__MAIN_TEXT__

Page 1

Bruksanvisning

Norsk


Innhold Sikkerhetsinformasjon Strømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Fuktighet og vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Varmekilder og flammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Plassering av din DAB+/FM stereoradio med Bluetooth . . . . . . . . . . . . . .

5

Generell sikkerhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Bli kjent med din digitalradio med DAB+/Bluetooth Strømtilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Innsetting av batterier (valgfritt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Førstegangsoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Justering av volumet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Klokkeslett og dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Endre modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bruke hodetelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Koble til en Bluetooth-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth DAB-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Teleskopantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Bytte DAB-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Skanne etter DAB-stasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Renske DAB-stasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Bytt til en forvalgt DAB-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DAB Skjerminformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2


Innhold Dynamic range control (DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 FM-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Teleskopantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Bytte til en FM-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Endre scanne-innstillingene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Lydmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Bytt til en forvalgt FM-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 FM Skjerminformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Koble til en Bluetooth-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Lytte til musikk/lyd med Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Stille en alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Stoppe alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Slumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Slå av alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Innsovningstimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Programvareversjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nullstill til fabrikkoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Annen informasjon Tekniske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Produktstøtte Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Produktgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

28


Sikkerhetsinformasjon Strømkilde • Bruk kun strømforsyningen som fulgte med produktet. Hvis du bruker en uautorisert strømforsyning vil dette ugyldiggjøre garantien og det kan ugjenkallelig skade produktet. • Koble radioen fra strømnettet under tordenvær. • Sjekk alltid at du har slått helt av radioen, før du endrer eller kobler fra strømforsyningen. • Der hvor strømuttaket eller apparatets koblingsledning brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk. • Hvis radioen ikke skal brukes over en lengre periode, sørg for at alle batteriene fjernes fra batterirommet og at strømmen er koblet fra. • Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme eller tilsvarende type. • Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig type. • Batteriene skal settes inn med riktig polaritet. • Forsyningsterminalene må ikke bli kortsluttet. • Fjern batteriene fra radioen dersom de ikke skal brukes i en lengre periode. • Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen. • Batterier er farlige ved svelging, så hold de langt unna små barn. • Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CEgodkjente og sertifiserte.

Forsiktig Fare for eksplosjon hvis batteriene er satt inn feil. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.

Fuktighet og vann • Ikke la radioen stå i lave temperaturer der fuktighet kan dannes inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

Varmekilder og flammer • Ikke la radioen stå i høye temperaturer, da elektroniske enheter og plastdeler kan deformeres i varmen. 4


Sikkerhetsinformasjon Ventilasjon • Ikke blokker eller tildekk spor, hull eller åpninger på produktet ved å plassere radioen på myke møbler som tepper eller senger, da disse er gitt for funksjonalitet og/eller ventilasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Plassering av din DAB+/FM stereoradio med Bluetooth Det er viktig at du tenker nøye gjennom på forhånd hvor radioen vil bli plassert, og sørg for at det er: • på en flat og stabil overflate. • maksimum 1,4 meter fra en stikkontakt (hvis du skal bruke strømnettet). Vennligst forsikre deg om at ledningen ikke er en snublefare. • der den vil være innenfor rekkevidden til den tilkoblede eller ‘sammenkoblede’ Bluetooth-enheten (f.eks. iPod/iPhone/iPad /Androidtelefon/annen telefon/ datamaskin), som er ca. 10 meter eller mindre (33 fot eller mindre) i synsfeltet. • minst 1 meter unna andre elektriske apparater for å unngå forstyrrelser. • et sted med nok høyde for teleskopantennen • aldri plasser radioen direkte på en antikk eller polert overflate.

Forsiktig For å unngå mulige hørselsskader, må du ikke lytte til denne radioen med høyt volumnivå over lange perioder av gangen. Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

Generell sikkerhetsinformasjon • Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn. • Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. • Du må ikke prøve og åpne produktet. Dette produktet inneholder ingen deler som brukeren kan bytte selv. Uautorisert håndtering av enheten kan skade den og vil gjøre garantien ugyldig. • Ikke bruk radioen i nærheten av medisinsk nød-og intensivutstyr; hvis du har en pacemaker eller under tordenvær. 5


Bli kjent med din digitalradio med DAB+/Bluetooth 1

7

2

6

3

8

4 5

9 10

11

12 13 14

1. Håndtak

9. Forvalg

2. Bakgrunnsbelyst skjerm

10. Skanne

3. Roterbar Tune/Velg-kontroll

11. Batterirom

4. Strøm på/Ventemodus

4 x 1,5V C-batterier (LR-14) (medfølger ikke)

5. Modus 6. Meny/Info

12. På/Av-bryter

7. Teleskopantenne

13. Strømkontakt

8. Roterbar volumkontroll/Slumre/ Innsovning

14. Hodetelefonutgang

6


Bli kjent med din digitalradio med DAB+/Bluetooth Strømtilkobling 1. Koble strømledningen i kontakten på baksiden av radioen og forleng teleskopantennen fullt ut i vertikal stilling for å oppnå maksimal signalstyrke. 2. Koble strømadapteren inn i stikkontakten og slå på radioen. 3. Skyv bryteren på baksiden av radioen til På. Produktets skjerm lyser og Velkommen til Digital Radio vil stå på skjermen. 4. Radioen din vil nå være i Ventemodus.

Innsetting av batterier (valgfritt) 1. Før du setter inn batterier (ikke inkludert) må du sørge for at radioen er slått av, ved å skyve strømbryteren på baksiden til Av, og koble fra strømforsyningen. Husk å fjerne støpselet fra baksiden av radioen. 2. På baksiden av radioen, trykk ned de to tappene for å frigjøre og fjerne batteridekselet. 3. Sett inn 4 x 1.5V C-batterier (også kjent som LR-14), og pass på å være oppmerksom på merkingen av ‘+’ og ‘-’ og plasser batteriene riktig vei. 4. Sett på plass batteridekselet og pass på at den “klikker” slik at den blir ordentlig stengt. Merk: Hvis radioen brukes kontinuerlig på batteri, har den en omtrentlig batterilevetid på 5 timer ved bruk av alkaliske batterier av god kvalitet. Når batterinivået er lavt, vil “Lavt Batteri” vises på skjermen. Vennligst slå av radioen og skifte batterier.

Førstegangsoppsett 1. Trykk på Strøm på-knappen på toppen av radioen. Radioen slås på og begynner en automatisk skanning etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen. 2. Når skanningen er fullført vil radioen velge den første tilgjengelige stasjonen å begynne og spille. Stasjonene er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard.. Merk: DAB-stasjonslisten er lagret i minnet, så neste gang du slår på radioen, vil ikke kanalsøket finne sted. Det er mulig å søke manuelt etter stasjoner ved å trykke på Scanknappen. 3. Vri på Tune/Select-hjulet for å bla gjennom de tilgjengelige stasjonene i stasjonslisten. 7


Bli kjent med din digitalradio med DAB+/Bluetooth 4. Når stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen, trykker du på Tune/Selectknappen for å velge. Det vil bli en kort pause mens radioen bytter til din valgte stasjon

Justering av volumet Vri Volume-hjulet med klokken for å øke volumet og mot klokken for å redusere volumet. Skjermen vil bekrefte voluminnstillingen din

Klokkeslett og dato Første gang du lytter til DAB-radioen din, vil klokkeslett og dato bli automatisk synkronisert til 24-timersmodus; som er i tråd med sommertid, så det er ikke nødvendig å stille inn dato og klokkeslett manuelt. Hvis du ønsker å angi klokkeslett og dato manuelt, slår du på radioen og følger trinnene nedenfor: 1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. 2. Vri på Tune/Select-hjulet for å bla deg ned til <System>. Trykk på Tune/Selectknappen for å velge. 3. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg ned til <Klokkeslett>. Trykk på Tune/Selectknappen for å velge. <Still inn Klokkeslett/Dato> vises på skjermen. Trykk på Tune/ Select-knappen for å velge. 4. Innstilt tid vises på skjermen og timetallene vil blinke. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla til riktig time. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 5. Minuttene vil nå blinke. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla til riktige minutter. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 6. Innstilt dato vises på skjermen og dagen vil blinke. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til korrekt dag/måned/år og trykk for å velge på samme måte som du brukte for å stille klokken. Når du bekrefter den korrekte datoen, vil ‘Tid Lagret’ vises og skjermen vil returnere til <Still inn klokkeslett/dato>. Du kan nå bruke Tune/Select-hjulet for å bla igjennom og trykke for å velge, samme metode som du gjorde for å angi klokkeslett og dato, for å endre innstillingene for: 12/24 timers format på skjermen. Datoformat, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ og til å automatisk oppdatere klokkeslettet etter DAB-signal, FM-signal, DAB- eller FM-signal eller Ingen oppdatering. 8


Bli kjent med din digitalradio med DAB+/Bluetooth Endre modus Trykk på Mode-knappen for å bytte mellom modusene DAB, FM og Bluetooth. Vennligst sjekk skjermen for å bekrefte modusen.

Bruke hodetelefoner Du kan koble hodetelefoner med 3,5 mm plugg (ikke inkludert) til radioen. Stereo hodetelefonutgangen finner du på bunnen på baksiden av radioen. Når du har hodetelefoner koblet til radioen, blir radioens høyttalere slått av, og all lyd kommer via hodetelefonene. Merk: Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

Koble til en Bluetooth-enhet Sjekk at radioen din er i Bluetooth-modus (BT). Hvis du ikke allerede er i BT-modus, trykk på Mode-knappen gjentatte ganger til du er i BT-modus (sjekk skjermen). ‘Bluetooth’ vises på skjermen og så ‘Søker’, mens radioen søker etter Bluetooth-enheter. Hvis en enhet allerede er koblet til (paret) radioen din, vil ‘Tilkoblet’ vises på andre linje på skjermen. I Bluetooth-modus (BT): 1. ‘Søker’ vil vises på andre linjen på skjermen. 2. Slå på Bluetooth-tilkoblingen på enheten du ønsker å koble til radioen din (f.eks. iPhone/iPad/Android/annen telefon/Nettbrett/Datamaskin) og forsikre deg om at den er ’tilgjengelig’. Merk: Hvis nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du vil koble til for å lese om hvordan du legger til eller setter opp Bluetooth. 3. Velg ’Legg til ny enhet’, hvis nødvendig. Merk: Noen produkter vil automatisk søke etter nye enheter. Derfor vil ’Legg til ny enhet’ ikke være tilgjengelig. 4. Når den er funnet, vil radioen din vises som ’POPvintageBT’. Velg enhetens navn for å begynne sammenkoblingen. 5. Når paringen er ferdig, vil ‘Tilkoblet’ vises på andre linje på skjermen.

9


Bli kjent med din digitalradio med DAB+/Bluetooth 6. Når du har sammenkoblet enheten din med radioen, vil de kobles sammen hver gang de er innenfor rekkevidde i synsfeltet (ca. 10 meter/33 fot eller mindre). 7. Enheten din vil være sammenkoblet med radioen helt til du eventuelt kobler fra eller opphever sammenkoblingen. Merk: Hvis Bluetooth-koblingen til enheten din av en eller annen grunn skulle bli avbrutt, følg stegene nedenfor for å ‘pare’ de sammen igjen. Du kan trykke og holde inne Scan-knappen på radioen for å fjerne paringen med den nåværende enheten og starte en ny paringsprosess.

10


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth DAB-modus Kontroller at radioen er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Mode-knappen for å gå til DAB-modus (sjekk skjermen). Første gang du bruker radioen eller hvis stasjonslisten er tom, vil radioen automatisk begynne og skanne etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen. Hvis du lyttet til en DAB-stasjon da du slo av radioen, vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Teleskopantenne Kontroller at antennen er trukket helt ut før du prøver å stille inn en DAB-stasjon (vertikal stilling anbefales). Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Utvidelse av antennen sørger også for best mulig lydkvalitet.

Bytte DAB-stasjon I DAB-modus: 1. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Mode-knappen. 2. Vri på Tune/Select-hjulet for å bla gjennom de tilgjengelige stasjonene i stasjonslisten. Når stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen, trykker du på Tune/Selectknappen. Det vil bli en kort pause mens radioen finner frem til den valgte stasjonen.

