Page 1

Dăm valoare viitorului !

Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest

www.saibroker.ro

Raport Lunar August 2013


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

Succesul e o scară care nu poate fi urcată cu mâinile în buzunar!

2


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

Cuprins: August 2013

I. Evenimente principale emitenţi din indicele BET-FI 1. Evoluţia activelor nete şi dinamica profiturilor în ultima lună 2. Tranzacţii semnificative în ultima lună 3. Alte evenimente

pag.

4

4 pag. 6 pag. 7

pag.

II. Evoluţia activelor fondului închis de investiţii BET-FI Index Invest

pag.

12

III. Obiectivele Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest

pag.

13

IV. Evoluţia indicelui BET-FI în ultima lună

pag.

15

pag.

20 20 22

V. Date fundamentale ale emitenţilor din indicele BET-FI 1. Structura activelor administrate 2. Elemente legate de venituri şi profit

pag. pag.

pag. 24

VI. Repere de Evaluare 1. Evoluţia VUAN-ului oficial şi a discountului de tranzacţionare 2. Analiză comparativă 3. Indicatori fundamentali

pag.

pag.

24 25 26

VII. Anexă - Repere grafice

pag.

27

pag.

3


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

I. Evenimente principale emitenţi din Indicele BET-FI 1. Evoluţia activelor nete şi dinamica profiturilor în ultima lună SIF Banat-Crisana (SIF1): Valoarea activului net unitar al SIF1 a urcat cu 4,2% în august până la 2,7696 lei şi marchează o creştere cu 15,4% faţă de la începutul anului, şi respectiv +26,8% faţă de luna august 2012. Evoluţia din luna august a activului net a fost determinată în principal de creşterea valorii portofoliului de acţiuni cu 4,9% (+36,7% pentru deţinerile necotate şi -0,8% pentru participaţiile cotate). Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a crescut la 17,7% din total active în timp ce portofoliul de acţiuni cotate reprezintă 71,9% din activele SIF1 (76,1% în iulie). Lichidităţile curente şi cele din depozite au crescut cu 57,8% până la 90,2 mil lei, reprezentând 5,7% din total active. După primele 8 luni ale anului profitul înregistrat de SIF1 se cifrează la 35,5 milioane lei (3,5 mil lei profit în luna august) ceea ce reprezintă o realizare în proporţie de 53,3% a profitul bugetat de SIF1 pentru acest an. SIF Moldova (SIF2): Valoarea activului net unitar al SIF2 a urcat cu 6% în august până la 2,2920 lei, în creştere cu 9,1% faţă de începutul anului, respectiv cu 21,1% peste valoarea din perioada similară din 2012. Avansul valorii activului net a fost determinat în principal de creşterea valorii portofoliului de acţiuni cu 6,4% (+6,1% pentru deţinerile listate şi +10,6% pentru deţinerile de acţiuni nelistate). Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a crescut uşor până la 4,9% din total active (4,5% în iulie) dar rămâne cea mai mică pondere dintre toate SIF-urile, în timp ce ponderea portofoliului de acţiuni cotate a crescut la 72,9% din activele SIF2 (72% în iulie). Lichidităţile curente şi cele din depozite s-au comprimat cu 5,4% până la 68,3 mil lei (+1,8%), reprezentând 5,3% din total active. Profitul cumulat pentru primele 8 luni ale anului se cifrează la 98,5 milioane lei (1,2 mil lei profit în luna august) ceea ce reprezintă o depăsire cu 14,4% a profitul bugetat de SIF2 pentru întreg anul 2013. SIF Transivania (SIF3): Valoarea activului net unitar al SIF3 a crescut cu 1,5% în august până la 0,9471 lei, însă faţă de valoarea de la începutul anului valoarea raportată este mai scăzută cu 9,3% în timp ce faţă de perioada similară din 2012 activul net este mai mic cu 3,6%. Valoarea portofoliului de acţiuni a scăzut cu 1,5% în ultima lună pe fondul scăderii valorii portofoliului de acţiuni listate (-2,2%) în timp ce valoarea participaţiilor nelistate a crescut uşor (+0,5%). Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a crescut la 23,1% din total active (22% în iulie) în timp ce ponderea portofoliului de acţiuni cotate a urcat la 59,5% din activele SIF3. Lichidităţile curente şi cele din depozite au scăzut cu 12,7% până la 121,2 mil lei datorită începerii plăţii dividendelor către acţionari, reprezentând 10% din total active. SIF3 a încheiat primele 8 luni cu un profit net de 214 milioane lei (54,4 mil lei profit în luna august) ceea ce reprezintă o depăşire cu 42,7% a profitul bugetat de SIF3 pentru întreg anul 2013.

