__MAIN_TEXT__

Page 1


Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse .......................................................................................................... 1 Pakningens innhold......................................................................................................................... 2 Sett forfra ........................................................................................................................................ 3 Sett bakfra ...................................................................................................................................... 4

Fjernkontrollforklaring...................................................................................................... 4 DAB+ modus ..................................................................................................................... 6 Strøm på ................................................................................................................................ 6 Bytte til en annen DAB+/DAB-kanal ........................................................................................ 6 Se kanalinformasjon ............................................................................................................... 6 Se signalstyrke ....................................................................................................................... 7 Full Skanning (Automatisk kanalsøk) ...................................................................................... 7 Manuell skanning (Manuelt kanalsøk)..................................................................................... 7 Renske kanaler (slette kanaler) .............................................................................................. 7 Dynamic Range Control (DRC)............................................................................................... 7

FM-modus .......................................................................................................................... 8 Bytte til en FM-kanal ............................................................................................................... 8 Skanneinnstillinger ................................................................................................................. 8 Lydinnstillinger........................................................................................................................ 8 Forhåndsinnstilte favorittstasjoner (DAB/DAB+ og FM-modus) ............................................... 8 Bytt til en favorittstasjon (DAB/DAB+ og FM-modus) .............................................................. 8

Bluetooth-modus .............................................................................................................. 9 Bluetooth-tilkoblingsinnstillinger .............................................................................................. 9

AUX IN-modus ................................................................................................................... 9 Gå inn i systeminnstillinger ................................................................................................... 10 Systemmeny: Innstillinger ..................................................................................................... 10 Stille inn Equaliseren ............................................................................................................ 11 Oppsett av Min Mikser (MyEQ) ............................................................................................. 11 Stille klokkeslett og dato ....................................................................................................... 11 Stille bakgrunnsbelysningen ................................................................................................. 12 Inaktiv Ventemodus og Ventemodus ..................................................................................... 12 Velge språk .......................................................................................................................... 12 Nullstill til fabrikkoppsett ....................................................................................................... 12 Programvareoppdatering ...................................................................................................... 12 Programvareversjon ............................................................................................................. 13 Stille inn innsovningstimeren (Sleep) .................................................................................... 13 Stille inn en alarm ................................................................................................................. 13 Utsette alarmen .................................................................................................................... 14

Merknad ........................................................................................................................... 14 Spesifikasjoner ............................................................................................................... 15 Garanti ............................................................................................................................. 15

1


Pakningens innhold

Hovedenhet

Fjernkontroll

Strømadapter

Bruksanvisning

2


Sett forfra

1. Høyttaler 2. Skjerm 3. IR-mottaker 4. Justering/velg 5. Volum/slumre

Kontrollhjul

Funksjoner a. I de påfølgende avsnittene i denne manualen, vil vi referere til denne knappen som "Tuning/select"-knappen. b. Vri på knappen for å se alternativer, og trykk på den for å velge/bekrefte.

a. I de påfølgende avsnittene i denne manualen, vil vi referere til denne knappen som “Volume/snooze”-knappen. b. Vri på knappen for å velge volum, og trykk på den for å slå lyden helt av (mute). c. Når alarmen er aktivert, trykk på denne knappen for å utsette alarmen. d. Trykk og hold inne knappen for å slå på eller av enheten.

3


Sett bakfra

1. Antenne 2. Hodetelefonutgang 3. Linje-utgang 4. AUX-inngang 5. DC strømforsyning 

(DC 12V/1.5A)

