__MAIN_TEXT__

Page 1

TM

Brukerveiledning


Innhold Sikkerhetsinformasjon Generell sikkerhetsinformasjon .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Strømkilde .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

.

.

. .

.

.

.

. .

.

5

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

Fuktighet og vann

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

Ventilasjon .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

Varmekilder og flammer . .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

5

.

.

.

Bli kjent med din POPtube Plassering av din POPtube Strømtilkobling

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

8

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

8

Bruk av din POPtube Teleskopantenne .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

9

Slå på .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Justere volumet .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Endre modus .

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Koble til en Bluetooth-enhet .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

9

Klokkeslett og dato . .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 10

DAB-modus

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 11

Bytte DAB-stasjon

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 12

Skanne etter DAB-stasjoner .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12

Renske DAB-stasjoner .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12

Lagre en forvalgt DAB-stasjon .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 12

Høre på en forvalgt DAB-stasjon .

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 13

DAB skjerminformasjon

.

.

. .

.

.

.

. .

. 13

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

Dynamic range control (DRC) .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 14

FM-modus .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 15

Bytte FM-stasjon .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 15

Endre scaninnstilling

.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 15

2


Innhold Lagre en forvalgt FM-stasjon .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 16

Høre på en forvalgt FM-stasjon .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 16

FM skjerminformasjon .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 16

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Koble til en Bluetooth-enhet .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 17

Lytte til musikk/lyd gjennom Bluetooth . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 18

Aux in-modus .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 18

Stille en alarm .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 19

Stoppe alarmen .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 20

Snooze/Slumre .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 20

Slå av alarmen . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 20

Sleep/Innsovningstimer

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 20

Tidsavbrutt bakgrunnslys . .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

. .

. .

.

. 21

Skjermspråk.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 22

Programvareversjon .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 22

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 23

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 24

Nullstille til fabrikkoppsett .

.

Annen informasjon Tekniske spesifikasjoner

Produktstøtte Feilsøking .

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 25

Avfallhåndtering .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

. .

. .

.

. 26

Produktgaranti . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

. .

.

. 27

3

.


Sikkerhetsinformasjon Generell sikkerhetsinformasjon •

Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Du må ikke prøve og åpne produktet. Dette produktet inneholder ingen deler brukeren kan bytte selv. Uautorisert håndtering av enheten kan skade den og vil gjøre garantien ugyldig.

Ikke bruk radioen i nærheten av medisinsk nød- og intensivutstyr; hvis du har en pacemaker eller under tordenvær.

Forsiktig For å unngå mulige hørselsskader, må du ikke lytte til denne radioen med høyt volumnivå over lengre perioder. Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

Strømkilde •

Bruk kun strømforsyningen som fulgte med produktet. Hvis du bruker en uautorisert strømforsyning vil dette ugyldiggjøre garantien og det kan ugjenkallelig skade produktet.

Koble radioen fra strømnettet under tordenvær.

Sjekk alltid at du har slått helt av radioen, før du endrer eller kobler fra strømforsyningen.

Der hvor strømuttaket eller apparatets koblingsledning brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.

Hvis radioen ikke skal bli brukt i en lengre periode, forsikre deg om at hovedstrømmen er koblet ut.

Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CEgodkjente og sertifiserte.

4


Sikkerhetsinformasjon Fuktighet og vann •

Hold den tørr. Unngå eksponering for nedbør, fuktighet og væsker som kan påvirke produktets kretser.

Ikke la radioen stå i lave temperaturer der fuktighet kan dannes inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

Ventilasjon •

Ikke blokker eller tildekk spor, hull eller åpninger på produktet ved å plassere radioen på myke møbler som tepper eller senger, da disse er gitt for funksjonalitet og/eller ventilasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Varmekilder og flammer •

Ikke la radioen stå i høye temperaturer, da elektroniske enheter og plastdeler kan deformeres i varmen.

Hold den unna sterkt sollys eller varmekilder, som f.eks. radiatorer/ovner.

Plasser aldri stearinslys av noe slag eller andre nakne flammer oppå eller i nærheten av produktet.

5


Bli kjent med din POPtube

7 1 2 3 4

8 /

9 11

10

5 6

14

15 16

6

12

13


Bli kjent med din POPtube 1.

8. Meny

Strøm på/ventemodus

• Trykk en gang: Strøm på • Trykk en gang: Ventemodus 2. Endre modus (DAB/FM/Bluetooth/Aux in)

• •

Trykk en gang: Går inn i Menyen Trykk en gang (inne i Menyen): Går tilbake og avslutter Menyen 9. Radioforvalg

3. Info

10. •

Trykk en gang: • I DAB-modus: Beveg deg fremover i DAB-stasjonslisten • I FM-modus: Beveg deg oppover på frekvensbåndet i 0.05MHz-skritt • I Menyen: Bla igjennom Menyalternativene • Trykk og hold inne: • I FM-modus: Søk oppover på frekvensbåndet 11. Volum ned

• Trykk en gang: Stasjonsinformasjon 4. Scann/ Spill/Pause • •

Trykk en gang i DAB/FM-modus: søk etter radiostasjoner Trykk en gang i Bluetooth-modus: Spill/Pause

5. •

Trykk en gang: • I DAB-modus: Beveg deg bakover i DAB-stasjonslisten • I FM-modus: Beveg deg nedover på frekvensbåndet i 0.05MHz-skritt • I Menyen: Bla igjennom Menyalternativene • Trykk og hold inne: • I FM-modus: Beveg deg nedover på frekvensbåndet 6. Velg

12. Snooze/slumre 13. Volum opp 14. Teleskopantenne 15. Aux-inngang 16. Strømkontakt

Trykk en gang: Velg/Bekreft et alternativ 7. Bakgrunnsbelyst skjerm

7


Bli kjent med din POPtube Plassering av din POPtube Vennligst tenkt nøye igjennom hvor du vil plassere radioen din, og forsikre deg om at det er: •

på en flat og stabil overflate.

innenfor 1,4 meter fra en stikkontakt. Vennligst forsikre deg om at strømledningen ikke er en snublefare.

minst 1 meter unna andre elektriske apparater for å unngå forstyrrelser.

på et sted der den vil være innenfor rekkevidde fra den tilkoblede eller ‘sammenkoblede’ Bluetooth-enheten (eksempelvis iPod/iPhone/iPad/Android/

annen telefon/datamaskin, som er omtrent 10 meter eller mindre (33 fot eller mindre) i siktlinje.

på et sted der du kan fullt forlenge teleskopantennen.

Aldri plasser radioen direkte på en antikk eller polert overflate.

Strømtilkobling 1. Koble strømledningen i kontakten på baksiden av radioen og forleng teleskopantennen fullt ut i vertikal stilling for å oppnå maksimal signalstyrke. 2. Koble strømadapteren inn i stikkontakten og slå på radioen.

8


Bruk av din POPtube Teleskopantenne Vennligst forsikre deg om at teleskopantennen er helt strukket ut før du slår radioen på og søker etter DAB-stasjoner (vertikal posisjon er anbefalt). Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Å strekke ut antennen sikrer også best mulig lydkvalitet.

