Page 1

Hakijan opas

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

1


Tekijät

Datanomi, peliala -opiskelijat Johanna Peräsalo Laura Samppala Tapio Löppönen Ville Siirtola Janne Viitala Olli Vainionpää


SISÄLTÖ SISÄLTÖ

3

AMMATILLISET OPINNOT Tietoa Työelämä tarvitsee osaajia Perustutkintojen rakenne Arviointi Ammattiosaamisen näytöt HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Miten haet? Harkintaan perustuva valinta Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Valintaperusteet ammatillisiin perustutkintoihin

4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8

OPISKELU SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTISSA Hops ja hojks Opiskelu on maksutonta Opintososiaaliset edut Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Metallialan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Puutarhatalouden perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

9 9 9 9 11 15 17 19 23 25 29 31 33 35

YHTEYSTIEDOT

38

3


AMMATILLISET OPINNOT TIETOA Opon lisäksi tietoa eri ammateista, työelämästä ja jatkokoulutuksesta saat esimerkiksi TE-toimiston koulutus- ja tietopalvelusta. Peruskoulun 9-luokkalaiset tekevät vierailun Suupohjan ammatti-instituuttiin, jolloin pääset tutustumaan kaikkiin koulutusaloihimme. Mikäli kaipaat lisätietoa jostakin koulutusalasta, olet tervetullut tutustumaan uudelleen. Ota tällöin yhteyttä opoihimme. Myös internetistä löytyy hyödyllisiä tietolähteitä:

> www.opintopolku.fi > www.ammattinetti.fi > www.ammattiosaaja.fi > www.kunkoululoppuu.fi > www.saiedu.fi

TYÖELÄMÄ TARVITSEE OSAAJIA Opiskelu Suupohjan ammatti-instituutissa on käytännönläheistä. Opiskeluun kuuluu myös teoriaopintoja niin ammatillisissa kuin yhteisissä tutkinnon osissa. Jokaiseen tutkintoon kuuluu vähintään 30 osp työssäoppimista, jonka voit osittain suorittaa myös ulkomailla. Työssäoppiminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa jo opiskeluaikana verkostoja työelämään. Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja opiskeluaika on noin kolme vuotta. Tutkintojen osaamistavoitteissa ja ammattitaitovaatimuksissa huomioidaan työelämälähtöisyys, joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

4


PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp) • pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat • liittyvät suoraan opiskeltavaan alaan ja työelämään Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) • • • • •

viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

ARVIOINTI Arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa sinua tavoitteiden saavuttamisessa, kehittää taitoa arvioida itseäsi, tukea kasvuasi ammatillisesti, sekä antaa tietoa sinulle itsellesi, opettajille, työnantajille, sekä jako-opintoja varten. Ammattiin tarvittavia taitoja voi oppia vain opiskelemalla aktiivisesti. Opiskelu vaatii sinulta säännöllistä osallistumista opetukseen kaikissa tutkintoon kuuluvissa opinnoissa. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan osaamisesi käytännön työtilanteissa. Näytöissä osoitat käytännön työtilanteissa saavuttamasi työelämän edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Näyttöjen arviointiin osallistuvat opiskelijan lisäksi opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1).

5


HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Pohjakoulutusvaatimuksena ammatillisiin perustutkintoihin on peruskoulun tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Peruskoulupohjaiseen koulutukseen haet perusopetuksen päättötodistuksella ja ylioppilaiden paikoille haet lukion päättötodistuksella. Mikäli sinulla on suorituksia lukiosta tai ammatillisesta perustutkinnosta haet silti perusopetuksen päättötodistuksella. MITEN HAET? Mikäli olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän ja/tai lukion oppimäärän, ammatilliseen perustutkintoon hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella verkko-osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa voi hakea viiteen kohteeseen. Mieti tarkasti hakutoiveidesi järjestys, koska ilmoittamasi järjestys on sitova. Mikäli et tule valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi, voit tulla valituksi varasijalle tai muun hakutoiveesi opiskelupaikkaan. Jos olet myöhästynyt yhteishausta tai sinulla on aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta, ota yhteyttä suoraan opoihimme ja kysy opiskelumahdollisuuksiasi. Vapaita opiskelupaikkoja voi löytyä vielä yhteishaun jälkeenkin. HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella, jolloin • valintapistemääristä riippumatta arvioidaan ja huomioidaan koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista • syitä ovat esim. oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