Fjernkontrollforklaring 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

4

PÅ/AV MUTE MODUS TUNE▲ MENY VOLVELG VOL+ TUNE▼ INNSOVNING ALARM INFO

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6


Fjernkontrollbeskrivelse Knapper

Funksjoner Trykk på denne knappen for å slå radioen på/av. Når alarmen din starter, trykk på denne knappen for å slå av alarmen. I hvilket som helst modus, kan du trykke på denne knappen for å slå av høyttaleren/lyden. Trykk på knappen igjen for å slå høyttaleren/lyden på igjen. Trykk på denne knappen for å bytte modus (DAB → FM → Bluetooth → AUX IN) DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, kan du trykke på denne knappen for å finjustere radiokanalen; trykk og hold knappen inne for å automatisk søke etter neste stasjon. I systemmenyen og ellers, kan du trykke på denne knappen for å hoppe til neste alternativ. Meny-innstillinger: I hvilket som helst modus, trykk på denne knappen for å komme inn i systemmenyen; trykk på knappen igjen for å komme tilbake til innstillingsmodus. I hvilket som helst modus, trykk på denne knappen for å redusere volumet. Når du er inne i systemmenyen og ellers, trykk på denne knappen for å hoppe til forrige alternativ. I hvilket som helst modus, trykk på denne knappen for å bekrefte/velge et alternativ. I Bluetooth-modus: trykk på denne knappen for å kontrollere avspillingen og pause spillelisten. I hvilket som helst modus, trykk på denne knappen for å øke volumet. Når du er inne i systemmenyen og ellers, trykk på denne knappen for å hoppe til neste alternativ. DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, kan du trykke på denne knappen for å finjustere radiokanalen; trykk og hold knappen inne for å automatisk søke etter forrige stasjon. I systemmenyen og ellers, kan du trykke på denne knappen for å hoppe til forrige alternativ. DAB+ og FM-modus: Trykk på denne knappen for å stille inn innsovningstimeren (av - 15 minutter - 30 minutter - 45 minutter – 60 minutter - 90 minutter). Trykk på denne knappen for å stille inn en alarm; når alarmen går av, trykk på denne knappen for å slå av alarmen. DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, trykk på denne knappen for å bla igjennom informasjonen som kanalen sender, om dette er tilgjengelig på den valgte kanalen. DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, trykk og hold inne denne knappen for å lagre kanalen på Preset 1 (favorittkanal 1). DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, trykk og hold inne denne knappen for å lagre kanalen på Preset 2 (favorittkanal 2). DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, trykk og hold inne denne knappen for å lagre kanalen på Preset 3 (favorittkanal 3). DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, trykk og hold inne denne knappen for å lagre kanalen på Preset 4 (favorittkanal 4). DAB+ og FM-modus: Når du hører på en radiokanal, trykk og hold inne denne knappen for å lagre kanalen på Preset 5 (favorittkanal 5).

5


DAB+ modus Strøm på 1. Forleng antennen på baksiden av radioen, og trykk deretter på "POWER"-knappen på fjernkontrollen eller på "Volume/Snooze"knappen for å slå på radioen.

2. Første gang du bruker radioen, vil den automatisk foreta en fullstendig frekvensskanning og lagre oppdagede stasjoner i minnet.

3. Hvis ingen DAB-stasjoner blir funnet, vil enheten automatisk gå inn i systemmenyen.

4. Når frekvensskanningen er fullført, vil DAB+stasjonene vises i alfabetisk rekkefølge, og radioen vil få tilgang til den første stasjonen på listen.  MERK: Hvis ingen DAB+signaler bli funnet, viser displayet "No Stations"; prøv å flytte radioen til et annet sted.

Bytte til en annen DAB+kanal Når du hører på en DAB+stasjon, trykk på "TUNE ▲ / ▼" på fjernkontrollen, eller vri på "Tuning/select"-knappen foran på radioen. "Stasjonsliste" vises på skjermen, og du kan nå bla gjennom de tilgjengelige stasjonene. Trykk på "Select”-knappen på fjernkontrollen eller trykk på "Tuning/select"-knappen foran på radioen for å bekrefte stasjonen. Radioen vil da koble til den valgte radiostasjonen å starte og spille. 

MERK:

Hvis <stasjonsnavn: Tjeneste utilgj.> kommer frem på skjermen, for eksempel,

, betyr det at ingen DAB+ radiosignaler har

blitt funnet der du er nå. Vennligst prøve og oppdatere stasjonslisten. 

MERK: For å utføre denne ordren, er du sterkt anbefalt å plassere radioen på et sted med sterkere signal!