4


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 SIF Muntenia (SIF4): Valoarea activului net unitar al SIF4 a crescut cu 4,8% în august până la 1,3289 lei, în urcare cu 0,8% faţă de nivelul înregistrat la începutul anului, respectiv cu 2,9% peste valoarea din perioada similară din 2012. Valoarea portofoliului de acţiuni a scăzut cu 2,9% în ultima lună (-3,5% pentru deţinerile listate şi -0,7% pentru deţinerile de acţiuni nelistate). Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a coborat la 15,4% din total active (15,6% în iulie) în timp ce portofoliul de acţiuni cotate reprezintă 62,3% din activele SIF4 (64,8% în iulie). Lichidităţile curente şi cele din depozite au crescut semnificativ (+22,2%) până la 206,7 mil lei, cel mai probabil în urma vânzării unor acţiuni din portofoliu, şi deţin o pondere de 15,4% din total active (13,6% în iulie). Profitul cumulat pentru primele 8 luni ale anului se cifrează la 107,8 milioane lei (profit de 56,7 mil lei în luna august) ceea ce reprezintă o depăşire cu 24,2% a profitului bugetat de SIF4 pentru anul 2013. SIF Oltenia (SIF5): Valoarea activului net unitar al SIF5 a avansat uşor în august (+0,6%) până la 2,6122 lei, marcând astfel o creştere cu 4,3% faţă de perioada similară din 2012 în timp ce avansul de la începutul anului este de 7,4%. Valoarea portofoliului total de acţiuni a scăzut cu 0,5%, în special, pe fondul reducerii valorii participaţiilor listate cu 0,5% în timp ce portofoliul de acţiuni nelistate este a fost evaluat în urcare cu 0,6% faţă de luna precedentă. Din punct de vedere al structurii activelor, ponderea participaţiilor nelistate a urcat la 36,5% din total active (cea mai ridicată expunere dintre toate cele 5 SIF) în timp ce ponderea portofoliului de acţiuni cotate a scăzut la 58% din active (58,9% în iulie). Lichidităţile curente şi cele din depozite au crescut cu 15,1% până la 56,3 mil lei, reprezentând 3,3% din total active (cel mai puţin dintre toate SIF-urile). După primele 8 luni ale anului 2013 SIF5 înregistrează un profit net de 113,7 milioane lei (15 mil lei profit în luna august) ceea ce reprezintă o depăşire cu 26% a profitului bugetat pentru anul 2013 (90,3 milioane lei). Fondul Proprietatea (FP): Valoarea activului net unitar al FP a urcat cu 1,6% în august până la 1,1782 lei, şi marchează o creştere cu 24,5% faţă de perioada similară din 2012 (în special, datorită unui pronunţat efect de bază determinat de reducerea la zero a valorii participaţiei la Hidroelectrica datorită intrării în insolvenţă în iunie 2012) respectiv un avans cu 5,4% faţă de începutul anului. Valorea portofoliului de acţiuni nelistate a rămas constantă la 8,44 mld lei şi contribuie cu 56,2% în totalul activelor. Valoarea participaţiilor listate a crescut în august cu 3,6% până la 5,9 mld lei, în principal datorită evoluţiei pozitive a cotaţiilor acţiunile OMV Petrom (+1,7%) şi Transgaz (+1,3%) precum şi dinamicii favorabile a cotaţiilor acţiunilor bancare (EBS: +5,5%, TLV: +4,8%, BRD: +1,2%). Expunerea pe Austria a crescut la 0,93% din activul net faţă de 84% în luna iulie. Lichidităţile curente şi cele din depozite au scăzut cu 29% până la 324 mil lei, reprezentând 2,2% din total active, datorită plăţii dividendelor către acţionari, în timp ce valoarea portofoliului de titluri de stat a crescut cu 4,1% până la 580 milioane lei. Profitul înregistrat de Fondul Proprietatea după primele 8 luni se cifrează la 531 milioane lei (pierdere de 5,6 mil lei în luna august) în scădere cu 7,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (574 milioane lei).

5


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

2. Tranzacţii semnificative în ultima lună

SIF 1 a preluat controlul asupra Transilvania Constructii (COTR) Prin intermediul unui raportul remis bursei la sfârşitul lunii august, SIF Banat Crişana a anunţat că a achiziţionat un pachet de 29,53% din acţiunile emise de societatea Transilvania Construcţii (COTR), dobândind astfel controlul acesteia. În urma tranzacţiei, evaluată la cca 13,9 milioane lei (50 lei/acţiune), deţinerea SIF1 la capitalul societăţii Transilvania Construcţii a urcat la 49,53%, astfel încât aceasta este obligată de reglementările legale în vigoare să lanseze o ofertă publică de preluare a restului de 50,47% din acţiuni. Considerând că oferta publică de preluare obligatorie va fi derulată la preţul de 50 lei/acţiune (cel mai mare preţ plătit de cumpărător în ultimele 12 luni) şi considerând că oferta va fi subscrisă integral, efortul financiar în această operaţiune se ridică la cca 29 milioane lei, aproximativ jumătate din valoarea lichidităţilor totale deţinute de SIF1 conform situaţiei activului net de la finele lunii iulie 2013 (57 milioane lei). În luna august nu au fost raportate alte tranzacţii (cumpărare/vânzare) semnificative de către ceilalţi 5 emitenţi din structura indicelui BET-FI.

6


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

3. Alte evenimente

Ştiri din sfera de interes a Fondului Proprietatea

Romgaz intensifica eforturile de explorare a gazelor Conform unui articol publicat de cotidianul “Ziarul Financiar”, Romgaz a încheiat în primul semestru din 2013 contracte pentru efectuarea unor lucrări de prospecţiuni seismice 3D în valoare de peste 556 de milioane de lei (126 mil. euro), de aproape trei ori mai mare decât pe întreg anul 2012. Dificultăţi în comercializarea energie la CE Oltenia Conform unor declaraţii ale directorului general al CE Oltenia, d-nul Laurenţiu Ciurel, acordate cotidianului “Bursa” compania pe care o conduce se confruntă, în prezent, cu dificultăţi în comercializarea energiei pe fondul scăderii importante a consumului şi pe fondul concurenţei puternice din partea producătorilor de energie eoliană, care au intrat în piaţă cu o energie foarte ieftină, datorită sprijinului pe care îl primesc prin certificatele verzi. Domnul Ciurel susţine că aplică programe de eficientizare, care să poată scoate energia la vânzare la un preţ competitiv şi analizează posibilitatea exportului în perioada următoare. Complexul Energetic Oltenia, societate care a fost înfiinţată în mai 2012, în urma fuziunii producătorilor de energie termo de la Craiova, Rovinari şi Turceni cu Societatea Naţională a Lignitului Oltenia. Listarea CE Oltenia este prevăzută a avea loc în primavara anului 2014.