Skanne etter DAB-stasjoner Med en DAB-radio blir stadig flere stasjoner og tjenester tilgjengelige, så det er en god idé å gjennomføre en manuell skanning nå og da for å være sikker på at du har den mest oppdaterte stasjonslisten lagret i minnet på radioen. Hvis du har flyttet radioen til et annet sted, for eksempel hvis du drar på ferie, så er det også en god idé å gjennomføre en manuell skanning. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Mode-knappen. 1. Trykk på Scan-knappen for å starte et søk etter stasjoner. Skjermen vil endres til ’Scanner...’ En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen.

11


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth Renske DAB-stasjoner Du kan fjerne DAB-stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er oppført med forstavelsen ’?’ 1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen til skjermen endres til ’DAB <Full Scanning>’ og bruk Tune/Select-hjulet til å bla til du finner ’Renske’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 2. ’Renske ? <Nei> Ja’ vises på skjermen. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til ’Ja’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge og renske stasjonslisten. Stasjoner med forstavelsen ’?’ vil nå ikke lenger vises. Trykk på Menu/Info-knappen for å returnere til hjemskjermen.

Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon Radioen kan lagre opptil 10 DAB-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte DAB-stasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte FMstasjonene. 1. Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille (se bytte DAB-stasjon på side 11). 2. Trykk og hold på Preset-knappen. ’Lagre Forvalg <1: (Tom) >’ vises på skjermen hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg frem til den plasseringen du vil at din favorittstasjon skal lagres (1-10). 4. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende DAB-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

12


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth Bytt til en forvalgt DAB-stasjon I DAB-modus: 1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent Forvalg <1: >’ vises på skjermen og navnet eller frekvensen på stasjonen som er lagret der vil vises. Hvis ingen stasjonen er lagret der, vil ’(Tom)’ vises på skjermen. 2. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (110). Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Radioen vil umiddelbart velge denne stasjonen og begynne og spille. Merk: Hvis ingen DAB-stasjon har vært lagret under forvalgsknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

DAB Skjerminformasjon Når du lytter til en DAB-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. Det finnes flere forskjellige typer informasjon som sendes av kringkasteren. • Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Signalstyrke En tom vil vises på den andre linjen på skjermen for å indikere minimum signalstyrken for akseptabel lytting. Raden av faste rektangler indikerer den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signal, jo lenger til høyre vil rekken av solide rektangler bli. • Programtype (PTY) – for eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ or ’Nyheter’ • Multiplex Navn - viser kringkastingsområdet og en samling av radiostasjoner på denne frekvensen. For eksempel BBC National DAB, Digital 1 Network • Kanal og frekvens for eksempel 12B 225.648 MHz • Signalfeil Dette vises som et tall mellom 0-99. Det vil ikke være tilfredsstillende å høre på en radiostasjon med en signalfeilrate på 30 eller mer. Prøv å justere antennen eller flytte radioen for å forbedre mottaket. 13


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth • Signalinformasjon Datahastigheten på signalet som blir overført. • Klokkeslett og dato Levert av kringkasteren. 1. Trykk på Menu/Info-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

Dynamic range control (DRC) I DAB-modus: Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver enkelt radiostasjon og kan være forskjellig for hvert program, for eksempel pop, klassisk musikk eller tale. DRC-signalet sendes parallelt med lydsignalet for hvert program, og med radioen kan du bruke dette styresignalet til å utvide eller komprimere dynamikken (forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene) av det reproduserte lydsignalet. Å endre det dynamiske området kan påvirke ’lydstyrken’ og/eller ’kvaliteten på lyden’ på programmet du hører, slik at det vil være mer egnet til dine lytteforhold og dine egne personlige lyttekrav. For eksempel i støyende omgivelser, hvor rolige lyder kan bli overbelastet, kan du sette komprimeringen til maksimalt. Dette vil gi en ’økning’ til de rolige lydene, mens du holder de sterkeste lydene på sitt opprinnelige nivå. Det finnes 3 nivåer for kompresjon: • DRC Av:

ingen kompresjon. Dette er standardinnstillingen.

• DRC Lav:

medium kompresjon.

• DRC Høy:

maksimal kompresjon

1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen helt til skjermen viser ’DAB <Full scanning>’ 2. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg ned til ’DRC’ og trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Den nåværende DRC-innstillingen har en ’*’ øverst til høyre på skjermen. 3. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg gjennom de 3 kompresjonsalternativene, og trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Trykk på Menu/Info-knappen for å gå tilbake til hjemskjermen.

14


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth FM-modus Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykker du på Mode-knappen for å gå inn i FM-modus (se skjerm). Hvis du lyttet til en FM-stasjon da du slo av radioen vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Teleskopantenne Kontroller at antennen er trukket helt ut før du prøver å stille inn en FM-stasjon. Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Å trekke antennen helt ut sørger også for best mulig lydkvalitet.

Bytte til en FM-stasjon 1. Trykk på Scan-knappen for å scanne frekvensbåndet oppover. 2. Trykk og hold på Scan-knappen for å scanne frekvensbåndet nedover. 3. Bruk Tune/Select-hjulet for å finjustere hver frekvens i 0.05MHz-trinn. Merk: Hvis mottaket fremdeles er dårlig, prøv å justere plasseringen av antennen eller prøv å flytte radioen til et annet sted.

Endre scanne-innstillingene I FM-modus 1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen helt til ’FM <Scaninnstilling>’ vises på skjermen. Trykk på Tune/Select-hjulet for å velge. Den nåværende Skanneinnstillingen har en ’*’ øverst til høyre på skjermen. Det finnes to ulike alternativer å velge mellom: • Sterke stasjoner Skanningen vil bare stoppe når et sterkt signal mottas som også bør resultere i en bedre lydkvalitet. Det er mulig at stasjonen du skanner etter kan bli oversett ved hjelp av dette alternativet. • Alle stasjoner Skanningen vil stoppe for hver eneste stasjon den mottar, selv om signalstyrken er dårlig.

15


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth 2. Bruk Tune/Select-hjulet for å velge mellom de to alternativene og trykk på Tune/ Select-knappen for å velge. Trykk på Menu/Info-knappen for å returnere til hjemskjermen.

Lydmodus Radioen vil automatisk bytte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på det mottatte signalet. Du kan overstyre denne funksjonen og manuelt bytte mellom ’Stereo’ og ’Mono’. Merk: Du bør bytte til ’Stereo’ hvis du hører på radioen din med hodetelefoner. 3. Trykk og hold på Menu/Info-knappen helt til ’FM <Scaninnstilling>’ vises på skjermen. 4. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg frem til <Lydinnstilling>. Trykk på Tune/Selectknappen for å velge. Du får nå to alternativer; ’Kun mono’ og ’Stereo tillatt’. Den nåværende innstillingen har en ’*’ ved siden av seg. 5. Bruk Tune/Select-hjulet for å velge mellom de to alternativene. Trykk på Tune/Selectknappen for å velge. 6. Trykk på Menu/Info-knappen for å returnere til hjemskjermen.

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon Radioen kan lagre opptil 10 FM-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte FM-stasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte DABstasjonene. 1. Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille (se bytte til en FM-stasjon på side 15). 2. Trykk og hold på Preset-knappen. ’Lagre Forvalg <1: (Tom) >’ vises på skjermen hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg frem til den plasseringen du vil at din favorittstasjon skal lagres (1-10).. 4. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). 16


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende FM-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

Bytt til en forvalgt FM-stasjon I FM-modus: 1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent Forvalg <1: >’ vises på skjermen og navnet eller frekvensen på stasjonen som er lagret der vil vises. Hvis ingen stasjonen er lagret der, vil ’(Tom)’ vises på skjermen. 2. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (110). Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Radioen vil umiddelbart velge denne stasjonen og begynne og spille. Merk: Hvis ingen FM-stasjon har vært lagret under forvalgknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

FM Skjerminformasjon Når du lytter til en FM-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. Det finnes flere forskjellige typer informasjon som sendes av kringkasteren. • Radiotekst (RT) Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Programtype (PTY) For eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’ • Stasjonsnavn eller frekvens For eksempel BBC R4 eller 93.30MHz • Lydmodus – Stereo eller Mono • Klokkeslett og dato – Leveres av kringkasteren. 1. Trykk gjentatte ganger på Menu/Info-knappen for å bla gjennom de ulike informasjonsalternativene.

17


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth Koble til en Bluetooth-enhet Sjekk at radioen din er i Bluetooth-modus (BT). Hvis du ikke allerede er i BT-modus, trykk på Mode-knappen gjentatte ganger til du er i BT-modus (sjekk skjermen). ‘Bluetooth’ vises på skjermen og så ‘Søker’, mens radioen søker etter Bluetooth-enheter. Hvis en enhet allerede er koblet til (paret) radioen din, vil ‘Tilkoblet’ vises på andre linje på skjermen. I Bluetooth-modus (BT): 1. ‘Søker’ vil vises på andre linjen på skjermen. 2. Slå på Bluetooth-tilkoblingen på enheten du ønsker å koble til radioen din (f.eks. iPhone/iPad/Android/annen telefon/Nettbrett/Datamaskin) og forsikre deg om at den er ’tilgjengelig’. Merk: Hvis nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du vil koble til for å lese om hvordan du legger til eller setter opp Bluetooth. 3. Velg ’Legg til ny enhet’, hvis nødvendig. Merk: Noen produkter vil automatisk søke etter nye enheter. Derfor vil ’Legg til ny enhet’ ikke være tilgjengelig. 4. Når den er funnet, vil radioen din vises som ’POPvintageBT’. Velg enhetens navn for å begynne sammenkoblingen. 5. Når paringen er ferdig, vil ‘Tilkoblet’ vises på andre linje på skjermen. 6. Når du har sammenkoblet enheten din med radioen, vil de kobles sammen hver gang de er innenfor rekkevidde i synsfeltet (ca. 10 meter/33 fot eller mindre). 7. Enheten din vil være sammenkoblet med radioen helt til du eventuelt kobler fra eller opphever sammenkoblingen. Merk: Hvis Bluetooth-koblingen til enheten din av en eller annen grunn skulle bli avbrutt, følg stegene nedenfor for å ‘pare’ de sammen igjen. Du kan trykke og holde inne Scan-knappen på radioen for å fjerne paringen med den nåværende enheten og starte en ny paringsprosess.

18


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth Lytte til musikk/lyd med Bluetooth I Bluetooth-modus: 1. Velg og start avspillingen av musikken eller lyden du ønsker å lytte til på den tilkoblede Bluetooth-enheten, lyden vil nå bli hørt gjennom radioens høyttalere. Juster volumet på den tilkoblede enheten og/eller på radioen din. Merk: Hvis din forrige sammenkoblede enhet er innenfor rekkevidde uten at den tilkobles, gå til tilkoblingsinnstillinger for Bluetooth på enheten din og velg ‘POPvintageBT’ for å koble til på nytt. 2. Du kan bruke kontrollene på den tilkoblede Bluetooth-enheten og på radioen. Kontroller/knapper på radioen din: • Volum: Vri volumkontrollen med klokken for å øke volumet og mot klokken for å senke volumet. • Spille/Pause: Trykk på Scan-knappen for å Spille/Pause. • Hopp tilbake: Vri Tune/Select-knappen mot klokken for å hoppe tilbake til det forrige sporet. • Hopp frem: Vri Tune/Select-knappen med klokken for å hoppe til det neste sporet. Merk: Hvis du ikke bruker radioen din på ca. 15 minutter og intet lydsignal mottas, vil den automatisk gå inn i Ventemodus. Trykk på Power-knappen på radioen for å slå den på igjen.

Stille en alarm Merk: Kontroller at radioen har riktig klokkeslett og dato før du stiller en alarm. I DAB, FM eller Bluetooth-modus: 1. Trykk og hold Menu/Info-knappen for å komme inn i menyen.

19


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth 2. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla til ’<System>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 3. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla til ’<Alarm>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 4. ’Alarm 1 Oppsett’ vises på skjermen. Bruk Tune/Select-hjulet til å bytte til ’Alarm 2 Setup’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 5. ’Alarm 1 (eller 2) Veiviser i tide’ vises på skjermen og timetallene for alarmen blinker. 6. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg ned til den ønskede timen for alarmen og trykk på Tune/Select-knappen for å bekrefte. 7. Minutt-tallene for alarmen vil nå blinke. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg ned til de ønskede minuttene for alarmen og trykk på Tune/Select-knappen for å bekrefte. Alarmens varighet vil nå blinke. 8. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg ned til den ønskede varigheten for alarmen. Du kan velge mellom 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter. Trykk på Tune/Select-knappen for å bekrefte. Lydkilden til alarmen vil nå blinke. 9. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg ned til den ønskede lydkilden for alarmen. Du kan velge mellom Tone, DAB eller FM. Trykk på Tune/Select-knappen for å bekrefte. Merk: Hvis du velger DAB- eller FM-radio som lydkilde for alarmen, vil ’Sist hørt på’ blinke på skjermen. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Den stasjonen du sist lyttet til i DAB eller FM, vil bli brukt til alarmen. 10. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla til alarmens hyppighet. Du kan velge mellom Daglig, En gang, Helger eller Ukedager. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Merk: Hvis du velger ’En gang’, vil du bli bedt om å angi datoen for alarmen. 11. Bruk Tune/Select-hjulet for å sette volumet på alarmen. Trykk på Tune/Select-knappen for å bekrefte. Merk: Det går ikke å stille alarmvolumet på et lavere volumnivå enn 4. Husk å stille inn alarmens volum til et nivå som vil vekke deg. Alarmvolumet vil øke gradvis til den når alarmvolumet du har angitt.

