__MAIN_TEXT__

Page 1

1


Vennligst les nøye igjennom denne brukerveiledningen før du bruker produktet. Sikkerhetsinstruksjoner: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ikke bruk denne enheten i nærheten av vann. Rengjøres med en tørr klut. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke bruk denne enheten nær varme objekter. Bruk kun medfølgende tilbehør levert av produsenten. Ikke utsett enheten for regn eller fuktighet. Ikke tillat denne enheten å bli utsatt for vann, damp, sand eller andre miljøfarer. Ikke forlat enheten der sterk varme kan skade den. Ha alltid oppmerksomheten din rettet mot det som skjer i trafikken. Lagre dine 4 mest brukte kanaler på direktevalg-knappene. Utfør ikke andre søk eller menyinnstillinger mens du kjører. Dette kan medføre stor trafikkfare og risiko for eget og andres liv.

2


Kontroller og tilkoblinger

1

Strøm PÅ/AV-bryter

2

AUX

3.5mm linjeinngang eller linjeutgang

3

4/MODUS

4

3/FREKVENS

Trykk for å velge den 4. forvalg-knappen. Trykk og hold inne for å endre MODUS. I BT-modus, trykk og hold inne for å dimme LCD-skjermen. Trykk for å velge den 3. forvalg-knappen. Trykk og hold inne for FM TX frekvensvalg. I BT-modus, trykk og hold inne for å pare Bluetooth-enheter.

3


Roter for å navigere deg gjennom menyen og stasjonslisten. Trykk for å velge en forvalgt stasjon eller for å bekrefte. Trykk og hold inne for å lagre en forvalgt stasjon. I BT-modus, roter for å velge forrige eller neste sang. Trykk for å velge den 2. forvalg-knappen. Trykk og hold inne for å komme inn i MENY. Trykk for å velge den 1. forvalg-knappen. Trykk og hold inne for å slå S/F PÅ eller AV. I BT-modus, Avspille/Pause-knapp. I telefon-modus, trykk og hold inne for å avslå et anrop. I telefon-modus, trykk for å avslutte et anrop.

5

Roterbart hjul

6

2/MENY

7

1/SF

8

Mic

Mikrofon for HandsFree

9

Mikro-USB

Strømforsyning

10

Antenneuttak

DAB+ antenneinngang

4


Hovedenhet og tilbehør: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mikro-USB Strømkabel 3.5mm Lydkabel Hovedenhet, DAB+ mottaker Dobbel USB-lader for 12V Monteringsfeste til dashbord DAB+ aktiv antenne til hovedenheten

Merk: Alt tilbehør er utviklet for å fungere spesielt med POPyourCAR 2.2. Vennligst ikke bruk tredjepartskabler, da dette kanskje ikke vil fungere og forårsake garantiinvaliditet.

5


Betjening av din POPyourCAR 2.2 digitalradioadapter: 1.

Monter POPyourCAR 2.2 til dashbordet ved hjelp av det medfølgende monteringsfestet.

2.

Koble den ene enden av USB-strømkabelen til Micro USBkontakten på baksiden av POPyourCAR 2.2 og den andre enden til den doble USB-billaderen. Plugg den doble USBbilladeren til bilens 12V sigarettennerstikk.

3.

Koble antennen til antennekontakten på POPyourCAR 2.2. OBS! Korrekt antenneinstallasjon er svært viktig for et godt mottakelsesresultat. For tips, se side 7.

4.

Slå strømmen på ved å sette “ON/OFF”-bryteren til ON på siden av enheten og skjermen vil vise logoen til “POPyourCAR 2.2”. Deretter vil enheten automatisk søke etter tilgjengelige DAB-stasjoner og lagre dem i minnet helt til et nytt “Autosøk” utføres. Under søket, vil en skanningslinje vises på skjermen for å indikere fremdriften til søket og det totale antallet kanaler som er funnet.

5.

Når søket/skanningen er fullført, kan du velge en DAB+ radiostasjon ved å vri på det “ROTERBARE HJULET”.

6


Montering av DAB+ antennen inne i bilen:

Min. 4 cm clearance

Merk: Antennen monteres på passasjersiden av frontruten. Sikre at det er 4cm avstand fra siden av frontruten til den vertikale antennefilmen som vist på bildet ovenfor. Magnetisk jordingskontakt

Antenneforsterker Antennekabel

Antennefilm

1.

Bruk en tørr klut for å rengjøre frontruten på innsiden, slik at det ikke er noe vann eller dugg der når du skal montere antennen og dra forsiktig ned biltaksforingen. Hvis glasset er

7


kaldt, bør du varme opp ruten for å sikre god vedheft (min. 10°C). 2.

Antennen må monteres vertikalt, IKKE horisontalt. Er du usikker på monteringen, kontakt et godkjent verksted i ditt nærområde for å få råd.

3.

Sett inn den magnetiske jordingskontakten og forsikre deg om at kontakten har kontakt med bilens tak. Siden den er magnetisk skal den “klikke” på plass.

4.

Fjern den selvklebende baksiden fra antenneforsterkeren og fest den til vindusglasset. Forsikre deg om at glasset er tørt før du monterer antennefilmen. Ikke kleb fast antennen før du er sikker på at glasset slipper signalet gjennom der du kleber den fast. Pass også på at du ikke fester antennefilmen over f.eks. varmetråder, dette kan gjøre at signalet ikke slipper gjennom og at du får dårlig mottak.

5.

Fest den transparente antennefilmen til glasset som vist på bildet nedenfor. Legg forsiktig press på filmen for å fjerne eventuelle luftbobler.

6.

Putt kabelen bak A-stolpen og trekk den til hovedenheten POPyourCAR 2.2. Vær oppmerksom på at annet utstyr kan ligge her, er du usikker, forsøk å dytte antennekabelen lett under trekket. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle airbags.

