__MAIN_TEXT__

Page 1

POP! DAB+/FM radio (Nordisk versjon)

+

1


POP! DAB+/FM radio (Nordisk versjon)

NORSK BRUKSANVISNING Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon Innhold i esken Spesifikasjoner Bytte av batterier Bruk av din DAB+/FM-radio Feilsøking og feilmeldinger

3 3 4 4 5 10

DANSK BRUGSANVISNING Indhold Vigtige oplysninger om sikkerhed Indhold i æsken Specifikationer Skifte batterier Brug din DAB + / FM-radio Fejlfinding og fejlmeddelelser

13 13 14 14 15 20

SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll Viktig ssäkerhetsinformation I kartongen Specifikationer Byta batterier Använda DAB+/FM-radio Felsökning och felmeddelanden

23 23 24 24 25 30

2


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) Takk for at du har kjøpt denne POP DAB+/FM digitalradioen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar radioen i bruk. Dette er viktig for at du skal kunne få full nytte av radioen og sikre trygg bruk.

Viktig bruksinformasjon

● Ta vare på denne bruksanvisningen fremtidig behov for informasjon. ● Radioen må ikke utsettes for dryppende eller rennende vann eller andre væsker, og ingen gjenstander med væsker i seg (som for eksempel vaser) skal plasseres på radioen. ● Unngå bruk av radioen i følgende miljøer: ○ Direkte sollys over tid, eller nær utstyr som avgir mye varme, som for eksempel elektriske ovner. ○ På toppen av stereoutstyr og andre elektriske installasjoner som avgir mye varme. ○ Steder med svært dårlig ventilasjon og/eller svært støvete steder. ○ Steder med konstante vibrasjoner. ○ Våte og fuktige steder. ● Ingen brennbare materialer, slik som levende lys, skal plasseres på eller nær radioen. ● Bruk denne radioen kun slik som beskrevet i denne bruksanvisningen. ● Behandle brukte batterier på en miljøvennlig måte. Før du skrur på radioen første gang, må du sjekke at ledningen og kontakten er skadefri og skikkelig satt i radioen og veggen. ● Generelt sett bør batteriladere og strømforsyninger i minst mulig grad være tilkoblet strømnettet om natten eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CE-godkjente og sertifiserte

FORSIKTIG: FOR A REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STOT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN), DET FINNES INGEN DELER DU KAN SKIFTE UT SELV PÅ INNSIDEN, VENNLIGST LEVER PRODUKTET TIL VÅRT SERVICESENTER VED BEHOV FOR REPARASJON.

VIKTIG INFORMASJON For å beskytte radioen din og ikke ødelegge den, er det viktig at du viser enkelte hensyn og bruker den riktig. Vennligst følg instruksjonene under når du forsiktig setter inn DC-adapteren til strømforsyningen 1) Koble til pluggen i kontakten nederst på høyre side av radioen. (Bilde A, B, C).

<bilde A>

<bilde B>

<bilde C>

2) Vær forsiktig når du tar ledningen ut og inn, og sørg for at kontakten ikke får noen slag eller bøying når den står i radioen. 3) Som all annen elektronikk må også POPs strømtilkobling behandles varsomt. Du skal ikke bruke kraft for å få inn kontaktene. Må du det, er det sannsynligvis fordi du prøver å sette dem inn feil.

Innholdsliste:

1. DAB+/FM Digital Radio x 1 2. DC Strømforsyningsadapter x 1 3. Bruksanvisning x 1 3


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) Spesifikasjoner Spesifikasjoner Beskrivelse

DAB+ / FM Digital Radio

Lydutgangseffekt:

0.5Wrms

Frekvensområde:

FM: 87.5-108MHz; DAB+:Band III 174.928-239.200MHz

LCD-skjerm:

Høyoppløst display

Strømforsyning:

DC 5V / 1000 mA 4 x 1.5v AA-batterier AC strømforsyningsadapter: 100-240V, 50-60Hz (bruk kun originaladapter levert med produktet)

Størrelse:

155mm x 110mm x 47mm

Driftstemperatur:

0 til 45°C

1. På/Av-knapp 2. Nullstillingsknapp (Reset) 3. DAB/FM-modus 4. – Kanal + 5. – Lydstyrke + 6. LCD-skjerm 7. 3.5mm hodetelefonutgang 8. DC-inngang (strøm) 9. Batterirom

Bytte av batterier

1. Radioen bruker 4 x AA-batterier (ikke inkludert). 2. Små barn bør ikke fjerne eller installere batterier. 3. Benytt kun batterier av anbefalt merke og oppgitt størrelse/type. 4. Benytt ikke gamle og nye batterier samtidig. 5. Batteriene må settes inn som angitt. 6. Kortslutt ikke batteriboksens el-punkter. 7. Når batteriene er tomme for strøm bør de fjernes fra radioen. 8. Ta ut batteriene dersom radioen ikke skal benyttes over en periode. 9. Oppladbare batterier må tas ut av radioen og lades opp i egnet lader. 10. Lading av batterier skal foregå under overvåkning av voksne. 11. Prøv ikke å lade batterier som ikke er oppladbare. 12. Batterier inneholder stoff som kan skade naturen og menneskekroppen. 13. Batterier holdes vekk fra barn. Søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom batterier svelges. Dette symbolet

indikerer at batterier ikke skal kastes i husholdningsavfallet, men bli innlevert til passende lokale

gjenvinningsfasilitet/miljøstasjon. Kast aldri batterier inn i en flamme og prøv ikke å åpne dem. Dette symbolet

indikerer at denne radioen ikke skal kastes i husholdningsavfallet, men bli innlevert til passende

lokale gjenvinningsfasilitet/miljøstasjon.

4


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) Hvordan bruke din DAB+ /FM radio 1. Skru på radioen Trykk og hold på < > for å skru på, trykk igjen på <

> for å skru radioen av.

2. Bytt mellom DAB og FM modus Trykk på DAB/FM knappen for å velge mellom DAB og FM modus. 3. Grunnleggende bruksinformasjon 3.1 DAB-radiomodus I DAB-modus mottas og gjengis DAB digitalradiosendinger og informasjon om stasjonsnavn, sangtitler og annen DLS (dynamic label segment) informasjon, avhengig av hva kringkasteren sender ut.

