POPcd user manual

Page 1

Brukerveiledning


Innhold Sikkerhetsinformasjon Strømkilde .

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Fuktighet og vann

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Varmekilder og flammer . .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

4

Ventilasjon .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Plassering av din POPcd . .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

4

Generell sikkerhetsinformasjon .

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

5

.

.

.

.

.

Bli kjent med din POPcd Strømtilkobling

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

8

Førstegangsoppsett .

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

8

Endre modus .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Justere volumet .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Equaliser eller EQ-innstilling .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

8

Bruke menyen . .

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 9

.

.

. .

.

.

.

. .

.

Bruke hodetelefoner

.

.

. .

.

.

. .

NFC berøringspunkt .

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

Koble til en Bluetooth-enhet .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 10

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 11

.

.

Bruk av din POPcd DAB-modus

.

.

.

.

.

.

FM-modus .

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 14

CD-modus .

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 17

Bluetooth-modus

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 20

AUX in-modus . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 22

Bruke alarmen . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 23

Innsovningstimer .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 24

.

.

.

2


Innhold Annen informasjon Tekniske spesifikasjoner

.

.

. .

.

.

. .

.

. .

.

. .

. .

.

. .

. . 25

Produktstøtte Feilsøking .

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. 26

Avfallhåndtering .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

. .

. .

.

. .

. .

.

. 28

Produktgaranti . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

. .

.

.

. .

.

. 29

3

.

.


Sikkerhetsinformasjon Strømkilde •

Bruk kun strømforsyningen som fulgte med produktet. Bruk av uautorisert strømforsyning vil ugyldiggjøre garantien og kan uopprettelig skade produktet.

Koble POPcd fra strømforsyningen under tordenvær.

Kontroller alltid at du har slått helt av mikrosystemet, før du endrer eller kobler fra strømforsyningen.

Der hvor strømuttaket eller apparatets koblingsledning brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.

Hvis mikrosystemet ikke skal bli brukt på en stund, fjerne CDen og forsikre deg om at hovedstrømledningen er koblet fra.

Fuktighet og vann •

Ikke la radioen stå i lave temperaturer der fuktighet kan dannes inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

Varmekilder og flammer •

Ikke la radioen stå i høye temperaturer, da elektroniske enheter og plastdeler kan deformeres i varmen.

Ventilasjon •

Ikke blokkér hull eller åpninger på produktet ved å plassere det på myke møbler, som f.eks. Tepper eller senger, da disse er der for funkjsonalitet og/eller ventilasjon for å sikre sikkert bruk av produktet.

Undersiden og sidene på dette produktet kan bli varmt etter bruk over lang tid. Dette er normalt.

Plassering av din POPcd Det er viktig at du tenker nøye igjennom på forhånd hvor du vil plassere POPcd og forsikre deg om at det er: •

på en flat og stabil overflate.

innenfor 1,4 meter fra en stikkontakt. Vennligst forsikre deg om at strømledningen ikke er en snublefare. 4


Sikkerhetsinformasjon •

minst 1 meter unna andre elektriske apparater for å unngå forstyrrelser.

på et sted der den vil være innenfor rekkevidde fra den tilkoblede eller ‘sammenkoblede’ Bluetooth-enheten (eksempelvis iPod/iPhone/iPad/Android/annen telefon/datamaskin), som er omtrent 10 meter eller mindre (33 fot eller mindre) i synslinjen.

på et sted der det er nok høyde for å kunne strekke teleskopantennen fullt ut.

Plasser aldri POPcd direkte på en antikk eller polert overflate.

Forsiktig For å unngå hørselskader, ikke lytt til POPcd på høyt volumnivå over lengre perioder av gangen. Hold alltid volumnivået innenfor rimelighetens grenser.

Generell sikkerhetsinformasjon •

Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Du må IKKE plassere ukjente objekter på/i CD-rommet.

FORSIKTIG: Aldri ta på eller se inn i den optiske linsen inni CD-rommet.

Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme.Alle POP-produkter er CEgodkjente og sertifiserte.

Dette er et Klasse-1 laserprodukt. Bruk av kontroller eller justeringer som ikke er angitt her, kan føre til eksponering for farlig laserstråle. IKKE åpne dekselet, og prøv IKKE å reparere det selv. Kun kvalifisert personell skal utføre service. Dette produktet inneholder ikke deler som kan byttes eller repareres av brukeren. Uautorisert håndtering av enheten kan skade produktet og ugyldiggjøre garantien.

5


Bli kjent med din POPcd 2

1

7

4

3

8

9

6

5

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Justere/tune/Bla gjennom/Trykk for å velge/Trykk for å Slumre

11. NFC berøringspunkt (Bluetooth-modus)

2. Strøm På/Av (Ventemodus)

13. Hopp tilbake

3. Modus

14. Spill/Pause

4. Skanne

15. Hopp forover

5. Forvalg

16. Aux-in

6. Roterbar volumkontroll

17. Hodetelefonutgang

7. Info. (Radiostasjonsinformasjon)

18. Stopp

8. Meny

19. Løs ut (CD-modus)

9. Alarm

20. CD-skuff

10. Gjenta (CD-modus)

21. Bakgrunnsbelyst fargeskjerm

12. Høyttalere

6


Bli kjent med din POPcd 1. Strøm på/Ventemodus 1

11

2. CD-modus

2 3 4 5 6

12 13 14 15 16 17

3. DAB-modus

18 19

8. Volum ned

7

4. Aux-modus 5. Skanne (DAB/FM-modus) 6. Meny 7. Hopp tilbake

9. Tastatur

20 21

8

10. Gjenta 11. Løs ut (CD-modus) 12. Bluetooth-modus

9

13. FM-modus 14. Slå av lyden

10

15. Forvalg

22

16. Info (DAB/FM-modus) 17. Spill/Pause 18. Hopp frem 19. Velg

2 x 1,5V AAA-batterier (LR-03) (medfølger ikke)

20. Stopp 21. Volum opp 22. Stille klokken

7


Bli kjent med din POPcd Strømtilkobling 1. Strekk antennen på baksiden av radioen helt ut for å få best mulig radiomottak og lydkvalitet. 2. Plugg hovedstrømledningen inn i stikkontakten i veggen og slå radioen på. Velkommen til Digital Radio vil vises på skjermen, før POPcd går inn i Ventemodus.

Førstegangsoppsett Trykk på Power-knappen oppå POPcd. Første gang du slår POPcd på, vil stasjonslisten være tom. POPcd vil starte et søk etter DAB+ stasjoner. En fremdriftslinje vil vise progresjonen til søket og antallet stasjoner funnet under søket vil også vises. Når søket er ferdig vil POPcd velge den første tilgjengelige stasjonen og begynne å spille. Stasjonene er listet i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard.

Endre modus Trykk på Mode-knappen for å bytte mellom modusene DAB-radio, FM-radio, CD, Bluetooth og AUX-inn. Vennligst sjekk skjermen som vil bekrefte modusen.

Justere volumet Vri volumkontrollen med klokken for å øke volumet og mot klokken for å senke volumet. Sjekk skjermen som vil bekrefte voluminnstillingen.

Equaliser eller EQ-innstilling Du kan endre lyden på din POPcd ved å bruke EQ-innstillingene. 1. Trykk på Menu-knappen. Bruk den venstre roterbare kontrollen for å bla deg til Systemoppsett og trykk for å velge. 2. Bruk den venstre roterbare kontrollen for å bla deg til Equaliser og trykk for å velge. 3. Bruk den venstre roterbare kontrollen for å bla deg opp og ned blant de tilgjengelige alternativene. 4. Når EQ-alternativet du ønsker å bruke er merket, trykk på den venstre roterbare kontrollen på POPcd for å velge. 5. Trykk på Menu-knappen for å avslutte menyen. 8


Bli kjent med din POPcd Bruke menyen Du kan endre Systeminnstillingene, som for eksempel styrken på bakgrunnslyset på skjermen, manuelt stille klokkeslett og dato, endre klokkeslettformatet og skjermspråket på POPcd inne i Menyen, under Systemoppsett. 1. Trykk på Menu-knappen. Bruk den venstre roterbare kontrollen til å bla deg til Systemoppsett og trykk for å velge. 2. Du kan nå bruke den venstre roterbare kontrollen for å bla og trykke for å endre Systeminnstillingene på din POPcd. 3. Trykk på Menu-knappen for å avslutte menyen.