Slå på 1. Trykk på Power foran på radioen. Radioen din vil slå seg på og starte et automatisk søk etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje vil vise progresjonen til søket og antall stasjoner funnet under søket vil også vises. 2. Når skanningen er fullført vil radioen velge den første tilgjengelige stasjonen og begynne å spille. Stasjonene er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard. Merk: DAB-stasjonslisten er lagret i minnet på radioen, så neste gang du slår radioen på, vil ikke skanningen/søket finne sted. Det er mulig å søke etter stasjoner manuelt, ved å trykke på SCAN-knappen.

Justere volumet •

Trykk på ‘+’ oppå radioen din for å øke volumet.

Trykk på ‘-’ oppå radioen din for å senke volumet.

Endre modus Trykk på MODE-knappen for å endre mellom modusene DAB, FM, Bluetooth og Aux in. Vennligst sjekk skjermen, som vil bekrefte modusen.

Koble til en Bluetooth-enhet Kontroller at radioen er i Bluetooth-modus. Hvis du ikke allerede er i Bluetooth-modus, trykk på MODE-knappen gjentatte ganger til du er i Bluetooth-modus (sjekk skjermen). ‘Søker...’ vil vises.

9


Bruk av din POPtube I Bluetooth-modus: 1. ‘Søker’ vil vises. 2. Slå på Bluetooth på enheten du vil koble til POPtube (f.eks. iPhone/iPad/Android/andre telefoner/Nettbrett/datamaskiner) og forsikre deg om at den er ’synlig’. Merk: Hvis det er nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du prøver å koble til for å legge til eller konfigurere Bluetooth. 3. Velg ’Legg til ny enhet’, hvis nødvendig. Merk: Noen produkter vil automatisk søke etter nye enheter og derfor vil ikke ’Legg til ny enhet’ være en mulighet. 4. Når funnet, vil radioen din vises som ‘POPtube DAB+’. Velg enheten og start sammenkoblingen/paringen. 5. Når sammenkoblingen/paringen er ferdig, vil ‘BT tilkoblet’ vises. 6. Nå som du har sammenkoblet enheten din med radioen, vil den koble seg til radioen automatisk når den er innenfor rekkevidde (ca. 10 meter/33 fot eller mindre) 7. Enheten din vil forbli sammenkoblet med radioen helt til du eventuelt kobler den fra eller ’fjerner paring’. Merk: Du kan trykke og holde inne SCAN-knappen i 3 sekunder for å koble fra din nåværende enhet og søke etter nye enheter.

Klokkeslett og dato Første gang du lytter til DAB-radio vil klokkeslett og dato på produktet bli automatisk synkronisert til at kringkasting av DAB-tjenesten er i 24-timersmodus, så det er ikke nødvendig å stille inn klokkeslett og dato manuelt. Hvis du ønsker å angi klokkeslett og dato manuelt, slår du på radioen og følger trinnene nedenfor: 1. Trykk på Menu-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. 2. Trykk på

eller

for å bla til <System>. Trykk på SELECT-knappen.

10


Bruk av din POPtube 3. Trykk på eller for å bla til <Tid>. Trykk på SELECT-knappen. <Still inn Klokkeslett/ Dato> vises. Trykk på SELECT-knappen. 4. Time-sifrene vil blinke. Trykk på SELECT-knappen.

eller

5. Minutt-sifrene vil nå blinke. Trykk på på SELECT-knappen. 6. Dagen vil nå blinke. Trykk på knappen.

8. Året vil nå blinke. Trykk på knappen.

eller

eller

7. Måneden vil nå blinke. Trykk på SELECT-knappen. eller

for å bla deg til korrekt time. Trykk på for å bla deg til korrekt minutt. Trykk

for å bla deg til korrekt dag. Trykk på SELECT-

eller

for å bla deg til korrekt måned. Trykk på

for å bla deg til korrekt år. Trykk på SELECT-

9. ‘Tid lagret’ vil vises og skjermen vil returnere til ‘Still inn klokkeslett/dato’-alternativet. Du kan nå bruke eller , sammen med SELECT, som du gjorde for å stille inn klokkeslett og dato, for å endre innstillingene for: •

Auto-oppdatering for å oppdatere klokkeslett automatisk etter DAB-signal, FM-signal, DAB- eller FM-signal eller ingen oppdatering.

Still inn 12/24-timersklokke.

Still inn Datoformat, dd-mm-åååå eller mm-dd-åååå

DAB-modus Kontroller at radioen er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Mode-knappen for å gå til DAB-modus (sjekk skjermen). Første gang du bruker radioen eller hvis stasjonslisten er tom, vil radioen automatisk begynne og søke etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen. Hvis du lyttet til en DAB-stasjon da du slo radioen av, vil denne stasjonen bli automatisk valgt når du slår radioen på igjen.

11


Bruk av din POPtube Bytte DAB-stasjon 1. Trykk på

eller

for å bla deg gjennom de tilgjengelige stasjonene.

2. Når stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen, trykker du på SELECT-knappen for å velge. Det vil være en kort pause mens radioen din gjør klar avspillingen fra den valgte stasjonen.

Skanne etter DAB-stasjoner Med en DAB-radio blir stadig flere stasjoner og tjenester tilgjengelige, så det er en god idé å gjennomføre en manuell skanning nå og da for å være sikker på at du har den mest oppdaterte stasjonslisten lagret i minnet på radioen. Hvis du har flyttet radioen til et annet sted, for eksempel hvis du drar på ferie, så er det også en god idé å gjennomføre en manuell skanning. I DAB-modus 1. Trykk på SCAN-knappen for å starte et søk etter stasjoner. Skjermen vil endres til ‘Scanner...’. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen.

Renske DAB-stasjoner Du kan fjerne de DAB+ stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er listet med forstavelsen ‘?’. I DAB-modus 1. Trykk på Menu-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. 2. Trykk på

eller

for å bla deg til <Renske>. Trykk på SELECT-knappen.

3. ‘Renske? Ja <Nei>’ vises. Trykk på for å bla deg til <Ja>. Trykk på SELECT-knappen for å renske stasjonslisten. Stasjoner med forstavelsen ‘?’ vil nå ikke lenger vises.

Lagre en forvalgt DAB-stasjon Radioen kan lagre opptil 10 DAB-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. 1. Sett radioen på den DAB-stasjonen du ønsker å forhåndsinnstille.

12


Bruk av din POPtube 2. Trykk og hold Preset-knappen inne i ca. 2 sekunder. ‘Lagre Forvalg <1:(Tom)’ vises, hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Trykk på eller for å bla deg til den plasseringen du ønsker å lagre den forvalgte stasjonen på (1-10). 4. Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte. ‘Forvalg X lagret’, vil vises, der ‘X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende DAB-stasjon lagret under en forhåndsinnstilling, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

Høre på en forvalgt DAB-stasjon I DAB-modus: 1. Trykk på PRESET-knappen. ‘Hent Forvalg <1:>’ vises, sammen med navnet eller frekvensen på stasjonen du har lagret der, eller så vil ‘(Tom)’ vises, hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 2. Trykk på

eller

for å bla deg til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (1-10).

3. Trykk på Select-knappen for å bekrefte. Radioen vil bytte til stasjonen du valgte og starte å spille. Merk: Hvis ingen DAB-stasjon er lagret under den forhåndsinnstilte knappen, vil “Tomt forvalg” vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

DAB skjerminformasjon Når du lytter til en DAB-stasjon kan du endre informasjonen som vises på skjermen. Det finnes ulike typer informasjon som sendes av kringkasteren. •

Dynamic Label Segment (DLS) - Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc.

