__MAIN_TEXT__

Page 1

Page 1


Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker produktet. Sikkerhetsinstruksjoner:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ikke bruk denne enheten i nærheten av vann. Rengjøres med en tørr klut. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke bruk denne enheten nær varme objekter. Bruk kun medfølgende tilbehør levert av produsenten. Ikke utsett enheten for regn eller fuktighet. Ikke tillat denne enheten å bli utsatt for vann, damp, sand eller andre miljøfarer. Ikke forlat enheten der sterk varme kan skade den. Ha alltid oppmerksomheten din rettet mot det som skjer i trafikken. Lagre dine 5 mest brukte kanaler på direktevalgsknappene. Utfør ikke andre søk eller menyinnstillinger mens du kjører. Dette kan medføre stor trafikkfare og risiko for eget og andres liv. Page 2


Kontroller/knapper og tilkoblinger

1

2

3 4 5

11

6 7 8 9

10 00 00

12 13 14

16

15

Page 3


Kontroller/knapper: 1. På/Av 2. Roterbart hjul og Velgeknapp 3. Forhåndsinnstillingsknapp til favorittstasjoner 4. Meny-knapp 5. Telefon/Avspilling/Pause-knapp 6. Modus/Dimme-knapp 7. Mikrofon 8. Forhåndsinnstilling 1-5 9. FM-frekvens/Service Following 10. Lydinngang 11. Fargeskjerm 12. Lydutgang 13. DAB+ antennekontakt 14. Hands-free innebygget høyttaler 15. Strømforsyning Micro USB-kontakt 16. Magnetisk plate

Page 4


Hovedenhet og tilbehør: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Micro-USB Strømkabel 3.5mm Lydkabel 3M dobbeltsidig tape Dobbel USB-lader for 12/24V Hovedenhet, DAB+ mottaker DAB+ aktiv antenne til hovedenheten Monteringsfeste til dashbord med magnetisk plate

Merk: Alt tilbehør er utviklet for å fungere spesielt med POPyourCAR 3.0. Vennligst ikke bruk tredjepartskabler, da dette kanskje ikke vil fungere og forårsake garanti-invaliditet. Page 5


Betjening av din POPyourCAR 3.0 DAB+ digitalradioadapter:

1.

Monter POPyourCAR 3.0 til dashbordet ved hjelp av det medfølgende monteringsfestet.

2.

Koble den ene enden av USB-strømkabelen til Micro USBkontakten på baksiden av POPyourCAR 3.0 og den andre enden til den doble USB-billaderen. Plugg den doble USB- billaderen til bilens sigarettenner-uttak.

3.

Koble antennen til antennekontakten. OBS! Korrekt antenneinstallasjon er svært viktig for et godt mottakelsesresultat. For tips, se side 7. Slå strømmen på ved å trykke på “På/Av”-knappen oppå enheten. Skjermen vil vise POPyourCAR 3.0-logoen, før den vil starte et automatisk søk etter alle de lokale DAB+ kanalene og lagre dem i enhetens minne, helt til et nytt “Autosøk” utføres. Under skanning, vil en skanningslinje vises i skjermen for å indikere fremdriften av søket og det totale antallet kanaler som er funnet. Når skanningen er fullført, kan du velge en DAB+ radiokanal ved å vri på det roterbare hjulet.

4.

5.

Page 6


Montering av DAB+ antennen inne i bilen: Min. 4cm avstand

Merk: Antennen monteres på passasjersiden av frontruten. Sikre at det er 4 cm avstand fra siden av frontruten til den vertikale antennefilmen, som vist ovenfor. Magnetisk jordingskontakt

Antenneforsterker Antennekabel

Antennefilm

1.

Bruk en tørr klut for å rengjøre frontruten på innsiden, slik at det ikke er noe vann eller dugg der når du skal montere og dra forsiktig ned biltaksforingen. Hvis glasset er kaldt, bør du varme opp ruten for å sikre god vedheft. Page 7


2.

3.

4.

Antennen må monteres vertikalt, som vist på illustrasjonen ovenfor, ikke horisontalt. Er du usikker på monteringen, kontakt et godkjent verksted i ditt område for å få råd. Fest den magnetiske jordingskontakten til biltaket og sørg for at magnetkontakten har kontakt med bilens tak. Siden den er magnetisk skal den “klikke” på plass. Når den er ordentlig installert, skal den magnetiske jordingskontakten være rett og stå parallelt med A-stolpen. Fjern den selvklebende baksiden fra den sorte antenneforsterkeren og fest den til vindusglasset. Forsikre deg om at glasset er tørt før du monterer antennefilmen. Ikke kleb fast antennefilmen før du er sikker på at glasset slipper signalet gjennom der du kleber den fast. Hvis du fester antennefilmen over f.eks. varmetråder eller visse former for solskjerming i frontruten, vil mottakets ytelse bli påvirket.

5.

Fest den transparente antennefilmen til glasset som vist på bildet nedenfor. Legg forsiktig press på for å fjerne eventuelle luftbobler.

6.

Putt kabelen bak A-stolpen og trekk den til hovedenheten, POPyourCAR 3.0. Vær oppmerksom på at annet utstyr kan ligge her, er du usikker, forsøk å dytte antennen lett under trekket. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle airbags.

Page 8


Magnetisk jordingskontakt Antenneforsterker Kabel plassert under A-stoplen

Antennekabel

7.

Du kan bruke 3M dobbeltsidig tape og klippe den i små remser for å feste antennekabelen.

8.

Ikke fest DAB+ antennen over varmetråder, på et sted som hindrer førerens sikt eller på et sted der antennen kan oppleve forstyrrelser fra metall. 9. Sikre deg at ruten slipper gjennom signalet. Varmetråder, antiknusmatter og visse former for solskjerming eller solfiltere, kan medføre at signalet ikke slipper gjennom. 10. Hvis frontruten er blokkert av varmetråder og/eller solfiltere, eller at mottaket ikke er bra, bør du prøve og installere antennen på bakruten med den medfølgende lange antennekabelen.

