Page 1

Hakijan opas

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

www.saiedu.fi

1


Tekijät Datanomi, peliala -opiskelijat


SISÄLTÖ SISÄLTÖ

3

AMMATILLISET OPINNOT Tietoa Työelämä tarvitsee osaajia Perustutkintojen rakenne Arviointi Ammattiosaamisen näytöt HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Miten haet? Harkintaan perustuva valinta Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Valintaperusteet ammatillisiin perustutkintoihin

4 4 4 5 5 5

OPISKELU SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTISSA Hos ja hojks Opiskelu on maksutonta Opintososiaaliset edut Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto - Asennuksen ja automaation osaamisala, asentaja - Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja Liiketoiminnan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto - Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja - Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Puutarhatalouden perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

9 9 9 9 11

YHTEYSTIEDOT

6 6 6 7 8

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 34

3


AMMATILLISET OPINNOT TIETOA Opon lisäksi tietoa eri ammateista, työelämästä ja jatkokoulutuksesta saat esimerkiksi TE-toimiston koulutus- ja tietopalvelusta. Peruskoulun 8- ja 9-luokkalaiset tekevät vierailuja Suupohjan ammatti-instituuttiin, jolloin pääset tutustumaan kaikkiin koulutusaloihimme. Mikäli kaipaat lisätietoa jostakin koulutusalasta, olet tervetullut tutustumaan uudelleen. Ota tällöin yhteyttä opoihimme. Myös internetistä löytyy hyödyllisiä tietolähteitä:

> www.opintopolku.fi > www.ammattinetti.fi > www.ammattiosaaja.fi > www.kunkoululoppuu.fi > www.saiedu.fi

TYÖELÄMÄ TARVITSEE OSAAJIA Opiskelu Suupohjan ammatti-instituutissa on käytännönläheistä. Opiskeluun kuuluu myös teoriaopintoja niin ammatillisissa kuin yhteisissä tutkinnon osissa. Jokaiseen tutkintoon kuuluu vähintään 30 osp työssäoppimista, jonka voit osittain suorittaa myös ulkomailla. Työssäoppiminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa jo opiskeluaikana verkostoja työelämään. Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja opiskeluaika on noin kolme vuotta. Tutkintojen osaamistavoitteissa ja ammattitaitovaatimuksissa huomioidaan työelämälähtöisyys, joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

4


PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp) • pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat • liittyvät suoraan opiskeltavaan alaan ja työelämään Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ARVIOINTI Arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa sinua tavoitteiden saavuttamisessa, kehittää taitoa arvioida itseäsi, tukea kasvuasi ammatillisesti, sekä antaa tietoa sinulle itsellesi, opettajille, työnantajille sekä jatko-opintoja varten. Ammattiin tarvittavia taitoja voi oppia vain opiskelemalla aktiivisesti. Opiskelu vaatii sinulta säännöllistä osallistumista opetukseen kaikissa tutkintoon kuuluvissa opinnoissa. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan osaamisesi käytännön työtilanteissa. Näytöissä osoitat käytännön työtilanteissa saavuttamasi työelämän edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Näyttöjen arviointiin osallistuvat opiskelijan lisäksi opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1).

5


HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Pohjakoulutusvaatimuksena ammatillisiin perustutkintoihin on peruskoulun tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Peruskoulupohjaiseen koulutukseen haet perusopetuksen päättötodistuksella ja ylioppilaiden paikoille haet lukion päättötodistuksella. Mikäli sinulla on suorituksia lukiosta tai ammatillisesta perustutkinnosta, haet silti perusopetuksen päättötodistuksella. MITEN HAET? Mikäli olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän ja/tai lukion oppimäärän, ammatilliseen perustutkintoon hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella verkko-osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa voi hakea viiteen kohteeseen. Mieti tarkasti hakutoiveidesi järjestys, koska ilmoittamasi järjestys on sitova. Mikäli et tule valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi, voit tulla valituksi varasijalle tai muun hakutoiveesi opiskelupaikkaan. Jos et ole hakenut yhteishaussa ja/tai sinulla on mahdollisesti aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta, ota yhteyttä suoraan oppilaitoksen opoihin ja tiedustele opiskelumahdollisuuksiasi. Nettisivumme kautta voit myös tehdä suorahaun tai tiedustelun oppilaitoksemme koulutuksia koskien. Eräissä koulutuksissamme on myös jatkuva suorahaku nettisivumme kautta (www.saiedu.fi). HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella, jolloin • valintapistemääristä riippumatta arvioidaan ja huomioidaan koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista • syitä ovat esim. oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