6


Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, sinun tulee toimittaa kopiot harkinnanvaraisuuden perusteisiin liittyvistä asiakirjoista (lääkärintodistus ja lausunnot) oppilaitokselle hakuaikana kaikkiin hakukohteisiin erikseen. Kaikki ulkomailla koulutuksensa suorittaneet hakevat harkintaan perustuvassa valinnassa. AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO JA YLIOPPILASTUTKINTO Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista rinnakkain kutsutaan puhekielessä usein kaksoistutkinnoksi. Lukio-opinnoilla voit suorittaa osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä opinnoista ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti suorittaneena olet myös ylioppilas. YO-tutkinnossa kirjoitettavia aineita on vähintään neljä, jotka tyypillisimmin kaksoistutkinnossa ovat: • • • •

äidinkieli (pakollinen) ruotsin kieli tai reaaliaine (yleisimmin terveystieto) englannin kieli(laaja) matematiikka

Kaksoistutkinnon suorittaminen on hyvä vaihtoehto, jos olet kiinnostunut sekä kädentaidoista että teoreettisten aineiden opiskelusta. Kaksoistutkinto on erittäin hyvä pohja, jos suunnittelet jatko-opintoja, koska osaat ammatillisten asioiden lisäksi äidinkieltä, kieliä ja matematiikkaa lukiotasoisesti.

7


VALINTAPERUSTEET AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat pisteitä: • tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta • siitä, ettei sinulla ole vielä missään koulutuspaikkaa • siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana vuonna kuin haet • yleisestä koulumenestyksestä • painotettavista arvosanoista • sukupuolen perusteella • työkokemuksesta • pääsy- ja soveltuvuuskokeesta • aiemmista opinnoista, harrastuksista ja lisänäytöistä • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta Lue valintaperusteet tarkkaan [http://www.opintopolku.fi:n] www.opintopolku.fi:n koulutuskuvauksista. Aseta hakulomakkeelle hakutoiveet omaan mieluisuusjärjestykseen. Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään toiveeseen, johon pisteesi riittävät. Tarkat ja ajantasaiset tiedot valintaperusteista ja valintapisteiden laskemisesta peruskoulupohjaisiin ja lukiopohjaisiin perustutkintoihin sekä kaksoistutkintoon löydät osoitteesta: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-kayttoon/https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-va https://opintopolku.fi/wp/ ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-kayttoon/ lintaperusteet-kayttoon/

8


OPISKELU SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTISSA HOPS JA HOJKS Yksilöllistä opiskelua tuetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla (HOPS). HOPSiin tehdään suunnitelma siitä, mikä on opintojesi tavoite, mitä opintoja suoritat, millä tavalla ja millaisella aikataululla. Jos oppiminen on vaikeaa, sinulla on mahdollisuus saada enemmän tukea ja opetusta. Tällöin laaditaan henkilökohtainen opetuksenjärjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKSiin kirjataan suunnitelma esimerkiksi erityisopetuksesta ja opiskelumenetelmistä, sekä tavoitteista. OPISKELU ON MAKSUTONTA Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelijalle saattaa tulla kustannuksia koulutusalasta riippuen, kuitenkin esim. oppikirjoista ja muista opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön jäävistä tarvikkeista. Opiskelijoille tarjotaan maksuton lounas. OPINTOSOSIAALISET EDUT Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen saamisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu ja opintojen edistyminen. Tuki on tarveharkintaista ja siihen vaikuttavat ikä, asumismuoto sekä tulot. Lisätietoja löydät osoitteesta www.kela.fi. Sinulla on mahdollisuus hakea koulumatkatukea päivittäisiin koulumatkoihin, kun yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja kustannukset ovat vähintään 54 €/kk (v. 2016).

9


KLIK ja se on siinä!