Page 9


Montering av POPyourCAR 3.0-holder med magnet – metode for bruk av 3M VHB tape: 1.

2.

Tapens festeevne påvirkes av flaten den monteres på. Jo mer av tapens overflate som treffer underlaget, jo bedre feste. Høyt trykk mot overflaten over litt tid, gir bedre klebekontakt og påvirker hefteevnen positivt. For å oppnå optimal vedheft, må dashbordets overflate være ren og tørr.

3.

Montering på overflater med temperaturer under 10°C (50°F) anbefales ikke fordi limet på tapen blir for hard til at hefteevnen blir god nok. Men når den er montert riktig og i riktig temperatur, vil ikke lave temperaturer ha noe å si senere.

Koble POPyourCAR 3.0 til din bilstereo med lydkabel (linje ut)

1.

Trykk og hold på “MENU” for å komme inn i menyen, bruk det roterbare hjulet for å finne “Lyd ut” og bekreft ved å trykke på hjulet. Bruk det roterbare hjulet for å finne “AUX Page 10


out” og trykk på hjulet for å bekrefte og forlate menyen. Et hodetelefonikon “ ” vil vises på den øverste linjen på skjermen. 2.

Koble din bilstereohøyttaler, "Aux inn" eller "Linje inn" til "AUX out”-utgangen nederst på POPyourCAR 3.0 med den medfølgende 3,5mm lydkabelen.

Bemerkning: I “AUX out”-modus, vil det ikke være noen FM-overføring til bilstereoen.

Koble POPyourCAR 3.0 til bilstereoen ved hjelp av FM-overføring --Velg FM-overføringsfrekvens (Auto-modus):

1.

2.

Trykk og hold “MENU”-knappen inne for å komme inn i menyen, bruk det roterbare hjulet for å finne “Lyd ut” og “AUX in” og bekreft ved å trykke på hjulet. Trykk på "FREQ/SF"-knappen for å vise FMsenderfrekvensen (TX FREQ) og deretter trykk og hold i 3 sekunder for å aktivere en automatisk skanning av en "ledig" FM-sendefrekvens uten forstyrrelser fra andre kanaler. Skanneprosessen vil ta 20-30 sekunder. En blinkende visning av “---.-MHZ” vises på skjermen og stopper på en "ledig" frekvens.

3.

Etter at en “ledig” frekvens er funnet, trykk på det roterbare hjulet igjen for å bekrefte og avslutte, eller så vil den automatisk bekrefte og avslutte etter 3 sekunder. Den valgte “ledige” frekvensen (TX FREQ) vil bli vist på den øverste linjen på skjermen, f.eks. TX108.0MHz Page 11


4.

Juster nå FM-bilradioen din slik at den matcher den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) for overføring av lydsignalet fra POPyourCAR 3.0 til bilstereoens lydsystem.

--Velg FM-overføringsfrekvens (Manuelt Modus): 1. Trykk på “FREQ/SF”-knappen for å gå inn i valgmodus for FM-sendefrekvens. 2. Bruk deretter det roterbare hjulet for å velge din ledige favorittfrekvens (basert på din erfaring med kjente ledige frekvenser i ditt område) som du ønsker å motta på bilradioen. 3.

Når frekvensen er valgt, trykk på hjulet for å bekrefte og avslutte, eller så vil skjermen gå tilbake til DAB+ modus automatisk etter 3 sekunder og den valgte frekvensen vil bli vist øverst på skjermen, f.eks. TX108.0MHz.

Bemerkning: “Ledig frekvens” betyr at det ikke er noe FM-radiosendingsinnhold eller støy på denne frekvensen når den ble valgt.

Søk og velg DAB+ kanaler:

1.

Trykk på “MODE”-knappen til du finner “DAB+ Radio”.

2.

Bruk det roterbare hjulet for å finne frem til og velge den ønskede DAB+ kanalen.

3.

Hvis du allerede er i DAB+ radiomodus, trykk på “MENU”knappen for å komme inn i Forhåndsvisningsmodus, bruk det

Page 12


roterbare hjulet for å bla deg opp eller ned for å finne den ønskede DAB+ kanalen og trykk på hjulet for å velge. 4.

Du kan også trykke og holde “MENU”-knappen inne for å komme inn i menyen og bruke det roterbare hjulet for å finne frem til og velge “DAB Autosøk” for å re-aktivere Autosøkprosessen, hvis du trenger en oppdatering av DAB+ radiokanalene.

Bemerkning: For normalt bruk, trenger du ikke å utføre “DAB Autosøk” hver gang du bruker POPyourCAR 3.0, med mindre det har blitt lagt til nye DAB+ kanaler, da kan det hende du må utføre et “DAB Autosøk” igjen.

Serviceinformasjon: DAB+ modus

Service Informasjonsdata vil vises som rullerende tekst som blir kringkastet fra stasjonen. Mens du lytter til DAB+, vil skjermen vise følgende, om det er aktuelt/gjeldende:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kanalnavn Frekvens Multiplex-navn(DLS) DAB+ ikon Signalstyrke FM Sendefrekvens Bluetooth tilkoblingsstatus Lydutgang statusindikator Service Following PÅ-status Trafikkmeldinger PÅ-status Page 13


Service Following PÅ/AV-kontroll: 1. Trykk på “MODE” gjentatte ganger til du finner “DAB+ radio”. 2.