8


Magnetisk jordingskontakt grounding tap Antenneforsterker Kabel under attach toplassert car metal roof A-stolpen

Antennekabel

7.

Du kan bruke den medfølgende, gjennomsiktige, dobbeltsidige 3M-tapen og klippe den i små remser for å fikse posisjonen til antennekabelen.

8.

Ikke fest DAB+ antennen over varmetråder, på et sted som hindrer førerens sikt eller på et sted der antennen kan oppleve forstyrrelser fra metall etc.

9.

Sikre deg at ruten slipper gjennom signalet. Varmetråder, anti-knus-matter og visse former for solskjerming, kan medføre at signalet ikke slipper gjennom.

10. Hvis frontruten er blokkert av varmetråder, bør antennen monteres på passasjersidevinduet istedenfor.

Monteringsfeste til dashbord3M VHB Tape Påføringsteknikker: 1.

Bindingsstyrken er avhengig av klebemiddel-tiloverflatekontakt. Fast påføringstrykk utvikler bedre klebende kontakt og derved forbedrer bindingsstyrken.

9


2.

For å oppnå optimal vedheft må dashbordets bindingsflater være rene, tørre og enhetlig.

3.

Innledende tape-påføring på overflater med temperaturer under 10°C anbefales ikke, fordi limet blir for hardt til at det kleber seg godt nok. Når tapen blir korrekt påsatt i temperaturer over 10°C, vil ikke lavere temperaturer være et problem etter dette.

3M Tape Monteringsfeste til dashbord med 3M VHB Tape Antennekabel

Koble POPyourCAR 2.2 til bilstereoen med lydkabel 1.

Trykk og hold MENU inne for å komme inn i menyen og bla deg til LYD UT og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne LINJE UT og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET for å avslutte menyen. Et hodetelefonikon “ ” vil vises på den øverste linjen på skjermen.

10


2.

Koble den medfølgende 3.5mm lydkabelen til 3.5mm AUXutgangen på siden av POPyourCAR 2.2 og koble den så til AUX-inngangen på bilstereoen. Merk: I AUX UT-modus, vil det ikke være noen FMoverføring til bilstereoen.

Koble POPyourCAR 2.2 til bilstereoen med FMoverføring Velg FM-overføringsfrekvens (Auto-modus): 1.

Trykk og hold MENU-knappen inne for å komme inn i menyen. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne LYD UT og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne AUX IN og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET. Dette vil aktivere FMoverføringsmodus.

2.

Trykk og hold inne FREQ-knappen for å vise FMoverføringsfrekvens (TX Freq).

3.

Trykk og hold FREQ-knappen inne igjen for å aktivere det automatiske søket etter en ledig sendefrekvens uten forstyrrelser fra andre kanaler. Søkeprosessen vil ta 20-30 sekunder. En blinkende visning av ---.-MHZ vil vises på skjermen, før den stopper på en ledig frekvens.

4.

Etter at en ledig frekvens er funnet, trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte og avslutte innstillingen, eller så vil den automatisk bekrefte og avslutte etter 3 sekunder. Den valgte, ledige frekvensen vil bli vist øverst til høyre på skjermen, f.eks. TX 108.0MHz

11


5.

Juster nå FM-bilradioen din slik at den matcher den valgte "ledige" frekvensen for overføring av lydsignalet fra POPyourCAR 2.2 til bilstereoens lydsystem.

Velg FM-overføringsfrekvens (Manuelt modus): 1.

Trykk og hold FREQ-knappen inne for å gå inn i valgmodus for FM-sendefrekvens.

2.

Bruk deretter det ROTERBARE HJULET for å velge den ledige frekvensen du ønsker å bruke (basert på din erfaring med kjente, ledige frekvenser i ditt område) på bilradioen.

3.

Når frekvensen er valgt, trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte og avslutte, eller så vil skjermen gå tilbake til DAB+ modus automatisk etter 3 sekunder og den valgte frekvensen vil bli vist øverst på den blå linjen, f.eks. TX108.0MHz. Bemerkning: “Ledig frekvens” betyr at det ikke er noe FMradiosendingsinnhold eller støy på denne frekvensen da den ble valgt.

Søk og velg DAB+ kanaler: 1.

I Bluetooth- eller AUX IN-modus, trykk på MODE-knappen gjentatte ganger til du finner “DAB+ Radio”-modus.

2.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne den ønskede DAB+ kanalen.

12


3.

Eller trykk og hold MENU inne for å komme inn i menyen og bruk det ROTERBARE HJULET for å finne “FORHÅNDSVISNING” og den ønskede DAB+ kanalen og trykk på det ROTERBARE HJULET igjen for å velge og avslutte.

4.

Du kan også trykke og holde inne MENU-knappen for å komme inn i menyen og velge “DAB Autosøk” ved å trykke på det ROTERBARE HJULET for å re-aktivere “Autosøk”prosessen, hvis du trenger å oppdatere DAB+ stasjonene.

Bemerkning: For normalt bruk trenger du ikke å utføre “DAB Autosøk” hver gang du bruker POPyourCAR 2.2, med mindre det har blitt lagt til nye DAB+ kanaler, da kan det hende du må utføre et “DAB Autosøk” igjen.

DAB+ Serviceinformasjon Relevant serviceinformasjonsdata som er kringkastet av radiostasjonen, vil bli vist som rullerende tekst på skjermen til POPyourCAR 2.2. Mens du lytter til DAB+, vil skjermen vise følgende, om det er aktuelt/gjeldende: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kanalnavn Multiplex-navn (DLS) DAB+ ikon Tid og Dato Signalstyrke FM sendefrekvens/overføringsfrekvens Bluetooth tilkoblingsstatus Lydutgang statusindikator Service Following (SF) PÅ-status Trafikkmeldinger (TA) PÅ-status

13


Service Following PÅ/AV-kontroll: 1.

