Page 1


§´ª±¢—±¨™l7*4*0/

ž±™˜´ˆ

À£²ˆ°À›s™œ¹i™³Ã™¥¸h¡œ¹iœ¥´•ž¥±‡‡²™‚™²”À¥Ç Á¥°˜¸£´ˆ —µÈÀµÈ¢§‚i­‡ ”¢²£ž±’™²­‡„l£­¢h²‡•h­À™·È­‡Á¥°¢±È‡¢·™ Àž·È­ª£i²‡„§²¡ž¶‡ž­Ãˆª¹‡ª¸”Áhœ¹i¡µªh§™Ä”iªh§™Àªµ¢ 8F XJMM CF B MFBEJOH QSPEVDFS PG TNBMM QPXFS BOE SFMBUFECVTJOFTTFTXJUIUIFDPOUJOVPVTBOETVTUBJOBCMF EFWFMPQNFOUTUPUIFTBUJTGBDUJPOPGTUBLFIPMEFST 

q  q q q 

œ¥´ • Á¥°ˆ³«™h ² ¢ž¥± ‡ ‡²™—µÈ ¡µ „¸ “ ²žª¹ ‡ Á¥°¡±È ™ „‡ Àž·È­•­šª™­‡„§²¡•i­‡²£Á¥°ª£i²‡„§²¡ž¶‡ž­Ãˆª¹‡ª¸” ëiÁh¥¹„i² ž±’™²˜¸£´ˆ­¢h²‡•h­À™·È­‡Àž·È­Àž´È¡¨±¢ ²ž‚­‡­‡„l£ š£´«²£‡²™ ²¢Ã•i£°šš˜££¡² ´š²¥”i§¢„§²¡£±šœ´”Š­š •h­ª±‡„¡„¹h„i²Á¥°ž™±‡²™ ”³À™´ ™ ‡²™­¢h ² ‡¡µ › £°ª´ — ˜´   ²ž Á¥°›£°ª´ — ˜´ œ ¥ ”¢ „³™¶‡–¶‡„§²¡›¥­” ±¢­²Šµ§­™²¡±¢Á¥°ª´È‡Á§”¥i­¡



1 * 5 & 1

1PTJUJWF5IJOLJOH —±¨™„•´š§ *OJUJBUJWF „§²¡„´”£´À£´È¡ª£i²‡ª££„l 5FBNXPSL ²£—³‡²™À›s™—µ¡ &OUSFQSFOFVSTIJQ „§²¡£¹iª¶À›s™œ¹i›£°­š²£ 1SPBDUJWF ²£—³‡²™ÀŠ´‡£¸

<„h²™´¢¡$03&7"-6&>

.*44*0/   

q  q q  q 

5PQSPEVDFBOEEJTUSJCVUFIJHIRVBMJUZBOESFMJBCMF FOFSHZ UP NFFU UIF SFRVJSFNFOUT BOE TBUJTGBDUJPO PGDVTUPNFST 5PFOIBODFDBQBCJMJUZBOEQPUFOUJBMJUZCZDPOUJOVBMMZ EFWFMPQNFOU 5P FBSOFTUMZ SFTQPOE UP TPDJBM QBSUOFST BOE FNQMPZFFT CZ NBOBHFNFOU JO DPNQMJBODF XJUI UIFHPPEHPWFSOBODF 5P FGGJDJFOUMZ BOE FGGFDUJWFMZ PQFSBUF XJUI UIF BXBSFOFTT PG TBGFUZ PDDVQBUJPOBM IFBMUI BOE FOWJSPONFOU


คณะกรรมการ THE BOARD OF DIRECTORS

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ Mr. Sujarit Patchimnun ประธานกรรมการ Chairman

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที Mr. Viroj Theeravatvatee กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร Managing Director and Executive Committee



พลเรือเอก อนุชิต เภกะนันทน์ Admiral Anuchit Bekanan

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ Chairman of Advisory Committee

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี Mr. Boonyarith Mahamontri กรรมการอิสระ Independent Director

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED 2018 ANNUAL REPORT

นายอัตถกร กลั่นความดี Mr. Atthakorn Glankwamdee กรรมการและกรรมการบริหาร Director and Executive Committee

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา Mr. Boonkiet Chokwatana กรรมการ Director

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ Mr. Suthep Dansiriviroj

กรรมการและกรรมการบริหาร Director and Executive Committee

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ Admiral Apiwat Srivardhana กรรมการอิสระ Independent Director


™²¢˜µ£°¨±”´Ì§´´•À¨£©l .S5IJSBTBL7JLJUTFU ££¡²£Á¥°›£°˜²™££¡²£š£´«²£ %JSFDUPSBOE$IBJSNBOPG &YFDVUJWF$PNNJUUFF





™²¢ª™—¢²—±š‚±™•l .S4POUBZB5BCLIBO ££¡²£Á¥°££¡²£š£´«²£ %JSFDUPSBOE&YFDVUJWF$PNNJUUFF

ž¥•³£§ˆÀ­ª¡Š²¢›£° ±ª ±”µ 1PM(FO4PNDIBJ1SBCIBTBCIBLEJ

££¡²£­´ª£°Á¥°££¡²£•£§ˆª­š *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBOE"VEJU$PNNJUUFF





™²¢™žž£ž‡©lÀ§Š .S/PQIPSO#IPOHTWFK ££¡²£­´ª£°Á¥°›£°˜²™££¡²£•£§ˆª­š *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBOE$IBJSNBO PG"VEJU$PNNJUUFF

™²¢§´Š±¢¸¥ª¡ ž .S7JDIBJ,VMTPNQIPC ££¡²£ %JSFDUPS

™²¢­¡£­±¨§²™±™—l .S"NPSO"TWBOVOU ££¡²£­´ª£°Á¥°££¡²£•£§ˆª­š *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBOE"VEJU$PNNJUUFF

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




.FTTBHFGSPNUIF$IBJSNBOPGUIF#PBSE



 *O  UIF $PNQBOZ PQFSBUJOH QFSGPSNBODF IBT CFFO BGGFDUFE NBJOMZ GSPN UIF TVSHF JO QSJDF PG UIF OBUVSBM HBT 5IF SJTJOH DPTU PG OBUVSBM HBT XBT IJHIFS UIBO UIF FMFDUSJDJUZ QSJDF DPOUSPMMFE CZ UIF HPWFSONFOU UIBU XBT UIF GBDUPS DPOTFRVFOUMZ USJNNFEEPXOUIFDPNQBOZQSPGJU5IFDPNQBOZIBTCFFOUSZJOH UPSFEVDFDPTUBOEFYQFOTFTUPNJOJNJ[FUIFOFHBUJWFFGGFDUTBOE UISJWJOH GPS UIF TUSBUFHJD NPWFT UIBU TVQQPSU MPOH UFSN FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJPOQMBO 1%1 5IFBDUJPOUBLFOJO+VMZXBTJOWFTUJOHJOB DPNQBOZJOTPMBSFOFSHZCVTJOFTT  5IFDPNQBOZUPUBMSFWFOVFGPSUIFZFBSJT NJMMJPOCBIU 5IFDPNQBOZOFUQSPGJUJTNJMMJPOCBIUXIJDIJTMPXFSUIBOUIF QSFWJPVT ZFBS 5IF DPNQBOZ IBT CFFO DPNQMZJOH XJUI UIF DPSQPSBUF HPWFSOBODF QPMJDZ UIF SJTL NBOBHFNFOU BOE BMTP UIF TPDJBM SFTQPOTJCJMJUJFT 5IF DPNQBOZ TVQQPSUT UIF SFWFOVF EJTUSJCVUJPO UP UIF MPDBM DPNNVOJUJFT UISPVHI TFWFSBM DPSQPSBUF TPDJBM SFTQPOTJCJMJUJFT QSPKFDUT $43 5IF FYBNQMFT PG PVS QSPKFDUT BSF UIF CBNCPP QMBOUJOH QSPKFDU BJNJOH UP DSFBUF TVTUBJOBCMF SFWFOVF GPS MPDBM DPNNVOJUJFT BOE UIF QSPEVDUJPO PG DIBSDPBMNBEFGSPNCBNCPPm-".#00$)"3n5IFDPNQBOZIBT CFFO TVDDFTTGVMMZ TFMFDUFE BT B TVTUBJOBCMF DPNQBOZ XJUIJO UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE~T 5IBJMBOE 4VTUBJOBCJMJUZ *OWFTUNFOU 5)*4 *OEFYGPS  5IF DPNQBOZ TVQQPSUT BOE QSPNPUFT UIF BDUJPOT CBTFE PO DPSQPSBUFHPWFSOBODFQPMJDZ5IFDPNQBOZJTPOFPGUIFDFSUJGJFE NFNCFST PG UIF 5IBJMBOE~T 1SJWBUF 4FDUPS $PMMFDUJWF "DUJPO $PBMJUJPO "HBJOTU $PSSVQUJPO $"$ 5IF DPSQPSBUF HPWFSOBODF SFQPSU BQQSBJTBM IBT CFFO WFSJGJFE BT mWFSZ HPPEn GPS TFWFSBM DPOTFDVUJWFZFBST  * BTUIF$IBJSNBOPG#PBSEPG%JSFDUPST XPVMEMJLFUPUIBOL ZPV BMM FNQMPZFFT TIBSFIPMEFST BOE BMM TUBLFIPMEFST GPS TVQQPSUJOH UIF DPNQBOZ 8F UIF DPNQBOZ XJMM CF DPOUJOVPVTMZ JNQSPWJOHPVSCVTJOFTTFTBTXFMMBTDPNQMZJOHXJUIUIFDPSQPSBUF HPWFSOBODF QPMJDZ BOE TPDJBM SFTQPOTJCJMJUJFT UP DSFBUF UIF TVTUBJOBCMF HSPXUI 'VSUIFSNPSF PVS NJTTJPO XJMM BMXBZT JODMVEF WBMVFDSFBUJPOUPMPDBMDPNNVOJUJFT TPDJFUZBOEFOWJSPONFOU

.S4VKBSJU1BUDIJNOBO $IBJSNBO

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


3FQPSUPGUIF"VEJU$PNNJUUFF  5IFBVEJUDPNNJUUFFDPNQSJTFTPG .S/PQIPSO #IPOHTWFK 1PM(FO4PNDIBJ 1SBCIBTBCIBLEJ "TBWBOVOU .S"NPSO "MMNFNCFSTPGUIFDPNNJUUFFBSFJOEFQFOEFOUEJSFDUPST5IFBVEJU DPNNJUUFFJTHPWFSOFECZBDIBSUFSUIBUXBTSFWJTFEJO.BZ  5IF JOUFSOBM BVEJU JO XBT DPOEVDUFE CZ UIF %IBSNOJUJ *OUFSOBM"VEJU$P -UEJOBDDPSEBODFXJUIUIFQSJPSBQQSPWFEQMBO 5IFBVEJUQMBODPWFSTBMMBTQFDUTPGUIFPQFSBUJPOBU4SJSBDIBBOE TVCTJEJBSZ DPNQBOJFT JO -BNQIVO BOE ,BNQIBFOHQIFU 2VBSUFSMZ SFWJFXPGUIFJOUFSOBMBVEJUSFTVMUTXBTEJTDVTTFEXJUINBOBHFNFOU BOESFQPSUFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST5IFJOUFSOBMDPOUSPMJTSBUFE DPOTJTUFOUMZ BU UIF BCPWF BDDFQUBCMF MFWFM XJUI EFGJDJFODJFT QSPNQUMZ SBJTFE XJUI NBOBHFNFOU BOE SFNFEJBM BDUJPO UBLFO 4JNJMBSSFWJFXTXFSFBMTPDPOEVDUFEXJUIUIFJOEFQFOEFOUBVEJUPS XJUIBOEXJUIPVUNBOBHFNFOUQSFTFODFUPEJTDVTTUIFBDDFQUBCJMJUZ PG UIF DPOTPMJEBUFE GJOBODJBM TUBUFNFOUT BOE UIF DMBSJUZ PG UIF EJTDMPTVSFT .BOBHFNFOU XPSLT DMPTFMZ XJUI UIF JOEFQFOEFOU BVEJUPSPOOFXBDDPVOUJOHQSJODJQMFTBOEQSPDFEVSFTUPFOTVSFGVMM DPNQMJBODFJOUIFGJOBODJBMSFQPSUJOH  3FMBUFE USBOTBDUJPOT XFSF SFWJFXFE BOE GPVOE UP CF OPSNBM CVTJOFTT USBOTBDUJPOT BOE CFOFGJDJBM UP UIF DPNQBOZ 5IFTF XFSF SFQPSUFEUPBOEBQQSPWFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTJOBDDPSEBODF XJUIUIFSFHVMBUJPOTBOEBOOPVODFNFOUTPGUIF4&5BOE4&$  0VS PQFO EJTDVTTJPOT XJUI UIF JOUFSOBM BVEJUPS BOE UIF JOEFQFOEFOUBVEJUPSBGGJSNUIFNBOBHFNFOU~TDPOTDJPVTBXBSFOFTT PG UIF PQFSBUJOH SJTLT XJUI BEFRVBUF JOUFSOBM DPOUSPM SJHPSPVTMZ FOGPSDFE 5IF JOUFSOBM DPOUSPM BOE TUSJDU BEIFSFODF UP HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF XJMM DPOUJOVF UP GPTUFS UIF MPOH UFSN TVTUBJOBCJMJUZPGUIFPQFSBUJPO  "TBGPVOEJOHNFNCFSPGUIF$PBMJUJPOBHBJOTU$PSSVQUJPO GVMM DPNQMJBODF UP SFHVMBUJPOT XBT OPUFE JO UIF DPOEVDU PG CVTJOFTT XJUIBMMCVTJOFTTQBSUOFST  5IF BVEJU DPNNJUUFF BMTP SFWJFXFE UIF JOEFQFOEFODF DBQBCJMJUJFTBOEHMPCBMSFBDIPGUIFBVEJUPS&:BOESFDPNNFOETJUT SFBQQPJOUNFOUUPCFQSPQPTFEUPUIFTIBSFIPMEFSTGPSSFFMFDUJPOBU UIFBOOVBMHFOFSBMNFFUJOHPGTIBSFIPMEFST

.S/PQIPSO#IPOHTWFK $IBJSPGUIF"VEJU$PNNJUUFF 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




3FQPSUPGUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF 5IF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOEUIF3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFDPOTJTUTPGNFNCFST5IF$PNNJUUFF JT BQQPJOUFE CZ UIF #PBSE PG %JSFDUPST UP JNQMFNFOU UIF NBOBHFNFOU VOEFS UIF DPSQPSBUF HPWFSOBODF DPNQMJBODFBOESJTLNBOBHFNFOU5IFTFBSFBTPGGPDVTXJMMQSPNPUFUIFJOWFTUPSTBOETUBLFIPMEFST~USVTU BOEDPSQPSBUFTVTUBJOBCJMJUZ  *O UIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFIFMENFFUJOH5IFEFUBJMTPGUIF DPOTJEFSBUJPOBSFTVNNBSJ[FECFMPX (PWFSOBODF 5IF DPNNJUUFF SFWJFXFE BOE BEKVTUFE UIF VQEBUFE DPSQPSBUF HPWFSOBODF QPMJDJFT DPEF PG DPOEVDU UIF NBOBHFNFOUT BOE FNQMPZFFT~ FUIJDT XIJDI BSF TVJUBCMF GPS UIF DVSSFOU CVTJOFTTDJSDVNTUBODFT5IFQSPQPTFPGSFWJTJPOJTFOTVSFEUPCFDPNQMJFEXJUIMBXT JOUFSOBUJPOBM QSBDUJDFT UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE BOE BMTP UIF 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF $PNNJTTJPO~T SVMFTBOESFHVMBUJPOT5IFQSPQPTFEPGSFWJTJPOIBTCFFOBQQSPWFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST 3JTL .BOBHFNFOU 5IFDPNNJUUFFTFUBOESFWJFXFEUIFDPNQBOZ~TSJTLNBOBHFNFOUGSBNFXPSL BOE SJTL NBOBHFNFOU QSPDFEVSFT CBTFE PO UIF $IBSUFS PG UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF 5IF DPNNJUUFF DPOUJOVPVTMZ QSPNPUFE BOE TVQQPSUFE SJTL NBOBHFNFOU BDUJWJUJFT BU BMM MFWFMT PG PSHBOJ[BUJPO 5IF HPBM PG JNQMFNFOUBUJPO JT DPNQMZJOH XJUI UIF JOUFSOBUJPOBMTUBOEBSETBOEQSPNPUJOHSJTLDPODFSOBTUIFDPNQBOZ~TDVMUVSF "OUJ$PSSVQUJPO 5IF DPNNJUUFF IBT UIF BVUIPSJUJFT UP FOTVSF UIF EJSFDUPST NBOBHFNFOUT FNQMPZFFT PG UIF DPNQBOZ BOE TVCTJEJBSJFT DPNQMJBODF XJUI 5IBJMBOE~T 1SJWBUF 4FDUPS $PMMFDUJWF "DUJPO $PBMJUJPO "HBJOTU $PSSVQUJPO $"$ 5IF DPNNJUUFF DPOTJEFSFE BOE FOEPSTFE UIF HVJEFMJOF POMJOF USBJOJOH BOE DPNQMBJOUT TVCNJTTJPO 5IF JOUFSOBM BOE FYUFSOBM BDUJWJUJFT BSF XJEFMZ QSPNPUFEGPSFYBNQMF m,PO5IBJ5VFO3PP4VV(POHn 5IBJQFPQMFBXBSFOFTTPGDPSSVQUJPO  5IF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFIBTBTUSPOHCFMJFGUIF$PNQBOZIBTCFFO DPNQMZJOHXJUIUIFHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQPMJDZBOEBMTPIBTUIFPQUJNBMMFWFMPGSJTLNBOBHFNFOU5IF DPNQBOZ IBT SFDFJWFE DPSQPSBUF HPWFSOBODF BQQSBJTBM BU mHPPE MFWFMn 5IF DPNNJUUFF TUSJWFT GPS UIF DPOUJOVPVTJNQSPWFNFOUGPSUIFTVTUBJOBCMFHSPXUI    .S4VUIFQ%BOTJSJWJSPK $IBJSNBOPGUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


3FQPSUPGUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF



4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE IBT BQQPJOUFE UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFFDPOTJTUJOHPGGPVSNFNCFST  .S4VKBSJU 1BUDIJNOVO $IBJSNBOPGUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF  .S#PPOLJFU $IPLXBUBOB /PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF  .S5IJSBTBL 7JLJUTFU /PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF  .S/PQIPSO #IPOHTWFK /PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF 5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFIBTBDDPNQMJTIFEUIFEVUJFTBTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG %JSFDUPSTXIJDIBSFTUJQVMBUFEJOUIF$IBSUFSPGUIFDPNNJUUFF5IFEVUJFTBSFUPTFMFDUTVJUBCMFDBOEJEBUFT XJUIQSPQFSRVBMJGJDBUJPOT LOPXMFEHFBOEFYQFSUJTFJOWBSJPVTQSPGFTTJPOT UPTFSWFBTDPNQBOZEJSFDUPSTBOE TFOJPSFYFDVUJWFT*OBEEJUJPO JUJTUPEFGJOFSFNVOFSBUJPOUPUIFDPNQBOZEJSFDUPST TVCDPNNJUUFFT BGGJMJBUFT BOE TFOJPS FYFDVUJWFT BU UIF BQQSPQSJBUF MFWFM BT XFMM BT DSFBUF JODFOUJWF GPS FGGJDJFODZ BU XPSL BOE SFUBJO LOPXMFEHFBCMFBOEDBQBCMFQFSTPOTUPXPSLGPSUIFDPNQBOZBOEQSPQPTFUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST~.FFUJOH  5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFIBTTUJQVMBUFEUIFDSJUFSJBBOEBQQSPBDIFTGPSOPNJOBUJOH JOMJOFXJUIUIF$IBSUFSBOESFMBUFESFHVMBUJPOTCZDPOTJEFSJOHCBTJDRVBMJGJDBUJPOTBOERVBMJUJFTUIBUNFFUUIF EFNBOE PG UIF WBDBODZ 'VSUIFSNPSF UIF OPNJOBUFE QFSTPOT NVTU RVBMJGZ XJUI MFBEFSTIJQ WJTJPO NPSBMJUZ FUIJDT BOEUSBOTQBSFOUXPSLFYQFSJFODFBTXFMMBTOPDIBSBDUFSJTUJDTBTGPSCJEEFOCZMBXTBOEUIF"SUJDMFTPG "TTPDJBUJPOPGUIFDPNQBOZ5IFDPNQBOZIBTQSPWJEFEPQQPSUVOJUZGPSNJOPSTIBSFIPMEFSTUPQBSUJDJQBUFJO OPNJOBUJOH DBOEJEBUFT UP CF BQQPJOUFE BT DPNQBOZ EJSFDUPST QSJPS UP UIF "OOVBM (FOFSBM .FFUJOH PG 4IBSFIPMEFST *O  OPOF PG UIF TIBSFIPMEFST OPNJOBUFE BOZ DBOEJEBUFT UP CF DPOTJEFSFE BT DPNQBOZ EJSFDUPST  *O  UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF IFME NFFUJOHT UP BDDPNQMJTI UIF EVUJFT BT BTTJHOFE*OBEEJUJPO UIF$IBSUFSJTSFWJFXFEBOOVBMMZ5IF$PNNJUUFFIBTQFSGPSNFEJUTEVUJFTBTBTTJHOFE EJTDSFFUMZBOESFBTPOBCMZ5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFIBTEJTDMPTFEUIFSFNVOFSBUJPOPGUIF EJSFDUPSTBOEFYFDVUJWFTPOUIFBOOVBMSFQPSUBOEUIF'PSNBTUSBOTQBSFOUMZGPSBVEJU     .S4VKBSJU1BUDIJNOVO $IBJSNBOPGUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




3FQPSUPGUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFF 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD $P -UE 5IF $PNQBOZ ~T #PBSE PG %JSFDUPST BQQPJOUT UIF FYFDVUJWF DPNNJUUFFUPBDUPOUIFDPNQBOZJTTVFT5IFFYFDVUJWFDPNNJUUFFIBTUIFQPXFSUPBDUPOCFIBMGPGUIFGVMM CPBSECBTFEPOUIFTDPQFTUBUFEPOUIF$IBSUFSPGUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFF *O  UIF FYFDVUJWF DPNNJUUFF IFME NFFUJOHT 5IF EFUBJMT PG BDUJWJUJFT VOEFS UIF FYFDVUJWF DPNNJUUFF~TDPOTJEFSBUJPOBSFTVNNBSJ[FECFMPX 5PQSPQPTF UIFBOOVBMUBSHFU CVTJOFTTTUSBUFHJFTBOEBDUJPOQMBOT5IF&YFDVUJWF$PNNJUUFFBMTP IBT SFTQPOTJWJUJFT UP NBOBHF BOE JNQMFNFOU WBSJPVT CVTJOFTT BDUJWJUJFT JO BDDPSEBODF XJUI UIF BHSFFE QPMJDJFT TUSBUFHJD EJSFDUJPOT BOE DPSQPSBUF PCKFDUJWFT CZ NPOJUPSJOH UIF PQFSBUJPOT PG UIF DPNQBOZ XPSLJOHDMPTFMZXJUIFBDIEFQBSUNFOUBOEHJWJOHTVHHFTUJPOTUPJNQSPWFUIFJSFGGJDJFODZ 5P BQQSPWF UIF BOOVBM JOWFTUNFOUT CVEHFU 5IJT JOWFTUNFOU CVEHFU JT NBJOMZ GPS EFWFMPQJOH BOE FYQBOEJOHUIFDPNQBOZ~TCVTJOFTTPQFSBUJPOJODMVEJOHUIFQSPEVDUJPOUFDIOPMPHZBOEJOGPSNBUJPO UFDIOPMPHZ 5IF TDPQF PG JOWFTUNFOU XPVME BMTP JODMVEF UIF DPTU PG TFBSDIJOH BOE EFWFMPQJOH IVNBOSFTPVSDFTUPCFDBQBCMFGPSMPOHUFSNHSPXUIBOECVTJOFTTDPNQFUJUJPO 5PFOTVSFUIBUUIFGJOBODJBMSFQPSUTBSFXFMMQSFQBSFEBOESFBEZUPCFSFWJFXFEPSBVEJUFECZUIF FYUFSOBM"VEJUPS5IFGJOBODJBMSFQPSUTNVTUCFQSPQPTFEUPUIF"VEJU$PNNJUUFFBOEUIF#PBSEPG %JSFDUPSTSFTQFDUJWFMZ 5P SFWJFX BOE DPOTJEFS XJUI BMM EVF DBSF BOZ QSPQPTFE DPOOFDUFE USBOTBDUJPOT BOE QSPQPTFE BDRVJTJUJPOT PS EJTQPTJUJPOT PG BOZ BTTFUT PG UIF $PNQBOZ 5IF &YFDVUJWF $PNNJUUFF NVTU CF FOTVSFEUIBUUSBOTBDUJPOTXJMMCFQSFDFEFEJOBSFBTPOBCMFNBOOFS BUUIFBQQSPQSJBUFQSJDFT BOE VOEFSUIFNPTUBQQSPQSJBUFUFSNTBOEDPOEJUJPOT5IFUSBOTBDUJPOTNVTUCFPOUIFCFTUJOUFSFTUTPG UIF DPNQBOZ BOE JUT 4IBSFIPMEFST 5IF &YFDVUJWF $PNNJUUFF NFNCFST IBWJOH JOUFSFTUT BSF OPU BMMPXFE UP QBSUJDJQBUF JO EFDJEJOH PO TVDI NBUUFST 5IFSFBGUFS UIF TJHOJGJDBOU USBOTBDUJPOT XJMM CF QSPQPTFEUPUIF"VEJU$PNNJUUFFBOEUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5P TVQQPSU BOE QSPNPUF QSPEVDU BOE QSPDFTT EFWFMPQNFOU JOJUJBUJPO 2VBMJUZ BTTVSBODF BOE PSHBOJ[BUJPODFSUJGJDBUJPOCZUIFOPUBCMFBVUIPSJUJFTNVTUBMTPCFJOUIFDPOTJEFSBUJPO 5PSFWJFXUIFFYJTUJOH$IBSUFSGPSUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFFBOEUIFEJTCVSTFNFOUBQQSPWBMHVJEFMJOF JO PSEFS UP NBLF TVSF UIFZ BSF DMFBS BOE QSBDUJDBM CBTFE PO UIF DVSSFOU TJUVBUJPO PS CVTJOFTT FOWJSPONFOU"QQSPWFEUIFBOUJDPSSVQUJPOQPMJDZBTUIFHVJEFMJOFGPSFYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTUP XPSLXJUIUSBOTQBSFODZBOEGBJSOFTT 5P SFWJFX BOE BEKVTU UIF %FMFHBUFE "VUIPSJUZ .BOVBM 5IF &YFDVUJWF $PNNJUUFF~T $IBSUFS BOE QSPQPTFUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSBQQSPWBM    .S5IJSBTBL7JLJUTFU $IBJSNBOPGUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFF 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


'JOBODJBM0WFSWJFX $0/40-*%"5&% 'JOBODJBM1PTJUJPOBOE0QFSBUJOH3FTVMUT .JMMJPO#BIU  5PUBM"TTFU 5PUBM-JBCJMJUJFT 4IBSFIPMEFST~&RVJUZ 4BMFT 5PUBM3FWFOVFT (SPTT1SPGJU /FUQSPGJU 1FS4IBSF%BUF #BIU  1FS7BMVF #PPL7BMVF /FUQSPGJU .BSLFU1SJDF %JWJEFOE 'JOBODJBM3BUJP 1SPGJUBCJMJUZ3BUJP  3FUVSOPO5PUBM3FWFOVFT 3FUVSOPO&RVJUZ -JRVJEJUZ3BUJP 5JNFT  $VSSFOU3BUJP 2VJDL3BUJP $VSSFOU$BTI'MPX3BUJP &GGJDJFODZ3BUJP 5JNFT  3FUVSOPO5PUBM"TTFU 3FUVSOPO'JYFE"TTFU 'JOBODJBM1PMJDZ3BUJP 5JNFT  %FCUUP&RVJUZ *OUFSFTU$PWFSBHF 1BZPVU3BUJP 







      

      

      

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTSFTPMWFEUPTFUEJWJEFOEQBZNFOUSBUFBU#BIU 1FS7BMVF GPS'VSUIFSQSPQPTBMUPUIF4IBSFIPMEFST~HFOFSBM NFFUJOHGPSBQQSPWBMPO"QSJM 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




/BUVSFPGUIF#VTJOFTT 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE JT B 4NBMM 1PXFS 1SPEVDFS 411 QSPGJUJOH GSPN B DPNCJOBUJWFHFOFSBUJPOPGCPUIFMFDUSJDJUZBOETUFBN5IFGJSTUQPXFSQMBOUJTBDPNCJOFEDZDMFQPXFSQMBOU VTJOH UIF OBUVSBM HBT BT UIF NBJO GVFM *U XBT FTUBCMJTIFE JO 4BIBQIBU (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL 4SJSBDIB $IPOCVSJ BOE TUBSUFE DPNNFSDJBM PQFSBUJPO TJODF 5IF QMBOU IBT JOTUBMMFE DBQBDJUZ PG .8 EJTUSJCVUJOHUIFFMFDUSJDJUZVOEFSUIFQPXFSQVSDIBTFBHSFFNFOUCZ&MFDUSJDJUZ(FOFSBUJOH"VUIPSJUZPG5IBJMBOE &("5 *UBMTPTVQQMJFTFMFDUSJDJUZBOETUFBNUP4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE UIFTPMF EJTUSJCVUPSPGFMFDUSJDJUZBOETUFBNUPGBDUPSJFTJO4BIBQIBU(SPVQ*OEVTUSJBM1BSL5IFFMFDUSJDJUZBOETUFBN HFOFSBUJOH CVTJOFTT IFMQT GBDUPSJFT JO QSPEVDUJPO DPTU SFEVDUJPO QSPNPUJOH UIF TUBCJMJUZ PG UIF FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJOH TZTUFN JO UIF JOEVTUSJBM QBSL BOE BMTP SFEVDJOH (SFFOIPVTF HBT FNJTTJPO GSPN UIF QSPEVDUJPO BDUJWJUJFTXJUIJOUIFQBSL4BIBDPHFO~TCVTJOFTTIBTBOJOEJSFDUFGGFDUUPTUJNVMBUFUIFCVTJOFTTHSPXUIBOE JOWFTUNFOUFYQBOTJPOXJUIJOUIFJOEVTUSJBMQBSL XIJDIDPOTFRVFOUJBMMZMFBETUPIJHIFSEFNBOEGPSFMFDUSJDJUZ 5IFFYQBOTJPOPGPVSUIJSEQIBTFDPNCJOFEDZDMFDPHFOFSBUJPOQPXFSQMBOUBEETUIFBEEJUJPOBMDBQBDJUZPG .8FMFDUSJDJUZBOEUPOTPGTUFBNQFSIPVS5IFUPUBMNBYJNVNQPXFSHFOFSBUJPODBQBDJUZJTSBJTFEVQ UP.8PGFMFDUSJDJUZBOEUPOTPGTUFBNQFSIPVS5IFDBQBDJUZBEEJOHTFSWFTUIFDVSSFOUFMFDUSJDJUZ VTBHFPGDVTUPNFSTUIFJOEVTUSJBMQBSLUPUIFSJTJOHEFNBOEJOUIFGVUVSF $PSQPSBUF#VTJOFTT1PMJDZBOE#VTJOFTT0WFSWJFX 4BIBDPHFO"GGJMJBUFTDPOTJTUPG $PNQBOZ q 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$P -UE 4VCTJEJBSJFT q 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE q 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE q 4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE

7JTJPOBOE.JTTJPO

q  q

 q     

7JTJPO m8FXJMMCFBMFBEJOHTNBMMQPXFSQSPEVDFSBOESFMBUJOHCVTJOFTTXJUIUIFDPOUJOVPVTBOETVTUBJOBCMF EFWFMPQNFOUTUPNBYJNJ[FUIFTBUJTGBDUJPOPGTUBLFIPMEFSTn .JTTJPO 1SPEVDFBOEEJTUSJCVUFIJHIRVBMJUZBOESFMJBCMFFOFSHZUPNFFUUIFSFRVJSFNFOUTBOETBUJTGBDUJPOT PGDVTUPNFST &OIBODFDBQBCJMJUZBOEDPNQFUFODFXJUIDPOUJOVPVTEFWFMPQNFOU $PNQMZXJUIHPPEHPWFSOBODFQSJODJQMFTXJUISFTQFDUUPTPDJFUZ DPVOUFSQBSUJFTBOEFNQMPZFFT 0QFSBUFUIFCVTJOFTTXJUIDPODFSOTSFHBSEJOHTBGFUZ PDDVQBUJPOBMIFBMUIIB[BSETBOEFOWJSPONFOU JTTVFT $PSFWBMVFT 1*5&1 1 1PTJUJWF5IJOLJOH )BWJOHQPTJUJWFBUUJUVEFBOECFSFBEZUPNPUJWBUFTVSSPVOEFEQFPQMF  UPIBWFUIFQPTJUJWFUIPVHIUT * *OJUJBUJWF #FJOHJOOPWBUJWF TVHHFTUOFXJEFBTPSQSPKFDUTCFOFGJDJBMUPUIF  DPNQBOZ 5 5FBNXPSL 4VQQPSUJOHXPSLJOHBTBUFBNBOETFFLJOHXBZTUPBDIJFWFHPBMTBT  BUFBN & &OUSFQSFOFVSTIJQ )BWJOHUIFTFOTFPGPXOFSTIJQ DBSJOHBOEQSPUFDUJOHUIFDPNQBOZ  GSPNXIBUXPVMEDBVTFOFHBUJWFFGGFDUT 1 1SPBDUJWF )BWJOHWJTJPOBSZQMBOTCFGPSFFYFDVUJPOBOEBDUJWFMZTUSJWJOHGPS  UIFSFTVMUTQMBOOFE

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


&WFOUTBOE%FWFMPQNFOU)JHIMJHIUT   

    

    

  

q 4BIBDPHFO $IPOCVSJ $PNQBOZ -JNJUFE XBT GPVOE UP QSPEVDF FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN QPXFSCVTJOFTTXJUIUIFSFHJTUFSFEDBQJUBMPG#BIUNJMMJPOPO/PWFNCFS q 5IFDBQJUBMXBTGJSTUMZJODSFBTFEUPUIFBNPVOUPGNJMMJPO#BIUJO+VOFBOEXBT TFDPOEMZ BEEFE NJMMJPO #BIU JO 0DUPCFS "T UIF SFTVMU PG DBQJUBM JODSFBTF JUT SFHJTUFSFEDBQJUBMXBTUPUBMMZNJMMJPO#BIU q 4BIBDPHFOTJHOFEUIFTBMFPGFMFDUSJDJUZBOETUFBNBHSFFNFOUXJUI4BIB1BUIBOB*OUFS )PMEJOH 1$- GPS ZFBST UIF TBMF PG FMFDUSJDJUZ DPOUSBDU XJUI UIF &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH "VUIPSJUZ PG 5IBJMBOE GPS ZFBST BOE UIF PQFSBUJPO BOE TFSWJDF BHSFFNFOU XJUI 0QFSBUJPOBM&OFSHZ(SPVQ-JNJUFE q 4BIBDPHFO TJHOFE UIF SBX XBUFS QVSDIBTF BHSFFNFOU XJUI &BTUFSO 8BUFS 3FTPVSDFT %FWFMPQNFOUBOE.BOBHFNFOU1$-GPSZFBST q 4BIBDPHFO IBT CFFO QSPNPUFE GSPN UIF #PBSE PG *OWFTUNFOU #0* UIF JUFN PG PO JOGSBTUSVDUVSF BOE CBTJD TFSWJDFT XJUI FMFDUSJDJUZ QSPEVDUJPO DBQBDJUZ PG .8 BOE UPOTPGTUFBNQFSIPVS q 4BIBDPHFOTJHOFEUIFQVSDIBTFPGOBUVSBMHBTXJUIUIF1551VCMJD$PNQBOZ-JNJUFEGPS ZFBST q 4BIBDPHFOJODSFBTFEJUTDBQJUBM POUIFUIJSE POUIFBNPVOUPGNJMMJPO#BIUUIFUPUBM SFHJTUFSFEDBQJUBMXBTNJMMJPO#BIU q 4BIBDPHFO DPNNFSDJBMMZ PQFSBUFE UP EJTUSJCVUF FMFDUSJDJUZ UP UIF &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH "VUIPSJUZ PG 5IBJMBOE BOE PUIFS GBDUPSJFT JO UIF 4BIB (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL4SJSBDIB JO "QSJM BOETUFBNJO.BZ q 4BIBDPHFOXBTBXBSEFEBTUIFHPPEDPSQPSBUFQSBDUJDJOHJOBDDPSEBODFXJUIUIFDSJUFSJB PGUIFHPPEFOWJSPONFOUBMHPWFSOBODFUPSFEVDFUIFFOWJSPONFOUBMJNQBDUPGUIFQPXFS QMBOU QSPKFDUT GPS UIF ZFBS CZ UIF 0GGJDF PG &OWJSPONFOUBM 1PMJDZ BOE 1MBOOJOH .JOJTUSZPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE&OWJSPONFOUPO4FQUFNCFS q 4BIBDPHFOIBTCFFOQSPNPUFEGSPNUIF#PBSEPG*OWFTUNFOU #0* POJUTFYQBOTJPO q QSPKFDUGPSBOBEEJUJPOBMFMFDUSJDJUZQSPEVDUJPODBQBDJUZPG.8BOEUPOTPGTUFBN QFSIPVSJO.BSDI q 4BIBDPHFO XBT DFSUJGJFE UIF FOWJSPONFOU NBOBHFNFOU TZTUFN *40 GSPN 5IBJMBOE&OWJSPONFOU*OTUJUVUFPO'FCSVBSZ q 4BIBDPHFOSFDFJWFEUIFRVBMJUZNBOBHFNFOUTZTUFNDFSUJGJDBUJPO *40 GPSUIF QSPEVDUJPOPGFMFDUSJDJUZBOETUFBNGSPN38567 5IBJMBOE JO4FQUFNCFS q 4BIBDPHFOIBTSFHJTUFSFEBTBQVCMJDMJNJUFEDPNQBOZPO0DUPCFS BOEDIBOHFE JUTOBNFUP4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE q 4BIBDPHFOJODSFBTFTJUTSFHJTUFSFEDBQJUBMGSPNNJMMJPO#BIUUPNJMMJPO#BIU BOE DIBOHFE JUT DPNNPO TUPDL QSJDF GSPN #BIU UP #BIU JODMVEJOH TFMMJOH UIF SFDBQJUBMJ[FEDPNNPOTIBSFT UPUBMMZNJMMJPOTIBSFT UPQVCMJDJOPSEFSUPJOWFTUBTUIF FRVJUZGVOEJOHGPSUIFNFHBXBUUTFYQBOTJPOQSPKFDU q 4BIBDPHFO PCUBJOFE BVUIPSJ[BUJPO GSPN 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF $PNNJTTJPO UP TFMM JUT SFDBQJUBMJ[FE TIBSFT UP QVCMJD PO /PWFNCFS  BOE DPOEVDU BO *OJUJBM 1VCMJD 0GGFSJOH *10 TIBSFTBU#BIUTIBSFEVSJOH%FDFNCFS q 4BIBDPHFO USBEFE JUT TIBSF PO UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE XJUI UIF TZNCPM PG m4$(n PO+BOVBSZ 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




   

 

 

 

 



q 4BIBDPHFO DPNQMFUFE JUT FYQBOTJPO QSPKFDU PO QSPEVDUJPO FMFDUSJDJUZ DBQBDJUZ PG NFHBXBUUT BTUIFSFTVMU JUTQSPEVDUJPODBQBDJUZJTOPXNFHBXBUUTPGFMFDUSJDJUZBOE UPOTQFSIPVSPGTUFBN q 4BIBDPHFO XBT DFSUJGJFE UIF RVBMJUZ NBOBHFNFOU TZTUFN DFSUJGJDBUJPO *40  GSPN .BOBHFNFOU 4ZTUFN $FSUJGJDBUJPO *OTUJUVUF 5IBJMBOE PS ."4$* PO 4FQUFNCFS  BOESFDFSUJGJFEFWFSZUISFFZFBST q 4BIBDPHFO XBT DFSUJGJFE UIF FOWJSPONFOU NBOBHFNFOU TZTUFN *40 GSPN .BOBHFNFOU 4ZTUFN $FSUJGJDBUJPO *OTUJUVUF 5IBJMBOE PS ."4$* PO /PWFNCFS  BOESFDFSUJGJFEFWFSZUISFFZFBS q 4BIBDPHFO SFDFJWFE UIF DFSUJGJDBUJPO PG QBSUJDJQBUJPO JO FOFSHZ DPOTFSWBUJPO QSPHSBN GPS XFMM TVDDFTTGVMMZ BDIJFWFNFOU GSPN %FQBSUNFOU PG "MUFSOBUJWF &OFSHZ %FWFMPQNFOU BOE &GGJDJFODZ .JOJTUSZPG&OFSHZPO'FCSVBSZ q 4BIBDPHFO FTUBCMJTIFE JUT TVCTJEJBSZ OBNFE 4BIBDPHFO (SFFO $PNQBOZ -JNJUFE XJUI UIFSFHJTUFSFEDBQJUBMPGNJMMJPO#BIUPO/PWFNCFS XJUIIPMEJOHNBKPSTIBSFT UPPQFSBUFCJPNBTTQPXFSQMBOUXJUIUIFFMFDUSJDJUZHFOFSBUJOHDBQBDJUZPGNFHBXBUUT BOE UPOT PG TUFBN QFS IPVS MPDBUFE JO UIF 4BIB (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL-VNQIVO -VNQIVO QSPWJODF 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE IBT QSFTFOUMZ SFHJTUFSFE DBQJUBM PG  NJMMJPO#BIU q 4BIBDPHFOXBTBXBSEFEBTUIFHPPEDPSQPSBUFQSBDUJDJOHJOBDDPSEBODFXJUIUIFDSJUFSJB PG UIF SFQPSUT PO FOWJSPONFOU JNQBDU BTTFTTNFOU BOE FYDFMMFOU FOWJSPONFOUBM NBOBHFNFOU PG UIF QPXFS QMBOU QSPKFDUT GPS UIF ZFBS CZ UIF 0GGJDF PG /BUVSBM 3FTPVSDFT BOE &OWJSPONFOUBM 1PMJDZ BOE 1MBOOJOH .JOJTUSZ PG /BUVSBM 3FTPVSDFT BOE &OWJSPONFOUPO%FDFNCFS q 4BIBDPHFO XBT SFBXBSEFE BT UIF HPPE DPSQPSBUF QSBDUJDJOH JO BDDPSEBODF XJUI UIF DSJUFSJB PG UIF SFQPSUT PO FOWJSPONFOU JNQBDU BTTFTTNFOU BOE FYDFMMFOU FOWJSPONFOUBM NBOBHFNFOU PG UIF QPXFS QMBOU QSPKFDUT GPS UIF ZFBS CZ UIF 0GGJDF PG /BUVSBM 3FTPVSDFT BOE &OWJSPONFOUBM 1PMJDZ BOE 1MBOOJOH .JOJTUSZ PG /BUVSBM 3FTPVSDFT BOE &OWJSPONFOU q 4BIBDPHFO XBT DFSUJGJFE UIF PDDVQBUJPOBM IFBMUI BOE TBGFUZ NBOBHFNFOU TZTUFN 5*4 BOE#40)4"4 GSPN.BOBHFNFOU4ZTUFN$FSUJGJDBUJPO*OTUJUVUF 5IBJMBOE PS."4$*FGGFDUJWFMZPO%FDFNCFS BOESFDFSUJGJFEFWFSZUISFFZFBS q 4BIBDPHFO FTUBCMJTIFE JUT TVCTJEJBSZ OBNFE 4BIBHSFFO 'PSFTU $PNQBOZ -JNJUFE XJUI UIFSFHJTUFSFEDBQJUBMPGNJMMJPO#BIUPO%FDFNCFS XIJDIJTUIFKPJOUWFOUVSF BU IPMEJOH XJUI 4JBN 'PSFTUSZ $PNQBOZ -JNJUFE UP PQFSBUF CJPNBTT QPXFS QMBOU XJUI UIF FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJOH DBQBDJUZ PG NFHBXBUUT MPDBUFE BU 1SBOLSBUBJ EJTUSJDU ,BNQIBFOHQIFU QSPWJODF 4BIBHSFFO 'PSFTU $P -UE IBT QSFTFOUMZ SFHJTUFSFE DBQJUBMPGNJMMJPO#BIU q &OFSHZ3FHVMBUPSZ$PNNJTTJPOBQQSPWFEBOEJTTVFEUIFMJDFOTFUPQSPEVDFFMFDUSJDJUZJO BDDPSEBODF XJUI UIF "DU 0QFSBUJOH 1PXFS #& VOEFS B MJDFOTF ZFBST FGGFDUJWF GSPN +VMZ  UP +VMZ  UIF QSFWJPVT DPODFTTJPO PO PQFSBUJPO PG QPXFS QMBOUTJTTVFECZUIF.JOJTUSZPGUIF*OUFSJPSEVSJOHUIFQFSJPEPG.BZ UP.BZ XBTDBODFMMFE q 4BIBDPHFOEFWFMPQFEUIFRVBMJUZNBOBHFNFOUTZTUFNDFSUJGJDBUJPO *40 GSPN .BOBHFNFOU4ZTUFN$FSUJGJDBUJPO*OTUJUVUF 5IBJMBOE PS."4$*PO0DUPCFS BOE SFDFSUJGJFEFWFSZUISFFZFBST

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


  

 



 

 



 

q 4BIBDPHFOSFDFJWFEUIFDFSUJGJDBUJPOPGHPPEDPSQPSBUFQSBDUJDJOHJOBDDPSEBODFXJUIUIF DSJUFSJBPGXFMMFOWJSPONFOUBMHPWFSOBODFPOXPSLQMBDFQSPKFDUGPSIFMECZ.JOJTUSZ PG*OEVTUSZ5IBJMBOEPO4FQUFNCFS q 4BIBDPHFOXBTDFSUJGJFE UIFDFSUJGJDBUJPOOP GPSUIF(SFFO*OEVTUSZ MFWFM PO DPOUSJCVUJPO PG FOWJSPONFOUBM TZTUFN NBOBHFNFOU NPOJUPSJOH BOE BTTFTTNFOU BOE DPOUJOVBMMZ SFWJFX GPS EFWFMPQNFOU GSPN %FQBSUNFOU PG *OEVTUSJBM 8PSLT .JOJTUSZ PG *OEVTUSZ5IBJMBOEPO0DUPCFS XIJDIJTFGGFDUJWFMZWBMJEPO0DUPCFS q 4BIBDPHFO FTUBCMJTIFE JUT TVCTJEJBSZ OBNFE 4BIBHSFFO &OFSHZ $PNQBOZ -JNJUFE XJUI UIF SFHJTUFSFE DBQJUBM PG NJMMJPO #BIU PO .BSDI  UP PQFSBUF BOE EJTUSJCVUF CJPNBTTQFMMFUT q 4BIBDPHFO XBT DFSUJGJFE UIF PDDVQBUJPOBM IFBMUI BOE TBGFUZ NBOBHFNFOU TZTUFN 5*4  GSPN .BOBHFNFOU 4ZTUFN $FSUJGJDBUJPO *OTUJUVUF 5IBJMBOE PS ."4$* FGGFDUJWFMZ PO 4FQUFNCFS  BOE SFDFSUJGJFE JO BDDPSEBODF XJUI #4 0)4"4 PO%FDFNCFS BOESFDFSUJGJFEFWFSZUISFFZFBST q 4BIBDPHFO XBT BXBSEFE BOE DFSUJGJFE BT TUBOEBSE SFTQPOTJCJMJUZ PG XPSLQMBDF UP TPDJBM PO JUT GVOEBNFOUBM JO BDDPSEBODF XJUI UIF BTTFTTNFOU DSJUFSJB GSPN UIF DPNNJUUFF PG %FQBSUNFOUPG*OEVTUSJBM8PSLTVOEFS$43%*8GPS#FHJOOFS"XBSEQSPKFDUPO%FDFNCFS  q 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFEXBTBXBSEFEUIF$43*3FDPHOJUJPO HFOFSBMDBUFHPSZ IFMECZUIF*OTUJUVUFPG4PDJBM#VTJOFTT $43* UIF4UPDL&YDIBOHFPG 5IBJMBOE q 4BIBDPHFO BOE "GGJMJBUFT 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE XBT BXBSEFE UIF PVUTUBOEJOH CJPNBTT GJSFE DPHFOFSBUJPO QMBOU GPS 3FOFXBCMF &OFSHZ XIJDI XBT PSHBOJ[FE CZ UIF %FQBSUNFOU PG "MUFSOBUJWF &OFSHZ %FWFMPQNFOU %&%& .JOJTUSZ PG &OFSHZ .PSFPWFS JU XPO UIF "4&"/ &OFSHZ "XBSET GPS FOFSHZ DPOTFSWBUJPO BOE SFOFXBCMF FOFSHZ EFWFMPQNFOUJO"4&"/ q 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE JUT TVCTJEJBSZ SFDFJWFE UIF QSPNPUJPO DFSUJGJDBUF GSPN 5IF #PBSEPG*OWFTUNFOUPG5IBJMBOE #0* DFSUJGJDBUJPOOP JODBUFHPSZOP FDPOPNJDGPSFTUQMBOUBUJPOT XJUIUIFTJ[FPGUIFMBOE SBJTPO+VOF q 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE XBT BXBSEFE *OWFTUPS $IPJDF "XBSE PSHBOJ[FE CZ 5IBJ *OWFTUPST "TTPDJBUJPO 5*" UIF 4UPDL &YDIBOHF $PNNJTTJPO 4&$ BOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 4&5 GPSIBWJOHBDIJFWFEBDPNQMFUFTDPSF PG PO SVOOJOH B RVBMJUZ "(. XIJDI JU IBT OPX EPOF TP GPS UIF QSFWJPVT GJWF DPOTFDVUJWFZFBSTGSPN q 4BIBDPHFO XBT BXBSEFE m$43 3FDPHOJUJPO "XBSE n GSPN UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE 4&5 XIJDIIPOPSFEBOEFODPVSBHFEMJTUFEDPNQBOJFTSVOOJOHCVTJOFTTVOEFS TVTUBJOBCMF HSPXUI .PSFPWFS JU BMTP SFDFJWFE UIF QSJ[F JO 4&5 "XBSE GPS 0VUTUBOEJOH $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ "XBSET  BXBSEFE JO TFDUJPO m4&5 .BSLFU$BQJUBMJ[BUJPOPG5)# ½5)# NJMMJPOn q 5IF #PBSE PG %JSFDUPST~ .FFUJOH /P IBT BQQSPWFE UIF &YQBOTJPO *** 1SPKFDU PG DPNCJOFEDZDMF QPXFS QMBOU JO 4BIB (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL 4SJSBDIB 5IF #PBSE PG *OWFTUNFOU UIF DFSUJGJDBUJPO OP   PO .BSDI  5IF TDIFEVMFE DPNNFSDJBMPQFSBUJPOEBUFGPSUIFQSPKFDUJTFYQFDUFEUPCFJO

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035












 

   

q 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFEIBTQBTTFEUIFTVTUBJOBCJMJUZBTTFTTNFOU DSJUFSJB GPS m5IBJMBOE 4VTUBJOBCJMJUZ *OWFTUNFOU n JO TFDUJPO .BSLFU $BQJUBMJ[BUJPO CFUXFFO  .JMMJPO #BIU .PSFPWFS UIF $PNQBOZ XBT BXBSEFE m&4( $FSUJGJDBUFn GPS PVUTUBOEJOH CVTJOFTT PQFSBUJPO UPXBSET FOWJSPONFOU TPDJBM BOE HPWFSOBODF PVUPGMJTUFEDPNQBOJFT q 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE XBT BXBSEFE m)POPSBSZ "XBSETn JO 5IBJMBOE (SFFO %FTJHO "XBSET GPS FOFSHZ TBWJOH QSPEVDU FYDMVEJOH FEJCMF QSPEVDUT GSPN ,BTFUTBSU "HSJDVMUVSBM BOE "HSP*OEVTUSJBM 1SPEVDU *NQSPWFNFOU *OTUJUVUF ,"1* ,BTFUTBSU 6OJWFSTJUZ q 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE JUTTVCTJEJBSZ SFDFJWFEUIFDFSUJGJDBUJPOJOGPSFTUNBOBHFNFOU PQFSBUJPOT UIBU NFFU UIF TUBOEBSET PG UIF 'PSFTU 4UFXBSETIJQ $PVODJM '4$ CZ #VSFBV 7FSJUBT XJUI UIF FYIJCJUJPO PO GBTU HSPXJOH USFF QMBOUBUJPO GPS QSPEVDJOH FOFSHZ JO BTTPDJBUJPO XJUI UIF 'PSFTU *OEVTUSZ 0SHBOJ[BUJPO .JOJTUSZ PG /BUVSBM 3FTPVSDFT BOE &OWJSPONFOUPO+VOF XIJDIXJMMCFJOWBMJEPO+VOF q 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE JUTTVCTJEJBSZ XBTBXBSEFE5IBJMBOE&OFSHZ"XBSETGPS SFOFXBCMF FOFSHZ QSPKFDUT BTTPDJBUFE XJUI UIF USBOTNJTTJPO TZTUFN 0O(SJE CZ %FQBSUNFOU PG "MUFSOBUJWF &OFSHZ %FWFMPQNFOU BOE &GGJDJFODZ %&%& .PSFPWFS UIF DPNQBOZ BMTP SFDFJWFE UIF QSJ[F JO m$43%*8 "XBSET GPS $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZQSPKFDUT BOEXBTDFSUJGJFE UIFDFSUJGJDBUJPOOP GPSUIF(SFFO *OEVTUSZ MFWFM PODPOUSJCVUJPOPGFOWJSPONFOUBMTZTUFNNBOBHFNFOUGSPNUIF.JOJTUSZ PG*OEVTUSZPO4FQUFNCFS q 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE BOE 4BIBHSFFO 'PSFTU $P -UE JUT TVCTJEJBSJFT IBWF CFFO BQQSPWFE PO UIF USBOTJUJPO GSPN "EEFS UP 'FFEJO 5BSJGG 'J5 GPS HFOFSBUJOH FMFDUSJDJUZ GSPN SFOFXBCMF FOFSHZ XIJDI XBT FGGFDUJWF PO .BSDI  CZ UIF /BUJPOBM &OFSHZ 1PMJDZ$PVODJM /&1$ q /PWFNCFS  IBT DPNNFSDJBM PQFSBUJPO GPS *** 1SPKFDU PG DPNCJOFEDZDMF QPXFS QMBOU JO 4BIB (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL 4SJSBDIB 5IF DBQBDJUZ PG FMFDUSJDJUZ JT .8 BOE TUFBNJTUPOTQFSIPVS q 4BIBDPHFO IBT DFSUJGJFE UIF RVBMJUZ NBOBHFNFOU TZTUFN DFSUJGJDBUJPO *40  BOE *40  GSPN .BOBHFNFOU 4ZTUFN $FSUJGJDBUJPO *OTUJUVUF 5IBJMBOE PS ."4$*FGGFDUJWFMZPO4FQUFNCFS q 4BIBHSFFO 'PSFTU $P -UE BOE 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE UIF TVCTJEJBSJFT SFDFJWFE UIF DFSUJGJDBUJPO GSPN 5IBJMBOE~T 1SJWBUF 4FDUPS $PMMFDUJWF "DUJPO $PBMJUJPO BHBJOTU $PSSVQUJPO $"$ PO'FCSVBSZ q 5IF#PBSEPG%JSFDUPST~.FFUJOH/PIBTBQQSPWFEUIFJOWFTUNFOUJO*NQBDU4PMBS DP -UE GPS CZ IPMEJOH  TIBSFT FRVJWBMFOU UP NJMMJPO #BIU *NQBDU 4PMPS$P -UEJTBQSJWBUFTPMBSQPXFSQSPEVDFSBOETVQQMJFSPGTPMBSSPPGUPQTZTUFN q 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFEIBTQBTTFEUIFTVTUBJOBCJMJUZBTTFTTNFOU DSJUFSJB GPS m5IBJMBOE 4VTUBJOBCJMJUZ *OWFTUNFOU n 5)4* JO HSPVQ GPS .BSLFU $BQJUBMJ[BUJPOCFUXFFO .JMMJPO#BIU

 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


4IBSFIPMEJOHTUSVDUVSF 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1$-

4VCTJEJBSJFT 

4(/ 

4(& 3FNBSL  

"TTPDJBUFT 



4('

*4-



4'5

7PUJOHSJHIUTJOUIFTVCTJEJBSJFTBOEBTTPDJBUFTEFQFOETPOTIBSFIPMEJOHQSPQPSUJPO 4(/ 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE 4'5 4JBN'PSFTUSZ$P-UE 4(' 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE *4- *NQBDU4PMBS$P -UE 4(& 4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE

4BIBDPHFO(SPVQ*OWFTUNFOU1PMJDZ 5IF DPNQBOZ DPOTJEFST JOWFTUNFOU BOE KPJOUJOWFTUNFOU PQQPSUVOJUJFT CBTFE UIF TZOFSHZ UP DVSSFOU CVTJOFTTFT WJTJPOBOENJTTJPO5IFGPDVTPGUIFCVTJOFTTFTJTQSPWJEJOHUIFTVTUBJOBCMFQPXFSTPVSDFTGPS WBMVFUPTPDJFUZ5IFSFUVSOJOUFSNTPGEJWJEFOEJTBMTPPOFPGUIFDPOTJEFSBUJPODSJUFSJB 

#VTJOFTT0QFSBUJPO1PMJDZ 5IF #PBSE PG %JSFDUPST PG UIF KPJOU JOWFTUNFOU DPNQBOZ IBT UIF BVUIPSJUZ UP NBOBHF VOEFS UIF TFU PCKFDUJWFT 5IFDPNQBOZ~T#PBSEPG%JSFDUPSTXJMMBQQPJOUUIFSFQSFTFOUBUJWFTUPCFUIFEJSFDUPSTJOKPJOUJOWFTUNFOU $PNQBOZ 5IF OVNCFS PG UIF BQQPJOUFE EJSFDUPST XJMM CF QSPQPSUJPOBUFE UP UIF QFSDFOUBHF PG TIBSFIPMEJOH 5IF DPNQBOZ IBT "TTFU .BOBHFNFOU VOJU UP BOBMZ[F BOE NPOJUPS UIF PQFSBUJOH QFSGPSNBODF PG UIF KPJOUJOWFTUNFOUDPNQBOZ 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




$SPTTTIBSFIPMEJOHBTPG%FDFNCFS  $PNQBOZ/BNF           

*OUIFDBTFPGPWFSTIBSFIPMEJOH " 0UIFSDPNQBOJFTIPMEJOHPWFSTIBSFTJOUIFDPNQBOZ $SPTTTIBSFIPMEJOHCZUIFDPNQBOZJOPUIFSDPNQBOJFTJTOPUBMMPXFE # 5IFDPNQBOZIPMEJOHPWFSTIBSFTJOPUIFSDPNQBOJFT $SPTTTIBSFIPMEJOHCZPUIFSDPNQBOJFTJOUIFDPNQBOZJTOPUBMMPXFE  4BIBDPHFO(SFFO$P -UE  4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE $ 5IFDPNQBOZIPMEJOHPWFSTIBSFTJOPUIFSDPNQBOJFTBOEPWFS $SPTTTIBSFIPMEJOHCFUXFFOPUIFSTVDIDPNQBOJFTJTOPUBMMPXFE *OUIFDBTFPGPWFSTIBSFIPMEJOH CVUOPUFYDFFEJOHTIBSFIPMEJOH " 0UIFSDPNQBOJFTIPMEJOHPWFSCVUOPUFYDFFEJOHTIBSFTJO UIFDPNQBOZ0WFSDSPTTTIBSFIPMEJOHCZUIFDPNQBOZJO PUIFSDPNQBOJFTJTOPUBMMPXFE # 5IFDPNQBOZIPMEJOHPWFSCVUOPUFYDFFEJOHTIBSFTJOPUIFS DPNQBOJFT0WFSDSPTTTIBSFIPMEJOHCZPUIFSDPNQBOJFTJOUIF DPNQBOZJTOPUBMMPXFE *OUIFDBTFPGOPUFYDFFEJOHTIBSFIPMEJOH " 0UIFSDPNQBOJFTIPMEJOHOPUFYDFFEJOHTIBSFTJOUIFDPNQBOZ0WFS TIBSFIPMEJOHCZUIFDPNQBOZJOPUIFSDPNQBOJFTJTOPUBMMPXFE # 5IFDPNQBOZIPMEJOHOPUFYDFFEJOHTIBSFTJOPUIFSDPNQBOJFT 0WFSTIBSFIPMEJOHCZPUIFSDPNQBOJFTJOUIFDPNQBOZJTOPUBMMPXFE

4IBSFIPMEJOH1FSDFOUBHF 4IBSFIPMEJOH 4IBSFIPMEJOH CZUIFDPNQBOZ JOUIFDPNQBOZ 





  

  









 

 







 8IJMFUIFDPNQBOZBMMPXTUIFTUSVDUVSFGPSDSPTTTIBSFIPMEJOH OFWFSUIFMFTT TVDIDSPTTTIBSFIPMEJOHJTOFJUIFSDPOGMJDUJOHOPS DPOUSBEJDUJOHUPUIFBOOPVODFNFOUCZ5IF$BQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSEOP5IPS$IPSSFHBSEJOHmUIFQFSNJTTJPO SFRVFTUBOEUIFQFSNJTTJPOUPPGGFSOFXMZJTTVFETIBSFTn

 /P $PNQBOZ/BNF 4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$ *$$*OUFSOBUJPOBM1-$

4IBSFIPMEJOHCZUIFDPNQBOZ 

4IBSFIPMEJOHJOUIFDPNQBOZ 

  #VTJOFTT3FMBUJPOTIJQXJUIUIFDPNQBOZ~TNBKPSTIBSFIPMEJOHQBSUJFT 5IF$PNQBOZBOE4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1VCMJD$P -UE BNBKPSTIBSFIPMEFS IBWFCFFOJOWPMWFE JO KPJOU CVTJOFTT BDUJWJUJFT 5IFTF NFOUJPOFE BDUJWJUJFT FOIBODF UIF TUSFOHUI PG UIF $PNQBOZ~T CVTJOFTT BT XFMMBTJNQMFNFOUUIFJOUFHSBUJPOJOMJOFPGQPXFSQSPEVDJOHJOEVTUSZBOEQVCMJDVUJMJUZUPDPNQBOJFTXJUIJO 4BIB(SPVQ*OEVTUSJBM1BSL SBOHJOHGSPNNBUFSJBMTQSPDVSFNFOUUPUIFEJTUSJCVUJPOBTXFMMBTQSPWJEJOHMBOE SFOUBMTFSWJDFT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


$PNQBOZ#VTJOFTT 5IFSFWFOVFTUSVDUVSFGPSUIFZFBS q 5IFSFWFOVFGSPNFMFDUSJDJUZ TUFBNHFOFSBUJPOBOE0UIFST NJMMJPOCBIU  q 0UIFSSFWFOVFNJMMJPOCBIU  

6OJU}CBIU $PNQBOZ

3FWFOVF

4IBSFIPMEJOH 





"NPVOU





"NPVOU



"NPVOU



4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1-$ &MFDUSJDJUZ TUFBN HFOFSBUJPO 0UIFS3FWFOVF



   

   

   



5PUBM



 

 

 

4BIBDPHFO(SFFO$P -UE &MFDUSJDJUZ TUFBN HFOFSBUJPOBOE 0UIFST 0UIFS3FWFOVF



  

  

  















5PUBM



 

 

 

 

 





 

 

 



  

  

  



 

 

 

4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE #JPNBTT'VFM 0UIFS3FWFOVF



  

  

  









 

 

  

  

  

4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE &MFDUSJDJUZ 0UIFS3FWFOVF 













5PUBM

5PUBM

3FWFOVF4USVDUVSF 











5PUBM

&MFDUSJDJUZ TUFBN HFOFSBUJPOBOE 0UIFST #JPNBTT'VFM 0UIFS3FWFOVF





 



 

 

 

 

 

 

 

 

/PUF  4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UEIBTTUPQQFEJUTPQFSBUJPO  5IFTVCTJEJBSZDPNQBOZJTIFMECZ4BIBDPHFO(SFFO$P -UE  .PSFEFUBJMTIBTCFFOEJTDMPTFEJOUIFOPUFUPUIFDPNQBOZ~TGJOBODJBMTUBUFNFOUBTPG%FDFNCFS OVNCFS m5IFGJOBODJBMJOGPSNBUJPOCZTFHNFOUBUJPOn 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE JT B TNBMM QPXFS QSPEVDFS 411 5IF DPNQBOZ JT PQFSBUJOHJOQPXFSQMBOUCVTJOFTTCZTFMMJOHFMFDUSJDJUZBOETUFBN5IFGJSTUQPXFSQMBOUJTBDPNCJOFEDZDMF QPXFS QMBOU VTJOH UIF OBUVSBM HBT BT UIF NBJO GVFM *U XBT FTUBCMJTIFE JO 4BIBQIBU (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL 4SJSBDIB $IPOCVSJBOETUBSUFEDPNNFSDJBMPQFSBUJPOTJODF5IFQMBOUIBTJOTUBMMFEDBQBDJUZPG.8 EJTUSJCVUJOHUIFFMFDUSJDJUZVOEFSUIFQPXFSQVSDIBTFBHSFFNFOUCZ&MFDUSJDJUZ(FOFSBUJOH"VUIPSJUZPG5IBJMBOE &("5 *UBMTPTVQQMJFTFMFDUSJDJUZBOETUFBNUP4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE UIFTPMF EJTUSJCVUPSPGFMFDUSJDJUZBOETUFBNUPGBDUPSJFTJO4BIBQIBU(SPVQ*OEVTUSJBM1BSL5IFFMFDUSJDJUZBOETUFBN HFOFSBUJOH CVTJOFTT IFMQT GBDUPSJFT JO QSPEVDUJPO DPTU SFEVDUJPO QSPNPUJOH UIF TUBCJMJUZ PG UIF FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJOH TZTUFN JO UIF JOEVTUSJBM QBSL BOE BMTP SFEVDJOH (SFFOIPVTF HBT FNJTTJPO GSPN UIF QSPEVDUJPO BDUJWJUJFTXJUIJOUIFQBSL4BIBDPHFO~TCVTJOFTTIBTBOJOEJSFDUFGGFDUUPTUJNVMBUFUIFCVTJOFTTHSPXUIBOE JOWFTUNFOUFYQBOTJPOXJUIJOUIFJOEVTUSJBMQBSL XIJDIDPOTFRVFOUJBMMZMFBETUPIJHIFSEFNBOEGPSFMFDUSJDJUZ 5IFFYQBOTJPOUIJSEQIBTFDPNCJOFEDZDMFDPHFOFSBUJPOQPXFSQMBOUBEETUIFBEEJUJPOBMDBQBDJUZPG.8 FMFDUSJDJUZBOEUPOTPGTUFBNQFSIPVS5IFUPUBMNBYJNVNQPXFSHFOFSBUJPODBQBDJUZJTSBJTFEVQUP .8PGFMFDUSJDJUZBOEUPOTPGTUFBNQFSIPVS5IFDBQBDJUZBEEJOHTFSWFTUIFDVSSFOUFMFDUSJDJUZVTBHFPG DVTUPNFSTUIFJOEVTUSJBMQBSLBOEBMTPQSPBDUJWFMZSFTQPOEUPUIFSJTJOHEFNBOEJOUIFGVUVSF 4BIBDPHFO SFBMJ[FT BO JNQPSUBOU PG UIF IBSNPOZ XJUI MPDBM DPNNVOJUJFT BOE FOWJSPONFOU TP UIF DPNQBOZ IBT TFU QPMJDJFT GPS BGGJMJBUFT JO SVOOJOH CVTJOFTTFT JO BDDPSEBODF UP UIJT WBMVF 4QFDJGJDBMMZ 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT EFWFMPQ OFX QSPKFDUT UIBU VTF SFOFXBCMF FOFSHZ %VF UP UIF GBDU UIBU UIF OPO SFOFXBCMFFOFSHZBOEOBUVSBMHBTQSJDFIBTCFFOSJTJOHVQ UIFDPNQBOZUISJWFTGPSSFEVDJOHUIFFGGFDUPG HMPCBM XBSNJOH CZ TFUUJOH VQ TVCTJEJBSJFT PQFSBUJOH CJPNBTT QPXFS QMBOU BOE QSPEVDJOH CJPNBTT QFMMFUT JO PSEFSUPDPOGPSNUPUIFDPNQBOZ~TWJTJPOBOENJTTJPO 4BIBDPHFO (SFFO $PNQBOZ -JNJUFE JT MPDBUFE JO 4BIBQIBU (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL -BNQIVO *U JT B WFSZ TNBMM QPXFS QSPEVDFS 7411 QSPEVDJOH FMFDUSJDJUZ CZ VUJMJ[JOH CJPNBTT BT UIF GVFM XJUI UIF JOTUBMMFE DBQBDJUZ PG .8 5IJT DPNQBOZ IBT TUBSUFE DPNNFSDJBM PQFSBUJPO TJODF EJTUSJCVUJOH FMFDUSJDJUZ UP 1SPWJODJBM &MFDUSJDJUZ "VUIPSJUZ 1&" BOE EJTUSJCVUJOH TUFBN UP NBOVGBDUVSFST JO 4BIBQIBU (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL -BNQIVO 4BIBHSFFO'PSFTU$PNQBOZ-JNJUFEJTMPDBUFEJO1SBOLSBUBJEJTUSJDU ,BNQIBFOHQIFU*UJTBWFSZTNBMM QPXFSQSPEVDFS 7411 QSPEVDJOHFMFDUSJDJUZCZVUJMJ[JOHCJPNBTTBTUIFGVFM XJUIUIFJOTUBMMFEDBQBDJUZPG .8 5IJT DPNQBOZ IBT TUBSUFE DPNNFSDJBM PQFSBUJPO TJODF %FDFNCFS  EJTUSJCVUJOH FMFDUSJDJUZ UP 1SPWJODJBM&MFDUSJDJUZ"VUIPSJUZ 1&"  4BIBHSFFO&OFSHZ$PNQBOZ-JNJUFEMPDBUFEJO,BCJOCVSJEJTUSJDU 1SBDIJOCVSJ5IFDPNQBOZ~TQVSQPTF JT PQFSBUJOH BT UIF DPNQSFTTFE CJPNBTT QFMMFUT QSPEVDFS 5IF QFMMFUT XFSF NBEF PG QBSUT PG GBTU HSPXJOH QMBOUTBOEUIFBHSJDVMUVSBMSFTJEVBMQSPEVDUT)PXFWFS JUTCVTJOFTTPQFSBUJPOIBTCFFOTIVUEPXOJO 

5IFNBKPSEFWFMPQNFOUTJOUIFQBTUZFBS 5IF DPNQBOZ IBT CFFO JOUSPEVDJOH NBOZ QSPKFDUT GPDVTJOH PO JOOPWBUJPO JO QSPEVDUJPO QSPDFTT BOE JOWFTUNFOUBTXFMMBTUIFFOWJSPONFOUDBSF5IFQSPKFDUTJOUSPEVDFEJODBOCFMJTUFEBTGPMMPX q "OJOWFTUNFOUJO4PMBS3PPGUPQ q &OFSHZTBWJOHQSPHSBN q #BNCPPQMBOUJOHUPDPQFXJUIEFGPSFTUBUJPO q $IBSDPBMQSPEVDUJPO -BNCPPDIBSQSPKFDU 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


.BSLFUBOE$PNQFUJUJPO .BSLFU4JUVBUJPO 5IFJOEVTUSZMBOETDBQF  5IBJMBOE FMFDUSJDJUZ JOEVTUSZ JT JO BO FOIBODFE TJOHMF CVZFS TZTUFN 5IF NBJO CVZFST BSF TUBUF PXOFE FOUJUJFT XIJDI BSF &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH "VUIPSJUZ PG 5IBJMBOE &("5 .FUSPQPMJUBO &MFDUSJDJUZ "VUIPSJUZ .&" BOE 1SPWJODJBM &MFDUSJDJUZ "VUIPSJUZ 1&" 5IFTF EJSFDU CVZFST VOEFS DPOUSPM PG UIF &OFSHZ3FHVMBUPSZ$PNNJTTJPOXJMMMBUFSPOEJTUSJCVUFUIFFMFDUSJDJUZUPUIFFOEVTFST

