__MAIN_TEXT__

Page 1

Brukerveiledning // User Manual

DAB+/FM Radio


Innhold Eskens innhold

P.3 P.4

Volumkontroll / Endre Stasjon (DAB) / Endre Stasjon (FM)

P.5

Meny / Sildeshow

P.6 P.7

Innsovning

P.8

Alarm

P.9 P.10 P.11

Tid/Dato

P.12

Bakgrunnslys

P.13 P.14

Large favori�stasjoner / Ly�e �l lagrede favori�stasjoner

P.15

Feilsøking / Feilmeldinger / Spesifikasjoner

P.16

2


Takk for at du kjøpte denne digitalradioen med DAB+/FM. Vennligst les gjennom instruksjonene og advarslene

apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

-

rengjøring. Ikke la strømledningen henge over kanten på bord eller benk, eller berøre varme overflater. Kun for husholdningsbruk. Ikke bruk den utendørs. ADVARSEL! Plastposer rundt produktet eller emballasjen kan være farlig. For å unngå fare for kvelning, hold de unna spebarn og barn.

Din Digitalradio 1

2

3

4

5

7

8

9

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eskens innhold

På/Av Forvalg Meny/Modus Kanal Volum

1. Digitalradio x 1 2. Strømadapter x 1 3. Brukerveiledning x 1 4. AUX inngang kabel x 1

Aux-inngang Hodetelefonutgang DC inn

3


1. Slå på med strømadapter 16:02

Ventemodus

Merk: Ventemodus er kun tilgjengelig når radioen er tilkoblet strømadapteren

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

(Ikke inkludert)

3. Endre modus DAB

Modus AUXinngang

Mode/ Menu

4

FM


4. Volumkontroll

Volum

16:02 16

5. Endre stasjon (DAB)

Finn frem stasjonen du ønsker å høre på og vent i 2 sek

Stasjonsliste 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

6. Endre stasjon (FM)

FM 92.65MHz

[Ingen radiotekst]

+/- 0.05 MHz

FM 92.65MHz

5

[Ingen radiotekst]


7. Meny Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

DRC høy lav av

16:02

Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

16:02

>

Hold inne i 2 sek Mode/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

8. Slideshow/lysbildefremvisning Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

B B C

WORLD SERVICE News - London UK

6

B B C

WORLD SERVICE


Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Mode/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

og trykk på knappen Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

16:02 16:02

>

og trykk på knappen Timeglass

16:02

EGGTIMER

01:00

Velg fra 1 til 99 minutter; trykk på POWER for å stoppe alarmen. Merk: Etter at alarmen går av, må du vente på at radioen kobler til igjen, tiden det tar kommer an på signalstyrken.

7


10. Innsovning (sleep) Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Mode/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

Still inn sleep

16:02

Sleep av

Still inn sleep

90 minutes

og trykk på knappen Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

16:02

>

Still inn sleep

16:02

15 minutes

16:02

Still inn sleep

60 minutes

8

16:02

Still inn sleep

16:02

30 minutes

16:02

Still inn sleep

45 minutes

16:02


11. Alarm Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Mode/ Menu

og trykk på knappen

og trykk på knappen

og trykk på knappen

Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

16:02

Alarm Alarm 1 Alarm 2

Alarm 1 info Alarm Frekvens Vekketid Kilde Varighet Volum Lagre

16:02

Frekvens Daglig En gang Helger Ukedager

16:02

Vekketid

Alarm 1 info Alarm Frekvens Vekketid Kilde Varighet Volum Lagre

16:02

Alarm

16:02

>

av

Alarm 1 info Alarm Frekvens Vekketid Kilde Varighet Volum Lagre

16:02

16:02

Kilde Tone Digital Radio FM

16:02

16:02

Varighet 15 30 45 60 90 120

16:02

01:00

8

Lagre endringer?

Ja

16:02

av 01:00 > av 06:00 >

Volum

Nei

9

og trykk på knappen


Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Menu

og trykk p책 knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

og trykk p책 knappen Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Spr책k

10

16:02

og trykk p책 knappen Equaliser Normal Klassisk Jazz Pop Rock Tale Min mikser

16:02

Equaliser Klassisk Jazz Pop Rock Tale Min mikser Min mikser oppsett

16:02


Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Menu/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

og trykk på knappen Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

16:02

og trykk på knappen Equaliser Klassisk Jazz Pop Rock Tale Min mikser Min mikser oppsett

16:02

og trykk på knappen Min mikser oppsett 16:02 Diskant > > Bass Lydstyrke >

og trykk på knappen Diskant 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

16:02

og trykk på knappen Bass 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

16:02

11

og trykk på knappen Lydstrke Nei La

16:02


14. Tid/Dato Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Mode/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

og trykk på knappen Still inn klokkesl

16:02

24 - 10 - 2016

og trykk på knappen

16:02

>

Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

og trykk på knappen Auto oppdatering alt fra digital radio fra FM Ingen oppdater.