10


Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Media-assistentti 3 v / 180 osp Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto koostuu monista mielenkiintoisista opintokokonaisuuksista. Kolmen vuoden aikana saat monipuolisen osaamisen valokuvauksesta, kuvankäsittelystä, videotuotannosta, radiotoimittamisesta, verkkosivujen taittamisesta ja yrittäjyydestä. Opiskelu on käytännönläheistä, usein työskentelyä ryhmässä innostavien ja haastavien harjoitusten tai konkreettisten töiden parissa. Opintoihin sisältyy laajasti työssäoppimista, jossa opiskelija täydentää osaamistaan ammattilaisten kanssa. Audiovisuaalisen viestinnän alalla sinulta odotetaan sujuvaa ja monipuolista av-viestinnän osaamista. Alalla vaaditaan itsenäistä, vuorovaikutuksellista, aloitteellista ja vastuullista työotetta. Rohkeus ja halu tehdä asioita paremmin edistää kehittymistä todelliseksi taitajaksi. Media-assistentit voivat toimia esimerkiksi valokuvaajana, videokuvaajana, radiotoimittajana, nettisivutuottajana, toimittajana, mainostuottajana tai vaikkapa yrityksen viestintäsihteerinä. Usein oma yritys on media-assistenteille niin ikään mahdollinen vaihtoehto. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja erityisesti hyvät valmiudet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa.

11


KLIK tarkenna viestintään!

12


Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Media-assistentti 2 v / 180 osp Haku: Suoraan oppilaitokseen Hakuaika: Jatkuva haku Opiskelumuoto: Lähiopetus, 5 pv/vko + työssäoppimisjaksot (20 vko) Pääsyedellytyksenä vähintään yhden vuoden mittaiset peruskoulun jälkeen tehdyt opinnot, joilla tutkinnosta voidaan hyväksilukea eli tunnustaa suoritetuksi mm. tutkinnon yhteiset ja vapaasti valittavat osat. Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto koostuu monista mielenkiintoisista opintokokonaisuuksista. Kolmen vuoden aikana saat monipuolisen osaamisen valokuvauksesta, kuvankäsittelystä, videotuotannosta, radiotoimittamisesta, verkkosivujen taittamisesta ja yrittäjyydestä. Opiskelu on käytännönläheistä, usein työskentelyä ryhmässä innostavien ja haastavien harjoitusten tai konkreettisten töiden parissa. Opintoihin sisältyy laajasti työssäoppimista, jossa opiskelija täydentää osaamistaan ammattilaisten kanssa. Audiovisuaalisen viestinnän alalla sinulta odotetaan sujuvaa ja monipuolista av-viestinnän osaamista. Alalla vaaditaan itsenäistä, vuorovaikutuksellista, aloitteellista ja vastuullista työotetta. Rohkeus ja halu tehdä asioita paremmin edistää kehittymistä todelliseksi taitajaksi. Media-assistentit voivat toimia esimerkiksi valokuvaajana, videokuvaajana, radiotoimittajana, nettisivutuottajana, toimittajana, mainostuottajana tai vaikkapa yrityksen viestintäsihteerinä. Usein oma yritys on media-assistenteille niin ikään mahdollinen vaihtoehto. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja erityisesti hyvät valmiudet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa.

13


GO HAIR GO Hiukset ovat pääasia!

14


Hiusalan perustutkinto Parturi-kampaaja 3 v / 180 osp Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostus, värjäyskäsittelyt, permanenttikäsittelyt, sekä hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta. Tutkintoon kuuluu lisäksi valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista, kuten asiakkaiden tyylipalvelut sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet. Parturi-kampaajan koulutusohjelman suorittanut parturi-kampaaja on hiusalan ammattilainen. Hän palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiantuntevasti, laatutietoisesti, asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja luotettavasti. Laadukas hiusalan työ vaatii kädentaitojen lisäksi tietoa kosmeettisista aineista ja tuotteista, monipuolista työmenetelmien hallintaa ja alalla käytettävien laitteiden tuntemusta. Hiusalan asiakaspalvelutyön luonne vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Tutkinnon suorittanut työskentelee parturi-kampaajana toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä pienyrityksessä, parturi-kampaamoketjuissa tai moniammatillisissa yrittäjäyhteisöissä. Hän voi toimia myös myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä, sekä teatterin tai media-alan palveluksessa.