s-au ridicat la circa 40 mil. euro. Pentru modernizarea şi eficientizarea rafinăriei Petrobrazi, OMV Petrom a alocat un buget de investiţii de aproximativ 600 de mil. euro. Circa 500 mil. euro au fost deja investiţi până la acest moment. ANRE ia în considerare o extindere cu un an a procesului de liberalizare a preţului gazelor pentru consumatorii industriali Dl. Niculae Havrileţ, preşedintele ANRE, a menţionat că are în vedere o posibilă prelungire cu un an a programului de liberalizare a preţului gazelor naturale pentru utilizatorii finali din industrie, de la sfârșitul anului 2014 până la sfârșitul anului 2015, decizia urmând a fi luată în funcție de evoluția prețurilor de import. În acest an mai este programată încă o creștere a prețurilor pentru consumatorii industriali cu 3% în octombrie, în timp ce o creştere cu 2% va fi aplicată şi la gospodăriile populaţiei. Creșterea prețurilor pentru utilizatorii finali programată pentru luna octombrie va depinde, de asemenea, de nivelul prețurilor de import. ANRE a majorat cu 25,7% tariful pentru serviciile tehnologice de sistem

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat la începutul lunii august o majorare cu 25,7% a tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem aplicate Transelectrica, de la 9,77 lei/MWh la 12,28 lei/MWh. Deşi nu au oferite OMV Petrom a pus în funcţiune noua instalaţie alte detalii de către autoritatea de reglementare sau de desulfare a gazelor de la Petrobrazi de către companie se speculează că această măsură Printr-un comunicat remis bursei, OMV ar putea fi o consecință a deciziei Guvernului emise Petrom a comunicat că începând cu luna iulie a pus în luna aprilie, care prevede o serie de măsuri de în funcţiune o instalaţie nouă de desulfurare a gazelor sprijinire a producătorilor de energie termică puternic în cadrul rafinăriei Petrobrazi, ca parte a programului confruntate cu o supraproducţie și nivelul scăzut al de modernizare început în 2010. Noua instalaţie preţurilor practicate pe piața de energie electrică. permite reducerea emisiilor poluante ale rafinăriei, Conform acestei decizii, din luna mai, Transelectrica în linie cu nivelele europene, contribuind astfel la un a fost obligată să achiziționeze servicii tehnologice de mediu mai curat. În plus, noua instalaţie va avea un sistem de la CE Oltenia și CE Hunedoara, în timp ce impact pozitiv asupra eficienţei energetice a rafinăriei. anterior acesta a fost permis să le achiziționeze direct Proiectul noii instalaţii de desulfurare a fost demarat de pe piață. Potrivit unor declarații citate recent de la sfârşitul anului 2010 şi a presupus investiţii care cotidianul „Bursa”, compania a estimat un impact

7


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 negativ de 64 mil lei generate de această măsură în 2013 și a solicitat ANRE o majorare a tarifelor pentru a acoperi aceste costuri suplimentare. Proiecţiile managementului Transgaz pentru perioada 2013-2017 Conducerea Transgaz a făcut public planul de management pregătit de consiliul de administrație al societăţii, plan care urmează să fie supus dezbaterii acţionarilor în cadrul AGOA convocate pentru data de 23 septembrie. Planul vizează perioada 2013-2017 și se referă la unele proiecte deja cunoscute, care includ interconectarea cu rețeaua bulgară la Giurgiu - Ruse, interconectarea cu reteaua Ungariei la Arad - Szeged, precum și continuarea negocierilor cu Republica Moldova și Serbia pentru semnarea acordurilor de interconectare a conductelor de gaze. O noutate ar fi că pe conducta de interconectare cu Ungaria, exportul de gaze va deveni posibil din punct de vedere tehnic, în luna decembrie a acestui an, dar numai pentru unele volume foarte mici, deoarece sunt necesare investițiile în valoare de 120 mil euro pentru a ajunge la capacitate maximă a acestei conducte (4.4 mld mc). Se estimează ca această capacitate maximă va fi atinsă în 2016, an în care este de aşteptat ca şi legăturile cu Bulgaria să fie finalizate. Compania estimează o accelerare a volumului investiţiilor pentru intervalul 2014-2017 la 345 – 380 mil lei/an. Din aceste sume, aproximativ 145-267 mil lei ar urma să fie investite în reţeaua de conducte. Conducerea Transgaz estimează un profit net de 230 milioane lei în 2013, 340 mil lei în 2014, 370 mil lei în 2015, 412 mil lei în 2016 și 440 mil lei în 2017. De asemenea, compania intenționează săși diversifice sursele de finanțare, atragerea de fonduri europene, împrumuturi de la Banca Mondială și BERD, precum și emisiuni de obligațiuni. Consiliul Bursei de Valori Bucuresti a avizat transferul acţiunilor Conpet (COTE) la categoria I a BVB În urma avizului consultativ favorabil al Comisiei de Admitere la Tranzacţionare (CAT) şi a aprobării admiterii la tranzacţionare de către Consiliul Bursei, reunit în şedinţă în data de 28 august 2013, acţiunile Conpet Ploieşti (COTE) se vor tranzacţiona începând cu data de 5 septembrie la categoria I a pieţei reglementate a BVB. Rezultate solide pentru OMV Petrom în T2 2013, în creştere faţă de anul precedent Profitul net realizat de OMV Petrom în trimestrul al II-lea s-a cifrat la 1,06 mld lei, în creştere