3.1.1 Reset og søk etter DAB-stasjoner Første gang du slår på radioen, eller hvis stasjonslisten er helt tom, gjennomfører radioen automatisk et fullstendig søk etter områdets tilgjengelige digitalradiokanaler. Du kan i enkelte situasjoner oppleve at du må starte et manuelt søk etter stasjoner, for eksempel: o Nye stasjoner har blitt tilgjengelig i området. o Stasjoner har lagt ned eller kan ikke lenger mottas på DAB. (I stasjonslisten er utilgjengelige stasjoner markert med et spørsmålstegn foran navnet). o Dersom mottaksforholdene var for dårlige da du foretok ditt første søk (for eksempel hvis du glemte å trekke ut antennen), kan dette resultere i en tom eller ufullstendig stasjonsliste. o Dersom du har dårlige mottaksforhold for noen stasjoner og får avbrudd i lydgjengivelsen fra disse, kan du ønske å gjennomføre et nytt søk for å få en liste med kun stasjoner med godt signalmottak

Start et fullstendig søk manuellt. I DAB-modus, trykk på <

> knappen en gang for å starte søket. Når søket er gjennomført vil radioen gå tilbake til å spille den tidligere valgte kanalen eller den første stasjonen i stasjonslisten.

3.1.2 Velg stasjoner

I DAB-modus, vri på < > knappen for å velge blant alle tilgjengelige stasjoner i listen, stopp når du ser stasjonsnavnet du vil høre på. Denne kanalen velges automatisk i løpet av tre sekunder. Du skal ikke bekrefte valget ditt. Merk: Når du søker etter kanaler vil lydnivået automatisk bli dempet.

3.1.3 Justèr lydstyrke Vri <

> hjulet med eller mot klokkeretning for å øke eller dempe lydstyrken.

3.2 FM-radiomodus I FM-radiomodus mottas og gjengis analog radio fra FM-båndet og RDS (Radio Data System) informasjon vises i displayet (der kringkaster sender slik informasjon). Ved FM-lytting viser displayet aktuell frekvens eller RDS-informasjon, hvis tilgjengelig (feks stasjonsnavn og annen ‘RadioText’ informasjon. Dersom ingen informasjon er tilgjengelig vises kun frekvensen og en tekstbeskjed som sier Ingen radiotekst.

5


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) 3.2.1 Søk etter FM-stasjoner

Første gang du benytter FM-radioen, starter den helt nederst på FM-båndet. I FM-modus, trykk på < > knappen en gang for å søke gjennom tilgjengelige stasjoner på FM. Søket stopper når radioen finner en stasjon. Radioen kan innstilles til å stoppe hver gang den finner en stasjon, eller bare når den finner en med sterkt signal. (les mer om dette under søkeinnstillinger i seksjon 4.2.1 Innstillinger).

3.2.2 Velg stasjoner

I FM-modus kan du også søke etter stasjoner manuelt. Vri på < justere FM-frekvensen med 50 kHz opp eller ned.

> hjulet med eller mot klokkeretning for å

3.2.3 Justèr lydstyrke Vri <

> hjulet med eller mot klokkeretning for å øke eller dempe lydstyrken.

4. Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger tillater deg å tilpasse din DAB/FM radio med et utvalg muligheter, slik det passer deg best. For å få tilgang til avanserte innstillinger må du trykke på og holde inne < > knappen i omtrent et sekund. Du kommer da inn i menyen for avanserte innstillinger.

4.1 DAB-modus

Når du er inne i menyen for avanserte innstillinger kan du vri på < > hjulet for å velge fra listen med muligheter. Stopp ved det valget du vil inn i. Du kommer inn på neste menynivå (hvis det er flere) eller så starter ditt valg automatisk. Du skal ikke bekrefte ditt valg. 3 sekunder etter at du har stoppet ved ditt valg, vil radioen gå videre. Mulighetene i de avanserte innstillingene er: o Full skanning (kanalsøk) o Manuell tuning (manuelt søk) o DRC o Rydde (fjerne inaktive stasjoner) o System (systeminnstillinger) o Info (hva du vil se i displayet)

4.1.1 Fullt kanalsøk

Under avanserte innstillinger, vri på < > hjulet for å velge Full skanning fra menylisten. Stopp. Et fullstendig kanalsøk starter automatisk etter 3 sekunder. Når søket er gjennomført går radioen tilbake til å spille tidligere valgt stasjon eller den første i stasjonslisten. Merk: dersom det ikke er noen DAB-kanaler tilgjengelig vil det stå IKKE DAB-stasjon i displayet. Bedre mottak kan oppnås ved å trekke antennen helt ut eller gjennomføre et fullstendig kanalsøk på nytt et annet sted. Noen ganger holder det å flytte seg noen meter.

4.1.2 Manuelt søk

Du kan også manuelt søke inn en bestemt kanal/frekvens og få denne lagt inn på stasjonslisten Under avanserte innstillinger, vri på < > hjulet for å velge Manuell tuning fra menylisten. Stopp. Du kommer automatisk inn til neste nivå etter 3 sekunder. Så vrir du på < > hjulet for å velge en bestemt kanal/frekvens. Displayet viser en indikator på signalmottakets styrke for den valgte frekvensen. Ved å justere antennen vil du se på utslaget hvorvidt mottaket blir bedre eller dårligere.

6


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) 4.1.3 DRC(Dynamic range compression)

Denne funksjonen utjevner lydnivåene på kanalene du mottar (fjerner forskjellene på de laveste og de høyeste lydene i utsendelsen). Dette gjør de laveste lydene betydelig høyere, og de høyeste lydene lavere. Valg: av (standard innstilling)/lav/høy Under avanserte innstillinger, vri på < > hjulet for å velge DRC fra menylisten. Stopp. Du kommer automatisk inn til neste nivå etter 3 sekunder. Så vrir du på < > hjulet for å velge den ønskede innstillingen. Stopp. Etter 3 sekunder gjennomfører radioen ditt valg automatisk. Merk: DRC fungerer kun dersom kringkasteren har slått funksjonen på for den aktuelle radiokanalen.

4.1.4 Rydde (fjern stasjoner som står på listen, men som ikke er tilgjengelige)

Dette fjerner alle stasjoner på stasjonslisten som har et ‘?’ foran navnet sitt.

Under avanserte innstillinger, vri på < > hjulet for å velge Rydde fra menylisten. Stopp. Du kommer automatisk inn til neste nivå etter 3 sekunder. Så vrir du på < > hjulet for å velge <JA> for å bekrefte ditt valg. Stopp. Etter 3 sekunder gjennomfører radioen ryddingen automatisk.

4.1.5 System Systemmenyens valgmuligheter er: o o o o

Bakgrunnslys Språk Nullstill til fabrikkoppsett Programvareversjon

Merk: når du blar gjennom valgmulighetene under hvert menypunkt, vil det dukke opp et symbol (*) oppe til høyre i displayet når det alternativet som er aktivt for hver innstilling vises.