4PVSDF1FUSPMFVN*OTUJUVUFPG5IBJMBOE







 &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH "VUIPSJUZ PG 5IBJMBOE &("5 IBT BVUIPSJUZ UP NBOBHF UIF FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJOH BOE UIF FMFDUSJD QPXFS TZTUFN JO 5IBJMBOE &("5 NBOBHFT CVZJOH FMFDUSJDJUZ GSPN QPXFS QMBOUTJO5IBJMBOEBOEPWFSTFBT.PSFPWFS &("5JTUIFBVUIPSJUZTFMMJOHFMFDUSJDJUZUPUIFNBJOVTFST"T PG  &("5 IBT QFSDFOU PG UIF FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJOH DBQBDJUZ JO 5IBJMBOE 0O UIF PUIFS IBOE &("5IPMETQFSDFOUBTUIFNBJOVTFSJO5IBJMBOE .FUSPQPMJUBO&MFDUSJDJUZ"VUIPSJUZ .&" BOE1SPWJODJBM&MFDUSJDJUZ"VUIPSJUZ 1&" IBWFUIFBVUIPSJUZ UPTFMMFMFDUSJDJUZUPHFOFSBMVTFSTBOECVZGSPNMPDBMTNBMMQPXFSQMBOUT.&"~TBSFBTPGTFSWJDFJODMVEF #BOHLPL.FUSPQPMJUBO /POUIBCVSJBOE4BNVU1SBLBO1SPWJODF8IJMF1&"XJMMTFSWJDFJOUIFPUIFSBSFBT UISPVHIPVUDPVOUSZ*O .&"BOE1&"DPOUSPMNBSLFUTIBSFPGBOEQFSDFOUDPOTFDVUJWFMZ 1VCMJD TFDUPS JO FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJPO IBT CFFO FOIBODJOH UIF DPNQFUJUJPO BOE FGGJDJFODZ 5IF BMUFSOBUJWF FOFSHZ IBT CFFO TVQQPSUFE JO TFWFSBM XBZT 5IF FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJOH CVTJOFTTFT DBO CF TFHNFOUFECBTFEPOUIFDBQBDJUZXIJDIBSF*OEFQFOEFOU1PXFS1MBOU *11 4NBMM1PXFS1MBOU 411 7FSZ4NBMM1PXFS1MBOU 7411 5ZQF

$PVOUFSQBSUZ

$POEJUJPO

*OEFQFOEFOU1PXFS1MBOU *11 4NBMM1PXFS1MBOU 411 7FSZ4NBMM1PXFS1MBOU 7411 

&("5 &("5 .&"BOE1&"

.PSFUIBO.8 4UBSUJOHGSPN.8CVUOPUNPSFUIBO.8 /PNPSFUIBO.8

4PVSDF&OFSHZ3FHVMBUPSZ$PNNJTTJPO 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 

 4NBMM 1PXFS 1MBOUT 411 DBO EFBM EJSFDUMZ UP UIF JOEVTUSJBM TFDUPS JO UIFJS BSFB BOE TFMM UIF FMFDUSJDJUZ UISPVHI UIFJS PXO QPXFS TVQQMZ TZTUFN UPHFUIFS XJUI UIF TVQQMZ PG UIFSNPT QPXFS IPU TUFBNPGDPMEXBUFS  1VCMJD TFDUPS IBT CFFO QMBZJOH NPSF JNQPSUBOU SPMF JO UIF JOEVTUSZ "T PG %FDFNCFS   UIFSF BSF  QPXFS QMBOUT XJUI UP DBQBDJUZ PG HJHBXBUUT XIJDI BDDPVOUT GPS BQQSPYJNBUFMZ QFSDFOUPG5IBJMBOEFMFDUSJDJUZHFOFSBUJOHDBQBDJUZ



/PUF5IFDBQBDJUZTIPXOJOUIFDIBSUJTOPUJODMVEFE7FSZ4NBMM1PXFS1MBOUT 7411 BOE*OEFQFOEFOU1PXFS4VQQMJFS *14 4PVSDF&OFSHZ1PMJDZBOE1MBOOJOH0GGJDF 

 %FNBOEBOE6TBHFJO5IBJMBOE  5IF NBYJNVN EFNBOE JT XBT LJMPXBUUT 5IF EFNBOE MFWFM IBT EFDSFBTFE UP LJMPXBUUTJO5IFTFBTPOBMQBUUFSOTIPXTQFBLEFNBOEJORVBSUFSXIJDIJTTVNNFS         4PVSDF&OFSHZ1PMJDZBOE1MBOOJOH0GGJDF



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IFDPVOUSZFMFDUSJDJUZDPOTVNQUJPOIBTCFFOJODSFBTJOHCBTFEPOFDPOPNJDHSPXUI*OUIFQBTU ZFBST UIFFMFDUSJDDPOTVNQUJPOJO5IBJMBOEIBTCFFOHSPXJOHVQQFSDFOUPOBWFSBHF*O0DUPCFS UIFFMFDUSJDJUZVTBHFJODSFBTFEUPHJHBXBUUTQFSIPVSPSFRVJWBMFOUUPQFSDFOUHSPXUIZFBS PO ZFBS 5IF DPOTVNQUJPO JO JOEVTUSJBM TFDUPS IBE UIF IJHIFTU QSPQPSUJPO DPNQBSJOH UP UIF VTBHF JO CVTJOFTT BOE IPVTFIPME TFDUPST 5IF DPNCJOBUJPO PG UIF VTBHF BNPVOUT BSF  BOE QFSDFOU SFTQFDUJWFMZ

        4PVSDF&OFSHZ1PMJDZBOE1MBOOJOH0GGJDF

 5SFOEBOE&OFSHZ%FWFMPQNFOU1MBO  /PXBEBZT UIF FMFDUSJDJUZ VTBHF QBUUFSO IBT CFFO DIBOHFE 5IF QPXFS QMBOUT BOE EJTUSJCVUJPO TZTUFNIBWFOPUCFFODPNQMFUFEBTTUBUFEJO5IBJMBOEQPXFSEFWFMPQNFOUQMBO 1%1 5IFSFGPSF &OFSHZ1PMJDZBOE1MBOOJOH0GGJDFIBTMBVODIFE1%15IFVTBHFGPSFDBTUTUBUFEJO1%1BSF TVNNBSJ[FEBTGPMMPX  5IFHSPXUIPGQFBLFMFDUSJDJUZEFNBOEJOIBTCFFOGPSFDBTUFEBUQFSDFOU5IFOMBUFSJO  UIF HSPXUI PG FMFDUSJDJUZ EFNBOE XJMM CF TMJHIUMZ EPXO GSPN UP QFSDFOU JO 5IF OVNCFST BSF CBTFE PO DPVOUSZ (%1 TMPXEPXO 5IF FMFDUSJDJUZ VTBHF JT FYQFDUFE UP IBWF B TMJHIUMZ HSPXUI GSPN UFSBXBUUIPVS JO 4FQUFNCFS UP CF UFSBXBUUIPVS JO 5IF QFBL EFNBOEPGLJMPXBUUTJOXJMMCFLJMPXBUUTJO5IFGPSFDBTUGJHVSFTBSFTIPXOJOUIF HSBQICFMPX

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




4PVSDF1%1

        



-PBE'PSFDBTU

4PVSDF1%1

 6TVBMMZ UIFEFNBOEGPSFDBTUFEXJMMBMXBZTCFMPXFSUIBOTUBUFEJO1%1*OUIFQBTU HPWFSONFOU~T OVNCFST XPVME CF DVU EPXO 5IF DPOTFRVFODF PG UIF GPSFDBTU IBT JNQBDUT PO OFX QPXFS QMBOUT DPOTUSVDUJPO QMBOOJOH UIBU DBVTFE UIF EFMBZ JO CVZJOH FMFDUSJDJUZ GSPN *11 BOE 411 5IF PQFSBUPST IPMEJOHQPXFSQVSDIBTFBHSFFNFOU 11" XJMMIBWFUIFBEWBOUBHFPWFSOFXDPNFST 1%1JTUIFEPDVNFOUTUBUFEUIFHPWFSONFOUQPMJDZJOUFSNTPGFOFSHZQMBOOJOH5IFHPBMPG1%1 JTUPBMMPDBUFUIFTPVSDFTPGGVFMVTFEJO5IBJMBOECZJODSFBTJOHUIFVTFPGOBUVSBMHBTBOESFOFXBCMF FOFSHZ



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 1%1 BMTP TUBUFE UIF TVQQPSU BO JODSFBTF PG UIF VTFE PG TPMBS FOFSHZ JO IPVTFIPME CZ HJHBXBUUT5IFTPMBSQPXFSCPVHIUEVSJOHXJMMCFNFHBXBUUTQFSZFBSBOEESBNBUJDBMMZ JODSFBTFEBGUFSVOUJM

&MFDUSJDJUZ(FOFSBUJOH1MBO

 

&MFDUSJDJUZ(FOFSBUJPOEVSJOH 1SPEVDUJPO$BQBDJUZ /FX$BQBDJUZBEEEVSJOH $BQBDJUZUPPLPGGEVSJOH 1SPEVDUJPODBQBDJUZBUUIFFOEPG &MFDUSJDJUZ(FOFSBUJPOBEEJOHEVSJOH 3FOFXBCMF&OFSHZ1PXFS1MBOU &("5)ZESP1PXFS1MBOU $P(FOFSBUJPO1PXFS1MBOU $P)FBU(FOFSBUJPO1PXFS1MBOU &("5*11 $PBM1PXFS1MBOU &("5*11 #VZJOHGSPNPUIFSDPVOUSJFT .BJO$PNQFUJUPS &("5*11 5PUBM

6OJU.FHBXBUU /FX1%1%SBGU             

4PVSDF1%1





3FOFXBCMF&OFSHZ1PXFS1MBOUCBTFEPO"&%1 3FOFXBCMF&OFSHZ1PXFS1MBOUCBTFEPO"&%1EVSJOH #JPNBTT1PXFS1MBOU #JPHBT1PXFS1MBOU )PVTFIPME4PMBS1PXFS 'MPBUJOH4PMBS1PXFS )ZESP 8JOE&OFSHZ *OEVTUSJBMHBSCBHF 5PUBM

6OJU.FHBXBUU      

4PVSDF1%1



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

4PVSDF1%1






 5IF DIBSU CFMPX TIPXT UIF GPSFDBTU QSPEVDUJPO DBQBDJUZ CZ UZQF PG UIF GVFM EVSJOH "QQSPYJNBUFMZ QFSDFOU PG UIF QSPEVDUJPO XJMM DPNF GSPN OBUVSBM HBT 8IJMF QFSDFOU XJMM DPNF GSPNIZESPQPXFS QFSDFOUGSPNMPDBMQSPEVDUJPOBOEQFSDFOUGSPNPWFSTFBT 5IFSFOFXBCMFFOFSHZ XJMMIBWFQFSDFOUTIBSFT5IFDPBMQPXFSQMBOUTXJMMBDDPVOUGPSQFSDFOU QFSDFOUGSPNJNQPSUFE DPBMBOEQFSDFOUMJHOJUF

         4PVSDF1%1 

4PVSDF1%1

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 



 5IF QSPEVDUJPO DBQBDJUZ JO JT GPSFDBTUFE UP CF JODSFBTFE CZ NFHBXBUUT 5IF QPXFS HFOFSBUFEGSPNOBUVSBMHBTXJMMSFEVDFUPQFSDFOU5IFSFOFXBCMFFOFSHZXJMMHSPXVQUPQFSDFOU 5IFDPBMQPXFSQMBOUTXJMMEFDSFBTFUPQFSDFOU 5IF DPNQBOZ JT PQFSBUJOH B DPHFOFSBUJOH TNBMM QPXFS QMBOU CZ VTJOH OBUVSBM HBT BT UIF GVFM TPVSDF 5IFSF BSF CJPNBTT QPXFS QMBOUT 5IF 1%1 IBT TUBUFE UIF CVZJOH GSPN DPHFOFSBUJPO QMBOUTFOEJOHJOSFGFSSJOHUP&OFSHZ1PMJDZBOE1MBOOJOH0GGJDFSFTPMVUJPOPO.BZ 1%1TVQQPSUTUIFSFOFXBCMFFOFSHZXIJDIJTTVQQPSUUIFCJPNBTTQPXFSQMBOUTPQFSBUFECZUIF DPNQBOZ

#VTJOFTTDPNQFUJUJPO 5IF QVCMJD QPXFS TVQQMJFST BOE CVTJOFTT PXOFST UFOE UP IBWF NPSF QSJWBUF QPXFS QVSDIBTF BHSFFNFOUT 5IF JOTUBMMBUJPO PG IPVTFIPME TPMBS DFMMT XJMM CF NPSF QPQVMBS 1%1 XJMM BDDFQU QPXFS HFOFSBUJOH GSPN IPVTFIPME TPMBS FOFSHZ HJHBXBUUT 5IF QSPKFDU XJMM CF TUBSUJOH JO 5IJT QPXFS QVSDIBTF DBNQBJHO JT BJNJOH UP QSPNPUF UIF FOFSHZ HFOFSBUJOH GSPN QVCMJD GPS TFMGVTBHF 5IF SFNBJOJOH DBQBDJUZXJMMCFCPVHIUCZHPWFSONFOUBTBOJOWFTUNFOUJODFOUJWF 5IFDPNQBOZIBTBOFXJOWFTUNFOUXJUI*NQBDU4PMBS$P -UEUPJOTUBMMUIFTPMBSSPPG 1%1 BMTP IBT UIF QMBO UP CVZ FMFDUSJDJUZ HFOFSBUFE GSPN CJPNBTT QPXFS QMBOUT JO 5IF DPNQBOZNJHIUDPOTJEFSBOJOWFTUNFOUXJUIQBSUOFSTJOCJPNBTTQPXFSQMBOUBTXFMM 

0CKFDUJWFT HPBMTBOETUSBUFHZ 5IF $PNQBOZ IBT EFUFSNJOFE WJTJPO GPDVTJOH PO TVTUBJOBCMF HSPXUI BOE TUSJWJOH GPS FYDFMMFODF JO CVTJOFTT PQFSBUJPO 5IF TUSBUFHJD PCKFDUJWFT IBWF CFFO XFMMFTUBCMJTIFE BT HVJEFMJOFT GPS CVTJOFTT QMBO JO FBDIVOJUNPWJOHJOPOFEJSFDUJPO XIJDIBSFBOBMZ[FEBOESFWJFXFEGPSBDIJFWJOHUIFPSHBOJ[BUJPO~TCVTJOFTT QMBO 5IFPCKFDUJWFT HPBMTBOETUSBUFHZBSFEFTDSJCFEBTCFMPX &GGFDUJWFBOETUBCMFQSPEVDUJPO 4FSWJDF&YDFMMFODF *NQSPWF BOE FOIBODF UIF NBOBHFNFOU UP NFFU UIF WJTJPO BOE CVTJOFTT HPBMT CZ DSFBUJOH BOE %FWFMPQJOHMFBEFSTIJQDBQBCJMJUZ HPPEBOETNBSUQFSTPOT  .BOBHF CVTJOFTT PQFSBUJPO VOEFS m4VGGJDJFODZ &DPOPNZn BOE m(PPE $PSQPSBUF (PWFSOBODFn CZ USFBUJOH BMM TUBLFIPMEFST JO B GBJS FUIJDBM BOE CBMBODFE NBOOFS BT XFMM BT QVU HSFBU JNQPSUBODF PO DPNQMJBODFXJUIMBXTSFMFWBOUUPBMMGPSNTPGBOUJDPSSVQUJPO XIJDIUIF$PNQBOZJOUFOETUPEFGJOFBT POFPGJUTPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSFBOEDPSFWBMVF 3VO CVTJOFTT JO BDDPSEBODF XJUI $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ QPMJDZ CZ CVJMEJOH BOE NBJOUBJOJOH SFMBUJPOTIJQXJUIFOWJSPONFOUBOETPDJFUZGPSHPPESFUVSOJOBMPOHUFSN 

#VTJOFTT%FWFMPQNFOU1MBO q

q

4IPSUUFSN1MBO 4UVEZ UIF GFBTJCJMJUZ PG JOWFTUNFOU JO UIF DPNCJOFEDZDMF QPXFS QMBOU JO BDDPSEBODF XJUI UIF 1PXFS%FWFMPQNFOU1MBO 1%1  5IFDPNQBOZIBTBOFXJOWFTUNFOUXJUI*NQBDU4PMBS$P -UEUPJOTUBMMUIFTPMBSSPPG -POHUFSN1MBO 4UVEZUIFGFBTJCJMJUZPGSFOFXBCMFFOFSHZFYQBOTJPOBMPOHXJUITFMFDUFYQFSJFODFEBOEQSPGFTTJPOBM KPJOUWFOUVSFQBSUOFSTUPTUSFOHUIFOUIFCVTJOFTTDPNQFUFODZPGUIF$PNQBOZBOEJUTBGGJMJBUFT 4UVEZUIFGFBTJCJMJUZPGJOWFTUNFOUJO"TJB~TFOFSHZCVTJOFTTJOPSEFSUPNFFUUIFCVTJOFTTHSPXUI JOQBSBMMFMXJUIUIF"4&"/&DPOPNJD$PNNVOJUZ 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




5IFPQFSBUJOH1FSGPSNBODFBOE3FWFOVF4USVDUVSF $BQBDJUZBOE6UJMJ[BUJPO3FQPSU &MFDUSJDJUZ 1PXFSQMBOU4SJSBDIB *OTUBMMFE$BQBDJUZ .BYJNVN$BQBDJUZ "DUVBM1SPEVDUJPO 6UJMJ[BUJPO'BDUPS 1PXFSQMBOU-BNQIVO *OTUBMMFE$BQBDJUZ .BYJNVN$BQBDJUZ "DUVBM1SPEVDUJPO 6UJMJ[BUJPO'BDUPS 1PXFSQMBOU,BNQIBFOHQIFU *OTUBMMFE$BQBDJUZ .BYJNVN$BQBDJUZ "DUVBM1SPEVDUJPO 6UJMJ[BUJPO'BDUPS 4UFBN 1PXFSQMBOU4SJSBDIB *OTUBMMFE$BQBDJUZ .BYJNVN$BQBDJUZ "DUVBM1SPEVDUJPO 6UJMJ[BUJPO'BDUPS 1PXFSQMBOU-BNQIVO *OTUBMMFE$BQBDJUZ .BYJNVN$BQBDJUZ "DUVBM1SPEVDUJPO 6UJMJ[BUJPO'BDUPS

6OJU .FHBXBUU .BHFXBUUIPVSZFBS .BHFXBUUIPVSZFBS 1FSDFOUBHF .FHBXBUU .BHFXBUUIPVSZFBS .BHFXBUUIPVSZFBS 1FSDFOUBHF .FHBXBUU .BHFXBUUIPVSZFBS .BHFXBUUIPVSZFBS 1FSDFOUBHF 6OJU 5POIPVS 5POZFBS 5POZFBS 1FSDFOUBHF 5POIPVS 5POZFBS 5POZFBS 1FSDFOUBHF

 

 

                   

                    

3FNBSL 5IFDPNNFSDJBMPQFSBUJPOEBUF $0% GPSUIF&YQBOTJPO***QSPKFDUXBTPO/PWFNCFS  5IFDPNQBOZIBTUIFLFZFBSOJOHTGSPNEJTUSJCVUJOHFMFDUSJDJUZUP&("5 1&" FMFDUSJDJUZBOETUFBN TPMEUPJOEVTUSJBMVTFSTJO4SJSBDIB4BIB(SPVQ*OEVTUSJBM1BSL*OBEEJUJPO TUFBNTBMFTBSFFBSOFEGSPN JOEVTUSJBMVTFSTJO-BNQIVO4BIB(SPVQ*OEVTUSJBM1BSL 6OJU.JMMJPO#BIU *UFN 4BIBDPHFO 4BIBDPHFO(SFFO 4BIBHSFFO'PSSFTU 4BIBHSFFO&OFSHZ $IPOCVSJ 1-$ $P -UE $P -UE $P -UE *ODPNF   /FUQSPGJU -PTT   

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


3JTL'BDUPSTBOE3JTL.BOBHFNFOU 5IFDPNQBOZIBTBOBEFRVBUFJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFN$POUSPMMJOHNFUIPETIBWFUIFCBMBODFCFUXFFO UIF DPOUSPM FGGJDJFODZ BOE PQFSBUJPO BHJMJUZ 5IF SJTL NBOBHFNFOU QPMJDZ IBT CFFO TFU VQ 5IF #PBSE PG %JSFDUPST FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT IBWF UIF DPOUSJCVUJPO JO FWBMVBUJOH TVQQPSUJOH BOE DPNQMZJOH XJUI UIF QPMJDZ BOE SJTL NBOBHFNFOU QSPDFEVSFT 5IF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF JT B HSPVQPGUIFSFQSFTFOUBUJWFTJODIBSHFPGDPOEVDUJOHUIFBDUJPOTUPFOTVSFUIFCVTJOFTTPQFSBUJPOJTVOEFS UIFQSPQFSDPOUSPM 

5IFDPNQBOZ~TSJTLNBOBHFNFOUQPMJDJFTDBOCFMJTUFEBTGPMMPX 5PLFFQUIFCBMBODFPGSJTLBOESFXBSEGSPNCVTJOFTTPQFSBUJPOJOPSEFSUPFOTVSFUIBUUIFPQFSBUJPOBM HPBMTBOETUBLFIPMEFST~FYQFDUBUJPOBSFBDIJFWFEVOEFSBDDFQUFESJTLMFWFM 5PTFUTUSBUFHZJOMJOFXJUISJTLMFWFMTXIJDIUIF#PBSEPG%JSFDUPSTDPOTJEFSTBTBDDFQUBCMF 5P TVQQPSU UIF SJTL NBOBHFNFOU UP CFDPNF B QBSU PG PSHBOJ[BUJPOBM DVMUVSFT XIJDI JT OFDFTTBSZ UP PQFSBUFJUFGGFDUJWFMZBOEFGGJDJFOUMZCZBMMFYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFT 5PIBOEMFSJTLTJNQBDUJOHPOUIFDPNQBOZ~TPCKFDUJWFTBOETUSBUFHZJNNFEJBUFMZBOEDPOUJOVBMMZ  5PTFUSJTLNBOBHFNFOUGSBNFXPSLJOBDDPSEBODFXJUIUIFDPNQBOZBOUJDPSSVQUJPOQPMJDZ 5IF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF JT BMXBZT BXBSF PG UIF GBTU DIBOHJOH FDPOPNJD TJUVBUJPOT CPUI MPDBM BOE JOUFSOBUJPOBM DJSDVNTUBODFT 5IF $PNNJUUFF BMXBZT BEPQUFE BO BMFSU BUUJUVEF XJUI OFDFTTBSZ QSFQBSBUJPOT UP JNQMFNFOU DIBOHFT JO JUT TUSBUFHJFT BOE QMBOT UP DPQF XJUI BOZ TFSJPVT EFWFMPQNFOUT QPTTJCMZ BGGFDUJOH UIF DPNQBOZ~T PQFSBUJPOT 5IFSFGPSF UIF SJTL NBOBHFNFOU BOE PQFSBUJPOBM SJTL BTTFTTNFOU XPSLJOH HSPVQT IBWF CFFO BQQPJOUFE UP CF SFTQPOTJCMF GPS FBDI CVTJOFTT PQFSBUJPO JO PSEFS UP FWBMVBUF BOE BOBMZ[F SJTLT QPTTJCMZ BGGFDUJOH UIF PSHBOJ[BUJPO BT XFMM BT TVCTJEJBSJFT BOE PUIFS QSPKFDUT JO CPUI JOUFSOBM BOE FYUFSOBM SJTL GBDUPST UP TFU QSJPSJUJFT GPS UIF SJTL NBOBHFNFOU QMBO BOE FOHBHF JO SFHVMBS GPMMPXVQ PO UIF JNQMFNFOUBUJPO PG TVDI QMBOT "U UIF TBNF UJNF UIF $PNNJUUFF QSFTFOUFE SFHVMBS VQEBUFT UP UIF FYFDVUJWF EJSFDUPST BOE UIF #PBSE PG %JSFDUPST PO UIF QSPHSFTT BOE EFWFMPQNFOUT SFHBSEJOH TBJE QMBOT DPOUJOVBMMZ 5IPTF SJTL GBDUPST MJLFMZ UP IBWF JNQBDUT PO UIF DPNQBOZ~T PQFSBUJPOTDPVMECFTVNNBSJ[FEBTGPMMPXT 

 #VTJOFTT3JTLT



 3JTLJO$PNQMZJOHXJUI(PWFSONFOU1PMJDZ 3VMFT 3FHVMBUJPOTBOE3FMBUJOH-BXT  $VSSFOUMZ 3VMFT 3FHVMBUJPOTBOE-BXTSFMBUJOHUIFQPXFSQMBOUPQFSBUJPOIBWFCFDPNFNPSF SJHJE #SFBLJOH UIF SVMFT XPVME DBVTF UIF OFHBUJWF FGGFDUT BOE CBE SFQVUBUJPO 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFTFNQIBTJ[FPOBCJEJOHCZUIFSVMFT SFHVMBUJPOBOEBMMSFMBUJOHMBXTHPWFSOJOHQPXFSQMBOU PQFSBUPST'VSUIFSNPSF UIFHSPVQBMTPQMBDFTBOJNQPSUBOUPOPUIFSSFHVMBUJPOTQSPUFDUJOHIFBMUI PGFNQMPZFFT5IFDPNQBOZBMXBZTIBTQSPNQUFESFTQPOTFUPUIFOFXMZFOBDUFEMBXTBOESVMFT BNFOENFOU 3JTL.BOBHFNFOU q 4BIBDPHFOBOEBGGJMJBUFTDMPTFMZNPOJUPSPOUIFOFXMZMBXMFHJTMBUJPOUIBUXPVMEBGGFDUUIF CVTJOFTT 5IF TIBSFE EBUBCBTF PG SVMFT SFHVMBUJPOT BOE MBXT JT TFUVQ 5IF JOUFSOBM DPNNVOJDBUJPOJTSFHVMBSMZDPNNVOJDBUFEUPQSPNPUFVOEFSTUBOEJOHBOEDPNQMJBODF q 5IF DPNQBOZ DPPQFSBUFT XJUI HPWFSONFOUBM JOTUJUVUFT JO BUUFOEJOH DPOGFSFODFT BOE TFNJOBSTUPQSPWJEFJOGPSNBUJPOBOEDIFDLVQEBUFTDMPTFMZ

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 3JTLPGCFJOHTVFESFHBSEJOHUPUIF$PNQVUFS3FMBUFE$SJNF"DU#&  $PNQVUFSDSJNFTBSFOPXIBWJOHUIFNPSFEFUSJNFOUBMFGGFDUTBOEJNQBDUT5IFDZCFSDSJNFT BSF GSFRVFOUMZ PSHBOJ[FE CZ HSPVQT PG QFPQMF UP BUUBDL UIF TZTUFNT GPS NPOFUBSZ QVSQPTFT 5IF FYBNQMFT PG UIF DZCFSDSJNF UIBU BSF DPNNPO OPXBEBZT BSF JOUFSOFU CBOLJOH IBDLJOH BOE DPSQPSBUFEBUBCBTFTUFBMJOH



3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTSFHVMBSTDIFEVMFEBUBCBDLVQBOEEJTBTUFSSFDPWFSZTJUFUPDPQFXJUIUIF VOFYQFDUFE JODJEFOUT 'JSFXBMM TZTUFN IBT CFFO TFU UP EFUFDU BOBMZ[F BOE SFTQPOE UP UIF DZCFSDSJNFUISFBUT5IF8"'TZTUFNJTUIFTZTUFNGPSEBUBIBDLJOHQSFWFOUJPO q 5IF DPNQBOZ IBT MFBSOJOH TFTTJPOT BOE DPNNVOJDBUJPO BCPVU *5 TFDVSJUJFT QPMJDZ BT XFMM BTUIFJOGPSNBUJPOBCPVUUIF$PNQVUFSSFMBUFEDSJNF"DUUISPVHIJOUSBOFUOFUXPSL q 5IFHVJEFMJOFGPS*5SJTLBOEFNFSHFODZQSPUPDPMIBTCFFODSFBUFE



 3JTLT PG 3FMZJOH PO .BKPS $VTUPNFS PS )BWJOH 4BMFT $PODFOUSBUJPO PO B 'FX /VNCFS PG $VTUPNFST  4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT QSPEVDF BOE EJTUSJCVUF FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN UP UISFF NBKPS DVTUPNFST&MFDUSJDJUZ(FOFSBUJOH"VUIPSJUZPG5IBJMBOE &("5 1SPWJODJBM&MFDUSJDJUZ"VUIPSJUZ 1&" BOE 4BIB 1BUIBOB *OUFS)PMEJOH 1VCMJD $P -UE XIJDI IBWF CFFO CFJOH PVS DVTUPNFST TJODF JU TUBSUFECVTJOFTTPQFSBUJPO*O UIF$PNQBOZIBEJODPNFGSPNTFMMJOHTVDIQPXFS5)# NJMMJPOPSPGUIFDPOTPMJEBUFEJODPNF  *O BEEJUJPO UIF DPNQBOZ IBT SJTLT UP CF SFEVDFE UIF BNPVOU QVSDIBTFE CZ &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH"VUIPSJUZPG5IBJMBOE &("5 JODBTFUIBUUIFDPNQBOZDBOOPUTVQQMZUIFGVMMBNPVOUPG FMFDUSJDJUZBTDPOUSBDUFEBOEDBOOPUTPMWFUIJTQSPCMFNXJUIJONPOUIT5IFDPNQBOZIBTTFUUIF DPOEJUJPOTJOPQFSBUJOHBOENBJOUFOBODFDPOUSBDUXJUI0QFSBUJPOBM&OFSHZ(SPVQ$PNQBOZ-JNJUFE 0QFSBUJPO .BJOUFOBODF BOE 1PXFS 1MBOU 4FSWJDFT 1SPWJEFS UP HVBSBOUFF UIF DBQBDJUZ BOE UIF TUBCJMJUZPGUIFFMFDUSJDJUZTVQQMZUP&("5EVSJOHQFBLIPVST$POTFRVFOUMZ UIFDPNQBOZFOTVSFT BEFRVBUFFMFDUSJDJUZTVQQMZUP&("5BOEBMTPCFBCMFUPTFSWFUIFFMFDUSJDJUZEFNBOEHSPXUIJO4BIB (SPVQ*OEVTUSJBM1BSL 4SJSBDIB



3JTL.BOBHFNFOU q 5IF DPNQBOZ IBT CFFO NPOJUPSJOH UIF CVTJOFTT BOE BHSFFNFOU DPNQMFUJPO 5IF PQFSBUJPO BOE TFSWJDFT IBWF CFFO BMXBZT FWBMVBUFE BOE JNQSPWFE 5IF SJTL PG IBWJOH DPOUSBDU UFSNJOBUJPOGSPNDPVOUFSQBSUJFTTFFNTUPCFMPX q 5IFDPNQBOZNJOJNJ[FTSJTLCZIBWJOHUIFDPOUJOVPVTJNQSPWFNFOUPOTFSWJDFT q 5IFDPNQBOZBMXBZTMPPLTVQGPSOFXCVTJOFTTPQQPSUVOJUJFT q 5IFDPNQBOZGPDVTFTPONBJOUBJOJOHHPPESFMBUJPOTIJQXJUICVTJOFTTQBSUOFST q 5IFDPNQBOZTUSJWFTGPSUIFDVTUPNFST~TBUJTGBDUJPOPOTFSWJDF q 5IF DPNQBOZ SFHVMBSMZ IBT DVTUPNFS TBUJTGBDUJPO TVSWFZ GPS DPOUJOVPVT TFSWJDF JNQSPWFNFOU

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 3JTLT PG 3FMZJOH PO .BKPS %JTUSJCVUPS PS )BWJOH $PODFOUSBUJPO PO B 'FX /VNCFS PG 4VQQMJFST  5IF JODPNF HFOFSBUFE GSPN UIF JOEVTUSJBM QBSL JO 4SJSBDIB XBT FTUJNBUFE UP CF PG 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT~ DPOTPMJEBUFE JODPNF 4VDI TFMMJOH XBT PQFSBUFE VOEFS UIF 1VSDIBTF "HSFFNFOUCFUXFFO4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$P -UEBOE4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1VCMJD $P -UEXIJDIJTJUTNBKPSTIBSFIPMEFS5IFSJTLPGIBWJOHUIFDPODFOUSBUFEUSBOTBDUJPOTWJBNBKPS WFOEPSTEFFNMPX



3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTTFSWJDFBOETVQQPSUEFQBSUNFOUXPSLJOHBTUIFDVTUPNFST~DPPSEJOBUPST TP UIBU UIF DPNQBOZ LOPXT UIF GFFECBDLT BOE CF BCMF UP UBDLMF XJUI QSPCMFNT JNNFEJBUFMZ q 5IF DPNQBOZ GPDVTFT PO NBJOUBJOJOH HPPE SFMBUJPOTIJQ XJUI DVTUPNFST BOE TFSWJDF JNQSPWFNFOU q 5IFDPNQBOZTUSJWFTGPSHPPERVBMJUZPGTFSWJDFBOEDVTUPNFST~TBUJTGBDUJPO q 5IFDPNQBOZEPFTDVTUPNFST~TBUJTGBDUJPOTVSWFZPOSFHVMBSCBTJT



 -BOE3FOUBM3JTLT  4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$P -UEIBTBMBOESFOUBMBHSFFNFOUXJUI4JOQBSBEPSO$P -UE XIJDIIBTKPJOUFETIBSFIPMEFS5IFSFGPSF UIFSJTLPGIBWJOHUIFSFOUBMBHSFFNFOUUFSNJOBUFEJTMPX 3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTCFFOTUSJDUMZDPNQMZJOHXJUIDPOEJUJPOTJOUIFBHSFFNFOU



 3JTLTJO0CTPMFUF1SPEVDUT  .BJOQSPEVDUTPG4BIBDPHFOBOEBGGJMJBUFTBSFFMFDUSJDJUZBOETUFBNXIJDIBSFQSPEVDFEBOE EJTUSJCVUFE JNNFEJBUFMZ TP UIFSF XJMM CF OP PCTPMFUF QSPEVDU JO TUPDL 'PS CJPNBTT QFMMFUT QSPEVDUJPOPGJUTTVCTJEJBSZ CJPNBTTXJMMCFLFQUJOXBSFIPVTFGPSSBXNBUFSJBMT 3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTUIFQSPDVSFNFOUQMBOUIBUJTTZODISPOJ[FEXJUIUIFQSPEVDUJPOQMBO5IF NPOJUPSJOHXJMMCFDPOEVDUFEPODFBNPOUI q 5IFDPNQBOZIBTTFUUIFNPOUIMZTDIFEVMFUPNPOJUPSUIFCJPNBTTRVBMJUZ

 3JTLPG4UFNNJOHGSPNUIF-BVODIPGUIF"4&"/&DPOPNJD$PNNVOJUZ "&$ XIJDIDPVME BGGFDUTFMMJOHUBSHFUBOEQSPEVDUJPODPTU  5IF DPNQBOZ QSPEVDFT BOE EJTUSJCVUFT FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN UP JUT DVTUPNFST EPNFTUJDBMMZ POMZ*OBEEJUJPO JUIBTNBJOQSPEVDUJPOCBTFBOEMBCPSSFTPVSDFJO5IBJMBOE5IFMBVODIPG"&$ XIJDIJTUIFKPJOUFDPOPNJDJOUFHSBUJPOPG"TTPDJBUJPOPG4PVUIFBTU"TJBO/BUJPOTPS"4&"/EPFT OPUIBWFBCJHJNQBDUBCPVUCVTJOFTTDPNQFUJUJPOT*ODBTFPGDVTUPNFSTNPWFQSPEVDUJPOCBTF UP BOPUIFS DPVOUSZ JO "4&"/ XJUI MPX DPTU PG SBX NBUFSJBMT PS FYQFOTFT UIJT NBZ DBVTF UIF EFDSFBTFPGJODPNFBMJUUMFPSOPFGGFDUPOTJHOJGJDBOUNBUUFSBCPVUFMFDUSJDJUZTBMF CFDBVTFNBJO QSPEVDU JT FMFDUSJDJUZ EJTUSJCVUFE UP &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH "VUIPSJUZ PG 5IBJMBOE &("5 BOE 1SPWJODJBM&MFDUSJDJUZ"VUIPSJUZ 1&" 4VDISJTLTBSFEFFNFEMPX 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTCFFODMPTFMZNPOJUPSJOHPOOFXJOWFTUNFOUPQQPSUVOJUJFTJO4PVUI&BTU"TJB q 5IFDPNQBOZIBTCFFODMPTFMZNPOJUPSJOHUIFEFWFMPQNFOUJOUIFJOEVTUSZ





 3JTLTPG1SPEVDU1SJDF1PTTJCMZCF3FEVDFEJO4JHOJGJDBOU.BUUFS 4FMMJOH1SJDF  3FHBSEJOHUPUIFTJUVBUJPOPGFOFSHZJO(MPCBM.BSLFUT WPMBUJMJUZBOEJODSFBTFPGGVFMPJMQSJDF PDDVSTJOBTJHOJGJDBOUNBUUFS)PXFWFS UIFPWFSBMMGVFMQSJDFJTTUJMMDPNQBSBUJWFMZMPXDPNQBSJOHUP UIFIJTUPSJDBMQSJDF5IJTTJUVBUJPONBZJNQBDUUIFQSJDFPOFMFDUSJDJUZBOETUFBN UIFNBJOJODPNFPG 4BIBDPHFOBOEBGGJMJBUFTXIJDIJTBDDPVOUFEPGUIFDPOTPMJEBUFEJODPNF*UJTCFDBVTFTPNF GBDUPST PG FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN QSJDF BSF TVCKFDU UP FOFSHZ QSJDF )PXFWFS OBUVSBM HBT QSJDF UIF NBJOGVFM FTUJNBUFEPGBMMDPTU UFOEJOHUPJODSFBTFJOUIFTBNFEJSFDUJPO.PSFPWFS TPNF SJTLT BMTP HP UP FOFSHZ QSJDF BDDPSEJOH UP UIF "HSFFNFOU XJUI &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH "VUIPSJUZ PG 5IBJMBOE &("5 XIPTFQSJDFTUSVDUVSFJTTVCPSEJOBUFUPBDUVBMDPTUPGOBUVSBMHBT'PSFOFSHZQSJDF EJTUSJCVUFEUP4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE JUJTTVCKFDUUPQSJDFSBUFPG1&" BOEEFQFOEFOUPO'MPBU5JNF '5 *ODBTFPG'5SBUFOPUJOMJOFXJUIGVFMDPTUT UIJTNBZJNQBDUUIF DPNQBOZ~T QFSGPSNBODF )PXFWFS UIF NFOUJPOFE SJTLT BSF UIF FYUFSOBM GBDUPST XIJDI BSF VODPOUSPMMBCMF5IFDPNQBOZIBTBQQSPBDIFTUPJNQSPWFUIFQSPEVDUJPOFGGJDJFODZBTXFMMBTUIFDPTU DPOUSPMJOPSEFSUPSFEVDFUIFFGGFDUPOCVTJOFTTPQFSBUJPOXJUITBJESJTLT 



2VBOUJUZ 4PMBSSPPGUPQTBSFWFSZQPQVMBSBNPOHIPVTFIPMEVTFSTBOEJOEVTUSJBMT5IFQPQVMBSJUZPGUIF TPMBSSPPGUPQT BTBOBMUFSOBUJWFDIPJDFPGFMFDUSJDJUZTPVSDF IBTOFHBUJWFJNQBDUUPUIFDPNQBOZ~T JODPNF )PXFWFS UIF DPNQBOZ IBT EFDJEFE UP KPJOUMZ JOWFTU JO *NQBDU 4PMBS $P -UE 5IF NBJO CVTJOFTT QVSQPTF JT TVQQMZJOH FMFDUSJDJUZ GSPN TPMBS SPPGUPQT UP CVTJOFTTFT JO 4BIB (SPVQ *OEVTUSJBM1BSLTBOEPUIFSTCVTJOFTTFT



3JTL.BOBHFNFOU q 5IF DPNQBOZ IBT CFFO DPOUJOVPVTMZ JNQSPWJOH UIF CVTJOFTT PQFSBUJPO BOE DPTU DPOUSPM 5IFLFZQFSGPSNBODFJOEJDBUPST ,1*T BSFVTFEBOENPOJUPSFENPOUIMZ q 5IF DPNQBOZ IBT CFFO DMPTFMZ NPOJUPSJOH PO UIF JOWFTUNFOU JO SFOFXBCMF FOFSHZ CVTJOFTTFTCBTFEPOUIFOBUJPOBMQPXFSEFWFMPQNFOUQMBO 1%1 q 5IFDPNQBOZIBTCFFODMPTFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOEBOZEFWFMPQNFOUJOUIFJOEVTUSZ 3JTLTPG1VSDIBTJOH1SPEVDUTWJB.BKPS4IBSFIPMEFST  3FHBSEJOH UP EJTUSJCVUJOH FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN UP WBSJPVT GBDUPSJFT JO 4BIB (SPVQ *OEVTUSJBM 1BSL 4SJSBDIB UIFJODPNFXBTFTUJNBUFEPG4BIBDPHFOBOEBGGJMJBUFT~DPOTPMJEBUFEJODPNF 4VDI QVSDIBTF JT NBEF CFUXFFO 4BIBDPOHFO $IPOCVSJ 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE BOE 4BIB 1BUIBOB *OUFS)PMEJOH 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE XIJDI JT JUT NBKPS TIBSFIPMEFS BOE DPOTVNFS 3FHBSEJOH UP TFSWJDF UIF DPNQBOZ QSPWJEFT TUBGG UP DPPSEJOBUF XJUI 4BIB 1BUIBOB *OUFS)PMEJOH 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFEBTXFMMBTUFSNJOBMVTFSTDMPTFMZ5IFSFGPSF UIFDPNQBOZTFFTQSPCMFNT BOEPCTUBDMFTXIJDIDBOCFTPMWFEJNNFEJBUFMZ3JTLTPGQVSDIBTFBOETBMFWJBTIBSFIPMEFSTBSF EFFNFEMPX



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTTFSWJDFBOETVQQPSUEFQBSUNFOUXPSLJOHBTUIFDVTUPNFST~DPPSEJOBUPST TP UIBU UIF DPNQBOZ LOPXT UIF GFFECBDLT BOE CF BCMF UP UBDLMF XJUI QSPCMFNT JNNFEJBUFMZ q 5IF DPNQBOZ GPDVTFT PO NBJOUBJOJOH HPPE SFMBUJPOTIJQ XJUI DVTUPNFST BOE TFSWJDF JNQSPWFNFOU q 5IFDPNQBOZTUSJWFTGPSHPPERVBMJUZPGTFSWJDFBOEDVTUPNFST~TBUJTGBDUJPO q 5IFDPNQBOZIBTDVTUPNFST~TBUJTGBDUJPOTVSWFZPOSFHVMBSCBTJT q 5IFDPNQBOZNPOJUPSTUIFDIBOHFJONBKPSTIBSFIPMEFST



 3JTLTJO1SPEVDUJPO1SPDFTT   

3JTLTJOUIF1SPDFTTPG1MBOU$POTUSVDUJPO%FMBZPG'VUVSF1SPKFDUT 5IFSFJTOPQSPKFDUVOEFSDPOTUSVDUJPO



3JTLTPG)VNBO3FTPVSDF4DBSDJUZ 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT SVO CVTJOFTT QSPEVDJOH NBJOMZ FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN XIJDI JT OPU OFDFTTBSZ UP SFRVJSF MBSHF OVNCFS PG MBCPSFS )PXFWFS TPNF TQFDJBMJTUT BSF BMTP OFFEFE 5IF DPNQBOZ IBT BQQSPBDIFT UP NBOBHF BOE EFWFMPQ IVNBO SFTPVSDFT FGGFDUJWFMZ UIFSFGPSF MBDL PG MBCPSFSJTDPOTJEFSFEBTMPXMFWFMPGSJTL



3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTGBJSFNQMPZFFT~CFOFGJUBOEDPNQFOTBUJPO q 5IFDPNQBOZIBTBDPNQFUFODZCBTFEEFWFMPQNFOUQMBOGPSFNQMPZFFT q 5IFDPNQBOZQSPWJEFTGVOEBNFOUBMUSBJOJOHDPVSTFTDBMMFEmUIFUSBJOJOHSPBENBQ53.n q 5IFDPNQBOZIBTLOPXMFEHFTIBSJOHQSPKFDUT q 5IFDPNQBOZIBTTVDDFTTJPOQMBOBOENBOVBMGPSFYFDVUJPO



 3JTLPGUIF4DBSDJUZPG'VFMUPCF6TFEJO&MFDUSJDJUZ(FOFSBUJOH1SPDFTT 3JTLPGUIF4DBSDJUZPG'VFM  5IF TDBSDJUZ PG GVFM JO UIF QSPEVDUJPO QSPDFTT TVDI BT OBUVSBM HBT BOE CJPNBTT DPVMEMFBEUPUIFPQFSBUJPOIBMU5IFDPNQBOZNJHIUFODPVOUFSXJUISFWFOVFMPTTBOEBGJOF PSDPNQFOTBUJPOGPSEBNBHF5IFTFSBXNBUFSJBMTEFGJDJFOUTJUVBUJPODPVMEUBLFQMBDFBGUFS UIF SJTJOH JO EFNBOE BOE UIF GMVDUVBUJPO JO QSJDF 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT IBWF JNQMFNFOUFEUIFNFUIPETUPQSFWFOUBOESFEVDFUIFTDBSDJUZSJTL 4SJSBDIB QPXFS QMBOU VTFT OBUVSBM HBT BT UIF GVFM JO FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN HFOFSBUJOH QSPDFTT 5IF DPNQBOZ IBT TJHOFE B MPOH UFSN DPOUSBDU UP QVSDIBTF OBUVSBM HBT GSPN UIF 1551VCMJD$PNQBOZ-JNJUFEGPSZFBSTXJUIZFBSTFYUFOEBCMF1SFTFOUMZ TVDIUFSNPG DPOUSBDUIBTZFBSTMFGU 3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTCFFOTUSJDUMZDPNQMZJOHXJUIDPOEJUJPOTJOUIFBHSFFNFOU q 5IFDPNQBOZGPDVTFTPONBJOUBJOJOHHPPESFMBUJPOTIJQ q 5IFDPNQBOZXJMMCFBDUJWFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOECVTJOFTTDJSDVNTUBODFT 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035








-BNQIVO QPXFS QMBOU VTFT CJPNBTT BT UIF GVFM JO FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN HFOFSBUJOH QSPDFTT4JODFCJPNBTTJTUIFCZQSPEVDUGSPNBHSJDVMUVSBMBDUJWJUJFT JUTRVBOUJUZBOEQSJDF BSFWBSZJOHCBTFEPOUIFBHSJDVMUVSBMJOEVTUSZ5IFDPNQBOZIBTNBOBHFECZQMBOUJOHGBTU HSPXJOHQMBOUTUISPVHIPVUUIFSFHJPOBOEBMTPIBTUIFSFTFBSDIDFOUFSUPTUVEZBCPVUGBTU HSPXJOHQMBOUTJO,BCJOCVSJ 1SBDIJOCVSJBOE.VBOH -BNQIVOGPSFOFSHZQVSQPTFUPFOTVSF UIF DPNQBOZ XJMM CF TVTUBJOBCMF .PSFPWFS UIF DPNQBOZ IBT NBOZ CJPNBTT QSPDVSFNFOU DFOUFST UP QVSDIBTF CJPNBTT GSPN GBSNFST 5IF DFOUFS BMTP NBOBHFT UIF SFTFSWF MFWFM CZ NPOUIMZNPOJUPSJOHUPFOTVSFCVTJOFTTDPOUJOVJUZ



3JTL.BOBHFNFOU q 5IF DPNQBOZ IBT CVTJOFTT JNQSPWFNFOU DPTU DPOUSPM BOE NPOUIMZ QSPDFTT FWBMVBUJPOCBTFEPO,1* q 5IFDPNQBOZGPDVTFTPONBJOUBJOJOHHPPESFMBUJPOTIJQXJUIQBSUOFST q 5IFDPNQBOZXJMMBDUJWFMZNPOJUPSCJPNBTTNBSLFU q 5IFDPNQBOZXJMMCFBDUJWFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOECVTJOFTTDJSDVNTUBODFT 

,BNQIBFOHQIFUQPXFSQMBOUVTFTCJPNBTTBTUIFGVFMJOFMFDUSJDJUZBOETUFBNHFOFSBUJOH QSPDFTT4JODFCJPNBTTJTUIFCZQSPEVDUGSPNBHSJDVMUVSBMBDUJWJUJFT JUTRVBOUJUZBOEQSJDF BSF WBSZJOH CBTFE PO UIF BHSJDVMUVSBM JOEVTUSZ BMTP 5IF DPNQBOZ IBT TJHOFE B ZFBS DPOUSBDUUPQVSDIBTFCJPNBTTGSPN4JBN'PSFTU5SFF$PNQBOZ-JNJUFE BKPJOUFEJOWFTUNFOU DPNQBOZXIJDIJTUIFUXFOUZGJWFQFSDFOUTIBSFIPMEFSBOEPSHBOJ[FTNPOUIMZNFFUJOHXJUI TVDI KPJOU WFOUVSF QBSUOFS GPS NPOJUPSJOH BOE CVTJOFTT QMBOOJOH 5IF DPNQBOZ BMTP NBOBHFTUIFSFTFSWFMFWFMPGGVFMUPFOTVSFCVTJOFTTDPOUJOVJUZ



3JTL.BOBHFNFOU q 5IF DPNQBOZ IBT CVTJOFTT JNQSPWFNFOU DPTU DPOUSPM BOE NPOUIMZ QSPDFTT FWBMVBUJPOCBTFEPO,1* q 5IFDPNQBOZGPDVTFTPONBJOUBJOJOHHPPESFMBUJPOTIJQXJUIQBSUOFST q 5IFDPNQBOZXJMMBDUJWFMZNPOJUPSCJPNBTTNBSLFU q 5IFDPNQBOZXJMMCFBDUJWFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOECVTJOFTTDJSDVNTUBODFT





 3JTLPGUIF4DBSDJUZPG3BX8BUFSBTUIF3BX.BUFSJBMJO(FOFSBUJOH&MFDUSJDJUZ  3BX XBUFS JT LFZ NBUFSJBM GPS QSPEVDJOH FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN 5IF TDBSDJUZ PG SBX XBUFSDPVMEMFBEUPUIFPQFSBUJPOIBMU5IFSJTLPGSBXXBUFSTDBSDJUZJTCBTFEPODIBOHFT JOTFBTPOBMJUZ4BIBDPHFOBOEJUTBGGJMJBUFTIBWFQPMJDJFTNBOBHJOHUIFSBXXBUFSSFTPVSDFT UPFOTVSFUIFTVGGJDJFOUMFWFMCZBEKVTUJOHUIFSFTFSWFXBUFSMFWFM XIJDIDBOCFEFTDSJCFE BTGPMMPXJOH 4SJSBDIB QPXFS QMBOU IBT B ZFBS DPOUSBDU UP TFDVSF UIF SBX XBUFS TVQQMZ GSPN UIF &BTUFSO8BUFS3FTPVSDFT%FWFMPQNFOUBOE.BOBHFNFOU1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE1SFTFOUMZ UIFDPOUSBDUUFSNJTZFBSTMFGU'VSUIFSNPSF UIFDPNQBOZBMTPIBTBOPUIFSTPVSDFPGSBX XBUFSXIJDIJTUIFXBUFSSFTFSWPJSMPDBUFEJOUIFBSFBPG4BIB(SPVQ*OEVTUSJBM1BSL 4SJSBDIB $IPOCVSJBOE DVCJDNFUFSTSFUFOUJPOQPOEXJUIJOUIFQPXFSQMBOU 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




-BNQIVOQPXFSQMBOUIBTBMPOHDPOUSBDUGPSUIFQMBOU~TVTFGVMMJGFGPSSBXXBUFSTVQQMZ XJUI 4BIB 1BUIBOB *OUFS)PMEJOH 1VCMJD $PNQBOZ -JNJUFE XIJDI JT JUT NBKPS TIBSFIPMEFS 5IFO SJTLTPGUFSNJOBUJPOPGDPOUSBDUBSFEFFNFEMPX



,BNQIBFOHQIFU QPXFS QMBOU IBT CJH SBX XBUFS SFTFSWPJS BOE IBT HSBOUFE UP VTF XBUFS GSPN,BNQIBFOHQIFU*SSJHBUJPO1SPKFDU



3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZGPDVTFTPONBJOUBJOJOHHPPESFMBUJPOTIJQXJUIQBSUOFST q 5IFDPNQBOZIBTCFFOTUSJDUMZDPNQMZJOHXJUIDPOEJUJPOTJOUIFBHSFFNFOU q 5IFDPNQBOZXJMMCFBDUJWFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOECVTJOFTTDJSDVNTUBODFT

 

 5IF DVSSFOU PQFSBUJPO VOEFS UIJT XBUFS NBOBHFNFOU TDIFNF BOE QMBO UP VTF XBUFS NPTUFGGJDJFOUMZIBTQSPWFOOPXBUFSTDBSDJUZQSPCMFNJOUIFQSFWJPVTZFBS



 3JTLTPG3BX.BUFSJBMTTVCPSEJOBUFUP1SPEVDU1SJDF7PMBUJMJUZPGUIF8PSME.BSLFU  4BIBDPOHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$P -UESVOTCVTJOFTTQSPEVDJOHFMFDUSJDJUZBOETUFBN BOENBJOGVFMJTOBUVSBMHBTXIJDIJTDPOTJEFSFEBTDPTUBQQSPYJNBUFMZPGUPUBMDPTU *O TPNFOBUVSBMHBTQSJDFBOEFYDIBOHFSBUFBSFSFGFSFODFEUPWPMBUJMJUZPGUIF8PSME .BSLFU )PXFWFS FOFSHZ QBZNFOU JO UIF &MFDUSJDJUZ 1VSDIBTF "HSFFNFOU XJUI &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH"VUIPSJUZPG5IBJMBOE &("5 JTDBMDVMBUFEGSPNFOFSHZQBZNFOUXIJDIJTWBSJBCMF UPBDUVBMDPTUPGOBUVSBMHBT5IJTNBLFTUIFDPNQBOZSFDFJWFDPNQFOTBUJPOGSPNUIFJNQBDU PGOBUVSBMHBTQSJDFWPMBUJMJUZGPSUIFTBJEBHSFFNFOUXJUI&("5~TDBTF3FHBSEJOHUPFOFSHZ QBZNFOUSFDFJWFEGSPN4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE UIFQBZNFOUSBUF JT TVCKFDU UP UIF FOFSHZ QBZNFOU PG 1SPWJODJBM &MFDUSJDJUZ "VUIPSJUZ 1&" XIJDI XJMM CF QPTTJCMZDIBOHFEFWFSZNPOUITJOMJOFXJUIGVFMDPTUOBNFE'MPBU5JNF '5 *GUIFJODSFBTF SBUFPG'5EPFTOPUBMJHOXJUIUIFWPMBUJMJUZPGOBUVSBMHBTQSJDF UIFDPNQBOZ~TQFSGPSNBODF XJMMCFJNQBDUFEBMJUUMFJODBTFPGFMFDUSJDJUZTBMFJOGBDUPSJFTPOMZ



3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZXJMMCFBDUJWFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOECVTJOFTTDJSDVNTUBODFT



 3JTLTPG6TJOH)JHI5FDIOPMPHZPS$IBOHJOH5FDIOPMPHZ'SFRVFOUMZGPS1SPEVDUJPO  5IF $PNQBOZ IBT TFMFDU UIF NPTU FGGJDJFOU QSPEVDUJPO QSPDFTT UP HFOFSBUF FMFDUSJDJUZ BOE UIFSNBM FOFSHZ JO UIF GPSN PG TUFBN UIBU JT DBMMFE DPHFOFSBUJPO DPNCJOFE DZDMF .PSFPWFS UIF "SFP %FSJWBUF UIF HBT UVSCJOF IBT CFFO DIPTFO XIJDI DBO CF BEKVTUFEJOUIFXJEFSBOHFPOUIFQSPEVDUJPOUPXBSEUIFEFNBOEPGFMFDUSJDJUZPG&("5BOE UIFJOEVTUSJBMGBDUPSJFTUIBUTVCKFDUUPDIBOHFPWFSUIFQFSJPE*OBEEJUJPO UIF$PNQBOZIBT BHPPENBJOUFOBODFGPSTUBCJMJUZPQFSBUJPOJOBOFGGFDUJWFNBOOFS

 



 

3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZXJMMCFBDUJWFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOECVTJOFTTDJSDVNTUBODFT 3JTL3FHBSEJOHUPUIF1SPEVDUJPO&GGJDJFODZ  &MFDUSJDJUZHFOFSBUJOHQSPDFTTFGGJDJFODZDPVMECFFWBMVBUFECZWBSJPVTJOEJDBUPST0OF PGUIFJOEJDBUPSTJTIFBUSBUF XIJDIDPVMEMFBEUPBOJODSFBTFJOQSPEVDUJPODPTU5IFQPXFS QMBOUTFSWJDFMJGFIBTUIFEJSFDUJNQBDUUPUIJTGBDUPS4QFDJGJDBMMZ UIFOFXFSBOEPMEFSQMBOUT 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






ZJFME UIF EJGGFSFOU IFBU SBUFT 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT IBWF TFU UIF QPMJDZ UP FOTVSF UIBU FBDI QPXFS QMBOU XJMM CF DPOTUBOUMZ NBJOUBJOFE JO HPPE DPOEJUJPOT CZ QSPGFTTJPOBMT .PSFPWFS UIF NBOBHFNFOU BMTP IBT NFBTVSFT UP NBLF TVSF BMM UIF PQFSBUJPOBM TDIFNFT XJMMBDIJFWFUIFHPBM5IFSJTLQSFWFOUJWFNFBTVSFTBSFBTMJTUFECFMPX



3JTL.BOBHFNFOU q 4FUUJOHVQUIFQSPNQUFETDIFEVMFGPSSFHVMBSNBDIJOFTBOEFRVJQNFOUDIFDLVQBOE NBJOUFOBODFCZTQFDJBMJTUT q 4FUUJOH VQ UIF XBSOJOH TZTUFN GPS UIF DSVDJBM JOGPSNBUJPO VTFE JO FMFDUSJDJUZ HFOFSBUJOHTZTUFN q .BOBHJOH UP SFNBJO UIF JOWFOUPSZ BU UIF PQUJNVN MFWFM GPS VTBHF BOE NBJOUFOBODF QVSQPTF q "EPQUJOH RVBMJUZ NBOBHFNFOU TZTUFN *40  UP FOTVSF UIBU SFTPVSDF XJMM CF NBOBHFE FGGJDJFOUMZ PQFSBUJPO TZTUFN BOE NBJOUFOBODF BSF DPOUSPMMFE FGGFDUJWFMZ BT XFMMBTHFOFSBUJOHFMFDUSJDJUZJTJOBDDPSEBODFXJUIQPXFSHFOFSBUJOHDPOUSBDUT q 1SPNPUJOHUIFDPOUJOVPVTMFBSOJOHFOWJSPONFOUUPFNQMPZFFT q 5IFDPNQBOZXJMMCFBDUJWFMZNPOJUPSJOHPOOFXTBOECVTJOFTTDJSDVNTUBODFT 



 %VSJOH MBTU ZFBS 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT IBE CFFO SFHVMBSMZ DPNQMZJOH XJUI UIF BCPWF QSPDFEVSFT 5IF HSPVQ JT DPOGJEFOU UIBU UIF SJTL PG IBWJOH QSPCMFNT JO UFSNT PG QPXFSQMBOUFGGJDJFODZJTMPX



 3JTLPG%FQFOEFODFPO0QFSBUJPOBOE1PXFS1MBOUT.BJOUFOBODF  4BIBDPHFO IJSFT 0QFSBUJPOBM &OFSHZ (SPVQ $P -UE 0&( BT UIF DPOUSBDUPS PO PQFSBUJPO BOE NBJOUFOBODF UIF DPNQBOZ~T QPXFS QMBOUT )PXFWFS UIF SJTL PO DPOUSBDU UFSNJOBUJPOJTDPOTJEFSFEMPX5IJTJTCFDBVTFPGUIFGBDUUIBU0&(BOEUIFDPNQBOZIBWF BDPNNPOTIBSFIPMEFSOBNFMZ4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1VCMJD$P -UE*OBEEJUJPO UIF DPNQBOZIBTTFULFZQFSGPSNBODFJOEFYUIBUBMJHOTXJUIPVSPXOCVTJOFTT XIJDIIBTOP FGGFDU PO PQFSBUJPO IBMU 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE BOE 4BIB (SFFO 'PSFTU $P -UE BSF PQFSBUJOHVOEFS4BIBDPHFO~TTVQFSWJTJPOBOENBJOUFOBODF



3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTDPOUJOVPVTEFWFMPQNFOUQMBOGPSFNQMPZFFT q 5IFDPNQBOZGPDVTFTPONBJOUBJOJOHHPPESFMBUJPOTIJQXJUIQBSUOFST q 5IF DPNQBOZ IBT GJYFE UIF PQFSBUJOH DPOUSBDUT BOE QMBOU NBJOUFOBODF DPOUSBDU UP UIFTBNFNBUVSJUZEBUFPGUIFQPXFSQVSDIBTFBHSFFNFOU 3JTLJO4BGFUZ )FBMUI &OWJSPONFOUBOE4PDJFUZ*TTVFT  4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT HJWF QSFDFEFODF UP UIF DPNQMJBODF XJUI MBXT BOE SFHVMBUJPOTSFMBUJOHUPFGGFDUTPOFOWJSPONFOUBOETBGFUZTUBOEBSET8FIBWFBDFSUBJOVOJU UIBULFFQTUSBDLUPBOZDIBOHFJOMBXT SVMFTBOESFHVMBUJPOTTPUIBUUIFDPNQBOZXJMMIBWF QSPNQUSFTQPOTFXJUITVDIDIBOHFT5IJTVOJUJTSFTQPOTJCMFGPSBOBMZTJTBOEBMTPNBOBHJOH SFMBUJPOTIJQXJUIMPDBMDPNNVOJUJFT



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT SFBMJ[F UIBU FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN HFOFSBUJOH CVTJOFTT IBT UIF SJTL JO UFSNT PG IFBMUI FOWJSPONFOU BOE TPDJFUZ JTTVFT XIJDI DPVME BGGFDU UIF TBGFUZ BOEMJWJOHTUBOEBSEPGTUBGGBOEMPDBMSFTJEFOUTJOUIFOFBSCZBSFBPGUIFQMBOUTVTJOHOBUVSBM HBT BOE CJPNBTT BT UIF GVFM 5IF NBOBHFNFOUT TFU B MJTU PG QPMJDZ UP QSFWFOU OFHBUJWF FGGFDUTBOESFEVDFUIFSJTLTBTGPMMPX



3JTL.BOBHFNFOU q 6TJOH FOWJSPONFOU NBOBHFNFOU TZTUFN *40  BOE PDDVQBUJPOBM IFBMUI BOE TBGFUZ NBOBHFNFOU TZTUFN 0)4"4  5*4  UP NBOBHF IFBMUI FOWJSPONFOUBOETPDJFUZPQFSBUJPOT q "EPQUJOH4BIBDPHFOBOEBGGJMJBUFT~TQPMJDZSFHBSEJOHUPTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZ q "EPQUJOH 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT~T QPMJDZ SFHBSEJOH UP UIF SFTQPOTJCJMJUZ PG FOWJSPONFOU TBGFUZBOEFOFSHZDPOTFSWBUJPO q "EPQUJOH QSPDFTT GSPN UIF HSPVQ~T NBOVBM SFHBSEJOH UP FOWJSPONFOU TBGFUZ BOE IFBMUI BT B XPSLJOH HVJEFMJOF BOE UP NPOJUPS UIF QSPDFTT PG JNQMFNFOUBUJPO *O BEEJUJPO q "EPQUJOH UIF QSPDFTT NBOVBM QSPWJEJOH USBJOJOH TFTTJPOT QSBDUJDFT DSFBUJOH FNFSHFODZ QMBO UFTUJOH UPPMT BOE XBSOJOH TZTUFN BOE TUSJDUMZ DPNQMZ XJUI UIF PQFSBUJOHNBOVBM q $SFBUJOHSFQPSUTUIBUNPOJUPSUIFNFUIPETPGFGGFDUSFEVDUJPOBOEEFMJWFSUIFSFTVMUT UPUIF0GGJDFPG/BUVSBM3FTPVSDFTBOE&OWJSPONFOUBM1PMJDZBOE1MBOOJOH 0GGJDFPG UIF &OFSHZ 3FHVMBUPSZ $PNNJTTJPO %FQBSUNFOU PG *OEVTUSJBM 8PSLT BOE *OEVTUSZ 0GGJDFBOEPUIFSSFMBUFEJOTUJUVUJPOT



 5IF3JTLPG#JPMPHJDBM3FTPVSDFT 5FSSFTUSJBMCJPMPHJDBMSFTPVSDFT  5IF DPNQBOZ PQFSBUJOH TJUFT BSF MPDBUFE JO UIF EFWFMPQFE BSFB 5IF FOWJSPONFOUBM JNQBDU BTTFTTNFOU &*" IBT CFFO DPOEVDUFE CFGPSF TFUUJOH VQ UIF TJUF 5IF TVSSPVOEFE BSFBTBSFVTJOHGPSBHSJDVMUVSBMBDUJWJUJFT5IFDPNQBOZIBTOPIBSNGVMBDUJPOTUPDBVTFBOZ EBNBHFUPUIFGPSFTUT XJMEMJGFBOJNBMTPSBOZOFBSMZFYUJODUDSFBUVSF5IFSFGPSF UIFJNQBDU POUIFUFSSFTUSJBMCJPMPHZSFTPVSDFTGSPNUIFDPNQBOZ~TPQFSBUJPOJTDPOTJEFSFEMPX 

"RVBUJDCJPMPHJDBMSFTPVSDFT 5IFDPNQBOZPQFSBUJPOJTMJNJUFEJOUIFBSFBPGUIFJOEVTUSJBMQBSL5IFTUVEZTIPXT UIF OFBSCZ BSFBT IBT B TNBMM XBUFSXBZ 5IF XBUFS MFWFM XJMM CF WBSZ EFQFOET PO UIF TFBTPOBM FGGFDU 5IF MPDBUJPO JT OPU QSPQFS GPS BRVBUJD BOJNBMT~ QSPQBHBUJPO PS GJTIFSZ BDUJWJUJFT 5IF FDPOPNJD JNQBDU GSPN UIF DPNQBOZ PQFSBUJPO UP UIF BRVBUJD CJPMPHJDBM SFTPVSDFTJTDPOTJEFSFEMPX



3JTL.BOBHFNFOU q 5IF DPNQBOZ IBT TFUVQ B VOJU UP QSPNPUF UIF DPNQMJBODF XJUI UIF RVBMJUZ TBGFUZ BOE FOWJSPONFOU QPMJDZ 5IF NFBTVSFNFOU IBT CFFO EFGJOFE UP NPOJUPS BOE DPOUSPM UIF JNQBDU UP UIF FOWJSPONFOU 5IF DPNQBOZ QVCMJTIFT UIF SFQPSU PG FOWJSPONFOU JNQBDU BOE UIF JNQBDU NJUJHBUJPO QSPDFEVSF UP UIF BVUIPSJUJFT UXJDF B ZFBS 5IF



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




BVUIPSJUJFT BSF 0GGJDF PG /BUVSBM 3FTPVSDFT BOE &OWJSPONFOUBM 1PMJDZ BOE 1MBOOJOH &OFSHZ 3FHVMBUPSZ $PNNJTTJPO %FQBSUNFOU PG *OEVTUSJBM 8PSLT UIF QSPWJODJBM *OEVTUSJBM"VUIPSJUZBOESFMBUFEPSHBOJ[BUJPO

 



 5IFDPNQBOZIBTCFFODPNQMZJOHXJUIUIFSFRVJSFETUBOEBSET5IFSFJTOPDPNQMBJOU GSPNUIFSFHVMBUJOHBVUIPSJUJFT

 3JTLGSPN"DDJEFOU 0QQPTJUJPOBOE4BCPUBHF  4BIBDPHFO CVTJOFTT IBT UIF SJTL PG DBVTJOH UIF GJSF GSPN PQFSBUJPOBM BDDJEFOU 5IF DPNQBOZIBTUIFSJTLUPCFPQQPTFECZMPDBMDPNNVOJUZ"MMTVDISJTLTDPSSFMBUFXJUIUIF ZFBSJOTFSWJDFPGUIFQPXFSQMBOUT IVNBOFSSPSTBOECFJOHUIFUBSHFUPGTBCPUFVST  %VFUPNBOBHJOHTVDITDIFNFTBOEDMPTFMZNPOJUPSJOHUIFTJUVBUJPOT UIFQPTTJCJMJUZ PGTVDISJTLTDPOTJEFSFEBTMPXMFWFM)PXFWFS UIFNBOBHFNFOUTTFUUIFTQFDJGJDQPMJDZUP DPOUJOVPVTMZNPOJUPSUIFQSPDFTTBOESFEVDFUIFSJTLPGTVDIFWFOUTBTGPMMPXJOH 3JTL.BOBHFNFOU q 1SPNPUJOH UIF IBCJUT PG EJMJHFODF BOE DBSFGVMOFTT DPOUSBTUJOH XJUI OFHMJHFODF UIBU XPVMEMFBEUPDPOTFRVFOUJBMEBNBHFT q .BJOUBJOJOHNBDIJOFTBOEFRVJQNFOUBOEUPPMTCZQSPNQUFETDIFEVMF q 1SPNPUJOHUIFCPOEBOEVOEFSTUBOEJOHXJUIMPDBMDPNNVOJUZ q $SFBUJOHUIFDPOOFDUJPOXJUIQSPWJODJBMPGGJDFTSFMBUFEUPUIFCVTJOFTT q 4FUUJOHVQTBGFUZQMBOXJUINPOJUPSJOHFRVJQNFOUJOTUBMMBUJPOFH$$57DBNFSBBOE QSBDUJDJOHUIFDPOUJOHFODZQMBO q 4JHOJOH JOTVSBODF DPOUSBDUT UP DPWFS BMM SJTLT NBDIJOFSZ CSFBLEPXO CVTJOFTT JOUFSSVQUJPO UIJSEQBSUZMJBCJMJUZBOEFOTVSFUIFBEFRVBDZPGDPNQFOTBUJPOJODBTFPG TVDIJODJEFOU

 'JOBODJBM3JTLT



 3JTLSFHBSEJOHUPDIBOHFTJOGSFFUSBEFSVMFTBOESFHVMBUJPOT  4BIBDPHFOBOETVCTJEJBSJFTQSPEVDFBOEEJTUSJCVUFFMFDUSJDJUZBOETUFBNJO5IBJMBOE XIJDIJT SFHBSEFEBTMPXSJTL



 3JTL GSPN MPBO JO PUIFS DVSSFODJFT XJUIPVU FYDIBOHF SBUF IFEHJOH PS NJTNBUDIJOH PG MPBO XJUIFYDIBOHFSBUFSJTLQSPUFDUJPO  $PNQBOZBOETVCTJEJBSJFTEPOPUIBWFMPBOJOPUIFSDVSSFODZ

 

 3JTLGSPNMPBOEFGBVMU  5IFDPNQBOZBOETVCTJEJBSJFTIBWFMJBCJMJUJFTXJUIDPNNFSDJBMCBOLT"TPG%FDFNCFS  UIFDPNQBOZBOETVCTJEJBSJFT~PVUTUBOEJOHMJBCJMJUZJT5)# NJMMJPOJOUPUBM

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




/P

0VUTUBOEJOH BNPVOU 5)#NJMMJPO 



%VFJO

$PMMBUFSBM

$POEJUJPOT



%FDFNCFS

/POF





+VOF

/POF





%FDFNCFS

/POF





%FDFNCFS

/POF

q %POPUVTFDPNQBOZBOETVCTJEJBSJFT~BTTFUTBTB QMFEHFPSDBVTJOHBOZPCMJHBUJPOTPWFSUIFBTTFUT q .BJOUBJO EFCU TFSWJDF DPWFSBHF SBUJP BOE QBZ EJWJEFOETBTTQFDJGJFEJOUIFBHSFFNFOUT 





%FDFNCFS

/POF





%FDFNCFS

/POF





+VOF

-BOE #VJMEJOHT BOE 1PXFS QMBOU QSPKFDU JO,BNQIBFOH1IFU

5PUBM

 









