__MAIN_TEXT__

Page 1

Bruksanvisning

Norsk


Innhold

Innhold

Sikkerhetsinformasjon

Programvareversjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Sikkerhetsinformasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Nullstill til fabrikkoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bli kjent med din kompakte digitalradio

Annen informasjon

Lade batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tekniske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Justere volumet .

Produktstøtte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 7

Klokkeslett og dato .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 7

Endre modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bruke hodetelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8

Bruk av din kompakte digitalradio DAB-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bytte DAB-stasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Skanne etter DAB-stasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Renske DAB-stasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

Bytt til en forvalgt DAB-stasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 DAB Skjerminformasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dynamic range control (DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 FM-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bytte til en FM-stasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Endre scanne-innstillingene .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Lydmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bytt til en forvalgt FM-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 FM Skjerminformasjon .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Innsovningstimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2

3


Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Strømkilde

Ventilasjon

• Bruk kun USB-kabelen som fulgte med produktet. Hvis du bruker en uautorisert kabel vil dette ugyldiggjøre garantien og det kan ugjenkallelig skade produktet.

• Ikke blokker eller tildekk spor, hull eller åpninger på produktet ved å plassere radioen på myke møbler som tepper eller senger, da disse er gitt for funksjonalitet og/eller ventilasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

• Dette produktet har et integrert, oppladbart batteri og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres til et egnet resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige.

Generell sikkerhetsinformasjon

• Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen.

• Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn.

• Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CEgodkjente og sertifiserte.

• Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Fuktighet og vann • Ikke la radioen stå i lave temperaturer der fuktighet kan dannes inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

• Du må ikke prøve og åpne produktet. Dette produktet inneholder ingen deler som brukeren kan bytte selv. Uautorisert håndtering av enheten kan skade den og vil gjøre garantien ugyldig.

Varmekilder og flammer

• Ikke bruk radioen I nærheten av medisinsk nød- og intensivutstyr; hvis du har en pacemaker eller under tordenvær

• Ikke la radioen stå i høye temperaturer, da elektroniske enheter og plastdeler kan deformeres i varmen.

Forsiktig: For å unngå mulige hørselskader, må du ikke lytte til denne radioen med høyt volumnivå over lange perioder av gangen. Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

4

5


Bli kjent med din Kompakte Digital Radio

Bli kjent med din Kompakte Digital Radio Lade batteriet

1

2

3

1. Din kompakte digitalradio har et integrert, oppladbart batteri. Før du bruker radioen for første gang, må du lade batteriet. Dette tar ca. 5 timer. Fra en full opplading vil du kunne lytte til radioen kontinuerlig i ca. 18 timer

4

2. Koble Micro-USB-enden av ladekabelen inn i Micro-USB-kontakten på venstre side av radioen din. 3. Plugg ladekabelen inn i en datamaskin eller en annen USB-ladeenhet. Radiodisplayet slås på og ‘Velkommen til Digital Radio’ vises på skjermen. Deretter vil radioen din gå inn i ventemodus. 4. Forleng teleskopantennen; dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å søke etter stasjoner. 5

6

7 10 11

8 9

5. Trykk på Power-knappen for å slå på radioen og starte et automatisk søk etter DABstasjoner. Når skanningen er ferdig, trykk på Menu-knappen til batteristatus vises på skjermen. For eksempel ’Batteri 25’ Merk: Hvis batteriet er helt utladet, må du vente en kort stund etter at det har ladet, før radioen slår seg på og du er i stand til å sjekke batteristatus.

12

6. Når radioens batteri er fulladet, vil ’Batteri 100’ vises på skjermen

13

Justere volumet Vri Volume-hjulet med klokken for å øke volumet og mot klokken for å redusere volumet.

Klokkeslett og dato 1. Punktmatrisedisplay

7. Preset/Forvalg

2. Trykk for å skru radioen på. Trykk igjen for å endre modus (DAB/FM), trykk og hold inne for å slå radioen av.

8. Micro-USB ladekontakt 9. Hodetelefonutgang

3. Neste stasjon/Menyvalg 4. Meny 5. Skanne

10. Teleskopantenne (på baksiden)

Hvis du ønsker å angi klokkeslett og dato manuelt, slår du på radioen og følger trinnene nedenfor:

11. Roterbart volumhjul/Trykk for å velge

1. Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i radioens Menyvalg

12. Snorholder

2. Bruk Next- eller Prev-knappen for å finne <System>. Trykk på Volume/Sleep-knappen for å velge.

13. Låsebryter

6. Forrige stasjon/Menyvalg

6

Første gang du lytter til DAB-radioen din, vil klokkeslett og dato bli automatisk synkronisert til 24-timersmodus; som er i tråd med sommertid, så det er ikke nødvendig å stille inn dato og klokkeslett manuelt.

7


Bli kjent med din Kompakte Digital Radio

Bruk av din Kompakte Digital Radio

3. Bruk Next- og Prev-knappene for å finne <Klokkeslett>. Trykk på Volume/Sleepknappen for å velge. <Still inn Klokkeslett/Dato> vises på displayet. Trykk på Volume/ Sleep-knappen for å velge.

DAB-modus

4. Innstilt tid vises på skjermen og timetallene vil blinke. Bruk Next- og Prev-knappene for å finne frem til riktig time. Trykk på Volume/Sleep-knappen for å velge. 5. Minuttene vil nå blinke. Bruk Next og Prev-knappene for å bla til riktige minutter. Trykk på Volume/Sleep-knappen for å velge. 6. Innstilt dato vises på skjermen og dagen vil blinke. Bruk Next- og Prev-knappene, sammen med Volume/Sleep-knappen for å bla til og velge riktig dag/måned/år på samme måte som du brukte for å stille klokken. Når du bekrefter den korrekte datoen, vil ‘Tid Lagret’ vises og skjermen vil returnere til <Still inn klokkeslett/dato> Du kan nå bruke Next- og Prev-knappene sammen med Volume/Sleep-knappen for å bla til og velge, samme metode som du gjorde for å angi klokkeslett og dato, for å endre innstillingene for: 12/24 timers format på skjermen. Datoformat, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ og til å automatisk oppdatere klokkeslettet etter DAB-signal, FM-signal, DAB- eller FM-signal eller Ingen oppdatering

Kontroller at radioen er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Power-knappen for å gå til DAB-modus (sjekk skjermen). Første gang du bruker radioen eller hvis stasjonslisten er tom, vil radioen automatisk begynne og skanne etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen. Når skanningen er ferdig vil radioen velge den første tilgjengelige stasjonen å starte og spille. Stasjonene er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard. Hvis du lyttet til en DAB-stasjon da du slo av radioen, vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Teleskopantenne Kontroller at antennen er trukket helt ut før du prøver å stille inn en DAB-stasjon (vertikal stilling anbefales). Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Utvidelse av antennen sørger også for best mulig lydkvalitet.

Bytte DAB-stasjon I DAB-modus

Endre modus Trykk på Power-knappen for å endre mellom DAB og FM. Vennligst se på skjermen for å bekrefte modusen.

Bruke hodetelefoner Du kan koble hodetelefoner med 3,5 mm plugg (ikke inkludert) til radioen. Stereo hodetelefonutgangen finner du på venstre side av radioen. Når du har hodetelefoner koblet til radioen, blir radioens høyttalere slått av, og all lyd kommer via hodetelefonene. Merk: Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

1. Trykk på Next- eller Prev-knappen for å bla deg gjennom den tilgjengelige stasjonslisten. 2. Når stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen, trykker du på Volume/Sleepknappen for å bekrefte. Det vil bli en kort pause mens radioen din bytter til den valgte stasjonen.

Skanne etter DAB-stasjoner Med en DAB-radio blir stadig flere stasjoner og tjenester tilgjengelige, så det er en god idé å gjennomføre en manuell skanning nå og da for å være sikker på at du har den mest oppdaterte stasjonslisten lagret i minnet på radioen. Hvis du har flyttet radioen til et annet sted, for eksempel hvis du drar på ferie, så er det også en god idé å gjennomføre en manuell skanning. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Power for å gå inn i DAB-modus.

8

9


Bruk av din Kompakte Digital Radio

Bruk av din Kompakte Digital Radio

1. Trykk på Scan-knappen for å starte et søk etter stasjoner. Skjermen vil endres til ’Scanner...’ En fremdriftslinje viser fremdriften for skanningen og antall stasjoner funnet under skanningen.