I “DAB”-modus, trykk og hold inne S/F-knappen for å slå PÅ Service Following-funksjonen. “PÅ” vil vises på skjermen og et hvitt “S/F”-ikon vil dukke opp øverst på skjermen. Gjenta denne fremgangsmåten for å slå AV Service Following-funksjonen og “AV” vil vises på skjermen. “S/F”-ikonet vil forsvinne fra skjermen.

2.

Når “S/F”-ikonet blir rødt på en spesifikk DAB-stasjon, betyr det at stasjonen støtter S/F-funksjonen og at enheten har oppdaget det, men at den ikke har byttet over. Når den blir byttet til andre regioner, vil S/Fikonet bli hvitt igjen.

Bemerkning: Ved gitte situasjoner kan det lønne seg å slå av S/F-funksjonen for å unngå at radioen skifter mellom like sterke sendere fra ulike områder. For anvendelse der S/F-funksjonen ikke brukes, er det anbefalt å slå S/F-funksjonen av. Trafikkmeldinger PÅ/AV: 1.

Trykk og hold MENU-knappen inne for å komme inn i menyen.

2.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til “Trafikkmeldinger” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET.

3.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge om trafikkmeldinger skal være “PÅ” eller “AV” og trykk på

14


det ROTERBARE HJULET for å velge og avslutte menyen. 4.

1.

2.

For å avbryte en aktiv trafikkmelding, trykk på S/Fknappen og POPyourCAR 2.2 vil returnere til radiostasjonen du hørte på. Bemerkninger: Det er anbefalt å aktivere trafikkmelding-funksjonen hvis du ønsker å motta viktig trafikkinformasjon. Når TA er PÅ og du lytter til musikk på Bluetooth med mobilen din eller er på Linjeinngang, vil enheten automatisk bytte til trafikkmeldinger når et TA-signal er funnet.

Administrer forhåndsinnstilte stasjoner Lagre forhåndsinnstilte stasjoner: Programmere og lagre dine 4 mest brukte DAB+ forhåndsinnstilte stasjoner ved hjelp av de nummererte knappene (1-4) foran på enheten: 1.

I DAB-modus, bruk det roterbare hjulet for å bla deg til den stasjonen du ønsker å lagre og trykk og hold inne det ROTERBARE HJULET for å lagre din første DAB+ favorittstasjon i minne 1 (nummerknapp 1) og trykk så på det ROTERBARE HJULET igjen for å lagre den.

2.

Gjenta denne fremgangsmåten for å lagre andre favorittstasjoner i minne 2-4.

15


Du kan lagre mer enn 4 forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjoner ved hjelp av følgende fremgangsmåte: 1.

Finn frem til den DAB+ favorittstasjonen du ønsker å forhåndsinnstille ved hjelp av det ROTERBARE HJULET.

2.

Trykk og hold inne det ROTERBARE HJULET for å komme inn i “MINNE”-modus.

3.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg opp eller ned for å velge et nummer i minnet (5-30) der du vil lagre din favorittstasjon.

4.

Trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte og avslutte “FORVALG”-modus. “Lagre vellykket” vil vises på skjermen.

Trafikksikkert Kjøremodus – hente forhåndsinnstilte stasjoner: 1.

Mens du kjører er det sterkt anbefalt at du henter frem dine DAB+ favorittstasjoner ved å trykke på de nummererte forvalgsknappene (1-4) foran på enheten. Det er enkelt og trygt å bruke.

2.

Du kan også trykke på det ROTERBARE HJULET for å komme inn i forhåndsvisningsmodus for å vise alle de forvalgte DAB+ stasjonene og bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg opp eller ned for å hente frem en forvalgt stasjon. Bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET.

16


Slette forhåndsinnstilte stasjoner: For å slette alle dine forhåndsinnstilte DAB+ favorittstasjoner, trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i menyen. Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne “Slett forvalg” og velg “JA” eller “NEI” ved å trykke på hjulet. Hvis “JA” er valgt, vil alle de forhåndsinnstilte stasjonene i minnet bli slettet. Administrere dine Bluetooth-enheter: Koble til en smarttelefon: Når du sammenkobler en smarttelefon til POPyourCAR 2.2 for første gang, følg fremgangsmåten nedenfor: 1.

I DAB-modus, trykk og hold inne MODE for å komme inn i “Bluetooth”-modus.

2.

Trykk og hold inne S/F-knappen for å slå PÅ Bluetoothfunksjonen. Trykk og hold inne FREQ-knappen for å aktivere paringsmodus på POPyourCAR 2.2, “Sammenkobling pågår” vil vises på skjermen.

3.

Slå på Bluetooth-funksjonen på telefonen din og søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter, en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vil vises.

4.

Velg “POP DAB+” fra denne listen og når tilkoblingen er etablert, vil skjermen vise “Tilkoblet” og et Bluetooth-ikon vil vises øverst på den blå linjen. Bemerkning: sammenkoblingstiden kan ta flere sekunder og opp til et minutt, avhengig av merke og telefonmodell.

17


5.

Hvis du vil stoppe sammenkoblingen når radioen er i “Sammenkobling pågår”-modus, kan du trykke på S/Fknappen. Da vil søket stoppe og returnere til ikke-tilkobletmodus. Bemerkning: under prosessen med å koble til telefonen, kan det ta flere sekunder og opptil et minutt før tilkoblingen er ferdig, avhengig av telefonmodell og merke. I tilkoblingsprosessen vil Bluetooth-ikonet på den øverste, blå linjen på skjermen blinke og skjermen vil vise “Ikke tilkoblet”.