4.1.5.1 Bakgrunnslys Radioens display har bakgrunnslys som kan innstilles til å slå seg av (spare batteri) etter en viss tid (tiden angis i sekunder, etter angitt antall sekunder slukkes lyset i displayet automatisk). Valgmuligheter - Lys på konstant | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 Bla deg gjennom valgmulighetene ved å vri på < til valgt innstilling etter 3 sekunder.

> hjulet og foreta ditt valg. Stopp. Radioen går automatisk

4.1.5.2 Språk Du kan velge mellom følgende språk i displayet på radioen (dette varierer fra land til land): English | Français | Deutsch | Italiano | Norsk | Svenska | Dansk | Bla deg gjennom valgmulighetene ved å vri på < til valgt språk etter 3 sekunder.

> hjulet og foreta ditt valg. Stopp. Radioen går automatisk

7


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) 4.1.5.3 Nullstill til fabrikkoppsett En nullstilling av radioen fjerner alle brukerdefinerte innstillinger og erstatter dem med de verdier radioen hadde da den var ny. Det du har gjort av innstillinger slettes. Radioen slår seg av og må slås på igjen etterpå. Velger du Nullstill til fabrikkoppsett, blir du bedt om å bekrefte ved å velge Ja. Under systeminnstillinger, vri på < > hjulet for å velge Nullstill til fabrikkoppsett i menyen. Stopp. Du blir bedt om å bekrefte ved å vri til det står JA. Stopp. Etter 3 sekunder nullstilles radioen.

4.1.5.4 Programvareversjon Her gis informasjon om aktuell programvareversjon. Bla deg gjennom menyen ved å vri på < > hjulet for å velge Prog.vareversjon. Stopp. Etter 3 sekunder vil displayet automatisk vise aktuell programvareversjon.

4.1.6 Info Under denne menyen velger du hvilken informasjon som skal vises i radioens display. Valgmulighetene er: o o o o o o o o o o

DLS (Dynamic Label Segment – tekstinformasjon fra DAB-kringkaster.) Signalstyrke PTY (Program type) Ensemble Frekvens Signalkvalitet Bitrate kodek Batterinivå Tid Dato

Bla deg gjennom Info-menyen ved å vri på < sekunder vises ønsket informasjon i displayet.

> hjulet og velg ønsket menypunkt. Stopp. Etter 3

4.2 FM-radiomodus Under avanserte innstillinger, vri på < > hjulet for å velge fra menylisten. Stopp når du ser ønsket innstillingsalternativ i displayet. Stopp. Du blir flyttet inn til ønsket menynivå i løpet av et sekund. Innstillingsalternativene under menyen for avanserte innstillinger er: o Skann-/Søkeinnstillinger o Lydinnstillinger o System (vennligst se 4.1.5) o Info

4.2.1 Skann/Søkeinnstillinger

Som standard stopper en skanning (et søk) av FM-båndet automatisk på neste tilgjengelige stasjon (Alle stasjoner). Dette kan resultere i dårlig mottakskvalitet fra svake stasjoner. Valgmuligheter: Alle stasjoner | Kun sterke stasj(oner) Vri på < > knappen for å angi ditt valg for skann-/søkeinnstilling. Stopp. Etter 3 sekunder blir ditt valg automatisk aktivert.

8


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) 4.2.2

Lydinnstilling

Som standard blir alle stereostasjoners mottak tolket som stereo av radioen. For svake stasjoner kan dette resultere i unødvendig dårlig mottak. Kvaliteten kan bedres ved å stille inn radioen til mono. Valg: Stereo tillatt | Kun mono Vri på <

> hjulet for å angi ditt valg for lydinnstilling. Stopp. Etter 3 sekunder blir ditt valg automatisk aktivert.

4.2.3

System

4.2.4

Info

Vennligst se 4.1.5

Under denne menyen velger du hvilken informasjon som skal vises i radioens display. Valgmulighetene er: o o o o o o o

Radiotekst PTY (Program type) PS (Program service) Stereo & Mono Batterinivå Tid Dato

Bla deg gjennom Info-menyen ved å vri på < informasjon i displayet.

> hjulet. Angi ditt valg. Stopp. Etter 3 sekunder vises ønsket

9


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) 5. Problemer og feilmeldinger 5.1 Problemer Problem

Grunn

Løsning

FM: Skurr DAB: Bobling/lydutfall

Lav signalstyrke

DAB: ‘Tjeneste utilgj.’- beskjed i displayet.

Lav signalstyrke

Kontroller/flytt på antennen Flytt på radioen Skann lokale (sterke) kanaler For DAB, sjekk lokal dekning hos den som eier sendenettet. Som over. Deretter nytt skann/søk.

5.2 Feilmeldinger Beskjed

Forklaring DAB modus

Tjeneste utilgj.

Intet DAB mottak

Signal feil

DAB-signalet er avbrutt.

Ikke DAB stasjon

Stasjonen finnes ikke.

(Ikke navn)

Valgt stasjon kringkaster intet navn. Ingen DAB-stasjoner tilgjengelig. Sjekk antennen.

Ingen stasjoner funnet

FM modus

Ingen radiotekst Ingen PTY Intet navn

Ingen RDS-informasjon er tilgjengelig for denne stasjonen. Ingen RDS program type informasjon er tilgjengelig. Ingen RDS stasjonsnavn kringkastes.

Generelle beskjeder

?

Utilgjengelig stasjon

CE-merking Produkter med CE-merking overholder Radiodirektivet/Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU utstedt av Europakommisjonen. Konformitetserklæringen/The declaration of conformity kan fås her: salg@sahaga.com Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse.

10


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon) POP distribueres i Norge, Sverige og Danmark av SAHAGA AS. For kontaktinformasjon se: www.sahaga.com Ved feil eller problemer pü/med radioen, ta kontakt med stedet der du kjøpte den.

11


POP! DAB+/FM radio (Norsk versjon)

12


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) Tak fordi du har købt denne POP DAB +/FM digital radio. Venligst læs denne vejledning grundigt inden anvendelse af radioen. Dette er vigtigt for at drage fuld fordel af din radio og for sikker drift.

