__MAIN_TEXT__

Page 1

1


Vennligst les nøye igjennom denne brukerveiledningen før du bruker produktet. Sikkerhetsinstruksjoner: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ikke bruk denne enheten i nærheten av vann. Rengjøres med en tørr klut. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke bruk denne enheten nær varme objekter. Bruk kun medfølgende tilbehør levert av produsenten. Ikke utsett enheten for regn eller fuktighet. Ikke tillat denne enheten å bli utsatt for vann, damp, sand eller andre miljøfarer. Ikke forlat enheten der sterk varme kan skade den. Ha alltid oppmerksomheten din rettet mot det som skjer i trafikken. Lagre dine 4 mest brukte kanaler på direktevalgknappene. Utfør ikke andre søk eller menyinnstillinger mens du kjører. Dette kan medføre stor trafikkfare og risiko for eget og andres liv.

2


Kontroller og tilkoblinger

Kontroller: 1 3/MODUS

Trykk for å velge den 3. Forvalg-knappen. Trykk og hold inne for å bytte MODUS. I BT-modus, trykk og hold inne for å dimme LCD-skjermen. 2 4/FREKVENS Trykk for å velge den 4. Forvalg-knappen. Trykk og hold inne for FM TX frekvensvalg. I BT-modus, trykk og hold inne for å pare Bluetooth-enheter. 3 Roterbart Roter for å navigere deg gjennom meny- og stasjonslisten. hjul Trykk for å velge en forvalgt stasjon eller for å bekrefte. Trykk og hold inne for å lagre en forvalgt stasjon. I BT-modus, roter for å velge forrige eller neste sang. 3


4

5 6 7 8 9

2/SF

Trykk for å velge den 2. forvalg-knappen. Trykk og hold inne for å slå S/F PÅ eller AV. I BT-modus, trykk og hold inne for å slå BT PÅ/AV I BT-modus, avspille/pause-knapp Trykk for å velge den 1. Forvalg-knappen. Trykk og hold inne for å komme inn i MENY 12v sigarettenner-adapter 3.5mm Aux-inn eller Aux-ut USB-port til å lade dine eksterne enheter

DAB+ antennekontakt

1/MENY

Hovedenhet og tilbehør: 1. 2. 3. 4.

Hovedenhet, DAB+ mottaker Lirkeverktøy i plast 3.5mm Lydkabel DAB+ aktiv antenne til hovedenheten

4


Merk: Alt tilbehør er utviklet for å fungere spesielt med POPyourCAR 2.3. Vennligst ikke bruk tredjepartskabler og tilbehør, da dette kanskje ikke vil fungere og derfor forårsake garanti-invaliditet.

Betjening av din POPyourCAR 2.3 digitalradioadapter: 1.

2.

3.

4.

Koble antennen til antennekontakten. OBS! Korrekt antenneinstallasjon er svært viktig for et godt mottakelsesresultat. For tips, se side 6. Koble POPyourCAR 2.3 til bilens 12v sigarettenner strømkontakt. Enheten vil bli slått på og skjermen vil vise “POPyourCAR 2.3”-logoen. Deretter vil enheten automatisk gjøre et søk etter alle de lokale DAB+ kanalene og lagre dem i minnet, helt til et nytt “Autosøk” utføres. Under søket vil en skanningslinje vises på skjermen for å indikere fremdriften til søket og det totale antallet kanaler som er funnet. Når søket er fullført, kan du velge en DAB+ radiokanal ved å vri på det “ROTERBARE HJULET”.

5


Montering av DAB+ antennen inne i bilen:

Min. 4 cm

Magnetisk jordingskontakt

Antennekabel Antenneforsterker

Antennefilm

1.

Bruk en tørr klut for å rengjøre frontruten på innsiden, slik at det ikke er noe vann eller dugg der når du skal montere antennen. Hvis glasset er kaldt, bør du varme opp ruten for å sikre god vedheft (min. 10°C).

6


2.

3.

4.

5. 6.

Antennen må monteres vertikalt, som vist på illustrasjonen, IKKE horisontalt. Dra forsiktig ned biltaksforingen med det medfølgende lirkeverktøyet i plast. Sett inn den magnetiske jordingskontakten og forsikre deg om at den har kontakt med metalltaket på bilen. Siden den er magnetisk skal den “klikke” på plass. Fjern den selvklebende baksiden fra antenneforsterkeren og fest den til vindusglasset. Forsikre deg om at glasset er tørt før du monterer antennefilmen. Ikke kleb fast antennen før du er sikker på at glasset slipper signalet gjennom der du kleber den fast. Pass også på at du ikke fester antennefilmen over f.eks. varmetråder, dette kan gjøre at signalet ikke slipper gjennom og at du får dårlig mottak. Fest den transparente antennefilmen til glasset som vist på bildet. Legg forsiktig press på filmen for å fjerne eventuelle luftbobler. Putt kabelen bak A-stolpen og trekk den til hovedenheten POPyourCAR 2.3 med hjelp av lirkeverktøyet i plast. Vær oppmerksom på at annet utstyr kan ligge her, er du usikker, forsøk å dytte antennekabelen lett under trekket. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle airbags.

