__MAIN_TEXT__

Page 1

Bruksanvisning

Norsk


Innhold

Innhold

Sikkerhetsinformasjon

FM radiomodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Strømkilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Bytte til en FM-stasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Fuktighet og vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Endre Scanninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Varmekilder og flammer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Lydmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ventilasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Plassering av POP@worksite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Bytt til en forvalgt FM-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

. 5

FM skjerminformasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Generell sikkerhetsinformasjon.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bluetooth-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Bli kjent med din POP@worksite

Lytte til musikk/lyd ved hjelp av Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Koble til det oppladbare batteriet (valgfritt). . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Strømtilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Førstegangsoppsett.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 9

Justering av volumet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Equaliser (EQ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Klokkeslett og dato .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

Endre modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koble til en Bluetooth-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Lading med USB.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.12

AUX-inngang .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

.

Bruk av din POP@worksite Radioantenne .

Stille alarmen .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

Stoppe alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Slumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Slå av alarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Innsovningstimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Avbryt innsovningstimeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skjermspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Programvareversjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nullstill til fabrikkoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Annen informasjon

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

DAB radiomodus.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Tekniske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Søke etter DAB-stasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Produktstøtte

Renske DAB-stasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon.

14

Avfallhåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Bytt til en forvalgt DAB-stasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DAB skjerminformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Dynamic range control (DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2

3


Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Strømkilde

Ventilasjon

• Bruk kun strømforsyningen som fulgte med produktet. Hvis du bruker en uautorisert strømforsyning vil det ugyldiggjøre garantien og det kan ugjenkallelig skade produktet. • Koble radioen fra strømnettet under tordenvær.

Ikke blokker eller tildekk spor, hull eller åpninger på produktet ved å plassere radioen på myke møbler som tepper eller senger, da disse åpningene er gitt for funksjonalitet og/eller ventilasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

• Sjekk alltid at du har slått radioen helt av, før du endrer eller kobler fra strømforsyningen.

Plassering av POP@worksite

• Der hvor strømuttaket eller apparatets koblingsledning brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.

Det er viktig at du tenker nøye gjennom på forhånd hvor radioen vil bli plassert, og sørg for at det er:

• Hvis radioen ikke skal brukes over en lengre periode, må du kontrollere at strømmen er koblet fra, og at det oppladbare batteriet er koblet fra i batterirommet.

• på en flat og stabil overflate.

• Bruk kun det medfølgende oppladbare batteriet.

• maksimum 1,4 meter fra en stikkontakt (hvis du skal bruke strømnettet). Vennligst forsikre deg om at ledningen ikke er en snublefare.

• Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen.

• minst 1 meter unna andre elektriske apparater for å unngå forstyrrelser.

• Batterier er farlige ved svelging, hold de langt unna små barn.

• der den vil være innenfor rekkevidden til den tilkoblede eller “sammenkoblede” Bluetooth-enheten (f.eks. iPod/iPhone/iPad /Androidtelefon/annen telefon/ datamaskin), som er ca. 10 meter eller mindre (33 fot eller mindre) i synsfeltet.

• Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CEgodkjente og sertifiserte. FORSIKTIG: Fare for eksplosjon hvis det oppladbare batteriet ikke settes inn riktig. Dette er ikke en del brukeren kan reparere selv.

• Der det er nok høyde for å få strukket radioantennen helt ut. • Aldri plasser radioen direkte på en antikk eller polert overflate.

Forsiktig

Fuktighet og vann Dette produktet er designet og testet for å møte IPX54-standard. Det er trygt å bruke den i lett regnvær, der det er sannsynlig at den får litt regnsprut. Den har ikke blitt designet for å være fullt nedsenket i vann da dette vil føre til permanent skade på produktets kretser. Ikke la radioen stå i lave temperaturer, da fuktighet kan dannes inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

Varmekilder og flammer Ikke la radioen stå i høye temperaturer, da elektroniske enheter og plastdeler kan deformeres i varmen.

For å unngå mulige hørselsskader, må du ikke lytte til denne radioen med høyt volumnivå over lengre perioder. Volumet skal alltid være innenfor rimelighetens grenser.

Generell sikkerhetsinformasjon • Hold produktet og alle dets deler utilgjengelig for små barn. • Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. • Du må ikke prøve og åpne produktet. Dette produktet inneholder ingen deler som brukeren kan bytte/reparere selv. Uautorisert håndtering av enheten kan skade den og vil gjøre garantien ugyldig.

4

5


Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med din POP@worksite

• Ikke bruk radioen nær medisinsk akutt- og intensivutstyr eller i tordenvær. • Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging.

1

2

3

4

5

6

7

13

14

12

8

9

10

11

15

16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6

17 10. Stasjonssøk/Hopp forover/ Menynavigasjon 11. Alarm 12. Bakgrunnsbelyst skjerm 13. USB-port 5v 1A (under lokket) 14. AUX-inngang (under lokket) 15. Radioantenne 16. Hovedstrøminngang (under lokket) 17. Rom til det oppladbare batteriet

Strøm på/av/ventemodus Equaliser (EQ) Modus (DAB/FM/Bluetooth/AUX in) Volum -/+ Stasjonssøk/Hopp tilbake/ Menynavigasjon Spill/Pause/Velg Radioforvalg Innsovning/Slumre Meny/Info 7


Bli kjent med din POP@worksite Koble til det oppladbare batteriet (valgfritt) 1. Før du kobler til det oppladbare batteriet, forsikre deg om at hovedstrømmen til radioen har blitt slått av og at adapteren er tatt ut av stikkontakten. Fjerne strømkabelen fra strømkontakten (under gummidekselet) bak på radioen.

Bli kjent med din POP@worksite Merk: Det oppladbare batteriet vil kun lade når radioen står i Ventemodus. Det vil ta ca. 12 timer å lade batteriet første gang. Du kan bruke radioen når den er tilkoblet hovedstrømmen, men når radioen er på, vil ikke det oppladbare batteriet lade.

2. Bak på radioen, skru den store gule skruen på baksiden av batterirommet mot klokken for å løsne og åpne batteridekselet. Du vil nå kunne se det oppladbare batteriet i batterirommet.

Førstegangsoppsett

3. Du vil også se batteritilkoblingskabler, en med en plugg og en med en stikkontakt. Koble kabelpluggen til stikkontakten.

2. Trykk på knappen oppå radioen. Radioen din vil slå seg på og begynne et automatisk søk etter DAB+-stasjoner. En fremdriftslinje vil vise søkets fremdrift og antallet stasjoner funnet under søket vil også vises.

1. Vennligst flytt radioantennen på baksiden av radioen til vertikal stilling. Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne etter stasjoner.

3. Når skanningen er fullført vil radioen velge den første tilgjengelige stasjonen å begynne og spille. Stasjonene er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard. Merk: Radiostasjonslisten er lagret i minnet, slik at neste gang du slår på radioen, vil stasjonssøket ikke finne sted. Det er mulig å søke manuelt etter stasjoner. 4. Trykk på eller stasjonslisten.

for å bla deg gjennom de tilgjengelige stasjonene på

5. Når stasjonen du har lyst til å lytte til vises på skjermen, trykk på for å velge. Det vil være en kort pause/forsinkelse mens radioen bytter til din valgte stasjon. 4. Lukk dekselet til batterirommet, og pass på at du ikke klemmer batterikabelen mellom dekselet og radioen. Vri den store gule skruen med klokken for å lukke batteridekselet godt mot gummipakningen.

Justering av volumet Trykk på ‘+’ på VOLUM-knappen for å øke volumet. Trykk og hold ‘+’ på VOLUM-knappen for å gradvis øke volumet.

Strømtilkobling

Trykk på ‘-’ på VOLUM-knappen for å redusere volumet.

1. Koble strømledningen inn i strømkontakten, under gummidekselet på baksiden av radioen,

Trykk og hold ‘-’ på VOLUM-knappen for å gradvis redusere volumet. Skjermen vil bekrefte voluminnstillingen din.

2. Koble strømadapteren inn i stikkontakten i veggen og slå på. Enhetens skjerm lyser, og ‘Velkommen til digital radio’ vises, etterfulgt av ”Lader” (hvis batteriet er tilkoblet). Radioen vil nå være i Ventemodus.

8

9


Bli kjent med din POP@worksite

Bli kjent med din POP@worksite

Equaliser (EQ) Du kan endre lyden på radioen ved å bruke EQ-innstillingen. Det er 6 tilgjengelige innstillinger; Rock, Tale, Normal, Klassisk, Jazz og Pop, samt ”Min mikser”, hvor du kan endre og lagre bass og diskant på radioen til ditt personlige ønske.