I “DAB+ radio”-modus, trykk og hold på “FREQ/SF”-knappen for å slå på Service Following-funksjonen. “PÅ” vil vises på skjermen og et hvitt “S/F”-ikon vil dukke opp øverst på skjermen. Gjenta denne fremgangsmåten for å slå av Service Following og “AV” vil vises på skjermen. “S/F”-ikonet vil forsvinne fra skjermen. 3. Når “S/F”-ikonet blir rødt på en spesifikk DAB-stasjon, betyr det at DAB-stasjonen støtter S/F-funksjonen og at enheten har oppdaget det. Men, den har ikke byttet over ennå. Når den blir byttet til andre regioner, vil S/F-ikonet bli hvitt igjen. Bemerkning: Ved gitte situasjoner kan det lønne seg å slå av S/F-funksjonen for å unngå at radioen skifter mellom like sterke sendere fra ulike områder. For anvendelse der S/Ffunksjonen ikke brukes, er det anbefalt å slå av S/F-funksjonen. Trafikkmeldinger PÅ/AV: 1. Trykk og hold “MENU”-knappen inne for å komme inn i menyen. 2. Bruk det roterbare hjulet for å bla deg til “Trafikkmeldinger” og bekreft ved å trykke på hjulet. Page 14


3.

Bruk det roterbare hjulet for å velge om trafikkmeldinger skal være “PÅ” eller “AV” og trykk på hjulet for å bekrefte og avslutte menyen. 4. For å avbryte en aktiv trafikkmelding, trykk på “PLAY/PAUSE”-knappen. POPyourCAR 3.0 vil returnere til radiostasjonen du hørte på. Bemerkninger: 1. Det er anbefalt å aktivere trafikkmelding-funksjonen hvis du ønsker å motta viktig trafikkinformasjon. 2. Når Trafikkmeldinger er PÅ og du lytter til musikk på Bluetooth fra mobilen din eller på Linje-inngang, vil enheten automatisk bytte til trafikkmeldinger når et Trafikkmelding-signal er funnet.

Administrer forhåndsinnstilte stasjoner Lagre forhåndsinnstilte stasjoner: Programmere og lagre dine 5 mest brukte DAB+ forhåndsinnstilte stasjoner ved hjelp av de nummererte knappene (1-5) foran på enheten: 1. I DAB-modus, bruk det roterbare hjulet for å finne frem til den DAB-stasjonen du ønsker å lagre. 2. Trykk og hold inne en av de nummererte knappene (1-5) for å lagre din første forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjon. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjonene og nummererte knappene (1-5). Du kan lagre flere enn 5 forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjoner ved å bruke følgende fremgangsmåte: Page 15


1.

Finn frem til den DAB+ favorittstasjonen du ønsker å forhåndsinnstille ved hjelp av det roterbare hjulet.

2.

Trykk og hold “PRESET”-knappen inne i 3 sekunder for å komme inn i “MINNE”-modus.

3.

Bruk det roterbare hjulet til å bla deg opp eller ned for å velge et nummer i minnet der du vil lagre din favorittstasjon.

4.

Trykk på det roterbare hjulet for å bekrefte og avslutte forhåndsinnstillingsmodus. “Lagre Vellykket” vil vises på skjermen.

Trafikksikkert Kjøremodus – hente forhåndsinnstilte stasjoner:

1.

Mens du kjører er det sterkt anbefalt at du henter frem dine DAB+ favorittstasjoner ved å trykke på de nummererte forvalgsknappene (1-5) foran på enheten. Det er enkelt og trygt å bruke.

2.

Eller trykk på “PRESET”-knappen for å vise alle de forhåndsinnstilte DAB+ stasjonene. Bruk det roterbare hjulet for å bla opp eller ned for å finne stasjonen du ønsker å lytte til. Bekreft ved å trykke på hjulet.

Slette forhåndsinnstilte stasjoner: For å slette alle dine forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjoner, trykk og hold inne “MENU”-knappen for å komme inn i menyen. Bruk det roterbare hjulet for å finne “Slette alle forhåndsinnstillinger” og velg “JA” eller “NEI” ved å trykke på hjulet. Hvis “JA” er valgt, vil alle de forhåndsinnstilte stasjonene i minnet bli slettet. Page 16


Administrere dine Bluetooth-enheter: Koble til en Smarttelefon: Når du sammenkobler en Smarttelefon til POPyourCAR 3.0 for første gang, følg fremgangsmåten nedenfor: 1. Trykk på “MODE”-knappen til du finner “Bluetooth”. 2.

I “Bluetooth”-modus, trykk og hold “PLAY/PAUSE”-knappen inne for å slå PÅ Bluetooth-funksjonen. Trykk og hold “FREQ/SF”-knappen inne for å aktivere paringsmodus, “Sammenkobling pågår” vil vises på skjermen.

3.

Slå Bluetooth-funksjonen på telefonen din PÅ og søk etter Bluetooth-enheter, en liste over tilgjengelige Bluetoothenheter vil vises.

4.

Velg “POP DAB+” fra listen og når sammenkoblingen er etablert, vil skjermen vise “Tilkoblet” og et Bluetooth-ikon vil vises øverst på skjermen.

5.

Hvis du vil avbryte sammenkoblingen i “Sammenkobling pågår”-modus, kan du trykke på “PLAY/PAUSE”-knappen for å stoppe tilkoblingen og returnere til ikke-tilkoblet modus.

Bemerkning: under prosessen med å koble til telefonen, kan det ta flere sekunder og opptil ett minutt før tilkoblingen er ferdig, avhengig av telefonmodell. I tilkoblingsprosessen vil Bluetoothikonet på den øverste linjen på skjermen blinke og lenger ned på skjermen vil det stå "Ikke tilkoblet". Page 17


6.

Du kan koble fra en eksisterende tilkoblet telefon ved å trykke og holde på “FREQ/SF”-knappen for å tvinge POPyourCAR 3.0 inn i sammenkoblingsmodus for å koble til en ny telefon.

Bemerkning: Blinkingen av Bluetooth-ikonet indikerer at Bluetooth ikke er tilkoblet. Når den er tilkoblet, vil ikonet slutte og blinke.

Administrere telefonanrop:

1.

2.