6


Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, sinun tulee toimittaa kopiot harkinnanvaraisuuden perusteisiin liittyvistä asiakirjoista (lääkärintodistus ja lausunnot) oppilaitokselle hakuaikana kaikkiin hakukohteisiin erikseen. Kaikki ulkomailla koulutuksensa suorittaneet hakevat harkintaan perustuvassa valinnassa. AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO JA YLIOPPILASTUTKINTO Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista rinnakkain kutsutaan puhekielessä usein kaksoistutkinnoksi. Lukio-opinnoilla voit suorittaa osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä opinnoista ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti suorittaneena olet myös ylioppilas. YO-tutkinnossa kirjoitettavia aineita on vähintään neljä, jotka tyypillisimmin kaksoistutkinnossa ovat: • • • •

äidinkieli (pakollinen) ruotsin kieli tai reaaliaine (yleisimmin terveystieto) englannin kieli (laaja) matematiikka

Kaksoistutkinnon suorittaminen on hyvä vaihtoehto, jos olet kiinnostunut sekä kädentaidoista että teoreettisten aineiden opiskelusta. Kaksoistutkinto on erittäin hyvä pohja, jos suunnittelet jatko-opintoja, koska osaat ammatillisten asioiden lisäksi äidinkieltä, kieliä ja matematiikkaa lukiotasoisesti.

7


VALINTAPERUSTEET AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat pisteitä: • tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta • siitä, ettei sinulla ole vielä missään koulutuspaikkaa • siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana vuonna kuin haet • yleisestä koulumenestyksestä • painotettavista arvosanoista • sukupuolen perusteella • työkokemuksesta • pääsy- ja soveltuvuuskokeesta • aiemmista opinnoista, harrastuksista ja lisänäytöistä • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta Lue valintaperusteet tarkkaan [http://www.opintopolku.fi:n] www.opintopolku.fi:n koulutuskuvauksista. Aseta hakulomakkeelle hakutoiveet omaan mieluisuusjärjestykseen. Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään toiveeseen, johon pisteesi riittävät. Tarkat ja ajantasaiset tiedot valintaperusteista ja valintapisteiden laskemisesta peruskoulupohjaisiin ja lukiopohjaisiin perustutkintoihin sekä kaksoistutkintoon löydät osoitteesta: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-kayttoon/https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-va https://opintopolku.fi/wp/ ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-kayttoon/ lintaperusteet-kayttoon/

8


OPISKELU SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTISSA HOS JA HOJKS Yksilöllistä opiskelua tuetaan henkilökohtaisella osaamisen kehittämissuunnitelmalla (HOS). HOS:iin tehdään suunnitelma siitä, mikä on opintojesi tavoite, mitä opintoja suoritat, millä tavalla ja minkälaisella aikataululla. Jos oppiminen on vaikeaa, sinulla on mahdollisuus saada enemmän tukea ja opetusta. Tällöin laaditaan henkilökohtainen opetuksenjärjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKSiin kirjataan suunnitelma esimerkiksi erityisopetuksesta ja opiskelumenetelmistä sekä tavoitteista. OPISKELU ON MAKSUTONTA Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelijalle saattaa tulla kustannuksia koulutusalasta riippuen, kuten esim. oppikirjoista ja muista opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön jäävistä tarvikkeista. Opiskelijoille tarjotaan maksuton lounas. OPINTOSOSIAALISET EDUT Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen saamisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu ja opintojen edistyminen. Tuki on tarveharkintaista ja siihen vaikuttavat ikä, asumismuoto sekä tulot. Lisätietoja löydät osoitteesta www.kela.fi. Sinulla on mahdollisuus hakea koulumatkatukea päivittäisiin koulumatkoihin, kun yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja kustannukset ovat vähintään 54 €/kk (v. 2017).

9


GO HAIR GO Hiukset ovat pääasia!