7


Magnetisk jordingskontakt Antenneforsterker Kabel plassert under A-stolpen

7.

8.

9.

Du kan bruke den medfølgende, gjennomsiktige, dobbeltsidige 3M-tapen og klippe den i små remser for å fikse posisjonen til antennekabelen. Ikke fest DAB+ antennen over varmetråder, på et sted som hindrer førerens sikt eller på et sted der antennen kan oppleve forstyrrelser fra metall etc. Sikre deg at ruten slipper gjennom signalet. Varmetråder, anti-knus-matter og visse former for solskjerming, kan medføre at signalet ikke slipper gjennom.

10. Hvis frontruten er blokkert av varmetråder, bør antennen monteres på passasjersidevinduet istedenfor.

Koble POPyourCAR 2.3 til bilstereoen med lydkabel 1.

Trykk og hold MENU inne for å komme inn i menyen og bla deg til LYD UT og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne AUX OUT og bekreft og avslutt menyen ved å trykke på det

8


2.

ROTERBARE HJULET. Et hodetelefonikon “ ” vil vises øverst på den blå linjen. Koble den medfølgende 3.5mm lydkabelen til 3.5mm AUX-utgangen på siden av POPyourCAR 2.3 og koble den så til AUX-inngangen på bilstereoen. Merk: I AUX OUT-modus, vil det ikke være noen FM-overføring til bilstereoen.

Koble POPyourCAR 2.3 til bilstereoen med FM-overføring Velg FM-overføringsfrekvens (Auto-modus): 1. Trykk og hold MENU-knappen inne for å komme inn i menyen. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne LYD UT og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne AUX IN/FM ut og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Dette vil aktivere FM-overføringsmodus. 2. Trykk og hold inne FREQ-knappen for å vise FM-overføringsfrekvens (TX Freq). 3. Trykk og hold FREQ-knappen inne igjen for å aktivere det automatiske søket etter en ledig sendefrekvens uten forstyrrelser fra andre kanaler. Søkeprosessen vil ta 20-30 sekunder. En blinkende visning av ---.-MHZ vil vises på skjermen, før den stopper på en ledig frekvens. 4. Etter at en ledig frekvens er funnet, trykk på det ROTERBARE

9


HJULET for å bekrefte og avslutte innstillingen, eller så vil den automatisk bekrefte og avslutte etter 3 sekunder. Den valgte, ledige frekvensen vil bli vist øverst til høyre på skjermen, f.eks. TX 108.0MHz. 5.

Juster nå frekvensen på FM-bilradioen din slik at den matcher den valgte "ledige" frekvensen for overføring av lydsignalet fra POPyourCAR 2.3 til bilstereoens lydsystem.

Velg FM-overføringsfrekvens (Manuelt modus): 1. 2.

3.

Trykk og hold FREQ-knappen inne for å gå inn i valgmodus for FM-sendefrekvens. Bruk deretter det ROTERBARE HJULET for å finne den ledige frekvensen du ønsker å bruke (basert på din erfaring med kjente, ledige frekvenser i ditt område) på bilradioen. Når frekvensen er valgt, trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte og avslutte, eller så vil skjermen gå tilbake til DAB+ modus automatisk etter 3 sekunder og den valgte frekvensen vil bli vist øverst på den blå linjen, f.eks. TX108.0MHz.

Bemerkning: “Ledig frekvens” betyr at det ikke er noe FM-radiosendingsinnhold eller støy på denne frekvensen da den ble valgt.

10


Søk og velg DAB+ kanaler: 1. 2.

3.

I Bluetooth- eller AUX IN-modus, trykk på MODE-knappen gjentatte ganger til du finner “DAB+ Radio”-modus. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne den ønskede DAB+ kanalen. Eller trykk og hold MENU inne for å komme inn i menyen og bruk det ROTERBARE HJULET for å finne “FORHÅNDSVISNING” og den ønskede DAB+ kanalen og trykk på det ROTERBARE HJULET igjen for å velge og avslutte.

4.

Du kan også trykke og holde inne MENU-knappen for å komme inn i menyen og velge “DAB Autosøk” ved å trykke på det ROTERBARE HJULET for å re-aktivere “Autosøk”-prosessen, hvis du trenger å oppdatere DAB+ stasjonene. Bemerkning: For normalt bruk trenger du ikke å utføre “DAB Autosøk” hver gang du bruker POPyourCAR 2.3, med mindre det har blitt lagt til nye DAB+ kanaler, da kan det hende du må utføre et “DAB Autosøk” igjen.

