__MAIN_TEXT__

Page 1

POPup2

DAB+/FM Radio

Brukerveiledning


Innhold P.3 Din digitalradio ......................................................................................... P.4 Slå radioen på ........................................................................................... P.5 Endre modus ............................................................................................ P.5 Volumkontroll ........................................................................................... P.5 P.5 P.6 Meny .......................................................................................................

P.6

Info (DAB+) ............................................................................................... P.7 Info (FM) ................................................................................................... P.7 Slideshow ................................................................................................. P.8 ............................................................................................ P.8 Forvalg ...................................................................................................... P.9 Høre på en forvalgt stasjon ...................................................................... P.9 Alarm ........................................................................................................ P.10 Snooze/slumre ......................................................................................... P.11 Sleep/innsovning ..................................................................................... P.11 Tid/Dato ................................................................................................... P.12 Bakgrunnslys ............................................................................................ P.13 Språk ........................................................................................................ P.14 ....................................................................... P.14 Feilsøking ................................................................................................. P.15 Feilmeldinger ........................................................................................... P.15 Spesifikasjoner ......................................................................................... P.15 2


Takk for at du kjøpte denne DAB+/FM-radioen. Vennligst les denne brukerveiledningen og advarslene nøye før bruk, for å sikre sikker

du begynner å bruke produktet. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. ledningen, støpselet eller adapteren i vann eller andre væsker. Ikke bruk et elektrisk apparat med skadet ledning eller støpsel, eller på noen måte. Returner Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller benken, eller berøre varme overflater. Forbrukeren må ikke forsøke seg på eventuelle reparasjoner. husholdningsbruk. Skal ikke brukes utendørs. Advarsel. Plastposene over produktet eller emballasjen kan være farlige. For å unngå fare for kvelning, hold disse unna babyer og barn.

3


Din digitalradio 8 7

1

2

3

4

5

6

9

1 2 3 4 5 6

Sleep/innsovning Preset/forvalg Modus Info/Meny - Stasjon + Velg

7 8 9 10 11

Eskens innhold

1. Digitalradio x 1 2. Strømadapter x 1 3. Brukerveiledning x 1 4

10

11

Alarm Strøm/Volum/Snooze Dimmer Hodetelefonutgang DC in


1. Slå radioen på

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

Trykk en gang

SERVICE

2. Endre modus DAB

FM

Trykk en gang

3. Volumkontroll Volum

16:02 16

Trykk en gang

Stasjonsliste 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

5

Trykk en gang


+/- 0.05 MHz FM 92.65MHz

[No Radio Text]

Trykk en gang

FM 92.65MHz

[No Radio Text]

Hold inne i 2 sek

6. Meny Hold inne i 2 sek

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

DRC høy lav av

16:02

>

av

16:02

>

av

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys SprĂĽk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

6


7. Info (DAB+) Trykk en gang

DLS

PTY

Digital Radio BBC World Service PARIS - Min.8 C BB BB CC WORLD Max. 14 C WORLD SERVICE FINE SERVICE

Ensemble

Digital Radio BBC World Service [No PTY] BB BB CC

Kanalnummer/frekvens

Digital Radio BBC World Service DAB+Hong BB BB CC WORLD Kong WORLD

WORLD WORLD SERVICE SERVICE

Digital Radio BBC World Service 11C BB BB CC WORLD 220.352MHz

SERVICE SERVICE

Digital Radio BBC World Service 26-10-2016 B B C WORLD Wednesday

Digital Radio BBC World Service 64kps / DAB + B B C

Digital Radio BBC World Service Signal error: 12 B B C WORLD Strength:

B B C

WORLD WORLD SERVICE SERVICE

SERVICE

Dato

SERVICE

SERVICE

Bitrate

Signalfeilrate/styrke

8. Info (FM) Trykk en gang

RadioText FM M INFO

ProgramType FM M INFO

Metro Info, Offical Information and Music

FM M INFO

Frekvens FM M INFO

Information

FM M INFO

28-10-2016 Friday

Dato

Mono

Mono/Stereo

7

101.60MHz


9. Slideshow Trykk en gang

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

B B C

WORLD SERVICE News - London UK

Hold inne i 2 sek

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Språk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

B B C

WORLD SERVICE

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

Timeglass

16:02

>

av

01:00

Velg mellom 1 til 99 minutter; trykk på Alarm for å stoppe alarmtonen.

