__MAIN_TEXT__

Page 1

1


Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker produktet. Sikkerhetsinstruksjoner: 1.

Ikke bruk denne enheten i nærheten av vann.

2.

Rengjøres med en tørr klut.

3.

Ikke blokker ventilasjonsåpningene.

4.

Ikke bruk denne enheten nær varme objekter.

5.

Bruk kun medfølgende tilbehør levert av produsenten.

6.

Ikke utsett enheten for regn eller fuktighet.

7.

Ikke tillat denne enheten å bli utsatt for vann, damp, sand eller andre miljøfarer.

8.

Ikke forlat enheten der sterk varme kan skade den.

9.

Ha alltid oppmerksomheten din rettet mot det som skjer i trafikken. Utfør ikke søk eller meny-innstillinger mens du kjører. Dette kan medføre stor trafikkfare og risiko for eget og andres liv.

2


Innhold 4

Kontroller/knapper

6

DAB+ antenneinstallasjon

9

Drift av din POPyourCAR 2.1

9

Velge lydutgang

12 DAB+ søk 12 DAB+ Serviceinformasjon 13 Service Following og Trafikkmeldinger 15 Forvalgte favorittstasjoner 18 Aux-inn 19 Innstillinger 22 Tekniske spesifikasjoner

3


Kontroller/knapper 6

1 2

5 4 3

7 9

8

Kontroller: 1. 3.5mm AUX-inngang 2. MENY/MODUS-knapp/4 3. FORVALG/3 4. Knapp/2 5. Knapp/1 6. 3.5mm AUX-utgang 7. USB-port 8. Antennekabelkontakt 9. Svanehals

4


1

4

2

3

Hovedenhet og tilbehør: 1. 2. 3. 4.

DAB+ aktiv antenne med vindusmontering 3M dobbeltsidig tape 3.5mm lydkabel Hovedenhet DAB+ mottaker

Merk: Alt tilbehør er utviklet for å fungere spesielt med POPyourCAR 2.1. Vennligst ikke bruk tredjepartskabler, da dette kanskje ikke vil fungere og forårsake garanti-invaliditet.

5


DAB+ Antenneinstallasjon Magnetisk jordingskontakt

Antenneforsterker Antennekabel Antennefilm

DAB+ Antennediagram Magnetisk jordingskontakt Antenneforsterker Kabel plassert under A-stoplen

Antennekabel

6


1.

Antennen monteres på passasjersiden av frontruten. Sikre at det er 4 cm avstand fra siden av frontruten til den vertikale antennefilmen som vist. Min. 4 cm avstand

2. 3. 4.

5.

6.

Bruk en tørr klut for å rengjøre frontruten på innsiden, slik at det ikke er noe vann eller dugg der når du skal montere og dra forsiktig ned biltaksforingen. Hvis glasset er kaldt, bør du varme opp ruten for å sikre god vedheft og dra forsiktig ned biltaksforingen. Antennen må monteres vertikalt, ikke horisontalt. Er du usikker på monteringen, kontakt et godkjent verksted i ditt område for å få råd om monteringen. Sett inn den magnetiske jordingskontakten og forsikre deg om at den har kontakt med bilens tak. Siden den er magnetisk skal du høre at den ”klikker” på plass. Forsikre deg om at glasset er tørt før du monterer antennefilmen. Ikke kleb fast antennen før du er siker på at glasset slipper signalet gjennom der du kleber den fast.

7


7.

8. 9.

Fjern den selvklebende baksiden og fest den nedre horisontale delen av antennefilmen til frontruten. Vær forsiktig så du ikke berører den klebrige siden av antennefilmen. Fest antennen til glasset og forsiktig legg press på for å fjerne eventuelle luftbobler. Putt antennekabelen bak A-stolpen og trekk den ned til der POPyourCAR 2.1 skal bli montert. Vær oppmerksom på at annet utstyr kan ligge her, er du usikker, forsøk å dytte antennen lett under trekket. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle airbags. Sørg for at du ikke ødelegger for eventuelle andre kabler som er montert her.

10. Du kan bruke 3M dobbeltsidig tape og klippe den i små remser for å feste antennekabelen. 11. Ikke fest DAB+ antennen over varmetråder, på et sted som hindrer førerens sikt eller på et sted der antennen kan oppleve forstyrrelser fra metall. 12. Se etter metallisk varmebelegg (solfilter) på bilens frontrute hvis du har problemer med DAB+ tilkoblingen. 13. Antennen kan også monteres på de bakre vinduene.