15


Evästä elämään Ruokapalveluilla ammattiin.

16


Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokki 3 v / 180 osp Ruokapalvelun osaamisala Perustutkinnon kaikille yhteinen pakollinen osa on majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen. Kokin koulutusohjelmassa pakollisia tutkinnon osia ovat lisäksi lounasruokien valmistaminen ja annosruokien valmistaminen. Lisäksi tutkintoon kuuluu valinnaisia ammatillisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista, näitä ovat a´la carte-ruokien valmistaminen, suurkeittiön ruokatuotanto, kahvilapalvelut, pikaruokapalvelut, juhlapalvelut, vastuullinen anniskelu, ravintolan salitoiminnot ja palvelukeittiötoiminnot. Koulutuksen aikana suoritetaan hygieniapassi, työturvallisuuskortti, EA1:n, ikärajapassi ja alkoholipassi. Kokin koulutusohjelman suorittaneella on monipuolista alan perusosaamista ruoanvalmistus-, tarjoilu- ja asiakaspalvelutehtävistä sekä kokous- ja juhlapalveluista. Hän tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet, valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille. Hän laittaa ruoat esille liikeidean ja toimintamallien mukaisesti ja hoitaa asiakaspalvelutilanteita. Alansa ammattiosaaja toimii vastuullisesti, hygieniavaatimusten ja kestävän kehityksen toimintatavan mukaisesti. Hän toimii laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti alan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Tutkinnon suorittanut työskentelee ravintoloissa, henkilöstö- ja lounasravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa, suurkeittiöillä, pikaruokaravintoloissa, cateringalan yrityksissä, sekä juhla- ja pitopalveluyrityksissä. Jatko-opintona esim. amk-tutkinto; restonomi, elintarvikeinsinööri. Lisäksi alan erikoisammattitutkinnot, kuten dieettikokki ja baarimestari.

17


Teknologiateollisuus on seutukuntamme suurin työllistäjä.

18


Metallialan perustutkinto Koneenasentaja 3 v / 180 osp Valmistustekniikan osaamisala Valmistustekniikan koulutusohjelman koneenasentaja on metallialan yleisosaaja, joka työskentelee valmistus-, asennus- ja kunnossapitotehtävissä kone- ja metallialan yrityksissä, teollisuuslaitoksissa, rakennusteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Osaa koneistaa sekä manuaali- että CNC-työstökoneilla. Asennuksen ja kokoonpanon lisäksi hän tuntee automaatiojärjestelmiä ja hallitsee huolto- ja kunnossapitotöitä. Ammatilliset opinnot: Metallialan yleisosaaminen, Koneenasennus, Manuaalikoneistus, CNC- koneistus, Hän osaa laatia ja lukea 2D- ja 3D-piirustuksia, hallitsee CAD/CAM- tekniikkan. Opiskelee myös hitsaus- ja levyalan CNC-tekniikkaa, sekä levy- ja teräsrakennetöitä.

19


Teknologiateollisuus on seutukuntamme suurin työllistäjä.

20


Metallialan perustutkinto Levyseppähitsaaja 3 v / 180 osp Valmistustekniikan osaamisala Levyseppähitsaaja työskentelee valmistus-, asennus- ja kunnossapitotehtävissä kone- ja metallialan yrityksissä, teollisuuslaitoksissa, rakennusteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Levyseppähitsaaja hallitsee MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsausprosessit eri materiaalien osa- ja kokoonpanohitsauksissa standardien ja piirustusten mukaisesti. Hän osaa laatia ja lukea CAD 2D- ja 3D-piirustuksia, sekä tuntee levyalan CNC-tekniikan perusteet. Hän osaa käyttää vesileikkauslaitetta ja CNC-särmäyspuristimia levyosien valmistamiseen ja muotoiluun. Hän hallitsee myös koneistamisen perustaidot manuaali- ja CNC-työstökoneilla. Levyseppähitsaaja hallitsee myös koneenasennuksen perustaidot.

