Page 1

Dăm valoare viitorului !

Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest

www.saibroker.ro

Raport Lunar Iulie 2013


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

O vară plină de surprize plăcute!

2


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

Cuprins: Iulie 2013

I. Evenimente principale emitenţi din indicele BET-FI 1. Evoluţia activelor nete şi dinamica profiturilor în ultima lună 2. Tranzacţii semnificative în ultima lună 3. Alte evenimente II. Evoluţia activelor fondului închis de investiţii BET-FI Index Invest III. Evoluţia indicelui BET-FI în ultima lună IV. Date fundamentale ale emitenţilor din indicele BET-FI 1. Structura activelor administrate 2. Elemente legate de venituri şi profit

pag.

4

4 pag. 6 pag. 7

pag.

pag.

10

pag. 11

pag.

14 16 18

pag. pag.

V. Repere de Evaluare 1. Evoluţia VUAN-ului oficial şi a discountului de tranzacţionare 2. Analiză comparativă 3. Indicatori fundamentali

pag.

20

pag.

pag.

20 21 22

VI. Analiza tehnică indicele BET-FI

pag.

23

pag.

3


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

I. Evenimente principale emitenţi din Indicele BET-FI 1. Evoluţia activelor nete şi dinamica profiturilor în ultima lună SIF Banat-Crisana (SIF1): Valoarea activului net unitar al SIF1 a urcat cu 4,9% în iulie până la 2,6579 lei şi marchează o creştere cu 10,7% faţă de la începutul anului, şi respectiv +17,7% faţă de luna iulie 2012. Evoluţia din luna iulie a activului net a fost determinată în principal de creşterea valorii portofoliului de acţiuni cu 8,3% (+8,8% pt. deţinerile listate şi +5,6% pentru participaţiile nelistate). Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a crescut uşor la 13,6% din total active în timp ce portofoliul de acţiuni cotate reprezintă 76,1% din activele SIF1. Lichidităţile curente şi cele din depozite au scăzut cu 33,1% până la 57,1 mil lei, reprezentând 3,8% din total active. După primele 7 luni ale anului profitul înregistrat de SIF1 se cifrează la 32 milioane lei (3,3 mil lei profit în luna iulie) ceea ce reprezintă 53,3% din profitul bugetat de SIF1 pentru acest an. SIF Moldova (SIF2): Valoarea activului net unitar al SIF2 a urcat cu 5,1% în iulie până la 2,1617 lei, în creştere cu 2,9% faţă de începutul anului, respectiv cu 12,9% peste valoarea din perioada similară din 2012. Avansul valorii activului net a fost determinat în principal de creşterea valorii portofoliului de acţiuni cu 4% (4,3% pt. deţinerile listate şi +0,3% pentru deţinerile de acţiuni nelistate). Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a scăzut la 4,5% (cea mai scăzută valoare dintre toate SIF-urile) în total active în timp ce ponderea portofoliului de acţiuni cotate a crescut la 72% din activele SIF2. Lichidităţile curente şi cele din depozite au rămas relativ constante la 72,2 mil lei (+1,8%), reprezentând 5,9% din total active. Profitul cumulat pentru primele 7 luni ale anului se cifrează la 97,3 milioane lei (14,1 mil lei profit în luna iulie) ceea ce reprezintă o depăşire cu 13% a profitul bugetat de SIF2 pentru întreg anul 2013. SIF Transivania (SIF3): Valoarea activului net unitar al SIF3 a crescut cu 1,1% în iulie până la 0,9331 lei, însă faţă de valoarea de la începutul anului valoarea raportată deprecierea este de 10,6% în timp ce faţă de perioada similară din 2012 activul net este mai mic cu 7%. Valoarea portofoliului de acţiuni a scăzut cu 0,8% în ultima lună pe fondul scăderii valorii participaţiilor nelistate (-12,2%) în timp ce valoarea portofoliului de acţiuni listate a urcat cu 4,3%. Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a scăzut la 22% din total active în timp ce ponderea portofoliului de acţiuni cotate a urcat la 58,1% din activele SIF3. Lichidităţile curente şi cele din depozite au crescut cu 5,1% până la 138,8 mil lei, reprezentând 11% din total active. SIF3 a încheiat primele 7 luni cu un profit net de 159,6 milioane lei (19,3 mil lei profit în luna iulie) ceea ce reprezintă o depăşire cu 6,4% a profitul bugetat de SIF3 pentru întreg anul 2013.