Se kanalinformasjon Mens du hører på et DAB+ eller FM-program, trykker du flere ganger på “Info”-knappen på

6


fjernkontrollen. Du kan nå se stasjonsinformasjonen på skjermen.

Se signalstyrke Mens du hører på et DAB+ eller FM-program, trykker du flere ganger på “Info”-knappen på fjernkontrollen, helt til skjermen viser bildet som du ser til venstre her. Dette bildet viser signalstyrken på den stasjonen du lytter til for øyeblikket.  MERK: Stasjoner med signalstyrke lavere enn minimum, vil kanskje ikke gi en stabil lydstrøm.

Full Skanning (Automatisk kanalsøk) Du kan automatisk søke etter en stasjonsliste der du befinner deg. 1. Trykk på “MENU” → TUNE▲/▼→ ”Full Scanning” på fjernkontrollen for å komme inn i på dette valget. 2. Trykk på “Select” for å bekrefte/velge og systemet vil automatisk starte å spille på den første stasjonen den finner.

Manuell skanning (Manuelt kanalsøk) Du kan også velge en stasjon manuelt. 1. Trykk på “MENU” → TUNE▲/▼→ ”Manuell Tuning” på fjernkontrollen for å komme inn på valget. 2. Trykk på “Select” for å bekrefte/velge og systemet vil automatisk starte å spille på den første stasjonen den finner.

Renske kanaler (slette kanaler) 

MERK: Vil du slette alle inaktive stasjoner?

1. Trykk på “MENU” →TUNE▲/▼→ ”Renske” på fjernkontrollen for å komme inn på dette valget. 2. Trykk på “Select” for å bekrefte/velge (Ja/Nei), og den vil automatisk hoppe tilbake til det forrige menyvalget.

Dynamic Range Control (DRC) Du kan angi ønsket komprimeringsnivå på stasjonen for å eliminere forskjellene i det dynamiske området eller lydnivået mellom radiostasjoner.  MERK: Å sette DRC til Av indikerer ingen komprimering, å sette DRC til lav indikerer et lavere komprimeringsnivå, og å sette DRC til høy indikerer et høyere komprimeringsnivå. 1. Trykk “MENU” → TUNE▲/▼ → ”DRC” på fjernkontrollen for å komme inn på dette valget. 2. Trykk på “Select” for å bekrefte/velge ønsket alternativ (DRC Høy/Lav/Av), og den vil automatisk hoppe tilbake til det forrige menyvalget. 7


FM-modus Bytte til en FM-kanal 1. Slå på radioen, og trykk på “MODE” → ”FM” på fjernkontrollen for å komme inn i FM-modus. 2. Første gang du bruker radioen, vil radioen starte fra FM 87.5 MHz. Trykk og hold “TUNE▲/▼” for å automatisk søke etter neste/forrige tilgjengelige radiostasjon. 3. Trykk på “TUNE▲/▼” på fjernkontrollen, eller vri på “Tuning/select”-hjulet på radioen for å manuelt justere FM-frekvensen, hvert frekvenssteg er 0.05 MHz.

Skanneinnstillinger Som standard vil FM-skanningen stoppe når en stasjon er funnet. Hvis stasjonens signal er svært dårlig, kan det føre til støyforhold (hvesende støy). Hvis du vil endre skanneinnstillingene til å stoppe bare på stasjoner med god signalstyrke, kan du utføre følgende 2 trinn: 1. I FM-modus, trykk på “MENU” →TUNE▲/▼” til du finner “Scaninnstilling”, og trykk “select”. 2. Når du har angitt dette alternativet, trykk "TUNE ▲ / ▼” på fjernkontrollen for å finne "Kun sterke stasj.", og trykk "select" for å bekrefte.

Lydinnstillinger Som standard vil alle stereo-stasjoner ha stereo-effekt. Hvis stasjonens signal er svært dårlig, kan det føre til støyforhold (hvesende støy). For å spille stasjoner med svake signaler i mono, vennligst følg disse 2 stegene: 1. Trykk på “MENU”, og “Lydinnstilling” dukker opp på skjermen; trykk på “select”. 2. Når du har kommet inn i lydinnstillinger, trykk på “TUNE▲/▼” på fjernkontrollen for å finne “Kun mono”; trykk på “select” for å velge.