8


11. Forvalg Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Hold inne i 2 sek

Lagre forvalg 1: (Tom) 2: (Tom) 3: (Tom) 4: (Tom) 5: (Tom) 6: (Tom) 7: (Tom)

16:02

16:02

Forvalg 1 lagret

12. Høre på en forvalgt stasjon Digital Radio Life D Metro Life Digital

DAB

Trykk en gang

Preset Tilbakek. 1: 5 BBC (WS) 2: 11 M Finance D 3: 34 Metro 4: (Tom) 5: (Tom) 6: (Tom) 7: (Tom)

16:02

Digital Radio BBC World Service News B B B C WORLD London UK

Velg forvalget du ønsker ved

SERVICE

1

9


13. Alarm Trykk en gang Alarm Alarm 1 Alarm 2

Alarm 1 Info. Alarm Frekvens Vekketid Kilde Varighet Volum

Velg Alarm 1 eller 2

Alarm 1 Info. Alarm Frekvens Vekketid Kilde Varighet Volum

16:02

pĂĽ Daglig 06:00 FM 60 4

Frekvens Daglig En gang Helger Ukedager

Vekketid

16:02

16:02

15 : 56

Volum

16:02

8

10

16:02

av 06:00> av 06.00

16:02

On Daglig 06:00 FM 60 4

Kilde Tone Digital Radio FM

Varighet 15 30 45 60 90 120

16:02

16:02


14. Snooze/slumre 06:00

06:00 Volume

16:02 06:00

Alarm 1

16

Snooze 5 minutter

Snooze 5 minutter

!

!

av

av

4.59

av !

Alarmen starter

6.05

av

5/ 10/ 15/ 30 min

06:05

06:00

Alarm 1 Alarm av

!

av

av

!

Alarmen starter

av

av

Trykk en gang

15. Sleep/innsovning Trykk en gang

Still inn sleep

16:02

Sleep av

Still inn sleep

90 minutes

Still inn sleep

16:02

15 minutes

16:02

Still inn sleep

60 minutes

11

Still inn sleep

16:02

30 minutes

16:02

Still inn sleep

45 minutes

16:02


16. Tid/Dato Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

Hold inne i 2 sek

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

>

av

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys SprĂĽk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

16:02

>

av

Tid 16:02 Still inn klokkeslett/dato > > Auto oppdatering Still inn 12/24-timer > Still inn datoformat > Clock Style

Still inn klokkesl

16:02

24 - 10 - 2016

Auto oppdatering alt fra digital radio fra FM Ingen oppdater.

16:02

Still inn12/24-timer 16:02 12-timers format 24-timers format

16 : 02

16:02

Tid Lagret

12

Still inn datoforn DD-MM-AAAA MM-DD-AAAA

16:02

Clock Style Normal Digital Big Digital Classic Analog Modern Analog

16:02


17. Bakgrunnslys Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

Hold inne i 2 sek

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

>

Bakgrunnslys Tidsavbrudd På-nivå Standby Level

16:02

Tidsavbrudd 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec 120 sec 180 sec

16:02

>

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Språk Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

16:02

Tidsavbrudd On 10 sec 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec

16:02

På-nivå Hø y Medium Svak

16:02

På > Høy > Høy >

16:02

Standby Level Hø y Medium Svak

16:02

Merk: Når �dsavbruddet er sa� �l 'på' i Ventemodus, må du gå inn i menyen først, så endre og velge mellom de ulike dimmenivåene høy/medium/svak. Brukeren kan dimme bakgrunnslyset mens radioen er På eller i Ventemodus med dimmeknappen bak på radioen.