20


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth 12. ’Alarm 1 (eller 2) Oppsett’ vises igjen på skjermen, sammen med ’Alarm Av (eller På)’. Bruk Tune/Select-hjulet for å velge mellom ’Alarm På’ eller ’Av’ og trykk på Tune/ Select-knappen for å bekrefte. ’Alarm Lagret’ vises på skjermen. 13. I Ventemodus vil du se et bjelle/klokke-symbol øverst til høyre på skjermen bekrefte når en alarm har blitt stilt. Merk: Hvis klokken ikke har blitt stilt eller at klokkeslettet ikke har klart å oppdatere seg fra radiosignalet, vil ’Tid ikke stilt’ stå på skjermen når du prøver å sette en alarm. Radioen vil da be deg om å stille klokken. En alarm kan kun bli satt etter at klokken har blitt stilt.

Stoppe alarmen Når alarmen går, kan du trykke på Power-knappen. ‘Alarm Av’ vises på skjermen. Alternativt kan du trykke på Snooze/Sleep-knappen (Se Slumrefunksjon under) Merk: Hvis du trykker på Power-knappen for å stoppe alarmen, vil alarmsymbolet forbli på skjermen og alarmen vil gå igjen til samme tid neste dag, unntatt om du satte alarmen til å kun gå ’En gang’.

Slumre Når alarmen går, kan du trykke på Snooze/Sleep-knappen for å aktivere den 9 minutter lange slumrefunksjonen. ’Snooze’ vil vises på skjermen, fulgt av en slumrenedtellingstimer, helt til alarmen går på nytt.

Slå av alarmen Følg stegene for ’Stille en alarm’ og velg ’Av’ i steg 12.

Innsovningstimer Du kan stille inn radioen til å slå seg av automatisk når du bruker innsovningstimeren. Du kan velge mellom Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. I DAB, FM eller Bluetooth-modus: 1. Trykk på Snooze/Sleep-knappen. ’Still inn sleep’ vises på skjermen.

21


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth 2. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg gjennom alternativene; Sleep Av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Stopp når innsovningstimeren er på det ønskede alternativet og trykk på Tune/Select-knappen for å bekrefte. 3. Trykk på Menu/Info-knappen for å returnere til hjemskjermen. Innsovningstiden vil vises øverst i høyre hjørne på skjermen, for eksempel S15 for 15 minutter, og den vil starte nedtellingen helt til tiden er ute og radioen slår seg av. Merk: For å avbryte innsovningstimeren, følg stegene ovenfor som viser hvordan du setter innsovningstiden, men stopp når ’Sleep av’ vises på skjermen.

Tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys Du kan justere tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys. Alternativene er Permanent På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder. Merk: en ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen. I DAB, FM eller Bluetooth-modus: 1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen for å komme inn i radioens meny. 2. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg til ’<System>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 3. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg til ’<Bakgrunnslys>’. Trykk på Tune/Selectknappen for å velge. 4. ’<Tidsavbrudd>’ vises på skjermen. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg gjennom de ulike alternativene for tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys; På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 eller 180 sekunder. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 5. Trykk på Menu/Info-knappen til du kommer til hjemskjermen.

Skjermspråk Du kan endre skjermspråket til radioen din. Det finnes 6 alternativer; Norsk, Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk og Italiensk. Merk: en ’*’ vises ved siden av den nåværende innstillingen.

22


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth I DAB- eller FM-modus 1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen for å komme inn i radioens meny. 2. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til ’<System>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 3. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til ’<Språk>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 4. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til det skjermspråket du ønsker å bruke. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 5. Trykk på Menu/Info-knappen til du kommer til hjemskjermen.

Programvareversjon Du kan sjekke programvareversjonen til radioen din. I DAB- eller FM-modus 1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen for å komme inn i radioens meny. 2. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til ’<System>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 3. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til ’<Prog.vareversjon>’. Trykk på Tune/Selectknappen for å velge. Programvareversjonen vil vises på skjermen. Du kan notere den her:

................................................................................... 4. Trykk på Menu/Info-knappen for å komme til hjemskjermen.

Nullstill til fabrikkoppsett Du kan nullstille radioen din og gjenopprette alle de opprinnelige fabrikkinnstillingene Merk: hvis du nullstiller radioen din vil alle de forvalgte favorittstasjonene dine bli slettet. I DAB- eller FM-modus: 1. Trykk og hold på Menu/Info-knappen for å komme inn i radioens menyvalg.

23


Bruk av din digitalradio med DAB+/Bluetooth 2. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til ’<System>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. 3. Bruk Tune/Select-hjulet til å bla deg til ’<Nullstill til fabrikkoppsett>’. Trykk på Tune/ Select-knappen for å velge. 4. ’Nullstill til fabrikkoppsett? <Nei> Ja’ vil vises på skjermen. Bruk Tune/Select-hjulet for å bla deg til ’<Ja>’. Trykk på Tune/Select-knappen for å bekrefte. 5. ‘Omstart…’ vises på skjermen. Etter et par sekunder vil ’Velkommen til digital radio’ vises på skjermen og radioen din vil gå inn i ventemodus.

24


Annen informasjon Tekniske spesifikasjoner Strømadapter:

Utgang DC 5V 1.2A

Inngang AC 100-240V 50/60Hz

Batterier:

4 x 1.5V C-batterier (LR14)

(Valgfritt, medfølger ikke)

Utgangseffekt:

2 x 2W RMS

Frekvensområde

DAB:

Band III, 174 MHz til 240 MHz

FM:

87.5 MHz til 108 MHz

Bluetooth:

2 4GHz-2 480GHz

Bluetooth-versjon:

41

Paringsnavn:

POPvintageBT

Profiler: HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, GAVDP1.2, AVDTP1.2, SPP1.2, AVCTP1.3.

25


Produktstøtte Feilsøking Hvis du opplever problemer med radioen din, finnes det noen raske og enkle ting du kan gjøre som kan løse problemet.

Ingen lyd / strøm: Juster volumet ved å rotere volumhjulet på radioen. Kontroller at stikkontakten er koblet i veggen, at radioens On/Off-bryter på baksiden er på ’On’ og at radioen ikke er i ventemodus. Du kan ha hodetelefonene tilkoblet. Bruk enten hodetelefonene til å lytte til radioen din eller plugg ut hodetelefonene for å lytte til radioens høyttaler. Hvis du bruker radioen på batterier, kan de være oppbrukte og trenger og byttes. Vennligst bruk kun C-batterier av god kvalitet.

Radiomottaket er dårlig: Strekk teleskopantennen fullt ut for å få best mulig mottak og lydkvalitet. Omsøke etter radiostasjoner, se side 11 og 15 Forsøke og flytte radioen til et annet sted for å se om mottaket forbedres. Kontroller at du ikke har annet elektronisk utstyr for nære radioen, for det kan forårsake forstyrrelser. Besøk: www.radio.no for å få informasjon om DAB-mottaket i ditt område.

Går ikke å sammenkoble en Bluetooth-enhet: Kontroller at du er i Bluetooth-modus. Forsikre deg om at du er innenfor rekkevidden til radioen, slik at Bluetooth-funksjonen fungerer (10 meter/33 fot eller mindre). Flytt radioen og Bluetooth-enheten vekk fra andre Bluetooth-enheter/elektrisk utstyr. Hvis mulig, slå av andre Bluetooth-enheter i nærheten eller deaktiver Bluetoothfunksjonen deres.

26


Produktstøtte Funksjonsknappene virker ikke: Kontroller at stikkontakten er koblet i veggen, at radioens On/Off-bryter på baksiden er på ’On’ og at radioen ikke er i ventemodus. Hvis du bruker radioen på batterier, kan de være oppbrukte og trenger og byttes. Trekk strømpluggen ut av radioen og ta ut batteriene. La radioen stå i 3 minutter og koble deretter til strømmen igjen. Prøv å nullstille til fabrikkoppsett. Se side 23 Merk: Alle innstillingene dine, inkludert stasjonslisten og andre forhåndsinnstillinger vil bli slettet når du nullstiller radioen.

Avfallhåndtering • Dette produktet skal ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall og den bør gjenvinnes. Vennligst ta den med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen eller besøk www.elretur.no • Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging. • Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men tas til egnede lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige. • Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen.

27


Garanti Produktgaranti Dette produktet er dekket av norsk reklamasjonsreglement ihht den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 2 års garanti. Dette reglementet gjelder kun i Norge. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet Garantien er underlagt følgende bestemmelser: •

Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer.

Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Det må utelukkende være for husholdningsformål.

Garantien gjøres ugyldig dersom produktet er videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader.

Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter.

28


Denne siden er blank med hensikt


Denne siden er blank med hensikt


Brugsanvisning

Dansk


Indhold Sikkerhedsoplysninger Strømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Fugt og vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Varmekilder og flammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Placering af din Stereo DAB+/FM Radio med Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . 35 Generelle sikkerhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Introduktion til Stereo DAB/FM-radio Strømtilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Isætning af batterier (ekstraudstyr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Førstegangsopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Justering af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tid og dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Skift tilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Brug af hovedtelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Brug af din Stereo DAB/FM-radio DAB-radio-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Teleskopantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Skift DAB-stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Scanning af DAB-stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Nedskær DAB-stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Lagring af en forvalgt DAB-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Find en forvalgt DAB-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

DAB-displayoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

32


Indhold Dynamic Range Control (DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

FM-radio-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Teleskopantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Tuning af en FM-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Ă&#x2020;ndring af Scannings-indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Audio-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Lagring af en forvalgt FM-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Find en forvalgt FM-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 FM-displayoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Lytte til musik/lyd ved hjĂŚlp af Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Indstilling af alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Stop alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Snooze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Sluk for alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sleep-timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Vis timeout for baggrundslys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Sprog I displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Software-version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Fabriksnulstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Andre oplysninger Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Produktsupport Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Produktgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

33


Sikkerhedsoplysninger Strømkilde • Brug kun den strømforsyning, der fulgte med produktet. Ved brug af en uautoriseret strømforsyning bortfalder din garanti og kan uigenkaldeligt beskadige produktet. • Afbryd din radio fra strømforsyningen i tordenvejr. • Kontroller altid, at du har slukket din radio helt, før du ændrer eller afbryder strømforsyningen. • Når der anvendes netstik eller et apparatstik som afbryder, skal afbryderen være let at betjene. • Hvis radioen ikke skal bruges i længere tid, skal du sørge for, at alle batterierne fjernes fra batterirummet, og strømmen er afbrudt. • Brug kun anbefalede batterier af samme eller tilsvarende type. • Bland ikke gamle og nye batterier af forskellige typer. • Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet. • Strømterminalerne må ikke kortsluttes. • Fjern batterierne fra radioen, hvis de ikke skal bruges i en længere periode. • Smid aldrig batterier i en brand eller forsøg at åbne den ydre beklædning. • Batterier er farlige ved slugning, så hold dem væk fra små børn. • Generelt bør batteriopladere og strømforsyninger ikke være sat i om natten, eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CE-godkendt og certificeret.

Forsigtig Fare for eksplosion, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskift kun batterier med nogle af samme eller tilsvarende type.

Fugt og vand • Efterlad dem ikke ved lave temperaturer, da der kan dannes fugt inde i produktet, som kan beskadige printkortet.

Varmekilder og flammer • Efterlad den ikke i ved høje temperaturer, da elektronisk udstyr og plastdele kan deformeres i varme.

34


Sikkerhedsoplysninger Ventilation • Undgå at blokere eller dække indgange, huller eller åbninger på produktet ved at placere den på bløde møbler såsom tæpper, måtter eller senge, da disse har en fastsat funktionalitet og/eller ventilation for at sikre sikker drift af produktet.