Forhåndsinnstilte favorittstasjoner (DAB+/FM-modus) MERK: Innstilling av “Radiostasjonsforvalg” og “Hent forvalg” passer for DAB+ og

FM-modus. Når du spiller en kanal du vil lagre som forvalg, trykk og hold på ”Preset1”-knappen for å lagre stasjonen på preset 1 (forvalg 1); Fra nå av vil radioen bytte til den forvalgte stasjonen når du trykker på Preset1 på fjernkontrollen. Gå frem på samme måte som beskrevet ovenfor, og trykk på en annen forvalg-knapp (2-6) for å lagre den valgte stasjonen på forvalgsknappene 2-6.

Bytt til en favorittstasjon (DAB+/FM-modus) Trykk på preset-knappen på fjernkontrollen, og trykk så på den nummertasten du vil "1" til "6" for å hente frem den forvalgte stasjonen "1" til "6";

8


Bluetooth-modus 1. Slå på radioen, og trykk på “MODE”→”Bluetooth” på fjernkontrollen for å komme inn i Bluetooth-modus. 2. Første gang du bruker radioen, vil den ikke være tilkoblet. Denne beskjeden vises på skjermen: “Bluetooth søkbar”.

Bluetooth-tilkoblingsinnstillinger (Bluetooth-innstillinger på radioen) Trykk på “MODE”, og finn frem til Bluetooth. Bluetooth-funksjonen til radioen vil automatisk søke etter enheter å koble seg til. Etter en suksessfull paring, vil “Bluetooth tilkoblet” dukke opp på skjermen. (Bluetooth-innstillinger på enheten du vil koble til radioen) I menyen til enheten din, finner du “Innstillinger", klikk på den og klikk på ”Slå på”. Søk etter tilgjengelige enheter og finn ”POP digitalradio”. Vennligst referer til instruksjonene for Bluetooth-paring av spilleren din.

AUX IN-modus 

MERK: AUX IN gjør at du kjapt og enkelt kan koble radioen til en

MP3-spiller/smarttelefon eller andre eksterne lydkilder. 1. Slå på radioen og trykk på “MODE”→”Auxiliary Input” på fjernkontrollen for å komme inn i denne modusen. 2. Når du kobler til en 3.5 mm lydkabel, vil lyden fra den eksterne enheten (smarttelefon, MP3-spiller etc.) bli spilt gjennom kvalitetshøyttalerne til din radio. 3. Koble til den ene enden av lydkabelen i hodetelefonutgangen (eller auxiliary-utgangen) på din eksterne enhet (smarttelefon, MP3-spiller etc.), og den andre enden inn i ”AUX IN” på baksiden av radioen din. 4. For å oppnå et optimalt volumnivå, anbefaler vi å justere lydnivået på både radioen og kilde-enheten.

9


Systeminnstillinger Gå inn i systeminnstillinger 1. I hvilket som helst modus (DAB/FM/Bluetooth/Aux-inn), trykk på “MENU” → Systeminnstillinger” på fjernkontrollen. 2. Trykk på “TUNE▲/▼” for å bytte mellom alternativene i Systeminnstillingsmenyen: “Equaliser → Klokkeslett/Dato → Bakgrunnslys → Inaktiv Standby → Språk → Nullstill til fabrikkoppsett → Oppdatering av progr.vare → Prog.vareversjon”.

Systemmeny: Innstillinger

10


Stille inn Equaliseren MERK: Velg riktig Equaliser, slik at du kan forbedre lydkvaliteten på musikken: 1. I alle modusene, trykk på “MENU” → ”Systeminnstillinger” → ”Equaliser” på fjernkontrollen. 2. Trykk “TUNE▲/▼” for å velge ønsket alternativ. (Normal/Klassisk/Jazz/Pop/Rock/Tale/MyEQ)”. 3. Trykk på “select”-knappen for å bekrefte/velge, og Equaliser-innstillingen er utført.

