Page 1

‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫اإلدارة العامة لالمتحانات‬ ‫الدور األول ‪4102‬‬

‫اليوم والتاريخ‬

‫األحد‬ ‫‪4102/6/8‬‬ ‫الثالثاء‬ ‫‪4102/6/01‬‬ ‫الخميس‬ ‫‪4102/6/04‬‬ ‫السبت‬ ‫‪4102/6/02‬‬ ‫األربعاء‬ ‫‪4102/6/08‬‬ ‫الخميس‬ ‫‪4102/6/00‬‬ ‫األحد‬ ‫‪4102/6/44‬‬ ‫الثالثاء‬ ‫‪4102/6/42‬‬ ‫الخميس‬ ‫‪4102/6/46‬‬ ‫األحد‬ ‫‪4102/6/40‬‬ ‫الثالثاء‬ ‫‪4102/0/0‬‬

‫نظام حديث‬

‫جدول امتحان‬ ‫شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة‬ ‫بجمهورية مصر العربية‬ ‫وقت اإلجابة‬ ‫من‬ ‫‪0011‬‬

‫إلى‬

‫الـزمن‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬ ‫ساعة‬ ‫ونصف‬

‫‪04001‬‬

‫‪4011‬‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬ ‫ساعة‬ ‫ونصف‬ ‫ساعة‬ ‫ونصف‬

‫المــــــــــــــــــادة‬

‫رقــــم‬ ‫االستمارة‬

‫الشعبة‬

‫الـلـغــة الـعـربـيـــة‬

‫‪01‬‬

‫العامة‬

‫التربيـــــــة الدينيـــــة‬

‫‪41/01‬‬

‫العامة‬

‫اللغة األجنبية األولى‬

‫‪01‬‬

‫العامة‬

‫االقتصـــــــــــــــــــاد‬

‫‪01‬‬

‫العامة‬

‫اإلحصــــــــــــــــــــاء‬

‫‪01‬‬

‫العامة‬

‫‪01‬‬

‫العلوم‬ ‫والرياضيات‬ ‫األدبية‬

‫‪0011‬‬

‫‪01001‬‬

‫‪00.11‬‬

‫‪04001‬‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬

‫الـفــــيـزيـــــــــــــــاء‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬

‫الجغـرافيـــــــــــــــــا‬

‫‪01‬‬

‫التربيــــة الوطنيـــة‬

‫‪41/01‬‬

‫العامة‬

‫األحــــــــــــــــــــــيـاء‬

‫‪01‬‬

‫العلوم‬

‫الرياضيات البحتة ( التفاضـل والتكـامــل )‬

‫‪01‬‬

‫الرياضيات‬

‫التــــــــــــــــاريــــــخ‬

‫‪01‬‬

‫األدبية‬

‫الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)‬

‫‪01‬‬

‫الرياضيات‬

‫‪01‬‬

‫األدبية‬ ‫العلوم‬

‫ساعة‬ ‫ونصف‬

‫‪0011‬‬

‫‪01001‬‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬ ‫ساعتان‬

‫‪0011‬‬

‫‪00011‬‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬

‫‪0011‬‬

‫‪00011‬‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬

‫الفلسفـــة والمنطـــق‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬

‫الجيولوجيا والعلوم البيئية‬

‫‪01‬‬

‫‪0011‬‬

‫‪00011‬‬

‫ساعتان‬

‫الرياضيات التطبيقية ( االستاتيكا )‬

‫‪01‬‬

‫الرياضيات‬

‫‪0011‬‬

‫‪00011‬‬

‫ساعتان‬

‫اللغة األجنبية الثانية‬

‫‪01‬‬

‫العامة‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬

‫الـكيمـيـــــــــــــــــــاء‬

‫‪01‬‬

‫العلوم‬ ‫والرياضيات‬

‫‪0011‬‬

‫‪ 04011‬ثالث ساعات‬

‫علم النفس واالجتماع‬

‫‪01‬‬

‫األدبية‬

‫الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا )‬

‫‪01‬‬

‫الرياضيات‬

‫‪0011‬‬

‫‪00011‬‬

‫ساعتان‬

‫ساعتان‬

Thanawia table2014new  
Thanawia table2014new  
Advertisement