POPmusic - user manual

Page 1

Bærbar radio med DAB+/FM og Bluetooth

MODELLNAVN: POPmusic


VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Når den brukes på riktig måte, er denne enheten konstruert og produsert for å sikre din personlige sikkerhet. Imidlertid kan feil bruk føre til mulige elektriske støt eller brannfare. Vennligst les alle sikkerhets- og bruksanvisninger nøye før montering og bruk, og ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse. Legg spesielt merke til alle advarsler som er oppført i denne bruksanvisningen og på enheten. Vann og fuktighet Denne enheten bør ikke brukes i nærheten av vann. For eksempel: i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskekum, svømmebasseng eller i kjelleren. Ventilasjon Enheten bør plasseres slik at plassering eller posisjon ikke hindrer skikkelig ventilasjon. For eksempel bør den ikke stå på en seng, sofa, et teppe eller lignende overflater som kan blokkere ventilasjonsåpningene. Den bør heller ikke plasseres i en innebygd installasjon, for eksempel en bokhylle eller kabinett, som kan hindre luftstrømmen gjennom ventilasjonsåpningene. Varme Enheten bør plasseres unna varmekilder som radiatorer, varmeovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. Strømforsyning Enheten skal kobles til en strømforsyning bare av den typen som er beskrevet i bruksanvisningen eller som er merket på apparatet. Rengjøring Enheten skal bare rengjøres som anbefalt. Forsiktighet bør utvises slik at gjenstander ikke faller ned på produktet og væsker ikke kommer inn i noen av produktets åpninger.

1


Lyn- og overspenningsbeskyttelse Trekk ut enheten fra stikkontakten. Dette vil forhindre skade på produktet som følge av lynnedslag og overspenning. Overbelastning Ikke overbelast vegguttaket, skjøteledninger eller stikkontakter fordi det kan føre til fare for brann og elektrisk støt. Skader som krever Service Service av denne enheten må utføres av kvalifisert servicepersonell når: - Gjenstander har falt ned på den eller væske er sølt inn i kabinettet. - Enheten har vært utsatt for regn. - Enheten har falt i gulvet eller kabinettet er skadet. - Enheten viser en markant endring i ytelse eller ikke fungerer normalt. Perioder med ikke-bruk Hvis enheten skal stå ubrukt i lengre tid, for eksempel en uke eller lenger, bør strømadapteren kobles fra enheten for å unngå skade eller korrosjon. Vedlikehold Brukeren må ikke forsøke å reparere apparatet utover de metodene som er beskrevet i brukerbruksanvisningen.Servicemetoder som ikke dekkes i bruksanvisningen bør henvises til kvalifisert servicepersonell. ADVARSEL: 1) Hvis strømkontakten brukes som frakoblingsenhet, må du ha den lett tilgjengelig. 2) Batterier skal ikke utsettes for sterk varme, slik som solskinn, brann eller lignende. 3) For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

2


PLASSERING AV KNAPPER/KONTROLLER SETT FORFRA

SETT OVENFRA

3


SETT BAKFRA

4


1. Batterilader-indikator :Signalstyrke for DAB/FM 2. Ikonet viser hvor sterkt signalet er, jo sterkere signal, jo flere linjer vises fra venstre til høyre. 3. LCD-skjerm 4. På/ventemodus-knapp - Når du har ”Power ON/OFF”-bryteren på ”ON”, trykk og holddenneknappeni 3 sekunder for å sette enheten i ventemodus. - I Ventemodus, trykk og holddenneknappeni 3 sekunder for å skru enheten på igjen. 5. Teleskopantenne 6. Innebygget mikrofon 7. POWER ON/OFF (STRØM PÅ/AV) 8. :Handsfree og enter/velg-knapp 9. <Knapp - For å bla gjennom en Meny eller en DAB-stasjonsliste.  I FM-modus: - Trykk en gang på denne knappen for å manuelt søke gjennom stasjoner fra nåværende stasjon (frekvens) mot lavere frekvens. - Trykk, hold og slipp denne knappen for å søke gjennom de lavere frekvensene med et sterkt signal. Den stopper automatisk på den første stasjonen den finner med et sterkt signal.

 I Bluetooth-modus: brukes for å returnere til starten av det nåværende sporet eller for å bytte til det forrige sporet. 10. > Knapp - For å bla gjennom en Meny eller en DAB-stasjonsliste. I FM-modus: - Trykk en gang på denne knappen for å manuelt søke gjennom stasjoner fra nåværende stasjon (frekvens) mot høyere frekvens. - Trykk, hold og slipp denne knappen for å søke gjennom de høyere frekvensene med et sterkt signal. Den stopper automatisk på den første stasjonen den finner med et sterkt signal.

 I Bluetooth-modus: brukes for å bytte til neste spor. 11. MENU/INFO/SNOOZE-KNAPP (meny/info/slumre) -Trykk på denne knappen for å vise menyen for den nåværende

5


modusen, trykk igjen for å vise Hjem-skjermen. -I DAB/FM-modus: Bla gjennom flere ulike informasjonsskjermer. - For å aktivere Snooze(Slumre)-funksjonen når alarmen er aktivert. 12. SCAN-knapp (skanne) 13. PRESET-knapp (forvalg)  I DAB/FM-modus: - Trykk på denne knappen for å gå inn i tilbakekallermodus og finne forvalgte radiostasjoner. - Trykk og hold inne Preset-knappen for å gå inn i lagremodus for forvalgte radiostasjoner.  I Bluetooth-modus: - Trykk og hold inne Preset-knappen i 3 sekunder for å bryte den nåværende tilkoblingen og begynne den nye paringen. 14. MODE-knapp (modus) 15. VOLUM-knapp (+ og -) 16. Batterideksel 17. Batteridekseletslåseskrue = Åpen = Låst 18. 3.5mm AUX-INNGANG 19. DC 5V-inngang 20.RCB-ALK batteribryter (Denne enheten inkluderer et ikke-adskiltbart RCB-batteri). Bruk bryteren for å velge batteritype. Merknader: - RCB betyroppladbartbatteri (rechargable battery). - ALKbetyrvanlige Alkaline-batterier (Hvis du velger å brukevanlige ALK-batterier, trenger denne enheten 4 stk UM-3 eller AA-batterier). - I ALK-modus kan RCB allikevel bli ladet med korrekt AC-DC-adapter. INNSTALLASJON AV ALKALINE-BATTERIER 1.Bruk en mynt til å rotere batteridekselskruen 90 grader for å låse opp batteridekselet. 2. Fjern batteridekselet med fingrene. 3.Følg polariteten for å installere batteriene korrekt 4.Sett på batteridekselet igjen og roter låseskruen, slik at batteridekselet blir låst.

6


ADVARSEL: - Vær sikker på at batteriet er korrekt satt inn. - Bare batterier av samme eller tilsvarende type er anbefalt å bruke. - Hvis enheten ikke skal brukes på en stund, fjern alkaline-batteriene og skru RCB-ALK-batteribryteren til ALK-status for å hindre skader fra en mulig batterilekkasje. - Ikke kast batteriene på åpen ild, da batteriet kan eksplodere eller lekke. Batterier skal kastes hos din lokale miljøstasjon.