Signalstyrke - En tom vil dukke opp på den andre linjen på skjermen for å indikere minimum signalstyrke for akseptabel lytting. Raden med solide rektangler indikerer den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signalet er, jo lenger til høyre vil raden av solide rektangler være.

13


Bruk av din POPtube •

Programtype (PTY) – for eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’

Multiplex Navn - viser kringkastingsområdet og en samling av radiostasjoner på denne frekvensen. For eksempel BBC National DAB, Digital 1 Network

Kanal og frekvens -for eksempel 12B 225.648 MHz

Signalfeil - Dette er vist som et tall mellom 0-99. Det vil ikke være mulig å tilfredsstillende lytte til en radiostasjon med en signalfeilrate på 30 eller mer. Prøv å justere antennen eller flytt radioen til et annet sted for å forbedre mottaket.

Signalinformasjon - datahastigheten på signalet som blir overført.

Klokkeslett og dato - levert av kringkasteren.

1. Trykk på Info-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

Dynamic range control (DRC) I DAB-modus: Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver enkelt radiostasjon og kan være forskjellig for hvert program, for eksempel pop, klassisk musikk eller tale. DRC-signalet sendes parallelt med lydsignalet for hvert program, og med radioen kan du bruke dette styresignalet til å utvide eller komprimere dynamikken (forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene) av det reproduserte lydsignalet. Å endre det dynamiske området kan påvirke ’lydstyrken’ og/eller ’kvaliteten på lyden’ på programmet du hører, slik at det vil være mer egnet til dine lytteforhold og dine egne personlige lyttekrav. For eksempel i støyende omgivelser, hvor rolige lyder kan bli overbelastet, kan du sette komprimeringen til maksimalt. Dette vil gi en ’økning’ til de rolige lydene, mens du holder de sterkeste lydene på sitt opprinnelige nivå. Det finnes 3 kompresjonsnivåer: •

DRC Av - ingen kompresjon. Dette er standardinnstillingen.

DRC Lav - medium kompresjon.

DRC Høy - maksimal kompresjon

1. Trykk på Menu-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. 2. Trykk på eller for å bla deg til <DRC>. Trykk på SELECT-knappen. Den nåværende DRC-innstillingen vil være fremhevet.

14


Bruk av din POPtube 3. Trykk på eller for å bla deg gjennom de tilgjengelige alternativene og trykk på SELECT for å bekrefte.

FM-modus Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykker du på Mode-knappen for å gå inn i FM-modus (sjekk skjermen). Hvis du lyttet til en FM-stasjon da du byttet radiomodus, vil denne stasjonen velges automatisk når du skrur på radioen igjen.

Bytte FM-stasjon •

Trykk og hold

inne for å søke oppover på frekvensbåndet.

Trykk og hold

inne for å søke nedover på frekvensbåndet.

Trykk på

eller

for å finjustere hver frekvens i 0,05MHz-trinn.

Merk: Hvis mottaket fortsatt er dårlig, prøv å flytte radioen til et annet sted.

Endre scaninnstilling I FM-modus: 1. Trykk på MENU-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. <Scaninnstilling> vises. Trykk på SELECT-knappen. 2. Den nåværende Scaninnstillingen vil være fremhevet. Det finnes to ulike alternativer å velge mellom: •

Kun sterke stasjoner – søket vil kun stoppe når en sterk signalstyrke blir mottatt noe som bør resultere i bedre lydkvalitet. Det er mulig at stasjonen du søker etter ikke blir funnet når du bruker dette alternativet.

Alle stasjoner - skanningen vil stoppe for hver eneste stasjon den mottar, selv om signalstyrken er dårlig.

3. Trykk på bekrefte.

eller

for å velge mellom de to alternativene og trykk på SELECT for å

15


Bruk av din POPtube Lagre en forvalgt FM-stasjon Radioen din kan lagre opptil 10 FM-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. 1. Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille. 2. Trykk og hold PRESET-knappen inne i ca. 2 sekunder. ‘Lagre Forvalg <1:(Tom)’ vises, hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Trykk på eller for å bla deg til den plasseringen du ønsker å lagre den forvalgte stasjonen på (1-10). 4. Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte. ‘Forvalg X lagret’, vil vises, der ‘X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede er en lagret FM-stasjon på forhåndsinnstillingen, vil den bli overskrevet når du lagrer en ny stasjon.

Høre på en forvalgt FM-stasjon I FM-modus: 1. Trykk på PRESET-knappen. ‘Hent Forvalg <1:>’ vises, sammen med navnet eller frekvensen på stasjonen du har lagret der, eller så vil ‘(Tom)’ vises, hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 2. Trykk på

eller

for å bla deg til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (1-10).

3. Trykk på Select-knappen for å bekrefte. Radioen vil bytte til stasjonen du valgte og starte å spille. Merk: Hvis det ikke er lagret noen FM-stasjon på forhåndsinnstillingen vil det stå “Tomt forvalg” på skjermen og radioen vil gå tilbake til den radiokanalen du hørte på tidligere.

FM skjerminformasjon Når du lytter til en FM-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. •

Radiotekst (RT) – Dette er tekstinformasjon levert av kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc.

16


Bruk av din POPtube •

Programtype (PTY) – for eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’

Stasjonsnavn eller frekvens - for eksempel BBC R4 eller 93.30MHz

Klokkeslett og dato - levert av kringkasteren.

1. Trykk på Info-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

Koble til en Bluetooth-enhet Sjekk at radioen din er i Bluetooth-modus. Hvis du ikke allerede er i Bluetooth-modus, trykk på MODE gjentatte ganger til du er i Bluetooth-modus (sjekk skjermen). ‘Søker’ vil vises. I Bluetooth-modus: 1. ‘Søker’ vil vises. 2. Slå på Bluetooth på enheten du vil koble til POPtube (f.eks. iPhone/iPad/Android/andre telefoner/Nettbrett/datamaskiner) og forsikre deg om at den er ’synlig’. Merk: Hvis det er nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du prøver å koble til for å legge til eller konfigurere Bluetooth. 3. Velg ’Legg til ny enhet’, hvis nødvendig. Merk: Noen produkter vil automatisk søke etter nye enheter og derfor vil ikke ’Legg til ny enhet’ være en mulighet. 4. Når funnet, vil radioen din vises som ‘POPtube DAB+’. Velg enheten og start sammenkoblingen/paringen. 5. Når sammenkoblingen/paringen er ferdig, vil ‘BT tilkoblet’ vises. 6. Nå som du har sammenkoblet enheten din med radioen, vil den koble seg til radioen automatisk når den er innenfor rekkevidde (ca. 10 meter/33 fot eller mindre) 7. Enheten din vil forbli sammenkoblet med radioen helt til du eventuelt kobler den fra eller ’fjerner paring’. Merk: Du kan trykke og holde inne SCAN-knappen i 3 sekunder for å koble fra din nåværende enhet og søke etter nye enheter.

