__MAIN_TEXT__

Page 1

DAB+/FM digital dusjradio

Brukerveiledning


Innhold

3 4 5 5 6 7 7 8 8 11 13 13 14 14

Viktig sikkerhetsinformasjon Din digitale dusjradio med DAB+/FM Eskens innhold Hurtigstartveiledning Grunnleggende drift Grunnleggende forvalg Info Avanserte innstillinger DAB+ radiomodus FM radiomodus Feilsøking Spesifikasjoner Service Garanti

2


Viktig sikkerhetsinformasjon

Takk for at du kjøpte denne dusjradioen. Vennligst les instruksjonene og advarslene nøye før bruk, for å sikre trygg og tilfredsstillende drift av dette produktet. Det er viktig at denne bruksanvisningen blir beholdt sammen med produktet for fremtidig referanse. Disse advarslene er gitt av hensyn til sikkerheten. Du må lese disse nøye før du bruker radioen. Hvis du er usikker på betydningen av advarslene, kontakt forretningen der du kjøpte produktet. - Radioen må ikke være koblet til stikkontakten når den brukes i dusjen/på badet. Vanntett til IPX4-standard. - Radioen må ikke senkes i vann. For å sikre radioens funksjon over tid er det viktig at lokket over kontaktene holdes tett tildekket. Unngå at radioen utsettes for direkte vannsprut over tid. - Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. - For å beskytte mot brann, elektrisk støt og personskade, ikke senk ledningen, støpselet eller adapteren i vann eller andre væsker. - Koble fra strømnettet når den ikke er i bruk, eller før rengjøring. - Ikke bruk et elektrisk apparat med skadet ledning eller støpsel, eller etter at apparatet har feil eller har blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til butikken du kjøpte den fra. - Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller benken, eller berøre varme overflater. - Ved feil, ta kontakt med butikken der du kjøpte apparatet. Forbrukeren må ikke forsøke seg på eventuelle reparasjoner. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk. - Kun for husholdningsbruk. - Skal ikke brukes utendørs. - Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Advarsel. Plastposene over produktet eller emballasjen kan være farlige. For å unngå fare for kvelning, hold disse unna babyer og barn. 3


Din DAB+/FM Digitale dusjradio

A B C D E F G H I J K L M N O P

DAB/FM Velg Skanne/søke - Volum + Info/Meny Forvalg 1 Forvalg 2 Forvalg 3 Forvalg 4 LCD-skjerm 3.5mm hodetelefonutgang USB-inngang Høyttaler Tastelås På/av (trykk på hjørnene!) Hengestropp (innebygd antenne)

4


Eskens innhold

DAB+/FM digital dusjradio x 1 USB-adapter x 1 USB-kabel* x 1 Brukerveiledning x 1 *USB-kabelen er kun beregnet for å drive denne radioen. For å unngå skade, må du ikke koble til andre enheter.

Før du bruker radioen, bør den være fulladet for å forlenge levetiden til det interne litiumbatteri. Lad den opp med det medfølgende USB-strømadapteret. 1 For å lade ved hjelp av USB-strømadapteren, kobler du den store enden av USB-kabelen (inkludert) til USBinngangen på USB-strømforsyningen. Koble den andre enden (micro USB) til radioen. 2 Enheten vil automatisk begynne å lade når den er koblet til strømadapteren. Batteriikonet i øvre høyre hjørne av skjermen vil vise ladenivået. 3 Når den er fulladet, vil batteriikonet vise et fullt ladenivå. 4 USB-kabelen kan nå kobles fra og oppbevares til neste gang. Enheten er fullt oppladet og klar til bruk. 5 Lad radioen regelmessig for å forlenge batteriets levetid.