21


Taidolla työelämään myymällä menestykseen!

22


Liiketalouden perustutkinto Merkonomi 3 v / 180 osp Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalla opiskellaan laaja-­alaisesti palvelualalla vaadittavia taitoja. Opiskelu sisältää teoriaopintoja sekä käytännön harjoittelua erilaisissa projekteissa ja virtuaalimyymälässä. Laajan työssäoppimisen aikana opiskelija pääsee harjoittelemaan taitojaan myös työelämässä. Työssäoppiminen on usein myös hyvä väylä työllistyä valmistumisen jälkeen. Kaikille pakollinen tutkinnon osa on asiakaspalvelu. Tutkintoon sisältyy myös valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat opiskelijan ammatillista suuntautumista. Näitä ovat esimerkiksi visuaalinen myyntityö, kaupan palvelu ja myynti, toimistopalvelut, sekä yrityksessä toimiminen. Asiakaspalvelutyö vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja, palvelua, tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Monipuolisesta kielitaidosta, sekä laajasta tietoteknisestä osaamisesta on hyötyä, koska monet palvelut siirtyvät kokonaan tai osittain verkkoon. Merkonomit voivat työllistyä laaja-­alaisiin myynti­, toimisto­ja asiakaspalvelutehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille tai yrittäjänä. Nimikkeitä ovat esim. myyjä, myynti­ja markkinointiassistentti, tuoteryhmävastaava, toimistoassistentti, projektityöntekijä, vakuutusedustaja, pankkivirkailija ja ostaja. Tutkinto antaa yleisen jatko­-opintokelpoisuuden ja erityisesti hyvät valmiudet jatkaa liiketalouden opintoja ammattikorkeakoulussa.

23


Opiskele harrastuksesta itsellesi ammatti!

24


Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitaja 3v / 180 osp Eläintenhoidon osaamisala Ensimmäisen vuoden aikana kaikki opiskelevat ammatillisina opintoina työskentelyä maatalousalalla, maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitamista. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelu voi suuntautua opiskelijan toiveiden mukaan moniin eri aiheisiin esim. pieneläimiin ja hevosiin, peltoviljelyyn, maatalousteknologiaan ja metsätalouteen. Eläintenhoidon osaamisalalla opiskellaan mm. tuotanto- ja harraste-eläinten hoitamista ja hyvinvoinnista huolehtimista työntekijänä tai yrittäjänä. Opintoihin sisältyy myös palveluyrittäjyyttä, rakentamista ja teknologiaa. Alalle soveltuu fyysistä työtä pelkäämätön henkilö, joka halua tehdä työtä luonnon ja eläinten ehdoilla, sekä tykkää työskennellä ulkona. Työssä vaaditaan pitkäjännitteisyyttä, luotettavuutta ja sitoutumista eläinten hoitoon. Eläintenhoitaja työllistyy erilaisiin eläintenhoitotöihin, esimerkiksi maatiloilla, navetoissa, sikaloissa, hevostalleilla sekä pieneläinhoitoloissa. Jatko-opiskelumahdollisuutena on opiskella alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, sekä opinnot ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

25


Maaseutuyrittäjä tuottaa myös Sinun ruokasi, nyt ja jatkossa!

26


Maatalousalan perustutkinto Maaseutuyrittäjä 3v / 180 osp Maatilatalouden osaamisala Ensimmäisen vuoden aikana kaikki opiskelevat ammatillisina opintoina työskentelyä maatalousalalla, maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitamista. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelu voi suuntautua opiskelijan toiveiden mukaan moniin eri aiheisiin esim. pieneläimiin ja hevosiin, peltoviljelyyn, maatalousteknologiaan ja metsätalouteen. Maatilatalouden osaamisalalla opiskellaan mm. kasvituotantoa, tuotantoeläimiä, teknologiaa, rakentamista, metsätaloutta, bioenergian tuottamista ja yrittäjyyttä. Alalle soveltuu fyysistä työtä pelkäämätön henkilö, joka haluaa tehdä työtä luonnon ehdoilla ja tykkää työskennellä ulkona. Työ on vaihtelevaa ja työssä näkyy heti oma kädenjälki. Maaseutuyrittäjä työllistyy maatilojen töihin pelloilla ja eläintiloilla työntekijänä tai yrittäjänä. Tutkinto antaa valmiudet myös esimerkiksi koneurakointiin, koneiden huoltotöihin, metsätöihin ja bioenergian tuottamiseen. Jatko-opiskelumahdollisuutena on opiskella alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä opinnot ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

27


Viheralan työssä näkyy oma kädenjälki!