 *GUIFHSPVQDPNQBOZGBJMTUPNBJOUBJOUIFNFOUJPOFEDPOEJUJPOT JUXPVMECFUIFWJPMBUJPOPG UIF MPBO BHSFFNFOUT XIJDI DPVME DBVTF UIF MFOEFS UP CF BCMF UP JNNFEJBUFMZ DBMM CBDL UIF SFNBJOJOH MPBO 4VDI TJUVBUJPO DPVME BGGFDU DPNQBOZ~T GJOBODJBM MJRVJEJUZ XIJDI XPVME SFEVDF UIF BCJMJUZ UP QBZ EJWJEFOE )PXFWFS UIF DPNQBOZ IBT CFFO DPNQMZJOH PO UIF DPWFOBOUT QBZT EJWJEFOE BOOVBMMZ BOE DPOUJOVBMMZ TJODF UIF TUBSU PG CVTJOFTT PQFSBUJPO 5IFO JU IBT MPX SJTL UP EFGBVMUPOUIFMPBOT



3JTL.BOBHFNFOU q 5IF DPNQBOZ BOE UIF BGGJMJBUFT IBWF TFU UIF QSPDFEVSF UP DIFDL PO UIF SBUJPT FWFSZ NPOUITBOENBJOUBJOUIFSBUJPTVOEFSUIFMFWFMTTUBUFEJOUIFBHSFFNFOUT



 &YDIBOHF3BUF3JTL  $IBOHFT JO FYDIBOHF SBUF CFUXFFO 5IBJ #BIU BOE 64 %PMMBS DPVME BGGFDU DPNQBOZ~T SFWFOVF4JODFSFWFOVFGSPN&MFDUSJDJUZ(FOFSBUJOH"VUIPSJUZPG5IBJMBOE &("5 JTDIBSHFEJO64 %PMMBS 5IF FMFDUSJDJUZ DBQBDJUZ QBZNFOU JT QFSDFOU SFMJFT PO 64 %PMMBS DVSSFODZ &WFSZ POF #BIUDIBOHFJOFYDIBOHFSBUFXJMMIBTBQQSPYJNBUFMZQFSDFOUFGGFDUPOUIFDPNQBOZ~TSFWFOVF UPCFTIPXFEJODPNQBOZ~TGJOBODJBMTUBUFNFOUXIJDIJTDPOTJEFSFEMPXJNQBDU  $PTUPGTBMFTSFMBUFEUPGPSFJHODVSSFODJFTJTPOMZUIFNBJOUFOBODFPGNBJONBDIJOF XIJDIJT DPOTJEFSFE BT MPX JO DPNQBSJTPO XJUI UIF UPUBM DPTU PG TBMFT 5IF PWFSBMM FYQPTVSF JO FYDIBOHF SBUFSJTLJTDPOTJEFSFEMPX



3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTDPOTJEFSFEUPCVZUIFGPSXBSEFYDIBOHFDPOUSBDUTJOPSEFSUPQSPUFDUUIF DPNQBOZGSPNSJTLPGGMVDUVBUJPOPGGPSFJHOFYDIBOHFSBUF *OUFSFTU3BUF3JTL  5IF DPNQBOZ IBT MPX JOUFSFTU SBUF SJTL PG MPOHUFSN CPSSPXJOHT EVF UP UIF GBDU UIBU UIF DPNQBOZIBTDPOWFSUFEUIFNBKPSJUZPGMPBOUPGJYFESBUFJO 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035












3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTCFFOTUSJDUMZDPNQMZJOHXJUIDPOEJUJPOTJOUIFBHSFFNFOU 3JTL3FHBSEJOHUP$SFEJU  "T PG %FDFNCFS   UIF DPNQBOZ IBT BDDPVOU SFDFJWBCMF BOE PUIFS SFDFJWBCMF 5)# NJMMJPOXIJDIJTBDDPVOUGPSQFSDFOUPGUPUBMSFWFOVF5IJTBNPVOUPGSFDFJWBCMFIBT OPUZFUEVFBOEIBTCFFODPNQMZJOHXJUIQBZNFOUTDIFEVMF#BTFEPOUIFTFGBDUT UIFDPNQBOZ IBT OPU ZFU NBSLFE UIFN BT EPVCUGVM EFCU 5IF DPNQBOZ TFFT UIF QPUFOUJBM PG UIF EFCUPST BOE MPX SJTL PG EFCU EFGBVMU TJODF UIFZ IBWF CFFO DPNQMZJOH PO QBZNFOU TDIFEVMF BOE IBWJOH CVTJOFTTFTSVOBTOPSNBMJOUFSNTPGQSPEVDUJPOBOEQSPEVDUTEFMJWFSZ 3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZGPDVTFTPONBJOUBJOJOHHPPESFMBUJPOTIJQXJUICVTJOFTTQBSUOFST q 5IFDPNQBOZIBTCFFOTUSJDUMZDPNQMZJOHXJUIDPOEJUJPOTJOUIFBHSFFNFOU 3JTL3FHBSEJOHUP%FCU(VBSBOUFF  5IFDPNQBOZIBTBEFCUHVBSBOUFFUPBKPJOUFEJOWFTUNFOUDPNQBOZUPTVQQPSUUIFCVTJOFTT PQFSBUJPOCBTFEPOUIFQFSDFOUBHFPGTIBSFIPMEJOH5IFHVBSBOUFFSJTLNJHIUBGGFDUUIFDPNQBOZ PQFSBUJOHQFSGPSNBODFCZSFDPSEJOHMPTTJOUIFDBTFUIBUUIFKPJOUFEJOWFTUNFOUDPNQBOZGBJMTUP GVMGJMM UIF PCMJHBUJPO 5IF BTTFU NBOBHFNFOU VOJU IBT CFFO DMPTFMZ NPOJUPSJOH UIF CVTJOFTT PQFSBUJPOTPUIBUUIFDPNQBOZDBONJUJHBUFUIFSJTLPGEFGBVMUCZUIFJOWFTUNFOUDPNQBOZ  5IFHVBSBOUFFBNPVOUBTPG%FDFNCFS JT5)#NJMMJPO

 3JTLUIBUXJMMBGGFDUSJHIUTPSJOWFTUNFOUPGDPNQBOZ~TTFDVSJUJFTIPMEFST 





 3JTLPGIBWJOHNBKPSTIBSFIPMEFSTIPMEJOHNPSFUIBOQFSDFOUJODPNQBOZ~TTIBSFT  5IF DPNQBOZ EPFTO~U IBWF BOZ NBKPS TIBSFIPMEFS XIJDI IPMET NPSF UIBO QFSDFOU JO DPNQBOZ~TTIBSFT 3JTLPGMPTJOHDPOUSPMJOTVCTJEJBSJFTXIJDIDPNQBOZIPMETMFTTUIBOQFSDFOU  5IFDPNQBOZEPFTO~UIBWFTVCTJEJBSJFTXIJDIDPNQBOZIBTMFTTUIBOQFSDFOUPGTIBSFT 5IFO UIFDPNQBOZDBOIBOEMFBOENBOBHFJUTTVCTJEJBSJFT~CVTJOFTT 3JTLPGEFCUDPWFOBOUUIBUIBTMJNJUBUJPOPOEJWJEFOEQBZNFOU  5IF DPNQBOZ IBT MJBCJMJUJFT XJUI B DPNNFSDJBM CBOL GPS UIF OPSNBM PQFSBUJPO 5IF MPBO BHSFFNFOU IBT DPWFOBOU UIBU SFRVJSFT DPNQBOZ UP NBJOUBJO EFCU TFSWJDF DPWFSBHF SBUJP %4$3 BOEEFCUTFSWJDFDPWFSBHFSBUJPXJUIDBTI %4$3XJUIDBTI OPUMPXFSUIBOBOEUJNFT SFTQFDUJWFMZ*O UIFDPNQBOZIBT%4$3BOE%4$3XJUIDBTIFRVBMUPBOEUJNFT SFTQFDUJWFMZ5IFDPNQBOZBMTPIBTOFUQSPGJUBOECFBCMFUPQBZEJWJEFOEBOOVBMMZBOEDPOUJOVBMMZ TJODFUIFTUBSUPGCVTJOFTTPQFSBUJPO4VDISJTLJTDPOTJEFSFEBTMPXMFWFM 3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTCFFOTUSJDUMZDPNQMZJOHXJUIDPOEJUJPOTJOUIFBHSFFNFOU



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 3JTLPGIBWJOHOFXJTTVFPGTUPDLTPSDPOWFSUJCMFTFDVSJUJFTJOMBSHFBNPVOUUIBUXJMMDBVTF UIFTJHOJGJDBOUEJMVUJPOFGGFDU  5IFDPNQBOZXJMMDPOTJEFSBCPVUTIBSFIPMEFSTEJMVUJPOCFGPSFNBLJOHEFDJTJPOUPJTTVFMBSHF OFX TUPDLT PS DPOWFSUJCMF TFDVSJUJFT "MTP XF XJMM DPNQMZ XJUI UIF 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF $PNNJTTJPO 4&$ BOE 5IF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE 4&5 SVMFT BOE SFHVMBUJPOT *O UIF QSFWJPVTZFBS UIFDPNQBOZIBEOPOFXJTTVFETUPDLTPSDPOWFSUJCMFTFDVSJUJFT



 3JTL PG IBWJOH TIBSFIPMEFST~ &RVJUZ MPXFS UIBO [FSP XIJDI XJMM DBVTF UIF DPNQBOZ~T TUPDL USBEJOHUPCFTVTQFOEFE  5IFDPNQBOZIBTTZTUFNBUJDSJTLNBOBHFNFOU SJTLBTTFTTNFOU BOEDPOTJTUFOUPWFSTJHIUPG CPUI TIPSUUFSN BOE MPOHUFSN QMBOT 5IF DPNQBOZ IBT CPPL WBMVF BT PG %FDFNCFS  FRVJWBMFOU UP 5)# QFS TIBSF 5IF DVSSFOU CPPL WBMVF JT IJHIFS UIBO UIF QSFWJPVT ZFBS BOE IJHIFSUIBOQBSWBMVFBU5)#5IJTJNQMJFTMPXSJTLPGCFJOHTVTQFOEFE





3JTL.BOBHFNFOU q 5IFDPNQBOZIBTCFFOTUSJDUMZDPNQMZJOHXJUIDPOEJUJPOTJOUIFBHSFFNFOU 3JTLPGIBWJOHMPXMFWFMPGGSFFGMPBUTIBSFTXIJDIDBVTFUIFMPXUSBEJOHMJRVJEJUZ  5IFBNPVOUPGNJOPSJUZTIBSFIPMEFST 'SFFGMPBU BTPG.BSDI XBTIFMECZ QFPQMF5IF'SFFGMPBUTIBSFTFYDFFEUIFTUBOEBSESFRVJSFECZ4&5)PXFWFS UIFDPNQBOZ IBTHPPEQSPGJUBCJMJUZBOEDPOUJOVPVTEJWJEFOEQBZNFOU#BTFEPOUIJTGBDU JOWFTUPSTNJHIUIBWF MPX JODFOUJWF UP USBEF UIF TFDVSJUJFT MFBEJOH UP MPXFS USBEJOH MJRVJEJUZ BGGFDUFE PO UIF QSJDF BOE WPMVNF 5IF FYFDVUJWFT BDLOPXMFEHF PG UIF SVMFT BOE SFHVMBUJPOT SFMBUFE UP UIF NBJOUFOBODF PG MJTUFEDPNQBOZTUBUVT 3JTL.BOBHFNFOU q 5IFFYFDVUJWFTXJMMDPOUJOVPVTMZNPOJUPSUIFMFWFMPGGSFFGMPBUTIBSFT q $POUJOVPVTMZQSPNPUFUIFDPNQBOZ~TJOGPSNBUJPOUPJOEJSFDUMZTUJNVMBUFUIFUSBEJOHMJRVJEJUZ



 $PSSVQUJPO3JTL 



 5IF DPNQBOZ IBT XFMMGPSNFE JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN SJHIUFPVT DPEF PG DPOEVDUT BOE CVTJOFTT FUIJDT BOEUIF"VEJU$PNNJUUFFIBTBTTJHOFE%IBSNOJUJ*OUFSOBM"VEJU$PNQBOZ-JNJUFEUPEFGJOFTVDI BOOVBM BVEJU QMBO .PSFPWFS UIF DPNQBOZ SFDFJWFE UIF DFSUJGJDBUJPO GSPN 5IBJMBOE~T 1SJWBUF 4FDUPS $PMMFDUJWF "DUJPO $PBMJUJPO BHBJOTU $PSSVQUJPO $"$ PO 0DUPCFS  UP 0DUPCFS  5IF "VEJU $PNNJUUFF IBT BTTJHOFE %IBSNOJUJ *OUFSOBM "VEJU $P -UE UP TFU UIF BOOVBM JOUFSOBM DPOUSPM NPOJUPSJOHQMBOBOESJTLBTTFTTNFOUPODPSSVQUJPOCBTFEPO$"$HVJEFMJOF 3JTL.BOBHFNFOU q 5IF DPNQBOZ IBT UIF BOOVBM JOUFSOBM DPOUSPM NPOJUPSJOH QMBO BOE SJTL BTTFTTNFOU PO DPSSVQUJPO CBTFEPO$"$HVJEFMJOF q 5IF DPNQBOZ IBT UIF NPOJUPSJOH TZTUFN BOE SFQPSU GJOEJOHT UP UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF q 5IFDPNQBOZQSPWJEFTUIFUSBJOJOH UFTUJOHTFTTJPOTGPSFNQMPZFFTPOSFHVMBSCBTJT q 5IFQSPWJEFE$PNQMBJOUDIBOOFMDPOUBDU 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(FOFSBM*OGPSNBUJPO 

/BNF 4UPDL$PEF 3FHJTUFSFE/VNCFS 3FHJTUFSFE%BUF 3FHJTUFSFE%BUFUP1VCMJD$PNQBOZ 'JSTU5SBEJOHJOUIF4UPDL.BSLFU 4FDUPS *OEVTUSZ 'PSFJHO-JNJU 'SFF'MPBU )FBE0GGJDF-PDBUJPO 5FMFQIPOF 'BY 8FCTJUF 3FHJTUFSFEBOE1BJEVQ$BQJUBM

       

 

 (FOFSBM*OGPSNBUJPO 

4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE 4$( -JTUFEPOUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE½4&5  /PWFNCFS 0DUPCFS +BOVBSZ &OFSHZ6UJMJUJFT 3FTPVSDFT !.BSDI .PP 4VLBQIJCBO3PBE /POHLIBSN 4SJSBDIB $IPOCVSJ  XXXTBIBDPHFODPN .JMMJPO#BIU JODMVEJOH DPNNPOTIBSFT #BIUQFSTIBSF 

$POUBDUT

%FQBSUNFOU 5IF#PBSEPG%JSFDUPS 5IF"VEJU$PNNJUUFF 5IF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF 5IF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF 5IF.BOBHJOH%JSFDUPS 5IF$PNQBOZ4FDSFUBSZ *OWFTUPS3FMBUJPOT )VNBO3FTPVSDF 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

5FMFQIPOF &YU &YU &YU

&NBJM"EESFTT EJSFDUPST!TBIBDPHFODPN BVEJUDPNNJUUFF!TBIBDPHFODPN SJTLDPNNJUUFF!TBIBDPHFODPN

&YU &YU &YU &YU &YU 

QSDTS!TBIBDPHFODPN WJSPK!TBIBDPHFODPN QBOOFF!TBIBDPHFODPN JOWFTUPSSFMBUJPO!TBIBDPHFODPN ISBENJO!TBIBDPHFODPN


 IPMEJOHTUSVDUVSFGPSDPNQBOJFTVOEFS4BIBDPHFO"GGJMJBUFT 

 5IF JOWFTUNFOU BOE TIBSFIPMEJOH JO TVCTJEJBSJFT PG XIJDI UIFJS PQFSBUJPOT BSF TJHOJGJDBOU BOE UIF DPNQBOZIBTIFMENPSFUIBOPGTIBSF BTPG%FDFNCFS 



4FDUPS *OEVTUSZ

4BIBDPHFO (SFFO$P -UE 4(/ &OFSHZ6UJMJUJFT 3FTPVSDFT

4BIBHSFFO 'PSFTU$P -UE 4(' &OFSHZ6UJMJUJFT 3FTPVSDFT

4BIBHSFFO &OFSHZ$P -UE 4(& "(3* "(30

#VTJOFTT

&MFDUSJDJUZBOE4UFBN

&MFDUSJDJUZ

#JPNBTTXPPEQFMMFUT

-PDBUJPO

.PP 1BTBL .VBOH .PP ,IVJ#BO0OH .PP 8BOHEBO -BNQIVO 1ISBO,SBUBJ ,BCJOCVSJ 1SBDIJOCVSJ ,BNQIBFOHQIFU 

3FHJTUSBUJPO/P 5FMFQIPOF/P 'BY/P 8FCTJUF 3FHJTUFSFE%BUF 3FHJTUFSFE$BQJUBM 5ZQFPG4IBSFT /PPG5PUBM1BJEVQ 4IBSFT /PPG4IBSFTIFME TIBSFT /PPG7PUFT /PPG4IBSFTIFME "NPVOU#BIU 1SPQPSUJPO PGTIBSFT IPMEJOH

  XXXTBIBDPHFODPN /PWFNCFS  .JMMJPO#BIU $PNNPO4IBSFT  

  XXXTBIBDPHFODPN %FDFNCFS .JMMJPO#BIU $PNNPO4IBSFT  

  XXXTBIBDPHFODPN .BSDI .JMMJPO#BIU $PNNPO4IBSFT  

*NQBDU 4PMBS-JNJUFE *4- *OEVTUSJBMT *OEVTUSJBM.BUFSJBMT .BDIJOF .BOVGBDUVSFPGFMFDUSJD NPUPSTBOEHFOFSBUPST 5IF0GGJDFTBU $FOUSBM8PSME'3BNB 3PBE 1BUVNXBO #BOHLPL   XXXJNQBDUTPMBSDPUI 4FQUFNCFS .JMMJPO#BIU $PNNPO4IBSFT  

 

 

 

 

   

   

   

   









/BNF



3FNBSL 4(&~TTIBSFTIFMECZ4(/

 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 3FGFSFODF 3FHVMBUPS 4&$ 

 5IF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPO 5IBJMBOE 7JCIBWBEJ3BOHTJU3PBE $IPNQPO $IBUVDIBL #BOHLPL 5FM'BY

3FHVMBUPS 4&5 

               

4FDVSJUZ3FHJTUSBS

-FHBM$POTVMUBOU

*OUFSOBM"VEJU

"VEJUPS 'JOBODJBM*OTUJUVUJPO

5IF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5IF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE#VJMEJOH 3BUDIBEBQIJTFL3PBE %JOEBFOH %JOEBFOH #BOHLPL 5FM'BY 5IBJMBOE4FDVSJUJFT%FQPTJUBSZ$P -UE 5IF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE#VJMEJOH 3BUDIBEBQIJTFL3PBE %JOEBFOH %JOEBFOH #BOHLPL 5FM'BY $IBOEMFS5IPOH&L UI'MPPS #VCIBKJU#VJMEJOH /PSUI4BUIPSO3PBE #BOHLPL 5FM'BY %IBSNOJUJ*OUFSOBM"VEJU$P -UE 4PJ1FSN4VQ 1SBDIBDIVFO 1SBDIBDIVFO3PBE #BOHTVF #BOHLPL 5FM'BY &:0GGJDF-JNJUFE 3BKBEBQJTFL3PBE #BOHLPL 5FM'BY #BOHLPL#BOL1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE )FBE0GGJDF 5FM'BY 4JBN$PNNFSDJBM#BOL1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE )FBE0GGJDF 5FM'BY ,BTJLPSO#BOL1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE )FBE0GGJDF 5FM'BY -BOE"OE)PVTFT#BOL1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE )FBE0GGJDF 5FM'BY .J[VIP#BOL-JNJUFE #BOHLPL#SBODI 5FM'BY ,SVOH5IBJ#BOL1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE)FBE0GGJDF 5FM'BY

 

 0UIFS4JHOJGJDBOUEFUBJMT 

/POF

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


4IBSFIPMEFSTBOE.BOBHFNFOU4USVDUVSF &RVJUZ4USVDUVSF *UFN 3FHJTUFSFE$BQJUBM 1BJEVQ$BQJUBM

 q q

4IBSF JONJMMJPOT  

7BMVF NJMMJPO#BIU  

PSEJOBSZTIBSFTBUQBSWBMVFPG#BIUQFSTIBSF 5IF$PNQBOZIBTOPUJTTVFEPUIFSUZQFTPGTIBSFTIBWJOHUIFSJHIUTPSUFSNTEJGGFSFOUGSPNPSEJOBSZ TIBSFT.PSFPWFS UIF$PNQBOZIBTOFWFSJTTVFEBOZTFDVSJUJFTPUIFSUIBOUIFPSEJOBSZTIBSFT

 5PQ5FOPG4IBSFIPMEFSTBTUIFSFDPSEEBUFGPSUIFSJHIUUPBUUFOENFFUJOHPO.BSDI  /PPG )PMEFS +PJOU 4IBSFIPMEFST 4IBSFT %JSFDUPS 4BIB1BUUBOB*OUFS)PMEJOH1-$    4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$    *$$*OUFSOBUJPOBM1-$    .S7FFSBQBU1VOTBL6EPNTJO    .S4BNSFOH.BOVQPM    4BIB1BUIBOBQJCVM1-$    5IBJ8BDPBM1-$    *OUFSOBUJPOBM-BCPSBUPSJFT$P -UE    .S#PPOTJUIJ$IPLXBUBOB    5IBOVMVY1-$    3FNBSL $PNQBOJFTJO4BIB(SPVQPSDPNQBOJFTXIJDIBSFJOWPMWFEUPUIFFYFDVUJWFT   5IFEJSFDUPST FYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTJO4BIB(SPVQ



4IBSFIPMEJOHQSPQPSUJPOCZJOTUJUVUJPOBMJOWFTUPST "TPG.BSDI TIBSFIPMEJOHQSPQPSUJPOJOUIFDPNQBOZCZJOTUJUVUJPOBMJOWFTUPSTTUPPEBU PG UIF UPUBM JTTVFE BOE QBJE VQ TUPDL 5IJT OVNCFS JT MFTT UIBO UIF DSJUFSJPO SFHVMBUFE JO UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODFPG5IBJMBOE-JTUFE$PNQBOJFT*UEFUFSNJOFTUIBUUIFQSPQPSUJPOPGJOTUJUVUJPOBMJOWFTUPSTTIPVME CFPWFSQFSDFOU %JWJEFECZ4IBSFIPMEFS~T/BUJPOBMJUZBTPGTIBSFSFHJTUSBUJPOCPPLPO.BSDI  4IBSFIPMEFST 5IBJ

 1FSTPO

4IBSFT



   

'PSFJHO 5PUBM



 



   

+VSJTUJD1FSTPOT 1FSTPO 4IBSFT

1SJWBUF*OEJWJEVBMT 1FSTPO 4IBSFT

     

 





 

 

     

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




4IBSFIPMEJOHSBUJPBTPGTIBSFSFHJTUSBUJPOCPPLPO.BSDI  4IBSFIPMEFST )PMEJOH TIBSF PWFS 

 1FSTPO

  

 )PMEJOH TIBSF OPU  PWFS CVU OPU MFTT UIBO TFMMJOH VOJU )PMEJOH TIBSF MFTT UIBOTFMMJOHVOJU



5PUBM

4IBSFT



 

+VSJTUJD1FSTPOT 1FSTPO 4IBSFT  

 





 

 







   



1SJWBUF*OEJWJEVBMT 1FSTPO 4IBSFT  

 





 



 





     

/PUF 4IBSFIPMEFST DBO VQEBUF UIFJS OVNCFS PG TIBSFT BU XXXTBIBDPHFODPN CFGPSF DPNNFODFNFOU PG UIF BOOVBM HFOFSBM NFFUJOHPGTIBSFIPMEFST



4IBSFIPMEFST~"HSFFNFOUCFUXFFONBKPSTIBSFIPMEFST 4IBSFIPMEFS~TBHSFFNFOU  

/POF

*TTVJOHPUIFSTFDVSJUJFT *OUIFQBTUZFBS5IF$PNQBOZEPFTOPUJTTVFBOZPUIFSTFDVSJUJFT"OEOPJTTVBODFPGPSEJOBSZTIBSFT UPJODSFBTFDBQJUBM

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


%JWJEFOE1PMJDZ q 

 

4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1-$ 5IFDPNQBOZIBTBEJWJEFOEQPMJDZUPQBZPVUBUMFBTUPGPOMZJUTOFUQSPGJUTPGUIFTFQBSBUF GJOBODJBM TUBUFNFOUT BUUSJCVUBCMF UP FRVJUZ IPMEFST PG UIF $PNQBOZ JO FBDI BDDPVOUJOH QFSJPE *U NJHIU PDDBTJPOBMMZCFXBJWFEPSBEKVTUFEJGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTDPOTJEFSTUIBUUIFSFBSFDPOEJUJPOTDSFBUJOH UIFNBYJNVNCFOFGJUUPUIFTIBSFIPMEFST TVDIBTSFTFSWFTGPSEFCU PSGVOEJOHGPSCVTJOFTTFYQBOTJPO PSTFSWJOHBOZOFFETEVSJOHUIFNBSLFUDIBOHFTDBVTJOHBEWFSTFJNQBDUUPUIFDPNQBOZ~TDBTIGMPXJO UIFGVUVSF3FGFSFODFUPUIF"SUJDMFTPG"TTPDJBUJPO/P FBDIQBZPVUPGUIFEJWJEFOEJTTVCKFDUUPUIF OFUQSPGJUPGUIFDPNQBOZPOMZ*GUIFDPNQBOZSFUBJOTMPTT UIFEJWJEFOEQBZNFOUJTQSPIJCJUFE6QPO BQQSPWBMCZUIF#PBSEPG%JSFDUPST UIFBOOVBMEJWJEFOEQBZPVUJTUPCFQSFTFOUFEUPUIFTIBSFIPMEFST~ NFFUJOH GPS BQQSPWBM )PXFWFS UIF #PBSE PG %JSFDUPST JT BVUIPSJ[FE UP QBZ BO JOUFSJN EJWJEFOE BOE SFQPSU TVDI QBZPVU BU UIF OFYU TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH "T B SVMF UIF DPNQBOZ TIBMM QBZ UIF EJWJEFOE XJUIJOPOF NPOUIBGUFSUIFEBUFPGTIBSFIPMEFST~BQQSPWBMPOUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHPSUIF#PBSE PG%JSFDUPST~NFFUJOH 5IFDPNQBOZIBTQBJEEJWJEFOETTJODF XIJDIJTUIFGJSTUZFBSUIBUUIFTUPDLJTUSBEFEPOUIF TUPDLNBSLFUBUBSBUFPGCBIUTIBSFBOEJTQBJEDPOUJOVPVTMZFWFSZZFBS

 %JWJEFOEQBZNFOUJOGPSNBUJPOJOUIFQBTUZFBS œ¥²£”³À™´™‡²™ ›u &BSOJOHTQFSTIBSF #BIU %JWJEFOEQFSTIBSF #BIU 1BZPVU3BUJP 

                  

/PUF %JWJEFOEQBZPVUSBUJP8IJDIUIF#PBSEPG%JSFDUPSTDPOTJEFSFEBOEBHSFFEUPQSPQPTFUPUIFUI"OOVBM(FOFSBM.FFUJOHPG 4IBSFIPMEFSTPO"QSJMUPDPOTJEFSBOEBQQSPWF



q 4VCTJEJBSZ$PNQBOZ 

5IF EJWJEFOE QBZNFOU QPMJDZ PG 4BIBDPHFO (SFFO $P -UE BOE 4BIBHSFFO &OFSHZ $P -UE JT CBTFEPOUIFSFTVMUPGUIFJSPQFSBUJPO 5IFEJWJEFOEQBZNFOUQPMJDZPG4BIBHSFFO'PSFTU$P -UEJTUPQBZPVUBUMFBTUPGJUTOFU QSPGJUBDDPSEJOHUPUIFUFSNTPGUIFKPJOUWFOUVSFBHSFFNFOU

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




.BOBHFNFOU4USVDUVSF 5IF#PBSEPG%JSFDUPS 5IF#PBSEPG%JSFDUPST 1SFTFOUMZ UIF#PBSEPG%JSFDUPSTDPOTJTUTPGNFNCFST DMBTTJGJFEJOUP q OPOFYFDVUJWFEJSFDUPST JOEFQFOEFOUEJSFDUPST PSPGUIFFOUJSFCPBSE q FYFDVUJWFEJSFDUPSTPSPGUIFFOUJSFCPBSE



/BNF-JTUPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST #PBSET /BNF

  

.S4VKBSJU .S#PPOLJFU .S5IJSBTBL .S"UUIBLPSO .S7JSPK

1BUDIJNOVO $IPLXBUBOB 7JLJUTFU (MBOLXBNEFF 5IFFSBWBUWBUFF

  

.S4VUIFQ .S4POUBZB .S7JDIBJ .S/PQIPSO

%BOTJSJWJSPK 5BCLIBO ,VMTPNQIPC #IPOHTWFK

$PSQPSBUF $PSQPSBUF /PNJOBUJPO (PWFSOBODF 4PDJBM "VEJU BOE BOE3JTL $PNNJUUFF 3FNVOFSBUJPO 3FTQPOTJCJMJUZ .BOBHFNFOU $PNNJUUFF $PNNJUUFF $PNNJUUFF $IBJSNBO  %JSFDUPS  %JSFDUPS     $IBJSNBO

#PBSEPG %JSFDUPS

&YFDVUJWF $PNNJUUFF

$IBJSNBO %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS

 $IBJSNBO %JSFDUPS .BOBHJOH %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS   $IBJSNBO

%JSFDUPS $IBJSNBO %JSFDUPS  %JSFDUPS  *OEFQFOEFOU %JSFDUPS  %JSFDUPS %JSFDUPS   1PM(FO4PNDIBJ 1SBCIBTBCIBLEJ *OEFQFOEFOU %JSFDUPS *OEFQFOEFOU %JSFDUPS   .S"NPSO "TWBOVOU %JSFDUPS *OEFQFOEFOU    .S#PPOZBSJUI .BIBNPOUSJ %JSFDUPS *OEFQFOEFOU    "ENJSBM"QJXBU 4SJWBSEIBOB %JSFDUPS 3FNBSL2VBMJGJDBUJPOTUBOEBSETGPSJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTBOEUIF"VEJU$PNNJUUFFBSFJOBDDPSEBODFXJUIUIFQSPWJTJPOTTFUGPSUIJO SFMBUFEBOOPVODFNFOUT 

%JSFDUPSTXJUIBVUIPSJUZUPTJHOPOCFIBMGPGUIFDPNQBOZ 



 5IF %JSFDUPST XIPTF TJHOBUVSFT BSF SFDPHOJ[FE BT CJOEJOH GPS UIF $PNQBOZ DPOTJTU PG UIF UXP KPJOUMZ TJHOBUVSFT PG FJUIFS .S 5IJSBTBL 7JLJUTFU PS .S "UUIBLPSO (MBOLXBNEFF PS .S 4VUIFQ %BOTJSJWJSPK PS .S7JDIBJ ,VMTPNQIPC BOE UIF TJHOBUVSF PG .S #PPOLJFU $IPLXBUBOB PS .S 7JSPK 5IFFSBWBUWBUFFPS.S4VKBSJU1BUDIJNOVOPS.S4POUBZB5BCLIBOUPHFUIFSXJUIUIFDPNQBOZ~TTFBM 1FSTPOBMJOGPSNBUJPOPGDPNQBOZEJSFDUPST 5IF %FUBJM PG QFSTPOBM JOGPSNBUJPO PG UIF DPNQBOZ EJSFDUPST XFSF XSJUUFO JO UIF 'PSN WJB TFDUJPO m1FSTPOBM JOGPSNBUJPO PG UIF DPNQBOZ EJSFDUPST NBOBHFNFOU NFNCFST BVUIPSJUJFT BOE DPNQBOZTFDSFUBSZnBOETFDUJPOm1FSTPOBMJOGPSNBUJPOPGUIFTVCTJEJBSZEJSFDUPSTn



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IF OVNCFS PG %JSFDUPST~ NFFUJOHT UIF TVNNBSZ PG UIF BUUFOEBODF SFDPSET JO XFSF EFTDSJCFEBTGPMMPXT (FOFSBM 4IBSFIPMEFST~ .FFUJOH

/BNF

           

.S4VKBSJU .S#PPOTJUIJ .S#PPOLJFU .S5IJSBTBL .S"UUIBLPSO .S7JSPK .S4VUIFQ .S4POUBZB .S7JDIBJ .S/PQIPSO 1PM(FO4PNDIBJ .S"NPSO .S#PPOZBSJUI "ENJSBM"QJXBU .S5FFSBZVUI .S"QJQPOH .S5IBOBXBU .S/BUUBXVU .JTT/BJZBDIBO .ST6UIPPNQPSO .S1PSOTBL .S8BUUBOB

1BUDIJNOVO $IPLXBUBOB $IPLXBUBOB 7JLJUTFU (MBOLXBNEFF 5IFFSBWBUWBUFF %BOTJSJWJSPK 5BCLIBO ,VMTPNQIPC #IPOHTWFK 1SBCIBTBCIBLEJ "TWBOVOU .BIBNPOUSJ 4SJWBSEIBOB ,BFXDPPO 7JTDIVWFTLBNJO ,BNTSJ :BXBQSBQBT $IPOHLPMWBOJDI 4JOQSBKBDLQPM $IVBNVBOHQIBO 4VOJOMBIPOH 

#PBSEPG $PNNJUUFF

&YFDVUJWF $PNNJUUFF

#PBSET "VEJU $PNNJUUFF

/PNJOBUJPO 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF

"NPVOU 1FSDFOU "NPVOU 1FSDFOU "NPVOU 1FSDFOU "NPVOU 1FSDFOU "NPVOU 1FSDFOU                                                                                                              

$PSQPSBUF $PSQPSBUF (PWFSOBODF 4PDJBM BOE3JTL 3FTQPOTJCJMJUZ .BOBHFNFOU $PNNJUUFF $PNNJUUFF "NPVOU 1FSDFOU "NPVOU 1FSDFOU                                            

 &YQJSBUJPOPGUFSNPO"QSJM  )FIBTCFFOBQQPJOUFEBTPO.BZ  )FIBTCFFOBQQPJOUFEBTUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFBOE$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFFPO .BZ 



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IF TVNNBSZ PG UIF EJSFDUPST BUUFOEJOH UIF NFFUJOH PG UIF $PNQBOZ~T TVCTJEJBSJFT XBT EFTDSJCFE BT GPMMPXT /BNF

4VCTJEJBSJFT 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE 4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE 1PTJUJPO "UUFOEBODF 1PTJUJPO "UUFOEBODF 1PTJUJPO "UUFOEBODF .S4VKBSJU 1BUDIJNOVO $IBJSNBO $IBJSNBO   .S5IJSBTBL 7JLJUTFU %JSFDUPS %JSFDUPS $IBJSNBO  .S#PPOLJFU $IPLXBUBOB %JSFDUPS    .S"UUIBLPSO (MBOLXBNEFF %JSFDUPS %JSFDUPS   .S7JSPK 5IFFSBWBUWBUFF .BOBHJOH%JSFDUPS %JSFDUPS .BOBHJOH%JSFDUPS  .S4VUIFQ %BOTJSJWJSPK   %JSFDUPS  .S4POUBZB 5BCLIBO %JSFDUPS  %JSFDUPS  .S"QJQPOH 7JTDIVWFTLBNJO  .BOBHJOH%JSFDUPS   .S.BIBTBO 5IJFSBWBSVU  %JSFDUPS   .S1BOZB 4PQBTSJQIBO  %JSFDUPS  

 $POUSPMMFS  /P DPOUSPMMFS IBT UIF JOGMVFODF PO UIF DPNQBOZ~T NBOBHFNFOU QPMJDZ PS BOZ CVTJOFTT PQFSBUJPOJOTVDINBOOFSEFFNFEBTTJHOJGJDBOU 

 5IF.BOBHFNFOU

    

 5IF.BOBHFNFOU  0O%FDFNCFS NBOBHFNFOUNFNCFSTXFSFBVUIPSJ[FEUPCFSFTQPOTJCMFGPSUIFJS EVUJFTJOBDDPSEBODFXJUIUIFDPNQBOZ~TQPMJDJFT /BNF 1PTJUJPO .S5IJSBTBL 7JLJUTFU $IBJSNBOPG&YFDVUJWF$PNNJUUFF&YFDVUJWF$PNNJUUFF .S7JSPK 5IFFSBWBUWBUFF .BOBHJOH%JSFDUPS&YFDVUJWF$PNNJUUFF .S"UUIBLPSO (MBOLXBNEFF &YFDVUJWF$PNNJUUFF .S4VUIFQ %BOTJSJWJSPK &YFDVUJWF$PNNJUUFF .S4POUBZB 5BCLIBO &YFDVUJWF$PNNJUUFF .S5FFSBZVUI ,BFXDPPO (FOFSBM.BOBHFS"DDPVOUJOH'JOBODF%FQBSUNFOU.BOBHFS .S"QJQPOH 7JTDIVWFTLBNJO #VTJOFTT%FWFMPQNFOU%FQBSUNFOU.BOBHFS .S5IBOBXBU ,BNTSJ 1PXFS1MBOU.BOBHFNFOU#JPNBTT#VTJOFTT%FQBSUNFOU.BOBHFS .JTT1FOQBL 7POHSBLWBOJDI "DDPVOUJOH%JWJTJPO.BOBHFS

3FNBSL NBOBHFNFOUNFNCFSTBSFEFGJOFEBCPVUBVUIPSJUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTJOBDDPSEBODFXJUIUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF $PNNJTTJPO

 1FSTPOBMJOGPSNBUJPOPGNBOBHFNFOUNFNCFST 5IFEFUBJMPGQFSTPOBMJOGPSNBUJPOPGUIFNBOBHFNFOUNFNCFSTXFSFXSJUUFOJOUIF'PSNWJB TFDUJPO m1FSTPOBM JOGPSNBUJPO PG UIF DPNQBOZ EJSFDUPST NBOBHFNFOU NFNCFST BVUIPSJUJFT BOE DPNQBOZTFDSFUBSZn 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF$PNQBOZ4USVDUVSFBTPG%FDFNCFS  

$PNNJUUFF &YFDVUJWF$PNNJUUFF "VEJU$PNNJUUFF

/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF

*OUFSOBM"VEJU

$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF

.BOBHJOH%JSFDUPS

$PSQPSBUF4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF

(FOFSBM.BOBHFS

.BOBHFNFOU (BT'JSFE "DDPVOUJOH #VTJOFTT 1PXFS1MBOU 'JOBODJBM %FWFMPQNFOU &OHJOFFSJOH .BOBHFNFOU %FQBSUNFOU %FQBSUNFOU %FQBSUNFOU %FQBSUNFOU 2VBMJUZ )VNBO 4BGFUZ 1SPDVSFNFOU "ENJOJTUSBUJPO 3FTPVSDFT *OGPSNBUJPO &OWJSPONFOUBM %JWJTJPO 5FDIOPMPHZ .BOBHFNFOU %JWJTJPO %JWJTJPO %FWFMPQNFOU %JWJTJPO

(BT'JSFE 1SPKFDU "TTFU 1SPKFDU .BOBHFNFOU 1PXFS1MBOU .BOBHFNFOU %FWFMPQNFOU &OHJOFFSJOH 0QFSBUJPO %JWJTJPO %JWJTJPO %JWJTJPO %JWJTJPO  1VCMJD "DDPVOUJOH $PNNVOJUZ 3FMBUJPO %JWJTJPO %JWJTJPO 1SPKFDUJPO

1PXFS1MBOU .BOBHFNFOU #JPNBTT #VTJOFTT %FQBSUNFOU #JPNBTT 'JSFE1PXFS 1MBOU 0QFSBUJPO %JWJTJPO #JPNBTT 4VQQMZ %JTUSJCVUJPO %JWJTJPO 8PPE1FMMFU 1SPEVDUJPO %JWJTJPO

1MBOUBUJPO %JWJTJPO

#JPNBTT'VFM .BOBHFNFOU %JWJTJPO 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 $PNQBOZ4FDSFUBSZ 

 



 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT BQQPJOUFE .ST 1BOOFF $IBOUBWPSBMVL XIP JT RVBMJGJFE XJUI TPVOE LOPXMFEHFBOEFYQFSJFODFT BTUIF$PNQBOZ4FDSFUBSZFGGFDUJWFPO.BSDI IFSFEVDBUJPOBOE XPSLJOH FYQFSJFODF XSJUUFO PO TFDUJPO 1FSTPOBM JOGPSNBUJPO PG UIF DPNQBOZ EJSFDUPST NBOBHFNFOU NFNCFST BVUIPSJUJFTBOEDPNQBOZTFDSFUBSZn 5IFSFTQPOTJCJMJUJFTBOEEVUJFTBSFTUJQVMBUFEJOMJOFXJUI UIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF"DU OP #& UPHFUIFSXJUIPUIFSEVUJFTBTTJHOFECZ5IF#PBSEPG %JSFDUPST 5IF$PNQBOZ4FDSFUBSZXBTBTTJHOFEUIFGPMMPXJOHSFTQPOTJCJMJUJFT 5PQSPWJEFQSFMJNJOBSZBEWJDFQFSUBJOJOHUPMBXT SFHVMBUJPOTBOEBSUJDMFTPGUIFDPNQBOZ BOEUP NPOJUPSQSPQFSBOESFHVMBSDPNQMJBODF BTXFMMBTUPSFQPSUBOZTJHOJGJDBOUDIBOHFTUPUIF#PBSE 5P DPPSEJOBUF CFUXFFO UIF DPNQBOZ EJSFDUPST BOE UIF NBOBHFNFOU UP TVQFSWJTF BOE DPPSEJOBUF NBUUFST QFSUBJOJOH UP UIF SFMFWBOU MBXT BOE SFHVMBUJPOT JODMVEJOH QSPDFFEJOHT UP FOTVSF DPNQMJBODFXJUISFTPMVUJPOTPG5IF#PBSEPG%JSFDUPST 5P PSHBOJ[F TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH BOE UIF #PBSE PG %JSFDUPST~ NFFUJOH JO BDDPSEBODF XJUI MBXT DPNQBOZBSUJDMFTBOEPUIFSEJSFDUJWFT 5PSFDPSENJOVUFTPGUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHBOEUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHBTXFMMBTUP NPOJUPS DPNQMJBODF XJUI SFTPMVUJPOT PG UIF TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH BOE UIF #PBSE PG %JSFDUPST~ NFFUJOH 5P PWFSTFF UIF EJTDMPTVSF PG JOGPSNBUJPO BOE GJMF UIF SFMFWBOU SFQPSUT VOEFS UIF SVMFT BOE SFHVMBUJPOTPGUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPOBOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5PQSFQBSFBOEBSDIJWFUIFGPMMPXJOHEPDVNFOUT %JSFDUPST~SFHJTUFS /PUJDFPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHBOENJOVUFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOH /PUJDFPGUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHBOENJOVUFTPGTIBSFIPMEFST~NFFUJOH "OOVBMSFHJTUSBUJPOTUBUFNFOU 'PSN BOE"OOVBMSFQPSU 'PSN  5PNBJOUBJOSFQPSUPGJOUFSFTUSFQPSUTGJMFECZEJSFDUPSTPSFYFDVUJWFT 5PDBSSZPVUPUIFSQSPDFFEJOHTBTQSFTDSJCFECZUIF$BQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSE

 3FNVOFSBUJPOGPSUIFEJSFDUPSTBOENBOBHFNFOUNFNCFST 3FNVOFSBUJPOQPMJDZBOEDSJUFSJBGPSUIFEJSFDUPSTBOENBOBHFNFOUNFNCFST  5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT BQQPJOUFE UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF UP TFU UIFCVEHFUBOEBMMPDBUJPODSJUFSJBGPSUIFEJSFDUPST POBDPNQBSBUJWFCBTJTXJUIPUIFSDPNQBOJFTJO UIF TBNF CVTJOFTT DBUFHPSZ $POTJEFSBUJPO XFSF HJWFO UP TVDI BSFBT BT FYQBOTJPO JO UIF DPNQBOZ~T CVTJOFTT BDUJWJUJFT CVTJOFTT HSPXUI SBUF PQFSBUJOH SFTVMUT UPHFUIFS XJUI QSPQFS SFGFSFODFUPUIFBVUIPSJUZ EVUZ SFTQPOTJCJMJUZTDPQF BOEQFSGPSNBODFTCZUIFEJSFDUPST GPSTFUUJOH UIFDSJUFSJBPONFFUJOHBMMPXBODFBOEZFBSMZSFNVOFSBUJPO4BJESFTPMVUJPOXPVMECFGPSXBSEFEUP UIF #PBSE PG %JSFDUPST~ NFFUJOH GPS UIFJS DPOTJEFSBUJPO QSJPS UP TVCNJUUJOH UP UIF TIBSFIPMEFST~ NFFUJOHGPSGJOBMBQQSPWBMPGNFOUJPOFESFNVOFSBUJPOCVEHFU  'PS UIF SFNVOFSBUJPO BVUIPSJ[BUJPO GPS UPQ NBOBHFNFOU BOE PUIFS NBOBHFNFOU NFNCFST XPVMECFSFRVJSFEUPGPMMPXUIFDSJUFSJBTFUGPSUICZUIFDPNQBOZ JOUFSNPGUIFEVUZFWBMVBUJPO BOE SFTQPOTJCJMJUZ TDPQF BT XFMM BT UIF QFSGPSNBODF SFTVMUT CZ UIF UPQ NBOBHFNFOU BOE NBOBHFNFOUNFNCFST XIPXPVMECFFOUJUMFEUPTVDITBNFSFNVOFSBUJPODSJUFSJB 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 3FNVOFSBUJPOBNPVOU " 3FNVOFSBUJPOGPSUIFDPNQBOZEJSFDUPST  5IFSFNVOFSBUJPO XIJDIXBTBQQSPWFECZUIFBOOVBMHFOFSBMTIBSFIPMEFST~NFFUJOH JT NJMMJPO #BIU VODIBOHFBCMZ 5IF EJTCVSTFNFOU PG TBJE SFNVOFSBUJPO CVEHFU SFRVJSFE UIFDPOTJEFSBUJPOCZUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF BOEUIFBQQSPWBMPGUIF #PBSE PG %JSFDUPST XJUI TVDI EJTCVSTFNFOU OPU FYDFFEJOH UIF CVEHFU BNPVOU FBSMJFS BQQSPWFECZUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH 4USVDUVSFPGSFNVOFSBUJPOGPSUIFDPNQBOZEJSFDUPST  5IF DPNQBOZ IBE TFU UIF TBNF SFNVOFSBUJPO TUSVDUVSF GPS UIF DPNQBOZ EJSFDUPST SFHBSEMFTT PG XIFUIFS UIFZ BMTP TFSWFE BT NFNCFST PG UIF .BOBHFNFOU PS OPU CZ DMBTTJGZJOHSFNVOFSBUJPODBUFHPSJFTBTGPMMPXT "OOVBMSFNVOFSBUJPO QBJEUPBMMEJSFDUPST CBTFEPOUIFDPOTJEFSBUJPOCZUIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF XIJDI XBT QSFTFOUFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPS .FFUJOHBMMPXBODF QBJE UP BMM EJSFDUPST BUUFOEJOH UIF NFFUJOH *O DBTF PG NPSFUIBONFFUJOHQFSNPOUI UIFTBJEBMMPXBODFXBT OPUTVQQPTFEUPCFQBJENPSFUIBOPOFUJNF

 1BZNFOUEFUBJMTPGNFFUJOHBMMPXBODFQBZNFOUTXFSFTVNNBSJ[FEBTCFMPX  1PTJUJPO  5IF#PBSEPG%JSFDUPST $IBJSNBO%JSFDUPS #BIU UJNF #BIU UJNF 5IF"VEJU$PNNJUUFF $IBJSNBO%JSFDUPS #BIU UJNF #BIU UJNF 5IF&YFDVUJWF$PNNJUUFF $IBJSNBO%JSFDUPS #BIU UJNF #BIU UJNF 5IF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $IBJSNBO%JSFDUPS #BIU UJNF $PNNJUUFF #BIU UJNF 5IF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL $IBJSNBO%JSFDUPS #BIU UJNF .BOBHFNFOU$PNNJUUFF #BIU UJNF 5IF $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ $IBJSNBO%JSFDUPS #BIU UJNF $PNNJUUFF #BIU UJNF 0UIFSCFOFGJUT /POF   

 #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF #BIU UJNF

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




1BZNFOUEFUBJMTGPSSFNVOFSBUJPOPG5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEPUIFSDPNNJUUFFT 6OJU#BIU 3FNVOFSBUJPOEFUBJMT



 .FFUJOH

.FFUJOH "MMPXBODF

"OOVBM 3FNVOFSBUJPO

"MMPXBODF

"OOVBM 3FNVOFSBUJPO

5IF#PBSEPG%JSFDUPS

 

 

 

 

5IF&YFDVUJWF$PNNJUUFF

 



 



5IF"VEJU$PNNJUUFF

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF 5IF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL .BOBHFNFOU$PNNJUUFF 5IF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF 5PUBM (SBOE5PUBM

 

 

#PBSEBQQSPWFE

 

 

  5IFJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTBSFOPUJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTPGUIFQBSFOUDPNQBOZ TVCTJEJBSJFT TBNFMFWFM TVCTJEJBSJFT5IFSFGPSF UIFDPNQBOZEJEOPUNBLFBOZPUIFSSFNVOFSBUJPOQBZNFOUUPJOEFQFOEFOUEJSFDUPST 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



.S4VKBSJU .S#PPOTJUIJ .S#PPOLJFU .S5IJSBTBL .S"UUIBLPSO .S5BOPOH .S7JSPK .S4VUIFQ .S4POUBZB .S7JDIBJ .S/PQIPSO 1PM(FO4PNDIBJ .S"NPSO .S#PPOZBSJUI "ENJSBM"QJXBU 5PUBM

1BUDIJNOVO $IPLXBUBO $IPLXBUBOB 7JLJUTFU (MBOLXBNEFF 4SJDIJU 5IFFSBWBUWBUFF %BOTJSJWJSPK 5BCLIBO ,VMTPNQIPC #IPOHTWFK 1SBCIBTBCIBLEJ "TWBOVOU .BIBNPOUSJ 4SJWBSEIBOB

               

           

&YFDVUJWF $PNNJUUFF

          

"VEJU $PNNJUUFF

 

&YQJSBUJPOPGUFSNPO"QSJM )FIBTCFFOBQQPJOUFEBTPO.BZ 



       

/BNF

#PBSEPG %JSFDUPS

1BZNFOUEFUBJMTGPSSFNVOFSBUJPOPGUIFDPNQBOZEJSFDUPSTJO $PSQPSBUF 5PUBM.FFUJOH $PSQPSBUF /PNJOBUJPO "OOVBM 4PDJBM "MMPXBODF 3FNVOFSBUJPO (PWFSOBODF BOE 3FNVOFSBUJPO BOE3JTL 3FTQPOTJCJMJUZ $PNNJUUFF .BOBHFNFOU $PNNJUUFF $PNNJUUFF                                                              

3FNVOFSBUJPO #BIU 

                  

5PUBM 


/BNF .S4VKBSJU1BUDIJNOVO .S#PPOTJUIJ$IPLXBUBOB .S#PPOLJFU$IPLXBUBOB .S5IJSBTBL7JLJUTFU .S"UUIBLPSO(MBOLXBNEFF .S5BOPOH4SJDIJU .S7JSPK5IFFSBWBUWBUFF .S4VUIFQ%BOTJSJWJSPK .S4POUBZB5BCLIBO .S7JDIBJ,VMTPNQIPC .S/PQIPSO#IPOHTWFK 1PM(FO4PNDIBJ1SBCIBTBCIBLEJ .S"NPSO"TWBOVOU "ENJSBM"QJXBU4SJWBSEIBOB .S#PPOZBSJUI.BIBNPOUSJ 5PUBM (SBOE5PUBM  &YQJSBUJPOPGUFSNPO"QSJM  )FIBTCFFOBQQPJOUFEBTPO.BZ 

 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035





"OOVBM .FFUJOH 3FNVOFSBUJPO "MMPXBODF                                 

"OOVBM .FFUJOH 3FNVOFSBUJPO "MMPXBODF                                   


3FNVOFSBUJPOEFUBJMTGPSUIFEJSFDUPSTPGUIF$PNQBOZ~TTVCTJEJBSJFTJOBTCFMPX 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE /POF 4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE /POF 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE  #BIU  /BNF

"OOVBM 3FNVOFSBUJPO

 .FFUJOH "MMPXBODF

"OOVBM 3FNVOFSBUJPO

.FFUJOH "MMPXBODF

 .S4VKBSJU

1BUDIJNOVO

 



 



 .S5IJSBTBL

7JLJUTFU

 



 



 .S"UUIBLPSO

(MBOLXBNEFF

 



 



 .S7JSPK

5IFFSBWBUWBUFF

 



 



 .S"QJQPOH

7JTDIVWFTLBNJO

 



 



 .S1BOZB

4PQBTSJQVO

 



 



 .S.BIBTBO

5IJFSBWBSVU

 



 



 



 



5PUBM (SBOE5PUBM

 

 

3FNBSL 'PSUIFSFNVOFSBUJPOPGEJSFDUPSTGPSUIFZFBSBDDPSEJOHUPUIFSFTPMVUJPOPGUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHIFMEPO.BSDI  

# 3FNVOFSBUJPOGPSNBOBHFNFOUNFNCFST3FGFSSFEUPUIFSFNVOFSBUJPOGPSUIF&YFDVUJWF #PBSE NFNCFST UIF UPQSBOLJOH FYFDVUJWFT VOEFS UIF .BOBHJOH %JSFDUPS BOE PUIFS FYFDVUJWFT JO UIF TBNF MFWFM BT UIF UI SBOLJOH FYFDVUJWF 5IF SFNVOFSBUJPO EFUBJMT XFSF DMBTTJGJFEJOUPTBMBSZBOEQBUSPOBDDPSEFEUIFJSTUBUVTBTDPNQBOZFNQMPZFFT 5IFDPNQBOZ EJTDMPTFE JO UIF BOOVBM SFQPSU UIF UPQJD PG DPSQPSBUF HPWFSOBODF FUIJDT JO CVTJOFTT PQFSBUJPOT DMBVTF FNQMPZFFT  3FNVOFSBUJPOGPS&YFDVUJWF#PBSEBOEJUTFYFDVUJWFT 6OJU.JMMJPO#BIU 3FNVOFSBUJPO

4BMBSZBOE1BUSPO





5PUBM

"NPVOU

5PUBM

"NPVOU









 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 0UIFS3FNVOFSBUJPO 



 5IFDPNQBOZIBTFTUBCMJTIFEXFMGBSFBOEPUIFSDPNQFOTBUJPOTBQBSUGSPNTBMBSZBOECPOVT DPOUSJCVUJPO UP UIF NBOBHFNFOU BOE BMM FNQMPZFFT 5IFTF SFGMFDU EPNFTUJD FDPOPNJD DPOEJUJPOT TVDIBTUIFQSPWJEFOUGVOE IFBMUI MJGFBOEBDDJEFOUJOTVSBODF JOBDDPSEBODFXJUIUIFDPNQBOZ~T QPMJDZBOESFHVMBUJPOTSFMBUFEUPUIFPQFSBUJPOBMQFSGPSNBODF5IF$PNQBOZIBTOPQPMJDZUPQBZ PUIFS SFNVOFSBUJPO FYDFQU UIF SFNVOFSBUJPO PG EJSFDUPST PS FNQMPZFF 5IFSF BSF OP TIBSFT EFCFOUVSFTPSPUIFSTFDVSJUJFTBSFHJWFOUPFYFDVUJWFEJSFDUPST



" 0UIFSSFNVOFSBUJPOGPSUIFDPNQBOZEJSFDUPST  /POF # 0UIFSSFNVOFSBUJPOGPSNBOBHFNFOUNFNCFST  5IF &YFDVUJWF %JSFDUPST UPHFUIFS XJUI UIF UPQSBOLJOH FYFDVUJWFT VOEFS UIF .BOBHJOH %JSFDUPS BOE PUIFS FYFDVUJWFT JO UIF TBNF MFWFM BT UIF UI SBOLJOH FYFDVUJWF BMUPHFUIFSSFDFJWFEUIFDPNQBOZ~TDPOUSJCVUJPOUPUIFJSQSPWJEFOUGVOET

 0UIFSSFNVOFSBUJPOEFUBJMTGPSNBOBHFNFOUNFNCFST 0UIFS3FNVOFSBUJPO 

 5PUBM



"NPVOU #BIU 

5PUBM

"NPVOU #BIU 

1SPWJEFOUGVOEDPOUSJCVUJPO



 



 

5PUBM



 



 



 &NQMPZFFT 

 5PUBMOVNCFSPGFNQMPZFFTBOEUPUBMSFNVOFSBUJPO 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1MD

4BIBDPHFO (SFFO $P -UE

4BIBHSFFO 'PSFTU $P -UE

4BIBHSFFO &OFSHZ $P -UE

0GGJDFBOE4VQQPSU









0QFSBUJPO

























%FQBSUNFOU

5PUBM 3FNVOFSBUJPO .JMMJPO#BIU 



-BCPS%JTQVUF

/POF

/POF

/POF

/POF

5PUBMSFNVOFSBUJPOPGFNQMPZFFTJTTBMBSZ PWFSUJNFXBHF BMMPXBODF GSJOHFCFOFGJU BOEQSPWJEFOUGVOE  $PNQFOTBUJPOQPMJDZ 4BMBSZ 8BHFTBOE$PNQFOTBUJPO  4BIBDPHFOHSPVQQVUTUIFQSJPSJUZUPUIFGBJSOFTTJODPNQFOTBUJPOQPMJDZ5IFDPNQFOTBUJPO XJMM CF DPOTJEFSFE CBTFE PO JOEJWJEVBM SFTQPOTJCJMJUJFT BOE HFOEFS FRVBMJUZ 5IF QBZNFOU XJMM CF DPOTUBOUMZNPOJUPSFEUPCFJOMJOFXJUIJOEVTUSZTUBOEBSEJOPSEFSUPBUUSBDUOFXUBMFOUTBOENPUJWBUF UIFFYJTUJOHFNQMPZFFT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 

 







4IPSUUFSNDPNQFOTBUJPOJODMVEFTTBMBSZBOEDPNQBOZ~TTVCTJEZ5IFDPNQFOTBUJPOXJMMCF CBTFEPODPNQBOZ~THSPXUI PQFSBUJOHSFTVMU JOGMBUJPO JOEJWJEVBMSFTQPOTJCJMJUJFTBOEBQQSBJTBM SFTVMUT 5IF JOEJWJEVBM QFSGPSNBODF XJMM CF BOOVBMMZ SFWJFXFE CZ TVQFSWJTPS CBTFE PO TFU DPNQFUFODZ BOE LFZ QFSGPSNBODF JOEJDBUPST ,1*T 5IF QBZNFOU XJMM CF DPNQMZ XJUI UIF DPNQBOZ~TSVMFVOEFSUIFUPQJDPGBOOVBMCPOVT -POHUFSNDPNQFOTBUJPO 1SPWJEFOUGVOE -POHUFSNTFSWJDFSFXBSETGPSFNQMPZFFTXJUIBOEZFBSTSFDPSE 3FUJSFNFOUGVOE 5IFTVQQPSUGPSDBSFFSBEWBODFNFOUCBTFEPODBSFFSQBUI

 5IF FNQMPZFF TUPDL PQUJPOT QSPHSBN &401 BOE UIF FNQMPZFF KPJOUJOWFTUNFOU QSPHSBN &+*1 BSFOPUUIFNBKPSGBDUPSUIBUXJMMSFUBJOUIFDPNQBOZFYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFT5IFPOFT SFDFJWJOH TVDI CFOFGJU XJMM CF TVCKFDUFEUPUIFJOEJWJEVBMJODPNFUBY5IF#PBSEPG%JSFDUPSTXJMM DPOTJEFSBCPVUUIJTUZQFPGCFOFGJUEFQFOEJOHPOUIFTJUVBUJPOBOEBQQSPQSJBUFOFTT &NQMPZFF#FOFGJUT 4BIBDPHFO HSPVQ QBZT BUUFOUJPO UP FNQMPZFFT~ XFMMOFTT 5IF HVJEFMJOFT UP FNQMPZFFT~ IBQQJOFTT XFSF DPOEVDUFE BOE DBMMFE m4BIBDPHFO )BQQZ 'BNJMZn 5IF DPNQBOZ BMTP IBT UIF FNQMPZFF CFOFGJUT DPNNJUUFF UP FOIBODF UIF JOWPMWFNFOU PG UIF FNQMPZFFT JO NBOBHJOH UIF BDUJWJUJFTJOUIJTQSPKFDU 4BIBDPHFO)BQQZ'BNJMZ1SPKFDUDPNQPTFTPGUPQJDT )BQQZ)FBMUI #FJOH)FBMUIZ q 1SPWJEFMJGFJOTVSBODFBOEIFBMUIJOTVSBODFGPSFNQMPZFFTBOEUIFJSGBNJMZNFNCFST q 1SPWJEFBOOVBMIFBMUIDIFDLVQTFSWJDFBOESJTLCBTFEIFBMUIDIFDLVQTFSWJDF q 1SPWJEFJOGPSNBUJPOBCPVUCBTJDIFBMUIDBSFUPQJDJODMVEJOH)*7QSPUFDUJPO q 1SPWJEFNFEJDBMTVQQMJFT q 0SHBOJ[FUIFDPNQBOZTQPSUEBZ )BQQZ)FBSU #FJOH,JOE q 4FOEDPNQBOZSFQSFTFOUBUJWFTUPWJTJUTJDLFNQMPZFFT q 1SPWJEFTVQQPSUGVOEGPSUIFFNQMPZFFT~QBSFOUTPSTQPVTFGVOFSBM q 1SPNPUFCMPPEEPOBUJPOGPSUIF5IBJ3FE$SPTT4PDJFUZ q 1SPWJEF TVQQPSU UP MPDBM DPNNVOJUJFT WJB m4BIBDPHFO 3VBNKBJ .PC * "VO 4BOH 3PJZJNnQSPKFDU )BQQZ#SBJO 4VQQPSUDPOUJOVPVTMFBSOJOHQSPDFTT q 4VQQPSUMFBSOJOHBDUJWJUJFTCPUIPOUIFKPCBOEBGUFSXPSL q 1SPWJEFUSBJOJOHDPVSTFTBOETFNJOBS q 1SPWJEF&-FBSOJOHTZTUFN 7%0 *OUFSOFUBOEJOUSBOFUGBDJMJUJFT )BQQZ4PVM .PSBMJUZ q 0SHBOJ[FFWFOUTGPSUSBEJUJPOBMBOEDVMUVSBMIPMJEBZT q 0SHBOJ[FFWFOUTPSNBLJOHNFSJUPOUSBEJUJPOBM DVMUVSBMBOEPSSFMJHJPVTIPMJEBZT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






)BQQZ'BNJMZ q 1SPWJEFQSPWJEFOUGVOE5IF$PNQBOZTVQQPSUTCZBEEJOHPGXBHFTJOUPUIFGVOE &NQMPZFFTBSFBMMPXFEUPBEEUPUIFGVOEBUUIFIJHIFSSBUFCVUOPNPSFUIBOPG XBHFBTSFRVJSFECZMBX q 1SPWJEFHSBUVJUZBTUIFSFXBSETGPSSFUJSFNFOU q 1SPWJEF$PPQTFSWJDFGPSFNQMPZFFTJO4BIBQIBUHSPVQ q 1SPWJEFIPVTJOHMPBOTFSWJDFUPHFUIFSXJUIUIF(PWFSONFOU)PVTJOH#BOL ()#BOL q 1SPWJEFTVQQPSUGVOEGPSGBNJMZXIFOFNQMPZFFQBTTFTBXBZ q 0SHBOJ[Fm4BIBDPHFO'BNJMZ%BZn



)BQQZ4PDJFUZ q 4VQQPSU"OUJESVHQSPKFDU q 4VQQPSUQVCMJDTFSWJDFQSPKFDUUPEPBDUJWJUJFTGPSTPDJFUZ



 



$IBOOFMPG$PNNVOJDBUJPO 4BIBDPHFO HSPVQ JT PQFO UP NFTTBHFT GSPN FNQMPZFFT CZ QSPWJEJOH DIBOOFMT GPS DPNNVOJDBUJPO TVDI BT DPNNFOU CPY BOE JOUSBOFU NFTTBHF 4VHHFTUJPOT BOE DPNNFOUT XJMM CF SFQPSUFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSEJTDVTTJPO5IFGBJSUSFBUNFOUGPSFNQMPZFFTBUBMMMFWFMJTUIF TUBOEBSEUIFDPNQBOZIPMETPOUP5IFXIJTUMFCMPXFSXJMMCFQSPUFDUFE 4BIBDPHFOHSPVQIBTTFUNPOUIMZNFFUJOHUPBMMPXFNQMPZFFTUPFYQSFTTUIFJSJEFBTUPUIF TVCDPNNJUUFF5IFNFFUJOH~TPCKFDUJWFJTDSFBUJOHUIFVOEFSTUBOEJOHBOECPOEFESFMBUJPOTIJQXJUIJO UIFPSHBOJ[BUJPO



 )VNBO3FTPVSDFT%FWFMPQNFOU  4BIBDPHFOBOEBGGJMJBUFTSFBMJ[FUIFQPUFOUJBMPGFNQMPZFFTBOESFHBSETUIFNBTBWBMVBCMF SFTPVSDFGPSMFBEJOHUIF$PNQBOZUPUIFFGGJDJFOUHSPXUI"TBDPOTFRVFODF UIFDPNQBOZGPDVTFT PO EFWFMPQJOH BOE FOIBODJOH IVNBOSFTPVSDFDBQBCJMJUJFTUPTFSWFUIFDPNQBOZ~THPBMT QPMJDJFT BOETUSBUFHJDEJSFDUJPO



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 5IJTUBCMFEFQJDUTUIFHSPVQPGDPNQBOZ~TIVNBOSFTPVSDFEFWFMPQNFOUQPMJDZ4BIBDPDHFO HSPVQ GPDVTFT PO FOIBODJOH FNQMPZFFT~ DBQBCJMJUJFT BU BMM MFWFMT 5IF EFWFMPQNFOU QMBO DBO CF EJWJEFEJOUPNBJOHSPVQT  #BTJD LOPXMFEHF USBJOJOHT BSF DPVSTFT UIBU GPDVT PO QSPWJEJOH CBTJD JOGPSNBUJPO UIBU JT VTFGVM GPS UIF OFX FNQMPZFFT 5IF FYBNQMFT BSF SVMFT XPSLGMPX BOE QSPDFEVSF RVBMJUZ NBOBHFNFOU TBGFUZTUBOEBSE PDDVQBUJPOBMIFBMUIBOEFOWJSPONFOU  $PNNPOTLJMMTUSBJOJOHTBSFVTFGVMGPSFNQMPZFFTJOFWFSZGVODUJPO5IFUSBJOJOHUPQJDTXJMM DPWFSFUIJDT NPSBMJUZ IPOFTUZ BCJMJUZUPXPSLBTBUFBN DPNNVOJDBUJPOTLJMM BOEEFDJTJPO NBLJOHTLJMMT  $PSFWBMVFFOIBODFNFOUDPVSTFTBSFBJNJOHUPDSFBUFDPSQPSBUFDVMUVSFTFUUIFHVJEFMJOF GPS DPEF PG DPOEVDU BNPOHFNQMPZFFTm1*5&1n5IFFYBNQMFPGUIFUPQJDDPWFSFE JOUIJT HSPVQBSFQPTJUJWFUIJOLJOH 1 JOOPWBUJWFJEFBT * XPSLJOHBTBUFBN 5 FOUSFQSFOFVSTIJQ & BOEQSPBDUJWFXPSLTUZMF 1  5IFLOPXMFEHFBOETLJMMTEFWFMPQNFOUCBTFEPOKPCQPTJUJPODBOCFEJWJEFEJOUPMFWFMT q .BOBHFNFOU MFWFM BEEJOH WJTJPOBSZ JEFB QMBOOJOH TLJMM QSPBDUJWF UIJOLJOH TLJMM GPS SVOOJOHCVTJOFTTJOUIFDIBOHJOHDJSDVNTUBODF q 'SPOU-JOFMFWFMBEEJOHNBOBHFNFOUTLJMMTUPFGGFDUJWFMZTFSWFUIFDPNQBOZ~THPBMT BOEEJSFDUJPOBTXFMMBTDSFBUJOHQMFBTBOUUFBNXPSLFOWJSPONFOU q 0QFSBUJPOBMMFWFMBEEJOHLOPXMFEHFBOETLJMMCBTFEPOUIFTDPQFPGXPSL5IFNBJO QVSQPTFJTGPDVTJOHPODVTUPNFST~OFFET5IFUSBJOJOHTXJMMCFQSPWJEFEJOEJGGFSFOU NFUIPETTVDIBTJOUFSOBMUSBJOJOH FYUFSOBMUSBJOJOH POUIFKPCUSBJOJOH KPCEFMFHBUJPO BOEDPBDIJOH

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 5IF)VNBO3FTPVSDF%FQBSUNFOUIBTTFUUIFEFWFMPQNFOUQMBOUPFOTVSFFNQMPZFFT BUBMMMFWFMTXJMMCFFRVJQQFE5IFUSBJOJOHNFUIPETXJMMCFQSPWJEFEJOWBSJPVTXBZT

 

5SBJOJOH 5IFTF DPNQFUFODJFT XJMM CF VTFE JO BOBMZ[JOH BOE EFGJOJOH UIF USBJOJOH DPVSTFT GPS FBDIJOEJWJEVBMXIJDIJTDBMMFEm5SBJOJOH3PBENBQ53.n 53.DPNQPTFTPGNBJOHSPVQTBTGPMMPX  4UBOEBSE$PVSTFT 3FRVJSFECZMBXPSSFHVMBUJPOT SFMZPODPSQPSBUFWBMVF SFMBUJOHUP FUIJDT  .BOBHFSJBM $PVSTFT .PTUMZ BSF GPS NBOBHFNFOU TLJMMT JNQSPWFNFOU BOE HFOFSBM UPQJDT  4QFDJGJD$PVSTFT 4VJUBCMFGPSTQFDJGJDKPCGVODUJPOT 



      

4UBOEBSE $PVSTF .BOBHFSJBM $PVSTF 4QFDJGJD $PVSTF 

 *O  4BIBDPHFO HSPVQ IBT TFU UIF EFWFMPQNFOU QMBO XJUI USBJOJOH DPVSTFT 5IF DPVSTFTXFSFJOUFSOBMMZBOEFYUFSOBMMZDPOEVDUFEJOUPUBMDPVSTFTFRVJWBMFOUUPPGUBSHFU 4$( 4(/ 4(' 5PUBM 5PQJD $VVSTF q 4UBOEBSE$PVSTF









q .BOBHFSJBM$PVSTF









q 4QFDJGJD$PVSTF

















q *OIPVTF5SBJOJOH









q 1VCMJD5SBJOJOH

















 

 

 

 









5PUBM /VNCFSPGQBSUJDJQBOU QFSTPO 

5PUBM 5PUBMUSBJOJOHIPVS q 5PUBMIPVS q "WFSBHF IPVSTQFSTPO 





 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 

/VNCFS PGFNQMPZFFT

/VNCFS "WFSBHFUSBJOJOHIPVST PGQSPHSBNT QFSTPOZFBS

 

  









5IFFYBNQMFPG*OIPVTF5SBJOJOH 4UBOEBSE$PVSTFTSFRVJSFECZMBXTPSSFHVMBUJPOT 5IFUSBJOJOHDPVSTFTBCPVUTBGFUZ PDDVQBUJPOBMIFBMUIBOEFOWJSPONFOU  5IJT HSPVQ PG USBJOJOH DPVSTFT GPDVTFT PO UFBDIJOH IPX UP VTF TQFDJGJD UPPMT BOE PQFSBUFVOEFSUIFTBGFUZQSPDFEVSFT

 ² 4BGFUZGPSXPSLJOHXJUIDIFNJDBMTVCTUBODFTBOEIPXUPSFTQPOEUPFNFSHFODZ    ² 4BGFUZGPSXPSLJOHJOUIFDPOGJOFETQBDF     .BOBHFSJBM$PVSTF  5IFDPVSTFTBJNGPSEFWFMPQJOHUIFFYFDVUJWFTBOETVQFSWJTPSTUPCFTLJMMGVMJONBOBHFNFOU WJFXT BOE JOUFSQFSTPOBM TLJMMT 5IF HPBM JT DSFBUJOH UIF MFBEFSTIJQ BOE TLJMMGVM UFBN JO UIF PSHBOJ[BUJPO