4


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 SIF Muntenia (SIF4): Valoarea activului net unitar al SIF4 a stagnat (+0,1%) în iulie la 1,2676 lei, în scădere cu 3,9% faţă de nivelul înregistrat la începutul anului, respectiv cu 3% sub valoarea din perioada similară din 2012. Această evoluţie a fost determinată în principal de creşterea valorii portofoliului de acţiuni cu 1% (+3% pt. deţinerile listate şi -7,2% pentru deţinerile de acţiuni nelistate). Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a coborât la 15,6% din total active în timp ce portofoliul de acţiuni cotate reprezintă 64,8% din activele SIF4. Lichidităţile curente şi cele din depozite au scăzut uşor (-1,8%) până la 169,1 mil lei, reprezentând 13,6% din total active. Profitul cumulat pentru primele 7 luni ale anului se cifrează la 51,1 milioane lei (profit de 14,1 mil lei în luna iulie) ceea ce reprezintă 58,8% din profitul bugetat de SIF4 pentru anul 2013. SIF Oltenia (SIF5): Valoarea activului net unitar al SIF5 a crescut cu 3,8% în iulie până la 2,5975 lei, marcând astfel o creştere cu 3,3% faţă de perioada similară din 2012 în timp ce avansul de la începutul anului este de 6,8%. Valoarea portofoliului total de acţiuni a crescut cu 2,8%, în special, pe fondul creşterii valorii participaţiilor nelistate cu 6% (cel mai probabil datorită creşterii în valoare a participaţiei deţinută la BCR care a înregistrat un profit de peste 500 milioane lei în primul semestru) în timp ce valoarea portofoliului de acţiuni listate a urcat cu 1,1%. Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a urcat la 36,4% din total active (cea mai ridicată expunere dintre toate cele 5 SIF) în timp ce ponderea portofoliului de acţiuni cotate a scăzut la 58,9% din active. Lichidităţile curente şi cele din depozite au crescut cu 52,3% până la 49 mil lei, reprezentând 2,9% din total active (cel mai puţin dintre toate SIF-urile). După primele 7 luni ale anului 2013 SIF5 înregistrează un profit net de 98,7 milioane lei (8,2 mil lei profit în luna iulie) ceea ce reprezintă o depăşire cu 9,3% a profitului bugetat pentru anul 2013 (90,3 milioane lei). Fondul Proprietatea (FP): Valoarea activului net unitar al FP a urcat cu 0,8% în iulie până la 1,1514 lei şi marchează o creştere cu 22,9% faţă de perioada similară din 2012 (în special, datorită unui pronunţat efect de bază determinat de reducerea la zero a valorii participaţiei la Hidroelectrica datorită intrării în insolvenţă din iunie 2012) respectiv un avans cu 3,8% faţă de începutul anului. Valorea portofoliului de acţiuni nelistate a rămas relativ constantă la 8,44 mld lei şi contribuie cu 55,7% în totalul activelor. Valoarea participatiilor listate a crescut în iulie cu 1% până la 5,69 mld lei, în principal datorită evoluţiei pozitive a cotaţiilor acţiunile OMV Petrom (+3,3%) şi Transgaz (+3,4%) precum şi dinamicii favorabile a cotaţiilor acţiunilor bancare (EBS: +8,7%, BRD: +5,7%). Expunerea pe Austria a crescut la 0,84% din activul net faţă de 0,81% în luna iunie. Lichidităţile curente şi cele din depozite au scăzut cu 48,2% până la 456 mil lei, reprezentând 3% din total active, datorită plăţii dividendelor către acţionari, în timp ce valoarea portofoliului de titluri de stat a crescut cu 19,4% până la 557 milioane lei. Profitul înregistrat de Fondul Proprietatea după primele 7 luni se cifrează la 536 milioane lei (21,4 mil lei profit în luna iulie) în scădere cu 6,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (575 milioane lei).

5


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

2. Tranzacţii semnificative în ultima lună

• În luna iulie nu au fost raportate tranzacţii (cumpărare/vânzare) semnificative de către cei 6 emitenţi din structura indicelui BET-FI.