Bytt til en forvalgt DAB-stasjon

Renske DAB-stasjoner Du kan fjerne DAB-stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er oppført med forstavelsen ’?’ I DAB-modus: 1. Trykk og hold på Menu-knappen helt til ‘DAB <Full Scanning>’ vises på skjermen. Bruk Next- eller Prev-knappen for å finne frem til ’<Renske>’. Trykk på Volume-knappen for å velge. 2. ’Renske ? <Nei> Ja’ vises på skjermen. Bruk Next- eller Prev-knappen for å finne frem til ’Ja’. Trykk på Volume-knappen for å velge og renske stasjonslisten. Stasjoner med forstavelsen ’?’ vil nå ikke lenger vises. Trykk på Menu-knappen for å returnere til hjemskjermen.

Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon Radioen kan lagre opptil 10 DAB-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte DAB-stasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte FMstasjonene. 1. Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille (se bytte DAB-stasjon på side 9).

I DAB-modus: 1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent Forvalg <1: >’ vises på skjermen og navnet eller frekvensen på stasjonen som er lagret der vil vises. Hvis ingen stasjonen er lagret der, vil ’(Tom)’ vises på skjermen. 2. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (1-10). Trykk på Volume-knappen for å velge. Radioen vil umiddelbart velge denne stasjonen og begynne og spille. Merk: Hvis ingen DAB-stasjon har vært lagret under forvalgknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

DAB Skjerminformasjon Når du lytter til en DAB-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. Det finnes flere forskjellige typer informasjon som sendes av kringkasteren. • Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Signalstyrke En tom vil vises på den andre linjen på skjermen for å indikere minimum signalstyrken for akseptabel lytting. Raden av faste rektangler indikerer den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signal, jo lenger til høyre vil rekken av solide rektangler bli.

2. Trykk og hold på Preset-knappen. ’Lagre Forvalg <1: (Tom) >’ vises på skjermen hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der.

• Programtype (PTY) – for eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ or ’Nyheter’

3. Bruk for å bla deg frem til den plasseringen du vil at din favorittstasjon skal lagres (1-10).

• Multiplex Navn - viser kringkastingsområdet og en samling av radiostasjoner på denne frekvensen. For eksempel BBC National DAB, Digital 1 Network.

4. Trykk på Volume-hjulet for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende DAB-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

10

• Kanal og frekvens for eksempel 12B 225.648 MHz

11


Bruk av din Kompakte Digital Radio

Bruk av din Kompakte Digital Radio

• Signalfeil

2. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg ned til ’DRC’ og trykk på Volume-knappen for å velge. Den nåværende DRC-innstillingen har en ’*’ øverst til høyre på skjermen.

Dette vises som et tall mellom 0-99. Det vil ikke være tilfredsstillende å høre på en radiostasjon med en signalfeilrate på 30 eller mer. Prøv å justere antennen eller flytte radioen for å forbedre mottaket. • Signalinformasjon Datahastigheten på signalet som blir overført. • Oppladbart batteri statusinformasjon

3. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg gjennom de 3 kompresjonsalternativene, og trykk på Volume-knappen for å velge. Trykk på Menu-knappen for å gå tilbake til hjemskjermen.

FM-modus Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykker du på Power-knappen for å gå inn i FMmodus (se skjerm). Hvis du lyttet til en FM-stasjon da du slo av radioen vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Batteri 100 indikerer at den er fulladet • Klokkeslett og dato Levert av kringkasteren. 1. Trykk på Menu-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

Dynamic range control (DRC) I DAB-modus:

Teleskopantenne Kontroller at antennen er trukket helt ut før du prøver å stille inn en FM-stasjon. Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Å trekke antennen helt ut sørger også for best mulig lydkvalitet.

Bytte til en FM-stasjon

Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver enkelt radiostasjon og kan være forskjellig for hvert program, for eksempel pop, klassisk musikk eller tale. DRC-signalet sendes parallelt med lydsignalet for hvert program, og med radioen kan du bruke dette styresignalet til å utvide eller komprimere dynamikken (forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene) av det reproduserte lydsignalet. Å endre det dynamiske området kan påvirke ’lydstyrken’ og/eller ’kvaliteten på lyden’ på programmet du hører, slik at det vil være mer egnet til dine lytteforhold og dine egne personlige lyttekrav. For eksempel i støyende omgivelser, hvor rolige lyder kan bli overbelastet, kan du sette komprimeringen til maksimalt. Dette vil gi en ’økning’ til de rolige lydene, mens du holder de sterkeste lydene på sitt opprinnelige nivå. Det finnes 3 nivåer for kompresjon: • DRC Av:

ingen kompresjon. Dette er standardinnstillingen.

• DRC Lav:

medium kompresjon.

• DRC Høy:

maksimal kompresjon

Trykk på Scan-knappen for å scanne frekvensbåndet oppover. Trykk og hold på Scanknappen for å scanne frekvensbåndet nedover. Bruk Next- eller Prev-knappen for å finjustere hver frekvens i 0.05MHz-trinn. Merk: Hvis mottaket fremdeles er dårlig, prøv å justere plasseringen av antennen eller prøv å flytte radioen til et annet sted.

Endre scanne-innstillingene I FM-modus 1. Trykk og hold på Menu-knappen helt til ’FM <Scaninnstilling>’ vises på skjermen. Trykk på Volume-knappen for å velge. Den nåværende Skanneinnstillingen har en ’*’ øverst til høyre på skjermen.

1. Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i radioens menyvalg.

12

13


Bruk av din Kompakte Digital Radio Det finnes to ulike alternativer å velge mellom: • Sterke stasjoner Skanningen vil bare stoppe når et sterkt signal mottas som også bør resultere i en bedre lydkvalitet. Det er mulig at stasjonen du skanner etter kan bli oversett ved hjelp av dette alternativet. • Alle stasjoner Skanningen vil stoppe for hver eneste stasjon den mottar, selv om signalstyrken er dårlig. 2. Bruk Next- eller Prev-knappen for å velge mellom de to alternativene og trykk på Volume-knappen for å velge. Trykk på Menu-knappen for å returnere til hjemskjermen.

Bruk av din Kompakte Digital Radio 1. Bla til radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille (se bytte til en FM-stasjon på side 13). 2. Trykk og hold på Preset-knappen. ’Lagre Forvalg <1: (Tom) >’ vises på skjermen hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 3. Bruk Next- eller Prev-knappen for å bla deg frem til den plasseringen du vil at din favorittstasjon skal lagres (1-10). 4. Trykk på Volume-knappen for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende FM-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

Lydmodus

Bytt til en forvalgt FM-stasjon

Radioen vil automatisk bytte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på det mottatte signalet. Du kan overstyre denne funksjonen og manuelt bytte mellom ’Stereo’ og ’Mono’.

I FM-modus:

Merk: Du bør bytte til ’Stereo’ hvis du hører på radioen din med hodetelefoner. 1. Trykk og hold på Menu-knappen helt til ’FM <Scaninnstilling>’ vises på skjermen. 2. Bruk Next- eller Prev-knappen for å bla deg frem til <Lydinnstilling>. Trykk på Volumeknappen for å velge. Du får nå to alternativer; ’Kun mono’ og ’Stereo tillatt’. Den nåværende innstillingen har en ’*’ ved siden av seg. 3. Bruk Next- eller Prev-knappen for å velge mellom de to alternativene. Trykk på Volume-knappen for å velge.

1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent Forvalg <1: >’ vises på skjermen og navnet eller frekvensen på stasjonen som er lagret der vil vises. Hvis ingen stasjonen er lagret der, vil ’(Tom)’ vises på skjermen. 2. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla til den forvalgte stasjonen du ønsker å høre på (1-10). Trykk på Tune/Select-knappen for å velge. Radioen vil umiddelbart velge denne stasjonen og begynne og spille. Merk: Hvis ingen FM-stasjon har vært lagret under forvalgknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

FM Skjerminformasjon

4. Trykk på Menu-knappen for å returnere til hjemskjermen.

Når du lytter til en FM-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen.

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon

• Radiotekst (RT)

Radioen kan lagre opptil 10 FM-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. Merk: Når du lagrer forvalgte FM-stasjoner, vil ikke disse overskrive de forvalgte DABstasjonene. 14

Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Programtype (PTY) For eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’ 15


Bruk av din Kompakte Digital Radio

Bruk av din Kompakte Digital Radio

• Stasjonsnavn eller frekvens

I DAB- eller FM-modus

For eksempel BBC R4 eller 93.30MHz

1. Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i radioens menyvalg. 2. Bruk Next- eller Prev-knappen for å bla deg til ’<System>’. Trykk på Volume-knappen for å velge.