8


For din egen sikkerhet, ikke trekk kablene slik at de forstyrrer driften av kjøretøyet, eller gjennom en plassering som ville forstyrre funksjonen av kollisjonsputene.

Drift av din POPyourCAR 2.1 1.

2.

3.

Koble antennen som er montert på vinduet til antennekabelkontakten. OBS! Korrekt antenneinstallasjon er veldig viktig for å kunne få godt mottak. Se tips på side 6. Sett POPyourCAR 2.1 inn i bilens 12v sigarettenneruttak og skjermen vil vise POPyourCAR 2.1 oppstartsskjermen. Enheten vil nå gjøre en automatisk skanning etter alle tilgjengelige DAB+ stasjoner og lagre dem i enhetens minne til en ny “Auto Scann” blir utført. Under skanning, vil en bevegelig linje bli vist på skjermen for å indikere progresjonen og antallet stasjoner funnet. Når skanningen er ferdig, kan du velge hvilken som helst DAB+ radiostasjon ved å bruke “<” eller “>”-knappen.

Velge lydutgang – AUX-ut 1.

Trykk og hold MENU/MODE-knappen for å komme inn i menyen. Bruk “<” eller “>” for å finne Lyd ut og bekreft ved å trykke på MENU/MODE. Bruk “<” eller “>” for å

9


finne Linje ut og bekreft og avslutt menyen ved å trykke på MENU/MODE. Et hodetelefonikon “ ” vil bli vist øverst på skjermen. 2. Koble den medfølgende 3.5mm lydkabelen til 3.5mm Linjeutgangen på siden av POPyourCAR 2.1 og koble den så til Aux-inngangen på bilstereoen. Merk: I LINJE UT modus vil det ikke være noen FM-overføring til bilstereoen. Velge utgangslyd – FM-sender Velg FM-sendingsfrekvens (Auto-modus): 1. Trykk og hold MENU/MODE-knappen inne for å komme inn i menyen. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne Lyd ut og bekreft ved å trykke på MENU/MODE. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne FM-sender Ut og bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen. Dette vil aktivere FM-sendingsmodus. 2. Trykk og hold MENU/MODE-knappen inne for å komme inn i menyen. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne TX-innstilling og bekreft ved å trykke på MENU/MODE. Trykk og hold PRESET-knappen inne for å aktivere en automatisk skanning av ledige sendingsfrekvenser uten forstyrrelser fra andre stasjoner. Skanneprosessen vil ta ca. 10 sekunder og er ledsaget av en blinkende visning av ”---.-MHZ”, før den stopper på en ledig frekvens.

10


3.

4.

Etter en ledig frekvens har blitt funnet, trykk på MENU/MODE-knappen for å bekrefte og avslutte innstillingen. Eller så vil dette skje automatisk etter 5 sekunder. Den valgte, ledige frekvensen vil bli vist øverst til høyre på skjermen, f.eks. TX 108.0MHz. Still ditt FM-bilradiosystem slik at det matcher den valgte ledige frekvensen for overføring av lydsignalet fra POPyourCAR 2.1 til bilstereoens lydsystem.

Velg FM-sendingsfrekvens (Manuelt modus): 1.

2.

3.

Trykk og hold MENU/MODE-knappen inne for å komme inn i menymodus. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne Lyd ut og bekreft ved å trykke på MENU/MODE. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne FM Ut og bekreft ved å trykke på MENU/MODE. Dette vil aktivere FM sendingsmodus. Trykk og hold MENU/MODE-knappen inne for å komme inn i menyen. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne TX-innstilling og bekreft ved å trykke på MENU/MODE. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne den ledige frekvensen du ønsker å motta gjennom din bilradio. Når frekvensen har blitt valgt, trykk på MENU/MODE-knappen for å bekrefte og avslutte. Hvis MENU/MODE-knappen ikke har blitt trykket på innen 5 sekunder, vil POPyourCAR 2.1 gå tilbake til normalt DAB+ modus og den valgte frekvensen vil automatisk oppdateres og bli vist øverst til høyre på skjermen.

11


DAB+ søk 1. 2. 3.

4.

Trykk på MENU/MODE-knappen gjentatte ganger til du finner DAB-modus. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne den ønskede DAB+ stasjonen. Alternativt, for å se DAB+ stasjonene i en liste, trykk og hold “>”-knappen inne, bruk så “<” eller “>”-knappen for å bla opp eller ned for å velge den ønskede stasjonen og trykk på MENU/MODE-knappen for å velge. Du kan også trykke og holde MENU/MODE-knappen inne for å komme inn i menyen og finne og velge “DAB Autosøk” ved å bruke “<” eller “>”-knappen for å reaktivere “Autosøk”-prosessen hvis du trenger å oppdatere DAB+ radiostasjonene.