10


Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Parturi-kampaaja 180 osp Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kampaajapalvelut, parturipalvelut ja myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla. Tutkintoon kuuluu lisäksi valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista kuten hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, rakennekäsittelypalvelut, värjäyspalvelut, kampauspalvelut ja ehostuspalvelut. Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on hiusalan ammattilainen. Hän palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiantuntevasti, laatutietoisesti, asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja luotettavasti. Laadukas hius- ja kauneudenhoitoalan työ vaatii kädentaitojen lisäksi tietoa kosmeettisista aineista ja tuotteista, monipuolista työmenetelmien hallintaa ja alalla käytettävien laitteiden tuntemusta. Hiusalan asiakaspalvelutyön luonne vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Tutkinnon suorittanut työskentelee toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä pienyrityksessä, parturi-kampaamoketjuissa tai moniammatillisissa yrittäjäyhteisöissä. Hän voi toimia myös myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä, sekä teatterin tai media-alan palveluksessa.

11


Teknologiateollisuus on seutukuntamme suurin työllistäjä.

12


Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Asentaja 180 osp Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasennus Asentaja on metallialan yleisosaaja, joka lisäksi osaa koneistaa sekä manuaali- että CNC-työstökoneilla. Asennuksen ja kokoonpanon lisäksi hän tuntee automaatiojärjestelmiä ja hallitsee huolto- ja kunnossapitotöitä. Ammatilliset opinnot: CAD/CAM -ohjelmointi, CNC-jyrsintä, CNC-sorvaus, koneasennus, kunnossapitotyöt, manuaalikoneistus ja valmistustyöt.

13


Teknologiateollisuus on seutukuntamme suurin työllistäjä.

14


Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Levyseppähitsaaja 180 osp Tuotantotekniikan osaamisala, hitsaus- ja levytyöt Levyseppähitsaaja toimii valmistus-, asennus- ja kunnossapitotehtävissä kone- ja metallialan yrityksissä, teollisuuslaitoksissa, asennus- ja rakennustyömailla tai itsenäisenä yrittäjänä. Levyseppähitsaaja hallitsee MIG/MAG-, TIG-, ja puikkohitsausmenetelmät eri materiaalien osa- ja kokoonpanohitsauksissa standardien ja piirustusten mukaisesti. Hän osaa laatia ja lukea CAD 2D ja 3D-piirustuksia ja tuntee levyalan CNC-tekniikan perusteet. Hän osaa käyttää vesileikkauslaitetta ja CNC-särmäyspuristimia levyosien valmistamiseen ja muotoiluun. Hän hallitsee myös koneistamisen perustaidot manuaali- ja CNC-työstökoneilla. Levyseppähitsaaja hallitsee myös koneenasennuksen perustaidot. Ammatilliset opinnot: Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, CNC-särmäys, hitsaus- ja levytyöt, levyjen CNC-leikkaus, ohutlevytyöt, teräsrakenne- ja levytyöt, valmistustyöt.

15


Sähköistä osaamisesi panosta palveluun!

16


Liiketoiminnan perustutkinto Merkonomi 180 osp Mitä opiskellaan? Liiketoiminnan perustutkinto laajentaa perinteisen kasvotusten tapahtuvan asiakaspalvelun ja myynnin lisäksi osaamisesi monipuoliseen sähköisten työkalujen hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Pakolliset tutkinnon osat muodostavat ammattitaidon perustan; ymmärrät kannattavan liiketoiminnan periaatteet, osaat palvella erilaisia asiakkaita eri kanavissa sekä tuottaa loistavaa palvelua. Palvelualan ammattilaisena osaat toimia myös työyhteisössä ja opit käyttämään työelämän digitaalisia kanavia viestinnässä, myös vierailla kielillä. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät osaamistasi mm. myyntiin, markkinointiviestintään, taloushallintoon ja erilaisten projektien toteuttamiseen sekä yritystoimintaan. Opiskelu on käytännönläheistä ja joustavaa. Valinnaiset tutkinnon osat voivat sisältää tutkinnon osia myös toisista tutkinnoista tai vaikkapa ammattikorkeakouluopintoja. Koulutus antaa hyvät valmiudet esim. tradenomiopintoihin ammattikorkeakoulussa. Alan odotukset: Asiakaspalvelutyö vaatii positiivista asennetta ja ihmisten parissa viihtymistä, halua palvella, mutta myös tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Monipuolisesta kielitaidosta sekä laajasta tietoteknisestä osaamisesta on hyötyä, koska kasvotusten tapahtuvan palvelun lisäksi suuri osa palvelusta tuotetaan sähköisissä kanavissa kuten verkkokaupassa ja sosiaalisessa mediassa. Työtehtävät: Alan työpaikkoja ovat mm. vähittäis- ja tukkukaupat, palveluja tuottavat yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit ja vakuutusyhtiöt.