Du kan nå bruke eller for å bla og for å velge, slik du gjorde da du stilte klokkeslett og dato, for å endre innstillingene for: 12/24 timers format på klokken på skjermen. Datoformat, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DDÅÅÅÅ og til å automatisk oppdatere klokkeslettet etter DAB-signalet, FM-signal, DABeller FM-signal eller Ingen oppdatering.

1. Trykk på EQ-knappen på toppen av radioen og bruk eller for å bla deg gjennom de tilgjengelige alternativene. Den nåværende innstillingen vil ha en ”*” øverst til høyre på skjermen.

7. Trykk gjentatte ganger på MENU-knappen til du returnerer til stasjonsskjermen.

2. Trykk på

Endre modus

for å bekrefte.

3. For å endre innstillingene på ”Min mikser”, trykk på , og bruk deretter eller sammen med for å velge, endre og bekrefte bass- og diskantinnstillinger.

Trykk på MODE-knappen for å bytte mellom modusene DAB, FM, Bluetooth og AUX in. Vennligst sjekk skjermen for å bekrefte modusen.

Klokkeslett og dato

Koble til en Bluetooth-enhet

Første gang du lytter til DAB-radioen din, vil klokkeslett og dato bli automatisk synkronisert til 24-timersmodus; som er i tråd med sommertid, så det er ikke nødvendig å stille inn dato og klokkeslett manuelt.

Sjekk at radioen din er i Bluetooth-modus. Hvis du ikke allerede er i Bluetooth-modus, trykk på MODE-knappen til du er i Bluetooth-modus (sjekk skjermen). ’Søker...’ vises på skjermen.

Hvis du ønsker å angi klokkeslett og dato manuelt, slår du på radioen og følger trinnene nedenfor:

I Bluetooth-modus:

1. Trykk og hold MENU-knappen inne til <Full scanning> vises på skjermen.

2. Slå på Bluetooth-tilkoblingen på enheten du vil koble til POP@worksite (f.eks. iPhone/ iPad/Android/annen telefon/Nettbrett/datamaskin) og forsikre deg om at den er ’tilgjengelig’.

2. Bruk

for å bla deg til <System>. Trykk på

3. <Tid> vises. Trykk og slipp

.

. <Still inn klokkeslett/dato> vises. Trykk på

4. Still inn klokkeslett vises og timetallene vil blinke. Bruk korrekt time. Trykk på . 5. Minuttene vil nå blinke. Bruk på .

eller

eller

.

for å bla deg til

for å bla deg til de korrekte minuttene. Trykk

6. Still inn dato vises og dagen vil blinke. Bruk eller -knappen, sammen med -knappen, for å velge og bekrefte dagen, måneden og året, med samme fremgangsmåte som da du stilte klokkeslett. Når du bekrefter den korrekte datoen, vil ‘Tid Lagret’ vises og skjermen vil returnere til <Still inn klokkeslett/dato>

1. ’Søker...’ vises på skjermen.

Merk: Hvis nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du vil koble til POP@ worksite om hvordan du slår på Bluetooth. 3. Velg ’Legg til ny enhet’, hvis nødvendig. Merk: Noen produkter vil automatisk søke etter nye enheter. Derfor vil ’Legg til ny enhet’ ikke være tilgjengelig. 4. Når den er funnet, vil radioen din vises som ’POP@worksite’. Velg enhetens navn for å begynne sammenkoblingen. 5. Når sammenkoblingen er ferdig, vil ’Tilkoblet’ vises på skjermen og en kort tone vil spilles.

10

11


Bli kjent med din POP@worksite

Bruk av din POP@worksite

6. Når du har sammenkoblet enheten din med radioen, vil de kobles sammen hver gang de er innenfor rekkevidde i synsfeltet (ca. 10 meter/33 fot eller mindre).

Radioantenne

7. Enheten din vil være sammenkoblet med radioen helt til du eventuelt kobler fra eller opphever sammenkoblingen. Merk: Du kan trykke og holde inne og søke etter nye enheter.

i 3 sekunder for å oppheve sammenkoblingen

Før du bruker radioen, juster radioantennen på baksiden av radioen til vertikal stilling, dette vil sørge for at maksimum signalstyrke er tilgjengelig.

DAB radiomodus Kontroller at radioen er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykk på MODE-knappen til du er i DAB-modus (sjekk skjermen).

Lading med USB Øverst på radioen, under USB-gummilokket, vil du finne en USB-port som kan bli brukt til å lade dine USB-enheter, f.eks. smarttelefoner. Med radioen din koblet til hovedstrømmen og i ventemodus, bruk en USB-kabel (ikke inkl.) for å koble til enheten du ønsker å lade. Sjekk enhetens skjerm. Merk: Radioen din må være koblet til hovedstrømmen og i Ventemodus for å kunne lade enheter via USB-ladeporten.

Første gang du bruker radioen eller hvis stasjonslisten er tom, vil radioen automatisk begynne og søke etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften for søket og antall stasjoner funnet. Hvis du lyttet til en DAB-stasjon da du slo av radioen, vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Bytte DAB-stasjon 1. Trykk på

eller

for å bla gjennom de tilgjengelige stasjonene.

AUX-inngang

2. Når stasjonen du ønsker å lytte til vises på skjermen, trykk på for å velge den. Det vil være en kort pause/forsinkelse mens radioen bytter til den valgte kanalen.

Øverst på radioen, under AUX-gummilokket, vil du finne en AUX-inngang, som kan brukes for rask og enkel tilkobling til eksterne lydkilder.

Søke etter DAB-stasjoner

Kontroller at radioen din er i AUX in-modus. Hvis du ikke er i AUX in-modus, trykk på MODE-knappen til du er i AUX in-modus (sjekk skjermen). I AUX in-modus. 1. Koble den ene enden av 3.5mm lydkabelen til hodetelefonutgangen (eller AUXutgangen) til den sekundære enheten din, koble den andre enden til AUX-inngangen øverst på radioen. 2. Trykk på Avspill-knappen på den eksterne enheten for å starte avspillingen gjennom radioens høyttalere. For å få et optimalt volumnivå, juster volumnivået på både den sekundære enheten og på radioen din.

Med en DAB-radio blir stadig flere stasjoner og tjenester tilgjengelige, så det er en god idé å gjennomføre en manuell skanning nå og da for å være sikker på at du har den mest oppdaterte stasjonslisten lagret i minnet på radioen. Hvis du har flyttet radioen til et annet sted, for eksempel hvis du drar på ferie, så er det også en god idé å gjennomføre en manuell skanning. I DAB-modus: 1. Trykk og hold MENU-knappen til <Full scanning> vises på skjermen. Trykk på for å starte et søk etter stasjoner. Skjermen vil endres til ’Scanner...’. En fremdriftslinje viser fremdriften for søket og antall stasjoner funnet.

Merk: Det er anbefalt at du plugger ut 3.5mm lydkabelen fra AUX-kontakten etter du er ferdig med å lytte til den eksterne enheten.

12

13


Bruk av din POP@worksite

Bruk av din POP@worksite

Renske DAB-stasjoner

3. Trykk på Radioen vil bytte til denne stasjonen med det samme og starte avspillingen.

Du kan fjerne de DAB-stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er oppført med forstavelsen ’?’ I DAB-modus:

Merk: Hvis ingen DAB-stasjon har vært lagret under forvalgsknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

1. Trykk og hold MENU-knappen inne til <Full scanning> vises på skjermen. 2. Bruk

eller

for å bla til <Renske>. Trykk på

.

3. Renske? Ja <Nei> vises på skjermen. Bruk for å bytte til <Ja>. Trykk på for å bekrefte og renske stasjonslisten. Alle stasjoner med forstavelsen ’?’ vil nå ikke lenger vises.

Lagre en forvalgt DAB-favorittstasjon Radioen kan lagre opptil 10 DAB-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. 1. Bytt til den radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille. 2. Trykk og hold PRESET-knappen inne i ca. 2 sekunder til Lagre Forvalg <1:(Tom)> vises på skjermen. 3. Bruk eller for å flytte til den plasseringen du ønsker å lagre den forvalgte stasjonen på (1-10). 4. Trykk på (1-10).

og skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget

Merk: Hvis det allerede finnes en DAB-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye DAB-stasjonen.

