessä puutuoteteollisuudessa puurakentamisen yrityksessä myynti- ja muissa asiakaspalvelutehtävissä

32

NIMIKE

Paikkakunta

Puuseppä

Imatra

Aloituspaikat 11 pk

Huom. Alalta on poistumassa ikääntyviä ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia osaajia. Pölyallergia, astma ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet haittaavat opiskelua ja alalla työskentelyä. Koulutus toteutetaan samassa ryhmässä aikuisopiskelijoiden kanssa.

Yrittäjämäistä opiskelua Puualalla toteutetaan YritysSampooppimismenetelmää. Lue lisää s. 50


33


PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ LABORANTTI? Laborantti tekee kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä. Työhön kuuluu näytteiden ottamista ja niiden pitoisuuksien määrityksiä erilaisin kemiallis-fysikaalisin menetelmin. Laborantilta edellytetään huolellisuutta, tarkkuutta näppäryyttä yhteistyökykyä tietotekniikkataitoja halua kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan kielitaitoa kiinnostus luonnontieteisiin on eduksi Opit Sampossa laboratorion perustöitä orgaanista ja kromatografista analytiikkaa bioanalytiikkaa mittauksia ja laiteanalytiikkaa teollisuuden prosesseja ympäristöanalytiikkaa Työpaikkoja laadunvalvontalaboratoriossa tuotantoprosessien seurannassa tutkimuksessa teollisuuden tuotekehityksessä elintarvikevalvonnassa ympäristönsuojelussa energiantuottamisessa tullivalvonnassa terveydenhuollon alan laboratoriossa yliopiston tai korkeakoulun laboratoriossa Huom. Koulutus toteutetaan samassa ryhmässä aikuisopiskelijoiden kanssa.

34

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Laborantti

Imatra

Aloituspaikat 11 pk


35


PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA 36

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO MIKÄ PROSESSINHOITAJA? Prosessinhoitaja työskentelee paperinvalmistuksen, kemianteollisuuden tai saha- ja levyteollisuuden piirissä. Esimerkkejä työhön kuuluvista tehtävistä ovat prosessin ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden valvonta, tuotantokoneiden ajo, toiminnan seuranta, ohjaus ja säätö sekä häiriötapausten selvitteleminen. Prosessinhoitajalta edellytetään tarkkuutta pitkäjänteisyyttä vastuullisuutta tarvittaessa kykyä itsenäisiin ja nopeisiin päätöksiin valmiutta oppia työssä jatkuvasti uutta kielitaito on eduksi Opit Sampossa ohjaamaan, valvomaan ja hoitamaan erilaisten tuotteiden valmistusprosesseja prosessin käytön- ja laadunvalvontaa häiriötapausten selvittämistä käynnissäpitotöitä tietotekniikkaa valinnaisena paperi-, kartonki- tai selluteollisuuden prosesseja valinnaisena puun työstöä sekä puuteollisuuden terähuoltoa

Työpaikkoja Paperiteollisuus massanvalmistuksen tuotantolaitoksessa paperin ja kartongin valmistuksen tuotantolaitoksessa paperin ja kartongin jalotuksen tuotantolaitoksessa Kemiantekniikka bio- ja kemiantekniikan tuotantolaitoksessa esim. - maalitehtaassa - öljynjalostamossa - virvoitus-, elintarvike- tai lääketehtaassa - vesi- tai voimalaitoksella - pesu- tai puhdistusainetehtaassa - kosmetiikkateollisuudessa Sahateollisuus sahalla sahatavaran jatkojalostusyksikössä esim. - höyläämössä - sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely- tai komponenttilinjalla Huom. Työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä. Kemiantekniikan ja sahateollisuuden osaamisalat toteutetaan yksilöllisillä opintopoluilla.

OSAAMISALA, NIMIKE

Paikkakunta

Aloituspaikat

Paperiteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

Imatra

22 pk

Sahateollisuuden ja kemiantekniikan osaamisalat, prosessinhoitaja

Lappeenranta

22 pk


37


METSÄTALOUS

METSÄALAN PERUSTUTKINTO MIKÄ METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA? Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan työtehtävät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Työ koostuu pääasiassa puunhankinnan, metsänhoidon ja metsänparannustöistä. Koulutus antaa perusvalmiudet erilaisiin metsäpalvelujen töihin riippuen opiskelijan valinnoista. Voit valita perinteisten metsuritöiden lisäksi metsätraktoreiden käytön, erikoispuiden kaadon tai pienkoneiden huoltopalvelut. Opit tuntemaan metsien käsittelyyn liittyvät ohjeet ympäristön ja metsäluonnon hoidon kannalta. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn tarkkuutta ja huolellisuutta ulkona luonnossa viihtymistä

METSÄKONEENKULJETTAJA YHTEISTYÖKOULUTUS Metsäkoneenkuljettajalta edellytetään havaintojen ja liikesuoritusten yhteensovittamista tietotekniikkataitoja metsäkoneen ohjaamossa huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta Opit Sampossa metsänhoidon ja puunkorjuun perustaidot koneellista puunkorjuuta metsäkoneilla metsänparannustöitä kaivinkoneella koneiden kunnossapito- ja huoltotöitä Työpaikkoja toisen palveluksessa tai yrittäjänä

Opit Sampossa metsänhoidon suunnittelua istutusta ja taimikonhoitoa moottorisahahakkuita erikoispuiden (tonttipuut) kaatoa pienkoneiden huoltoa vapaavalintaisena aineena voit opiskella myös metsäkoneenkäyttöä (ajokone).