Bruke hodetelefoner Du kan koble 3.5mm hodetelefoner (ikke inkl.) til kontakten foran på POPcd. Når du har hodetelefoner koblet til, vil høyttalerne til POPcd bli slått av og all lyd vil komme fra hodetelefonene. Merk: Hold alltid volumet innenfor rimelighetens grenser.

NFC berøringspunkt Din POPcd har et NFC berøringspunkt for å muliggjøre rast og enkel Bluetooth-paring med andre NFC-aktiverte enheter. I Bluetooth (BT)-modus: 1. Når ’Frakoblet’ vises, berør du bare den andre NFC-aktiverte enheten til NFCberøringspunktlogoen øverst på POPcd. Når sammenkoblingen er fullført, vil “Connected” bli vist. Merk: Bluetooth-navnet til mikroanlegget ditt er ‘POPcd’. 2. For å koble fra en NFC Bluetooth-tilkobling, berører du bare den NFC-aktiverte enheten til NFC-berøringspunktet på radioen. Etter frakobling vil “Frakoblet” vises igjen.

9


Bli kjent med din POPcd Koble til en Bluetooth-enhet Sjekk at POPcd er i Bluetooth-modus (BT). Hvis du ikke allerede er i BT-modus, trykk på Mode-knappen gjentatte ganger til du er i BT-modus (sjekk skjermen). ’Frakoblet’ vil vises på skjermen, mens enheten søker etter Bluetooth-enheter. I Bluetooth-modus (BT): 1. ’Frakoblet’ vil vises mens produktet søker etter Bluetooth-enheter. 2. På BT-enheten du vil koble til POPcd (for eksempel iPhone/iPad/Android/annen telefon/Nettbrett/Datamaskin), slår du på Bluetooth-tilkoblingen og sørger for at den er “synlig”. Merk: Hvis det er nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du prøver å koble til for å legge til eller konfigurere Bluetooth. 3. Velg å ’Legge til ny enhet’, hvis det trengs. Merk: Noen produkter vil automatisk søke etter nye enheter og derfor vil ikke ’Legge til ny enhet’ være tilgjengelig. 4. Når den er funnet, vil POPcd vises som ’POPcd’. Velg enhetens navn for å starte paringen. 5. Når paringen er ferdig, vil ’Bluetooth tilkoblet’ vises. 6. Nå som du har koblet enheten din til POPcd, vil den koble seg til den når den er innenfor rekkevidde, som er ca 10 meter eller mindre (33 fot eller mindre), i synsfeltet. 7. Enheten din vil forbli paret med POPcd, helt til du kobler den fra eller fjerner paring.

10


Bruk av din POPcd DAB-modus Sjekk at POPcd er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på Modeknappen gjentatte ganger til du er i DAB-modus (sjekk skjermen). Første gang du bruker radioen eller hvis stasjonslisten er tom, vil POPcd automatisk starte et søk etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje vil vise progresjonen til søket og antall stasjoner funnet under søket vil også vises. Når søket er ferdig vil POPcd velge den første tilgjengelige stasjonen og begynne å spille. Stasjonene er listet i nummerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard.

Teleskopantenne Kontroller at teleskopantennen på baksiden av POPcd er fullstendig strukket ut og justert før du prøver å stille inn en DAB-radiostasjon (vertikal stilling anbefales). Dette sikrer at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når POPcd begynner å skanne. Utvidelsen av antennen sikrer også best mulig lydkvalitet.

Bytte DAB-stasjon I DAB-modus: 1. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg gjennom de tilgjengelige stasjonene i stasjonslisten. 2. Når stasjonen du ønsker å lytte til vises, trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. Det vil bli en liten forsinkelse mens POPcd bytter til din valgte stasjon.

Skanne etter DAB-stasjoner Med DAB-radio blir stadig flere stasjoner og tjenester tilgjengelige, så det kan være en god idé å utføre et manuelt søk i ny og ne for å forsikre deg om at du har den mest oppdaterte stasjonslisten lagret i minnet. Hvis du har flyttet POPcd til et annet sted, for eksempel hvis du er på ferie, kan det også være en god idé å utføre et manuelt søk. I DAB-modus: 1. Trykk på Scan-knappen for å starte et søk etter stasjoner. Skjermen vil endres til ’Søker…’. En fremdriftslinje vil vise progresjonen til søket og antall stasjoner funnet under søket vil også vises.

11


Bruk av din POPcd Renske DAB-stasjoner Du kan fjerne de DAB+ stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er listet med forstavelsen ‘?’. 1. Trykk på ‘Menu’-knappen. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til ‘Renske’. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. 2. ‘Renske? <Ja> Nei’ vises. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til ‘Ja’. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge og renske stasjonslisten. Stasjoner med forstavelsen ‘?’ vil ikke lenger vises. 3. Trykk på ‘Menu’-knappen for å avslutte menyen.

Lagre en forvalgt DAB-stasjon Radioen din kan lagre opptil 10 DAB+ stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. 1. Finn den radiostasjonen du ønsker å lagre som et forvalg. 2. Trykk og hold ‘Preset’-knappen inne i ca. 2 sekunder til ‘Lagre forvalg’ vises. 3. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til den plasseringen du ønsker å lagre forvalget på (1-10). 4. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende DAB-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

Bytte til en forvalgt DAB-stasjon I DAB-modus: 1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent forvalg’ vises sammen med forvalgslisten. 2. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til det forvalget du ønsker å høre på (110). 3. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. POPcd vil bytte til den valgte stasjonen og begynne å spille.

12


Bruk av din POPcd Merk: Hvis ingen DAB-stasjon har blitt lagret under forvalget, vil ’Forvalg Tom’ vises, så vil POPcd gå tilbake til den forrige kanalen du hørte på etter noen sekunder.

DAB skjerminformasjon Når du lytter til en DAB-stasjon kan du endre informasjonen som vises på skjermen. Det finnes ulike typer informasjon som sendes av kringkasteren. •

Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullerende tekstinformasjon gitt av kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn eller sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon for radiostasjonen etc.

Programtype (PTY) Som for eksempel ’Rock’, ’POP’, ’Tale’ eller ’Nyheter’

Multiplex-navn Viser kringkastingsområde og et utvalg av radiostasjoner på denne frekvensen, for eksempel BBC National DAB, Digital 1 Network.

Kanal og frekvens For eksempel: 12B 225.648 MHz

Signalstyrke En rad med solide rektangler vil vises for å indikere den faktiske signalstyrken du mottar. To svarte linjer innenfor raden med solide rektangler vil indikere minimum signalstyrke for akseptabel lytting. Jo sterkere signalet er, jo lengre til høyre vil rekken av solide rektangler være.

Signalinformasjon Datahastigheten som signalet blir overført gjennom.

Dag og dato Gitt av kringkasteren

1. Trykk gjentatte ganger på Info-knappen for å bla deg gjennom de ulike informasjonsalternativene.

13


Bruk av din POPcd Dynamic range control (DRC) I DAB-modus: Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver enkelt radiostasjon og kan være forskjellig for hvert program, for eksempel pop, klassisk musikk eller tale. DRC-signalet sendes parallelt med lydsignalet for hvert program, og med radioen kan du bruke dette styresignalet til å utvide eller komprimere dynamikken (forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene) av det reproduserte lydsignalet. Å endre det dynamiske området kan påvirke ’lydstyrken’ og/eller ’kvaliteten på lyden’ på programmet du hører, slik at det vil være mer egnet til dine lytteforhold og dine egne personlige lyttekrav. For eksempel i støyende omgivelser, hvor rolige lyder kan bli overbelastet, kan du sette komprimeringen til maksimalt. Dette vil gi en ’økning’ til de rolige lydene, mens du holder de sterkeste lydene på sitt opprinnelige nivå. Det finnes 3 nivåer for kompresjon: •

DRC av:

Ingen kompresjon. Dette er standardinnstillingen.