Når det kommer et innkommende anrop, vil POPyourCAR 3.0 ringe med en ringetone. Trykk på “PLAY/PAUSE”knappen for å svare på den innkommende samtalen. Samtidig vil høyttalervolumet og taletiden vises nederst på skjermen. Du kan bruke det roterbare hjulet for å justere volumnivået.

Hvis du ikke vil svare på det innkommende anropet, trykk og hold “PLAY/PAUSE”-knappen inne for å avslå anrop.

3.

For å avslutte et anrop, trykk på “PLAY/PAUSE”-knappen.

Velg om lyden skal komme via Bilens høyttaler eller via den Innebygde høyttaleren: 1. Trykk og hold “MENU”-knappen inne for å komme inn i menyen, 2.

Bruk det roterbare hjulet for å bla deg til “HandsFree høyttaler” og trykk på hjulet for å bekrefte,

Page 18


3.

4. 5.

Inne i “HandsFree høyttaler”-menyen, bruk det roterbare hjulet for å finne “Innebygget høyttaler” eller “Bilens høyttaler” og bekreft ved å trykke på hjulet. Bruk det roterbare hjulet for å justere volumet til ønsket nivå når den er i “Innebygget høyttaler”-modus. Når den er i “Bilens høyttaler”-modus, kan volumet kun bli justert med bilstereoens volumkontrollknapp. “Bilens høyttaler” vil bli vist nederst på LCD-skjermen.

Bemerkninger: 1. Den innebygde høyttaleren fungerer kun når den er tilkoblet via Bluetooth. 2. Når “Bilens høyttaler” er valgt, kan lyden komme gjennom bilstereoen enten ved hjelp av Linje-utgang eller FMsender.

Administrere Bluetooth-musikk til din Bilstereo gjennom FMsenderen: 1. I Bluetooth-modus når telefonen din er tilkoblet, velg musikkfilen fra telefonen din og spill den av via Bluetooth (Referer til bruksanvisningen til telefonen din for mer informasjon), 2. I “Lyd Ut”-menyen, forsikre deg om at du har valgt “AUX in”-modus, 3. Trykk på “FREQ/SF”-knappen for å komme inn i valgmodus for FM-senderfrekvens, Page 19


4.

Bruk det roterbare hjulet for å velge den ledige frekvensen du ønsker,

5.

Trykk på “PLAY/PAUSE”-knappen for å spille av eller pause musikkavspillingen,

6.

Bruk det roterbare hjulet for å velge neste eller forrige sang.

Bemerkninger: 1. Du trenger ikke søke opp ny frekvens, hvis POPyour CAR 3.0 og bilstereoen din allerede er sammenkoblet. Når telefonen din er koblet til POPyourCAR 3.0, vil de to enhetene automatisk kobles sammen igjen hver gang du går inn i bilen din, hvis POPyourCAR 3.0 er slått på. POPyourCAR 3.0 vil automatisk koble seg til den forrige telefonen du brukte med enheten. Hvis du ønsker å koble POPyourCAR 3.0 til en annen telefon du allerede har koblet til, men som ikke var den forrige du brukte med enheten, må du først koble fra den forrige telefonen. Dette gjør du ved å trykke på “Glem denne Enheten” i Bluetoothinnstillingene på telefonen din. Etter det trykker og holder du på “FREQ/SF”-knappen for å komme inn i sammenkoblingsmodus igjen. 2.

3.

Du kan sammenkoble tilsammen åtte Bluetooth-enheter med POPyourCAR 3.0, Hvis du ønsker å koble POPyourCAR 3.0 til en annen telefon mens den første telefonen fortsatt er tilkoblet, må du tvinge den første telefonen til å koble seg fra ved å trykke Page 20


og holde på “FREQ/SF”-knappen for å komme inn i sammenkoblingsmodus igjen og et blinkende Bluetoothikon vil dukke opp øverst på skjermen. Nå kan du koble til en annen telefon. Denne handlingen fungerer bare når den nye telefonen ikke har blitt koblet sammen med POPyourCAR 3.0 tidligere.

Bluetooth PÅ/AV: 1. Trykk på “MODE”-knappen til du finner “Bluetooth”. 2.

I “Bluetooth”-modus og under et innkommende anrop, trykk og hold “PLAY/PAUSE”-knappen inne for å slå PÅ Bluetooth-funksjonen. “PÅ” vil vises på LCD-skjermen og et Bluetooth-ikon vil dukke opp øverst på skjermen. Gjenta den samme prosedyren for å slå AV Bluetooth-funksjonen og “AV” vil vises på LCD-skjermen. Bluetooth-ikonet vil forsvinne fra LCD-skjermen.

Valg av bakgrunns- og skriftfarge: Bakgrunnsfargen på skjermen og fargen på skriften kan bli satt til fire ulike kombinasjoner for å passe til interiøret og dashbordet i bilen:

1. Sort bakgrunn/hvit skrift 2. Sort bakgrunn/blå skrift 3. Sort bakgrunn/oransje skrift 4. Farge

Følg fremgangsmåten nedenfor: Page 21


1. 2.

Trykk og hold “MENU”-knappen inne i 3 sekunder for å komme inn i menyen for “Farge Innstillinger”. Bruk det roterbare hjulet for å bla deg til den fargen du ønsker og trykk på hjulet for å bekrefte og avslutte menyen.

Koble til AUX-IN: POPyourCAR 3.0 har en 3.5mm AUDIO-IN lydinngang nederst på enheten. Eksterne, analoge lydkilder fra iPad, iPhone, iPod, Nettbrett, Android-telefon og MP3-spillere etc. kan føres gjennom FM-senderen til bilstereoen din. Koble til en ekstern musikkspiller: Trykk på “MODE”-knappen til du finner “AUX IN”. Koble til en ekstern lydkilde som f.eks. iPad, iPhone, iPod eller MP3-spiller etc. inn i “AUDIO IN”-inngangen nederst på POPyourCAR 3.0 med den medfølgende 3.5mm lydkabelen.

