__MAIN_TEXT__

Page 1

myPOP

DAB+/FM Radio

Brukerveiledning


Innhold ..................................................................... P.3 Din digitalradio .......................................................................................... P.4 Slå radioen på ........................................................................................... P.5 Endre modus ............................................................................................. P.6 Volumkontroll ............................................................................................ P.6 P.6 P.7 Meny ........................................................................................................ P.7 Info (DAB+) ................................................................................................ P.8 Info (FM) .................................................................................................... P.8 Slideshow .................................................................................................. P.9 ............................................................................................. P.9 Preset/Forvalg ........................................................................................... P.10 Høre på en forvalgt stasjon ....................................................................... P.10 Alarm ......................................................................................................... P.11 Snooze/slumre .......................................................................................... P.12 Sleep/innsovning ....................................................................................... P.12 Tid/Dato .................................................................................................... P.13 Bakgrunnslys ............................................................................................. P.14 Språk ......................................................................................................... P.15 ......................................................................... P.16 Feilsøking .................................................................................................. P.16 Feilmeldinger ............................................................................................ P.16 Spesifikasjoner .......................................................................................... P.16 2


Takk for at du kjøpte denne DAB+/FM-radioen. Vennligst les denne brukerveiledningen og advarslene nøye før bruk, for å sikre sikker

du begynner å bruke produktet. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. ledningen, støpselet eller adapteren i vann eller andre væsker. Ikke bruk et elektrisk apparat med skadet ledning eller støpsel, eller på noen måte. Returner Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller benken, eller berøre varme overflater. Forbrukeren må ikke forsøke seg på eventuelle reparasjoner. husholdningsbruk. Skal ikke brukes utendørs. Advarsel. Plastposene over produktet eller emballasjen kan være farlige. For å unngå fare for kvelning, hold disse unna babyer og barn. 3


Din digitalradio 8 1

2

1

- Station +

Mode

3

4

5+

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

2

Presets

Enter/ Snooze

9 10 11

7

Velg/Slumre/- Stasjon + Strøm/- Volum + Modus Info/Meny

7 8 9 10 11

Alarm

Eskens innhold

1. Digitalradio x 1 2. Strømadapter x 1 3. Brukerveiledning x 1 4

Presets/forvalg Hodetelefonutgang AUX in DC in


1. Slå radioen på med strømadapteren

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

SERVICE

Alarm

Trykk en gang

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Trykk en gang

5

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE


3. Endre modus DAB

Mode

Info/menu

Sleep

Alarm

Mode Mode

AUX in

Trykk en gang

FM

4. Volumkontroll

Volum

Enter/ Snooze

16:02 16

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm 1

2

3

4

5

Presets

Stasjonsliste 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm 1

2

3

4

5

Presets

Stasjonsliste 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

Stasjonsliste 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

1

2

3

4

5

Presets

Enter

6

Trykk en gang


+/- 0.05 MHz

FM 92.65MHz

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

[No Radio Text]

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm 1

2

3

4

5

Presets

FM 92.65MHz Enter/ Snooze

- Station +

Mode

[No Radio Text]

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

-Station+ Hold inne i 2 sek

7. Meny Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

DRC hø y lav av

16:02

>

av

Hold inne i 2 sek

16:02

>

av

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys SprĂĽk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

7


8. Info (DAB+)

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Info/menu

DLS

Sleep

Alarm

Trykk en gang

PTY

Digital Radio BBC World Service PARIS - Min.8 C B B C WORLD Max. 14 C SERVICE FINE

Ensemble

Digital Radio BBC World Service [No PTY] B B C

WORLD SERVICE

Digital Radio BBC World Service 11C B B C WORLD 220.352MHz

SERVICE

Digital Radio BBC World Service 26-10-2016 B B C WORLD Wednesday

Digital Radio BBC World Service 64kps / DAB + B B C

Dato

SERVICE

Bitrate

9. Info (FM)

SERVICE

Digital Radio BBC World Service Signal error: 12 B B C WORLD Strength:

WORLD SERVICE

SERVICE

Signalfeilrate/styrke

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Info/menu

RadioTekst FM M INFO

Kanalnummer/frekvens

Digital Radio BBC World Service DAB+Hong B B C WORLD Kong

Sleep

Alarm

Trykk en gang

Programtype FM M INFO

Metro Info, Offical Information and Music

FM M INFO

Information

FM M INFO

28-10-2016 Friday

Dato

Frekvens FM M INFO

8

Mono

Mono/Stereo

101.60MHz


10. Slideshow Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

Enter/ Snooze

- Station +

- Volume +

SERVICE

Mode

Enter

Info/menu

Sleep

Alarm

Trykk en gang

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

B B C

WORLD SERVICE

SERVICE

News - London UK

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

B B C

WORLD SERVICE

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

Timeglass

16:02

>

av

Hold inne i 2 sek

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Språk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

01:00

Velg mellom 1 til 99 minutter; trykk på Alarm for å stoppe alarmtonen.

9


12. Forvalg Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

16:02

SERVICE

1

Forvalg 1 lagret

2

3

4

5+

Presets

Preset 1- 4 Hold inne i 2 sek

1

2

3

4

Lagre forvalg 1: (Tom) 2: (Tom) 3: (Tom) 4: (Tom) 5: (Tom) 6: (Tom) 7: (Tom)

5

Presets

5

Hold inne i 2 sek

16:02

Velg plasseringen du og trykk for å lagre

13. Høre på en forvalgt stasjon Velg stasjonen du ønsker å høre på Digital Radio Life D Metro Life Digital

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

DAB

SERVICE

1

1

2

3

4

5+

Presets

Preset 1- 4

1

2

3

4

Presets

5

Trykk en gang

5+

Trykk en gang

Preset Tilbakek. 1: 5 BBC (WS) 2: 11 M Finance D 3: 34 Metro 4: (Tom) 5: (Tom) 6: (Tom) 7: (Tom)

10

16:02

og trykk for å hente forvalg


14. Alarm Alarm Alarm 1 Alarm 2

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Enter

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Trykk en gang

Alarm 1 Info. Alarm Frekvens Vekketid Kilde Varighet Volum

og trykk for å velge

Alarm 1 Info. Alarm Frekvens Vekketid Kilde Varighet Volum

16:02

på Daglig 06:00 FM 60 4

Frekvens Daglig En gang Helger Ukedager

16:02

av 06:00> av 06.00

Vekketid

16:02

16:02

15 : 56

Volum

16:02

8

11

16:02

på Daglig 06:00 FM 60 4

Kilde Tone Digital Radio FM

Varighet 15 30 45 60 90 120

16:02

16:02


15. Snooze/slumre 06:00

06:00 Enter/ Snooze

Alarm 1

- Station +

!

av

Mode

av

Snooze 5 minutter

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm !

Alarmen starter

6.05

av

5/ 10/ 15/ 30 min

06:05

06:00 Enter/ Snooze

Alarm 1

- Station +

- Volume +

Alarm av Mode

!

av

av

Alarm

Info/menu

Sleep

Alarm

Trykk en gang

!

av

av

Alarmen starter

16. Sleep/innsovning Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Sleep

Still inn sleep

16:02

Sleep av

Still inn sleep

90 minutter

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Trykk en gang

Still inn sleep

16:02

15 minutter

16:02

Still inn sleep

60 minutter

12

Still inn sleep

16:02

30 minutter

16:02

Still inn sleep

45 minutter

16:02


17. Tid/Dato Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

16:02

>

av

Hold inne i 2 sek

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys SprĂĽk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

16:02

>

av

Tid 16:02 Still inn klokkeslett/dato > > Auto oppdatering Still inn 12/24-timer > Still inn datoformat > Clock Style

Still inn klokkesl

16:02

24 - 10 - 2016

Auto oppdatering alt fra digital radio fra FM Ingen oppdater.

16:02

Still inn12/24-timer 16:02 12-timers format 24-timers format

16 : 02

16:02

Tid Lagret

13

Still inn datoforn DD-MM-AAAA MM-DD-AAAA

16:02

Clock Style Normal Digital Big Digital Classic Analog Modern Analog

16:02


18. Bakgrunnslys Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Språk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

>

Bakgrunnslys Tidsavbrudd På-nivå Standby Level

16:02

Tidsavbrudd 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec 120 sec 180 sec

16:02

>

Hold inne i 2 sek

16:02

Tidsavbrudd På 10 sec 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec

16:02

På-nivå Hø y Medium Svak

16:02

På > Høy > Høy >

16:02

14

Standby Level Hø y Medium Svak

16:02


19. Språk Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

Språk English Norsk Dansk Svenska

16:02

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

>

av

Hold inne i 2 sek

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Språk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

>

av

Hold inne i 2 sek

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Språk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

Nullstill til fabrikkoppsett 16:02 Alle innstillinger vil bli gienopprettet til fabrikkstandard. Er du sikker?