Merk: For normalt bruk, trenger du ikke å utføre et Autosøk hver gang du bruker DAB+ radioen. Du kan trenge og utføre et nytt Autosøk kun hvis det nylig har blitt lagt til nye DAB+ stasjoner.

DAB+ Serviceinformasjon Relevant serviceinformasjon kringkastet av radiostasjonen vil bli vist med rullerende tekst på skjermen til din POPyourCAR 2.1.

12


Når du lytter til DAB+, vil skjermen vise følgende om det er tilgjengelig: 1. Stasjonsnavn 2. Multiplex-navn(DLS) 3. DAB+ ikon 4. Klokkeslett 5. Dato 6. Signalstyrke 7. FM Sendingsfrekvens 8. Statusindikator for lydutgang 9. Service Following PÅ-status 10. Trafikkmeldinger PÅ-status

DAB til DAB Service Following PÅ/AV-kontroll: 1.

Trykk på MENU/MODE-knappen gjentatte ganger til du finner “DAB”-modus.

2.

I “DAB”-modus, trykk og hold “<”-knappen inne for å slå PÅ DAB til DAB Service Following-funksjonen. “S/F PÅ” vil vises på skjermen og et hvitt “S/F”-ikon vil dukke opp på skjermen. Gjenta denne prosedyren for å slå AV Service Following-funksjonen og “S/F AV” vil bli vist i rødt på skjermen. “S/F”-ikonet vil også forsvinne fra skjermen.

3.

Når “S/F”-ikonet går fra hvitt til rødt på en spesifikk DAB-stasjon, betyr det at DAB-stasjonen støtter

13


S/F-funksjonen og at enheten har oppdaget det, men den har ikke blitt slått over ennå. Når den er byttet til en annen region, vil S/F-ikonet bli hvitt igjen.

Bemerkning: Ved gitte situasjoner kan det lønne seg å slå av S/F-funksjonen for å unngå at radioen skifter mellom like sterke sendere fra ulike områder. For anvendelse der S/F-funksjonen ikke brukes, er det anbefalt å slå av S/F-funksjonen.

Trafikkmeldinger PÅ/AV-KONTROLL: 1. Trykk og hold "MENU/MODE"-knappen inne for å gå inn i menyen. 2. Bruk "<" eller ">"-knappen for å bla opp eller ned for å finne "TA Innstilling" og bekreft ved å trykke på "MENU/MODE"-knappen. 3. Bruk "<" eller ">" knappen "for å finne "PÅ" eller "AV" og bekreft valget ved å trykke på "MENU/MODE" og for å gå ut av menyen. 4. Når "TA Innstilling" er slått PÅ, vil "TA"-ikonet vises i på skjermen. Når du mottar trafikkmelding, vil "TA ON AIR" vises på skjermen. 5. Hvis du vil avbryte en aktiv trafikkmelding, trykker du på "PRESET"-knappen. POPyourCAR 2.1 vil gå tilbake til radiostasjonen du lyttet til.

14


Bemerkning: 1. Det anbefales å aktivere trafikkmelding-funksjonen hvis du ønsker å motta viktig trafikkinformasjon. 2. Når TA er PÅ og mens du lytter til musikk via linje-inngang, vil enheten automatisk skifte til trafikkmeldinger når et TA-signal er oppdaget.

Forvalgte favorittstasjoner

Lagre forvalgte favorittstasjoner: For å programmere og lagre dine DAB+ favorittstasjoner: 1. I DAB-modus, bruk “<” eller “>”-knappen for å finne frem til den stasjonen du ønsker å lagre i det forvalgte minnet. 2. Trykk og hold PRESET-knappen inne i 3 sekunder for å komme inn i Lagre forvalg-modus. 3. Bruk “<” eller “>”-knappen for å bla deg opp eller ned og velg det nummeret i minnet du ønsker å lagre din favorittstasjon på. 4. Trykk på PRESET-knappen for å bekrefte og avslutte. “Lagre vellykket” vil vises på skjermen.