• Lydmodus Stereo eller Mono

3. Bruk Next- eller Prev-knappen for å bla deg til ’<Bakgrunnslys>’. Trykk på Volumeknappen for å velge.

• Oppladbart batteri statusinformasjon Batteri 100 indikerer fulladet batteri • Klokkeslett og dato Levert av kringkasteren. 1. Trykk gjentatte ganger på Menu-knappen for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

4. ’<Tidsavbrudd>’ vises på skjermen. Trykk på Volume-knappen for å velge. Bruk Nexteller Prev-knappen for å bla deg gjennom de ulike alternativene for tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys; På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 eller 180 sekunder. Trykk på Volume-knappen for å velge. 5. Trykk på Menu-knappen til du kommer til hjemskjermen.

Skjermspråk

Innsovningstimer Du kan stille inn radioen til å slå seg av automatisk når du bruker innsovningstimeren. Du kan velge mellom Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.. I DAB- eller FM-modus

Du kan endre skjermspråket til radioen din. Det finnes 6 alternativer; Norsk, Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk og Italiensk Merk: en ’*’ vises ved siden av den nåværende innstillingen.

1. Trykk på Volume-knappen for å komme inn i Innsovningsalternativene. 2. Bruk Next- eller Prev-knappen for å bla deg gjennom alternativene; Stopp når innsovningstimeren er på det ønskede alternativet og trykk på Volume-knappen for å bekrefte. 3. Innsovningstiden vil vises øverst i høyre hjørne på skjermen, for eksempel S15 for 15 minutter, og den vil starte nedtellingen helt til tiden er ute og radioen slår seg av. Merk: For å avbryte innsovningstimeren, følg stegene ovenfor som viser hvordan du setter innsovningstiden, men stopp når ’Sleep av’ vises på skjermen.

Tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys

I DAB- eller FM-modus 1. Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i radioens menyvalg. 2. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg til ’<System>’. Trykk på Volume-knappen for å velge. 3. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg til ’<Språk>’. Trykk på Volume-knappen for å velge. 4. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg til det skjermspråket du ønsker å bruke. Trykk på Volume-knappen for å velge. 5. Trykk på Menu-knappen til du kommer til hjemskjermen.

Du kan justere tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys. Alternativene er Permanent På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder. Merk: en ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen.

16

17


Bruk av din Kompakte Digital Radio

Annen informasjon

Programvareversjon

Tekniske spesifikasjoner

Du kan sjekke programvareversjonen til radioen din.

Micro-USB Ladekontakt:

Inngang DC 5 V 1 A

I DAB- eller FM-modus

Hodetelefonutgang:

3.5mm

1. Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i radioens menyvalg.

Lydutgang:

1 x 3W RMS

2. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg til ’<System>’. Trykk på Volume-knappen for å velge.

Frekvensområde:

DAB:

Band III, 174 MHz til 240 MHz

FM:

87.5 MHz til 108 MHz

Oppladbart Lithium-batteri:

3.7V 1800 mAh

3. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg til ’<Prog.vareversjon>’. Trykk på Volumeknappen for å velge. Programvareversjonen vil vises på skjermen. Du kan notere den her: ................................................................................... 4. Trykk på Menu-knappen for å komme til hjemskjermen.

Nullstill til fabrikkoppsett Du kan nullstille radioen din og gjenopprette alle de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Merk: hvis du nullstiller radioen din vil alle de forvalgte favorittstasjonene dine bli slettet. I DAB- eller FM-modus: 1. Koble Micro-USB-enden av ladekabelen inn i Micro-USB-kontakten på venstre side av radioen din. Plugg ladekabelen inn i en datamaskin eller en annen USB-ladeenhet. 2. Trykk og hold på Menu-knappen for å komme inn i radioens menyvalg. 3. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg til ’<System>’. Trykk på Volume-knappen for å velge. 4. Bruk Next- eller Prev-knappen til å bla deg til ’<Nullstill til fabrikkoppsett>’. Trykk på Volume-knappen for å velge. 5. ’Nullstill til fabrikkoppsett? <Nei> Ja’ vil vises på skjermen. Bruk Next- eller Prevknappen for å bla deg til ’<Ja>’. Trykk på Volume-knappen for å bekrefte. 6. ‘Omstart…’ vises på skjermen. Etter et par sekunder vil ’Velkommen til digital radio’ vises.

18

19


Produktstøtte

Produktstøtte

Feilsøking

Avfallhåndtering

Hvis du opplever problemer med radioen din, finnes det noen raske og enkle ting du kan gjøre som kan løse problemet.

Dette produktet skal ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall og den bør gjenvinnes. Vennligst ta den med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen eller besøk www.elretur.no

Ingen lyd / strøm:

Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging.

Juster volumet ved å rotere volumhjulet på radioen. Du kan ha hodetelefonene tilkoblet. Bruk enten hodetelefonene til å lytte til radioen din eller plugg ut hodetelefonene for å lytte til radioens høyttaler. Det oppladbare batteriet kan være utladet, vennligst lad batteriet, se side 7..

Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men tas til egnede lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige. Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen.

Radiomottaket er dårlig: Strekk teleskopantennen fullt ut for å få best mulig mottak og lydkvalitet. Omsøke etter radiostasjoner (se side 9 og 13) Forsøke og flytte radioen til et annet sted for å se om mottaket forbedres. Kontroller at du ikke har annet elektronisk utstyr for nære radioen, for det kan forårsake forstyrrelser. Det oppladbare batteriet kan være utladet, vennligst lad batteriet, se side 7. Besøk www.radio.no for å få informasjon om DAB-mottaket i ditt område.

Funksjonsknappene virker ikke: Det oppladbare batteriet kan være utladet, vennligst lad batteriet, se side 7.. Prøv å nullstille til fabrikkoppsett. Se side 18. Merk: Alle innstillingene dine, inkludert stasjonslisten og andre forhåndsinnstillinger vil bli slettet når du nullstiller radioen.

20

21


Garanti PRODUKTGARANTI Dette produktet er dekket av norsk reklamasjons-reglement ihht den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 2 års garanti. Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i ditt land. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet Garantien er underlagt følgende bestemmelser: •

Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer.

Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Det må utelukkende være for husholdningsformål.

Garantien gjøres ugyldig dersom produktet er videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader.

Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter.

22

Denne siden er blank med hensikt


Brugsanvisning

Denne siden er blank med hensikt

Dansk


Indhold

Indhold

Sikkerhedsoplysninger

Software-version.

Sikkerhedsoplysninger .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Oplad batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Justering af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tid og dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Skift tilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Nedskær DAB-stationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Lagring af en forvalgt DAB-station.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

Find en forvalgt DAB-station.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

DAB-displayoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

FM-radio-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tuning af en FM-station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ændring af Scannings-indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Audio-tilstand .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

Lagring af en forvalgt FM-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Find en forvalgt FM-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 FM-displayoplysninger.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

Sleep-timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Vis timeout for baggrundslys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sprog i displayet .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Scanning af DAB-stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

.

.

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Skift DAB-stationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

.

.

Produktsupport

DAB-radio-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

.

.

Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Brug af din Compact Digital Radio

Dynamic Range Control (DRC) .

.

Fabriksnulstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Brug af hovedtelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

.

.

Andre oplysninger

Sådan lærer du din Compact Digital Radio at kende

.

.

.

.

.

.

.

42 27


Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger

Strømkilde

Ventilation

• Brug kun det USB-kabel, der fulgte med produktet. Ved brug af et uautoriseret kabel bortfalder din garanti og kan uigenkaldeligt beskadige produktet.

• Undgå at blokere eller dække indgange, huller eller åbninger på produktet ved at. placere det på bløde møbler såsom tæpper, måtter eller senge, da disse har en fastsat funktionalitet og/eller ventilation for at sikre sikker drift af produktet.

• Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri, og må ikke bortskaffes i det almindelige husholdningsaffald, men skal tages til relevante lokale genanvendelsesanlæg, hvor og når sådanne findes.

Generelle sikkerhedsoplysninger

• Smid aldrig batterier i en brand eller forsøge at åbne den ydre beklædning.

• Hold produktet og alle dets dele utilgængeligt for små børn.

• Generelt bør batteriopladere og strømforsyninger ikke være sat i om natten, eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CE-godkendt og certificeret

Fugt og vand

• Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af ​​apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.

• Efterlad dem ikke ved lave temperaturer, da der kan dannes fugt inde i produktet, som kan beskadige printkortet.

• Forsøg ikke at åbne produktet. Dette produkt indeholder ikke justerbare dele. Uautoriseret håndtering af enheden kan beskadige det og vil annullere din garanti.

Varmekilder og flammer

• Brug ikke din radio nær akut/intensivt medicinsk udstyr; hvis du har en pacemaker monteret eller i tordenvejr.