8

cu 65% faţă de anul precedent, şi peste aşteptările din piaţă conform sondajului făcut de Reuters (+6,1%). Profitul operaţional (EBIT) a înregistrat un salt cu 53% faţă de T2 2012, pe fondul rezultatelor positive pe segmentului de explorare şi producţie dar şi datorită faptului că rafinaria Petrobrazi a fost închisă timp de 6 săptămâni pentru verificări pe parcursul trimestrului al II-lea din 2012, acest lucru afectând în mod nefavorabil rezultatele pe segmentul R&M. Profitul operaţional după primele 6 luni se ridică la cca 3 mld lei (+10% faţă de S1 2012) în timp ce profitul net cunoaşte un avans de 18% în termeni anuali până la 2,4 mld lei şi corespunde unui procent de cca 58% din profitul estimat pentru acest an. Profit operaţional în creştere pentru Transgaz în trimestrul al II-lea Chiar dacă rezultatul net al Transgaz indică o pierdere de 51,4 milioane lei în trimestrul al II-lea, pierdere generată de înregistrarea unor provizioane legate de anularea proiectului Nabucco (110,7 milioane lei), rezultatele pe filiera operaţională au fost semnificativ (+43.6%) peste cele înregistrate în anul precedent, în special, ca urmare a reducerii cheltuielilor operaţionale. Cifra de afaceri a companiei a urcat cu 7,8% faţă de T2 2012 până la 289,4 mil lei în condiţiile în care veniturilor din transportul intern al gazelor naturale au crescut cu 19,2% susţinute de creşterea tarifelor de transport de la 1 aprilie (+19,5%). Cheltuielile operaţionale au fost gestionate mult mai atent fiind reduse cheltuielile de mentenanţă şi cele legate de consumul tehnologic. La finele primului semestru cifra de afaceri înregistrează o creştere cu 3% în timp ce profitul operaţional se cifrează la 290 mil lei, în creştere cu 9,4% faţă de anul anterior. După înregistrarea provizionului pentru proiectul Nabucco profitul net la finele primelor 6 luni se cifrează la 130 milioane lei (-44%). Profit peste aşteptări pentru Transelectrica în trimestrul al II-lea Transelectrica a surprins pozitiv aşteptările privind rezultatele pe trimestrul al II-lea, în principal, din cauza diferențelor temporare favorabile din serviciile tehnologice de sistem. Veniturile din transportul de energie electrică au crescut cu 7,5 % până la 259,1 mil lei, ca urmare a majorării tarifelor de transport de la începutul anului 2013, compensând astfel volumul mai redus de energie transportată (-4,2%). Veniturile din servicii de sistem au rămas relativ constante, în timp ce veniturile de pe piața de echilibrare au scăzut cu


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 26% față de anul precedent. Cheltuielile operaţionale au scăzut într-un ritm mai rapid decât veniturile astfel că profitul operaţional a fost de 20,7 mil lei faţă de o pierdere în aceeasi perioada a anului precedent. Rezultatul net a fost de asemenea semnificativ mai bun decât în T2 2012 în condiţiile în care pierderile pe filiera financiară au fost mai reduse (- 5 mil în T2 ‘13 vs -23 mil în T2 ‘12 ). Profit cu 38% mai mare pentru Romgaz în primul semestru Romgaz a încheiat primul semestru din 2013 cu un profit net de 771,4 mil lei, mai mare cu 38% faţă de anul precedent, deși vânzările de gaze au scăzut uşor pe fondul consumului intern mai mic. Cifra de afaceri a companiei s-a contractat cu 13,4% până la 1,9 mld lei. Producţia de gaze a rămas relativ constantă la 2,8 mld mc, în timp ce vânzările au scăzut la 2,9 miliarde mc de la 3,2 mld mc în primul semestru din 2012. Avansul profitului a fost susţinut de reducerea cheltuielilor cu amortizarea şi de un control mai riguros al costurilor de operare. În raport cu profitul bugetat pentru întreg anul 2013, rezultatul la 6 luni reprezintă o realizare în proporţie de 55%. Sursa: www.zf.ro.

Ştiri din sfera de interes a SIF-urilor

SIF2 şi-a anunţat intenţia de a prelua un procent de 49,96% din SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia ASF, de la SIF Banat Crisana. Prin intermediul unui comunicat remis bursei, SIF Moldova a informat investitorii că are intenţia de a dobândi un procent de 49,96% din capitalul social al SAI Muntenia Invest, în condiţii similare cu cele oferite de SIF Banat-Crişana la momentul preluarii controlului asupra SAI Muntenia Invest. SIF Moldova a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Consiliul Concurenţei cu privire la intenţia de a dobândi o participaţie calificată la SAI Muntenia Invest. SIF1 a transferat participaţiile la 9 companii de pe Rasdaq către compania SIF Imobiliare Ltd. înregistrată în Cipru

SIF Banat-Crişana (SIF1) a transferat participaţiile majoritare deţinute în nouă companii listate pe piaţa RASDAQ către SIF Imobiliare Limited, o firmă nou înfiinţată, care este înregistrată în Cipru. Valoarea celor nouă participaţii se ridică la 68,9 milioane de lei (15,6 milioane de euro) şi reprezintă Avans de 20% al vanzarilor Nuclearelectrica aproape 5% din activul net evaluat la 1,39 mld. lei in primul semestru (315 mil. euro), conform evaluărilor din portofoliul Într-un interviu acordat cotidianului „Ziarul SIF Banat-Crişana la data de 30 iunie 2013. Intenţia Financiar” directorul general al Nuclearelectrica, conducerii SIF Banat-Crişana de a transfera către o Daniela Lulache, a dezvăluit o serie de informaţii companie nouă, SIF Imobiliare, participaţiile imobiliare cheie privind performanţa financiară a companiei în pe care societatea de investiţii le deţine a fost anunţată primul semestru al anului. Astfel, cifra de afaceri a înainte de adunarea generală a acţionarilor din aprilie. Nuclearelectrica a urcat cu 20% în primele 6 luni ale SIF Imobiliare ar urma să preia inclusiv participaţiile anului până la 930,5 milioane lei, reprezentând cca 45% deţinute de SIF Banat-Crişana în companii cu active din totalul cifrei de afaceri bugetate pentru acest an. imobiliare semnificative. Conducerea SIF BanatProfitul brut al companiei s-a cifrat la 256,3 milioane Crişana a precizat ca a început demersurile pentru lei faţă de pierderi în perioada similară a anului 2012, cotarea pe sistemul alternativ al BVB al acţiunilor SIF această cifra fiind peste profitul bugetat pe întreg Imobiliare. Sursa: www.zf.ro anul 2013. Cantitatea de energie electrică vândută Profit net cu 14% mai mic pentru Biofarm în al de Nuclearelectrica în primul semestru a fost de cca II-lea trimestru din 2013 5,3 TWh (+4,3%), din care 49% a fost vândută pe piaţa Cifra de afaceri a Biofarm a înregistrat un regres reglementată, 39% pe piaţa contractelor bilaterale şi cu 3% în trimestrul al II-lea până la 24,9 milioane lei în respectiv 12% pe piaţa pentru ziua următoare. timp ce veniturile operaţionale s-au contractat cu doar Oferta publică primară de listare a acţiunilor 1% până la 26,4 milioane lei. În schimb, cheltuielile Nuclearelectrica la Bursa de Valori Bucureşti se de exploatare au urcat cu 11% pe fondul creşterii desfăşoară în intervalul 9-20 septembrie, preţul de principalelor categorii de cheltuieli (alte cheltuieli de ofertă fiind stabilit între 11,2 – 15 lei/acţiune. exploatere, cheltuieli cu materii prime şi cheltuieli cu personalul) la o rată de peste 10% faţă de perioada similară a anului precedent. Drept urmare profitul operaţional a scăzut cu 39% până la 3,8 milioane lei. Pe filiera financiară a activităţii profitul realizat a