DRC lav:

Medium kompresjon.

DRC høy:

Maksimum kompresjon.

1. Trykk på Menu-knappen. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til DRC. 2. Trykk på det venstre justerbare hjulet for å velge. Den nåværende DRC-innstillingen vil ha et kryss ved siden av seg. 3. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg gjennom alternativene og trykk på det venstre roterbare hjulet for å bekrefte. 4. Trykk på Menu-knappen for å avslutte menyen.

FM-modus Kontroller at POPcd er i FM-modus. Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykk på Modeknappen gjentatte ganger til du er FM-modus (sjekk skjermen). Når POPcd er i FMmodus kan den motta Radio Data System eller ’RDS’-informasjon hvis dette blir sendt av kringkasteren. RDS-informasjon vil ofte inkludere stasjonsnavn, detaljer om programmet og det nåværende klokkeslettet. Hvis du lyttet til en FM-stasjon da du slo av POPcd, vil denne stasjonen bli automatisk valgt når du slår POPcd på igjen.

14


Bruk av din POPcd Teleskopantenne Vennligst forsikre deg om at teleskopantennen på baksiden av POPcd er helt strukket ut og justert før du prøver å lytte til en FM-stasjon. Vertikal stilling er anbefalt. Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når POPcd starter søket. Å strekke ut teleskopantennen sikrer også best mulig lydkvalitet.

Bytte til en FM-stasjon I FM-modus: 1. Trykk på Scan-knappen for å bla deg oppover på frekvensbåndet. Trykk og hold inne Scan-knappen for å bla deg deg nedover på frekvensbåndet. POPcd vil søke etter neste tilgjengelige stasjon og stoppe på den stasjonen. 2. Trykk på

eller

for å finjustere hver frekvens i 0.05MHZ-steg, hvis nødvendig.

Merk: Hvis mottaket fortsatt er dårlig, sjekk at teleskopantennen er helt strukket ut eller prøv å flytte POPcd til en annen plassering.

Endre scaninnstilling I FM-modus: 1. Trykk på Menu-knappen. ’Scaninnstilling’ vil bli vist og fremhevet. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. Du får nå to ulike alternativer å velge mellom og den nåværende innstillingen vil ha et kryss ved siden av seg. •

Sterke stasjoner Søket vil bare stoppe når er sterk signalstyrke blir mottatt, noe som også bør resultere i bedre lydkvalitet. Det er mulig at du går glipp av stasjonen du leter etter når du bruker dette alternativet.

Alle stasjoner Søket vil stoppe på hver eneste stasjon som blir mottatt, selv om signalstyrken er dårlig.

2. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla og velge mellom de to alternativene. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å bekrefte. 3. Trykk på Menu-knappen for å avslutte menyen.

15


Bruk av din POPcd Lydmodus Radioen vil automatisk bytte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på det mottatte signalet, men du kan overstyre denne funksjonen og manuelt bytte mellom ’Stereo’ og ’Mono’. Merk: Du bør velge ’Stereo’ hvis du lytter til POPcd med hodetelefoner. 1. Trykk på Menu-knappen. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til Lydinnstilling. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. 2. Du får nå to ulike muligheter. ’Tvunget mono’ og ’Stereo tillatt’. Den nåværende innstillingen har et kryss ved siden av seg. 3. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til det alternativet du ønsker og trykk på det venstre roterbare hjulet for å bekrefte. 4. Trykk på Menu-knappen for å avslutte menyen.

Lagre en forvalgt FM-stasjon POPcd kan lagre opptil 10 forvalgte FM-stasjoner i sitt minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. 1. Bytt til den FM-stasjonen du ønsker å forhåndsinnstille. 2. Trykk og hold Preset-knappen inne i ca. 2 sekunder til ’Lagre Forvalg’ vises. 3. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til den plasseringen du ønsker å lagre forvalget på (1-10). 4. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. Skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er plasseringen på forvalget (1-10). Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende FM-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye stasjonen.

Bytte til en forvalgt FM-stasjon I FM-modus: 1. Trykk på Preset-knappen. ’Hent forvalg’ vises sammen med forvalgslisten. 2. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til plasseringen/stasjonen du ønsker å lytte til (1-10). 16


Bruk av din POPcd 3. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. POPcd vil bytte til den valgte stasjonen og begynne å spille. Merk: Hvis ingen FM-stasjon er lagret på den valgte plasseringen, vil ’Forvalg Tom’ vises, før POPcd går tilbake til den forrige stasjonen du lyttet til etter et par sekunder.

FM skjerminformasjon Når du lytter til en FM-stasjon kan du endre informasjonen som dukker opp på andre linje på skjermen. Det finnes ulike typer informasjon som er sendt av kringkasteren. •

Radiotekst (RT) Dette er rullerende tekstinformasjon gitt av kringkasteren. Informasjonen kan for eksempel være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktdetaljer for radiostasjonen etc.

Programtype (PTY) Som for eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’.

Kanalnavn eller frekvens Som for eksempel BBC R4 eller 92-95MHz

Lydmodus Radioen vil automatisk bytte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på det mottatte signalet, men du kan overstyre denne funksjonen og manuelt bytte mellom ’Stereo’ og ’Mono’. Vennligst referer til ’Lydmodus’ på side 16.

Dag og dato Gitt av kringkasteren.

1. Trykk gjentatte ganger på Info-knappen for å bla deg gjennom de ulike informasjonsalternativene.

CD-modus Kontroller at POPcd er i CD-modus. Hvis du ikke allerede er i CD-modus, trykk på Mode gjentatte ganger til du er i CD-modus (sjekk skjermen). Skjermen vil vise ’Reading’, fulgt av ’No disc’, hvis CD-rommet er tomt.

17


Bruk av din POPcd Spill av en CD Merk: Det er ikke mulig å spille DVD eller data-CDer. 1. Trykk på Eject-knappen. CD-skuffen vil åpnes og ’Open’ vil vises. 2. Sett inn en lyd-CD, etiketten opp, i CD-skuffen. Pass på at CDen ligger flatt i det innfelte CD-formede området i skuffen. 3. Trykk på Eject-knappen. CD-skuffen vil lukkes. ’Reading’ vises og etter en liten forsinkelse vil ’Stop’, sammen med antallet spor og det totale antallet minutter og sekunder på CDen vises.

CD-kontroller Du kan bruke følgende kontroller på POPcd i CD-modus. •

Spill Trykk på Etter en liten forsinkelse vil det første sporet starte og spornummeret og den forløpte tiden til sporet som spilles vil også vises.

Pause Trykk på Trykk på

Neste spor: Trykk på

.

Forrige spor: Trykk på

. Den forløpte tiden til sporet som avspilles vil blinke i pause-modus. igjen for å fortsette avspillingen av sporet/CDen.

.

Spol fremover i sporet: Trykk og hold

Spol bakover i sporet: Trykk og hold

inne.

inne.

Stopp Trykk på

18


Bruk av din POPcd Programmert avspillingsmodus I programmert avspillingsmodus, kan du programmere avspillingsrekkefølgen til sporene på CDen. Du kan programmere totalt 20 spor. Merk: For å sette opp programmert avspillingsmodus må CDen være stoppet helt i CDrommet og den må ikke være på pause eller spille. I CD-modus, med CDen du ønsker å programmere i CD-rommet og stoppet: 1. Trykk på Preset-knappen for å komme inn i programmert avspillingsmodus for CD. ’Pro P01 T00’ vil vises på skjermen og de to nullene etter ’T’en vil blinke. 2. Bruk eller for å gå til sporet du ønsker å programmere til å spille først. Trykk på Preset-knappen for å bekrefte. 3. ’Pro P02 T00’ vil nå vises og du kan velge det andre sporet du ønsker å programmere. Fortsett å velge hvert spor som i Steg 2 ovenfor, opptil 20 spor. 4. Trykk på

for å spille av de programmerte sporene.