Lade iPad/iPhone/iPod/smarttelefon/nettbrett/kamera: 1. Ved hjelp av USB-kabelen til f.eks. mobilen din, kan du lade dine USB-enheter hvis du plugger USB-kabelen inn i den doble USB-porten med 12v sigarettennerstikk.

2.

Koble den andre enden av kabelen til enheten du vil lade og ladingen vil starte. (Utgangseffekt ladeport: 5V, 1A, den nåværende USB-porten er sterk nok til å lade iPad).

Page 22


LCD-skjermens dimmekontroll: Når du kjører på natten, kan du kontrollere lysstyrkenivået på LCD-skjermen ved å trykke og holde “MODE”-knappen inne for å dimme ned skjermen. Trykk og hold “MODE”-knappen inne igjen for å returnere til normalt lysstyrkenivå. Forhåndsinnstilt lyskontroll for knappene: 5. Trykk og hold “MENU”-knappen inne for å komme inn i menyen. 6. Bruk det roterbare hjulet for å bla deg til “Belysning” og bekreft ved å trykke på hjulet. 7. Bruk det roterbare hjulet for å finne “PÅ” for å skru på knappelyset eller “AV” for å skru knappelyset av. Trykk på Bruk det roterbare hjulet for å bekrefte valget ditt. Velg språk: 1. Trykk og hold “MENU”-knappen inne for å komme inn i menyen. 2. Bruk det roterbare hjulet for å bla deg til “Språk” og bekreft ved å trykke på hjulet. 3.

Bruk det roterbare hjulet for å finne ditt ønskede språk og bekreft ved å trykke på hjulet.

Page 23


Gjenopprett fabrikkinnstillingene: 1. Trykk og hold “MENU”-knappen for å komme inn i menyen. 2. Bruk det roterbare hjulet for å bla deg til “Fabrikkinnstillinger” og bekreft ved å trykke på hjulet. 3. Bruk det roterbare hjulet for å velge “JA” eller “NEI”. Bekreft ved å trykke på hjulet. Sjekke enhetens programvareversjon: 1. Trykk og hold “MENU”-knappen inne for å komme inn i menyen. 2. Bruk det roterbare hjulet for å bla deg til “Programvareversjon” og bekreft ved å trykke på hjulet for å se enhetens nåværende programvareversjon. 3.

Trykk på det roterbare hjulet for å avslutte menyen.

Page 24


Produktspesifikasjoner: 1. Produktmodell: POPyourCAR 3.0 2. Radioformat: DAB+, FM-sender og DAB til DAB Service Following 3. DAB+ frekvens: Band III (174.00 –240.00MHz) 4. FM frekvens: 87.6—107.9MHz 5. Bluetooth: Versjon 4.0 6. Utgangseffekt: 1.0W, 8Ω 7. Lydinngang: 3.5mm stereokontakt 8. Lydutgang: 3.5mm stereokontakt 9. Strømutgang: 5V, 1A (lading av iPad2/iPhone/iPod/Androidtelefon etc.) 10. Strømkilde: Sigarettennerstikk (10V- 30V) 11. Mål: 226 x 115 x 68 mm 12. Nettovekt: Ca. 410g *Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel.

Page 25


Page 26


Please read this user manual carefully before using

this product.

Safety Instructions:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Do not use this radio near water. Clean with dry cloth. Do not block any ventilation openings. Do not use near heat objects. Use only accessories provided by manufacturer. Do not expose this radio to rain or moisture. Do not allow this unit to become exposed to water, steam, sand or other environmental hazards. Do not leave your radio where excessive heat could cause damage. Always have your attention directed at what is happening in the traffic. Save your 5 most used channels on the direct preset buttons. Do not perform other searches or menu settings while driving. This can lead to major traffic hazard and it can be a risk to your own and others' lives.

Page 27


Control Unit and Connectors

1

2

3 4 5

11

6 7 8 9

10 00 00

12 13 14

16

15

Page 28


Controls: 1. Power Switch 2. Rotary Encoder and Confirmation button 3. Preset button 4. Menu button 5. Phone/Play/Pause button 6. Mode/Dim button 7. Microphone 8. Direct preset 1-5 buttons 9. FM Frequency/ Service Following button 10. Audio-IN Jack 11. TFT color display 12. Audio Out Jack 13. DAB+ Antenna Jack 14. Hands-free built-in speaker 15. Power Supply Micro USB socket 16. Magnetic holder plate

Page 29


Main unit and accessories: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Micro USB Power Cable 3.5mm Audio Cable 3M invisible double-sided adhesive tape Dual USB charger for 12/24V Main unit, DAB+ receiver DAB+ active antenna for main unit Dashboard magnetic mounting holder

Note: All accessories are designed to work specifically with POPyourCAR 3.0. Please do not use third party cables as these may not work and cause warranty invalidation. Page 30


Operating your POPyourCAR 3.0 In-Car DAB+ Digital Radio Adaptor:

1.

Mount the POPyourCAR 3.0 In-Car DAB+ Radio adaptor to the dashboard using the provided magnetic mounting holder.

2.

Connect one end of the USB power supply cable to the Micro USB power socket at the back of POPyourCAR 3.0 and the other end to the dual USB car charger. Plug the dual USB car charger to the car cigar-lighter socket.

3.

Connect the antenna to the antenna jack. ATTENTION! Proper antenna installation is very important for a good reception result. For tips, see page 32. Turn on the power with the “POWER SWITCH” on the top of the unit and the display will show the POPyourCAR 3.0 logo, then the device will automatically scan all the local DAB+ channels and store them in the memory of the device until another “Auto Scan” is performed. During scanning, a scan moving bar will be shown in the display to indicate the progress and the total number of channels received. Once the scan is completed, you can select any DAB+ radio channel with the “ROTARY ENCODER”.

4.

5.

Page 31


Connecting/Mounting the DAB+ Antenna inside the car: Min. 4 cm clearance

Magentic grounding tap

Latest design amplifier box Antenna cable

Antenna film

1.