16:02

og trykk på knappen Tid 16:02 Still inn klokkeslett/dato > > Auto oppdatering Still inn 12/24 time > Still inn datoforma >

og trykk på knappen Still12/24 time 12-timers format 24-timers format

16:02

16 : 02

16:02

Tid Lagret

12

16:02

og trykk på knappen Still inn datoforma DD-MM-ÅÅÅÅ MM-DD-ÅÅÅÅ

16:02


15. Bakgrunnslys Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Mode/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

og trykk på knappen Tidsavbrudd På 10 sec 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec

16:02

Tidsavbrudd 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec 120 sec 180 sec

16:02

og trykk på knappen Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

16:02

og trykk på knappen På-nivå Høy Medium Svak

16:02

13

og trykk på knappen Bakgrunnslys Tidsavbrudd På-nivå Dimmenivå

16:02

og trykk på knappen Dimmenivå Høy Medium Svak

16:02


16. Språk Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek Mode/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

og trykk på knappen

16:02

>

Systemoppsett Timeglass Sleep Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk

16:02

og trykk på knappen Språk English Dansk Norsk Svenska

16:02

Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

Hold inne i 2 sek

Mode/ Menu

og trykk på knappen Digital Radio Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett Info

16:02

>

og trykk på knappen Systemoppsett 16:02 Alarm Equaliser Tid Bakgrunnslys Språk Nullstill til fabrikkoppsett Pro.vareversjon

og trykk på knappen Nullstill til fabrikk

Ja

Merk: nullstilling til fabrikkoppsett vil slette alle stasjonslister og lagrede innstillinger

14

16:02

Alle innstillunger vil bli gjenopprettet til fabrikkstandard. Er du sikker?

Nei


18. Lagre favori�stasjoner Lagre forvalg 1. (Tom) 2. (Tom) 3. (Tom) 4. (Tom) 5. (Tom) 6. (Tom) 7. (Tom)

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Hold inne i 2 sek

16:02

>

Preset

16:02

Forvalg 1 Lagret

Bla deg frem �l kanalen du ønsker å lagre og trykk

1

19. Ly�e �l lagrede favori�stasjoner Hent forvalg 1. 5 BBC (WS) 2. 11 M Finance D 3. 34 Metro 4. (Tom) 5. (Tom) 6. (Tom) 7. (Tom)

Digital Radio Life D Metro Life DAB Digital

Preset

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Bla deg frem til kanalen du ønsker å lytte til og trykk.

1 1

15

16:02

>


Feilsøking Problem: FM-hvesing/DAB-bobling/lyden blir periodevis borte/Ingen Grunn:

Lav signalstyrke

Løsning: (høy-styrke) stasjoner. (For DAB, sjekk lokal dekning på www.radio.no

Feilmeldinger ‘Signalfeil’: ‘Ingen DAB-stasjoner’’:

Den oppførte stasjonen kan ikke bli funnet. (Intet Navn)

‘Ingen stasjoner funnet’: antennen. ‘Ingen Radiotekst’: denne stasjonen. ‘Ingen PTY’:

Ingen RDS-programtypeinformasjon er

‘Intet Navn’:

Ingen RDS-stasjonsnavn blir kringkastet

Spesifikasjoner Beskrivelse:

DAB+/FM Digitalradio 1 x 1W rms

Frekvensområder: FM: 87.5-108MHz; DAB/DAB+: 174-240MHz LCD-skjerm:

2.4 tommer TFT farge-skjerm

Strømforsyning: Strømadapter: DC 5V 1A Dimensjoner:

155mm x 107mm x 48mm

16


Content Packing List

P.18 P.19 P.20 P.21

Menu / Silde Show

P.22 Sleep

P.23

Alarm

P.24 P.25

My EQ Setup

P.26

Time/ Date

P.27

Backlight

P.28

Language / Factory Reset

P.29

Storing Sta�ons / Recall Preset Sta�ons

P.30 P.31

17


have been provided in the interest of safety. You MUST read them carefully before using the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. To protect against ďŹ re, electric shock and injury to persons DO NOT IMMERSE CORD, plug or base unit in water or other liquids. damaged in any manner. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Do not use the appliance for anything other than intended use. For household use only. Do not use outdoors. WARNING! Polythene bags over the product or packaging may be dangerous.

Your Digital radio 1

2

3

4

5

7

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

9

Packing List

On/O Preset Menu/Mode Channel Volume

1. Digital radio x 1 2. Power adapter x 1 4. AUX in cable x 1

AUX in Earphone jack DC in

18


1. Switch on by Main 16:02

Standby

Note: Standby mode only available when radio powered by adapter.