• Efterlad den ikke i høje temperaturer, da elektronisk udstyr og plastdele kan deformeres i varme.

Forsigtig For at undgå eventuel høreskade, så lyt ikke til denne radio på højt lydniveau i lange perioder. Hold altid lydstyrken inden for rimelige grænser.

28

29


Sådan lærer du din Compact Digital Radio at kende

Sådan lærer du din Compact Digital Radio at kende Oplad batteriet

1

2

3

1. Din Compact Digital Radio har et integreret genopladeligt batteri. Før du bruger din radio første gang, skal du oplade batteriet, hvilket vil tage ca. 5 timer. Efter en fuld opladning vil du være i stand til at lytte til din radio uafbrudt i Ca. 18 timer.

4

2. Tilslut mikro-USB-enden af ​​ladekablet til Micro USB-stikket på venstre side af Compact-radioen. 3. Sæt standard-enden af ladekablet i en computer eller en anden USBopladningsenhed. Radioen vil tænde, ’Velkommen til digital radio’ vil blive vist, og radioen vil gå til standby-tilstand. 4. Træk teleskopantennen ud, dette vil sikre, at den maksimale signalstyrke er tilgængelig, når radioen begynder at scanne for stationer. 5

6

7 10 11

8 9

5. Tryk på og slip afbryderknappen for at tænde din radio og begynde en automatisk scanning efter DAB-stationer. Når scanningen er færdig, skal du trykke på og slippe knappen Menu, indtil batteriets ladetilstand vises, f.eks. ‘Batteri 25’ Bemærk: Hvis batteriet er helt opbrugt, skal du vente et kort stykke tid efter det er sat til opladning, før radioen tændes, og du er i stand til at kontrollere batteriets status.

12

6. Når Compact-radioens batteri er fuldt opladet, vil ‘Batteri 100’ blive vist.

13

Justering af lydstyrke Drej drejeknappen til lydstyrke på højre side af radioen med uret for at øge lydstyrken og mod uret for at sænke lydstyrken. Kontrollér displayet, som vil bekræfte indstillingen af lydstyrken.

1. Dot matrix display

7. Forvalg

2. Tryk for at tænde. Tryk og slip for at skifte tilstand (DAB/FM), Tryk og hold for Sluk

8. Micro USB opladningsstik 9. Hovedtelefonstik 10. Teleskopantenne (på bagsiden)

3. Næste station/Menupunkt 4. Menu

11. Drejeknap til indstilling af lydstyrke/Tryk for at vælge

5. Scan

12. Holder til bæresnor

6. Forrige/Menupunkt

13. Låsekontakt 30

31


Sådan lærer du din Compact Digital Radio at kende

Sådan lærer du din Compact Digital Radio at kende

Tid og dato

Skift tilstand.

Første gang du lytter til DAB radio, bliver tid og dato for dit produkt synkroniseret automatisk med udsendelse af DAB-tjenesten i 24 timer-tilstand, hvilket er i overensstemmelse med sommertid, så der er ingen grund til at indstille tid og dato manuelt.

Tryk og slip Tænd/sluk-knappen for at skifte mellem DAB og FM-tilstand. Kontroller displayet, som vil bekræfte tilstanden.

Hvis du ønsker at indstille tid og dato manuelt, så tænd for radioen og følg nedenstående trin: 1. Tryk og hold på knappen Menu for at åbne Menuvalg. 2. Brug knappen Next eller Prev-knapperne for at få vist <System>. Tryk på og slip lydstyrkeknappen for at vælge. 3. Brug knappen Next eller Prev for at få vist <Tid>. Tryk på og slip lydstyrkeknappen for at vælge. <Indstil tid/dato> vises. Tryk på og slip lydstyrkeknappen for at vælge.

Brug af hovedtelefoner Du kan tilslutte hovedtelefoner med et 3,5 mm stik (medfølger ikke) til din radio. Stereo-hovedtelefonstikket kan findes på bagsiden af ​​radioen i bunden. Når du har hovedtelefoner tilsluttet, er radiohøjttalerne slukket og al lyd kommer via hovedtelefonerne. Bemærk: Hold altid lydstyrken inden for rimelige grænser.

4. Den indstillede tid vises og timetallet vil blinke. Brug knappen Next eller Prev for at få vist den korrekte time. Tryk på og slip lydstyrkeknappen for at vælge. 5. Minutterne vil nu blinke. Brug knappen Next eller Prev for at få vist den korrekte tid. Tryk på og slip lydstyrkeknappen for at vælge. 6. Den indstillede tid vises og dagen vil blinke. Brug Prev og Next-knapperne sammen med drejeknappen til lydstyrke, og tryk for at vælge dag, måned og år, efter samme metode, som du brugte til at indstille tiden. Når du bekræfter den korrekte dato. ’Tid gemt’ vises, og displayet vender tilbage til <Indstil tid/dato>. Du kan nu bruge Prev og Next-knapperne sammen med drejeknappen til lydstyrke til at vise, og trykke for at vælge, efter den samme metode, som du gjorde for at indstille tid og dato, for at ændre indstillingerne til: 12/24 timers visning på ur. Datoformatet, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ og til automatisk at opdatere klokkeslættet fra DAB-signalet, FM-signal, DAB- eller FM-signal eller ingen opdatering.

32

33


Brug af din Compact Digital Radio

Brug af din Compact Digital Radio

DAB-radio-tilstand

1. Tryk og slip knappen Scan for at starte en søgning efter stationer. Displayet vil skifte til ‘Scanning...’ En statuslinje viser status for scanningen og antallet af fundne stationer under scanningen vil også blive vist.

Kontroller at din radio er i DAB-tilstand. Hvis du ikke allerede er i DAB-tilstand, skal du trykke på og slippe Power-knappen for at gå til DAB-tilstand (kontroller displayet). Første gang du bruger radioen eller hvis stationslisten er tom, vil radioen automatisk begynde at scanne efter DAB-stationer. En statuslinje viser status for scanningen og antallet af fundne stationer under scanningen vil også blive vist.

Nedskær DAB-stationer Du kan fjerne de DAB-stationer på stationslisten, der ikke kan modtages i dit område. Disse er opført med et ‘?’ præfiks.

Når scanningen er færdig vil radioen vælge den først tilgængelige station og begynde at spille. Stationer er opført i numerisk og derefter alfabetisk rækkefølge som standard.

I DAB-tilstand:

Hvis du lyttede til en DAB-station, da du slukkede radioen, vil denne station automatisk blive valgt, når du tænder for radioen igen.

1. Tryk og hold Menu-knappen indtil ‘DAB <Fuld scanning>’ vises. Brug knapperne Prev eller Next for at få vist ‘<Nedskær>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge.

Teleskopantenne

2. ‘Nedskær ? <Nej> Ja’ vises. Brug knappen Prev eller Next for at gå til ‘<Ja>’. Tryk på drejeknappen til lydstyrke for at vælge og beskære listen over stationer. Stationer med et ‘?’-præfiks vil nu ikke længere blive vist. Tryk på og slip Menu-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Sørg at antennen er trukket helt ud, før du forsøger at stille ind på en DAB-station (en lodret position anbefales). Dette vil sikre, at den maksimale signalstyrke er tilgængelig, når radioen begynder at scanne. Udvidelse af antennen sikrer også den bedst mulige lydkvalitet.

Lagring af en forvalgt DAB-station Radioen kan gemme op til 10 DAB-stationer i sin forvalgte hukommelse for øjeblikkelig adgang til dine foretrukne stationer.

Skift DAB-stationer I DAB-tilstand: 1. Tryk på og slip knapperne Prev eller Next for at gå gennem listen over tilgængelige stationer.

Bemærk: Når du gemmer faste DAB-stationer, kan disse ikke overskrive dine forvalgte FM-stationer.

2. Når station, du vil lytte til vises, skal du trykke på drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Der vil være en kort forsinkelse, mens din radio indstilles til din valgte station.

1. Indstil din radio til den station, du ønsker at forvælge (se skiftende DAB-stationer på side 34).

Scanning af DAB-stationer

2. Tryk og hold Preset-knappen. ‘Gem station <1: (Tom) >’ vises, hvis ingen tidligere station er blevet gemt.

Med DAB-radio bliver nye stationer og tjenester regelmæssigt tilgængelige, så det er en god idé at foretage en manuel scanning nu og da for at sikre, at du har den mest aktuelle stationsliste lagret i din radios hukommelse. Hvis du har flyttet din radio til en anden placering, f.eks. hvis du tager på ferie, så er det også en god idé at foretage en manuel scanning. Hvis du ikke allerede er i DAB-tilstand, skal du trykke på og slippe Power-knappen for at gå til DAB-tilstand. 34

3. Brug Prev eller Next for at rulle til den forvalgte placering, som du gerne vil gemme stationen på (1-10). 4. Tryk og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge, displayet vil bekræfte ‘Station X gemt’, hvor ‘X’ er nummeret på den forvalgte station (1-10). Bemærk: Hvis der allerede er en eksisterende DAB-station gemt under en forvalgt station, vil den blive overskrevet, når du gemmer den nye station.