Hurtigstartveiledning

For DAB 1 Skyv tastelåsen nedover for å låse opp radioen (Fig. 1). 2 Trykk på de nedre hjørner av høyttaleren for å slå på radioen (Fig. 1.2). Hvis dette er første gang, vil radioen automatisk starte en skanning. 3 Trykk på "DAB/FM"knappen for å skifte mellom DAB- og FM-modus. 4 Vri på "TUNING"-knappen for å finne ønsket stasjon og trykk på ”TUNING”-knappen én gang for å bekrefte. Radioen vil automatisk stille inn. 5 Juster volumet ved hjelp av "- VOLUME +". 6 Trykk på "TUNING"-knappen for å utføre en automatisk skanning For FM 1. Skyv tastelåsen nedover for å låse opp radioen (Fig. 1). 2. Trykk på de nedre hjørner av høyttaleren 5


for å slå på radioen (Fig. 1.2). Hvis dette er første gang, vil radioen automatisk starte skanningen. 3. Trykk på "DAB/FM"-knappen for å skifte mellom DABog FM-modus. 4. Vri på "TUNING"-knappen for å finne ønsket stasjon og trykk på ”TUNING”-knappen én gang for å bekrefte. Radioen vil automatisk stille inn. 5. Juster volumet ved hjelp av "- VOLUME +". 6. Trykk på "TUNING"-knappen for å utføre en automatisk skanning.

Grunnleggende drift

Ventemodus* Skyv tastelåsen nedover for å låse opp radioen, koble USBadapteren til micro USB-porten på radioen. Den vil da gå inn i ventemodus. *Merk: Ventemodus fungerer kun når radioen er koblet til strømforsyningen. Bytt mellom Ventemodus, DAB- og FM-modus Trykk på de nedre hjørner av høyttaleren for å slå på radioen (Fig. 1.2). Trykk på ”DAB/FM”-knappen for å bytte mellom DAB- og FM-modus. Trykk på de nedre hjørner av høyttaleren for å returnere til ventemodus (Fig. 1.2). Tastelås Enheten er utstyrt med en tastelås for å forhindre at knappene kan trykkes på ved en feiltakelse. DAB radiomodus DAB radiomodus mottar DAB digitalradio og viser informasjon om stasjon, program og spor når dette blir kringkastet. 1. Skyv tastelåsen nedover for å låse opp radioen (Fig. 1). 2. Trykk på de nedre hjørner av høyttaleren for å slå på radioen (Fig. 1.2). 3. Vri på "TUNING"-knappen for å finne ønsket stasjon og trykk på ”TUNING”-knappen én gang for å bekrefte. 4. Radioen vil automatisk stille inn. 5. Juster volumet ved å bruke ”- VOLUME +”. FM radiomodus 1. Skyv tastelåsen nedover for å låse opp radioen (Fig. 1). 2. Trykk på de nedre hjørner av høyttaleren 6


for å slå på radioen (Fig. 1.2). 3. Trykk på ”DAB/FM”-knappen for å bytte mellom DABog FM-modus 4. Vri på "TUNING"-knappen for å finne ønsket stasjon og trykk på ”TUNING”-knappen én gang for å bekrefte. Radioen vil automatisk stille inn. 5. Juster volumet ved å bruke ”- VOLUME +”.

Grunnleggende forvalg

Systemet kan lagre 4 DAB-stasjoner og 4 FM-stasjoner på forvalgsknappene oppå radioen.

Lagre en stasjon til en forvalgsknapp

For å lagre en stasjon, velg den ønskede radiostasjonen, trykk og hold inne en av forvalgsknappene ”PRESET 1” til ”PRESET 4” i 3 sekunder, til skjermen viser ”FORVALG LAGRET”. Hent en stasjon fra forvalgslisten For å hente en forvalgt stasjon, trykk en gang på en av forvalgsknappene ”PRESET 1” til ”PRESET 4” for å hente den lagrede stasjonen.

Info

Trykk på ”INFO/MENU”-knappen gjentatte ganger og skjermen vil vise informasjon.

DAB-info

Du kan se enda mer informasjon i DAB-modus; - DLS (Dynamic Label Segment – kort tekstinformasjon kringkastet med DAB) - Signalstyrke - PTY (Programtype) - Ensemble - Frekvens - Signalfeil - Bit-hastighet - Tid - Dato

FM-info

Du kan også se mer informasjon i FM-modus; - Radiotekst - PTY (programtype) - PS (Program service) - Stereo og Mono - Tid - Dato 7


Avanserte innstillinger

De avanserte innstillingene lar deg skreddersy din digitalradio med en rekke muligheter. For å få tilgang til de avanserte innstillingene, i DAB- eller FM-modus, trykk og hold inne ”INFO/ MENU”-knappen i 3 sekunder for å komme inn i menyen.