Oppsett av Min Mikser (MyEQ) MERK: Min Mikser er en brukerdefinert innstilling gjennom bass- og diskantjustering: 1. I alle modusene, trykk på “MENU” → ”Systeminnstillinger” → ”Equaliser”→ MyEq Oppsett” på fjernkontrollen. 2. Trykk på “TUNE▲/▼” for å velge ønsket alternativ (Diskant / Bass / Lydstyrke)”. Trykk så på “select”-knappen for å bekrefte.  Diskant: +7 til -7.  Bass: +7 til -7.  Boost: Nei/Ja

Stille klokkeslett og dato 1. I alle modusene, trykk på “MENU” → ”Systeminnstillinger” →”Klokkeslett/Dato” på fjernkontrollen.

2. Trykk på “TUNE▲/▼”→ ”Still inn Klokkeslett/Dato”, trykk på “select” for å komme inn i manuell klokkeslettinnstilling:  Still inn Klokkeslett/Dato: still inn manuelt (dag / måned / år / time / minutt)  Auto-oppdatering: “Oppdater fra hvilken som helst kilde”, “oppdater fra Digital radio”, “oppdater fra FM” og “ingen oppdater.”  Still inn klokkeslettformat: "12 timers format", "24 timers format"  Still inn datoformat: “DD-MM-ÅÅÅÅ”, “MM-DD-ÅÅÅÅ”

11


Stille bakgrunnsbelysningen Merk: Sterk bakgrunnsbelysning gir deg et klart syn på radioens skjerm. Svak bakgrunnsbelysning er for energisparing formål. Når radioen er slått på 1. I hvilket som helst modus, trykk på “MENU” → ”Systeminnstillinger” → ”Bakgrunnslys” på fjernkontrollen. 2. Trykk på “TUNE▲/▼” for å velge ønsket alternativ:  Tidsavbrudd: still inn forsinkelsestid for bakgrunnslyset på skjermen (På/10/20/30/45/60/90/120/180)  På-nivå: still inn skjermens bakgrunnslys (Høy/Medium/Svak).  Dimmenivå: still inn skjermens bakgrunnslys i ventemodus (Høy/Medium/Svak).

Inaktiv Ventemodus og Ventemodus Radioen er som standard satt til å slå seg automatisk av etter 120 minutter uten manuell betjening av radioen. For å deaktivere Inaktiv ventemodus eller endre tidsavbruddperioden: 1. I alle moduser, trykk på "MENU → Systeminnstillinger → Inaktiv Standby" på fjernkontrollen. Trykk på "TUNE ▲ / ▼" og velg din foretrukne innstilling (Av/2/4/5/6 timer) og trykk "velg" for å bekrefte. Eller 2. I alle moduser, trykk og hold Tuning/select-knappen inne → Systeminnstillinger → Inaktiv Standby. Få tilgang til Inaktiv standby-innstillingene ved å trykke på Tuning/select-knappen når <Inaktiv ventemodus> vises i displayet. Vri Tuning/select-hjulet til du når ønsket setting. Trykk på Tuning/select-knappen for å bekrefte valget.

Velge språk 1. I hvilket som helst modus, trykk på “MENU” → Systeminnstillinger → ”Språk” på fjernkontrollen. 2. Trykk på “TUNE▲/▼”for å velge den ønskede språktypen (English/Frangais/Deutsch/Italiano/Norsk), trykk “select” for å bekrefte.

Nullstill til fabrikkoppsett 

MERK: Å gjøre dette vil slette alle de forvalgte favorittstasjonene, alarmer og

klokkeslettinnstillinger, og radioen går tilbake til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. I hvilket som helst modus, trykk på “MENU” → ”Systeminnstillinger” → ”Nullstill til fabrikkoppsett” på fjernkontrollen. Det dukker nå opp en dialogboks som ber deg bekrefte om du vil nullstille til fabrikkoppsett (Nei/Ja); trykk “select” for å bekrefte.