5. For å avslutte programmert avspillingsmodus, trykk på

to ganger.

Gjenta-modus 1. Et Gjenta-ikon med sifferet 1 i midten vil bli vist. Trykk kontinuerlig og slipp Repeatknappen for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for: •

Gjenta (nåværende spor)

Gjenta alle (alle sporene på CDen) Trykk på Repeat-knappen en gang til for å slå av Gjenta-modus.

Fjerne CDen 1. Trykk på Eject-knappen. CD-skuffen vil åpnes og ’Open’ vil vises. 2. Fjerne CDen fra CD-skuffen. 3. Trykk på Eject-knappen. CD-skuffen vil lukkes og ’Reading’, fulgt av ’No disc’ vil vises. Merk: Hvis du stopper eller pauser avspillingen av en CD i ca. 30 minutter, vil POPcd gå inn i Ventemodus automatisk.

19


Bruk av din POPcd Ta vare på CDene dine •

Du må IKKE ta på avspillingssiden på CDen.

Du må IKKE feste papir eller tape eller andre materialer på CDen.

Fingeravtrykk og støv på platen vil forårsake lydforringelse. Tørk platen fra midten og utover med en myk klut. Hold alltid platen ren.

Hvis støv eller merker ikke kan fjernes med en myk klut, tørk forsiktig av platen med en litt fuktig klut, før du tørker den med en myk, tørr klut.

Du må IKKE bruke løsningsmiddel, kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler eller antistatisk spray for vinyl, da det kan skade platen.

Du må IKKE lagre plater på et sted som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder.

Du må IKKE lagre plater på et sted som er utsatt for fuktighet eller støv, som for eksempel på et baderom eller nær en luftfukter.

Bluetooth-modus Kontroller at POPcd er i Bluetooth-modus (BT). Hvis du ikke allerede er i BT-modus, trykk på Mode-knappen gjentatte ganger til du er i BT-modus (sjekk skjermen). ’Frakoblet’ vil vises, mens POPcd søker etter Bluetooth-enheter.

NFC-berøringspunkt POPcd har et NFC-berøringspunkt for å aktivere rask og enkel Bluetooth-paring med en annen NFC-aktivert enhet. I Bluetooth(BT)-modus: 1. Når ’Frakoblet’ vises, berør den andre NFC-aktiverte enheten til NFC-berøringspunktet oppå POPcd. Når paringen er ferdig vil ’Tilkoblet’ vises. Merk: Bluetooth-navnet til POPcd er ’POPcd’. 2. For å koble fra en NFC Bluetooth-tilkobling, bare berør den andre NFC-aktiverte enheten til NFC-berøringspunktet igjen. Etter frakobling, vil ’frakoblet’ vises igjen.

20


Bruk av din POPcd Koble til en Bluetooth-enhet I Bluetooth(BT)-modus: 1. ’Frakoblet’ vil vises mens POPcd søker etter Bluetooth-enheter. 2. På enheten du ønsker å koble til POPcd via Bluetooth (for eksempel iPhone/iPad/ Android/annen telefon/Nettbrett/Datamaskin), slå på Bluetooth og forsikre deg om at den er ’synlig’. Merk: Hvis det er nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du prøver å koble til for å legge til eller konfigurere Bluetooth. 3. Velg å ’Legge til ny enhet’, hvis nødvendig. Merk: Noen enheter vil automatisk søke etter nye enheter og derfor vil ikke ’Legg til ny enhet’ være tilgjengelig. 4. Når funnet, vil POPcd vises som ’POPcd’. Velg enhetens navn og start paringen. 5. Når paringen er ferdig vil ’Bluetooth Connected’ vises. 6. Nå som du har paret enheten din med POPcd, vil den koble seg til den når den er innenfor rekkevidde, som er ca. 10 meter eller mindre (33 fot eller mindre), i synsfeltet. 7. Enheten din vil forbli sammenkoblet til POPcd helt til du bestemmer deg for å koble de fra hverandre eller ’fjerne paring’. Merk: Hvis enheten din fjerner paringen uten grunn, følg stegene under for å ’pare’ de sammen igjen.

Lytte til musikk/lyd med Bluetooth I Bluetooth(BT)-modus: 1. Velg og starte musikken eller lyden du ønsker å høre på på din parede Bluetoothenhet, lyden vil nå bli hørt gjennom POPcds høyttalere. Juster volumet på den sammenkoblede enheten og/eller POPcd. Merk: Hvis den sammenkoblede enheten er innenfor rekkevidde, men ikke automatisk kobler seg til, gå til Bluetooth-innstillingene på enheten din og velg ’POPcd’ for å koble de sammen igjen.

21


Bruk av din POPcd 2. Du kan bruke kontrollene på den sammenkoblede Bluetooth-enheten din, men også kontrollene foran på POPcd når du hører på musikk via Bluetooth. Tilgjengelige kontroller på din POPcd er: •

Spill/Pause Trykk for å spille/pause.

Hopp tilbake Trykk for å hoppe tilbake til forrige spor.

Hopp frem Trykk for å hoppe til neste spor.

Slett alle sammenkoblede Bluetooth-enheter Trykk og hold inne for å slette alle Bluetooth-enheter fra POPcd. ’Frakoblet’ vil vises. Se side 20 for å koble til eller ’pare’ en ny enhet til din POPcd. Merk: Hvis du ikke bruker POPcd på ca. 30 minutter eller pauser den og intet lydsignal mottas, vil den automatisk gå inn i Ventemodus.

AUX in-modus Kontroller at POPcd er i AUX in-modus. Hvis du ikke allerede er i AUX in-modus, trykk på Mode-knappen gjentatte ganger til du er i AUX in-modus (sjekk skjermen). Ved hjelp av en 3.5mm lydkabel (ikke inkl.), tillater AUX-inngangen rask og enkel tilkobling til en ekstern lydkilde. 1. Koble den ene enden av 3.5mm lydkabelen til hodetelefonutgangen (eller AUXutgangen) til din eksterne enhet, koble den andre enden til AUX-inngangen på POPcd. 2. Trykk på Play-knappen på den eksterne enheten din for å starte avspillingen av musikken gjennom POPcds høyttalere. For å nå et optimalt volumnivå, juster volumet på både den eksterne enheten din og på POPcd. Merk: Det er anbefalt at du tar ut lydkabelen fra AUX-inngangen etter du er ferdig med å lytte til den eksterne enheten din.

22


Bruk av din POPcd Bruke alarmen Stille en alarm Merk: Kontroller at POPcd har korrekt klokkeslett og dato før du stiller en alarm. 1. Trykk på Alarm-knappen 2. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til Alarm 1 eller Alarm 2. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. 3. ‘Alarm 1 (eller 2) Info’ vises, sammen med en liste med alarminnstillinger. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til det alternativet du ønsker og trykk på det roterbare hjulet for å velge. 4. Bruk det venstre roterbare hjulet for å endre hver alarminnstilling, trykk deretter på det venstre roterbare hjulet for å bekrefte. 5. Når du har ferdigstilt alarminnstillingene, trykk på Alarm-knappen for å returnere til Alarm 1- og Alarm 2-skjermen. Merk: Det går ikke å sette alarmvolumet til under nivå 4. Når alarmen starter, vil volumet gradvis bli høyere helt til det når volumnivået du har satt. 6. Trykk på Menu-knappen for å returnere til hjemskjermen for den modusen du er i (DAB/FM/CD/Bluetooth/Aux in) 7. Når en alarm har blitt stilt, vil et klokke/bjelle-ikon vises for hver separate alarm (Alarm 1 og Alarm 2). I Ventemodus vil alarmikonet og klokkeslettet for hver alarm vises. Merk: Hvis klokkeslettet ikke er stilt eller ikke har oppdatert seg fra radiosignalet, vil ’Tid ikke stilt’ vises på skjermen når du prøver å stille en alarm.

Stoppe alarmen Når alarmen starter, trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe alarmen, ’Alarm av’ vises. Alternativt kan du trykke på det venstre roterbare hjulet for å Slumre/Snooze (se Slumrefunksjonen på side 24).