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 "EWBODF3JTL.BOBHFNFOUGPSNBOBHFSTBOEEFQBSUNFOUIFBET5IFMFBSOJOHPCKFDUJWFT BSF DSFBUJOH UIF BXBSFOFTT PG SJTL SJTL NBOBHFNFOU BOE VOEFSTUBOEJOH SJTL QSPDFTT GPS QSBDUJDBMPQFSBUJPO     &GGFDUJWF1MBOOJOH*NQMFNFOUJOHBOE'PMMPXVQ5IFMFBSOJOHPCKFDUJWFTBSFJOUSPEVDJOHUIF SPMF PG TVQFSWJTPS JOUSPEVDJOH UIF JNQPSUBODF PG IBWJOH XPSL QMBO BOE IPX UP FGGFDUJWFMZ DSFBUFUIFEFQBSUNFOUXPSLQMBO     $PTUBOBMZTJTBOEDPTUNBOBHFNFOU5IFMFBSOJOHPCKFDUJWFTBSFJOUSPEVDJOHUIFNFBOJOHPG DPTU UZQFPGDPTU IPXUPTZTUFNBUJDBMMZNBOBHFBOEBOBMZ[FDPTUBOECVEHFUJOH     $SPTT'VODUJPOBM$PNNVOJDBUJPO$PMMBCPSBUJPOGPS%SJWJOH(PBM5IFMFBSOJOHPCKFDUJWFT GPDVT PO UIF FGGFDUJWF DPNNVOJDBUJPO UFDIOJRVFT IPX UP DPOWFZ UIF NFTTBHF GPS CFUUFS VOEFSTUBOEJOH BOE GPS HPPE SFMBUJPOTIJQ QFSTVBTJPO TLJMMT FNPUJPOBM VOEFSTUBOEJOH BOE FNPUJPOBMDPOUSPM   

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 4QFDJGJD$PVSTFGPSEJGGFSFOUKPCGVODUJPOT #FTU 1SBDUJDF BOE %FUBJM GPS 1PXFS 1MBOU 0QFSBUJPO 5IF DPVSTF JT QSPWJEFE GPS TUBGG JO PQFSBUJPONBJOUFOBODFVOJUUPIBWFUIFCFUUFSVOEFSTUBOEJOHPGQPXFSQMBOUPQFSBUJPO     ² 1MBOOJOH GPS FYQFSJNFOU BOE TUBUJTUJDT DPVSTF JT QSPWJEFE GPS TUBGG JO GBTU HSPXJOHQMBOUTQMBOUBUJPOVOJUUPVTFTUBUJTUJDJOQMBOUJOH     

 



5IF&YBNQMFPG1VCMJD5SBJOJOH 5IFFYUFSOBMUSBJOJOHDPVSTFTXJMMNPTUMZEFWFMPQTLJMMTGPSTQFDJGJDKPCGVODUJPOT6TVBMMZUIF FYUFSOBMUSBJOJOHXJMMCFTFMFDUFEGPSJOEJWJEVBMJNQSPWFNFOU5IFTUBGGBUUFOEFEUIFQVCMJDUSBJOJOH XJMMMBUFSPOTIBSFUIFJSLOPXMFEHFJOUFSOBMMZXJUIJOUIFEFQBSUNFOU q 

4QBSF1BSU.BOBHFNFOU 4UBGG,IVO4BLVMDIBZB/JUIJQIVXBQBUTPSOBOE,IVO/JDIBOVUVOTPPLTPNCPPO ,OPXMFEHFTIBSJOHTFTTJPO"QSJM 



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




q 

5IFJOEVTUSJBMNBDIJOFSZMVCSJDBUJOHNBJOUFOBODF 4UBGG,IVO1JUB+BOOFU ,OPXMFEHFTIBSJOHTFTTJPO+VOF 

q 

5IFRVBMJUZNBOBHFNFOUBQQSBJTBMIFBE 4UBGG,IVO4JSJXBO8IBTVXBO ,OPXMFEHFTIBSJOHTFTTJPO4FQUFNCFS 

    

    



 )VNBOSFTPVSDFEFWFMPQNFOUQSPHSBN  4UBGGJOEJGGFSFOUGVODUJPOTIBTEJGGFSFOULJOEPGFYQFSUJTF TLJMMTBOEFYQFSJFODFT5IFDPNQBOZ BMXBZT TVQQPSUT UP IBWF TQFBLFST GSPN JOUFSOBM VOJU BOE PSHBOJ[FT LOPXMFEHF TIBSJOH TFTTJPOT SFHVMBSMZ "DDPVOUJOHVOJU 5PQJD$BTIJFSBOEGJOBODJOHTZTUFNJNQSPWFNFOUCZ,IVO1BJMJO,BOBOLIBOH 5PQJD-BOEUBY WBMVFBEEFEUBY 7"5 BOESFMBUFEUBYFTCZ,IVO/BUUIBNPO8POHIPOH 

   

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


)VNBOSFTPVSDFNBOBHFNFOUVOJU 5PQJD0VUTPVSDJOHTUBGGCZ,IVO/BSVOVU-JNQBOBTPQIPOBOE,IVO8BTTBOB8JSJZBDIVLJE 5PQJD4LJMM%FWFMPQNFOU1SPNPUJPO"DUBOE&4FSWJDFTZTUFNCZ,IVO5BOTJSJ5IPOHTBOBOE,IVO 4VWF[B%BDIBQPM 5PQJD-BCPS MBX GPS IVNBO SFTPVSDF NBOBHFNFOU CZ ,IVO +VOUSB 5BOUJLBSO BOE ,IVO 4PNDIBJ 4SJMBDIBJ    0QFSBUJPOBOEQPXFSQMBOUNBJOUBJOBODFVOJUJO#JPNBTTFOFSHZCVTJOFTT 5PQJD5IFMVCSBDBUJPOGPSJOEVTUSJBMNBDIJOFSZCZ,IVO"TBOBJ,BNMFSU 5PQJD8BSFIPVTFNBOBHFNFOU MPHJTUJDBOECJPNBTTRVBMJUZCZ,IVO"SUJE.BUBQIBO       

 

*OGPSNBUJPOUFDIOPMPHZVOJU 5PQJD/FUXPSL*OUFSOFU4FDVSJUZGPS*5CZ,IVO3BOHTPO4BBEMVO 5PQJD%PDVNFOUNBOBHFNFOUTZTUFNGPSBENJOJTUSBUJWFGVODUJPOCZ,IVO,BODIBOB1SBDIBLVO

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 $PSQPSBUF$PSF7BMVFT  4BIBDPHFOHSPVQIBTm1*5&1nDPSFWBMVFTBTUIFDPSFJEFBTUPDSFBUFDPSQPSBUFDVMUVSFBOE HSPVQDPNQBOZJEFOUJUZ $PSF7BMVFTm1*5&1n



1 1PTJUJWF5IJOLJOH )BWJOH QPTJUJWF BUUJUVEF BOE CF SFBEZ UP NPUJWBUF TVSSPVOEFE QFPQMF UP IBWF UIF QPTJUJWF UIPVHIUT * 

*OJUJBUJWF #FJOHJOOPWBUJWF TVHHFTUOFXJEFBTPSQSPKFDUTCFOFGJDJBMUPUIFDPNQBOZ

5 5FBNXPSL 4VQQPSUJOHXPSLJOHBTBUFBNBOETFFLJOHXBZTUPBDIJFWFHPBMTBTBUFBN & &OUSFQSFOFVSTIJQ )BWJOHUIFTFOTFPGPXOFSTIJQ DBSJOHBOEQSPUFDUJOHUIFDPNQBOZGSPNXIBUXPVMEDBVTF OFHBUJWFFGGFDUT 

 





1 1SPBDUJWF )BWJOHWJTJPOBSZQMBOTCFGPSFFYFDVUJPOBOEBDUJWFMZTUSJWJOHGPSUIFSFTVMUTQMBOOFE 5IF IVNBO SFTPVSDF NBOBHFNFOU XJUIJO UIF GSBNFXPSL PG m1*5&1n BJNT UP QVTI UIF PSHBOJ[BUJPO GPSXBSE XJUI DMFBS HPBMT 5IF DMFBS PSHBOJ[BUJPO HPBMT MFBE UP UIF WJWJE UFBN BOE JOEJWJEVBMUBSHFUTXJUIDMFBSNFBTVSFNFOUNFUIPETBOEJOEJDBUPST *O UIF QBTU ZFBS UIF DPNQBOZ QSPNPUFE m1*5&1n DPSF WBMVF UISPVHI BOOPVODFNFOU CPBSE JOUSBOFUTZTUFN UIFDPNQBOZ~TBOOVBMSFQPSUBOE'PSN

 ,OPXMFEHFNBOBHFNFOU  -POHUFSNHPBMTPGIVNBOSFTPVSDFNBOBHFNFOUBSFOPUPOMZGPDVTJOHPOUIFCFOFGJUSFUVSOJOH UPUIFDPNQBOZ5IFDPNQBOZBMTPQBZTBUUFOUJPOUPUIFEFWFMPQNFOUGPSJOEJWJEVBMTTFMGMFBSOJOH BOE TFMGEFWFMPQNFO 5IF JOGPSNBUJPO UFDIOPMPHZ TZTUFN IBT CFFO BEPQUFE UP FOIBODF MFBSOJOH FGGJDJFODZBOEQSPNPUJOHLOPXMFEHFTIBSJOHDVMUVSFXJUIJOUIFPSHBOJ[BUJPO"MMFNQMPZFFTBSFGSFF UPBDDFTTBOEBEEOFXUPQJDTPGLOPXMFEHFSFMBUJOHUPXPSLJOUPUIFEBUBCBTF5IFDFOUSBMJ[FE TZTUFNDBMMFEm4IBSF4IPXnJTFBTZUPBDDFTT -FBEFSTIJQEFWFMPQNFOU  5IFNJEEMFNBOBHFNFOUQMBZTUIFJNQPSUBOUSPMFJOCSJOHJOHJOUIFQPMJDZJOUPUIFPQFSBUJPO (PPE NBOBHFNFOU BOE TVQFSWJTPST TIPVMEXPSL DMPTFMZXJUI UIF PQFSBUJPOMFWFMBOE CF UIF SPMF NPEFM4BIBDPHFOHSPVQUSBJOUIFNJEEMFNBOBHFNFOUUPIBWFCBTJDNBOBHFNFOUTLJMMTTVDIBT UFBDIJOH EFMFHBUJOH BQQSBJTBM JOEJWJEVBMEFWFMPQNFOUQMBOCBTFEPOUSBJOJOHSPBENBQ5IFIVNBO SFTPVSDF QPMJDZ BMTP TVQQPSUT DPOUJOVPVT MFBSOJOH BOE JNQSPWFNFOU BT XFMM BT KPC SPUBUJPO 5IF SPUBUJPO PCKFDUJWFT BSF DSFBUJOH UIF OFX MFBSOJOH TDPQFT BEEJOH OFX FYQFSJFODFT JO EJGGFSFOU GVODUJPOTBOECFJOHSFBEZUPOFXDIBMMFOHFT



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 4VQQPSUJOHFNQMPZFFTUPCFSFBEZGPSDIBOHF  $IBOHF JO CVTJOFTT USFOE BOE HMPCBM FDPOPNJD TJUVBUJPO QSPWJEF PQQPSUVOJUJFT UP CVTJOFTT )PXFWFS DIBOHFTBSFBMTPUISFBUUPDPNQBOZTVTUBJOBCMFHSPXUI4BIBDPHFOBMXBZTTVQQPSUUIF GMFYJCJMJUZBOEBEBQUBCJMJUZUPDIBOHFTGPSJOEJWJEVBM8FTFUUIFFYQFDUBUJPOUPUIFFNQMPZFFTUPCF GMFYJCMF CFFYQSFTTJWFUPUIFJOOPWBUJWFJEFBT BDUQSPGFTTJPOBM DPNQMZXJUIDPEFPGDPOEVDUBOECF UIFHPPEDJWJMJBOJOBOZDPNNVOJUZUIFZXPVMECFBTTJHOFEUPXPSL  .PUJWBUJOHBOEJOTQJSJOHFNQMPZFFT  0OF PG UIF NPTU JNQPSUBOU UIJOHT UIF $PNQBOZ QBZT BUUFOUJPO UP JT UP NPUJWBUF PS JOTQJSF FNQMPZFFTUPXPSLNPSFFGGJDJFOUMZ.PSFPWFS NPUJWBUJOHDPNJOHGSPNHPPESPMFNPEFMTVQFSWJTPST~ MFBEFSTIJQDBOQVTIFNQMPZFFTUPDSFBUFNBTUFSQJFDF4VQFSWJTPSTBOENBOBHFSTXPSLJOHGPSUIF $PNQBOZGPSUFOZFBSTPSPWFSBSFUIFNBJOLFZUPQBWFUIFXBZGPSHSPXUIBOETVDDFTTUPXBSE UIF$PNQBOZ5IFTFTVQFSWJTPSTBOENBOBHFSTBSFMFBEFSTPGNPUJWBUJPOBOEJOTQJSBUJPO NFOUPST BOEFYBNQMFTPGXPSLJOHTUBOEBSEGPSUIFJSTVCPSEJOBUFTBOEFNQMPZFFTJOUIFOFYUHFOFSBUJPO 

 5P FOTVSF IVNBO SFTPVSDF EFWFMPQNFOU QMBO BOE BDUJPOT BSF FGGJDJFOU BOE FGGFDUJWF UIF FWBMVBUJPONFUIPEIBTCFFOEFTJHOFE4VQFSWJTPSTBSFBTTJHOFEUPCFUIFTVQQPSUFSBOEBQQSBJTBM DPOEVDUPS5IFFWBMVBUJPOSFTVMUFEGSPNIVNBOSFTPVSDFTEFWFMPQNFOUDBOCFDBUFHPSJ[FEJONBJO NBUUFSTUIBUJT LOPXMFEHF TLJMMTBOECFIBWJPS ,OPXMFEHFJTUFTUFECZDPNQBSJOHUIFSFTVMUPGQSFUSBJOJOHBOEQPTUUSBJOJOHSFTVMUT5IF FWBMVBUJPOXJMMIFMQJOFOTVSFUIFFNQMPZFFTVOEFSTUBOEBOESFBEZUPVUJMJ[FUIFLOPXMFEHF HBJOGSPNUIFUSBJOJOHT5IFFWBMVBUJPOJODMVEFT QSFBOEQPTUUFTUJOH *OUFSWJFX 4LJMMTJTUIFFWBMVBUJPOJOPQFSBUJPODBQBCJMJUZUPFOTVSFUIBUFNQMPZFFTBSFBCMFUPEPUIFJS GVODUJPOTPGSFTQPOTJCJMJUJFT5IFTLJMMTXJMMCFUFTUFECZ 5IFPCTFSWBUJPOCZTVQFSWJTPS 0OUIFKPCUSBJOJOH #FIBWJPSJTUIFSFTVMUTIPXOJOBDUJPO5IFDPNQBOZIBTTFUUIFSFRVJSFEDPNQFUFODZXJUI TQFDJGJD EFTDSJQUJPO BOE EFGJOJOH TDPSF 5IF FWBMVBUJPO XJMM CF DPOEVDUFE CZ UIF EJSFDU TVQFSWJTPS



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 

       



5IFTVDDFTTJPOQMBO 5IFDPNQBOZSFBMJ[FTUIFIVNBODBQJUBMJTUIFLFZSFTPVSDFUPESJWFUIFCVTJOFTTFTQFDJBMMZUIF NBJOQPTJUJPO5IFTVDDFTTJPOQMBOIBTCFFOEFWFMPQFEUPFOTVSFUIFCVTJOFTTDPOUJOVJUZ 5IF TVDDFTTJPO QMBO JT B QSPBDUJWF QMBO UIBU LFFQT UIF PSHBOJ[BUJPO SFBEZ UP PDDVQZ UIF mLFZ QPTJUJPOn JNNFEJBUFMZ 5IF QMBO JT UIF EFGJOFE BDUJPOT CBTFE PO UIF GPSFDBTU UBLJOH JOUP BDDPVOU UIF SFMFWBOUTJUVBUJPOTTVDIBTSFUJSFNFOU SFTJHOJOHUPKPJOPUIFSPSHBOJ[BUJPOBOEVODPOUSPMMFEFNFSHFODZ 5IFTFMFDUFEFNQMPZFFTXJMMCFCVJMUJOUFSOBMMZCBTFEPOUIFTLJMMTBOEDBQBCJMJUJFT*GUIFSFJTOPTVJUBCMF DBOEJEBUFUIFOUIFPSHBOJ[BUJPOXJMMSFDSVJUGSPNPVUTJEF5IFQSPDFTTPGTVDDFTTJPOQMBOJTTFUJOTUFQT BTTIPXOJOUIFDIBSU

&WBMVBUJOHBOEBQQPJOUJOHUIFTVDDFTTPS %FWFMPQQJOHUIFDBQBCJMJUZ 4FBSDIJOHBOETFMFDUJOHUIFTVDDFTTPS %FGJOJOHUIFRVBMJGJDBUJPOTOFFEFE %FGJOJOHLFZQPTJUJPOT

5IF#PBSEPG%JSFDUPSIBTTFUUIFTVDDFTTPSEFWFMPQNFOUQPMJDJFTBTTUBUFECFMPX %FGJOF UIF EFTDSJQUJPO GPS IJHIFTU FYFDVUJWF QPTJUJPO UIF SFMBUFEOFTT UP DPSQPSBUF TUSBUFHZ BOE TUBUFEUIFRVBMJGJDBUJPOJOUFSNTPGCBDLHSPVOELOPXMFEHFTBOEOFFEFETLJMMT *EFOUJGZQPUFOUJBMDBQBCMFQFPQMFGSPNUIFMPXFSMFWFMPGNBOBHFNFOU 1SPWJEFBOBMZTJTSFTVMUGPSJOEJWJEVBMTUBUJOHTUSFOHUITBOEXFBLOFTTFT 4FUVQJOEJWJEVBMEFWFMPQNFOUQMBO 1SPWJEFPQQPSUVOJUJFTUPMFUNJEEMFNBOBHFNFOUUPXPSLDMPTFMZXJUIUPQNBOBHFNFOUJOUFSOBMMZBOE BDSPTTGVODUJPOT *EFOUJGZUIFMPXFSMFWFMPGNBOBHFNFOUXIPJTDBQBCMFUPCFUIFTVDDFTTPS 1SFQBSFUPQNBOBHFNFOUUPBCMFUPIBOEMFXPSLJOPUIFSGVODUJPOJODBTFOFFEFE 1SFQBSFTQFDJBMJTUTUPCFSFBEZGPSNBOBHFSJBMKPCGVODUJPOT 1SPWJEFPQQPSUVOJUJFTUPMFUNJEEMFNBOBHFNFOUUPFYFSDJTFNBOBHFTLJMMTXJUIJOUIFEJWJTJPOBOE BDSPTTGVODUJPO 1SPWJEFUSBJOJOHDPVSTFTGPSUPQBOENJEEMFNBOBHFNFOUJOUFSNTPGSFTQPOTJCJMJUJFT CVTJOFTTFUIJDT BOEGPDVTJOHPOPSHBOJ[BUJPOCFOFGJUT 1SPWJEFUSBJOJOHDPVSTFTUPUFBDIUIFQMBOOJOHUFDIOJRVFBOETZTUFNBUJDUIJOLJOH 1SPWJEFTZTUFNBUJDXPSLJOHQMBODSFBUJPOGPSUIFMPXFSMFWFMPGNBOBHFNFOU 1SPWJEFKPCSPUBUJPOUPTPNFQPTJUJPOTJONBOBHFNFOUMFWFMGPSCVTJOFTTFGGJDJFODZJNQSPWFNFOU

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


$PSQPSBUF(PWFSOBODF *OBEEJUJPOUPJOWFTUPST~USVTUBOEDPOGJEFODF UIF#PBSEPG%JSFDUPST$PNQBOZCFMJFWFTUIBUDPNQMJBODF XJUI UIF (PPE $PSQPSBUF (PWFSOBODF $PEF XIJDI JT UIF GPVOEBUJPO PG TVTUBJOBCMF EFWFMPQNFOU BOE CVTJOFTT WBMVF DSFBUJPO XJMM CSJOH BCPVU DPNQFUJUJWFOFTT BOE EFTJSBCMF QSPGJUBCJMJUZ 5P UIJT FOE UIF #PBSE IBT DPOTJEFSFE MPOHUFSN FGGFDUT FUIJDBM CVTJOFTT QSBDUJDFT SFTQFDU GPS BOE SFTQPOTJCJMJUZ UPXBSET TIBSFIPMEFST BOE TUBLFIPMEFST CFOFGJUT UP TPDJFUZ FDPGSJFOEMZ EFWFMPQNFOUT UIF NJOJNJ[BUJPO PG FOWJSPONFOUBMJNQBDU BOEUIFBCJMJUZUPDPQFXJUIDIBOHF 1VSTVBOU UP UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF $PEF GPS -JTUFE $PNQBOJFT  UIF #PBSE IBT JTTVFE 5IF (PPE $PSQPSBUF (PWFSOBODF $PEF 4FDPOE &EJUJPO 5IJT MBUFTU FEJUJPO TIBMM CF BDLOPXMFEHFE BOE JNQMFNFOUFECZBMMEJSFDUPST FYFDVUJWFPGGJDFST BOEFNQMPZFFT*UDPNQSJTFTUIFGPMMPXJOHFMFNFOUT q 5IF(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF1PMJDZ q 5IF(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF1SJODJQMFT q 5IF#VTJOFTT&UIJDT q 5IF$PEFPG$POEVDUGPS%JSFDUPST &YFDVUJWF0GGJDFST BOE&NQMPZFFT 5IF QPMJDZ XBT QBTTFE BQQSPWBM CZ UIF #PBSE PG %JSFDUPST PG UIF $PNQBOZ PO %FDFNCFS  .PSFPWFS UIF $PNQBOZ IBWF DJSDVMBUFE TVDI DPEFT UP UIF EJSFDUPST FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT BOE QVCMJDJ[FEPOUIF$PNQBOZ~TXFCTJUFBUXXXTBIBDPHFODPNTPBTUPCFUIFVOJGPSNHVJEFMJOFGPSCVTJOFTT DPOEVDU 'VSUIFSNPSF JO PSEFS UP TVQQPSU UIF FOIBODFNFOU PG VOEFSTUBOEJOH BOE UBLJOH BDUJPO PG TVDI DPOEVDUTBNPOHSFMBUFEQFSTPOTBOETUBLFIPMEFST 

$PSQPSBUF(PWFSOBODF1PMJDJFT *O QVSTVBODF UIFSFPG UIF #PBSE PG %JSFDUPST UIFSFCZ QSFTDSJCFE UIF GPMMPXJOH DPSQPSBUF HPWFSOBODF QPMJDJFTBTBQSBDUJDFHVJEFMJOFGPSUIF$PNQBOZ%JSFDUPST &YFDVUJWFTBOEBMMFNQMPZFFT $PNQBOZ %JSFDUPST &YFDVUJWFT BOE BMM FNQMPZFFT BSF GVMMZ DPNNJUUFE UP UIF BQQMJDBUJPO PG DPSQPSBUF HPWFSOBODF QSJODJQMFT CVTJOFTT FUIJDT BOE $PEFT PG $POEVDU GPS $PNQBOZ %JSFDUPST &YFDVUJWFT BOE FNQMPZFFTUP$PNQBOZPQFSBUJPOT $PNQBOZ %JSFDUPST &YFDVUJWFT BOE BMM FNQMPZFFT NVTU QFSGPSN UIFJS EVUJFT SFTQPOTJCMZ QSVEFOUMZ FBSOFTUMZBOEIPOFTUMZJOBDDPSEBODFXJUIUIFSFMFWBOUMBXT $PNQBOZ"SUJDMFTBOE/PUJGJDBUJPOT "DUJPOTTIBMMCFUBLFOUPFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZNBOBHFNFOUTUSVDUVSFDPOUBJOTDMFBSQSFTDSJQUJPOT PGQPXFST EVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTPGFBDI$PNQBOZ$PNNJUUFFTBOE&YFDVUJWFT "OJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNTIBMMCFJOTUBMMFEBOESJTLTNBOBHFNFOUTIBMMCFNBOBHFEBUTVJUBCMFMFWFMT JODMVEJOHBOBDDPVOUJOHTZTUFNBOEGJOBODJBMTUBUFNFOUXIJDIBSFBDDVSBUFBOESFMJBCMF *OGPSNBUJPOTIBMMCFEJTDMPTFEJOBTVGGJDJFOU SFMJBCMFBOEUJNFMZNBOOFSUPUIFFYUFOUUIBUUIFMFHJUJNBUF JOUFSFTUTPGUIF$PNQBOZBSFOPUQSFKVEJDFE 5IFPXOFSTIJQSJHIUTPGTIBSFIPMEFSTTIBMMCFBQQSFDJBUFEBOESFTQFDUFE4IBSFIPMEFSTTIBMMCFUSFBUFE FRVJUBCMZ 6OEFSUBLJOHT TIBMM IBWF SFHBSE UP UIF SFTQPOTJCJMJUJFT PG TIBSFIPMEFST TUBLFIPMEFST DPNNVOJUJFT TPDJFUZBOEUIFFOWJSPONFOU 5IFSFTIBMMCFBEFUFSNJOBUJPOUPTUSJWFUPXBSETCVTJOFTTFYDFMMFODFXJUIDPNNJUNFOUUPUIFDSFBUJPOPG DVTUPNFS TBUJTGBDUJPO CZ SFDFJWJOH DPNNFOUT BOE TFMGBTTFTTNFOUT JO PSEFS UP FOIBODF NBOBHFNFOU DBQBCJMJUJFTBOEDPOUJOVBMMZQSPNPUFQSPEVDUJWFDSFBUJWJUZ 7JSUVF FUIJDTBOEHPPEWBMVFTTIBMMCFJOTUJMMFE&NQMPZFFTTIBMMCFUSFBUFEGBJSMZXJUIBDPNNJUNFOUUP EFWFMPQBOEFOIBODFUIFDBQBCJMJUJFTPGQFSTPOOFM 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 %JTIPOFTU DPOEVDU DPSSVQUJPO BOE JOUFMMFDUVBM QSPQFSUZ WJPMBUJPOT TIBMM CF TVQQSFTTFE -BXT BOE IVNBOSJHIUTTIBMMCFSFTQFDUFE $POGMJDU PG JOUFSFTUT TIBMM CF EFBMU XJUI QSVEFOUMZ BOE SFBTPOBCMZ XJUI EVF SFHBSE GPS UIF $PNQBOZ~TJOUFSFTUT

 0OUIJTNBUUFS UIF$PNQBOZIBTSFWFBMFEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQPMJDJFT CVTJOFTTFUIJDT BOEDPEFPG DPOEVDU GPS $PNQBOZ EJSFDUPST UIF NBOBHFNFOU BOE FNQMPZFFT UP FNQMPZFFT TIBSFIPMEFST BOE HFOFSBM QVCMJDWJBUIF$PNQBOZXFCTJUF VOEFSUIFIFBEJOHm*OWFTUPS3FMBUJPOT"CPVU6T $PSQPSBUF(PWFSOBODF n 

(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF1SJODJQMFT 1SJODJQMF 1SJODJQMF 1SJODJQMF 1SJODJQMF 1SJODJQMF 1SJODJQMF 1SJODJQMF 1SJODJQMF 

5IF #PBSE PG %JSFDUPST TIBMM CF BXBSF PG JUT MFBEFSTIJQ SPMFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT JO UIF DSFBUJPOPGUIF$PNQBOZ~TTVTUBJOBCMFQSPTQFSJUZ 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMEFGJOFUIF$PNQBOZ~TPCKFDUJWFTUPFOTVSFTVTUBJOBCJMJUZ 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMTUSFOHUIFOJUTFGGFDUJWFOFTT 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMOPNJOBUFBOEEFWFMPQTFOJPSFYFDVUJWFPGGJDFSTBOEFOTVSFHPPE QFPQMFNBOBHFNFOU 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMOVSUVSFJOOPWBUJPOTBOESFTQPOTJCMFCVTJOFTTQSBDUJDFT 5IF #PBSE PG %JSFDUPST TIBMM QSPWJEF BO BEFRVBUF TZTUFN PG SJTL NBOBHFNFOU BOE JOUFSOBM DPOUSPM 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMFOTVSFJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFBOEGJOBODJBMJOUFHSJUZ 5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFFOHBHFNFOUBOEDPNNVOJDBUJPOXJUITIBSFIPMEFST

1SJODJQMF5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMCFBXBSFPGJUTMFBEFSTIJQSPMFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTJO UIFDSFBUJPOPGUIF$PNQBOZ~TTVTUBJOBCMFQSPTQFSJUZ 5IF#PBSETIBMMQMBDFBHSFBUEFBMPGJNQPSUBODFPOJUTBXBSFOFTTPGJUTSPMFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTBT MFBEFST PG UIF $PNQBOZ BOE BT DBSFUBLFST PG TIBSFIPMEFST~ BOE TUBLFIPMEFST~ JOUFSFTUT 5P UIJT FOE UIF #PBSE TIBMM FTUBCMJTI CPUI QSFTFOU BOE MPOHUFSN CVTJOFTT TUSBUFHJFT BOE EJSFDUJPOT 5IF #PBSE TIBMM BMTP FOTVSFUIFUSBOTQBSFODZPGUIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPOTBTBEEFEWBMVFPOUIFSPBEUPXBSETTVTUBJOBCJMJUZ 

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM EFUFSNJOF UIF $PNQBOZ~T WJTJPO BOE NJTTJPO TUBUFNFOUT XIJDI TUFFS EJSFDUPST FYFDVUJWF PGGJDFST BOE FNQMPZFFT UPXBSET UIF TBNF HPBMT 5IF WJTJPO BOE NJTTJPO TUBUFNFOUT TIBMM CF BOOVBMMZSFWJFXFE 

(VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMEFUFSNJOFUIF$PNQBOZ~TWJTJPOBOENJTTJPOTUBUFNFOUT PCKFDUJWFT UBSHFUT TUSBUFHJFT PQFSBUJPOBM QPMJDJFT BOE CVEHFUT #PBSE NFNCFST TIBMM GSFFMZ FYQSFTT UIFJS PQJOJPOT XIJMF DPOEVDUJOH BOBOOVBMXPSLTIPQXJUITFOJPSNBOBHFNFOUUPFTUBCMJTIEJSFDUJPOTGPSUIF$PNQBOZ 5IF #PBSE TIBMM SFWJFX DPNQBOZ PCKFDUJWFT BOE UBSHFUT BOOVBMMZ UP FOTVSF UIBU FYFDVUJWF PGGJDFST BSF BCMFUPFYFDVUFUIFJSQMBOTBDDPSEJOHUPUIF$PNQBOZ~TEJSFDUJPOTBOETUSBUFHJFT 5IF#PBSETIBMMHSBOUFYFDVUJWFPGGJDFSTUIFGSFFEPNUPFYQSFTTUIFJSPQJOJPOTBOEIPMEEJTDVTTJPOTUP FTUBCMJTIUIFGSBNFXPSLPGUIF$PNQBOZ~TEJSFDUJPOTBOEQSFQBSFGPSFWFOUTPGFDPOPNJDTJHOJGJDBODF 5IF #PBSE TIBMM PGGFS NBOBHFNFOUSFMBUFE BEWJDF TVHHFTUJPOT BOE HVJEFMJOFT XIJDI XJMM CF VTFE UP FTUBCMJTIDMFBSQMBOTBOEJOUIFBMMPDBUJPOPGNBKPSSFTPVSDFTUPFOTVSFUIFBDIJFWFNFOUPGPCKFDUJWFT 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF #PBSE TIBMM DPNNVOJDBUF DPNQBOZ QPMJDJFT HPBMT BOE EJSFDUJPOT UP FWFSZPOF JO UIF $PNQBOZ JO UIFGPMMPXJOHNBOOFST 5PFYFDVUJWFPGGJDFSTWJBNFFUJOHT BOE 5PFNQMPZFFTWJBNFFUJOHTBOEJOUFSOBMDPNNVOJDBUJPO 5IF#PBSETIBMMNPOJUPSBOEBTTFTTUIF$PNQBOZ~TQFSGPSNBODF*OUIJTSFHBSE NBOBHFNFOUTIBMMCF UBTLFEXJUIQSFQBSJOHBOEQSFTFOUJOHBQFSGPSNBODFSFQPSUUPUIF#PBSEBUMFBTUPODFFWFSZRVBSUFS

1SJODJQMF 5IF#PBSEQMBZTBOJNQPSUBOUSPMFJOESJWJOHGPSXBSEBMMBTQFDUTPGUIF$PNQBOZ~TPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSF CZ TVQQPSUJOH BOE FODPVSBHJOH HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF DPNQFUJUJWFOFTT BOE EFTJSBCMF QSPGJUBCJMJUZ 5P UIJTFOE UIF#PBSETIBMMDPOTJEFSMPOHUFSNFGGFDUT FUIJDBMCVTJOFTTQSBDUJDFT SFTQFDUGPSBOESFTQPOTJCJMJUZ UPXBSET TIBSFIPMEFST BOE TUBLFIPMEFST CFOFGJUT UP TPDJFUZ FDPGSJFOEMZ EFWFMPQNFOUT UIF NJOJNJ[BUJPO PG FOWJSPONFOUBM JNQBDU BOE UIF BCJMJUZ UP DPQF XJUI DIBOHF BMM PG XIJDI DSFBUFT MPOHUFSN WBMVF GPS UIF $PNQBOZ (VJEFMJOFT 8IJMFFWBMVBUJOHUIF$PNQBOZ~TQFSGPSNBODF UIF#PBSETIBMMDPOTJEFSOPUPOMZJUTGJOBODJBMSFTVMUTCVU BMTPPUIFSGBDUPST TVDIBTUIF$PNQBOZ~TFUIJDBMDPOEVDUBOEFOWJSPONFOUBMJNQBDU CZSFWJFXJOHBOE BQQSPWJOHUIFQSPQPTFEFOWJSPONFOUBMNBOBHFNFOUBOEDPSQPSBUFTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZQPMJDJFT 5IF#PBSETIBMMQMBZBMFBEJOHSPMFJODSFBUJOHBOEESJWJOHGPSXBSEBTUFBEGBTUPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSFPG FUIJDBM DPOEVDU "T MFBEFST CPBSE NFNCFST TIBMM TFSWF BT SPMF NPEFMT BOE TFU BO FYBNQMF PG DPNQMJBODFXJUIHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQSJODJQMFT 5IF #PBSE TIBMM QSPWJEF JO XSJUJOH QPMJDJFT BOE HVJEFMJOFT PG HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF CVTJOFTT FUIJDT BOEDPEFPGDPOEVDU BQQMJDBCMFUPBMMEJSFDUPST FYFDVUJWFPGGJDFST BOEFNQMPZFFT 5IF #PBSE TIBMM PWFSTFF DPNNVOJDBUJPO UP BMM EJSFDUPST FYFDVUJWF PGGJDFST BOE FNQMPZFFT UP FOTVSF UIFJS VOEFSTUBOEJOH PG HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF 5IF #PBSE TIBMM BMTP NBLF DFSUBJO UIBU BEFRVBUF NFDIBOJTNTIBWFCFFOQVUJOQMBDFGPSSFHVMBSNPOJUPSJOH SFWJFXJOH BOESFQPSUJOHPGUIFJSDPNQMJBODF XJUIUIF$PNQBOZ~TQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFT %VFUPDPOTUBOUMZDIBOHJOHGBDUPST UIF#PBSETIBMMBMXBZTNPOJUPSDVSSFOUOFXTBOEFWFOUT FTQFDJBMMZ FDPOPNJD DPOEJUJPOT BOE PUIFS DSJTFT UIBU NBZ BGGFDU UIF $PNQBOZ~T QFSGPSNBODF 4USBUFHJFT BOE SFWFOVF UBSHFUT TIBMM CF FTUBCMJTIFE JO BDDPSEBODF XJUI UIF $PNQBOZ~T SJTL BQQFUJUFT BOE UPMFSBODFT 5IF #PBSE TIBMM QSPNPUF SJTL NBOBHFNFOU BT BO JOUFHSBM BTQFDU PG UIF $PNQBOZ~T PSHBOJ[BUJPOBM DVMUVSF BOE TVQQPSUT UIF BEFRVBUF NBOBHFNFOU PG SJTLT UIBU NBZ IJOEFS UIF BDIJFWFNFOU PG UIF $PNQBOZ~T PCKFDUJWFT BOE TUSBUFHJFT 5IF 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF TIBMM PWFSTFF NBUUFST PG SJTL NBOBHFNFOU

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM PWFSTFF UIBU BMM EJSFDUPST FYFDVUJWF PGGJDFST BOE FNQMPZFFT QFSGPSN UIFJS GJEVDJBSZ EVUJFT SFTQPOTJCMZ BOE QSVEFOUMZ BOE UIBU UIF $PNQBOZ PQFSBUFT JO BDDPSEBODF XJUI BQQMJDBCMF MBXT "SUJDMFTPG"TTPDJBUJPO SFMBUFEOPUJGJDBUJPOT BOESFTPMVUJPOTQBTTFEBUHFOFSBMNFFUJOHTPGTIBSFIPMEFST (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUBMMEJSFDUPSTBOEFYFDVUJWFPGGJDFSTQFSGPSNUIFJSGJEVDJBSZEVUJFTSFTQPOTJCMZ BOEQSVEFOUMZ QVSTVBOUUPBQQMJDBCMFMBXT SVMFT BOESFHVMBUJPOT 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IF#PBSETIBMMQSPWJEFBEFRVBUFTZTUFNTBOENFDIBOJTNTUPFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZDPNQMJFTXJUI BQQMJDBCMFMBXT "SUJDMFTPG"TTPDJBUJPO SFMBUFEOPUJGJDBUJPOT BOESFTPMVUJPOTQBTTFEBUHFOFSBMNFFUJOHT PGTIBSFIPMEFST BTXFMMBTFTUBCMJTIFEQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFT*OBEEJUJPO BOZNBKPSUSBOTBDUJPOTIBMM CFBQQSPWFEUISPVHIBEVFQSPDFTTQVSTVBOUUPUIFSVMFTPGMBX 

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM EFNPOTUSBUF B UIPSPVHI VOEFSTUBOEJOH PG UIF TDPQF PG JUT QPXFST EVUJFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT5IF#PBSETIBMMDMFBSMZEFGJOFUIFSPMFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTPGUIF1SFTJEFOUBOENBOBHFNFOU BTXFMMBTFOTVSFUIBUUIF1SFTJEFOUBOENBOBHFNFOUQSPQFSMZQFSGPSNUIFJSEVUJFT (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMBQQPJOUDPNNJUUFFTUPPWFSTFFTQFDJGJDNBUUFSTBOESFQPSUCBDLUPUIF#PBSE 5IF #PBSE TIBMM QSPWJEF DIBSUFST GPS JUTFMG BOE GPS FBDI PG UIF DPNNJUUFFT CZ XIJDI UIF SPMFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT PG EJSFDUPST BSF EFGJOFE 5IFTF DIBSUFST TIBMM TFSWF BT QPJOUT PG SFGFSFODF GPS FWFSZ EJSFDUPS&BDIDIBSUFSTIBMMCFSFWJFXFEBUMFBTUBOOVBMMZ 5IF#PBSETIBMMBTTJHOEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTUPNBOBHFNFOU BTXFMMBTNPOJUPSJUTQFSGPSNBODF JODMVEJOH  3FQPSUTPOPQFSBUJOHSFTVMUTBOEBTTJHOFEUBTLT  5IFTDPQFPGQPXFST EVUJFT BOESFTQPOTJCJMJUJFTPGUIF1SFTJEFOUBOE  "OOVBMSFWJFXPGUIFFYFDVUJWFBVUIPSJUZPSBQQSPWBMQSPDFTTIBOECPPL 1SJODJQMF5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMEFGJOFUIF$PNQBOZ~TPCKFDUJWFTUPFOTVSFTVTUBJOBCJMJUZ 

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM EFGJOF PS PWFSTFF UIBU UIF $PNQBOZ~T MPOHUFSN PCKFDUJWFT QSPNPUF TVTUBJOBCJMJUZ CZ DSFBUJOHWBMVFGPSUIF$PNQBOZJUTFMG JOFYUFOTJPOUPJUTDVTUPNFST TUBLFIPMEFST BOETPDJFUZBUMBSHF (VJEFMJOFT 5IF #PBSE TIBMM PWFSTFF UIBU UIF $PNQBOZ IBT DMFBSMZ EFGJOFE BOE TVJUBCMF MPOHUFSN PCKFDUJWFT UIBU TVQQPSUJUTCVTJOFTTNPEFM5IF#PBSETIBMMFOTVSFDPNQBOZXJEFDPNNVOJDBUJPOPGUIFTFPCKFDUJWFTUP ESJWF FWFSZPOF JO UIF TBNF EJSFDUJPO CZ FTUBCMJTIJOH UIF WJTJPO BOE NJTTJPO TUBUFNFOUT BT XFMM BT PSHBOJ[BUJPOBMWBMVFTUIBUSFGMFDUHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODF 5IF #PBSE TIBMM EFWFMPQ B CVTJOFTT NPEFM GPS TVTUBJOBCMF WBMVF DSFBUJPO GPS UIF $PNQBOZ JUTFMG JUT TUBLFIPMEFST BOETPDJFUZ UBLJOHJOUPDPOTJEFSBUJPOUIFGPMMPXJOHGBDUPST  5IF $PNQBOZ~T FDPTZTUFN JODMVEJOH DIBOHFT UP CVTJOFTT DPOEJUJPOT BOE PQQPSUVOJUJFT BOE UIF $PNQBOZ~TFGGFDUJWFVTFPGJOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHZ  5IFOFFETPGJUTDVTUPNFSTBOETUBLFIPMEFSTBOE  *UTBWBJMBCMFDPNQFUJUJWFOFTT TLJMMGVMOFTTBOEPQQPSUVOJUZSJTLPGCVTJOFTT 5IF#PBSETIBMMPWFSTFFUIBUUIF$PNQBOZ~TMPOHUFSNPCKFDUJWFTBSFDPNNVOJDBUFEUPBOEJOTUJMMFEJO UIFNJOEPGBMMMFWFMTPGQFSTPOOFM FOHSBJOJOHUIFNBTQBSUPGUIFPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSF

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM FOTVSF UIBU UIF $PNQBOZ~T BOOVBM BOEPS NFEJVNUFSN PCKFDUJWFT UBSHFUT BOE TUSBUFHJFTBSFDPOTJTUFOUXJUIJUTMPOHUFSNPCKFDUJWFT BOEUIBUUIF$PNQBOZVTFTJOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHZ TBGFMZBOEFGGFDUJWFMZ (VJEFMJOFT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZ~TBOOVBMPCKFDUJWFTBOEQMBOTBSFBMJHOFEXJUIJUTMPOHUFSN PCKFDUJWFTXJUIEVFSFHBSEUPJUTCVTJOFTTFOWJSPONFOU PQQPSUVOJUJFT BOESJTLBQQFUJUF5IF#PBSETIBMM BSSBOHFUIF$PNQBOZ~TPCKFDUJWFTBOETUSBUFHJFTUPCFBOOVBMMZSFWJFXFE 5IF #PBSE TIBMM NBLF DFSUBJO UIBU UIF $PNQBOZ~T TUSBUFHJFT BOE QMBOT UBLF JOUP BDDPVOU UIF CVTJOFTT FOWJSPONFOUBOESJTLGBDUPSTUIBUNBZBGGFDUJUTTUBLFIPMEFSTUISPVHIPVUUIFTVQQMZDIBJO JODMVEJOHGBDUPST UIBUNBZBGGFDUUIFBDIJFWFNFOUPGUIF$PNQBOZ~TMPOHUFSNPCKFDUJWFT5PUIJTFOE UIF#PBSETIBMM  $MFBSMZ EFGJOF UIF NFUIPE QSPDFTT BOE DIBOOFM CZ XIJDI TUBLFIPMEFST NBZ FOHBHF PS DPNNVOJDBUFXJUIUIF$PNQBOZ FOBCMJOHUIF$PNQBOZUPJEFOUJGZUIFJOUFSFTUTPGFBDITUBLFIPMEFS HSPVQBDDVSBUFMZPSBTDMPTFBTQPTTJCMF  *EFOUJGZJOUFSOBMBOEFYUFSOBMTUBLFIPMEFSTBOE  *EFOUJGZTUBLFIPMEFST~FYQFDUBUJPOTJOPSEFSUPBOBMZ[FQPUFOUJBMJNQBDUTPOUIF$PNQBOZBOEPOUIF TUBLFIPMEFSTUIFNTFMWFT5IFTFTIBMMCFSBOLFEJOPSEFSPGJNQPSUBODFBOEEFBMUXJUIBDDPSEJOHMZ 5IF #PBSE TIBMM FODPVSBHF JOOPWBUJPO BOE QSPNPUF UIF VTF PG JOOPWBUJPO BOE UFDIOPMPHZ UP FOIBODF DPNQFUJUJWFOFTT BOE UP SFTQPOE UP TUBLFIPMEFST~ FYQFDUBUJPOT XJUIPVU DPNQSPNJTJOH JUT TPDJBM BOE FOWJSPONFOUBMSFTQPOTJCJMJUJFT 8IJMFJOUIFQSPDFTTPGBQQSPWJOHGJOBODJBMBOEOPOGJOBODJBMUBSHFUT UIF#PBSETIBMMUBLFJOUPBDDPVOU UIF $PNQBOZ~T CVTJOFTT FOWJSPONFOU BOE QPUFOUJBM XIJMF FOTVSJOH DPNQMJBODF XJUI HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF 5IF#PBSETIBMMNBLFDFSUBJOUIBUUIF$PNQBOZ~TBOOVBMPCKFDUJWFT UBSHFUT BOEQMBOTBSFUIPSPVHIMZ DPNNVOJDBUFEUPFWFSZPOFUISPVHIPVUUIFPSHBOJ[BUJPO 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIFQSPQFSBMMPDBUJPOPGSFTPVSDFTBOETFFUPUIFFGGFDUJWFDPOUSPMPGPQFSBUJPOT BTXFMMBTNPOJUPSUIFQSPHSFTTPGPQFSBUJPOTBDDPSEJOHUPUIFBOOVBMQMBO 1SJODJQMF5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMTUSFOHUIFOJUTFGGFDUJWFOFTT

1SJODJQMF 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMCFSFTQPOTJCMFGPSEFUFSNJOJOHBOESFWJFXJOHJUTPXOTUSVDUVSF JOUFSNTPG UIF TJ[F DPNQPTJUJPO BOE OVNCFS PG JOEFQFOEFOUEJSFDUPSTUIBUJTTVJUBCMFBOEOFFEFEUPCSJOHBCPVUUIF BDIJFWFNFOUPGUIF$PNQBOZ~TMPOHUFSNPCKFDUJWFT (VJEFMJOFT 5IF #PBSE PG %JSFDUPST TIBMM CF EJWFSTF JO UFSNT PG RVBMJGJDBUJPOT TVDI BT TLJMMT QSPGFTTJPOBM FYQFSJFODFT BOETQFDJBMJ[FEUSBJUTUIBUXJMMCFOFGJUUIF$PNQBOZ%JSFDUPSTNBZCFPGBOZHFOEFSBTMPOH BT UIFZ QPTTFTT BMM UIF MFHBMMZ SFRVJSFE RVBMJGJDBUJPOT *O BEEJUJPO UIFSF TIBMM CF BU MFBTU POF OPO FYFDVUJWFEJSFDUPSXJUIFYQFSJFODFBOEDPNQFUFODFJOUIF$PNQBOZ~TNBJOCVTJOFTTPSJOEVTUSZ 5IFBQQSPQSJBUFOVNCFSPGEJSFDUPSTTIBMMCFEFUFSNJOFECZUIF#PBSEJUTFMG QSPWJEFEUIBUUIF#PBSEJT BCMFUPGVODUJPOFGGFDUJWFMZ*UTIBMMDPNQSJTFBUMFBTUGJWF EJSFDUPST EFQFOEJOHPOUIF$PNQBOZ~TTJ[F UZQF BOECVTJOFTTDPNQMFYJUZ 5IFSBUJPCFUXFFOFYFDVUJWFBOEOPOFYFDVUJWFEJSFDUPSTTIBMMTVQQPSUQSPQFSDIFDLTBOECBMBODFT5IF NBKPSJUZ PG UIF #PBSE TIBMM CF OPOFYFDVUJWF EJSFDUPST XIP TIBMM FYFSDJTF PCKFDUJWF BOE JOEFQFOEFOU KVEHFNFOU PO UIF XPSL PG NBOBHFNFOU 5IF OVNCFS BOE RVBMJGJDBUJPOT PG JOEFQFOEFOU EJSFDUPST TIBMM NFFUUIFSFRVJSFNFOUTPGUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPOBOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5IF#PBSETIBMMBGGPSEJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTUIFBCJMJUZUPXPSLFGGJDJFOUMZXJUIUIFSFTUPGUIFEJSFDUPST BOEUPFYFSDJTFPCKFDUJWFBOEJOEFQFOEFOUKVEHFNFOU 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IF #PBSE TIBMM FYQMJDJUMZ EJTDMPTF JUT CPBSE EJWFSTJUZ QPMJDZ BOE EFUBJMT PG JUT NFNCFST JODMVEJOH EJSFDUPST~BHF HFOEFS FEVDBUJPO FYQFSJFODFT TIBSFIPMEJOHQFSDFOUBHF ZFBSTPGTFSWJDFBTEJSFDUPST BOE EJSFDUPSTIJQTBUPUIFSMJTUFEDPNQBOJFTJOBOOVBMSFQPSUTBOEPOUIF$PNQBOZ~TXFCTJUF

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMTFMFDUBTVJUBCMFNFNCFSBTJUT$IBJSNBO BTXFMMBTPWFSTFFUIBUJUTDPNQPTJUJPOBOE FYFSDJTFPGQPXFSBMMPXUIF#PBSEUPPCKFDUJWFMZBOEJOEFQFOEFOUMZFYFSDJTFKVEHFNFOUPODPSQPSBUFBGGBJST (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMOPUSFRVJSFUIBUUIF$IBJSNBOCFBOJOEFQFOEFOUEJSFDUPS 5IF$IBJSNBO~TSPMFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTTIBMMCFEJTUJODUBOETFQBSBUFGSPNUIPTFPGUIF1SFTJEFOUUP FTUBCMJTIFGGFDUJWFDIFDLTBOECBMBODFTPGQPXFS  5IF$IBJSNBOTIBMMCFSFTQPOTJCMFGPSMFBEJOHUIF#PBSEPG%JSFDUPST5IF$IBJSNBO~TEVUJFTTIBMMBU MFBTUJODMVEFUIFGPMMPXJOHNBUUFST  $IBJSJOHBOZHFOFSBMNFFUJOHPGTIBSFIPMEFST  $IBJSJOHBOZCPBSENFFUJOH  $BTUJOHUIFEFDJEJOHWPUFUPCSFBLBUJF  $BMMJOH CPBSE NFFUJOHT BOE FTUBCMJTIJOH NFFUJOH BHFOEB JO UBOEFN XJUI UIF 1SFTJEFOU JO XIJDIJNQPSUBOUNBUUFSTTIBMMCFJODMVEFE  0WFSTFFJOH NPOJUPSJOH BOEFOTVSJOHUIBUUIF#PBSEFGGJDJFOUMZDBSSJFTPVUJUTEVUJFT  &OTVSJOH UIBU BMM EJSFDUPST DPOUSJCVUF UP UIF $PNQBOZ~T FUIJDBM DVMUVSF BOE HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF  "MMPDBUJOH TVGGJDJFOU UJNF GPS NBOBHFNFOU UP QSPQPTF UPQJDT BOE GPS EJSFDUPST UP EFCBUF JNQPSUBOUNBUUFSTUIPSPVHIMZ&ODPVSBHJOHEJSFDUPSTUPFYFSDJTFQSVEFODFBOEFYQSFTTUIFJS PQJOJPOTGSFFMZ  1SPNPUJOHDPOTUSVDUJWFSFMBUJPOTCFUXFFOFYFDVUJWFBOEOPOFYFDVUJWFEJSFDUPST BOECFUXFFO UIF#PBSEBOENBOBHFNFOU  5IF1SFTJEFOU~TSPMFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTTIBMMCFEFUFSNJOFECZUIF#PBSE 4IPVMEUIF$IBJSNBOBOEUIF1SFTJEFOUCFUIFTBNFQFSTPO UIFGPMMPXJOHNFBTVSFTTIBMMBQQMZ  *OUIFFWFOUPGBDPOGMJDUPGJOUFSFTU UIF$IBJSNBOPS1SFTJEFOUTIBMMCFCBSSFEGSPNUIFNFFUJOH BOEIBWFOPSJHIUUPWPUFPOUIBUQBSUJDVMBSBHFOEBJUFN  5IF 7JDF $IBJSNBO TIBMM DIBJS UIF NFFUJOH JO IJT PS IFS TUFBE *G UIF QPTU JT WBDBOU PS UIF 7JDF $IBJSNBOJTVOBCMFUPTFSWFJOUIJTDBQBDJUZ UIF#PBSETIBMMFMFDUBEJSFDUPSUPDIBJSUIFNFFUJOHGPS UIFUJNFCFJOH 5IFSFTIBMMCFOPUFSNMJNJUGPSJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTIPXFWFS JGBOJOEFQFOEFOUEJSFDUPSIBTBMSFBEZ TFSWFE OJOF  DPOTFDVUJWF ZFBST TJODF IJT PS IFS GJSTU BQQPJOUNFOU UP UIF QPTU UIF #PBSE TIBMM SFBTPOBCMZFWBMVBUFUIFOFDFTTJUZPGIJTPSIFSDPOUJOVFEEJSFDUPSTIJQ 5IF#PBSETIBMMBQQPJOUDPNNJUUFFTUPPWFSTFFTQFDJGJDNBUUFST UPGJMUFSJOGPSNBUJPO BOEUPSFDPNNFOE BDUJPOGPSCPBSEBQQSPWBM 5IF #PBSE TIBMM EJTDMPTF UIF SPMFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT PG UIF #PBSE JUTFMG BOE PG JUT DPNNJUUFFT UIF OVNCFSPGNFFUJOHT BOEUIFOVNCFSPGEJSFDUPSTJOBUUFOEBODFPWFSUIFDPVSTFPGUIFZFBS5IF#PBSE TIBMMBMTPSFQPSUUIFQFSGPSNBODFPGFBDIDPNNJUUFF 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


1SJODJQMF 5IF #PBSE PG %JSFDUPST TIBMM FOTVSF UIBU UIF TFMFDUJPO BOE OPNJOBUJPO PG EJSFDUPST CF USBOTQBSFOU SFTVMUJOHJOUIFEFTJSFECPBSEDPNQPTJUJPO (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFTUBCMJTIB/PNJOBUJPO$PNNJUUFF 5IF/PNJOBUJPO$PNNJUUFFTIBMMNFFUUPEFUFSNJOFUIFOPNJOBUJPODSJUFSJBBOEQSPDFTTUPFOTVSFUIBU FMFDUFECPBSENFNCFSTQPTTFTTUIFBQQSPQSJBUFRVBMJGJDBUJPOT LOPXMFEHF BOEFYQFSUJTF 5IF#PBSETIBMMBGGPSETIBSFIPMEFSTUIFPQQPSUVOJUZUPOPNJOBUFEJSFDUPSJBMDBOEJEBUFT 

1SJODJQMF 8IFOQSPQPTJOHEJSFDUPST~SFNVOFSBUJPOUPBTIBSFIPMEFSNFFUJOHGPSBQQSPWBM UIF#PBSETIBMMDPOTJEFS XIFUIFS UIF SFNVOFSBUJPO TUSVDUVSF JT BQQSPQSJBUF GPS UIF EJSFDUPST~ SFTQFDUJWF SPMFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT SFGMFDUTUIFJSJOEJWJEVBMBOEDPNQBOZQFSGPSNBODF BOEQSPWJEFJODFOUJWFTGPSUIF#PBSEUPMFBEUIF$PNQBOZ UPBDIJFWFJUTTIPSUBOEMPOHUFSNPCKFDUJWFT (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMBQQPJOUB3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF 5IF SFNVOFSBUJPO PG UIF #PBSE TIBMM SFGMFDU FBDI NFNCFS~T BDDPVOUBCJMJUZ BOE SFTQPOTJCJMJUJFT JO BEEJUJPOUPCFJOHDPNQBSBCMFUPUIFQSBDUJDFPGPUIFSDPNQBOJFTJOUIFJOEVTUSZ 5IFTUSVDUVSFBOESBUFPGUIF#PBSE~TSFNVOFSBUJPO BTXFMMBTPUIFSCFOFGJUT TIBMMSFRVJSFTIBSFIPMEFST~ BQQSPWBM 5IF#PBSETIBMMEJTDMPTFJUTSFNVOFSBUJPOQPMJDZBOEDSJUFSJBUIBUSFGMFDUUIFEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFT PGFBDIJOEJWJEVBM

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUBMMEJSFDUPSTTFSWFSFTQPOTJCMZBOEUIBUUIFZBMMPDBUFTVGGJDJFOUUJNFGPSUIFJS SPMFBTCPBSENFNCFST (VJEFMJOFT 5IF #PBSE TIBMM QSPWJEF B EJSFDUPS IBOECPPL UP FNQPXFS JUT NFNCFST XJUI BO VOEFSTUBOEJOH PG UIFJS SPMFTBOESFTQPOTJCJMJUJFT 5IF#PBSETIBMMQVCMJDMZEJTDMPTFJUTNFNCFST~QPTUTBUPUIFSDPNQBOJFT *OUIFFWFOUUIBUBEJSFDUPSPGUIF$PNQBOZTFSWFTBTBEJSFDUPSPSFYFDVUJWFPGGJDFSBUPSIBWFBEJSFDU PSJOEJSFDUTUBLFJOBOPUIFSFOUJUZUIBUDSFBUFTBDPOGMJDUPGJOUFSFTUXJUIUIF$PNQBOZ PSJTBCMFUPVTF JOTJEFSJOGPSNBUJPOPSUBLFBEWBOUBHFPGUIF$PNQBOZ~TPQQPSUVOJUZGPSIJTPSIFSPXOCFOFGJU JUTIBMMCF SFQPSUFEUPUIF$IBJSNBOPGUIF#PBSEBOEUIF$IBJSNBOPG"VEJU$PNNJUUFFGPSBDLOPXMFEHFNFOU &BDIEJSFDUPSTIBMMBUUFOEOPMFTTUIBOQFSDFOUPGBMMCPBSENFFUJOHTJOBOZHJWFOGJTDBMZFBS VOMFTT OFDFTTJUZEFNBOETPUIFSXJTF #FMJFWJOH UIBU FBDI EJSFDUPS~T CVTJOFTT FYQFSUJTF BOE DBQBCJMJUJFT BSF OPU SFTUSJDUFE CZ UIF OVNCFS PG DPNQBOJFTJOXIJDIIFPSTIFDVSSFOUMZTFSWFT UIF$PNQBOZTIBMMOPUFTUBCMJTIBOZSFHVMBUJPOPOCPBSE NFNCFST~EJSFDUPSTIJQTBUPUIFSMJTUFEDPNQBOJFT 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZ~THPWFSOBODFGSBNFXPSLBOEQPMJDJFTBQQSPQSJBUFMZFYUFOEUP BOEBSFBDDFQUFECZTVCTJEJBSJFTBOEPUIFSCVTJOFTTFTJOXIJDIJUIBTBTJHOJGJDBOUJOWFTUNFOU (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMDPOTJEFSBOEFTUBCMJTIBTVCTJEJBSZ~THPWFSOBODFQPMJDJFT JODMVEJOH  5IFBQQPJOUNFOUPGBEJSFDUPS FYFDVUJWFPGGJDFS PSBOPUIFSBVUIPSJUBUJWFQPTUUPBTVCTJEJBSZ5IF TFOJPS FYFDVUJWF UFBN PG UIF JOWFTUJOH $PNQBOZ TIBMM DPOTJEFS B EJSFDUPS PS BO FYFDVUJWF PGGJDFS GSPNXJUIJOUIFHSPVQXIPQPTTFTTUIFLOPXMFEHF BCJMJUZ BOEFYQFSUJTFJOUIFTVCTJEJBSZ~TCVTJOFTT UPSFQSFTFOUUIF$PNQBOZBTBOJOWFTUPSPSJODPNQMJBODFXJUIUIFKPJOUWFOUVSFBHSFFNFOU  5IF TDPQF PG EVUJFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT PG UIF QPTJUJPO JO  5IF #PBSE TIBMM BMTP IBWF UIF SFQSFTFOUBUJWF UP PWFSTFF UIBU UIF TVCTJEJBSZ~T PQFSBUJPOT DPNQMZ XJUI JUT PXO QPMJDJFT *G UIF TVCTJEJBSZIBTPUIFSJOWFTUPST UIF#PBSETIBMMSFRVJSFUIF$PNQBOZ~TBQQPJOUFESFQSFTFOUBUJWFUP QFSGPSNIJTPSIFSSPMFJOUIFTVCTJEJBSZ~TJOUIFCFTUJOUFSFTUPGUIFTVCTJEJBSZXIJMFNBJOUBJOJOH DPNQMJBODFXJUIUIF$PNQBOZ~TQPMJDJFT  5IF TVJUBCJMJUZ BOE BEFRVBDZ PG UIF TVCTJEJBSZ~T JOUFSOBM DPOUSPM BMPOH XJUI UIF DPOGPSNJUZ XJUI SFMFWBOUMBXTBOESFHVMBUJPOTPGBMMUSBOTBDUJPOT  5IFEJTDMPTVSFPGUIFTVCTJEJBSZ~TGJOBODJBMJOGPSNBUJPO PQFSBUJOHSFTVMUT SFMBUFEQBSUZUSBOTBDUJPOT BDRVJTJUJPOBOEEJTQPTJUJPOPGBTTFUT PUIFSJNQPSUBOUUSBOTBDUJPOT DBQJUBMJODSFBTFTPSEFDSFBTFT UFSNJOBUJPO FUD 'PS BOZ TJHOJGJDBOU JOWFTUNFOU JO B CVTJOFTT UIF #PBSE TIBMM NBLF DFSUBJO UIBU UIF TIBSFIPMEFST~ BHSFFNFOUPSBOPUIFSBHSFFNFOUJOQMBDFDMFBSMZEFGJOFTUIF$PNQBOZ~TBCJMJUZUPNBOBHFUIFTVCTJEJBSZ~T BGGBJST QBSUBLF JO NBKPS EFDJTJPOT BOE NPOJUPS UIF TVCTJEJBSZ~T QFSGPSNBODF XIJDI XJMM FOBCMF UIF $PNQBOZUPQSFQBSFJUTGJOBODJBMTUBUFNFOUTJOBUJNFMZNBOOFSBOEJODPOGPSNJUZXJUISFMFWBOUTUBOEBSET

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM DPOEVDU B GPSNBM BOOVBM QFSGPSNBODF FWBMVBUJPO PG JUTFMG BOE JUT DPNNJUUFFT 5IF FWBMVBUJPOSFTVMUTTIBMMCFVTFEUPTUSFOHUIFOUIFJSGVUVSFQFSGPSNBODF (VJEFMJOFT 5IFQFSGPSNBODFPGUIF#PBSEBOEJUTDPNNJUUFFTTIBMMCFFWBMVBUFEBUMFBTUPODFBZFBS 5IF #PBSE TIBMM EJTDMPTF QFSGPSNBODF FWBMVBUJPO SFTVMUT XIFUIFS BT B XIPMF PS BT JOEJWJEVBMT JO UIF DPSSFTQPOEJOHBOOVBMSFQPSU  5IF#PBSETIBMMVTFFWBMVBUJPOSFTVMUTUPJNQSPWFJUTBOEJUTDPNNJUUFFT~QFSGPSNBODF

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM FOTVSF UIBU FBDI PG JUT NFNCFS VOEFSTUBOE IJT PS IFS SPMFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT UIF OBUVSFPGUIFCVTJOFTT UIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPOT BOESFMFWBOUMBXT5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFBMMEJSFDUPSTUP SFHVMBSMZCPMTUFSBOZTLJMMTBOELOPXMFEHFOFDFTTBSZGPSUIFJSQPTUT (VJEFMJOFT "OFXMZBQQPJOUFEEJSFDUPSTIBMMVOEFSHPPSJFOUBUJPO XIJDIJODMVEFTUIFGPMMPXJOH "OZJOGPSNBUJPOUIBUNBZCFOFGJUIJTPSIFSEJSFDUPSJBMSPMF #VTJOFTTEJSFDUJPOT PCKFDUJWFT UBSHFU WJTJPO NJTTJPO BOEPSHBOJ[BUJPOBMWBMVFT BOE 3PMFTBOESFTQPOTJCJMJUJFT BTXFMMBTEJSFDUPSJBMSFNVOFSBUJPOTBOEPUIFSCFOFGJUT %JSFDUPST TIBMM SFHVMBSMZ SFDFJWF UIF OFDFTTBSZ USBJOJOH BOZ PG XIJDI TIBMM CF EJTDMPTFE JO UIF DPSSFTQPOEJOHBOOVBMSFQPSU

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF#PBSETIBMMQPTTFTTUIFLOPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOHPGSFMFWBOUMBXT SFHVMBUJPOT TUBOEBSET SJTLT  BOECVTJOFTTSFMBUFEFOWJSPONFOU5IF#PBSETIBMMBMXBZTTUBZVQUPEBUFPOTVDIJOGPSNBUJPO

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIFFGGFDUJWFOFTTPGJUTQFSGPSNBODFBOEIBWFBDDFTTUIFOFDFTTBSZJOGPSNBUJPO 5IF#PBSETIBMMBQQPJOUBQFSTPOXJUIUIFEFTJSFERVBMJGJDBUJPOT LOPXMFEHF TLJMMT BOEFYQFSJFODFUPTVQQPSU UIF#PBSEBTm$PNQBOZ4FDSFUBSZn (VJEFMJOFT #PBSENFFUJOHTTIBMMCFTDIFEVMFEJOBEWBODFUPBGGPSEFBDIEJSFDUPSTVGGJDJFOUUJNFUPBSSBOHFUPBUUFOE 5IF#PBSETIBMMNFFUBUMFBTUTJY UJNFTQFSGJTDBMZFBS 5IF #PBSE TIBMM QSPWJEF B NFDIBOJTN UIBU BMMPXT FBDI CPBSE NFNCFS BOE NBOBHFNFOU UP QSPQPTF SFMFWBOUUPQJDTUPCFJODMVEFEPOUIFNFFUJOHBHFOEB 5IF #PBSE TIBMM PWFSTFF UIBU SFMFWBOU NFFUJOH EPDVNFOUT CF TFOU UP FBDI EJSFDUPS BU MFBTU TFWFO  CVTJOFTTEBZTCFGPSFUIFNFFUJOH 5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFUIF1SFTJEFOUBOEPUIFSFYFDVUJWFPGGJDFSTUPBUUFOECPBSENFFUJOHTUPQSFTFOU BEEJUJPOBMJOGPSNBUJPOBOEEFUBJMTPONBUUFSTGPSXIJDIUIFZBSFEJSFDUMZSFTQPOTJCMF 5IF#PBSETIBMMCFBCMFUPSFRVFTUBEEJUJPOBMJOGPSNBUJPOGSPNUIF1SFTJEFOU $PNQBOZ4FDSFUBSZ PSB EFTJHOBUFEFYFDVUJWFPGGJDFSXJUIJOUIFGSBNFXPSLPGUIFFTUBCMJTIFEQPMJDZ*GOFDFTTBSZ UIF#PBSETIBMM CF BCMF UP TFFL JOEFQFOEFOU QSPGFTTJPOBM BEWJDF UIF FYQFOTFT GPS XIJDI TIBMM CF BCTPSCFE CZ UIF $PNQBOZ /POFYFDVUJWFEJSFDUPSTTIBMMCFBCMFUPNFFU BTNBOZUJNFTBTOFDFTTBSZ BNPOHUIFNTFMWFTXJUIPVU NBOBHFNFOUUPEFCBUFUIFJSDPODFSOTBOESFQPSUUIFPVUDPNFPGUIFJSNFFUJOHUPUIF1SFTJEFOU 5IF#PBSETIBMMBQQPJOUB$PNQBOZ4FDSFUBSZXJUIEVUJFTQVSTVBOUUPUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF"DU BOEQSPWJEFBOZUSBJOJOHBOEFEVDBUJPOSFMFWBOUUPIJTPSIFSBCJMJUZUPTFSWFJOUIJTDBQBDJUZ 

1SJODJQMF 5IF #PBSE PG %JSFDUPST TIBMM OPNJOBUF BOE EFWFMPQ TFOJPS FYFDVUJWF PGGJDFST BOEFOTVSFHPPEQFPQMFNBOBHFNFOU 1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMBGGPSEBQSPQFSNFDIBOJTNGPSUIFOPNJOBUJPOBOEEFWFMPQNFOUPGQSFTJEFOUBOETFOJPS FYFDVUJWF PGGJDFST NBLJOH DFSUBJO UIBU UIFZ QPTTFTT UIF LOPXMFEHF TLJMMT FYQFSJFODF BOE DIBSBDUFSJTUJDT OFDFTTBSZGPSUIF$PNQBOZUPBDIJFWFJUTPCKFDUJWFT (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMOPNJOBUFPSBTTJHOUIF/PNJOBUJPO$PNNJUUFFUPOPNJOBUFBDBOEJEBUFXJUIUIFEFTJSFE RVBMJGJDBUJPOTGPSUIFQPTUPGUIF1SFTJEFOU 5IF#PBSETIBMMUBTLUIF1SFTJEFOUXJUIPWFSTFFJOHUIFTVJUBCJMJUZPGTFOJPSFYFDVUJWFPGGJDFST 5IF #PBSE TIBMM FOTVSF CVTJOFTT DPOUJOVJUZ 5P UIJT FOE TVDDFTTJPO QMBOT TIBMM CF EFWFMPQFE GPS UIF QPTUTPGUIF1SFTJEFOUBOEPUIFSTFOJPSFYFDVUJWFPGGJDFST5IFJNQMFNFOUBUJPOPGUIFTFQMBOTTIBMMCF SFQPSUFEUPUIF#PBSEBUMFBTUPODFBZFBS 5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFUIF1SFTJEFOUBOEPUIFSTFOJPSFYFDVUJWFPGGJDFSTUPDPOUJOVPVTMZVOEFSHPBOZ USBJOJOHSFMFWBOUUPUIFJSSPMFT 5IF#PBSETIBMMSFRVJSFUIF1SFTJEFOUBOEPUIFSTFOJPSFYFDVUJWFPGGJDFSTUPSFQPSUUIFJSEJSFDUPSTIJQTPS FYFDVUJWF QPTUT BU BOZ PUIFS DPNQBOZ UP UIF $IBJSNBO PG UIF #PBSE BOE UIF $IBJSNBO PG "VEJU $PNNJUUFFUISPVHIUIF$PNQBOZ4FDSFUBSZ 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&%  "//6"-3&1035


1SJODJQMF 5IF #PBSETIBMM FOTVSF UIBU BO BQQSPQSJBUFDPNQFOTBUJPOTUSVDUVSFBOEQFSGPSNBODFFWBMVBUJPOBSFJO QMBDF (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFTUBCMJTIUIF1SFTJEFOU~TDPNQFOTBUJPOTUSVDUVSF 4IPSUUFSN CFOFGJUT TVDI BT NPOUIMZ TBMBSJFT CPOVT BOE QFOTJPO CBTFE PO UIF $PNQBOZ~T QFSGPSNBODFBOEUIF1SFTJEFOU~TQFSGPSNBODFFWBMVBUJPO -POHUFSNCFOFGJUT TVDIBTDPOUSJCVUJPOUPUIF1SPWJEFOU'VOE SFUJSFNFOUDPNQFOTBUJPO BOE&401 5IF#PBSETIBMMBTTJHOUIF$IBJSNBOPSUIF$IBJSNBOPG&YFDVUJWF#PBSEUPDPNNVOJDBUFUIFGPMMPXJOH FWBMVBUJPOSFTVMUTUPUIF1SFTJEFOU 5IFZFBS~TQFSGPSNBODFFWBMVBUFEBHBJOTUUIFZFBS~TPCKFDUJWFTBOEUIFQSFWJPVTZFBS~TQFSGPSNBODF 5IF$PNQBOZ~TGJOBODJBMMJRVJEJUZBOEFDPOPNJDDPOEJUJPOJODPNQBSJTPOXJUIPUIFSCVTJOFTTFTJO UIFTBNFTFDUPS 5IF #PBSE TIBMM UBTL UIF 1SFTJEFOU XJUI FWBMVBUJOH TFOJPS FYFDVUJWF PGGJDFST BOE PUIFS QFSTPOOFM JO BDDPSEBODFXJUIUIFQSFEFUFSNJOFEQFSGPSNBODFFWBMVBUJPODSJUFSJB

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMDPOTJEFSUIF$PNQBOZ~TTIBSFIPMEJOHTUSVDUVSFBOESFMBUJPOTIJQTXJUIJUTTIBSFIPMEFST XIJDINBZBGGFDUJUTNBOBHFNFOUBOEPQFSBUJPO  5IF$PNQBOZTIBMMOPUIBWFBTIBSFIPMEFST~BHSFFNFOUUIBUIJOEFSTUIFEVUJFTPGUIF#PBSE