9


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 fost de 0,7 milioane lei (-1%) astfel încât profitul net înregistrat în T2 ’13 a fost de 4,8 milioane lei, mai mic cu 14% faţă de T2 ’12.

favorabile (creşterea ratei creditelor neperformante, scăderea valorii activelor bancare, cererea slabă pentru credite).

Sinteza evoluţiei sectorului bancar din România în primul semestru

Totuşi, în ciuda incertitudinilor care planează asupra evoluţiei indicatorilor macroeconomici interni şi externi este de aşteptat ca performanţele la nivelul sistemului bancar local să se îmbunătăţească în semestrul al II-lea atât prin prisma veniturilor realizate (impulsionate de o accelerare a creşterii economice) cât şi o creştere în volum a activelor (relaxarea politicii monetare ar trebui să reducă costurile de finanţare şi să impulsioneze apetitul pentru credite) precum şi o reducere a provizioanelor de risc.

Conform datelor publicate de către BNR, profitul agregat la nivelul sectorului bancar românesc a crescut în primul semestru la 1,15 mld lei faţă de o pierdere netă de 195 mil lei în perioada similară din anul 2012. Profitul net obţinut de băncile care operează în România în trimestrul al II-lea se cifrează la 630 mil lei, în creştere cu 21,2% faţă de rezultatul din primul trimestru, în timp ce în T2 2012 sistemul bancar înregistra o pierdere netă de 324 mil lei. În luna iunie profitul net agregat pe sistem s-a ridicat la 400 milioane lei, rezultat care se datorează în principal revenirii pe profit a primilor 2 jucători din sistem (BCR şi BRD). În cazul BCR revenirea pe profit este explicată aproape în totalitate de un element cu caracter nerecurent şi anume impactul pozitiv generat de eliberarea unor pasive fiscale în cuantum de 560,8 milioane lei (127,7 milioane euro) ca efect al trecerii la IFRS. Rata rentabilităţii financiare (ROE) la nivelul sistemului bancar local a urcat în trimestrul al II-lea la 6% de la 5% în primul trimestru, însă valoarea totală a activelor din sistem s-a contractat cu 3% faţă de începutul anului şi cu 4% faţă de perioada similară din 2012, în contextul reducerii expunerii (deleveraging) şi cererii slăbite pe partea de creditare, chiar dacă volumul creditelor acordate populaţiei, respectiv cele acordate clientelei corporate au rămas relativ constante faţă de nivelul de la începutul anului. Rata creditelor neperformante la nivel de sistem a urcat în iunie la 20,3% faţă de 19,1% în martie, respectiv 18,2% la sfârşitul anului 2012. Cu toate că rata de solvabilitate a coborât uşor în iunie (14,7%) faţă de cca 15% cât se înregistra atât la finele primului trimestru cât şi la sfârşitul anului trecut, aceasta se menţine confortabil peste nivelul minim recomadat de BNR. Apetitul redus pentru creditare a avut şi efecte pozitive la nivelul sistemul bancar prin prisma creşterii lichidităţii în sistem, sugestivă în acest sens fiind evoluţia raportului dintre credite şi depozite care a coborât la 113,7% în iunie faţă de 120,7% în urmă cu un an şi 117,4% la finele lunii decembrie 2012. Una peste alta, datele publicate de BNR evidenţiază atât aspecte pozitive (revenirea pe profit a mărilor bănci, îmbunătăţirea ratei lichidităţii din sistem, nivel confortabil al solvabilităţii) cât şi aspecte mai puţin

10

Profit peste aşteptări pentru Transilvania în trimestrul al II-lea din 2013

Banca

Banca Transilvania a raportat un profit de 95,7 milioane lei aferent trimestrului al II-lea, semnificativ mai mare decât media estimărilor din piaţă (77,6 milioane lei mediana estimărilor colectate de către Reuters). Raportat la realizările din T2 2012 profitul anunţat este mai mare cu 9% în timp ce faţă de profitul din trimestrul anterior creşterea se ridică la 13,4%. Volumul creditelor acordate a rămas relativ constant în timp ce valoarea depozitelor atrase a crescut foarte uşor (+0,8%) în termeni trimestriali. Venitul net din dobânzi s-a menţinut pe o pantă ascendentă atât în termen anuali cât şi în termeni trimestriali în timp ce cheltuielile nete cu provizioane au fost în scădere atât faţă de trimestrul anterior cât şi faţă de nivelul din urmă cu 12 luni. Veniturile operaţionale au crescut cu 5,6% susţinute de evoluţia favorabilă a venitului net din dobânzi şi a venitului net din comisioane în timp ce pe filiera operaţiunilor de tranzacţionare rezultatele au fost ceva mai modeste. În termeni ai evaluării, acţiunile TLV se tranzacţionează în prezent la un PER de 9,5x având în vedere profitul din ultimele 12 luni, respectiv la un PER de 7,8x în raport cu profitul estimat pentru întreg anul 2013, şi cu o prima de 7% peste valoarea contabilă a acţiunilor. Aceste valori ale multiplilor de preţ sunt semnificativ mai reduse decât în cazul băncilor poloneze unde valoarea mediană a indicatorului PER este de 16-17x iar multiplul P/B variază între 1,45-1,5x, considerând rezultatele estimate pentru anul 2013, în ciuda faptului că rentabilitatea financiară (ROE) în cazul Băncii Transilvania este net superioară 11,2% vs 9,810% pentru băncile poloneze.