23


Bruk av din POPcd Slumre Når alarmen starter kan du trykke på det venstre roterbare hjulet for å aktivere den 9 minutter lange slumrefunksjonen. Alarmikonet vil blinke og slumretiden vil starte en nedtelling fra 9 minutter til alarmen starter igjen.

Innsovningstimer Du kan sette POPcd til å automatisk gå inn i Ventemodus etter en gitt tid ved å bruke innsovningstimeren. Du kan velge mellom Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. 1. Trykk på Menu-knappen. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til Systemoppsett. Trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. 2. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg til Sleep og trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge. 3. Bruk det venstre roterbare hjulet for å bla deg gjenno de tilgjengelige alternativene Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Stopp når den innsovningstiden du vil bruke vises på skjermen og trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge og bekrefte. 4. Trykk på Menu-knappen for å avslutte Menyen. POPcd vil gå inn i Ventemodus etter minuttene du valgt har forløpt. Merk: For å avbryte innsovningstiden, følg stegene for å stille inn innsovningstiden, men stopp når du kommer til ’Sleep av’ og trykk på det venstre roterbare hjulet for å velge og bekrefte.

24


Annen informasjon Tekniske spesifikasjoner Strøm:

Inngang AC 100-240v 50/60Hz

Utgangseffekt:

2 x 10W RMS

Frekvensområde:

FM:

87,5 MHz til 108 MHz

DAB+:

Bånd III, 174 MHz til 240 MHz

Bleutooth:

Versjon 3.0 Profiler A2DPV1.2, AVRCPV1.4 Frekvensområde: 2.4-2.480GHz

Paringsnavn:

POPcd

25


Produktstøtte Feilsøking Hvis du opplever problemer med din POPcd, finnes det noen raske og enkle ting du kan gjøre som kan hjelpe deg med å løse problemet.

CDen spiller ikke: •

Sjekk at du er i CD-modus. Trykk på Mode-knappen for å endre modusen (sjekk skjermen).

Ta ut CDen og sjekk at platen ikke har merker eller riper. Skadede CDer kan ikke bli spilt i POPcd, de vil kun hakke eller ikke rotere ordentlig.

Vennligst kontroller at du bruker en original CD og ikke en kopi. Kopierte CDer vil ofte ikke avspilles.

Ingen lyd/strøm: •

Juster volumet ved hjelp av volumhjulet.

Sjekk at hovedstrømmen er på og at POPcd ikke er i Ventemodus.

Du kan ha hodetelefoner tilkoblet. Bruk enten hodetelefonene for å høre på POPcd eller ta ut hodetelefonene.

Sjekk at du prøver å bruke funksjonsknappene for den modusen du er i.

Hvis du bruker en Bluetooth-tilkoblet enhet eller en annen ekstern lydkilde via aux in, øk volumet på den eksterne enheten din og på POPcd.

Radiomottaket er dårlig: •

Strekk teleskopantennen helt ut for å få best mulig mottak og lydkvalitet.

Skann etter radiostasjoner på nytt, se side 11 og 15.

Prøv å flytte POPcd til et annet sted for å se om mottaket forbedres.

Sjekk at du ikke har annet elektrisk utstyr for nær POPcd, da dette kan forårsake forstyrrelser.

Besøk www.radio.no for informasjon om DAB+ mottaket i ditt område.

26


Produktstøtte •

Klarer ikke å koble seg til en Bluetooth-enhet: •

Sjekk at du er i Bluetooth(BT)-modus

Forsikre deg om at du er innen rekkevidde for radioens Bluetooth-funksjon, 10 meter/33 fot eller mindre.

Flytt POPcd og Bluetooth-enheten vekk fra andre Bluetooth-enheter/elektrisk utstyr.

Hvis mulig, slå av andre Bluetooth-enheter i nærheten og slå av BT-funksjonen deres.

Funksjonsknappene virker ikke: •

Sjekk at hovedstrømmen er på og at POPcd ikke er i Ventemodus.

Sjekk at du prøver å bruke funksjonsknappene for den modusen du er i.

Ta ut hovedstrømledningen og la POPcd stå i 3 minutter før du kobler POPcd til strømmen igjen.

27


Produktstøtte Avfallhåndtering •

Dette produktet skal ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall og den bør gjenvinnes. Vennligst ta den med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen eller besøk www.elretur.no

Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging.

Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men tas til egnede lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige.

Kast aldri batterier i ild eller forsøk å åpne og åpne det ytre dekselet/ beskyttelsen.

28


Garanti Produktgaranti Dette produktet er dekket av norsk reklamasjons-reglement ihht den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 2 års garanti. Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i andre land. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet. Garantien er underlagt følgende bestemmelser: •

Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer.

Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Det må utelukkende være for husholdningsformål.

Garantien gjøres ugyldig dersom produktet er videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader.

Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter.

29


Denne siden er blank med hensikt


User manual


Contents Safety information Power source . .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 34

Moisture and water .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 34

Heat sources and flames . .

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 34

Ventilation .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 34

Positioning your POPcd . .

.

.

.

. .

.

. .

. .

.

. .

. .

.

. .

. 34

General safety information .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 35

.

.

.

.

Getting to know your POPcd Power connection .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 38

Initial set-up

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 38

Change the mode .

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 38

Adjusting the volume .

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 38

Equaliser or EQ setting .

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 38

Using the Menu .

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 39

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 39

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

Using headphones .

.

. .

.

.

.

.

. .

NFC touch point .

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 39

Connect to a Bluetooth device .

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 40

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 41

.

.

Using your POPcd DAB radio mode .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

FM Radio mode .

.

.

. .

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 45

CD Mode

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 48

Bluetooth mode .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 51

Auxiliary Input mode

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 53

Using the alarm .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 53

Sleep timer .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. 54

.

.

. .

.

.

.

32


Contents Other information Technical specification .

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. 56

Product support Troubleshooting .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

. .

. .

.

. .

. .

.

. 57

Disposal .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. 59

Product guarantee .

.

. .

.

.

.

. .

.

. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. 60

.

. .

33


Safety information Power source •

Only use the power supply that came with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product.

Disconnect your POPcd from the mains power supply during thunderstorms.

Always check that you have completely switched off your POPcd System, before you change or disconnect the power supply.

Where the mains power plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

If the POPcd System will not be used for a long period of time, remove the CD and make sure that the mains power is unplugged.

Moisture and water •

Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.

Heat sources and flames •

Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

Ventilation •

Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.

The underneath and sides of this product may become warm after a long period of use. This is normal.

Positioning your POPcd It is important that you consider carefully in advance where your POPcd System will be situated and make sure that it is: •

on a flat and stable surface.

within 1.4 metres of a power socket. Please ensure that the mains power lead is not a trip hazard. 34


Safety information •

at least 1 metre away from other electrical appliances to avoid interference.

where it will be in range of the connected or ‘paired’ bluetooth device (e.g. iPod/ iPhone/iPad/Android/other phone/computer, which is about 10 metres or less (33 feet or less) in line of sight.

where there is enough height for the POPcd System telescopic radio aerial.

Never place your POPcd System directly onto antique or polished surfaces.

Caution To avoid possible hearing damage, do not listen to this POPcd System at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

General safety information •

Keep the product and all its parts out of reach of small children.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Do NOT place foreign objects into the CD compartment.

CAUTION: Never touch or look into the optical lens within the CD compartment.

In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified.

This is a CLASS-1 laser product. Use of controls or adjustments other than those specified herein, may result in hazardous laser light beam exposure. Do NOT open the cover and do NOT attempt to repair it yourself. Refer servicing to qualified personnel. This product does not contain any user serviceable parts. Unauthorised handling of the device may damage it and will void your warranty.