DAB radiomodus

Under menyen til de avanserte innstillingene, vri på ”TUNING” -knappen for å se de ulike alternativene. Stopp ved det alternativet du ønsker og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Alternativene under de avanserte innstillingene er: - Full skann - Manuell tuning - Forvalg - DRC - Renske - System

Full skann

Under menyen til de avanserte innstillingene, vri på ”TUNING ”knappen for å finne ”FULL SCANN” i listen, trykk på ”TUNING”-knappen for å velge og skanningen starter automatisk. Når skanningen er ferdig, vil radioen returnere til å spille den stasjonen du hørte på sist eller den første stasjonen på listen. Merk: hvis ingen radiostasjoner ble funnet i skanningen, vises ”Ingen DAB stasjon” på skjermen. For å få bedre mottak, forleng antennen helt ut eller gjør en full skann igjen på en annen plassering.

Manuell tuning

I tillegg til den normale måten å skanne på, kan du også søke etter en bestemt stasjon/frekvens manuelt. Det kan være nyttig å justere antennen for å oppnå best mulig mottak og skanning av en bestemt kanal for å oppdatere kanallisten. Under menyen til de avanserte innstillingene, vri på ”TUNING” -knappen for å finne ”MANUELL TUNING” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen for å bla deg til en spesiell stasjon/frekvens og trykk på ”TUNING”-knappen for å bekrefte. Skjermen viser en live indikasjon på den mottatte signalstyrken på den valgte frekvensen. Ved å justere/flytte antennen (inne i hengestroppen) kan du forbedre signalmottaket. 8


Forvalg

I de avanserte innstillingene, kan systemet lagre 10 DABstasjoner til forvalgslisten.

Lagre en stasjon til forvalgslisten

For å lagre en stasjon, finn frem til den stasjonen du ønsker å lagre. Trykk og hold inne ”MENU”-knappen i 3 sekunder for å komme inn i menyen. Vri på ”TUNING”-knappen til du finner ”Forvalg” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen igjen til du finner ”Lagre forvalg” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”knappen til det står (Tom) og trykk på ”TUNING”-knappen for å lagre stasjonen på det valgte nummeret. Skjermen vil nå vise ”Forvalg # lagret”, der # er nummeret på forvalget (1-10).

Hent en stasjon fra forvalgslisten

For å hente og lytte til en stasjon fra forvalgslisten, trykk og hold inne ”MENU”-knappen i 3 sekunder for å komme inn i menyen. Vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”Forvalg” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”knappen for å finne ”Hent forvalg” og trykk på ”TUNING”knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen igjen for å finne frem til den forvalgte stasjonen du ønsker å lytte til. Når stasjonen du vil lytte til er på skjermen, trykker du på ”TUNING”-knappen for å bekrefte.

DRC (Dynamic range compression)

Denne funksjonen reduserer forskjellen mellom de høyeste og de roligste lydene som sendes. Det finnes 3 innstillinger – Av (standard), høy og lav. For å velge en av disse innstillingene går du inn i de avanserte innstillingene. Vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”DRC” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”knappen igjen for å finne frem til den innstillingen du ønsker å velge og trykk på ”TUNING”-knappen. Merk: DRC fungerer kun hvis kringkasteren sender dette for den spesifikke stasjonen.

Renske (fjerne stasjoner som er listet, men utilgjengelige)

Dette fjerner alle ugyldige stasjoner med forstavelsen ”?” i stasjonslisten. I de avanserte innstillingene, vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”RENSKE” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen igjen til du finner <Ja> og trykk på ”TUNING”-knappen for å bekrefte. 9


System

Systemmenyinnstillingene er: - Tid - Bakgrunnslys - Språk - Nullstill til fabrikkoppsett - Programvareversjon

Tid

Radioen vil automatisk stille korrekt klokkeslett og dato innen noen sekunder etter at den har blitt koblet til strømnettet. I tidsmenyen kan du stille klokkeslett, klokkeformat og kilde manuelt hvis det trengs.