2.

Use a wipe to clean the windscreen and gently pull down the car roof liner. If the glass is cold, you should warm up the window to secure good adhesion. The antenna should be mounted vertically as indicated in diagram, not horizontally. Page 32


3.

4.

5.

6.

Insert the magnetic tap grounding tail to the car roof liner and ensure the magnetic tap contacts to the roof of the car. Since it is magnetic, it should “click� into place. When it is properly installed, the magnetic grounding tap should be straight and in parallel to the A-Pillar. Remove the adhesive backing from the antenna power amplifier black box and stick to the dry window glass. Make sure the glass is dry before attaching the antenna on the glass. Do not attach the transparent antenna film before you are sure that the glass lets the signal through where you stick it. If the transparent antenna film is overlapping with the heating wire or certain forms of shading in the windscreen, the reception performance will be affected. Stick the transparent antenna film to the glass as indicated in the diagram, gently applying pressure to remove any air bubbles. Tuck the cable behind A-Pillar and run it to the main unit POPyourCAR 3.0. Be aware of other equipment that may be here. Be especially aware of airbags.

Page 33


Magnetic grounding tap attach to car metal roof

Antenna amplifier box

Cable tucked insider A-Pillar

Antenna Cable

7.

You may use the 3M invisible double-sided adhesive tape and cut it into small pieces for fixing the position of the antenna cable.

8.

Do not attach the DAB+ antenna over heating wires, in a place that obstruct the driver's view, or in a place that can experience interference from metal. 9. Ensure that the signal gets through the window. Heat wires and certain forms of shading or sunfilter, may cause the signal not passing through. 10. If front windscreen is blocked by heating wires and/or sunfilter, or the reception is not good, you should try to install the antenna at the rear windows with the supplied long antenna cable. Page 34


Dashboard Magnetic Mounting Holder- 3M VHB Tape Application Techniques: 1.

2.

Bond strength is dependent upon the amount of adhesiveto-surface contact developed. Firm application pressure develops better adhesive contact & thus improves bond strength. To obtain optimum adhesion, the dashboard bonding surfaces must be clean dry and well unified.

3.

Initial tape application to surfaces at temperatures below 10°C (50°F) is not recommended because the adhesive becomes too firm to adhere readily. However once properly applied low temperatures holding is generally satisfactory.

3M Tape Dashboard Magnetic Mounting Holder with 3M VHB Tape

Page 35


Connecting the POPyourCAR 3.0 to your car stereo using an audio (line-out) cable 1. Press and hold the “MENU” button to enter menu mode, use the “ROTARY ENCODER” to search for “Audio Out” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER”. Use the “ROTARY ENCODER” to select “Line Out” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” and exit menu. A headphone icon “ ” will be displayed at the top of the blue bar.

2.

Connect your car audio stereo speaker “Aux-in” or “Line-in” to the “AUDIO OUT” jack at the bottom of POPyourCAR 3.0 with the provided 3.5mm audio cable.

Remark: In “Line Out” mode, there will be no FM transmission to the car stereo. Connecting POPyourCAR 3.0 to your car stereo using FM-transmission --Select FM Transmitting Frequency (Auto Mode):

1.

2.

Press and hold the “MENU” button to enter menu mode, use the “ROTARY ENCODER” to search for “Audio Out” and “FM Transmitter Out” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” again to exit menu. Short press “FREQ/SF” button to show FM transmitting frequency (TX FREQ) and then long press for 3 seconds to activate the automatic scanning of a “vacant” FM transmission frequency without interference with other channels. The scanning process will take 20-30 seconds to Page 36


scan the frequency automatically with a flashing display of “--.-MHZ” and stop at a “vacant” frequency. 3.

After a “vacant” frequency is found, press the “ROTARY ENCODER” button again to confirm and exit setting, or it will automatically confirm and exit the setting after 3 seconds. The selected “vacant” frequency (TX FREQ) will be shown at the top of the blue bar, e.g. TX108.0MHz

4.

Then tune your car FM radio system to match the selected “vacant” frequency (TX FREQ) for transmission of the audio signal from POPyourCAR 3.0 to your car stereo audio system.

--Select FM Transmitting Frequency (Manual Mode): 1. Short press the “FREQ/SF” button to enter FM transmitting frequency selection mode. 2. Then use the “ROTARY ENCODER” to select your favorite vacant frequency (based on your experience with known vacant frequencies in your area) which you would like to receive by your car radio. 3.

Once it is selected, press the “ROTARY ENCODER” to confirm and exit or the screen will go back to DAB+ mode automatically after 3 seconds and the selected frequency will be shown at the top of the blue bar, e.g. TX108.0MHz.

Remarks: “Vacant frequency” means there is no FM radio broadcasting content or noise when the frequency is selected. Page 37


Search and select DAB+ channels:

1.

Press the “MODE” button until “DAB+ Radio” mode is found

2.

Use the “ROTARY ENCODER” to select the desired DAB+ channel

3.

Or in “DAB+ Mode”, short press “MENU” button to enter Preview Mode, use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to select the desired DAB+ channel and press the “ROTARY ENCODER” button again to select

4.

You may also press and hold the “MENU” button to enter menu and select “DAB Autoscan” by using the “ROTARY ENCODER” to re-activate the “Auto Scan” process if you need to update the DAB+ radio channels

Remark: For normal use, you don’t have to perform the “DAB Autoscan” every time you use the car DAB+ radio unless there are newly added DAB+ channels, then you may need to perform the “DAB Autoscan” again. The scanning operation is similar with your home TV set. Service Information: DAB+ mode The Service Information display -The Service Information data will be displayed with scrolling text which is being broadcasted from the station. While listening to DAB+, the display will show the followings if applicable: 1. Channel Name 2. Frequency 3. Multiplex Name(DLS) 4. DAB+ icon Page 38


5. 6. 7. 8. 9. 10.