6


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

3. Alte evenimente

Ştiri din sfera de interes a Fondului Proprietatea

Interes crescut pentru microhidrocentralele lea raport ce încorporează şi unele date operaționale scoase la vânzare de Hidroelectrica privind OMV Petrom. Per ansamblu, datele prezentate Conform ziarului Bursa, prima tranşă de sugerează o evoluţie pozitivă în trimestrul al II-lea vânzare a unui număr de 25 de microhidrocentrale susținută de creşterea producției de hidrocarburi și oferită de către Hidroelectrica a suscitat un interes de creşterea vânzărilor de gaze naturale. Producția de mare din partea cumpărătorilor, aceştia solicitând hidrocarburi a crescut la 184.000 bep/z, în creştere extinderea termenului limită de depunere a ofertelor. faţă de trimestrul anterior (+0,5%) şi cu 1,1% sub Hidroelectrica a scos la vânzare un număr de 25 de nivelul din urmă cu un an. microhidrocentrale (capacitate instalată sub 10 MW), Creșterea a venit în principal din România, în grupate în 5 grupe geografice. Prețul de pornire este timp ce producţia din Kazakhstan a avut o contribuție de 73,6 mil lei (cca 16,5 mil euro). mai mică din cauza unor probleme tehnice. Cheltuielile Profit net de 481 mil lei pentru Hidroelectrica de explorare au scăzut faţă de trimestrul anterior, datorită reducerii costurilor seismice din România. în primul semestru Evoluţia prețului țițeiului a avut o dinamică mai puţin La mijlocul lunii iulie Hidroelectrica a anunţat favorabilă decât în T1’13 și T2’12, în timp ce preţul că în primele 6 luni ale anului a înregistrat un profit ţiţeiului Brent a fost în scădere faţă de nivelul din net de 481 mil lei faţă de pierderi de 202 mil lei in trimestrul anterior și față de anul precedent, evoluţie perioada similară din 2012, şi de două ori mai mare compensată parţial de creşterea cursului USD/RON pe decât cel înregistrat în semestrul I din 2010, an de vârf parcursul trimestrului al II-lea. în ceea ce priveşte producţia de energie electrică (19,9 De menţionat că OMV nu efectuat operaţiuni TWh). În semestrul I 2013 Hidroelectrica a înregistrat o producţie de 8,2 TWh, cu 17% peste nivelul din de hedging pentru evoluţia petrolului în 2013. Vânzările de gaze naturale au crescut cu 3% faţă de primele 6 luni din 2012. anul precedent, dar nivelul marjei de exploatare a Oferta de listare a Nuclearelectrica amânată scăzut. Producţia de energie a scăzut semnificativ până în septembrie la 0,23 TWh faţă de 0,82 TWh în T1’13, ca urmare a Cotidianul Bursa a anunţat că oferta publică închiderii planificate a centralei electrice de la Brazi iniţială prin care Nuclearelectrica intenţionează pentru o lună. să vândă 10% din acţiunile proprii pe bursă a fost Statul speră să obţină până la 600 mil. euro amânată din nou, cel mai probabil pentru luna din vânzarea a 15% din Romgaz septembrie. Sindicatul Nuclearelectrica este dispus Potrivit unor declaraţii a unor oficiali din cadrul să renunţe la contestaţia depusă împotriva majorării de capital aprobată de către acționari pentru a putea Guvernului preluate de presa locală IPO Romgaz va pregăti oferta iniţială. Având în vedere că august este avea loc în noiembrie iar statul speră să strângă până la o lună destul de linistită pentru piețele de capital, 600 mil euro din această ofertă. Conform acelor surse, sursele din piaţă speculează că oferta va fi derulată în datorită valorii ridicate a ofertei există posibilitatea luna septembrie, în speranţa că atunci investitorii își unei listări duale, indicând Londra sau Varșovia ca și posibilele piețe. Raportat la valoarea avansată de vor intensifica prezența pe piață. reprezentanţii Guvernului, valoarea estimată a Romgaz OMV Petrom: Asteptari pozitive cu privire la ar fi de două ori mai mare decât valoarea la care este rezultatele financiare pe trimestrul al II-lea înregistrată în activul net participaţia de 15% pe care Compania mamă, OMV, a publicat o sinteză o deţine Fondul Proprietatea (1,34 mld lei echivalent a a rezultatelor înregistrate de OMV în trimestrul al II- cca 300 mil euro).