28


Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri, näyttötutkinto 1,5v Viheralan osaamisala Tutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa. Työskentely puutarha-alalla sisältää alan yleisiä opintoja, kuten kasvioppia, ilmaston ja maaperän tuntemusta sekä viheralan yleisimpien koneiden ja laitteiden käyttöä. Yrittäminen puutarha-alalla antaa valmiudet puutarha-alan yrityksen perustamiseen. Opiskeluaikana on mahdollista harjoitella yrittäjyyttä myös NY-yrityksessä. Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen sisältää mm. maan-, kasvillisuusalueiden- ja päällysteiden rakentamista, sekä hoitamista. Valinnaisia tutkinnon osia ovat hautausmaiden viheralueiden ylläpitäminen, erityisviheralueiden ylläpitäminen, viheralueiden kivitöiden tekeminen, viheralueiden puutöiden tekeminen, viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen, viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa, puuvartisten kasvien hoitaminen ja asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä. Viherala soveltuu aikuisopiskelijalle, joka haluaa tehdä työtä, jossa käden jälki näkyy heti. Se sopii erityisesti ulkona viihtyvälle henkilölle, joka on kiinnostunut kasveista ja kasvusta, luonnosta ja hyvinvoinnista. Lisäksi tilan hahmottamisen kyky on tärkeää. Opinnot antavat valmiuden sijoittua monipuolisiin viheralan töihin esimerkiksi kuntiin, seurakuntiin, puutarhamyymälöihin, viherrakennusyrityksiin ja kiinteistönhoitoyrityksiin, tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Jatko-opiskelimahdollisuuksia löytyy esimerkiksi alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, kuten puistopuutarhurin ammattitutkinto tai kivimiehen ammattitutkinto. Tutkinto antaa vankan pohjan myös maisemasuunnittelun opintoihin ammattikorkeakolussa (hortonomi AMK).

29


Rakentaminen ei lopu koskaan!

30


Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja 3 v / 180 osp Talonrakennuksen osaamisala Talonrakentajan koulutusohjelman opiskelun pääpaino on käytännön harjoittelussa. Oppilaitoksellamme on useita harjoitustyömaita, sekä vuosittain on toteutettu joitakin urakointikohteita. Laaja työssäoppiminen tapahtuu yhteistyöyrityksissämme pääsääntöisesti toisena ja kolmantena opiskeluvuotena. Opiskeluun kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: perustustyöt, runkovaiheen työt, sisävalmistusvaiheen kirvestyöt, ulkoverhous- ja kattotyöt, raudoitus ja betonointi, sekä korjausrakentaminen. Rakennusala tarvitsee työtä pelkäämättömiä alan ammattilaisia. Ammattilaiset ovat mm. oma-aloitteisia, vastuuntuntoisia ja täsmällisiä, sekä valmiita oppimaan uutta. Rakennusalan ammattilaiselta odotetaan hyvää peruskuntoa, mutta voimaa vaativissa työvaiheissa käytetään avustavia koneita ja laitteita. Koulutusohjelman suorittanut henkilö työllistyy rakennusliikkeisiin, rakennustuoteteollisuuteen tai toimii yrittäjänä, sekä jatko-opintojen kautta esimies- tai suunnittelutehtäviin. Suupohjan ammatti-instituutin rakennusosastolta valmistuneet ammattilaiset ovat sijoittuneet työelämään valtakunnallista keskiarvoa paremmin. Valmistuttuaan opiskelijalla on hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet.

31


Sähköllä homma haltuun!