Signal Strength FM Transmitting Frequency Bluetooth Connection Status Audio Out Status Indicator Service Following On status Traffic Announcements ON status

Service Following ON/OFF Control: 1. Press the “MODE” button until you scroll the screen to “DAB” mode 2.

3.

In “DAB” mode, press and hold the “FREQ/SF” button to turn ON the service following function. An “ON” will be displayed on the LCD screen and an “S/F” white icon will appear at the top of the display. Repeat the same procedure to turn OFF the service following function and an “OFF” will be displayed in the LCD screen. “S/F” icon will also disappear from the LCD screen. When “S/F” icon turns red from white for a specific DAB station, it means that DAB station supports S/F feature and the device has detected it, however, it is not switched over yet. Once it is switched to other region, the S/F icon will be turned white again. Remark: Upon certain situations, you may want to turn off the S/F function to prevent the radio from switching between equally strong transmitters from different areas. For application where SF feature is not used, it is recommended to turn off the SF function.

Page 39


Traffic Announcements ON/OFF Control: 1. Press and hold the “MENU” button to enter the menu 2. Use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to select “Traffic Announcement” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” 3. Use the “ROTARY ENCODER” to select “ON” or “OFF” for the function of traffic announcements and confirm it by pressing the “ROTARY ENCODER” and to exit the menu. 4. To cancel an active traffic announcement, simply press the “PLAY/PAUSE” button. POPyourCAR 3.0 will return to the radio station you were listening to. Remark: 1. It is recommended to enable the traffic announcements function if you want to receive important traffic information. 2. When TA is ON and while you are listening to music through Bluetooth streaming from your phone or through line-in, the device will automatically switch to traffic announcements when a TA signal is detected.

Manage Preset Stations Storing Preset Stations: To program and store your favorite DAB+ preset stations using the direct numeric buttons (1-5) on the front of the device: Page 40


1.

In DAB mode, use the “ROTARY ENCODER’ to select a favorite DAB+ station, 2. Press and hold any of the selected numeric buttons (1-5) to store your first favorite preset DAB+ stations. Repeat the same procedure for other favorite DAB+ stations and numeric buttons. You may program and store more than 5 favorite DAB+ preset stations by using the following procedure: 1.

To select a favorite DAB+ station using the “ROTARY ENCODER”,

2.

Press and hold the “PRESET” button for 3 seconds to enter “MEMORY” mode.

3.

Use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to select a number in memory to store your favorite station,

4.

Press the “ROTARY ENCODER” to confirm and exit “PRESET” mode. A “Stored Successfully” message will be displayed.

Safe Driving Mode – recalling the Direct Preset Stations:

1.

During driving, it is highly recommended to recall your favorite DAB+ stations by simply pressing direct preset numeric button 1-5 on the front of device. It is simple and safe to use.

Page 41


2

Or short press “PRESET” button to enter preset preview mode to show all the preset DAB+ stations and use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to recall a Preset Station and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER”. Removal of Preset Stations: To delete all your favorite DAB+ preset stations, press and hold the “MENU” button to enter menu mode, use the “ROTARY ENCODER” to search for “Delete All Presets” and select “YES” or “NO” by pressing the “ROTARY ENCODER” to confirm. If “YES” is selected, then all the memory of presets will be cleared. Managing the Wireless streaming devices: Pairing a Phone: Paring a phone with POPyourCAR 3.0 for the first time, follow the below procedures: 1. Press the “MODE” button until you find “Bluetooth” mode. 2.

In “Bluetooth” mode, press and hold the “PLAY/PAUSE” button to turn ON the Bluetooth function. Then press and hold “FREQ/SF” button to activate the POPyourCAR 3.0 device into pairing mode, a message of “Pairing in progress” will be shown,

3.

From your phone, turn on Bluetooth and search for Bluetooth peripherals, a list of available Bluetooth peripherals will be displayed,

Page 42


4.

Select “POP DAB+” in the list and once connection is established, the Bluetooth screen will display “Connected” and a Bluetooth icon will be shown at the top of the blue bar.

Remark: the pairing time may take several seconds to one minute depend on various brands or models of phone. 5. In “Paring in progress” mode, if you want to stop connecting, you can always short press “PLAY/PAUSE” button to stop searching and return to non-connected mode. Remark: during the process of re-connecting to last connected phone, it may take several seconds to one minute for re-connecting depending on phone model. In the re-connecting process, the Bluetooth icon at the top of the blue bar will be flashing and the LCD will show “Not Connected”. 6.

You can disconnect an existing connected phone by pressing and holding “FREQ/SF” button to force POPyourCAR 3.0 into pairing mode to connect another new phone.

Remark: The flashing of Bluetooth icon indicates the Bluetooth is not connected and once it is connected, the icon will stop flashing. Manage Phone Call: 1.

When there is an incoming call, POPyourCAR 3.0 rings with a ringtone, short press “PLAY/PAUSE” button to answer a call and at the same time the speaker phone volume and talk time will be displayed at the bottom of the screen, you may use the “ROTARY ENCODER” to adjust the volume level,

Page 43


2.

If you don’t want to pick up the call, press and hold the “PLAY/PAUSE” button to decline a call.

3.

To end a call, short press the “PLAY/PAUSE” button.

Selecting Bluetooth Phone Voice to your Car Stereo through the FM transmitter or the Built-in Speaker: 1. Press and hold the “MENU” button to enter menu,

2.

Use the “ROTARY ENCODER” to scroll down the menu to select “Hands Free Speaker” and press the “ROTARY ENCODER” to confirm,

3.

In “HANDS FREE SPEAKER” menu, use “ROTARY ENCODER” to select “Built-in Speaker” or “Car Speaker” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” again. Use the “ROTARY ENCODER” to adjust the voice volume to your desired level when it is in “Built-in Speaker” mode. When it is in “Car Speaker” mode, the voice volume can only be adjusted by car stereo volume control button. A “Car Speaker” will be displayed at the bottom of the LCD.