13


18. Spr책k Hold inne i 2 sek

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Spr책k Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

Hold inne i 2 sek

Systemoppsett 16:02 Timeglass Tid Bakgrunnslys Spr책k Norsk Nullstill till fabrikkoppsett Prog. vareversjon

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

Language Norsk Dansk Svenska English

16:02

Digital Radio Stasjonsliste Full Scanning Manuell tuning Renske DRC Systemoppsett

16:02

>

av

Nullstill til fabrikkoppsett 16:02 Alle innstillinger vil bli gienopprettet til fabrikkstandard. Er du sikker?

Ja

Merk: N책r du nullstiller til fabrikkoppsett vil alle stasjonslister og innstillinger bli slettet

14

>

Nei


Feilsøking Problem: Årsak:

Lav signalstyrke

Løsning: (høy-styrke) stasjoner.

Feilmeldinger ‘Signalfeil’: ‘Ingen DAB Stasjon:

Stasjonen kan ikke bli funnet. (Intet Navn): Den nåværende stasjonen kringkaster ikke et

‘Ingen stasjoner funnet’: ‘Ingen RadioText’: stasjonen. ‘Ingen PTY’: ‘Intet Navn:

Intet RDS stasjonsnavn blir kringkastet.

Spesifikasjoner Beskrivelse:

DAB+/FM Digital klokkeradio 1 x 1W rms

Frekvensområde:

FM: 87.5-108MHz; DAB+: Band III 174.928-239.200MHz

LCD-skjerm:

2.8” TFT fargeskjerm

Strømforsyning:

Strømadapter: DC 5V 1A (vennligst bruk den medfølgende adapteren)

Mål:

98mm x 110mm x 90mm 0 - 45o C 15


POPup2

DAB+/FM Radio

User manual


Content Important safety informa�on ..................................................................

P.3

Your Digital Radio ..................................................................................... P.4 Switch on the radio .................................................................................. P.5 Mode change ........................................................................................... P.5 Volume Control ........................................................................................ P.5 Change Sta�on (DAB+) ............................................................................... P.5 Change Sta�on (FM) ................................................................................

P.6

Menu ....................................................................................................... P.6 Info (DAB+) ................................................................................................. P.7 Info (FM) ................................................................................................... P.7 Slide Show ................................................................................................ P.8 Egg Timer .................................................................................................

P.8

Preset .......................................................................................................

P.9

Recall Preset Sta�ons ............................................................................... P.9 Alarm ........................................................................................................ P.10 Snooze ...................................................................................................... P.11 Sleep ......................................................................................................... P.11 Time/ Date ............................................................................................... P.12 Backlight ................................................................................................... P.13 Language .................................................................................................. P.14 Factory Reset ........................................................................................... P.14 Trouble Shoo�ng ...................................................................................... P.15 Error messages ........................................................................................ P.15 Specifica�ons ........................................................................................... P.15 2


Thank you for purchasing this DAB+/FM radio. Please read the instruc�ons and warnings carefully before use, to ensure safe and sa�sfactory opera�on of this product.

Important Safety Informa�on

It is most important this instruc�on booklet be retained with the product for future reference. These warnings have been provided in the interest of safety. You MUST read them carefully before using the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabili�es, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruc�on concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. To protect against fire, electric shock and injury to persons DO NOT IMMERSE CORD, plug or base unit in water or other liquids. Unplug from the mains when not in use, before pu�ng on or taking off parts and before cleaning. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or a�er the appliance malfunc�ons or has been damaged in any manner. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. In the event of a fault, do not a�empt to repair by the consumer. Do not use the appliance for anything other than intended use. For household use only. Do not use outdoors. Save these instruc�ons for future reference. WARNING! Polythene bags over the product or packaging may be dangerous. To avoid danger of suffoca�on, keep away from babies and children. 3