Huom. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa ja järjestetään Ruokolahdella. Haku opintopolussa: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Ruokolahti. Lisätietoja: - www.tredu.fi, opinto-ohjaaja p. 040 701 2040 - Sampo: Tiina Koskela, p. 040 861 0230

Työpaikkoja metsänhoitoyhdistyksessä Metsähallituksessa metsäteollisuusyrityksessä yksityisen metsäpalveluyrittäjän palveluksessa erä- ja luontomatkailuyrityksessä itsenäisenä yrittäjänä

OSAAMISALA, NIMIKE Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

38

Paikkakunta

Aloituspaikat

Ruokolahti

5 pk


39


AMMATTIOPISTO LUOVI

LUOVIN KOULUTUSTARJONTA LAPPEENRANNASSA Ammattiopisto Luovi järjestää Lappeenrannassa ammatillista perustutkintokoulutusta seuraavilla aloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja (5 paikkaa) Tekniikan ja liikenteen ala, kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (5 paikkaa) Luoviin valitaan opiskelijoita, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä tukea, ohjausta ja neuvontaa. Tuen tarve voi johtua terveydellisistä syistä, vammasta, sairaudesta, oppimisvaikeuksista tai sosiaalisista syistä. Opiskeluryhmät ovat pieniä, ja opintoihin sisältyy paljon tekemällä oppimista. Koulutus järjestetään yhteistyössä Sampon kanssa, ja opiskelu tapahtuu Sampon tiloissa sekä työssäoppimispaikoilla. Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii kautta Suomen. Lisätietoja Luovista ja sinne hakemisesta löydät osoitteesta www.luovi.fi.

40


41


MUU KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA), 60 OSP KENELLE? peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa aikuisille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseen

MIKÄ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA)? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA

Koulutukseen haku

tähtää nimensä mukaan ammatilliseen koulutukseen.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuk-

Mitä tehdään?

Täytä hakulomake internetissä osoitteessa www.opinto-

Löydät omat kiinnostuksen kohteesi jatko-opintoja silmälläpitäen ja tutustut niihin niin koulussa kuin työelämässäkin. Kehität omia oppimisen valmiuksia ja vahvistat osaamistasi yhteisissä aineissa, jotta voisit pärjätä paremmin perustutkinto-opinnoissa. Koulutuksen alussa kartoitetaan yksilölliset tavoitteesi ja laaditaan sinulle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutuksen aikana voit suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia, ja jotta pääsysi perustutkintoihin paranisi, voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

sen VALMAn hakuaika on 23.5. – 25.7.2017 polku.fi. Huomioithan, että hakulomake tulee olla tallennettuna hakuajan viimeisenä päivänä jo klo 15.00 Opiskelijat valitaan mahdollisen kielikokeen ja haastattelun perusteella, jotka ovat 24.–28.7.2017 välisenä aikana. Valinnan tuloksesta kerrotaan aikaisintaan 4.8.2017. Hakuun liittyviin ongelmiin saat apua Opintopolun hakuneuvonnasta puh. 029 533 1010 (klo 9–13, haun viimeisenä päivänä klo 9–16.15). Sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi Lisätietoa valmentavasta koulutuksesta löydät kotisivuiltamme www.edusampo.fi/valma sekä osoitteesta www. opintopolku.fi

Huom. Koulutukseen valittavien tulee osata suomen kieltä tyydyttävällä tasolla (A2.2). KOULUTUS Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

42

Paikkakunta

Aloituspaikat

Imatra

40 pk

Lappeenranta

55 pk


Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) haku Toukokuu

Kesäkuu 23.5.

Heinäkuu

25.7. 2017 klo 15.00

Hakuaika ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)

Elokuu 24.–28.7.2017 4.8.2017 Haastattelut

Haun tulokset julkaistaan

43


Näin haet opiskelijaksi Sampoon HAKU JA LISÄTIETOJA perustutkintoihin haet yhteishaussa 21.2.–14.3.2017 perusopetuksen jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) haet hakuaikana 23.5. – 25.7.2017 Täytä hakulomake internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Huomioithan, että hakulomake tulee olla tallennettuna hakuajan viimeisenä päivänä jo klo 15.00. Hakuosoitteesta löydät myös lisätietoa yhteishausta, perustutkinnoista, valintaperusteista ja oppilaitoksista. Tässä Hakijan oppaassa kerrotaan vain pääpiirteet. Hakuun liittyviin ongelmiin saat apua Opintopolun hakuneuvonnasta p. 029 533 1010 (klo 9–13, haun viimeisenä päivänä klo 9–16.15) sähköpostilla: neuvonta@opintopolku.fi

PERUSKOULU- VAI LUKIOPOHJAINEN KOULUTUS? Sampossa on tarjolla sekä peruskoulu- että lukiopohjaisia koulutuksia. Jos olet suorittanut lukion, sinun pitää hakea lukiopohjaiseen koulutukseen, et voi hakeutua peruskoulupohjaiseen koulutuk-

KIELIKOE Jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoa voida muuten todentaa, sinut kutsutaan kielikokeeseen. Katso tarkemmat kielitaitovaatimukset: www.opintopolku.fi / Ammatillinen koulutus / Valintaperusteet ammatilliseen / Kielikokeet. Kielikoe on 6.4.2017 Imatralla ja Lappeenrannassa. Koe on valtakunnallinen, ja siinä testataan, että sinulla on riittävät valmiudet suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Jos kielitaitosi ei ole riittävä, oppilaitos voi jättää sinut valitsematta koulutukseen.

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella, jolloin • valintapistemääristä riippumatta arvioidaan ja huomioidaan koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista • syitä ovat mm. oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet. Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, sinun tulee toimittaa kopiot harkinnanvaraisuuden perusteisiin liittyvistä asiakirjoista (esim. lääkärin tai muun tahon lausunto) oppilaitokselle hakuaikana kaikkiin hakukohteisiin erikseen.

seen.

JOS SINULLA ON JO AMMATILLINEN TAI KORKEAKOULUTUTKINTO

44

Et voi hakea yhteishaussa, vaan sinun tulee hakeutua aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutuksista löydät lisätietoja Sampon verkkosivuilta www.edusampo.fi.

www.opintopolku.fi


TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA SUOSITUKSET Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, mutta • opiskelijan on kyettävä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen • tarkista tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ja suositukset osoitteesta: www.opintopolku.fi /Ammatillinen koulutus / Hakijan terveystila.