17


Opiskele harrastuksesta itsellesi ammatti!

18


Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitaja 180 osp Eläintenhoidon osaamisala Ensimmäisen vuoden aikana kaikki opiskelijat opiskelevat ammatillisina opintoina työskentelyä maatalousalalla, eläinten hoitamista ja hyvinvoinnista huolehtimista. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelu voi suuntautua opiskelijan toiveiden mukaan moniin aiheisiin eläintenhoidon eri osa-alueilta. Eläintenhoidon osaamisalalla opiskellaan mm. tuotanto-, harraste- ja seuraeläinlajien parissa. Opintoihin sisältyy myös yrittäjyyttä, rakentamista ja eläintenhoitoon tarvittavan teknologian hallitsemista. Vaihtoehtoisesti voit valita myös tutkinnon osia perusmaatalouden opinnoista. Alalle soveltuu hyvin työtä pelkäämätön henkilö, joka haluaa tehdä työtä eläinten ja luonnon ehdoilla. Työssä vaaditaan pitkäjänteisyyttä, luotettavuutta ja sitoutumista eläinten hoitoon. Eläintenhoitaja työllistyy erilaisiin eläintenhoitotehtäviin, esimerkiksi maatiloilla, navetoissa, sikaloissa, hevostalleilla sekä pieneläinhoitoloissa. Eläintenhoitaja saa valmiudet toimia myös yrittäjänä. Jatko-opintomahdollisuutena on opiskella alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, sekä opinnot ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

19


Maaseutuyrittäjä tuottaa myös Sinun ruokasi, nyt ja jatkossa!

20


Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä 180 osp Maatilatalouden osaamisala Ensimmäisen vuoden aikana kaikki opiskelevat ammatillisina opintoina työskentelyä maatalousalalla, maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitamista. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelu voi suuntautua opiskelijan toiveiden mukaan moniin eri aiheisiin esim. peltoviljelyyn, maatalousteknologiaan ja metsätalouteen. Maatilatalouden osaamisalalla opiskellaan mm. kasvituotantoa, tuotantoeläimiä, teknologiaa, rakentamista, metsätaloutta, bioenergian tuottamista ja yrittäjyyttä. Alalle soveltuu fyysistä työtä pelkäämätön henkilö, joka haluaa tehdä työtä luonnon ehdoilla ja tykkää työskennellä ulkona. Työ on vaihtelevaa ja työssä näkyy heti oma kädenjälki. Maaseutuyrittäjä työllistyy maatilojen töihin pelloilla ja eläintiloilla työntekijänä tai yrittäjänä. Tutkinto antaa valmiudet myös esimerkiksi koneurakointiin, koneiden huoltotöihin, metsätöihin ja bioenergian tuottamiseen. Jatko-opiskelumahdollisuutena on opiskella alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä opinnot ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

21


KLIK ja se on siinä!

22


Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Mediapalvelujen toteuttaja 180 osp Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala Media-alan perustutkinto koostuu monista mielenkiintoisista opintokokonaisuuksista. Kolmen vuoden aikana saat monipuolisen osaamisen mm. valokuvauksesta, rakennetun valokuvan toteuttamisesta, kuvankäsittelystä, videotuotannosta, mainos- ja ajoneuvoteippauksesta ja yrittäjyydestä. Opiskelu on käytännönläheistä, usein työskentelyä ryhmässä innostavien ja haastavien harjoitusten tai konkreettisten töiden parissa. Opintoihin sisältyy laajasti työssäoppimista, jossa opiskelija täydentää osaamistaan ammattilaisten kanssa. Media-alalla sinulta odotetaan sujuvaa ja monipuolista av-viestinnän osaamista. Alalla vaaditaan itsenäistä, vuorovaikutuksellista, aloitteellista ja vastuullista työotetta. Rohkeus ja halu tehdä asioita paremmin edistää kehittymistä todelliseksi taitajaksi. Mediapalveluiden toteuttajat voivat toimia esimerkiksi valokuvaajana, videokuvaajana, radiotoimittajana, nettisivutuottajana, toimittajana, mainostuottajana tai vaikkapa yrityksen viestintäsihteerinä. Jatko-opinnot ovat mahdollisia ammattikorkeakoulussa. Usein oma yritys on media-assistenteille niin ikään mahdollinen vaihtoehto. Haku: • •