17


Bruk av din POPtube Lytte til musikk/lyd gjennom Bluetooth I Bluetooth-modus: 1. Start avspillingen av musikken/lyden du ønsker å høre på på din sammenkoblede, eksterne Bluetooth-enhet. Musikken/lyden vil bli hørt gjennom radioens høyttaler. Juster volumet på den sammenkoblede enheten og/eller radioen. Merk: Hvis den sammenkoblede enheten er innenfor rekkevidde, men ikke kobler seg til radioen automatisk, gå til Bluetooth-innstillingene på enheten din og velg ‘POPtube DAB+’ for å koble enhetene sammen igjen. 2. Du kan bruke kontrollene på den sammenkoblede enheten, samt de på radioen. De tilgjengelige kontrollene på radioen din er: •

Avspill/Pause

Hopp tilbake

Hopp fremover

Aux in-modus Hvis du ikke allerede er i Aux in-modus, trykker du på MODE-knappen gjentatte ganger til du er i Aux-in-modus (sjekk skjermen). Ved hjelp av en 3.5mm lydkabel (ikke inkl.), gjør Aux-inngangen at du kan koble deg raskt og enkelt til en ekstern lydkilde. 1. Koble den ene enden av 3.5mm lydkabelen (ikke inkl.) til hodetelefon/Aux-utgangen på din sekundære enhet, koble den andre enden til Aux-inngangen på baksiden av radioen din. 2. Trykk på Avspillingsknappen på den eksterne enheten din for å starte avspillingen gjennom radioens høyttaler. For å oppnå et optimalt volumnivå, juster volumnivået på både den eksterne enheten og på radioen. Merk: det er anbefalt at du kobler lydkabelen fra Aux-inngangen etter at du er ferdig med å høre på musikk fra den eksterne enheten din.

18


Bruk av din POPtube Stille en alarm Merk: Kontroller at radioen har riktig klokkeslett og dato før du stiller en alarm. I DAB, FM, Bluetooth eller Aux in-modus: 1. Trykk på MENU-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. Trykk på for å bla deg til <System>. Trykk på SELECT-knappen. 2. Trykk på

eller

eller

for å bla deg til <Alarm>. Trykk på SELECT-knappen.

3. ‘Alarm 1 Oppsett’ vises. Trykk på eller ønsker det. Trykk på SELECT-knappen.

for å endre til ‘Alarm 2 Oppsett’ om du

4. ‘Alarm 1 (eller 2) Veiviser’ og ‘Alarm Av’, med ‘Av’ som blinker. Trykk på endre til ‘Alarm På’ og trykk på SELECT-knappen.

eller

for å

5. ‘Alarm 1 (eller 2) Veiviser til tid’ vises på skjermen og timetallene for alarmen blinker. 6. Trykk på

eller

for å bla deg til timen for alarmen og trykk på SELECT.

7. Minuttene vil nå blinke. Trykk på eller trykk på SELECT. Varigheten vil nå blinke.

for å bla deg til minuttet for alarmen og

8. Trykk på eller for å bla deg til varigheten du ønsker for alarmen. Du kan velge mellom 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter. Trykk på SELECT. Kilden for alarmen vil nå blinke. 9. Trykk på eller for å bla deg til lydkilden du ønsker å bruke på alarmen. Du kan velge mellom Tone, DAB eller FM. Trykk på SELECT. Merk: Hvis du velger DAB eller FM som alarmkilde, vil ‘Sist hørt på’ blinke i skjermen og hvis du har lagret forvalg, kan du også bruke eller for å bla deg gjennom de ulike alternativene og trykke på SELECT for å velge. Den stasjonen du sist hørte på eller den forvalgte stasjonen i DAB eller FM, vil bli brukt som alarm. 10. Trykk på eller for å bla deg til hyppigheten du ønsker på alarmen. Du kan velge mellom Daglig, En gang, Ukedager eller Helger. Trykk på SELECT. Merk: Hvis du velger ‘En gang’, vil du bli bedt om å sette datoen for alarmen. 11. Trykk på

eller

for å sette volumet for alarmen. Trykk på SELECT.

19


Bruk av din POPtube Merk: Det vil ikke være mulig å sette volumnivået til alarmen til lavere enn 4. Husk å stille alarmradiovolumet til et nivå du vil våkne av. Alarmnivået vil gradvis øke til det når alarmvolumet du har satt. 12. ‘Alarm Lagret’ vil vises. 13. I Ventemodus vil et klokke/bjelle-symbol vises på venstre side på skjermen. Dette vil bekrefte at alarmen har blitt stilt. Merk: Hvis klokkeslettet ikke har blitt lagret eller hvis oppdateringen fra radiosignalet har mislykkes, vil ‘Tid ikke stilt’ vises når du prøver å stille en alarm. En alarm kan kun stilles etter at klokkelsettet har blitt stilt.

Stoppe alarmen Når alarmen starter, trykk på hvilken som helst knapp, untatt ‘Snooze’. ‘Alarm av’ vil vises på skjermen. Alternativt kan du trykke på ‘Snooze’-knappen (se Snooze/Slumre-funksjon nedenfor). Merk: Når du stopper alarmen, vil alarmsymbolet bli værende i skjermen og alarmen vil starte til samme tid neste dag, hvis du ikke kun valgte at alarmen kun skulle gå av ‘En gang’.

Snooze/Slumre Når alarmen starter, trykk på SNOOZE-knappen oppå radioen for å aktivere 10 minutters slumrefunksjon. ‘Snooze’ vil vises, fulgt av en nedtellingstimer, til alarmen går av igjen.

Slå av alarmen Følg stegene for å ‘Stille en alarm’ og velg ‘Av’ i steg 4.

Sleep/Innsovningstimer Du kan stille inn radioen slik at den slår seg av automatisk ved hjelp av Sleep/ innsovningstimeren. Du kan velge mellom Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter I DAB, FM, Bluetooth eller Aux in-modus:

20


Bruk av din POPtube 1. Trykk på MENU-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. Trykk på for å bla deg til <System>. Trykk på SELECT-knappen. 2. Trykk på vises.

eller

eller

for å bla til <Sleep>. Trykk på SELECT-knappen. ‘Still inn sleep’

3. Trykk på eller for å bla deg gjennom de tilgjengelige alternativene; Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Stopp når den sleeptiden du ønsker å bruke, vises og trykk på SELECT for å bekrefte. 4. Sleep/Innsovningstiden du har valgt vil vises på høyre side på skjermen (f.eks. S15 for 15 minutter) og den vil telle ned til radioen slår seg av. Merk: For å avbryte sleeptimeren, følg stegene for å stille inn sleep, men stopp når ‘Sleep av’ vises og trykk på SELECT.

Tidsavbrutt bakgrunnslys Du kan justere skjermens bakgrunnslys. Alternativene er parmanent På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder. Merk: En ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen. I DAB, FM, Bluetooth eller Aux in-modus: 1. Trykk på MODE-knappen for å komme inn i menyen. Trykk på <System>. Trykk på SELECT-knappen.

eller

for å bla til

2. Trykk på eller for å bla deg til <Bakgrunnslys>. Trykk på SELECT-knappen. <Tidsavbrudd> vises. Trykk på SELECT-knappen. 3. Trykk på eller for å bla deg gjennom de tilgjengelige inntillingene for tidsavbrutt bakgrunnslys. Du kan velge mellom På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder. Trykk på SELECT. Du kan nå bruke eller , sammen med SELECT, som du gjorde for å stille tidsavbrutt bakgrunnslys, for å endre innstillingene for skjermens lysstyrke for Pånivå og Dimmenivå. Det finnes 3 tilgjengelige alternativer: Høy, Medium og Lav. Den nåværende innstillingen vil ha en ‘*’ ved siden av seg.