STRØMFORSYNING 1.

Koble den medfølgende AC-DC-adapteren til DC 5V-inngangen på baksiden av enheten og sett støpselet i en forskriftsmessig installert stikkontakt. 2. Kontroller at nettspenningen tilsvarer tallene på klassifiseringsskiltet. Advarsel 1. Bruk kun den medfølgende strømadapteren til denne enheten. Ikke bruk adapteren til noen andre apparater. 2. Bruk kun den originale AC-adapteren. Denne adapteren har blitt spesielt designet for det medfølgende batteriet for å gradvis lade batteriet. Andre adaptere kan forkorte batteriets levetid og kan skade batteriet eller enheten. Merknader: Koble fra strømforsyningen under lengre perioder uten bruk. Lading av det installerte batteriet Det installerte batteriet kan også bli ladet ved å bruke den medfølgende AC-DC-adapteren som du plugger inn i stikkontakten i veggen og den andre enden inn i DC 5V-inngangen. Batteriladerindikatoren vil lyse opp i gult. Når den er fulladet vil lyset bli grønt. Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CE-godkjente og sertifiserte. Merknad: 1. Varigheten av ladeprosessen avhenger av ladetilstanden til batteriet. 7


GENERELL BETJENING - Roter ”Power ON/OFF”-knappen til ”ON” for å skru på enheten. Skjermen vil lyse opp og vise tallene ”00:00” og den nåværende driftsmodusen. - Trykk på MODE-knappen for å velge mellom de ulike modusene: DAB, FM, Bluetooth, AUX-IN. - Trykk og hold VENTEMODUS-knappen innei 3 sekunderfor å gå inn i hvilemodus, skjermen vil vise “00:00:00”og“Tid ikke stilt”for åbe deg om å stille klokken. - I Ventemodus, trykk og hold VENTEMODUS-knappeni 3 sekunder for å skru enheten på. - For å skru enheten helt av, roter ”Power ON/OFF”-knappen til ”OFF”. Merknader: 1. Klokkeslett og dato kan bli oppdatert automatisk. Med auto-oppdatering vil klokkeslett og dato automatisk bli oppdatert og synkronisert med signaler som sendes over DAB og FM (når tilgjengelig).De kan også bli innstilt manuelt ved å trykke på MENU-knappen under hvilket som helst modus. Finn frem til undermenyen“Still inn klokkeslett/dato”fra“System”> Tid”, trykk på“>” eller “<” for å velge og trykk / ENTER for å bekrefte. 2. ECO-design: Enheten går automatisk inn i ventemodus hvis den ikke har blitt brukt i løpet av i 60 minutter i hvilken som helst driftsmodus (unntatt i FM-modus).

BETJENING AV ENHETEN I DAB-MODUS DAB-radiomodusen mottar DAB+/DAB digitalradio og viser informasjon om radiostasjonen på skjermen. Auto-Skanning 1. Trekk teleskopantennen helt ut. 2. Skru enheten på ved å rotere Power ON/OFF-knappen til ON. 3. Trykk på MODE-knappen for å gå inn i DAB-modus. Første gangen du bruker radioen vil stasjonslisten være tom. Radioen vil automatisk utføre en full

8


skanning for å se hvilke stasjoner som er tilgjengelige. Skjermen viser prosessen og det totale antallet kanaler funnet under skanningen. 4. Når skanningen er ferdig, vil den finne og lagre klokkeslettet og begynne å spille den første stasjonen den finner på stasjonslisten. 5. For å bytte stasjon, trykk på“<”eller“>” for å bla gjennom stasjonslisten og trykk på / ENTER–knappen for å velge den viste radiostasjonen. Hvis ingen stasjoner blir funnet under skanningen, vil skjermen vise “Tjeneste utilgj.”. Merknader: 1. Akkurat som med Digital-TV er det noen områder hvor det kan være vanskelig å få et godt DAB-signal. Kringkasterne forbedrer stadig deres DAB-dekning, så i noen tilfeller kan det være nødvendig å vente før noen eller alle DAB-tjenester blir tilgjengelige. Du kan sjekke dekning for ditt område. 2. Du kan også trenge og starte skanningen manuelt for å oppdatere listen over stasjoner for en av følgende grunner: - Nye stasjoner kan bli tilgjengelige fra tid til annen. - Stasjoner stenges eller kan ikke lenger motta signal (I kanallisten er ugyldige stasjoner indikert med et spørsmålstegn foran navnet sitt "?"). - Hvis mottaket ikke var bra for den opprinnelige skanning (for eksempel om antennen ikke var trukket ut), kan dette resultere i en tom eller ufullstendig liste over stasjonene. - Hvis du har dårlig mottak på noen stasjoner som forårsaker at lyden bryter opp, kan du ønskeå kun få opp stasjoner med god signalstyrke. Hvordan gjøre en full skanning på nytt For å gjøre en full skanning på nytt, kan du trykke på MENU-knappen og finne frem til Full Skanning i undermenyen, og deretter trykke på /ENTER-knappen for å velge. Manuell tuning I tillegg til den normale skannemetoden, kan du også manuelt tune til en bestemt kanal/frekvens. Det kan være nyttig å justere antennen for å få det beste mulige mottaket og skanne en bestemt kanal for å oppdatere kanallisten.

9


1.

Trykk påMENU-knappenog trykk så på “>”for å vise undermenyen: Manuell tuning, trykk så påENTERfor å velge. 2. Trykk på“<”eller“>” for å finne frem til en spesiell kanal/frekvens og trykk på / ENTER-knappenfor å velge. Displayet viser nå en direkte indikasjon på den mottatte signalstyrken på den valgte frekvensen.Justeringer av antennen vil bli manifestert i den mottatte signalstyrken som vises på skjermen. Merknad: Det litt større rektangelet indikerer lydkvalitetsgrensen dersom signalstyrken, som vist med heltrukne rektangler, faller under denne grensen vil lydkvaliteten svekkes betraktelig. Fjerne stasjoner som er listet, men utilgjengelige Trykk på MENU-knappenog så på “>” eller “<”for å finne undermenyen: Renske, trykk på / ENTER-knappen for å velge. 1.

Trykk på “>” for å finne“Ja”og trykk så på / ENTER-knappen for å velge og renske.

Merknad: Dette fjerner alle ugyldige stasjoner angitt i kanallisten med et "?" foran stasjonsnavnet. Radiostasjonsforvalg Enheten tillater deg å lagre opptil 20 DAB-stasjoner for enkel tilbakekalling når som helst. Lagre en stasjon 1. Når du har funnet frem til den ønskede kanalen, trykk og hold inne PRESET-knappen til skjermen viser ”Lagre forvalg”. 2. Trykk på“<” eller “>”for å velgeforvalgsposisjon (Forvalg 1, 2, 3, osv.), trykk på /ENTER for åbekrefte innstillingen.