DAB skjerminformasjon Når du lytter til en DAB-stasjon kan du endre informasjonen som vises på skjermen. Det finnes ulike typer informasjon som sendes av kringkasteren. • Dynamic Label Segment (DLS) - Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Signalstyrke - En tom vil vises på den andre linjen på skjermen for å indikere minimum signalstyrke for akseptabel lytting. Raden av faste rektangler indikerer den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signal, jo lenger til høyre vil rekken av solide rektangler være. • Programtype (PTY) – for eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’ • Kanal og frekvens – f.eks.12B 225.648 MHz • Multiplex-Navn - viser kringkastingsområdet og en samling av radiostasjoner på denne frekvensen. F.eks. BBC National DAB, Digital 1 Network. • Signalfeil - Dette vises som et tall mellom 0-99. Det vil ikke være tilfredsstillende å høre på en radiostasjon med en signalfeilrate på 30 eller mer. Prøv å justere antennen eller flytte radioen for å forbedre mottaket. • Signalinformasjon - Datahastigheten på signalet som blir sendt. • Hovedstrøm- eller Batteristatus-informasjon. F.eks. Batteri 100.

Bytt til en forvalgt DAB-stasjon

• Klokkeslett og dato - levert av kringkasteren.

I DAB-modus: 1. Trykk på PRESET-knappen. Hent Forvalg <1:> vises på skjermen sammen med navnet eller frekvensen til stasjonen som er lagret der, eller (Tom) hvis ingen stasjon er lagret her. 2. Bruk eller å lytte til (1-10).

1. Trykk på MENU-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike informasjonsalternativene.

for å finne frem til den forvalgte plasseringen og stasjonen du ønsker

14

15


Bruk av din POP@worksite

Bruk av din POP@worksite

Dynamic range control (DRC)

Radioantenne

I DAB-modus:

Før du bruker radioen, vennligst flytt radioantennen på baksiden av radioen til vertikal stilling. Dette vil sikre at maksimal signalstyrke er tilgjengelig.

Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver enkel radiostasjon og kan være forskjellig for hvert program, for eksempel pop, klassisk musikk eller tale. DRC-signalet sendes parallelt med lydsignalet for hvert program, og med radioen kan du bruke dette styresignalet til å utvide eller komprimere dynamikken (forskjellen mellom de høyeste og de mest stillegående lydene) av det reproduserte lydsignalet. Å endre det dynamiske området kan påvirke ’lydstyrken’ og/eller ’kvaliteten på lyden’ på programmet du hører på, slik at det vil være mer egnet til dine lytteforhold og dine egne personlige lyttekrav. For eksempel i støyende omgivelser, der rolige lyder kan bli overbelastet, kan du sette komprimeringen til maksimal. Dette vil gi en ’økning’ til de rolige lydene, mens du holder de sterkeste lydene på sitt opprinnelige nivå. Det finnes 3 nivåer for kompresjon: • DRC Av - ingen kompresjon. Dette er standardinnstillingen. • DRC Lav - medium kompresjon. • DRC Høy - maksimal kompresjon. 1. Trykk og hold MENU-knappen inne til <Full scanning> vises. 2. Bruk

eller

eller

Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykker du på MODE-knappen for å gå inn i FMmodus (se skjerm). Hvis du lyttet til en FM-stasjon da du slo av radioen vil denne stasjonen velges automatisk når du slår på radioen igjen.

Bytte til en FM-stasjon Trykk og hold for å skanne oppover på frekvensbåndet. Trykk på oppover på frekvensbåndet i 0.05MHz-trinn.

for å flytte deg

Trykk og hold for å skanne nedover på frekvensbåndet. Trykk på nedover på frekvensbåndet i 0.05MHz-trinn.

for å flytte deg

Merk: Hvis mottaket fortsatt er dårlig, prøv og flytt radioen til en annen plassering.

for å bla deg til <DRC>. Trykk på

Den nåværende DRC-innstilling vil ha en ’*’ ved siden av seg. 3. Bruk

FM radiomodus

for å bla deg gjennom alternativene og trykk på

Endre Scanninnstillinger for å bekrefte.

I FM-modus: 1. Trykk og hold MENU-knappen inne til <Scanninnstilling> vises. Trykk på nåværende Skanneinnstillingen vil ha en ’*’ øverst til høyre på skjermen.

Den

Det finnes to ulike alternativer å velge mellom: Sterke stasjoner: Skanningen vil bare stoppe når et sterkt signal mottas som også bør resultere i bedre lydkvalitet. Det er mulig at stasjonen du søker etter kan bli oversett når du bruker dette alternativet. Alle stasjoner: Skanningen vil stoppe for hver eneste stasjon den mottar, selv om signalstyrken er dårlig. 2. Bruk

16

eller

for å velge mellom de to alternativene og trykk på

17

for å bekrefte.


Bruk av din POP@worksite

Bruk av din POP@worksite

Lydmodus

3. Trykk på

Radioen vil automatisk bytte mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på det mottatte signalet. Du kan overstyre denne funksjonen og manuelt bytte mellom Stereo og Mono. 1. Trykk og hold på MENU-knappen helt til <Scanninnstilling> vises på skjermen. 2. Bruk

eller

for å bla deg til <Lydinnstilling>. Trykk på

Det er nå to ulike alternativer; ’Kun mono’ og ’Stereo tillatt’ og den nåværende innstillingen vil ha en ’*’ øverst til høyre på skjermen. 3. Bruk

eller

for å velge mellom de to alternativene. Trykk på

for å bekrefte.

Lagre en forvalgt FM-favorittstasjon Radioen kan lagre opptil 10 FM-stasjoner i sitt forhåndsinnstilte minne for umiddelbar tilgang til dine favorittstasjoner. 1. Finn frem radiostasjonen du ønsker å forhåndsinnstille. 2. Trykk og hold PRESET-knappen inne i ca. 2 sekunder til Lagre Forvalg <1:(Tom)> vises på skjermen. 3. Bruk eller på (1-10). 4. Trykk på (1-10).

for å flytte til den forvalgte plasseringen du ønsker å lagre stasjonen

skjermen vil bekrefte ’Forvalg X lagret’, der ’X’ er nummeret på forvalget

Merk: Hvis det allerede finnes en eksisterende FM-stasjon lagret under et forvalg, vil den bli overskrevet når du lagrer den nye FM-stasjonen.

Merk: Hvis ingen FM-stasjon har blitt lagret under forvalgknappen, vil ’Forvalg Tom’ vises og radioen vil gå tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

FM skjerminformasjon Når du lytter til en FM-stasjon kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på skjermen. • Radiotekst (RT) - Dette er rullerende tekstinformasjon fra kringkasteren. Informasjonen kan være artistnavn, sangtittel, DJ-navn, kontaktinformasjon til radiostasjonen etc. • Programtype (PTY) - For eksempel ’Rock’, ’Pop’, ’Tale’ eller ’Nyheter’ • Stasjonsnavn eller frekvens - For eksempel BBC R4 eller 93.30MHz • Lydmodus – Stereo eller Mono. • Hovedstrøm- eller batteristatus-informasjon. F.eks. Batteri 100. • Klokkeslett og dato – Leveres av kringkasteren. 1. Trykk gjentatte ganger på MENU-knappen for å bla deg gjennom de ulike informasjonsalternativene.

Bluetooth-modus Sjekk at radioen din er i Bluetooth-modus. Hvis du ikke allerede er i Bluetooth-modus, trykk på MODE-knappen til du er i Bluetooth-modus (sjekk skjermen). ’Søker...’ vises på skjermen. I Bluetooth-modus: 1. ’Søker..’ vises på skjermen.

Bytt til en forvalgt FM-stasjon I FM-modus: 1. Trykk på PRESET-knappen. Hent Forvalg <1:> vises på skjermen sammen med navnet eller frekvensen til stasjonen som er lagret der, eller (Tom) hvis ingen tidligere stasjon har blitt lagret der. 2. Bruk eller lytte til (1-10).

Radioen vil bytte til stasjonen du valgte og begynne avspillingen.

2. Slå på Bluetooth-tilkoblingen på enheten du vil koble til radioen din (f.eks. iPhone/ iPad/Android/annen telefon/Nettbrett/Datamaskin) og forsikre deg om at den er ’tilgjengelig’. Merk: Hvis nødvendig, referer til bruksanvisningen til enheten du vil koble til for å lese om hvordan du legger til eller setter opp Bluetooth.

for å bla deg til den forvalgte plasseringen og stasjonen du ønsker å 3. Velg ’Legg til ny enhet’, hvis nødvendig.