DAB+ Serviceinformasjon Relevant serviceinformasjonsdata som er kringkastet av radiostasjonen, vil bli vist som rullerende tekst på skjermen til POPyourCAR 2.3. Mens du lytter til DAB+, vil skjermen vise følgende, om det er aktuelt/gjeldende: 1. Kanalnavn

11


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Multiplex-navn (DLS) DAB+ ikon Tid og Dato Signalstyrke FM sendefrekvens/overføringsfrekvens Bluetooth tilkoblingsstatus Lydutgang statusindikator Service Following (SF) PÅ-status Trafikkmeldinger (TA) PÅ-status

Service Following PÅ/AV-kontroll: 1. I “DAB”-modus, trykk og hold inne S/F-knappen for å slå PÅ Service Following-funksjonen. “PÅ” vil vises på skjermen og et hvitt “S/F”-ikon vil dukke opp øverst på skjermen. Gjenta denne fremgangsmåten for å slå AV Service Following-funksjonen og “AV” vil vises på skjermen. “S/F”-ikonet vil forsvinne fra skjermen. 2. Når “S/F”-ikonet blir rødt på en spesifikk DAB-stasjon, betyr det at stasjonen støtter S/F-funksjonen og at enheten har oppdaget det, men at den ikke har byttet over. Når den blir byttet til andre regioner, vil S/F-ikonet bli hvitt igjen. Bemerkning: Ved gitte situasjoner kan det lønne seg å slå av S/F-funksjonen for å unngå at radioen skifter mellom like sterke sendere fra ulike områder. For anvendelse der S/F-funksjonen ikke brukes, er det anbefalt å slå S/F-funksjonen av.

12


Trafikkmeldinger PÅ/AV: 1. Trykk og hold MENU-knappen inne for å komme inn i menyen. 2. Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til “Trafikkmeldinger” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. 3. Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge om trafikkmeldinger skal være “PÅ” eller “AV” og trykk på det ROTERBARE HJULET for å velge og avslutte menyen. Når TA er “PÅ”, vil et TA-ikon vises øverst til høyre på skjermen. 4. For å avbryte en aktiv trafikkmelding, trykk på S/F-knappen og POPyourCAR 2.3 vil returnere til radiostasjonen du hørte på. Bemerkninger: 1. Det er anbefalt å aktivere trafikkmelding-funksjonen hvis du ønsker å motta viktig trafikkinformasjon. 2. Når TA er PÅ og du lytter til musikk på Bluetooth med mobilen din eller er på Linjeinngang, vil enheten automatisk bytte til trafikkmeldinger når et TA-signal er funnet.

13


Administrer forhåndsinnstilte stasjoner Lagre forhåndsinnstilte stasjoner: Programmere og lagre dine DAB+ favorittstasjoner ved hjelp av de nummererte direktevalgknappene (1-4) foran på enheten: 1. I DAB-modus, bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til den stasjonen du ønsker å lagre og trykk og hold inne det ROTERBARE HJULET for å lagre din første DAB+ favorittstasjon i minne 1 (nummerknapp 1) og trykk så på det ROTERBARE HJULET for å lagre den. 2. Gjenta denne fremgangsmåten for å lagre andre favorittstasjoner i minne 2 (nummerknapp 2) osv. Du kan lagre mer enn 4 forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjoner ved hjelp av følgende fremgangsmåte: 1. Finn frem til den DAB+ favorittstasjonen du ønsker å forhåndsinnstille ved hjelp av det ROTERBARE HJULET. 2. Trykk og hold inne det ROTERBARE HJULET for å komme inn i “MINNE”-modus. 3. Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg opp eller ned for å velge et nummer i minnet (5-30) der du vil lagre din favorittstasjon. 4. Trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte og avslutte “FORVALG”-modus. “Lagre vellykket” vil vises på skjermen.

14


Trafikksikkert Kjøremodus – hente forhåndsinnstilte stasjoner: 1. Mens du kjører er det sterkt anbefalt at du henter frem dine DAB+ favorittstasjoner ved å trykke på de nummererte forvalgsknappene (1-4) foran på enheten. Det er enkelt og trygt å bruke. 2. Du kan også trykke på det ROTERBARE HJULET for å komme inn i forhåndsvisningsmodus for å vise alle de forvalgte DAB+ stasjonene og bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg opp eller ned for å hente frem en forvalgt stasjon. Bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Slette forhåndsinnstilte stasjoner: For å slette alle dine forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjoner, trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i menyen. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne “Slett forvalg” og velg “JA” eller “NEI” ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Hvis “JA” er valgt, vil alle de forhåndsinnstilte stasjonene i minnet bli slettet.

Administrere dine Bluetooth-enheter: Koble til en smarttelefon: Når du sammenkobler en smarttelefon til POPyourCAR 2.3 for første gang, følg fremgangsmåten nedenfor: 1. I DAB-modus, trykk og hold inne MODE for å komme inn i “Bluetooth”-modus.

15


2.

3.

4.

5.

6.