10


Hente frem en forvalgt stasjon 1. Trykk på PRESET-knappeni DAB-modusfor å komme inn i forvalgsminnet. 2.Trykk på“>” eller “<”for å finne frem stasjonen du vil høre på. 3.Trykk på /ENTER for å velge stasjonen og starte lyttingen på den viste stasjonen. Spilles-nå-informasjon Mens en stasjon spiller, viser skjermen stasjonens navn og DLS (Dynamic Label Segment)-informasjonkringkastet av radiostasjonen, som for eksempel programnavn, sangtittel og kontaktinformasjon.DLS-informasjon på over 16 tegnvil rulle over skjermen. Se mer informasjon Hver gang du trykker på INFO-knappen, vises det neste settet med informasjon: DLS-tekst, DL Plus informasjon (dette vises kun hvis det er kringkastet av stasjonen), signalstyrke, programtype, ensemblenavn, kanalnummer/frekvens, signalfeilfrekvens, bit-hastighet, codec/DAB-variant, klokkeslett og dato. Merknad: DL Plus presenterer tilleggsinformasjon som kan kringkastes av stasjoner og lagres midlertidig på radioen. Dynamic range compression (DRC) Denne funksjonen reduserer forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene som kringkastes. Effektivt gjør den rolige lyder relativt høyere, og sterke lyder relativt roligere. Merknad: DRC fungerer bare hvis dener aktivert av kringkasteren for en bestemt stasjon. Endre DRC-innstillinger Trykk på Menu>DRC, så på / ENTER for å komme inn i DRC-undermenyen.

11


Trykk på“>” eller “<” for å velgemellom de tilgjengelige alternativene: DRC av, høy, lav. DRC av: DRC blir skrudd av. DRC høy: DRC blir skrudd på; standardinnstillingen anbefales for støyende omgivelser. DRC lav: DRC blir skrudd tilhalvnormalt nivå.

BETJENING AV ENHETEN I FM-MODUS FM radiomodus mottar analog radio fra FM-båndet (87.5-108MHz) ogviser RDS (Radio Data System)-informasjonom stasjonen. 1. Trekk teleskopantennen helt ut. 2. Trykk på MODE-knappenfor å gå inn i FM-modus. 3. Trykk og hold“<” eller “>” for å søke etter stasjoner, den vil automatisk stoppe på den første stasjonen den finner med sterkt signal. 4. Trykk på“<” eller “>” for å tune radioen ned eller opp,50KHzav gangen for finjustering. Merknad: Hvis mottaket er for svakt og det er støy på den mottatte stasjonen, prøv å forbedre mottaket ved å endre posisjonen på teleskopantennen. Forvalg av radiostasjoner Enheten tillater deg å lagre opptil 20 FM-stasjoner som fungerer på samme måte som beskrevet i DAB-modus. Spilles-nå-informasjon Mens FM-radioenspiller vil skjermen vise frekvensen, eller hvis RDS-informasjon er tilgjengelig vil den vise stasjonsnavn ogannen ‘RadioTekst’-informasjon. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig, vil kun frekvensen og Ingen Radiotekst stå på skjermen.

12


For å vise mer informasjon om sendingen Hver gang du trykker på INFO-knappen, vises det neste settet med informasjon: RDS Radiotekst, programtype, frekvens, klokkeslett og dato.

BETJENING AV ENHETEN I AUX-IN-MODUS Aux-In-modus spiller musikk fra en ekstern lydkilde, som for eksempel en MP3-spiller eller en Smarttelefon. 1. Plugg den ene enden av 3.5mm lydkabelen (inkludert) inn ihodetelefonutgangen eller linjeutgangen på spilleren din og den andre enden av kabelen inn i AUX-inngangen på baksiden av denne enheten. 2. Trykk på MODE-knappen for å gå inn i AUX-IN-modus. 3. Skru på den eksterne lydkilden og spill fra enheten din. 4. Volumnivået kan nå bli kontrollert gjennom hovedenheten. Betjen alle andre funksjoner på den eksterne enheten som vanlig. Merknader: 1). Hvis du er koblet til Linjeutgangen på den eksterne enheten, trenger du bare å justere volumkontrollen til denne enheten. Hvis du er koblet til hodetelefonutgangen på den eksterne enheten, må du kanskje justere både volumkontrollen på den eksterne enheten og volumkontrollen til denne enheten for å finne den ønskelige voluminnstillingen. 2) Trykk og hold inne STANDBY-knappeni 3 sekunder for å komme i ventemodusellerskru av enhetenved å rotere Power ON/OFF-bryterentil OFF når du har hørt ferdig. Ikke glem å skru av strømmen på den eksterne enheten også.

BETJENING AV ENHETEN IBLUETOOTH-MODUS Med denne enheten har du også muligheten til å bruke en Bluetooth-aktivert enhet. Den funksjonelle radiusen er begrenset til ca. 10 meter, avhengig av omgivelsene og enheten som brukes. På grunn av de ulike utstyrsprodusenter, modeller og programvareversjoner, kan en full funksjonalitet ikke garanteres. Sammenkoble enhetene (Paring) Før du kan bruke denne enheten som høyttaler for en kompatibel enhet,

13


som for eksempel en smarttelefon, må du koble enhetene sammen. 1. Skru på enheten ved å rotere Power ON/OFF-bryteren til ”ON”. 2. Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på musikkspilleren din (f.eks. smarttelefon). 3. Trykk på MODE-knappenfor å gå inn i Bluetooth-modus, “BTConnected”vises på skjermen. Det forteller at denne enheten er tilgjengelig for å bli paret med andre enheter. Paring av enheter 1. Hvis du ikke har paret denne enheten med en annen enhet før, vil listen med parede enheter være tom.Paringsmodus eraktivert. 2. Aktiver Bluetooth på den kompatible enheten (f.eks. Smarttelefon) og be den søke etter kompatible enheter. 3. Velg“POPmusic”fra listen av enheter som er funnet. Tips:Bare en avspillingsenhet kan kobles til enheten av gangen. Hvis høyttaleren allerede er koblet til en annen avspillingsenhet, vil høyttaleren ikke vises på listen. Hvis enheten ber om en sikkerhetskode (avhengig av enhetsprodusentens, modell og programvareversjon), angi "0000" (fire nuller), og trykk OK. Hvis det har vært gjennomført en vellykket sammenkobling, vil "BT Connected" vises på displayet. Etter sammenkoblingen, kan du lytte til musikk trådløst via Bluetooth og velge musikk fradin Bluetooth-enhet. / ENTER for å pause ellerfor å gjenoppta avspillingen. 4. Trykk på 5. Trykk på“>”for å skifte til neste spor,eller trykk på “<” for å starte på begynnelsen av det nåværende sporet eller for å bytte til forrige spor. 6. Trykk og hold på / ENTER-knappen for å koble fra Bluetooth ellertrykk på STANDBY-knappen for å sette radioen i ventemodus. Du kan også skru enheten helt av ved å rotere Power ON/OFF-bryteren til OFF-posisjon. MERKNADER:

