Page 11

LÄHTEET Järvi, T. 2013. Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Acta Universitatis Lapponiensis 245. Rytkölä, T. & Ruskovaara, E. & Järvinen, M. R. (toim.) 2011. Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella. [Verkkojulkaisu]. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry. [Viitattu 21.10.2016] Saatavana: http://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/materiaalit/yrittajyyskasvatus_ perus_ja_toisella_asteella_web.pdf Schön, D. A. 1987. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Siemens, G. 2004. Connectivism: A learning theory for the digital age. [Verkkoartikkeli]. [Viitattu 15.10.2016]. Saatavana: http://devrijeruimte.org/content/artikelen/Connectivism.pdf Siemens, G. & Conole, G. 2011. Special Issue – Connectivism: Design and delivery of social networked learning. International review in open and distance learning 12.3. (11). Wenger, E. 2001. Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press. Väylä yrittäjyyteen: Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 21.10.2016]. Saatavana: http://developmentcentre.lut.fi/files/muut/KaakkoisSuomen_yritt%C3%A4jyyskasvatuksen_strategia_web_0312.pdf Yrittäjyystilastot. 2015. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 21.10.2016] Saatavana: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/migrated_documents/sy_yrittajyystilastot_2015.pdf

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you