32


Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Sähköasentaja 3 v / 180 osp Pakollisissa opinnoissa opiskellaan sähköalan perusosaaminen, sähköja automaatioasennukset ja sähkö- ja energiatekniikka. Valinnaisissa opinnoissa opiskellaan kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, vaihtoehtoiset energiamuodot ja sähkö- ja energiatekniikan tutkinnon osan asennustöitä eri kohteissa. Lisäksi opiskellaan vapaasti valittavia tutkinnon osia, jotka voivat olla ammattisyventäviä, työkokemuksen hankkimista, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Sähköasentajan työnkuva on hyvin laaja. Periaatteessa jokaiselle löytyy jotakin, myyntipuoli tarvikkeineen on oma, laaja työkokonaisuus. Varsinaiset alan työt keskittyvät rakennusten sähköistyksiin ja kunnossapitoon sekä teollisuudessa tapahtuviin sähköasennustöihin. Tärkeää on tulla toimeen ihmisten kanssa, koska töitä tehdään eri ammattiryhmien kanssa yhteistyössä. Oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat hyviä ominaisuuksia sähköalan työntekijöille. Sähköalan tyypillisiä työtehtäviä ovat asennustyöt uudisrakennuksissa, teollisuudessa ja rakennusten peruskorjauksen yhteydessä. Sähköasentajia tarvitaan myös sähkötarvikkeiden, elektroniikan ja kodinkoneiden myyntityössä sekä verkkoasentajina sähkölaitoksissa. Sähköasentaja voi työkokemuksen karttuessa perustaa myös oman yrityksen ja alkaa sähköurakoitsijaksi. Tämä vaatii hyväksytysti suoritetun sähköturvallisuustutkinnon, jossa testataan sähköturvallisuuden ja sähkötöiden johtajan pätevyyttä turvatekniikan keskuksesta. Jatko-opintoja voi suorittaa ammattikorkeakoulussa sähköinsinööriksi ja teknisessä yliopistossa diplomi-insinööriksi tai vaikka tohtoriksi asti. Myös tuulivoima-asentajan koulutuksessa katsotaan sähköalan koulutus hyväksi pohjakoulutukseksi.

33


Maailma muuttuu, muutu sinä sen mukana!

34


Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi, peliala 3 v / 180 osp Ohjelmistotuotannon osaamisala Pelialan koulutuksen johtoajatus on peliprojekteissa työskentely. Koulutuksen aikana opit pelituotantoprosessin eri vaiheet, kuten käsikirjoituksen tekemisen, graafisen suunnittelun, koodaamisen, 3D-mallinnuksen ja pelin toteutuksen, sekä erilaisten kehitysympäristöjen käytön. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet alan monipuolisiin työmahdollisuuksiin. Opintojen aikana löydät omat vahvuutesi kasvavalla alalla. Alan visuaaliset ratkaisut, sekä verkkopalveluiden vuorovaikutteisuus tulevat tutuiksi koulutuksen myötä. Opinnot antavat sinulle myös peliliiketoiminnan perusteet, koska pelialalla ja tulevaisuuden työelämässä yrittäjähenkisyys on menestymisen avain. Pelialalle soveltuvalta henkilöltä vaaditaan oikeaa asennetta ja valmiutta kovaan työhön. Pelien tekeminen on ryhmätyötä, joten kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä. Nämä korostuvat pelien suunnittelu- sekä jatkojalostusvaiheessa. Pelialan työntekijälle tärkeää on kyky hallinnoida työprosesseja, myydä ja markkinoida. Ala on hyvin kansainvälinen, joten varsinkin englannin kielitaito korostuu. Opinnot antavat sinulle valmiuden sijoittua monipuolisiin tehtäviin kasvavan alan työmarkkinoille, tai vahvan pohjan jatko-opiskeluun. Kasvavan alan jatkuvasti muuttuvat tarpeet luovat pohjan kehittää itseään sekä luoda uutta. Alan tyypillisimmät työtehtävät ovat konseptisuunnittelija, pelisuunnittelija, mobiilipelien suunnittelija, pelikehittäjä, peliohjelmoija, järjestelmäasiantuntija ja tuotemarkkinoija.