Peruskoulupohjaiset ja lukion käyneet: normaali yhteishaku (www.opintopolku.fi). Lukion käyneet ja muut (ns. aikuiskoulutus/2v.): jatkuva suorahaku oppilaitokseen (www.saiedu.fi). Pääsyedellytyksenä vähintään noin vuoden mittaiset peruskoulun jälkeen tehdyt opinnot, joilla tutkinnosta voidaan hyväksilukea eli tunnustaa suoritetuksi mm. tutkinnon yhteiset osat. Opiskelumuoto: Lähiopetus 5 pv/vko + työssäoppimisjaksot

23


Viheralan työssä näkyy oma kädenjälki!

24


Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri, näyttötutkinto 1,5v Viheralan osaamisala Tutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa. Työskentely puutarha-alalla sisältää alan yleisiä opintoja, kuten kasvioppia, ilmaston ja maaperän tuntemusta sekä viheralan yleisimpien koneiden ja laitteiden käyttöä. Yrittäminen puutarha-alalla antaa valmiudet puutarha-alan yrityksen perustamiseen. Opiskeluaikana on mahdollista harjoitella yrittäjyyttä myös NY-yrityksessä. Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen sisältää mm. maan-, kasvillisuusalueiden- ja päällysteiden rakentamista, sekä hoitamista. Valinnaisia tutkinnon osia ovat hautausmaiden viheralueiden ylläpitäminen, erityisviheralueiden ylläpitäminen, viheralueiden kivitöiden tekeminen, viheralueiden puutöiden tekeminen, viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen, viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa, puuvartisten kasvien hoitaminen ja asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä. Viherala soveltuu aikuisopiskelijalle, joka haluaa tehdä työtä, jossa käden jälki näkyy heti. Se sopii erityisesti ulkona viihtyvälle henkilölle, joka on kiinnostunut kasveista ja kasvusta, luonnosta ja hyvinvoinnista. Lisäksi tilan hahmottamisen kyky on tärkeää. Opinnot antavat valmiuden sijoittua monipuolisiin viheralan töihin esimerkiksi kuntiin, seurakuntiin, puutarhamyymälöihin, viherrakennusyrityksiin ja kiinteistönhoitoyrityksiin, tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Jatko-opiskelimahdollisuuksia löytyy esimerkiksi alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, kuten puistopuutarhurin ammattitutkinto tai kivimiehen ammattitutkinto. Tutkinto antaa vankan pohjan myös maisemasuunnittelun opintoihin ammattikorkeakolussa (hortonomi AMK).

25


Rakentaminen ei lopu koskaan!

26


Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja 180 osp Talonrakennuksen osaamisala Talonrakentajan koulutusohjelman opiskelun pääpaino on käytännön harjoittelussa. Oppilaitoksellamme on useita harjoitustyömaita, sekä vuosittain on toteutettu joitakin urakointikohteita. Laaja työssäoppiminen tapahtuu yhteistyöyrityksissämme pääsääntöisesti toisena ja kolmantena opiskeluvuotena. Opiskeluun kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: perustustyöt, runkovaiheen työt, sisävalmistusvaiheen kirvestyöt, ulkoverhous- ja kattotyöt, raudoitus ja betonointi, sekä korjausrakentaminen. Rakennusala tarvitsee työtä pelkäämättömiä alan ammattilaisia. Ammattilaiset ovat mm. oma-aloitteisia, vastuuntuntoisia ja täsmällisiä, sekä valmiita oppimaan uutta. Rakennusalan ammattilaiselta odotetaan hyvää peruskuntoa, mutta voimaa vaativissa työvaiheissa käytetään avustavia koneita ja laitteita. Koulutusohjelman suorittanut henkilö työllistyy rakennusliikkeisiin, rakennustuoteteollisuuteen tai toimii yrittäjänä, sekä jatko-opintojen kautta esimies- tai suunnittelutehtäviin. Suupohjan ammatti-instituutin rakennusosastolta valmistuneet ammattilaiset ovat sijoittuneet työelämään valtakunnallista keskiarvoa paremmin. Valmistuttuaan opiskelijalla on hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet.