21


Bruk av din POPtube Skjermspråk Du kan endre skjermspråket til radioen din. Det finnes 5 tilgjengelige alternativer: Norsk, Engelsk, Fransk, Tysk og Italiensk. Merk: En ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen. I DAB, FM, Bluetooth eller Aux in-modus: 1. Trykk på MENU-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. Trykk på for å bla deg til <System>. Trykk på SELECT-knappen. 2. Trykk på

eller

3. Trykk på eller for å bekrefte.

eller

for å bla deg til <Språk>. Trykk på SELECT-knappen. for å bla deg til det språket du ønsker å bruke og trykk på SELECT

Programvareversjon Du kan sjekke programvareversjonen til radioen din. I DAB, FM, Bluetooth eller Aux in-modus: 1. Trykk på MENU-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. Trykk på for å bla deg til <System>. Trykk på SELECT-knappen. 2. Trykk på

eller

eller

for å bla deg til <Prog.vareversjon>. Trykk på SELECT-knappen.

Programvareversjonen vil vises på skjermen. Du kan notere den her:

...................................................................................

22


Bruk av din POPtube Nullstille til fabrikkoppsett Du kan nullstille radioen din og gjenopprette fabrikkinnstillingene. Merk: Alle innstillingene dine, inkludert forvalgte radiostasjoner, stasjonslister og tilkoblede Bluetooth-enheter vil bli slettet når du nullstiller radioen din. I DAB, FM, Bluetooth eller Aux in-modus: 1. Trykk på MENU-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg. Trykk på for å bla deg til <System>. Trykk på SELECT-knappen. 2. Trykk på knappen.

eller

eller

for å bla deg til <Nullstill Til Fabrikkoppsett>. Trykk på SELECT-

3. ‘Nullstill Til Fabrikkoppsett? Ja <Nei>’ vises. Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte og nullstille radioen.

for å bla til <Ja>. Trykk på

‘Omstart...’ vises. Etter et par sekunder vil ‘Velkommen til Digital Radio’ vises og radioen vil automatisk utføre et søk etter DAB-stasjoner.

23


Annen informasjon Tekniske spesifikasjoner

Spesifisert, eksternt adapter (JFEC, Model name: JFO12WR-0750100VH) Strømadapter:

Utgang DC 7.5V 1A Inngang AC 100-240v 50/60Hz 0.35A

Utgangseffekt:

1 x 4w RMS

Frekvensområde: DAB+:

Band III, 174 MHz til 240 MHz

FM:

87,5 MHz til 108 MHz

Bluetooth:

2.4GHz-2.480GHz

Paringsnavn:

POPtube DAB+

24


Produktstøtte Feilsøking Ingen lyd / strøm: •

Juster volumet

Sjekk at hovedstrømmen er i veggen og i radioen og at den er slått på. Trykk på Power foran på radioen.

Radiomottaket er dårlig: •

Trekk teleskopantennen fullt ut for å sikre best mulig mottak og lydkvalitet.

Gjør et nytt søk etter radiostasjoner.

Flytt radioen til et annet sted for å se om mottaket forbedres.

Kontroller at du ikke har annet elektronisk utstyr for nære radioen, da det kan forårsake forstyrrelser.

Besøk: www.radio.no for å få informasjon om DAB-mottaket i ditt område.

Klarer ikke å kobles sammen med en Bluetooth-enhet: •

Kontroller at du er i Bluetooth-modus.

Forsikre deg om at du er innen rekkevidde for radioens Bluetooth-funksjon, 10 meter/33 fot eller mindre.

Flytt radioen og Bluetooth-enheten vekk fra andre Bluetooth-enheter og elektronisk utstyr.

Hvis mulig, slå av andre Bluetooth-enheten i nærheten eller deaktiver deres Bluetoothfunksjon.

Funksjonsknappene virker ikke: •

Sjekk at hovedstrømmen er i veggen og i radioen og at den er slått på. Trykk på Power foran på radioen.

Prøv å nullstille tilbake til fabrikkinnstillingene. Merk: Alle innstillingene dine, inkludert forvalgte radiostasjoner, stasjonslister og tilkoblede Bluetooth-enheter vil bli slettet når du nullstiller radioen din.

25


Produktstøtte Avfallhåndtering Dette produktet skal ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall og den bør gjenvinnes. Vennligst ta den med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen eller besøk www.elretur.no Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men tas til egnede lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige. Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen.

26


Garanti Produktgaranti Dette produktet er dekket av norsk reklamasjons-reglement ihht den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 2 års garanti. Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i andre land. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet. Garantien er underlagt følgende bestemmelser: •

Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer.

Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Det må utelukkende være for husholdningsformål.

Garantien gjøres ugyldig dersom produktet er videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader.

Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter.

27


Denne siden er blank med hensikt


TM

User manual


Contents Safety Information General safety information .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 32

Power source .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 32

Moisture and water .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 32

Ventilation .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 33

Heat sources and flames . .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 33

.

.

. .

.

.

.

. .

. 36

.

.

.

.

Getting to know your POPtube Positioning your POPtube. .

.

.

.

. .

.

.

. .

Power connection .

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 36

.

Using your POPtube Telescopic aerial .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 37

Switch on .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 37

Adjusting the volume .

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 37

Change the mode .

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 37

Connect to a Bluetooth device .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 37

Time and date . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 38

DAB Radio mode .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 39

Changing DAB stations.

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 40

Scanning for DAB stations. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 40

Prune DAB stations .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 40

Storing a DAB station preset .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 40

Tune to a DAB station preset .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 41

DAB display information . .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 41

Dynamic range control (DRC) .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 42

FM Radio mode .

. .

.

. .

.

.

.

. .

. 43

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

Tuning to an FM station

. .

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 43

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

. 43

Changing the Scan setting

.

30


Contents Storing an FM station preset .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tune to an FM station preset .

.

.

.

. .

.

.

.

FM display information .

.

.

.

.

.

.

.

. 44

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 44

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 45

Connect to a Bluetooth device .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 45

Listening to Music/Audio using Bluetooth .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 46

Auxiliary Input (Aux in) mode .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 46

Setting the alarm .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 47

Stop the Alarm. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 48

Snooze .

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 49

Turn off the Alarm

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 49

Sleep timer .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 49

Display backlight timeout .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 49

Display language .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 50

Software version .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 50

Factory reset . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 51

Technical specification .

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 52

.

.

.

. .

.

.

.

Other information Product support Troubleshooting .

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

. .

. .

.

. 53

Disposal .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 54

Product guarantee .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

. 55

.

.

.

31

.


Safety information General safety information •

Keep the product and all its parts out of reach of small children.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Do not attempt to open the product. This product does not contain any user serviceable parts. Unauthorised handling of the device may damage it and will void your warranty.

Do not use your radio near emergency/intensive care medical equipment or during an electrical storm.