35


Ala täynnä mahdollisuuksia juuri sinulle!

36


Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi, peliala 2 v / 180 osp Haku: Suoraan oppilaitokseen Hakuaika: Jatkuva haku Opiskelumuoto: Lähiopetus, 5 pv/vko + työssäoppimisjaksot (20 vko) Pääsyedellytyksenä vähintään yhden vuoden mittaiset peruskoulun jälkeen tehdyt opinnot, joilla tutkinnosta voidaan hyväksilukea eli tunnustaa suoritetuksi mm. tutkinnon yhteiset ja vapaasti valittavat osat. Ohjelmistotuotannon osaamisala Pelialan koulutuksen johtoajatus on peliprojekteissa työskentely. Koulutuksen aikana opit pelituotantoprosessin eri vaiheet, kuten käsikirjoituksen tekemisen, graafisen suunnittelun, koodaamisen, 3D-mallinnuksen ja pelin toteutuksen, sekä erilaisten kehitysympäristöjen käytön. Alan visuaaliset ratkaisut sekä verkkopalveluiden vuorovaikutteisuus tulevat tutuksi koulutuksen myötä. Opinnot antavat sinulle myös peliliiketoiminnan perusteet, koska pelialalla ja tulevaisuuden työelämässä yrittäjähenkisyys on menestymisen avain. Pelialalle soveltuvalta henkilöltä vaaditaan oikeaa asennetta ja valmiutta kovaan työhön. Pelien tekeminen on ryhmätyötä, joten kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä. Nämä korostuvat pelien suunnittelu- sekä jatkojalostusvaiheessa. Pelialan työntekijälle tärkeää ovat kyky hallinnoida työprosesseja, myydä ja markkinoida. Ala on hyvin kansainvälinen, joten varsinkin englannin kielitaito korostuu. Opinnot antavat sinulle valmiuden sijoittua monipuolisiin tehtäviin kasvavan alan työmarkkinoille tai vahvan pohjan jatko-opiskeluun. Alan tyypillisimmät työtehtävät ovat konseptisuunnittelija, pelisuunnittelija, mobiilipelien suunnittelija, pelikehittäjä, peliohjelmoija, järjestelmäasiantuntija ja tuotemarkkinoija.

37


YHTEYSTIEDOT Suupohjan ammatti-instituutti Opetuspisteet Kyntäjäntien toimipiste Kyntäjäntie 6, 61800 Kauhajoki p. 044-782 8404 mol@saiedu.fi • koulutusjohtaja Esko Lehtimäki, p.044-550 1123 • opo Arto Ainikkamäki, p.040 773 2378 Oppitien toimipiste Oppitie 4, 61800 Kauhajoki p. 044-550 1147 amis@saiedu.fi • koulutusjohtaja Hannu Vainionkulma, p. 044 550 1131 (palvelualat) • koulutusjohtaja Esko Lehtimäki, p. 044 550 1123 (tekniikan alat) • opo Arto Ainikkamäki, p. 040 773 2378 Prännärintien toimipiste Prännärintie 17, 61800 Kauhajoki p. 044-550 1126 kauppis@saiedu.fi • koulutusjohtaja Hannu Vainionkulma, p. 044 550 1131 • opo Terttu Soini, p.044 767 0133 Kuraattori Jouni Vallin, p. 044-550 1901 Terveydenhoitaja p. 040 744 8450 Asuntolaohjaaja p. 044 550 2336 www-sivut: saiedu.fi facebook: facebook.fi/saiedufi instagram: instagram.com/saiedu.fi

38


SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

Kyntäjäntien toimipiste Kyntäjäntie 6, 61800 Kauhajoki p. 044-782 8404 mol@saiedu.fi Oppitien toimipiste Oppitie 4, 61800 Kauhajoki p. 044-550 1147 amis@saiedu.fi Prännärintien toimipiste Prännärintie 17, 61800 Kauhajoki p. 044-550 1126 kauppis@saiedu.fi

40

www.saiedu.fi

Suupohjan ammatti-instituutti - Hakijan opas 2016  

Suupohjan ammatti-instituutti - Hakijan opas 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you