Page 1


ใหญ่ ไม่ได้แปลว่าดี เหมือนกับที่ส


สิ่งดีๆ ไม่จำ�เป็นต้องยิ่งใหญ่


1.ข้อความที่อาจารย์จำ�คุณได้? ต้องมาเรียนให้ตรงเวลา อิอิ...

3.ฉาก

ฉากที่น้อ ตกสระน้ำ�

Im ‘ talking

4.วีรกรรมสุด 2.เพลงที่ชอบฮัมเวลาอาบน้ำ�

อยากจะลืม เรื่องราววุ่นวายชีวิต เรื่องราวที่ยังวนเวียนทำ�ให้คิด ถึงวันนั้นยังไม่จางไป คงไม่นานถ้าหากเราไม่คิดถึงใครๆ เราก็คงจะลืมมัน เพียงนิดเดียวถ้าหากเราไม่ต้องพบเจออะไร ที่มันผูกมันพันกัน มันคงไม่ยากเย็นเท่าไรถ้าวันนี้ไม่มีเขา และคงไม่ยากเย็นอะไร ถ้าพรุ่งนี้มีเพียงเรา..คนเดียว ไม่ต้องไปสนใจ มันก็แค่เรื่องเมื่อวาน

ตอนเรียนม.ปลาย สาดเข้าไปในห้องท


กโรแมนติกสุดประทับในภาพยนต์

องน้ำ�สารภาพบอกรักพี่โชน และน้องน้ำ�ผิดหวังและเดิน �

ดฮ่าในวัยเด็ก

ยแกล้งเพื่อนในห้องน้ำ� ตอนมันขี้ เอาน้ำ� ที่มันขี้อยู่ ฮ่ามาก 5555+

5.โตขึ้นอยากเป็นอะไร? นักถ่ายถาพอิสระ


My St ชื่อ นาย สหรัถ นิลรัตน์ ชื่อเล่น Golf เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2535 อายุ 20 ปี สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ


tory กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล สีที่ชอบ ฟ้า อาหารที่ชอบ แกงจืด ขนมที่ชอบกิน เลย์ นิสัย ร่าเริง ไม่คิดมาก ชิวๆ คติ ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด


my fa


avorite


my Pho

เป็นงานชิ้นแ shop นำ�รูป ให้ดูดีมากย


otshop

แรกที่ได้ทำ� ทำ�โดยโปรแกรม Photoปมาแต่ง ปรับสัดส่วนต่างๆในร่างกาย แต่งสี ยิ่งขึ้น


My Anim

เป็นงา ได้ใช้ค ได้ทำ�ภ


metion

าน animetion ครั้งแรกที่ได้ทำ� ความคิดสรา้งสรรค์ ภาพเคลื่อนไหว ตามใจต้องการ


My Illus

ก โ ล โ

ง อ เ ว ั ต อ ่ ื ้ ช


strator

โลโก

้ ร้าน

ค้า


ความรู้สึกต่อ วิชาคอมพ

ขอขอบคุณอาจารย์ ที่สอนให้ผมใช้โปรแก สามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริงวิชานี้ เป็นวิช ดีเป็นกันเอง สอนสนุก และทำ�ให้เข้าใจในโ ขอบคุณครับ ....


พิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

กรมต่างๆ ได้เป็น และ ชาที่ดี อาจารย์ก็สอน โปรแกรมต่างๆ


5505600019 saharad ninrat  
5505600019 saharad ninrat  

5505600019 saharad ninrat

Advertisement