35


Brug af din Compact Digital Radio Find en forvalgt DAB-station

Brug af din Compact Digital Radio Dette vises som et tal mellem 0-99. Det ville ikke være muligt i tilstrækkelig grad at lytte til en station med et signal fejlprocent på 30 eller derover. Prøv at justere antennen eller flytte din radio for at forbedre modtagelsen.

I DAB-tilstand: 1. Tryk og slip Preset-knappen. ‘Genfind forvalg <1: >’ vises, og navnet eller stationens frekvens gemt der, eller ‘(Tom)’, hvis ingen tidligere station er blevet gemt.

• Signalinformation

2. Brug Prev eller Next-knappen for vise den forvalgte placering, som du gerne vil gemme stationen på (1-10). Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Radioen vil straks stille ind på stationen og begynde at spille.

• Statusoplysninger for genopladeligt batteri

Bemærk: Hvis ingen DAB-station er blevet gemt på den forvalgte knap, vil ‘Forvalg tom’ blive vist, og radioen vil vende tilbage til den tidligere valgte station.

Den datahastighed, ved hvilken signalet transmitteres.

Batteri 100 angiver en fuld opladning. • Tid og dato Leveret af stationen.

DAB-displayoplysninger

1. Tryk gentagne gange på og slip Menu-knappen for at rulle mellem de forskellige informationssystems-muligheder.

Når du lytter til en DAB-station kan du ændre de oplysninger, der vises på den anden linje i displayet. Der er flere forskellige typer af information, der sendes af stationen.

Dynamic Range Control (DRC) I DAB-tilstand:

• Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rulletekst-oplysninger fra stationen. Informationen kunne være navnet på en kunstner eller musiktitel, DJ-navn, kontaktoplysninger for stationen mv. • Signalstyrke Et tomt vises på den anden linje i displayet for at angive den minimale signalstyrke for acceptabel lytning. Rækken af ​​udfyldte rektangler angiver den aktuelle signalstyrke, som du modtager. Jo stærkere signal, jo længere til højre vil rækken af ​​faste rektangler være. • Programtype (PTY) - som ‘Rock’, ‘Pop‘, Tale’ eller ‘Nyheder’.

Det dynamiske område for hvert radioprogram er fastsat af stationen for hver station og kan være forskellig for typerne af udsendelser, såsom pop eller klassisk musik eller et chatshow. Dynamic Range Controls styresignal transmitteres parallelt med lydsignalet for hvert program og med din radio kan du bruge dette styresignal til at udvide eller komprimere det dynamiske område (forskellen mellem de højeste og mest støjsvage lyde) af de gengivne lydsignaler. Ændring af dynamiske område kan påvirke ‘lydstyrke’ og/eller ‘lydkvalitet’ af det program, du hører, så det vil være mere egnet til dine aflytningsforhold og dine egne personlige lyttekrav. F.eks. i støjende omgivelser, hvor rolige lyde kan blive oversvømmet, vil indstilling af kompression til maksimum ‘booste’ de rolige lyde, samtidig med at de højeste lyde bliver holdt på deres oprindelige niveau.

• Multiplex Name - viser udsendelsesområdet og indsamling af stationer på denne frekvens f.eks: BBC National DAB, Digital 1 Network.

Der er 3 niveauer af kompression:

• Kanal og frekvens

• DRC Fra:

ingen kompression. Dette er standardindstillingen.

• DRC Lav:

medium kompression.

f.eks.: 12B 225,648 MHz

• DRC Høj: maksimal kompression.

• Signalfejl

1. Tryk og hold på knappen Menu for at åbne menuvalg.

36

37


Brug af din Compact Digital Radio 2. Brug knapperne Prev eller Next for at vise ‘DRC’ og Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Den aktuelle DRC-indstilling vil have en ‘*’ i øverste højre hjørne af displayet.

Brug af din Compact Digital Radio Der er to forskellige muligheder at vælge imellem: •

Scanningen vil kun stoppe, når en stærk signalstyrke modtages som også bør resultere i en bedre lydkvalitet. Det er muligt, at den station, du scanner efter, mangler, når du bruger denne mulighed.

3. Brug knapperne Prev eller Next bladre gennem de 3 kompressionstrin og tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Tryk på og slip Menu-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen. •

FM-radio-tilstand

Stærke stationer

Alle stationer Scanningen stopper for hver station, den modtager, selv hvis signalstyrken er dårlig.

Hvis du ikke allerede er i FM-tilstand, skal du trykke kortvarigt på og slippe knappen Powerknappen for at gå til FM-tilstand (kontroller displayet). Hvis du lyttede til en FM-station, da du slukkede radioen vil denne station automatisk blive valgt, når du tænder for radioen igen.

2. Brug knapperne Prev eller Next for at vælge imellem de to muligheder slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Tryk på og slip Menu-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Audio-tilstand Teleskopantenne Sørg for at antennen er trukket helt ud, før du forsøger at stille ind på en FM-station. Dette vil sikre, at den maksimale signalstyrke er tilgængelig, når radioen begynder at scanne. Udvidelse af antennen sikrer også den bedst mulige lydkvalitet.

Tuning af en FM-station Tryk og slip knappen Scan for at starte en søgning opad på frekvensbåndet. Tryk og hold knappen Scan for at starte en søgning nedad på frekvensbåndet. Brug Prev og Nextknapperne til at finjustere hver frekvens i trin af 0,05MHz, hvis det er nødvendigt. Bemærk: Hvis modtagelsen stadig er dårlig, så juster placeringen af ​​antennen eller prøv at flytte radioen til en anden placering.

Ændring af Scannings-indstilling

Radioen vil automatisk skifte mellem Stereo og Mono, afhængigt af kvaliteten af ​​det signal, der modtages, men du kan tilsidesætte denne funktion og skifte manuelt mellem ‘Stereo’ og ‘Mono’. Bemærk: Du ønsker måske at vælge ‘Stereo’, hvis du lytter til din radio med hovedtelefoner. 1. Tryk og hold Menu-knappen foran på radioen, indtil ‘FM <Scan-indstilling>’ vises. 2. Brug knappen Prev eller Next for at få vist <Audio-indstilling>. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Der er nu to forskellige muligheder for ‘Kun mono’ og ‘Stereo tilladt’ og den aktuelle indstilling vil have en ‘*’ ved siden af. 3. Brug Prev eller Next-knapperne til at rulle og vælge mellem de to tilgængelige muligheder. Tryk på drejeknappen til lydstyrke på radioen for at vælge. 4. Tryk på og slip Menu-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

I FM-tilstand: 1. Tryk og hold Menu-knappen indtil ‘FM <Scan-indstilling>’ vises. Tryk på drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Den aktuelle Scan-indstilling vil have en ‘*’ i øverste højre hjørne af displayet.

38

39


Brug af din Compact Digital Radio

Brug af din Compact Digital Radio

Lagring af en forvalgt FM-station

FM-displayoplysninger

Radioen kan gemme op til 10 FM-stationer i sin forvalgte hukommelse for øjeblikkelig adgang til dine foretrukne stationer.

Når du lytter til en FM-station kan du ændre de oplysninger, der vises på den anden linje i displayet.

Bemærk: Når du gemmer faste FM-stationer, kan disse ikke overskrive dine forvalgte DAB-stationer. 1. Tune din radio til den station, du ønsker at forvælge (se Tune til en FM-station på side 38). 2. Tryk og hold Preset-knappen. ‘Gem station <1: (Tom) >’ vises, hvis ingen tidligere station er blevet gemt. 3. Brug Prev eller Next for at rulle til den forvalgte placering, som du gerne vil gemme stationen på (1-10).

Radiotekst (RT) Dette er rulletekst-oplysninger fra stationen. Informationen kunne være navnet på en kunstner eller musiktitel, DJ-navn, kontaktoplysninger for stationen mv.

Programtype (PTY) som ‘Rock’, ‘Pop‘, Tale’ eller ‘Nyheder’

Stationsnavn eller frekvens såsom BBC R4 eller 93,30MHz

4. Tryk og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge, displayet vil bekræfte ‘Station X gemt’, hvor ‘X’ er nummeret på den forvalgte station (1-10).