7


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 Transgaz: tarife mai mari pentru transportul un plasament accelerat (acceleratet book building), de gaze naturale în 2014 aprobate de ANRE dar apoi le-a oferit posibilitatea propriilor acţionari Autoritatea de reglementare in domeniul să subscrie în majorarea de capital, timp de două energiei, ANRE, a aprobat și publicat noile tarife săptămâni, pentru a-şi păstra participaţiile. Acţiunile pentru serviciile de transport al gazelor naturale ce subscrise de acţionari au fost luate de la investitorii vor fi aplicate pentru perioada iulie 2013-iunie 2014. instituţionali, care au primit în final mai puţine acţiuni. Veniturile totale calculate pentru intervalul iulie 2013 - iunie 2014 utilizate la calcularea tarifelor sunt de 1.33 mld lei (din care veniturile totale reglementate se ridica la 1.41 mld lei), fata de 1.18 mld lei venituri totale estimate folosind tarifele aplicate în aprilie 2013. Cantitatea totala de gaze naturale estimata a fi transportata este estimata la 118.8 mil MWh, în scădere cu 4% fata de volumul estimat folosind setul anterior de tarife. Prin urmare, tariful mediu de transport va fi de 11.2 lei/MWh in T3’13 fata de 9.54 lei/MWh anterior (+17.4%). Transgaz: pierderi provizionate de 110 mil lei pentru anularea proiectului Nabucco Aşa cum era de aşteptat Transgaz a anunțat printr-un comunicat transmis bursei că va opera o cheltuială pentru deprecierea activelor financiare în sumă de 110,7 milioane lei reprezentând investițiile în proiectul Nabucco în cadrul rezultatelor financiare pe trimestrul al II-lea. Suplimentar, conducerea companiei se așteaptă ca unele cheltuieli ulterioare legate de obligația ca asociat în cadrul proiectului să nu depășească 6,6 mil lei.

Un grup de acţionari ai Erste, care deţineau 37,5% din capital, printre care fundaţia Erste, principalul acţionar al grupului, au anunţat încă de la început că nu vor subscrie pentru a lăsa un pachet de acţiuni şi pentru investitorii instituţionali care au participat la ofertă. Restul acţionarilor Erste au participat la majorarea de capital în proporţie de 97,6%, ceea ce înseamnă că acţionarii Erste au subscris circa 61% din valoarea totală a majorării de capital. Interesul ridicat al investitorilor pentru majorarea de capital a Erste a fost determinat mai ales de discountul oferit, preţul din ofertă, de 18,75 euro, fiind cu 10,3% mai mic decât preţul de pe bursa din Viena, de 20,9 euro.

În final, fundaţia Erste a mai vândut un pachet de circa 3,374 milioane de acţiuni proprii în ofertă (la acelaşi preţ de 18,75 euro) pentru a oferi posibilitatea ca investitorii instituţionali să primească minimum 50% din ce au subscris, conform înţelegerii care a existat înaintea majorării de capital între Erste şi intermediarii ofertei, respectiv băncile americane JP Morgan şi Morgan Stanley. Astfel, la finalul ofertei, fundaţia Erste (Erste Stiftung) şi acţionarii cu care Administratorul Fondului Proprietatea ar aceasta colaborează, şi-au redus participaţia la 23,65% putea renunţa la idea listării FP pe piaţa din Varşovia din capitalul social. Erste are după majorare 429,8 Domnul Greg Konieczny, reprezentantul milioane de acţiuni. Franklin Templeton, administratorul Fondului Erste a derulat această majorare de capital Proprietatea, a declarat pentru un post de televiziune pentru a putea răscumpăra capitalul participativ din Varsovia ca analizeaza posibilitatea listarii FP pe în valoare de 1,76 mld. euro emis în 2009, din care piata de la Londra în loc de Varșovia în cazul în care 1,205 mld. euro este deţinut de statul austriac, Polonia va lua decizia diminuarii rolului fondurilor de iar 559 milioane de euro este de la investitori pensii. privaţi. Răscumpărarea capitalului participativ este programată pe 8 august 2013. (Sursa: www.zf.ro ).