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMNPOJUPSUIFNBOBHFNFOUBOEEFWFMPQNFOUPGUIF$PNQBOZ~TIVNBOSFTPVSDFTUPFOTVSF UIBUUIF$PNQBOZIBTBEFRVBUFTUBGGJOHBOEBQQSPQSJBUFMZLOPXMFEHFBCMF TLJMMFE FYQFSJFODFE BOENPUJWBUJPO FNQMPZFFT (VJEFMJOFT 5IF #PBSE TIBMM UBTL UIF &YFDVUJWF #PBSE XJUI UIF TVQFSWJTJPO PG IVNBOSFTPVSDF NBOBHFNFOU 5IF GPMMPXJOHNBUUFSTTIBMMCFSFQPSUFEUPUIF#PBSEBUMFBTUPODFBZFBS $PNQBOZTUSVDUVSFBOEBQQSPQSJBUFSFNVOFSBUJPOTBOE 5BMFOUEFWFMPQNFOUBOESFUFOUJPOQMBOT 5IF #PBSE TIBMM TFF UP UIF FTUBCMJTINFOU PG B QSPWJEFOU GVOE UP NBLF DFSUBJO UIBU UIF $PNQBOZ~T FNQMPZFFTXJMMIBWFTVGGJDJFOUTBWJOHTUPTVQQPSUUIFJSSFUJSFNFOU 

1SJODJQMF5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMOVSUVSFJOOPWBUJPOTBOESFTQPOTJCMFCVTJOFTTQSBDUJDFT 1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMQSJ[FBOEFODPVSBHFJOOPWBUJPOTUIBUDSFBUFWBMVFGPSUIFCVTJOFTTUPHFUIFSXJUICFOFGJUT GPSJUTDVTUPNFST PUIFSTUBLFIPMEFST TPDJFUZ BOEUIFFOWJSPONFOU (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMBUUBDIJNQPSUBODFUPBOPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSFPGJOOPWBUJPOUIBUDSFBUFTWBMVFPSTFUTB TUBOEBSEGPSQSPEVDUT TFSWJDFT PSXPSLQSPDFTTFT*OOPWBUJPOTPGUIJTOBUVSFTIBMMCFJODPSQPSBUFEJOUP UIF$PNQBOZ~TTUSBUFHJFTBOEHVJEFMJOFT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFGVSUIFSEFWFMPQNFOUPGBCVTJOFTTJOOPWBUJPO TVCKFDUUPUIFDVSSFOUCVTJOFTT FOWJSPONFOU5IF#PBSETIBMMBMTPFOEFBWPSUPJNQSPWFUIFQSPEVDUJPOBOEXPSLQSPDFTT JOBEEJUJPOUP KPJOUMZEFWFMPQJOHJOOPWBUJPOTXJUIUIF$PNQBOZ~TQBSUOFST UPJODSFBTFUIF$PNQBOZ~TDPNQFUJUJWFOFTT

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUNBOBHFNFOUPQFSBUFTUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTTXJUIEVFSFHBSEUPDPSQPSBUF TPDJBMBOEFOWJSPONFOUBMSFTQPOTJCJMJUZBOEXJUIPVUJOGSJOHJOHVQPOUIFSJHIUTPGBOZTUBLFIPMEFS5IFTFFGGPSUT XJMMBMMPXFWFSZEFQBSUNFOUUPDPOUSJCVUFUPUIFBDIJFWFNFOUPGPCKFDUJWFTBOEUBSHFUTJOBTVTUBJOBCMFNBOOFS XIJDIJTSFGMFDUFEJOUIFPQFSBUJPOBMQMBO (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMSFDPHOJ[FBOESFTQFDUUIFSJHIUTPGJUTWBSJPVTHSPVQTPGTUBLFIPMEFST1VSTVBOUUPUIF SVMFT PG MBX PS UP BOZ BHSFFNFOUT NBEF XJUI UIF $PNQBOZ UIF #PBSE TIBMM FOTVSF UIF QSPUFDUJPO PG TUBLFIPMEFST~SJHIUTBOEUIBUBMMTUBLFIPMEFSTCFUSFBUFEFRVJUBCMZ*OUIJTSFHBSE UIF#PBSETIBMMEFWJTF QPMJDJFTUPTFSWFBTHVJEFMJOFTGPSUIFUSFBUNFOUUPXBSETFBDIHSPVQPGTUBLFIPMEFSTBOETIBMMUBLFJOUP BDDPVOUUIFJOUFSFTUTPGDPNNVOJUJFTBOETPDJFUZ CFOFGJUTUPUIFFOWJSPONFOU TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU BOUJDPSSVQUJPOFGGPSUT JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZQSPUFDUJPO BOESFTQFDUGPSGVOEBNFOUBMIVNBOSJHIUT 5IF #PBSE TIBMM TVQQPSU UIF QSFQBSBUJPO PG UIF DPSQPSBUF TPDJBM SFTQPOTJCJMJUZ SFQPSU XIJDI TIBMM CF JODMVEFEJOUIFBOOVBMSFQPSU 5IF#PBSETIBMMBGGPSEBMMHSPVQTPGTUBLFIPMEFSTBDIBOOFMBOEQSPDFTTCZXIJDIUIFZNBZTVCNJUB SFQPSUPSDPNQMJBOUBCPVUBNBUUFSUIBUNBZSFTVMUJOEBNBHFUPUIF$PNQBOZ UIFBDDVSBDZPGGJOBODJBM SFQPSUT PSVOFRVJUBCMFUSFBUNFOU 5IF#PBSETIBMMEFWJTFBXIJTUMFCMPXFSQSPUFDUJPOQPMJDZPSTFUPGHVJEFMJOFT JU~TNBUUFSTUIBUNBZDBVTF EBNBHFUPUIFDPNQBOZPSVOGBJS XIJDITIBMMBQQFBSJOUIF#VTJOFTT&UIJDTBOEUIF$PEFPG$POEVDU GPS%JSFDUPST &YFDVUJWF0GGJDFST BOE&NQMPZFFT

1SJODJQMF 5P CSJOH BCPVU TVTUBJOBCJMJUZ UIF #PBSE TIBMM NPOJUPS UIBU SFTPVSDFT BSF FGGJDJFOUMZ BOE FGGFDUJWFMZ NBOBHFEXJUIEVFSFHBSEUPUIFJNQBDUPGTVDINBOBHFNFOUBOEUPSFTPVSDFEFWFMPQNFOUUISPVHIPVUUIF TVQQMZDIBJO (VJEFMJOFT 5IF $PNQBOZ~T PQFSBUJPOT TIBMM DPOGPSN UP UIF SVMFT PG MBX SFHVMBUJPOT BOE FOWJSPONFOUBM QPMJDJFT UBLJOHJOUPDPOTJEFSBUJPOJUTJNQBDUPOOBUVSBMSFTPVSDFTBOEUIFFOWJSPONFOU0QFSBUJPOTTIBMMIBWFJUT QFSGPSNBODFSFWJFXFEBOEFWBMVBUFESFHVMBSMZ 1BSUJDJQBUJPOJOFOWJSPONFOUBMNBOBHFNFOU FOWJSPONFOUBMBDDPVOUBCJMJUZ BOEFGGJDJFOUBOETVTUBJOBCMFVTF PG SFTPVSDFT TIBMM CFDPNF QBSU PG UIF PSHBOJ[BUJPOBM DVMUVSF "O BXBSFOFTT PG UIFTF UPQJDT TIBMM CF JOTUJMMFEJOUIFNJOEPGBMMFNQMPZFFT &OWJSPONFOUBMFEVDBUJPOBOEUSBJOJOHTIBMMCFQSPWJEFEUPBMMFNQMPZFFT "DPNQSFIFOTJWFFOWJSPONFOUBMNBOBHFNFOUTZTUFNTIBMMCFFODPVSBHFE JODMVEJOHFDPOPNJDBMVTFPG SFTPVSDFT USFBUNFOUBOESFIBCJMJUBUJPOPGSFTPVSDFTFYQMPJUFE SFQMFOJTINFOUPGSFTPVSDFT BOETVTUBJOBCMF FOWJSPONFOUBMXBUDIBOEJNQBDUQSFWFOUJPO "NFDIBOJTNTIBMMCFQVUJOQMBDFUPBMMPXUIF$PNQBOZUPTFMFDUFDPGSJFOEMZUSBEJOHQBSUOFSTJOUIF TVQQMZDIBJO  5IF$PNQBOZTIBMMTVQQPSUUIFEFWFMPQNFOUBOEEJTUSJCVUJPOPGFDPGSJFOEMZUFDIOPMPHZ 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMNBLFVTFPGJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZUPBVHNFOUCVTJOFTTPQQPSUVOJUJFTBOEUPGVSUIFS EFWFMPQUIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPOT XIJDIXJMMCSJOHBCPVUUIFBDIJFWFNFOUPGUIF$PNQBOZ~TPCKFDUJWFTBOE UBSHFUT (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFOTVSFTVGGJDJFOUJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZSFTPVSDFTGPSPQFSBUJPOT 5IF#PBSETIBMMEFWFMPQBOJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZTFDVSJUZQPMJDZBOENFBTVSFT 

1SJODJQMF5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMQSPWJEFBOBEFRVBUFTZTUFNPGSJTLNBOBHFNFOU BOEJOUFSOBMDPOUSPM 1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZIBTFGGFDUJWFBOEBQQSPQSJBUFSJTLNBOBHFNFOUBOEJOUFSOBM DPOUSPMTZTUFNTUIBUDPNQMZXJUIBQQMJDBCMFMBXTBOETUBOEBSET (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFEVDBUFJUTNFNCFSTBCPVUNBKPSSJTLTUPUIFCVTJOFTT 5IF#PBSETIBMMUBTLUIF3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFXJUIUIFGPMMPXJOH &TUBCMJTIJOHUIF$PNQBOZ~TSJTLNBOBHFNFOUQPMJDZBOETZTUFN 1SPNPUJOHSJTLNBOBHFNFOUBTBOJOUFHSBMQBSUPGUIF$PNQBOZ~TPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSF 1SPWJEJOH UIF BQQSPQSJBUF MFWFM PG SJTL NBOBHFNFOU XJUI B QBSUJDVMBS FNQIBTJT PO FBSMZ XBSOJOH TJHOTBOE 0WFSTFFJOH NPOJUPSJOH BOEFWBMVBUJOHSJTLNBOBHFNFOUQFSGPSNBODF 5IF#PBSETIBMMFTUBCMJTI*OUFSOBM"VEJUBTBOJOUFSOBMEFQBSUNFOU*OUFSOBM"VEJUTIBMMSFQPSUUPUIF"VEJU $PNNJUUFFPOUIFGPMMPXJOHNBUUFST 5IFBEFRVBDZPGUIF$PNQBOZ~TJOUFSOBMDPOUSPMBOE 3FWJFXJOH BOE EFWJTJOH JOUFSOBM DPOUSPM NFBTVSFT XJUI B QBSUJDVMBS FNQIBTJT PO BOZ TJHOJGJDBOU BOPNBMJFT 

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFTUBCMJTIBO"VEJU$PNNJUUFF XIPTIBMMQFSGPSNJUTUBTLTFGGFDUJWFMZBOEJOEFQFOEFOUMZ (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFTUBCMJTIBO"VEJU$PNNJUUFFUIBUDPNQSJTFTBUMFBTUUISFF EJSFDUPST BMMPGXIPN TIBMM CF JOEFQFOEFOU EJSFDUPST XJUI SFRVJSFE RVBMJGJDBUJPOT QVSTVBOU UP BQQMJDBCMF MFHBM SFRVJSFNFOUT QSPNVMHBUFECZUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPOBOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5IF#PBSETIBMMQSPWJEFBDIBSUFSGPSUIF"VEJU$PNNJUUFF JOXIJDIUIFEJSFDUPST~UFSNJOPGGJDFBOE TDPQFPGEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTBSFDMFBSMZEFGJOFE

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFTUBCMJTIBQPMJDZUPNBOBHFBOENPOJUPSDPOGMJDUTPGJOUFSFTUUIBUNJHIUPDDVSBNPOH UIF $PNQBOZ EJSFDUPST NBOBHFNFOU BOE TIBSFIPMEFST 5IF QPMJDZ TIBMM JODMVEF NFBTVSFT UP QSFWFOU UIF JOBQQSPQSJBUFVTFPGDPSQPSBUFBTTFUT JOGPSNBUJPO BOEPQQPSUVOJUJFT BTXFMMBTJOBQQSPQSJBUFUSBOTBDUJPOTCZ SFMBUFEQBSUJFT 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


(VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMQSPWJEFBOJOGPSNBUJPOTFDVSJUZTZTUFN XIJDIJODMVEFTQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFTPOUIF DPOGJEFOUJBMJUZ JOUFHSJUZ BOEBWBJMBCJMJUZPGTVDIJOGPSNBUJPO BTXFMMBTNBSLFUTFOTJUJWFJOGPSNBUJPO5IF #PBSETIBMMPWFSTFFDPNQMJBODFCZBOZEJSFDUPST TFOJPSFYFDVUJWFPGGJDFST FNQMPZFFT BOEPVUTJEFSTXJUI BDDFTTUPTVDIJOGPSNBUJPO 5IF #PBSE TIBMM NBOBHF BOE NPOJUPS BOZ USBOTBDUJPO XJUI B QPUFOUJBM DPOGMJDU PG JOUFSFTU BT XFMM BT QSPWJEFHVJEFMJOFTBOEQSPDFEVSFTUPNBLFDFSUBJOUIBUTVDIBUSBOTBDUJPOXJMMCFNBEFJODPOGPSNJUZ XJUIUIFMFHBMMZQSFTDSJCFEQSPDFEVSFBOEJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFSFRVJSFNFOUTJOUIFCFTUJOUFSFTUPGUIF $PNQBOZBOEUIFNBKPSJUZPGUIFTIBSFIPMEFST"OZQBSUZXJUIBWFTUFEJOUFSFTUJOBQBSUJDVMBSUSBOTBDUJPO TIBMMCFFYDMVEFEGSPNUIFEFDJTJPO 5IF#PBSETIBMMSFRVJSFBMMEJSFDUPSTUPSFQPSUUIFJSQFSTPOBMTUBLFJOBQBSUJDVMBSBHFOEBJUFNUIBUXJMM DPOTUJUVUFBDPOGMJDUPGJOUFSFTUCFGPSFUIFDPNNFODJOHUIFDPOTJEFSBUJPOPGUIFJUFN4VDIBSFQPSUTIBMM CFSFDPSEFEJOUIFNJOVUFT5IFEJSFDUPS T JORVFTUJPOTIBMMCFFYDVTFEGSPNUIFNFFUJOHGPSUIFUJNF CFJOHBOETIBMMDBTUOPWPUFPOUIBUBHFOEBJUFN

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM BEIFSF UP BOUJDPSSVQUJPO MBXT BOE EFWJTF JUT PXO BOUJDPSSVQUJPO QPMJDZ BOE QSPDFEVSFT5IFQPMJDZTIBMMCFNBEFLOPXOUPBMMXJUIJOUIF$PNQBOZBOEUPPVUTJEFSTBTXFMM (VJEFMJOFT 5IF #PBSE TIBMM QSPWJEF JO XSJUJOH BO BOUJDPSSVQUJPO IBOECPPL BOE BOUJDPSSVQUJPO SFHVMBUJPOT "MM EJSFDUPST FYFDVUJWFPGGJDFST BOEFNQMPZFFTTIBMMBCJEFCZUIFIBOECPPLBOESFHVMBUJPOT5IF#PBSETIBMM BMTPTVQQPSUBDUJWJUJFTUIBUQSPNPUFBOEJOTUJMMBOBXBSFOFTTPGUIFSFMFWBOUMBXT SVMFT BOESFHVMBUJPOTJO UIFNJOEPGBMMEJSFDUPST FYFDVUJWFPGGJDFST BOEFNQMPZFFT 5IF #PBSE TIBMM EJTDMPTF UP UIF QVCMJD JUT BOUJDPSSVQUJPO QPMJDZ BOE XIJTUMFCMPXFS DIBOOFM PO UIF $PNQBOZ~TXFCTJUFBOEBOOVBMSFQPSU 

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMQSPWJEFBNFDIBOJTNGPSIBOEMJOHDPNQMBJOUTBOEXIJTUMFCMPXJOH (VJEFMJOFT *OTUSVDUJPOT PO IPX UP IBOEMF DPNQMBJOU TVCNJTTJPOT TIBMM CF JODMVEFE JO UIF $PEF PG $POEVDU GPS %JSFDUPST &YFDVUJWF0GGJDFST BOE&NQMPZFFT *OUIFFWFOUUIBUBTVCNJTTJPOFOUBJMTNBUUFSTPGDPSSVQUJPO JUTIBMMCFTVCKFDUUPUIFQSPDFEVSFTJOUIF "OUJ$PSSVQUJPO1PMJDZ 

1SJODJQMF5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMFOTVSFJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFBOEGJOBODJBMJOUFHSJUZ 1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM FOTVSF UIF JOUFHSJUZ PG UIF $PNQBOZ~T GJOBODJBM SFQPSUJOH TZTUFN BOE UIBU UJNFMZ BOE BDDVSBUF EJTDMPTVSF PG BMM NBUFSJBM JOGPSNBUJPO SFHBSEJOH UIF $PNQBOZ JT NBEF DPOTJTUFOU XJUI BQQMJDBCMF SFRVJSFNFOUT 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUBOZQFSTPOJOWPMWFEJOUIFQSFQBSBUJPOBOEEJTDMPTVSFPGBOZJOGPSNBUJPOPG UIF$PNQBOZ JODMVEJOHUIF1SFTJEFOU UIF$IJFG'JOBODJBM0GGJDFS BDDPVOUBOUT JOUFSOBMBVEJUPST $PNQBOZ 4FDSFUBSZ *OWFTUPS3FMBUJPOT0GGJDFST JODMVEJOHSFMBUFESFMFWBOUTUBGGJOH IBTSFMFWBOULOPXMFEHF TLJMMTBOE FYQFSJFODF BOEUIBUTVGGJDJFOUSFTPVSDFT BSFBMMPDBUFE 3FHBSEJOH JOGPSNBUJPO EJTDMPTVSFT UIF #PBSE TIBMM JODMVEF B SFQPSU PO JUT GJOBODJBM SFQPSUJOH BDDPVOUBCJMJUZ 5IF#PBSETIBMMPWFSTFFUIBUJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFT JODMVEJOHGJOBODJBMTUBUFNFOUT BOOVBMSFQPSUT BOE 'PSN TVGGJDJFOUMZSFGMFDUUIF$PNQBOZ~TGJOBODJBMTUBUVTBOEQFSGPSNBODF5IF#PBSETIBMMQSPNPUF UIFJODMVTJPOPG.BOBHFNFOU%JTDVTTJPOBOE"OBMZTJT .%" JORVBSUFSMZPSBOOVBMGJOBODJBMSFQPSUT "OZEJTDMPTVSFPGJOGPSNBUJPOBCPVUUIF$PNQBOZ~TEJSFDUPSTBOEFYFDVUJWFPGGJDFSTTIBMMCFJODPOGPSNJUZ XJUIUIFSFHVMBUJPOTPGUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPOBOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE BT XFMMBTPUIFSSFMFWBOUMBXT 

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMNPOJUPSUIF$PNQBOZ~TGJOBODJBMMJRVJEJUZBOETPMWFODZ (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUNBOBHFNFOUSFHVMBSMZNPOJUPST FWBMVBUFT BOESFQPSUTPOUIF$PNQBOZ~T GJOBODJBMTUBUVT6QPOUIFFBSMJFTUTJHOTPGQSPCMFNT UIF#PBSEBOENBOBHFNFOUTIBMMXPSLUPHFUIFSUP GJOETPMVUJPOTBTRVJDLMZBTQPTTJCMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUJUEPFTOPUDPOTDJPVTMZBQQSPWFBOZUSBOTBDUJPOTPSQSPQPTFBOZUSBOTBDUJPOT GPSTIBSFIPMEFST~BQQSPWBMUIBUDPVMEOFHBUJWFMZBGGFDUCVTJOFTTDPOUJOVJUZ GJOBODJBMMJRVJEJUZ BOETPMWFODZ 

1SJODJQMF *OUIFFWFOUPGGJOBODJBMEJGGJDVMUJFT UIF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZIBTBNJUJHBUJPOQMBOPS NFDIBOJTNJOQMBDF4UBLFIPMEFST~SJHIUTTIBMMBMXBZTCFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO (VJEFMJOFT 5IF$PNQBOZPQFSBUFTQSVEFOUMZBOEJODPOGPSNJUZXJUIJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFSFRVJSFNFOUT*OUIFFWFOU PGGJOBODJBMEJGGJDVMUJFT UIF#PBSETIBMMNPOJUPSUIFTJUVBUJPODMPTFMZ 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZIBTTPVOEGJOBODJBMNJUJHBUJPOQMBOTUIBUDPOTJEFSTUBLFIPMEFST~ BOE DSFEJUPST~ SJHIUT 5IF #PBSE TIBMM EJMJHFOUMZ NPOJUPS UIF NJUJHBUJPO QSPDFTT UISPVHI SFHVMBS SFQPSUT GSPNNBOBHFNFOU  5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUBOZNJHSBUPSZBDUJPOUBLFOJTSFBTPOBCMF

1SJODJQMF 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMNBLFDFSUBJOPGBQQSPQSJBUF4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU3FQPSU (VJEFMJOFT 5IF #PBSE TIBMM DPOTJEFS UIF BQQSPQSJBUFOFTT PG UIF $PNQBOZ~T JOGPSNBUJPO EJTDMPTVSF PO JUT MFHBM DPNQMJBODFFUIJDBMCVTJOFTTQSBDUJDFTDPEFPGDPOEVDUGPSEJSFDUPST FYFDVUJWFPGGJDFST BOEFNQMPZFFT BOUJDPSSVQUJPOQPMJDZUSFBUNFOUPGFNQMPZFFTBOEPUIFSTUBLFIPMEFST JODMVEJOHFRVJUBCMFUSFBUNFOUBOE SFTQFDUGPSIVNBOSJHIUTBOETPDJBMBOEFOWJSPONFOUBMSFTQPOTJCJMJUJFT4VDIEJTDMPTVSFTIBMMCFBMJHOFE XJUIOBUJPOBMPSJOUFSOBUJPOBMSFQPSUJOHTUBOEBSET'PSJOTUBODF UIF$PNQBOZNBZEJTDMPTFUIFTFUZQFTPG JOGPSNBUJPOJOUIFBOOVBMSFQPSU

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUUIFJOGPSNBUJPOEJTDMPTFEJTJNQPSUBOUBOESFGMFDUTDPSQPSBUFQSBDUJDFTUIBU XJMMCSJOHBCPVUTVTUBJOBCMFWBMVFDSFBUJPO

1SJODJQMF 5IF #PBSETIBMM PWFSTFFNBOBHFNFOU~TFTUBCMJTINFOUPGBEFEJDBUFE*OWFTUPS3FMBUJPOTEFQBSUNFOUPS PGGJDFS XIP TIBMM CF SFTQPOTJCMF GPS TVJUBCMF FRVJUBCMF BOE UJNFMZ DPNNVOJDBUJPO XJUI TIBSFIPMEFST TUBLFIPMEFST JOWFTUPST BOBMZTUT BOEUIFNFEJB (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMBTTJHOUIF1SFTJEFOUPSBSFMBUFEQFSTPO XIPUIPSPVHIMZVOEFSTUBOETUIF$PNQBOZ~T CVTJOFTT UPEJTDMPTFJOGPSNBUJPOUPBOEDPNNVOJDBUFXJUIFYUFSOBMFOUJUJFTWJBBQQSPQSJBUFDIBOOFMT 5IF #PBSE TIBMM PWFSTFF UIBU NBOBHFNFOU FTUBCMJTIFT B EFEJDBUFE *OWFTUPS 3FMBUJPOT EFQBSUNFOU PS PGGJDFS

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFUIFVTFPGJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZUPEJTTFNJOBUFJOGPSNBUJPO (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMBGGPSEJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFTJO5IBJBOE&OHMJTIWJBUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE BOEPOUIF$PNQBOZ~TXFCTJUF 1SJODJQMF5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFFOHBHFNFOUBOEDPNNVOJDBUJPOXJUITIBSFIPMEFST 

1SJODJQMF 5IF #PBSE TIBMM BGGPSE TIBSFIPMEFST UIF PQQPSUVOJUZ UP QBSUJDJQBUF JO UIF EFDJTJPONBLJOH QSPDFTT JOWPMWJOHTJHOJGJDBOUDPSQPSBUFNBUUFST (VJEFMJOFT 5IF #PBSE TIBMM SFDPHOJ[F BOE SFTQFDU UIF PXOFSTIJQ SJHIUT PG TIBSFIPMEFST BOE TIBMM OPU BDU JO BOZ NBOOFSUPWJPMBUFPSEFQSJWFTIBSFIPMEFSTPGUIFTFSJHIUT5IF#PBSETIBMMKVTUMZTFSWFBTDBSFUBLFSTPG TIBSFIPMEFST~ JOUFSFTUT BOE TIBMM FODPVSBHF TIBSFIPMEFST XIFUIFS UIFZ CF NBKPSJUZ PS NJOPSJUZ PS JOTUJUVUJPOBMTIBSFIPMEFSTGSPN5IBJMBOEPSPWFSTFBT UPFYFSDJTFUIFJSSJHIUT JODMVEJOHUIFJSCBTJDSJHIUTBT TIBSFIPMEFST UIFJSSJHIUUPBDDFTTTVGGJDJFOUJOGPSNBUJPOJOBUJNFMZNBOOFS BOEUIFJSSJHIUUPBUUFOEBOZ TIBSFIPMEFSNFFUJOHEVSJOHXIJDIDPSQPSBUFEJSFDUJPOTBOENBKPSEFDJTJPOTBSFNBEF 5IF #PBSE TIBMM FOTVSF UIBU UIF BHFOEB PG BOZ HFOFSBM NFFUJOH PG TIBSFIPMEFST DPNQMZ XJUI UIF $PNQBOZ~T "SUJDMFT PG "TTPDJBUJPO BOE SFMFWBOU MBXT &YQMBOBUJPOT BOE SFBTPOT TIBMM BDDPNQBOZ FBDI BHFOEBJUFNJOUIFNFFUJOHOPUJDF 5IF #PBSE TIBMM BGGPSE NJOPSJUZ TIBSFIPMEFST BO PQQPSUVOJUZ UP QSPQPTF BO BHFOEB JUFN BOEPS OPNJOBUFBEJSFDUPSJBMDBOEJEBUFUPCFFMFDUFEBUBHFOFSBMNFFUJOHPGTIBSFIPMEFST 5IF#PBSETIBMMBMMPXTIBSFIPMEFSTUPTVCNJURVFTUJPOTQSJPSUPUIFNFFUJOH 5IF #PBSE TIBMM FOTVSF UIBU UIF OPUJDF PG B HFOFSBM NFFUJOH PG TIBSFIPMEFST BOE SFMBUFE EPDVNFOUT DPOUBJO DPNQMFUF BOE DPSSFDU JOGPSNBUJPO BOE CF NBEF BWBJMBCMF JO CPUI 5IBJ BOE &OHMJTI PO UIF $PNQBOZ~TXFCTJUFBUMFBTUEBZTCFGPSFUIFNFFUJOH 5IF#PBSETIBMMFODPVSBHFBMMTIBSFIPMEFSTUPFYFSDJTFUIFJSSJHIUT5IFOPUJDFPGBHFOFSBMNFFUJOHPG TIBSFIPMEFSTBOESFMBUFEEPDVNFOUTJOCPUI5IBJBOE&OHMJTITIBMMCFEFMJWFSFEUPUIFNJOBEWBODFUP BGGPSEUIFNTVGGJDJFOUUJNFGPSDPOTJEFSBUJPO 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IF #PBSE TIBMM USFBU FWFSZ TIBSFIPMEFS FRVJUBCMZ &WFSZ TIBSF PG UIF TBNF UZQF IBT UIF TBNF WPUJOH SJHIU XIJDIJTPOFTIBSFQFSWPUF 5IF#PBSETIBMMBMMPXTIBSFIPMEFSTXIPBSFVOBCMFUPBUUFOEBTIBSFIPMEFSNFFUJOHJOQFSTPOUPBTTJHOB QSPYZ UP BUUFOE BOE WPUF PO UIFJS CFIBMG 5IF #PBSE TIBMM GBDJMJUBUF UIF QSPDFTT CZ VTJOH B QSPYZ TUBUFNFOUGPSNUIBUBMMPXTTIBSFIPMEFSTUPTQFDJGZUIFJSWPUFTJOBEWBODFBOECZOPNJOBUJOHBUMFBTUPOF JOEFQFOEFOUEJSFDUPSBTBQSPYZDIPJDFGPSTIBSFIPMEFST

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUTIBSFIPMEFSNFFUJOHTBSFIFMEQSPQFSMZ USBOTQBSFOUMZ BOEFGGJDJFOUMZ BOEUIBU BMMTIBSFIPMEFSTBSFBCMFUPFYFSDJTFUIFJSSJHIUT (VJEFMJOFT 5IF#PBSETIBMMDPOTJEFSTIBSFIPMEFST~JOUFSFTUTCFGPSFTFUUJOHBNFFUJOH~TEBUF UJNF BOEQMBDF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFUIBUOPBDUJPOJTUBLFOUPMJNJUTIBSFIPMEFST~BUUFOEBODF 5IF#PBSETIBMMVTFJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZUPGBDJMJUBUFTIBSFIPMEFSNFFUJOHT 5IF#PBSETIBMMBEIFSFUPUIFGPMMPXJOHTIBSFIPMEFSNFFUJOHSFHVMBUJPOT  5IF$IBJSNBOPGUIF#PBSETIBMMQSFTJEFPWFSBTIBSFIPMEFSNFFUJOH  /PBHFOEBJUFNTTIBMMCFBEEFEXJUIPVUQSJPSOPUJDF  %JSFDUPST DPNNJUUFFDIBJSQFSTPOT UIF$IJFG'JOBODJBM0GGJDFS BOEPUIFSSFMFWBOUFYFDVUJWFPGGJDFST BSFSFRVJSFEUPBUUFOETIBSFIPMEFSNFFUJOHT  5IF OVNCFS BOE SBUJP PG TIBSFIPMEFST BUUFOEJOH JO QFSTPO UP TIBSFIPMEFST BUUFOEJOH WJB QSPYJFT NFFUJOH QSPDFEVSFT WPUJOH JOTUSVDUJPOT BOE WPUFDPVOUJOH QSPDFTT TIBMM CF NBEF LOPXO UP UIF NFFUJOHCFGPSFJUTDPNNFODFNFOU  &BDIEJSFDUPSTIBMMCFJOEJWJEVBMMZFMFDUFECZTIBSFIPMEFSWPUFT  5IFBVUIPSJUZUPBQQSPWFEJSFDUPST~SFNVOFSBUJPOTIBMMMJFXJUITIBSFIPMEFST  #BMMPUTTIBMMCFVTFEGPSWPUJOH BOEUIFSFTIBMMCFJOEFQFOEFOUXJUOFTTFTEVSJOHUIFWPUFDPVOUJOH QSPDFTT

1SJODJQMF 5IF#PBSETIBMMFOTVSFBDDVSBUFBOEDPNQMFUFEJTDMPTVSFPGTIBSFIPMEFSSFTPMVUJPOTBOEQSFQBSBUJPOPG UIFNJOVUFTPGBOZTIBSFIPMEFSNFFUJOH (VJEFMJOFT 5IF #PBSE TIBMM EJTDMPTF TIBSFIPMEFS SFTPMVUJPOT BOE WPUJOH SFTVMUT PG FBDI BHFOEB UISPVHI UIF EFTJHOBUFE DIBOOFM PG UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE BOE PO UIF $PNQBOZ~T XFCTJUF CZ UIF OFYU CVTJOFTTEBZ 5IF#PBSETIBMMPWFSTFFUIBUUIFNJOVUFTPGBTIBSFIPMEFSNFFUJOHJODMVEFUIFGPMMPXJOHNFFUJOHBOE WPUJOHJOTUSVDUJPOTOBNFTPGEJSFDUPST DPNNJUUFFNFNCFST BOEFYFDVUJWFPGGJDFSTQSFTFOUBOEBCTFOU FBDIBHFOEBJUFN~TWPUJOHSFTVMUBOEFWFSZRVFTUJPOBOEBOTXFS5IFNJOVUFTTIBMMCFNBEFBWBJMBCMFPO UIF$PNQBOZ~TXFCTJUF 5IF #PBSE TIBMM FOTVSF UIBU UIF NJOVUFT PG FWFSZ TIBSFIPMEFS NFFUJOH JT TVCNJUUFE UP UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE XJUIJO EBZT GSPN UIF NFFUJOH EBUF BOE UP UIF %FQBSUNFOU PG #VTJOFTT %FWFMPQNFOU .JOJTUSZPG$PNNFSDF XJUIJOUIFMFHBMMZSFRVJSFEQFSJPE 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF3FQPSU 5IF #PBSE PG %JSFDUPST FYFDVUJWFT FNQMPZFFT QBZ BUUFOUJPO UP UIF DPNQMJBODF XJUI HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF8FTUSJWFGPSUIFCFTUQSBDUJDFCZGPDVTJOHPOTUBLFIPMEFST8FBJNUPTFFPVSCVTJOFTTHSPX UPHFUIFSXJUICFJOHBQBSUUIBUTVQQPSUTPVSTPDJFUZBOEFOWJSPONFOUTVTUBJOBCJMJUZ5IFSFTVMUPGUIFDPNQBOZ~ DPSQPSBUFHPWFSOBODFBQQSBJTBMDBOCFTIPXFEBTGPMMPX  5IFFWBMVBUJPOGSPNBDPSQPSBUFHPWFSOBODFTVSWFZPGMJTUFEDPNQBOJFT $(31SPKFDU   

$BUFHPSJFT 3JHIUTPG4IBSFIPMEFST &RVJUBCMF5SFBUNFOUPG4IBSFIPMEFST 3PMFPG4UBLFIPMEFST %JTDMPTVSFBOE5SBOTQBSFODZ #PBSE3FTQPOTJCJMJUJFT "WFSBHF4DPSF 4$(4DPSF

    

    

    



 5IF $PNQBOZ SFDFJWFE UIF DPNQMFUF TDPSF PG  XIJDI XBT SFDPHOJ[FE MFWFM GPS OJOF DPOTFDVUJWFZFBSTPOUIFBTTFTTNFOUPGUIFRVBMJUZPOIPMEJOHUIF"OOVBM(FOFSBM4IBSFIPMEFST~ .FFUJOHJOGSPN5IBJ*OWFTUPS"TTPDJBUJPO /VNCFSPGDPNQBOJFT ZFBSMZ  

/VNCFSPG DPNQBOJFT  

"WFSBHF4DPSF

'VMM4DPSF

4$(

 

 

 

 5IBJMBOE4VTUBJOBCJMJUZ*OWFTUNFOU  *O  UIF DPNQBOZ IBT CFFO TFMFDUFE BT B DPNQBOZ JO m5IBJMBOE 4VTUBJOBCJMJUZ *OWFTUNFOU n 5)4* 5IFDPNQBOZJTPOFPGUIFTVTUBJOBCMFTUPDLTJOUIFHSPVQXJUINBSLFUDBQJUBMJ[BUJPOPG 5)# NJMMJPO     

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




5IF4USVDUVSFPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT BQQPJOUFE TFWFSBM DPNNJUUFFT DPNQSJTJOH PG DPNQFUFOU BOE FYQFSJFODFE NFNCFST BOESFTQPOTJCJMJUZTDPQFGPSFBDIDPNNJUUFFQFSUIFDIBSUFSGPSTBJEDPNNJUUFF5IFDIBJSNFOPG TVCDPNNJUUFFBSFSFTQPOTJCMFGPSTVQFSWJTJOHUIFPQFSBUJPOTJOBDDPSEBODFXJUIUIFQPMJDJFTPGUIFDPNQBOZ BOESFQPSUJOHUIFSFTVMUTJOUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHT3FTQPOTJCJMJUJFTBSFBMTPJODMVEJOHDPNQMZJOHXJUI UIFQSJODJQMFTTUBUFEJOUIF%JSFDUPS~T(VJEFTGPSUIFMJTUFEDPNQBOJFTBDDPSEJOHMZ 'JEVDJBSZ%VUJFT %VUZPG$BSF %VUZPG-PZBMUZ "DDPVOUBCJMJUZ 

4VCDPNNJUUFFT 5IF#PBSEPG%JSFDUPST 

       

5IF#PBSEPG%JSFDUPSTDPOTJTUTPGNFNCFSTJO

.S4VKBSJU .S#PPOLJFU .S5IJSBTBL .S"UUIBLPSO .S7JSPK .S4VUIFQ .S4POUBZB .S7JDIBJ .S#PPOZBSJUI .S/PQIPSO 1PM(FO4PNDIBJ .S"NPSO "ENJSBM"QJXBU

/BNF 1BUDIJNOVO $IPLXBUBOB 7JLJUTFU (MBOLXBNEFF 5IFFSBWBUWBUFF %BOTJSJWJSPK 5BCLIBO ,VMTPNQIPC .BIBNPOUSJ #IPOHTWFK 1SBCIBTBCIBLEJ "TWBOVOU 4SJWBSEIBOB

%BUFPG"QQPJOUNFOU .BSDI .BSDI .BSDI .BSDI .BSDI /PWFNCFS "QSJM "QSJM .BSDI .BSDI .BSDI .BSDI "QSJM 

1PTJUJPO $IBJSNBO %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS *OEFQFOEFOU%JSFDUPS *OEFQFOEFOU%JSFDUPS *OEFQFOEFOU%JSFDUPS *OEFQFOEFOU%JSFDUPS *OEFQFOEFOU%JSFDUPS

$PNQBOZ4FDSFUBSZ.ST1BOOFF$IBOUBWPSBMVL

 

5FSNGPS$PNQBOZ%JSFDUPST 5IF UFSN GPS $PNQBOZ EJSFDUPST JT JO BDDPSEBODF XJUI UIF $PNQBOZ BSUJDMFT PG BTTPDJBUJPO BOE $IBSUFSGPSUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBTGPMMPXT "U FWFSZ "OOVBM (FOFSBM .FFUJOH POFUIJSE  PG UIF EJSFDUPST TIBMM SFUJSF GSPN PGGJDF *G UIF OVNCFSPGEJSFDUPSTDBOOPUCFEJWJEFEFWFOMZJOUPUISFF QBSUT UIFOFBSFTUOVNCFSUPTVDIPOF UIJSE PGUIFEJSFDUPSTTIBMMSFUJSFGSPNPGGJDF5IFEJSFDUPSXIPSFUJSFEJOEVFDPVSTFNBZCF SFFMFDUFE *OUIFDBTFXIFSFBQPTJUJPOPOUIF#PBSEPG%JSFDUPSTCFDPNFTWBDBOUEVFUPSFBTPOPUIFSUIBO DPNQMFUJPOPGUFSNBOEXIFSFUIFSFNBJOJOHUFSNJTMPOHFSUIBOUXPNPOUIT UIF#PBSEPG%JSFDUPST TIBMM BQQPJOU B QSPQFSMZ RVBMJGJFE JOEJWJEVBM UP GJMM UIF WBDBOU QPTU BU UIF OFYU NFFUJOH 5IF SFQMBDFNFOUNFNCFSJTUPPOMZTFSWFUIFSFNBJOJOHUFSNPGUIFNFNCFSXIPNIFTIFSFQMBDFT



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IFUFOVSFPGNFNCFSTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTJTUFSNJOBUFEEVFUPUIFGPMMPXJOHSFBTPOT " &YQJSBUJPOPGUFSN # 3FTJHOBUJPO $ %FBUI % #FJOHEJTRVBMJGJFEGPSMBDLPGRVBMJGJDBUJPOTPSQPTTFTTJPOPGDIBSBDUFSJTUJDTQSPIJCJUFECZMBX PSDPSQPSBUFSFHVMBUJPOT & #FJOHGPVOEUPIBWFJOBQQSPQSJBUFDIBSBDUFSJTUJDTUPHBJOUSVTUJONBOBHJOHUIFCVTJOFTTPGB MJTUFEDPNQBOZBTQFSSFHVMBUJPOTTQFDJGJFECZUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPO ' 3FNPWBMCZBSFTPMVUJPOPGUIF4IBSFIPMEFST.FFUJOH ( 3FNPWBMCZUIFKVEHFNFOUPGBDPVSU "EJSFDUPSXIPSFTJHOTCFGPSFUIFFYQJSBUJPOPGUFOVSFTIBMMTVCNJUBOPUJDFPGSFTJHOBUJPOUPUIF $PNQBOZ FGGFDUJWFPOUIFEBUFTVDIOPUJDFSFBDIFTUIF$PNQBOZ5IFOPUJDFPGSFTJHOBUJPONBZ BMTPCFTFOUUPUIF3FHJTUSBSBTQSFTDSJCFEJOUIFMBXTQFSUBJOJOHUPQVCMJDDPNQBOJFTMJNJUFE 5IF"VUIPSJUJFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5P DPOTJEFS BOE BQQPJOU UIF &YFDVUJWF $PNNJUUFF UIF "VEJU $PNNJUUFF UIF 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF UIF /PNJOBUJPO $PNNJUUFF UIF 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF BOE EFUFSNJOF UIFJS BVUIPSJ[BUJPO 5PBQQPJOU SFNPWFBOEBVUIPSJ[FDPOTVMUBOUTUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST UPDPNNJUUFFTBOEPSUP PUIFSDPNNJUUFFT 5P BQQSPWF MPBOT UP DPNQBOJFT XJUI B CVTJOFTT SFMBUJPO UP UIF $PNQBOZ BT TIBSFIPMEFST PS UP DPNQBOJFTXJUIBUSBEJOHSFMBUJPOPSPUIFSDPNQBOJFT 5P BQQSPWF HVBSBOUFF PG MPBOT UP DPNQBOJFT XJUI B CVTJOFTT SFMBUJPO XJUI UIF $PNQBOZ BT TIBSFIPMEFSTPSUPDPNQBOJFTXJUIBUSBEJOHSFMBUJPOPGPUIFSDPNQBOJFT 5PHSBOUBQQSPWBMUPUIPTFUSBOTBDUJPOT OPUBGJOBODJBMUSBOTBDUJPO PGUIFBNPVOUHSFBUFSUIBOUIF BVUIPSJUZPG5IF&YFDVUJWF#PBSE 5PBQQSPWFBDDFQUBODFPSDBODFMMBUJPOPGMPBOTXIJDIUIFBNPVOUHSFBUFSUIBOUIFBVUIPSJUZPGUIF &YFDVUJWF#PBSE 5PBQQSPWFJOWFTUNFOU TBMFPGJOWFTUNFOUDBQJUBMJOPSEJOBSZTIBSFTBOEPSBOZPUIFSTFDVSJUJFTPG UIFBNPVOUHSFBUFSUIBOUIFBVUIPSJUZPGUIF&YFDVUJWF#PBSE 5PBQQSPWFTPVSDJOHBOEJOWFTUNFOUJOGJYFEBTTFUTPGUIFBNPVOUHSFBUFSUIBOUIFBVUIPSJUZPGUIF &YFDVUJWF#PBSE 5PBQQSPWFNPEJGJDBUJPO EFTUSVDUJPOBOEEJTQPTBMPGGJYFEBTTFUTBOEJOUBOHJCMFBTTFUTXIJDIBSFOP MPOHFS JO VTF EBNBHFE MPTU EFTUSPZFE EFUFSJPSBUFE BOE PVU PG EBUF XIJDI BSF PG UIF BNPVOU HSFBUFSUIBOUIFBVUIPSJUJFTPGUIF&YFDVUJWF#PBSE 5P BQQSPWF NPEJGJDBUJPO DIBOHF PG QSJDF BOE EFTUSVDUJPO PG SBX NBUFSJBMT BOEPS SFNBJOJOH JOWFOUPSJFTXIJDIBSFEFUFSJPSBUFEPSPVUPGEBUF XIJDIBSFPGUIFBNPVOUHSFBUFSUIBOUIFBVUIPSJUZ PGUIF&YFDVUJWF#PBSE 5PDPOTJEFSFOUFSJOHJOUPBOZDPOOFDUFEUSBOTBDUJPOT 5PJOJUJBUFDJWJMPSDSJNJOBMMJUJHBUJPO TVCNJUBSFRVFTUGPSKVEJDJBMBSCJUSBUJPOPGEJTQVUFT UPQFUJUJPOBO JORVJSZ CZ DPNQFUFOU BVUIPSJUJFT UP GJMF DIBSHFT BHBJOTU BO PGGFOEFS PG UIF DPNQBOZ GPS MFHBM QSPDFFEJOHTVOEFSUIF$SJNJOBM$PEF BOEUPEFMFHBUFQPXFSPGBUUPSOFZUPBOZQBSUZUPBDUPO 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




    



CFIBMGPGUIFDPNQBOZ XIJDITIBMMJODMVEFUIFQPXFSUPSFWPLFUIFQFUJUJPOT UPTFUUMFBOZEJTQVUF BOE UP BDDFQU DPNQFOTBUJPO GPS UIF DPNQBOZ BT XFMM BT UP BQQPJOU MFHBM DPVOTFM UP QVSTVF MJUJHBUJPOPSTVCNJUUFTUJNPOZJOBMMDPVSUTPOCFIBMGPGUIFDPNQBOZVOUJMUIFGJOBMDPVSUQSPDFFEJOHT GPSBOZDBTFT CPUIJOUIFSFHVMBSBOEJSSFHVMBSDPVSTFTPGCVTJOFTT *OUIFVSHFOUDBTF UIF#PBSEPG%JSFDUPSNBZBVUIPSJ[FUIF&YFDVUJWF#PBSEUPNBLFEFDJTJPO JO TVDI DBTF BOE MBUFS PO QSPDFFE UP UIF #PBSE PG %JSFDUPS GPS BDLOPXMFEHFNFOU JO UIF OFYU NFFUJOH "MMQPXFSPGUIF$PNQBOZ~T#PBSEPG%JSFDUPSTSFMBUJOHUPBDRVJTJUJPOPSEJTQPTJUJPOPGBTTFUTBOE FOUFSJOH JOUP DPOOFDUFE USBOTBDUJPOT NVTU CF JO DPNQMJBODF XJUI UIF OPUJGJDBUJPOT PG UIF $BQJUBM .BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSE 5P QSPQPTF UP TIBSFIPMEFST BO JODSFBTF PS B EFDSFBTF PG DBQJUBM B DIBOHF PG TIBSF WBMVF NPEJGJDBUJPOPGNFNPSBOEVN BSUJDMFTPGBTTPDJBUJPOBOEPSPCKFDUJWFTPGUIF$PNQBOZ 5PBQQSPWFJODPSQPSBUJPO NFSHFSPSEJTTPMVUJPOPGTVCTJEJBSJFT 5PBVUIPSJ[FUIFNBOBHFNFOU NBOBHFSJBMFNQMPZFFTPGUIF$PNQBOZPSBOZPUIFSJOEJWJEVBMUPBDU POUIFJSCFIBMG 5P JOWJUF NFNCFS PG UIF NBOBHFNFOU FYFDVUJWFT PS SFMFWBOU FNQMPZFFT UP QSPWJEF FYQMBOBUJPOT PQJOJPOTPSEPDVNFOUBTOFDFTTBSZ 5PDPOTVMUXJUITQFDJBMJTUPSDPNQBOZDPOTVMUBOUT JGBOZ PSIJSFUIJSEQBSUZDPOTVMUBOUPSPVUTJEF TQFDJBMJTUJGOFDFTTBSZBUUIFFYQFOTFPGUIF$PNQBOZ 5PBQQPJOUBOESFTDJOEBDPNQBOZTFDSFUBSZ

5IF3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5PDBSSZPVUDPSQPSBUFPQFSBUJPOJOBDDPSEBODFBOEDPNQMJBODFXJUIUIFMBXBOESFHVMBUJPOTPGUIF 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF $PNNJTTJPO BOE PG UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE UIF DPNQBOZ~T PCKFDUJWFTBOE"SUJDMFTPG"TTPDJBUJPO BOEXJUIUIFSFTPMVUJPOTPGUIFTIBSFPXOFST~NFFUJOHT 5PEFGJOFUIF$PNQBOZ~TEJSFDUJPOT PCKFDUJWFTBOEQPMJDZ 5P BQQSPWF UIF BOOVBM CVEHFUBSZ BOE PQFSBUJPO QMBOT JODMVEJOH NPOJUPSJOH UIF $PNQBOZ~T NBOBHFNFOU DPOUSJCVUFE VOEFS BQQMJDBUJPO MBXT QPMJDZ BOE PQFSBUJPOBM QMBOT FGGJDJFOUMZ BOE FGGFDUJWFMZ  5P FOEPSTF UIF DPSQPSBUF HPPE HPWFSOBODF QPMJDZ DPEF PG FUIJDT BOE CVTJOFTT FUIJDT BT UIF HVJEFMJOFT GPS UIF NBOBHFNFOU FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFF UP JNQMFNFOU JODMVEJOH NPOJUPSJOH BOE FOTVSJOHBMMDPOEVDUFEDMPTFMZ 5PFTUBCMJTIBOBEFRVBUFBOETVJUBCMFJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNUPFOTVSFUIBUBMMSFMFWBOUUSBOTBDUJPOT BSFBQQSPWFECZBVUIPSJ[FEQFSTPOT UIBUBDDPVOUTBOESFDPSETBSFLFQUBDDVSBUFMZ BOEUIBUUIF SFMFWBOUTZTUFNTUPQSFWFOUJNQSPQFSVTFPGUIF$PNQBOZ~TBTTFUTBSFPQFSBUJOH 5PTVQFSWJTFJOUFOTJWFMZBOEEFGJOJUFMZPOBOZDPOGMJDUPGJOUFSFTUTJODPNQMJBODFXJUIUIFQSPDFEVSFT BOESFHVMBUJPOT JOXIJDIUIFTUBLFIPMEFSTIBWFOPSJHIUUPNBLFBEFDJTJPOPOUIPTFDPOGMJDUPG JOUFSFTU BOE EJTDMPTF UIF JOGPSNBUJPO PG UIF DPOGMJDU PG JOUFSFTUT DPODJTFMZ GPS CFOFGJUT PG UIF TIBSFIPMEFST 5PDPNNFOUUIFGJOBODJBMSFQPSUUIBUBVEJUFEBOEPSSFWJFXFECZUIFDFSUJGJFEBVEJUPSBOEUIFBVEJU DPNNJUUFFIBTBMSFBEZWFSJGJFE

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 

 

 5PBDUSFTQPOTJCMZBOEDPOTJTUFOUMZPOCFIBMGPGUIFTIBSFPXOFST 5PSVOUIFCVTJOFTTGPSUIFCFTUJOUFSFTUPGUIFTIBSFPXOFST 5PEJTDMPTFBDDVSBUF DPNQMFUF VQUPTUBOEBSEBOESFMJBCMFJOGPSNBUJPO 5PSFQPSUDPNQBOZ~TPQFSBUJPOXJUIDPSSFDU DPNQMFUFBOEVQUPEBUFDPOUFOU 5PBMMPDBUFBQQSPQSJBUFBOEXPSUIXIJMFSFUVSOTPOJOWFTUNFOUGPSTIBSFPXOFST 5PBDLOPXMFEHFUIFSFQPSUJOGPSNFECZUIFFYFDVUJWFDPNNJUUFF 5PTDIFEVMFUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH EFGJOFUIFEBUF UJNF MPDBUJPO BOEBHFOEBPGUIFNFFUJOH JODMVEJOHUIFEJWJEFOEQBZNFOU JGIBWF XJUIUIFDPNNFOUTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTUPQSPQPTFUP UIFTIBSFIPMEFST4VDIBDUJWJUJFTTIBMMCFEPOFXJUIJOEBZTQSJPSUIFNFFUJOHEBUF5IF$PNQBOZ TIBMMSFDPSETIBSFUSBOTGFSJOBTIBSFIPMEFSTSFHJTUSZCPPLCZOPUJGZJOHUIFTIBSFIPMEFSTBUUIFIFBE PGGJDFBOECSBODIOPUMFTTUIBOEBZTCFGPSFSFDPSEJOHTIBSFUSBOTGFSPSTFUUJOHUIFSFDPSEEBUF GPSUIFTIBSFIPMEFSSFDPSEQSJPSUIFNFFUJOHEBUFGPSNPOUIT5IFOUIF$PNQBOZTFUTUIFDMPTJOH EBUFPGBTIBSFIPMEFSTSFHJTUSZCPPLGPSBEBZBGUFSUIFSFDPSEEBUFUPDPVOUJOHBTIBSFIPMEFSUIF SJHIUTPGTIBSFIPMEFSTUPBUUFOEUIFNFFUJOHBOESJHIUTPOEJWJEFOE 5PQSFQBSFmUIFSFQPSUPOUIF#PBSEPG%JSFDUPST~SFTQPOTJCJMJUZPOGJOBODJBMTUBUFNFOUTnBOEEJTDMPTF JUPOUIFBOOVBMSFQPSU 'PSN BOEUIFBOOVBMJOGPSNBUJPOGPSN 'PSN  5PDPOUSPMBOEFOTVSFUIBUBOZSFMFWBOUEPDVNFOUTBSFDPODJTFMZSFDPSEFEBTTBNFBTTIPXOPOB SFHJTUSBUJPOCPPLTPSPUIFSSFQPSUTDPODFSOFE BOETVCNJUUFEUPSFMBUFEHPWFSOBODFEFQBSUNFOUT 5PBQQSPWFUIFDIBSUFSGPSUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEPSPUIFSDPNNJUUFF 5P FYFDVUF PS DPOTJEFS BOZ NBOBHFNFOU UIBU UIF &YFDVUJWF $PNNJUUFF IBT OP BVUIPSJ[FE BT BQQSPQSJBUFMZ *O BEEJUJPO UIF #PBSE PG %JSFDUPST IBT SFWJFXFE UIF $PNQBOZ~T WJTJPOT NJTTJPOT BOE CVTJOFTT TUSBUFHZ5IF#PBSEBTTPNPOJUPSFEGPSBDUJPOJOUIFQSFWJPVTGJTDBMZFBS GPSFYBNQMF NBLJOHTVSFUIF FMFDUSJDJUZBOETUFBNEJTUSJCVUFEFGGJDJFOUMZVOEFSUIFNBOBHFNFOUPGUIFTVGGJDJFODZFDPOPNZQSJODJQMF BOE QSJODJQMFT PG (PPE $PSQPSBUF (PWFSOBODF 5IF #PBSE PG %JSFDUPST BMTP TVQQPSUT UIF HSPVQ DPNQBOZUPBDUBDDPSEBODFUPHVJEFMJOFPGBOUJDPSSVQUJPOQPMJDZ *O UIF#PBSEPG%JSFDUPSTDPOWFOFENFFUJOHT5IFNFFUJOHEBUFTIBECFFOFBSMJFSEFDJEFE UISPVHIPVU UIF FOUJSF ZFBS 'VSUIFSNPSF BEEJUJPOBM NFFUJOH DPVME BMTP CF TVNNPOFE BDDPSEJOH UP OFDFTTBSZDJSDVNTUBODFT XIJDIEJTDMPTFEUIFEFUBJMJOm.BOBHFNFOU4USVDUVSFn UPQJDOVNCFS 5IF OVNCFSPG%JSFDUPST~NFFUJOHT



 5IF&YFDVUJWF$PNNJUUFF 

 5IF&YFDVUJWF$PNNJUUFFJTBQQPJOUFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTUPNBOBHFUIF$PNQBOZPQFSBUJPO UPFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZIBTFYDFMMFOUNBOBHFNFOUQSPDFEVSF4VDIDPNNJUUFFDPOTJTUFEJUTUFSNJT POFZFBS BOETFMFDUFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBGUFSUIFBOOVBMHFOFSBMTIBSFIPMEFST~NFFUJOH



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035








5IF&YFDVUJWF$PNNJUUFFDPOTJTUTPGNFNCFSTJO /BNF

   

.S5IJSBTBL .S"UUIBLPSO .S7JSPK .S4VUIFQ .S4POUBZB .S5FFSBZVUI

7JLJUTFU (MBOLXBNEFF 5IFFSBWBUWBUFF %BOTJSJWJSPK 5BCLIBO ,BFXDPPO

%BUFPG "QQPJOUNFOU .BSDI .BSDI .BSDI .BZ .BZ .BZ 

1PTJUJPO

1PTJUJPO1FSJPE

$IBJSNBO &YFDVUJWF%JSFDUPS .BOBHJOH%JSFDUPS &YFDVUJWF%JSFDUPS &YFDVUJWF%JSFDUPS &YFDVUJWF%JSFDUPS

.BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ

4FDSFUBSZUPUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFF.ST1BOOFF$IBOUBWPSBMVL





5IF"VUIPSJUJFTPGUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFF *OBDDPSEBODFXJUIUIFBVUIPSJUZBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5P BQQPJOU SFNPWF USBOTGFS FWBMVBUF BOE EFUFSNJOF DPNQFOTBUJPO BOE XFMGBSF PG FNQMPZFFT PG EJGGFSFOUMFWFMT 5P BQQPJOU BOE SFNPWF BOZ PUIFS XPSLJOH DPNNJUUFF UP DBSSZ PVU BDUJPOT OFDFTTBSZ GPS UIF NBOBHFNFOUPGUIF$PNQBOZ 5PJTTVFSFHVMBUJPOTBOEBOOPVODFNFOUTPOUIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPO BOEUPBTTJHOBVUIPSJUZUP NFNCFST PG UIF &YFDVUJWF #PBSE BOEPS UIF .BOBHFNFOU UP FYFDVUF BVUIPSJ[BUJPO PO $PNQBOZ BTTFUT 5PBQQSPWFFOHBHFNFOUJOOPOGJOBODJBMKVSJTUJDBDUJPOTQSPWJEFEUIBUUIFBNPVOUEPFTOPUFYDFFE UIFMJNJUFEBNPVOUNJMMJPOCBIUQFSDBTF 5P BQQSPWF JOWFTUNFOU TBMF PG JOWFTUNFOU DBQJUBM JO PSEJOBSZ TIBSFT BOEPS BOZ PUIFS TFDVSJUJFT QSPWJEFEUIBUUIFBNPVOUEPFTOPUFYDFFEUIFMJNJUFEBNPVOUNJMMJPOCBIUQFSDBTF 5PBQQSPWFTPVSDJOHBOEJOWFTUNFOUJOGJYFEBTTFUT QSPWJEFEUIBUUIFBNPVOUEPFTOPUFYDFFEUIF MJNJUFEBNPVOUNJMMJPOCBIUQFSDBTF 5PBQQSPWFNPEJGJDBUJPO EFTUSVDUJPOBOEEJTQPTBMPGGJYFEBTTFUTBOEJOUBOHJCMFBTTFUTXIJDIBSFOP MPOHFSJOVTF EBNBHFE MPTUEFTUSPZFE EFUFSJPSBUJPOBOEPVUPGEBUF QSPWJEFEUIBUUIFCPPLWBMVF EPFTOPUFYDFFEUIFMJNJUFEBNPVOUPOFNJMMJPOCBIUQFSDBTF 5P BQQSPWF NPEJGJDBUJPO DIBOHF PG QSJDF BOE EFTUSVDUJPO PG SBX NBUFSJBMT BOEPS SFNBJOJOH JOWFOUPSZXIJDIBSFEFUFSJPSBUFEPSPVUPGEBUF QSPWJEFEUIBUUIFCPPLWBMVFEPFTOPUFYDFFEUIF MJNJUFEBNPVOUPOFNJMMJPOCBIUQFSDBTF 5PSFWJFX EJBHOPTFGPSUIFSFMBUFEUSBOTBDUJPOTBOESFQPSUUPUIF"VEJU$PNNJUUFFBTXFMMBT5IF #PBSEPG%JSFDUPSTGPSUIFJSBQQSPWBM5IJTBDUJPOTIBMMGBMMJOMJOFXJUIBOOPVODFNFOUTPGUIF$BQJUBM .BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSE 5PBVUIPSJ[FFYFDVUJWFPGUIFDPNQBOZPSPUIFSJOEJWJEVBMTUPBDUPOUIFJSCFIBMG 5PJOWJUFSFMFWBOUFNQMPZFFUPQSPWJEFFYQMBOBUJPOT PQJOJPOTPSEPDVNFOUBTOFDFTTBSZ 5P DPOTVMU XJUI TQFDJBMJTUT PS $PNQBOZ DPOTVMUBOUT JG BOZ PS IJSF UIJSEQBSUZ DPOTVMUBOUT PG TQFDJBMJTUTJGOFDFTTBSZBUUIFFYQFOTFPGUIF$PNQBOZ 5PTUJQVMBUFPUIFSSFHVMBUJPOTBTEFFEFEBQQSPQSJBUF

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 

5IF3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFF 5PQSPQPTFUIF$PNQBOZ~THPBM QPMJDZ CVTJOFTTQMBO BOEZFBSMZCVEHFUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5PDPOUSPMUIFCVTJOFTTNBOBHFNFOUUPBDIJFWFUIFHPBM PCKFDUJWFTBTXFMMBTCVTJOFTTQPMJDZ 5P DPOEVDU UIF PQFSBUJPO NBOBHFNFOU JO DPNQMJBODF XJUI UIF MBXT PCKFDUJWFT UIF BSUJDMFT PG BTTPDJBUJPO UIF#PBSEPG%JSFDUPS~TBOETIBSFIPMEFST~SFTPMVUJPOBTXFMMBTPUIFSSFMBUFESFHVMBUJPOT 5PJODSFBTFUIFDBQBCJMJUZPODPNQFUJUJPOBOEDSFBUFBOZJOOPWBUJPODPOUJOVBMMZ 5PQSFQBSFUIFGJOBODJBMSFQPSUGPSUIFBVEJUPSBOEPSWFSJGZJUQSJPSQSPQPTJOHUPUIF"VEJU$PNNJUUFF BOEUIF#PBSEPG%JSFDUPSTSFTQFDUJWFMZ 5PDPOTJEFSBHFOEBCFGPSFQSPQPTFUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSBQQSPWBMPSDPNNFOU 5P SFQPSU PO UIF QFSGPSNBODFT FBDI FYFDVUJWF EJSFDUPS CF BDDPVOUBCMF UP UIF NFFUJOH PG UIF &YFDVUJWF$PNNJUUFF 5PQSFQBSFUIF&YFDVUJWF$PNNJUUFFSFQPSUTUPCFEJTDMPTFEJOUIF$PNQBOZ~TBOOVBMSFQPSU 5P JNQSPWF BOE BNFOE UIF DIBQUFS PG UIF &YFDVUJWF $PNNJUUFF BOE QSPQPTF UP UIF #PBSE PG %JSFDUPSTGPSBQQSPWBM 5PQFSGPSNPUIFSGVODUJPOTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST %VSJOHUIFZFBS UIF&YFDVUJWF#PBSEDPOEVDUFENFFUJOHTUPSFQPSUUIFPQFSBUJOHNBUUFSTUP UIF#PBSEPG%JSFDUPS4VDIUPQJDTXJMMCFEJTDMPTFEJOUIFBOOVBMSFQPSU5IFNFFUJOHTDIFEVMFIBECFFO TFUJOBEWBODF5IFFYUSBPSEJOBSZNFFUJOHTIBMMCFDBMMFEEFQFOEJOHPOUIFDJSDVNTUBODF5IFEFUBJMTBSF EJTDMPTFEVOEFSUIFUPQJDPGUIFm.BOBHFNFOU4USVDUVSFnOVNCFS UIFOVNCFSPG%JSFDUPST~NFFUJOHT



 5IF"VEJU$PNNJUUFF 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTBQQSPWFEUIFBQQPJOUNFOUPGUIF"VEJU$PNNJUUFFXJUIUIFRVBMJGJDBUJPOT TQFDJGJFEVOEFSUIFDPOEJUJPOTPGTFDVSJUZMBXBOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE4VDIUIFDPNNJUUFF NVTU DPOTJTU PG BU MFBTU UISFF JOEFQFOEFOU EJSFDUPST BOE BU MFBTU POF EJSFDUPS NVTU CF RVBMJGJFE JO BDDPVOUJOHBOEGJOBODF BOEXIPTFUFSNJTPOFZFBS5IF"VEJU$PNNJUUFFTIBMMCFZFBSMZBQQPJOUFECZ UIF#PBSEPG%JSFDUPSTBGUFSUIFBOOVBMHFOFSBMTIBSFIPMEFST~NFFUJOH

 5IF"VEJU$PNNJUUFFDPOTJTUTPGNFNCFSTGPSUIFZFBS /BNF .S/PQIPSO#IPOHTWFK

%BUFPG "QQPJOUNFOU .BSDI 

1PM(FO4PNDIBJ1SBCIBTBCIBLEJ .BSDI .S"NPSO"TWBOVOU .BSDI 

1PTJUJPO $IBJSNBO %JSFDUPS %JSFDUPS

&YQFSJFODF &YQFSUJTF "DDPVOUJOHBOE 'JOBODJBM .BOBHFNFOU "DDPVOUJOHBOE 'JOBODJBM

1PTJUJPO1FSJPE .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ

4FDSFUBSZUPUIF"VEJU$PNNJUUFF.ST1BOOFF$IBOUBWPSBMVL



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






5IF"VUIPSJUJFTPGUIF"VEJU$PNNJUUFF 5P DPNNVOJDBUF BNPOH UIF BVEJUPS UIF #PBSE PG %JSFDUPST BOE UIF JOUFSOBM BVEJU UP IBWF DMFBS VOEFSTUBOEJOHPOJOUFSOBMGVODUJPOT )BWFBSJHIUUPJOWJUFUIFFYFDVUJWFT UIFNBOBHFNFOU PSFNQMPZFFTUPDMBSJGZ DPNNFOUBUF BUUFOE UIF NFFUJOH PS TVCNJU BOZ SFMFWBOU EPDVNFOUT JODMVEJOH CF BCMF UP SFBDI JOUP BOZ DMBTTJGJFE JOGPSNBUJPOPGUIF$PNQBOZ )BWFBSJHIUUPWFSJGZQFSTPOPSBOZNBUUFSTDPODFSOFEVOEFSUIFBVUIPSJUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTPG UIF"VEJU$PNNJUUFF 5PDPOTVMUBTQFDJBMJTUPSUIF$PNQBOZ~TDPOTVMUBOU JGBOZ PSPVUTPVSDFFYQFSUJODBTFPGDSVDJBM NBUUFSCZUIF$PNQBOZ~TFYQFOTFT 5IF3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF"VEJU$PNNJUUFF 5PSFWJFXUIBUUIF$PNQBOZ~TGJOBODJBMTUBUFNFOUTBSFDPSSFDUBOETVGGJDJFOU*ODMVEJOHJOGPSNBUJPO EJTDMPTVSFJOBDDPSEBODFXJUIUIF'JOBODJBM3FQPSUJOH4UBOEBSE 5PSFWJFXUIBUUIF$PNQBOZ~TJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNBOEJOUFSOBMBVEJUTZTUFNBSFTVGGJDJFOUBOE FGGFDUJWF 5PSFWJFXUIBUUIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPODPOGPSNTUPMBXTPOTFDVSJUJFTBOEFYDIBOHF SFRVJSFNFOUT PGUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOEBOEBOZPUIFSMBXTSFMBUJOHUPUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTT 5PSFWJFXUIFDPNQMJBODFPGUIFBOUJDPSSVQUJPOQPMJDZ 5PTVQQPSUBOENPOJUPSUPFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZBDRVJSFTUIFFGGJDJFOUSJTLNBOBHFNFOUTZTUFN 5P FOTVSF UIBU UIF $PNQBOZ IBT BEFRVBUF NBOBHFNFOU TZTUFN JO BDDPSEBODF XJUI UIF HPPE DPSQPSBUFHPWFSOBODFQSBDUJDF 5PSFWJFXUIFTVGGJDJFOUJOEFQFOEFODFPGUIF0GGJDFPG*OUFSOBM"VEJU BOEQSPWJEFPQJOJPOTGPSUIF BQQPJOUNFOU USBOTGFS BOEEJTNJTTBMPGIFBETPGUIF0GGJDFPG*OUFSOBM"VEJUPSPUIFSPGGJDFTXJUI SFTQPOTJCJMJUJFTGPSJOUFSOBMBVEJUBDUJWJUJFT 5PSFWJFXUIFJOUFSOBMBVEJUQMBOBOEUIFPQFSBUJPOPGUIFJOUFSOBMBVEJUGVODUJPOT 5PSFWJFX TFMFDU OPNJOBUFGPSBQQSPWBMGPSUIFQFSTPOTXJUIJOEFQFOEFODFPGQFSGPSNJOHUIFEVUJFT PG FYUFSOBM BVEJUPST GPS UIF $PNQBOZ QSPQPTF UIF SFNVOFSBUJPO PG TVDI FYUFSOBM BVEJUPST BOE QSFTFOUUPUIF"OOVBM(FOFSBM.FFUJOHGPSBQQSPWBM BOEKPJOUMZBUUFOEUIFNFFUJOHXJUIUIFFYUFSOBM BVEJUPST BUMFBTUPODFBZFBS XJUIPVUUIFQSFTFODFPGUIF$PNQBOZ~TNBOBHFNFOU 5P SFWJFX BOZ SFMBUFE USBOTBDUJPOT PS USBOTBDUJPOT XJUI QPUFOUJBM DPOGMJDU PG JOUFSFTU UP CF JO DPNQMJBODFXJUIMBXTBOESFHVMBUJPOTPGUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOEBOEUIFOPUJGJDBUJPOPGUIF $BQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSEJOPSEFSUPBTDFSUBJOUIBUTVDIUSBOTBDUJPOTBSFSFBTPOBCMFBOE QSPWJEFUIFCFTUCFOFGJUTGPSUIF$PNQBOZ 5P QSFQBSF UIF "VEJU $PNNJUUFF SFQPSUT UP CF EJTDMPTFE JO UIF $PNQBOZ~T BOOVBM SFQPSU TVDI SFQPSUTNVTUCFTJHOFECZUIF$IBJSNBOPGUIF"VEJU$PNNJUUFFBOEJUNVTUDPOUBJO BUMFBTU TPNF TJHOJGJDBOUJOGPSNBUJPOBTEFTDSJCFECFMPX B 5IF PQJOJPOT BCPVU UIF BDDVSBDZ DPSSFDUOFTT BOE SFMJBCJMJUZ PG GJOBODJBM TUBUFNFOUT BOE GJOBODJBMSFQPSUTPGUIF$PNQBOZ C 5IFPQJOJPOTBCPVUUIFTVGGJDJFODZPGJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNPGUIF$PNQBOZ D 5IFPQJOJPOTBCPVUUIFDPNQMJBODFXJUIMBXTPOTFDVSJUJFTBOEFYDIBOHF SFRVJSFNFOUTPGUIF 4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOEBOEBOZPUIFSMBXTSFMBUJOHUPUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


  