TULOSTEN JULKAISU Valituille opiskelijoille lähetetään oppilaitoksesta hyväksymiskirje 15.6.2017. Kirjeessä on ohjeet paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta opiskelijaksi.

JOS ET TULE VALITUKSI Saat jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan pistemäärät ja varasijatiedot haetuista koulutuksista. Lisähaku mahdollisiin vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin järjestetään kesällä valintatulosten julkistamisen jälkeen, lisätietoa oppilaitoksen verkkosivulta www.edusampo.fi ja www.opintopolku.fi. Voit myös tiedustella vapaita paikkoja suoraan Samposta yhteishaun valintatulosten julkistamisen jälkeen.

Yhteishaun aikataulu, kevät 2017 Helmi-maaliskuu 21.2. – 14.3.2017 klo15.00 Yhteishaun hakuaika

Huhtikuu

Kesäkuu

6.4.2017

15.6.2017

Kielikoe • Imatra • Lappeenranta

Yhteishaun tulokset julkaistaan

29.6.2017 Opiskelijapaikan vastaanottoilmoitus palautettava

45


Valintaperusteet PERUSKOULUPOHJAISET KOULUTUKSET pääsyvaatimuksena perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen lukion suorittanut ei voi hakea

YLIOPPILASPOHJAISET KOULUTUKSET pääsyvaatimuksena lukion päättötodistus lukion suorittanut ei voi käyttää peruskoulun todistusta hakiessaan ammatilliseen koulutukseen Hakijat pisteytetään seuraavin periaattein

Pisteet peruskoulu

Pisteet lukio

Ei opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa

8

-

Perusopetus suoritettu hakuvuonna tai hakuajan päättymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana

6

-

Suoritettu koulutus

6

-

• • • • • • •

46

1. hakutoive

2

2

Sukupuoli

2

2

kymppiluokka ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA ammattistartti valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus kotitalousopetus / talouskoulu (ei ammatillisena peruskoulutuksena suoritettuna) kansanopiston vähintään lukuvuoden mittainen linja

Kun alle 30 % ensisijaisista hakijoista on samaa sukupuolta kuin hakija.


Koulumenestys, keskiarvo *

Pisteet peruskoulu

Pisteet lukio

1-16

-

1-16

Painotettavat arvosanat ** Työkokemus, työpajatoiminta, työharjoittelu tai työkokeilu ***

Soveltuvuus- ja pääsykokeet

1-8

-

1-3

1-3

0-10

0-10

Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo seuraavista aineista: •

äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.

Lukion päättötodistuksen keskiarvo seuraavista aineista: • äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, filosofia ja psykologia. • International Baccalaureate-tutkinnosta (IB), Eurooppalaisesta ylioppilastutkinnosta, European Baccalaureate (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnosta (RP) arvosanat muunnetaan vastaamaan lukion päättötodistusta. Muuntotaulukko löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi. Peruskoulun päättötodistuksen arvosanat seuraavissa aineissa: • liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki. Kolmesta parhaasta aineesta lasketaan niiden keskiarvo. Työkokemus • työsuhteessa saatu työkokemus, joka on hankittu peruskoulun jälkeen tai yli 16-vuotiaana. • osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta. Työharjoittelu / työkokeilu • harjoittelu, johon työ- ja elinkeinotoimisto on hakijan ohjannut. Oppisopimuskoulutus • työkokemukseksi luetaan todistuksissa mainittu työkokemuksen määrä. Huom. hakemuksessa otetaan huomioon työkokemus, joka on saatu ennen hakuajan päättymistä. Sampossa ei ole soveltuvuus- eikä pääsykokeita. Tieto- ja viestintätekniikan pt:ssa on vapaaehtoinen pääsy- ja soveltuvuuskoe, ks. s. 11

47


* Pisteet koulumenestyksestä, peruskoulu- ja lukiopohjaiset Keskiarvo pisteitä 5,50 – 5,74  5,75 – 5,99  6,00 – 6,24  6,25 – 6,49  6,50 – 6,74  6,75 – 6,99  7,00 – 7,24  7,25 – 7,49  7,50 – 7,74  7,75 – 7,99  8,00 – 8,24  8,25 – 8,49 8,50 – 8,74  8,75 – 8,99  9,00 – 9,24  9,25 – 10,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

** Pisteet painotettavista arvosanoista, peruskoulupohjaiset Keskiarvo pisteitä 6,00 – 6,49  6,50 – 6,99  7,00 – 7,49  7,50 – 7,99  8,00 – 8,49  8,50 – 8,99  9,00 – 9,49  9,50 – 10,00 

1 2 3 4 5 6 7 8

*** Pisteet työkokemuksesta, peruskoulu- ja lukiopohjaiset Työkokemuksen pisteitä pituus 3 kk – alle 6 kk   1 6 kk – alle 12 kk  2 12 kk – 3

LISÄTIETOJA AMMATEISTA, KOULUTUKSISTA JA HAKEMISESTA SAAT www.edusampo.fi www.ammattinetti.fi www.ammattiosaaja.fi www.oph.fi

48

www.opintopolku.fi www.te-palvelut.fi www.sakkiry.fi

Opintopolun hakuneuvonta p. 029 533 1010 neuvonta@opintopolku.fi


SAMPOLAISTEN OPISKELIJAKUNTA Tarjoamme sinulle Sampossa oman polun, mutta kuulut myös yhteisöön, jossa rinnallasi opiskelee yli 2000 nuorta. Haluamme tukea opiskelijoiden hyvinvointia, mm. ryhmäytymisen, tuutori-, opiskelijakunta-, harraste- ja kulttuuritoiminnan sekä tapahtumien avulla. Sampossa toimii Saimaan ammattiopiston opiskelijayhdistys ry. Tämän lisäksi on paikallisia opetuspistekohtaisia opiskelijakuntia. Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja Sampon välistä yhteistyötä muun muassa seuraavasti: tapaa Sampon johtoa muutaman kerran vuodessa tekee aloitteita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi, järjestää opiskelijoille yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia.