 Bluetooth-kompatibiliteten kan ikke sikres for enheter (for eksempel mobiltelefoner) som blir utgitt i fremtiden.  For å kunne overføre lyddata, må Bluetooth fortsette og være aktivert i spilleren, se bruksanvisningen til spilleren.  Hvis en mobiltelefon som du spiller musikk fra mottar en samtale, vil

14


 

musikken bli avbrutt. Etter at du har avsluttet samtalen, vil avspillingen fortsette. Hvis det finnes en eksisterende tilkobling, trykk og hold /ENTER-knappen inne i 3 sekunder for å bryte gjeldende tilkobling og initiere paringsmodus. Spilleren vil bli frakoblet når enheten er flyttet utenfor driftsområdet. Hvis du ønsker å koble enheten til denne spilleren, plasser den innenfor driftsområdet. Hvis enheten har blitt flyttet utenfor driftsområdet, kan du når den er brakt tilbake, sjekke om enheten fortsatt er koblet til spilleren. Hvis tilkoblingen er tapt, følg instruksjonene ovenfor for å koble enheten til spilleren igjen.

Bruke enheten som en Handsfree Bluetooth-høyttaler 1. Koble mobiltelefonen din til radioen via Bluetooth som beskrevet ovenfor. 2. Når du mottar en innkommende samtale på din mobil, trykk på /ENTERpå radioen for å bytte den innkommende samtalen fra mobiltelefonen til høyttaleren. Fullfør anropet ved hjelp av den innebygde mikrofonen og høyttaleren i radioen. 3. Juster volumet på din mobiltelefon for å oppnå ønsket lydnivå. 4. For å avslutte samtalen, trykk på / ENTER-knappen igjen. Hvis du spilte musikk fra din mobiltelefon gjennom radioens høyttaler før du besvarte samtalen, vil musikken automatisk gjenoppta spillingen når du avslutter samtalen.

SYSTEMBIBLIOTEK I systembiblioteket kan du stille sleep-timeren, alarmer, klokkeslett og andre systeminnstillinger. HVORDAN FINNE OG VELGE UNDERMENYEN SYSTEMBIBLIOTEK 1. Trykk på MENU-knappeni hvilket som helstdriftsmodus. 2. Trykk på “>” eller “<” for å finne “System”. 3.

Trykk på

/ ENTERfor å entre undermenyen system.

15


4.

Trykk på“>” eller “<” for å velge og trykk så på bekrefte.

/ ENTER for å

SLEEP-TIMER-OPPSETT - Trykk på“>” eller “<”for å finne“Sleep” i undermenyen til System. - Trykk på / ENTER for å gå inn i Sleeptimer-oppsettet. “Still inn sleep” vises og dette ikonet ” ” blinker på skjermen. - Trykk på“>” eller “<”for å justere Sleeptimeren i minutter: Sleep av/15/30/45/60/90. - Innstillingen bekreftes automatisk etter 10 sekunder og Sleep-ikonet “ ” slutter å blinkepå skjermen. - Velg “Sleep av” for å avbryte Sleep-innstillingen. Sleep-ikonet “ ” forsvinner samtidig. STILL KLOKKESLETTET MANUELT Klokkeslettet kan også bli stilt inn manuelt i undermenyen til System. - Trykk på“>” eller “<”for å finne “Time” i undermenyen til System. -Trykk på / ENTER for å entreunderkategorien tilKlokkeslett, “Still inn klokkeslett/dato”vises på skjermen, trykk på / ENTER-knappen igjen for å bekrefteog entre klokkeslettinnstillingene. -Velg en verdi for hvert parameter ved å bruke ">" eller "<" og trykk deretter / ENTER for å bekrefte og gå videre til neste parameter. -“Klokkeslett Lagret”står på skjermen når klokkeslettet er lagret. STILLE INN OG BRUKE ALARMENE I tillegg til en klokke/kalender, er det to allsidige vekkerur med snooze-funksjon. Hver alarm kan bruke en alarmlyd eller en radiokanal. En aktiv alarm vises med et klokkesymbol “ ” på venstre side av LCD-skjermen. Merk: Alarm-parameterne kan bare stilles inn etter at klokkeslett er satt. 16


Stille inn Alarm 1 1. Trykk på MENU-knappenunder hvilket som helst driftsmodus. 2. Trykk på“>” eller “<”for å finne “System”. 3. Trykk på / ENTER for å velge. 4. Trykk på“>” eller “<”for å finne “Alarm” i undermenyen. 5. Trykk på / ENTER for å velge og gå inn i Alarm-innstillingene, “Alarm1Oppsett” vises på skjermen. 6. Trykk på / ENTER for å sette parameterne til Alarm1. Time-sifreneblinker på skjermen. 7. Trykk på “>” eller “<” for å endre timen, trykk på ENTER for å bekrefte. Time-sifrene vil stoppe og blinke og minutt-sifrene vil begynne og blinke. Gjør det samme her. 8. Alarm1-oppsettetber degvelge en verdi for hvert parameter ved å bruke“>” eller “<”og så trykke / ENTER for å bekrefte og flytte til neste parameter. Alarm-parametere: Klokkeslett – timer og minutter  Varighet – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 minutter, hvis alarmen ikke blir kansellert, vil enheten gå tilbake til ventemodus etter den gitte tiden.  Alarmtype (Kilde)–Buzzer| DAB | FM. Hvis DAB eller FM er valgtsom lydkilde, vil du også bli bedt om å velge den radiostasjonen du sist lyttet til eller en av de forvalgte stasjonene (hvis satt).  Alarm-modus–Daglig | En gang | Helger | Ukedager,velg dagen(e) alarmen skal være aktiv.  Alarm – Av | På

Etter at Alarm på har blitt valgt, vil alarm1 bli tilkoblet automatisk. Alarm1 ikonet vil stoppe og blinke.

Stille inn Alarm 2 1. Trykk på“>” eller “<”for å finne “Alarm” i undermenyen til ”System”. 2. Trykk på / ENTER for å velge og gå inn i

17


Alarm-innstillingene.“Alarm1Oppsett” vises på skjermen. 3. Trykk på“>” eller “<” for å finne “Alarm 2 Oppsett” og trykk på / ENTER for å sette Alarm2-parameterne. 4. For å stille inn Alarm2, se Alarm1-innstillingen beskrevet ovenfor. Merknader:

- For å være sikker på at alarmfunksjonen fungerer, forsikre deg om at volumnivået er stilt inn på passende posisjon, før du skrur av enheten. - Ikke roter ”Power ON/OFF”-bryteren til ”OFF” etter at du har satt en alarm, ellers vil ikke alarmen fungere. - På den satte tiden, vil alarmen begynne, først stille, så vil den gradvis bygge seg opp til det satte volumet. Når en alarm har gått, vil et bjelleikon blinke på skjermen. - Trykk og hold inne /ENTER-knappen i 3 sekunderfor å kansellere alarmen når den har blitt aktivert.