E 5IFPQJOJPOTBCPVUUIFBQQSPQSJBUFOFTTPGFYUFSOBMBVEJUPST F 5IFPQJOJPOTBCPVUUSBOTBDUJPOTXJUIQPUFOUJBMDPOGMJDUPGJOUFSFTU G 5IFOVNCFSPGNFFUJOHTUPCFDPOWFOFECZUIF"VEJU$PNNJUUFFBOENFFUJOHBUUFOEBODFPG FBDI"VEJU$PNNJUUFFNFNCFS H 5IF PQJOJPOT PS HFOFSBM GJOEJOHT PCUBJOFE CZ QFSGPSNJOH JUT EVUJFT JO BDDPSEBODF XJUI UIF "VEJU$PNNJUUFF$IBSUFS I 5IF PQJOJPOT BCPVU PUIFS NBUUFST UIBU TIPVME CF OPUJGJFE UP HFOFSBM TIBSFIPMEFST BOE JOWFTUPSTVOEFSUIFTDPQFPGEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST *O QFSGPSNJOH UIF EVUJFT BT UIF "VEJU $PNNJUUFF JG EJTDPWFSJOH PS TVTQFDUJOH PG FJUIFS PG UIF GPMMPXJOH USBOTBDUJPOT PS BDUT XIJDI NBZ HJWF TJHOJGJDBOU FGGFDUT UP UIF GJOBODJBM TUBUVT BOE PQFSBUJOHSFTVMUTPGUIF$PNQBOZ UIF"VEJU$PNNJUUFFNVTUSFQPSUJUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPS JNQSPWFNFOUTXJUIJOUIFSFBTPOBCMFQFSJPEEFUFSNJOFECZUIF"VEJU$PNNJUUFF B "USBOTBDUJPOXJUIQPUFOUJBMDPOGMJDUPGJOUFSFTU C "GSBVEBOEDPSSVQUJPOPSJSSFHVMBSJUZPSTJHOJGJDBOUEFGFDUJOUIFJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNPS D " WJPMBUJPO PG MBXT PO TFDVSJUJFT BOE FYDIBOHF SFRVJSFNFOUT PG UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOEBOEBOZPUIFSMBXTSFMBUJOHUPUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTT*GUIF#PBSEPSNBOBHFNFOU PG UIF $PNQBOZ GBJMT UP NBLF SFNFEJFT XJUIJO UIF FTUBCMJTIFE QFSJPE POF PG UIF "VEJU $PNNJUUFFNFNCFSTNBZSFQPSUTVDIUSBOTBDUJPOPSBDUUPUIF0GGJDFPGUIF4FDVSJUJFTBOE &YDIBOHF$PNNJTTJPOPSUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5PSFWJFX JNQSPWFBOEBNFOEUIF"VEJU$PNNJUUFF$IBSUFS BOEQSPQPTFTVDIBNFOEFEDIBSUFSGPS UIF#PBSEPG%JSFDUPST~BQQSPWBM 5P QFSGPSN PUIFS GVODUJPOT BTTJHOFE CZ UIF #PBSE PG %JSFDUPST VOEFS UIF BQQSPWBM PG UIF "VEJU $PNNJUUFFCZWJSUVFPGJUTBVUIPSJUZTUBUFEJOUIF"SUJDMFTPG*ODPSQPSBUJPOPGUIF$PNQBOZBOEPUIFS SFMBUFEMBXT *O DBSSZJOH PVU UIF BCPWF NFOUJPOFE EVUJFT UIF "VEJU $PNNJUUFF JT EJSFDUMZ SFTQPOTJCMF UP UIF #PBSEPG%JSFDUPST XIPJOUVSOJTSFTQPOTJCMFUPUIFTIBSFIPMEFSTBOEHFOFSBMJOWFTUPST *O UIF"VEJU$PNNJUUFFDPOEVDUFENFFUJOHT5IFNFFUJOHEBUFTIBECFFOFBSMJFSEFDJEFE UISPVHIPVU UIF FOUJSF ZFBS 5IF FYUSBPSEJOBSZ NFFUJOH DPVME CF DBMMFE EFQFOEJOH PO UIF DJSDVNTUBODF 5IF"VEJU$PNNJUUFFSFHVMBSMZSFQPSUFEJUTGJOEJOHTUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOESFQPSUTUPCFEJTDMPTFE JO UIF $PNQBOZ~T BOOVBM SFQPSU 5IFSF BSF KPJOU NFFUJOHT XJUI UIF $PNQBOZ~T BVEJUPS BOE UIF $IJFG 'JOBODJBM0GGJDFSFBDIRVBSUFS UPSFWJFXUIF$PNQBOZ~TRVBSUFSMZGJOBODJBMTUBUFNFOUTBOESFMBUFEQBSUJFT USBOTBDUJPOT 0OF NFFUJOH XBT DPOEVDUFE XJUIPVU NBOBHFNFOU~T QSFTFODF 5IF EFUBJMT PG BDUJPOT BSF EJTDMPTFEJOm.BOBHFNFOU4USVDUVSFnUPQJDOVNCFS5IFOVNCFSPG%JSFDUPST~NFFUJOHT



 5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF 



 5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFJTBQQPJOUFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTUPTVQFSWJTF UIF DPSQPSBUF HPPE HPWFSOBODF NBOBHFNFOU FTQFDJBMMZ UP TFMFDU B RVBMJGJFE QFSTPO UP CF B EJSFDUPS USBOTQBSFOUMZ4VDIDPNNJUUFFDPOTJTUFEPGGPVSQFSTPOT JODMVEJOHUIF$IBJSNBOPGUIF/PNJOBUJPOBOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF BOE UISFF PG UIFN XFSF OPOFYFDVUJWF EJSFDUPST QSFTFOUFE BT PG UIJT DPNNJUUFF *UT UFSN JT POF ZFBS BOE TFMFDUFE CZ UIF #PBSE PG %JSFDUPST BGUFS UIF BOOVBM HFOFSBM TIBSFIPMEFST~NFFUJOH 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




4FMFDUJPO 

5PTFMFDUBOETDSFFOBRVBMJGJFEQFSTPOTVJUBCMFUPTFSWFBTB$PNQBOZEJSFDUPS5IJT TFMFDUJPOQSPDFEVSFDBOCFWFSJGJFEUPFOTVSFUIFTFMFDUJPOJTUSBOTQBSFOUMZ

$PNQFOTBUJPO 5P DPOTJEFS DSJUFSJB PO QBZNFOU BOE UZQF PG DPNQFOTBUJPO UP FOTVSF UIBU UIJT $PNQFOTBUJPOJTQBJEUSBOTQBSFOUMZBOEFYQMJDJUMZ



5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFDPOTJTUTPGNFNCFST /BNF  

.S4VKBSJU .S#PPOLJFU .S5IJSBTBL .S/PQIPSO

1BUDIJNOBO $IPLXBUBOB 7JLJUTFU #IPOHTWFK

%BUFPG "QQPJOUNFOU .BZ 'FCSVBSZ 'FCSVBSZ 'FCSVBSZ 

1PTJUJPO $IBJSNBO %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS

1PTJUJPO1FSJPE .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ

4FDSFUBSZUPUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF.ST1BOOFF$IBOUBWPSBMVL





5IF"VUIPSJUJFTPGUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF 5P JOWJUF UIF NBOBHFNFOU PS $PNQBOZ SFMFWBOU FNQMPZFFT UP QSPWJEF FYQMBOBUJPOT PQJOJPOT PS EPDVNFOUTBTOFDFTTBSZ 5P DPOTVMU XJUI TQFDJBMJTUT PS $PNQBOZ DPOTVMUBOUT JG BOZ PS IJSF PVUTJEF DPOTVMUBOUT PS TQFDJBMJTUT JGOFDFTTBSZ BUUIFFYQFOTFPGUIF$PNQBOZ 5IF3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF 4FMFDUJPO 5PJEFOUJGZBOETDSFFOJOEJWJEVBMTXIPBSFRVBMJGJFEUPTFSWFBT$PNQBOZEJSFDUPST 5P SFWJFX UIF CBDLHSPVOE PG TFMFDUFE JOEJWJEVBMT UP FOTVSF UIBU UIFZ BSF RVBMJGJFE CZ UIFJS LOPXMFEHF DPNQFUFODF FYQFSJFODF BOE FYQFSUJTF JO BDDPSEBODF XJUI $PNQBOZ SFHVMBUJPOT BOE SFMFWBOUMBXT





 5PQSPWJEFTFMFDUJPOPQJOJPOTPSSFDPNNFOEBUJPOTGPSUIFDPOTJEFSBUJPOPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5POPNJOBUFTFMFDUFEJOEJWJEVBMTUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSDPOTJEFSBUJPO 5PSFWJTFUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF$IBSUFS XIFOOFFEFE BOEQSPQPTFJUUPUIF #PBSEPG%JSFDUPSTGPSUIFJSBQQSPWBM 5PFOHBHFJOBOZPUIFSBDUJPOBTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST $PNQFOTBUJPO 5PFWBMVBUFUIFQFSGPSNBODFPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTFBDIZFBS 5PEFUFSNJOFUIFDPNQFOTBUJPOPG$PNQBOZEJSFDUPSTPOUIFCBTJTPGUIFPQFSBUJPOBMQFSGPSNBODF PGUIF$PNQBOZ UIFBNPVOUPGDPNQFOTBUJPOBQQSPWFECZBTIBSFIPMEFSNFFUJOHBOEUIFBNPVOU QBJEJOUIFQSJPSZFBSBOE UPQSPQPTFUIFEFUFSNJOFEBNPVOUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSUIFJS DPOTJEFSBUJPOBOEUPUIFTIBSFIPMEFSTNFFUJOHGPSBQQSPWBM 5P EFUFSNJOF UIF DPNQFOTBUJPO GPS $PNQBOZ EJSFDUPST PO UIF CBTJT PG QFSGPSNBODF BT XFMM BT EVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFT XIJDIJTOPUJOFYDFTTPGUIFBNPVOUBQQSPWFECZUIFTIBSFIPMEFSTBOE UPQSPQPTFUIFEFUFSNJOFEBNPVOUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSBQQSPWBM



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5PEFUFSNJOFUIFDPNQFOTBUJPOGPSNFNCFSTPGUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF UIPTF XIPBSFOPU$PNQBOZEJSFDUPST POUIFCBTJTPGQFSGPSNBODFBTXFMMBTEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFT BOE UPQSPQPTFUIFEFUFSNJOFEBNPVOUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSBQQSPWBM 5P SFWJTF UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF $IBSUFS BOE QSPQPTF JU UP UIF #PBSE PG %JSFDUPSTGPSBQQSPWBM 5PFOHBHFJOBOZPUIFSBDUJPOBTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST *O  UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF DPOWFOFE NFFUJOHT BOE TVCTFRVFOUMZ SFQPSUFE UIF SFTVMUT UP UIF #PBSE PG %JSFDUPST BOE SFQPSUT UP CF EJTDMPTFE JO UIF $PNQBOZ~T BOOVBM SFQPSU5IFNFFUJOHEBUFTIBECFFOFBSMJFSEFDJEFEUISPVHIPVUUIFFOUJSFZFBSOPUJODMVEJOHUIFFYUSB PSEJOBSZNFFUJOH5IFEFUBJMTPGUIFBDUJPOTUBLFOBSFEJTDMPTFEm.BOBHFNFOU4USVDUVSFnOVNCFS5IF OVNCFSPG%JSFDUPST~NFFUJOHT

 



 5IF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF 

 5IF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFJTBQQPJOUFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST UPTFMFDURVBMJGJFEQFSTPOTGSPN$PNQBOZEJSFDUPS NBOBHFNFOUUFBNPSPUIFSQFSTPOXJUIFYQFSJFODF BOELOPXMFEHFPGSJTLNBOBHFNFOUBOEHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODF4VDIDPNNJUUFFNVTUDPOTJTUPGBU MFBTUUISFFQFSTPOT UIFUFSNJTPOFZFBS BOETFMFDUFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBGUFSUIFBOOVBMHFOFSBM TIBSFIPMEFST~NFFUJOH

 5IF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFDPOTJTUTPGNFNCFST /BNF    

.S4VUIFQ .S5FFSBZVUI .S"QJQPOH .S5IBOBXBU .S/BUUBXVU .JTT/BJZBDIBO .S8BUUBOB .ST6UIPPNQPSO

%BOTJSJWJSPK ,BFXDPPO 7JTDIVWFTLBNJO ,BNTSJ :BXBQSBQBT $IPOHLPMWBOJDI 4VOJOMBIPOH 4JOQSBKBDLQPM

%BUFPG "QQPJOUNFOU .BZ .BZ .BZ .BZ .BZ .BZ .BZ .BZ 

1PTJUJPO $IBJSNBO %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS

1PTJUJPO1FSJPE .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ

4FDSFUBSZUPUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF.ST6UIPPNQPSO4JOQSBKBDLQPM 



5IF"VUIPSJUJFTPGUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF 5PCFFNQPXFSFEUPJOWJUFBOZSFMBUFEFYFDVUJWFTPSFNQMPZFFTUPQSFTFOUUIFJSPQJOJPOT QBSUJDJQBUF JONFFUJOHTPSTVCNJUEPDVNFOUTBTEFFNFEOFDFTTBSZ 4FFL GPS BEWJDF GSPN UIF $PNQBOZ TQFDJBMJTUT PS DPOTVMUBOUT JG BOZ PS JG OFDFTTBSZ FNQMPZ FYUFSOBMDPOTVMUBOUTPSTQFDJBMJTUTBUUIF$PNQBOZ~TFYQFOTFT 5PCFFNQPXFSFEUPBQQPJOUBXPSLJOHUFBNUPJNQMFNFOUDPSQPSBUFHPWFSOBODFQPMJDZUISPVHIPVU UIFPSHBOJ[BUJPO

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035










5IF3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF $PSQPSBUF(PWFSOBODF 4UJQVMBUF SFWJFX BOE JNQSPWF $PSQPSBUF (PWFSOBODF 1PMJDZ #VTJOFTT &UIJDT BOE $PEF PG $POEVDU1PMJDJFTGPS$PNQBOZEJSFDUPST FYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFT JODMVEJOH"OUJDPSSVQUJPO 1PMJDZ BOE PUIFS SFHVMBUJPOT UP DPOGPSN UP DIBOHFT JO CVTJOFTT SFMBUFE SVMFT SFHVMBUJPOT BOOPVODFNFOUTBOESFMFWBOUMBXT POBDPOUJOVPVTCBTJT 'PSNVMBUF HVJEFMJOFT BOE QSPDFEVSFT JO BDDPSEBODF XJUI UIF QSJODJQMFT PG HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODFBOEBOUJDPSSVQUJPOQPMJDJFT BTXFMMBTNPOJUPSBOEQSPWJEFDPVOTFM BEWJDFBOE FWBMVBUJPO PG UIFJS JNQMFNFOUBUJPO JO UIF EFWFMPQNFOU PG UIF $PNQBOZ~T DPSQPSBUF HPWFSOBODFTZTUFNT 1SPNPUFBOETVQQPSU$PNQBOZ%JSFDUPST NBOBHFNFOUBOEFNQMPZFFTUPDPOGPSNUP(PPE $PSQPSBUF(PWFSOBODF(VJEFMJOFTBOE"OUJ$PSSVQUJPO1PMJDZ 5P SFWJFX JNQSPWF BOE BNFOE UIF $IBSUFS PG UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF $PNNJUUFF BOE QSFTFOUJUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5PQFSGPSNPUIFSGVODUJPOTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST 3JTL.BOBHFNFOU 5P EFUFSNJOF SJTL NBOBHFNFOU QPMJDJFT UBSHFUT BOE UP QMBO BOE FTUBCMJTI DPSQPSBUF SJTL NBOBHFNFOUTZTUFNTDMFBSMZBOEDPOTJTUFOUMZ BTXFMMBTUPFOTVSFUIBUUIFJOUFSOBMDPOUSPM TZTUFNJTBEFRVBUFGPSFGGFDUJWFNBOBHFNFOUPGNBKPSSJTLTBOEUPSFQPSUUPUIF#PBSEPG %JSFDUPST 5PFODPVSBHFBOETUJNVMBUFDPPQFSBUJPOJODPSQPSBUFSJTLNBOBHFNFOUBUBMMMFWFMT 5PNPOJUPSDPSQPSBUFSJTLNBOBHFNFOUBQQSPQSJBUFMZBOEFGGFDUJWFMZ JODMVEJOHSJTLTQFSUBJOJOH UPGSBVEBOEDPSSVQUJPOCZHJWJOHQSJPSJUZUPFBSMZXBSOJOHTJHOTBOEJSSFHVMBSJUJFT 5P PWFSTFF UIBU UIF $PNQBOZ BOE JUT BHFODJFT GVMMZ DPNQMZ XJUI BMM SFMFWBOU MFHBM BOE SFHVMBUPSZSFRVJSFNFOUTHPWFSOJOHUIFDPOEVDUPGJUTCVTJOFTTPQFSBUJPOT 5PSFWJFXBOEBQQSPWFUIF3JTL.BOBHFNFOUQMBOQSPQPTFECZUIFXPSLJOHHSPVQ 5PPWFSTFFBOENPOJUPSUIFXPSLJOHHSPVQ~TQFSGPSNBODFSFHBSEJOHUPUIFSJTLNBOBHFNFOU JNQMFNFOUBUJPOUPFOTVSFUIFFGGFDUJWFOFTTPGQMBO 5PSFWJFX JNQSPWFBOEBNFOEUIF$IBSUFSPGUIF3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFBOEQSFTFOUJU UPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSBQQSPWBM 5PQFSGPSNPUIFSGVODUJPOTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST  5IFDPNQBOZIBTTFUUIFSJTLNBOBHFNFOUQPMJDZBOEEJTUSJCVUFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST UIF FYFDVUJWFT BOE BMM FNQMPZFFT 5IF QPMJDZ JT DPNQMJFE XJUI UIF HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF QSJODJQMFOVNCFS1SPWJEJOHUIFQSPQFSSJTLNBOBHFNFOUBOEJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNT5IFEFUBJMT PG UIF PQFSBUJPO BSF EJTDMPTFE UISPVHI DPNQBOZ~T XFCTJUF JOUSBOFU BOE UIF BOOVBM JOGPSNBUJPO EJTDMPTVSFGPSN 'PSN TFDUJPOm3JTL'BDUPSTn 



 *O UIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFDPOWFOFENFFUJOHT BOETVCTFRVFOUMZSFQPSUFEUIFSFTVMUTUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEEJTDMPTFEJOUIF$PNQBOZ~T BOOVBMSFQPSU5IFNFFUJOHEBUFTIBECFFOFBSMJFSEFDJEFEUISPVHIPVUUIFFOUJSFZFBSOPUJODMVEJOH UIFFYUSBPSEJOBSZNFFUJOH 5IFEFUBJMTBSFTIPXOJOm.BOBHFNFOU4USVDUVSFnUPQJDOVNCFS5IF OVNCFSPG%JSFDUPST~NFFUJOHT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF 

 5IF $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ $PNNJUUFF JT BQQPJOUFE CZ UIF #PBSE PG %JSFDUPST UP TFMFDU RVBMJGJFE QFSTPOT GSPN $PNQBOZ EJSFDUPS NBOBHFNFOU UFBN PS PUIFS QFSTPO XJUI FYQFSJFODF BOE LOPXMFEHFPGDPSQPSBUFTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZ4VDIDPNNJUUFFNVTUDPOTJTUPGBUMFBTUUISFFQFSTPOT UIF UFSNJTPOFZFBS BOETFMFDUFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBGUFSUIFBOOVBMHFOFSBMTIBSFIPMEFST~NFFUJOH

 5IF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFFDPOTJTUTPGNFNCFST /BNF   

.S7JSPK .S"QJQPOH .S5FFSBZVUI .S5IBOBXBU .S8BUUBOB .S1PSOTBL

5IFFSBWBUWBUFF 7JTDIVWFTLBNJO ,BFXDPPO ,BNTSJ 4VOJOMBIPOH $IVBNVBOHQIBO

%BUFPG "QQPJOUNFOU .BZ .BZ .BZ .BZ .BZ .BZ 

1PTJUJPO $IBJSNBO %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS %JSFDUPS

1PTJUJPO1FSJPE .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ .BZ.BZ

4FDSFUBSZUPUIF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF.S1PSOTBL$IVBNVBOHQIBO 5IF"VUIPSJUJFTPGUIF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF 5P JOWJUF UIF NBOBHFNFOU PS $PNQBOZ SFMFWBOU FNQMPZFFT UP QSPWJEF FYQMBOBUJPOT PQJOJPOT PS %PDVNFOUTBTOFDFTTBSZ 5P DPOTVMU XJUI TQFDJBMJTUT PS $PNQBOZ DPOTVMUBOUT JG BOZ PS IJSF PVUTJEF DPOTVMUBOUT PS TQFDJBMJTUT JGOFDFTTBSZ BUUIFFYQFOTFPGUIF$PNQBOZ "QQPJOUUIFDPSQPSBUFUFBNUPNPOJUPSBOETVQQPSUUIF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZQSPDFTT 5IF3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF 4FUUIFDPNQBOZ~T$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ1PMJDZBOEGSBNFXPSL $POTJEFSBOETDSVUJOJ[FBDUJWJUJFTBOEQPMJDZGPSUIF$PNQBOZ~TTPDJFUZBOEFOWJSPONFOU $POTJEFS BOE BQQSPWF TUSBUFHJFT BOE BDUJWJUJFT UP NFFU $43 HPBMT BOE QPMJDZ PG TPDJFUZ BOE FOWJSPONFOU &OEPSTFBOOVBMQMBOBOECVEHFUGPSPQFSBUJPOTBCPVUTPDJFUZBOEFOWJSPONFOU 3FWJFXBOENPOJUPSQSPHSFTTPG$43BDUJWJUJFTBOEUPBQQSBJTFUIFBDIJFWFNFOUTBOEUIFRVBMJUZPG $43QSPKFDUT (JWFPQJOJPOTBOETVHHFTUJPOTPO$431PMJDZBOEUIF$PEFPG$POEVDUPGUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTT PQFSBUJPOBOEFNQMPZFFT &OHBHFJOPUIFSBDUTBTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST  5IF$PNQBOZIBTEFUFSNJOFEUIFXSJUUFO$43QPMJDZGPSCVTJOFTTPQFSBUJPOBOEJOGPSNFEJUUPUIF EJSFDUPST FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT BU BMM MFWFMT 5IF QPMJDZ QSPWJEFT BO FUIJDBM GSBNFXPSL GPS UIF CVTJOFTTPQFSBUJPOT UBLJOHJOUPBDDPVOUUIFCBMBODFBOEGBJSOFTTGPSBMMTUBLFIPMEFST4VDIJOGPSNBUJPO IBT BMTP CFFO QVCMJTIFE PO UIF $PNQBOZ~T XFCTJUF JOUSBOFU TZTUFN BT XFMM BT JO UIF 4VTUBJOBCMF %FWFMPQNFOU 3FQPSU BOE UIF BOOVBM JOGPSNBUJPO EJTDMPTVSF GPSN 'PSN  5IF $43 QPMJDZ JT BT GPMMPXT 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 (PPE(PWFSOBODF4BIBDPHFOEPFTCVTJOFTTJOBDDPSEBODFXJUIUIFHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODF QSJODJQMFT FUIJDT NPSBM TPDJBMCFOFGJUTBOETUBLFIPMEFST~GBJSUSFBUNFOU5IF$PNQBOZBMTPGPDVTFT POJODSFBTJOHJUTWBMVFTBOETVQQPSUJOHUIF$PNQBOZTVTUBJOBCMFHSPXUI "OUJ$PSSVQUJPO 5SBOTQBSFODZ JOUFHSJUZ BOE KVTUJDF BSF UIF FTTFODF PG 4BIBDPHFO~T CVTJOFTT PQFSBUJPO*MMFHBMBOEJNNPSBMQSBDUJDFTBSFOPUBDDFQUBCMF )VNBO3JHIUT4BIBDPHFOTVQQPSUTUIFIVNBOSJHIUTQSPUFDUJPO"MMTUBLFIPMEFSTBOEPUIFSQFPQMF XJMMCFFRVBMMZUSFBUFESFHBSEMFTTPGHFOEFS TLJODPMPS SBDF SFMJHJPOBOEQFSTPOBMCFMJFG -BCPS1SBDUJDFT4BIBDPHFOQSPWJEFTGBJSFNQMPZFFCFOFGJUTBOEXFMGBSFTBDDPSEJOHUPUIFMBCPS MBXTBOEPDDVQBUJPOBMIFBMUIBOETBGFUZNBOBHFNFOUQSJODJQMFT $POTVNFSTBOE4VQQMJFST4BIBDPHFOJTDPOUJOVBMMZEFWFMPQJOHUIFPQFSBUJPOBMTZTUFNUPFGGJDJFOUMZ EFMJWFS HPPE RVBMJUZ QSPEVDUT BOE TFSWJDFT UP DVTUPNFST 8F USFBU PVS TVQQMJFST XJUI GBJS USBEFT .PSFPWFS XFBSFGPDVTJOHPOCVJMEJOHMPOHUFSNSFMBUJPOTIJQTXJUIDVTUPNFSTBOETVQQMJFST &OWJSPONFOU 4BIBDPHFO QSPNPUFT UIF SFTPVSDF NBOBHFNFOU GPS TVTUBJOBCJMJUZ 8F FOTVSF UIF DPNQMJBODFJOFOWJSPONFOUBMGSJFOEMZQSPDFEVSFTUPSFEVDFUIFSJTLBOEOFHBUJWFFGGFDUTGSPNPVS PQFSBUJPO8FBMTPIFMQUPQSFTFSWFUIFMPDBMFDPMPHZTZTUFNTBOEDPNNVOJUJFTFOWJSPONFOUUPCF TVTUBJOBCMF $PNNVOJUZ*OWPMWFNFOUBOE%FWFMPQNFOU4BIBDPHFOTVQQPSUTUIFMPDBMEFWFMPQNFOUJOUFSNT PGFEVDBUJPO FDPOPNZBOEMJWJOHRVBMJUZ8FFODPVSBHFPVSTUBGGUPSFHVMBSMZQBSUJDJQBUFJOQVCMJD CFOFGJUBOEMPDBMUSBEJUJPOBMBDUJWJUJFT *OOPWBUJPOBOE%JTTFNJOBUJPO4BIBDPHFOHJWFTDPMMBCPSBUJWFTVQQPSUTUPMPDBMDPNNVOJUJFTBOE MPDBMFEVDBUJPOBMJOTUJUVUJPOTUPDPOEVDUTUVEJFTJOSBXNBUFSJBMQSPEVDUJWJUZJNQSPWFNFOU VTJOHCZ QSPEVDUTJODSFBUJOHOFXJOWFOUJPOT BOEBMTPQSBDUJDBMMZQSPNPUFTVDIJEFBTBOEQSBDUJDFTUPUIF MPDBMDPNNVOJUJFT  *O UIF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFFDPOWFOFENFFUJOHT BOE4VTUBJOBCMF %FWFMPQNFOU3FQPSUUIFSFTVMUTUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEEJTDMPTFEJOUIF$PNQBOZ~TBOOVBM SFQPSU 5IF NFFUJOH EBUFT IBE CFFO FBSMJFS EFDJEFE UISPVHIPVU UIF FOUJSF ZFBS OPU JODMVEJOH UIF FYUSBPSEJOBSZ NFFUJOH 5IF EFUBJMT PG UIF PQFSBUJPO BSF TIPXO JO m.BOBHFNFOU 4USVDUVSFn UPQJD OVNCFS5IFOVNCFSPG%JSFDUPST~NFFUJOHT 

 5IF$IBJSNBO 

 5IFBVUIPSJUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTPGUIF$IBJSNBOBTBHVJEFMJOFUPTFSWFTBTUIF$IBJSNBOBSF EFTDSJCFEBTCFMPX 5IF"VUIPSJUJFTBOE3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF$IBJSNBO 5BLF SFTQPOTJCJMJUZ BT UIF MFBEFS PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST JO NPOJUPSJOH BOE TVQFSWJTJOH UIF PQFSBUJPOTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEWBSJPVTDPNNJUUFFT 1SFTJEFBUUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOH*ODBTFPGUJF UIF$IBJSNBOBEETBOBEEJUJPOBMWPUFBTB DBTUJOHWPUF 4VNNPOUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHPSNBZBTTJHOBOPUIFSQFSTPOUPBDUPOPXOCFIBMG 1SFTJEF BU UIF TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH BOE DPOUSPM UIF NFFUJOH UP CF JO BDDPSEBODF XJUI UIF DPNQBOZ~T SFHVMBUJPOT SFHBSEJOH UIF NFFUJOH $POEVDU UIF NFFUJOH BDDPSEJOH UP UIF BHFOEB TQFDJGJFEJOUIFJOWJUBUJPOUPUIFNFFUJOH VOMFTTUIFNFFUJOHSFTPMWFTUPDIBOHFUIFPSEFSPGUIF BHFOEBCZWPUFTPGOPUMFTTUIBOUXPUIJSETPGUIFTIBSFIPMEFSTQSFTFOUBUUIFNFFUJOH &OHBHFJOPUIFSBDUTBTBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF.BOBHJOH%JSFDUPS 

 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTDMFBSMZBTTJHOFEUIFBVUIPSJUZ EVUZBOESFTQPOTJCJMJUZPGUIF.BOBHJOH %JSFDUPSBTBHVJEFMJOFUPTFSWFBTUIF.BOBHJOH%JSFDUPS5IFEFUBJMTBSFBTGPMMPXT 5IF"VUIPSJUJFTBOE3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF.BOBHJOH%JSFDUPS .BOBHF$PNQBOZPQFSBUJPOTTPBTUPXFMMDPNQMZXJUIUIFMBXT PCKFDUJWFT $PNQBOZSFHVMBUJPOT SFTPMVUJPOTCZUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH SFTPMVUJPOTCZ5IF#PBSEPG%JSFDUPST SFTPMVUJPOTCZ5IF &YFDVUJWF#PBSE BOEPUIFSTUBOEBSEQSBDUJDFTDPODFSOFE %JSFDUPSFOHBHFJOOFDFTTBSZBOEBQQSPQSJBUFBDUT TPBTUPBDIJFWFUIPTFQVSQPTFTMBJEEPXOJO BCPWFJUFN4IPVMEUIFNBUUFSCFEFFNFETJHOJGJDBOU UIF.BOBHJOH%JSFDUPSJTSFRVJSFEUPSFQPSU TBJENBUUFSUP5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEPS5IF&YFDVUJWF#PBSE 4FU $PNQBOZ SFHVMBUJPOT SFHBSEJOH XPSL QSBDUJDF XIJDI NVTU OPU DPOUSBEJDU XJUI UIF QPMJDJFT SFHVMBUJPOT QSPWJTJPOT JOTUSVDUJPOT PSSFTPMVUJPOT TFUGPSUICZUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH 5IF#PBSE PG%JSFDUPST~NFFUJOH BOEPS5IF&YFDVUJWF#PBSE~TNFFUJOH 3FWJFX BOE BQQSPWF UIF SFDSVJUNFOU BQQPJOUNFOU USBOTGFS BOE EJTNJTTBM PG FNQMPZFFT HSBOUJOH BQQSPWBM UP UIF QSPNPUJPO PS EJTDJQMJOBSZ BDUJPO BHBJOTU FNQMPZFFT BT XFMM BT EFDJEJOH PO UIF SFNVOFSBUJPOBOEXFMGBSFCFOFGJUTGPSFNQMPZFFT)PXFWFS TVDIBDUJPONVTUOPUDPOUSBEJDUXJUIUIF BVUIPSJUZBOEUIFEFDJTJPOCZ5IF&YFDVUJWF#PBSE 5IF BVUIPSJUZ PG UIF .BOBHJOH %JSFDUPS SFHBSEJOH UIF BDRVJTJUJPO PG BTTFUT BOE $POOFDUFE USBOTBDUJPOTTIBMMGBMMJOMJOFXJUI"OOPVODFNFOUTPGUIFDBQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSE "VUIPSJ[FBOEPSBTTJHOPUIFSQFSTPOTUPDBSSZPVUTQFDJGJDBTTJHONFOUPOPXOCFIBMG 5IFFYFSDJTFPGBVUIPSJUZCZUIF.BOBHJOH%JSFDUPSTIBMMOPUCFQFSNJUUFE JGIFTIFJTEFFNFEUP IBWFJOUFSFTUTBUTUBLF PSIBWFDPOGMJDUPGJOUFSFTUTXJUIUIF$PNQBOZ *O UIF FYFSDJTF PG BVUIPSJUZ CZ UIF .BOBHJOH %JSFDUPS TIPVME UIFSF BSJTF BOZ EPVCU PS VODMFBS BTQFDU SFHBSEJOH TVDI BDUJPO UIF NBUUFS TIBMM CF GPSXBSEFE UP 5IF #PBSE PG %JSFDUPST GPS DPOTJEFSBUJPOBOEDPODMVTJPO 0UIFSEVUJFTBTBTTJHOFECZUIF&YFDVUJWF#PBSE "EEJUJPOBMMZ UIF &YFDVUJWF $PNNJUUFF IBT TFU VQ TFWFSBM TVCDPNNJUUFFT JO PSEFS UP IBWF FNQMPZFFT KPJOUMZ PSHBOJ[F UIF JOUFSOBM NBOBHFNFOU BQQSPQSJBUFMZ FGGJDJFOUMZ BOE FGGFDUJWFMZ UP UIF $PNQBOZ &BDI DPNNJUUFF IBT BU MFBTU POF &YFDVUJWF %JSFDUPS UP CF B DPOTVMUBOU 5IF FTUBCMJTIFE DPNNJUUFFTBUQSFTFOUBSFBTGPMMPXT 5IF$PNNJUUFFPG4BGFUZ 0DDVQBUJPOBM)FBMUIBOE8PSLJOH&OWJSPONFOU 5IF$PNNJUUFFPG8FMGBSF 5IF$PNNJUUFFPG&OWJSPONFOU 4BGFUZBOE&OFSHZ$POTFSWBUJPO 5IF$PNNJUUFFPG.BOBHFSJBM1PMJDZ 5IF$PNNJUUFFPG#VTJOFTT3JTL.BOBHFNFOUBOE0QFSBUJPO3JTL"TTFTTNFOU 5IF$PNNJUUFFPG"OUJ$PSSVQUJPO 5IF$PNNJUUFFPG&OFSHZ.BOBHFNFOU 5IF$PNNJUUFFPG&OWJSPONFOU.BOBHFNFOU 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




5IF%JSFDUPST~5FSNPG0GGJDF)PMEJOH 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTXBTFMFDUFEJOUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH"DDPSEJOHUPUIF$PNQBOZ~TSFHVMBUJPOT UIF%JSFDUPSTDBOIPMEPGGJDFGPSZFBSUFSNBTTQFDJGJFEJOUIF1VCMJD-JNJUFE$PNQBOJFT"DU5IF%JSFDUPST XIPSFUJSFVQPOFYQJSBUJPOPGUIFJSPGGJDFIPMEJOHUFSNDBOCFSFBQQPJOUFE5IFJOGPSNBUJPOPGPGGJDFIPMEJOH EBUFNPOUIZFBS PGUIF%JSFDUPSTBOE*OEFQFOEFOU%JSFDUPSTIBTCFFODMFBSMZEJTDMPTFE q 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTEPFTOPUTQFDJGZUIFUFSNPGPGGJDFIPMEJOHGPSUIF%JSFDUPSTCFDBVTFUIF#PBSE PG%JSFDUPSTBOETIBSFIPMEFSTBSFDPOGJEFOUJOUIF%JSFDUPST~RVBMJGJDBUJPOTBTUIFFYQFSUTFRVJQQFEXJUI LOPXMFEHF CVTJOFTTDBQBCJMJUJFT EFUFSNJOBUJPO BOEIJHIDPNNJUNFOU q -JLF UIF %JSFDUPST UIF #PBSE PG %JSFDUPST EPFT OPU TQFDJGZ UIF UFSN PG PGGJDF IPMEJOH GPS UIF *OEFQFOEFOU%JSFDUPSTTJODFCPUIQPTJUJPOTBSFBQQPJOUFECZUIFBQQSPWBMPGUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH q 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTHBUIFSTJOGPSNBUJPOGPSEFDJTJPONBLJOHPOUIFBQQPJOUNFOUPGUIF*OEFQFOEFOU %JSFDUPSTXIPSFUJSFTCZSPUBUJPO BOEUIFOVNCFSPGZFBSTPOTVDIQPTJUJPO XIJDITIPXOPOUIFOPUJDF PGNFFUJOHBOEUIFBOOVBMSFQPSUGPSDPOTJEFSBUJPO 

)PMEJOH0GGJDF3FHVMBUJPOGPSUIF%JSFDUPST q q q

q

 

 

5IF#PBSEPG%JSFDUPSTEPFTOPUMJNJUUIFOVNCFSPGMJTUFEDPNQBOJFTGPSUIF%JSFDUPSTUPIPMEPGGJDF 5IF %JSFDUPST XIP IPME PGGJDF JO PUIFS DPNQBOJFT TIPVME CF BQQSPWFE CZ UIF #PBSE PG %JSFDUPST BDDPSEJOHUPUIFSFHVMBUJPOTPGIPMEJOHPGGJDFGPSUIF%JSFDUPST 3FHBSEJOHIPMEJOHPGGJDFJOUIFPUIFSMJTUFEDPNQBOJFT UIF$PNQBOZ~T%JSFDUPSTBOEUIF&YFDVUJWFTPG UIF4BIB(SPVQ UIF$PNQBOZIBTFTUBCMJTIFEQPMJDZBOEHVJEFMJOFTPOTVDINBUUFS5IFFYFDVUJWFTPG 4BIB (SPVQ IBWF BMTP UIF EJSFDUJPOT BOE UIF NBOBHFNFOU UFBN UP DPOTJEFS TVDI DSJUFSJB PG UIPTF DPNQBOJFTBTUZQFTPGCVTJOFTTBOEUIFOFDFTTJUZJOBTTJHOJOHUIF%JSFDUPSPSUIF&YFDVUJWFPGXIJDI DPNQBOJFTPGUIF4BIB(SPVQUPCFUIF$PNQBOZ~TSFQSFTFOUBUJWFDPODFSOJOHQBSUOFSTIJQPSQBSUOFSTIJQ DPOUSBDU *G OFDFTTBSZ UIFZ XJMM TFOE UIF %JSFDUPS PS UIF &YFDVUJWF XIP IBT LOPXMFEHF TLJMMT BOE FYQFSUJTFJOUIBUBSFBUPIPMEPGGJDF 5IF$PNQBOZCFMJFWFTUIBUFBDIEJSFDUPS~TCVTJOFTTFYQFSUJTFBOEDBQBCJMJUJFTTIPVMEOPUCFSFTUSJDUFE CZUIFOVNCFSPGDPNQBOJFTXIJDIEJSFDUPSTFSWFE BTMPOHBTIFTIFQSPWFTUPCFDBQBCMFBOEEFWPUFT FOPVHI UP DBSSZ PVU PXO BTTJHONFOUT JO GVMGJMMJOH UIF FYQFDUBUJPOT CZ UIF #PBSE PG %JSFDUPST BOE TIBSFIPMEFST 5IF EJTDMPTVSF PG OBNF BOE JOGPSNBUJPO PG FWFSZ %JSFDUPS IPMEJOH PGGJDF JO PUIFS DPNQBOJFT IBT CFFOTIPXOJOUIF'PSNBOEUIFBOOVBMSFQPSU"UQSFTFOU UIFSFBSF%JSFDUPSTIPMEJOHEJSFDUPS QPTJUJPOTJONPSFUIBOMJTUFEDPNQBOJFT/POFUIFMFTT UIF$PNQBOZCFMJFWFTUIBUJUXJMMOPUDBVTFBOZ JNQBDU PO UIFJS QFSGPSNBODF 'VSUIFSNPSF UIF %JSFDUPST IBWF TIPXO UIFJS EFEJDBUJPO JO XPSLJOH BOE SFHVMBS BUUFOEBODF JO UIF NFFUJOHT 5IPTF BSF UIF SFBTPOT XIZ UIF $PNQBOZ EPFT OPU TQFDJGZ UIF OVNCFSPGMJTUFEDPNQBOJFTGPSUIF%JSFDUPSTUPIPME 

.FSHFSPS4FHSFHBUJPO 5IF $PNQBOZ QSFTDSJCFT UIBU UIF $IBJSNBO PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST TIBMM OPU CF BO &YFDVUJWF %JSFDUPS .BOBHJOH%JSFDUPSBOETIBMMOPUIBWFBOZSFMBUJPOTIJQXJUIUIFFOUJSFNBOBHFNFOU5IFSFJTB DMFBS TFQBSBUJPO JO UIF GVODUJPOT XJUI SFTQFDU UP TVQFSWJTPSZ QPMJDJFT BOE UIF NBOBHFNFOU PG SPVUJOF

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 

 



GVODUJPOT5IF$PNQBOZIBTQSFQBSFEB$IBSUFSPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTXIJDIDMFBSMZQSFTDSJCFTBOE EFMJOFBUFTUIFQPXFSTPGBMMDPNNJUUFFTBOEUIF.BOBHJOH%JSFDUPS 5IF$IBJSNBOPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTJTUIFMFBEFSBOEDPOUSPMMFSPG#PBSEPG%JSFDUPSTNFFUJOHT JOPSEFSUPFOTVSFJOEFQFOEFODF"MM%JSFDUPSTBSFBCMFUPFYQSFTTPQJOJPOTPSNBLFTVHHFTUJPOTGVMMZ5IF NBOBHFNFOU PG UIF FYFDVUJWFT JT TVQQPSUFE UISPVHI UIF HSBOU PG QPXFST BOE SFTQPOTJCJMJUJFT UP UIF .BOBHJOH%JSFDUPS5IF#PBSEPG%JSFDUPSTEPFTOPUJOUFSGFSFXJUISPVUJOFNBOBHFNFOUXPSL"MUIPVHIUIF $IBJSNBOPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTJTOPUBO*OEFQFOEFOU%JSFDUPS UIF$PNQBOZSFNBJOTDPOGJEFOUUIBU UIFEVUJFTIBTBMXBZTCFFOVOEFSUBLFOXJUIBOVOEFSTUBOEJOHPGHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQSJODJQMFT %FDJTJPOT PO TJHOJGJDBOU NBUUFST BQQSPWFE CZ FBDI SFMFWBOU DPNNJUUFF IBWF BDIJFWFE B CBMBODF BOE SFWJFXFETUSJDUMZ 3FNVOFSBUJPOPGUIF%JSFDUPSTBOEUIF&YFDVUJWFT 5IF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF XPVME EFUFSNJOF UIF BQQSPQSJBUF SFNVOFSBUJPOT CZ DPOTJEFSBUJPOPGUIFFYQFSJFODF EVUJFT TDPQFPGSPMFTBOEGVODUJPOT QBSUJDJQBUJPOBOESFTQPOTJCJMJUJFTPG FBDI%JSFDUPSGPSQSPQPTBMUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEUPUIFNFFUJOHPGTIBSFIPMEFSTGPSBQQSPWBM*O UIJTSFHBSE UIF"OOVBM(FOFSBM.FFUJOHPG4IBSFIPMEFST/PIFMEPO.POEBZ"QSJM BQQSPWFE EJSFDUPSJBMSFNVOFSBUJPOTPOUIFBNPVOUPGOPUFYDFFEJOH#BIUNJMMJPOQFSZFBS5IF#PBSEPG%JSFDUPST IBT EFMFHBUFE UP UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF UIF UBTLT PG EFUFSNJOJOH UIF SFNVOFSBUJPOTGPSUIF%JSFDUPSTBOE4VC$PNNJUUFFT BOEUIFOQSPQPTJOHUIFBQQSPQSJBUFSFNVOFSBUJPOUP UIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSBQQSPWBM 5IFBNPVOUTPGSFNVOFSBUJPOUPFBDIEJSFDUPSBSFEJTDMPTFEJOUIFm4IBSFIPMEFSTBOE.BOBHFNFOU 4USVDUVSFnPGUIFBOOVBMSFQPSUBOEUIF'PSN 

3PMFT %VUJFTBOE3FTQPOTJCJMJUJFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST -FBEFSTIJQBOE7JTJPO  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTJTDPNQSJTFEPGQFSTPOTXJUILOPXMFEHF DPNQFUFODF TLJMMTBOEFYQFSJFODF JOUIF$PNQBOZ~TQSJODJQBMCVTJOFTT5IFWJTJPO NJTTJPO TUSBUFHJFTBOEHPBMTBTXFMMBTXPSLJOHQMBOT BOEBOOVBMCVEHFUBSFEFUFSNJOFEJOPSEFSUPFOIBODFPQFSBUJPOBMFGGJDJFODZGPSUIFHSFBUFTUCFOFGJUTPG UIFCVTJOFTTBOEBDIJFWFNFOUPGUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTTHPBMT*OUIJTSFHBSE UIF#PBSEPG%JSFDUPST VOEFSUBLFTUIFEVUJFTPGNPOJUPSJOHUIFNBOBHFNFOUPGUIFFYFDVUJWFBDDPSEJOHUPUIFWBSJPVTXPSLJOH QMBOT BTXFMMBTUIFEFUFSNJOBUJPOBOEEFMJOFBUJPOPGSPMFT GVODUJPOTBOESFTQPOTJCJMJUJFTCFUXFFOUIF #PBSEPG%JSFDUPST FYFDVUJWFPGGJDFST FNQMPZFFTBOESFMFWBOUQFSTPOT  *OBEEJUJPO UIF"VEJU$PNNJUUFFIBTCFFOFOUSVTUFEXJUIUIFGVODUJPOPGTVQFSWJTJOHUIFPQFSBUJPOT PGUIFJOUFSOBMBVEJUTFDUJPO%IBSNOJUJ*OUFSOBM"VEJU$P -UEXBTBTTJHOFEUPBVEJUBMMQSPDFEVSFTPGUIF $PNQBOZ BOE JUT TVCTJEJBSJFT~ PQFSBUJPO TP BT UP FOTVSF TVGGJDJFODZ GPS UIF CVTJOFTT BOE UP FOTVSF TVJUBCMFSJTLNBOBHFNFOUJOPSEFSUPBDIJFWFUIFIJHIFTUTBGFHVBSEPGJOUFSFTUT5IFQSJODJQMFTPGHPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF BSF BQQMJFE BT NBOBHFNFOU UPPMT GPS BEEJOH WBMVF UP UIF CVTJOFTT BOE UIF TIBSFIPMEFST  *O SFHBSE UP UIF $PNQBOZ~T WJTJPO BOE NJTTJPOT UIF #PBSE PG %JSFDUPST IBT TVQFSWJTFE UIF $PNQBOZ~T QFSGPSNBODF CZ DPOTJEFSJOH UIF RVBSUFSMZ SFQPSU PG PQFSBUJPO $PNQBOZ~T UVSOPWFS BOE TFDVSJUZ IPMEJOH PG UIF %JSFDUPST BOE UIF FYFDVUJWFT JO PSEFS UP BQQSPQSJBUFMZ BOE UJNFMZ BEKVTU UIF $PNQBOZ~TUSBUFHJFT 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 (PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBQQSFDJBUFTUIFJNQPSUBODFPGHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODF*ODPOTFRVFODF UIFSFPG UIF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTMBJEEPXOBQPMJDZPODPSQPSBUFHPWFSOBODFJOXSJUJOH DPOTJTUJOHPG QBSUT &TUBCMJTINFOUPGUIFPSHBOJ[BUJPOXJUIUIFHPPEHPWFSOBODFDVMUVSF $PSQPSBUF(PWFSOBODF1PMJDJFT  5IF $PNQBOZ EFWFMPQFE JUT (PPE $PSQPSBUF (PWFSOBODF 1SJODJQMFT JO BDDPSEBODF XJUI UIF m1SJODJQMFTPG(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODFGPS-JTUFE$PNQBOJFTnCZUIF4UPDL&YDIBOHFPG 5IBJMBOE 5IF1SJODJQMFTPG$PSQPSBUF(PWFSOBODFXIJDIBSFEJWJEFEJOUPDBUFHPSJFT 1SJODJQMFT &TUBCMJTI$MFBS3PMFTBOE3FTQPOTJCJMJUJFT 1SJODJQMFT %FGJOF0CKFDUJWFTBOE$FOUSBM*EFBT 1SJODJQMFT 4USFOHUIFO#PBSE&GGFDUJWFOFTT 1SJODJQMFT $&0BOE1FPQMF.BOBHFNFOU 1SJODJQMFT /VSUVSF*OOPWBUJPOBOE3FTQPOTJCMF0QFSBUJPOT 1SJODJQMFT 4USFOHUIFO&GGFDUJWF3JTL.BOBHFNFOUBOE*OUFSOBM$POUSPM 1SJODJQMFT &OTVSF%JTDMPTVSFBOE'JOBODJBM*OUFHSJUZ 1SJODJQMFT &OTVSF&OHBHFNFOUBOE$PNNVOJDBUJPOXJUI4IBSFIPMEFST #VTJOFTT&UIJDT 3FTQPOTJCJMJUJFTUP4UBLFIPMEFST $POGMJDUPG*OUFSFTU 3FDFQUJPOT 3FDFJQUTBOE(SBOUTPG(JGUT $PNCBUJOH%JTIPOFTU"DUT$PSSVQUJPO /POJOGSJOHFNFOUPG*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ /POWJPMBUJPOPG)VNBO3JHIUT 4BGFUZBOE0DDVQBUJPOBM)ZHJFOF $PEFPG$POEVDUGPS$PNQBOZ%JSFDUPST &YFDVUJWFTBOE&NQMPZFFT 'PSNBM3FTQPOTJCJMJUJFT .BJOUFOBODFPG$PNQBOZ"TTFUT *OGPSNBOUTBOE$PNQMBJOUT *OUFSQSFUBUJPOT 





 *OPSEFSUPCFBHVJEFMJOFGPSBMMFNQMPZFFTUPSFTQPOTJCMZUIFJSEVUZXJUIHPPEDPOTDJPVT UP QSPNPUFUIFJNQMFNFOUBUJPOPGHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFTZTUFNTJOUIFPSHBOJ[BUJPO UIVTBDIJFWJOH USBOTQBSFODZ JO CVTJOFTT PQFSBUJPOT USVTU PG TIBSFIPMEFST BOE HFOFSBM JOWFTUPST TUBCJMJUZ UP UIF CVTJOFTTBOEHFOFSBUJPOPGCFOFGJDJBMSFUVSOTUPUIFTIBSFIPMEFST TUBLFIPMEFSTBOEUIFTPDJFUZBTB XIPMFBTXFMMBTUIFQSPNPUJPOPGBEWBODFNFOUPGFNQMPZFFT3FWJTJPOTXFSFNBEFUPDFSUBJOQBSUTPG UIFCVTJOFTTFUIJDTBOEJODPNQMJBODFXJUI"4&"/$(4DPSFDBSE UIFUPPMUPFWBMVBUFUIFHSBEFPG mHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFGPSUIFMJTUFEDPNQBOJFTnGPSUIF"4&"/DPVOUSJFT 'PSUIPTFXIPEPOPUDPNQMZXJUITVDINFBTVSFTXJMMCFBQQSPQSJBUFMZQVOJTIFEBOENJHIUCF QSPTFDVUFE JO UIF DBTF PG MBX WJPMBUJPO *G FNQMPZFFT BSF JO EPVCU BOE DBOOPU DPNQMZ PS NBLF EFDJTJPO UIFZTIBMMDPOTVMUXJUITFRVFODFTVQFSWJTPS*OUIFDBTFPGEJTQVUF UIFKVEHNFOUGSPNUIF .BOBHJOH%JSFDUPS UIF&YFDVUJWF#PBSEBOEUIF#PBSEPG%JSFDUPSTXJMMCFDPOTJEFSFEBTGJOBMPSEFS

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 $POGMJDUPG*OUFSFTUT 



 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTDMFBSHVJEFMJOFTGPSNBOBHJOHUIFBWPJEBODFPGDPOGMJDUPGJOUFSFTUT QSVEFOUMZ BOE SFBTPOBCMZ BOE JO PSEFS UP DPOGFS UIF HSFBUFTU CFOFGJUT GPS UIF $PNQBOZ BOE UIF TIBSFIPMEFST 5SBOTBDUJPOT XIJDI NJHIU FOUBJM DPOGMJDUT PG JOUFSFTUT IBWF CFFO OPUJGJFE CZ UIF $PNQBOZBOEUIFSFTPMVUJPOTEJTDMPTFETQFDJGZJOHUIFWBMVFPGUIFUSBOTBDUJPO UIFDPOUSBDUVBMQBSUZ BOESFBTPOTPGOFDFTTJUZGPSFOUFSJOHJOUPTVDIBUSBOTBDUJPOJOBDDPSEBODFXJUIUIFSVMFTPGUIF 4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE5IFJOUFSFTUFE%JSFDUPSTIBWFMFGUUIFNFFUJOHSPPNBOEEJEOPUWPUF PO TVDI BHFOEB TP BT UP FOTVSF JOEFQFOEFODF JO EFDJTJPOT BOE JOGPSNBUJPO XFSF EJTDMPTFE JNNFEJBUFMZ JO UIF JOUFSFTU PG USBOTQBSFODZ $POOFDUFE USBOTBDUJPOT XPVME CF DPOTJEFSFE CZ UIF #PBSEPG%JSFDUPSTNFFUJOHPOUIFTVJUBCJMJUZPGUIFUSBOTBDUJPOBOEUIF"VEJU$PNNJUUFFXPVMEHJWF JUTBQQSPWBMGPSUIFEJTDMPTVSFPGJOGPSNBUJPOJOUIFBOOVBMJOGPSNBUJPOSFQPSUGPSN 'PSN BOE UIFBOOVBMSFQPSU5IF$PNQBOZIBTDPOEVDUFEBTUIFGPMMPXJOHQSJODJQBMT  

 

%JSFDUPST BOE UIF FYFDVUJWFT TIBMM EFDMBSF UIFJS QFSTPOBM BOE SFMBUFE QFSTPOT DPOGMJDU PG JOUFSFTUTCZTVCNJUUJOHUIFSFMBUFEQFSTPOEJTDMPTFGPSNXJUIJO POF NPOUIBTGSPNUIF FGGFDUJWFEBUFPGUIFMBX PSBTGSPNUIFEBUFPGFMFDUJPOBQQPJOUNFOU *G UIFSF JT B DIBOHF JO JOGPSNBUJPO PO JOUFSFTUT UIF BNFOEFE JOUFSFTU SFQPSU TIBMM CF TVCNJUUFEUPUIF$PNQBOZ4FDSFUBSZXJUIJO POF NPOUIBTGSPNUIFEBUFPGUIFDIBOHF 5IF$PNQBOZ4FDSFUBSZTIBMMTVCNJUBDPQZPGUIFSFQPSUUPUIF$IBJSNBOPGUIF#PBSEPG %JSFDUPSTBOE$IBJSNBOPGUIF"VEJU$PNNJUUFFXJUIJO TFWFO EBZTBTGSPNUIFEBUFPG SFDFJQUPGJOUFSFTUSFQPSU

 *O  BMM %JSFDUPST BOE &YFDVUJWF 0GGJDFST IBWF BMSFBEZ GJMFE TVDI SFQPSUT JODMVEJOH BOZ BNFOENFOUTBDDPSEJOHUPUIFSFHVMBUJPOT



 1SPNPUJPOPG4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ &OWJSPONFOU BOE)VNBO3JHIUT 

 5IF$PNQBOZIBTSFBMJ[FTPOUIFJNQPSUBODFPGTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZBOEFOWJSPONFOUJOQBSBMMFMXJUI UIF CVTJOFTT PQFSBUJPO 5IFSFGPSF UIF $PNQBOZ GPDVTFT PO GPTUFSJOH RVBMJUZ PG MJGF JO TVSSPVOEJOH DPNNVOJUJFT IVNBOSJHIUTBXBSFOFTT BOEGBJSFNQMPZNFOUJOUIFTVTUBJOBCMFXBZT5IFQPMJDZJTTUBUFE JO UIF BOOVBM SFQPSU BOE UIF BOOVBM JOGPSNBUJPO EJTDMPTVSF GPSN 'PSN  JO m5IF $PSQPSBUF (PWFSOBODFnTFDUJPOVOEFSUIFUPQJDPG#VTJOFTTFUIJDT3FTQPOTJCJMJUJFTUPUIFTUBLFIPMEFST 

 *OUFSOBM$POUSPMBOE"VEJU 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBUUBDIFTJNQPSUBODFUPBOEIBTJOTUBMMFEBDPOUSPMTZTUFNGPSPQFSBUJPOT GJOBODJBM SFQPSUJOH JO DPNQMJBODF XJUI SVMFT SFHVMBUJPOT BOE QPMJDJFT 5IF $PNQBOZ IBT FNQMPZFE %IBSNOJUJ*OUFSOBM"VEJU$P -UEUPBVEJUUIFJOUFSOBMDPOUSPMBOESFQPSUFEUP"VEJU$PNNJUUFF BOEUIF #PBSEPG%JSFDUPST5IFBVEJUPSTIBWFJOEFQFOEFODFPOUIFJSBVEJU5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTIBMMDPOTJEFS UIFTVJUBCJMJUZBOEBEFRVBUFPOJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNJOBDDPSEBODFXJUIUIF$040QSJODJQMFTJFUIF $POUSPM&OWJSPONFOU UIF3JTL"TTFTTNFOU UIF$POUSPM"DUJWJUJFT UIFJOGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO BOE UIF.POJUPSJOH XIJDIXJMMCFEPOFFWFSZZFBS5IFEFUBJMTTIPXTJOUIFBOOVBMJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFGPSN 'PSN VOEFSUIFUPQJDm5IFJOUFSOBMDPOUSPMBOESJTLNBOBHFNFOUn 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IF*OUFSOBM"VEJU  

 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT BTTJHOFE UIF "VEJU $PNNJUUFF UP JOTQFDU UIF TVGGJDJFODZ BQQSPQSJBUFOFTT BOEFGGFDUJWFOFTTPGUIFJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFN5IFSFTVMUTPGUIFJOUFSOBMBVEJUTIPVME CFSFQPSUFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOETIBSFIPMEFST *O UIFBTTFTTNFOUPGUIFJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNXBTSFQPSUFETPNFJTTVFTUPCFJNQSPWFEUP UIFSFDJQJFOUTBOEUIFSFMBUFEQBSUJFTBTXFMMBTQSPQFSMZSFDPNNFOEBUJPOTGPSDPSQPSBUFPQFSBUJPO XIJDI XFSFQSFTFOUFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSDPOTJEFSBUJPOPOUIFRVBSUFSMZNFFUJOH 5IFFWBMVBUJPOPGJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNXBTSFWFBMFEJOm4IBSFIPMEFSTBOE.BOBHFNFOU4USVDUVSFn JOUIFBOOVBMSFQPSUBOEUIF'PSNVOEFSUIFUPQJDm5IFJOUFSOBMDPOUSPMBOESJTLNBOBHFNFOUn 

 3JTL.BOBHFNFOU 

  

 5IF SJTL NBOBHFNFOU JT B QPMJDZ JNQMFNFOUFE TZTUFNBUJDBMMZ JO UIF PSHBOJ[BUJPO VOEFS UIF TVQFSWJTJPO PG UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF DPNQSJTJOH UIF &YFDVUJWF %JSFDUPSBOE.BOBHFS*OUIJTSFHBSE UIFTFOJPSNBOBHFNFOUPGFBDIEFQBSUNFOUIBWFCFFOBQQPJOUFEBT B DPNNJTTJPO SFTQPOTJCMF GPS UIF SJTL NBOBHFNFOU BDDPSEJOH UP UIF QPMJDZ BOE BTTJHOFE EVUJFT 5IF SFQPSUPOSJTLNBOBHFNFOUJTQSFTFOUFEUPUIF"VEJU$PNNJUUFFBOEUIF#PBSEPG%JSFDUPST*GOFDFTTBSZ UIFZDBOQSPQPTFTUBUFNFOUPGOFDFTTJUZUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTUPCFDPOTJEFSFE8IFOFWFSUIFSFJTB TJHOJGJDBOU SJTL PS BO JSSFHVMBS USBOTBDUJPO 5IFTF QSPDFFEJOHT BSF UBLFO UP FOTVSF UIBU UIF MFWFM BOE NBHOJUVEF PG EBNBHFT UIBU DPVME PDDVSBSFNBJOUBJOFEXJUIJOBDDFQUBCMF BTTFTTBCMFBOEDPOUSPMMBCMF MFWFMT GPS UIF PSHBOJ[BUJPO UIBU DBO CF TZTUFNBUJDBMMZ JOTQFDUFE XJUI EVF DPOTJEFSBUJPO UP UIF PSHBOJ[BUJPO~THPBMT *O  UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF SFQPSUFE GJOEJOHT BOE TVHHFTUJPOTHJWFOUPUIFSFMBUFEPQFSBUJOHVOJUT5IFBDUJPOTBOETVHHFTUJPOTIBECFFOQSPQPTFEUPUIF #PBSEPG%JSFDUPSTRVBSUFSMZ 5IF $PNQBOZ EJTDMPTFE UIF SJTL NBOBHFNFOU JO m3JTL 'BDUPSTn BOE m3FQPSU PG UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFnJOUIFBOOVBMSFQPSUBOEUIF'PSN %VSJOHUIFQSFWJPVTZFBS UIF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTMFHBMMZPQFSBUFEUIF$PNQBOZJODPNQMJBODF XJUIUIFMBXTBOESFHVMBUJPO5IFSFGPSF UIFSFJTOPJOGSJOHFNFOUPOUIFPGGJDJBMSFHVMBUJPOTGPVOE 

#PBSEPG%JSFDUPST~.FFUJOHT 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTEFUFSNJOFEUIBUNFFUJOHTTIBMMCFIFMEBUMFBTUFWFSZUISFFNPOUIT"OBOOVBM TDIFEVMF PG #PBSE PG %JSFDUPST~ NFFUJOHT JT QSFQBSFE XIFSFJO UIF BHFOEB BSF DMFBSMZ TUBUFE 5IF $PNQBOZ 4FDSFUBSZ XPVME TVCNJU TVDI TDIFEVMF JO UIF %FDFNCFS PG FBDI ZFBS UPHFUIFS XJUI UIF TVCNJTTJPOPGEPDVNFOUTBUMFBTUEBZTQSJPSUPUIFNFFUJOHEBUFTPBTUPHJWFUIF#PBSEPG%JSFDUPST TVGGJDJFOUUJNFUPDPOTJEFSBOEFYBNJOFUIFEBUBQSJPSUPBUUFOEJOHUIFNFFUJOH FYDFQUJOUIFFWFOUPG VSHFODZGPSUIFQSPUFDUJPOPGUIF$PNQBOZ~TJOUFSFTUTXIFSFOPUJDFNBZCFHJWFOMFTTUIBOEBZT&BDI NFFUJOHXPVMEMBTUBQQSPYJNBUFMZIPVST 



"RVPSVNPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHSFRVJSFTUIFQSFTFODFPGBUMFBTUIBMGPGBMMEJSFDUPST

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 "MMEJSFDUPSTBSFDPOTJEFSFEBTUIFJSEVUJFTUPBUUFOEUIFNFFUJOHFBDIUJNFVOMFTTVOBCMFUPEPTPEVF UP TJHOJGJDBOU PCMJHBUJPO PS JMMOFTT 0O DPOTJEFSBUJPO PG PUIFS JTTVFT UIF $IBJSNBO PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST CF UIF $IBJSNBO PG UIF .FFUJOH IBT JOWJUFE UIF %JSFDUPST UP DPNNFOU JOEFQFOEFOUMZ 5IF WPUJOHTIBMMCFIFMEUIFNBKPSJUZ&BDIEJSFDUPSTIBMMIBWFPOFWPUFBOEUIFEJSFDUPSXIPIBWFDPOGMJDUTPG JOUFSFTU JO FBDI BHFOEB BT UIF DBTF NBZ CF *O DBTF UIBU UIF WPUJOH JT FRVBM UIF $IBJSNBO PG UIF .FFUJOHJTFOUJUMFEUPPOFWPUFPOBSFTPMVUJPO 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTGPDVTFEPOUIFNBOBHFNFOUPGUIFDPOGMJDUTPGJOUFSFTUPGBMMQBSUJFTDBSFGVMMZ BOEGBJSMZ5IFJOGPSNBUJPONVTUCFDPNQMFUFMZEJTDMPTFE*OUIFFWFOUUIBUBOZEJSFDUPSTIBWFDPOGMJDUTPG JOUFSFTUXJUIUIFCFOFGJUPOUIFJTTVFEDPOTJEFSFE TVDIJOUFSFTUFEEJSFDUPSIBTOPSJHIUUPNBLFEFDJTJPO 

  



 



 0OFUIF#PBSEPG%JSFDUPST~.FFUJOH JGUIFSFJTBRVFSZPSBOFFEUPPCUBJOBEEJUJPOBMJOGPSNBUJPO GSPNSFMFWBOUQFSTPOT .BOBHJOH%JSFDUPSXPVMEJOWJUFBIJHIMFWFMNBOBHFNFOUUPHJWFBOFYQMBOBUJPO 5IF$PNQBOZ4FDSFUBSZXPVMESFDPSEUIFNFFUJOHBOEQSPQPTFUPUIF&YFDVUJWF#PBSEUPSFWJFXQSJPSUP QSFTFOUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST~.FFUJOHGPSFOEPSTJOHPOUIFGJSTUBHFOEBPGUIFOFYUNFFUJOHBOE WFSJGJFECZTJHOBUVSFTPGUIF$IBJSNBOPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST*OBEEJUJPO UIF%JSFDUPSTDBOFYQSFTT PQJOJPOPSBNFOEPOUIF.JOVUFTPGUIF.FFUJOHCFGPSFFOEPSTFNFOU 5IF.JOVUFTPG.FFUJOHT BMSFBEZFOEPSTFE BSFLFQUBUUIFIFBEPGGJDFBOEGJMFEUIFPSJHJOBMNJOVUFT PG NFFUJOH UPHFUIFS XJUI UIF SFMFWBOU EPDVNFOUT PO FBDI BHFOEB GPS DPOWFOJFODF PG SFGFSFODF BOE TFBSDIJOH #FTJEFT UIF #PBSE PG %JSFDUPST IBT BMMPXFE UIF /PO&YFDVUJWFT %JSFDUPST UP IPME NFFUJOHT BNPOHTU UIFNTFMWFTJOUIFBCTFODFPGUIFNBOBHFNFOUJOOFDFTTJUZBOEQSFTFOUUPUIFCPBSEGPSBDLOPXMFEHFNFOU 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTTVQQPSUFEUIFKPJOUNFFUJOHCFUXFFOUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEUIF&YFDVUJWF #PBSEBUMFBTUPODFBZFBS UPEFMJWFSZFBSMZTUSBUFHJDUBSHFUTBOEPQFSBUJPOQMBOTPGUIF$PNQBOZ BTXFMM BT UP CVJME HPPE SFMBUJPOTIJQT CFUXFFO EJSFDUPST BOE FYFDVUJWFT .PSFPWFS $IJFG 'JOBODJBM 0GGJDFS IBT KPJOFEUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHBUBMMUJNFT 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT MBJE EPXO B QPMJDZ UIBU JOEFQFOEFOU EJSFDUPST BSSBOHF UIFJS PXO NFFUJOH XJUIPVUFYFDVUJWFEJSFDUPSTPSUIFNBOBHFNFOUPGUIF$PNQBOZ BUMFBTUPODFBZFBSTPUIBUJOEFQFOEFOU EJSFDUPSTDBODPOTJEFSBOEEJTDVTTWBSJPVTJTTVFTBCPVUNBOBHFNFOUPSJTTVFTUIBUBSFPGJOUFSFTU5IF SFTVMUTPGUIFNFFUJOHXFSFJOGPSNFEUPUIF.BOBHJOH%JSFDUPS %VSJOH *OEFQFOEFOU%JSFDUPSTBOE"VEJU$PNNJUUFFIFMEUIFNFFUJOHXJUIPVUUIFNBOBHFNFOU QSFTFODF5IFEFUBJMTBSFTIPXOJOBOOVBMSFQPSUBOEUIFBOOVBMJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFGPSN 'PSN VOEFSUPQJDm.BOBHFNFOU4USVDUVSFn *O  UIF $PNQBOZ IBT IFME #PBSE PG %JSFDUPST NFFUJOHT XIJDI XFSF DPOTJEFSFE BT UIF BQQSPQSJBUFOVNCFSTBOEBEFRVBUFUJNFGPSUIFQFSGPSNBODFPGUIF%JSFDUPSBOEUIFOBUVSFPGCVTJOFTT 5IFNBKPSJUZPGUIFCPBSEBUUFOEFEOPUMFTTUIBOPGUIF%JSFDUPSTNFFUJOH*GUIF%JSFDUPSTXPVMEMJLF UP IBWF NPSF JOGPSNBUJPO UIFZ DPVME NBLF B SFRVFTU UP UIF $PNQBOZ 4FDSFUBSZ 5IF DPNQBOZ~T UPQ NBOBHFNFOUJOGJOBODFBOEBDDPVOUJOHEJWJTJPOBMTPBUUFOEFEBMM#PBSEPG%JSFDUPSTNFFUJOHT 5IF NFFUJOH TDIFEVMF GPS UIF ZFBS IBE CFFO NBSLFE 5IF FYUSBPSEJOBSZ NFFUJOH DPVME CF DBMMFEEFQFOEJOHPOUPUIFDJSDVNTUBODF

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




q /P

  



5IF#PBSEPG%JSFDUPST #PBSE0G %JSFDUPST

&YFDVUJWF $PNNJUUFF

"VEJU $PNNJUUFF

/PNJOBUJPOBOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF

$PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF

$PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ $PNNJUUFF

 'FCSVBSZ +BOVBSZ 'FCSVBSZ 'FCSVBSZ 'FCSVBSZ  "QSJM 'FCSVBSZ .BZ %FDFNCFS .BZ  .BZ .BSDI "VHVTU +VMZ +VMZ  "VHVTU .BZ /PWFNCFS 0DUPCFS 0DUPCFS   0DUPCFS +VOF   /PWFNCFS +VMZ   %FDFNCFS "VHVTU  4FQUFNCFS   0DUPCFS    /PWFNCFS   

'FCSVBSZ .BZ +VMZ 0DUPCFS    

4FMG"TTFTTNFOUPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTFTUBCMJTIFEUIFQPMJDZPGUIF#PBSEBTTFTTNFOUBUMFBTUPODFBZFBS 5IFBTTFTTNFOUBMMPXTFBDI#PBSENFNCFSUPEJTDVTTUIFBCPVUUIFQBTUQFSGPSNBODF MJNJUBUJPOTBOE QSPCMFNTUPJNQSPWFUIF#PBSE~TFGGJDJFODZ *O UIF$PNQBOZ4FDSFUBSZEFMJWFSFEUIFTFMGBTTFTTNFOUPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSNXIJDI JTJOBDDPSEBODFXJUIUIFDSJUFSJBPGUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODF$FOUFS UIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOEUP FBDIEJSFDUPS4VDIBTTFTTNFOUJTDPWFSFEUPUIFQPMJDZPGUIF#PBSET UIFEJSFDUPSTUSVDUVSFBOEUIF QSBDUJDFT PG UIF #PBSET BOE UIF QSFQBSBUJPO BOE JNQMFNFOUBUJPO PG UIF .FFUJOH JO PSEFS UP CF UIF HVJEFMJOFTPOPQFSBUJPOJNQSPWFNFOU&WFSZEJSFDUPSXBTJOEFQFOEFOUJOUBLJOHTVDIFWBMVBUJPO 5IFBTTFTTNFOUTDPSFJTTFUBTJOEJDBUFEJOUIFUBCMF $SJUFSJB

4DPSF

&YDFMMFOU (PPE 'BJS 1PPS #BE

QFSDFOUBOEIJHIFS QFSDFOUBOEIJHIFS QFSDFOUBOEIJHIFS QFSDFOUBOEIJHIFS QFSDFOUBOEIJHIFS

  4FMG"TTFTTNFOUPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST  5IF $PNQBOZ DBSSJFE PVU UIF CPBSE~T QFSGPSNBODF BTTFTTNFOU EJWJEFE JOUP BTQFDUT BT GPMMPXT #PBSETUSVDUVSFBOERVBMJGJDBUJPOT 5IF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOH 3PMFT EVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST 0UIFSUPQJDT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 

 5IF FWBMVBUJPO SFTVMU GPS UIF ZFBS XBT JO m&YDFMMFOUn MFWFM XJUI UIF BWFSBHF TDPSF PG 



 4FMG"TTFTTNFOUPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST  5IF $PNQBOZ DBSSJFE PVU UIF CPBSE~T QFSGPSNBODF BTTFTTNFOU EJWJEFE JOUP BTQFDUT BT GPMMPXT 3PMFT EVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST %VUJFTPG%JSFDUPST %JSFDUPS~TTFMGJNQSPWFNFOU 



 5IF FWBMVBUJPO SFTVMU GPS UIF ZFBS XBT JO m&YDFMMFOUn MFWFM XJUI UIF BWFSBHF TDPSF PG 



 4FMG"TTFTTNFOUPGUIFTVCDPNNJUUFFT  5IF $PNQBOZ DBSSJFE PVU UIF CPBSE~T QFSGPSNBODF BTTFTTNFOU EJWJEFE JOUP BTQFDUT BT GPMMPXT #PBSETUSVDUVSFBOERVBMJGJDBUJPOT 3PMFT EVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFT 5IF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOH 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTTFUUIFQFSGPSNBODFBTTFTTNFOUGPSBMMTVCDPNNJUUFFTJO UIFFWBMVBUJPOSFTVMUTDBOCFTVNNBSJ[FEBTCFMPX

 4VC$PNNJUUFFT &YFDVUJWF$PNNJUUFF "VEJU$PNNJUUFF /PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF $PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF $PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF

&WBMVBUJPO3FTVMU   

3FTVMU &YDFMMFOU &YDFMMFOU &YDFMMFOU (PPE (PPE

 4FMG"TTFTTNFOUPGUIF.BOBHJOH%JSFDUPS 8JUISFHBSEUPUIFQFSGPSNBODFBQQSBJTBMPG.BOBHJOH%JSFDUPS UIJTXPVMECFDBSSJFEPVUBOOVBMMZ CZ UIF $IBJSNBO BOE UIF #PBSE PG %JSFDUPST CBTFE PO UIF DPNQBOZ HPBMT BOE PQFSBUJOH QFSGPSNBODF 