Ştiri din sfera de interes a SIF-urilor

Profit de 125 milioane euro pentru Erste Group în T2’13 vs 131 mil euro estimări (Bloomberg)

Erste a finalizat cu succes majorarea de capital Erste Group a raportat un profit net de 125 prin care a atras 660 mil. euro milioane euro pentru trimestrul al II-lea din 2013, în La mijlocul lunii iulie Erste Group Bank (EBS) scădere cu 29,1% faţă de trimestrul anterior, însă în a anunţat finalizarea majorării de capital prin care creştere cu 16,7% faţă de perioada similară din 2012. a strâns din piaţă 660,6 milioane de euro. Erste Rezultatul anunţat este cu 4,6% sub media estimărilor anunţase încă din data de 2 iulie că a obţinut de la analiştilor chestionaţi de Bloomberg (131 mil euro). investitori instituţionali 660 milioane de euro, printr- Veniturile totale au scăzut cu 3% în termeni anuali

8


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 şi trimestriali, la fel ca şi dinamica costurilor, în timp ce provizioanele de risc au rămas pe o tendinţă de creştere atât în termeni trimestriali cât şi anuali. Moody’s a retrogradat ratingurile pentru depozite ale BRD-Groupe Societe Generale şi Banca Comercială Româna (BCR), în urma revizuirii ratingurilor pentru soliditate financiară acordate instituţiilor financiare care pot beneficia de sprijin guvernamental extraordinar În cazul BRD, Moody’s a redus ratingurile pentru depozitele pe termen lung şi pe termen scurt de la nivelul Baa3/Prime-3 la Ba2/Not-Prime, după ce agenţia a revizuit ratingul pentru soliditate financiară BCA (baseline credit assessment) de la ba3 la b2. Ca urmare, Moody’s a retrogradat şi ratingul de soliditate financiară individuală (BSFR) al BRD de la nivelul D- la E+. Ratingul pentru depozitele pe termen lung are perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. Moody’s a explicat că reducerea ratingului BCA a fost determinată de deteriorarea în continuare a calităţii activelor, de aşteptările ca banca să aibă dificultăţi să revină la o profitabilitate sustenabilă în 2013 şi din cauza expunerii băncii la o valoare incertă a garanţiilor. Agenţia notează totuşi că BRD este capitalizată corespunzător pentru a suporta un nou necesar de provizioane, din cauza creditelor neperformante, astfel că Moody’s nu se aşteaptă ca banca să aibă nevoie de capital suplimentar.

Fitch reconfirmă ratingul acordat Băncii Transilvania Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul Băncii Transilvania la “BB minus” cu perspectivă stabilă. Ratingul reflectă depozitele solide, îmbunătăţirea profitabilităţii şi nivelul scăzut a creditării în valută. Ratingul de suport ‘3’ atribuit BT reflectă importanţa sistemică a băncii în calitate de cea mai mare bancă privată românească deţinută de investitorii domestici. Fitch consideră că există o posibilitate moderată ca autorităţile române să ofere sprijin dacă va fi nevoie. Ratingul Băncii Transilvania ar putea fi ameliorat în cazul în care va fi îmbunătăţită calitatea activelor ca urmare a revenirii mediului macroeconomic. În sens invers, riscuri pentru o retrogradare ar putea apărea în principal ca urmare a unei deteriorări majore a calităţii activelor, cea ce ar conduce la o înrăutăţire a capitalizării. ASF a aprobat preluarea Muntenia Invest de către SIF Banat-Crisana Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat preluarea SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, de către SIF BanatCrişana, în urma tranzacţiei SIF1 va dobândi 99,96% din acţiuni şi drepturile de vot la SAI Muntenia Invest.

Pentru BCR, ratingul pentru depozitele pe termen lung a fost retrogradat de la nivelul Ba1 la Ba3, după reducerea ratingului BCA de la b1 la b3. Moody’s a confirmat ratingul de soliditate financiară individuală BFSR la nivelul E+. Acest calificativ, precum şi cel pentru depozitele pe termen lung au perspectiva negativă. Agenţia a explicat că reducerea ratingului BCA al BCR a fost determinată de înrăutăţirea în continuare a calităţii activelor, de aşteptările Moody’s ca banca să aibă dificultăţi pe termen mediu pentru revenirea la profitabilitate sustenabilă şi din cauza expunerii la o valoare incertă a garanţiilor. Moody’s consideră ca BCR rămâne expusă la posibilitatea unui necesar suplimentar de provizioane, din cauza creditelor neperformante, precum şi la un necesar de capital suplimentar, dacă înrăutăţirea calităţii activelor va continua într-un ritm similar. (Sursa: www.hotnews.ro ).