Your Digital radio 8 7

1

2

3

4

5

6

9

1 2 3 4 5 6

Sleep Preset Mode Info/ Menu Sta�on Enter

7 8 9 10 11

Packing List

1. Digital radio x 1 2. Power adapter x 1 3. Instruc�on manual x 1 4

Alarm Power/ Volume Dimmer Earphone DC in

10

11


1. Switch on the radio

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

Press once

SERVICE

2. Mode Change DAB

FM

Press once

3. Volume Control Volume

16:02 16

4. Change Sta�on (DAB+)

Press once

Station List 16:02 11 M Finance D 12 M Music D 13 M Life D 31 RTHK PTC 32 CNR HK 33 RTHK Radio 3 34 RTHK BBC(WS)

5

Press once


5. Change Sta�on (FM) +/- 0.05 MHz FM 92.65MHz

[No Radio Text]

Press once

FM 92.65MHz

[No Radio Text]

Hold for 2 secs Auto scan to next sta�on

6. Menu Hold for 2 secs

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

DRC High Low Off

16:02

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

>

16:02

>

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to confirm

6


7. Info (DAB+) Press once

DLS

PTY

Digital Radio BBC World Service PARIS - Min.8 C B B C WORLD Max. 14 C SERVICE FINE

Ensemble

Digital Radio BBC World Service [No PTY] B B C

Channel number/frequency

Digital Radio BBC World Service DAB+Hong B B C WORLD Kong

WORLD SERVICE

Digital Radio BBC World Service 11C B B C WORLD 220.352MHz

SERVICE

Digital Radio BBC World Service 26-10-2016 B B C WORLD Wednesday

Digital Radio BBC World Service 64kps / DAB + B B C

Digital Radio BBC World Service Signal error: 12 B B C WORLD Strength:

WORLD SERVICE

SERVICE

Date

SERVICE

SERVICE

Bit rate

Signal error rate/strength

8. Info (FM) Press once

Radio Text FM M INFO

Program Type FM M INFO

Metro Info, Offical Information and Music

FM M INFO

Frequency FM M INFO

Information

FM M INFO

28-10-2016 Friday

Date

Mono

Mono/ Stereo

7

101.60MHz


9. Slide Show Press once

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

B B C

B B C

WORLD SERVICE

WORLD SERVICE

News - London UK

10. Egg Timer Hold for 2 secs

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to confirm

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

Egg timer

16:02

>

01:00

Select from 1 to 99 minutes; press Alarm to stop the buzzer.

8


11. Preset Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

SERVICE

Hold for 2 secs

Save to Preset 1: (Empty) 2: (Empty) 3: (Empty) 4: (Empty) 5: (Empty) 6: (Empty) 7: (Empty)

16:02

Select the sta�on you wish to preset

16:02

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to save

Preset 1 Saved

12. Recall Preset Sta�ons Digital Radio Life D Metro Life Digital

DAB

Press once

Preset recall 1: 5 BBC (WS) 2: 11 M Finance D 3: 34 Metro 4: (Empty) 5: (Empty) 6: (Empty) 7: (Empty)

16:02

Digital Radio BBC World Service News B B C WORLD London UK

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to recall

9

SERVICE

1


13. Alarm Press once Alarm Alarm 1 Alarm 2

Alarm 1 Info Alarm Frequency Wake Up time Source Duration Volume

Select Alarm 1 or 2

Alarm 1 Info Alarm Frequency Wake Up time Source Duration Volume

16:02

On Once 06.00 FM 60 4

Frequency Daily Once Weekends Weekdays

Wake Up time

16:02

16:02

15 : 56

Volume

16:02

8

10

16:02

Off 06:00> Off 06.00

16:02

On Once 06:00 FM 60 4

Source Buzzer Digital Radio FM

Duration 15 30 45 60 90 120

16:02

16:02


14. Snooze Scroll to select snooze dura�on

06:00

06:00 Volume

16:02 06:00

Alarm 1

16

Snooze 5 mins

Snooze 5 mins

!

!

Off

Off

4.59

Off !

Alarm goes off

6.05

Off

5/ 10/ 15/ 30 mins

06:05

06:00

Alarm 1 Alarm Off

!