Snooze 

Når alarmen er aktivert (vekker deg),trykk på SNOOZE-knappen en gang og alarmen vil stoppe. Snooze-ikonet “ ” vil vises på skjermen. Alarmen vil starte igjen etter10 minutter (standard snooze-tid).

AndreSysteminnstillinger Språkinnstillinger - Trykk på “>” eller “<” for å finne “Språk” i undermenyen. - Trykk på / ENTERfor å velge og komme inn i Språkinnstillinger. - Språkene du kan velge mellom for å se meldinger på skjermen er: English/Norsk/Svenska/Polski - Trykk på “>” eller “<” for å velge og trykk på / ENTER for å bekrefte innstillingen. 18


Nullstille til fabrikkoppsett En nullstilling til fabrikkoppsett fjerner alle brukerdefinerte innstillinger ogerstatter dem medde originale standardverdiene, slik at bådeklokkeslett/dato, DAB/FM stasjonslistenog forvalgte stasjoner blir borte. - Trykk på “>” eller “<” for å finne“Nullstill til fabrikkoppsett” i undermenyen til ”System”. - Trykk på / ENTER for å komme inn i undermenyen til Nullstill fabrikkoppsett. Hvis du velger “Ja”, blir du bedt om å bekrefteved å trykke / ENTER. Programvareversjon Trykk på “>” eller “<” for å finne “Programvareversjon” i undermenyen til ”System”. Trykk så på / ENTER for å se den nåværende programvareversjonen. FEILMELDINGER OG FEILSØKING 1. Feilmeldinger Melding DAB-modus Ingen DAB-stasjon

Ikke tilgjengelig Signalfeil (Intet navn) ?

Beskrivelse Ikke DAB-mottak Ingen DAB-stasjonerer tilgjengelige – sjekk antenne. Stasjonenkan ikke blifunnet. DAB-signalet har blitt forstyrret. Den gjeldende stasjonen kringkaster ikke et identitetsnavn. Ugyldig liste

FM-modus

19


Ingen RadioText Ingen PTY Intet navn

Ingen RDS tekstinformasjon er tilgjengelig på denne stasjonen. Ingen RDS programtypeinformasjon ertilgjengelig. Intet RDS stasjonsnavner kringkastet.

2.Feilsøking Problem

Årsak

Løsninger

Ingen lyd

Volumeterforlavt

Øke volumet.

Dårlig lydkvalitet i Radiomodus

Radiosignalet er for svakt

Prøv å justere antennens posisjon.

FM: Hvisling DAB:Periodevisebrudd DAB:"Ingen tilgjengelige stasjoner”-melding

Lavsignalstyrke

Undersøk/flytt antennen. Flytt radioen. Skanne på nytt, lokalt.

Intet lydsignal via Bluetoothtilkoblingen

Intet signal via Bluetoothtilkoblingen Volumeter forlavt

Bluetoothkan ikke kobles til

Dårlig lydkvalitet fra

Undersøk omdet finnes en sammenkobling. Hvis nødvendig, koble radioen til lydkilden på nytt. Øke volumetpå radioen. Øke volumet på lydkilden.

Sammenkoblingen fungerer ikke

Undersøk om lydkilden støtter A2DP-protokollen.

Lydkilden er av

Skru på lydkilden. Skru på Bluetooth-funksjonen til lydkilden.

Bluetooth er skrudd avpå lydkilden. Bluetooth-versjonen støttes ikke. Bluetooth-enheten

20

Bruk en annen lydkilde. Flytt Bluetooth-enheten


Bluetooth®enheten

er nestenutenfor rekkevidden til POPmusic

nærmerePOPmusic.

SPESIFIKASJONER Strømadapter (inkludert)

Inngang AC 100-240V ~ 50/60Hz Utgang DC 5V 1.5A

Batterikapasitet(inkludert)

1,800 mAh

Maks. Spilletid (med batteri)

3.5 Timer

Strømforbruk

6W

Strømforbruk i ventemodus

<1W

DAB-frekvens

174.928-239.2 MHZ

FM-frekvens

87.5-108 MHz

Bluetooth-støtte

V2.1+ EDR

Bluetooth driftsrekkevidde

Opp til10 meter

Overføringsfrekvens

2.4 GHz

Protokoller

A2DP 1.2

Driftstemperatur

0℃-35℃

Driftsfuktighet

20%-80%

GARANTI Dette produktet er dekket av norsk reklamasjonsreglement ihht. den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 5 års reklamasjonsrett. Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i ditt land. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet.

21


Garantien er underlagt følgende bestemmelser: -

Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer.

-

Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

-

Det må utelukkende være for husholdningsformål.

-

Garantien

gjøres

ugyldig

dersom

produktet

er

videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon -

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

-

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader.

Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter.

Retten til å foreta tekniske og designmessige endringer i løpet av kontinuerlig produktutvikling forblir reservert. Denne enheten har blitt testet i henhold til alle relevante gjeldende CE-retningslinjer, for eksempel elektromagnetisk kompatibilitet og lavspenningsdirektiver, og er bygget i samsvar med de nyeste sikkerhetsforskrifter.

22


Portable Radio with DAB+/FM and Bluetooth

MODEL NAME: POPmusic


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When used in the correct manner,this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However,improper use can result in potential electrical shock or fire hazards.Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use,and keep these instructions handy for future reference.Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit. Water and Moisture The unit should not be used near water.For example:near a bathtub,washbowl,kitchen sink,laundry tub,swimming pool or in a set basement. Ventilation The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.For example,it should not be situated on a bed,sofa,rug or similar surface that may block the ventilation openings.Also,it should not be placed in a built-in installation,such as a bookcase or cabinet,which may impede the flow of air through the ventilation openings. Heat The unit should be situated away from heat sources such as radiators,heat registers,stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat. Power Source The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance. Cleaning The unit should be cleaned only as recommended. Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any openings or vents located on the product.

1


Lightning and Power Surge Protection Unplug the unit from the wall outlet.This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges. Overloading Do not overload wall outlets,extension cords,or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire of electric shock. Damage Requiring Service This unit should be serviced by qualified service personnel when: Objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure. The unit has been exposed to rain. The unit has been dropped or the enclosure damaged. The unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally. Periods of Non-use If the unit is to be left unused for an intended period of time,such as a week or longer,the power adaptor should be unplugged from the unit to prevent damage or corrosion. Servicing The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user’s operating instructions. Service methods not covered in the operating instructions should be referred to qualified service personnel. WARNING: 1) The mains plug of adapter is used as disconnect device, the adapter shall remain readily operable. 2) Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. 3) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

2


LOCATION OF CONTROLS FRONT VIEW

TOP VIEW

3


BACK VIEW

4


1. Battery charging indicator :Signal intension for DAB/FM 2. The slide bar indicates how strong the received signal is, the stronger the signal, the longer the bar will be shown from left to right. 3. LCD Display 4. STANDBY Button - During power on, press and hold this button for 3 seconds to switch the unit to Standby mode. - In Standby mode, press and hold this button for 3 seconds to switch the unit on. 5. Telescopic Antenna 6. Built-in Microphone 7. POWER ON/OFF Switch 8. Handsfree / / ENTER Button 9. <Button -To scroll through a Menu or DAB station list.  In FM mode: -Short press this button to manually search through the station from current frequency toward the lower frequency. -Press and hold this button to search through the lower station frequency with strong signal and stop on the first station signal it finds automatically.