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 Îmbunătăţire a profitabilităţii BRD-GSG în trimestrul al II-lea din 2013 Pentru trimestrul al II-lea din 2013 BRD-GSG a raportat un profit net de 49 milioane lei, peste estimările din piaţă (consensul Reuters fiind de 23,1 milioane lei). Rezultatele afisate sunt semnificativ mai bune decât cele din anul precedent (pierdere de 44 mil lei în T2 2012) şi de peste 3 ori mai mari decât cele din primul trimestru. Soldul creditelor acordate a scăzut atât în termeni anuali cât şi trimestriali în timp ce pe partea de depozite atrase evoluţia a fost una pozitivă (+2,2% faţă de trimestrul anterior). Venitul net din dobânzi a scăzut cu 3,5% comparativ cu trimestrul anterior însă afişează o creştere cu 2% faţă de T2 2012. În schimb, costul net al riscului a scăzut puternic atât în termeni trimestriali cât şi anuali (-18%).

Veniturile operaţionale au scăzut cu 2% ca urmare a evoluţiei nefavorabile a venitului net din dobânzi şi a rezultatelor diviziei de trading şi în ciuda faptului că venitul net din comisioane a urcat uşor (+2% faţă de T1 13). Din perspectiva evaluării, acţiunile BRD se tranzacţionează în prezent la un PER de 31,6x în raport cu profitul estimat pentru întreg anul 2013 (rezultatul pe ultimele 12 luni este negativ), respectiv la un PER de 10,4x faţă de profitul aşteptat în 2014. Faţă de valoarea contabilă acţiunile BRD se tranzacţionează la o primă de 6%, respectiv la un discount de 7-8% faţă de valoarea estimată a capitalurilor proprii la finele anului 2014. Rata rentabilităţii financiare (3,8% estimare pentru 2013) e mult inferioară atât faţă de cea înregistrată de Banca Transilvania cât şi faţă de băncile de talie mijlocie din regiunea CEE a Europei (în special, bănci poloneze).

11


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

II. Evoluţia activelor Fondului Închis de investiţii BET-FI Index Invest În luna august au fost efectuate încă o serie de operaţiuni de achiziţii de acţiuni şi s-au deschis poziţii long (de cumpărare) pe piaţa futures de la Sibiu pe derivate având ca activ suport acţiunile SIF în scopul atingerii structurii țintă a activelor asumată prin prospectul de emisiune de active precum şi reducerea erorii de replicare a structurii indicelui BET-FI. Până la sfârșitul lunii iulie au fost efectuate achiziții de acțiuni și unități de fond în procent total de 97,3% din active, valoarea depozitelor bancare fiind de 2,5%.

Structura activelor FII BET-FI Index Invest la 31.08.2013

Valoarea unitară a activului net (VUAN) a FII BET-FI Index Invest la data 31.08.2013 a fost de 407,7222 lei în creştere cu 5% față de luna anterioară. Față de valoarea inițială de la lansarea fondului de 400 lei, valoarea unitară a activului net a FII BET-FI Index Invest înregistrează o creştere cu 1,93% în timp ce în același interval cotația indicelui BET-FI s-a depreciat cu 1,28%.

12

Eroarea de replicare a structurii indicelui determinată prin cumularea erorilor de replicare individuale pentru fiecare emitent regăsit în coşului indicelui BET-FI s-a redus în luna august la 0,8% de la 1,76% în luna iulie, respectiv 32,4% în luna iunie, în concordanţă cu obiectivul propus de a minimiza această eroare. Menţionăm că din motive independente de voinţa societăţii de administrare, valoarea erorii de replicare poate înregistra unele abateri datorită întârzierii cu care sunt preluate anumite cotaţii ale activelor din portofoliul fondului (ex: valoarea unitară a activului net în cazul plasamentelor în fonduri deschise de investiţii este certificată de Depozitarul fondurilor doar în ziua următoare), sau datorită abaterii de preţ între cotaţia unui instrument financiar derivat şi valoarea activului suport.


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

III. Obiectivele Fondului Închis de investiţii BET-FI Index Invest Scopul constituirii Fondului este exclusiv şi constă în atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice prin intermediul ofertelor publice periodice de unităţi de fond şi investirea acestor resurse preponderent în acţiuni care se află în componenţa indicelui BET-FI pe principiul unei corelaţii directe cu performanţa acestui indice, a administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform normelor A.S.F. şi politicii de investiţii a Fondului. Pentru asigurarea lichidităţii pe termen scurt, Fondul va efectua şi plasamente în instrumente ale pieţei monetare lichide. Fondul este un fond închis de investiţii din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C.) cu politică de investiţii permisivă, care urmăreşte reproducerea directă şi indirectă a indicelui BET-FI, obiectivele Fondului fiind concretizate în creşterea valorii capitalului investit şi obţinerea unor rentabilităţi corelate cu performanţa acestui indice. Evoluţie comparativă de la lansarea Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest

Avantajele oferite de fondul închis de investiţii BET-FI Index Invest

Prin politica sa de redistribuire a dividendelor încasate către deţinătorii de unităţi de fond FII BETFI Index Invest marchează o premieră pe piaţa fondurilor închise de investiţii din România. În mod explicit, toate dividendele încasate de către Fond vor fi direcţionate către investitori, fiind respectate atât data de înregistrare cât şi data încasării. Un alt element de noutate al Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index Invest este ca va da posibilitatea investitorilor de a investi/dezinvesti atât în mod direct prin intermediul emisiunilor şi răscumpărărilor periodice derulate de către Fond, cât şi prin intermediul bursei odată cu intrarea la tranzacţionare a unităţilor de fond pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti în termen de 6 luni de la încheierea cu succes a ofertei publice iniţiale.