Audio-tilstand Stereo eller Mono

• Bemærk: Hvis der allerede er en eksisterende FM-station gemt under en forvalgt station, vil den blive overskrevet, når du gemmer den nye station.

Statusoplysninger for genopladeligt batteri Batteri 100 angiver en fuld opladning

Tid og dato Leveret af stationen.

Find en forvalgt FM-station I FM-tilstand:

1. Tryk gentagne gange på og slip Menu-knappen for at rulle mellem de forskellige informationssystems-muligheder.

1. Tryk og slip Preset-knappen. ‘Genfind forvalg <1: >’ vises, og navnet eller stationens frekvens gemt der, eller ‘(Tom)’, hvis ingen tidligere station er blevet gemt.

Sleep-timer

2. Brug Prev eller Next-knappen for vise den forvalgte placering, som du gerne vil gemme stationen på (1-10). Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Radioen vil stille ind på stationen og begynde at spille. Bemærk: Hvis ingen FM-station er blevet gemt på den forvalgte knap, vil ‘Forvalg tom’ blive vist, og radioen vil vende tilbage til den tidligere valgte station.

Du kan indstille din radio til at slukke automatisk ved hjælp af sleep-timeren. Du kan vælge mellem Sleep fra, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. I DAB eller FM-tilstand: 1. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at indtaste Sleep timer-indstillingerne. 2. Brug Prev og Next-knapperne til at rulle gennem de tilgængelige muligheder. Stop når den sleep-tid, du gerne vil have bliver vist og tryk på drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 3. De minutter i sleep-tid, du har valgt, vises øverst til højre på displayet, f.eks. S15, og vil tælle ned, før radioen slukker.

40

41


Brug af din Compact Digital Radio Bemærk: For at annullere sleep-tid, skal du følge disse trin for at indstille sleep-tid, men stoppe når ‘Sleep fra’ vises.

Brug af din Compact Digital Radio 4. Brug Prev og Next-knapperne til at gå til det sprog, du ønsker. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 5. Tryk på og slip Menu-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Vis timeout for baggrundslys

Software-version

Du kan justere timeout for skærmens baggrundslys. Valg permanent Til, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder er tilgængelige. Bemærk: En ‘*’ vil blive vist ved den aktuelle indstilling. I DAB eller FM-tilstand: 1. Tryk og hold på knappen Menu for at åbne menuvalg. 2. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<System>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 3. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<Baggrundslys>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 4. ‘‘<Timeout>’ vises. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Brug Prev eller Next-knapperne til at rulle gennem de tilgængelige indstillinger for Til, 10, 20, 30, 45, 60, 90,120 eller 180 sekunder. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 5. Tryk på og slip Menu-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Du kan kontrollere softwareversionen for din radio. I DAB eller FM-tilstand: 1. Tryk og hold på knappen Menu for at åbne menuindstillinger. 2. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<System>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 3. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<SW-version>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. Softwareversionen vil blive vist, og du kan ønske at gøre et notat om det her: ................................................................................... 4. Tryk på og slip Menu-knappen for at vende tilbage til stationsvisningen.

Fabriksnulstilling Du kan nulstille din radio og gendanne alle de oprindelige fabriksindstillinger. Bemærk: Hvis du nulstiller din radio, vil alle dine gemte faste stationer blive slettet.

Sprog i displayet

I DAB eller FM-tilstand:

Du kan ændre sproget i displayet på din radio, der er 6 muligheder: norsk, dansk, tysk, engelsk, fransk, og italiensk.

1. Tilslut mikro-USB-enden af ​​ladekablet til Micro USB-stikket på venstre side af Compact-radioen. Sæt standard-enden af ladekablet i en computer eller en anden USB-opladningsenhed

Bemærk: En ‘*’ vil blive vist ved den aktuelle indstilling. I DAB eller FM-tilstand: 1. Tryk og hold på knappen Menu for at åbne menuindstillinger. 2. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<System>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 3. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<Sprog>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 42

2. Tryk og hold på knappen Menu for at åbne menuindstillinger. 3. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<System>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 4. Brug knappen Prev eller Next for at få vist ‘<Gendan fabriksindstillinger>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 5. ‘Gendan fabriksindstillinger? <Nej> Ja’ vil blive vist. Brug knappen Prev eller Next for at gå til ‘<Ja>’. Tryk på og slip drejeknappen til lydstyrke for at vælge. 6. ‘Genstarter...’ vises efterfulgt af ‘Velkommen til digital radio’. 43


Andre oplysninger

Produktsupport

Tekniske specifikationer

Fejlfinding

Micro-USB-stik ladestik:

Input DC 5 V 1 A

Hovedtelefonstik:

3,5mm

Audio-udgang

1 x 3W RMS

Ingen lyd/strøm:

Frekvensområde:

DAB:

Band III, 174 MHz til 240 MHz

Juster lydstyrken ved hjælp af drejeknappen på radioen.

FM:

87,5 MHz - 108 MHz

Du har måske hovedtelefoner tilsluttet. Brug enten hovedtelefonerne til at lytte til din radio eller tag hovedtelefonerne ud af stikket.

Genopladeligt lithiumbatteri:

3,7V 1800 mAh

Hvis du oplever problemer med din radio, er der nogle hurtige og nemme check, du kan foretage, som kan hjælpe med at løse problemet.

Det genopladelige batteri kan være opbrugt, venligst oplad batteriet, se side 31.

Radiomodtagelsen er dårlig: Træk antennen helt ud for at få den bedste modtagelse og lydkvalitet. Genindstil stationer, se side 34 og 38. Prøv at flytte din radio til et andet sted for at se, om modtagelsen forbedres. Kontroller, at du ikke har andet elektrisk udstyr for tæt på dit radio, der forårsager interferens. Det genopladelige batteri kan være opbrugt, venligst oplad batteriet, se side 31

Funktionsknapperne reagerer ikke: Det genopladelige batteri kan være opbrugt, venligst oplad batteriet, se side 31 Prøv en nulstilling til fabriksindstillingerne. Se side 43. Bemærk: Alle dine indstillinger, herunder listen over stationer og eventuelle forvalg vil blive slettet, når du nulstiller radioen.

44

45


Produktsupport

Garanti

Bortskaffelse

PRODUKTGARANTI

Dette produkt bør ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, og det bør genanvendes. Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Opbevares utilgængeligt for børn og søg straks lægehjælp ved indtagelse.

Dette produkt er omfattet af norske garantiregler i overensstemmelse med Norsk lovgivning. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte den forretninger du har købt det. Husk, at mange forretninger vil kræve gyldigt købsbevis. Dette produkt har 2 års garanti. Disse regler gælder kun i Norge, gælder forskellige regler i dit land.

Batterier må ikke bortskaffes i det almindelige husholdningsaffald, men skal tages til relevante lokale genanvendelsesanlæg, hvor og når sådanne findes.

Enhver defekt, der opstår på grund af defekte materialer eller forarbejdning, vil enten blive erstattet, refunderet eller repareret uden beregning hvis det er muligt inden for denne periode hos den forhandler, hvor du købte enheden

Smid aldrig batterier i ild eller forsøg at åbne den ydre beklædning.

Garantien er underlagt følgende bestemmelser: •

Garantien dækker ikke hændelige skader, misbrug, skabsdele, drejeknapper eller forbrugsvarer.

Produktet skal installeres og betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual korrekt.

Det er udelukkende til hushldningsbrug.

Garantien vil blive ugyldig, hvis produktet er videresælges eller er blevet beskadiget ved ukyndig reparation.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for hændelige skader eller følgeskader.

Garantien er et supplement til og forringer ikke dine lovmæssige eller juridiske rettigheder.

46

47


Instruction manual

Denne side er bevidst efterladt blank

English


Contents

Contents

Safety Information

Software version. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Safety information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Factory reset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Getting to know your Compact Digital Radio

Other information

Charging the battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Technical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Adjusting the volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Product support

Time and date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Change the mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Guarantee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Using headphones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Using your Compact Digital Radio DAB Radio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Changing DAB stations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Scanning for DAB stations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Prune DAB stations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Storing a DAB station preset .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

Tune to a DAB preset station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 DAB display information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Dynamic range control (DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 FM Radio mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tuning to an FM station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Changing the Scan setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Audio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Storing an FM station preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tune to an FM preset station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 FM display information.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

65

Sleep timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Display backlight timeout.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

Display language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

50

51


Safety information

Safety information

Power source • Only use the USB cable that came with the product. Using an unauthorised cable will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product. • This product has an integral rechargeable battery and should not be disposed of in the normal household waste but taken to an appropriate recycling facility, where and when these are available • Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing. • In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified

Moisture and water • Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.

furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.