27


Evästä elämään Ruokapalveluilla ammattiin.

28


Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokki 180 osp Ruokapalvelun osaamisala Perustutkinnon kaikille yhteinen pakollinen osa on majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen. Kokin koulutusohjelmassa pakollisia tutkinnon osia ovat lisäksi lounasruokien valmistaminen ja annosruokien valmistaminen. Lisäksi tutkintoon kuuluu valinnaisia ammatillisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista, näitä ovat a´la carte-ruokien valmistaminen, suurkeittiön ruokatuotanto, kahvilapalvelut, pikaruokapalvelut, juhlapalvelut, vastuullinen anniskelu, ravintolan salitoiminnot ja palvelukeittiötoiminnot. Koulutuksen aikana suoritetaan hygieniapassi, työturvallisuuskortti, EA1:n, ikärajapassi ja alkoholipassi. Kokin koulutusohjelman suorittaneella on monipuolista alan perusosaamista ruoanvalmistus-, tarjoilu- ja asiakaspalvelutehtävistä sekä kokous- ja juhlapalveluista. Hän tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille. Hän laittaa ruoat esille liikeidean ja toimintamallien mukaisesti ja hoitaa asiakaspalvelutilanteita. Alansa ammattiosaaja toimii vastuullisesti, hygieniavaatimusten ja kestävän kehityksen toimintatavan mukaisesti. Hän toimii laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti alan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Tutkinnon suorittanut työskentelee ravintoloissa, henkilöstö- ja lounasravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa, suurkeittiöillä, pikaruokaravintoloissa, cateringalan yrityksissä, sekä juhla- ja pitopalveluyrityksissä. Jatko-opintona esim. amk-tutkinto; restonomi, elintarvikeinsinööri. Lisäksi alan erikoisammattitutkinnot, kuten dieettikokki ja baarimestari.

29


Sähköllä homma haltuun!

30


Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Sähköasentaja 180 osp Pakollisissa opinnoissa opiskellaan sähköalan perusosaaminen, sähköja automaatioasennukset ja sähkö- ja energiatekniikka. Valinnaisissa opinnoissa opiskellaan kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, vaihtoehtoiset energiamuodot ja sähkö- ja energiatekniikan tutkinnon osan asennustöitä eri kohteissa. Lisäksi opiskellaan vapaasti valittavia tutkinnon osia, jotka voivat olla ammattisyventäviä, työkokemuksen hankkimista, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Sähköasentajan työnkuva on hyvin laaja. Periaatteessa jokaiselle löytyy jotakin, myyntipuoli tarvikkeineen on oma, laaja työkokonaisuus. Varsinaiset alan työt keskittyvät rakennusten sähköistyksiin ja kunnossapitoon sekä teollisuudessa tapahtuviin sähköasennustöihin. Tärkeää on tulla toimeen ihmisten kanssa, koska töitä tehdään eri ammattiryhmien kanssa yhteistyössä. Oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat hyviä ominaisuuksia sähköalan työntekijöille. Sähköalan tyypillisiä työtehtäviä ovat asennustyöt uudisrakennuksissa, teollisuudessa ja rakennusten peruskorjauksen yhteydessä. Sähköasentajia tarvitaan myös sähkötarvikkeiden, elektroniikan ja kodinkoneiden myyntityössä sekä verkkoasentajina sähkölaitoksissa. Sähköasentaja voi työkokemuksen karttuessa perustaa myös oman yrityksen ja alkaa sähköurakoitsijaksi. Tämä vaatii hyväksytysti suoritetun sähköturvallisuustutkinnon, jossa testataan sähköturvallisuuden ja sähkötöiden johtajan pätevyyttä turvatekniikan keskuksesta. Jatko-opintoja voi suorittaa ammattikorkeakoulussa sähköinsinööriksi ja teknisessä yliopistossa diplomi-insinööriksi tai vaikka tohtoriksi asti. Myös tuulivoima-asentajan koulutuksessa katsotaan sähköalan koulutus hyväksi pohjakoulutukseksi.

31


Ala täynnä mahdollisuuksia juuri sinulle!