6.

Du kan koble fra en eksisterende tilkoblet telefon ved å trykke og holde inne FREQ-knappen for å tvinge POPyourCAR 2.2 inn i sammenkoblingsmodus for å koble til en ny telefon. Bemerkning: Blinkingen av Bluetooth-ikonet indikerer at Bluetooth ikke er tilkoblet. Når den er tilkoblet, vil ikonet slutte og blinke.

Administrere telefonanrop: 1.

Når det kommer et innkommende anrop, vil POPyourCAR 2.2 ringe med en ringetone. Trykk på PLAY/PAUSE-knappen for å svare på den innkommende samtalen. Samtidig vil høyttalervolumet og taletiden vises nederst på skjermen. Du kan bruke det roterbare hjulet for å justere volumnivået.

2.

Hvis du ikke vil svare på det innkommende anropet, trykk og hold inne PLAY/PAUSE-knappen for å avslå anropet.

3.

For å avslutte et anrop, trykk på PLAY/PAUSE-knappen.

18


Velg om lyden skal komme fra bilens egne høyttalere eller fra den innebygde høyttaleren til POPyourCAR 2.2: 1.

Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i menyen.

2.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg gjennom menyen til du finner “HandsFree høyttaler” og trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte.

3.

Inne i “HandsFree høyttaler”-menyen, bruk det ROTERBARE HJULET for å finne “Innebygget høyttaler” eller “Bilens høyttaler” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET.

4.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å justere volumet til ønsket nivå når den er i “Innebygget høyttaler”-modus.

5.

Når den er i “Bilens høyttaler”-modus, kan volumet kun bli justert med bilstereoens volumkontroll. “Bilens høyttaler” vil stå nederst på skjermen. Taletiden vil også bli vist på skjermen.

1.

2.

Bemerkninger: Den innebygde høyttaleren fungerer kun når den er tilkoblet via Bluetooth. Når “Bilens høyttaler” er valgt, kan lyden komme gjennom bilstereoen enten ved hjelp av Linjeutgang eller FM-sender.

19


Administrere Bluetooth-musikk til din Bilstereo gjennom FM-senderen: 1.

I Bluetooth-modus når telefonen din er tilkoblet, velg musikkfilen fra telefonen din og spill den av via Bluetooth (Referer til bruksanvisningen til telefonen din for mer informasjon).

2.

I “Lyd Ut”-menyen, forsikre deg om at du har valgt “FM Ut”modus.

3.

Trykk på FREQ-knappen for å komme inn i valgmodus for FM-senderfrekvens.

4.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge den ledige frekvensen du ønsker å bruke.

5.

Tykk på PLAY/PAUSE-knappen for å spille eller pause musikkavspillingen.

6.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge neste eller forrige sang.

1.

Bemerkninger: Når telefonen din er sammenkoblet med POPyourCAR 2.2, vil tilkoblingen mellom de to enhetene automatisk bli reetablert hver gang du setter deg inn i bilen og POPyourCAR 2.2 er slått på. POPyourCAR 2.2 kobler seg automatisk til den forrige telefonen du brukte den med. Hvis du vil koble POPyourCAR 2.2 til en annen telefon du tidligere har paret den med, men at dette ikke var den forrige du brukte den med, må du først koble fra den forrige telefonen. Dette gjør du ved å velge “Glem denne enheten” i Bluetooth-

20


innstillingene på telefonen din. Etter det, trykk og hold inne FREQ-knappen for å gå inn i sammenkoblingsmodus igjen. 2.

Du kan sammenkoble til sammen 8 Bluetooth-enheter med POPyourCAR 2.2.

3.

Hvis du ønsker å koble POPyourCAR 2.2 til en annen telefon mens den første telefonen fortsatt er tilkoblet, må du tvinge den første telefonen til å koble seg fra ved å trykke og holde inne “FREQ”-knappen for å komme inn i sammenkoblingsmodus igjen og et blinkende Bluetoothikon vil dukke opp øverst på skjermen. Denne handlingen fungerer bare når den nye telefonen ikke har blitt koblet sammen med POPyourCAR 2.2 tidligere.

Bluetooth PÅ/AV-kontroll: 1.

2.

I DAB-modus, trykk og hold inne MODE-knappen for å komme inn i modusvalg og trykk på MODE-knappen gjentatte ganger til du finner “Bluetooth”-modus. I “Bluetooth”-modus og under et innkommende anrop, trykk og hold S/F-knappen inne for å slå PÅ Bluetoothfunksjonen. “PÅ” vil vises på skjermen og et Bluetoothikon vil dukke opp øverst på skjermen. Gjenta den samme prosedyren for å slå AV Bluetooth-funksjonen og “AV” vil vises på skjermen. Bluetooth-ikonet vil forsvinne fra skjermen.

21


Valg av bakgrunns- og skriftfarge: Bakgrunnsfargen på skjermen og fargen på skriften kan bli satt til fire ulike kombinasjoner for å passe til interiøret og dashbordet i bilen: 1. 2. 3. 4.

Sort bakgrunn/hvit skrift Sort bakgrunn/blå skrift Sort bakgrunn/oransje skrift Farge*

*For å sette innstillingen “farge”, følg fremgangsmåten nedenfor: 1.

Trykk og hold inne MENU-knappen i 3 sekunder for å komme inn i menyen og bla deg til “Farge Innstillinger”.

2.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til den fargen du ønsker og trykk på det ROTERBARE HJULET for å bekrefte og avslutte menyen.