%FWFMPQNFOUPG%JSFDUPSTBOEUIF&YFDVUJWFT 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEUIFFYFDVUJWFTIBWFBQQSFDJBUFEUIFJSSPMFT EVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTUPUIF $PNQBOZ5IVT UIF$PNQBOZIBTBUUBDIFEJNQPSUBODFUPUIFEFWFMPQNFOUPGBMMQFSTPOOFMUISPVHIPVUUIF PSHBOJ[BUJPO DPOTJTUFOUXJUIUIFMFBEFSTIJQBOEWJTJPOPGUIF%JSFDUPSTBOEUIFFYFDVUJWFT JOPSEFSUPFOIBODF LOPXMFEHF DPNQFUFODJFT TLJMMTBOEQPUFOUJBMT5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEUIFFYFDVUJWFTBSFFODPVSBHFEUP BUUFOETFNJOBSTBOEUSBJOJOHDPVSTFTUIBUBSFCFOFGJDJBMUPUIFQFSGPSNBODFPGGVODUJPOTBTBSFIFMEJOUFSOBMMZ PSFYUFSOBMMZ JODMVEJOHXPSLWJTJUT 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(VJEFMJOFTUPFOIBODFUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFGPSUIF%JSFDUPST 'PVOEBUJPO q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO q $(GPS$BQJUBM.BSLFU*OUFSNFEJBSJFT q $(GPS'BNJMZ#VTJOFTT $PNNJUUFF q $IBJSNBO q "VEJU$PNNJUUFF q /PNJOBUJPOBOE(PWFSOBODF$PNNJUUFF q $PNQFOTBUJPO$PNNJUUFF q 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF 'VODUJPOBM q $IBSUFSFE%JSFDUPS q 'JOBODF q 4USBUFHZ'PSNVMBUJPO q 4USBUFHZ.FBTVSFNFOU q 3JTL1MBOOJOH q %$16QEBUF (VJEFMJOFTUPFOIBODFUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFGPSUIF&YFDVUJWFT 'PVOEBUJPO q $(GPS&YFDVUJWFT q $(GPS$BQJUBM.BSLFU*OUFSNFEJBSJFT q $(GPS'BNJMZ#VTJOFTT 'VODUJPOBM q #PBSE3FQPSUJOH q 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF q 3JTL1MBOOJOH q 4USBUFHZ'PSNVMBUJPO q 4USBUFHZ.FBTVSFNFOU  

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 %FWFMPQNFOUTGPSUIFEJSFDUPSTBOEUIFNBOBHFNFOU 

 5IF$PNQBOZ%JSFDUPST~BUUFOEBODFBUUSBJOJOHTFTTJPOTDPOEVDUFECZUIF5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST "TTPDJBUJPO *0% 5SBJOJOH$PVSTFT

%JSFDUPS

 "DDSFEJUBUJPO

%JSFDUPS

'JOBODFGPS

"VEJU

3PMFPGUIF

3JTL

3PMFPGUIF

$PNQBOZ

"EWBODFE

$FSUJGJDBUJPO

/PO'JOBODF

$PNNJUUFF

$IBJSNBO

.BOBHFNFOU

$PNQFOTBUJPO

4FDSFUBSZ

"VEJU

$PNNJUUFF

$PNNJUUFF

1SPHSBN $41 

$PNNJUUFF

1SPHSBN

3$$ 

1SPHSBN

      

""$1       

1SPHSBN %"1 1SPHSBN %$1 %JSFDUPS '/% 1SPHSBN "$1 1SPHSBN 3$1 /BNF .S4VKBSJU 1BUDIJNOVO .S#PPOLJFU $IPLXBUBOB .S5IJSBTBL 7JLJUTFU .S"UUIBLPSO (MBOLXBNEFF .S7JSPK 5IFFSBWBUWBUFF .S4VUIFQ %BOTJSJWJSPK .S4POUBZB 5BCLIBO .S7JDIBJ ,VMTPNQIPC .S#PPOZBSJUI .BIBNPOUSJ .S/PQIPSO #IPOHTWFK 1PM(FO4PNDIBJ1SBCIBTBCIBLEJ .S"NPSO "TWBOVOU "ENJSBM"QJXBU 4SJWBSEIBOB



      

      

      

      

      

3.1       

      

 5IF EFUBJMT BSF TIPXO JO BOOVBM SFQPSU BOE UIF BOOVBM JOGPSNBUJPO EJTDMPTVSF GPSN 'PSN VOEFSUPQJDm5IF#PBSEPG%JSFDUPST*OGPSNBUJPOn



 5SBJOJOHBOETFNJOBSBUUFOEFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTJO /BNF .S7JSPK

5SBJOJOH$PVSTF4FNJOBS

5IFFSBWBUWBUFF

.S/PQIPSO #IPOHTWFK

3FOFXBCMF&OFSHZJO5IBJMBOE /*%" 

"VEJU$PNNJUUFF'PSVN5PQJDm-FBSO VOMFBSOBOESFMFBSO"VEJU$PNNJUUFFJOUIF"HF PG%JTSVQUJPOn *0% 

 3FMFWBOUQBSUJFTJO$PSQPSBUF(PWFSOBODF  5IF $PNQBOZ 4FDSFUBSZ UIF TFDSFUBSZ UP UIF "VEJU $PNNJUUFF BOE NBOBHFST BSF SFHVMBSMZ TVQQPSUFEBOEFOHBHFEUPBUUFOEBTTPSUFEUSBJOJOHDPVSTFTBOETFNJOBSTPSHBOJ[FECZ5IF4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF $PNNJTTJPO 4&$ 5IF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE 4&5 5IBJ -JTUFE $PNQBOJFT "TTPDJBUJPO 5-$" 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST *0% BOEPUIFSJOTUJUVUFDPOUJOVBMMZBOEDPOTJTUFOUMZBT GPMMPXT 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5SBJOJOHBOETFNJOBSBUUFOEFECZSFMFWBOUQBSUJFTJO$PSQPSBUF(PWFSOBODFJO /BNF .ST1BOOFF $IBOUBWBSBMVL .JTT/BJZBDIBO $IPOHLPMWBOJDI .ST1BOOFF $IBOUBWBSBMVL .JTT/BJZBDIBO $IPOHLPMWBOJDI .ST1BOOFF $IBOUBWBSBMVL .S"QJQPOH 7JTDIVWFTLBNJO .S"QJXBU .VBOHLBN .ST1BOOFF $IBOUBWBSBMVL .JTT/BJZBDIBO $IPOHLPMWBOJDI .S"NPSOQPOH -BPSNBUBOB .S"QJXBU .VBOHLBN .S"QJQPOH 7JTDIVWFTLBNJO .JTT/BJZBDIBO .ST1BOOFF .JTT/BJZBDIBO .ST1BOOFF .JTT/BJZBDIBO .ST1BOOFF .41IBUDIBSJO .JTT/BJZBDIBO .T1PUDIBOFF .S5FFSBZVUI .JTT1FOQBL .S/BUUBXVU .JTT/BJZBDIBO .41IBUDIBSJO .ST1BOOFF .JTT/BJZBDIBO

5SBJOJOH$PVSTF4FNJOBS m5IFEJTDMPTVSFCBTFEPOOFX$($PEFn 4&5 m&OIBODJOH(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODFCBTFEPO$(34DPSFDBSEn 4&$ m(PPE*5(PWFSOBODF3JTL.BOBHFNFOUBOE%BUB3FTQPOTJCJMJUZ 4&$ 5IF DIBOHF PG OFX OBUVSBM HBT QSJDJOH TUSVDUVSF GPS JOEVTUSJBM TFDUPS /(3 BOE /(% 5IF'FEFSBUJPOPG5IBJ*OEVTUSJFT m5IFEJTDMPTVSFCBTFEPOOFX$($PEFBQQMZPSFYQMBJOn 5IBJMDB 4."354.&T:PVS4VDDFTT4UPSZ#FHJOT #0* 

SPVOEUBCMF %JTTVTTJPO m%SJWJOH CVTJOFTT WBMVF TVTUBJOBCJMJUZ UIPVHIU BDUJWF JOWFTUPSTn 4&$ $IPOHLPMWBOJDI 5IF&GGJDJFOUXBZGPSCVTJOFTTFTUPBDUBHBJOTUUIFCSJCFSZ 5IF/BUJPOBM"OUJ$PSSVQUJPO $PNJTTJPO $IBOUBWBSBMVL %SJWJOH1SPBDUJWFTVTUBJOBCJMJUZ .POFZ$IBOOFM .POFZ8FBMUI.BHB[JOFBOE155&1 $IPOHLPMWBOJDI $IBOUBWBSBMVL 3PBEUP$FSUJGZ *0% $IPOHLPMWBOJDI $IBOUBWBSBMVL #VJMEJOH5SVTUJO5SBOTGPSNJOH&DPOPNZ 4&$ 4BOHQIPL $IPOHLPMWBOJDI m%BUB1SPUFDUJPOGPS#VTJOFTT3PBEUP(%134UBOEBSEn 4&5BOE5IF'BDVMUZPG-BX )PSUIPOHLBN $IVMBMPOHLPSO6OJWFSTJUZ ,BFXDPPO $'0'PDVTPO'JOBODJBM3FQPSUJOH '"1 7POHSBLWBOJDI :BXBQSBQBT $IPOHLPMWBOJDI 4&51PSUBM 4&5 4BOHQIPL $IBOUBWBSBMVL "OOVBM3FQPSUTVCNJTTJPOJO23$PEFGPSNBUBOE-JTUFE$PNQBOZ4PMVUJPO 5IBJMDB $IPOHLPMWBOJDI



 0SJFOUBUJPOPG/FX%JSFDUPST 

 5IF $PNQBOZ IBT BSSBOHFE GPS UIF PSJFOUBUJPO PG OFX %JSFDUPST JO PSEFS UP JOGPSN UIFN PG UIF $PNQBOZ~TQPMJDJFTBOESFMFWBOUJOGPSNBUJPO TVDIBTUIF$PNQBOZ~TQSJODJQBMCVTJOFTT PQFSBUJOHSFTVMUT PSHBOJ[BUJPOBMTUSVDUVSF BOETIBSFIPMEFST JODMVEJOHSFMFWBOUSVMFTBOESFHVMBUJPOTBTXFMMBTQMBOUWJTJUUP FBDITVCTJEJBSZPGUIF$PNQBOZ"MTP GPSUIFCFOFGJUPGUIFEJTDIBSHFPGGVODUJPOTCZOFX%JSFDUPST UIF $PNQBOZIBTQSFQBSFEBIBOECPPLGPS%JSFDUPSTBTGPMMPXT 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




%JSFDUPS~T)BOECPPL 4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF"DU /P #&  $IBSUFSPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST $FSUJGJDBUFPG3FHJTUSBUJPOBTB1VCMJD-JNJUFE$PNQBOZ $PNQBOZ$FSUJGJDBUJPOBOE0CKFDUTPGUIF$PNQBOZ (PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF)BOECPPL 4&$~T-JTUFE$PNQBOZ%JSFDUPST)BOECPPL "OUJ$PSSVQUJPO)BOECPPL 0UIFS*OGPSNBUJPO q 7JTJPOT NJTTJPOBOEHPBMTPGUIF$PNQBOZ q "OOVBM 3FQPSU UPHFUIFS XJUI UIF QSFTFOUBUJPO PO UIF $PNQBOZ~T CVTJOFTT EFTDSJQUJPO GPS OFX %JSFDUPST q 5IF$PNQBOZ~TWJEFPQSFTFOUBUJPO 

*O UIFDPNQBOZIFMEPSJFOUBUJPOTFTTJPOGPSOFXEJSFDUPST

 $PNQBOZ4FDSFUBSZ 



 6OEFSUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF"DU /P #& UIF#PBSEPG%JSFDUPSTJTSFRVJSFE UPBQQPJOUUIF$PNQBOZ4FDSFUBSZUPUBLFSFTQPOTJCJMJUZGPSDBSSZJOHPVUQSPDFFEJOHTQSFTDSJCFECZMBX POCFIBMGPGUIF$PNQBOZPSUIF#PBSEPG%JSFDUPST*OUIJTSFHBSE UIF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTBQQPJOUFE .ST1BOOFF$IBOUBWBSBMVLBTUIF$PNQBOZ4FDSFUBSZ4IFIBTCFFOUSBJOFEPOUIF$PNQBOZ4FDSFUBSZ 1SPHSBNGSPNUIF5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST *0%  .PSFPWFS UIF PGGJDF PG UIF $PNQBOZ 4FDSFUBSZ DPOTJTUT PG PGGJDFST IBWJOH MBX BOE BDDPVOUJOH LOPXMFEHF XIPIBWFCFFOUSBJOFEPOUIF'VOEBNFOUBM1SBDUJDFGPS$PSQPSBUF4FDSFUBSZGSPNUIF5IBJ -JTUFE$PNQBOZ"TTPDJBUJPOUPSFJOGPSDFUIFJSDBQBCJMJUJFT#FTJEFT UIFZXFSFBTTJHOFEUPDPOEVDUUIF PSJFOUBUJPO GPS UIF OFX %JSFDUPST BT XFMM BT UP FOIBODF LOPXMFEHF BOE VOEFSTUBOEJOH PO (PPE (PWFSOBODF UP UIF %JSFDUPST UIF FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT *O PUIFS XPSET UIFZ QFSGPSN BT UIF $PNQMJBODF6OJUJOCVJMEJOHUIFDPSQPSBUFJNBHF



(VJEFMJOFTUPFOIBODFUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFGPSUIF$PNQBOZ4FDSFUBSZ 'PVOEBUJPO q $PNQBOZ4FDSFUBSZ1SPHSBN



'VODUJPOBM q #PBSE3FQPSUJOH q $PNQBOZ3FQPSUJOH



 

&YUFOTJPO4LJMM q 4USBUFHZ'PSNVMBUJPO

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




5IF%JSFDUPSTBOE5PQNBOBHFNFOU"QQPJOUNFOU 5IFEJSFDUPSBOEJOEFQFOEFOUEJSFDUPSSFDSVJUNFOU 5IF#PBSEPG%JSFDUPST 5IFDPNCJOBUJPOPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTTIPVMECFDPNQPTFEQFPQMFGSPNWBSJPVTFEVDBUJPOBM CBDLHSPVOET QSPGFTTJPO FYQFSJFODFT BOE TLJMMT "MM RVBMJGJDBUJPOT TIPVME CF CFOFGJDJBM UP UIF DPNQBOZCVTJOFTT.FBOXIJMF UIFSFNVTUCFOPFYDMVTJPOCZHFOEFS BHFBOEOBUJPOBMJUZ -FBEFSTIJQ WJTJPO FUIJDT NPSBMJUZTIBMMCFUIFGBDUPSTGPSDPOTJEFSBUJPO1BTUQFSGPSNBODFPGUIF DBOEJEBUFNVTUCFUSBOTQBSFOUXJUIPVUJMMFHBMRVBMJGJDBUJPOTBOEDPNQMZXJUIUIFDPNQBOZ~TBSUJDMFT PGBTTPDJBUJPO 5IFEJSFDUPSSFFMFDUJPOTIPVMEDPOTJEFSQBTUQFSGPSNBODFBQQSBJTBMBTUIFNFNCFSPGUIF#PBSEPG %JSFDUPSTBOEPSTVCDPNNJUUFF5IFTIBSFIPMEFSTTIPVMEIBWFTVDIJOGPSNBUJPOGPSDPOTJEFSBUJPO 5IFJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTNVTUIBWFUIFRVBMJGJDBUJPOTDPNQMZJOHXJUISVMFTBOESFHVMBUJPOTTFUCZ UIF$BQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSE 

 

5IFEJSFDUPSSFDSVJUNFOUQSPDFTT 5IF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF JT FOUJUMFE UP TFFL GPS B RVBMJGJFE QFSTPO BT UIF DPNQBOZ #PBSE PG %JSFDUPS~T NFNCFS 5IF BQQSPWBM JT TVCKFDU UP UIF NBKPSJUZ PG DPNQBOZ TIBSFIPMEFST~WPUF*OUIFDBTFXIFSFBQPTJUJPOPOUIF#PBSEPG%JSFDUPSTCFDPNFTWBDBOUEVFUP SFBTPOPUIFSUIBODPNQMFUJPOPGUFSNBOEXIFSFUIFSFNBJOJOHUFSNJTMPOHFSUIBOUXPNPOUIT UIF #PBSE PG %JSFDUPST TIBMM BQQPJOU B QSPQFSMZ RVBMJGJFE JOEJWJEVBM QSPQPTFE CZ UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF UP GJMM UIF WBDBOU QPTU XJUI BU MFBTU UISFF GPSUI WPUF 5IF SFQMBDFNFOU NFNCFSJTUPPOMZTFSWFUIFSFNBJOJOHUFSNPGUIFNFNCFSXIPNIFTIFSFQMBDFT 5IFDPNQBOZJTPQFOUPUIFNJOPSJUZTIBSFIPMEFST~QSPQPTBMPGUIFRVBMJGJFEDBOEJEBUF 5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFNBZDPOTJEFSDBOEJEBUFTGSPNUIFEJSFDUPSQPPMMJTUPG 5IBJ*OTUJUVUJPOPG%JSFDUPST *0%  5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFXJMMDPOTJEFSUIFQBTUFYQFSJFODFTBOEFYQFSUJTFBT UIFTVQQPSUJWFGBDUPSTJOUIFSFDSVJUNFOUJOPSEFSUPTFSWFXJUIMPOHUFSNDPSQPSBUFTUSBUFHZ 5IF OFX #PBSE NFNCFS BQQPJOUNFOU XJMM BMTP CF DPOTJEFSFE CZ UIF NJYUVSF PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST~FYQFSJFODFBOEFYQFSUJTFJOUIFBSFBTOFFEFE *OEFQFOEFOUEJSFDUPS~TRVBMJGJDBUJPOT 5IF #PBSE PG %JSFDUPST SFTPMWFE UP BEPQU UIF EFGJOJUJPO GPS mJOEFQFOEFOU EJSFDUPSn IBWJOH RVBMJGJDBUJPOTJOBDDPSEBODFXJUIUIFOPUJGJDBUJPOPGUIF$BQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSEBTGPMMPXT 5IFQFSTPONVTUIPMEOPNPSFUIBOPGTIBSFTXJUIWPUJOHSJHIUTPGUIF$PNQBOZ UIFQBSFOU $PNQBOZ UIFBTTPDJBUFT UIFBGGJMJBUFT UIFNBKPSTIBSFIPMEFSTPSUIFFOUJUJFTXJUIUIFBVUIPSJUZUP DPOUSPMUIF$PNQBOZJODMVTJWFPGTIBSFIPMEJOHCZJOEJWJEVBMTSFMBUFEUPTVDIJOEFQFOEFOUEJSFDUPST 5IF QFSTPO NVTU OPU CF TFSWJOH PS IBWF TFSWFE BT B EJSFDUPS XIP JT JOWPMWFE XJUI UIF NBOBHFNFOU PSBTUBGGNFNCFS BOFNQMPZFFPSBDPOTVMUBOUXJUIBNPOUIMZXBHF5IFQFSTPOBMTP NVTUOPUCFPSCFBOJOEJWJEVBMXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPMUIF$PNQBOZ UIFQBSFOU$PNQBOZ UIF BTTPDJBUFT UIFBGGJMJBUFT UIFBTTPDJBUFTPGUIFTBNFMFWFM UIFNBKPSTIBSFIPMEFSTPSPGUIFFOUJUJFT XJUI UIF BVUIPSJUZ UP DPOUSPM UIF $PNQBOZ XJUI UIF FYDFQUJPO PG UIF DBTF XIFSF IF PS TIF IBT SFUJSFEGSPNTVDIBQPTJUJPOGPSBUMFBTUUXPZFBSTQSJPSUPUIFEBZPOXIJDIIFPSTIFJTBQQPJOUFE BT BO JOEFQFOEFOU EJSFDUPS 5IF JOFMJHJCJMJUZ IPXFWFS EPFT OPU JODMVEF UIF DBTF XIFSF BO

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035












JOEFQFOEFOU EJSFDUPS IBT QSFWJPVTMZ TFSWFE BT B QVCMJD TFSWBOU PS B DPOTVMUBOU PG B HPWFSONFOU BHFODZXIJDIJTBNBKPSTIBSFIPMEFSPG PSBOFOUJUZXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPMUIF$PNQBOZ 5IFQFSTPONVTUOPUCFSFMBUFECZCMPPEPSMBXBTGBUIFS NPUIFS TQPVTF TJCMJOHPSDIJME TQPVTF PGTPOPSEBVHIUFSPGFYFDVUJWFT NBKPSTIBSFIPMEFST JOEJWJEVBMTXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPMUIF $PNQBOZPSDBOEJEBUFTGPSUIFQPTJUJPOPGBOFYFDVUJWFPSBOJOEJWJEVBMXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPM UIF$PNQBOZPSBOBTTPDJBUF 5IF QFSTPO NVTU OPU IBWF PS IBWF IBE B CVTJOFTT SFMBUJPOTIJQ XJUI UIF $PNQBOZ UIF QBSFOU $PNQBOZ UIFBTTPDJBUFT UIFBGGJMJBUFT UIFNBKPSTIBSFIPMEFSTPSUIFFOUJUJFTXJUIUIFBVUIPSJUZUP DPOUSPMUIF$PNQBOZ JOTVDIBNBOOFSUIBUNBZJOUFSGFSFXJUIPOF~TJOEFQFOEFOUEJTDSFUJPO5IF QFSTPOBMTPNVTUIBWFOPUCFFOPSIBTCFFOBTIBSFIPMEFS JOEJWJEVBMTXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPM UIF$PNQBOZ PGUIFQFSTPOXIPIBTCVTJOFTTSFMBUJPOTIJQXJUIUIF$PNQBOZ UIFQBSFOU$PNQBOZ UIFBTTPDJBUFT UIFBGGJMJBUFT UIFNBKPSTIBSFIPMEFSPSUIFFOUJUJFTXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPMUIF $PNQBOZ5IFSFJTBOFYDFQUJPOJOUIFDBTFXIFSFIFPSTIFIBTSFUJSFEGSPNTVDIBQPTJUJPOGPSBU MFBTUUXPZFBSTQSJPSUPUIFEBZPOXIJDIIFPSTIFJTBQQPJOUFEBTBOJOEFQFOEFOUEJSFDUPS 5IFCVTJOFTTSFMBUJPOTIJQBTEFTDSJCFEJOUIFBCPWFQBSBHSBQIJTJODMVTJWFPGOPSNBMUSBEJOH USBOTBDUJPOT GPS UIF DPOEVDU PG CVTJOFTT MFBTF PS MFUUJOH PG JNNPWBCMF USBOTBDUJPOT SFMBUJOH UP BTTFUTPSTFSWJDFQSPWJTJPOPSBDDFQUBODFPGGJOBODJBMBTTJTUBODFUISPVHIBDDFQUBODFPSQSPWJTJPOPG MPBOTBOEHVBSBOUFFT UIFVTFPGBTTFUTBTDPMMBUFSBMBOEPUIFSTVDIQSBDUJDFTXIJDISFTVMUJOUIF $PNQBOZPSUIFQBSUZUPUIFBHSFFNFOUCFJOHVOEFSUIFPCMJHBUJPOUPSFQBZUIFPUIFSQBSUZGPSBO BNPVOUGSPNPGOFUUBOHJCMFBTTFUTPGUIF$PNQBOZPSGSPN5XFOUZ.JMMJPO#BIUXIJDIFWFSJT MPXFS5IFDBMDVMBUJPOPGTVDIPCMJHBUJPOUPEFCUJTUPCFJOBDDPSEBODFXJUIUIFSFMBUFEUSBOTBDUJPO WBMVFDBMDVMBUJPONFUIPEBTQFSUIF"OOPVODFNFOUPGUIF$BQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSEPOUIF 3FMBUFE 5SBOTBDUJPO $SJUFSJB XJUI FYDFQUJPOT 5IF TBJE PCMJHBUJPO UP EFCU JODMVEFT UIBU XIJDI IBT NBUFSJBMJ[FEEVSJOHUIFQFSJPEPGPOFZFBSQSJPSUPUIFEBZPGCVTJOFTTSFMBUJPOTIJQXJUIUIFTBNF JOEJWJEVBM 5IF QFSTPO NVTU OPU CF PS IBT CFFO BO BVEJUPS PG UIF $PNQBOZ UIF QBSFOU $PNQBOZ UIF BTTPDJBUFT UIF BGGJMJBUFT UIF NBKPS TIBSFIPMEFST PS UIF FOUJUJFT XJUI UIF BVUIPSJUZ UP DPOUSPM UIF $PNQBOZ5IFQFSTPOBMTPNVTUOPUCFBTJHOJGJDBOUTIBSFIPMEFS BOJOEJWJEVBMXJUIUIFBVUIPSJUZUP DPOUSPMPSBQBSUOFSPGUIFBVEJUPGGJDFXJUIXIJDIUIFBVEJUPSUIF$PNQBOZ UIFQBSFOU$PNQBOZ UIFBTTPDJBUFT UIFBGGJMJBUFT UIFNBKPSTIBSFIPMEFSTPSUIFFOUJUJFTXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPMUIF $PNQBOZJTBTTPDJBUFE5IFSFJTBOFYDFQUJPOJOTVDIDBTFXIFSFIFPSTIFIBTSFUJSFEGSPNTVDI BQPTJUJPOGPSBUMFBTUUXPZFBSTQSJPSUPUIFEBZPOXIJDIIFPSTIFJTBQQPJOUFEBTBOJOEFQFOEFOU EJSFDUPS 5IFQFSTPONVTUOPUCF PSIBTCFFO BQSPWJEFSPGBQSPGFTTJPOBMTFSWJDFJODMVEJOHUIFTFSWJDFBTB MFHBMDPOTVMUBOUPSBGJOBODJBMDPOTVMUBOUGPSXIJDIHSFBUFSUIBO5XP.JMMJPO#BIUPGGFFJTQBJEQFS ZFBSCZUIF$PNQBOZ UIFQBSFOU$PNQBOZ UIFBTTPDJBUFT UIFBGGJMJBUFT UIFNBKPSTIBSFIPMEFSTPS UIFFOUJUJFTXJUIUIFBVUIPSJUZUPDPOUSPMUIF$PNQBOZ5IFQFSTPOBMTPNVTUOPUCFBTJHOJGJDBOU TIBSFIPMEFS PS BO JOEJWJEVBM XJUI UIF BVUIPSJUZ UP DPOUSPM PS B QBSUOFS PG TVDI QSPWJEFS PG QSPGFTTJPOBMTFSWJDF5IFSFJTBOFYDFQUJPOJOTVDIDBTFXIFSFIFPSTIFIBTSFUJSFEGSPNTVDIB QPTJUJPOGPSBUMFBTUUXPZFBSTQSJPSUPUIFEBZPOXIJDIIFPSTIFJTBQQPJOUFEBTBOJOEFQFOEFOU EJSFDUPS

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 





 5IF QFSTPO NVTU OPU CF B EJSFDUPS BQQPJOUFE UP SFQSFTFOU B EJSFDUPS PG UIF $PNQBOZ B NBKPS TIBSFIPMEFSPSBTIBSFIPMEFSXIPJTSFMBUFEUPBNBKPSTIBSFIPMEFS 5IFQFSTPONVTUOPUCFJOBCVTJOFTTPGUIFTBNFOBUVSFBT BOEPGTJHOJGJDBOUDPNQFUJUJPOUP UIBU PGUIF$PNQBOZPSBOBTTPDJBUF5IFQFSTPOBMTPNVTUOPUCFBTJHOJGJDBOUQBSUOFSJOBQBSUOFSTIJQ BEJSFDUPSXIPJTJOWPMWFEXJUIUIFNBOBHFNFOUBTUBGGNFNCFSBOFNQMPZFFBDPOTVMUBOUXJUIB NPOUIMZXBHFBTXFMMBT BTIBSFIPMEFSXIPIPMETNPSFUIBOPGTIBSFTXJUIWPUJOHSJHIUTPG BOPUIFS $PNQBOZ XIJDI JT FOHBHFE JO B CVTJOFTT PG UIF TBNF OBUVSF BT BOE PG TJHOJGJDBOU DPNQFUJUJPOUPUIBUPGUIF$PNQBOZPSBOBTTPDJBUF 5IFQFSTPONVTUOPUIBWFBOZPUIFSDIBSBDUFSJTUJDXIJDIJTBOPCTUBDMFUPUIFHJWJOHPGGSFFPQJOJPO POUIFPQFSBUJPOPGUIF$PNQBOZ *OUIFFWFOUPGBOZBOOPVODFNFOUCZUIF$BQJUBM.BSLFU4VQFSWJTPSZ#PBSEJNQPTJOHUIFSFWJTJPO UP UIF RVBMJGJDBUJPOT GPS JOEFQFOEFOU EJSFDUPS UIF $PNQBOZ~T JOEFQFOEFOU EJSFDUPS XPVME UIFSFCZ CF SFRVJSFEUPQPTTFTTTVDIRVBMJGJDBUJPOTXFMMDPNQMZJOHXJUITVDISFWJTJPO "GUFSIBWJOHCFFOBQQPJOUFEBTBOJOEFQFOEFOUEJSFDUPSGPMMPXJOHUIFRVBMJGJDBUJPOTTQFDJGJFEVOEFS JUFNT UISPVHI BCPWF UIFJOEFQFOEFOUEJSFDUPSNBZCFBTTJHOFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTUPNBLF EFDJTJPOT PO UIF PQFSBUJPO PG UIF $PNQBOZ UIF QBSFOU $PNQBOZ UIF BTTPDJBUFT UIF BGGJMJBUFT UIF BTTPDJBUFT PG UIF TBNF MFWFM UIF NBKPS TIBSFIPMEFST PS UIF FOUJUJFT XJUI UIF BVUIPSJUZ UP DPOUSPM UIF $PNQBOZJOUIFNBOOFSPGBDPMMFDUJWFEFDJTJPO "EEJUJPOBMMZ JOUIFQBTUBDDPVOUJOHQFSJPE UIFJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTPGUIF$PNQBOZIBEOFJUIFS CVTJOFTTSFMBUJPOTIJQOPSQSPGFTTJPOBMTFSWJDFT"MTP UIFBQQPJOUFEJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTOFWFSIBWFPS IBECVTJOFTTSFMBUJPOTIJQPSQSPGFTTJPOBMTFSWJDFTFYDFFEFEUIBOUIFSVMFTTUJQVMBUFEJOUIFOPUJGJDBUJPOPG UIF $BQJUBM .BSLFU 4VQFSWJTPSZ #PBSE SFHBSEJOH UIF "QQMJDBUJPO GPS BOE "QQSPWBM PG 0GGFS GPS 4BMF PG /FXMZ*TTVFE4IBSFT

 5IFSJHIUTBDDPSEFENJOPSTIBSFIPMEFSTSFHBSEJOHEJSFDUPS T BQQPJOUNFOU 

 



/PNJOBUJPOPG%JSFDUPST 5IF $PNQBOZ QSPWJEFE NJOPS TIBSFIPMEFST XJUI UIF PQQPSUVOJUZ UP OPNJOBUF DBOEJEBUFT UP CF BQQPJOUFEBT$PNQBOZEJSFDUPSTBUUIFBOOVBMTIBSFIPMEFST~HFOFSBMNFFUJOHJOBEWBODFBDDPSEJOHUPUIF DSJUFSJBTQFDJGJFECZUIF$PNQBOZ XIPTFGVSUIFSEFUBJMTXFSFEJTQMBZFEPOUIF$PNQBOZXFCTJUFVOEFS UIFIFBEJOHm*OWFTUPS3FMBUJPOT*3/FXTn 7PUFDBTUJOHNFUIPEGPSEJSFDUPSBQQPJOUNFOU "DDPSEJOH UP UIF $PNQBOZ~T "SUJDMFT PG "TTPDJBUJPO UIF DIBQUFS PO UIF JUFN  UIF TIBSFIPMEFST~NFFUJOHXBTBVUIPSJ[FEUPBQQPJOU$PNQBOZEJSFDUPSTBDDPSEJOHUPUIFDSJUFSJBBOENFUIPE BTGPMMPXT q 0OFTIBSFIPMEFSTIBMMIBWFPOFWPUFQFSPOFTIBSF q &BDITIBSFIPMEFSNVTUFYFSDJTFBMMPGUIFWPUFTIFPSTIFIBTVOEFSUIFGJSTUQBSBHSBQIUPFMFDUPOF PSTFWFSBMQFSTPOTUPCFBEJSFDUPSPSEJSFDUPSTBOENVTUOPUBMMPUIJTPSIFSWPUFTUPBOZQFSTPOJO BOZOVNCFS q 5IF QFSTPOT SFDFJWJOH UIF IJHIFTU OVNCFS PG WPUFT GPMMPXFE CZ UIPTF XJUI EFTDFOEJOH IJHIFTU OVNCFSPGWPUFTTIBMMCFFMFDUFEBTUIFEJSFDUPSTGVMGJMMJOHUIFOVNCFSPGEJSFDUPSTIJQSFRVJSFEUPCF FMFDUFECZUIFTIBSFIPMEFS~TNFFUJOH*ODBTFUIFOVNCFSPGWPUFTGPSUIFDBOEJEBUFTJOEFTDFOEJOH PSEFSBSFFRVBMBOEFYDFFEUIFOVNCFSPGEJSFDUPSTUPCFFMFDUFEBUTBJENFFUJOH UIF$IBJSNBO TIBMMDBTUUIFEFDJEJOHWPUF

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IFTFMFDUJPOPGUIFNBOBHFNFOUBOEUPQFYFDVUJWF 

 

5IFTFMFDUJPOPGUIFNBOBHFNFOU 5IFTFMFDUJPOQSPDFTTGPSUIFQFSTPOTUPGVSUIFSTFSWFJONBOBHFNFOUQPTJUJPOTGPSUIF$PNQBOZ CFHJOTXJUIUIFTFMFDUJPOPGUIFQFSTPOTIBWJOHHPPERVBMJGJDBUJPOTBOETPVOENPSBMJUZBOEFUIJDTUPKPJO UIF $PNQBOZ 5IF $PNQBOZ UIFO USBJOT BOE EFWFMPQT UIFTF QFPQMF UP CF XFMMQSFQBSFE UP NFFU UIF DIBMMFOHFT BT GVUVSF NBOBHFNFOU NFNCFST UISPVHI JUT DPOTJTUFOU FWBMVBUJPO QSPDFTT PG FNQMPZFFT~ QPUFOUJBMTBOEDBQBCJMJUJFT5IPTFFNQMPZFFTTPTFMFDUFEBOEUSBJOFECZUIF$PNQBOZXPVMECFBTTJHOFE UP XPSL JO UIF QPTJUJPOT IBWJOH IJHIFS BVUIPSJUZ BOE SFTQPOTJCJMJUZ TDPQF "T HFOFSBM QSBDUJDF UIF $PNQBOZSFHVMBSMZDBSSJFTPVUUSBJOJOHQSPHSBNTTFFLJOHUPVQHSBEFFNQMPZFFT~QPUFOUJBMTUPBIJHIFS MFWFM TPBTUPCFXFMMQSFQBSFEUPUBLFVQGVSUIFSTJHOJGJDBOUQPTJUJPOTXIFOUIFZCFDPNFWBDBOU 5IFTFMFDUJPOPGUIF$IJFG&YFDVUJWF0GGJDFS 8JUIUIFSFHBSEPGTFMFDUJPONFUIPETGPSUIF$PNQBOZ~T$IJFG&YFDVUJWF0GGJDFS UIF/PNJOBUJPOBOE 3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFTIBMMDPOTJEFSBOETFMFDUGSPNUIFDVSSFOUNBOBHFNFOUPSPUIFST XJUIRVBMJGJFE LOPXMFEHFBOEBCJMJUJFT XIPVOEFSTUBOEUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTTWFSZXFMM BTXFMMBTCFBCMFUPNBOBHF UPBDIJFWFUIFPCKFDUJWFTBOEUBSHFUTTFUCZUIF#PBSEPG%JSFDUPST BOEBMTPOPUCFQSPIJCJUFECZMBXT "DDPSEJOHMZ TVDIQFSTPOJTUIFOQSPQPTFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSDPOTJEFSBUJPOPGBQQPJOUNFOU

 4VQFSWJTJOHUIFPQFSBUJPOTPGTVCTJEJBSJFTBOEBTTPDJBUFT  5IF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF XJMM NBLF B EFDJTJPO JO TFMFDUJOH UIF QFSTPO BOE QSFTFOUJUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTUPDPOTJEFSTFMFDUJOHUIFQFSTPOOPNJOBUFEBOEBQQPJOUFEUPCFB EJSFDUPSJOTVCTJEJBSJFTBOEBTTPDJBUF5IFOVNCFSPGJOEJWJEVBMUIBUUIF$PNQBOZWPUFEUPBQQPJOUBTB EJSFDUPSJTJOBDDPSEBODFXJUIUIF$PNQBOZ~TQSPQPSUJPOPGTIBSFIPMEJOH5IFQFSTPOXIPXBTBQQPJOUFE BTBEJSFDUPSJOTVCTJEJBSZPSBTTPDJBUFEDPNQBOJFTXBTFOUJUMFEUPQFSGPSNUIFPQFSBUJPOTGPSUIFCFTU JOUFSFTUT PG UIFJS TVCTJEJBSJFT PS BTTPDJBUF VOMFTT JU JT JNQPSUBOU QPMJDJFT BGGFDUJOH UIF $PNQBOZ~T CVTJOFTT PQFSBUJPOT 5IF $PNQBOZ SFRVJSFE UIF BQQPJOUFE QFSTPO UP CF BQQSPWFE CZ 5IF &YFDVUJWF #PBSEBOEPSUIF#PBSEPG%JSFDUPSTQSJPSUPDBTUBWPUF5IFDPNQBOZIBTOPDPOUSPMQPXFSPWFSUIF TFMFDUFE#PBSEPG%JSFDUPST~PQFSBUJOHEFDJTJPOT  

 

 5IF$PNQBOZIBTMBJEEPXOUIFQPMJDZGPSTVCTJEJBSJFTBOEBTTPDJBUFUIBUJTUIF$PNQBOZ~TNBJO CVTJOFTT UP IBWF QSPQFS BOE BEFRVBUF JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFNT 4VDI JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFNT PG UIF DPNQBOZBOETVCTJEJBSJFTXFSFNPOJUPSFEBOOVBMMZCZ%IBSNOJUJ*OUFSOBM"VEJU$P -UE 'VSUIFSNPSF UIF$PNQBOZIBTBTTJHOFEUIFQFSTPOXIPXBTBQQPJOUFECZUIF$PNQBOZUPPWFSTFF JUTTVCTJEJBSJFTBOEBTTPDJBUFDPNQBOZUPPQFSBUFBOEEJTDMPTFTJHOJGJDBOUJOGPSNBUJPOBDDPSEJOHUPUIF SVMFTJOUIFTBNFXBZBTUIF$PNQBOZQFSGPSNFE TVDIBTNBLJOHDPOOFDUFEUSBOTBDUJPO UIFBDRVJTJUJPO PS EJTQPTJUJPO PG BTTFUT PS NBLJOH PUIFS JNQPSUBOU USBOTBDUJPOT 5IF BTTJHOFE QFSTPO BMTP IBT UP TVQFSWJTF UIF JOGPSNBUJPO TUPSBHF BOE CPPLLFFQJOH PG UIF TVCTJEJBSJFT BOE BTTPDJBUF DPNQBOZ GPS UIF $PNQBOZ TPUIBUJUDBOCFSFWJFXFEBOEDPMMFDUFEGPSGJOBODJBMTUBUFNFOUTJOEVFUJNF5IFNJTTJPOBMTP JODMVEFT UIF TVCTJEJBSJFT BQQMJDBUJPO UP CF NFNCFST PG 5IBJ~T $PMMFDUJWF "DUJPO $PBMJUJPO "HBJOTU $PSSVQUJPO $"$ 5IFTVCTJEJBSJFTXFSFTVDDFTTGVMMZBDDSFEJUFEBT$"$NFNCFSTPO'FCSVBSZ 

5IF $PNQBOZ IBE OP BHSFFNFOUT CFUXFFO UIF $PNQBOZ BOE PUIFS TIBSFIPMEFST JO UIF

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 

NBOBHFNFOUPGTVCTJEJBSJFT UPUBMJOHDPNQBOJFT 4BIBDPHFO(SFFO$P -UEBOE4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE TJODFJUJTBNBKPSTIBSFIPMEFSBOEOPPUIFSQFSTPOTIPMEJOHTIBSFTNPSFUIBOQFSDFOUPGUIF TIBSFT XJUI WPUJOH SJHIUT PG TVCTJEJBSJFT *O BEEJUJPO UIF $PNQBOZ IBE OP BHSFFNFOUT CFUXFFO UIF $PNQBOZ BOE PUIFS TIBSFIPMEFST JO TIBSJOH SFUVSOT CFZPOE OPSNBM SFUVSOT BDDPSEJOH UP QSPQPSUJPO PG UIFJS TIBSFIPMEJOH JO TVCTJEJBSJFT 'PS 4BIBHSFFO 'PSFTU $P -UE JUT TVCTJEJBSZ UIF $PNQBOZ IBT UIF BHSFFNFOUXJUIPUIFSTIBSFIPMEFSJOBDDPSEBODFXJUIm+PJOU7FOUVSF"HSFFNFOUGPS#JPNBTT1PXFS1MBOU 1SPKFDUnBU"VHVTU 4VQFSWJTJPOPG*OUFSOBM%BUB6TF 5IF$PNQBOZIBTQPMJDJFTUPUIFVTFPGJOTJEFSJOGPSNBUJPOCZEFUFSNJOJOHJOUIF$PNQBOZ~TDPEF PG CVTJOFTT FUIJDT UP JNQMFNFOU UP UIF $PNQBOZ BOE TIBSFIPMEFST JODMVEJOH UIF DPEF PG FNQMPZFF DPOEVDU 5IF EJSFDUPST UIF FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT NVTU CFIBWF XJUI JOUFHSJUZ BDDPVOUBCJMJUZ BOE NPSBM DPOTDJPVTOFTT 6OEFS OP DJSDVNTUBODF TIPVME UIFZ FYQMPJU UIFJS BVUIPSJUZ GPS UIF CFOFGJU PG UIFNTFMWFTBOEPSPUIFST"MMSFMFWBOUFNQMPZFFTNVTUQSPUFDUUIFJOUFSFTUTBOEUIF$PNQBOZ~TBTTFU 5IFZNVTUOPUVTFUIF$PNQBOZ~TJOGPSNBUJPOPSBTTFUTGPSCFOFGJUPGUIFNTFMWFTBOEPSOPUUPFOHBHFJO BOZBDUJPOXIJDIBTTJTUTBOZJOEJWJEVBMJOCVTJOFTTUIBUDPNQFUFTXJUI$PNQBOZ5IFDPEFPGCVTJOFTT FUIJDTXFSFEJTUSJCVUFEUPEJSFDUPST FYFDVUJWFTBOETUBGG BMTPEJTTFNJOBUFEWJBUIF$PNQBOZ~TXFCTJUF 5IF$PNQBOZNPOJUPSTJOUFSOBMEBUBVTFJOMJOFXJUIUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFJOXSJUUFOBOEQVCMJTIFE PO UIF $PNQBOZ~T JOUSBOFU TZTUFN TVDI BT UIF $PEF PG $POEVDU NBOVBMT BCPVU SFTQPOTJCJMJUZ GPS EJSFDUPST NBOBHFST BOE FNQMPZFFT BOE HVJEFMJOFT SFHBSEJOH UP DPNQBOZ BOUJDPSSVQUJPO QPMJDZ 5IF OFXMZ IJSFE NFNCFST XJMM CF JOGPSNFE TVDI EFUBJMT PO UIF GJSTU EBZ PG UIFJS XPSL 5IF TVNNBSZ PG TJHOJGJDBOUQPMJDZJTEFTDSJCFEBTGPMMPXJOH 5IF $PNQBOZ TIBMM QSPWJEF UIF EJSFDUPST NBOBHFST BOE FNQMPZFFT XJUI LOPXMFEHF BOE VOEFSTUBOEJOHBCPVUSFQPSUJOHPGUIFJSTFDVSJUJFTIPMEJOHBOEDIBOHFTJOTFDVSJUJFTIPMEJOHJOUIF $PNQBOZUPUIF4&$BDDPSEJOHUP4FDUJPOPGUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF"DU#&5IFZ IBWFUIFEVUZUPSFQPSUUIFJSIPMEJOHPGUIF$PNQBOZ~TTFDVSJUJFTXJUIJOEBZTGSPNUIFEBUFPGUIF DIBOHFCZTVCNJUUJOHUISPVHIPOMJOFTZTUFNQSPWJEFECZ4&$5IFSFQPSUTVCNJTTJPOJTTVCKFDUFE UPUIFHVJEFMJOFBOOPVODFNFOU4PS+PSEBUFE+VMZ SFHBSEJOHUPUIFQSFQBSBUJPO BOE UIF TVCNJTTJPO PG UIF SFQPSU GPS DIBOHJOH JO EFSJWBUJWFT BOE TFDVSJUJFT IPMEJOH CZ EJSFDUPST NBOBHFNFOUT BVEJUPST QMBOOFST BOE QMBO NBOBHFST 5IF $PNQBOZ 4FDSFUBSZ JT UP TVCNJU B TVNNBSZSFQPSUPOUIFTBJETFDVSJUJFTIPMEJOHBOEDIBOHFTJOTFDVSJUJFTIPMEJOHJOUIF$PNQBOZUP UIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHGPSBDLOPXMFEHFNFOU5IFZNVTUBMTPCFJOGPSNFEPGQVOJTINFOU DMBVTFTGPSBOZWJPMBUJPOPSOPODPNQMJBODFXJUIUIFTBJESFHVMBUJPO *U JT QSPIJCJUFE UP EJTDMPTF UIF $PNQBOZ~T BOOVBM GJOBODJBM TUBUFNFOUT PS PUIFST UP PVUTJEFS PS VOSFMBUFEQFSTPOT1FSTPOTXIPBSFSFMBUJOHUPJOTJEFJOGPSNBUJPOBSFOPUBMMPXFEUPFOHBHFJOUIF $PNQBOZ~T TFDVSJUJFT USBEJOH XJUIJO NPOUI CFGPSF UIF RVBSUFSMZ GJOBODJBM TUBUFNFOUT BOE UIF $PNQBOZ~TBOOVBMGJOBODJBMTUBUFNFOUTBSFQVCMJTIFEUPUIFQVCMJD BOEGPSIPVSTBGUFSJNQPSUBOU JOGPSNBUJPO BSF CFJOH EJTDMPTFE *G TVDI SFHVMBUJPO JT WJPMBUFE UIF QVOJTINFOU JT SBOHFE GSPN XBSOJOH EFEVDUJOH XBHFT CFJOH TVTQFOEFE UP CFJOH MBJE PGG XIJDI TIPVME CF DPOTJEFSFE BOE BQQSPWFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5IFDPNQBOZIBTTFUBQPMJDZGPSEJSFDUPSTBOEUPQNBOBHFNFOUUPJOGPSNUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOE PSDPNQBOZTFDSFUBSZBCPVUUIFDPNQBOZ~TTFDVSJUZPSTIBSFUSBEJOHBUMFBTUEBZQSJPSUPUSBEJOH



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 

 5IF DPNQBOZ IBT JOUSPEVDFE UIF NFBTVSFT GPS NPOJUPSJOH PG UIF DPNQBOZ EJSFDUPS BOE UIF NBOBHFNFOU~T DPOGMJDU PG JOUFSFTU CZ SFRVJSJOH UIFN UP EFDMBSF UIF DPOGMJDU PG UIFNTFMWFT BOEPS SFMBUFEQFSTPOTCBTFEPOUIFDPNQBOZQPMJDZ "UUIFTBNFUJNF UIF$PNQBOZBMTPEFWFMPQFEJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNSFHBSEJOHJOTJEFJOGPSNBUJPO CZ BQQMZJOH JOGPSNBUJPO UFDIOPMPHZ TZTUFN UP DMBTTJGZ JOTJEF JOGPSNBUJPO BDDFTT MFWFM GPS FBDI FNQMPZFFMFWFM UISPVHIUIFTFUUJOHPG*%DPEFGPSBDDFTTJOHTVDIJOGPSNBUJPO *O UIF$PNQBOZEJEOPUSFDFJWFBOZXBSOJOHMFUUFSPGSVMFTBOESFHVMBUJPOTWJPMBUJPOGSPNUIF 4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPO 4&$ 

"VEJUPS'FFTPGUIF"VEJUPS "VEJU'FF  5IF $PNQBOZ BOE JUT TVCTJEJBSJFT NBEF SFNVOFSBUJPO QBZNFOUT BT BVEJU GFFT UP &: 0GGJDF -JNJUFE XIFSFUIFBVEJUPSTXFSFBUUBDIFEUP "VEJU'FF

$PNQBOZ



4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1-$ 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE 4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE 5PUBM"VEJU'FF



      

      

 /PO"VEJU'FF  5IF$PNQBOZBOEJUTTVCTJEJBSJFTQBJEGPSPUIFSTFSWJDFTBTGPMMPXT $PNQBOZ 

'BDJMJUBUPS



 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1-$ &:0GGJDF-JNJUFE 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE &:0GGJDF-JNJUFE 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE &:0GGJDF-JNJUFE 5PUBM/PO"VEJU'FF  



3FNBSLT #0*FYBNJOBUJPOJT #BIUDFSUJGJDBUFBTBUZFBS

/POBVEJU'FF 

    

    



$PNQMJBODFXJUIHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQSJODJQMFTJOPUIFSNBUUFST 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT QMBDFE JNQPSUBODF PO CVJMEJOH HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF QSBDUJDF BOE VQHSBEJOH UIPTF QSBDUJDFT PO B DPOUJOVPVT CBTJT UP FOBCMF DPNQBOZ PQFSBUJPOT UP CF DBSSJFE PVU JO B USBOTQBSFOUBOEFGGFDUJWFNBOOFS MFBEJOHUPGVSUIFSHSPXUIBOETUBCJMJUZGPSUIFDPNQBOZ'VSUIFSNPSF TVDI QSBDUJDF XBT BJNFE BU DPOUSJCVUJOH UP GVSUIFS FDPOPNJD WBMVF BOE MPOHUFSN XFBMUI GPS UIF TIBSFIPMEFST XIJMF QSPWJEJOH GBJS USFBUNFOU UP BMM TUBLFIPMEFST DPODFSOFE 5IF DPNQBOZ IBT TFU UIF QPMJDZ UP BDIJFWF CBMBODFE CVTJOFTT PQFSBUJPOT VOEFS DIBOHJOH TPDJBM BOE FDPOPNJD FOWJSPONFOUT CBTFE PO TVGGJDJFODZ FDPOPNZQSJODJQMFT BOEJODPNQMJBODFXJUIHPPEHPWFSOBODFQSBDUJDFQSJODJQMFTGPSMJTUFEDPNQBOJFT 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBOOVBMMZSFWJFXTUIFDPSQPSBUFHPWFSOBODFHVJEFMJOF5IFTFDPOESFWJTJPOPGUIF HVJEFMJOFIBTCFFODPNQMFUFEBOEDPNQMJFEXJUI$PSQPSBUF(PWFSOBODF$PEFGPSMJTUFEDPNQBOJFT5IF SFWJTFEHVJEFMJOFIBTCFFOBQQSPWFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTJOUIFNFFUJOH/PPO%FDFNCFS BOEIBTCFFOFGGFDUJWFTJODF%FDFNCFS 5IFHVJEFMJOFDPWFSTUPQJDTXIJDIBSFUIFQPMJDZPGUIF DPNQBOZGPSHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODF QSJODJQMFTPGDPSQPSBUFHPWFSOBODF CVTJOFTTFUIJDTBOEDPEFPG DPOEVDUGPSEJSFDUPST NBOBHFNFOUTBOEFNQMPZFFT5IFEFUBJMTBSFTIPXOJOUIFDPNQBOZXFCTJUFVOEFSUIF JOWFTUPSSFMBUJPOTTFDUJPO UPQJDDPSQPSBUFHPWFSOBODF 

5IF1SJODJQMFTPG$PSQPSBUF(PWFSOBODF 1SJODJQMF/P&OTVSFFOHBHFNFOUBOEDPNNVOJDBUJPOXJUITIBSFIPMEFST 5IF3JHIUTPG4IBSFIPMEFST  5IF #PBSE PG %JSFDUPST SFDPHOJ[FE UIF JNQPSUBODF PG UIF TIBSFIPMEFST BOE SFTQFDUFE UIFJS PXOFSTIJQ SJHIUT "DDPSEJOHMZ UIF $PNQBOZ FOTVSFE UIBU JUT DPSQPSBUF HPWFSOBODF QPMJDZ BMTP DBSSJFE QSPWJTJPOTUPTBGFHVBSEUIFTIBSFIPMEFST~SJHIUT XIJMFFOTVSJOHUIBUBOZBDUJPOUBLFOCZUIF$PNQBOZ XPVME OPU JOGSJOHF VQPO UIFJS SJHIUT "DDPSEJOHMZ UIF $PNQBOZ QSPWJEFE GPS UIF GBDJMJUBUJPO PG SJHIUT FYFSDJTFCZBMMTIBSFIPMEFST JODMVEJOHNJOPSTIBSFIPMEFSTBOEJOTUJUVUJPOJOWFTUPST BTGPMMPXT



 #BTJDSJHIUT  3FGFSSFEUPUIFSJHIUGPSTIBSFTUSBOTBDUJPO UIFSJHIUUPSFDFJWFQSPGJUTBMMPDBUJPOJOUFSNPG EJWJEFOE QBZNFOU CBTFE PO PVUTUBOEJOH TIBSFT UIF SJHIU UP BDDFTT $PNQBOZ JOGPSNBUJPO JO TVGGJDJFOU UJNFMZ BOE DPOTJTUFOU NBOOFS UIF SJHIU UP BUUFOE BOE DBTU WPUFT BU UIF TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH UIFSJHIUUPFMFDUJOEJWJEVBM$PNQBOZEJSFDUPSBOEBQQSPWFEJSFDUPST~SFNVOFSBUJPO UIFSJHIU UP BQQPJOU $PNQBOZ BVEJUPS BOE BQQSPWF BVEJU SFNVOFSBUJPO BOE UIF SJHIU UP BQQPJOU QSPYZ UP BUUFOEBOEDBTUWPUFPOIJTIFSCFIBMG



 5IFSJHIUUPTJHOJGJDBOUJOGPSNBUJPOBDDFTT  4IBSFIPMEFST XFSF FOUJUMFE UP BDDFTT JOGPSNBUJPO PO BO FRVJUBCMF CBTJT *O UIBU SFHBSE UIF $PNQBOZGBDJMJUBUFEJOGPSNBUJPOEJTUSJCVUJPOJOCPUI5IBJBOE&OHMJTIMBOHVBHFT WJBUIFDIBOOFMTPG UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE BOE $PNQBOZ XFCTJUF UP QSPWJEF TIBSFIPMEFST XJUI BEEJUJPOBM BDDFTTDIBOOFM4VDIJOGPSNBUJPOJODMVEFEQFSGPSNBODFSFTVMUT DPOOFDUFEUSBOTBDUJPOT DIBOHFTJO UIFGVOEJOHTUSVDUVSF DIBOHFTJOTVQFSWJTPSZDPOUSPM USBOTBDUJPOTPGTJHOJGJDBOU$PNQBOZBTTFUT BOE PUIFSJOGPSNBUJPOFTTFOUJBMGPSEFDJTJPONBLJOHCZTIBSFIPMEFST



 5IF3JHIUUP"UUFOE4IBSFIPMEFST~.FFUJOHTBOE7PUJOH3JHIUT  5IFDPNQBOZTVQQPSUBOEGBDJMJUBUFTIBSFIPMEFSTUPBUUFOEUIFNFFUJOH5IF#PBSEPG%JSFDUPST IBTUPIPMEBOBOOVBMHFOFSBMNFFUJOHPGTIBSFIPMEFSTFWFSZZFBSXJUIJONPOUIT EBZT BT GSPNUIFFOEPGUIF$PNQBOZ~TBOOVBMBDDPVOUJOHZFBS*ODBTFPGFNFSHFODZXIJDIUIF$PNQBOZ OFFETUPQSPQPTFTQFDJBMBHFOEBSFHBSEJOHTIBSFIPMEFST~CFOFGJU SFHVMBUJPOTPSSFMBUFEMBXTXIJDI OFFE UP CF BQQSPWFE CZ TIBSFIPMEFST UIF $PNQBOZ TIBMM DBMM GPS BO FYUSBPSEJOBSZ TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH 5IF TVJUBCMF EBUF BOE FBTZ UP BDDFTT WFOVF TIPVME CF UBLJOH JOUP UIF DPOTJEFSBUJPO JO DBMMJOHGPSBNFFUJOH 

*O UIF$PNQBOZEJEOPUDBMMGPSFYUSBPSEJOBSZTIBSFIPMEFST~NFFUJOH

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 

5SFBUNFOUPG4IBSFIPMEFSTQSJPSUPUIF.FFUJOHPG4IBSFIPMEFST *O  UIF $PNQBOZ DPOEVDUFE UIF "OOVBM (FOFSBM 4IBSFIPMEFS~T .FFUJOH /P PO "QSJM   *O UIJT SFTQFDU UIF TIBSFIPMEFST IPMEJOH POF TIBSF PS TFWFSBM TIBSFT CVU OPU PWFS PG UPUBM OVNCFS PG TIBSFIPMEFST XJUI WPUJOH SJHIUT XFSF BMMPXFE UP QSPQPTF BHFOEB BOE OPNJOBUF UIF DBOEJEBUFTUPCFFMFDUFEBTUIF%JSFDUPSJOBEWBODFBDDPSEJOHUPUIF$PNQBOZ~TSFHVMBUJPOT EVSJOH /PWFNCFS%FDFNCFS 5IF$PNQBOZJOGPSNFETVDIJOGPSNBUJPOUPUIFTIBSFIPMEFST UISPVHIJOGPSNBUJPOCPBSEPG4&5BOEPOUIF$PNQBOZ~TXFCTJUF XXXTBIBDPHFODPNVOEFSUIF JUFNPGm*OWFTUPS3FMBUJPOTnPO/PWFNCFS /POFUIFMFTT UIFSFXBTOFJUIFSNFFUJOHBHFOEB OPSOPNJOBUJPOPGUIF%JSFDUPSTQSPQPTFEJOBEWBODF 5IF TIBSFIPMEFST XFSF OPUJGJFE PG UIF SFTPMVUJPO EFUFSNJOJOH UIF EBUF PG UIF "OOVBM (FOFSBM 4IBSFIPMEFST~.FFUJOH/PGPSEBZTQSJPSUPUIFNFFUJOHEBUF PO'FCSVBSZ POUIF $PNQBOZ~T XFCTJUF XXXTBIBDPHFODPN BOE UISPVHI 4&5 DIBOOFM TZTUFN 5IFSFGPSF UIF TIBSFIPMEFSTFOBCMFEUPTFUBTJEFUJNFGPSBUUFOEJOHUIFNFFUJOH 5IFNFFUJOHOPUJDFUPHFUIFSXJUIBMMSFMFWBOUEPDVNFOUTJOCPUI5IBJBOE&OHMJTIXFSFQVCMJTIFEPO UIF$PNQBOZXFCTJUF XXXTBIBDPHFODPN PO.BSDI XIJDIXBTOPUMBUFSUIBOEBZT JO BEWBODF PG UIF NFFUJOH EBUF 5IF TBNF JOGPSNBUJPO XBT TFOU UP UIF 5IBJMBOE 4FDVSJUJFT %FQPTJUBSZ $PNQBOZ -JNJUFE UIF $PNQBOZ~T 4IBSF 3FHJTUSBS GPS GPSXBSEJOH UP TIBSFIPMEFST JO EPDVNFOUGPSNBU &OHMJTIWFSTJPOGPSGPSFJHOFSTIBSFIPMEFST PO.BSDI EBZTQSJPSUP UIFNFFUJOHEBUF TPBTUPHJWFUIFTIBSFIPMEFSTTVGGJDJFOUUJNFUPTUVEZUIFNFFUJOHEPDVNFOUT "EWFSUJTFNFOUTXFSFBMTPQMBDFEJOEBJMZOFXTQBQFSTGPSBQFSJPEPGDPOTFDVUJWFEBZT BOE EBZTQSJPSUPUIFNFFUJOHEBUF XIJDIXBTPO.BSDI  5IFDPNQBOZIBTPQFOFEUPUIFRVFTUJPOTGSPNNJOPSJUZTIBSFIPMEFSTEVSJOH.BSDI½"QSJM 5IFBOOPVODFNFOUXBTNBEFUISPVHIDPNQBOZ~TXFCTJUFBTXFMMBTJOUIFNFFUJOHJOWJUBUJPO EPDVNFOU5IFSFXBTOPUBOZRVFTUJPOGSPNUIFNJOPSJUZTIBSFIPMEFST 4IBSFIPMEFST BSF OPUJGJFE PG UIF SVMFT BOE QSPDFEVSFT GPS BUUFOEJOH UIF NFFUJOH PO UIF JOWJUBUJPO MFUUFS XJUIXIJDI1SPYZ'PSN#BTQSFTDSJCFECZUIF.JOJTUSZPG$PNNFSDFXBTBMTPBUUBDIFETP BTUPFOBCMFTIBSFIPMEFSTXIPXFSFVOBCMFUPBUUFOEUIFNFFUJOHUPHSBOUQSPYJFTUPPUIFSQFSTPOT PSHSBOUQSPYJFTUP*OEFQFOEFOU%JSFDUPSTXIPBSF"VEJU$PNNJUUFFPGUIF$PNQBOZBTTQFDJGJFEPS BDIPJDFPGFJUIFS1SPYZ'PSN"PS1SPYZ'PSN$"MMUISFFQSPYZGPSNTDBOCFEPXOMPBEFEGSPN UIF$PNQBOZXFCTJUFXXXTBIBDPHFODPN5IF$PNQBOZBMTPQVCMJDJ[FETVDIHVJEFMJOFTUISPVHI UIFQSFTTSFMFBTFTZTUFNPGUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5IF5SFBUNFOUPG4IBSFIPMEFSTPOUIF.FFUJOHPG4IBSFIPMEFST 5IF$PNQBOZIBTBQPMJDZUPTVQQPSUBOEGBDJMJUBUFUIFTIBSFIPMEFST JODMVEJOHJOTUJUVUJPOBMJOWFTUPST UPBUUFOEUIFHFOFSBMNFFUJOHTPGTIBSFIPMEFST5IF$PNQBOZEFDJEFEUPTFUUIFNFFUJOHEBUF UJNF BOEWFOVFJOTVDINBOOFSCFJOHNPTUDPOWFOJFOUBOEOPUQPTJOHQSPCMFNTUPUIFTIBSFIPMEFSTUP BUUFOE'PS UIF$PNQBOZIFMEUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHPO.POEBZ "QSJM BU QN BUUIF.POUJFO3JWFSTJEF)PUFMXIFSFUIFNBTTUSBOTJUTZTUFNJTBWBJMBCMFBOETVGGJDJFOUGPSUIF TIBSFIPMEFSTBOEJOTUJUVUJPOBMJOWFTUPST

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 4IBSFIPMEFSTXFSFBCMFUPSFHJTUFSXJUIUIFCBSDPEFTZTUFNBUMFBTUIPVSTQSJPSUPUIFNFFUJOH BOEJOUIFTVCTFRVFOUQFSJPEVOUJMUIFFOEPGUIFNFFUJOH BSJHIUHJWFOUPTIBSFIPMEFSTBUUFOEJOH BGUFSUIFNFFUJOHIBEBMSFBEZDPNNFODFE4VDIMBUFDPNFSTXPVMEIBWFUIFSJHIUUPDBTUWPUFTJO UIFQFOEJOHBHFOEBUIBUIBEOPUZFUCFFOWPUFEPO5IFRVPSVNXPVMECFDPVOUFEBTGSPNUIF BHFOEB PG GJSTU BUUFOEBODF BOE WPUF FYDFQU XIFSF IFME PUIFSXJTF CZ UIF TIBSFIPMEFST 5IF $PNQBOZBTTJHOFEBEFRVBUFTUBGGNFNCFSTUPBENJOJTUFSUIFSFHJTUSBUJPOBOEQSFQBSFEEVUZTUBNQT GPSBGGJYJOHXJUIGSFFPGDIBSHFPOUIF1SPYZ'PSNPOUIFJSCFIBMG*ODBTFUIBUUIFTIBSFIPMEFSTXFSF VOBCMF UP BUUFOE UIF NFFUJOH UIFZ NJHIU HSBOU QSPYJFT UP PUIFS QFSTPOT PS HSBOU QSPYJFT UP *OEFQFOEFOU%JSFDUPSTXIPBSF"VEJU$PNNJUUFFPGUIF$PNQBOZBTTQFDJGJFEGPSSFUBJOJOHUIFSJHIU *OBEEJUJPO UIF$PNQBOZIBOEFEPVUCBMMPUQBQFSBOEWPUJOHDBSEUPFBDITIBSFIPMEFS 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTHJWFOTJHOJGJDBODFUPUIFNFFUJOHPGTIBSFIPMEFST*UJTEFFNFEBTBEVUZ UP BUUFOE FWFSZ NFFUJOH XJUI UIF FYDFQUJPO PG JMMOFTTFT PS PUIFS JNQPSUBOU FOHBHFNFOUT *O UIF "OOVBM (FOFSBM .FFUJOH PG 4IBSFIPMEFST /P IFME PO .POEBZ "QSJM   UIFSF XFSF EJSFDUPST PG UIF $PNQBOZ BUUFOEFE UIF NFFUJOH QSFTFOUFE BT $IBJSNBO PG BMM TVC DPNNJUUFFTBUUFOEFEUIFNFFUJOH JODMVEJOHUIF$IBJSNBOPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST $IBJSNBOPGUIF &YFDVUJWF#PBSE $IBJSNBOPGUIF"VEJU$PNNJUUFF $IBJSNBOPGUIF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF $IBJSNBOPGUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF $IBJSNBOPG UIF $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ $PNNJUUFF &YFDVUJWF %JSFDUPS .BOBHJOH %JSFDUPS (FOFSBM .BOBHFS $IJFG'JOBODJBM0GGJDFS #VTJOFTT%FWFMPQNFOU%FQBSUNFOU.BOBHFS "DDPVOUJOH%JWJTJPO .BOBHFS 1VCMJD 3FMBUJPOT BOE $PNNVOJUZ 3FMBUJPOT %JWJTJPO .BOBHFS BOE 2VBMJUZ 4BGFUZ BOE &OWJSPONFOU.BOBHFNFOU%JWJTJPO.BOBHFSBOE"ENJOJTUSBUJPOBOE*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ%JWJTJPO .BOBHFS XFMM BT .S 5IBOOPQ $IBODIJBX BOE .S /BUUBOPOU ,SJTTBOBSVOHSFVOH BVEJUPST PG &: 0GGJDF-JNJUFEBUUFOEJOHUIFNFFUJOHUPHJWFFYQMBOBUJPOTBOESFTQPOEUPBOZRVFTUJPOTQPTFEPO NBUUFST SFMBUFE UP UIF NFFUJOH BHFOEB PS SFMBUFE UP UIF QFSTPO JO DIBSHFE BOE .ST ,PCTVL 4BFOHTBXBE .JTT 4VQBOOFF -VFOHTBUIJE UIF MBXZFST PG 8FFSB -BX 0GGJDF $P -UE BOE .S /BUUBOPOU,SJTTBOBSVOHSFVOH UIFBVEJUPSPG&:0GGJDF-JNJUFE BMTPBUUFOEFEUIFNFFUJOHBOEBDUFE BTJOTQFDUPSTDPVOUJOHWPUFT5IFSFQSFTFOUBUJWFGSPN5IBJ*OWFTUPS"TTPDJBUJPOXBTBOBCTFSWFS 1SJPSUPUIFDPNNFODFNFOUPGNFFUJOHQVSTVBOUUPUIFBHFOEB UIF$PNQBOZ4FDSFUBSZOPUJGJFEUIF NFFUJOHPGUIFOVNCFSBOEQSPQPSUJPOTPGTIBSFIPMEFSTQSFTFOUJOHBOEEFDMBSFEUIFNFFUJOHPQFO "OFYQMBOBUJPOXBTHJWFOPOUIFWPUJOHQSPDFEVSFTBOEWPUFDPVOUJOHQSPDFEVSFTGPSTIBSFIPMEFST DBTUJOHWPUFTJOFBDIBHFOEBBDDPSEJOHUPUIFMBXBOEBSUJDMFTPGUIF$PNQBOZ5IF$IBJSNBOPG UIF#PBSE BDUJOHBTUIFDIBJSNBOPGUIFNFFUJOH DPOWFOFEUIFNFFUJOH EFGJOFEUIFWPUJOHSJHIUTJO UIFNFFUJOHDPNNFOTVSBUFXJUIUIFOVNCFSPGTIBSFTIFME XJUIPOFTIBSFFRVBMUPPOFWPUF  "GUFSUIFNFFUJOHIBTTUBSUFEUIFOFXBUUFOEJOHTIBSFIPMEFSTXJMMCFBCMFUPKPJOBOEWPUFJO UIFBHFOEBTBXBJUFEGPSWPUJOH5IFBUUFOEJOHTIBSFTXJMMCFDPVOUFEBTBRVPSVN 5IFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHXBTDBSSJFEPVUJOBDDPSEBODFXJUIUIFBHFOEBOPUJGJFEJOUIFNFFUJOH OPUJDF /P BEEJUJPOT PS DIBOHFT XFSF NBEF UP TJHOJGJDBOU EBUB XJUIPVU HJWJOH QSJPS OPUJDF UP UIF TIBSFIPMEFST"QQSPQSJBUFBOETVGGJDJFOUUJNFXBTTFUBTJEFGPSQSFTFOUJOHWBSJPVTNBUUFSTJOFBDI BHFOEBBOEPQQPSUVOJUJFTXFSFHJWFOUPTIBSFIPMEFSTUPQPTFRVFTUJPOTBOEFYQSFTTPQJOJPOTGVMMZ JOFBDIBHFOEB*O UIFSFXBTOPRVFTUJPOGSPNUIFTIBSFIPMEFST 7PUFTXFSFDBTUPQFOMZ7PUJOHPOFBDIBHFOEBJTNBEFCZCBSDPEFTZTUFNWPUJOHDBSEBOECBMMPU XFSFQSFQBSFEGPSBMMTIBSFIPMEFST*OWPUFDPVOUJOH POMZWPUFTGPSEJTBQQSPWBMBOEPSBCTUFOUJPOT XFSF DPVOUFE BOE UIFSF XFSF EFEVDUFE GSPN UIF UPUBM TIBSFT SFQSFTFOUFE JO UIF NFFUJOH 5IF

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


CBMBODF XBT DPVOUFE BT WPUFT GPS BQQSPWBM 5IF $PNQBOZ FNQMPZFE BO JOGPSNBUJPO TZTUFN GPS TVNNBSJ[JOHUIFWPUJOHSFTVMUTPCUBJOFEGSPNUIFWPUFDPVOUTJOFBDIBHFOEB XIJDIXBTEJTQMBZFE POBTDSFFOTIPXOUPBMMTIBSFIPMEFSTTJNVMUBOFPVTMZ*O CBMMPUQBQFSTXFSFVTFEJOJNQPSUBOU BHFOEB TVDIBTUIFBQQPJOUNFOUPG%JSFDUPSTXIFSFUIFTIBSFIPMEFSTXFSFHJWFOBOPQQPSUVOJUZUP TFMFDU%JSFDUPSTJOEJWJEVBMMZ*OUIFJOUFSFTUPGUSBOTQBSFODZ UIFCBMMPUQBQFSTGPSTVDIWPUFTXFSF LFQUBUUIF4SJSBDIB)FBE0GGJDF XIJDIDPVMECFJOTQFDUFEBGUFSUIFNFFUJOH 5IFSFDPSEFE7%0IBTCFFONBEFBOEQSPWJEFEPOUIFDPNQBOZXFCTJUF

 5IFTVNNBSZPGWPUJOHJOFBDIBHFOEBPOUIF"OOVBM(FOFSBM.FFUJOHPG4IBSFIPMEFST/P "HFOEB

"HSFF 4IBSFT

4IBSF IPMEFST                              4IBSFIPMEFST

%JTBHSFF "CTUFOUJPO 7PJEFE#BMMPU £²¢ 4IBSFT 4IBSF 4IBSFT 4IBSF 4IBSFT IPMEFST IPMEFST                                                  4IBSFT 4IBSFT 4IBSFIPMEFST 4IBSFT 

      