18

19


Bruk av din POP@worksite Merk: Noen produkter vil automatisk søke etter nye enheter, slik at ’Legg til ny enhet’ ikke er tilgjengelig. 4. Når den blir funnet, vil radioen din vises som ’POP@worksite’. Velg enhetens navn for å starte sammenkoblingen. 5. Når sammenkoblingen er ferdig, vil ’Tilkoblet’ vises på skjermen og en kort tone vil spille. 6. Nå som du har sammenkoblet enheten din med radioen, vil de koble seg sammen når de er innenfor rekkevidde (synsfelt på ca. 10 meter eller mindre/33 fot eller mindre). Merk: Hvis din forrige sammenkoblede enhet er innenfor rekkevidde uten at den tilkobles, gå til tilkoblingsinnstillinger for Bluetooth på enheten din og velg POP@ worksite for å koble til på nytt. 7. Enheten din vil forbli sammenkoblet med radioen, med mindre du velger å ’fjerne sammenkoblingen’. Merk: Du kan trykke og holde i 3 sekunder for å fjerne sammenkoblingen med den nåværende enheten og søke etter nye enheter.

Bruk av din POP@worksite • Hopp tilbake: Trykk for å hoppe til forrige spor. • Hopp frem: Trykk for å hoppe til neste spor. Merk: Hvis du ikke bruker radioen på rundt 15 minutter og intet lydsignal mottas, vil den automatisk gå i Ventemodus, eller slå seg av når du bruker det oppladbare batteriet.

Stille alarmen Merk: Kontroller at radioen har riktig klokkeslett og dato før du stiller en alarm. Med radioen din slått på (ikke i Ventemodus): 1. Trykk på ALARM-knappen. Alarm 1 Oppsett vises på skjermen. Trykk på ALARMknappen igjen for å stille Alarm 2. 2. Trykk på

.

3. Alarm 1 (eller 2) Veiviser I tide vises på skjermen og timetallene for alarmen blinker.

Lytte til musikk/lyd ved hjelp av Bluetooth

4. Bruk

eller

for å bla deg til timen du ønsker for alarmen og trykk på

.

I Bluetooth-modus:

5. Minuttene vil nå blinke. Bruk eller for å bla deg til minuttene du ønsker for alarmen og trykk på . Varigheten vil nå blinke.

1. Velg og start avspillingen av musikken eller lyden du ønsker å lytte til på den tilkoblede Bluetooth-enheten, lyden vil nå bli hørt gjennom radioens høyttalere. Juster volumet på den tilkoblede enheten og/eller på radioen din.

6. Bruk eller for å bla deg til varigheten du ønsker for alarmen. Du kan velge mellom 15, 30, 45, 60, 90, og 120 minutter. Trykk på . Kilden for alarmen vil nå blinke.

2. Du kan bruke kontrollene på den tilkoblede Bluetooth-enheten og på radioen.

7. Bruk eller for å bla deg til lydkilden for alarmen. Du kan velge mellom Tone, DAB eller FM. Trykk på for å velge.

Kontroller/knapper på radioen din: •

Volum +/-

• Spill/Pause

Merk: Hvis du velger DAB eller FM som alarmkilde, vil ’Sist hørt på’ blinke på skjermen. Trykk på og den stasjonen du lyttet til sist i DAB eller FM, vil bli brukt som alarm.

:

Trykk på Play/Pause-knappen. Trykk og hold i 3 sekunder for å fjerne sammenkoblingen og koble den sammen med den nåværende tilkoblede enheten.

20

8. Bruk eller for å bla deg til hyppigheten du ønsker for alarmen. Du kan velge mellom Daglig, En gang, Helger, Ukedager. Trykk på for å velge. Merk: Hvis du velger ’En gang’, vil du bli bedt om å angi datoen for alarmen.

21


Bruk av din POP@worksite 9. Bruk

eller

for å velge volumet for alarmen. Trykk på

Bruk av din POP@worksite for å velge.

Merk: Husk å sette alarmvolumet til et nivå som vil vekke deg. Radioen har en alarmvoluminnstilling på minimum 4. Alarmvolumet vil øke gradvis til det nivået du har valgt.

1. Trykk på SLEEP-knappen. 2. Bruk eller for å bla deg gjennom de tilgjengelige alternativene. Stopp når innsovningstiden du ønsker vises på skjermen og trykk på for å bekrefte. 3. Innsovningstiden du har valgt vil vises øverst på radioskjermen, f.eks. S90 og den vil telle ned til radioen slår seg av.

10. Alarm 1 (eller 2) Veiviser vises igjen, sammen med Alarm Av (eller På). Bruk eller for å velge Alarm På eller Av og trykk på for å bekrefte. Alarm Lagret vises på skjermen.

Avbryt innsovningstimeren

11. Et bjellesymbol sammen med tallet ’1’ eller ’2’ (alt ettersom du har stilt inn alarm 1 eller 2), vil bli vist øverst til høyre på skjermen i Ventemodus (når du bruker hovedstrøm).

1. Trykk på SLEEP-knappen.

Med radioen slått på (ikke i Ventemodus):

2. Bruk

eller

for å bla deg til Sleep av. Trykk på

for å bekrefte.

Stoppe alarmen Når alarmen starter, trykk på hvilken som helst knapp, Alarm av vises på skjermen. Alternativt kan du trykke på SNOOZE-knappen (se snooze/slumre-funksjonen nedenfor). Merk: Når du stopper en alarm, vil alarmsymbolet fortsatt være der og alarmen vil starte igjen til samme tid neste dag, hvis du ikke kun satte alarmen til ’En gang’.

Tidsavbrudd for skjermens bakgrunnslys Du kan justere den tidsavbrutte bakgrunnsbelysningen. Alternativene er På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder. En ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen. Med radioen din slått på (ikke i Ventemodus): 1. Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i radioens meny.

Slumre Når alarmen starter, kan du trykke på SNOOZE-knappen for å slumre i 9 minutter. En slumre-nedtelling vil vises helt til alarmen starter igjen.

Slå av alarmen Følg stegene for å ’Stille en alarm’ og velg ’Av’ i steg 10.

Innsovningstimer Du kan stille inn radioen til å slå seg av automatisk når du bruker innsovningstimeren. Du kan velge mellom Sleep av, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.

2. Bruk

eller

for å bla deg ti <System>. Trykk på

3. Bruk

eller

for å bla deg til <Bakgrunnslys>. Trykk på

for å velge.

4. <Tidsavbrudd> vises. Trykk på Bruk eller for å bla deg gjennom de tilgjengelige alternativene; På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180 sekunder. Stopp når tiden du ønsker å bruke vises på skjermen og trykk på for å velge. <Tidsavbrudd> vises. Merk: Du kan nå bruke eller for å bla og for å velge, slik du gjorde ovenfor da du valgte tidsavbrutt bakgrunnsbelysning, for å endre innstillingen på skjermens lysstyrke. Velg mellom <Dimmenivå> og <På-nivå>. Det finnes 3 alternativer; Høy, Medium, Lav.

Med radioen slått på (ikke i Ventemodus):

22

for å velge.

23


Bruk av din POP@worksite

Bruk av din POP@worksite

Skjermspråk

Med radioen din slått på (ikke i Ventemodus):

Du kan endre skjermspråket til din radio. Det finnes 6 tilgjengelige språk; Norsk, Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk og Italiensk. En ’*’ vil vises ved siden av den nåværende innstillingen.

1. Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i radioens meny.

Med radioen din slått på (ikke i Ventemodus):

3. Bruk eller for å bla deg til <Nullstill til fabrikkoppsett>. Trykk på Nullstill til fa? Ja <Nei> vises.

1. Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i radioens meny. 2. Bruk

eller

for å bla deg til <System>. Trykk på

3. Bruk

eller

for å bla deg til <Språk>. Trykk på

4. Bruk eller bekrefte.

4. Bruk

for å velge. for å velge.

for å bla deg til det språket du ønsker å bruke. Trykk på

2. Bruk

for å

Programvareversjon

eller

for å bla deg til <System>. Trykk på

for å bla deg til <Ja>. Trykk på

5. Omstart... vil vises. Etter et par sekunder vil skjermen endres til ’Welcome to Digital Radio’ og den vil så gå inn i Ventemodus. Når du slår på radioen din fra Ventemodus, vil den begynne et automatisk søk etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje vil vise søkets progresjon og antall stasjoner funnet under søket vil også vises. Når søket er ferdig, vil radioen din velge den første tilgjengelige stasjonen og starte avspillingen. Stasjonene er listet i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard.

