Page 1

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ Päivi Ovaska, TkT, tiimivalmentaja, lehtori, projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo paivi.ovaska@edusampo.fi Tuula Hämäläinen, TtM, Broker, yritysneuvoja, lehtori, osahankkeen projektikoordinaattori Saimaan ammattikorkeakoulu tuula.hamalainen@saimia.fi

1 JOHDANTO Suomen 283 290 yritystä työllistää 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä. Jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle. Yritysten 393 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (55 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia. (Yrittäjyystilastot 2015). Etelä-Karjalan alueen yrittäjistä yli 80 prosentilla on joko toisen asteen ammatillinen tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Yli 1000 eteläkarjalaista pk-yritystä on vailla jatkajaa tai jo elämänkaarensa loppupuolella. Tarvitaan nuoria, jotka pystyvät jatkamaan ja uudistamaan yritystoimintaa uudella osaamisella. Jopa enemmän tarvitaan kuitenkin nuoria, jotka synnyttävät uutta yrittäjyyttä ja uudenlaista liiketoimintaa. Myös yrittäjyyskulttuurin muutostarve on ilmeinen ja siinä ammatillisella koulutuksella on suuri vaikutus. Ammatillista yrittäjyyskasvatusta tutkineiden KTT Ulla Hytin (Rytkönen, Ruskovaara & Järvinen 2011) ja KT Taina Järven (Järvi 2013) tutkimustulosten mukaan on tärkeää, että yrittäjyyden oppiminen on sidoksissa nimenomaan ammatilliseen koulutukseen, jolloin se kiinnittyy sekä omaan ammattialaan että alueen elinkeinoelämään. Yhteiskunnassamme on käynnissä suuri yrittämisen muodonmuutos. Ollaan siirtymässä yksinyrittäjyyden aikakaudesta yhteisölliseen tiimi- tai verkostoyrittäjyyteen (Väylä yrittäjyyteen [viitattu 21.10.2016]), jossa synnytetään uutta yrittäjyyttä ja uudenlaista liiketoimintaa yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja oppimisen kautta. Seuraavassa luvussa tarkastellaan eri tutkijoiden näkemyksiä yhteisöllisyydestä ja yhdessä oppimisesta. Tässä artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja tuloksia.

Y*3 – YRITTÄJYYTTÄ, YHTEISTYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ  

Artikkelissa käsitellään Saimaan ammattiopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen yrittäjyyshankkeen ensimmäisen pilotin toteutusta ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you