13


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 Prin această caracteristică se minimizează un eventual discount între valoarea unitară a activului net şi cotaţia bursieră a unităţii de fond. Prin intermediul unităţilor de fond ale Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index investitorii vor putea să-şi optimizeze portofoliul de instrumente financiare deţinute, să deruleze operaţiuni de hedging sau arbitraj sau să profite de un eventual discount între valoarea unitară şi cotaţia bursieră. Pentru investitorii cu resurse financiare limitate achiziţionarea unităţilor de fond ale Fondului Închis de Investiţii BET-FI Index reprezintă o modalitate de investiţie mai puţin costisitoare în scopul obţinerii unei performanţe sensibil apropiate de cea a indicelui BET-FI. Nu în ultimul rând, Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index este un instrument cheie pentru lansarea unor produse structurate şi derivate financiare cu activ suport indicele BET-FI, contribuind la creşterea lichidităţii titlurilor regăsite în coşului acestuia.

14


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

IV. Evoluţia indicelui BET-FI în ultima lună

Evoluţia indicelui BET-FI în luna august 2013

• În mod uşor surprinzător, luna august din acest an a adus o volatilitate ceva mai pronunţată decât în anii precedenţi, indicele BET-FI înregistrând un avans de 5,4% la finalul lunii faţă de o creştere medie de 0,2% în ultimii 10 ani. • Deşi toate cele 6 acţiuni din coşul indicelui au înregistrat aprecieri pe parcursul lunii, în topul creşterilor s-au plasat acţiunile SIF3 şi SIF4 cu avansuri de peste 7,2%. La extrema opusă s-au aflat acţiunile SIF1 cu o creştere de doar 1,9% cu toate că aceste acţiuni au subperformat în termeni relativi şi în precedentele 2 luni, investitorii manifestând în continuare mai multă prudenţă la cumpărare. • O evoluţie interesantă s-a înregistrat şi în cazul acţiunilor SIF5, creştere cu 6,8% în ultima lună, titlurile SIF5 reuşind să depăşească maximele locale din luna februarie şi au ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele 12 luni. • Acţiunile FP au înregistrat şi în august o creştere cu 4,8%, la fel ca în luna precedentă, investitorii (în special cei străini) manifestând în continuare un interes ridicat pentru aceste acţiuni probabil şi în anticiparea viitoarelor listări anunţate de Guvern în programul de privatizări convenit cu delegaţia FMI (IPO Nuclearelectrica în septembrie, IPO Romgaz în octombrie-noiembrie, ş.a.).

Evoluţia preţurilor acţiunilor ce formează indicele BET-FI în ultimele 12 luni

În clasamentul evoluţiei preţului de tranzacţionare pe intervalul ultimelor 12 luni acţiunile FP domină topul cu un avans de 29,2%, urmate de acţiunile SIF5 (+12,2%). La polul opus, se află acţiunile SIF1 şi SIF2 a căror preţ este cu 6,2%, respectiv 6,1%, mai mic decât în urmă cu 12 luni. În schimb, din perspectiva rentabilităţii totale (evoluţie preţ + randament din dividend) în frunte se află acţiunile SIF3 cu un avans de 58,3% în timp ce la extrema opusă se află acţiunile SIF Banat-Crişana cu un plus de 5,0%.

15


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 Sezonalitatea lunară a preţurilor

16


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 Din punct de vedere al sezonalităţii se poate observa că în perioada noiembrie-aprilie predomină randamentele pozitive în timp ce lunile mai şi octombrie sunt de regulă cele mai slabe luni din cursul unui an. Rulajele scăzute înregistrate pe perioada verii induc o volatilitate mai redusă în intervalul iunie-august al fiecărui an.

17


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

Evoluţia medie lunară pentru indicele BET-FI în ultimii 10 ani

Din punct de vedere statistic, luna septembrie se caracterizează printr-o volatilitate relativ redusă (11,6%) şi evoluţii mixte, în ultimii 10 ani indicele BET-FI a înregistrat evoluţii pozitive în 50% din cazuri, creşterea medie per ansamblul lunii fiind de 1,1%.

18


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest

19


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

V. DAte fundamentale ale emitenţilor din indicele BET-FI 1. Structura activelor administrate

20


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

Expunere sectorială a portofoliului de acţiuni SIF 1

SIF 4 Altele 16%

Altele 19%

Constructii metalice 5%

Energetic 3% Celuloza si hartie 4%

Financiarbancar 51%

Farmaceutic 5%

Financiarbancar 48%

Agricultura 6% Comert (hoteluri si restaurante) 8%

Comertimobiliare Turism si 7% alimentatie publica 11%

Mat. de constructii 9%

Imobiliare 8%

SIF 2

SIF 5 Altele 19%

Altele 18% Agricultura 1% Comert 2% Farmaceutic 3%

Financiarbancar 43%

Industrie prelucratoare 10%

Servicii 3%

Farmaceutic 7% Industrie prelucratoare 3% Energetic 19%

Energetic 23%

FP

SIF 3 Agricultura si piscicultura 3%

Financiarbancar 46%

Comert interior 3%

Transporturi 3%

Prestari servicii 7%

Altele FinanciarInfrastructura bancar 3% 3% 3%

Altele 6%

Financiarbancar 39%

Utilitati: productie electricitate & gaz 25%

Industrie 12%

Petrol & gaze 42%

Turism 30%

Utilitati: Distributie, furnizare 24%

21


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 2. Elemente legate de venituri şi profit