General safety information • Keep the product and all its parts out of reach of small children. • This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. • Do not attempt to open the product. This product does not contain any user serviceable parts. Unauthorised handling of the device may damage it and will void your warranty. • Do not use your Radio near emergency/intensive care medical equipment; if you have a pacemaker fitted or during an electrical storm.

Heat sources and flames

Caution

• Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

To avoid possible hearing damage, do not listen to this radio at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

Ventilation • Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft.

52

53


Getting to know your Compact Digital Radio

Getting to know your Compact Digital Radio Charging the battery

1

2

3

1. Your Compact Digital Radio has an integral rechargeable battery. Before you use your radio for the first time, you need to charge the battery, which will take approximately 5 hours. From a full charge you will be able to listen to your radio continuously for approximately 18 hours.

4

2. Connect the micro USB end of the charging cable to the Micro USB socket on the left hand side of the Compact radio. 3. Plug the standard end of the charging cable into a computer or other USB charging device. The radio display will switch on, ‘Welcome to Digital Radio’ will be displayed and then your radio will go to Standby mode. 4. Extend the telescopic aerial, this will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan for stations. 5

6

7 10 11

8

12 13

9

5. Press and release the Power button to switch on your radio and begin an automatic scan for DAB Radio stations. When the scan is complete, press and release the Menu button until the battery charge status is displayed e.g. ‘Battery 25’. Note: If the battery is completely exhausted, you will need to wait a short while after it has been on charge, before the radio will power on and you are able to check the battery status information. 6. When the Compact Radio battery is fully charged, ‘Battery 100’ will be displayed.

Adjusting the volume Turn the rotary volume control on the right hand side of the radio, clockwise to increase the volume and anti-clockwise to decrease the volume. 1. Dot matrix display

7. Preset

2. Press to Power on. Press and release to change the Mode (DAB/FM), Press and hold to Power off

8. Micro USB charging socket

Check the display, which will confirm the volume setting.

9. Headphone socket 10. Telescopic aerial (at rear)

3. Next station/Menu option

11. Rotary volume control/Press to select

4. Menu

12. Lanyard holder

5. Scan

13. Lock switch

6. Previous station/Menu option

54

55


Getting to know your Compact Digital Radio

Getting to know your Compact Digital Radio

Time and date

Change the mode

The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will be synchronised automatically to that broadcast by the DAB service in 24 hour mode; which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually.

Press and release the Power button to change between DAB and FM. Please check the display, which will confirm the mode.

If you do wish to set the time and date manually, turn on the radio and follow the steps below:

Using headphones

1. Press and hold the Menu button to enter the Menu options. 2. Use the Next or Prev button to display <System>. Press and release the Volume control to select. 3. Use the Next or Prev button to display <Time>. Press and release the Volume control to select. <Set Time/Date> is displayed. Press and release the Volume control to select.

You can connect headphones with a 3.5mm plug (not included) to your radio. The stereo headphone socket can be found on the left hand side of the radio underneath the Micro USB charging socket.. When you have headphones connected the radio speaker is switched off and all sound is via the headphones. Note: Always keep the volume within reasonable limits.

4. Set time is displayed and the hour digits will flash. Use the Next or Prev button to display the correct hour. Press and release the Volume control to select. 5. The minutes will now flash. Use the Next or Prev button to display the correct minutes. Press and release the Volume control to select. 6. Set date is displayed and the day will flash. Use the Prev and Next buttons together with the Volume control to display and select the day, month and year, using the same method as you used to set the time. When you confirm the correct date. â&#x20AC;&#x2DC;Time Savedâ&#x20AC;&#x2122; is displayed and the display returns to <Set Time/Date>. You can now use the Prev and Next buttons together with the Volume control to display and then press to select, using the same method as you did to set the time and date, to change the settings for: 12/24 hour clock display. The date format, DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY and to auto update the time from the DAB signal, FM signal, DAB or FM signal or no update.

56

57


Using your Compact Digital Radio

Using your Compact Digital Radio

DAB Radio mode

1. Press and release the Scan button to begin a search for stations. The display will change to ‘Scanning...’ A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

Check that your radio is in DAB mode. If you are not already in DAB mode, press and release the Power button to go to DAB mode (check the display). The first time you use the radio or if the station list is empty, your radio will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

Prune DAB stations You can remove the DAB stations in the station list that cannot be received in your area. These are listed with a ‘?’ prefix.

When the scan is complete your radio will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default.

In DAB mode:

If you were listening to a DAB station when you switched the radio off then this station will be automatically selected when you switch the radio back on.

1. Press and hold the Menu button until ‘DAB <Full scan>’ is displayed. Use the Prev or Next button to display ‘<Prune>’. Press and release the rotary Volume control to Select.

Telescopic aerial

2. ‘Prune ? <No> Yes’ is displayed. Use the Prev or Next button to move to ‘<Yes>’. Press the rotary Volume control to select and prune the station list. Stations with a ‘?’ prefix will now no longer be displayed. Press and release the Menu button to return to the station display.

Please make sure that the aerial is fully extended before you attempt to tune to a DAB station (a vertical position is recommended). This will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Storing a DAB station preset Your radio can store up to 10 DAB stations in its preset memories for instant access to your favourite stations.

Changing DAB stations In DAB mode: 1. Press and release the Prev or Next button to move through the available station list..

Note: When you store DAB radio station presets, these do not overwrite your FM station presets.

2. When the station that you would like to listen to is displayed press and release the rotary Volume control to Select. There will be a short delay whilst your radio tunes to your selected station.

1. Tune your radio to the station that you wish to preset (see changing DAB stations on page 58).

Scanning for DAB stations

2. Press and hold the Preset button. ‘Preset Store <1: (Empty) >’ is displayed if no previous station has been stored.

With DAB radio, additional stations and services regularly become available so it’s a good idea to carry out a manual scan every now and then to make sure that you have the most up to date station listing stored within the memory of your radio. If you have moved your radio to another location e.g.: if you go on holiday, then it’s also a good idea to carry out a manual scan. If you are not already in DAB mode, press and release the Power button to go to DAB mode. 58

3. Use the Prev or Next button to display the Preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the rotary Volume control to select, the display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing DAB station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

59


Using your Compact Digital Radio

Using your Compact Digital Radio

Tune to a DAB preset station

• Signal error

In DAB mode: 1. Press and release the Preset button. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored. 2. Use the Prev or Next button to display the Preset location and station that you would like to listen to (1-10). Press and release the rotary Volume control to Select. The radio will instantly tune to that station and begin to play. Note: If no DAB station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

This is displayed as a number between 0-99. It would not be possible to satisfactorily listen to a ratio station with a signal error rate of 30 or above. Try adjusting the aerial or relocating your radio to improve reception. • Signal information The data rate at which the signal is being transmitted. • Rechargeable battery status information Battery 100 indicates a full charge • Time and date Supplied by the broadcaster.

DAB display information

1. Repeatedly press and release the Menu button to cycle through the different information options.

When listening to a DAB station you can change the information that will appear on the second line of the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster.

Dynamic range control (DRC)

• Dynamic Label Segment (DLS) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Signal Strength An empty will appear on the second line of the display to indicate the minimum signal strength for acceptable listening. The row of solid rectangles indicate the actual signal strength that you are receiving. The stronger the signal, the further to the right the row of solid rectangles will be. • Program Type (PTY) - such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’ • Multiplex Name - displays the broadcasting area and collection of radio stations on this frequency e.g.: BBC National DAB, Digital 1 Network. • Channel and Frequency e.g.: 12B 225.648 MHz

60

In DAB mode: The dynamic range for each radio programme is set by the broadcaster for each radio station and may be different for the types of programme broadcast, such as pop or classical music or a chat show. The dynamic range control signal is transmitted in parallel with the audio signal for each programme and with your radio you can use this control signal to expand or compress the dynamic range (the difference between the loudest and quietest sounds) of the reproduced audio signal. Changing the dynamic range can affect the ‘loudness’ and/or ‘quality of sound’ of the programme that you hear so that it will be more suited to your listening conditions and your own personal listening requirements. e.g. in a noisy environment, where quiet sounds might be swamped, setting the compression to maximum will ‘boost’ the quiet sounds, whilst keeping the loudest sounds at their original level. There are 3 levels of compression: • DRC Off:

no compression. This is the default setting.

• DRC Low:

medium compression.

• DRC High:

maximum compression.