15


Hente en forvalgt stasjon: For å velge og lytte til din lagrede forvalgte stasjon: 1. Trykk på PRESET-knappen for å komme inn i Hente forvalg-modus. 2. Bruk “<” eller “>”-knappen for å bla deg opp eller ned for å velge den forvalgte stasjonen du vil lytte til. 3. Trykk på PRESET-knappen for å bekrefte og avslutte eller trykk på MENU/MODE for å avslutte PRESET-modus.

Enkelt og sikkert med Direkte Forvalgs-modus: For å gi en enkel og trygg kjøreopplevelse, finnes det 4 direkte knapper til forhåndsinnstilte stasjoner (1-4). Når Direkte Forvalg er valgt, vil knappene automatisk være stilt inn til å være direkte hurtigtaster 1-4. For å stille inn direkte forvalgs-modus, følger du fremgangsmåten nedenfor: 1. Trykk og hold "MENU/MODE"-knappen inne for å gå inn i menyen 2. Bruk "<" eller ">"-knappen for å bla opp eller ned for å finne "Direkte Forvalg", og bekreft ved å trykke på "MENU/MODE"-knappen.

16


3. 4.

5.

6.

Bruk "<" eller ">"-knappen for å finne "PÅ" eller "AV" for funksjonen av direkte hurtigtaster og bekrefte det ved å trykke på "MENU/MODE" og for å gå ut av menyen. Når Direkte Forvalg er valgt, vil de 4 første favorittstasjonene du har lagret i minnebanken automatisk bli tildelt 1-4 direkte hurtigtaster. Trykk på en av 1-4-knappene for å hente en favorittstasjon. Under Direkte Forvalg-modus, trykk og hold "1"-knappen inne for å slå "PÅ" eller "AV" DAB Service Following-funksjonen. Trykk og hold "2"-knappen inne for å veksle mellom "Aux-In" og "DAB+"-modus. Å trykke en gang på "3"-knappen vil avbryte en aktiv trafikkmelding og POPyourCAR 2.1 vil gå tilbake til radiostasjonen du lyttet til. For å gjenoppta normal driftsmodus, trykk og hold "4"-knappen inne for å gå inn i menymodus og slå "AV" direkte forvalgs-modus.

Slette de forvalgte stasjonene: For å slette alle de forvalgte favorittstasjonene dine, trykk og hold "MENU/MODE"-knappen inne for å komme inn i Menymodus, bruk "<" eller ">"-knappen for å finne "Slette forvalg" og bekreft ved å trykke på "MENU/MODE". Bruk "<" eller ">" for å velge "JA" eller "NEI". Hvis "JA" er valgt, vil alle de forvalgte stasjonene i minnet bli borte.

17


Aux-inn

POPyourCAR 2.1 har en 3.5mm AUX-inngang på høyre side. Eksterne analoge lydkilder (iPad, iPhone, iPod, nettbrett, Android-telefoner eller MP3-spillere) kan bli ført trådløst via FM-senderen til bilstereoens lydsystem. Koble til en ekstern musikkspiller: Trykk på MENU/MODE-knappen gjentatte ganger til du finner “AUX IN”-modus. Koble en ekstern lydkilde som f.eks. iPad2/iPhone/iPod eller MP3-spiller inn i “AUX IN”-kontakten på høyre side av POPyourCAR 2.1 med den medfølgende 3.5mm lydkabelen og forsikre deg om at POPyourCAR 2.1 står på FM ut under Lyd ut-modus. Hvis du ikke kan finne FM ut, trykk og hold MENU/MODE-knappen inne for å komme inn i menyen; 1. Bruk “<” eller “>”-knappen for å bla deg til Lyd ut, trykk på MENU/MODE-knappen for å bekrefte, 2. Bruk “<” eller “>”-knappen for å velge FM Ut og bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen. Lade iPad/iPhone/iPod/smarttelefon/nettbrett/kamera: 1. Bruk mobiltelefonens USB-kabel og koble den inn i USB-porten på POPyourCAR 2.1.

18


2.

Koble den andre enden av kabelen til enheten du vil lade og ladingen begynner. (Utgangseffekt: 5V, 1A, den nåværende ladeporten er kraftfull nok for å lade iPad).

Innstillinger

Bakgrunnsfarge på skjerm og skriftfarge Bakgrunnsfargen på skjermen og fargen på skriften kan bli satt til fire ulike kombinasjoner for å passe til bilens interiør og dashbord: 1. Sort bakgrunn/hvit skrift 2. Sort bakgrunn/blå skrift 3. Sort bakgrunn/oransje skrift 4. Farge For å stille farge, følg prosedyren nedenfor: 1. Trykk og hold MENU/MODE-knappen for å komme inn i menyen og bruk “<” eller “>”-knappen for å bla deg opp eller ned for å velge Fargeinnstillinger og bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen. 2. Bruk “<” eller “>”-knappen for å bla deg til den ønskede fargen og trykk på MENU/MODE-knappen for å bekrefte og avslutte menyen.