Koble til AUX-IN: POPyourCAR 2.2 har en 3.5mm AUX-inngang på høyre side. Eksterne, analoge lydkilder (iPad, iPhone, iPod, Nettbrett, Android-telefon og MP3-spillere etc.) kan avspilles gjennom adapteren til bilstereosystemet. Koble til en ekstern musikkspiller: I DAB-modus, trykk og hold inne MODE-knappen og trykk på MODE gjentatte ganger til du finner “AUX IN”-modus. Koble en ekstern lydkilde, som f.eks. iPad, iPhone, iPod eller MP3-spiller,

22


inn i AUX-inngangen nederst på POPyourCAR 2.2 med den medfølgende 3.5mm lydkabelen. Lade iPad/iPhone/iPod/mobiltelefon/nettbrett/kamera: 1.

2.

Ved hjelp av USB-kabelen til f.eks. mobilen din, kan du lade dine USB-enheter hvis du plugger USB-kabelen inn i den doble USB-porten med 12V sigarettennerstikk. Koble den andre enden av kabelen til enheten du vil lade og ladingen vil starte. (Utgangseffekt ladeport: 5V, 1A, den nåværende USB-porten er sterk nok til å lade en iPad).

Dimmekontroll for LCD-skjermen: Når du kjører på natten, kan du kontrollere lysstyrkenivået på LCD-skjermen. I DAB-modus, trykk og hold MODEknappen inne for å dimme ned skjermen. Trykk og hold MODE-knappen inne igjen for å returnere til normalt lysstyrkenivå. Du kan også trykke på MENU og bla deg til “LCD Dimmeinnstilling” og velge Høy eller Lav lysstyrke. Velg språk: 1.

Trykk og hold MENU-knappen inne for å komme inn i menyen.

2.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til “Språk” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET.

23


3.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å finne ditt ønskede språk og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger: 1.

Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i menyen.

2.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg til “Fabrikkinnstillinger” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET.

3.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å velge om du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene “JA” eller “NEI” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET.

Sjekke enhetens programvareversjon: 1.

Trykk og hold inne MENU-knappen for å komme inn i menyen.

2.

Bruk det ROTERBARE HJULET for å bla deg opp eller ned for å finne “Programvareversjon” og bekreft ved å trykke på det ROTERBARE HJULET for å se enhetens nåværende programvareversjon.

3.

Trykk på det ROTERBARE HJULET for å avslutte menyen.

24


Tekniske spesifikasjoner 1.

Radioformat: DAB+, FM-sender og DAB til DAB Service Following

2.

DAB+ frekvens: Band III (174.00 –240.00MHz)

3.

FM-senderfrekvens: 87.6—107.9MHz

4.

Bluetooth: Versjon 4.0

5.

Høyttalereffekt: 1.0W, 8Ω

6.

Aux IN/UT: 3.5mm stereokontakt

7.

Strømutgang: 5V, 1A (lading av iPad2/iPhone/iPod/Androidtelefon etc.)

8.

Strømkilde: Sigarettennerstikk (10V- 30V)

9.

Mål: 227mm x 116mm x 66mm

10. Nettovekt: Ca. 385g

*Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel.

25


26


Please read this user manual carefully before using this product. Safety Instructions: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Do not use this radio near water. Clean with dry cloth. Do not block any ventilation openings. Do not use near heat objects. Use only accessories provided by manufacturer. Do not expose this radio to rain or moisture. Do not allow this unit to become exposed to water, steam, sand or other environmental hazards. 8. Do not leave your radio where excessive heat could cause damage. 9. Always have your attention directed at what is happening in the traffic. Save your 4 most used channels on the direct preset buttons. Do not perform other searches or menu settings while driving. This can lead to major traffic hazard and it can be a risk to your own and others' lives.

27


Controls and Connectors

Controls: 1

Power ON/OFF switch

2 3

AUX JACK 4/MODE

4

3/FREQ

5

Rotary Encoder

3.5mm Line In or Line Out Jack Short press for 4th preset button Long press for change of MODE In BT mode, long press to dim the LCD display Short press for 3rd preset button Long press for FM TX frequency selection In BT mode, long press to pair Bluetooth Rotate to navigate the menu and station Short press to select preset station or confirm Long press to store preset station In BT mode, rotate to select prev or next song

28


6

2/MENU

7

1/SF

8 9 10

Mic

Short press for 2nd preset station Long press to open menu Short press for 1st preset station Long press to turn S/F ON or OFF In BT mode, long press to turn BT ON/OFF In BT mode, play/pause button In phone mode, long press to decline a call In phone mode, short press to end a call Microphone for hands free Power supply micro USB socket DAB/DAB+ antenna socket

29


Main Unit and Accessories: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Power Supply USB Cable 3.5mm Audio Cable Main unit DAB+ receiver Dual USB Charger 12V Socket Dashboard Mount/Holder DAB/DAB+ active antenna for main unit

Note: All accessories are designed to work specifically with POPyourCAR 2.2. Please do not use third party cables as these may not work and cause warranty invalidation.

Operating your POPyourCAR 2.2 In-Car DAB+ Digital Radio Adaptor: 1.

Mount the POPyourCAR 2.2 on the dashboard using the provided dashboard holder.

2.

Connect one end of the USB power supply cable to the Micro USB socket on POPyourCAR 2.2 and the other end to the dual USB car charger. Plug the dual USB car charger into the car 12V power socket.

3.

Connect the antenna to the antenna jack. ATTENTION! Proper antenna installation is very important for a good reception result. See tips page 31.

4.

Turn on the power with the “POWER SWITCH” on the side of the unit and the display will show “POPyourCAR 2.2” logo, then the device will automatically scan all the local

30


DAB/DAB+ channels and store them in the memory of the device until another “Auto Scan” is performed. During scanning, a scan moving bar will be shown in the display to indicate the progress and the total number of channels found. 5.

Once the scan is completed, you can select any DAB/DAB+ radio channel via the “ROTARY ENCODER”.