Ja

Merk: Når du nullstiller til fabrikkoppsett vil alle stasjonslister og innstillinger bli slettet

15

Nei


Feilsøking Problem:

-

Årsak: Lav signalstyrke Løsning: (høy-styrke) stasjoner.

Feilmeldinger ‘Signalfeil’: ‘Ingen DAB Stasjon:

Stasjonen kan ikke bli funnet. (Intet Navn): Den nåværende stasjonen kringkaster ikke et

‘Ingen stasjoner funnet’: ‘Ingen RadioText’: stasjonen. ‘Ingen PTY’: ‘Intet Navn:

Intet RDS stasjonsnavn blir kringkastet.

Spesifikasjoner Beskrivelse:

Frekvensområde: LCD-skjerm: Strømforsyning:

Mål:

DAB+/FM Digitalradio 1 x 3W med resonanskjegle FM: 87.5-108MHz; DAB+: Band III 174.928-239.200MHz 2.4” TFT fargeskjerm Strømadapter: DC 5V 1A (vennligst bruk den medfølgende adapteren) Ba�erier: 4 x1.5 AA-ba�erier (ikke inkl.) 155mm x 95mm x 96mm o 0 - 45 C 16


myPOP

DAB+/FM Radio

User manual


Content Important safety informa�on ................................................................... P.3 Your Digital Radio....................................................................................... P.4 Switch on the radio ................................................................................... P.5 Mode change ............................................................................................ P.6 Volume Control ......................................................................................... P.6 Change Sta�on (DAB) ................................................................................ P.6 Change Sta�on (FM) ................................................................................. P.7 Menu ........................................................................................................ P.7 Info (DAB) .................................................................................................. P.8 Info (FM) .................................................................................................... P.8 Slide Show ................................................................................................. P.9 Egg Timer .................................................................................................. P.9 Preset ........................................................................................................ P.10 Recall Preset Sta�ons ................................................................................ P.10 Alarm ......................................................................................................... P.11 Snooze ....................................................................................................... P.12 Sleep .......................................................................................................... P.12 Time/ Date ................................................................................................ P.13 Backlight .................................................................................................... P.14 Language ................................................................................................... P.15 Factory Reset ............................................................................................ P.16 Trouble Shoo�ng ....................................................................................... P.16 Error messages .......................................................................................... P.16 Specifica�ons ............................................................................................ P.16 2


Thank you for purchasing this DAB+/FM radio. Please read the instruc�ons and warnings carefully before use, to ensure safe and sa�sfactory opera�on of this product.

Important Safety Informa�on

It is most important this instruc�on booklet be retained with the product for future reference. These warnings have been provided in the interest of safety. You MUST read them carefully before using the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabili�es, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruc�on concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. To protect against fire, electric shock and injury to persons DO NOT IMMERSE CORD, plug or base unit in water or other liquids. Unplug from the mains when not in use, before pu�ng on or taking off parts and before cleaning. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or a�er the appliance malfunc�ons or has been damaged in any manner. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. In the event of a fault, do not a�empt to repair by the consumer. Do not use the appliance for anything other than intended use. For household use only. Do not use outdoors. Save these instruc�ons for future reference. WARNING! Polythene bags over the product or packaging may be dangerous. To avoid danger of suffoca�on, keep away from babies and children. 3


Your Digital radio 8 1

2

1

2

- Station +

Mode

4

5+

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

3 Presets

Enter/ Snooze

9 10 11

7

Enter/ Snooze/ - Sta�on + Power/ - Volume + Mode Info/ Menu Sleep Alarm

7 8 9 10 11

Packing List

1. Digital radio x 1 2. Power adapter x 1 3. Instruc�on manual x 1 4

Presets Ba�ery Compartment Earphone AUX in DC in


1. Switch on the radio

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

SERVICE

Alarm

Press once Standby mode only available when using DC power.

