Page 5

4.2 Oppijoiden yhteisöllisyys Hankkeessa on pyritty mahdollistamaan Sampon ja Saimian opiskelijoiden välinen yhteistyö luomalla yhteisiä rakenteita. Yritysjalostamo (matalan kynnyksen yrityshautomo) on yksi yhteisöllisen oppimisen muoto, jota kehitettiin lukuvuonna 2015-16. Yritysjalostamon toimintaa suunniteltiin ja kehitettiin Sampon projektipäällikön ja Saimian osahankkeen projektikoordinaattorin kiinteällä yhteistyöllä elo-lokakuussa 2015. Lokakuussa käynnistettiin markkinointi opiskelijoille. Jalostamon ensimmäinen tapaaminen oli marraskuun puolivälissä. Tapaamiset toteutettiin noin kuukauden välein ja mukana oli osallistuvien opiskelijoiden lisäksi Sampon projektipäällikkö, Saimian osahankkeen projektikoordinaattori sekä molemmista oppilaitoksista alan opettaja. Syksyn aikana toimintaan liittyi joustavasti uusia opiskelijoita. Yritysjalostamon alkaessa käytettiin aikaa yhteisen ymmärryksen luomiseen sekä oppimisen tarpeiden määrittelemiseen. Sovittiin, että kokoontumisiin voi tulla myös etäyhteydellä, joka mahdollistui Skype for Business-sovellusta käyttäen. Yhdessä mietittiin väliaikana tapahtuva viestintätapa ja perustettiin Facebook-ryhmä Yltiöpäiset yrittäjät – näin osallistujat nimesivät ryhmän. Ensimmäiseksi aiheeksi osallistuvat opiskelijat määrittivät liiketoimintasuunnitelman konkretisoimisen. Tästä jatkettiin jakamalla kunkin omia yritysaihioita sekä yhdessä ideoimalla niitä edelleen. Opettajat osallistuivat tähän työskentelyyn luomalla työpajatyöskentelyyn rakennetta. Toinen yhdessä oppimisen muoto ovat olleet molempien oppilaitosten opiskelijoille suunnatut verkko-opinnot. Verkko-opintojen suunnittelussa luotiin yhteisöllisyyttä lisääviä oppimistapoja, jotka kuitenkin mahdollistavat opintojen suorittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi opiskelijat tekivät yhtenä opintosuorituksena videon omasta suhteestaan yrittäjyyteen ja kommentoivat videoita oppimisalustalla.

5 TULOKSET 5.1. Yrittäjyyspolku – erikseen ja yhdessä Ensimmäisessä pilotissa luotiin Sampon ja Saimian Yrittäjyyspolkujen malli, rakenne ja toteutus. Pilotin eri kokonaisuuksiin osallistui noin 100 Sampon ja Saimian opiskelijaa. Hankkeen tavoitteena oli koko 3 vuoden ajalle osallistuvia opiskelijoita 36, joten tavoitteet saavutettiin jo nyt reilusti. Oppilaitosten erilaisuuden vuoksi Sampon ja Saimian yrittäjyyspolkujen rakenne ja toteutustapa muodostuivat omanlaisikseen. Sampon opiskelijoiden ohjaus opintojen aikana on vahvaa johtuen opiskelijoiden iästä. Saimialla taas opiskelijat luovat itse oman polkunsa valitsemalla tarjolla olevista vaihtoehdoista. Sampon yrittäjyyspolku on prosessimainen kokonaisuus eri opiskeluvuosille, jossa on tietyt yhtymäkohdat (Digitaalinen

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you