Connecting/Mounting the DAB+ Antenna inside the car:

Min. 4 cm clearance

31


Magnetic grounding tap

Latest design amplifier box Antenna cable

Antenna film

1.

Use a wipe to clean the windscreen and gently pull down the car roof liner. If the glass is cold, you should warm up the window to secure good adhesion.

2.

The antenna should be mounted vertically as indicated in the diagram, not horizontally.

3.

Insert the magnetic grounding tap and ensure the magnetic tap contacts to the roof of the car. Since it is magnetic, it should “click� into place.

4.

Remove the adhesive backing from the antenna power amplifier box and stick to the dry window glass. Make sure the glass is dry before attaching the antenna on the glass. Do not attach the antenna before you are sure that the glass lets the signal through where you stick it by making sure the antenna film is not overlap with the heating wires which will affect the reception performance.

32


5.

Stick the transparent antenna film to the glass as indicated in the diagram, gently applying pressure to remove any air bubbles.

6.

Tuck the cable behind A-Pillar and run it to the main unit POPyourCAR 2.2. Be aware of other equipment that may be here. Be especially aware of airbags. Magnetic grounding tap attach to car metal roof Antenna amplifier box Cable tucked insider A-Pillar

Antenna Cable

7.

You may use the 3M invisible double-sided adhesive tape and cut it into small pieces for fixing the position of the antenna cable.

8.

Do not attach the DAB+ antenna over heating wires, in a place that obstruct the driver's view, or in a place that can experience interference from metal.

9.

Ensure that the signal gets through the window. Heating wires and certain forms of shading, may cause the signal not passing through.

33


10. If front windscreen is blocked by heating wires, the antenna is recommended to be installed at the rear windows.

Dashboard Mounting Holder3M VHB Tape Application Techniques: 1.

Bond strength is dependent upon the amount of adhesiveto-surface contact developed. Firm application pressure develops better adhesive contact & thus improves bond strength.

2.

To obtain optimum adhesion, the dashboard bonding surfaces must be clean dry and well unified.

3.

Initial tape application to surfaces at temperatures below 10°C (50°F) is not recommended because the adhesive becomes too firm to adhere readily. However once properly applied low temperatures holding is generally satisfactory.

3M Tape Dashboard Mounting Holder with 3M VHB Tape

34


Selecting Audio Output – Aux Out 1.

Press and hold the MENU button to enter menu mode and scroll to select AUDIO OUT and confirm by pressing ROTARY ENCODER again. Use the ROTARY ENCODER to select AUX OUT and confirm by pressing the ROTATRY ENCODER button to exit menu. A headphone icon “ ” will be shown at the top of the blue bar.

2.

Connect the supplied 3.5mm Audio Cable to the 3.5mm Line Out jack on the side of the POPyourCAR 2.2 and then connect to the Aux IN of the car stereo. Note: In AUX OUT mode, there will be no FM transmission to the car stereo.

Selecting Audio Output – FM Transmission Select FM Transmitting Frequency (Auto Mode): 1.

Press and hold the MENU button to enter menu mode. Use the ROTARY ENCODER to select AUDIO OUT and confirm by pressing ROTARY ENCODER again. Use the ROTARY ENCODER to select AUX IN and confirm by pressing the ROTARY ENCODER button. This will enable FM transmission mode.

2.

Press and hold the FREQ button to show FM transmitting frequency (TX Frequency).

3.

Press and hold FREQ button again to activate the automatic scanning of a vacant transmission frequency without interference with other channels. The scanning process will

35


take 20-30 seconds and is accompanied by a flashing display of ---.-MHZ, before stopping at a vacant frequency. 4.

After a vacant frequency is found, press the ROTARY ENCODER to confirm and exit the setting or this will occur automatically after 3 seconds. The selected vacant frequency will be shown at the top right of the display, e.g. TX 108.0MHz

5.

Tune your car FM radio system to match the selected vacant frequency for transmission of the audio signal from POPyourCAR 2.2 to your car stereo audio system.

Select FM Transmitting Frequency (Manual Mode): 1.

Press and hold FREQ button to enter FM transmitting frequency selection mode.

2.

Then use the ROTARY ENCODER to select the desired vacant frequency (based on your experience with known vacant frequencies in your area) which you would like to receive by your car radio.

3.

Once it is selected, press the “ROTARY ENCODER” to confirm and exit or the screen will go back to DAB+ mode automatically after 3 seconds and the selected frequency will be shown at the top of the blue bar, e.g. TX108.0MHz. Remarks: “Vacant frequency” means there is no FM radio broadcasting content or noise when the frequency is selected.

36


Search and select DAB+ channels: 1.

In Bluetooth or AUX IN mode, press the MODE button until “DAB+ Radio” mode is found.

2.

Use the ROTARY ENCODER to select the desired DAB+ channel.

3.

Or press and hold MENU to enter menu and use the ROTARY ENCODER to select the “PREVIEW” and the desired DAB+ channel and press the ROTARY ENCODER button again to select and exit.

4.

You may also press and hold the MENU button to enter menu and select “DAB Autoscan” by pressing the ROTARY ENCODER to re-activate the “Auto Scan” process if you need to update the DAB+ radio channels.

Remark: For normal use, you don’t have to perform the “DAB Autoscan” every time you use the car DAB+ radio unless there are newly added DAB+ channels, then you may need to perform the “DAB Autoscan” again.

DAB+ Service Information Relevant service information data broadcasted by the radio station will be displayed with scrolling text on the screen of the POPyourCAR 2.2. While listening to DAB+, the display will show the following if applicable: 1. 2. 3.