 In Bluetooth mode: to return to the beginning of current track or skip to the previous track 10. > Button -To scroll through a Menu or DAB station list.  In FM mode: -Short press this button to manually search through the station from current frequency toward the higher frequency. -Press and hold this button to search through the higher station frequency with strong signal and stop on the first station signal it finds automatically.

 In Bluetooth mode: to skip to the next track 11. MENU/INFO/SNOOZE Button - Press this button to show menu for the current mode, press it again to

5


show Now Playing screen. -In DAB/FM mode: Cycle through further information screens. - To activate the snooze function when the alarms is activated. 12. SCAN Button 13. PRESET Button  InDAB/FM mode: -Short press this button to enter the radio station presets recalling mode. -Press and hold this button to enter the radio station-storing mode.  InBluetooth mode: -Press and hold this button for 3 seconds to break thecurrent connection and initiate pairing. 14. MODE Button 15. VOLUME Knob 16. Battery Cover 17. Battery locking screw =Unlocked =Locked 18. 3.5mm AUX-IN Jack 19. DC 5V Jack 20.RCB-ALK Battery Switch (This unit includes undetachableRCB battery.) Slip this switch to choose battery type. Notes: - RCB means rechargeable battery. - ALKmeans alkaline battery (If choose to use ALK battery, this unit needs 4 pieces UM-3 or AA batteries). - Under ALK mode, the RCB is still can be charged by correct AC-DC adapter. BATTERY INSTALLATIONOF ALKALINE BATTERY 1. Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees to unlock the battery cover. 2. Remove the battery cover with your fingers. 3.Follow the polarity to install the accompanied alkaline battery. 4.Replace the battery compartment door and rotate the locking screw to lock the battery cover.

6


WARNING: - Be sure that the battery is installed correctly. - Only batteries of the same or equivalent type as recommend are to be used. - If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the alkaline batteries and switch the RCB-ALKbattery switch to ALK status to prevent damage or injury from possible battery leakage. - Do not dispose of the battery in fire, the battery may explode or leak.

POWER SUPPLY 1.

Connect the supplied AC-DC adapter to the DC 5V Jack on the back of the device,and insert the grid plug into a properly installed AC socket. 2. Make sure the grid voltage corresponds to the figures on the rating plate. Caution 1. Only use the supplied power adaptor for this device. Do not use for other devices. 2. Only use the original AC adapter. This adapter has been specially designed for the accompanied battery in order to gradually charge the battery. Any other adapter may shorten the battery life or can damage it or the device. Note: Disconnect from mains power supply during longer periods of non-use. Charging the battery installed The installed battery can also be charged by using the accompanied AC-DC adapter that you plug into the wall socket and the other end into the DC 5V jack, the battery charging indicator will light up in Yellow, once it is fully charged, the light turns to Green. In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified. Note: 1. The duration of the charging process depends on the stateof charge of the battery. 7


GENERAL OPERATION - Rotate the Power ON/OFF Switch to “ON” position to turn on the unit, the display on the unit will light up and display the time digits “00:00” and the current operating mode. - Press MODE button to select different operating mode: DAB, FM, Bluetooth, AUX-IN. - Press and hold STANDBY button for 3 seconds to enter into standby mode, it will display“00:00:00” and “Time is not set” to prompt you to set the clock time. - In Standby mode, press and hold STANDBY button for 3 seconds to switch the unit on. - To completely switch off the unit, rotate the Power ON/OFF switch to OFF position. Notes: 1. The time and date can be updated automatically. With auto-update, the time and date are automatically synchronized with national time signals broadcast over DAB and FM (when available).It also can be set manuallyby pressing the MENU button during any operating mode, and then enterthe submenu of “Set Time/Date” from “System > Time”, press “>” or “<” button to select & press / ENTER button to confirm the setting. 2. ECO design: Theunitturns to Standbymode automaticallyifit is not providing the main functions or inappropriate for the intended use for 60 minutes during any operating mode (except for FM mode).

OPERATING THE UNIT IN DAB MODE DAB radio mode receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station. Auto Scan 1. Fully extend the telescopic antenna. 2. Switch the unit on by rotating the Power ON/OFF switch to ON position to turn on the unit. 3. Press the MODE button to enter DAB mode. For the first time use or if the station listis empty,

8


the radio automatically performs a full scan to see what stations areavailable, the display shows the scan progress and the total channel number during the scanning. 4. When the scan progress is completed, it will then set the time and start playing the first station on the station list it finds. 5. To change the station, press “<” or “>” button to scroll through the list of stations and press /ENTERbutton to tune to the displayed station. ThePlaying screen is displayed with the new station details. 6. If no stations are detected during the scan the display will show “Service not available”. Notes: 1. Just like Digital TV there are some areas where it may still be difficult to get a good DAB signal. The broadcasters are constantly improving DAB coverage, so in some cases it may be necessary to wait before some or all DAB services become available. You can check coverage for your area. 2. You may also need to start a scan manually to update the list of stations for one of the following reasons: - New stations may become available from time to time. - Stations close or can no longer be received (In the station list, invalid stations are indicated with a question mark “?” in front of their name). -If reception was not good for the original scan (for example the antenna was not up), this may result in an empty or incomplete list of available stations. - If you have poor reception of some stations causing the audio to break up, you may wish to list only stations with good signal strength. How to re-do a full scan To re-do a full scan, you may short press the MENU button to show the menu and then press /ENTER button to select Full Scan

Manual Tune As well as the normal method of scanning, you can also manually tune

9


to a particular channel/frequency. This can be useful for adjusting your antenna to achieve the best possible reception and scanning a particular channel to update the station list. 1. Press MENU button and then press “>” to show the submenu: Manual tune, press the OK button to enter. 2. Press “<” or “>” to display a particular channel/frequency, press ENTER button to tune to that channel/frequency. The display shows a live indication of the received signal strength on the selected frequency. Adjustments to your antenna will be manifested in the received signal strength displayed. Note: The slightly larger rectangle indicates the audio quality threshold – if the signal strength, as indicated by the solid rectangles, falls below this threshold the audio quality will deteriorate. To remove stations that are listed but unavailable 1. Press MENU button and then press “>” or “<” to show the submenu: Prune, press the ENTER button to enter the Prune option. 2. Press “>” to select “Yes” and then press OK button to confirm to prune. Note: This removes all invalid stations indicated in the station list with a ‘?’ in front of the station name. Station Presets The unit allows you to store up to 20 DAB stations for easy recall at any time. To save a station 1. If you have found the desired station, press and hold the PRESET button until the display shows Preset Store. 2. Press “<” or “>” button to choose the preset memory position, press the / ENTER button to