Trykk og hold inne S/F-knappen for å slå PÅ Bluetooth-funksjonen. Trykk og hold inne FREQ-knappen for å aktivere paringsmodus på POPyourCAR 2.3, “Sammenkobling pågår” vil vises på skjermen. Slå på Bluetooth-funksjonen på telefonen din og søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter, en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vil vises. Velg “POP DAB+” fra denne listen og når tilkoblingen er etablert, vil skjermen vise “Tilkoblet” og et Bluetooth-ikon vil vises øverst på den blå linjen. Bemerkning: sammenkoblingstiden kan ta flere sekunder og opp til et minutt, avhengig av merke og telefonmodell. Hvis du vil stoppe sammenkoblingen når radioen er i “Sammenkobling pågår”-modus, kan du trykke på S/F-knappen. Da vil søket stoppe og returnere til ikke-tilkoblet modus. Bemerkning: under prosessen med å koble til telefonen, kan det ta flere sekunder og opptil et minutt før tilkoblingen er ferdig, avhengig av telefonmodell og merke. I tilkoblingsprosessen vil Bluetooth-ikonet på den øverste, blå linjen på skjermen blinke og skjermen vil vise “Ikke tilkoblet”. Du kan koble fra en eksisterende tilkoblet telefon ved å trykke og holde inne FREQ-knappen for å tvinge POPyourCAR 2.3 inn i sammenkoblingsmodus for å koble til en ny telefon.

16


Bemerkning: Blinkingen av Bluetooth-ikonet indikerer at Bluetooth ikke er tilkoblet. Når den er tilkoblet, vil ikonet slutte og blinke.

Administrere Bluetooth-musikk til din Bilstereo gjennom FM-senderen: 1. I Bluetooth-modus når telefonen din er tilkoblet, velg musikkfilen fra telefonen din og spill den av via Bluetooth (Referer til bruksanvisningen til telefonen din for mer informasjon). 2. I “Lyd Ut”-menyen, forsikre deg om at du har valgt “AUX IN/FM ut”-modus. 3. Trykk på FREQ-knappen for å komme inn i valgmodus for FM-senderfrekvens. 4. Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge den ledige frekvensen du ønsker å bruke. 5. Tykk på PLAY/PAUSE-knappen for å spille av eller pause musikkavspillingen. 6. Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge neste eller forrige sang. Bemerkninger: 1. Når telefonen din er sammenkoblet med POPyourCAR 2.3, vil tilkoblingen mellom de to enhetene automatisk bli re-etablert hver gang du setter deg inn i bilen og POPyourCAR 2.3 er slått på. POPyourCAR 2.3 kobler seg

17


2. 3.

automatisk til den forrige telefonen du brukte den med. Hvis du vil koble POPyourCAR 2.3 til en annen telefon du tidligere har paret den med, men at dette ikke var den forrige du brukte den med, må du først koble fra den forrige telefonen. Dette gjør du ved å velge “Glem denne enheten” i Bluetooth-innstillingene på telefonen din. Etter det, trykk og hold inne FREQ-knappen for å gå inn i sammenkoblingsmodus igjen. Du kan sammenkoble til sammen 8 Bluetooth-enheter med POPyourCAR 2.3. Hvis du ønsker å koble POPyourCAR 2.3 til en annen telefon mens den første telefonen fortsatt er tilkoblet, må du tvinge den første telefonen til å koble seg fra ved å trykke og holde inne “FREQ”-knappen for å komme inn i sammenkoblingsmodus igjen og et blinkende Bluetooth-ikon vil dukke opp øverst på skjermen. Da kan du pare adapteren til en ny telefon. Denne handlingen fungerer bare når den nye telefonen ikke har blitt koblet sammen med POPyourCAR 2.3 tidligere.

Bluetooth PÅ/AV-kontroll: 1. I DAB-modus, trykk og hold inne MODE-knappen for å komme inn i modusvalg og trykk på MODE-knappen gjentatte ganger til du finner “Bluetooth”-modus. 2. I “Bluetooth”-modus, trykk og hold inne S/F-knappen for å slå PÅ Bluetooth-funksjonen. “PÅ” vil vises på skjermen og et Bluetooth-ikon vil dukke opp øverst på skjermen. Gjenta den samme prosedyren for å slå AV

18


Bluetooth-funksjonen og “AV” vil vises på skjermen. Bluetooth-ikonet vil også forsvinne fra skjermen.

Valg av bakgrunns- og skriftfarge: Bakgrunnsfargen på skjermen og fargen på skriften kan bli satt til fire ulike kombinasjoner for å passe til interiøret og dashbordet i bilen: 1. Sort bakgrunn/hvit skrift 2. Sort bakgrunn/blå skrift 3. Sort bakgrunn/oransje skrift 4. Farge* *For å sette innstillingen “farge”, følg fremgangsmåten nedenfor: 1. Trykk og hold inne MENU-knappen i 3 sekunder for å komme inn i menyen og bla deg til “Farge Innstillinger”. 2. Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til den fargen du ønsker og trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte og avslutte menyen. Koble til AUX-IN: POPyourCAR 2.3 har en 3.5mm AUX-INNGANG på venstre side. Eksterne, analoge lydkilder fra iPad, iPhone, iPod, Nettbrett, Android-telefon eller MP3-spillere etc. Kan avspilles gjennom adapteren til bilstereosystemet.