Channel Name Multiplex Name(DLS) DAB+ Icon

37


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Time and Date Signal Strength FM Transmitting Frequency Bluetooth Connection Status Audio Out Status Indicator Service Following ON status Traffic Announcements ON status

Service Following ON/OFF Control: 1.

In “DAB” mode, press and hold the S/F button to turn ON the service following function. An “ON” will be displayed on the LCD screen and an “S/F” white icon will appear at the top of the display. Repeat the same procedure to turn OFF the service following function and an “OFF” will be displayed in the LCD screen. “S/F” icon will also disappear from the LCD screen.

2.

When “S/F” icon turns red from white for a specific DAB station, it means that DAB station supports S/F feature and the device has detected it, however, it is not switched over yet. Once it is switched to other region, the S/F icon will be turned white again.

Remark: Upon certain situations, you may want to turn off the S/F function to prevent the radio from switching between equally strong transmitters from different areas. For application where S/F feature is not used, it is recommended to turn off the S/F function.

38


Traffic Announcements ON/OFF Control: 1.

Press and hold the MENU button to enter the menu

2.

Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to select “Traffic Announcement” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER

3.

Use the ROTARY ENCODER to select “ON” or “OFF” for the function of traffic announcements and confirm it by pressing the ROTARY ENCODER and to exit the menu.

4.

To cancel an active traffic announcement, simply press the S/F button. POPyourCAR 2.2 will return to the radio station you were listening to.

1.

2.

Remark: It is recommended to enable the traffic announcements function if you want to receive important traffic information. When TA is ON and while you are listening to music through Bluetooth streaming from your phone or through line-in, the device will automatically switch to traffic announcements when a TA signal is detected.

Manage Preset Stations Storing Preset Stations: To program and store your favorite DAB+ preset stations using the direct numeric buttons (1-4) on the front of the device:

39


1.

In DAB mode, tune to your favorite DAB+ station, then press and hold ROTARY ENCODER to store your first favorite DAB+ station in memory 1 (number button 1) and then press ROTARY ENCODER to store it.

2.

Repeat the same procedure to store another favorite DAB+ station in memory 2 (number button 2) and so on.

You may program and store more than 4 favorite DAB+ preset stations by using the following procedure: 1.

To select a favorite DAB+ station using the ROTARY ENCODER,

2.

Press and hold the ROTARY ENCODER button to enter “MEMORY” mode.

3.

Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to select a number in memory from 5-30 to store your favorite station,

4.

Press the ROTARY ENCODER to confirm and exit “PRESET” mode. A “Stored Successfully” message will be displayed.

Safe Driving Mode – recalling the Direct Preset Stations: 1.

During driving, it is highly recommended to recall your favorite DAB+ stations by simply pressing direct preset numeric button 1-4 on the front of device. It is simple and safe to use.

2.

You may also press ROTARY ENCODER button to enter preset preview mode to show all the preset DAB+ stations

40


and use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to recall a Preset Station and confirm by pressing the ROTARY ENCODER again. Removal of Preset Stations: To delete all your favorite DAB+ preset stations, press and hold the MENU button to enter menu mode, use the ROTARY ENCODER to search for “Delete All Presets” and select “YES” or “NO” by pressing the “ROTARY ENCODER” to confirm. If “YES” is selected, then all the memory of presets will be cleared. Managing the Wireless streaming devices: Pairing a Phone: Paring a phone with POPyourCAR 2.2 for the first time, follow the below procedures: 1.

In DAB mode, press and hold the MODE button to enter “Bluetooth” mode.

2.

Then, press and hold the S/F button to turn ON the Bluetooth function. Then press and hold FREQ button to activate the POPyourCAR 2.2 device into pairing mode, a message of “Pairing in progress” will be shown,

3.

From your phone, turn on Bluetooth and search for Bluetooth peripherals, a list of available Bluetooth peripherals will be displayed,

4.

Select “POP DAB+” in the list and once connection is established, the Bluetooth screen will display “Connected”

41


and a Bluetooth icon will be shown at the top of the blue bar. Remark: the pairing time may take several seconds to one minute depend on various brands or models of phone. 5.

In “Paring in progress” mode, if you want to stop connecting, you can always press S/F button to stop searching and return to non-connected mode. Remark: during the process of re-connecting to last connected phone, it may take several seconds to one minute for re-connecting depending on phone model. In the re-connecting process, the Bluetooth icon at the top of the blue bar will be flashing and the LCD will show “Not Connected”.

6.

You can disconnect an existing connected phone by press and hold FREQ button to force POPyourCAR 2.2 into pairing mode to connect another new phone. Remark: The flashing of Bluetooth icon indicates the Bluetooth is not connected and once it is connected, the icon will stop flashing.

Manage Phone Call: 1.

When there is an incoming call, POPyourCAR 2.2 rings with a ringtone, press PLAY/PAUSE button to answer a call and at the same time the speaker phone volume and talk time will be displayed at the bottom of the screen, you may use the “ROTARY ENCODER” to adjust the volume level,

42


1.

If you don’t want to pick up the call, press and hold the PLAY/PAUSE button to decline a call.

2.

To end a call, press the PLAY/PAUSE button.

Selecting Bluetooth Phone Voice to your Car Stereo through the FM transmitter or the Built-in Speaker: 1.

Press and hold the MENU button to enter menu,

2.

Use the ROTARY ENCODER to scroll down the menu to select “Hands Free Speaker” and press the ROTARY ENCODER to confirm,

3.

In “Hands Free Speaker” menu, use ROTARY ENCODER to select “Built-in Speaker” or “Car Speaker” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER again.

4.

Use the ROTARY ENCODER to adjust the voice volume to your desired level when it is in “Built-in Speaker” mode.

5.

When it is in “Car Speaker” mode, the voice volume can only be adjusted by car stereo volume control button. A “Car Speaker” will be displayed at the bottom of the LCD. The talk time will also be displayed in the LCD screen.