10


confirm the settings. To recall a station 1. Short press the PRESET button during DAB mode to enter the preset memory-selecting mode. 2.Press “>” or “<” button to select the preset station 3.Press /ENTER button to choose and play the displayed station. Now playing information While a station is playing, the screen shows its name and DLS (Dynamic Label Segment) information broadcast by the station such as program name, track title and contact details. Long DLS info, over 16 characters scrolls across the display. To view further information Each time you press INFO button, the next set of information is displayed, cycling through: DLS text, DL Plus information (this is only displayed if broadcast by the station), signal strength, program type, ensemble name, channel number/frequency, signal error rate, bit rate, codec/DAB variant, time and date. Note: DL Plus presents additional information that can be broadcast by stations and stored temporarily on your radio. Dynamic range compression (DRC) This function reduces the difference between the loudest and quietest audio being broadcast. Effectively, this makes quiet sounds comparatively louder, and loud sounds comparatively quieter. Note: DRC only works if the broadcaster for a specific station enables it.

To change the DRC setting Select Menu>DRC, then press / ENTER button to enter the DRC submenu.

11


Press “>” or “<” to select the available options: DRC off, high, low. DRC off: DRC is switched off. DRC high: DRC is switched on; the default setting recommended for noisy environment. DRC low: DRC is set to half normal level.

OPERATING THE UNIT IN FM MODE FM radio mode receives analogue radio from the FM band (87.5-108MHz) and display RDS (Radio Data System) information about the station. 1. Fully extend the telescopic antenna. 2. Press the MODE button to enter FM mode. 3. Press and hold the “<”/ “>” button to search the station, it will then stop automatically at the first station it finds. 4. Short press “<” or “>” button to tune the radio down or up in 50KHzsteps for fine-tuning. Note: If the reception is too weak and there is noise on the received station, try to improve the reception by changing the position of the telescopic antenna. Station presets The unit allows you to store up to 20 FM stations which work in the same way as described in DAB mode. Now playing information While FM radio is playing, the screen shows its frequency, or if RDS information is available, station name and any further ‘RadioText’ information. If no information is available, just the frequency and a No RadioText message is shown.

12


To view further information about the broadcast Each time you press INFO button, the next set of information is displayed, cycling through: RDSRadioText, program type, frequency, time and date.

OPERATING THE UNIT IN AUX-IN MODE Aux In mode plays audio from an external source such as an MP3 player. 1. Plug one end of the 3.5mm audio cable (included) into the headphone or line out jack on your player, plug the other end of cable into the unit AUX-IN jack on the back of the unit. 2. Press the MODE button to enter AUX mode. 3. Turn on the external audio source and play your device. 4. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the external device as usual. Notes: 1). If you're connected to the Line out Jack of your external device, then you only need to adjust the volume control of this unit. If you're connected to the Headphone Jack of your external device, then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this unit to find the most desirable volume setting. 2) Press and hold the STANDBY button for 3 seconds toStandby modeor switch the unit off by rotating the Power ON/OFF switch to OFF position when you finish listening. Don't forget to switch off the power of your external device as well.

OPERATING THE UNIT IN BLUETOOTHMODE This device offers you the possibility to use a Bluetoothenableddevice. The functional radius is limited to approx.10meters depending on the surroundings and the unit used. Due to the different device manufacturers, models, andsoftware versions, a full functionality cannot be guaranteed. Logging on devices (Pairing)

13


Before using your speaker with a compatible device, such as a mobile phone, for the first time, you must pair and connect it to the device. 1. Switch the unit on by rotating the Power ON/OFF switch to “ON” position. 2. Ensure that the Bluetooth function is activated inyour player (e.g. mobile phone). For this, refer to theoperation manual of your player. 3. Press the MODE button to enter Bluetooth mode, “Bluetooth Disconnected” is shown & flashed on the display. It shows that this unit is available to pair with other devices. Pair the Speaker 1. If you haven’t paired this unit with a device or the paired devices list is empty, pairing mode is activated. 2. Activate Bluetooth on the compatible device, and set it to search for compatible devices. 3. Select the speaker name “POPmusic” from the list of found devices. Tips:Only one playback unit can be connected to the speaker. If the speaker is already connected toanother playback unit, the speaker will not appearin the BT selection list. If your device asks for a passkey (depending on the device manufacturers, model, andsoftware version), then enter digits “0000” (four zeros) and press OK. If pairing has been carried out successfully,“Connected” will be shown on the display.After connected completely, you can listen to music wirelesslythrough Bluetooth and select music in Bluetooth device. 4. Short press / ENTER button to pause or resume playback. 5. Press“>”button to skip to next track, or press the “<” button to the beginning of current track or previous track. 6. To stop the unit, press and hold the / ENTER button to disconnect the Bluetooth or press the STANDBY button to turn into standby mode or switch the unit on by rotating the Power ON/OFF switch onthe left of the unit to OFF position.

14


NOTES:

 The Bluetooth compatibility cannot be ensured fordevices (e.g. mobile phones) getting released in thefuture.  To be able to transfer audio data, Bluetooth needs tostay activated in your player,observe the operationmanual of your player.  If a mobile phone on which you are playing musicreceives a call, the music will be interrupted. The soundhowever is not played back via the speaker. After youhave ended the call, the devices are connected toeach other again and playback continues.  If there is an existing connection, press and hold the / ENTER button for 3 seconds to break the current connection and initiate pairing mode.  The player will be disconnected when your device is moved beyond the operational range. If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.  If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the player.  If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the player again. Using the Unit as a Hands-free Bluetooth Speakerphone 1. Link your cell phone to the radio via Bluetooth as described above. 2. When receiving an incoming call on your cell phone, short tap the / ENTER button on the unit to switch the incoming call from cell phone to the speaker. Complete your call using the built-in microphone and speaker. 3. Adjust the volume control of your cell phone to obtain the desired sound level. 4. To end the call, just tap the / ENTER button again, the call will end. If you were playing music from your cell phone to the speaker before answering the call, the music will automatically resume playing when you hang up.

SYSTEM LIBRARY You may set sleep timer, alarms, clock timeand other system settings in the System library.

15


HOW TO ENTER & SELECT THE SUBMENU OF SYSTEM LIBRARY 1. Press MENU button during any operating mode. 2. Press “>” or “<” button to select “System”. 3. 4.

Press / ENTER button to enter the submenu of system library. Press “>” or “<” button to select & press / ENTER button to confirm the setting.

SLEEP TIMER SETUP - Press “>” or “<” button to select “Sleep” option in the submenu of system library.