49


ALKUJA MENESTYS-

TARINOIHIN. OPISKELE

&

Vastuuta seurantaa

TYÖSKENTELEMÄLLÄ

KUIN ALAN

YRITYKSISSÄ JOKAINEN TYÖ

HYÖDYNNETÄÄN DIGITAALISUUTTA

projekti

TYÖSKENTELYÄ ERI-IKÄISTEN KANSSA

ON OMA

JOHTAJAN PAIKKA ON AUKI. ITSELLESI. 50

UNELMISTA OIKEISIIN TÖIHIN

YRITTÄJÄMÄISTÄ JA TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ OPISKELUA YritysSampossa ammatillinen osaaminen hankitaan työskentelemällä koulussa oman alan yritysympäristöä mu­ is­ tut­ tavissa SampoYrityksissä, opis­ kelijoiden perustamissa NY-yrityksissä ja osuuskunnissa sekä työssäoppimalla oikeissa yrityksissä. YritysSampossa opit alan ammattilaiseksi työskentelemällä kuten työelämässä alan yrityksissä jokainen työsi on projekti, jota teet yhdessä muiden eri-ikäisten ja jopa eri alojen opiskelijoiden kanssa jokainen projektin jäsen ottaa ja saa ottaa vastuuta projektissa tehtäviä tehdään suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen edistymistäsi ja onnistumistasi sekä työn tuottamaa osaamista seurataan työskentelet projekteissa omien kykyjesi ja tavoitteidesi mukaan, tukenasi on ohjaaja/valmentaja


TARTU DUUNIIN. YRITYSSAMPOSSA.

51


OSAAMISEN POLKUJA

YRITTÄJYYSPOLKU

TAITAJA-POLKU

Yrittäjyyspolulla saat tietoa yrittäjyydestä ja saat eväitä ryhtyä yrittäjäksi, yksin tai yhdessä opiskelukaveriesi kanssa. Voit valita sellaisia opintoja ja oppimismenetelmiä, jotka tukevat ja kehittävät työelämäosaamistasi ja yrittäjyyden valmiuksiasi.

Taitaja-polku on paljon muutakin kuin Taitaja-kilpailu kunnianhimoinen ote opiskeluun kiinnostus kehittää itseään haastavia ja kehittäviä työssäoppimispaikkoja paljon haastavia harjoitustöitä itsenäistä tiedonhankintaa taitojen ja teorian syventämiseksi luonteva osa jatko-opintopolkua mahdollisuus suorittaa huippuosaajana toimimisen opintokokonaisuus 15 osp

Yrittäjyysopinnot tarjoavat sinulle: käytännön kokemuksen yrittäjyydestä tietoa ja ymmärrystä yrittäjyyden osa-alueista yrittäjämentorin apua ja ohjausta oikean yrityksen perustamiseen Kenelle? yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta kiinnostuneille Miten lähdet liikkeelle? keskustele Sampossa ryhmänohjaajasi kanssa teette yhdessä henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS), jossa juuri sinulle sopivia yrittäjyysopintoja Miksi? saat tietoa yrittäjyydestä voit toteuttaa omia unelmiasi omassa yrityksessä ja työllistää itsesi myös työelämä arvostaa yrittäjyys- ja työelämätaitoja, joita pidetään työnhaussa vahvuuksina. Lisätietoja yrittäjyyden lehtori Päivi Ovaska, p. 040 670 0168, paivi.ovaska@edusampo.fi www.edusampo.fi/yrittajyyspolku

Taitaja2017-kilpailu on 15.–18.5.2017 Helsingissä Taitaja-kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Sen tavoitteena on mm. tehdä tunnetuksi ammatillista koulutusta sekä edistää työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Kilpailussa alle 21-vuotiaat ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret ratkovat yli 40 ammattitaitolajin Suomen mestaruudet. Finaalissa kilpailee yli 450 oman alansa osaajaa, ja kilpailupaikalle saapuu kymmeniä tuhansia katsojia. Sampon opiskelijat ovat menestyneet Taitaja-kilpailuissa hyvin. Katso vuoden 2015 Taitajien Taitajaksi valitun Emeliinan tarina: www.edusampo.fi/opiskelijatarinoita Lisätietoja Taitaja-koordinaattori Vesa Markkanen, p. 040 539 9793, vesa.markkanen@edusampo.fi http://www.edusampo.fi/taitaja http://taitaja2017.fi

Lukuvuonna 2015–2016 Sampon yrittäjyyspolulle osallistui yli 100 opiskelijaa yhdeksältä eri koulutusalalta. Lue Elinan ja Severin tarina sivulta 60.

HALUATKO 52

ammatin ja valkolakin samaan aikaan?

kansainvälisille poluille?

osallistua Taitaja-valmennukseen?

osallistua kilpaurheiluvalmennukseen?

valmentautua yrittäjyyteen?

opiskella työpainotteisesti?