19


Koble til en ekstern musikkspiller: I DAB-modus, trykk og hold inne MODE-knappen og trykk på MODE gjentatte ganger til du finner “AUX IN”-modus. Koble en ekstern lydkilde, som f.eks. iPad, iPhone, iPod eller MP3-spiller, inn i AUX-inngangen nederst på POPyourCAR 2.3 med den medfølgende 3.5mm lydkabelen.

Lade iPad/iPhone/iPod/mobiltelefon/nettbrett/kamera: 1. Ved hjelp av USB-kabelen til f.eks. mobilen din, kan du lade dine USB-enheter hvis du plugger USB-kabelen inn i USB-porten på POPyourCAR 2.3.

2.

Koble den andre enden av kabelen til enheten du vil lade og ladingen vil starte. (Utgangseffekt ladeport: 5V, 1A, den nåværende USB-porten er sterk nok til å lade en iPad).

Dimmekontroll for LCD-skjermen: Når du kjører på natten, kan du kontrollere lysstyrkenivået på LCD-skjermen. I “Bluetooth”-modus eller “AUX-IN”-modus, trykk og hold inne MODE-knappen for å dimme ned skjermen. Trykk og hold inne MODE-knappen igjen for å returnere til normalt lysstyrkenivå. Du kan også trykke på MENU og bla deg til “LCD Dimmeinnstilling” og velge “Høy” eller “Lav” lysstyrke.

20


Velg språk: 1. Trykk og hold MENU-knappen inne for å komme inn i menyen. 2. Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til “Språk” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. 3. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne ditt ønskede språk og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Gjenopprett fabrikkinnstillinger: 1. Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i menyen. 2. Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til “Fabrikkinnstillinger” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. 3. Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge om du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene “JA” eller “NEI” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Sjekke enhetens programvareversjon: 1. Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i menyen. 2. Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg opp eller ned for å finne “Programvareversjon” og bekreft ved å trykke på det

21


ROTERBARE HJULET for å se enhetens nåværende programvareversjon. 3.

Trykk på det ROTERBARE HJULET for å avslutte menyen.

Tekniske spesifikasjoner 1.

Produktmodell: POPyourCAR 2.3

2.

Radioformatstøtte: DAB+, FM-sender og DAB til DAB Service Following

3.

DAB+ frekvens: Band III (174.00 –240.00MHz)

4.

FM-senderfrekvens: 87.6—107.9MHz

5.

Bluetooth: Versjon 4.0

6.

Aux INN/UT: 3.5mm stereokontakt

7.

Strømutgang: 5V, 1A (lading av iPad2/iPhone/ iPod/Android-telefon etc.)

8.

Strømkilde: Sigarettennerstikk (10V- 30V)

9.

Mål: 140mm x 78mm x 62mm

10. Nettovekt: 130g *Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel.

22


23


Please read this user manual carefully before using this product. Safety Instructions:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Do not use this radio near water. Clean with dry cloth. Do not block any ventilation openings. Do not use near heat objects. Use only accessories provided by manufacturer. Do not expose this radio to rain or moisture. Do not allow this unit to become exposed to water, steam, sand or other environmental hazards. 8. Do not leave your radio where excessive heat could cause damage. 9. Always have your attention directed at what is happening in the traffic. Save your 4 most used channels on the direct preset buttons. Do not perform other searches or menu settings while driving. This can lead to major traffic hazard and it can be a risk to your own and others' lives.

24


Controls and Connectors

Controls: 1 3/MODE 2 4/FREQ 3 Rotary Encoder

rd

Short press for 3 preset button Long press for change of MODE In BT mode, long press to dim the LCD display th Short press for 4 preset button Long press for FM TX frequency selection In BT mode, long press to enter pairing mode Rotate to navigate the menu and station Short press to select preset station or confirm Long press to store preset station In BT mode, rotate to select prev or next song

25


5 6 7 8 9 4

nd

2/SF

Short press for 2 preset station Long press to turn S/F ON or OFF In BT mode, long press to turn BT ON/OFF In BT mode, play/pause button st 1/MENU Short press for 1 preset station Long press to open menu 12V cigarette adaptor 3.5mm Aux-IN or Aux-Out jack USB socket for external device charging

DAB+ antenna connector

Main Unit and Accessories: 1. 2. 3. 4.

Main unit DAB+ receiver Plastic pry tool 3.5mm Audio Cable DAB/DAB+ active antenna for main unit

26


Note: All accessories are designed to work specifically with POPyourCAR 2.3. Please do not use third party cables as these may not work and cause warranty invalidation.

Operating your POPyourCAR 2.3 In-Car DAB+ Digital Radio Adaptor: 1.

2. 3.

4.

Connect the antenna to the antenna jack. ATTENTION! Proper antenna installation is very important for a good reception result. See tips page 28. Insert the POPyourCAR 2.3 to the car 12V power socket. The device will be turned on and the display will show “POPyourCAR 2.3” logo, then the device will automatically scan all the local DAB/DAB+ channels and store them in the memory of the device until another “Auto Scan” is performed. During scanning, a scan moving bar will be shown in the display to indicate the progress and the total number of channels found. Once the scan is completed, you can select any DAB/DAB+ radio channel via the “ROTARY ENCODER”.