61


Using your Compact Digital Radio 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Prev or Next button to display ‘DRC’ and Press and release the rotary Volume control to Select. The current DRC setting will have an ‘*’ in the top right of the display. 3. Use the Prev or Next button to move through the 3 compression level options available and Press and release the rotary Volume control to Select. Press and release the Menu button to return to the station display.

Using your Compact Digital Radio There are two different options to choose from: • Strong stations The scan will only stop when a strong signal strength is received which should also result in a better audio quality. It is possible that the station you are scanning for may be missed using this option. • All stations The scan will stop for every station it receives, even if the signal strength is poor.

FM Radio mode If you are not already in FM mode, briefly press and release the Power button to go to FM mode (check the display). If you were listening to an FM station when you switched the Radio off then this station will be automatically selected when you switch the Radio back on.

Telescopic aerial Please make sure that the aerial is fully extended before you attempt to tune to an FM station. This will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Tuning to an FM station Press and release the Scan button to scan up the frequency band. Press and hold the Scan button to scan down the frequency band. Use the Prev and Next buttons to fine tune each frequency in 0.05MHz steps. Note: If reception is still poor adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

Changing the Scan setting

2. Use the Prev or Next button to choose from the two options available and Press and release the rotary Volume control to Select. Press and release the Menu button to return to the station display.

Audio mode The radio will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received but you can override this function and manually switch between ‘Stereo’ and ‘Mono’. Note: You may wish to select ‘Stereo’ if you are listening to your radio using headphones. 1. Press and hold the Menu button on the front of the radio until ‘FM <Scan setting>’ is displayed. 2. Use the Prev or Next button to display <Audio setting>. Press and release the rotary Volume control to Select. There are now two different options of ‘Forced mono’ and ‘Stereo allowed’ and the current setting will have an ‘*’ next to it. 3. Use the Prev or Next button to choose from the two options available. Press the rotary Volume control on the radio to select. 4. Press and release the Menu button to return to the station display.

In FM mode: 1. Press and hold the Menu button until ‘FM <Scan setting>’ is displayed. Press the rotary Volume control to select. The current Scan setting will have an ‘*’ in the top right of the display.

62

63


Using your Compact Digital Radio

Using your Compact Digital Radio

Storing an FM station preset

FM display information

Your radio can store up to 10 FM stations in its preset memories for instant access to your favourite stations.

When listening to an FM station you can change the information that will appear on the second line of the display.

Note: When you store FM radio station presets, these do not overwrite your DAB station presets. 1. Tune your radio to the station that you wish to preset (see Tuning to an FM station on page 62). 2. Press and hold the Preset button. ‘Preset Store <1: (Empty) >’ is displayed if no previous station has been stored. 3. Use the Prev or Next button to display the Preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the rotary Volume control to select, the display will confirm ‘Preset X stored’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10).

• Radiotext (RT) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’ • Station name or frequency Such as BBC R4 or 93.30MHz • Audio mode Stereo or Mono • Rechargeable battery status information

Note: If there is already an existing FM station stored under a preset, it will be overwritten when you store the new station.

Battery 100 indicates a full charge • Time and date Supplied by the broadcaster.

Tune to an FM preset station In FM mode:

1. Repeatedly press and release the Menu button to cycle through the different information options.

1. Press and release the Preset button. ‘Preset Recall <1: >’ is displayed and the name or frequency of the station stored there, or ‘(Empty)’ if no previous station has been stored.

Sleep timer

2. Use the Prev or Next button to display the Preset location and station that you would like to listen to (1-10). Press and release the rotary Volume control to Select. The radio will tune to that station and begin to play. Note: If no FM station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed and the radio will revert to the previously selected radio station.

You can set your radio to turn off automatically using the sleep timer. You can choose from Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. In DAB or FM mode: 1. Press and release the rotary Volume control to enter the Sleep timer options. 2. Use the Prev or Next button to move through the available options. Stop when the sleep time you would like is displayed and Press and release the rotary Volume control to Select. 3. The sleep time minutes that you have selected will be displayed on the top right of the display e.g. S15, and will countdown until the radio switches off.

64

65


Using your Compact Digital Radio Note: To cancel the sleep time, follow the steps to set the sleep time but stop when ‘Sleep off’ is displayed.

Using your Compact Digital Radio 4. Use the Prev or Next button to move to the language you would like. Press and release the rotary Volume control to Select. 5. Press and release the Menu button to return to the station display.

Display backlight timeout

Software version

You can adjust the display backlight timeout. Options of permanently On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, and 180 seconds are available.

You can check the software version of your radio. In DAB or FM mode:

Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting. In DAB or FM mode: 1. Press and hold the Menu button to enter the menu options. 2. Use the Prev or Next button to display ‘<System>’. Press and release the rotary Volume control to Select. 3. Use the Prev or Next button to display ‘<Backlight>’. Press and release the rotary Volume control to Select. 4. ‘<Timeout>’ is displayed. Press and release the rotary Volume control to Select. Use the Prev or Next button to move through the available backlight timeout options of On, 10, 20, 30, 45, 60, 90,120 or 180 seconds. Press and release the rotary Volume control to select. 5. Press and release the Menu button to return to the station display.

Display language

1. Press and hold the Menu button to enter the menu options 2. Use the Prev or Next button to display ‘<System>’. Press and release the rotary Volume control to Select. 3. Use the Prev or Next button to display ‘<SW Version>’. Press and release the rotary Volume control to Select. The software version will be displayed and you may wish to make a note of it here: ................................................................................... 4. Press and release the Menu button to return to the station display.

Factory reset You can reset your radio and restore all of the original factory settings. Note: If you reset your radio all of your stored station presets will be deleted. In DAB or FM mode:

You can change the display language of your radio, there are 6 options available; Norwegian, Danish, German, English, French and Italian. Note: An ‘*’ will be displayed next to the current setting. In DAB or FM mode:

1. Connect the micro USB end of the charging cable to the Micro USB socket on the left hand side of the Compact radio. Plug the standard end of the charging cable into a computer or other USB charging device. 2. Press and hold the Menu button to enter the menu options

1. Press and hold the Menu button to enter the menu options

3. Use the Prev or Next button to display ‘<System>’. Press and release the rotary Volume control to Select.

2. Use the Prev or Next button to display ‘<System>’. Press and release the rotary Volume control to Select.

4. Use the Prev or Next button to display ‘<Factory reset>’. Press and release the rotary Volume control to Select.

3. Use the Prev or Next button to display ‘<Language>’. Press and release the rotary Volume control to Select.

5. ‘Factory Reset? <No> Yes’ will be displayed. Use the Prev or Next button to move to ‘<Yes>’. Press and release the rotary Volume control to Select. 6. ‘Restarting...’ is displayed, followed by ‘Welcome to Digital Radio’.

66

67


Other information

Product support

Technical specification

Troubleshooting

Micro USB charging socket:

Input DC 5 V 1 A

If you are experiencing problems with your radio, there are some quick and easy checks that you can do, which may help to solve the problem.

Headphone socket:

3.5mm

Audio output:

1 x 3W RMS

No sound / power:

Frequency range:

DAB:

Band III, 174 MHz to 240 MHz

Adjust the volume using the rotary control on your radio.

FM:

87.5 MHz to 108 MHz

Rechargeable Lithium battery:

3.7V 1800 mAh

You may have headphones connected. Either use the headphones to listen to your radio or unplug the headphones. The rechargeable battery may be exhausted, please recharge the battery, see page 55.

Radio reception is poor: Fully extend the aerial to get the best reception and sound quality. Retune for radio stations, see pages 58 and 62. Try moving your radio to another location to see if reception improves. Check that you do not have other electrical equipment too close to your Radio, causing interference. The rechargeable battery may be exhausted, please recharge the battery, see page 55. Visit www.radio.no for information about DAB reception in your area.

The function buttons do not respond: The rechargeable battery may be exhausted, please recharge the battery, see page 55. Try a reset to factory defaults. See page 67. Note: All of your settings, including the radio station list and any presets will be deleted when you reset the Radio.

68

69


Product support

Guarantee

Disposal

PRODUCT GUARANTEE

This product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.eiretur.no. Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek immediate medical help if swallowed. Batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available.

In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. In Norway, this product has a 2 year warranty. These regulations apply only in Norway, different rules apply in your country. Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit

Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing. The guarantee is subject to the following provisions: •

The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items.

The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual.

It must be solely for domestic purpose.

The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair.

Specifications are subject to change without notice.

The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights.

70

71


Feb17/Issue: 1.1

Profile for Sahaga AS

POPtravel - user manual  

POPtravel - user manual  

Profile for sahagaas