Jatko-opintopolun valitsemalla saat valmiuksia, jotka auttavat sinua hakiessasi korkea-asteen opintoihin. Jatko-opintopolun opinnoilla saat myös vahvemman pohjan korkea-asteen opinnoissa menestyäksesi. Kenelle? Samposta jatko-opintoihin tähtääville Mitä ja miten? kaksoistutkinto-opinnot yksittäiset lukioaineet, esim. matematiikka, kielet, äidinkieli yhteisten tutkinnon osien valinnaisia jatko-opintoihin valmistavia osa-alueita Sampopajan pääsykoevalmennus opintoja avoimessa AMK:ssa Miten lähdet liikkeelle? haet kaksoistutkintoon saatuasi opiskelupaikan Samposta yhteisten tutkinnon osien jatko-opintoja tukevien valinnaisaineiden osalta teet suunnitelman yhdessä ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa yksittäisten lukioaineiden valinnassa otat yhteyttä kaksoistutkinnon opinto-ohjaajaan osallistut Sampopajan pääsykoevalmennukseen

KAKSOISTUTKINTO Kaksoistutkinto on yksi jatko-opintopolku. Suoritat samanaikaisesti ammatillisen perustukinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinnon opiskelu lisää valmiuksiasi jatko-opintoihin, mutta myös vaatii sinulta pitkäjänteisyyttä ja hyvää opintojen suunnittelua. Lukio-opinnoilla voit korvata osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä tutkinnon osista. Kaksoistutkinnossa edellytetään samaa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvorajaa kuin paikkakunnan lukiokoulutukseen vaaditaan alle 7,0 lukuaineiden keskiarvolla et voi hakea kaksoistutkintoon tämän lisäksi sinulla pitää olla kaksoistutkinnon lukio-opinnoissa opiskeltavissa aineissa menestymiseen riittävän hyvä lähtötaso

Mitä opiskelet? yo-tutkinnossa pakollisia kirjoitettavia aineita on neljä, useimmat kirjoittavat kaksoistutkinnossa: • äidinkielen (kaikille pakollinen), • ruotsin kielen, • englannin kielen ja • matematiikan (lyhyt tai pitkä) lisäksi voit opiskella mahdollisuuksien mukaan reaaliaineita päivä- tai iltaopetuksessa (iltaopetus vain Lappeenrannassa) kaksoistutkinnon lopullinen kurssitarjonta vahvistetaan keväällä 2017

OSAAMISEN POLKUJA

JATKO-OPINTOPOLUT

Miten haet? hae yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon kun saat kesällä valintakirjeen, palauta sen mukana tuleva kaksoistutkintohakemus opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen mukana Sampoon todistusten perusteella sekä Imatralle että Lappeenrantaan valitaan molempiin yksi enintään 30 hengen opetusryhmä. opiskelijavalinta vahvistetaan lukuvuoden alussa ennen lukio-opintojen alkamista Lisätietoja Lappeenranta: opinto-ohjaaja Asta Sillanpää, p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi Imatra: opinto-ohjaaja Virpi Miettinen, p. 040 550 1621, virpi.miettinen@edusampo.fi www.imatranyhteislukio.fi www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Lukiokoulutus/Kimpisen-lukio Lue Mintun tarina sivulta 56 ja Severin tarina sivulta 60.

MUITA POLKUA JATKO-OPINTOIHIN Voit valita yhteisistä tutkinnon osista valinnaisopintoja, jotka tukevat jatko-opintoihin hakeutumistasi. Valinnat tehdään yhdessä ryhmänohjaajan kanssa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa laadittaessa. Hopsia muokataan opintojen edetessä.

53


OSAAMISEN POLKUJA

TYÖSSÄOPPIMISPOLKU Kenelle? käytännön toteuttajalle tekemällä oppivalle työpaikan omaavalle Mitä ja miten? tavoitteena on mm. lisätä yksilöllisiä mahdollisuuksia ammatilliseen opiskeluun sekä tukea työelämään siirtymistä tutkinnon suorittamisen jälkeen työssäoppimista on enemmän kuin peruspolun 35 osaamispistettä, laajuus sovitaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, eikä sille ole ylärajaa. työssäoppiminen voidaan suorittaa useissa jaksoissa eri työssäoppimispaikoissa, opiskeluvuosien aikana. työssäoppimalla voit suorittaa yhteisiä tutkinnon osia, ammatillisia perus-, osaamisala- tai valinnaisia opintoja työpaikalla järjestettävän koulutuksen lähtökohtana ovat perustutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet, sinun yksilölliset osaamistarpeesi ja muut lähtökohdat sekä työpaikkojen mahdollisuudet tarjota sinulle soveltuvia työtehtäviä. ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden saavuttaminen mitataan ammattiosaamisen näytöillä, jotka pyritään sisällyttämään työssäoppimisjaksoihin. työssäoppiminen on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella, joka on opinnollinen, opiskelijan osaamistarpeisiin perustuva, määräaikainen työsopimus, http://edusampo.fi/oppisopimus oppisopimuksen aikana opiskelija on keskeyttäneenä opiskelijana oppilaitoksesta

Miksi? osaamisen tai erikoisosaamisen saavuttaminen oppimisympäristöjen hyödyntäminen ajantasainen tieto työelämästä lisää opiskelumotivaatiota ja tukee työllistymistä opintojen etenemisen varmistaminen ja tutkintotodistuksen saaminen Miten lähdet liikkeelle? keskustele Sampon ryhmänohjaajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa opinnot laajennetulla työssäoppimisella. Lisätietoja Sampon ryhmänohjaaja www.edusampo.fi/oppisopimus

KILPAURHEILUPOLKU Kilpaurheilupolku on tarkoitettu toisen asteen tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen. Kenelle? tavoitteellisesti urheileville Mitä ja miten? harjoittelet oman tai ulkopuolisen valmentajan alaisuudessa kolmena aamuna viikossa jos harjoittelu osuu päällekkäin opetuksen kanssa, suoritat opinnot muuna aikana joko itsenäisesti tai muiden ryhmien mukana Miten lähdet liikkeelle? haet urheiluakatemiaan Eklun (Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry) kautta kevätlukukaudella 2017 akatemiaurheilijaksi valinta varmistuu ammattiopiston opiskelijaksi valinnan jälkeen Lisätietoja www.eklu.fi/etela-karjalan-urheiluakatemia opinto-ohjaaja Asta Sillanpää, p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi. Lue Sakun tarina sivulta 57.