19


LCD-skjermens dimmekontroll 1. Når du kjører på natten kan du kontrollere lysstyrkenivået på LCD-skjermen ved å trykke og holde MENU/MODE-knappen inne og bruke “<” eller “>”-knappen for å finne LCD Dimmeinnstillinger, bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen. 2. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne HØY eller LAV og trykk på MENU/MODE for å bekrefte og avslutte. Valg av språk 1. Trykk og hold MENU/MODE-knappen inne.

2.

Bruk “<” eller “>”-knappen for å bla deg til Språk og bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen.

3.

Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne frem til det språket du ønsker å bruke og bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen.

Gjenopprett til fabrikkoppsett 1. Trykk og hold MENU/MODE-knappen inne 2. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne Nullstill til fabrikkoppsett og bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen.

20


3.

Bruk “<” eller “>”-knappen for å velge mellom JA eller NEI og bekreft ved å trykke MENU/MODE-knappen.

Programvareversjon 1. Trykk og hold MENU/MODE-knappen inne. 2. Bruk “<” eller “>”-knappen for å finne Versjon og bekreft ved å trykke på MENU/MODE-knappen. Nå kan du se enhetens nåværende programvareversjon på skjermen. 3. Trykk på PRESET-knappen for å avslutte menyen.

21


Tekniske spesifikasjoner 1.

Radioformat: DAB+, FM-sender og DAB til DAB Service Following

2.

DAB+ frekvens: Band III (174.00 –240.00MHz)

3.

FM-sendingsfrekvens: 87.6—107.9MHz

4.

AUX-inn/ut: 3.5mm stereokontakt

5.

Utgangseffekt: 5V, 1A (lading for iPad2/iPhone/iPod/Android-telefon etc.)

6.

Strømkilde: Bilens sigarettennerkontakt (10V- 30V)

7.

Mål: 210 x 105 x 70 mm

8.

Nettovekt: 118g

*Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel.

22


23


Please read carefully before using this product.

Safety Instructions 1.

Do not expose this radio to rain or moisture.

2.

Clean with a dry cloth.

3.

Do not block any ventilation openings.

4.

Do not use near heater vents.

5.

Use accessories provided by manufacturer.

6.

Do not leave your radio where excessive heat could cause damage.

7.

Always have your attention directed at what is happening in the traffic. Do not perform searches or menu settings while driving. This can lead to major traffic hazard and it can be a risk to your own and others' lives.

24


Contents 26 Controls and Connectors 28 DAB+ Antenna Installation 31 Operating POPyourCAR 2.1 31 Selecting Audio Output 34 DAB+ Search 35 DAB+ Service Information 35 Service Following 36 Traffic Announcements 37 Preset Stations 40 Aux In 41 Settings 44 Technical Specifications

25


Controls and Connectors 6

1 2

5 4 3

7 9

8

Controls:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.5mm Aux-In Jack MENU/MODE button/4 PRESET button/3 Button/2 Button/1 3.5mm Aux-Out Jack Cable USB socket SMB antenna connector Goose Neck

26


1

4

2

3

Main Unit and Accessories: 1. 2. 3. 4.

DAB+ window mount active antenna 3M invisible double-sided adhesive tape 3.5mm Audio Cable Main unit DAB+ receiver

Note: All accessories are designed to work specifically with POPyourCAR 2.1. Please do not use third party cables as these may not work and cause warranty invalidation.

27


DAB+ Antenna Installation Magnetic grounding pad

Latest design amplifier box Antenna cable

Antenna film

DAB+ Antenna Diagram Magnetic grounding pad contact to car metal roof

Antenna amplifier box Cable tucked insider A-Pillar

Antenna Cable

28


4cm min. Clearance

1.

2. 3. 4. 5.

The antenna should be fitted on the passenger side of the front windscreen. Ensure that there is a 4cm gap from the side of the windscreen to the vertical strip of the antenna film as shown. Wipe the inside of the windscreen were the antenna is to be fitted. The antenna should be mounted vertically, not horizontally. If the glass is cold, you may need to warm the glass to ensure good adhesion and gently pull down the car roof liner. Insert the magnetic tap grounding tail and ensure the magnetic tap contacts to the roof of the car. Since it is magnetic, it should â&#x20AC;&#x153;clickâ&#x20AC;? into place.