Still inn Klokkeslett/Dato

Under systemmenyen, vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”TID”, trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”STILL INN KLOKKESLETT/ DATO” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Still inn timen ved å vri på ”TUNING”-knappen og bekreft ved å trykke på ”TUNING”-knappen. Still inn minuttene ved å vri på ”TUNING”-knappen og bekreft ved å trykke på ”TUNING”-knappen. Still inn datoen ved å vri på ”TUNING”-knappen og bekreft ved å trykke på ”TUNING”-knappen. Skjermen vil vise ”TID LAGRET”.

Automatisk oppdatering

Under systemmenyen, vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”TID”, trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”AUTO OPPDATERING” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på "TUNING"-knappen for å velge kilden for tidsoppdatering, og trykk deretter på "TUNING"-knappen for å bekrefte. Kilder for tidsoppdatering: Oppdatering fra DAB og Ingen oppdatering.

Velg 12/24-timers format

Under systemmenyen, vri på "TUNING"-knappen til du finner ”TID”, trykk på "TUNING"-knappen for å velge. Vri på "TUNING"-knappen igjen og finn ”VELG 12/24-TIMERS FORMAT” og trykk på "TUNING"-knappen for å bekrefte. Vri på "TUNING"-knappen for å finne det tidsformatet du ønsker å bruke og trykk på "TUNING"-knappen for å bekrefte. 10


Still inn datoformat

Under systemmenyen, vri på "TUNING"-knappen for å finne ”TID” og trykk på "TUNING"-knappen for å velge. Vri så på "TUNING"-knappen for å finne ”STILL INN DATOFORMAT”, trykk på "TUNING"-knappen for å velge. Vri på "TUNING"-knappen for å finne det datoformatet du ønsker og trykk på "TUNING"-knappen for å bekrefte.

Bakgrunnslys

Denne radioskjermen har bakgrunnsbelysning med justerbart tidsavbrudd (dette er tiden i sekunder, før displayet slås av) Tidsavbrudd-alternativer: 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekunder. Under systemmenyen, vri på "TUNING"-knappen for å finne ”BAKGRUNNSLYS”, trykk på "TUNING"-knappen for å velge. Vri på "TUNING"-knappen for å finne det tidsavbruddet du ønsker å bruke og trykk på "TUNING"knappen for å bekrefte.

Språk

Velg mellom Norsk, Dansk, Svensk og Engelsk. Med en gang du velger et nytt språk, vil all skjermtekst bli på dette språket.

Nullstill til fabrikkoppsett

En nullstilling til fabrikkoppsett fjerner alle brukerdefinerte innstillinger, og erstatter dem med de opprinnelige standardinnstillingene, slik at tid/dato, preferanser/innstillinger, DAB-kanallisten og de forvalgte kanalene vil gå tapt. Under systemmenyen, vri på "TUNING"-knappen for å finne ”NULLSTILL TIL FABRIKKOPPSETT” og trykk på "TUNING"-knappen for å velge. Vri på "TUNING"knappen for å finne <Ja> og trykk på knappen for å bekrefte.

FM radiomodus

Under de avanserte innstillingene, vri på "TUNING"knappen for å finne frem til den innstillingen du ønsker og trykk på "TUNING"-knappen for å velge. De avanserte innstillingene er: - Scanninnstilling - Lydinnstilling - Forvalg - System 11


Scaninnstilling

Som standard, stopper FM-skanninger på alle tilgjengelige stasjoner. Noen stasjoner gir sterkere signaler enn andre. Ved å skanne alle alternativer kan du finne et sterkere signal for din stasjon. Vri på "TUNING"-knappen for å finne skanneinnstillingen du ønsker og trykk på "TUNING"-knappen for å velge den nye innstillingen.

