Page 1

cenndinzaíjknu

cykló

4 1 0 2 / 2

Šimon Babej – CYCLONE IČO 43 752 705 Hlavná 45 (II. poschodie) Košice Otvorené počas pracovných dní od 9 AM do 5 PM. Obed o M. So zaujímavými otázkami a zadaniami ma kontaktujte +421 (0) 902 585 119 alebo na grafika@cyklon.co

tlaè

(pigment, stochastický raster, 1200×1200 dpi, max. rozmer 105×326 cm)

čistý formát

2×2,5 cm 7,5×10 cm 9×13 cm 10×15 cm 13×18 cm 20×30 cm (≈A4) 29×42 cm (A3) 50×70 cm (B2) 70×100 cm (B1) 70×200 cm 100×100 cm (m²)

235g satén/lesk/120g samolepka

0,03 € 0,15 € 0,24 € 0,30 € 0,46 € 1,22 € 2,44 € 6,00 € 12,00 € 23,00 € 17,00 €

300g satén

0,04 € 0,19 € 0,30 € 0,39 € 0,61 € 1,56 € 3,16 € 9,10 € 18,20 € 36,00 € 26,00 €

380g matné bavlnené plátno

100 × 100 cm (m²) ..... 32,50 € 174g číra fólia

100 × 100 cm (m²) ..... 25 € 210 × 297 mm (A4) ..... 1,56 € Ceny platia pri plošnom pokrytí 90 – 100 %. Nie som platcom DPH. Výtlačky sú vodeodolné a farbostále – http://bit.ly/1iBV2l3 Zoznam ďalších potlačiteľných médií – http://bit.ly/1ngg0qj

plotrovanie / rezanie Plotrovanie fólií a samolepiek

meter rezu ..... 0,16 €

Plotrovanie samolepiek a etikiet (presné kontúry - OPOS http://bit.ly/LX0IeL)

meter rezu ... 0,18 € sadzba grafika pre OPOS ..... 15,00 € / hod.

Rezanie fotopapiera, lepenky, 1 mm neoprénu (presné kontúry - OPOS)

meter rezu ..... 0,36 €

služby Grafické práce

plánovaná* hodina prác počas pracovných dní ..... 15,00 € neplánovaná** hodina prác počas pracovných dní ..... 25,00 € hodina prác počas víkendov a sviatkov ..... 35,00 € Poradenstvo v oblasti reklamy, tlače, prípravy pre tlač a konzultácie

hodina poradenstva a konzultácíí ..... 25,00 €

DODATKY * plánovaná hodina prác = na spracovanie, analýzu a začatie grafických prác si vyhradzujem 3 pracovné dni od prijatia zadania a dodania potrebných podkladov v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu ** neplánovaná hodina prác = pracovať na zadaní začínam ihneď, prípadne maximálne do 24 hodín po doručení podkladov

o www.cyklon.c

rozsiahlejšie zadania (10 a viac hodín) naceňujem individuálne po odkonzultovaní požiadavok klienta

Pre overených klientov platia ceny podľa vzájomnej dohody.

Cenník cyklóndizajnu 2 /2014