9


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

II. Evoluţia activelor fondului închis de investiţii BET-FI Index Invest Luna iunie a reprezentat a II-a lună de funcţionare a FII BET-FI Index Invest, fiind continuate operaţiunile de achiziţii de acţiuni pentru a ajunge la structura țintă a activelor asumată prin prospectul de emisiune de active şi reducerea erorii de replicare a structurii indicelui BET-FI. Până la sfârșitul lunii iulie au fost efectuate achiziții de acțiuni și unități de fond în procent total de 89% din active, la care se adaugă 7% acţiuni nedecontate.

Structura activelor FII BET-FI Index Invest la 31.07.2013 Valoare depozite 4% Valoare titluri de participare 9%

Valoare futures 0% Valoare disponibil la brokeri 0% Valoare decontări 7%

Valoare acţiuni 80%

Valoarea unitară a activului net (VUAN) a FII BET-FI Index Invest la data 31.07.2013 a fost de 388,2987 lei, în scădere cu 1,56% față de luna anterioară. Față de valoarea inițială de la lansarea fondului de 400 lei, valoarea unitară a activului net a FII BET-FI Index Invest a scăzut cu 3% în timp ce în același interval cotația indicelui BET-FI s-a depreciat cu 6,2%.

Tracking error 35.00%

32.40%

30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%

1.76%

0.00% 30.06.2013

10

31.07.2013

Eroarea de replicare a indicelui determinată prin cumularea erorilor de replicare pentru fiecare emitent regăsit în coşului indicelui BET-FI a scăzut la 1,76%, încadrânduse astfel în parametrii vizaţi. Valoarea erorii poate avea şi unele abateri ca urmare a întârzierii preluării cotaţiilor unor active din portofoliul fondului sau datorită unor abateri de preţ ale unor instrumente financiare derivate.


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

III. Evoluţia indicelui BET-FI în ultima lună Evoluţie în luna iulie BET-FI

-1.3%

SIF5

0.1%

SIF4

-7.1%

SIF3

0.4%

SIF2

-4.8%

SIF1

-9.6% 4.8% -12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

FP 6%

• La fel ca în luna precedentă şi în iulie acţiunile SIF1 au cunoscut cea mai amplă depreciere, investitorii manifestând în continuare o reticenţă faţă de aceste acţiuni după comunicatul dat de societate în iunie cu privire la subscrierea de obligaţiuni la compania Romenergo. Pe de altă parte acţionarii SIF1 au fost oarecum dezamăgiţi şi de rezultatele preliminare afişate la 6 luni, SIF1 obţinând un profit de 28,7 mil lei, cu peste 70% mai mic decât în 2012. • Acţiunile FP au înregistrat cel mai înalt avans în iulie (+4.8%) anulând în mare măsură corecţia din luna anterioară (-5,6%), în contextul creşterii lichidităţii şi unui interes mai ridicat al investitorilor străini care şi-au majorat deţinerile în fond la 58,04% faţă de 57,7% la finele lunii iunie. • Acţiunile SIF3 şi acţiunile SIF5 au avut o evoluţie relativ stabilă, în constrast cu evoluţia celorlalte 3 SIFuri (acţiunile SIF2 şi SIF4 s-au corectat cu 4,8%, respectiv 7,1%), aceasta fiind motivată de faptul că atât SIF3 cât şi SIF5 au raportat profituri în creştere faţă de anul precedent (+24,5% respectiv +67% pentru SIF Oltenia). • Per ansamblu lunii indicele BET-FI a cunoscut o depreciere de 1,3%, evoluţia bună a acţiunilor FP (pondere de peste 30%) compensând evoluţia nefavorabilă a celorlalte acţiuni din cosul indicelui. Evoluţie preţ în ultimele 12 luni 70%

70%

60%

60% 50%

50%

40%

40%

30% 30% 20% 20% 10% 10%

0%

0%

-10%

-10%

-20%

-20%

-30% aug.12 sep.12 oct.12 nov.12 dec.12 ian.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 iun.13 SIF2

SIF3

SIF4

SIF5

FP

iul.13

SIF1

În clasamentul evoluţiei preţului de tranzacţionare pe intervalul ultimelor 12 luni acţiunile FP domină topul cu un avans de 27,6%, urmate de acţiunile SIF5 (+15,6%). La polul opus, se află acţiunile SIF2 a căror preţ este cu 8,5% mai mic decât în urmă cu 12 luni. În schimb, din perspectiva rentabilităţii totale (evoluţie preţ + randament din dividend) în frunte se află acţiunile SIF3 cu un avans de 59,6% în timp ce la extrema opusă se află acţiunile SIF Moldova cu un plus de 12,7%.