Vigtige brugsoplysninger ● Behold denne vejledning for fremtidige behov for information. ● Radioen bør ikke udsættes for dryp eller rindende vand eller andre væsker, og ingen objekter med væsker i dem (såsom vaser) skal placeres på radioen. ● Undgå at bruge radioen i følgende miljøer: ○ Direkte sollys over tid, eller i nærheden av udstyr der udsender en masse varme, såsom elektriske varmeapparater. ○ På toppen af stereoanlæg og andre elektriske installationer der udsender en masse varme. ○ Steder med meget dårlig ventilation og/eller ekstremt støvede steder. ○ Steder med konstante vibrationer. ○ Våde og fugtige steder. ● Ingen brændbare materialer, såsom stearinlys, bør placeres på eller i nærheden af radioen. ● Brug denne radio kun som beskrevet i denne vejledning. ● Behandle brugte batterier på en miljøvenlig måde. Før du slår på radioen for første gang, skal du sørge for at ledning og stik er intakte og at den er korrekt indsat i radioen og væggen. ● Generelt bør batteriopladere og strømforsyninger ikke være sat i om natten, eller når du ikke er hjemme. Alle POP-produkter er CE-godkendt og certificeret

FORSIKTIG: FOR A MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STOD, FJERN IKKE LÅGET (ELLER BAGSIDEN), DER ER INGEN DELE DU KAN ERSTATTE SELV, VENLIGST RETUTNERE PRODUKTET TIL VORES SERVICENTER FOR REPARATION.

VIGTIG INFORMATION

For at beskytte din radio og ikke ødelægge den, er det vigtigt, at du viser respekt og bruger den ordentligt. Følg nedenstående vejledning, når du forsigtigt indsætter DC adapteren i strømforsyningen. 1) Tilslut stikket i udgangen på nederste højre side af radioen. (Billede A, B, C).

<billede A>

<billede B>

<billede C>

2) Vær forsigtig når du tager ledningen ind og ud, og sørg for at kontakten ikke får en bøjning når den er i radioen. 3) Ligesom all elektronik skal også POPs strømtilslutning behandles omhyggeligt. Du må ikke bruge magt for at få kontakterne ind. Må du det, er det fordi du prøver at sætte den ind fejl.

Indholdsliste:

1. DAB+/FM Digital Radio x 1 2. DC Strømforsyningsadapter x 1 3. Brugsanvisning x 1

13


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) Specifikationer Specifikationer

Beskrivelse:

DAB+/ FM Digital Radio

Lydudgangseffekt:

0.5Wrms

Frekvensområde:

FM: 87.5-108MHz; DAB+:Band III 174.928-239.200MHz

LCD skærm:

Høj oppløsnings skærm

Strømforsyning:

DC 5V / 1000 mA 4 x 1.5v AA-batterier AC strømforsyningsadapter: 100-240V, 50-60Hz (Brug kun det originale adapter, der følger med produktet)

Størrelse:

155mm x 110mm x 47mm

Driftstemperatur:

0 til 45°C

1. Tænd/sluk-knap 2. Reset-knap (nulstil) 3. DAB/FM-knapp 4. - Kanal + 5. - Volume + 6. LCD-display 7. 3,5 mm hovedtelefonstik 8. DC-indgang (strøm) 9. Batterirum

Skifte batterier 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Radioen bruger 4 x AA batterier (ikke inkluderet). Små børn bør ikke fjerne eller installere batterier.. Brug kun batterier af den anbefalede type og givet størrelse / type. Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Batterier skal indsættes som angivet. Kortslut ikke batteriboksens elektriske punkter. Tag døde batterier fra radioen. Fjern batterierne, hvis radioen ikke bruges over en periode. Genopladelige batterier skal fjernes fra radioen og oplades i dertil passende oplader. Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er genopladelige. Batterier indeholder stoffer, der kan skade naturen og det menneskelige legeme. Batterier holdes væk fra børn. Få øjeblikkelig lægehjælp, hvis batteriet sluges.

Dette symbol

d husholdningsaffald, men skal indsendes til angiver, at batterier ikke må bortskaffes sammen med

den relevante lokale genbrugsstationen / indsamlingssted. Kast aldrig batterier ind i ild eller forsøge at åbne dem. Dette ikon

indikerer, at denne radio ikke må blive afhændet med husholdningsaffald, men skal indsendes til den

relevante lokale genbrugsstationen / indsamlingssted.

14


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) Sådan bruger du din DAB+ / FM-radio 1.

Tænd for radioen

2.

Skift mellem DAB og FM

3.

Grundlæggende brug

Tryk og hold <

> for at tænde, tryk igen <

> for at slukke radioen.

Tryk på DAB / FM-knappen for at skifte mellem DAB og FM-mode.

3.1

DAB-funktion

I DAB mode modtages og høres DAB digital radio udsendelser og information om stationsnavne, sangtitler og andre DLS (Dynamic Label Segment), afhængigt af, hvad stationen sender ud.

3.1.1 Reset og søge efter DAB-stationer Første gang du tænder for radioen, eller hvis stationslisten er tom, udfører radioen automatisk en omfattende søgning efter områdets tilgængelige digitale kanaler. Du kan i nogle tilfælde opdage, at du har brug for at starte en manuel søgning efter stationer, for eksempel: o Nye stationer har blivet tilgængelige i området. o Stationer er lukket eller ikke længere kan modtages på DAB. (I listen over stationer er utilgængelige stationer markeret med et spørgsmålstegn foran navnet). o Hvis modtagelse var alt for dårlig, når du har lavet din første søgning (for eksempel, hvis du har glemt antennen), kan dette resultere i en blank eller ufuldstændig stationsliste. o Hvis du har dårlig modtagelse af nogle stationer, og afbrydelse i lyd fra disse, kan du udføre en ny søgning for at få en liste med kun stationer med god modtagelse

Start en fuld scanning manuelt.

I DAB mode, tryk på < > knappen for at starte søgningen. Når søgningen er afsluttet, vil radioen vende tilbage til at spille den tidligere valgte kanal eller den første station på listen over stationer.

3.1.2 Vælg station

I DAB mode, drej < > hjulet for at vælge fra alle tilgængelige stationer i listen. Stop når du ser den ønskede stationens navn. Denne kanal vælges automatisk inden 3 sekunder. Bemærk: Når du søger efter kanaler, vil lydstyrken dæmpes automatisk.

3.1.3 Justering af lydstyrken

Drej <

3.2

> hjulet med uret eller mod uret for at øge eller mindske lydstyrken.

FM mode

I FM mode modtages og høres analog FM radio og RDS (Radio Data System), vises (hvor radioselskabet sender oplysningerne). Ved brug av FM vises aktuel frekvens eller RDS-informationer, hvis de findes (f.eks stationsnavn og andre "Radio Text" oplysninger). Hvis der ikke foreligger oplysninger, vises kun frekvens og en besked, der siger «Ingen radiotext».

