Page 7

• Ryhmätapaamiset • Opettajat toimivat valmentajan roolissa

Liikeidean konkretisointi • Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen • Käytetään sparraajina tarvittavia ulkopuolisia henkilöitä ja tahoja

Liikeidean kypsyttely

• Käytännön kysymysten ratkaiseminen • Myynti, markkinointi, talouskysymykset, hallinto

Alkuvaiheen yrittäjän tuki • Kontaktit valmistuneisiin ammattilaisiin / alkaviin yrittäjiin

Yritystoiminnan aloittaminen

Kuvio 2. Sampon ja Saimian yhteisen Yritysjalostamon prosessimalli. Yritysjalostamo on käynnistynyt syksyllä 2016 uuteen kauteen ja mukana on tällä hetkellä viisi opiskelijaa. Ensimmäisen pilotin perusteella jatkossa terävöitetään entisestään jalostamon valmennuksellista luonnetta ja laaditaan yhteistyössä selkeämpiä tavoitteita kullekin osallistujalle niin, että tapaamisten välillä toteutuu heidän oma työskentelynsä kohti tavoitettaan. Yritysjalostamon rinnalle otetaan tavoitteellisesti muita olemassa olevia yrittäjyysopintoja kunkin opiskelijan tarpeeseen. Jatkossa myös pyydetään yritysjalostamoon sparraajiksi valmentajien ja yrittäjämentoreiden lisäksi myös vierailijoita, joilla on annettavaa sen hetkiseen työskentelyyn. Opiskelijoita kannustetaan myös itse hankkimaan näitä kontakteja. Liikeidean kypsyttelyvaiheeseen lisätään eri alojen opiskelijoiden yhteistä liiketoiminnan ideointia. 5.3 Yhteiset verkko-opinnot Yhteisille verkko-opinnoille on luotu oma Moodle-oppimisalusta, jolle molempien oppilaitosten opiskelijat ja opettajat voivat kirjautua. Alustaa hallinnoi Saimia ja Sampon opiskelijat saavat opinnoista avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen, joka mahdollistaa niiden AHOT-menettelyn heidän mahdollisesti jatkaessaan opintoja ammattikorkeakoulussa. Verkko-opintoja kehitetään koko ajan ja molemmille oppilaitoksille etsitään sopivaa tasoa opiskelijoiden palautteiden perusteella. Myös uusia verkko-opintojen aiheita ideoidaan YAK-tiimissä. Alla olevassa taulukossa näkyy tämänhetkiset verkkoopinnot vastuineen ja kuvauksineen (Taulukko 2). Taulukko 2. Sampon ja Saimian yhteiset verkko-opinnot.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you