Caution To avoid possible hearing damage, do not listen to this radio at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

Power source •

Only use the power supply that came with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product.

Disconnect your radio from the mains power supply during thunderstorms.

Always check that you have completely switched off your radio, before you change or disconnect the power supply.

Where the mains power plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

If the radio will not be used for a long period of time, make sure that the mains power is unplugged.

In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified.

Moisture and water •

Keep it dry. Avoid exposure to precipitation, humidity and liquids which could all affect the product circuitry. 32


Safety information •

Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.

Ventilation •

Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.

Heat sources and flames •

Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

Keep it away from bright sunlight or heat sources, such as a radiator.

Never place any type of candle or naked flame on top of, or near the product.

33


Getting to know your POPtube

7 1 2 3 4

8 /

9 11

10

5 6

14

15 16

34

12

13


Getting to know your POPtube 1.

8. Menu

Power on/standby

• Short press: Power on • Short press Standby 2. Change the Mode (DAB/FM/Bluetooth/ Aux in)

• •

Short press: Enters the Menu Short press (within the Menu): Steps back and exits the Menu 9. Radio presets

3. Info

10. •

Short press: • In DAB mode: Moves forward through the DAB station list • In FM mode: Move up the frequency band by 0.05MHz • In the Menu: Move through the Menu options • Long press: • In FM mode: Scan up the frequency band 11. Volume down

• Short press: Station information 4. Scan/ Play/Pause • •

Short press in DAB+/FM mode: Scans for radio stations Short press in Bluetooth mode: Play/Pause

5. •

Short press: • In DAB mode: Moves back through the DAB station list • In FM mode: Move down the frequency band by 0.05MHz • In the Menu: Move through the Menu options • Long press: • In FM mode: Scan down the frequency band 6. Select

12. Snooze 13. Volume up 14. Telescopic radio aerial 15. Aux in socket 16. Power lead socket

Short press: Select/Confirm an option 7. Backlit display

35


Getting to know your POPtube Positioning your POPtube Please consider carefully in advance where your radio will be situated and make sure that it is: •

on a flat and stable surface.

within 1.4 metres of a power socket. Please ensure that the mains power lead is not a trip hazard.

at least 1 metre away from other electrical appliances to avoid interference.

where it will be in range of the connected or ‘paired’ bluetooth device (e.g. iPod/ iPhone/iPad/Android/other phone/computer, which is about 10 metres or less (33 feet or less) in line of sight.

where you can fully extend the telescopic aerial.

Never place your radio directly onto antique or polished surfaces.

Power connection 1. Connect the mains power lead into the socket on the back of the radio and fully extend the telescopic aerial in a vertical position to obtain the maximum signal strength. 2. Plug the power adaptor into the mains power wall socket and switch on.

36


Using your POPtube Telescopic aerial Please make sure that the aerial is fully extended before you switch on your radio and attempt to tune to a DAB station (a vertical position is recommended). This will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Switch on 1. Press and release the Power button on the front of your radio. Your radio will switch on and begin an automatic scan for DAB stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. 2. When the scan is complete your radio will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default. Note: The DAB radio station list is stored in the memory and so the next time you switch your radio on, the station search does not take place. It is possible to scan manually for stations by pressing and releasing the SCAN button.

Adjusting the volume •

Press and release the ‘+’ on the top of your radio to increase the volume.

Press and release the ‘-’ on the top of your radio to decrease the volume.

Change the mode Press and release the MODE button to change between DAB, FM, Bluetooth and Aux in modes. Please check the display, which will confirm the mode.

Connect to a Bluetooth device Check that your radio is in Bluetooth mode. If you are not already in Bluetooth mode, press and release the MODE button until you are in Bluetooth mode (check the display). ‘Searching’ will be displayed.

37


Using your POPtube In Bluetooth Mode: 1. ‘Searching’ will be displayed. 2. On the device that you would like to connect to your radio (e.g. iPhone/iPad/Android/ other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth. 3. Select to ‘Add new device’, if necessary. Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your radio will be displayed as ‘POPtube DAB+’. Select the device name to begin pairing. 5. When pairing is complete ‘BT connected’ will be displayed. 6. Now that you have paired your device with the radio, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight. 7. Your device will remain paired with the radio unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it. Note: You can press and hold the SCAN button for 3 seconds to disconnect your current device and search for new devices.

Time and date The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will be synchronised automatically to that broadcast by the DAB service in 24 hour mode; which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually. If you do wish to set the time and date manually, turn on the radio and follow the steps below: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. 2. Press and release the SELECT button.

or

button to scroll to <System>. Press and release the

38


Using your POPtube 3. Press and release the or button to scroll to <Time>. Press and release the SELECT button <Set Time/Date> is displayed. Press and release the SELECT button. 4. The hour digits will flash. Press and release the or correct hour. Press and release the SELECT button.

button to scroll to the

5. The minutes will now flash. Press and release the or correct minutes. Press and release the SELECT button. 6. The day will flash. Press and release the Press and release the SELECT button.

or

7. The month will flash. Press and release the or month. Press and release the SELECT button. 8. The year will flash. Press and release the Press and release the SELECT button.

or

button to scroll to the

button to scroll to the correct day. button to scroll to the correct button to scroll to the correct year.

9. ‘Time Saved’ is displayed and the display returns to the Set Time/Date options. You can now use the or buttons, together with the SELECT button, as you did to set the time and date to change the settings for: •

Auto Update to update the time from the DAB signal, FM signal, DAB or FM signal or no update.

Set 12/24 Hour clock display.

Set Date Format, DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY

DAB Radio mode Check that your radio is in DAB mode. If you are not already in DAB mode, press and release the MODE button until you are in DAB mode (check the display). The first time you use the Radio or if the station list is empty, your radio will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. If you were listening to a DAB station when you switched the radio off, then this station will automatically be selected when you switch the radio back on.

39


Using your POPtube Changing DAB stations 1. Press and release the

or

buttons to scroll through the available stations.

2. When the station that you would like to listen to is displayed, press and release the SELECT button to confirm. There will be a short delay whilst your radio tunes to your selected station.

Scanning for DAB stations With DAB radio, additional stations and services regularly become available so it’s a good idea to carry out a manual scan every now and then to make sure that you have the most up to date station listing stored within the memory of your Radio. If you have moved your Radio to another location, e.g.: if you go on holiday, then it’s also a good idea to carry out a manual scan. In DAB mode: 1. Press and release the ‘SCAN’ button to begin a search for stations. The display will change to ‘Scanning...’. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

Prune DAB stations You can remove the DAB stations in the station list that cannot be received in your area. These are listed with a ‘?’ prefix. In DAB mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. 2. Press and release the SELECT button.

or

button to scroll to <Prune>. Press and release the

3. Prune? Yes <No> is displayed. Press and release the button to scroll to <Yes>. Press and release the SELECT button to confirm and prune the station list. Stations with a ‘?’ prefix will now no longer be displayed.

Storing a DAB station preset Your radio can store up to 10 DAB radio stations in its preset memories for instant access to your favourite stations.

