Page 4

4.1 Yhdessä tekeminen Hankkeen toteutuksessa on alusta lähtien pyritty oppilaitoksen sisällä opettajien väliseen yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen sekä oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Sampon Yrittäjyystiimi ja Saimian Yrittäjyystiimi sekä YAK tiimi (oppilaitosten välinen) ovat kokoontuneet säännöllisin väliajoin suunnittelemaan ja miettimään yhteisiä kokonaisuuksia. Sampon Yrittäjyystiimi muodostui kahdeksasta yrittäjyydestä kiinnostuneesta ammattialan opettajasta samaan aikaan kun Saimian Yrittäjyystiimissä oli mukana viiden koulutusalan opettajat. Sampon Yrittäjyystiimin kanssa pidettiin henkilökohtaiset keskustelut heidän ja heidän koulutusalojensa tavoitteista yrittäjyyteen liittyen. Työskentely lähti vaivattomasti liikkeelle, kun kaikkien tavoitteet olivat selvillä. Jatkotyöskentely jatkui kerran kuukaudessa tapaamisissa, jossa yhdessä mietittiin seuraavia askelia. Saimialla Yrittäjyystiimi lähti liikkeelle yhteisöllisyydestä. Alusta alkaen jaettiin näkemyksiä yrittäjyysosaamisen kehittämisen menetelmistä ja seuraavista askelista kuukausittaisissa kokouksissa. Lähtökohdat molempien tiimien työskentelylle olivat hyvin erilaiset. Kun opettajien tavoitteet muodostivat pohjan Sampon yrittäjyyspolun ensimmäiselle versiolle, niin Saimialla tuo yhteinen näkemys loi pohjan heidän yrittäjyyspolulleen. Saimiassa on samaan aikaan ollut menossa muitakin yrittäjyyteen liittyviä hankkeita ja tämän hankkeen puitteissa on tehty niiden kanssa yhteistyötä kehitettäessä palveluja alueen yrityspalvelujen, ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja yritysten välillä. Sampossa tämä oli ensimmäinen hanke liittyen opiskelijoiden yrittäjyyden koulutukseen. Molemmat yrittäjyystiimit ovat käyneet erilaisissa yrittäjyyden koulutuksissa ja tutustumismatkoilla muihin oppilaitoksiin. Nämä ovat tuoneet uutta virtaa ja uusia ajatuksia pilottikokeiluihin. Saimian tiimin vetäjä on hankkeen aikana kouluttautunut oppisopimuskoulutuksessa yritysneuvojaksi. YAK tiimi eli Sampon ja Saimian yhteinen yrittäjyystiimi aloitti työskentelyn miettimällä ja ideoimalla molempien oppilaitosten yhteisiä yrittäjyyden verkko-opintoja kahdessa työpajassa. Verkko-opintojen tavoitteena oli luoda syvempää ymmärrystä tietyistä osaalueista, jotka nähtiin nykyaikaisen yrittäjyyden kulmakivinä. Verkko-opintojen suunnittelun haasteina olivat oppilaitosten erilaisuus, opiskelijoiden ikäerot ja tietenkin näistä johtuen opettajien erilaiset ajatukset verkko-opintojen sisällöstä. Sampossa koulutetaan käytännön ammattilaisia, kun taas Saimialla oppiminen ammattilaiseksi tapahtuu tutkimuksen lähtökohtiin perustuen tavoitteena ammatilliset asiantuntijatehtävät.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Advertisement