Med radioen din slått på (ikke i Ventemodus): 1. Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i radioens meny. eller

for å bla deg til <System>. Trykk på

3. Bruk

eller

for å bla deg til <Prog.vareversjon>. Trykk på

for å velge. for å velge.

Programvareversjonen vil vises på skjermen. Du kan notere den her:

...................................................................................

Nullstill til fabrikkoppsett Du kan nullstille radioen din og gjenopprette alle de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Merk: Hvis du nullstiller radioen din, vil alle dine lagrede forvalgte stasjoner bli slettet og sammenkoblede Bluetooth-enheter vil også bli slettet.

24

for å velge.

for å bekrefte.

Du kan sjekke programvareversjonen til radioen din.

2. Bruk

for å velge.

25


Annen informasjon

Produktstøtte

Tekniske spesifikasjoner

Feilsøking

Strømadapter:

Utgang DC 9v 2.5A

Inngang AC 100-240v 50/60Hz 0.6A

Oppladbart batteri:

7.2V 7800mAh

Lydutgang:

2 x 5W RMS

USB-port:

5V 1A

Vannmotstandsnivå: :

IPX54 (beskyttet mot vannsprut)

Ingen lyd / strøm: • Juster volumet. • Kontroller at hovedstrømmen til stikkontakten er slått på og at radioen ikke er i Ventemodus. • Hvis du bruker radioen med det oppladbare batteriet, så kan det trenge en opplading. Plugg inn hovedstrømmen for å lade batteriet (i Ventemodus). • Hvis du bruker en tilkoblet Bluetooth-enhet, øk volumet på den sekundære enheten og på radioen.

Frekvensområde: DAB+:

Band III, 174 MHz til 240 MHz

FM:

87.5 MHz til 108 MHz

Bluetooth:

2.4GHz-2.480GHz

Bluetooth-versjon:

2.1

Pairing name:

POP@worksite

Profiler:

HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.0, HSP1.2, GAVDP1.2, IOP

Radiomottaket er dårlig: • Forsikre deg om at radioantennen er i vertikal stilling. • Gjør et nytt søk etter radiostasjoner, se side 13 og 17. • Forsøk og flytt radioen til et annet sted for å se om mottaket forbedres. • Kontroller at du ikke har annet elektronisk utstyr for nære radioen, da det kan forårsake forstyrrelser. • Hvis du bruker radioen på det oppladbare batteriet, kan det hende det trenger en oppladning. • Besøk: www.radio.no for å få informasjon om DAB-mottaket i ditt område.

Går ikke å sammenkoble en Bluetooth-enhet: • Kontroller at du er i Bluetooth-modus. • Forsikre deg om at du er innenfor rekkevidden til radioen, slik at Bluetooth-funksjonen fungerer (10 meter/33 fot eller mindre). • Flytt radioen og Bluetooth-enheten vekk fra andre Bluetooth-enheter/elektrisk utstyr. • Hvis mulig, slå av andre Bluetooth-enheter i nærheten eller deaktiver Bluetoothfunksjonen deres.

26

27


Produktstøtte

Produktstøtte

Funksjonsknappene virker ikke:

Avfallhåndtering

• Kontroller at hovedstrømledningen er koblet i på baksiden av radioen og at den andre enden er i stikkontakten i veggen og at strømmen her er slått på. Trykk på -knappen. • Hvis du bruker radioen på det oppladbare batteriet, kan det hende det trenger en oppladning. Plugg inn hovedstrømledningen for å lade batteriet (i Ventemodus). • Kontroller at du prøver å bruke funksjonsknappene til den modusen du er i. Play/pause, Hopp frem og hopp tilbake, vil kun fungere i Bluetooth-modus. • Prøv å nullstille til fabrikkoppsett. Se side 24. Merk: Hvis du nullstiller radioen din, vil alle forvalgte kanaler og tilkoblede Bluetoothenheter bli slettet.

28

Dette produktet skal ikke bli behandlet som normalt husholdningsavfall og den bør gjenvinnes. Vennligst ta den med til nærmeste miljøstasjon eller for nærmere informasjon kontakt kommunen din eller besøk www.elretur.no Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men tas til egnede lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er tilgjengelige. Kast aldri batterier i ild eller forsøke og åpne det ytre dekselet/beskyttelsen.

29


Garanti PRODUKTGARANTI Dette produktet er dekket av norsk reklamasjonsreglement ihht. den norske kjøpsloven. Hvis det oppstår feil på produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av. Husk at mange utsalgssteder vil kreve at du har gyldig kvittering for kjøpet. Dette produktet har 5 års reklamasjonsrett og 1 års garanti. Dette reglementet gjelder kun i Norge, andre regler gjelder i ditt land. Enhver skade som oppstår på grunn av feil på materialer eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis der det er mulig i denne perioden hos forhandleren der du kjøpte apparatet. Garantien er underlagt følgende bestemmelser: • Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, misbruk, kabinettdeler, knotter eller forbruksvarer. • Produktet må være riktig installert og brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. • Den må utelukkende være for husholdningsformål. • Garantien gjøres ugyldig dersom produktet er videresolgt eller har blitt skadet av ukyndig reparasjon. • Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. Garantien er i tillegg, og reduserer ikke dine lovbestemte eller juridiske rettigheter.

30

Denne siden er blank med hensikt


Instruction manual

Denne siden er blank med hensikt

English


Contents

Contents

Safety information

FM radio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 36

Tuning to an FM station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Moisture and water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Changing the Scan setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Heat sources and flames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Audio mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Storing an FM station preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Positioning the POPworksite radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Tune to an FM station preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

General safety information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

FM display information.

Power source.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Power connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Initial set-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Adjusting the volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Equaliser (EQ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Time and date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Change the mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

USB charging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Auxiliary input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Using your POPworksite .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

Setting the alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Stop the Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Snooze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Turn off the Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sleep timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Cancel the Sleep timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Display backlight timeout.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

Display language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Software version. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Factory reset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Other information

radio antenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 DAB radio mode.

.

Listening to Music/Audio using Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Connect the rechargeable battery (optional). . . . . . . . . . . . . . . . 40

.

.

Bluetooth mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Getting to know your POPworksite

Connect to a Bluetooth device.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Technical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

45

Scanning for DAB stations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Product support

Prune DAB stations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Storing a DAB station preset .

Disposal .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

Tune to a DAB station preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

Guarantee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

DAB display information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Dynamic range control (DRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

34

.

35


Safety information

Safety information

Power source

Ventilation

• Only use the power supply that came with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product. • Disconnect your radio from the mains power supply during thunderstorms.

Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.

• Always check that you have completely switched off your radio, before you change or disconnect the power supply.

Positioning the POPworksite radio

• Where the mains power plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

It is important that you consider carefully in advance where your radio will be situated and make sure that it is:

• If the radio will not be used for a long period of time, make sure that the mains power is unplugged and the rechargeable battery is disconnected within the battery compartment.

• on a flat and stable surface.

• Only use the rechargeable battery supplied.

• at least 1 metre away from other electrical appliances to avoid interference.

• Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing.

• where it will be in range of the connected or ‘paired’ bluetooth device (e.g. iPod/ iPhone/iPad/Android/other phone/computer, which is about 10 metres or less (33 feet or less) in line of sight.

• Batteries are harmful if swallowed, so keep away from young children. • In general, battery chargers and power supplies should not be plugged in at night or when you are not home. All POP products are CE approved and certified. CAUTION: Danger of explosion if the rechargeable battery is incorrectly replaced. This is not a user serviceable part.

• within 1.4 metres of a power socket (if using mains power). Please ensure that the mains power lead is not a trip hazard.

• where there is enough height for the radio antenna. • Never place your radio directly onto antique or polished surfaces.

Caution

Moisture and water This product has been designed and tested to meet the IPX54 standard and is safe to use in a light shower of rain, where it is likely to be splashed with water. It has not been designed to be fully immersed in water as this will result in permanent damage to the product circuitry. Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.

Heat sources and flames

To avoid possible hearing damage, do not listen to this radio at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

General safety information • Keep the product and all its parts out of reach of small children. • This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

36

37


Safety information • Do not attempt to open the product. This product does not contain any user serviceable parts. Unauthorised handling of the device may damage it and will void your warranty.

Getting to know your POPworksite

1

2

3

4

5

6

7

13

14

• Do not use your radio near emergency/intensive care medical equipment or during an electrical storm. 12

• Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek medical help if swallowed.