Placering af din Stereo DAB+/FM Radio med Bluetooth Det er vigtigt, at du nøje overvejer på forhånd, hvor din radio skal placeres, og sørg for at det er: • på en flad og stabil overflade. • inden for 1,4 meter fra en stikkontakt (hvis du bruger lysnettet). Sørg for at man ikke kan snuble over strømkablet. • Hvor den vil ligge inden for rækkevidden af den tilsluttede eller “parrede” Bluetoothenhed (f.eks. od/iPhone/iPad/Android/anden telefon//Tablet/Computer), som er ca. 10 meter eller mindre (33 fod eller mindre) i synsfeltet. • mindst 1 meter væk fra andre elektriske apparater for at undgå interferens. • hvor der er tilstrækkelig højde til teleskopantennen. • Placer aldrig din radio direkte på antikke eller polerede overflader.

Forsigtig For at undgå eventuel høreskade, så lyt ikke til denne radio på højt lydniveau i lange perioder. Hold altid lydstyrken inden for rimelige grænser.

Generelle sikkerhedsoplysninger • Hold produktet og alle dets dele utilgængeligt for små børn. • Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af ​​apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. • Forsøg ikke at åbne produktet. Dette produkt indeholder ikke justerbare dele. Uautoriseret håndtering af enheden kan beskadige det og vil annullere din garanti. • Brug ikke din radio nær akut/intensivt medicinsk udstyr; hvis du har en pacemaker monteret eller i tordenvejr.

35


Introduktion til Stereo DAB/FM-radio

1

7

2 3

8

4 5 6

9 10

11

12 13 14

1. Håndtag

9. Forvalg

2. Baggrundsbelyst display

10. Scan

3. Tune/Vælg drejeknap

11. Batterirum

4. Tænd/standby

4 x 1,5V C-størrelse (LR-14) batterier (medfølger ikke)

5. Tilstand 6. Menu/Info

12. Tænd/Sluk-kontakt

7. Teleskopantenne

13. Stikkontakt

8. Drejeknap til lydstyrke/Slummre/Sleep

14. Hovedtelefonstik 36


Introduktion til Stereo DAB/FM-radio Strømtilslutning 1. Slut tilslutningsledningen til stikket på bagsiden af r​adioen og træk teleskopantennen helt ud i lodret position for at opnå den maksimale signalstyrke. 2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten og tænd. 3. Skub kontakten på bagsiden af ​​radioen hen på Til. Produktets display lyser og Velkommen til digital radio vil blive vist på displayet. 4. Radioen vil nu være i standbytilstand.

Isætning af batterier (ekstraudstyr) 1. Før du installerer batterier (ikke inkluderet) skal du sørge for at radioen er slukket, skub afbryderen på bagsiden til Fra, og tag stikket ud af stikkontakten. Husk at fjerne strømstikket fra bagsiden af ​​radioen. 2. På bagsiden af ​​radioen, tryk de to faner for at frigøre og fjerne batteridækslet. 3. Sæt 4 x 1,5V C-størrelse batterier (også kendt som LR-14), og sørg for at bemærke ‘+’ and ‘-‘ markeringerne og placere batterierne den rigtige måde. 4. Sæt batteridækslet på igen, og sørg for at det ‘klikker’, så det er lukket. Bemærk: Hvis radioen bruges kontinuerligt på batteri, har den har en omtrentlig batterilevetid på 5 timer, ved brug af god kvalitet alkaline batterier. Når batterikapaciteten er lav, vil ‘Lavt batteri’ blive vist. Venligst sluk for radioen og udskift batterierne.

Førstegangsopsætning 1. Tryk på og slip Power-knappen på toppen af ​​din radio. Radioen vil tænde og starte en automatisk scanning for DAB-stationer. En statuslinje viser status for scanningen og antallet af fundne stationer under scanningen vil også blive vist. 2. Når scanningen er færdig vil radioen vælge den først tilgængelige station og begynde at spille. Stationer er opført i numerisk og derefter alfabetisk rækkefølge som standard. Bemærk: Listen over DAB-stationer er gemt i hukommelsen, og så næste gang du tænder din radio, finder stationssøgningen ikke sted. Det er muligt at scanne manuelt efter stationer ved at trykke på og slippe knappen Scan. 3. Drej Tune-knappen for at rulle gennem de tilgængelige stationer i stationslisten. 37


Introduktion til Stereo DAB/FM-radio 4. Når den station, du vil lytte til vises, skal du trykke på Vælg. Der vil være en kort forsinkelse, imens din radio indstilles til din valgte station.

Justering af lydstyrke Drej drejeknappen til lydstyrke med uret for at øge lydstyrken og mod uret for at sænke lydstyrken. Kontrollér displayet, som vil bekræfte indstillingen af lydstyrken.

Tid og dato Første gang du lytter til DAB radio, bliver tid og dato for dit produkt synkroniseret automatisk med udsendelse af DAB-tjenesten i 24 timer-tilstand; hvilket er i overensstemmelse med sommertid, så der er ingen grund til at indstille tid og dato manuelt. Hvis du ønsker at indstille tid og dato manuelt, så tænd for radioen og følg nedenstående trin: 1. Tryk og hold på knappen Menu/Info for at åbne menuvalg. 2. Brug Tune-knappen for at rulle til <System>. Tryk på og slip Tune/Select for at vælge. 3. Brug Tune-knappen for at rulle til <Time>. Tryk på og slip Tune/Select for at vælge. <Indstil tid/dato> vises. Tryk på og slip Tune/Select for at vælge. 4. Den indstillede tid vises og timetallet vil blinke. Brug Tune-knappen for at rulle til den aktuelle time. Tryk på og slip Tune/Select for at vælge. 5. Minutterne vil nu blinke. Brug Tune-knappen for at rulle til det aktuelle minut. Tryk på og slip Tune/Select for at vælge. 6. Den indstillede tid vises og dagen vil blinke. Brug Tune kontrol til at rulle, og tryk for at vælge dag, måned og år, efter samme metode, som du brugte til at indstille tiden. Når du bekræfter den korrekte dato. ‘Tid gemt’ vises, og displayet vender tilbage til <Indstil tid/dato>. Du kan nu bruge Tune-knappen til at rulle, og tryk for at vælge, efter den samme metode, som du gjorde for at indstille tid og dato, for at ændre indstillingerne til: 12/24 timers visning på ur. Datoformatet, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ og til automatisk at opdatere klokkeslættet fra DAB-signalet, FM-signal, DAB- eller FM-signal eller ingen opdatering.

38


Introduktion til Stereo DAB/FM-radio Skift tilstand. Tryk på Mode for at skifte mellem DAB, FM og Bluetooth-tilstande. Kontrollér displayet, som bekræfter tilstanden.

Brug af hovedtelefoner Du kan tilslutte hovedtelefoner med et 3,5 mm stik (medfølger ikke) til din radio. Stereohovedtelefonstik kan findes på bagsiden af ​​radioen i bunden. Når du har hovedtelefoner tilsluttet er radiohøjttalerne slukket og al lyd kommer via hovedtelefonerne. Bemærk: Hold altid lydstyrken inden for rimelige grænser.

Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed Kontrollér at din radio er i Bluetooth(BT)-tilstand. Hvis du ikke allerede er i BT-tilstand, trykker du gentatte ganger på Modus, indtil du er i BT-tilstand (se displayet). ‘Bluetooth’ og ‘Søger’ vises, mens dit produkt søger efter Bluetooth-enheder. Hvis en enhed allerede er forbundet (parret) med din radio, vises ‘Tilsluttet’ på anden linje i displayet. I Bluetooth(BT)-tilstand: 1. ‘Søger’ vises på displayets anden linje. 2. På den enhed, som du gerne vil oprette forbindelse til din radio med via Bluetooth (f.eks. iPhone/iPad/Android/anden telefon/Tablet/ Computer), tænd Bluetoothforbindelsen på denne enhed og sikre at den er ‘søgbar’. Bemærk: Hvis det er nødvendigt, skal du se på instruktionerne for din enhed for at tilføje eller konfigurere Bluetooth. 3. Vælg ‘Tilføj ny enhed’, hvis det er nødvendigt. Bemærk: Nogle produkter søger automatisk efter en ny enhed, så indstillingen ‘Tilføj ny enhed’ ikke er tilgængelig. 4. Når du finder den, vises din radio som ‘POPvintageBT’. Vælg enhedens navn for at begynde parringen. 5. Når parringen er færdig, vises ‘Tilsluttet’ på displayets anden linje.

39


Introduktion til Stereo DAB/FM-radio 6. Nu, hvor du har parret din enhed med radioen, vil den forbindes, når den er inden for rækkevidde, hvilket er omkring 10 meter eller mindre (33 fod eller mindre), i synsfeltet. Din enhed forbliver parret med radioen, medmindre du beslutter dig for at afbryde eller ‘ophæve’ den. Bemærk: Hvis din enhed skal ophæves af en eller anden grund, skal du følge ovenstående trin for at ‘parre’ den igen. Du kan trykke og holde Scan-knappen på radioen nede for at afbryde den aktuelle enhed og genstarte Bluetoothparringsprocessen.

40


Brug af din Stereo DAB/FM-radio DAB-radio-tilstand Kontroller at din radio er i DAB-tilstand. Hvis du ikke allerede er i DAB-tilstand, skal du trykke på og slippe knappen Mode for at gå til DAB-tilstand (kontroller displayet). Første gang du bruger radioen eller hvis stationslisten er tom, vil radioen automatisk begynde at scanne efter DAB-stationer. En statuslinje viser status for scanningen og antallet af fundne stationer under scanningen vil også blive vist. Hvis du lyttede til en DAB-station, da du slukkede radioen vil denne station automatisk blive valgt, når du tænder for radioen igen.

Teleskopantenne Sørg at antennen er trukket helt ud, før du forsøger at stille ind på en DAB-station (en lodret position anbefales). Dette vil sikre, at den maksimale signalstyrke er tilgængelig, når radioen begynder at scanne. Udvidelse af antennen sikrer også den bedst mulige lydkvalitet.

Skift DAB-stationer I DAB-tilstand: 1. Hvis du ikke allerede er i DAB-tilstand, skal du trykke på og slippe knappen Mode for at gå til DAB-tilstand. 2. Drej Tune/Select-drejeknappen for at rulle gennem de tilgængelige stationer i stationslisten. Når station, du vil lytte til vises, skal du trykke på Select. Der vil være en kort forsinkelse, mens din DAB-radio indstilles til din valgte station.

Scanning af DAB-stationer Med DAB-radio bliver nye stationer og tjenester regelmæssigt tilgængelige, så det er en god idé at foretage en manuel scanning nu og da for at sikre, at du har den mest aktuelle stationsliste lagret i din radios hukommelse. Hvis du har flyttet din radio til en anden placering, f.eks. hvis du tager på ferie, så er det også en god idé at foretage en manuel scanning. Hvis du ikke allerede er i DAB-tilstand, skal du trykke på og slippe knappen Mode for at gå til DAB-tilstand.

41


Brug af din Stereo DAB/FM-radio 1. Tryk og slip knappen Scan for at starte en søgning efter stationer. Displayet vil skifte til ‘Scanning...’ En statuslinje viser status for scanningen og antallet af fundne stationer under scanningen vil også blive vist.

Nedskær DAB-stationer Du kan fjerne de DAB-stationer på stationslisten, der ikke kan modtages i dit område. Disse er opført med et ‘?’-præfiks 1. Tryk og hold på knappen Menu/Info, indtil displayet skifter til ‘DAB <Fuld scanning>’ og brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘Nedskær’. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge. 2. ‘Nedskær ? <Nej> Ja’ vises. Brug Tune/Select-drejeknap til at rulle til ‘Ja’. Tryk på drejeknappen for at vælge og beskære listen over stationer. Stationer med et ‘?’-præfiks vil nu ikke længere blive vist. Tryk på og slip Menu/Info-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Lagring af en forvalgt DAB-station Radioen kan gemme op til 10 DAB-stationer i sin forvalgte hukommelse for øjeblikkelig adgang til dine foretrukne stationer. Bemærk: Når du gemmer faste DAB-stationer, kan disse ikke overskrive dine forvalgte FM-stationer. 1. Tune din radio til den station, du ønsker i forvalg (se skiftende DAB-stationer på side 41). 2. Tryk og hold Preset-knappen. ‘Gem station <1: (Tom) >’ vises, hvis ingen tidligere station er blevet gemt. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen for at rulle til den forvalgte placering, som du gerne vil gemme stationen på (1-10). 4. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge, displayet vil bekræfte ‘Forvalg X gemt’, hvor ‘X’ er nummeret på den forvalgte station (1-10). Bemærk: Hvis der allerede er en eksisterende DAB-station gemt under en forvalgt station, vil den blive overskrevet, når du gemmer den nye station.