54


KANSAINVÄLINEN POLKU Kansainvälisellä polulla kehityt toimimaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä kotimaassa ja ulkomailla sekä saat valmiuksia jatko-opintoihin hakeutumiseen. Kansainvälisellä polulla opiskelet vieraita kieliä ja kulttuurien tuntemusta peruspolkua enemmän. Suoritat myös yhden tai useamman työssäoppimisjakson ulkomailla, ja sinulle tarjoutuu mahdollisuus toimia isäntänä/emäntänä ulkomaiselle opiskelijalle kotimaassa. Kenelle? kielistä ja vieraista kulttuureista ja kansainvälisyydestä kiinnostuneille Mitä ja miten? opiskelet valinnaisena aineena mm. vieraita kieliä, kulttuurien tuntemusta ja työelämätietoa kv-tuutorointi ja kotikansainvälistyminen, isäntänä/ emäntänä ulkomaiselle vieraalle työssäoppimaan ulkomaille kolmantena opintovuotena tai täysi-ikäisenä Venäjälle, EU-maihin tai Pohjoismaihin tuetaan mm. apurahoilla Miten lähdet liikkeelle? polku suunnitellaan yhdessä ryhmänohjaajan kanssa kolmannen vuoden työssäoppimisen suunnittelu käynnistetään toisen vuoden keväällä Lisätietoja kv-koordinaattori Jaana Hokkanen p. 040 865 6739, jaana.hokkanen@edusampo.fi www.edusampo.fi/kv-polku

Kuva: Topias Myllysen albumi

Lue Topiaksen tarina sivulta 58.

55


OMIA POLKUJA – OPISKELIJOIDEN MIETTEITÄ

PÄIVÄT EIVÄT VENY KAKSOISTUTKINNOSSA Minttu Mäntykangas (16) opiskelee merkonomiksi kaksoistutkinnossa. Hän suorittaa liiketaIouden perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon samaan aikaan ja on nyt toisella luokalla. ”Minulla ei ollut 9.-luokalla vielä innostusta millekään tietylle alalle, mutta halusin kaksoistutkintoon. Siinä säästää aikaa, kun saa ammatin ja yo:n samalla. Merkonomin ammatissa kiinnosti käytännöllisyys ja hyvä pohja, on helppo lähteä mihin tahansa sen jälkeen. Lukio-opinnot menevät aika samalla painolla. Kun äidinkieli, matikka jne jäävät ammatilliselta puolelta pois, niin päivät eivät veny liian pitkiksi. Välillä joitakin amiksen tunteja voi mennä päällekkäin lukiotuntien kanssa, mutta niistä pääsee kärryille, kun saa kavereilta muistiinpanot. Työssäoppimisen kanssa on haastavampaa. Työtunnit jäävät vähän vajaiksi, mutta ryhmänohjaaja on sitä mieltä, että lukiotunnit menevät niiden edelle. Viihdyn Sampossa tosi hyvin, joskin vähän enemmän kaipaisin amiksen opettajilta ohjausta kaksoistutkinnon ja kirjoitusten suhteen. Aion lähteä jatko-opiskelemaan, mutta ehkä pidän ensin välivuoden ulkomailla. Saatan lähteä opiskelemaankin ulkomaille. Kielet ja erilaiset kulttuurit kiehtovat, ja Suomi vaikuttaa liian pieneltä ja helpolta paikalta minulle! Jonkinlaiseen toimistotyöhön tähtään, mahdollisesti laskentaan liittyvää tai jopa yrittäjäksi.”

9.-luokkalaiselle Minttu: Kaksoitutkintoa ei kannata pelätä, kyllä siitä selviää!

56


LÄTKÄ JA KOKKAAMINEN KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ Saku Suutarinen (17) pelaa puolustajana Saipan B-pojissa ja opiskelee kokiksi. Kilpaurheilupolulla hän pystyy yhdistämään huippuurheilun ja opiskelun.

Kokin ammatti on todellakin omani! Tykkäsin ruuanlaitosta jo peruskouluikäisenä, siksi ala kiinnosti. Pieni kiire ja onnistumisen tärkeys sekä asiakkaille tekeminen pitävät mielenkiinnon yllä.

”Olen pelannut lätkää noin kuusi vuotta ja neljättä vuotta olen Saipan keltamustapaidassa. Urheiluakatemiassa pääsen treenaaamaan yksilötaitoja kolmena arkiaamuna. Joukkueharjoitukset on 4–5 iltana ja lisäksi vielä pelit. Onhan se välillä aika rankaa, kun lätkä vie kaiken vapaa-ajan, mutta opiskeluun se ei vaikuta paljon.

Valmistumisen jälkeen käyn armeijan, sitten ravintolakokin töihin tai mahdollisesti opiskelemaan lisää. Jääkiekkoammattilaisenkin työ kiinnostaisi. Jos jaksaa tehdä kovasti töitä, olisi sekin mahdollista. Olen kuitenkin realisti, en haikaile NHL:ään!”

Aamutreenien alle jäävät teoriatunnit saan tehtävinä, ja käytännön töissä pääsen mukaan, kun muut ovat jo aloittaneet hommat. En siis jää jälkeen opiskelussa.

9.-luokkalaiselle Saku: Mene sellaiselle alalle, mistä tykkäät, äläkä seuraa vaan kaveria!