27


Connecting/Mounting the DAB+ Antenna inside the car:

Min. 4 cm

Magnetic grounding tap

Antenna cable Latest design amplifier box

Antenna film

1. 2.

Use a wipe to clean the windscreen. If the glass is cold, you should warm up the window to secure good adhesion. The antenna should be mounted vertically as indicated in the diagram, not horizontally.

28


3.

Gently pull down the car roof liner with the help of the provided plastic pry tool, insert the magnetic grounding tap and ensure the magnetic tap contacts to the metal roof of the car. Since it is magnetic, it should “click� into place.

4.

Remove the adhesive backing from the antenna power amplifier box and stick to the dry window glass. Make sure the glass is dry before attaching the antenna on the glass. Do not attach the antenna before you are sure that the glass lets the signal through where you stick it by making sure the antenna film is not overlap with the heating wires which will affect the reception performance.

5.

6.

Stick the transparent antenna film to the glass as indicated in the diagram, gently applying pressure to remove any air bubbles.

Tuck the cable behind A-Pillar and run it to the main unit POPyourCAR 2.3 with the help of plastic pry tool. Be aware of other equipment that may be here. Be especially aware of airbags. Magnetic grounding tap Antenna amplifier box Cable tucked insider A-Pillar

29


7.

You may use the 3M invisible double-sided adhesive tape and cut it into small pieces for fixing the position of the antenna cable. 8. Do not attach the DAB+ antenna over heating wires, in a place that obstruct the driver's view, or in a place that can experience interference from metal. 9. Ensure that the signal gets through the window. Heating wires and certain forms of shading, may cause the signal not passing through. 10. If front windscreen is blocked by heating wires, the antenna is recommended to be installed at the rear windows.

Selecting Audio Output – Aux Out 1.

2.

Press and hold the MENU button to enter menu mode and scroll to select AUDIO OUT and confirm by pressing ROTARY ENCODER again. Use the ROTARY ENCODER to select AUX OUT and confirm by pressing the ROTATRY ENCODER button to exit menu. A headphone icon “ ” will be shown at the top of the blue bar. Connect the supplied 3.5mm Audio Cable to the 3.5mm AUX Out jack on the left side of the POPyourCAR 2.3 and then connect to the Aux IN of the car stereo. Note: In AUX OUT mode, there will be no FM transmission to the car stereo.

30


Selecting Audio Output – FM Transmission Select FM Transmitting Frequency (Auto Mode): 1. Press and hold the MENU button to enter menu mode. Use the ROTARY ENCODER to select AUDIO OUT and confirm by pressing ROTARY ENCODER again. Use the ROTARY ENCODER to select AUX IN/FM OUT and confirm by pressing the ROTARY ENCODER button. This will enable FM transmission mode. 2. Press and hold the FREQ button to show FM transmitting frequency (TX Frequency). 3. Press and hold FREQ button again to activate the automatic scanning of a vacant transmission frequency without interference with other channels. The scanning process will take 20-30 seconds and is accompanied by a flashing display of ---.-MHZ, before stopping at a vacant frequency. 4. After a vacant frequency is found, press the ROTARY ENCODER to confirm and exit the setting or this will occur automatically after 3 seconds. The selected vacant frequency will be shown at the top right of the display, e.g. TX 108.0MHz 5. Tune your car FM radio system to match the selected vacant frequency for transmission of the audio signal from POPyourCAR 2.3 to your car stereo audio system. Select FM Transmitting Frequency (Manual Mode):

31


1.

Press and hold FREQ button to enter FM transmitting frequency selection mode. Then use the ROTARY ENCODER to select the desired vacant frequency (based on your experience with known vacant frequencies in your area) which you would like to receive by your car radio.

2.

3.

Once it is selected, press the “ROTARY ENCODER” to confirm and exit or the screen will go back to DAB+ mode automatically after 3 seconds and the selected frequency will be shown at the top of the blue bar, e.g. TX108.0MHz. Remarks: “Vacant frequency” means there is no FM radio broadcasting content or noise when the frequency is selected.

Search and select DAB+ channels: 1. 2.

3.

In Bluetooth or AUX IN mode, press the MODE button until “DAB+ Radio” mode is found. Use the ROTARY ENCODER to select the desired DAB+ channel. Or press and hold MENU to enter menu and use the ROTARY ENCODER to select the “PREVIEW” and the desired DAB+

32


channel and press the ROTARY ENCODER button again to select and exit. 4. You may also press and hold the MENU button to enter menu and select “DAB Autoscan” by pressing the ROTARY ENCODER to re-activate the “Auto Scan” process if you need to update the DAB+ radio channels. Remark: For normal use, you don’t have to perform the “DAB Autoscan” every time you use the car DAB+ radio unless there are newly added DAB+ channels, then you may need to perform the “DAB Autoscan” again.