40


Using your POPtube 1. Tune the Radio to the DAB radio station that you wish to preset. 2. Press and hold the PRESET button for approximately 2 seconds. ‘Preset Store <1: (Empty) >’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Press and release the or button to scroll to the Preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the SELECT button to confirm. Preset X stored, where ‘X’ is the number of the preset (1-10), will be displayed. Note: If there is already an existing DAB station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

Tune to a DAB station preset In DAB mode: 1. Press and release the PRESET button. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored. 2. Press and release the or button to scroll to the preset location and station that you would like to listen to (1-10). 3. Press and release the SELECT button to confirm. The radio will instantly tune to that station and begin to play. Note: If no DAB station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

DAB display information When listening to a DAB station you can change the information that will appear on the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster. •

Dynamic Label Segment (DLS) - this is text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc.

41


Using your POPtube •

Signal Strength - An empty will appear on the second line of the display to indicate the minimum signal strength for acceptable listening. The row of solid rectangles indicate the actual signal strength that you are receiving. The stronger the signal, the further to the right the row of solid rectangles will be.

Program Type (PTY) - such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’

Multiplex Name - displays the broadcasting area and collection of radio stations on this frequency e.g.: BBC National DAB, Digital 1 Network.

Channel and Frequency - e.g.: 12B 225.648 MHz

Signal error - This is displayed as a number between 0-99. It would not be possible to satisfactorily listen to a radio station with a signal error rate of 30 or above. Try adjusting the aerial or relocating your radio to improve reception.

Signal information - the data rate at which the signal is being transmitted.

Time and date - supplied by the broadcaster.

1. Repeatedly press and release the INFO button to cycle through the different information options.

Dynamic range control (DRC) In DAB mode: The dynamic range for each radio programme is set by the broadcaster for each radio station and may be different for the types of programme broadcast, such as pop or classical music or a chat show. The dynamic range control signal is transmitted in parallel with the audio signal for each programme and with your radio you can use this control signal to expand or compress the dynamic range (the difference between the loudest and quietest sounds) of the reproduced audio signal. Changing the dynamic range can affect the ‘loudness’ and/or ‘quality of sound’ of the programme that you hear so that it will be more suited to your listening conditions and your own personal listening requirements. e.g. in a noisy environment, where quiet sounds might be swamped, setting the compression to maximum will ‘boost’ the quiet sounds, whilst keeping the loudest sounds at their original level. There are 3 levels of compression: •

DRC off - no compression. This is the default setting.

DRC low - medium compression.

DRC high - maximum compression. 42


Using your POPtube 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. 2. Press and release the or button to scroll to <DRC>. Press and release the SELECT button. The current DRC setting will be highlighted. 3. Press and release the or button to scroll through the options available and press and release the SELECT button to confirm.

FM Radio mode If you are not already in FM mode, press and release the MODE button to go to FM mode (check the display). If you were listening to an FM station when you switched the radio off then this station will be automatically selected when you switch the radio back on.

Tuning to an FM station •

Press and hold the

button to scan up the frequency band.

Press and hold the

button to scan down the frequency band.

Press and release the

or

button to fine tune each frequency in 0.05MHz steps.

Note: If reception is still poor try moving the radio to another location.

Changing the Scan setting In FM mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. <Scan setting> is displayed. Press and release the SELECT button. 2. The current Scan setting will be highlighted. There are two different options to choose from: •

Strong stations only - The scan will only stop when a strong signal strength is received which should also result in a better audio quality. It is possible that the station you are scanning for may be missed using this option.

All stations - The scan will stop for every station it receives, even if the signal strength is poor.

43


Using your POPtube 3. Press and release the or button to choose from the two options available and press and release the SELECT button to confirm.

Storing an FM station preset Your radio can store up to 10 FM radio stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. 1. Tune the radio to the FM radio station that you wish to preset. 2. Press and hold the PRESET button for approximately 2 seconds. ‘Preset Store <1: (Empty) >’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Press and release the or button to scroll to the Preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the SELECT button to confirm. Preset X stored, where ‘X’ is the number of the preset (1-10), will be displayed. Note: If there is already an existing FM station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

Tune to an FM station preset In FM mode: 1. Press and release the PRESET button. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored. 2. Press and release the or button to scroll to the preset location and station that you would like to listen to (1-10). 3. Press and release the SELECT button to confirm. The radio will instantly tune to that station and begin to play. Note: If no FM station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

44


Using your POPtube FM display information When listening to an FM station you can change the information that will appear on the second line of the display. •

Radiotext (RT) - This is text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc.

Program Type (PTY) - Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’

Station name or frequency - Such as BBC R4 or 93.30MHz.

Time and date - supplied by the broadcaster.

1. Repeatedly press and release the INFO button to cycle through the different information options.

Connect to a Bluetooth device Check that your radio is in Bluetooth mode. If you are not already in Bluetooth mode, press and release the MODE button until you are in Bluetooth mode (check the display). ‘Searching’ will be displayed. In Bluetooth Mode: 1. ‘Searching’ will be displayed. 2. On the device that you would like to connect to your radio (e.g. iPhone/iPad/Android/ other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth. 3. Select to ‘Add new device’, if necessary. Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your radio will be displayed as ‘POPtube DAB+’. Select the device name to begin pairing. 5. When pairing is complete ‘BT connected’ will be displayed.

45


Using your POPtube 6. Now that you have paired your device with the radio, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight. 7. Your device will remain paired with the radio unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it. Note: You can press and hold the SCAN button for 3 seconds to disconnect your current device and search for new devices.

Listening to Music/Audio using Bluetooth In Bluetooth mode: 1. Select and start the music or audio that you wish to listen to on your paired Bluetooth device, it will now be heard through the radio speaker. Adjust the volume on the connected device and/or your radio. Note: If your previously paired device is within range but does not automatically connect, go to the Bluetooth connectivity settings on your device and select ‘POPtube DAB+’ to reconnect. 2. You can use the controls on your paired Bluetooth device as well as those on your radio. Controls available on your radio are: •

Play/Pause

Skip back

Skip forward

Auxiliary Input (Aux in) mode If you are not already in Aux in mode, press and release the MODE button to go to Aux in mode (check the display). Using a 3.5mm audio input connection cable (not included), Auxiliary input allows for a quick and easy connection to an external sound source. 1. Connect one end of a 3.5mm audio connection cable (not supplied) to the headphone (or auxiliary out) socket of your secondary device, connect the other end to the Aux in socket on the back of your radio. 46


Using your POPtube 2. Press the Play button on your external device to start playback through the radio speaker. To gain optimal volume levels, adjust the output volume level on both the secondary device and on the radio. Note: It is recommended that you unplug the Audio cable from the Aux in socket after you have finished listening to your external device.

Setting the alarm Note: Check that the radio has the correct time and date before you set an alarm. In DAB, FM, Bluetooth or Aux in mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. Press and release the or button to scroll to <System>. Press and release the SELECT button. 2. Press and release the SELECT button.

or

button to scroll to <Alarm>. Press and release the

3. ‘Alarm 1 Setup’ is displayed. Press and release the or Setup’ as required. Press and release the SELECT button.

button to change ‘Alarm 2

4. ‘Alarm 1 (or 2) Wizard’ and ‘Alarm Off’, with ‘Off’ flashing is displayed. Press and release the or button to change to ‘Alarm On’ and press and release the SELECT button. 5. ‘Alarm 1 (or 2) Wizard On time’ is displayed and the hour digits for the alarm will flash. 6. Press and release the or button to scroll to the hour for the alarm and press and release the SELECT button. 7. The minutes will now flash. Press and release the or button to scroll to the minutes for the alarm and press and release the SELECT button. The duration time will now flash. 8. Press and release the or button to scroll to the duration for the alarm. You can choose from 15, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes. Press and release the SELECT button. The source for the alarm will now flash. 9. Press and release the or button to scroll to the sound source for the alarm. You can choose from Buzzer, DAB or FM. Press and release the SELECT button.