-Press / ENTERbutton toenter into Sleep timer setting, “Set sleep time” shown on the display and the sleep icon “ ” flashes on the display. - Press “>” or “<” button to adjust the sleep delay time in minutes from: Sleep off /15/30/45/60/90. - The setting confirmsautomatically after 10 seconds, the sleep icon “ ” stops flashing on the display. - Select “Sleep off” to cancel the sleep mode, the sleep icon “ ” disappears simultaneously.

SETTING THE CLOCK TIME MANUALLY The clock time can also be set manuallyin the submenu of system library. - Press “>” or “<” button to select “Time” option in the submenu of system library. -Press / ENTER button toenterthesubdirectory of Time setting, “Set Time/Date” shown on the display, press / ENTER button again to confirmand enter into clock time setting. -Select a value for each parameter in turn by using “>” or “<” button 16


and then press / ENTER button to confirm and move on to the next parameter. -It shows “Time Saved” on the display once the date is set.

SETTING AND USING THE ALARMS As well as a clock/calendar, there are two versatile wake-up alarms with snooze facility. Each alarm can use a buzzer or a selection from any of the audio sources for the alarm sound, an active alarm is indicated by a bell icon “ ” in the left of the LCD display. Note: the alarm parameters can only be set during any operating mode after time set.

Set the Alarm 1 1. Press MENU button during any operating mode. 2. Press “>” or “<” button to select “System”. 3. Press / ENTER button to enter the submenu of system library. 4. Press “>” or “<” button to select “Alarm” option in the submenu of system library. 5. Press / ENTER button toenter into Alarms setting, “Alarm1 Setup” is shown on the display. 6. Short press / ENTER button to set the Alarm1parameters. The hour digits flashes on the display. 7. Short press “>” or “<” button to adjust the hour, then press ENTER button to confirm the hour, the hour digit will stop flashing and the minute digit will start flashing. 8. The Alarm1 Time Set prompts you for the following parameters. Select a value for each parameter in turn by using “>” or “<” button and then press / ENTER button to confirm and move on to the next parameter.

17


Alarm Parameters: On time – hours and minutes  Duration – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 minutes, if the alarm is not cancelled the unit will return to standby after this time period.  Alarm Type (Source)–Buzzer| DAB | FM.If DAB or FM is chosen as the audio source you will also be prompted to select the last listened station or one of the preset stations (if set).  Alarm Mode –Daily | Once | Weekends | Weekdays,choose the days on which the alarm is active.  Alarm – Off | On 

After Alarm on is selected, the alarm1 will be armed automatically, the alarm1 alert icon stops flashing.

Set the Alarm 2 1. Press “>” or “<” button to select “Alarm” option in the submenu of system library. / ENTER button to enter into Alarms setting, “Alarm1 2. Press Setup” is shown on the display. 3. Press “>” or “<” button to select “Alarm 2 Setup” & press / ENTER button to set the Alarm2 parameters 4. The other setting of Alarm2 refers to Alarm1 setting described above. Notes: - To ensure the alarm function works properly, make sure that the volume level is set at a proper position before turning off the unit. -Please do not switch off the Power ON/OFF selector after the alarm has been set, otherwise, the alarm sound cannot work. - At the set time, the alarm will sound, quietly at first, then gradually building up to the set volume. When an alarm sounds, the bell icon in the display flashes.

18


- Press and hold /ENTER button for 3 secondsto cancel the Alarm when it is activated.

Snooze l

l

When the alarm is activated (waking you), short press the SNOOZE button will stop the alarm one time. The Snooze icon “ ” will show on the display. The alarm will sound again after 10 minutes (default nap time).

Other System Settings Language Set - Press “>” or “<” button to select “Language” option in the submenu of system library. -Press / ENTER button to enter thesubdirectory of Language setting. The language used for display messages can be selected from: English/Norsk/Svenska/Polski -Press “>” or “<” button to select & press / ENTER button to confirm the setting. Factory Reset A factory reset clears all user-defined settings, replacing them with the original default values, so time/date, DAB/FM station list and preset stations are all lost. - Press “>” or “<” button to select “Factory Reset” option in the submenu of system library. -Press

/ ENTER button to enter thesubdirectory of Factory Reset.

If you select “Yes”, you are asked to confirm by pressing / ENTER button. SW Version Press “>” or “<” button to select “SW version” option 19


in the submenu of system library, thenpress display the current software version.

/ ENTERbuttonto

TROUBLESHOOTING AND ERROR MESSAGES 1. Error Messages Message DAB mode No DAB Station Not available Signal error (No name) ? Signal error FM mode No Radio Text No PTY No Name

Description No DAB reception No DAB stations are available – check aerial. The listed station cannot be found. The DAB signal has been interrupted. The current station does not broadcast an identity name. List invalid The DAB signal has been interrupted. No RDS text information is available on this station. No RDSprogramme type information is available. No RDS station name is being broadcast.

2.Troubleshooting Problem

Cause

Solutions

No sound

Volume is too low

Increase the volume

Poor sound quality in Radio mode

Radio signal too weak

Try to adjust the position of the antenna

20


FM: Hiss DAB:intermittent cut-outDAB:"No stations available�message

No audio signalvia the Bluetoothconnection

Lowsignal strength

No audio signalvia the Bluetoothconnection

Volume toolow

Pairing doesnot work Bluetooth cannotbe connected

Poor soundquality from a BluetoothÂŽdevice

Audio sourceis switched off Bluetooth isswitched offat the audiosource. Bluetoothversion is notsupported. Bluetooth deviceis almost out ofrange of the POPmusic

Check/move antenna Move radio Rescan local

Check whether a connectionexists. If necessary,pair the speaker again tothe audio source. Increase the volume onthe speaker Increase the volume onthe audio source. Check whether the audiosource supports theA2DP protocol. Switch on the audio source Switch on the Bluetoothfunction in the audiosource. Use a different playbackunit. Move your Bluetooth devicecloser to thePOPmusic

SPECIFICATIONS Power adaptor (included)

Input AC 100-240V ~ 50/60Hz Output DC 5V 1.5A

Battery capacity (included)

1,800mAh

Max Play Time(with battery)

3.5 Hours

Power Consumption

6W

21


Standby Power Consumption

<1W

DAB Frequency

174.928-239.2 MHZ

FM Frequency

87.5-108 MHz

Bluetooth support

V2.1+ EDR

Bluetooth operation range

Upto 10 meters

Transmission frequency

2.4 GHz

Protocols

A2DP 1.2

Working Temperature

0℃~ +35℃

Working Humidity

20%~80%

GUARANTEE In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. In Norway, this product has 5 years’ warranty. These regulations apply only in Norway; different rules apply in your country. Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit. The guarantee is subject to the following provisions: -

The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items.

-

The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual.

-

It must be solely for domestic purpose.

-

The guarantee will be rendered invalid if the product is 22


re-sold or has been damaged by inexpert repair. -

Specifications are subject to change without notice.

-

The manufacturer

disclaims any liability for the

incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights.

The right to make technical and design modifications during continuous product development remains reserved. This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

23