4. 5.

Remarks: 1. The Built-in speaker only works for phone voice when it is connected via Bluetooth.

Page 44


2. When the “Car Speaker” is selected, the phone voice can be fed into the car stereo by either using Line Out or FM transmitter. Managing Bluetooth Music Playback to your Car Stereo through FM transmitter: 1. In Bluetooth mode with your phone connected, playback music files from Bluetooth phones, select the music file from your phone and playback via Bluetooth (Refer to your phone user guide for more information), 2. In the “Audio Out” menu, make sure you have selected “FM Transmitter Out” mode 3. Press the “FREQ/SF” button to enter FM transmitting frequency selection mode, 4.

Then use the “ROTARY ENCODER” to select your favorite vacant frequency

5.

Press “PLAY/PAUSE” button to play or pause the music playback

6.

Use the “ROTARY ENCODER” to select the next or previous songs.

Remarks: 1. Once your phone is paired to POPyourCAR 3.0, the connection between both devices will be automatically reestablished each time you enter your vehicle if Page 45


POPyourCAR 3.0 is powered on. POPyourCAR 3.0 automatically connects itself to the last phone you used with it. If you want to connect POPyourCAR 3.0 to another phone you already paired but not the last one, you have to first disconnect the last phone by selecting “Forget this Device” in your Phone Bluetooth setting. Then press and hold the “FREQ/SF” button to enter pairing mode again. 2. 3.

You may pair up to eight Bluetooth devices with POPyourCAR 3.0, If you want to connect POPyourCAR 3.0 to another phone while the first phone is still in connection, you may force the first phone to disconnect by press and hold “FREQ/SF” button to enter pairing mode again and a flashing Bluetooth icon will appear at the top of the display. Then you may pair to a new phone. This operation only works when the new phone has not been paired with POPyourCAR 3.0 before.

Bluetooth ON/OFF Control: 1. Press the “MODE” button until you find “Bluetooth” mode. 2. In “Bluetooth” mode and under no incoming call, press and hold the “PLAY/PAUSE” button to turn ON the Bluetooth function. “ON” will be displayed on the LCD screen and a Bluetooth icon will appear at the top of the display. Repeat the same procedure to turn OFF the Bluetooth function and “OFF” will be displayed on the LCD screen. The Bluetooth icon will also disappear from the LCD screen. Page 46


Selection of Screen Background and Font color: The color of the screen background and font can be set to four different combinations to match with your overall car dashboard colors: 1. black background/white font 2. black background/blue font 3. black background/orange font 4. color* *To set to “color”, follow the procedure below: 1.

Press and hold the “MENU” button for 3 seconds to enter “Color Setting” menu mode.

2.

Use the “ROTARY ENCODER” to scroll and select your favorite color by pressing the “ROTARY ENCODER” to confirm and exit the menu.

Connecting AUX-IN:

POPyourCAR 3.0 features a 3.5mm AUDIO-IN jack at the bottom of the device. External analog audio sources from iPad, iPhone, iPod, Tablet, Android phone or MP3 players etc. can be fed wirelessly through FM transmission into your car stereo audio system. To connect an external music player: Press the “MODE” button until you see “AUX IN” mode. Connect an external audio source such as iPad, iPhone, iPod or MP3 player Page 47


etc. into the “AUDIO IN” jack at the bottom of POPyourCAR 3.0 with the provided 3.5mm audio cable. Charging iPad/iPhone/iPod/mobile phones/tablets/camera: 1. Using your mobile phone USB cable and plugging the USB connector into the dual USB car charger with 12V socket, 2.

Connect the other end of the cable to your device and start charging. (Charging Power Output: 5V, 1A, the current is big enough for iPad charging) LCD display Dimmer Control: When driving at night, you may control the brightness level of the color LCD display by pressing and holding the “MODE” button to dim the display. Press and hold the “MODE” button again to return to normal brightness level. Preset Button Light Control: 1. Press and hold the “MENU” button to enter menu 2. Use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to select “Button Light” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” 3. Use the “ROTARY ENCODER” to select “ON” or “OFF” for button light and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” again. Page 48


Select Language: 1. Press and hold the “MENU” button to enter menu 2. Use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to find “Language” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” again. 3.

Use the ‘ROTARY ENCODER” to find your desired language and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER”.

Restore factory setting: 1. Press and hold the “MENU” button to enter menu. 2. Use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to find “Factory Reset” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER”.

3.

Use the “ROTARY ENCODER” to select “YES” or “NO” for the reset and confirmed by pressing the “ROTARY ENCODER”.

Checking the Software Version of the device: 1. 2.

Press and hold the “MENU” button to enter menu. Use the “ROTARY ENCODER” to scroll up or down to find “Software Version” and confirm by pressing the “ROTARY ENCODER” to see the current software version of the device.

3.

Press “ROTARY ENCODER” to exit menu. Page 49


Product Specification: 1. Product Model: POPyourCAR 3.0 2. Radio format support: DAB+, FM Transmitter and DAB to DAB Service following 3. DAB+ frequency: Band III (174.00 –240.00MHz) 4. FM transmission frequency: 87.6—107.9MHz 5. Bluetooth: Version 4.0 6. Speaker phone output: 1.0W, 8Ω 7. Audio IN: 3.5mm stereo jack 8. Audio Out: 3.5mm stereo jack 9. Power Output: 5V, 1A (charging for iPad2/iPhone/iPod/Android Phone etc.) 10. Power Source: Car Cigar-lighter Socket (10V- 30V) 11. Dimension: 226 x 115 x 68 mm 12. Net weight: 410g (approx.) *The information in this user manual is subject to change without prior notice.

Page 50

Profile for Sahaga AS

POPyourCAR 3.0 - user manual  

POPyourCAR 3.0 - user manual  

Profile for sahagaas