Lydinnstilling

Som standard er alle stereostasjoner gjengitt i stereo. Noen stasjoner gir sterkere signaler enn andre. Ved å skanne alle alternativer kan du finne et sterkere signal for din valgte stasjon. Vri på "TUNING"-knappen til du finner innstillingen du ønsker og trykk på "TUNING"-knappen for å bekrefte. Radioen vil automatisk bytte til den nye innstillingen etter 3 sekunder.

Forvalg

I de avanserte innstillingene kan systemet lagre 10 FMstasjoner til forvalgslisten.

Lagre en stasjon til forvalgslisten

For å lagre en stasjon, velg den ønskede stasjonen og trykk og hold inne ”MENU”-knappen i 3 sekunder. Vri på "TUNING"-knappen for å finne ”Forvalg” og trykk på "TUNING"-knappen for å velge. Vri på "TUNING"-knappen for å finne ”Lagre forvalg” og trykk på "TUNING"-knappen for å bekrefte. Vri på "TUNING"-knappen til skjermen viser (Tom) og trykk på "TUNING"-knappen for å lagre stasjonen på denne plasseringen. Skjermen vil vise ”Forvalg # Lagret”, der # er nummeret på forvalget (1-10)

Hent en stasjon fra forvalgslisten

For å hente og lytte til en stasjon fra forvalgslisten, trykk og hold inne ”MENU”-knappen i 3 sekunder for å komme inn i menyen. Vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”Forvalg” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen for å finne ”Hent forvalg” og trykk på ”TUNING”-knappen for å velge. Vri på ”TUNING”-knappen igjen for å finne frem til den forvalgte stasjonen du ønsker å lytte til. Når stasjonen du vil lytte til vises på skjermen, trykker du på ”TUNING”-knappen for å bekrefte.

12


Feilsøking

Problem: FM-susing/Brutt DAB-signal/ periodisk lydkutt. DAB Ingen stasjoner tilgjengelig-melding. Årsak: Lav signalstyrke Løsning: Kontroller/flytt antennen. Flytt radioen. Søk på nytt etter lokale (kun høystyrke) stasjoner. (For DAB, sjekk lokal dekning, deretter skann etter stasjoner på nytt).

Feilmeldinger

Tjeneste utilgj: Signalfeil: Ikke DAB-stasjon:

Intet DAB-mottak DAB-signalet har blitt avbrutt Den listede stasjonen kan ikke bli funnet. (Ikke navn): Den nåværende stasjonen sender ikke identitetsnavn. Ingen stasjoner funnet: Ingen DAB-stasjoner er tilgjengelige, sjekk antennen. Ingen RadioTekst: Ingen RDS tekstinformasjon er tilgjengelig på denne stasjonen. Ingen PTY: Ingen RDS programtypeinformasjon er tilgjengelig. Intet Navn: Intet stasjonsnavn blir sendt.

Spesifikasjoner

DAB+/FM Digital dusjradio Beskrivelse: 1 x 3W Høyttaler: Frekvensområder: FM 87,5-108MHz DAB+ 174-240MHz Høyoppløselig skjerm LCD-skjerm: Strømforsyning: DC Strøminntak: DC 5V / 1000mA Batteristrøminntak: 3.7V Li-Poly AC-adapter Strøminntak: 100-240V, 50-60Hz (vennligst bruk medfølgende adapter) 158mm x 110mm x 50mm Dimensjoner

13


Service

Dette produktet bør kun repareres av autoriserte serviceteknikere og kun originale, godkjente reservedeler må benyttes. Dette symbolet angir at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, og at det bør resirkuleres. Vennligst ta produktet med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen din eller gå inn på www.elretur.no

Garanti

Dette produktet er dekket av norsk reklamasjonsreglement ihht den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 2 års garanti. Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i andre land. Denne garantien er ikke lenger gyldig dersom skaden er forårsaket av uhell, endring og reparasjon av uautoriserte personer eller dårlig vedlikehold. Denne garantien påvirker på ingen måte dine lovfestede rettigheter. Ta vare på denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Sahaga AS Titangata 10a (via Øraveien 21) 1632 Gamle Fredrikstad Norge www.sahaga.com

14

Profile for Sahaga AS

POPyourSHOWER - brukerveiledning  

POPyourSHOWER - brukerveiledning  

Profile for sahagaas