42


Brug af din Stereo DAB/FM-radio Find en forvalgt DAB-station I DAB-tilstand: 1. Tryk og slip Preset-knappen. ‘Genfind forvalg <1: >’ vises, og navnet eller stationens frekvens gemt der, eller ‘(Tom)’, hvis ingen tidligere station er blevet gemt. 2. Brug Tune/Select-drejeknappen for at rulle til den forvalgte placering og station, som du gerne vil lytte til (1-10). Tryk på og slip Tune/Select-drejeknappen for at vælge. Radioen vil straks stille ind på stationen og begynde at spille. Bemærk: Hvis ingen DAB-station er blevet gemt på den forvalgte knap, vil ‘Forvalg tom’ blive vist, og radioen vil vende tilbage til den tidligere valgte station.

DAB-displayoplysninger Når du lytter til en DAB-station kan du ændre de oplysninger, der vises på den anden linje i displayet. Der er flere forskellige typer af information, der sendes af stationen. • Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rulletekst-oplysninger fra stationen. Informationen kunne være navnet på en kunstner eller musiktitel, DJ-navn, kontaktoplysninger for stationen mv. • Signalstyrke Et tomt vises på den anden linje i displayet for at angive den minimale signalstyrke for acceptabel lytning. Rækken af ​​udfyldte rektangler angiver den aktuelle signalstyrke, som du modtager. Jo stærkere signal, jo længere til højre vil rækken af ​​faste rektangler være. • Programtype (PTY) - som ‘Rock’, ‘Pop‘, Tale’ eller ‘Nyheder’. • Multiplex Name - viser udsendelsesområdet og indsamling af stationer på denne frekvens f.eks: BBC National DAB, Digital 1 Network. • Kanal og frekvens f.eks.: 12B 225,648 MHz • Signalfejl Dette vises som et tal mellem 0-99. Det ville ikke være muligt i tilstrækkelig grad at lytte til en station med et signal fejlprocent på 30 eller derover. Prøv at justere antennen eller flytte din radio for at forbedre modtagelsen.

43


Brug af din Stereo DAB/FM-radio • Signalinformation Den datahastighed, som signalet transmitteres med. • Tid og dato Leveret af stationen. 1. Tryk gentagne gange på og slip Menu/Info-knappen for at rulle mellem de forskellige informationssystems-muligheder.

Dynamic Range Control (DRC) I DAB-tilstand: Det dynamiske område for hvert radioprogram er fastsat af stationen for hver station og kan være forskellig for typerne af udsendelser, såsom pop eller klassisk musik eller et chatshow. Dynamic Range Controls styresignal transmitteres parallelt med lydsignalet for hvert program og med din radio kan du bruge dette styresignal til at udvide eller komprimere det dynamiske område (forskellen mellem de højeste og mest støjsvage lyde) af de gengivne lydsignaler. Ændring af dynamiske område kan påvirke ‘lydstyrke’ og/eller ‘lydkvalitet’ af det program, du hører, så det vil være mere egnet til dine aflytningsforhold og dine egne personlige lyttekrav. F.eks. i støjende omgivelser, hvor rolige lyde kan blive oversvømmet, vil indstilling af kompression til maksimum ‘booste’ de rolige lyde, samtidig med at de højeste lyde bliver holdt på deres oprindelige niveau. Der er 3 niveauer af kompression: • DRC Fra:

ingen kompression. Dette er standardindstillingen.

• DRC Lav:

medium kompression.

• DRC Høj:

maksimal kompression.

1. Tryk og hold på Menu/Infoknappen indtil displayet skifter til ‘DAB <Fuld scanning>’. 2. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘DRC’, og tryk for at vælge. Den aktuelle DRC-indstilling vil have en ‘*’ i øverste højre hjørne af displayet. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle gennem de 3 kompressionsmuligheder, og tryk på drejeknappen for at vælge. Tryk på og slip Menu/Info-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

44


Brug af din Stereo DAB/FM-radio FM-radio-tilstand Hvis du ikke allerede er i FM-tilstand, skal du trykke på og slippe knappen Mode for at gå til FM-tilstand (kontroller displayet). Hvis du lyttede til en FM-station, da du slukkede radioen vil denne station automatisk blive valgt, når du tænder for radioen igen.

Teleskopantenne Sørg for at antennen er trukket helt ud, før du forsøger at stille ind på en FM-station. Dette vil sikre, at den maksimale signalstyrke er tilgængelig, når radioen begynder at scanne. Udvidelse af antennen sikrer også den bedst mulige lydkvalitet.

Tuning af en FM-station 1. Tryk og slip knappen Scan for at starte en søgning opad på frekvensbåndet. 2. Tryk og hold knappen Scan for at starte en søgning nedad på frekvensbåndet. 3. Brug venstre drejeknap for at finjustere hver frekvens i 0,05MHz trin, hvis det er nødvendigt. Bemærk: Hvis modtagelsen stadig er dårlig, så juster placeringen af ​​antennen eller prøv at flytte radioen til en anden placering.

Ændring af Scannings-indstilling I FM-tilstand: 1. Tryk og hold Menu/Info-knappen indtil ‘FM <Scan-indstilling>’ vises. Tryk på Tune/ Select-drejeknappen for at vælge. Den aktuelle Scan-indstilling vil have en ‘*’ i øverste højre hjørne af displayet. Der er to forskellige muligheder at vælge imellem: • Stærke stationer Scanningen vil kun stoppe, når en stærk signalstyrke modtages som også bør resultere i en bedre lydkvalitet. Det er muligt, at den station, du scanner efter, mangler, når du bruger denne mulighed. • Alle stationer Scanningen stopper for hver station, den modtager, selv hvis signalstyrken er dårlig.

45


Brug af din Stereo DAB/FM-radio 2. Brug Tune/Select-drejeknappen til at vælge mellem de to valgmuligheder, og tryk for at vælge. Tryk på og slip Menu/Info-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Audio-tilstand Radioen vil automatisk skifte mellem Stereo og Mono, afhængigt af kvaliteten af ​​det signal, der modtages, men du kan tilsidesætte denne funktion og skifte manuelt mellem ‘Stereo’ og ‘Mono’. Bemærk: Du ønsker måske at vælge ‘Stereo’, hvis du lytter til din radio med hovedtelefoner. 3. Tryk og hold Menu/Info-knappen indtil ‘FM <Scan-indstilling>’ vises. 4. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til <Audio-indstilling>. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. Der er nu to forskellige muligheder for ‘Kun mono’ og ‘Stereo tilladt’ og den aktuelle indstilling vil have en ‘*’ ved siden af. 5. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle og vælge mellem de to tilgængelige muligheder. Tryk på Tune/Select-drejeknappen på radioen for at vælge. 6. Tryk på og slip Menu/Info-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Lagring af en forvalgt FM-station Radioen kan gemme op til 10 FM-stationer i sin forvalgte hukommelse for øjeblikkelig adgang til dine foretrukne stationer. Bemærk: Når du gemmer faste FM-stationer, kan disse ikke overskrive dine forvalgte DAB-stationer. 1. Tune din radio til den station, du ønsker at forvælge (se Tune til en FM-station på side 45). 2. Tryk og hold Preset-knappen. ‘Gem station <1: (Tom) >’ vises, hvis ingen tidligere station er blevet gemt. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen for at rulle til den forvalgte placering, som du gerne vil gemme stationen på (1-10). 4. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge, displayet vil bekræfte ‘Forvalg X gemt’, hvor ‘X’ er nummeret på den forvalgte station (1-10). 46


Brug af din Stereo DAB/FM-radio Bemærk: Hvis der allerede er en eksisterende FM-station gemt under en forvalgt station, vil den blive overskrevet, når du gemmer den nye station.

Find en forvalgt FM-station I FM-tilstand: 1. Tryk og slip Preset-knappen. ‘Genfind forvalg <1: >’ vises, og navnet eller stationens frekvens gemt der, eller ‘(Tom)’, hvis ingen tidligere station er blevet gemt. 2. Brug Tune/Select-drejeknappen for at rulle til den forvalgte placering og station, som du gerne vil lytte til (1-10). Tryk på og slip Tune/Select-drejeknappen for at vælge. Radioen vil stille ind på stationen og begynde at spille. Bemærk: Hvis ingen FM-station er blevet gemt på den forvalgte knap, vil ‘Forvalg tom’ blive vist, og radioen vil vende tilbage til den tidligere valgte station.

FM-displayoplysninger Når du lytter til en FM-station kan du ændre de oplysninger, der vises på den anden linje i displayet. • Radiotekst (RT) Dette er rulletekst-oplysninger fra stationen. Informationen kunne være navnet på en kunstner eller musiktitel, DJ-navn, kontaktoplysninger for stationen mv. • Programtype (PTY) som ‘Rock’, ‘Pop‘, Tale’ eller ‘Nyheder’ • Stationsnavn eller frekvens såsom BBC R4 eller 93,30MHz • Audio-tilstand - Stereo eller Mono • Tid og dato - Leveres af radio-stationen. 1. Tryk gentagne gange på og slip Menu/Info-knappen for at rulle mellem de forskellige informationssystems-muligheder.

47


Brug af din Stereo DAB/FM-radio Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed Kontrollér at din radio er i Bluetooth(BT)-tilstand. Hvis du ikke allerede er i BT-tilstand, trykker du gentatte ganger på Modus, indtil du er i BT-tilstand (se displayet). ‘Bluetooth’ og ‘Søger’ vises, mens dit produkt søger efter Bluetooth-enheder. Hvis en enhed allerede er forbundet (parret) med din radio, vises ‘Tilsluttet’ på anden linje i displayet. I Bluetooth(BT)-tilstand: 1. ‘Søger’ vises på displayets anden linje. 2. På den enhed, som du gerne vil oprette forbindelse til din radio med via Bluetooth (f.eks. iPhone/iPad/Android/anden telefon/Tablet/ Computer), tænd Bluetoothforbindelsen på denne enhed og sikre at den er ‘søgbar’. Bemærk: Hvis det er nødvendigt, skal du se på instruktionerne for din enhed for at tilføje eller konfigurere Bluetooth. 3. Vælg ‘Tilføj ny enhed’, hvis det er nødvendigt. Bemærk: Nogle produkter søger automatisk efter en ny enhed, så indstillingen ‘Tilføj ny enhed’ ikke er tilgængelig. 4. Når du finder den, vises din radio som ‘POPvintageBT’. Vælg enhedens navn for at begynde parringen. 5. Når parringen er færdig, vises ‘Tilsluttet’ på displayets anden linje. 6. Nu, hvor du har parret din enhed med radioen, vil den forbindes, når den er inden for rækkevidde, hvilket er omkring 10 meter eller mindre (33 fod eller mindre), i synsfeltet. Din enhed forbliver parret med radioen, medmindre du beslutter dig for at afbryde eller ‘ophæve’ den. Bemærk: Hvis din enhed skal ophæves af en eller anden grund, skal du følge ovenstående trin for at ‘parre’ den igen. Du kan trykke og holde Scan-knappen på radioen nede for at afbryde den aktuelle enhed og genstarte Bluetoothparringsprocessen.

48


Brug af din Stereo DAB/FM-radio Lytte til musik/lyd ved hjælp af Bluetooth I Bluetooth-tilstand: 1. Vælg og start den musik eller lyd du vil lytte til på din parrede Bluetooth-enhed, den vil nu blive hørt via radiohøjttalerne. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed og/eller på din radio. Bemærk: Hvis din tidligere parrede enhed er inden for rækkevidde, men ikke automatisk tilsluttes, skal du gå til indstillingerne for Bluetooth-forbindelse på din enhed og vælge ‘POPvintageBT’ for at genoprette forbindelse. 2. Du kan bruge kontrollerne på din parrede Bluetooth-enhed såvel som dem på din radio. Kontroller på din radio: • Lydstyrke: Drej Volume-kontrollen med uret for at øge lyden og mod uret for at mindske lyden. • Afspil/Pause: Tryk og slip Scan-knappen for at afspille/pause. • Spring tilbage: Drej Tune/Select mod uret for at springe tilbage til det forrige spor. • Spring frem: Drej Tune/Select med uret for at springe frem til næste spor. Bemærk: Hvis du ikke bruger din radio på ca. 15 minutter, og der ikke modtages lydsignal, går den automatisk i Standby-tilstand. Tryk og slip tænd/sluk-knappen, og radioen tænder igen.