Evoluţia şi structura veniturilor în T2 2013

În trimestrul al II-lea doar SIF3 şi SIF5 au raportat o creştere a profiturilor comparativ cu perioada similară din 2012, în timp ce în cazul SIF1, SIF2, SIF4 şi FP profiturile au fost în scădere. La SIF Transilvania creşterea profitului (+200%) a fost susţinută aproape exclusiv de câştigul net (83% din total venituri) din vânzarea unor pachete de acţiuni listate (1,4 mil acţiuni EBS vândute în T2 ’13), o situaţie asemănătoare fiind înregistrată şi la SIF Oltenia unde venitul net din vânzarea de active financiare a fost de 40,7 milioane lei, adică 59% din profitul brut realizat în T2 ’13, în timp ce veniturile din dividende încasate au scăzut cu 9,7% faţă de T2 ’12.

22

Profitul înregistrat de Fondul Proprietatea în T2 ’13 se datorează în ...(continuarea pe pagina alăturată)


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

Evoluţia şi structura veniturilor în S1 2013

.... totalitate veniturilor din dividende încasate în vreme ce din tranzacţionarea de active financiare din portofoliu FP a înregistat o pierdere de -70,7 milioane lei, pierdere generată, în principal, de vânzarea unui pachet de 1,1% din deţinerea la OMV Petrom în cadrul ofertei de vânzare accelerate din luna mai 2013. SIF1 şi SIF4 au înregistrat cea mai modestă evoluţie a profiturilor în T2 ’13 (-80,7%, respectiv -67,4%) în condiţiile în care veniturile au scăzut substanţial (-74%, respectiv -49,1%) în timp ce cheltuielile operaţionale au crescut (+13,3%, respectiv +4,4%). De remarcat că spre deosebire de celelalte 3 SIF-uri (SIF3, SIF5 şi SIF2) veniturile obţinute de SIF1 şi SIF4 în T2 ’13 au provenit în totalitate din alte surse decât din vânzare de active financiare din portofoliu.

23


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

VI. Repere de evaluare

1. Evoluţia VUAN-nului oficial şi a discountului de tranzacţionare

VUAN oficial (lei/acţiune)

Evoluţie VUAN oficial

Evoluţie P/VUAN oficial

Evoluţie discount în ultimele 12 luni

Comentarii: - acţiunile SIF1 prezintă în continuare cel mai mare discount (60%) dintre toate componentele BET-FI; - acţiunile SIF3 se tranzacţionează la cel mai redus discount (38%); - Valori peste medie ale discountului între preţul de tranzacţionare şi valoarea activului net pot fi observate la 2 dintre cele 5 societăţi de investiţii financiare (SIF1 şi SIF4).

24


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 2. Analiză comparativă

Folosind acelaşi eşantion format din 18 fonduri închise de investiţii listate pe pieţele emergente din întreaga lume se poate remarca faptul că discount-ul mediu la care acestea se tranzacţionează pe bursă este de cca 7,6% în timp ce mediana este la -9,1% (cu aproximativ 1% mai puţin decât în luna precedentă). Referitor la acelaşi eşantion se poate observa că toate aceste fonduri au înregistrat evoluţii în general pozitive în ultimele 12 luni, unul dintre fondurile administrate de Morgan Stanley cu investiţii în India fiind subperformerul listei cu o depreciere de peste 12,3% în ultimele 12 luni. În contextul îmbunătăţirii climatului global şi creşterii apetitului la risc, în special, pentru activele riscante precum acţiunile, se justifică o reducere a discountului la care se tranzacţionează SIF-urile şi acţiunile FP pe bursă. Întradevăr, lichiditatea slabă a pieţei locale justifică un discount suplimentar de cca 10-20% faţă de nivelul mediu al discounturilor aferente fondurilor închise listate pe pieţele externe, însă chiar şi în condiţiile acestea acţiunile din coşul indicelui BET-FI rămân subevaluate excesiv.

25


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013 3. Indicatori fundamentali

Acţiunile celor 5 SIF-uri se tranzacţionează în prezent la un preţ/VUAN oficial mediu de 0,54x, altfel spus la un discount mediu de 46%. Acest discount este în medie cu 23% mai mare faţă de discountul mediu la care SIF-urile s-au tranzacţionat în ultimii 5 ani, dar cu 19,8% mai redus faţă de discountul mediu din ultimii 10 ani. În cazul acţiunilor FP, discountul actual (la 13.09.2013) de 39,9% este la limita inferioară a celui mai mic discount înregistrat de Fondul Proprietatea de la listarea la bursă, discountul mediu înregistrat de acţiunile FP după listarea la bursă (25 ianuarie 2011) fiind de cca 50%.

26


FII BET-FI Index Invest ∙ Raport lunar ∙ August 2013

VI. Anexă - Repere grafice Indicele BET-FI - daily (iulie 2011 - prezent) Nevele suport S1: 25.000 pct S2: 24.000 pct S3: 23.000 pct Nivele de rezistenţă R1: 26.500 pct R2: 27.300 pct R3: 28.500 pct Medii mobile MMS(50): 25.000 pct MMS(200): 25.500 pct Indicatori de moment Semnal MACD: pozitiv Indicatori de presiune RSI: neutru MFI: neutru

Termen scurt (1-3 luni)

Termen mediu (3-12 luni)

Termen lung (>12 luni)

Ascendent

Ascendent

Ascendent

Ascendent Descendent

27


Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 119, et. iv judeţul cluj, cod poştal 400370 tel: 0364-260.755 fax: 0364-780.124 email: office@saibroker.ro www.saibroker.ro

Rap lunar august 2013  
Rap lunar august 2013  

Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest - Raport lunar - August 2013

Advertisement