32


Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi, peliala 180 osp Ohjelmistotuotannon osaamisala Pelialan koulutuksen johtoajatus on peliprojekteissa työskentely. Koulutuksen aikana opit pelituotantoprosessin eri vaiheet, kuten käsikirjoituksen tekemisen, graafisen suunnittelun, koodaamisen, 3D-mallinnuksen ja pelin toteutuksen, sekä erilaisten kehitysympäristöjen käytön. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet alan monipuolisiin työmahdollisuuksiin. Opintojen aikana löydät omat vahvuutesi kasvavalla alalla. Opinnot antavat sinulle myös peliliiketoiminnan perusteet, koska pelialalla ja tulevaisuuden työelämässä yrittäjähenkisyys on menestymisen avain. Pelialalle soveltuvalta henkilöltä vaaditaan oikeaa asennetta ja valmiutta kovaan työhön. Pelien tekeminen on ryhmätyötä, joten kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä. Nämä korostuvat pelien suunnittelu- sekä jatkojalostusvaiheessa. Pelialan työntekijälle tärkeää on kyky hallinnoida työprosesseja, myydä ja markkinoida. Ala on hyvin kansainvälinen, joten varsinkin englannin kielitaito korostuu. Opinnot antavat sinulle valmiuden sijoittua monipuolisiin tehtäviin kasvavan alan työmarkkinoille, tai vahvan pohjan jatko-opiskeluun. Alan tyypillisimmät työtehtävät ovat konseptisuunnittelija, pelisuunnittelija, pelikehittäjä, peliohjelmoija, järjestelmäasiantuntija ja tuotemarkkinoija. Haku: • •

Peruskoulupohjaiset ja lukion käyneet: normaali yhteishaku (www.opintopolku.fi). Lukion käyneet ja muut (ns. aikuiskoulutus/2v.): jatkuva suorahaku oppilaitokseen (www.saiedu.fi). Pääsyedellytyksenä vähintään noin vuoden mittaiset peruskoulun jälkeen tehdyt opinnot, joilla tutkinnosta voidaan hyväksilukea eli tunnustaa suoritetuksi mm. tutkinnon yhteiset osat. Opiskelumuoto: Lähiopetus 5 pv/vko + työssäoppimisjaksot

33


YHTEYSTIEDOT Suupohjan ammatti-instituutti Opetuspisteet Kyntäjäntien toimipiste Kyntäjäntie 6, 61800 Kauhajoki p. 044 782 8404 mol@saiedu.fi • koulutusjohtaja Esko Lehtimäki, p. 044 550 1123 • opo Markku Rouru, p. 040 098 7083 Oppitien toimipiste Oppitie 4, 61800 Kauhajoki p. 044 550 1147 amis@saiedu.fi • koulutusjohtaja Hannu Vainionkulma, p. 044 550 1131 (palvelualat) • koulutusjohtaja Esko Lehtimäki, p. 044 550 1123 (tekniikan alat) • opo Pirjo Jokiaho, p. 040 178 9144 (erit. palvelualat) • opo Markku Rouru, p. 040 098 7083 (erit. tekniikan alat) Prännärintien toimipiste Prännärintie 17, 61800 Kauhajoki p. 044 550 1126 kauppis@saiedu.fi • koulutusjohtaja Hannu Vainionkulma, p. 044 550 1131 • opo Terttu Soini, p. 044 767 0133 Kuraattori Jouni Vallin, p. 044 550 1901 Terveydenhoitaja p. 040 744 8450 Asuntolaohjaaja p. 044 550 2336 www-sivut: www.saiedu.fi facebook: facebook.fi/saiedufi instagram: instagram.com/saiedu.fi

34


SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

Kyntäjäntien toimipiste Kyntäjäntie 6, 61800 Kauhajoki p. 044 782 8404 mol@saiedu.fi Oppitien toimipiste Oppitie 4, 61800 Kauhajoki p. 044 550 1147 amis@saiedu.fi Prännärintien toimipiste Prännärintie 17, 61800 Kauhajoki p. 044 550 1126 kauppis@saiedu.fi

36

www.saiedu.fi

Suupohjan ammatti-instituutti Hakijan opas 2018  

Suupohjan ammatti-instituutti Hakijan opas 2018

Suupohjan ammatti-instituutti Hakijan opas 2018  

Suupohjan ammatti-instituutti Hakijan opas 2018

Advertisement