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

(Not included)

3. Mode Change DAB

Mode AUX in

Mode/ Menu

19

FM


4. Volume Control

Volume

16:02 16

listen to and press select

Station List 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

FM 92.65MHz

[No Radio Text]

+/- 0.05 MHz

FM 92.65MHz

20

[No Radio Text]


7. Menu Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

DRC Hi Low Off

16:02

System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

> > >

8. Slide Show Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

B B C

WORLD SERVICE News - London UK

21

B B C

WORLD SERVICE


9. Egg Timer Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

and press 16:02

>

System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

and press 16:02

>

Egg timer

16:02

EGGTIMER

01:00

Select from 1 to 99 minutes; press POWER to stop the buzzer. Note: After the alarm goes off, just wait for re-connection of the radio, it depends on the signal strength.

Timeglass EGGTIMER

01:00

22

16:02


10. Sleep Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

Set Sleep Timer

16:02

Sleep Timer Off

Set Sleep Timer

90 minutes

and press System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

16:02

>

Set Sleep Timer

16:02

15 minutes

16:02

Set Sleep Timer

60 minutes

23

16:02

Set Sleep Timer

16:02

30 minutes

16:02

Set Sleep Timer

45 minutes

16:02


11. Alarm Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press

and press

and press

Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

16:02

Alarm Alarm 1 Alarm 2

Alarm 1 info Alarm Frequency Wake Up time Source Duration Volume Save

16:02

Frequency Daily Once Weekends Weekdays

16:02

Wake Up time

Alarm 1 info Alarm Frequency Wake Up time Source Duration Volume

16:02

Alarm

16:02

>

on

off

16:02

Alarm 1 info Alarm Frequency Wake Up time Source Duration Volume

16:02

16:02

Source Buzzer Digital Radio FM

16:02

16:02

Volume

off 01:00 > off 06:00 >

01:00

Duration 15 30 45 60 90 120

Save changes?

Yes

and press

No

24

16:02

8


Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

and press 16:02

>

System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

25

and press 16:02

Equalizer Normal Classic Jazz Pop Rock Speech My EQ

16:02

Equalizer Classic Jazz Pop Rock Speech My EQ My EQ Setup

16:02


13. My EQ Setup Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

and press 16:02

>

System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

and press 16:02

Equaliser Classic Jazz Pop Rock Speech My EQ My EQ Setup

16:02

and press My EQ Setup Treble Bass Loudness

16:02

> > >

and press Treble 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

and press 16:02

Bass 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

and press 16:02

26

Loudness Yes No

16:02


14. Time/Date Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

and press Set Time/Date

and press System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

16:02

>

and press 16:02

24 - 10 - 2016

Auto Update from Any from Digital Radio from FM No Update

and press Time/Date Set Time/Date Auto Update Set 12/24 hour Set Date Format

16:02

and press Set 12/24 hour 12 hour 24 hour

16:02

16 : 02

16:02

Time Saved

27

16:02

> > > >

and press 16:02

Set Date Format DD-MM-YYYY MM-DD-YYYY

16:02


15. Backlight Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

and press 16:02

>

and press

System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

and press 16:02

Backlight Timeout On Level Dim Level

16:02

Dim Level Hi Medium Low

and press

Timeout On 10 sec 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec

16:02

Timeout 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec 120 sec 180 sec

16:02

On Level Hi Medium Low

28

16:02

and press 16:02


16. Language Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

>

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

and press 16:02

>

System Settings Egg timer Sleep Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language

and press 16:02

Language English Dansk Norsk Svenska

16:02

Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

16:02

17. Factory Reset >

Hold for 2 secs Mode/ Menu

and press Digital Radio Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings Info

and press 16:02

>

System Settings Alarm Equalisier Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

and press Factory Reset

Yes

Note: Factory reset will erase all station lists, settings previously stored

29

16:02

All setting will be restored to factory default! Are you sure?

No


18. Storing Sta�ons Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Save to Preset 1. (Empty) 2. (Empty) 3. (Empty) 4. (Empty) 5. (Empty) 6. (Empty) 7. (Empty)

16:02

Preset recall 1. 5 BBC (WS) 2. 11 M Finance D 3. 34 Metro 4. (Empty) 5. (Empty) 6. (Empty) 7. (Empty)

16:02

>

Hold for 2 secs Preset

16:02

Preset 1 Saved

Stop at your selec�on and press

1

19. Recall Preset Sta�ons Digital Radio Life D Metro Life DAB Digital

Preset

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Stop at your selec�on and press

1 1

30

>


Problem:

ble message

Cause:

Low signal strength Check/move antenna. Move radio. Rescan local (high-strength) -

Error messages ‘Service not available’: ‘Signal error’:

The DAB signal has been interrupted.

name. ‘No RadioText’: ‘No PTY’: ‘No Name’:

DAB+/FM Digital Radio Speaker:

1 x 1W rms

Frequency Ranges: FM: 87.5-108MHz; DAB/DAB+: 174-240MHz LCD Display:

2.4 inches colour TFT display

Power Supply: Power adapter: DC 5V 1A (please use our provided adapter) Dimensions:

155mm x 107mm x 48mm

31

Profile for Sahaga AS

POPdeluxe - Norwegian and English user manual  

POPdeluxe - Norwegian and English user manual  

Profile for sahagaas