2. Switch on by ba�ery

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Press once

Insert 4 x AA ba�eries

5

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE


3. Mode Change DAB

Mode

Info/menu

Sleep

Alarm

Mode Mode

AUX in

Press once

FM

4. Volume Control

Volume

Enter/ Snooze

16:02 16

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm 1

2

3

4

5

Presets

5. Change Sta�on (DAB+)

Station List 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm 1

2

3

4

5

Presets

Station List 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

Station List 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

1

2

3

4

5

Presets

Enter

6

Press once


6. Change Sta�on (FM)

+/- 0.05 MHz

FM 92.65MHz

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

[No Radio Text]

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm 1

2

3

4

5

Presets

FM 92.65MHz Enter/ Snooze

- Station +

Mode

-Station+

[No Radio Text]

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Hold for 2 secs

Auto scan to next sta�on

7. Menu Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

DRC High Low Off

16:02

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

>

Hold for 2 secs

16:02

>

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to confirm

7


8. Info (DAB+)

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Info/menu

DLS

Sleep

Alarm

Press once

PTY

Digital Radio BBC World Service PARIS - Min.8 C B B C WORLD Max. 14 C SERVICE FINE

Ensemble

Digital Radio BBC World Service [No PTY] B B C

WORLD SERVICE

Digital Radio BBC World Service 11C B B C WORLD 220.352MHz

SERVICE

Digital Radio BBC World Service 26-10-2016 B B C WORLD Wednesday

Digital Radio BBC World Service 64kps / DAB + B B C

Date

SERVICE

Bit rate

9. Info (FM)

SERVICE

Digital Radio BBC World Service Signal error: 12 B B C WORLD Strength:

WORLD SERVICE

SERVICE

Signal error rate/strength

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Info/menu

Radio Text FM M INFO

Channel number/frequency

Digital Radio BBC World Service DAB+Hong B B C WORLD Kong

Sleep

Alarm

Press once

Program Type FM M INFO

Metro Info, Offical Information and Music

FM M INFO

Information

FM M INFO

28-10-2016 Friday

Date

Frequency FM M INFO

8

Mono

Mono/ Stereo

101.60MHz


10. Slide Show Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

Enter/ Snooze

- Station +

- Volume +

SERVICE

Mode

Enter

Info/menu

Sleep

Alarm

Press once

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

B B C

B B C

WORLD SERVICE

SERVICE

WORLD SERVICE

News - London UK

11. Egg Timer Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to confirm

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

Egg timer

16:02

>

Hold for 2 secs

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

01:00

Select from 1 to 99 minutes; press Alarm to stop the buzzer.

9


12. Preset

Select the sta�on you wish to preset Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

16:02

SERVICE

1

Preset 1 Saved

2

3

4

5+

Presets

Preset 1- 4

1

2

3

4

Hold for 2 secs Save to Preset 1: (Empty) 2: (Empty) 3: (Empty) 4: (Empty) 5: (Empty) 6: (Empty) 7: (Empty)

5

Presets

Hold for 2 secs

5

16:02

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to save

13. Recall Preset Sta�ons Select the sta�on you wish to recall Digital Radio Life D Metro Life Digital

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

DAB

SERVICE

1

1

2

3

4

5+

Presets

Preset 1- 4

1

2

3

4

Presets

5

Press once

5+

Press once

Preset recall 1: 5 BBC (WS) 2: 11 M Finance D 3: 34 Metro 4: (Empty) 5: (Empty) 6: (Empty) 7: (Empty)

10

16:02

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to recall


14. Alarm Alarm Alarm 1 Alarm 2

Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Enter

Sleep

Alarm

Press once

Alarm 1 Info Alarm Frequency Wake Up time Source Duration Volume

Scrolling Sta�on bu�on then press it to select

Alarm 1 Info Alarm Frequency Wake Up time Source Duration Volume

16:02

On Once 06.00 FM 60 4

16:02

Off 06:00> Off 06.00

Frequency Daily Once Weekends Weekdays

Wake Up time

16:02

16:02

15 : 56

Volume

16:02

8

11

16:02

On Once 06:00 FM 60 4

Source Buzzer Digital Radio FM

Duration 15 30 45 60 90 120

16:02

16:02


15. Snooze 06:00

06:00 Enter/ Snooze

Alarm 1

- Station +

!