Indstilling af alarm Bemærk: Kontroller, at radioen har den korrekte tid og dato, før du indstille en alarm. I DAB, FM eller Bluetooth-tilstande: 1. Tryk og hold på knappen Menu/Info for at åbne menu-muligheder.

49


Brug af din Stereo DAB/FM-radio 2. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<System>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<Alarm>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 4. ’Alarm 1 indstilling’ vises. Brug Tune/Select-drejeknap til at ændre ‘Alarm 2 indstilling’ efter behov. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge. 5. ’Alarm 1 (eller 2) Wizard til tid’ vises, og timetallet for alarmen blinker. 6. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til alarm-timen, og tryk på drejeknappen for at vælge. 7. Minutterne vil nu blinke. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til alarmminutterne, og tryk på drejeknappen for at vælge. Varigheden vil nu blinke. 8. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til varigheden for alarmen. Du kan vælge mellem 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge. Kilden til alarmen vil nu blinke. 9. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til lydkilden for alarmen. Du kan vælge mellem Buzzer, DAB eller FM. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge. Bemærk: Hvis du vælger DAB eller FM-radio for alarmen kilde, vil ‘Sidst aflyttede’ blinke i displayet. Tryk på Tune/Select-drejeknap for at vælge, og den sidste aflyttede station i DAB eller FM vil i givet fald vil blive brugt til din alarm. 10. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til frekvensen for alarmen. Du kan vælge mellem Daglig, En gang, Weekender eller Ugedage. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. Bemærk: Hvis du vælger ‘En gang’, vil du blive bedt om at fastsætte datoen for din alarm. 11. Brug Tune/Select-drejeknappen til at indstille lydstyrken for alarmen. Tryk på drejeknappen Tune/Select for at vælge. Bemærk: Du vil ikke være i stand til at indstille en alarm på mindre end 4 lydstyrketrin. Husk at indstille alarmens radio-lydstyrke til en, der vil vække dig. Alarmvolumen vil stige gradvist, indtil den når alarmens lydstyrke, som du har indstillet.

50


Brug af din Stereo DAB/FM-radio 12. ‘Alarm 1 (eller 2) Wizard’ vises igen, sammen med ‘Alarm til (eller fra)’. Brug Tune/ Select-drejeknappen til at vælge ‘Alarm til’ eller ‘fra’’ som det passer og tryk på Tune/ Select-drejeknappen for at vælge. ‘Alarm gemt’ vises. 13. I standbytilstand vil et klokkesymbol i øverste højre hjørne af displayet bekræfte, når en alarm er indstillet. Bemærk: Hvis tiden ikke er indstillet, eller ikke er opdateret fra radiosignalet, vises ‘Tiden er ikke indstillet’, når du forsøger at indstille alarmen. Radioen vil derefter bede dig om at indstille tiden. En alarm kan kun indstilles, når tiden er indstillet.

Stop alarmen Når alarmen lyder, skal du trykke på og slippe afbryderknappen, ‘Alarm fra’ vises. Alternativt kan du trykke på og slippe knappen Snooze (se Slumre-funktionen nedenfor). Bemærk: Hvis du trykker på afbryderknappen for at stoppe alarmen, vil alarmsymbolet forblive i displayet, og alarmen lyder igen på samme tidspunkt næste dag, medmindre det blev sat til kun ‘En gang’.

Snooze Når alarmen lyder, kan du trykke på og slippe den drejeknappen for lydstyrke for at aktivere 9 minutters slumrefunktion. ’Snooze’ vil blive vist, efterfulgt af slumre-tidsnedtælling, indtil alarmen lyder igen.

Sluk for alarmen Følg trinnene for ‘Indstil en alarm’ og vælg ‘Fra’ i trin 12.

Sleep-timer Du kan indstille din radio til at slukke automatisk ved hjælp af sleep-timeren. Du kan vælge mellem Sleep Fra, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. I DAB, FM eller Bluetooth-tilstande: 1. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke, ‘Indstil sleep-tid’ vises.

51


Brug af din Stereo DAB/FM-radio 2. Brug Tune/Select drejeknappen til at rulle gennem de tilgængelige indstillinger for Sleep Fra, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Stop når den sleep-tid, du gerne vil have bliver vist og tryk på Tune/Select-drejeknappen til at vælge. 3. Tryk på Menu/Info-knappen for at vende tilbage til radio-displayet. De sleep-tidminutter, du har valgt, vises øverst til højre på displayet, f.eks. S15 i 15 minutter, og vil tælle ned, før radioen slukker. Bemærk: For at annullere sleep-tid, skal du følge disse trin for at indstille sleep-tid, men stoppe når ‘Sleep fra’ vises.

Vis timeout for baggrundslys Du kan justere timeout for skærmens baggrundslys. Valg permanent Til, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder er tilgængelige. Bemærk: En ‘*’ vil blive vist ved den aktuelle indstilling. I DAB, FM eller Bluetooth-tilstande: 1. Tryk og hold på knappen Menu/Info for at åbne menu-muligheder. 2. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<System>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<Baggrundslys>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 4. ‘<Timeout>’ vises. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge. Brug Tune/Selectdrejeknappen for at rulle gennem de tilgængelige timeoutvalg for baggrundslys Til, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 eller 180 sekunder. Tryk på og slip Tune/Select-drejeknappen for at vælge. 5. Tryk på og slip Menu/Info-knappen, indtil du vender tilbage til stationsvisningen.

Sprog I displayet Du kan ændre sproget i displayet på din radio, der er 6 muligheder: norsk, dansk, tysk, engelsk, fransk og italiensk. Bemærk: En ‘*’ vil blive vist ved den aktuelle indstilling.

52


Brug af din Stereo DAB/FM-radio I DAB eller FM-tilstand: 1. Tryk og hold på knappen Menu/Info for at åbne menuvalg 2. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<System>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<Sprog>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 4. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til det sprog, du ønsker. Tryk på Tune/ Select-drejeknappen for at vælge. 5. Tryk på og slip Menu-knappen, indtil du vender tilbage til stationsvisningen.

Software-version Du kan kontrollere softwareversionen for din radio. I DAB eller FM-tilstand: 1. Tryk og hold på knappen Menu/Info for at åbne menuvalg. 2. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<System>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<SW-version>’. Tryk på drejeknappen for at vælge. Softwareversionen vil blive vist, og du kan ønske at gøre et notat om det her:

................................................................................... 4. Tryk på og slip Menu/Info-knappen, indtil du vender tilbage til stationsvisningen.

Fabriksnulstilling Du kan nulstille din radio og gendanne alle de oprindelige fabriksindstillinger. Bemærk: Hvis du nulstiller din radio, vil alle dine gemte faste stationer blive slettet. I DAB eller FM-tilstand: 1. Tryk og hold på knappen Menu/Info for at åbne menuvalg.

53


Brug af din Stereo DAB/FM-radio 2. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<System>’. Tryk på Tune/Selectdrejeknappen for at vælge. 3. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ‘<Gendan fabriksindstillinger>’. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge. 4. ‘Gendan fabriksindstillinger? <Nej> Ja’ vil blive vist. Brug Tune/Select-drejeknappen til at rulle til ’<Ja>’. Tryk på Tune/Select-drejeknappen for at vælge. 5. ‘Genstarter...’ vises. Efter et par sekunder vil ’Velkommen til digital radio’ blive vist, og radioen vil gå til standby-tilstand.

54


Andre oplysninger Tekniske specifikationer Strømforsyning

Udgang DC 5V 1.2A

Indgang AC 100-240V 50/60Hz

Batterier:

4 x 1.5V C-størrelse (LR14)

(Valgfrit, medfølger ikke)

Udgangseffekt:

2 x 2W RMS

Frekvensområde:

DAB: Band III, 174 MHz to 240 MHz

FM: 87.5 MHz to 108 MHz

Bluetooth:

2.4GHz-2.480GHz

Version: 4.1

Parringsnavn: POPvintageBT

Profiler: HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, GAVDP1.2, AVDTP1.2, SPP1.2, AVCTP1.3.

55


Produktsupport Fejlfinding Hvis du oplever problemer med din radio, er der nogle hurtige og nemme check, du kan foretage, som kan hjælpe med at løse problemet.

Ingen lyd/strøm: Juster lydstyrken ved hjælp af drejeknappen på radioen. Kontroller at stikkontakten er tændt, afbryderen på bagsiden af ​​radioen er tændt, og at din radio ikke er på standby. Du har måske hovedtelefoner tilsluttet. Brug enten hovedtelefonerne til at lytte til din radio eller tag hovedtelefonerne ud af stikket. Hvis du har batterier isat, kan de være opbrugt og skal udskiftes. Brug kun C-batterier af god kvalitet.

Radiomodtagelsen er dårlig: Træk antennen helt ud for at få den bedste modtagelse og lydkvalitet. Genindstil stationer, se side 41 og 45. Prøv at flytte din radio til et andet sted for at se, om modtagelsen forbedres. Kontroller, at du ikke har andet elektrisk udstyr for tæt på dit radio, der forårsager interferens.

Kan ikke parre med en Bluetooth-enhed: Kontrollér at du er i Bluetooth-tilstand. Sørg for at du er inden for rækkevidde af radioens Bluetooth-funktionalitet, 10 meter eller mindre (33 fod eller mindre). Flyt radioen og Bluetooth-enheden væk fra andre Bluetooth-enheder/elektrisk udstyr. Hvis det er muligt, skal du slukke andre nærliggende Bluetooth-enheder eller deaktivere deres Bluetooth-funktionalitet.

Funktionsknapperne reagerer ikke: Kontroller at stikkontakten er tændt, afbryderen på bagsiden af ​​radioen er tændt, og at din radio ikke er på standby. 56


Produktsupport Hvis du bruger batterier, kan de være opbrugt og skal udskiftes. Træk stikket ud af stikkontakten, og fjern batterierne. Lad radioen stå i 3 minutter og tilslut derefter strømmen. Prøv en nulstilling til fabriksindstillingerne. Se side 53. Bemærk: Alle dine indstillinger, herunder listen over stationer og eventuelle forvalg vil blive slettet, når du nulstiller radioen.

Bortskaffelse • Dette produkt bør ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, og det bør genanvendes. • Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Opbevares utilgængeligt for børn og søg straks lægehjælp ved indtagelse. • Batterier må ikke bortskaffes i det almindelige husholdningsaffald, men skal tages til relevante lokale genanvendelsesanlæg, hvor og når sådanne findes. • Smid aldrig batterier i ild eller forsøg at åbne den ydre beklædning.

57


Garanti Produktgaranti Dette produkt er omfattet af norske garantiregler i overensstemmelse med Norsk lovgivning. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte den forretninger du har købt det. Husk, at mange forretninger vil kræve gyldigt købsbevis. Dette produkt har 5 års garanti. Disse regler gælder kun i Norge, gælder forskellige regler i dit land. Enhver defekt, der opstår på grund af defekte materialer eller forarbejdning, vil enten blive erstattet, refunderet eller repareret uden beregning hvis det er muligt inden for denne periode hos den forhandler, hvor du købte enheden. Garantien er underlagt følgende bestemmelser: • Garantien dækker ikke hændelige skader, misbrug, skabsdele, drejeknapper eller forbrugsvarer. • Produktet skal installeres og betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual korrekt. • Det er udelukkende til hushldningsbrug. • Garantien vil blive ugyldig, hvis produktet er videresælges eller er blevet beskadiget ved ukyndig reparation. • Specifikationerne kan ændres uden varsel. • Producenten fralægger sig ethvert ansvar for hændelige skader eller følgeskader. Garantien er et supplement til og forringer ikke dine lovmæssige eller juridiske rettigheder

58


Denne siden er blank med hensikt


Denne siden er blank med hensikt


Instruction manual

English


Contents Safety information Power source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Moisture and water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Heat sources and flames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Positioning the Stereo DAB/FM Radio with Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . 65 General safety information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Getting to know your Stereo DAB/FM Radio Power connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Inserting batteries (optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Initial set-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Adjusting the volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Time and date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Change the mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Using headphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Using your Stereo DAB/FM Radio DAB Radio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Telescopic aerial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Changing DAB stations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Scanning for DAB stations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Prune DAB stations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Storing a DAB station preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Tune to a DAB preset station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

DAB display information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Dynamic range control (DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

62


Contents FM Radio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Telescopic aerial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Tuning to an FM station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Changing the Scan setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Audio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Storing an FM station preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Tune to an FM preset station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

FM display information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Setting the alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Stop the Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Snooze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Turn off the Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Sleep timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Display backlight timeout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Display language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Software version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Factory reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Other information Technical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Product support Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Product guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

63


Safety information Power source • Only use the power supply that came with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product. • Disconnect your Radio from the mains power supply during thunderstorms. • Always check that you have completely switched off your Radio, before you change or disconnect the power supply. • Where the mains power plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. • If the Radio will not be used for a long period of time, make sure that all of the batteries are removed from the battery compartment and the mains power is unplugged. • Only use recommended batteries or those of the same or equivalent type. • Do not mix old and new batteries or batteries of different types. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Remove the batteries from the Radio if they will not be used for an extended period of time. • Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing. • Batteries are harmful if swallowed, so keep away from young children. • In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified.