8

9

10

11

15

16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 38

17 10. Station tuning/Skip forward/Menu navigation 11. Alarm 12. Backlit display 13. USB socket 5V 1A (under cover) 14. Aux in socket (under cover) 15. radio antenna 16. Mains power socket (under cover) 17. Rechargeable battery compartment

Power on/off/standby Equaliser (EQ) Mode (DAB/FM/Bluetooth/Aux in) Volume -/+ Station tuning/Skip back/Menu navigation Play/Pause/Select radio presets Sleep/Snooze Menu/Info 39


Getting to know your POPworksite Connect the rechargeable battery (optional)

Getting to know your POPworksite Note: The rechargeable battery will only charge when the product is in Standby mode. You can still use the radio on mains power, but when the radio is on, it will not charge the battery.

1. Before connecting the rechargeable battery, please ensure that the mains power to the radio has been switched off and unplugged from the mains power supply. Remove the power lead from the power socket (underneath the rubber cover) on the back of the radio.

Initial set-up

2. On the back of the radio, turn the large yellow screw on the back of the battery compartment anti-clockwise to release and open the battery cover. You will be able to see the rechargeable battery in the battery compartment.

1. Please move the radio antenna on the back of the radio into a vertical position. This will ensure that the maximum signal strength is available when the radio begins to scan for stations.

3. You will also see battery connection cables,one with a plug and one with a socket. Connect the rechargeable battery cable plug and socket

2. Press and release the button on the top of your radio. Your radio will switch on and begin an automatic scan for DAB stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. 3. When the scan is complete your radio will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default. Note: The DAB radio station list is stored in the memory and so the next time you switch your radio on, the station search does not take place. It is possible to scan manually for stations. 4. Press and release the station list.

or

button to scroll through the available stations in the

5. When the station that you would like to listen is displayed, press and release the button to select. There will be a short delay whilst your radio tunes to your selected station. 4. Close the battery compartment cover, making sure that you do not trap the rechargeable battery cable between the cover and the radio. Turn the large yellow screw clockwise to hold the battery cover closed firmly against the rubber seal.

Adjusting the volume Press and release the ‘+’ on the VOLUME button to increase the volume. Press and hold the ‘+’ on the VOLUME button to progressively increase the volume.

Power connection 1. Connect the mains power lead into the socket, underneath the rubber cover on the back of the radio, 2. Plug the power adaptor into the mains power wall socket and switch on. The product display will light up, ‘Velkommen til digital radio’ will be displayed, followed by the charge status of the battery (if connected) e.g.: ‘Charging’. Your radio will now be in Standby mode. 40

Press and release the ‘-’ on the VOLUME button to decrease the volume. Press and hold the ‘-’ on the VOLUME button to progressively decrease the volume. Check the display, which will confirm the volume setting.

41


Getting to know your POPworksite

Getting to know your POPworksite

Equaliser (EQ) You can change the sound of your radio by using the EQ setting. There are 6 settings available, Rock, Speech, Normal, Classic, Jazz and Pop, as well as ‘My EQ’, where you can change and save the Bass and Treble for the radio to your own personal choice.

You can now use the or button to scroll and the did to set the time and date to change the settings for:

button to select, as you

12/24 hour clock display. The date format, DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY and to auto update the time from the DAB signal, FM signal, DAB or FM signal or no update.

1. Press and release the EQ button on the top of the radio and use the or button to scroll through the options available. The current setting will have an ‘*’ in the top right of the display.

7. Repeatedly press and release the MENU button until you return to the station display.

2. Press and release the

Press and release the MODE button to change between DAB, FM, Bluetooth and Aux in modes. Please check the display, which will confirm the mode.

button to confirm.

3. To change the settings for the ‘My EQ’ option, press and release the button and then use the or button together with the button to select, change and confirm the Bass and Treble settings.

Time and date The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will be synchronised automatically to that broadcast by the DAB service in 24 hour mode; which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually. If you do wish to set the time and date manually, turn on the radio and follow the steps below: 1. Press and hold the MENU button until <Full scan> is displayed. 2. Use the

button to scroll to <System>. Press and release the

3. <Time> is displayed. Press and release the Press and release the button.

or

Check that your radio is in Bluetooth mode. If you are not already in Bluetooth mode, press and release the MODE button until you are in Bluetooth mode (check the display). ‘Searching…’ will be displayed. In Bluetooth Mode: 1. ‘Searching…’ will be displayed. 2. On the device that you would like to connect to your radio (e.g. iPhone/iPad/Android/ other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth. 3. Select to ‘Add new device’, if necessary.

or

button to scroll

button to scroll to the correct minutes.

6. Set date is displayed and the day will flash. Use the or button, together with the button, to select and confirm the day, month and year, using the same method as you used to set the time. When you confirm the correct date. ‘Time Saved’ is displayed and the display returns to <Set Time/Date>.

42

Connect to a Bluetooth device

button.

button. <Set Time/Date> is displayed.

4. Set time is displayed and the hour digits will flash. Use the to the correct hour. Press and release the button. 5. The minutes will now flash. Use the Press and release the button.

Change the mode

Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your radio will be displayed as ‘POP@worksite’. Select the device name to begin pairing. 5. When pairing is complete ‘Connected’ will be displayed and a short tone will sound. 6. Now that you have paired your device with the radio, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight.

43


Getting to know your POPworksite

Using your POPworksite

7. Your device will remain paired with the radio unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it.

Radio antenna

Note: You can press and hold the device and search for new devices.

button for 3 seconds to unpair your current

Before you use the radio, please move the radio antenna on the back of the radio into a vertical position, this will ensure that the maximum signal strength is available.

DAB radio mode USB charging On the top of your radio, under the USB rubber cover, you will find a USB socket which can be used to charge devices that need a USB 5V 1A supply, such as mobile phones. With your radio connected to mains power and in standby mode, use a USB cable (not supplied) to connect the device that you wish to charge. Check the device display. Note: Your radio must be connected to mains power and in Standby mode to be able to charge devices via the USB charging socket.

Check that your radio is in DAB mode. If you are not already in DAB mode, press and release the MODE button until you are in DAB mode (check the display). The first time you use the radio or if the station list is empty, your radio will automatically begin to scan for DAB radio stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. If you were listening to a DAB station when you switched the radio off, then this station will automatically be selected when you switch the radio back on.

Changing DAB stations Auxiliary input

1. Turn and release the

On the top of your radio, under the AUX rubber cover, you will find an AUX in socket, which can be used for a quick and easy connection to an external sound source.

2. When the station that you would like to listen to is displayed, press and release the button to select it. There will be a short delay whilst your radio tunes to your selected station.

Check that your radio is in Auxiliary Input mode. If you are not already in Auxiliary Input mode, press and release the MODE button until you are in Auxiliary input mode (check the display) . In Auxiliary Input Mode: 1. Connect one end of a 3.5mm audio connection cable to the headphone (or auxiliary out) socket of your secondary device, connect the other end to the AUX socket on the top of your radio. 2. Press the Play button on your external device to start playback through the radio speakers. To gain optimal volume levels, adjust the volume level on both the secondary device and on the radio. Note: It is recommended that you unplug the 3.5mm audio cable from the AUX socket after you have finished listening to your external device.

44

or

button to scroll through the available stations.

Scanning for DAB stations With DAB radio, additional stations and services regularly become available so it’s a good idea to carry out a manual scan every now and then to make sure that you have the most up to date station listing stored within the memory of your radio. If you have moved your radio to another location, e.g.: if you go on holiday, then it’s also a good idea to carry out a manual scan. In DAB mode: 1. Press and hold the MENU button until <Full scan> is displayed. Press and release the button to begin a search for stations. The display will change to ‘Scanning...’. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.

45


Using your POPworksite

Using your POPworksite

Prune DAB stations

3. Press and release the to play.

You can remove the DAB stations in the station list that cannot be received in your area. These are listed with a ‘?’ prefix. In DAB mode:

button. The radio will instantly tune to that station and begin

Note: If no DAB station has been stored under the preset button, ‘Preset Empty’ will be displayed, then the radio will revert to the previously selected radio station.

1. Press and hold the MENU button until <Full scan> is displayed. 2. Use the

or

button to scroll to <Prune>. Press and release the

button.

3. Prune? Yes <No> is displayed. Use the button to scroll to <Yes>. Press and release the button to confirm and prune the station list. Stations with a ‘?’ prefix will now no longer be displayed.

