Page 9

Toiseen yhteiseen teemaamme, yhteistyöhön, syvennyimme keväällä 2016. Keväällä 2016 toteutettiin YAK tiimin kanssa neljä yhteistyötä kehittävää valmennuskertaa, jossa etsittiin yhteistä näkemystä yhteistyömuodoista hankkeen aikana ja sen jälkeen (Kuvio 4). Konkreettisena yhteistyömuotona löytyi videoiden tuottamisen opettelu yhdessä.

Kuvio 4. Sampon ja Saimian yhteinen YAK tiimi luomassa yhteistä visiota tulevaisuuden yhteistyöstä

6 OPISKELIJOIDEN PALAUTTEITA Keräsimme opiskelijoilta sanallista palautetta ensimmäisen pilotin yhteisistä kokonaisuuksista. Seuraavassa taulukossa on esitetty teemoja, joita palautteista löytyi (Taulukko 3): Taulukko 3: Yhteenveto opiskelijoiden palautteista

Palautteiden perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden mielestä parasta yhteisissä opinnoissa oli muiden opiskelijoiden kanssa työskentely. Palautteista näkyy myös, että opiskelijat ovat saaneet yhteisistä verkkokursseista ja Yrittäjyysjalostamosta selkeyttä omiin ajatuksiin ja tavoitteisiin.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Advertisement