57


OMIA POLKUJA – OPISKELIJOIDEN MIETTEITÄ

LEIPURI-KONDIITTORI TAHTOO MAAILMALLE Tulevana keväänä leipuri-kondiittoriksi valmistuva Topias Myllynen (18) opiskelee kansainvälisellä polulla. Vieraat kielet ja kansainvälisyys innostavat Topiasta, niinpä hän halusi ehdottomasti ulkomaille työssäoppimaan, kun sitä mahdollisuutta tarjottiin. ”Olin viime keväänä Lontoossa 10 viikkoa työssäoppimassa, ja se oli tosi antoisa kokemus! Opiskelukaverini Taija Turkin kanssa olimme töissä Nordic Bakery -kahvilassa. Siellä ei ollut yhtään koulutettua leipuri-kondiittoria, joten me opetimmekin muita. Se oli hieno oppi ammatillisesti ja valoi uskoa omaan osaamiseen. Sohossa oleva kahvila on suosittu paikka, ja vetävin tuote on suomalainen korvapuusti. Lisäksi me saimme kehittää uusia reseptejä englantilaiseen makuun. Asuimme soluasunnossa seitsemän muun ulkomaalaisen nuoren kanssa, ja vapaa-ajalla kierreltiin ympäri Lontoota ja etsittiin uusia kokemuksia. Kotona tehtiin ja maisteltiin solukavereiden kanssa eri maiden ruokia. Englantia olin käyttänyt aiemminkin paljon, mutta nyt kun sitä puhui päivittäin, siitä tuli niin automaattista, että Taijankin kanssa puhuttiin välillä englantia! Odotan innolla jo kevättä, lähden silloin työssäoppimaan Maltalle. Lontoolaisen Scetch-konditorian pääkondiittori muuttaa sinne, ja pääsen hänen kahvilaansa harjoittelemaan. Leipuri-kondiittorin ammatissa minua kiehtoo monipuolisuus. Olen taiteellinen, ja tässä työssä saa luoda uutta ja soveltaa omaa näkemystään. Sopii tällaiselle suklaan rakastajalle! Valmistumisen ja armeijan jälkeen haaveena on lähteä ulkomaille töihin, toivottavasti jossakin vaiheessa New Yorkiin, joka on meidän alamme ihmekaupunki.” Kuva: Topias Myllysen albumi

9.-luokkalaiselle Topias: Uskalla yrittää ja toteuttaa unelmia ja työskennellä niiden eteen! Ole oma itsesi ja pyri tekemään parhaasi!

58


Miko-Matti Heino (21) valmistui koneistajaksi vuonna 2014. Hän tekee tarkkaa työtä CNC-koneistajana Imatran Kone Oy:ssä ja kertoo viihtyvänsä työssään.

Kone- ja metalliala kuulosti minusta aikoinaan haastavalta ja kiinnostavalta, siksi hain sinne opiskelemaan. Se ei ollut ykkösvaihtoehtoni, mutta nopeasti se alkoi tuntua siltä oikealta.

”Olin kolmannen luokan keväällä työssäoppimassa täällä ja pääsin heti valmistumisen jälkeen töihin vakituiseksi. Erikoisalaamme on vaativien alumiini-, teräs- ja muiden metallikappaleiden valmistaminen asiakkaille.

Sampossa opiskelu oli monipuolista ja opetus hyvää. Tehtiin asioita yksin ja ryhmissä, ja apua sai, kun sitä tarvitsi. Homma toimi, kunhan vain oma asenne oppimiseen oli kunnossa.

Työni on monipuolista ja haastavaa. Ohjelmoin koneelle asetukset, tarkastan mitat ja valvon, että kone tekee sitä mitä pitää. Joka hetki voi oppia uutta ja kehittää itseään. Koskaan ei ole tarpeeksi ammattilainen oppiakseen lisää.

Tällä hetkellä olen täällä vakituisena ja viihdyn työpaikassani hyvin, joten vielä ei ole aika katsoa uusia sivuja elämässä. Haaveita kyllä minulla on paljon, mitä haluaisin saavuttaa: alalla kehittymistä tai ehkä uusia ammattejakin. Itsensä kehittäminen auttaa, sillä kilpailu työpaikoista on kova.”

MITÄ TUTKINNON JÄLKEEN?

VAKITUINEN TYÖ VALMISTUMISEN JÄLKEEN

9.-luokkalaiselle Miko-Matti: Mieti tarkkaan, mikä olisi sinun oma juttusi ja hanki tietoa eri vaihtoehdoista. Löydä juuri sinun alasi ja opiskele itsesi alan ammattilaiseksi!

59


MITÄ TUTKINNON JÄLKEEN?

JATKO-OPISKELIJOILLA UNELMANA OMA YRITYS Elina Maurisella (26) ja Severi Niirasella (19) riittää intoa, vaikka muille jakaa. He valmistuivat puusepiksi viime keväänä ja perustivat opintojen aikana Plywoodlights NY-yrityksen. He jatkavat opintojaan ammattikorkeakoulussa. ”Olimme mukana yrittäjyyspolulla, jossa joutui käyttämään omaa vapaa-aikaa välillä pitkälle iltaan. Mutta mitä enemmän näki vaivaa, sitä enemmän lopputulos palkitsi! Valmistamme vanerista kuution muotoisia valaisimia. Olimme mukana Vuosi yrittäjänä -kilpailussa ja voitimme Kaakkois-Suomen aluekarsinnan. Finaalissa Helsingissä saimme paljon positiivista palautetta tuotteestamme. Se loi uskoa, että olemme oikeilla jäljillä, ja meillä on potentiaalinen tuote.” Elina: ”Minulla on taipumusta taidealojen suuntaan, mutta halusin kuitenkin teknistä osaamista taiteen ja suunnittelun ohelle. Valitsin puusepän koulutuksen, jossa pääsee tekemään itse suunnittelemansa tuotteen.” Severi: ”Minua kiinnosti soitinrakennus ja ajattelin, että puusepän puolelta saan hyvän pohjan siihen. Puu materiaalina innosti sen monipuolisten käyttömahdollisuuksien takia, ja halusin myös kehittää omia kädentaitojani.