Storing a DAB station preset Your radio can store up to 10 DAB radio stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. 1. Tune the radio to the DAB radio station that you wish to preset. 2. Press and hold the PRESET button for approximately 2 seconds until Preset Store <1:(Empty)> is displayed. 3. Use the or button to move to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the button, the display will confirm Preset X stored, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing DAB station stored under a preset, it will be over written when you store the new station.

DAB display information When listening to a DAB station you can change the information that will appear on the display. There are several different types of information that are sent by the broadcaster. • Dynamic Label Segment (DLS) - this is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Signal Strength - An empty will appear on the display to indicate the minimum signal strength for acceptable listening. The row of solid rectangles indicate the actual signal strength that you are receiving. The stronger the signal, the further to the right the row of solid rectangles will be. • Program Type (PTY) - such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’ • Channel and Frequency - e.g.: 12B 225.648 MHz • Multiplex Name - displays the broadcasting area and collection of radio stations on this frequency e.g.: BBC National DAB, Digital 1 Network. • Signal error - This is displayed as a number between 0-99. It would not be possible to satisfactorily listen to a ratio station with a signal error rate of 30 or above. Try adjusting the aerial or relocating your radio to improve reception. • Signal information - The data rate at which the signal is being transmitted. • Mains power or Battery status information e.g.: Battery 100

Tune to a DAB station preset

• Time and date - supplied by the broadcaster.

In DAB mode: 1. Press and release the PRESET button. Preset Recall <1:> is displayed together with the name or frequency of the station stored there, or (Empty) if no previous station has been stored.

1. Repeatedly press and release the MENU button to cycle through the different information options.

2. Use the or button to move to the Preset location and station that you would like to listen to (1-10).

46

47


Using your POPworksite

Using your POPworksite

Dynamic range control (DRC)

Radio antenna

In DAB mode:

Before you use the radio, please move the radio antenna on the back of the radio into a vertical position, this will ensure that the maximum signal strength is available.

The dynamic range for each radio programme is set by the broadcaster for each radio station and may be different for the types of programme broadcast, such as pop or classical music or a chat show. The dynamic range control signal is transmitted in parallel with the audio signal for each programme and with your radio you can use this control signal to expand or compress the dynamic range (the difference between the loudest and quietest sounds) of the reproduced audio signal. Changing the dynamic range can affect the ‘loudness’ and/or ‘quality of sound’ of the programme that you hear so that it will be more suited to your listening conditions and your own personal listening requirements. e.g. in a noisy environment, where quiet sounds might be swamped, setting the compression to maximum will ‘boost’ the quiet sounds, whilst keeping the loudest sounds at their original level. There are 3 levels of compression: • DRC off - no compression. This is the default setting.

• DRC high - maximum compression.

button to scroll to <DRC>. Press and release the

If you were listening to an FM station when you switched the radio off then this station will be automatically selected when you switch the radio back on.

Tuning to an FM station Press and hold the button to scan up the frequency band. Press and release the button to move up the frequency band in 0.05MHz steps.

Note: If reception is still poor try moving the radio to another location.

1. Press and hold the MENU button until <Full scan> is displayed. or

If you are not already in FM mode, press and release the MODE button to go to FM mode (check the display).

Press and hold the button to scan down the frequency band. Press and release the button to move down the frequency band in 0.05MHz steps.

• DRC low - medium compression.

2. Use the

FM radio mode

button.

The current DRC setting will have an ‘*’ next to it. 3. Use the or button to scroll through the options and press and release the button to confirm.

Changing the Scan setting In FM mode: 1. Press and hold the MENU button until FM <Scan setting> is displayed. Press and release the button. The current Scan setting will have an ‘*’ in the top right of the display. There are two different options to choose from: Strong stations: The scan will only stop when a strong signal strength is received which should also result in a better audio quality. It is possible that the station you are scanning for may be missed using this option. All stations: The scan will stop for every station it receives, even if the signal strength is poor. 2. Use the or button to choose from the two options available and press and release the button to confirm.

48

49


Using your POPworksite

Using your POPworksite

Audio mode

2. Use the or button to move to the Preset location and station that you would like to listen to (1-10).

The radio will automatically switch between Stereo and Mono, depending on the quality of the signal being received, but you can override this function and manually switch between Stereo and Mono. 1. Press and hold the MENU button until FM <Scan setting> is displayed. 2. Use the

or

button to scroll to <Audio setting>. Press and release the

3. Press and release the

button. The radio will tune to that station and begin to play.

Note: If no FM station has been stored under the preset button, Preset Empty will be displayed, then the radio will revert to the previously selected radio station.

button.

There are now two different options of ‘Forced mono’ and ‘Stereo allowed’ and the current setting will have an ‘*’ in the top right of the display. 3. Use the or button to choose from the two options available. Press and release the button to confirm.

Storing an FM station preset Your radio can store up to 10 FM radio stations in its preset memories for instant access to your favourite stations. 1. Tune the radio to the FM radio station that you wish to preset. 2. Press and hold the PRESET button for approximately 2 seconds until Preset Store <1:(Empty)> is displayed. 3. Use the or button to move to the preset location that you would like to store the radio station to (1-10). 4. Press and release the button, the display will confirm Preset X stored, where ‘X’ is the number of the preset (1-10). Note: If there is already an existing FM station stored under a preset, it will be over written when you store the new station.

FM display information When listening to an FM station you can change the information that will appear on the second line of the display. • Radiotext (RT) - This is scrolling text information supplied by the broadcaster. Information could be the name of an artist or music title, DJ’s name, contact details for the radio station etc. • Program Type (PTY) - Such as ‘Rock’, ‘Pop‘, Talk’ or ‘News’ • Station name or frequency - Such as BBC R4 or 93.30MHz. • Audio mode - Stereo or Mono. • Mains power or Battery status information e.g.: Battery 100 • Time and date - Supplied by the broadcaster. 1. Repeatedly press and release the MENU button to cycle through the different information options.

Bluetooth mode Check that your radio is in Bluetooth mode. If you are not already in Bluetooth mode, press and release the MODE button until you are in Bluetooth mode (check the display). ‘Searching…’ will be displayed.

Tune to an FM station preset

In Bluetooth Mode:

In FM mode:

1. ‘Searching…’ will be displayed.

1. Press and release the PRESET button. Preset Recall <1:> is displayed together with the name or frequency of the station stored there, or (Empty) if no previous station has been stored.

2. On the device that you would like to connect to your radio (e.g. iPhone/iPad/Android/ other phone/Tablet/Computer), turn on Bluetooth connectivity and ensure that it is ‘discoverable’. Note: If necessary, refer to the instructions for your device to add or set up Bluetooth.

50

51


Using your POPworksite

Using your POPworksite

3. Select to ‘Add new device’, if necessary.

• Skip back:

Note: Some products will automatically search for a new device and so the ‘Add new device’ option is not available. 4. When found, your radio will be displayed as ‘POP@worksite’. Select the device name to begin pairing. 5. When pairing is complete ‘Connected’ will be displayed and a short tone will sound. 6. Now that you have paired your device with the radio, it will connect to it when it is within range, which is about 10 metres or less (33 feet or less), line of sight. Note: If your previously paired device is within range but does not automatically connect, go to the Bluetooth connectivity settings on your device and select POP@worksite to reconnect. 7. Your device will remain paired with the radio unless you decide to disconnect or ‘unpair’ it. Note: You can press and hold the device and search for new devices.

button for 3 seconds to unpair your current

Press and release to skip back to the previous track. • Skip forward: Press and release to skip forward to the next track. Note: If you do not use your radio for approximately 15 minutes and no audio signal is received, it will automatically go to Standby mode, or Power off when using the rechargeable battery.

Setting the alarm Note: Check that the radio has the correct time and date before you set an alarm. With your radio switched on (not in Standby mode): 1. Press and release the ALARM button. Alarm 1 Setup is displayed. Press and release the ALARM button again to set up Alarm 2. 2. Press and release the

button.

3. Alarm 1 (or 2) Wizard On time is displayed and the hour digits for the alarm will flash.

Listening to Music/Audio using Bluetooth

4. Use the or button.

In Bluetooth mode:

5. The minutes will now flash. Use the or button to scroll to the minutes for the alarm and press and release the button. The duration time will now flash.