3.2.1 Søgning efter FM-stationer

Første gang du bruger FM-radioen, starter du i bunden af FM-båndet. I FM mode, tryk på < > knappen for at søge gennem tilgængelige stationer på FM. Søgningen standser, når radioen finder en station. Radioen kan indstilles til at stoppe hver gang den finder en station, eller kun når den finder en med et stærkt signal. (Læs mere om dette i søgeindstillinger i afsnit 4.2.1 Scan Indstilling).

15


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) 3.2.2

Vælg station

3.2.3

Justering af lydstyrken

4.

Avancerede indstillinger

4.1

DAB mode

4.1.1

Fuld scanning

4.1.2

Manuel tuning

I FM mode, kan du også søge efter stationer manuelt. Drej < FM-frekvens på 50 kHz op eller ned.

Drej <

> hjulet med uret eller mod uret for at justere

> hjulet med uret eller mod uret for at mindske eller øge lydstyrken.

Avancerede indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse din DAB / FM-radio med et antal muligheder, som det passer dig bedst. For at få adgang til avancerede indstillinger, skal du trykke på og holde < > nede i omkring et sekund. Du vil komme ind i avancerede menu.

Når du er inde i avancerede menu kan du dreje < > hjulet for at vælge fra listen over valgmuligheder. Stop ved det valg du ønsker at være i. Du kommer ind i det næste menuniveau (hvis der er nogen), eller du starter dit valg automatisk. 3 sekunder efter du har stoppet vil dit valg automatisk aktiveres. Funktionerne i de avancerede indstillinger er: o Fuld scanning (stationssøg) o Manual tuning (manuelt søg) o DRC o Afkorte (Ryd væk de inaktive stationer) o System (Systemindstillinger) o Info (hvad du ser på skærmen)

Under avancerede indstillinger, drej < > hjulet for at vælge Fuld scanning fra menuen. Stop. En fuld kanalscanning starter automatisk efter 3 sekunder Når søgningen er afsluttet, vender radioen tilbage til at spille tidligere radiostation eller den første i listen Bemærk: Hvis der ikke er DAB-stationer tilgængelig, ville det stå «Ingen DAB-station» i displayet. Bedre modtagelse kan opnås ved at trække antennen helt ud eller foretage en fuld søgning igen andre steder. Nogle gange er det nok at flytte et par meter.

Du kan også manuelt stille ind på en bestemt kanal / frekvens og få dette lagt ud på stationslisten Under avancerede indstillinger, drej < > hjulet for at vælge Manuel tuning fra menuen. Stop. Du kommer automatisk til det næste niveau efter 3 sekunder. Drej derefter < > hjulet for at vælge en bestemt kanal / frekvens. Displayet viser en indikator for signalmodtagelse/-styrke for den valgte frekvens. Ved at justere antennen vil du se på udslaget, om modtagelse er bedre eller dårligere.

16


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) 4.1.3

DRC (Dynamic Range Compression)

Denne funktion udligner lydstyrkeniveauer på kanaler, du modtager (fjerne forskellene mellem de laveste og de højeste lyde). Dette gør den laveste lyden betydeligt højere, og de høyetste lyder lavere. Valg: fra (standard) / lav / høj Under avancerede indstillinger, drej < > hjulet for at vælge DRC fra menuen. Stop. Du kommer automatisk til det næste niveau efter 3 sekunder. Drej derefter < > hjulet for at vælge den ønskede indstilling. Stop. Efter 3 sekunder gennemføres dit valg automatisk. Bemærk: DRC fungerer kun, hvis stationen har slået til funktionen på den aktuelle radiokanal.

4.1.4

Afkorte (fjern anførte stationer i listen der ikke er tilgængelige)

Dette fjerner alle stationer i stationslisten med et '?' før sitt navn.

Under avancerede indstillinger, drej < > hjulet for at vælge Afkorte fra menuen. Stop. Du kommer automatisk til det næste niveau efter 3 sekunder. Drej derefter < > hjulet for at vælge <Ja> for at bekræfte dit valg. Stop. Efter 3 sekunder foretager radioen en oprydning automatisk.

4.1.5

System

Systemmenyens valg er: o o o o

Baggrundslys Sprog Gendan fabriksindstillinger Sw Version

Bemærk: Når du ruller gennem valgmulighederne under hvert menupunkt, vises et symbol (*) i øverste højre hjørne af skærmen, når den aktive indstilling for hvert alternativ vises.

4.1.5.1

Baggrundslys

Radioens display har baggrundsbelysning der kan indstilles til at slukke sig selv (for at spare på batteriet) efter en vis tid (den tid som angives i sekunder, efter det angivne antal sekunder slukkes baggrundslyset automatisk). Indstillinger - Lys på konstant | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 Rul gennem indstillingerne ved at dreje < valgte tilstand efter 3 sekunder.

4.1.5.2

> hjulet og angi dit valg. Stop. Radioen skifter automatisk til den

Sprog

Du kan ændre det sprog, der vises i radioen: English | Français | Deutsch | Italiano | Norsk | Svenska | Dansk | Rul gennem indstillingerne ved at dreje < sprog efter 3 sekunder.

(kan variere fra land til land)

> hjulet og gøre dit valg. Stop. Radioen går automatisk til det valgte

17


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) 4.1.5.3

Gendan fabriksindstillinger

En nulstilling af radioen fjerner alle brugerdefinerede indstillinger og erstatter dem med de værdier din radio havde, da den var ny.. Radioen slukker og skal tændes igen bagefter. Hvis du vælger at nulstille til fabriksindstillingerne, vil du blive bedt om at bekræfte, og du skal vælge Ja. Under Systemindstillinger, drej < > hjulet for at vælge Gendan fabriksindstillinger i menuen. Stop. Du bliver bedt om at bekræfte ved at dreje til den siger ja. Stop. Efter 3 sekunder, nulstilles radioen.

4.1.5.4

Software Version

Dette menupunkt indeholder oplysninger om den aktuelle softwareversion. Rul gennem menuen ved at dreje < vise den aktuelle softwareversion.

4.1.6

> for at vælge SW version. Stop. Efter 3 sekunder vil displayet automatisk

Info

Under denne menu kan du vælge hvilken information der skal vises i radioens display. Mulighederne er: o o o o o o o o o o

DLS (Dynamic Label Segment - Tekstoplysninger fra DAB-udsendelser) Signalstyrke PTY (programtype) Ensemble Frekvens Signal Quality Bitrate Codec Batteri Tid Dato

Rul gennem info-menuen ved at dreje < ønskede information i displayet.