DAB+ Service Information Relevant service information data broadcasted by the radio station will be displayed with scrolling text on the screen of the POPyourCAR 2.3. While listening to DAB+, the display will show the following if applicable: 1. Channel Name 2. Multiplex Name(DLS) 3. DAB+ Icon 4. Time and Date 5. Signal Strength 6. FM Transmitting Frequency 7. Bluetooth Connection Status 8. Audio Out Status Indicator 9. Service Following ON status 10. Traffic Announcements ON status Service Following ON/OFF Control:

33


1.

2.

In “DAB” mode, press and hold the S/F button to turn ON the service following function. An “ON” will be displayed on the LCD screen and an “S/F” white icon will appear at the middle of the display. Repeat the same procedure to turn OFF the service following function and an “OFF” will be displayed in the LCD screen. “S/F” icon will also disappear from the LCD screen. When “S/F” icon turns red from white for a specific DAB station, it means that DAB station supports S/F feature and the device has detected it, however, it is not switched over yet. Once it is switched to other region, the S/F icon will be turned white again.

Remark: Upon certain situations, you may want to turn off the S/F function to prevent the radio from switching between equally strong transmitters from different areas. For application where S/F feature is not used, it is recommended to turn off the S/F function. Traffic Announcements ON/OFF Control: 1. Press and hold the MENU button to enter the menu 2. Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to select “TA Setting” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER 3. Use the ROTARY ENCODER to select “ON” or “OFF” for the function of traffic announcements and confirm it

34


4.

by pressing the ROTARY ENCODER and to exit the menu. When TA is “ON�, a TA icon will be shown at right top of the screen. To cancel an active traffic announcement, simply press the S/F button. POPyourCAR 2.3 will return to the radio station you were listening to.

Remark: 1. It is recommended to enable the traffic announcements function if you want to receive important traffic information. 2. When TA is ON and while you are listening to music through Bluetooth streaming from your phone or through line-in, the device will automatically switch to traffic announcements when a TA signal is detected. Manage Preset Stations Storing Preset Stations: To program and store your favorite DAB+ preset stations using the direct numeric buttons (1-4) on the front of the device: 1. In DAB mode, tune to your favorite DAB+ station, then press and hold ROTARY ENCODER to store your first

35


favorite DAB+ station in memory 1 (number button 1) and then press ROTARY ENCODER to store it. 2. Repeat the same procedure to store another favorite DAB+ station in memory 2 (number button 2) and so on. You may program and store more than 4 favorite DAB+ preset stations by using the following procedure: 1. To select a favorite DAB+ station using the ROTARY ENCODER, 2. Press and hold the ROTARY ENCODER button to enter “MEMORY” mode. 3. Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to select a number in memory from 5-30 to store your favorite station, 4. Press the ROTARY ENCODER to confirm and exit “PRESET” mode. A “Stored Successfully” message will be displayed.

Safe Driving Mode – recalling the Direct Preset Stations:

1.

2.

During driving, it is highly recommended to recall your favorite DAB+ stations by simply pressing direct preset numeric button 1-4 on the front of device. It is simple and safe to use while driving. You may also press ROTARY ENCODER button to enter preset preview mode to show all the preset DAB+ stations

36


and use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to recall a Preset Station and confirm by pressing the ROTARY ENCODER again.

Removal of Preset Stations: To delete all your favorite DAB+ preset stations, press and hold the MENU button to enter menu mode, use the ROTARY ENCODER to search for “Delete All Presets” and select “YES” or “NO” by pressing the “ROTARY ENCODER” to confirm. If “YES” is selected, then all the memory of presets will be cleared.

Managing the Wireless streaming devices: Pairing a Phone: Paring a phone with POPyourCAR 2.3 for the first time, follow the below procedures: 1. In DAB mode, press and hold the MODE button to enter “Bluetooth” mode. 2. Press and hold the S/F button to turn ON the Bluetooth function. Then press and hold FREQ button to activate the POPyourCAR 2.3 device into pairing mode, a message of “BT Pairing” will be shown, 3. From your phone, turn on Bluetooth and search for Bluetooth peripherals, a list of available Bluetooth peripherals will be displayed, 4. Select “POP DAB+” in the list and once connection is established, the Bluetooth screen will display “Connected”

37


5.

and a Bluetooth icon will be shown at the top of the screen. Remark: the pairing time may take several seconds to one minute depend on various brands or models of phone. In “BT Paring” mode, if you want to stop connecting, you can always press S/F button to stop searching and return to non-connected mode.

Remark: during the process of re-connecting to last connected phone, it may take several seconds to one minute for re-connecting depending on phone model. In the re-connecting process, the Bluetooth icon at the top of the screen will be flashing and the LCD will show “Not Connected”. 6.

You can disconnect an existing connected phone by press and hold FREQ button to force POPyourCAR 2.3 into pairing mode to connect another new phone. Remark: The flashing of Bluetooth icon indicates the Bluetooth is not connected and once it is connected, the icon will stop flashing.

Managing Bluetooth Music Playback to your Car Stereo through FM transmitter: 1. In Bluetooth mode with your phone connected, playback music files from Bluetooth phones, select the music file from your phone and playback via Bluetooth (Refer to your phone user guide for more information),

38


2. 3.