Off

Off

!

Alarm goes off

Press once

16:02

Sleep Timer Off

Set Sleep Timer

90 minutes

Off

Press once

15. Sleep

Set Sleep Timer

Off

Set Sleep Timer

16:02

15 minutes

16:02

Set Sleep Timer

60 minutes

11

Set Sleep Timer

16:02

30 minutes

16:02

Set Sleep Timer

45 minutes

16:02


16. Time/Date Hold for 2 secs

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

>

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to save

Time/Date Set Time/Date Auto Update Set 12/24 hour Set Date Format Clock Style

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

>

16:02

> > > >

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to save

Set Time/Date

16:02

24 - 10 - 2016

Auto Update from Any from Digital Radio from FM No Update

16:02

Set 12/24 hour 12 hour 24 hour

16 : 02

16:02

Time Saved

12

16:02

Set Date Format DD-MM-YYYY MM-DD-YYYY

16:02

Clock Style Normal Digital Big Digital Classic Analog Modern Analog

16:02


17. Backlight Hold for 2 secs

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

>

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to save

Backlight Timeout On Level Standby Level

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

>

16:02

> > >

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to save

Timeout On 10 sec 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec

16:02

Timeout 20 sec 30 sec 45 sec 60 sec 90 sec 120 sec 180 sec

16:02

On Level High Medium Low

16:02

Standby Level High Medium Low

16:02

Note: when the ‘�meout’ is set at ‘on’ in the ‘standby’ mode. You have to enter to ‘menu’ first, then to change and select with different dim level, high/medium/low. Users can further dim the backlight while the radio is on or at standby mode with the dimmer bu�on at the back.

13


18. Language Hold for 2 secs

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to save

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

Language Norsk Dansk Svenska English

16:02

Digital Radio Station List Full Scan Manual Tune Prune Invalid DRC System Settings

16:02

Factory Reset

16:02

>

19. Factory Reset Hold for 2 secs

Select the op�ons by pressing Sta�on bu�on then press Enter to save

System Settings Egg Timer Time/Date Backlight Language Factory Reset Software Version

16:02

All setting will be restored to factory default! Are you sure?

Yes

Note: Factory reset will erase all station lists, settings previously stored

14

>

No


Trouble Shoo�ng Problem: FM Hiss/DAB Burbling/intermi�ent cut-out/DAB No sta�ons available message Cause:

Low signal strength

Solu�on: Check/move antenna. Move radio. Rescan local (high-strength) sta�ons only.

Error messages ‘Service not available’:

No DAB recep�on.

‘Signal error’:

The DAB signal has been interrupted.

‘No DAB Sta�on’:

The listed sta�on cannot be found. (No Name): The current sta�on does not broadcast an iden�ty name.

‘No sta�ons found’:

No DAB sta�ons are available, check aerial.

‘No RadioText’:

No RDS text informa�on is available on this sta�on.

‘No PTY’:

No RDS programme type informa�on is available.

‘No Name’:

No RDS sta�on name is being broadcast.

Specifica�ons Descrip�on:

DAB+/FM Digital Alarm Radio

Speaker:

1 x 1W rms

Frequency Ranges:

FM: 87.5-108MHz; DAB+: Band III 174.928-239.200MHz

LCD Display:

2.8 inches colour TFT display

Power Supply:

Power adapter: DC 5V 1A (please use our provided adapter)

Dimensions:

98mm x 110mm x 90mm

Working Temprature: 0 - 45o C 15


此页不印刷 DB611-1_MAG_POP_说明书(ENG/NOR) 材质:80G书纸, 印刷:黑色 尺寸:135*190MM,32P 加工:订装 WBS: 35713.1.5/35751.1.5/35754.1.5/35757.1.5 ID: 742338

V2:ENG&NOR合并 V3:修改部分内容,应客要求更改。

V3

2017.9.19

Profile for Sahaga AS

POPup 2 - user manual  

POPup 2 - user manual  

Profile for sahagaas