Off

Mode

Off

- Volume +

Info/menu

Sleep

Snooze 5 mins

Alarm !

Alarm goes off

Press Enter repeatly to select snooze dura�on

6.05

Off

5/ 10/ 15/ 30 mins

06:05

06:00 Enter/ Snooze

Alarm 1

- Station +

- Volume +

Alarm Off Mode

!

Off

Off

Alarm

Info/menu

Sleep

Alarm

Press once

!

Off

Off

Alarm goes off

16. Sleep Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Sleep

Set Sleep Timer

16:02

Sleep Timer Off

Set Sleep Timer

90 minutes

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Press once

Set Sleep Timer

16:02

15 minutes

16:02

Set Sleep Timer

60 minutes

12

Set Sleep Timer

16:02

30 minutes

16:02

Set Sleep Timer

45 minutes

16:02


17. Time/Date Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

16:02

16:02

>

24 - 10 - 2016

Auto Update from Any from Digital Radio from FM No Update

16:02

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

>

Hold for 2 secs

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to confirm

Time/Date Set Time/Date Auto Update Set 12/24 hour Set Date Format Clock Style

Set Time/Date

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

Set 12/24 hour 12 hour 24 hour

16 : 02

16:02

Time Saved

13

16:02

> > > >

16:02

Set Date Format DD-MM-YYYY MM-DD-YYYY

16:02

Clock Style Normal Digital Big Digital Classic Analog Modern Analog

16:02


18. Backlight Enter/ Snooze

- Station +

Mode

Info/menu

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

>

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to confirm

Backlight Timeout On Level Standby Level

16:02

Timeout 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec 120 sec 180 sec

16:02

16:02

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

>

Hold for 2 secs

16:02

Timeout On 10 sec 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

On Level High Medium Low

16:02

> > >

16:02

14

Standby Level High Medium Low

16:02


19. Language Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Sleep

Alarm

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

Language English Norsk Dansk Svenska

16:02

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

Factory Reset

16:02

>

Hold for 2 secs

Info/menu

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to confirm

16:02

20. Factory Reset Enter/ Snooze

- Station +

Mode

- Volume +

Info/menu

Info/menu

Select the op�ons by scrolling Sta�on bu�on then press it to confirm

Sleep

Alarm

>

Hold for 2 secs

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

All setting will be restored to factory default! Are you sure?

Yes

Note: Factory reset will erase all station lists, settings previously stored

15

No


Trouble Shoo�ng

Problem: FM Hiss/DAB Burbling/intermi�ent cut-out/DAB No sta�ons available message Cause: Low signal strength Solu�on: Check/move antenna. Move radio. Rescan local (high-strength) sta�ons only.

Error messages ‘Service not available’: ‘Signal error’: ‘No DAB Sta�on’:

No DAB recep�on. The DAB signal has been interrupted. The listed sta�on cannot be found. (No Name): The current sta�on does not broadcast an iden�ty

‘No sta�ons found’: ‘No RadioText’:

name. No DAB sta�ons are available, check aerial. No RDS text informa�on is available on this

‘No PTY’: ‘No Name’:

sta�on. No RDS programme type informa�on is available. No RDS sta�on name is being broadcast.

Specifica�ons Descrip�on: Speaker: Frequency Ranges:

DAB+/FM Digital Alarm Radio 1 x 3W with resonance cone FM: 87.5-108MHz; DAB/DAB+: Band III 174.928-239.200MHz LCD Display: 2.4 inches colour TFT display Power Supply: Power adapter: DC 5V 1A (please use our provided adapter) DC power input: 4 x 1.5 AA size ba�eries (not included) Dimensions: 155mm x 95mm x 96mm Working Temprature: 0 - 45 oC 16


DB545C-1_MAS_POP 说明书

v3

2017.9.19

V2:ENG/NOR合并 V3;更改Systemoppsett, Bakgrunnslys 及 vareversjon 及P16部分内容 材质:80G书纸,尺寸:135*170MM,订装,32P 印刷:单黑印刷 WBS: 35249.1.6 ID: 742345

Profile for Sahaga AS

myPOP - Brukerveiledning  

myPOP - Brukerveiledning  

Profile for sahagaas