Lisäksi valitsin kaksoistutkinnon ja olen tyytyväinen valintaani. Pitkästä matikasta on ollut paljon apua ammattiopinnoissa.” ”Pääsimme kumpikin Lahden ammattikorkeakouluun, Elina opiskelemaan kalustemuotoilua ja Severi armeijan jälkeen prosessi- ja materiaalitekniikan insinööriksi. Lisäkoulutus ei ole koskaan pahasta! Yrityksemme tuotekehittely on kesken emmekä ole vielä pistäneet oikeaa firmaa pystyyn, mutta unelmana on, että meillä olisi tulevaisuudessa oma yritys.” Elina: ”Kalustemuotoilu oli jollain tapaa luonnollinen valinta tämän jälkeen. Puuseppänä tiedän, kuinka valmistaa puusta tuotteita ja muotoilijana osaan suunnitella niitä. Ammattikorkean neljän opiskeluvuoden aikana ehtii varmasti mieli muuttua monta kertaa, mitä sitä oikeasti tekee isona. Tykkään kuitenkin, kun on monta rautaa tulessa samaan aikaan.” Severi: ”Haluan oppia lisää ja kehittää itseäni, ja kun tuli mahdollisuus lähteä jatkamaan opintoja armeijan jälkeen, niin totesin että miksi ei! En uskalla sanoa jatkosta vielä muuta, kuin että käytännönläheisessä työssä haluan olla. Toivottavasti pääsen harjoittamaan puusepän ammattia tavalla tai toisella tulevaisuudessakin.”

9.-luokkalaiselle Elina ja Severi: Ole avoin ja tartu erilaisiin haasteisiin! Puuseppiä tarvitaan tulevaisuudessakin!

60


TÖIHIN TIENAAMAAN Ammatillista koulutusta arvostetaan, ja monilla aloilla se näkyy myös rahapussissa. Käytännön osaamisella on kysyntää. Jo opiskeluaikanasi sinun kannattaa pitää silmät ja korvat auki ja antaa itsestäsi hyvä ja luotettava kuva esim. työssäoppimispaikassa. Moni on jäänyt sille tielleen eli saanut työpaikan kouluajan työssäoppimispaikasta.

JATKO-OPINTOIHIN Jatko-opintomahdollisuudet ammatillisesta perustutkinnosta ovat rajattomat. Tutkinnon suoritettuasi olet taitava ammatin perusosaaja ja oma-aloitteinen työyhteisön jäsen tai ammatinharjoittaja. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Oppiminen jatkuu koko elämäsi ajan. Perustutkinnon jälkeen voit hakea opiskelemaan esimerkiksi • omaa alaasi ammattikorkeakouluun, • uutta alaa ammattikorkeakouluun tai • yliopistoon.

61


OPINTO-OHJAAJIEN YHTYESTIEDOT

PALVELU-, SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Lappeenranta

Imatra

LIIKETALOUS JA KAUPPA Liiketalouden pt, merkonomi

Leila Pärnänen 040 136 4691

Virpi Miettinen 040 550 1621

TIETOJENKÄSITTELY Tieto- ja viestintätekniikan pt, datanomi

Leila Pärnänen 040 136 4691

ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA Elintarvikealan pt, leipuri-kondiittori

Leila Pärnänen 040 136 4691

MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, kokki / tarjoilija

Sanna Suviranta 0400 798 262

Virpi Miettinen 040 550 1621

SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan pt, ensihoidon osaamisala, lähihoitaja

Katri Huittinen 040 136 4685

Katri Huittinen 040 136 4685

KAUNEUDENHOITOALA Hiusalan pt, parturi-kampaaja

Katri Huittinen 040 136 4685

TEKNIIKAN ALA

Lappeenranta

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani

Katri Huittinen 040 136 4685

KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA Kone- ja tuotantotekniikan pt, koneistaja, koneenasentaja, levyseppähitsaaja

Sanna Suviranta 0400 798 262

Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436

Asta Sillanpää 0400 764 559

Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436

Imatra

AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Autoalan pt, ajoneuvoasentaja

Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436

Logistiikan pt, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

62

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja/automaatioasentaja

Asta Sillanpää 0400 764 559

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, ICT-asentaja

Asta Sillanpää 0400 764 559

Virpi Miettinen 040 550 1621


TEKNIIKAN ALA

Lappeenranta

Imatra

ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Rakennusalan pt, talonrakentaja

Sanna Suviranta 0400 798 262

Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436

Talotekniikan pt, putkiasentaja

Sanna Suviranta 0400 798 262

Kiinteistöpalvelujen pt, kiinteistönhoitaja

Sanna Suviranta 0400 798 262

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA Pintakäsittelyalan pt, maalari

Asta Sillanpää 0400 764 559

Puualan pt, puuseppä

Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436

Laboratorioalan pt, laborantti

Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436

Prosessiteollisuuden pt, prosessinhoitaja

Asta Sillanpää 0400 764 559

Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436

METSÄTALOUS Metsäalan pt, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Ruokolahti: Tiina Koskela 040 861 0230

Metsäalan pt, metsäkoneenkuljettaja (www.tredu.fi)

www.tredu.fi, 040 701 2040 Sampo: Tiina Koskela 040 861 0230

KAKSOISTUTKINTO

Asta Sillanpää 0400 764 559

Virpi Miettinen 040 550 1621

MUU KOULUTUS HAKU 23.5. – 25.7.2017 WWW.OPINTOPOLKU.FI

Lappeenranta

Imatra

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Leila Pärnänen 040 136 4691 Veli Kotila 040 140 8795

Virpi Miettinen 040 550 1621 Anssi Martikainen 0400 559 692 Pirjo Saravirta 040 830 9436 Veli Kotila 040 140 8795

HAKUTOIMISTO SAMPO

OPINTOPOLUN HAKUNEUVONTA

haku@edusampo.fi Lappeenranta, p. 040 590 4020, Imatra, p. 040 590 8066 www.edusampo.fi

p. 029 533 1010 (klo 9–13 ja haun viimeisenä päivän klo 9–16.15) sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edusampo.fi

63


OSAAMINEN ASUU MEILLÄ.

www.edusampo.fi

Profile for Saimaan ammattiopisto Sampo

Hakijan opas 2017  

Hakijan opas 2017  

Advertisement