29


6. 7.

8.

9.

Remove the adhesive backing of the antenna power amplifier box and stick to the window glass. Make sure the glass surface is dry before attaching the antenna on the glass. Do not attach the antenna before you are sure that the glass lets the signal through where you stick it. Remove the adhesive backing and stick the lower horizontal section of the antenna film to the windscreen, applying pressure to remove any air bubbles. Be careful not to touch the sticky side of the antenna film. Tuck the antenna cable and route it down the A-Pillar to where POPyourCAR 2.1 is to be mounted. Ensure you do not trap any cable as you go and be aware of other equipment that may be there. Be especially aware of airbags.

10. You may use the 3M invisible double-sided adhesive tape and cut it into small pieces for fixing the position of the antenna cable. 11. Do not attach the DAB+ antenna over heating wires, in a place that obstruct the driver's view, or in a place that can experience interference from metal. 12. Check for metallic heat coating (sun filter) on your carâ&#x20AC;&#x2122;s front window if you are having issues with DAB+ connectivity.

30


13. The antenna can also be mounted to the rear side of the windows.

For your safety, do not run the cables so that they interfere with operation of the vehicle, or through a location that would interfere with the function of the airbags.

Operating POPyourCAR 2.1 1.

2.

3.

Connect the window mounted antenna to the antenna cable jack. ATTENTION! Proper antenna installation is very important for a good reception result. See tips in page 28. Insert POPyourCAR 2.1 into the car 12V cigarette socket and the display will show “POPyourCAR 2.1” logo, then the device will automatically scan all the local DAB+ channels and store them in the memory of the device until another “Auto Scan” is performed. During scanning, a scan moving bar will be shown in the display to indicate the progress and the total number of channels found. Once the scan is completed, you can select any DAB+ radio channel via the “<” or “>” button.

31


Selecting Audio Output – Aux Out 1.

Press and hold the MENU/MODE button to enter menu mode. Use the “<” or “>” button and scroll to Audio Out and confirm by pressing MENU/MODE again. Use the “<” or “>” button to select Line Out and confirm by pressing the MENU/MODE button exit menu. A headphone icon “ ” will be displayed at the top of the screen. 2. Connect the supplied 3.5mm Audio Cable to the 3.5mm Line Out jack on the side of POPyourCAR 2.1 and then connect to the Aux IN of the car stereo. Note: In LINE OUT mode, there will be no FM transmission to the car stereo. Selecting Audio Output – FM Transmission Select FM Transmitting Frequency (Auto Mode): 1. Press and hold the MENU/MODE button to enter menu mode. Use the “<” or “>” button and scroll to Audio Out and confirm by pressing MENU/MODE again. Use the “<” or “>” button to select FM Out and confirm by pressing the MENU/MODE button. This will enable FM transmission mode. 2. Press and hold the MENU/MODE button to enter menu mode. Use the “<” or “>” button and scroll to TX Setting

32


and confirm by pressing MENU/MODE again. Press and hold the PRESET button to activate the automatic scanning of a vacant transmission frequency without interference with other channels. The scanning process will take about 10 seconds and is accompanied by a flashing display of ---.-MHZ, before stopping at a vacant frequency. 3.

4.

After a vacant frequency is found, press the MENU/MODE button again to confirm and exit the setting or this will occur automatically after 5 seconds. The selected vacant frequency will be shown at the top right of the display, e.g. TX 108.0MHz Tune your car FM radio system to match the selected vacant frequency for transmission of the audio signal from POPyourCAR 2.1 to your car stereo audio system.

Select FM Transmitting Frequency (Manual Mode): 1.

2.

Press and hold the MENU/MODE button to enter menu mode. Use the “<” or “>” button and scroll to Audio Out and confirm by pressing MENU/MODE again. Use the “<” or “>” button to select FM Out and confirm by pressing the MENU/MODE button. This will enable FM transmission mode. Press and hold the MENU/MODE button to enter menu mode. Use the “<” or “>” button and scroll to TX Setting and confirm by pressing MENU/MODE again. Use the “<”

33


or “>” button to select the desired vacant frequency which you would like to receive through your car radio. 3.

Once it is selected, press the MENU/MODE button to confirm and exit. If the MENU/MODE button is not pushed within 5 seconds, POPyourCAR 2.1 will revert to normal DAB+ mode and the selected frequency will be automatically update and shown at the top right of the display.