Programvareoppdatering I hvilket som helst modus, trykk på “MENU” → ”Systeminnstillinger” → ”Oppdatering av progr.vare” på fjernkontrollen. Det dukker nå opp en dialogboks som ber deg bekrefte om du vil oppdatere (Nei/Ja). Trykk på “select” for å bekrefte.

12


Programvareversjon Merk: Kundeservice kan spørre deg om programvareversjonen av produktet. I hvilket som helst modus, trykk på “MENU” → ”Systeminnstillinger” → ”Prog.vareversjon” på fjernkontrollen; trykk på “select” for å bekrefte. Du ser nå prog.vareversjonen.

Stille inn innsovningstimeren (Sleep) Merk: Radioen kan sette seg selv i innsovningsmodus etter den har mottatt en kommando. 1. I hvilket som helst modus, trykk på “SLEEP” –knappen på fjernkontrollen for å vise “Still inn Sleep” på skjermen. 2. Trykk flere ganger på “SLEEP”-knappen for å justere innsovningsvarigheten “Sleep Timer Av/15/30/45/60/90minutter“ 3. Etter du har valgt innsovningsvarigheten, vil radioen automatisk returnere til hovedskjermen. Du kan nå se sleep-ikonet på skjermen og den gjenværende innsovningstiden. 4. Radioen vil automatisk gå inn i ventemodus/standby når den valgte tiden er nådd. 5. For å fortsette og høre programmet, trykk på “POWER”-knappen på fjernkontrollen.

Stille inn en alarm 

MERK: Når du skal stille en alarm, må du sørge for at klokkeslettet er stilt inn på forhånd. 1. I hvilket som helst modus, trykk på “ALARM”-knappen på fjernkontrollen for å komme inn i alarminnstillingene.

2. Trykk på “TUNE▲/▼→ Alarm 1, Alarm 2”, og trykk på “select” for å komme inn i manuell klokkeslettinnstilling: 

Alarm-tilstand: På eller Av

Angi hyppigheten for alarmen: Daglig, en gang, helger, ukedager

I tide: 00:00 til 24:00 (alarmringetid)

Lydkilde: DAB, tone og FM

Varighet: 15/30/45/60/90minutter MERK: Alarmen går til den valgte varigheten er over, hvis ingen stopper den.

Alarmvolum: 4 til 16. MERK: Enheten gjør at det laveste alarmvolumet kun kan reduseres til nivå 4, for å unngå at brukeren ikke kan høre alarmen.

3. Etter at alarmen er stilt inn, vil hovedskjermen returnere og du kan se denne 4. Slå av alarmen: trykk på ALARM-knappen på fjernkontrollen for å slå av alarmen. 13

.


Utsette alarmen Når alarmen ringer, trykk på “snooze”-knappen for å utsette alarmen i 5/10 minutter, eller trykk flere ganger for å få lenger utsettelse/snooze.

Merknad

Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CE-godkjente og sertifiserte.

14


Spesifikasjoner Element

Spesifikasjoner

Funksjoner:

DAB+/FM /Bluetooth/AUX in/Alarm/Sleep/Klokke

Utgangseffekt:

7 watts RMS@10%THD

Høyttaler:

full-range 3-tommer X1, 4 Ohm

Frekvensområde:

FM: 87.5-108MHz DAB+:174.928–239.200MHz (5A~13F)

LCD-skjerm:

2.4-tommer TFT fargeskjerm

Strømforsyning:

Ekstern strømforsyning, DC-utgang: 1.5A, 12V DC AC-inngang: 50-60Hz, 100-240V AC; (Vennligst bruk den medfølgende strømadapteren)

Mål:

210x126x102mm

Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen indikerer at når elektriske eller elektroniske enheter når levetiden sin, bør de resirkuleres separat fra husholdningsavfall. I EU er det et eget retursystem. For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Garanti - Dette produktet er dekket av norsk reklamasjonsreglement ihht. den norske kjøpsloven. - Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. - Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. - Dette produktet har 2 års garanti. - Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i andre land.

15

Profile for Sahaga AS

POPradio - user manual  

POPradio - user manual  

Profile for sahagaas