4.2

> hjul og vælge det ønskede emne. Stop. Efter 3 sekunder vises den

FM mode

Under avancerede indstillinger, drej < > hjulet for at vælge fra menuen. Stop, når du ser ønsket menuvalg. Stop. Du vil blive flyttet til det ønskede menu niveau om 3 sekunder. Indstillingsmulighederne under den avancerede menu er: o Scan indstilling o Lyd o System (se 4.1.5) o Info

18


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) 4.2.1

Scan indstilling

Som standard stopper en scanning (et søg) af FM-båndet automatisk på næste tilgængelige station. Dette kan resultere i dårlig modtagelse fra svage stationer. Valg: Alle stationer | Kun stærke stationer. Drej <

4.2.2

> hjulet for at indtaste dit valg. Stop. Efter 3 sekunder aktiveres dit valg automatisk

Lyd

Som standard fortolkes alle stereostasjoners modtagelse som stereo radio. For svage stationer kan dette resultere i unødigt dårlig modtagelse. Kvaliteten kan forbedres ved omstilling til mono. Valg: Stereo tilladt | Kun mono Drej <

> hjulet til at angive dit valg af lyd. Stop. Efter 3 sekunder aktiveres dit valg automatisk.

4.2.3

System

4.2.4

Info

Der henvises til 4.1.5

Under denne menu vælger du hvilken information der skal vises i radioens display. Mulighederne er: o o o o o o o

Radiotekst PTY (programtype) PS (Program Service) Stereo & Mono Batteri Tid Dato

Rul gennem info-menuen ved at dreje < information i displayet.

> hjulet. Gør dit valg. Stop. Efter 3 sekunder vises den ønskede

19


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) 5.

Problemer og fejlmeddelelser

5.1 Problemer Problem

Årsag

Løsning

FM: Forstyrrelser DAB: «Bobler» / lydudfall

Lav signalstyrke

Justèr / flytt antennen Flyt radioen Scan lokale (stærke) kanaler For DAB, tjek lokal dækning med ejeren af transmissionsnettet.

DAB: »Ingen stationer« Meddelelse i displayet.

Lav signalstyrke

Som ovenfor. Så igen scanne / søge.

5.2 Fejlmeddelelser Besked

Forklaring DAB mode

Service ikke tilgængelig

Ingen DAB-modtagelse

Signal fejl

DAB-signalet afbrydes

Ingen DAB stat.

Stationen findes ikke

(Intet navn) Ingen stationer fundet

Valgt station sender ikke noget navn. Ingen DAB-stationer. Tjek antennen. FM mode

Ingen radiotekst

Ingen RDS-information er tilgængelig for denne station. Ingen RDS programtype oplysninger er tilgængelig. Ingen RDS-stationsnavn udsendes.

Ingen PTY Intet navn

Generelle meddelelser ?

Utilgængelig station

CE-mærkning Produkter med CE-mærkning er i overensstemmelse med Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU udstedt af Europa-Kommissionen. Overensstemmelseserklæringen/The declaration of conformity kan fås her: salg@sahaga.com Behold disse instruktioner til fremtidig reference.

20


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon) POP distribueres i Norge, Sverige og Danmark av SAHAGA AS. For kontaktinformation se: www.sahaga.com Hvis fejl eller prob lemer i/med radioen, skal du kontakte det sted, hvor du har købt den.

21


POP! DAB+/FM radio (Dansk versjon)

22


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) Tack för att du köpte denna POP DAB+/FM digital radio. Läs bruksanvisningen noga innan du använder radion. Detta är viktigt för att uppnå full nytta av din radio och för säker drift.

Viktig användningsinformation

● Spara bruksanvisningen för framtida behov för information. ● Radion bör inte utsättas för droppande eller rinnande vatten eller andra vätskor, och inga föremål med vätskor i dem (till exempel vaser) skall placeras på radion. ● Använd inte radion i följande miljöer: ○ Direkt solljus över tid, eller i närheten av utrustning som avger mycket värme, såsom elektriska uppvärmningsanordningar. ○ På toppen av stereoutrustning och andra elektriska installationer som avger mycket värme. ○ Platser med mycket dålig ventilation och/eller mycket dammiga platser. ○ Platser med konstanta vibrationer. ○ Våta och fuktiga platser. ● Inga brännbara material, såsom ljus, bör placeras på eller i närheten av radion. ● Använd denna radio endast som beskrivet i denna handbok. ● Hantera förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt. Innan du slår på radion första gången, se till att kabeln och kontakten är oskadade och ordentligt i radion och väggen. ● I allmänhet, bör batteriladdare och strömförsörjning inte vara ansluten på natten eller när du inte är hemma. Alla POP-produkter är CE-godkända och certifierade

RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FORSIKTIG: FOR ATT MINSKA RISKEN FOR ELEKTRISKA STOTAR, TA INTE BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN), DET FINNS INGA DELAR DU KAN BYTA SJALV INUTI, VANLIGEN RETURNERA PRODUKTEN TILL VÅR SERVICESENTER NAR DET AR BEHOV FOR REPARATION.

VIKTIG INFORMATION

För att skydda din radio och inte förstöra den, är det viktigt att du visar respekt och använder den på rätt sätt. Följ instruktionerna nedanför när du försiktigt sätter in DC-adaptern till strömförsörjningen. 1) Anslut kontakten i uttaget på den nedre högra sidan av radion. (Bild A, B, C).

<bild A>

<bild B>

<bild C>

2) Var försiktig när du tar kabeln in och ut, och se till att kontakten inte får någon form for slagning eller böjning när den är i radion. 3) Liksom all elektronik måste också POP nätanslutning behandlas varsamt. Du måste inte använda kraft för att få in och ut kontakterna. Måste du det, är det förmodligen att du försöker att sätta dem i fel.

Innehåll:

1. DAB+/FM Digital Radio x 1 2. DC-nätadapter x 1 3. Instruktionsbok x 1 23


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) Specifikationer Specifikationer Beskrivning

DAB+ / FM Digital Radio

Ljudutgångseffekt:

0.5Wrms

Frekvensområde:

FM: 87.5-108MHz; 108MHz; DAB+:Band III 174.928-239.200MHz

LCD skärm:

Hög upplösning

Strömförsörjning:

DC 5V / 1000 mA 4 x 1.5v AA-batterier AC strömförsörjningsadapter: 100-240V, 50-60Hz (Använd endast original adapter som med produkten.)