11


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 Sezonalitatea lunară a preţurilor

12


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 Din punct de vedere al sezonalităţii se poate observa că în perioada noiembrie-aprilie predomină randamentele pozitive în timp ce lunile mai şi octombrie sunt de regulă cele mai slabe luni din cursul unui an. Rulajele scăzute înregistrate pe perioada verii induc o volatilitate mai redusă în intervalul iunie-august al fiecărui an.

13


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

Evoluţia înultimii ultimii10 10ani ani medielunară lunarăpentru Evoluţie medie pentru indicele indiceleBET-FI BET-FI în 12 10.4 10 8 6

6.3

5.8

4.0

3.7

4 2.0

1.5

2

1.1 0.2

0 -0.6 -2 -2.6 -4 -6 ian

feb

mar

apr

-5.5 mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

Din punct de vedere statistic, luna august se caracterizează printr-o volatilitate redusă şi evoluţii mixte, în ultimii 10 ani indicele BET-FI a înregistrat evoluţii pozitive în 50% din cazuri, creşterea medie per ansamblul lunii fiind de 0,2%.

14


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest

15


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

IV. DAte fundamentale ale emitenţilor din indicele BET-FI 1. Structura activelor administrate

16


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

Expunere sectorială a portofoliului de acţiuni SIF 1

SIF 4 Altele 16%

Altele 19%

Constructii metalice 5%

Energetic 3% Celuloza si hartie 4%

Financiarbancar 51%

Farmaceutic 5%

Financiarbancar 48%

Agricultura 6% Comert (hoteluri si restaurante) 8%

Comertimobiliare Turism si 7% alimentatie publica 11%

Mat. de constructii 9%

Imobiliare 8%

SIF 2

SIF 5 Altele 19%

Altele 18% Agricultura 1% Comert 2% Farmaceutic 3%

Financiarbancar 43%

Industrie prelucratoare 10%

Servicii 3%

Farmaceutic 7% Industrie prelucratoare 3% Energetic 19%

Energetic 23%

FP

SIF 3 Agricultura si piscicultura 3%

Financiarbancar 46%

Comert interior 3%

Transporturi 3%

Prestari servicii 7%

Altele FinanciarInfrastructura bancar 3% 3% 3%

Altele 6%

Financiarbancar 39%

Utilitati: productie electricitate & gaz 25%

Industrie 12%

Petrol & gaze 42%

Turism 30%

Utilitati: Distributie, furnizare 24%

17


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 2. Elemente legate de venituri şi profit

Evoluţia şi structura veniturilor în T2 2013

În trimestrul al II-lea doar SIF3 şi SIF5 au raportat o creştere a profiturilor comparativ cu perioada similară din 2012, în timp ce în cazul SIF1, SIF2, SIF4 şi FP profiturile au fost în scădere. La SIF Transilvania creşterea profitului (+200%) a fost susţinută aproape exclusiv de câştigul net (83% din total venituri) din vânzarea unor pachete de acţiuni listate (1,4 mil acţiuni EBS vândute în T2 ’13), o situaţie asemănătoare fiind înregistrată şi la SIF Oltenia unde venitul net din vânzarea de active financiare a fost de 40,7 milioane lei, adică 59% din profitul brut realizat în T2 ’13, în timp ce veniturile din dividende încasate au scăzut cu 9,7% faţă de T2 ’12.

18

Profitul înregistrat de Fondul Proprietatea în T2 ’13 se datorează în ...(continuarea pe pagina alăturată)


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

Evoluţia şi structura veniturilor în S1 2013

.... totalitate veniturilor din dividende încasate în vreme ce din tranzacţionarea de active financiare din portofoliu FP a înregistat o pierdere de -70,7 milioane lei, pierdere generată, în principal, de vânzarea unui pachet de 1,1% din deţinerea la OMV Petrom în cadrul ofertei de vânzare accelerate din luna mai 2013. SIF1 şi SIF4 au înregistrat cea mai modestă evoluţie a profiturilor în T2 ’13 (-80,7%, respectiv -67,4%) în condiţiile în care veniturile au scăzut substanţial (-74%, respectiv -49,1%) în timp ce cheltuielile operaţionale au crescut (+13,3%, respectiv +4,4%). De remarcat că spre deosebire de celelalte 3 SIF-uri (SIF3, SIF5 şi SIF2) veniturile obţinute de SIF1 şi SIF4 în T2 ’13 au provenit în totalitate din alte surse decât din vânzare de active financiare din portofoliu.