1. Select and start the music or audio that you wish to listen to on your paired Bluetooth device, it will now be heard through the radio speakers. Adjust the volume on the connected device and/or your radio. 2. You can use the controls on your paired Bluetooth device as well as those on your radio. Controls available on your radio: •

Volume +/-

• Play/Pause

button to scroll to the hour for the alarm and press and release the

6. Use the or button to scroll to the duration for the alarm. You can choose from 15, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes. Press and release the button. The source for the alarm will now flash. 7. Use the or button to scroll to the sound source for the alarm. You can choose from Buzzer, DAB or FM. Press and release the button. Note: If you select DAB or FM radio for the alarm source, ‘Last listened’ will flash in the display. Press the button and the last listened to radio station in DAB or FM, as appropriate, will be used for your alarm.

:

Press and release to play/pause. Press and hold for 3 seconds to unpair and pair the current connected device.

52

53


Using your POPworksite

Using your POPworksite

8. Use the or button to scroll to the frequency for the alarm. You can choose from Daily, Once, Weekends or Weekdays. Press and release the button.

Sleep timer

Note: If you select ‘Once’, you will then be prompted to set the date for your alarm. 9. Use the button.

or

button to set the volume for your alarm. Press and release the

You can set your radio to turn off automatically using the sleep timer. You can choose from Sleep off, 15, 30, 45, 60 and 90 minutes. With your radio switched on (not in Standby mode): 1. Press and release the SLEEP button.

Note: Remember to set the alarm radio volume to one that will wake you. The radio has a minimum alarm volume setting of 4 bars. The alarm volume will increase progressively until it reaches the alarm volume you have set.

2. Use the or button to scroll through the available options. Stop when the sleep time you would like is displayed and press and release the button. 3. The sleep time minutes that you have selected will be displayed on the top line of the radio display, eg S90 and will countdown until the radio switches off.

10. Alarm 1 (or 2) Wizard is displayed again, together with Alarm Off (or On). Use the or button to choose Alarm On or Off and press and release the button to confirm. Alarm Saved is displayed.

Cancel the Sleep timer

11. A bell symbol together with the digit ‘1’ or ‘2’ as appropriate, will be displayed in the top right of the display in Standby mode (when using mains power).

1. Press and release the SLEEP button.

With your radio switched on (not in Standby mode):

2. Use the

Stop the Alarm When the alarm sounds, press and release any button, Alarm off is displayed. Alternatively, you can press and release the SNOOZE button (see Snooze function below). Note: If you press the ALARM button to stop the alarm, the alarm symbol will remain in the display and the alarm will sound again at the same time the next day, unless it was set for ‘Once’ only.

or

button to scroll to Sleep off. Press and release the

button.

Display backlight timeout You can adjust the display backlight timeout. Options of permanently On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, and 180 seconds are available. An ‘*’ will be displayed next to the current setting. With your radio switched on (not in Standby mode): 1. Press and hold the MENU button to enter the menu options.

Snooze When the alarm sounds you can press and release the SNOOZE button to snooze for 9 minutes. A snooze time countdown will be displayed until the alarm sounds again.

Turn off the Alarm Follow the steps for ‘Setting an Alarm’ and select ‘Off’ in step 10.

54

2. Use the

or

button to scroll to <System>. Press and release the

3. Use the

or

button to scroll to <Backlight>. Press and release the

button. button.

4. <Timeout> is displayed. Press and release the button. Use the or button to scroll through the available backlight timeout options of On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 or 180 seconds. Stop when the backlight timeout you would like is displayed and press and release the button. <Timeout> will be displayed. Note: You can now use the or button to scroll and the button to select, as you did to set the Backlight timeout, to change the settings for the backlight brightness for the <Dim level> and <On level>. There are 3 options available, High, Medium and Low. 55


Using your POPworksite

Using your POPworksite

Display language

With your radio switched on (not in Standby mode):

You can change the display language of your radio, there are 6 options available; Norwegian, Danish, German, English, French and Italian. An ‘*’ will be displayed next to the current setting.

1. Press and hold the MENU button to enter the menu options. 2. Use the

or

button to scroll to <System>. Press and release the

button.

With your radio switched on (not in Standby mode):

3. Use the or button to scroll to <Factory Reset>. Press and release the button. Factory Reset? Yes <No> will be displayed.

1. Press and hold the MENU button to enter the menu options.

4. Use the

2. Use the

or

button to scroll to <System>. Press and release the

3. Use the

or

button to scroll to <Language>. Press and release the

button. button.

4. Use the or button to scroll to the language you would like. Press and release the button to confirm.

Software version

button to scroll to <Yes>. Press and release the

5. Restarting... will be displayed. After a few seconds the display will change to Welcome to Digital Radio’ to be ‘Velkommen til digital radio and will then go to Standby mode. When you next power on your radio from Standby mode, it will begin an automatic scan for DAB stations. A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed. When the scan is complete your radio will select the first available station and begin to play. Stations are listed in numerical and then alphabetical order by default.

You can check the software version of your radio. With your radio switched on (not in Standby mode): 1. Press and hold the MENU button to enter the menu options. 2. Use the

or

button to scroll to <System>. Press and release the

3. Use the

or

button to scroll to <SW Version>. Press and release the

button. button.

The software version will be displayed and you may wish to make a note of it here:

...................................................................................

Factory reset You can reset your radio and restore all of the original factory settings. Note: If you reset your radio, all of your stored radio station presets will be deleted and any connected Bluetooth device will be unpaired.

56

button.

57


Other information

Product support

Technical specification

Troubleshooting

Power adaptor.

Output DC 9V 2.5A

Input AC 100-240V 50/60Hz 0.6A

Rechargeable battery:

7.2V 7800mAh

Audio output:

2 x 5W RMS

USB socket:

5V 1A

Water resistance level:

IPX54 (protected against splashing water)

No sound / power: • Adjust the volume. • Check that the mains power wall socket is switched on and that your radio is not in Standby mode. • If you are using the radio with the rechargeable battery, it may need to be recharged. Plug in the mains power to recharge the battery (in Standby mode). • If you are using a Bluetooth connected device, increase the volume on the secondary device and on your radio.

Frequency range: DAB:

Band III, 174 MHz to 240 MHz

FM:

87.5 MHz to 108 MHz

Bluetooth:

2.4GHz-2.480GHz

Bluetooth version:

2.1

Pairing name:

POP@worksite

Profiles

HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.0, HSP1.2, GAVDP1.2, IOP

Radio reception is poor: • Make sure that the radio antenna is in a vertical position. • Retune for radio stations, see pages 45 and 49. • Try moving your radio to another location to see if reception improves. • Check that you do not have other electrical equipment too close to your radio, causing interference. • If you are using the radio on battery power, the battery may need to be recharged. • Visit www.radio.no for information about DAB reception in your area.

Unable to pair with a Bluetooth device: • Check that you are in Bluetooth mode. • Ensure that you are within range of the radio for Bluetooth functionality, 10 metres or less (33 feet or less). • Move the radio and Bluetooth device away from other Bluetooth devices/electrical equipment. • If possible, turn off other nearby Bluetooth devices or disable their Bluetooth. functionality.

58

59


Product support

Product support

The function buttons do not respond:

Disposal

• Check that the mains power lead is connected at the back of your radio and the mains power wall socket is switched on. Press and release the button. • If you are using the radio with the rechargeable battery, it may need to be recharged. Plug in the mains power to recharge the battery (in Standby mode). • Check that you are trying to use the function buttons for the mode that you are in. Play/pause, Skip forward and Skip back will only work in Bluetooth mode. • Try a reset to factory defaults. See page 56. Note: All of your settings, including the radio station list and any presets will be deleted when you reset the radio.

60

This product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.eiretur.no Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health. Keep out of the reach of children and seek immediate medical help if swallowed. Batteries should not be disposed of in the normal household waste but taken to appropriate local recycling facilities, where and when these are available. Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing

61


Guarantee PRODUCT GUARANTEE In Norway, this product is covered by Norwegian warranty regulations in accordance with the Norwegian law. If the product fails, please contact your supplier. Remember that many outlets will require that you have a valid proof of purchase. In Norway, this product has a 5 year warranty. These regulations apply only in Norway, different rules apply in your country. Any defect that arises due to faulty materials or workmanship will either be replaced, refunded or repaired free of charge where possible during this period by the dealer from whom you purchased the unit. The guarantee is subject to the following provisions: • The guarantee does not cover accidental damage, misuse, cabinet parts, knobs or consumable items. • The product must be correctly installed and operated in accordance with the instructions contained in this manual. This page is intentionally blank

• It must be solely for domestic purpose. • The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair. • Specifications are subject to change without notice. The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not diminish your statutory or legal rights.

62


March 17/Issue: 1

Profile for Sahaga AS

POP@worksite - user manual  

POP@worksite - user manual  

Profile for sahagaas