35


Getting to know your POPcd 2

1

7

4

3

8

9

6

5

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Tuning/Scroll/Press to Select/Press to Snooze

11. NFC touch point (Bluetooth mode)

2. Power on/off (Standby)

13. Skip back

3. Mode

14. Play/Pause

4. Scan

15. Skip forward

5. Preset

16. Aux in

6. Rotary volume control

17. Headphone socket

7. Info. (Radio station information)

18. Stop

8. Menu

19. Eject (CD mode)

9. Alarm

20. CD drawer

10. Repeat (CD mode)

21. Backlit colour display

12. Speakers

36


Getting to know your POPcd 1. Power on/Standby 1

11

2. CD mode

2 3 4 5 6

12 13 14 15 16 17

3. DAB mode

18 19

8. Volume down

7

4. Aux mode 5. Scan (DAB/FM mode) 6. Menu 7. Skip back

9. Keypad

20 21

8

10. Repeat 11. Eject (CD mode) 12. Bluetooth mode

9

13. FM mode 14. Mute sound

10

15. Preset

22

16. Info (DAB/FM mode) 17. Play/Pause 18. Skip forward 19. Select

2 x 1.5V AAA batteries (LR-03) (not supplied)

20. Stop 21. Volume up 22. Clock set

37


Getting to know your POPcd Power connection 1. Fully extend the telescopic radio aerial on the back of the POPcd to receive the best possible radio reception and sound quality. 2. Plug the mains power plug into the mains power wall socket and switch on. Welcome to Digital Radio will be displayed and then your POPcd will go to Standby mode.

Initial set-up Press and release the Power button on the top of your POPcd System. The first time you switch on your POPcd or if the station list is empty, your POPcd will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. When the scan is complete your POPcd will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default.

Change the mode Press and release the Mode button to change between DAB radio, FM radio,CD, Bluetooth and Aux in modes. Please check the display, which will confirm the mode.

Adjusting the volume Turn the rotary volume control clockwise to increase the volume and anti-clockwise to decrease the volume. Check the display, which will confirm the volume setting.

Equaliser or EQ setting You can change the sound of your POPcd using the EQ setting. 1. Press and release the Menu button. Use the left hand rotary control to scroll to System Settings and press to Select. 2. Use the left hand rotary control to scroll to Equaliser and press to Select. The EQ options will be displayed. 3. Use the left hand rotary control to scroll up and down the options available.

38


Getting to know your POPcd 4. When the EQ option you would like is highlighted, press the left hand rotary control on the POPcd to Select. 5. Press and release the Menu button to exit from the Menu.

Using the Menu You can change the System settings, such as the Backlight brightness and timeout, manually set the time and date, change the time format and display language for your POPcd within the Menu, under System settings. 1. Press and release the Menu button. Use the left hand rotary control to scroll to System Settings and press to Select. 2. You can now use the left hand rotary control to scroll and push to select to change the System Settings on your POPcd. 3. Press and release the Menu button to exit from the Menu.

Using headphones You can connect headphones with a 3.5mm plug (not included) to the socket on the front of the POPcd. When you have headphones connected the POPcd speakers are switched off and all sound is via the headphones. Note: Always keep the volume within reasonable limits.

NFC touch point Your POPcd has an NFC touch point to enable quick and easy Bluetooth pairing with other NFC enabled devices. In Bluetooth (BT) Mode: 1. When ‘Disconnected’ is displayed, just touch your other NFC enabled device to the NFC touch point logo on the top of your POPcd. When pairing is complete ‘Connected’ will be displayed. Note: The Bluetooth name of your POPcd is ‘POPcd’.

39


Getting to know your POPcd 2. To disconnect an NFC bluetooth connection, just touch your other NFC enabled device to the NFC touch point logo again. After disconnection, ‘Disconnected’ will be displayed again.

Connect to a Bluetooth device Check that your POPcd is in Bluetooth (BT) mode. If you are not already in BT mode, press and release the Mode button until you are in BT mode (check the display). ‘Disconnected’ will be displayed, whilst your product searches for Bluetooth devices. In Bluetooth (BT) Mode: 1. ‘Disconnected’ will be displayed whilst your product searches for Bluetooth devices. 2. On the device that you would like to connect to your POPcd via Bluetooth (e.g. iPhone/iPad/Android/other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth. 3. Select to ‘Add new device’, if necessary. Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your POPcd will be displayed as ‘POPcd’. Select the device name to begin pairing. 5. When pairing is complete ‘Bluetooth Connected’ will be displayed. 6. Now that you have paired your device with the POPcd, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight. 7. Your device will remain paired with the POPcd unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it.

40


Using your POPcd DAB radio mode Check that your POPcd is in DAB radio mode. If you are not already in DAB mode, briefly press and release the Mode button on the top of the POPcd, until you are in DAB mode (check the display). The first time you use the Radio or if the station list is empty, your POPcd will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. When the scan is complete your POPcd will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default.

Telescopic radio aerial Please make sure that the telescopic aerial on the back of the POPcd is fully extended and adjusted before you attempt to tune to a DAB radio station (a vertical position is recommended). This will ensure that the maximum signal strength is available when the POPcd begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Changing DAB stations In DAB mode: 1. Use the left hand rotary control to scroll through the available stations in the station list. 2. When the station that you would like to listen to is displayed press the left hand rotary control to Select. There will be a short delay whilst your POPcd tunes to your selected station.

Scanning for DAB stations With DAB radio, additional stations and services regularly become available so it’s a good idea to carry out a manual scan every now and then to make sure that you have the most up to date station listing stored within the memory of your POPcd. If you have moved your POPcd to another location, e.g.: if you go on holiday, then it’s also a good idea to carry out a manual scan.

41


Using your POPcd In DAB mode: 1. Press and release the Scan button on the POPcd to begin a search for stations. The display will change to ‘Scanning...’. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

Prune DAB stations You can remove the DAB stations in the station list that cannot be received in your area. These are listed with a ‘?’ prefix. 1. Press and release the Menu button. Use the left hand rotary control to scroll to Prune Invalid. Press the left hand rotary control on the POPcd to Select. 2. ‘Proceed to prune the invalid stations Yes No’ is displayed. Use the left hand rotary control to move to ‘Yes’. Press the left hand rotary control to Select and prune the invalid stations from the station list. Stations with a ‘?’ prefix will now no longer be displayed. 3. Press and release the Menu button to exit from the Menu.

Storing a DAB station preset Your POPcd can store up to 10 DAB radio stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. 1. Tune the POPcd to the DAB radio station that you wish to preset. 2. Press and hold the Preset button for approximately 2 seconds until ‘Save to Preset’ is displayed. 3. Use the left hand rotary control to scroll to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press the left hand rotary control to Select. The display will confirm ‘Preset X saved’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing DAB station stored under a preset, it will be over written when you store the new station.

42


Using your POPcd Tune to a DAB station preset In DAB mode: 1. Press and release the Preset button. ‘Preset Recall’ is displayed together with the preset list. 2. Use the left hand rotary control to scroll to the Preset location and station that you would like to listen to (1-10). 3. Press the left hand rotary control to Select. The POPcd will instantly tune to that station and begin to play. Note: If no DAB station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed, then the POPcd will revert to the previously selected radio station after a few seconds.

DAB display information When listening to a DAB station you can change the information that will appear on the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster. •

Dynamic Label Segment (DLS) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc.

Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’

Multiplex Name Displays the broadcasting area and collection of radio stations on this frequency e.g.: BBC National DAB, Digital 1 Network.

Channel and Frequency e.g.: 12B 225.648 MHz

Signal Strength A row of solid rectangles will be displayed to indicate the actual signal strength that you are receiving. Two black lines within the row of solid rectangles will indicate the minimum signal strength for acceptable listening. The stronger the signal, the further to the right the row of solid rectangles will be.

43


Using your POPcd •

Signal information The data rate at which the signal is being transmitted.

Day and date - supplied by the broadcaster.

1. Repeatedly press and release the Info. button to cycle through the different information options.

Dynamic range control (DRC) In DAB mode: The dynamic range for each radio programme is set by the broadcaster for each radio station and may be different for the types of programme broadcast, such as pop or classical music or a chat show. The dynamic range control signal is transmitted in parallel with the audio signal for each programme and with your radio you can use this control signal to expand or compress the dynamic range (the difference between the loudest and quietest sounds) of the reproduced audio signal. Changing the dynamic range can affect the ‘loudness’ and/or ‘quality of sound’ of the programme that you hear so that it will be more suited to your listening conditions and your own personal listening requirements. e.g. in a noisy environment, where quiet sounds might be swamped, setting the compression to maximum will ‘boost’ the quiet sounds, whilst keeping the loudest sounds at their original level. There are 3 levels of compression: •

DRC off:

No compression. This is the default setting.