Caution: Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Moisture and water • Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.

Heat sources and flames • Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat. 64


Safety information Ventilation • Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.

Positioning the Stereo DAB/FM Radio with Bluetooth It is important that you consider carefully in advance where your Radio will be situated and make sure that it is: • on a flat and stable surface. • within 1.4 metres of a power socket (if using mains power). Please ensure that the mains power lead is not a trip hazard. • where it will be in range of the connected or ‘paired’ bluetooth device (e.g. iPod/ iPhone/iPad/Android/other phone/computer, which is about 10 metres or less (33 feet or less) in line of sight. • at least 1 metre away from other electrical appliances to avoid interference. • where there is enough height for the telescopic radio aerial. • Never place your Radio directly onto antique or polished surfaces.

Caution To avoid possible hearing damage, do not listen to this radio at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

General safety information • Keep the product and all its parts out of reach of small children. • This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. • Do not attempt to open the product. This product does not contain any user serviceable parts. Unauthorised handling of the device may damage it and will void your warranty. • Do not use your Radio near emergency/intensive care medical equipment; if you have a pacemaker fitted or during an electrical storm.

65


Getting to know your Stereo DAB/FM Radio

1

7

2

6

3

8

4 5

9 10

11

12 13 14

1. Handle

9. Preset

2. Backlit display

10. Scan

3. Tune/Select rotary control

11. Battery compartment.

4. Power on/Standby

4 x 1.5V C-size (LR-14) batteries (not supplied)

5. Mode 6. Menu/Info

12. On/Off switch

7. Telescopic aerial

13. Power socket

8. Rotary volume control/Snooze/Sleep

14. Headphone socket 66


Getting to know your Stereo DAB/FM Radio Power connection 1. Connect the mains power lead into the socket on the back of the Radio and fully extend the telescopic aerial in a vertical position to obtain the maximum signal strength. 2. Plug the power adaptor into the mains power wall socket and switch on. 3. Slide the switch on the back of the radio to On. The product display will light up and Welcome to Digital Radio will be displayed. 4. Your radio will now be in Standby mode.

Inserting batteries (optional) 1. Before installing the batteries (not included) please ensure that the Radio is switched off, slide the power switch on the back to Off, and unplug from the mains power supply. Remember to remove the mains power plug from the back of the radio. 2. On the back of the Radio, push down the two tabs to release and remove the battery compartment cover. 3. Insert 4 x 1.5V C-size (also known as LR-14) batteries, making sure to note the ‘+’ and ‘-‘ markings and position the batteries the correct way around. 4. Replace the battery cover, making sure it ‘clicks’ shut. Note: If used continuously on battery power, your radio has an approximate battery life of 5 hours, when using good quality alkaline batteries. When the battery power is low, ‘Battery Low’ will be displayed. Please switch off the radio and replace the batteries.

Initial set-up 1. Press and release the Power button on the top of your radio. Your radio will switch on and begin an automatic scan for DAB stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. 2. When the scan is complete your radio will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default. Note: The DAB radio station list is stored in the memory and so the next time you switch your radio on, the station search does not take place. It is possible to scan manually for stations by pressing and releasing the Scan button.

67


Getting to know your Stereo DAB/FM Radio 3. Turn the rotary Tune control to scroll through the available stations in the station list. 4. When the station that you would like to listen is displayed, press to Select.. There will be a short delay whilst your radio tunes to your selected station.

Adjusting the volume Turn the rotary volume control clockwise to increase the volume and anti-clockwise to decrease the volume. Check the display, which will confirm the volume setting.

Time and date The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will be synchronised automatically to that broadcast by the DAB service in 24 hour mode; which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually. If you do wish to set the time and date manually, turn on the radio and follow the steps below: 1. Press and hold the Menu/Info button to enter the Menu options.. 2. Use the Tune control to scroll to <System>. Press and release the Tune/Select control to select. 3. Use the Tune control to scroll to <Time>. Press and release the Tune/Select control to select. <Set Time/Date> is displayed. Press and release the Tune/Select control to select. 4. Set time is displayed and the hour digits will flash. Use the Tune control to scroll to the correct hour. Press and release the Tune/Select control to select. 5. The minutes will now flash. Use the Tune control to scroll to the correct minutes. Press and release the Tune/Select control to select. 6. Set date is displayed and the day will flash. Use the Tune control to scroll and press to select the day, month and year, using the same method as you used to set the time. When you confirm the correct date. â&#x20AC;&#x2DC;Time Savedâ&#x20AC;&#x2122; is displayed and the display returns to <Set Time/Date>.

68


Getting to know your Stereo DAB/FM Radio You can now use the Tune control to scroll and press to select, the same method as you did to set the time and date, to change the settings for: 12/24 hour clock display. The date format, DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY and to auto update the time from the DAB signal, FM signal, DAB or FM signal or no update.

Change the mode Press and release the Mode button to change between DAB and FM modes. Please check the display, which will confirm the mode.

Using headphones You can connect headphones with a 3.5mm plug (not included) to your radio. The stereo headphone socket can be found on the back of the radio at the bottom. When you have headphones connected the radio speakers are switched off and all sound is via the headphones. Note: Always keep the volume within reasonable limits.

Connect to a Bluetooth device Check that your Radio is in Bluetooth (BT) mode. If you are not already in BT mode, press and release the Mode button until you are in BT mode (check the display). ‘Bluetooth’ will be displayed and ‘Searching’, whilst your product searches for Bluetooth devices. If a device is already connected (paired) with your radio, ‘Connected’ will be displayed on the second line of the display. In Bluetooth (BT) Mode: 1. ‘Searching’ will be displayed on the second line of the display. 2. On the device that you would like to connect to your radio via Bluetooth (e.g. iPhone/ iPad/Android/other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth. 3. Select to ‘Add new device’, if necessary.

69


Getting to know your Stereo DAB/FM Radio Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your radio will be displayed as ‘BUSH Audio’. Select the device name to begin pairing. 5. When pairing is complete ‘Connected’ will be displayed on the second line of the display. 6. Now that you have paired your device with the radio, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight. 7. Your device will remain paired with the radio unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it. Note: If your device should be come unpaired for any reason, follow the steps above to ‘pair’ it again. You can press and hold the Scan button on the Radio to disconnect the current device and restart the Bluetooth pairing process.

70


Using your Stereo DAB/FM Radio DAB Radio mode Check that your radio is in DAB mode. If you are not already in DAB mode, press and release the Mode button to go to DAB mode (check the display). The first time you use the radio or if the station list is empty, your radio will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. If you were listening to a DAB station when you switched the radio off then this station will be automatically selected when you switch the radio back on.

Telescopic aerial Please make sure that the aerial is fully extended before you attempt to tune to a DAB station (a vertical position is recommended). This will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Changing DAB stations In DAB mode: 1. If you are not already in DAB mode, press and release the Mode button to go to DAB mode. 2. Turn the left hand Tune/Select rotary control to scroll through the available stations in the station list. When the station that you would like to listen to is displayed press the left hand rotary control to Select. There will be a short delay whilst your DAB radio tunes to your selected station.

Scanning for DAB stations With DAB radio, additional stations and services regularly become available so itâ&#x20AC;&#x2122;s a good idea to carry out a manual scan every now and then to make sure that you have the most up to date station listing stored within the memory of your radio. If you have moved your radio to another location e.g.: if you go on holiday, then itâ&#x20AC;&#x2122;s also a good idea to carry out a manual scan. If you are not already in DAB mode, press and release the Mode button to go to DAB mode.

71


Using your Stereo DAB/FM Radio 1. Press and release the Scan button to begin a search for stations. The display will change to ‘Scanning...’ A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

Prune DAB stations You can remove the DAB stations in the station list that cannot be received in your area. These are listed with a ‘?’ prefix. 1. Press and hold the Menu/Info button until the display changes to ‘DAB <Full Scan>’ and use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘Prune’. Press the Tune/Select rotary control to select. 2. ‘Prune ? <No> Yes’ is displayed. Use Tune/Select rotary control to scroll to ‘Yes’. Press the rotary control to select and prune the station list. Stations with a ‘?’ prefix will now no longer be displayed. Press and release the Menu/Info button to return to the station display.

Storing a DAB station preset Your radio can store up to 10 DAB stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. Note: When you store DAB radio station presets, these do not overwrite your FM station presets. 1. Tune your radio to the station that you wish to preset (see changing DAB stations on page 71). 2. Press and hold the Preset button. ‘Preset Store <1: (Empty) >’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the Preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press the Tune/Select rotary control to select, the display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing DAB station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

72


Using your Stereo DAB/FM Radio Tune to a DAB preset station In DAB mode: 1. Press and release the Preset button. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored. 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the Preset location and station that you would like to listen to (1-10). Press and release the Tune/Select rotary control to Select. The radio will instantly tune to that station and begin to play. Note: If no DAB station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

DAB display information When listening to a DAB station you can change the information that will appear on the second line of the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster. • Dynamic Label Segment (DLS) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Signal Strength An empty will appear on the second line of the display to indicate the minimum signal strength for acceptable listening. The row of solid rectangles indicate the actual signal strength that you are receiving. The stronger the signal, the further to the right the row of solid rectangles will be. • Program Type (PTY) - such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’ • Multiplex Name - displays the broadcasting area and collection of radio stations on this frequency e.g.: BBC National DAB, Digital 1 Network. • Channel and Frequency e.g.: 12B 225.648 MHz

73


Using your Stereo DAB/FM Radio • Signal error This is displayed as a number between 0-99. It would not be possible to satisfactorily listen to a ratio station with a signal error rate of 30 or above. Try adjusting the aerial or relocating your radio to improve reception. • Signal information The data rate at which the signal is being transmitted. • Time and date Supplied by the broadcaster. 1. Repeatedly press and release the Menu/Info button to cycle through the different information options.

Dynamic range control (DRC) In DAB mode:  he dynamic range for each radio programme is set by the broadcaster for each radio T station and may be different for the types of programme broadcast, such as pop or classical music or a chat show. The dynamic range control signal is transmitted in parallel with the audio signal for each programme and with your radio you can use this control signal to expand or compress the dynamic range (the difference between the loudest and quietest sounds) of the reproduced audio signal. Changing the dynamic range can affect the ‘loudness’ and/or ‘quality of sound’ of the programme that you hear so that it will be more suited to your listening conditions and your own personal listening requirements. e.g. in a noisy environment, where quiet sounds might be swamped, setting the compression to maximum will ‘boost’ the quiet sounds, whilst keeping the loudest sounds at their original level. There are 3 levels of compression: • DRC Off:

no compression. This is the default setting.

• DRC Low:

medium compression.

• DRC High:

maximum compression.

1. Press and hold the Menu/Info button until the display changes to ‘DAB <Full scan>’. 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘DRC’ and press to select. The current DRC setting will have an ‘*’ in the top right of the display.

74


Using your Stereo DAB/FM Radio 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll through the 3 compression level options available and press the rotary control to select. Press and release the Menu/Info button to return to the station display.

FM Radio mode If you are not already in FM mode, briefly press and release the Mode button to go to FM mode (check the display). If you were listening to an FM station when you switched the Radio off then this station will be automatically selected when you switch the Radio back on.

