Page 3

3.2 Sisältö Hankekokonaisuudessa on määritelty joukko toimenpiteitä, jotka rajaavat laajaa hanketta, mutta toisaalta antavat myös paljon pelivaraa. Toimenpiteisiin kuuluu molempien oppilaitosten yrittäjyystiimien perustaminen, jotka muodostavat yhteisen YAK tiimin, joita vetää Sampon koko hankkeesta vastaava projektipäällikkö yhdessä Saimian osahankkeen projektikoordinaattorin kanssa. YAK tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa molempien oppilaitosten Yrittäjyyspolun yhteiset kokonaisuudet: digitaalinen oppimisympäristö, verkkoopinnot, matalan kynnyksen yrityshautomo sekä yrittäjämentorointi. Matalan kynnyksen yrityshautomoon liittyy myös yrityksen ostamisen mahdollisuuden esiintuominen ja mahdollisten sukupolvenvaihdosta harkitsevien yritysten ja opiskelijoiden kohtaamisen järjestäminen. Yhteistyö oppilaitosten välillä ja yrittäjyysverkoston laajentaminen kuuluu myös YAK tiimin tehtäviin. Oppilaitosten omien yrittäjyystiimien tehtävänä yrittäjyysopintoja ja –oppimisympäristöjä.

on

suunnitella

oppilaitoskohtaisia

Kuvio 1. Hankkeen alkuperäinen visualisointi opiskelijan Yrittäjyyspolusta. Hankekokonaisuuden digitaalinen oppimisympäristö muodostuu erilaisista digitaalisista laitteista opiskelijoiden käyttöön, Sampon ja Saimian yhteisestä verkkooppimisympäristöstä ja videoneuvotteluvälineistä. Näiden avulla tavoitteena on mahdollistaa yrittäjyyden oppiminen ajasta ja paikasta riippumattomasti.

4 HANKKEEN TOTEUTUS Hanke toteutetaan kolmessa pilotissa, jotka toteutuvat kahden lukuvuoden ja yhden syyslukukauden mittaisina. Piloteissa kehitetään hankkeen osa-alueita, toteutetaan niitä opiskelijoiden kanssa, kerätään palautetta ja kehitetään yrittäjyyspolkua seuraavassa pilotoinnissa. Tällä hetkellä ensimmäinen pilotti on päättynyt ja aloitetaan seuraavaa pilottia.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Advertisement