DRC low:

Medium compression.

DRC high:

Maximum compression.

1. Press and release the Menu button. Use the left hand rotary control to scroll to DRC. 2. Press the left hand rotary control to Select. The current DRC setting will have a tick next to it. 3. Use the left hand rotary control to move through the options and press the left hand rotary control to confirm. 4. Press and release the Menu button to exit from the Menu

44


Using your POPcd FM Radio mode Check that your POPcd is in FM radio mode. If you are not already in FM mode, briefly press and release the Mode button until you are in FM mode (check the display). When your POPcd is in FM mode it can receive Radio Data System or ‘RDS’ information if this is being transmitted by the broadcaster. RDS information will often include the station name, detail about the programme and the current time. If you were listening to an FM station when you switched the POPcd off then this station will be automatically selected when you switch the POPcd back on.

Telescopic radio aerial Please make sure that the telescopic aerial on the back of the POPcd is fully extended and adjusted before you attempt to tune to an FM radio station (a vertical position is recommended). This will ensure that the maximum signal strength is available when the POPcd begins to scan. Extending the aerial also ensures the best possible sound quality.

Tuning to an FM station In FM mode: 1. Press and release the Scan button to scan up the frequency band. Press and hold the Scan button to scan down the frequency band. Your POPcd will search for the next available station and then stop on that station. 2. Press and release the steps, if necessary.

and

buttons to fine tune each frequency in 0.05MHz

Note: If reception is still poor check that the telescopic aerial is fully extended or try moving the POPcd to another location.

Changing the scan setting In FM mode: 1. Press and release the Menu button. Scan setting will be displayed and highlighted. Press the left hand rotary control to Select. There are now two different options to choose from and the current setting will have a tick next to it.

45


Using your POPcd •

Strong stations The scan will only stop when a strong signal strength is received which should also result in a better audio quality. It is possible that the station you are scanning for may be missed using this option.

All stations The scan will stop for every station it receives, even if the signal strength is poor.

2. Use the left hand rotary control to move to and choose from the two options available. Press the left hand rotary control to confirm. 3. Press and release the Menu button to exit from the Menu.

Audio mode The radio will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received but you can override this function and manually switch between ‘Stereo’ and ‘Mono’. Note: You may wish to select ‘Stereo’ if you are listening to your POPcd using headphones. 1. Press and release the Menu button. Use the left hand rotary control to scroll to Audio setting. Press the left hand rotary control to Select. There are now two different options of ‘Forced mono’ and ‘Stereo allowed’ and the current setting will have a tick next to it. 2. Use the left hand rotary control to move to and choose from the two options available. Press the left hand rotary control to confirm. 3. Press and release the Menu button to exit from the Menu.

Storing an FM station preset Your POPcd can store up to 10 FM radio stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. 1. Tune the POPcd to the FM radio station that you wish to preset. 2. Press and hold the Preset button for approximately 2 seconds until ‘Save to Preset’ is displayed.

46


Using your POPcd 3. Use the left hand rotary control to scroll to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press the left hand rotary control to Select. The display will confirm ‘Preset X saved’, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing FM station stored under a preset, it will be over written when you store the new station.

Tune to an FM station preset In FM mode: 1. Press and release the Preset button. ‘Preset Recall’ is displayed together with the preset list. 2. Use the left hand rotary control to scroll to the Preset location and station that you would like to listen to (1-10). 3. Press the left hand rotary control to Select. The POPcd will tune to that station and begin to play. Note: If no FM station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed, then the POPcd will revert to the previously selected radio station after a few seconds.

FM display information When listening to an FM station you can change the information that will appear on the second line of the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster. •

Radiotext (RT) This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc.

Program Type (PTY) Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’

Station name or frequency Such as BBC R4 or 92-95MHz 47


Using your POPcd •

Audio mode The radio will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received but you can override this function and manually switch between ‘Stereo’ and ‘Mono’. Please refer to ‘Audio Mode’ on page 46.

Day and date Supplied by the broadcaster.

1. Repeatedly press and release the Info. button to cycle through the different information options.

CD Mode Check that your POPcd is in CD mode. If you are not already in CD mode, briefly press and release the Mode button until you are in CD mode (check the display). The display will show ‘Reading’, followed by ‘No disc’, if the CD compartment is empty.

Play a CD Note: It is not possible to play DVD or computer CDs. 1. Press and release the Eject button. The CD drawer will open and ‘Open’ will be displayed. 2. Place an audio CD, label side up, onto the CD tray. Please ensure that the CD is laying flat within the recessed CD shaped area on the tray. 3. Press and release the Eject button. The CD drawer will close. ‘Reading’ will be displayed and after a short delay, ’Stop’ together with the number of tracks and total number of minutes and seconds on the CD.

CD controls You can use the following controls on your POPcd in CD mode. •

Play Press and release the button. After a short delay the first track will begin to play and the track number and the elapsed time of the track will be displayed.

48


Using your POPcd •

Pause Press and release the button. The elapsed time of the track will flash in pause mode. Press and release the button again to continue to play the track/CD.

Next track: Press and release the

button.

Previous track: Press and release the

Fast forward within a track: Press and hold the

button.

Fast backward within a track: Press and hold the

button.

button.

Stop Press and release the

button

Programmed play mode In programmed play mode, you can program the play order of the tracks on your CD. You can program up to 20 tracks in total. Note: To set up programmed play mode, the CD must be stopped in the CD compartment and must not be paused or playing. In CD mode, with the CD you wish to programme in the CD compartment and stopped: 1. Press and release the Preset button to enter CD programmed play mode. ‘Pro P01 T00’ will be displayed and the two zeros after the ‘T’ will flash. 2. Use the or buttons to go to the track number that you would like to program to play first. Press and release the Preset button to confirm. 3. ‘Pro P02 T00’ will now be displayed and you can select the second track that you would like to programme. Continue to select each track as in Step 2 above, up to a total of 20 tracks. 4. Press and release the

button to play the programmed tracks.

5. To exit programmed play mode, press and release the 49

button twice.


Using your POPcd Repeat mode 1. Press and release the Repeat button. A repeat icon with a digit 1 in the middle will be displayed. Continuously press and release the Repeat button to cycle through the available options of : •

Repeat (current track)

Repeat all (all the tracks on the CD) Press and release the Repeat button one more time to turn off Repeat mode.

Remove the CD 1. Press and release the Eject button. The CD drawer will open and ‘Open’ will be displayed. 2. Remove the CD from the CD tray. 3. Press and release the Eject button. The CD drawer will close and ‘Reading’, followed by ‘No disc’ will be displayed. Note: If you stop or pause playing a CD for approximately 30 minutes, your POPcd will go to Standby mode automatically.

Caring for compact discs •

Do NOT touch the playback side of the CD.

Do NOT attach paper or tape or any other material to the disc.

Fingerprints and dust on the disc will cause sound deterioration. Wipe the disc from the centre outwards with a soft cloth. Always keep the disc clean.

If dust or marks cannot be removed with a soft cloth, wipe the disc lightly with a slightly damp soft cloth and then wipe with a soft dry cloth.

Do NOT use any type of solvent, commercially available cleaners or antistatic spray for vinyl as it may damage the disc.

Do NOT store discs in a place subject to direct sunlight or near a heat source.

Do NOT store discs in a place subject to moisture or dust, such as a bathroom or near a humidifier.

50


Using your POPcd Bluetooth mode Check that your POPcd is in Bluetooth (BT) mode. If you are not already in BT mode, press and release the Mode button until you are in BT mode (check the display). ‘Disconnected’ will be displayed, whilst your product searches for Bluetooth devices.