DAB+ Search 1. 2. 3.

4.

Press the MENU/MODE button until DAB mode is found. Use the “<” or “>” button to select the desired DAB+ channel. Alternatively, to view DAB+ stations in a list, press and hold the “>” button, then use the “<” or “>” button to scroll up or down to select the desired DAB+ channel and press the MENU/MODE button again to select. You may also press and hold the MENU/MODE button to enter menu mode and select “DAB Autoscan” by using “<” or “>” button to re-activate the “Auto Scan” process if you need to update the DAB+ radio channels.

Note: For normal use, you don’t have to perform Auto Scan every time you use the car DAB+ radio unless there are newly

34


added DAB+ channels, in which case you may need to perform Auto Scan again.

DAB+ Service Information Relevant service information data broadcast by the radio station will be displayed with scrolling text on the screen of POPyourCAR 2.1. While listening to DAB+, the display will show the following if applicable: 1. Channel Name 2. Multiplex Name (DLS) 3. DAB+ Icon 4. Time 5. Date 6. Signal Strength 7. FM Transmitting Frequency 8. Audio Out Status Indicator 9. Service Following ON status 10. Traffic Announcements ON status

DAB to DAB Service Following ON/OFF Control: 1.

Press the MENU/MODE button until you scroll the screen to “DAB” mode

35


2.

In “DAB” mode, press and hold “<” button to turn ON the DAB to DAB service following function. An “S/F ON” will be displayed on the LCD screen and an “S/F” white icon will appear at the right middle of the display. Repeat the same procedure to turn OFF the service following function and an “S/F OFF” will be displayed in the LCD screen. “S/F” icon will also disappear from the LCD screen.

3.

When “S/F” icon turns red from white for a specific DAB station, it means that the DAB station supports the S/F feature and the device has detected it, however, it is not switched over yet. Once it is switched to another region, the S/F icon will be turned white again.

Remark: Upon certain situations, you may want to turn off the S/F function to prevent the radio from switching between equally strong transmitter from different areas. For application where SF feature is not used, it is recommended to turn off the SF function.

Traffic Announcements ON/OFF Control:

1.

Press and hold the “MENU/MODE” button to enter the menu

2.

Use the “<” or “>” button to scroll up or down to select “TA Setting” and confirm by pressing the “MENU/MODE” button.

36


3.

4.

5.

Use the “<” or “>” button to select “ON” or “OFF” for the function of traffic announcements and confirm it by pressing the “MENU/MODE” and to exit the menu. When “TA Setting” is turned ON, a “TA” icon will be shown in the LCD display. When traffic announcement is received, a “TA ON AIR” will appear in the LCD display. To cancel an active traffic announcement, simply press the “PRESET” button. POPyourCAR 2.1 will return to the radio station you were listening to.

Remark: 1. It is recommended to enable the traffic announcements function if you want to receive important traffic information. 2. When TA is ON and while you are listening to music through line-in, the device will automatically switch to traffic announcements when a TA signal is detected.

Preset stations

Storing Preset Stations: To program and store your favorite DAB+ preset stations:

37


1.

2.

3. 4.

In DAB mode, use the “<” or “>” button to select your favorite DAB station which you would like to store it in the preset memory. Press and hold the PRESET button for 3 seconds to enter Store Preset mode. Use the “<” or “>” button to scroll up or down to select a number in the memory bank to store your favorite station. Press the PRESET button to confirm and exit. “Stored Successfully” will be displayed.

Selecting Preset Stations: To select your favorite DAB+ preset stations: 1. Press the PRESET button to enter Select Preset mode. 2. Use the “<” or “>” button to scroll up or down to select a Preset Station. 3. Press the PRESET button again to confirm and exit or press MENU/MODE to exit PRESET mode. Simple and Safe Direct Preset Mode: To provide a simple and safe driving experience, 4 direct preset stations 1-4 are supported. When Direct Preset is selected, all the buttons will be automatically turned to be direct preset speed dial hot keys 1-4.

38


To set direct preset mode, follow the procedure below: 1. Press and hold the “MENU/MODE” button to enter the menu 2. Use the “<” or “>” button to scroll up or down to select “Direct Preset” and confirm by pressing the “MENU/MODE” button. 3. Use the “<” or “>” button to select “ON” or “OFF” for the function of direct preset hot keys and confirm it by pressing the “MENU/MODE” and to exit the menu. 4. When direct preset is selected, the first 4 favourite stations you have stored in the memory bank will be automatically assigned to the 1-4 direct hot keys. Pressing any of 1-4 buttons will be able to recall those favourite stations. 5. Under direct preset mode, press and hold “1” button will turn “ON” or “OFF” DAB service following feature. Press and hold “2” button will switch over between “Aux-In” and “DAB+” mode. Short press “3” button will cancel an active traffic announcement, POPyourCAR 2.1 will return to the radio station you were listening to.