47


Using your POPtube Note: If you select DAB or FM radio for the alarm source, ‘Last listened’ will flash in the display and if you have set radio station presets, you can also use the or buttons to scroll through the options available and press the SELECT button. The last listened to radio station or radio preset in DAB or FM, as appropriate, will be used for your alarm. 10. Press and release the or button to scroll to the frequency for the alarm. You can choose from Daily, Once, Weekends or Weekdays. Press and release the SELECT button. Note: If you select ‘Once’, you will then be prompted to set the date for your alarm. 11. Press and release the or release the SELECT button.

button to set the volume for your alarm. Press and

Note: You will not be able to set the alarm for less than 4 volume bars. Remember to set the alarm radio volume to one that will wake you. The alarm volume will increase progressively until it reaches the alarm volume you have set. 12. .‘Alarm Saved’ is displayed. 13. In Standby mode a bell symbol in the left hand side of the display will confirm when an alarm has been set. Note: If the time is not set or has failed to update from the radio signal, ‘Time is not set’ will be displayed when you try to set the alarm. The radio will then prompt you to set the time. An alarm can only be set after the time has been set.

Stop the Alarm When the alarm sounds, press and release any button, except snooze. ‘Alarm off’ is displayed. Alternatively, you can press and release the Snooze button (see Snooze function below). Note: When you stop the alarm, the alarm symbol will remain in the display and the alarm will sound again at the same time the next day, unless it was set for ‘Once’ only.

48


Using your POPtube Snooze When the alarm sounds you can press and release the SNOOZE button on the top of the radio to activate the 10 minute snooze function. ‘Snooze’ will be displayed, followed by the snooze time countdown, until the alarm sounds again.

Turn off the Alarm Follow the steps for ‘Setting an Alarm’ and select ‘Off’ in step 4.

Sleep timer You can set your radio to turn off automatically using the sleep timer You can choose from Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. In DAB, FM, Bluetooth or Aux in mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. Press and release the or button to scroll to <System>. Press and release the SELECT button. 2. Press and release the or button to scroll to <Sleep>. Press and release the SELECT button. ‘Set sleep time’ is displayed. 3. Press and release the or button to scroll through the available options of Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. Stop when the sleep time you would like is displayed and press and release the SELECT button. 4. The sleep time minutes that you have selected will be displayed on the right hand side of the display (e g S15 for 15 minutes), and will countdown until the radio switches off. Note: To cancel the sleep time, follow the steps to set the sleep time but stop when ‘Sleep off’ is displayed and press and release the SELECT button.

Display backlight timeout You can adjust the display backlight timeout. Options of permanently On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, and 180 seconds are available. Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting.

49


Using your POPtube In DAB, FM, Bluetooth or Aux in mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. Press and release the or button to scroll to <System>. Press and release the SELECT button. 2. Press and release the or button to scroll to <Backlight>. Press and release the SELECT button. ‘<Timeout>’ is displayed. Press and release the SELECT button. 3. Press and release the or button to scroll through the available backlight timeout options of On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 or 180 seconds. Press and release the SELECT button. You can now use the or button to scroll and the SELECT button to confirm, as you did to set the Backlight timeout, to change the settings for the backlight brightness for the On level and Dim level. There are 3 options available, High, Medium and Low and an ‘*’ will be displayed next to the current setting.

Display language You can change the display language of your radio, there are 5 options available; Norwegian, English, French, German and Italian. Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting. In DAB, FM, Bluetooth or Aux in mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. Press and release the or button to scroll to <System>. Press and release the SELECT button. 2. Press and release the SELECT button.

or

button to scroll to <Language>. Press and release the

3. Press and release the or button to scroll to the language you would like. Press and release the SELECT button.

Software version You can check the software version of your radio. In DAB, FM, Bluetooth or Aux in mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. Press and release the or button to scroll to <System>. Press and release the SELECT button.

50


Using your POPtube 2. Press and release the the SELECT button.

or

button to scroll to <SW version>. Press and release

The software version will be displayed and you may wish to make a note of it here:

...................................................................................

Factory reset You can reset your radio and restore all of the original factory settings. Note: All of your settings, including stored radio station presets, the station list and any connected Bluetooth device will be deleted when you reset your radio. In DAB, FM, Bluetooth or Aux in mode: 1. Press and release the MENU button to enter the menu options. Press and release the or button to scroll to <System>. Press and release the SELECT button. 2. Press and release the the SELECT button.

or

button to scroll to <Factory Reset>. Press and release

3. ‘Factory Reset? Yes <No>’ will be displayed. Press and release the button to scroll to <Yes>. Press and release the SELECT button to confirm and reset your radio. ‘Restarting...’ is displayed. After a few seconds ‘Velkommen til Digital Radio’ will be displayed and your radio will begin an automatic scan for DAB radio stations.

51


Other information Technical specification

The specified external adaptor (JFEC, Model name: JFO12WR-0750100VH). Power adaptor:

Output DC 7.5V 1A Input AC 100-240V 50/60Hz 0.35A

Audio output:

1 x 4W RMS

Frequency range: DAB+:

Band III, 174 MHz to 240 MHz

FM:

87.5 MHz to 108 MHz

Bluetooth:

2.4GHz-2.480GHz

Pairing name:

POPtube DAB+

52


Product support Troubleshooting No sound / power: •

Adjust the volume.

Check that the mains power wall socket is switched on. Press and release the Power button on the front of the radio.

Radio reception is poor: •

Fully extend the telescopic aerial to get the best reception and sound quality.

Retune for radio stations.

Try moving your radio to another location to see if reception improves.

Check that you do not have other electrical equipment too close to your Radio, causing interference.

Visit www.radio.no for information about DAB reception in your area.

Unable to pair with a Bluetooth device: •

Check that you are in Bluetooth mode.

Ensure that you are within range of the radio for Bluetooth functionality, 10 metres or less (33 feet or less).

Move the radio and Bluetooth device away from other Bluetooth devices/electrical equipment.

If possible, turn off other nearby Bluetooth devices or disable their Bluetooth.

The function buttons do not respond: •

Check that the mains power wall socket is switched on. Press and release the Power button on the front of the radio.

Try a reset to factory defaults. Note: All of your settings, including stored radio station presets, the station list and any connected Bluetooth device will be deleted when you reset your radio.

53


Product support Disposal This product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.eiretur.no Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek immediate medical help if swallowed. Batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available. Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing

54


Guarantee Product guarantee In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. In Norway, this product has a 5 year warranty. These regulations apply only in Norway, different rules apply in your country. Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit. The guarantee is subject to the following provisions: •

The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items.

The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual.

It must be solely for domestic purpose.

The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair.

Specifications are subject to change without notice.

The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights.

55


Profile for Sahaga AS

POPtube - user manual  

POPtube - user manual  

Profile for sahagaas