Telescopic aerial Please make sure that the aerial is fully extended before you attempt to tune to an FM station. This will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Tuning to an FM station 1. Press and release the Scan button to scan up the frequency band. 2. Press and hold the Scan button to scan down the frequency band. 3. Use the left hand rotary control to fine tune each frequency in 0.05MHz steps, if necessary. Note: If reception is still poor adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

Changing the Scan setting In FM mode: 1. Press and hold the Menu/Info button until ‘FM <Scan setting>’ is displayed. Press the Tune/Select rotary control to select. The current Scan setting will have an ‘*’ in the top right of the display. There are two different options to choose from:

75


Using your Stereo DAB/FM Radio • Strong stations The scan will only stop when a strong signal strength is received which should also result in a better audio quality. It is possible that the station you are scanning for may be missed using this option. • All stations The scan will stop for every station it receives, even if the signal strength is poor. 2. Use the Tune/Select rotary control to choose from the two options available and press to select. Press and release the Menu/Info button to return to the station display.

Audio mode The radio will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received but you can override this function and manually switch between ‘Stereo’ and ‘Mono’. Note: You may wish to select ‘Stereo’ if you are listening to your radio using headphones. 3. Press and hold the Menu/Info button until ‘FM <Scan setting>’ is displayed. 4. Use the Tune/Select rotary control to scroll to <Audio setting>. Press the Tune/Select rotary control to select. There are now two different options of ‘Forced mono’ and ‘Stereo allowed’ and the current setting will have an ‘*’ next to it. 5. Use the Tune/Select rotary control to scroll to choose from the two options available. Press the Tune/Select rotary control on the radio to select. 6. Press and release the Menu/Info button to return to the station display.

Storing an FM station preset Your radio can store up to 10 FM stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. Note: When you store FM radio station presets, these do not overwrite your DAB station presets.

76


Using your Stereo DAB/FM Radio 1. Tune your radio to the station that you wish to preset (see Tuning to an FM station on page 75). 2. Press and hold the Preset button. ‘Preset Store <1: (Empty) >’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the Preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press the Tune/Select rotary control to select, the display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing FM station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

Tune to an FM preset station In FM mode: 1. Press and release the Preset button. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored. 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the Preset location and station that you would like to listen to (1-10). Press and release the Tune/Select rotary control to Select. The radio will tune to that station and begin to play. Note: If no FM station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

FM display information When listening to an FM station you can change the information that will appear on the second line of the display. • Radiotext (RT) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’

77


Using your Stereo DAB/FM Radio • Station name or frequency Such as BBC R4 or 93.30MHz • Audio mode - Stereo or Mono • Time and date - Supplied by the broadcaster. 1. Repeatedly press and release the Menu/Info button to cycle through the different information options.

Connect to a Bluetooth device Check that your Radio is in Bluetooth (BT) mode. If you are not already in BT mode, press and release the Mode button until you are in BT mode (check the display). ‘Bluetooth’ will be displayed and ‘Searching’, whilst your product searches for Bluetooth devices. If a device is already connected (paired) with your radio, ‘Connected’ will be displayed on the second line of the display. In Bluetooth (BT) Mode: 1. ‘Searching’ will be displayed on the second line of the display. 2. On the device that you would like to connect to your radio via Bluetooth (e.g. iPhone/ iPad/Android/other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth. 3. Select to ‘Add new device’, if necessary. Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your radio will be displayed as ‘BUSH Audio’. Select the device name to begin pairing. 5. When pairing is complete ‘Connected’ will be displayed on the second line of the display. 6. Now that you have paired your device with the radio, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight. 7. Your device will remain paired with the radio unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it. 78


Using your Stereo DAB/FM Radio Note: If your device should be come unpaired for any reason, follow the steps above to ‘pair’ it again. You can press and hold the Scan button on the Radio to disconnect the current device and restart the Bluetooth pairing process.

Listening to Music/Audio using Bluetooth In Bluetooth mode: 1. Select and start the music or audio that you wish to listen to on your paired Bluetooth device, it will now be heard through the radio speakers. Adjust the volume on the connected device and/or your radio Note: If your previously paired device is within range but does not automatically connect, go to the Bluetooth connectivity settings on your device and select ‘BUSH Audio’ to reconnect. 2. You can use the controls on your paired Bluetooth device as well as those on your radio. Controls available on your Radio: • Volume:  Turn the volume control clockwise to increase sound and anti-clockwise to decrease sound. • Play/Pause: Press and release the Scan button to play/pause. • Skip back: Turn the Tune/Select control anti-clockwise to skip back to the previous track. • Skip forward: Turn the Tune/Select control clockwise to skip forward to the next track. Note: If you do not use your radio for approximately 15 minutes and no audio signal is received, it will automatically go to Standby mode. Press and release the Power button and the radio will switch back on.

79


Using your Stereo DAB/FM Radio Setting the alarm Note: Check that the radio has the correct time and date before you set an alarm. In DAB, FM or Bluetooth mode: 1. Press and hold the Menu/Info button to enter the menu options.. 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<System>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<Alarm>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 4. ‘Alarm 1 Setup’ is displayed. Use the Tune/Select rotary control to change ‘Alarm 2 Setup’ as required. Press the Tune/Select rotary control to select. 5. ‘Alarm 1 (or 2) Wizard On time’ is displayed and the hour digits for the alarm will flash. 6. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the hour for the alarm and press the Tune/Select rotary control to select. 7. The minutes will now flash. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the minutes for the alarm and press the Tune/Select rotary control to select. The duration time will now flash. 8. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the duration for the alarm. You can choose from 15, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes. Press the Tune/Select rotary control to select. The source for the alarm will now flash. 9. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the sound source for the alarm. You can choose from Buzzer, DAB or FM. Press the Tune/Select rotary control to select. Note: If you select DAB or FM radio for the alarm source, ‘Last listened’ will flash in the display. Press the Tune/Select rotary control to select and the last listened to radio station in DAB or FM, as appropriate, will be used for your alarm. 10. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the frequency for the alarm. You can choose from Daily, Once, Weekends or Weekdays. Press the Tune/Select rotary control to select. Note: If you select ‘Once’, you will then be prompted to set the date for your alarm.

80


Using your Stereo DAB/FM Radio 11. Use the Tune/Select rotary control to set the volume for your alarm. Press the rotary Tune/Select control to select. Note: You will not be able to set the alarm for less than 4 volume bars. Remember to set the alarm radio volume to one that will wake you. The alarm volume will increase progressively until it reaches the alarm volume you have set. 12. ‘Alarm 1 (or 2) Wizard’ is displayed again, together with ‘Alarm Off (or On)’. Use the Tune/Select rotary control to choose ‘Alarm On’ or ‘Off’ as appropriate and press the Tune/Select rotary control to select. ‘Alarm Saved’ is displayed. 13. In Standby mode a bell symbol in the top right of the display will confirm when an alarm has been set. Note: If the time is not set or has failed to update from the radio signal, ‘Time is not set’ will be displayed when you try to set the alarm. The radio will then prompt you to set the time. An alarm can only be set after the time has been set.

Stop the Alarm When the alarm sounds, press and release the Power button, ‘Alarm off’ is displayed. Alternatively, you can press and release the Snooze button (see Snooze function below). Note: If you press the Power button to stop the alarm, the alarm symbol will remain in the display and the alarm will sound again at the same time the next day, unless it was set for ‘Once’ only.

Snooze When the alarm sounds you can press and release the rotary volume control to activate the 9 minute snooze function.. ‘Snooze’ will be displayed, followed by the snooze time countdown, until the alarm sounds again.

Turn off the Alarm Follow the steps for ‘Setting an Alarm’ and select ‘Off’ in step 12.

81


Using your Stereo DAB/FM Radio Sleep timer You can set your radio to turn off automatically using the sleep timer. You can choose from Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. In DAB, FM or Bluetooth mode: 1. Press and release the rotary Volume control, ‘Set sleep time’ is displayed. 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll through the available options of Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. Stop when the sleep time you would like is displayed and press the Tune/Select rotary control to select. 3. Press the Menu/Info button to return to the radio display. The sleep time minutes that you have selected will be displayed on the top right of the display, e.g. S15 for 15 minutes, and will countdown until the radio switches off. Note: To cancel the sleep time, follow the steps to set the sleep time but stop when ‘Sleep off’ is displayed.

Display backlight timeout You can adjust the display backlight timeout. Options of permanently On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, and 180 seconds are available. Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting. In DAB, FM or Bluetooth mode: 1. Press and hold the Menu/Info button to enter the menu options. 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<System>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<Backlight>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 4. ‘<Timeout>’ is displayed. Press the Tune/Select rotary control to select. Use the Tune/ Select rotary control to scroll through the available backlight timeout options of On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 or 180 seconds. Press and release the Tune/Select rotary control to select. 5. Press and release the Menu/Info button until you return to the station display.

82


Using your Stereo DAB/FM Radio Display language You can change the display language of your radio, there are 6 options available; Norwegian, Danish, German, English, French and Italian. Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting. In DAB or FM mode: 1. Press and hold the Menu/Info button to enter the menu options 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<System>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<Language>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 4. Use the Tune/Select rotary control to scroll to the language you would like. Press the Tune/Select rotary control to select. 5. Press and release the Menu button until you return to the station display.

Software version You can check the software version of your radio. In DAB or FM mode: 1. Press and hold the Menu/Info button to enter the menu options 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<System>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<SW Version>’. Press the rotary control to select. The software version will be displayed and you may wish to make a note of it here:

................................................................................... 4. Press and release the Menu/Info button until you return to the station display.

83


Using your Stereo DAB/FM Radio Factory reset You can reset your radio and restore all of the original factory settings. Note: If you reset your radio all of your stored station presets will be deleted. In DAB or FM mode: 1. Press and hold the Menu/Info button to enter the menu options 2. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<System>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 3. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<Factory reset>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 4. ‘Factory Reset? <No> Yes’ will be displayed. Use the Tune/Select rotary control to scroll to ‘<Yes>’. Press the Tune/Select rotary control to select. 5. ‘Restarting...’ is displayed. After a few seconds ‘Welcome to Digital Radio’ will be displayed and your radio will go to Standby mode.

84


Other information Technical specification Power adaptor:

Output DC 5V 1.2A

Input AC 100-240V 50/60Hz

Batteries:

4 x 1.5V C size (LR14)

(Optional, not supplied)

Output:

2 x 2W RMS

Frequency range:

DAB: Band III, 174 MHz to 240 MHz

FM:

Bluetooth:

2.4GHz-2.480GHz

Version

4.1

Pairing name:

POPvintageBT

Profiles HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4, GAVDP1.2, AVDTP1.2, SPP1.2, AVCTP1.3.

87.5 MHz to 108 MHz

85


Product support Troubleshooting If you are experiencing problems with your radio, there are some quick and easy checks that you can do, which may help to solve the problem.

No sound / power: Adjust the volume using the rotary control on your radio. Check that the mains power wall socket is switched on, the power switch on the back of the radio is On and that your radio is not in Standby mode. You may have headphones connected. Either use the headphones to listen to your radio or unplug the headphones. If you have batteries fitted, they may be exhausted and need to be replaced. Please use only good quality C size batteries.

Radio reception is poor: Fully extend the aerial to get the best reception and sound quality. Retune for radio stations, see pages 62 and 68. Try moving your radio to another location to see if reception improves. Check that you do not have other electrical equipment too close to your Radio, causing interference. Visit www.radio.no for information about DAB reception in your area.

Unable to pair with a Bluetooth device: Check that you are in Bluetooth mode. Ensure that you are within range of the radio for Bluetooth functionality, 10 metres or less (33 feet or less). Move the radio and Bluetooth device away from other Bluetooth devices/electrical equipment. If possible, turn off other nearby Bluetooth devices or disable their Bluetooth functionality.

86


Product support The function buttons do not respond: Check that the mains power wall socket is switched on, the power switch on the back of the radio is On and that your radio is not in Standby mode. If you are using batteries, they may be exhausted and need to be replaced. Unplug the mains power and remove the batteries. Leave the radio for 3 minutes and then reconnect the power. Try a reset to factory defaults. See page 84. Note: All of your settings, including the radio station list and any presets will be deleted when you reset the Radio.

Disposal • This product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.eiretur.no. • Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek immediate medical help if swallowed. • Batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available. • Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing

87


Guarantee Product guarantee In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. In Norway, this product has a 5 year warranty. These regulations apply only in Norway, different rules apply in your country. Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit. The guarantee is subject to the following provisions: • The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items. • The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual. • It must be solely for domestic purpose. • The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair. • Specifications are subject to change without notice. The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights.

88


This page is intentionally blank


This page is intentionally blank


This page is intentionally blank


May 17/Issue: 1

Profile for Sahaga AS

POPvintage BT - user manual  

POPvintage BT - user manual  

Profile for sahagaas