Storlek:

155mm x 110mm x 47mm

Driftstemperatur:

0 till 45°C

1. På/Av-knapp 2. Nollställningsknapp (Reset) 3. DAB/FM-knapp 4. – Kanal + 5. – Ljudstyrka + 6. LCD skärm 7. 3.5mm hörlursuttag 8. DC-ingång (ström) 9. Batterifack

Byta batterier

1. Radion använder 4 x AA-batterier (ingår ej). 2. Små barn bör inte ta bort eller installera batterierna. 3. Använd endast batterier av rekommanderad typ och storlek. 4. Använd inte nya och gamla batterier tilsammans. 5. Batterierna måste innföras som illustrerat i facket. 6. Kortsluta inte batterifackets el-punkter. 7. Ta bort tomma batterier från radion. 8. Ta ur batterierna om radion inte används under en viss tid. 9. Laddningsbara batterier måste tas bort från radion och laddas i rätt laddare. 10. Försök inte att ladda batterier som inte är laddningsbara. 11. Batterier innehåller ämnen som kan skada naturen och människokroppen. 12. Batterierna hålls borta från barn. Sök medicinsk hjälp omedelbart om batterier sväljs. Denna symbol

visar at batterier inte ska kastas i hushållssoporna, utan lämnas til lämplig lokal

återvinningsstation / uppsamlingsplats. Kast aldrig batterier i öppen eld eller forsök att öppna dom. Denna symbol

visar at denna radio inte ska kastas i hushushållssoporna, utan lämnas til lämplig lokal

återvinningsstation / uppsamlingsplats.

24


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) Hur du använder din DAB+/FM radio 1. Slå på radion Tryck och ha ll <

> för att slå på, tryck igen på <

> för at stänga av radion.

2.Växla m ell an DA B og FM -läge Tryck på DAB/FM knappen för att växla mellan DAB og FM-läge.

3. Grundläggande användningsinformation 3.1 DAB radio läge

I DAB läget mottages och återges DAB digitalradio, och information om stationsnamn, låttitlar och annan DLS (Dynamic Label Segment), beroende på hva företaget sänder ut.

3.1.1 Återställning och sök efter DAB-stationer Førsta gången du slår på radion, eller om stationslistan er tom, geno mför radion automatiskt en sökning efter områdets tilgängeliga digitala kana ler. Du kan i vissa fall upptäcka a t du behöver starta en manuell sökning efter stationer, till exempel: o Nya stationer har funnits i området. o Stationer har stängt eller kann inte längre tas emot på DAB. (I stationslistan är otilgängeliga stationer markerade med ett frågetecken framför namnet.) o Om mottagningen var dårlig när du gjorde din första sökning (till exempel om du glömde antennen), kan detta resultera i en tom eller ofullständig stationslista. o Om du ha r dålig mottagning för vissa stationer och upplever avbrott i ljudet från dessa, kan ske du vill utföra en n y sökning för att få en lista med enba rt stationer med bra mottagning. Starta en fullständ ig geno msökn ing manu elt I DAB-läget, tryck på < > igen för at starta sökningen. När sökningen är klar kommer radion återvända för at spela den tidigare valda kanalen eller den första stationen i stationslistan.

3.1.2 Välj station

I DAB-läget, vrid på < > för at välja från alla tilgängeliga stationer i listan. Stanna när du ser stationsnamnet du vill lyssna till. Denna k anal väljs automatiskt inom 3 sekunde r. OBS! När du söker efter stationer kommer volymen automatiskt slås av.

3.1.3 Justera volymen Vrid <

> hjulet medurs eller moturs för at sänka eller höja volymen.

3.2 FM radio läge

I FM-läge hörs analog radio från FM-bandet och RDS (Radio Data System) visas (där programföretaget sänder information.) På FM visas frekvens eller RDS-information, om det finns (t.ex. stationens namn och andre «Radio text» meddelande). Om ingen information finns tilgängelig visas enda frekvens och ett meddelande som säger «Ingen radiotext».

25


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) 3.2.1 Sök efter FM-stationer

Första gången du använder FM-radion, börjar du längst ner i FM-bandet. I FM-läge, tryck på < > igen för at söka igenom tilgängeliga stationer på FM. Sökningen avslutas när radion hittar en station. Radion kan ställas in för att stoppa varje gång den hittar en station, eller bara när den hittar en med en stark signal. (Läs mer om detta under sökinställningar i avsnittet 4.2.1 Inställningar.)

3.2.2 Välj stationer

I FM-läge kan du även söka efter stationer manuelt. Vrid < FM-frekvensen 50 k Hz uppåt eller nedåt.

> hjulet medurs eller moturs för att justera

3.2.3 Justera volymen Vrid <

> hjulet medurs eller moturs för at höja eller sänka volymen.

4. Avancerade inställningar Med avancerade inställningar kan du anpassa din DAB/FM-radio med en mängd olika alternativ, så det pass ar dig bäst. För att komma åt dom avancerade inställningarna, tryck och håll < > knappen i circa en sekund. Du kommer in i menyn Avancerade inställningar.

4.1 DAB-läge

När du er inne i avancerade inställningar-menyn kan du vrida < > ratten för at välja från listan med alternativ. Stanna till vid det val du vill vara i. Du kommer til nästa menynivå (om det finns någon) annars startar ditt val automatiskt. 3 sekunde r efter at du gjort ditt val, aktiveras det. Funktionerna i dom avancerade inställningarna är: o Fullständig avsökning o Manuell tuning o DRC o Rensa (ta bort inaktiva stationer) o System (systeminställningar) o Info (vad du ser på skärmen)

4.1.1 Fullständig avsökning

Under avancerade inställningar, vrid < > ratten för att välja Fullständig avsökning från menylistan. Stopp. En fullständig avsökning startar automatiskt efter 3 sekunder. När sökningen är klar återgår radion till förra radiostation eller den första stationen i stationslistan. OBS! Om inga DAB-stationer är tilgängliga, kommer det stå «Ingen DAB-st» i displayen. Bättre mottagning kan uppnås genom att dra ut antennen helt eller göra en fullständig sökning igen någon ann anstans. Vissa gånger är det tillräckligt att flytta sig nogra meter.

4.1.2

Manuell tuning

Du kan också manuelt ställa in en specifik kanal / frekvens och få detta publicerat i stationslistan. Under avancerade inställningar, vrid < > ratten för at välja Manuell tuning från menylistan. Stopp. Du kommer automatiskt till nästa nivå efter 3 sekunder. Vrid sedan < > ratten för at välja en viss kanal / frekvens. Displayen visar en indikator på signalmottagningens styrka för den valda frekvensen. Genom at justera antennen kommer du at se om mottagningen b lir bättre eller sämre.