1.

2.

Remarks: The Built-in speaker only works for phone voice when it is connected via Bluetooth. When the “Car Speaker” is selected, the phone voice can be fed into the car stereo by either using Line Out or FM transmitter.

43


Managing Bluetooth Music Playback to your Car Stereo through FM transmitter: 1.

In Bluetooth mode with your phone connected, playback music files from Bluetooth phones, select the music file from your phone and playback via Bluetooth (Refer to your phone user guide for more information),

2.

In the “Audio Out” menu, make sure you have selected “FM Transmitter Out” mode

3.

Press the FREQ button to enter FM transmitting frequency selection mode,

4.

Then use the ROTARY ENCODER to select your favorite vacant frequency

5.

Press PLAY/PAUSE button to play or pause the music playback

6.

Use the ROTARY ENCODER to select the next or previous songs.

1.

Remarks: Once your phone is paired to POPyourCAR 2.2, the connection between both devices will be automatically reestablished each time you enter your vehicle if POPyourCAR 2.2 is powered on. POPyourCAR 2.2 automatically connects itself to the last phone you used with it. If you want to connect POPyourCAR 2.2 to another phone you already paired but not the last one, you must first disconnect the last phone by selecting “Forget this Device” in your Phone

44


Bluetooth setting. Then press and hold the FREQ button to enter pairing mode again. 2.

You may pair up to eight Bluetooth devices with POPyourCAR 2.2,

3.

If you want to connect POPyourCAR 2.2 to another phone while the first phone is still in connection, you may force the first phone to disconnect by press and hold “FREQ/SF” button to enter pairing mode again and a flashing Bluetooth icon will appear at the top of the display. Then you may pair to a new phone. This operation only works when the new phone has not been paired with POPyourCAR 2.2 before.

Bluetooth ON/OFF Control: 1.

In DAB mode, press and hold the MODE button to enter mode selection and press MODE button again until you find “Bluetooth” mode.

2.

In “Bluetooth” mode and under no incoming call, press and hold the S/F button to turn ON the Bluetooth function. “ON” will be displayed on the LCD screen and a Bluetooth icon will appear at the top of the display. Repeat the same procedure to turn OFF the Bluetooth function and “OFF” will be displayed on the LCD screen. The Bluetooth icon will also disappear from the LCD screen.

45


Selection of Screen Background and Font color: The color of the screen background and font can be set to four different combinations to match with your overall car dashboard colors: 1. 2. 3. 4.

black background/white font black background/blue font black background/orange font color*

*To set to “color”, follow the procedure below: 1.

Press and hold the MENU button to enter “Color Setting” menu mode.

2.

Use the ROTARY ENCODER to scroll and select your favorite color by pressing the ROTARY ENCODER to confirm and exit the menu.

Connecting AUX-IN: POPyourCAR 2.2 features a 3.5mm AUX-IN jack on the righthand side. External analog audio sources from iPad, iPhone, iPod, Tablet, Android phone or MP3 players etc. can be fed wirelessly through FM transmission into your car stereo audio system. To connect an external music player: In DAB mode, press and hold the MODE button to enter mode selection and press MODE button again until you see “AUX IN” mode. Connect an external audio source such as iPad, iPhone,

46


iPod or MP3 player etc. into the “AUDIO IN” jack at the bottom of POPyourCAR 2.2 with the provided 3.5mm audio cable. Charging iPad/iPhone/iPod/mobile phones/tablets/camera: 1.

Using your mobile phone USB cable and plugging the USB connector into the dual USB car charger with 12V socket,

2.

Connect the other end of the cable to your device and start charging. (Charging Power Output: 5V, 1A, the current is big enough for iPad charging)

LCD display Dimmer Control: When driving at night, you may control the brightness level of the color LCD display. In DAB mode, press and hold the MODE button to enter model selection and scroll until you find Bluetooth mode, then press and hold the MODE button again to dim the display. Press and hold the MODE button again to return to normal brightness level. You may also go to the MENU and scroll to find LCD Dimmer Setting to select High or Low for the brightness control. Select Language: 1.

Press and hold the MENU button to enter menu

2.

Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to find “Language” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER again.

47


3.

Use the ROTARY ENCODER to find your desired language and confirm by pressing the ROTARY ENCODER.

Restore factory setting: 1.

Press and hold the MENU button to enter menu.

2.

Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to find “Factory Reset” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER.

3.

Use the ROTARY ENCODER to select “YES” or “NO” for the reset and confirmed by pressing the ROTARY ENCODER.

Checking the Software Version of the device: 1.

Press and hold the MENU button to enter menu.

2.

Use the ROTARY ENCODER to scroll up or down to find “Software Version” and confirm by pressing the ROTARY ENCODER to see the current software version of the device.

3.

Press ROTARY ENCODER to exit menu.

48


Technical Specifications 1.

Radio format support: DAB/DAB+, FM Transmitter and DAB to DAB Service following

2.

DAB+ frequency: Band III (174.00 –240.00MHz)

3.

FM transmission frequency: 87.6—107.9MHz

4.

Bluetooth: Version 4.0

5.

Speaker phone output: 1.0W, 8Ω

6.

Aux IN/OUT Jack: 3.5mm stereo jack

7.

Power Output: 5V, 1A (charging for iPad2/iPhone/ iPod/Android Phone etc.)

8.

Power Source: Car Cigar-lighter Socket (10V- 30V)

9.

Dimensions: 227mm x 116mm x 66mm

10. Net Weight: 385g *Information in this user manual is subject to change without prior notice.

49

Profile for Sahaga AS

POPyourCAR 2.2 - user manual  

POPyourCAR 2.2 - user manual  

Profile for sahagaas