NFC touch point Your POPcd has an NFC touch point to enable quick and easy Bluetooth pairing with other NFC enabled devices. In Bluetooth (BT) Mode: 1. When ‘Disconnected’ is displayed, just touch your other NFC enabled device to the NFC touch point logo on the top of your POPcd. When pairing is complete ‘Connected’ will be displayed. Note: The Bluetooth name of your POPcd is ‘POPcd’. 2. To disconnect an NFC bluetooth connection, just touch your other NFC enabled device to the NFC touch point logo again. After disconnection, ‘Disconnected’ will be displayed again.

Connect to a Bluetooth device In Bluetooth (BT) Mode: 1. ‘Disconnected’ will be displayed whilst your product searches for Bluetooth devices. 2. On the device that you would like to connect to your POPcd via Bluetooth (e.g. iPhone/iPad/Android/other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth. 3. Select to ‘Add new device’, if necessary. Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your POPcd will be displayed as ‘POPcd’. Select the device name to begin pairing. 51


Using your POPcd 5. When pairing is complete ‘Bluetooth Connected’ will be displayed. 6. Now that you have paired your device with the POPcd, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight. 7. Your device will remain paired with the POPcd unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it. Note: If your device should be come unpaired for any reason, follow the steps above to ‘pair’ it again.

Listening to Music/Audio using Bluetooth In Bluetooth (BT) Mode: 1. Select and start the music or audio that you wish to listen to on your paired Bluetooth device, it will now be heard through the POPcd speakers. Adjust the volume on the connected device and/or your POPcd. Note: If your previously paired device is within range but does not automatically connect, go to the Bluetooth connectivity settings on your device and select ‘POPcd’ to reconnect. 2. You can use the controls on your paired Bluetooth device as well as those on the front of the POPcd when listening to music via Bluetooth. Controls available on your POPcd are: •

Play/Pause Press and release to play/pause.

Skip back Press and release to skip back to the previous track.

Skip forward Press and release to skip forward to the next track.

Delete all paired Bluetooth device records Press and hold the button to delete all the Bluetooth device records from your POPcd. Disconnected will be displayed. See page 51 to connect or ‘pair’ a new device with your POPcd. 52


Using your POPcd Note: If you do not use or pause your POPcd for approximately 30 minutes and no audio signal is received, it will automatically go to Standby mode.

Auxiliary Input mode Check that your POPcd is in Auxiliary input mode. If you are not already in Auxiliary input mode, briefly press and release the Mode button until you are in Auxiliary input mode (check the display). Using a 3.5mm audio input connection cable (not included), Auxiliary input allows for a quick and easy connection to an external sound source. 1. Connect one end of the 3.5mm audio connection cable to the headphone (or auxiliary out) socket of your secondary device, connect the other end to the Aux in socket on the front of your POPcd. 2. Press the Play button on your external device to start playback through the POPcd speakers. To gain optimal volume levels, adjust the output volume level on both the secondary device and on the POPcd. Note: It is recommended that you unplug the Audio cable from the Line in socket after you have finished listening to your external device.

Using the alarm Setting an alarm Note: Check that the POPcd has the correct time and date before you set an alarm. 1. Press and release the Alarm button. 2. Use the left hand rotary control to scroll to Alarm 1 or Alarm 2. Press the left hand rotary control to Select. 3. ‘Alarm 1 (or 2) Info’ is displayed, together with a list of Alarm setting options. Use the left hand rotary control to scroll to each Alarm option, press the left hand rotary control to Select.

53


Using your POPcd 4. Use the left hand rotary control to change each Alarm setting option, then press the left hand rotary control to Confirm. 5. When you have completed your Alarm settings, just press and release the Alarm button to return to the Alarm 1 and Alarm 2 display. Note: You will not be able to set the alarm volume for less than volume level 4. When the alarm sounds, the volume will get progressively louder until it reaches the volume level that you have set. 6. Press and release the Menu button to return to the display for the Mode that you are in (DAB radio/FM Radio/CD/Bluetooth/Aux in). 7. When an alarm has been set, an alarm icon will be displayed for each separate alarm (Alarm 1 and Alarm 2). In standby mode, the alarm icon and the time set for each alarm will be displayed. Note: If the time is not set or has failed to update from the radio signal, ‘Time is not set’ will be displayed when you try to set the alarm.

Stop the Alarm When the alarm sounds, press and release any button to stop the alarm, ‘Alarm off’ is displayed. Alternatively, you can press and release the left hand rotary control to Snooze (see Snooze function on page 54).

Snooze When the alarm sounds you can press and release the left hand rotary control to activate the 9 minute snooze function. The alarm icon will flash and the snooze time will countdown from 9 minutes, until the alarm sounds again.

Sleep timer You can set your POPcd to switch to Standby Mode automatically using the sleep timer. You can choose from Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. 1. Press and release the Menu button. Use the left hand rotary control to scroll to System settings. Press the left hand rotary control to Select.

54


Using your POPcd 2. Use the left hand rotary control to scroll to Sleep and press the left hand rotary control to Select. 3. Use the left hand rotary control to scroll through the available options of Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. Stop when the sleep time you would like is displayed and press the left hand rotary control to Select and Confirm. 4. Press and release the Menu button to exit from the Menu. The POPcd will go to Standby Mode after the minutes you have set have elapsed. Note: To cancel the sleep time, follow the steps to set the sleep time but stop when ‘Sleep off’ is displayed and press the left hand rotary control to Select and Confirm.

55


Other information Technical specification Power:

Input AC 100-240V 50/60Hz

Output:

2 x 10W RMS

Frequency range:

FM:

87.5 MHz to 108 MHz

DAB:

Band III, 174 MHz to 240 MHz

Bluetooth:

Version 3.0 Profiles A2DPV1.2, AVRCPV1.4 Frequency range: 2.4GHz-2.480GHz

Pairing name:

POPcd

56


Product support Troubleshooting If you are experiencing problems with your POPcd, there are some quick and easy checks that you can do, which may help to solve the problem.

CD Does not play: •

Check that you are in CD mode. Press and release the Mode button to change the mode (check the display).

Take out the CD and check that it is not marked or scratched. Damaged CDs cannot be played in the POPcd or may skip or not rotate correctly.

Please check that you are using an original audio CD and not a copy. Often copied CDs will not play.

No sound/power: •

Adjust the volume using the rotary control.

Check that the mains power wall socket is switched on and that the POPcd is not in Standby mode.

You may have headphones connected. Either use the headphones to listen to your POPcd or unplug the headphones.

Check that you are trying to use the function buttons for the mode that you are in.

If you are using a Bluetooth connected device or an external sound source via Aux in. Increase the volume on the secondary device and on the POPcd.

Radio reception is poor: •

Fully extend the Telescopic aerial to get the best reception and sound quality.

Retune the radio station/s, see pages 41 & 45.

Try moving your POPcd to another location to see if reception improves.

Check that you do not have other electrical equipment too close to your POPcd, causing interference.

Visit www.radio.no for information about DAB reception in your area.

57


Product support •

Unable to pair with a Bluetooth device: •

Check that you are In Bluetooth (BT) Mode.

Ensure that you are within range of the radio for Bluetooth functionality, 10 metres or less (33 feet or less).

Move the POPcd and Bluetooth device away from other Bluetooth devices/ electrical equipment.

If possible, turn off other nearby Bluetooth devices or disable their Bluetooth functionality.

The function buttons do not respond: •

Check that mains power wall socket is switched on and that the POPcd is not in Standby mode.

Check that you are trying to use the function buttons for the mode that you are in.

Unplug the mains power. Leave the POPcd for 3 minutes and then reconnect the power.

58


Product support Disposal •

This product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.eiretur.no.

Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek immediate medical help if swallowed.

Batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available.

Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing

59


Guarantee Product guarantee In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. In Norway, this product has a 5 year warranty. These regulations apply only in Norway, different rules apply in your country. Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit. The guarantee is subject to the following provisions: •

The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items.

The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual.

It must be solely for domestic purpose.

The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair.

Specifications are subject to change without notice.

The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights.

60


This page is intentionally blank


This page is intentionally blank


This page is intentionally blank