19


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

V. Repere de evaluare

1. Evoluţia VUAN-nului oficial şi a discountului de tranzacţionare

VUAN oficial (lei/acţiune)

Evoluţie VUAN oficial

Evoluţie P/VUAN oficial

Evoluţie discount în ultimele 12 luni

Comentarii: - SIF1 prezintă în continuare cel mai mare discount dintre toate componentele BET-FI. - acţiunile SIF3, SIF5 şi SIF2 se tranzacţionează la cel mai redus discount (42-43%). - Valori peste medie ale discountului între preţul de tranzacţionare şi valoarea activului net pot fi observate la 2 dintre cele 5 societăţi de investiţii financiare (SIF1 şi SIF4).

20


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 2. Analiză comparativă

Folosind acelaşi eşantion format din 18 fonduri închise de investiţii listate pe pieţele emergente din întreaga lume se poate remarca faptul că discount-ul mediu la care acestea se tranzacţionează pe bursă este de cca. 8% în timp ce mediana este la -10%. Referitor la acelaşi eşantion se poate observa că toate aceste fonduri au înregistrat evoluţii în general pozitive în ultimele 12 luni, unul dintre fondurile administrate de Morgan Stanley cu investiţii în India fiind subperformerul listei cu o depreciere de peste 7,1% în ultimele 12 luni. În contextul îmbunătăţirii climatului global şi creşterii apetitului la risc, în special, pentru activele riscante precum acţiunile, se justifică o reducere a discountului la care se tranzacţionează SIF-urile şi acţiunile FP pe bursă. Intradevăr, lichiditatea slabă a pieţei locale justifică un discount suplimentar de cca 10-20% faţă de nivelul mediu al discounturilor aferente fondurilor închise listate pe pieţele externe, însă chiar şi în condiţiile acestea acţiunile din cosul indicelui BET-FI rămân subevaluate excesiv.

21


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013 3. Indicatori fundamentali

Acţiunile celor 5 SIF-uri se tranzacţionează în prezent la un preţ/VUAN oficial mediu de 0,55x, altfel spus la un discount mediu de 44,8%. Acest discount este în medie cu 25,4% mai mare faţă de discountul mediu la care SIF-urile s-au tranzacţionat în ultimii 5 ani, dar cu 18,3% mai redus faţă de discountul mediu din ultimii 10 ani. În cazul acţiunilor FP, discountul actual (la 16.08.2013) de 39,2% este cel mai mic de la listarea Fondului la bursă, discountul mediu înregistrat de acţiunile FP după listarea la bursă (25 ianuarie 2011) fiind de cca. 50%.

22


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ Iulie 2013

VI. Analiza tehnică indicele BET-FI

TICKER: BET-FI / DAILY / 2Y

TREND PRIMAR: ASCENDENT TREND SECUNDAR: ASCENDENT PRAG DE SUPORT: 23.000 pct. NIVEL DE REZISTENŢĂ: 26.500 pct.

În ultimele şedinţe, valoarea indicelui a reuşit străpungerea primului nivel de rezistenţă situat la valoarea de 25.750 puncte. În aceste condiţii putem vorbi de un trend ascendent şi pe termen scurt, deşi deocamdată fragilitatea mişcării este evidenţiată de volumul relativ redus. Un nivel foarte important este situat la valoarea de 26.500 de puncte, nivel care a constituit un prag de suport important străpuns în luna aprilie. Cu excepţia indicatorilor de volum, nu putem identifica alte elemente negative, scenariul de bază rămânând unul pozitiv. Valoarea pivot pe termen lung, de schimbare a scenariului de bază, o putem păstra la nivelul de 23.000 de puncte.

23


Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 119, et. iv judeţul cluj, cod poştal 400370 tel: 0364-260.755 fax: 0364-780.124 email: office@saibroker.ro www.saibroker.ro

Rap lunar iulie 2013  

Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest - Raport lunar - Iulie 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you