39


6.

To resume to normal operational mode, press and hold “4” button to enter the menu mode and turn “OFF” the direct preset mode.

Removal of Preset Stations: To delete all your favorite DAB+ preset stations, press and hold “MENU/MODE” button to enter MENU mode, use “<” or “>” button to search for “Delete Presets” and press “MENU/MODE” to confirm. Use “<” or “>” to select “YES” or “NO”. If “YES” is selected, then all the memory of presets will be cleared.

Aux In

POPyourCAR 2.1 features a 3.5mm Aux-IN jack on the right-hand side. External analogue audio source from an iPad, iPhone, iPod, Tablet, Android phone or MP3 players etc. can be fed wirelessly through the FM transmission into your car stereo audio system. To connect an external music player: Press the MENU/MODE button until you see “AUX IN” mode. Connect an external audio source such as iPad2/iPhone/iPod or MP3 player etc. into “AUX IN” jack on the right-hand side of POPyourCAR 2.1 with the provided 3.5mm audio cable and make sure POPyourCAR 2.1 is in the FM Out setting under Audio Out mode.

40


If you can’t find FM Out, then press and hold MENU/MODE button to enter menu mode; 1. Use the “<” or “>” button to scroll to Audio Out, press MENU/MODE button to confirm, 2. Use the “<” or “>” button to select FM Out and confirm by pressing MENU/MODE button again. Charging iPad/iPhone/iPod/mobile phones/tablets/camera: 1. Using your mobile phone USB cable and plug the USB connector into the cable USB socket of POPyourCAR 2.1, 2.

Connect the other end of the cable to your device and start charging. (Charging Power Output: 5V, 1A, the current is powerful enough for iPad charging)

Settings

Screen Background/Font Color The color of the screen background and font can be set to four different combinations to match with your overall car dashboard color: 1. Black background/white font 2. Black background/blue font 3. Black background/orange font 4. Color

41


To set the color, follow the procedure below: 1. Press and hold the MENU/MODE button to enter menu mode and use the “<” or “>” button to scroll up or down to select Color Setting and confirm by pressing MENU/MODE button. 2. Use the “<” or “>” button to scroll and select the desired color and press MENU/MODE button to confirm. You will then be returned to the previously selected source. LCD display Dimmer Control 1. When driving at night, you can control the brightness of the color LCD display by press and hold the MENU/MODE button and use “<” or “>” button to select LCD Dimmer, then confirm by pressing MENU/MODE button. 2. Use “<” or “>” button to select HIGH or LOW and press MENU/MODE to confirm and exit. Language Selection 1. Press and hold the MENU/MODE button

2.

Use the “<” or “>” button to scroll to Language and confirm by pressing the MENU/MODE button again

42


3.

Use the “<” or “>” button to select your desired language and confirm by pressing the MENU/MODE button

Factory Reset 1. Press and hold the MENU/MODE button 2. Use the “<” or “>” button to scroll to Factory Reset and confirm by pressing the MENU/MODE button again. 3. Use the “<” or “>” button to select YES or NO for the reset and confirm by pressing the MENU/MODE button. Software Version 1. Press and hold the MENU/MODE button 2. Use the “<” or “>” button to scroll to Software Version and confirm by pressing the MENU/MODE button to see the current software version of the device. 3. Press the PRESET button to exit menu mode.

43


Technical Specifications 1.

Radio format support: DAB+, FM Transmitter and DAB to DAB Service following

2.

DAB+ frequency: Band III (174.00 –240.00MHz)

3.

FM transmission frequency: 87.6—107.9MHz

4.

Aux IN/OUT Jack: 3.5mm stereo jack

5.

Power Output: 5V, 1A (charging for iPad2/iPhone/iPod/Android Phone etc.)

6.

Power Source: Car Cigar-lighter Socket (10V- 30V)

7.

Dimensions: 210mm x 105mm x 70mm

8.

Net Weight: 118g

*Information in this user manual is subject to change without prior notice.

44

Profile for Sahaga AS

POPyourCAR 2.1 - user manual  

POPyourCAR 2.1 - user manual  

Profile for sahagaas