Page 6

oppimisympäristö, verkko-opinnot ja Yritysjalostamo) Saimian kanssa yhteisiin opintoihin ja oppimisympäristöihin (Taulukko 1). Taulukko 1. Opiskelijan Yrittäjyyspolku Saimaan ammattiopisto Sampossa.

Saimian koulutusaloilla on jo olemassa olevia yrittäjyysopintoja vaihtelevasti. Tässä hankkeessa kehitettävät yrittäjyysopinnot täydentävät tätä tarjontaa. Opinnot ovat tarjolla vapaasti valittavissa opinnoissa niille opiskelijoille, jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Kehityskeskusteluissa tutor-opettajat suunnittelevat yhdessä opiskelijoiden kanssa opintojen soveltuvuutta heidän opiskelusuunnitelmaansa. Opiskelijat voivat valita opintoja SoleOps-järjestelmästä haluamanaan ajankohtana. 5.2 Yritysjalostamo Ensimmäinen pilotti Yrittäjyysjalostamosta alkoi syksyllä 2016, johon osallistui kuusi Sampon ja Saimian opiskelijaa. Yritysjalostamoon osallistuvat opiskelijat ottivat ensimmäisiä asiakastuntumakokeiluja keväällä 2016, jotka johtivat kahden valmistuvan ammattilaisen yritysten perustamiseen kesän kynnyksellä 2016. Muutama opiskelija keskeytti Yritysjalostamon todeten, etteivät tässä vaiheessa ole vielä valmiita yrittäjiksi. Osa opiskelijoista jatkaa Yritysjalostamoa syksyllä 2016. Tällä hetkellä Yritysjalostamossa on perustettu neljä yritystä, kaksi Sampon opiskelijan ja kaksi Saimian opiskelijan perustamana. Ensimmäisen pilotin aikana luotiin Yritysjalostamon prosessi. Se koostuu neljästä eri vaiheesta: Liikeidean kypsyttely, Liikeidean konkretisointi, Yritystoiminnan aloittaminen ja Alkuvaiheen yrittäjän tuki seuraavan kuvion (Kuvio 2) mukaisesti.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Advertisement