26


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) 4.1.3

DRC (Dynamic range compression)

Denna funktion utjamnar volymnivåer (tar bort skillnaderna mellan dom lägsta och högsta ljuderna). Detta gör dom tystaste ljuderna betydligt högre och dom högsta ljuderna lägre. val: av (standard) / låg / hög Under Avancerade inställningar, vrid på < > ratten för att välja DRC i menyn. Stopp. Du kommer automatiskt till nästa nivå etter 3 sekunde r. Vrid sedan < > ratten för att välja önskad inställning. Stopp. Efter 3 sekunder genomförs ditt val automatiskt. Merk: DRC fungerar bara om radiobolaget tänt för DRC function på den aktuella radiokanalen.

4.1.4

Rensa (ta bort listade stationer som inte är tilgängliga)

Detta tar bort alla stationer i stationslistan som har ett «?» före namnet. Under Avancerade Inställningar, vrid < > ratten för att välja Rensa från menyn. Stopp. Du kommer automatiskt till nästa nivå efter 3 sekund er. Vrid sedan < > ratten för at välja <JA> för att bekräfta ditt val. Efter 3 sekund er genomför radion rensning av kanallistan.

4.1.5

System

Systemmenyns val är: o o o o

Bakgrundsljus Språk Återställ fabriksinställningar Programversion

Observera: när du bläddrar genom alternativen under varje menyalternativ visas det en symbol (*) i det övre högra hörnet av displayen när den aktiverade funktionen för varje inställning visas.

4.1.5.1 Bakgrundsljus Radion s displaylj us kan ställ as in för at stänga av sig själv (f ör att spara batt eri) efter en viss tid (den ti d som anges i sekund er, efter det angivn a antalet sekund er frånslås bakgrund slj uset autom ati skt.) Alt ernati v: Ljus p å kon stant | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 Bläddra igenom alternativen gänom att vrida < till det valda läget efter 3 sekunde r.

> ratten och gör ditt val. Stopp. Radion växlar automatiskt

4.1.5.2 Språk Du kan ändra det språk som visas på radion (dessa varierar från land till land): English | Français | Deutsch | Italiano | Norsk | Svenska | Dansk | Bläddra igenom alternativen genom att vrida < det valda språket efter 3 sekunder.

> ratten och gör ditt val. Stopp. Radion går automatiskt till

27


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) 4.1.5.3 Återställ fabriksinställningar En återställning av radion tar bort alla användardefinierade inställningar och ersätter dom med de värden radion hade när den var ny. Radion stängs av och måste slås på igen efteråt. Om du väljer att återställa till fabriksinställningarna, kommer du att bli ombedd att bekräfta, välj JA. Under Systeminställningar, vrid < > ratten för at välja återställ fabriksinställningar i menyn. Stopp. Du måste bekräfta genom at vrida til displayen säger ja. Stopp. Efter 3 sekunder nollställs radion.

4.1.5.4 Programversion Här ges information om den aktuella programvaruversionen. Bläddra igenom menyn genom att vrida på < displayen automatiskt aktuell programversion.

4.1.6

> ratten för at välja Prog.version. Stopp. Efter 3 sekunder visar

Info

Under denna meny väljer du vilken information som ska visas i radions display under lytting. Alternativen är: o o o o o o o o o o

DLS (Dynamic Label Segment – textinformation från DAB-sändingar.) Signalstyrka PTY (programtyp) Ensemble Frekvens Signalkvalitè Bitrate code c Batteri Tid Datum

Bläddra igenom Info-menyn genom at vrida på < sekunde r aktiveras önskad information i displayen.

4.2

> ratten och välj önskad visning. Stopp. Efter 3

FM läge

Under Avancerade inställningar, vrid < > ratten för att välja från menyn. Stanna när du ser önskad alternativ i displayen. Stopp. Du kommer att flyttas till den önskade menynivån inom 3 sekunder. Inställningsmöjligheterna under Avancerad meny är: o o o o

Avsökningsinställning Ljudinställning System (var vänlig se 4.1.5) Info

28


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) 4.2.1 Avsökningsinställning Som standard stoppar en skanning (en genomsökning) av FM-bandet automatiskt på nästa tilgängeliga station (alla stationer). Detta kann resultera i dålig mottagning från svaga stationer. Alternativ: Alla stationer | Endast starka stationer Vrid på < automatiskt.

4.2.2

> ratten för at ange d itt val för Avsökningsinnställning. Stopp. Efter 3 sekunder aktiveras ditt val

Ljudinställning

Som standard blir alla stereostationers mottagning tolkad som stereoljud. För svaga stationer kan detta resultera i onödigt dålig mottagning. Kvalitèn kan förbättras genom att ställa radion till mono. Alternativ: Stereo tillåten | Endast mono Vrid < automatiskt.

> ratten för att ange ditt val av ljudinställning. Stopp. Efter 3 sekunde r aktiveras ditt val

4.2.3 System

Vänligen kolla pnkt 4.1.5

4.2.4

Info

Under denna meny väljer du vilken information som ska visas i radions display. Alternativen är: o o o o o o o

Radiotext PTY (programtyp) PS (Program service) Stereo & Mono Batteri Tid Datum > ratt en. Ange d itt v al. E fter 3 sekun der

Blädd ra igeno m Info-m enyn geno m att v rida på < akti veras ön skad inform ati on i d isplayen.

29


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) 5. Problem och felmeddelanden 5.1 Problem Prob lem

Orsak

Lösning

FM: Skurrande DAB: Bubb lande/ljudu tfall

Låg signalstyrka

Kontrollera/flytt

5.2 Felmeddelanden Meddelande

Förklaring DAB mode

Tjänst inte tillgänglig

Ingen DAB Mottag

Signalfel

DAB-signalet avbryts

Inga DAB stat.

Stationen finns inte

(Inget namn)

Stationen sänder inget namn

Inga stationer hittades

Inga DAB-stationer. Kolla antenn.

Inget namn

FM mode Ingen RDS-information finns tillgänglig för denna station. Ingen RDS-programtyp information finns tillgänglig. Inget RDS-stationsnamn udsendes.

?

Otillgänglig station

Ingen radiotekst Ingen PTY

Allmänna meddelanden

CE-märkning Produkter med CE-märkning överensstämmer med Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU som utfärdats av den Europeiska Kommission. Konformitetsdeklarationen/The declaration of conformity kan erhållas här: salg@sahaga.com Behåll dessa instruktioner för framtida referens.

30


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon) POP distribueras i Norge, Sverige och Danmark AV SAHAGA AS. För mer information se kontakt: www.sahaga.com Om fel eller problem i/med radio, kontakta det ställe där du köpte den.

31

Ver. 5/ Aug 2017


POP! DAB+/FM radio (Svensk versjon)

Profile for Sahaga AS

POP - usermanual  

POP - usermanual  

Profile for sahagaas