In the “Audio Out” menu, make sure you have selected “AUX IN/FM OUT” Press the FREQ button to enter FM transmitting frequency selection mode,

4.

Then use the ROTARY ENCODER to select your favorite vacant frequency

5.

Press PLAY/PAUSE button to play or pause the music playback

6.

Use the ROTARY ENCODER to select the next or previous songs. Remarks: 1. Once your phone is paired to POPyourCAR 2.3, the connection between both devices will be automatically re-established each time you enter your vehicle if POPyourCAR 2.3 is powered on. POPyourCAR 2.3 automatically connects itself to the last phone you used with it. If you want to connect POPyourCAR 2.3 to another phone you already paired but not the last one, you must first disconnect the last phone by selecting “Forget this Device” in your Phone Bluetooth setting. Then press and hold the FREQ button to enter pairing mode again. 2. You may pair up to eight Bluetooth devices with POPyourCAR 2.3,

39


3.

If you want to connect POPyourCAR 2.3 to another phone while the first phone is still in connection, you may force the first phone to disconnect by press and hold “FREQ” button to enter pairing mode again and a flashing Bluetooth icon will appear at the top of the display. Then you may pair to a new phone. This operation only works when the new phone has not been paired with POPyourCAR 2.3 before.

Bluetooth ON/OFF Control: 1. In DAB mode, press and hold the MODE button to enter mode selection and press MODE button again until you find “Bluetooth” mode. 2. In “Bluetooth” mode, press and hold the S/F button to turn ON the Bluetooth function. “ON” will be displayed on the LCD screen and a Bluetooth icon will appear at the top of the display. Repeat the same procedure to turn OFF the Bluetooth function and “OFF” will be displayed on the LCD screen. The Bluetooth icon will also disappear from the LCD screen. Selection of Screen Background and Font color: The color of the screen background and font can be set to four different combinations to match with your overall car dashboard colors: 1. black background/white font 2. black background/blue font 3. black background/orange font 4. color*

40


*To set to “color”, follow the procedure below: 1. Press and hold the MENU button to enter “Color Setting” menu mode. 2. Use the ROTARY ENCODER to scroll and select your favorite color by pressing the ROTARY ENCODER to confirm and exit the menu. Connecting AUX-IN: POPyourCAR 2.3 features a 3.5mm AUX-IN jack on the left-hand side. External analog audio sources from iPad, iPhone, iPod, Tablet, Android phone or MP3 players etc. can be fed wirelessly through FM transmission into your car stereo audio system.

To connect an external music player: In DAB mode, press and hold the MODE button to enter mode selection and press MODE button again until you see “AUX IN” mode. Connect an external audio source such as iPad, iPhone, iPod or MP3 player etc. into the “AUX” jack on the left-hand side of POPyourCAR 2.3 with the provided 3.5mm audio cable.

Charging iPad/iPhone/iPod/mobile phones/tablets/camera: 1. Using your mobile phone USB cable and plugging the USB connector into the USB socket of the POPyourCAR 2.3

41


2.

Connect the other end of the cable to your device and start charging. (Charging Power Output: 5V, 1A, the current is big enough for iPad charging)

LCD display Dimmer Control: When driving at night, you may control the brightness level of the color LCD display. In “Bluetooth” mode or “AUX-IN” mode, press and hold the MODE button to dim the display. Press and hold the MODE button again to return to normal brightness level. You may also go to the MENU and scroll to find LCD Dimmer to select “High” or “Low” for the brightness control.

Select Language: 1. Press and hold the MENU button to enter menu 2. Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to find “Language” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER again. 3. Use the ROTARY ENCODER to find your desired language and confirm by pressing the ROTARY ENCODER. Restore factory setting: 1. Press and hold the MENU button to enter menu.

42


2.

3.

Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to find “Factory Reset” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER. Use the ROTARY ENCODER to select “YES” or “NO” for the reset and confirmed by pressing the ROTARY ENCODER.

Checking the Software Version of the device:

1. 2.

3.

Press and hold the MENU button to enter menu. Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to find “Version” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER to see the current software version of the device. Press ROTARY ENCODER to exit menu.

Technical Specifications 1.

Product Model: POPyourCAR 2.3

2.

Radio format support: DAB/DAB+, FM Transmitter and DAB to DAB Service following

3.

DAB+ frequency: Band III (174.00 –240.00MHz)

43


4.

FM transmission frequency: 87.6—107.9MHz

5.

Bluetooth: Version 4.0

6.

Aux IN/OUT Jack: 3.5mm stereo jack

7.

Power Output: 5V, 1A (charging for iPad2/iPhone/ iPod/Android Phone etc.)

8.

Power Source: Car Cigar-lighter Socket (10V- 30V)

9.

Dimensions: 140mm x 78mm x 62mm

10. Net Weight: 130g *Information in this user manual is subject to change without prior notice.

44

Profile for Sahaga AS

POPyourCAR 2.3 - user manual  

POPyourCAR 2.3 - user manual  

Profile for sahagaas