5IFTJHOJGJDBOUNFFUJOHBHFOEBXFSFBTGPMMPXT "QQPJOUNFOUPG%JSFDUPST5IF$PNQBOZHBWFBOPQQPSUVOJUZGPSTIBSFIPMEFSTUPFMFDU%JSFDUPST JOEJWJEVBMMZ 5IF TIBSFIPMEFST IBE CFFO QSPWJEFE XJUI QSFMJNJOBSZ JOGPSNBUJPO PO UIF OPNJOFFT QPTJUJPOT IFME JO PUIFS CVTJOFTTFT DMFBSMZ TQFDJGZJOH UIF DBTFT PG DPNQBOJFT DBSSZJOH PVU CVTJOFTTFT JEFOUJDBM UP PS JO DPNQFUJUJPO XJUI UIF $PNQBOZ BOE UIF BUUFOEBODF PG #PBSE PG %JSFDUPST .FFUJOHT &BDI OPNJOFF IBE CFFO DPOTJEFSFE CZ UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFFPOIJTQSPQFSMZRVBMJGJDBUJPO FYQFSJFODFBOEWBSJPVTQSPGFTTJPOBM BTXFMMBTQFSGPSNBODF PO UIF %JSFDUPS PO UIF QBTU *O DBTF PG DPOTJEFSBUJPO PG UIF %JSFDUPS SFUJSJOH CZ SPUBUJPO UIF /PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFQSPQPTFEUIFMJTUTPG%JSFDUPSTUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST UPTFMFDUUPXBSEUPUIFQSPQFSRVBMJGJDBUJPOBOEOVNCFSPG%JSFDUPSTBQQSPQSJBUFMZ %JSFDUPST~3FNVOFSBUJPO5IF/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFDPOTJEFSFEBOEBMMPDBUFE UIFBNPVOUPGSFNVOFSBUJPO XIJDIXFSFEFUFSNJOFEPOUIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPOQFSGPSNBODFBOE SFTQPOTJCJMJUJFTJOBDDPSEBODFXJUIUIFQPMJDJFTBOEDPOEJUJPOTGPSEJSFDUPSJBMSFNVOFSBUJPOT*OBOZ FWFOU UIF$PNQBOZIBTSFHVMBSMZQSPQPTFEBSFNVOFSBUJPOTMJNJUGPSBQQSPWBMCZUIFNFFUJOHPG TIBSFIPMEFSTFWFSZZFBS BOEEJTDMPTFEUIFSFNVOFSBUJPOTQBJEUPFBDI%JSFDUPSJO'PSNPOUIF UPQJD PG m$PSQPSBUF (PWFSOBODFn BOE "OOVBM 3FQPSU PO UIF UPQJD PG m.BOBHFNFOU 4USVDUVSFn TFDUJPOUIF3FNVOFSBUJPO"NPVOU 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 "QQPJOUNFOUPG"VEJUPSBOE%FUFSNJOBUJPOPG"VEJU'FF5IF$PNQBOZQSPWJEFEEFUBJMTPOUIF OBNFPGBVEJUPSPGUIF$PNQBOZBOEJUTTVCTJEJBSJFT UIFBVEJUGFF UIFSFBTPOTPOBQQPJOUJOHUIF BVEJUPS RVBMJGJFEQFSGPSNBODFPOUIFQSFWJPVTZFBS BOEUIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIFBVEJUPGGJDF BOEUIF$PNQBOZ UIFOVNCFSPGZFBSTPGXPSLQFSGPSNFE UIFDPNQBSBUJWFEBUBPOBVEJUGFFTBOE PUIFSGFFTGPSUIFDVSSFOUZFBSBOEUIFQSFDFEJOHZFBS4VDIJOGPSNBUJPOIBEBMTPCFFODPOTJEFSFE CZUIF"VEJU$PNNJUUFF5IFEFUBJMTEJTDMPTFEJOUIF"OOVBM3FQPSUTFDUJPOm5IF"VEJUPS~T'FFn %JWJEFOE 1BZNFOU 5IF $PNQBOZ QSPWJEFE EFUBJMT PO QSPGJU EJTUSJCVUJPO EJWJEFOE QBZNFOU JO BDDPSEBODF XJUI UIF $PNQBOZ~T EJWJEFOE QPMJDZ BOE B DPNQBSJTPO PG EJWJEFOE QBZNFOU GPS UIF DVSSFOUZFBSBOEUIFQSFDFEJOHZFBS5IF3FDPSEEBUFGPSUIFSJHIUUPSFDFJWFEJWJEFOET 



5IFHVJEFMJOFGPSDPOGMJDUPGJOUFSFTUQSPUFDUJPOJOUIFNFFUJOH



 *OFBDIBHFOEB UIFEJSFDUPSTXIPNBZIBWFDPOGMJDUPGJOUFSFTUXJMMSFQPSUUPUIFNFFUJOHRVPSVNUP MFBWFGSPNUIFNFFUJOHSPPNBOEPSEFDMBSFGPSBCTUFOUJPO      5IF5SFBUNFOUUP4IBSFIPMEFST4VCTFRVFOUMZUPUIF.FFUJOHPG4IBSFIPMEFST 5IF $PNQBOZ EJTDMPTFE UIF SFTPMVUJPOT BEPQUFE CZ UIF TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH UPHFUIFS XJUI UIF WPUJOHSFTVMUTGPSFBDINFFUJOHBHFOEB JOCPUI5IBJBOE&OHMJTI WJBUIFOFXTDIBOOFMPGUIF4&5 BOEUIF$PNQBOZXFCTJUF XJUIJOUIFNFFUJOHEBZ 5IF$PNQBOZ4FDSFUBSZSFDPSEFEUIFJOGPSNBUJPOBOEQSFQBSFEBDDVSBUFBOEDPNQMFUFNJOVUFTGPS UIFHFOFSBMNFFUJOHPGTIBSFIPMEFST JODMVEJOHUIFOBNFTPG%JSFDUPSTQSFTFOUBCTFOUUPHFUIFSXJUI UIFSFBTPOTGPSBCTFODF FTTFOUJBMFYQMBOBUJPOTBOEBTVNNBSZPGRVFTUJPOTPSBOTXFSTPSPQJOJPOT 5IFEFUBJMTPOFBDIBHFOEBXFSFJOBDDPSEBODFXJUIUIFGBDUTJOUIFNFFUJOHUPCFQPTUFEPOUIF DPNQBOZ~T XFCTJUF 4VDI NJOVUFT XJMM CF TVCNJUUFE UP UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE BOE UIF 0GGJDFPGUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPOXJUIJOEBZTPGUIFNFFUJOHPGTIBSFIPMEFST 5IFNJOVUFTBOENFFUJOH7%0SFDPSEXJMMBMTPCFQVCMJTIFEPOUIF$PNQBOZXFCTJUFJOCPUI5IBJ BOE&OHMJTIBTBDIBOOFMGPSTIBSFIPMEFSTUPTFBSDIBOEJOTQFDUEBUBXJUIPVUIBWJOHUPXBJUGPSUIF TVCTFRVFOUNFFUJOH"TVCNJTTJPOXBTBMTPNBEFUPUIF.JOJTUSZPG$PNNFSDFXJUIJOUIFQFSJPE QSFTDSJCFECZMBX "GUFSUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHBQQSPWFEEJWJEFOEQBZNFOU UIF$PNQBOZTIBMMJOGPSNUIFSFTPMVUJPO JODMVEJOHEJWJEFOEQBZNFOU~TEFUBJMTUISPVHIUIFOFXTDIBOOFMPG4&5BOEDPPQFSBUFXJUIUIFSFHJTUSBS PG5IBJMBOE4FDVSJUJFT%FQPTJUPSJFT$P -UEUPFOTVSFBMMTIBSFIPMEFSTSFDFJWJOHQBZNFOUDPSSFDUMZBOE DPNQMFUFMZ5IF$PNQBOZTFUUIF3FDPSE%BUFGPSEJTUSJCVUJPOPGEJWJEFOEQBZNFOUPO.BZ 5IFBOOPVODFNFOUXBTNBEFPOOFXTQBQFSGPSDPOTFDVUJWFEBZTEVSJOH.BZ  4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&%

 "//6"-3&1035


 &RVJUBCMF5SFBUNFOUPG4IBSFIPMEFST 

 5IF FRVJUBCMF USFBUNFOU PG TIBSFIPMEFST QPMJDZ IBT CFFO TFU XJUIJO UIF QSJODJQMFT PG UIF DPNQBOZ~THPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODF 5IFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH  5IFTIBSFIPMEFSTIPMEJOHPOFTIBSFPSTFWFSBMTIBSFT CVUOPUPWFSPGUPUBMOVNCFSPG TIBSFIPMEFST XJUI WPUJOH SJHIUT XFSF BMMPXFE UP QSPQPTF BHFOEB BOE UP OPNJOBUF UIF DBOEJEBUFTUPCFFMFDUFEBT%JSFDUPSTJOBEWBODF EVSJOH/PWFNCFS½%FDFNCFS  BDDPSEJOH UP UIF $PNQBOZ~T SFHVMBUJPOT 3FHBSEJOH UIF NFFUJOH UIF $PNQBOZ JOGPSNFE TIBSFIPMEFSTPO/PWFNCFS UISPVHIUIFOFXTDIBOOFMPG4&5BOEPOUIF$PNQBOZ~T XFCTJUF XXXTBIBDPHFODPN PO UIF UPQJD PG m*OWFTUPS 3FMBUJPOTn /POFUIFMFTT UIFSF XBT OFJUIFSNFFUJOHBHFOEBOPSOPNJOBUJPOPGUIF%JSFDUPSTQSPQPTFEJOBEWBODF  *O UIF$PNQBOZIBEIFMEPOFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHPO.POEBZ"QSJM XIFSF UIF RVPSVN XBT QSFTFOUFE 5IF NFFUJOH~T SFTPMVUJPO XBT UP BTTJHO 5IBJMBOE 4FDVSJUZ %FQPTJUPSZ $P -UE 54% $PNQBOZ~T 3FHJTUSBS UP TFOE UIF /PUJDF PG UIF .FFUJOH PG 4IBSFIPMEFSTGPSEBZTJOBEWBODFBOEBOOPVODFEEBZTQSJPSUPUIFNFFUJOHUISPVHI UIF $PNQBOZ~T XFCTJUF XXXTBIBDPHFODPN PO UIF UPQJD PG m*OWFTUPS 3FMBUJPOTn JO PSEFS UIBUUIFTIBSFIPMEFSTIBENPSFUJNFUPTUVEZUIFJOGPSNBUJPO  'PS GPSFJHO TIBSFIPMEFST UIF NFFUJOH OPUJDF XJUI BUUBDIFE EPDVNFOUT XFSF USBOTMBUFE JOUP &OHMJTIBOETFOUUPHFUIFSXJUI5IBJ7FSTJPO5IFOPUJDFCPUI5IBJBOE&OHMJTIWFSTJPOXFSF EJTTFNJOBUFEUISPVHIUIF$PNQBOZ~TXFCTJUF  *GBOZTIBSFIPMEFSTDPVMEOPUBUUFOEUIFNFFUJOH UIF$PNQBOZBMMPXFEUIFNUPBVUIPSJ[FUIF *OEFQFOEFOU%JSFDUPSTPSBOZPOFBTUIFQSPYZPGWPUJOHSJHIUTCZVTJOHUIFMFUUFSPGQSPYZ 'PSN#XJUIWPUJOHSFDPNNFOEBUJPO 'PSN" PS'PSN$ GPSGPSFJHOJOWFTUPSTXJUIDVTUPEJBOT JO5IBJMBOEUPPWFSTFFUIFJSTUPDLT 5IFQSPYZXBTBUUBDIFEXJUIUIF/PUJDF BOEBOOPVODFE JOUIF$PNQBOZ~TXFCTJUFXXXTBIBDPHFODPNGPSEPXOMPBEJOH5IFEVUZTUBNQTXFSFBMTP QSPWJEFEGPSUIFQSPYZ*O UIFSFXFSFBUPUBMPGTIBSFIPMEFSTBUUFOEJOHUIFNFFUJOH SFQSFTFOUJOHPG TIBSFTPSPGBMMTIBSFIPMEFST5IFTIBSFIPMEFST IPMEJOH  TIBSFT PS PG  TIBSFT HBWF B QSPYZ UP UIF *OEFQFOEFOU %JSFDUPSTPGUIF$PNQBOZ  5IFWPUJOHSJHIUEFQFOETPOUIFOVNCFSPGTIBSFTIFMECZTIBSFIPMEFST POFTIBSF POFWPUF BMMPGUIF$PNQBOZ~TTIBSFTBSFUIFDPNNPOTUPDLT  5IF NFFUJOH JT DPOEVDUFE BDDPSEJOH UP UIF PSEFS PG UIF BHFOEB JUFNT UIFSF XBT OP SFTIVGGMJOHPGBHFOEBJUFNT OPSBOZDIBOHFNBEFUPNBUFSJBMJOGPSNBUJPOXJUIPVUOPUJGZJOH TIBSFIPMEFSTJOBEWBODF  7PUFTXJMMDBTUPQFOMZ*OWPUFDPVOUJOH POMZWPUFTGPSEJTBQQSPWBMBOEPSBCTUFOUJPOTXFSF DPVOUFEBOEUIFSFBSFEFEVDUFEGSPNUIFUPUBMTIBSFTSFQSFTFOUFEJOUIFNFFUJOH5IFCBMMPU QBQFSTXJMMCFVTFEJOJNQPSUBOUBHFOEB TVDIBTUIFBQQPJOUNFOUPG%JSFDUPSTXIFSFUIF TIBSFIPMEFST XJMM CF HJWFO BO PQQPSUVOJUZ UP TFMFDU %JSFDUPST JOEJWJEVBMMZ *O UIF JOUFSFTU PG USBOTQBSFODZ UIFCBMMPUQBQFSTGPSTVDIWPUFTXJMMCFLFQUBUUIFIFBEPGGJDF XIJDIDPVMECF JOTQFDUFEBGUFSUIFNFFUJOH

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 5IFWPUJOHQSPDFEVSFGPSFBDINFFUJOHBHFOEBXJMMCFDBSSJFEPVUJOBUSBOTQBSFOUNBOOFS XJUIUIFWPUJOHCBMMPUQSPWJEFEUIFTIBSFIPMEFSTGPSFBDIBHFOEB XIFSFBTPOMZEJTBQQSPWBM BOE BCTUFOUJPO WPUFT XJMM CF LFQU BGUFSXBSET /FWFSUIFMFTT GPS UIF BHFOEB SFMBUFE UP EJSFDUPST~ BQQPJOUNFOU BMM WPUJOH CBMMPUT CFBSJOH UIF TJHOBUVSF PG FBDI TIBSFIPMEFS XJMM CF DPMMFDUFEBOELFQUBTFWJEFODF7PUFUBMMZJOHXJMMCFDBSSJFEPVUVTJOHUIFCBSDPEFTZTUFN BOE EJTQMBZFE POTDSFFO JO UIF NFFUJOH SPPN UP GBDJMJUBUF DPOWFOJFODF USBOTQBSFODZ BOE FBTZWFSJGJDBUJPO



 4VQFSWJTJPOPG*OUFSOBM%BUB6TF  5IF DPNQBOZ IBT SFHVMBUJPOT UP UIF VTF PG JOTJEFS JOGPSNBUJPO CZ EFUFSNJOJOH JO UIF $PNQBOZ~TCVTJOFTTFUIJDTJOTFDUJPOm$POGMJDUPG*OUFSFTUn BOEBMTPEJTDMPTJOHJOUIF"OOVBM3FQPSU m$PSQPSBUF(PWFSOBODFn JOTFDUJPOm*OTJEFS*OGPSNBUJPOn



 %FUFSNJOBUJPOPOUIF$PNQBOZ~TTUPDLUSBEJOH  5IF%JSFDUPST FYFDVUJWFTBOETUBGGJOQPTTFTTJPOPGJOTJEFSJOGPSNBUJPOBSFQSPIJCJUFEGSPN TFMMJOH PS QVSDIBTJOH $PNQBOZ TIBSF XJUIJO POF NPOUI CFGPSF EJTDMPTJOH UIF GJOBODJBM TUBUFNFOUTUPUIFQVCMJD#FTJEFT UIF%JSFDUPSTBOEFYFDVUJWFTBSFSFRVJSFEBOEOPUJGJFEPG UIFJS EVUJFT UP SFQPSU DIBOHFT JO TFDVSJUJFT IPMEJOHT JO UIF $PNQBOZ UP UIF 0GGJDF PG UIF 4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPOXJUIJOXPSLJOHEBZTGSPNUIFEBUFPGUIFDIBOHFCZ TVCNJUUJOHUISPVHIPOMJOFTZTUFNQSPWJEFECZ4&$5IFSFQPSUTVCNJTTJPOJTTVCKFDUFEUPUIF HVJEFMJOFBOOPVODFNFOU4PS+PSEBUFE+VMZ SFHBSEJOHUPUIFQSFQBSBUJPO BOE UIF TVCNJTTJPO PG UIF SFQPSU GPS DIBOHJOH JO EFSJWBUJWFT BOE TFDVSJUJFT IPMEJOH CZ EJSFDUPST NBOBHFNFOUT BVEJUPST QMBOOFSTBOEQMBONBOBHFST"SFQPSUXPVMEUIFOCFNBEF UP UIF NFFUJOH PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST BOE &YFDVUJWF $PNNJUUFF PO FWFSZ PDDBTJPO JO XIJDI FWFSZ BHFOEB XPVME JODMVEF B SFQPSU PG TFDVSJUJFT IPMEJOHT PG UIF %JSFDUPST BOE FYFDVUJWFT 5IF %JSFDUPST BOE FYFDVUJWFT NVTU DPOEVDU JO DPNQMJBODF XJUI UIF SFHVMBUJPOT .PSFPWFS JUBTTVNFTUPUIFOFX%JSFDUPSTPSFYFDVUJWFTBSFBMTPSFRVJSFEUPSFQPSUTFDVSJUJFT IPMEJOHT JO UIF $PNQBOZ UP UIF 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF $PNNJTTJPO XJUIJO UIF BCPWF UJNFMJOF  5IF$PNQBOZTFDSFUBSZBOOVBMMZBSSBOHFTUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHTDIFEVMFXIJDIJT TFOUUPBMMEJSFDUPSTJOBEWBODFJOPSEFSUPJOGPSNUIFQFSJPEXIFOTFDVSJUJFTUSBEJOHTIPVME CFBCTUBJOFE  8JUISFHBSEUPUIFQSJODJQMFTPGCVZJOHTFMMJOHUIF$PNQBOZ~TUPDLT UIF%JSFDUPSTBOEUPQ NBOBHFNFOUBSFSFRVFTUFEUPJOGPSNUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOEPSDPNQBOZTFDSFUBSZCFGPSF DBSSZJOHPVUUIFTUPDLUSBOTBDUJPOGPSBUMFBTUEBZ 

 *O UIF%JSFDUPSTBOEFYFDVUJWFTPGUIF$PNQBOZIBWFDPOEVDUFETUSJDUMZJODPNQMJBODF XJUIUIFTBJEQPMJDJFT/PTIBSFUSBEJOHXBTGPVOEEVSJOHUIFQSPIJCJUFEQFSJPE

 1SPUFDUJPOPGUIF$POGMJDUPG*OUFSFTU  8JUIUIFUSBOTQBSFOUTUSVDUVSFPGTIBSFIPMEJOH UIFSFJTOPSFQPSUPGUIFDPOGMJDUTPGJOUFSFTU .FBOXIJMF UIFEJTDMPTVSFPGTIBSFIPMEFSTUSVDUVSFIBTEFMJCFSBUFMZTIPXOJOUIFBOOVBMSFQPSU BTXFMMBTUIFPWFSBMMTIBSFIPMEJOHPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTQSPDFFETDBSFGVMMZBOESBUJPOBMMZXJUISFHBSEUPDPOGMJDUPGJOUFSFTUBOE DPOOFDUFEUSBOTBDUJPO5IF$PNQBOZNPTUDPODFSOTPOJUTCFOFGJUTBOETFUTQSJDJOHTUSBUFHZ JODPNQMJBODFXJUIGBJSUSBEJOHDPOEJUJPOTBTJGUIFUSBOTBDUJPOTBSFFOHBHFEXJUIUIJSEQBSUZ 5IFQSPDFTTPGTVDIUSBOTBDUJPOJTNBOBHFEUSBOTQBSFOUMZBOEDPNQMJBODFXJUIUIFSFHVMBUJPO PGUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE'VSUIFSNPSF UIF$PNQBOZTFUTUIFSFHVMBUJPOJOJUTHPPE DPSQPSBUFHPWFSOBODFBOECVTJOFTTFUIJDCJOEJOHVQPO$PNQBOZBOETIBSFIPMEFS  *OGPSNBUJPOTVDIBTDPOOFDUFEUSBOTBDUJPOJTEJTDMPTFEUPFOTVSFFRVBMBDDFTTCZBMM TVDI BT UIF SFMBUFE USBOTBDUJPO 5IF $PNQBOZ QFSGPSNT BT UIF BOOPVODFNFOU PG UIF $BQJUBM .BSLFU $PNNJUUFF BOE 5IF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOE JO SFHBSEJOH UIF EJTDMPTVSF PG JOGPSNBUJPOBOEPQFSBUJPOPGSFHJTUFSFE$PNQBOZPODPOOFDUJPOUSBOTBDUJPO  5IF$PNQBOZIBTEFGJOFEUIBUBOZ%JSFDUPST XIPIBTDPOGMJDUPGJOUFSFTU NVTUOPUQSFTFOUJO UIFNFFUJOHPSCFQSPIJCJUFEUPWPUFPOTVDIBHFOEBJOPSEFSUIBUUIFSFTU%JSFDUPST OPU IBWJOH BOZ DPOGMJDUT PG JOUFSFTU JOEFQFOEFOUMZ DPNNFOU BOE SFTPMWF PO TVDI BHFOEB 5IF $PNQBOZ 4FDSFUBSZ TIBMMJOGPSNUIFNFFUJOHUIFOBNFPGUIF%JSFDUPSTIBWJOHDPOGMJDUTPG JOUFSFTUPOTVDIBHFOEB"GUFSUIFNFFUJOH UIFOBNFPGUIF%JSFDUPST UIFSFMBUJPOTIJQPGUIF SFMBUFE QFSTPOT UIF QSJDF PG TVDI USBOTBDUJPO BOE UIF PQJOJPO PG UIF %JSFDUPST XIJDI JT EJGGFSFOUGSPNUIFPQJOJPOPGUIF#PBSE JGBOZ UPUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOEPOUIF UJNFGSBNF4VDIUSBOTBDUJPOTBSFEJTDMPTVSFPOUIF$PNQBOZ~TXFCTJUFGPSUSBOTQBSFODZBOE CFSFDPSEFEJOUIF.JOVUFPG.FFUJOHXIJDIDBOCFBVEJUFE

  



 *O UIFDPNQBOZIBTNBEFBOJOWFTUNFOUJOBOBTTPDJBUFDPNQBOZBOEHBWFUIFGJOBODJBM TVQQPSUCZHVBSBOUFFUIFMPBO5IFGJOBODJBMHVBSBOUFFGPSUIFBTTPDJBUFDPNQBOZXBTDPOTJEFSFEB SFMBUFEUSBOTBDUJPOCBTFEPOUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPO 4&$ ~TBOOPVODFNFOU 5IFSF XBT OP BOZ SFMBUFE USBOTBDUJPO WJPMBUJOH UIF SFHVMBUJPOT PG UIF 4UPDL &YDIBOHF PG 5IBJMBOEBOEUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPO 4&$ 

 "TTFUQVSDIBTJOHDPOUSPM  5IF$PNQBOZDPOUSPMTQVSDIBTJOHPGBTTFUJOBDDPSEBODFXJUIUIFSFHVMBUJPOPG$BQJUBM.BSLFU $PNNJTTJPOTVCKFDUFEm5IFBDRVJTJUJPOPSEJTQPTJUJPOPGBTTFUTn5IFEJSFDUPSTXIPIBWFBOJOUFSFTU POTVDIUSBOTBDUJPOBSFOPUUBLFQBSUGPSNBLJOHEFDJTJPOGPSUSBOTQBSFODZBOEGBJSOFTT 3PMFTPG4UBLFIPMEFST  3FHBSEJOHUPUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODF1PMJDZBOEUIF1SJODJQMFTPG$PSQPSBUF(PWFSOBODFJO TFDUJPOm3PMFTPG4UBLFIPMEFSTn UIF$PNQBOZTFUUIFQPMJDZGPSSPMFTPGTUBLFIPMEFSTCZQSFQBSJOH UIF IBOECPPL m#VTJOFTT FUIJDT BOE $PEF PG $POEVDUT GPS $PNQBOZ EJSFDUPST FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFTn BOE QSPWJEJOH UP EJSFDUPST BOE BMMMFWFMFE FNQMPZFFT XIJDI CSJOHT UIF CBMBODF BOE GBJSOFTT UP TUBLFIPMEFST 5IF IBOECPPL JT QVCMJTIFE PO UIF $PNQBOZ~T XFCTJUF BOE UIF JOUSBOFU TZTUFN.PSFPWFS UIF$PNQBOZEFWFMPQTUIFDPODFQUTPGTUBLFIPMEFST~QBSUJDJQBUJPOUPFOIBODFJUT TVTUBJOBCMF CVTJOFTT PQFSBUJPOT BT NFOUJPOFE JO UIF "OOVBM 3FQPSU m#VTJOFTT &UIJDTn JO TFDUJPO m5IFSFTQPOTJCJMJUJFTUPTUBLFIPMEFST4IBSFIPMEFSTn 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




#VTJOFTT&UIJDT 5IFSFTQPOTJCJMJUJFTUPTUBLFIPMEFST 

 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBMXBZTTVQQPSUTUIFFOHBHFNFOUCFUXFFOUIFDPNQBOZBOETUBLFIPMEFSTCZ DPNQMZJOH CZ MBXT 5IF TUBLFIPMEFST JODMVEF TIBSFIPMEFST DVTUPNFST TVQQMJFST DPNQFUJUPST DSFEJUPST FNQMPZFFT DPNNVOJUJFT FOWJSPONFOUBOEHPWFSONFOU  4IBSFIPMEFST  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTQFSGPSNTEVUJFTSFTQPOTJCMZ QSVEFOUMZ FBSOFTUMZBOEIPOFTUMZJOPSEFS UPHFOFSBUFHPPESFUVSOTUPTIBSFIPMEFSTPOBDPOUJOVBMBOETVTUBJOBCMFCBTJT*OUIJTSFHBSE UIF GPMMPXJOHQPMJDJFTBOEQSBDUJDFHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFEBTGPMMPXT 5IFPXOFSTIJQSJHIUTPGTIBSFIPMEFSTBSFFRVJUBCMZBOEGBJSMZSFTQFDUFE 0QFSBUJPOTBSFVOEFSUBLFOJOBDDPSEBODFXJUIUIFQSJODJQMFTPGHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODF XIJDIXJMMGPTUFSUIFUSVTUBOEDPOGJEFODFPGTIBSFIPMEFSTBOEFWFOUVBMMZMFBEUPTVTUBJOBCMF HSPXUI 5IF$PNQBOZ~TCVTJOFTTFTBSFDPOUJOVBMMZBEWBODFEUPFOTVSFQSPQFSSFUVSOTUPTIBSFIPMEFST 4JHOJGJDBOU JOGPSNBUJPO XIJDI BGGFDUT PS QPUFOUJBMMZ BGGFDUT TIBSFIPMEFST~ JOUFSFTUT TIBMM CF EJTDMPTFE XIFUIFS SFQPSUT NBEF QVSTVBOU UP UIF BDDPVOUJOH QFSJPE PS TJUVBUJPO SFQPSUT QVSTVBOUUPUIFSFMFWBOUMBXTBOEOPUJGJDBUJPOT)PXFWFS OPBDUJPOTIBMMCFUBLFOUPSFTUSJDU TIBSFIPMEFST~BDDFTTUP$PNQBOZJOGPSNBUJPO "SFQPSUPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST~SFTQPOTJCJMJUZGPSUIFGJOBODJBMTUBUFNFOUTJOUIF"OOVBM 3FQPSUTIBMMCFQSFQBSFE .JOPSJUZ TIBSFIPMEFST TIBMM CF HJWFO BO PQQPSUVOJUZ UP QSPQPTF NBUUFS GPS JODMVTJPO JO UIF NFFUJOHBHFOEBBOEPSUPOPNJOBUFQFSTPOTGPSFMFDUJPOBT$PNQBOZ%JSFDUPSTJOUIF"OOVBM (FOFSBM.FFUJOHPG4IBSFIPMEFST 4IBSFIPMEFSTBSFHJWFOBOPQQPSUVOJUZUPTVCNJURVFTUJPOTSFMFWBOUUPUIFNFFUJOHQSJPSUP UIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOH 4IBSFIPMEFST~ NFFUJOH OPUJDFT JO CPUI 5IBJ BOE &OHMJTI BSF QVCMJTIFE PO UIF $PNQBOZ XFCTJUF BU MFBTU EBZT QSJPS UP UIF TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH EBZ BT JOGPSNBUJPO GPS TIBSFIPMEFSTBOEUPFOBCMFUIFTUVEZPGJOGPSNBUJPOQSJPSUPNFFUJOHT 4IBSFIPMEFST~ NFFUJOH TIBMM CF GBDJMJUBUFE 5IF EBUF UJNF WFOVF BOE QSPDFEVSF NVTU OPU QPTFBOPCTUBDMFUPUIFTIBSFIPMEFST~BUUFOEBODFPGUIFNFFUJOH4IBSFIPMEFSTXIPBSFOPU BCMF UP BUUFOE JO QFSTPO NVTU IBWF UIF PQQPSUVOJUZ UP HSBOU B QSPYZ UP PUIFS QFSTPOT UP BUUFOEUIFNFFUJOHBOEWPUFPOUIFJSCFIBMWFT $POGMJDUTPGJOUFSFTUTNVTUCFEFBMUXJUIQSVEFOUMZ SBUJPOBMMZBOEJOGPSNBUJPONVTUCFGVMMZ EJTDMPTFE 5IF $PNQBOZ~T JOUFSFTUT BOE BTTFUT TIBMM CF TBGFHVBSEFE BT B SFBTPOBCMF QFSTPO XPVME TBGFHVBSEIJTIFSQSPQFSUZ8SPOHGVMJOUFSFTUT XIFUIFSPCUBJOFECZEJSFDUPSJOEJSFDUNFBOT TIBMMCFFMJNJOBUFE 'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFUIFGPMMPXJOHBDUJPOT 5IF$PNQBOZIBTBOFGGFDUJWFNBOOFSUPFOTVSFUIBUBMMTIBSFIPMEFSTSFDFJWFBDDVSBUFJOGPSNBUJPO BOEBQQSPQSJBUFBOEGBJSSFUVSOTJOBDDPSEBODFXJUIUIF$PNQBOZ~T1PMJDZPO%JWJEFOE.PSFPWFS UIFSFJT UIFDPOUSPMPGDPOOFDUFEUSBOTBDUJPOT UIFNFBTVSFPOQSFWFOUJPOPGDPOGMJDUPGJOUFSFTUT UIFQSFWFOUJPO

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035








 

PO FYQMPJUBUJPO PG JOTJEF JOGPSNBUJPO XIJDI JT DPOGJEFOUJBM BOE UIF TUJQVMBUJPO UIBU EJSFDUPST BOE NBOBHFNFOU NFNCFS XIP IBWF BO BDDFTT UP JOTJEF JOGPSNBUJPO FYQMPJU UIBU JOGPSNBUJPO GPS UIFJS BEWBOUBHFT CZ QSPIJCJUJOH UIFN UP CVZ PS TFMM UIF $PNQBOZ~T BTTFUT XJUIJO NPOUI QSJPS UP UIF EJTDMPTVSFPGUIFGJOBODJBMTUBUFNFOUTUPUIFQVCMJD *OZFBS UIF$PNQBOZQBJEUIFEJWJEFOEGSPNUIFSFTVMUPGCVTJOFTTQFSGPSNBODFPGZFBS BU SBUF PG #BIU QFS TIBSF 5IF UPUBM EJWJEFOE XBT FRVBM UP PG OFU QSPGJU PG UIF TFQBSBUF GJOBODJBM TUBUFNFOUT CZ TFUUJOH UIF EBUF PG QBZNFOU PO .BZ  8F IBWF QBJE UIF EJWJEFOE UP TIBSFIPMEFSTDPOUJOVPVTMZBOEUIJTJTBDDPVOUFEBTSFBMMPOHUFSNXFBMUIGPSBMMTIBSFIPMEFST&BDIBOE FWFSZTIBSFIPMEFSJTJOWJUFEUPBUUFOEUIF0SEJOBSZ(FOFSBM.FFUJOHPG4IBSFIPMEFSTPG:FBSBOEIBT SJHIU PG WPUF GPS FBDI BOE FWFSZ JNQPSUBOU BHFOEB JUFN BT XFMM BT SFDFJWF UIF JNQPSUBOU JOGPSNBUJPO UISPVHIWBSJPVTNFEJBT FHQBNQIMFUBOEFJOGPSNBUJPO#FTJEFT UIF$PNQBOZBMTPSFQPSUTUIFCVTJOFTT QFSGPSNBODF BU FWFSZ RVBSUFS BOE EJTDMPTFT UIF USBOTBDUJPOT EPOF XJUI SFMBUFE QFSTPOT JO UIF TBNF DPOEJUJPO BT UIBU EPOF XJUI FYUFSOBM QFSTPOT GPS UIFJS BXBSFOFTT WJB UIF OFXT TZTUFN PG UIF 4UPDL &YDIBOHFPG5IBJMBOEBOEUIF$PNQBOZ~TXFCTJUF  $VTUPNFST  5IF #PBSE PG %JSFDUPST SFBMJ[FT UIBU DVTUPNFS TBUJTGBDUJPO BOE DPOGJEFODF BSF LFZ GBDUPST XIJDI DPOUSJCVUF UP UIF $PNQBOZ~T TVTUBJOBCMF TVDDFTT JO BDDPSEBODF XJUI 1PMJDZ PG 2VBMJUZ &OWJSPONFOU 4BGFUZBOE&OFSHZ$POTFSWBUJPO1PMJDZ $PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ1PMJDZBOE"OUJ $PSSVQUJPO1PMJDZ5IFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFEBTGPMMPXT 5IF$PNQBOZPQFSBUFTUIFCVTJOFTTFTPGEJTUSJCVUJOHFMFDUSJDJUZBOETUFBNXIJDIBSFTBGFGPS DPOTVNFSTBOEFOWJSPONFOUGSJFOEMZ 5IF$PNQBOZIBTPQFSBUFEXJUIDPNNJUNFOUUPEFWFMPQBOEFYQBOEJUTCVTJOFTTUPWBMVF DSFBUJPOPOUIFCJPNBTTBOEBHSJDVMUVSBMSFTJEVFT JOOPWBUFDPOUJOVBMMZUPNFFUUIFEFNBOET PGDVTUPNFSTBMPOHXJUIUIFEJTDMPTVSFPGOFDFTTBSZJOGPSNBUJPOGPSEFDJTJPONBLJOHXJUIPVU DPODFBMNFOUPSEJTUPSUJPOPGGBDUT #VTJOFTTFTBSFPQFSBUFEJOFBSOFTU IPOFTUBOEGBJSWBMVFTBOEOPBDUJPOJTUBLFOUIBUXPVME WJPMBUFUIFSJHIUTPGDVTUPNFST5IFDPOGJEFOUJBMJUZPGDVTUPNFSUSBEFTFDSFUTBSFNBJOUBJOFE BOEOPUFYQMPJUFEGPSXSPOHGVMQFSTPOBMHBJOTPSGPSUIFHBJOTPGPUIFST 5IF $PNQBOZ EPFT OPU EFNBOE SFDFJWF PS DPOTFOU UP UIF EJSFDU PS JOEJSFDU SFDFJQU PG QSPQFSUJFTPSPUIFSEJTIPOFTUCFOFGJUTGSPNDVTUPNFST 5IF$PNQBOZBEIFSFTUPUSBEFBHSFFNFOUT*OUIFDBTFXIFSFBEIFSFODFJTOPUQPTTJCMF UIF DVTUPNFSXPVMECFOPUJGJFEJOBEWBODFJOPSEFSUPKPJOUMZGJOEBSFNFEZBOEQSFWFOUMPTT 5IF $PNQBOZ QSPWJEFT DPNNVOJDBUJPO DIBOOFMT UP FOBCMF DVTUPNFST UP GJMF DPNQMBJOUT UP UIF$PNQBOZ$PNQMBJOUTBSFQSPDFTTFEXJUIDBSFBOEEFBMUXJUIGBJSMZ 'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTCFMJFWFTUIFTBUJTGBDUJPOBOEUSVTUGSPNDVTUPNFSTXJMMCFUIFLFZTVDDFTT GBDUPSPGUIFDPNQBOZCBTFEPOUIFTVTUBJOBCJMJUZQPMJDZJOUFSNTPGFOWJSPONFOUBMDBSF TBGFUZ FOFSHZ TBWJOH TPDJBMSFTQPOTJCJMJUZBOEBOUJDPSSVQUJPOQPMJDZ

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035








 .PSFPWFS DVTUPNFST DBO SBQJEMZ HFU JOGPSNBUJPO UISPVHI UIFJS NPCJMF BOE PUIFS DIBOOFMT UP DPNNVOJDBUFXJUIDVTUPNFSTJODBTFPGJOUFSSVQUJPOPOFMFDUSJDJUZBOETUFBNFJUIFSJOXPSLJOHIPVSPS BGUFSXPSLJOHIPVSBTGPMMPXT 8PSLJOHEBZ .POEBZ4BUVSEBZBUBNQN $POUBDU$FOUFS 4BIB1BUIBOB*OUFSIPMEJOH1$-BU  4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1$-BU "GUFSXPSLJOHIPVSPSIPMJEBZ &NFSHFODZ-JOF PSFYU $VTUPNFS4FSWJDFTPOFMFDUSJDJUZ $VTUPNFS4FSWJDFTPOTUFBN 3BEJP$PNNVOJDBUJPO$FOUFS UIFJOEVTUSJBMQBSL~TDFOUFSVUJMJUZ PS 

 



5IFDVTUPNFSTBUJTGBDUJPOTVSWFZT GSPNFMFDUSJDJUZBOETUFBNEJTUSJCVUJPODBOCFTIPXOBTGPMMPX $VTUPNFST







&MFDUSJDJUZ







4UFBN







 5IFDPNQBOZIFMEBTFNJOBSGPSDVTUPNFSTJOUIFJOEVTUSJBMQBSLJOUIFUPQJDPGm#BTJTUFDIOJRVFGPS FOFSHZTBWJOHnBTBLOPXMFEHFTIBSJOHTFTTJPOBOESFMBUJPONBOBHFNFOUBDUJWJUZ *O UIFSFXBTOPTJHOJGJDBOUDPNQMBJOUGSPNDVTUPNFST5IFPUIFSDPNQMBJOUTXFSFBOBMZ[FEJO PSEFS UP QSFWFOU NPOJUPS BOE BEKVTU UP UIF PSHBOJ[BUJPO JO PSEFS UIBU TVDI EFGFDUT NJHIU OPU IBQQFO BHBJO  #VTJOFTT1BSUOFST  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTUSFBUFECVTJOFTTQBSUOFSTFRVJUBCMZBOEUBLFOJOUPBDDPVOUNVUVBM JOUFSFTUT JO BDDPSEBODF XJUI $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ 1PMJDZ BOE "OUJ$PSSVQUJPO 1PMJDZ CZ QSFTDSJCJOHUIFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFT 5IF$PNQBOZIBTBTZTUFNGPSTDSFFOJOHCVTJOFTTQBSUOFSTJOUIFWBMVFDIBJOXIPPQFSBUF CVTJOFTTFT JO DPNQMJBODF XJUI UIF MBX TBGFUZ BOE PDDVQBUJPOBM IZHJFOF TUBOEBSET BOE GSJFOEMJOFTTUPUIFFOWJSPONFOU#VTJOFTTQBSUOFSTBSFUSFBUFEPOUIFCBTJTPGGBJSDPNQFUJUJPO FRVBMJUZBOENVUVBMSFTQFDU 5IFDPOGJEFOUJBMJUZPSDPNNVOJDBUJPOTPGCVTJOFTTQBSUOFSTBSFNBJOUBJOFEBOEOPUFYQMPJUFE GPSXSPOHGVMHBJOTPGPOFTFMGPSPGPUIFST 3FMBUJPOTIJQTBOEHPPEVOEFSTUBOEJOHTBSFGPTUFSFE,OPXMFEHFJTFYDIBOHFE%FWFMPQNFOUT BOEWBMVFBEEJOHUPHPPETBOETFSWJDFTBSFKPJOUMZVOEFSUBLFOUPQSPNPUFNVUVBMHSPXUI 5IF $PNQBOZ BEIFSFT UP USBEF BHSFFNFOUT BOE NBLFT QSPQFS EBUB *O UIF FWFOU UIBU BO BHSFFNFOU DBOOPU CF DPNQMJFE XJUI UIF $PNQBOZ XJMM FYQFEJUJPVTMZ FOHBHF JO FBSMZ OFHPUJBUJPOT XJUI USBEJOH QBSUOFST JO PSEFS UP SFBDI B NVUVBM SFNFEZ BOE MPTT QSFWFOUJPO TPMVUJPO 5IF$PNQBOZEPFTOPUEFNBOE SFDFJWFPSDPOTFOUUPUIFSFDFJQUPGQSPQFSUJFTPSBOZPUIFS CFOFGJUTPVUTJEFUSBEFBHSFFNFOUT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 

 

 





1PMJDJFTBOEQSBDUJDFTPGUIF$PNQBOZ~TBDUJPOTDBOCFTVNNBSJ[FEBTGPMMPXT 5IF$PNQBOZBEIFSFTUPUIFDPOEJUJPOTPGUSBEF QSPWJEFTUIFBDDVSBUFJOGPSNBUJPOXJUIHPPE SFMBUJPOTIJQ BOE NVUVBM VOEFSTUBOEJOH JODMVEJOH FYDIBOHFT LOPXMFEHF DPPQFSBUFT JO UIF EFWFMPQNFOUPGQSPEVDUTBOETFSWJDFUPIBWFWBMVFBEEFE EPFTOPUSFRVFTUPSSFDFJWFPSBHSFFUP SFDFJWF BOZ HJGU PS CFOFGJU XIJDI JT PVU PG TDPQF PG UIF USBEJOH BHSFFNFOU 5IF QSPDVSFNFOU QSPDFEVSFJTDPNQMZJOHXJUIUIFRVBMJUZNBOBHFNFOUTUBOEBSE*40BOEUIFFOWJSPONFOU NBOBHFNFOUTZTUFN*405IFQSPDVSFNFOUHVJEFMJOFIBTCFFONBEFCBTFEPOUIF CVTJOFTTFUIJDTQPMJDZ *O UIFSFXBTOPWJPMBUJPOPGDPOUSBDUCFUXFFOUIF$PNQBOZBOEBOZ#VTJOFTT1BSUOFST

 $PNQFUJUPST  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTPQFSBUFEJOBDDPSEBODFXJUIUIFQSPWJTJPOTPGMBX*OUIJTSFHBSE UIFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFE 5IF$PNQBOZTIBMMDPOEVDUJUTCVTJOFTTFTXJUIJOUIFSVMFTPGGBJSDPNQFUJUJPOSFHBSEJOHUP CVTJOFTT FUIJDT BOE USBEF DPNQFUJUJPO MBXT PG WBSJPVT DPVOUSJFT JO XIJDI UIF $PNQBOZ PQFSBUFT 5IF$PNQBOZXJMMOPUEBNBHFUIFSFQVUBUJPOPGJUTUSBEFDPNQFUJUPST  "DDPSEJOHUPQPMJDZBOENFUIPEPGUIFTBJEQSBDUJDF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXT  5IF CVTJOFTT USBOTBDUJPOT XJUI BOZ QBSUOFS NVTU CF DPNQFUJUJWF VOEFS UIF GBJS DSJUFSJB 5IF $PNQBOZSFHBSETDPNQFUJUPSJTBQBSUPGFOIBODFNFOUPGJUTQPUFOUJBMUPCFNPSFTUBCMFBOETUSPOH 



*O UIFSFXBTOPEJTQVUFPOUSBEJOHDPNQFUJUJPO

 $SFEJUPST  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTJTDPNNJUUFEUPVOEFSUBLJOHCVTJOFTTPQFSBUJPOTJOBQSJODJQMFEBOE EJTDJQMJOFENBOOFSJOPSEFSUPCVJMEUIFUSVTUPGDSFEJUPSTCZQSFTDSJCJOHUIFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOE HVJEFMJOFT "MMDSFEJUPSHSPVQTTIBMMCFUSFBUFEFRVJUBCMZBOEGBJSMZ $POUSBDUTBOEUFSNTXJMMCFTUSJDUMZBEIFSFEUP 0QFSBUJPOT XJMM CF BENJOJTUFSFE UP FOTVSF UIF DPOGJEFODF PG DSFEJUPST JO UIF $PNQBOZ~T GJOBODJBMTUBOEJOHBOEDSFEJUSBUJOH 'JOBODJBMTUBOEJOHTTIBMMCFBDDVSBUFMZBOEUJNFMZEJTDMPTFE *O UIF FWFOU PG BO JOBCJMJUZ UP DPNQMZ XJUI B QBSUJDVMBS UFSN UIF DSFEJUPS XJMM CF GPSUIXJUI OPUJGJFEJOBEWBODFJOPSEFSUPFOBCMFBKPJOUTPMVUJPOGPSSFNFEZBOEMPTTQSFWFOUJPO  'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH  5IF$PNQBOZTUSJDUMZBEIFSFTUPUIFBHSFFNFOUXJUIUIFDSFEJUPST*OUIFQSFWJPVTZFBST UIF $PNQBOZIBTTFUUMFEUIFQBZNFOUUPDSFEJUPSTJOUJNFBDDPSEJOHUPDSFEJUUFSNTTUJQVMBUFEJOUIF DPOUSBDU5IF$PNQBOZTUSJDUMZSVOTUIFCVTJOFTTVOEFSUIFDSJUFSJBPGUSBEJOHDPNQFUJUJPOIPOFTUMZ BOEGBJSMZJOBDDPSEBODFXJUIUIFMBXT5IF$PNQBOZIBTBMTPOFWFSEJTQVUFXJUICVTJOFTTDSFEJUPST GSPNUIFCFHJOOJOHVOUJMOPX 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 .PSFPWFS UIF$PNQBOZIBTBQQMJFENFEJBDMFBSJOH USBOTGFSSJOHTZTUFNPGCBOLUPGBDJMJUBUFBMM DSFEJUPSTBTGPMMPXT q #JMMJOH%BUFJTTQFDJGJFEPOUIFEBUFPGPGFBDINPOUI q 5SBOTGFSSJOH%BUFJTTQFDJGJFEUPFWFSZUIFEBUFPGPGFBDINPOUI





 



 &NQMPZFFT  5IF #PBSE PG %JSFDUPST SFHBSET FNQMPZFFT BT WBMVBCMF SFTPVSDFT BOE B LFZ GBDUPS UP UIF $PNQBOZ~TTVDDFTT5IFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFEJOUIJTSFHBSE )VNBOEJHOJUZBOEGVOEBNFOUBMSJHIUTPGFNQMPZFFTBSFSFTQFDUFEBUXPSL&NQMPZFFEBUBPS DPOGJEFOUJBMJOGPSNBUJPOJTOPUEJTDMPTFEPSUSBOTNJUUFEUPUIJSEQBSUJFTPSVOSFMBUFEQFSTPOT &NQMPZFFT BSF USFBUFE JO BDDPSEBODF XJUI UIF QSPWJTJPOT PG MBX SFHVMBUJPOT BOE BSUJDMFT HPWFSOJOHUIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPOT &NQMPZNFOUFRVBMJUZJTQSPNPUFE5IFSFJTOPEJTDSJNJOBUJPOPOUIFHSPVOETPGHFOEFS TLJO DPMPS SBDF SFMJHJPO BHF EJTBCJMJUZPSPUIFSTUBUVTUIBUJTOPUEJSFDUMZSFMBUFEUPUIFXPSLT 5SBJOJOHBOELOPXMFEHFFYDIBOHFBSFTQPOTPSFEBOEQSPNPUFEUPFODPVSBHFMFBSOJOHBOE TLJMM EFWFMPQNFOU UISPVHIPVU TUSFOHUIFO DBSFFS TFDVSJUZ BOE PGGFS PQQPSUVOJUJFT GPS BEWBODFNFOUTQVSTVBOUUPFBDIQFSTPO~TQPUFOUJBM &NQMPZFFQBSUJDJQBUJPOJOUIFEFUFSNJOBUJPOPGUIF$PNQBOZ~TEJSFDUJPOBOEEFWFMPQNFOUBSF QSPNPUFE 'BJS DPNQFOTBUJPO JT HJWFO BT TVJUBCMF GPS UIF LOPXMFEHF TLJMM EVUJFT SFTQPOTJCJMJUJFT BOE QFSGPSNBODF "QQSPQSJBUF XFMGBSF BOE CFOFGJUT BSF HJWFO UP FNQMPZFFT FH NFEJDBM FYQFOTFT QSPWJEFOU GVOEBOETPPO $IBOOFMTBSFQSPWJEFEGPSFNQMPZFFTUPDPNNVOJDBUFTVHHFTUJPOTBOEDPNQMBJOUTQFSUBJOJOH UPXPSL5IFTFTVHHFTUJPOTBSFDPOTJEFSFEBOESFNFEJFTXJMMCFEFUFSNJOFEJOUIFJOUFSFTUPG BMMQBSUJFTBOEJOWJFXPGUIFDSFBUJPOPGHPPEXPSLJOHSFMBUJPOT 'BDJMJUJFTOFDFTTBSZGPSXPSLPQFSBUJPOTBSFQSPWJEFEBOEXPSLJOHDPOEJUJPOTBSFNBJOUBJOFE XJUIEVFSFHBSEUPTBGFUZBOEPDDVQBUJPOBMIZHJFOFBTBNFBOTPGQSPNPUJOHBOESBJTJOHUIF RVBMJUZPGMJWFTPGFNQMPZFFT &NQMPZFFTPGBMMMFWFMTBSFFODPVSBHFEUPQBSUJDJQBUFJOTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZBDUJWJUJFT 



*O UIFSFXBTOPEJTQVUFGSPNDSFEJUPST

)VNBO3FTPVSDF%FWFMPQNFOUBOE*NQSPWFNFOU1PMJDZ 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT SFBMJ[F UIF QPUFOUJBM PG UIFJS FNQMPZFFT BOE SFHBSET UIFN BT B WBMVBCMF SFTPVSDF GPS MFBEJOH UIF $PNQBOZ XJUI BDIJFWFNFOU BOE FGGJDJFOU HSPXUI &TQFDJBMMZ GPS CVTJOFTTFYQBOTJPOUPPUIFSSFHJPOT IVNBOSFTPVSDFNBOBHFNFOUJTTVDIBOJNQPSUBOUUIJOHGPSJUT CVTJOFTTTVDDFTTBOETVTUBJOBCMFHSPXUI"TBDPOTFRVFODF JUJTOFDFTTBSZUPTFUEJSFDUJPOTBOE EFGJOFQSFEJDUBCJMJUZUPLFFQPOFOIBODJOHBOEEFWFMPQJOHIVNBOSFTPVSDFNBOBHFNFOUGSPNQPMJDZ UP BDUJPO *U JT B DIBMMFOHF UP DSFBUF B NBTUFSQJFDF BOE TUSFOHUIT GPS HSPXJOH PSHBOJ[BUJPOT JO B XPSME PG DPNQFUJUJPO 4BIBDPHFO BOE BGGJMJBUFT PQFSBUFE NBOZ XBZT UP BDIJFWF JUT HPBMT BT EFTDSJCFE JO m.BOBHFNFOU 4USVDUVSFn VOEFS UIF IFBEJOH m&NQMPZFFn BOE UIF DPNQBOZ~T 4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU3FQPSU

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 *O UIFSFXBTOPEJTQVUFSFHBSEJOHUPFNQMPZFNFOU  $PNNVOJUZBOE4PDJFUZ  5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT PQFSBUFE CVTJOFTTFT XJUI EVF SFHBSE GPS UIF EVUJFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT PXFE UP UIF OBUJPO DPNNVOJUZBOETPDJFUZBTXFMMBTMPDBMUSBEJUJPOTJOPSEFSUP NBJOUBJOBEFTJSBCMFTPDJFUZBOEQBSUJDJQBUJPO*OUIJTSFHBSE UIFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFT IBWFCFFOQSFTDSJCFE "CVTJOFTTXIJDIDPVMEMFBEUPBEFUFSJPSBUJPOPGTPDJFUZTIBMMOPUCFVOEFSUBLFOBOEUIF SJHIUTPGPUIFSTJOUIFDPNNVOJUZBOETPDJFUZTIBMMOPUCFWJPMBUFE $POTDJPVTOFTT PG SFTQPOTJCJMJUJFT UPXBSET UIF DPNNVOJUZ BOE TPDJFUZ BT B XIPMF TIBMM CF JOTUJMMFEDPOUJOVPVTMZGPSUIFCFOFGJUPGUIF$PNQBOZBOEBMMMFWFMTPGFNQMPZFFT .FBTVSFTTIBMMCFQSPWJEFEGPSUIFQSFWFOUJPOBOESFNFEZPGJNQBDUPOUIFDPNNVOJUZBOE TPDJFUZBTBDPOTFRVFODFPGUIF$PNQBOZ~TPQFSBUJPOT 5IFQSFTFSWBUJPOPGMPDBMDVMUVSFBOEUSBEJUJPOTTIBMMCFQSPNPUFE   

$PPQFSBUJPOTIBMMCFFOUFSFEJOUPXJUIWBSJPVTBHFODJFTGPSUIFEFWFMPQNFOUPGDPNNVOJUJFT 1VCMJDCFOFGJUBDUJWJUJFTTIBMMCFTQPOTPSFE *ODPNFT TIBMM CF HFOFSBUFE BOE UIF DPNNVOJUZ FDPOPNZ TIBMM CF QSPNPUFE UISPVHI FNQMPZNFOUPGDPNNVOJUZNFNCFSTBOEVTFPGDPNNVOJUZQSPEVDUT (PPESFMBUJPOTTIBMMCFGPTUFSFECFUXFFOUIF$PNQBOZBOEUIFDPNNVOJUZBOETPDJFUZPO UIFCBTJTPGQSPQSJFUZ USBOTQBSFODZBOEGBJSOFTT

 

'PSUIFQPMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH 5IF $PNQBOZ IBT BQQPJOUFE B XPSLJOH HSPVQ BT UIF $PSQPSBUF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ $PNNJUUFF BOE UIF $43 QPMJDZ PG UIF DPNQBOZ~T HPWFSOBODFT 5IFSF JT BMTP B QVCMJD DPNNVOJDBUJPO BOE DPNNVOJUZ SFMBUJPO NBOBHFNFOU UFBN UP TVQQPSU BDUJWJUJFT GPS UIF CFOFGJU PG DPNNVOJUZBOETPDJFUZBTBXIPMF

 







#BNCPPQMBOUJOHQSPKFDUGPSGPSFTUBUJPOBOESFWFOVFDSFBUJPO 5IF DPNQBOZ MBVODIFE B QSPKFDU VOEFS UIF QSJWBUFQVCMJD DPBMJUJPO QPMJDZ BOE DPNQBOZ~T TVTUBJOBCJMJUZQPMJDZ5IJTQSPKFDUJTDBMMFEm#BNCPPQMBOUJOHGPSGPSFTUBUJPOBOESFWFOVFDSFBUJPOnGPS MPDBMDPNNVOJUZJO5VOHQVFOHTVCEJTUSJDU +BFIPPNEJTUSJDU -BNQBOHQSPWJODF5IFPCKFDUJWFTPG UIF QSPKFDU BJN UP SFEVDF UIF EFGPSFTUBUJPO DSFBUJOH NPSF CBNCPP GPSFTU BSFBT BOE DSFBUJOH SFWFOVFGPSMPDBMQFPQMF5IFUBSHFUJTDSFBUJOHBOESFWJWJOHUIFEFTUSPZFEBSFB 3BJT 5IF PQFSBUJPO XBT SVO CZ TVQQMZJOH UIF CBNCPP TQSPVUT UP UIF %FQBSUNFOU PG 'PSSFTU 3FTPVSDF -BNQBOH UPCFMBUFSOPEJTUSJCVUFEUPUIFDPNNVOJUZNFNCFST5IFGPSFTUJOHQSPDFTT IBTTUBSUFEJOXJUIUIFTVQQPSUBOEBEWJDFGSPNUIFTQFDJBMJTUTPGUIFPGGJDFPG3PZBM'PSFTU %FQBSUNFOU5IFQSPKFDUIBTCFFONPOJUPSJOHBOEFWBMVBUFEFWFSZNPOUIT 5IFEFUBJMTBSFEJTDMPTFEXJUIJOUIF4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU3FQPSU









*O UIFSFXBTOPEJTQVUFGSPNMPDBMDPNNVOJUJFT

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 &OWJSPONFOU  5IF #PBSE PG %JSFDUPST VOEFSUBLFT CVTJOFTTFT XJUI EVF SFHBSE GPS SFTQPOTJCJMJUJFT UP UIF FOWJSPONFOU*OUIJTSFHBSE UIFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFE #VTJOFTTFT TIBMM CF VOEFSUBLFO JO BDDPSEBODF XJUI MBXT SFHVMBUJPOT BOE QPMJDJFT PO UIF FOWJSPONFOU XJUI EVF SFHBSE GPS UIF JNQBDU PO OBUVSBM SFTPVSDFT BOE UIF FOWJSPONFOU BOE SFHVMBSSFWJTJPOTBOEBTTFTTNFOUTPGQFSGPSNBODFSFTVMUTTIBMMCFVOEFSUBLFO "OPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSFBOEDPOTDJPVTOFTTPGFNQMPZFFTBUBMMMFWFMTTIBMMCFQSPNPUFEUP FODPVSBHFDPPQFSBUJPOBOESFTQPOTJCJMJUZGPSUIFFGGJDJFOUBOETVTUBJOBCMFNBOBHFNFOUPGUIF FOWJSPONFOUBOEVUJMJ[BUJPOPGSFTPVSDFT ,OPXMFEHFQSPNPUJPOBOEFOWJSPONFOUBMUSBJOJOHTIBMMCFFYUFOEFEUPFNQMPZFFT &OWJSPONFOUBMNBOBHFNFOUTZTUFNTIBMMCFQSPNPUFE GSPNUIFFDPOPNJDBMVTFPGSFTPVSDFT UP UIF TVTUBJOBCMF USFBUNFOU BOE SFIBCJMJUBUJPO SFQMBDFNFOU NPOJUPSJOH BOE QSFWFOUJPO PG JNQBDUPOOBUVSBMSFTPVSDFT 5IFSFJTBTZTUFNGPSTFMFDUJPOPGUSBEFQBSUOFSTJOUIFWBMVFDIBJOXIPVOEFSUBLFCVTJOFTTFT JOBOFOWJSPONFOUBMMZGSJFOEMZNBOOFS &OWJSPONFOUBMMZGSJFOEMZUFDIOPMPHZBSFEFWFMPQFEBOEQVCMJTIFE 'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZ~TBDUJPOTDBOCFTVNNBSJ[FEBTGPMMPX  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTDPODFSOTUPUIFFGGJDJFOUSFTPVSDFNBOBHFNFOUBOEFOWJSPONFOUBM SFTQPOTJCJMJUJFT 5IF #PBSE IBT BQQPJOUFE UIF 4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ $PNNJUUFF UP JNQMFNFOU UIF BDUJPOTCBTFEPOUIFQPMJDZ 1SPEVDUJPOQSPDFTT  5IF DPNQBOZ IBT TFMFDUFE UIF NPTU FGGJDJFOU QSPEVDUJPO NFUIPE CZ DIPPTJOH DP HFOFSBUJOHIFBUQPXFSQSPEVDUJPO5IFBFSPEFSJWBUJWFUVSCJOFDBOCFBEKVTUFEUPGJUXJUIUIF QSPEVDUJPO MFWFM UIBU CFTU TFSWF UIF WBSZ EFNBOE 5IF JOMFU BJS DIJMMJOH TZTUFN JT VTFE UP EFDSFBTFUIFUFNQFSBUVSFPGBJSTVDLFEJOUPUIFQSPEVDUJPOQSPDFTTUPHJWFUIFCFTUZJFMEPG QSPEVDUJPO5IFUVSCJOFBOE30SFKFDUFEXBUFSSFDZDMFTZTUFNBMMPXUIFQSPEVDUJPOQSPDFTT UP SFWFSTF UIF XBUFS CBDL JOUP UIF QSPEVDUJPO 5IF XBUFS JO QSPEVDUJPO QSPDFTT DPVME CF SFEVDFECZ DVCJDNFUFSTQFSNPOUI5IFQSPEVDUJPODPTUJOUFSNTPGSBXXBUFSBOE XBUFSQVSJGJDBUJPOXJMMCFSFEVDFE 5IFXPSLJOHUFBNGPSFOWJSPONFOUNBOBHFNFOU  5IFXPSLJOHUFBNJTBVUIPSJ[FEUPNPOJUPSBOEDPOUSPMUIFPQFSBUJPOUPCFDPNQMJFE XJUIMBXTBOESFHVMBUJPOT5IFDPNQBOZIBTTFUUIFQPMJDZGPSFOWJSPONFOU TBGFUZBOEFOFSHZ TBWJOH 5IF FOWJSPONFOUBM DIFDL XJMM CF DPOEVDUFE BOOVBMMZ CBTFE PO UIF &OWJSPONFOUBM *NQBDU"TTFTTNFOU &*" TUBOEBSE5IFBJSBOEOPJTFQPMMVUJPOUFTUXJMMCFDPOEVDUFEXJUIUIF PCTFSWBUJPOPGUIFMPDBMDPNNVOJUZNFNCFST  *O  UIF DPNNJUUFF IBT CFFO DPNQPTFE PG UIF SFQSFTFOUBUJWFT GSPN UIF HPWFSONFOUPGGJDF UIFMPDBMBENJOJTUSBUJWFPGGJDF DJWJMJBOT5IFNFFUJOHTXFSFDPOEVDUFEUP NPOJUPSUIFFOWJSPONFOUNBOBHFNFOUNBUUFSTUJNFTBZFBS 5IFTUBOEBSEPGFOWJSPONFOUNBOBHFNFOU  5IFDPNQBOZIBTCFFODFSUJGJFEUIFFOWJSPONFOUNBOBHFNFOUTUBOEBSE *40 GPS UIF QSPEVDUJPO BOE EJTUSJCVUJPO PG UIF FMFDUSJDJUZ BOE TUSFBN CZ .BOBHFNFOU 4ZTUFN $FSUJGJDBUJPO*OTUJUVUF 5IBJMBOE PS."4$*5IJTJTUIFFWJEFODFQSPWJOHUIBUDPNQBOZIBTUIF BDDFQUBCMFFOWJSPONFOUNBOBHFNFOUTZTUFN 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 

  

 



5IFFGGJDJFOUSFTPVSDFVTBHF 5IFDPNQBOZIBTBXPSLJOHUFBNGPSFOFSHZNBOBHFNFOU5IFUFBNIBTUPNPOJUPS BOEFOTVSFUPIBWFUIFFGGJDJFODZJOFOFSHZVUJMJ[BUJPOBOEQVUUJOHUIFFOFSHZTBWJOH DPODFQU BT B QBSU PG PQFSBUJPO 5IF QSPDFEVSFT UIBU IBWF CFFO VTFE MBUFMZ XFSF JOTUBMMJOH UIF TQFFE BEKVTUJOH TZTUFN GPS UIF DPPMJOH UPXFS GBO BOE UIF DPOUJOVPVT NBJOUFOBODFPGUIFTUFBNUSBQJOTUFBNHFOFSBUJOHTZTUFN 5IF DPNQBOZ IBT IFME BDUJWJUJFT BOE USBJOJOHT GPS FNQMPZFFT UP SBJTF BXBSFOFTT JO FOFSHZTBWJOHJOFWFSZBDUJWJUJFTTVDIBTFMFDUSJDJUZTBWJOH XBUFSTBWJOH QBQFSTBWJOH 5IFQSPNPUFEDBNQBJHOTBSFUVSOJOHPGGUIFMJHIUEVSJOHMVODICSFBLTFTTJPOBOEUIF TJEFEQBQFSVTBHF &EVDBUJOHBOEUSBJOJOHFNQMPZFFTPOFOWJSPONFOUBMDPODFSOT 5IF CPBSE PG EJSFDUPST FODPVSBHFT UIF FNQMPZFFT UP SFBMJ[F UIF JNQPSUBODF PG UIF FOWJSPONFOU 5IF $PNQBOZ QSPWJEFT EJTTFNJOBUJPO FOWJSPONFOU UP JOUSBOFU NBOBHF UIF JOGPSNBUJPOCPBSEBTXFMMBTFODPVSBHJOHFNQMPZFFTUPJODSFBTFUIFJSLOPXMFEHFUSBJOJOHJO FOWJSPONFOUBMNBUUFSTDPOUJOVPVTMZ

 *O UIFDPNQBOZQSPWJEFEUSBJOJOHTFTTJPOTTVDIBTUIFFOFSHZTBWJOHQSBDUJDFTJOUIF PSHBOJ[BUJPO CBTJDLOPXMFEHFPG*40BOEBTQFDU3JTL"TTFTTNFOU 

*O UIFDPNQBOZEJEOPUSFDFJWFBOZDPNQMJBOUPOFOWJSPONFOUBMJTTVF

 (PWFSONFOU4FDUPS  5IF #PBSE PG %JSFDUPST VOEFSUBLFT CVTJOFTTFT JO DPNQMJBODF XJUI UIF SVMFT BOE SFHVMBUJPOT FOBDUFECZUIF4UBUF*OUIJTSFHBSE UIFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFE ,OPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOHPGUIFMBXTHPWFSOJOHPQFSBUJPOTBSFBDRVJSFEBOEOPBDUJWJUJFT BSFVOEFSUBLFOXIJDIXPVMECFJODPOTJTUFOUXJUIUIFMBX 1SPQFSBDUJPOTIBMMCFUBLFOXIFODPOEVDUJOHUSBOTBDUJPOTXJUIBOPGGJDJBMPSBHFODZPGUIF 4UBUF (PPE SFMBUJPOT BSF GPTUFSFE CFUXFFO UIF $PNQBOZ BOE UIF 4UBUF TFDUPS XJUIJO TVJUBCMF CPVOET 3FMFWBOUMBXTBOECVTJOFTTUSBEJUJPOTBSFPCTFSWFEJOFBDIDPVOUSZPSMPDBMJUZ 

'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH



 5IFDPNQBOZDPNQMJFTXJUIMBXT SVMFTBOESFHVMBUJPOTTVQFSWJTFECZNBOZFOUJUJFTTVDIBT UIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE UIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPO .JOJTUSZPG&OFSHZ UIF %FQBSUNFOU PG *OEVTUSJBM 8PSL BOE UIF 3FWFOVF %FQBSUNFOU 5IF SFMBUJPOTIJQ XJUI SFHVMBUPST JT HPPE5IFDPNQBOZQBJEUBYDPSSFDUMZXJUIJOUIFSFRVJSFEUJNFMJOF .PSFPWFS UIFDPNQBOZBMXBZTDPPQFSBUFTXJUIPUIFSCVTJOFTTFT5IFFYBNQMFTBSFCFJOHB NFNCFSPG5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST5IFEJSFDUPSTIBWFDIBODFTUPKPJOTFNJOBSTSFHVMBSMZ 5IFEFUBJMTIBWFCFFOEJTDMPTFEJOm4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU3FQPSUn

  

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 $POGMJDUPG*OUFSFTU 

 

 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT B QPMJDZ GPS EFBMJOH XJUI DPOGMJDU PG JOUFSFTU 5IF GPMMPXJOH HVJEFMJOFT IBWFCFFOQSFTDSJCFE 5IF BENJOJTUSBUJPO PG DPOGMJDU PG JOUFSFTU PS DPOOFDUFE USBOTBDUJPOT JT VOEFSUBLFO QSVEFOUMZ GBJSMZ BOESBUJPOBMMZ5IFSFJTBUSBOTQBSFOUTZTUFNGPSBQQSPWJOHUSBOTBDUJPOTXIJDIQSJNBSJMZUBLFTJOUP BDDPVOUUIF$PNQBOZ~TJOUFSFTUT*OUFSFTUFE$PNQBOZ%JSFDUPSTEPOPUIBWFUIFSJHIUUPWPUFBOE NVTU NBLF B GVMM EJTDMPTVSF JO BDDPSEBODF XJUI UIF SVMFT PG UIF 0GGJDF PG UIF 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF$PNNJTTJPOBOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5IF$PNQBOZ~TJOUFSFTUTTIBMMCFVQIFMETVCKFDUUPMFHBMJUZ/PBDUJPOTIBMMCFUBLFOUIBUXPVMECF BDPOGMJDUXJUIUIF$PNQBOZ~TJOUFSFTUT BOEOPCFOFGJUTPSQSJWJMFHFTXJMMCFHJWFOUPBOZQFSTPO $PNQBOZ %JSFDUPST BOE &YFDVUJWFT NVTU EJTDMPTF QFSTPOBM JOUFSFTUT BOE UIF JOUFSFTUT PG SFMBUFE QFSTPOTJOBDDPSEBODFXJUIUIFQSFTDSJCFESVMFT $PNQBOZ%JSFDUPST &YFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTXIPBDRVJSFJOTJEFJOGPSNBUJPOBSFQSPIJCJUFEGSPN USBEJOHJO$PNQBOZTIBSFTJOUIFNPOUIQFSJPEQSJPSUPQVCMJDEJTDMPTVSFPGGJOBODJBMTUBUFNFOUT $PNQBOZ %JSFDUPST &YFDVUJWFT BT XFMM BT UIFJS TQPVTFT BOE DIJMESFO XIP IBWF OPU ZFU BUUBJOFE MFHBMBHFTIBMMIBWFUIFEVUZUPSFQPSU$PNQBOZTFDVSJUJFTIPMEJOHTBOEDIBOHFTJOTVDIIPMEJOHT UPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTJOUIFTVCTFRVFOU#PBSE.FFUJOH $PNQBOZJOGPSNBUJPOPSTFDSFDZBDRVJSFEPSBDLOPXMFEHFETIBMMOPUCFEJTDMPTFEPSUSBOTNJUUFEUP UIJSEQBSUJFTPSVOSFMBUFEQFSTPOT %JTDMPTVSFTIBMMCFNBEFCZBVUIPSJ[FE$PNQBOZFNQMPZFFT$MBTTFTPGTFDSFDZNBZCFQSFTDSJCFE JOBDDPSEBODFXJUIUIFTJHOJGJDBODFPGUIFJOGPSNBUJPO%JTDMPTVSFTIBMMCFNBEFXJUIJOUIFBTTJHOFE TDPQFPGEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFT 5IFDPNQBOZSFRVJSFT#PBSENFNCFST UPQFYFDVUJWFTUPSFQPSUUIFTUPDLUSBEJOHUSBOTBDUJPOUPUIF $IBJSNBOEBZQSJPSUPUIFFYFDVUJPOEBUF 



*O UIFDPNQBOZEJEOPUSFDFJWFBOZDPNQMJBOUPODPOGMJDUPGJOUFSFTU

 3FDFQUJPOT SFDFJQUTBOEHSBOUTPGHJGUT 



 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBTQJSFTUPVOEFSUBLFUIF$PNQBOZ~TCVTJOFTTFTJOMJOFXJUIGBJSDPNQFUJUJPO /FWFSUIFMFTT SFDFQUJPOT SFDFJQUT BOE HSBOUT PG HJGUT PS BUUFOEBODF BU SFDFQUJPOT JO BDDPSEBODF XJUI USBEJUJPOTBOEQSBDUJDFTUPNBJOUBJOHPPESFMBUJPOTBSFOFDFTTBSZBOEEFTJSBCMFJOBDDPSEBODFXJUI"OUJ $PSSVQUJPO1PMJDZ*OUIJTSFHBSE UIFGPMMPXJOHHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFE /PSFDFJQUTPSHSBOUTPGHJGUT UPLFOTPSSFDFQUJPOTXIJDINBZJOGMVFODFBEFDJTJPOTIBMMCFNBEF*G UIFSFJTBOFDFTTJUZUPSFDFJWFPSHSBOUBHJGU UPLFOPSSFDFQUJPOJOBDDPSEBODFXJUIUSBEJUJPOUPB WBMVFJOFYDFTTPGOPSNBMDJSDVNTUBODFT BSFQPSUTIBMMCFGJMFEXJUIUIFSFTQFDUJWFTVQFSWJTPST *O UIF DBTF PG BO BTTJHONFOU PS BVUIPSJ[BUJPO CZ B TVQFSWJTPS UP BTTJTU JO BO FYUFSOBM BHFODZ NPOJFT PCKFDUT PS HJGUT NBZ CF SFDFJWFE JO BDDPSEBODF XJUI UIF HFOFSBMMZ BQQMJDBCMF SVMFT PS TUBOEBSETQSFTDSJCFECZTVDIBOBHFODZ FHHJGUT UPLFOTPSMVDLZESBXT *OUIFDBTFXIFSFBOBHFOU DPOUSBDUVBMQBSUZ QBSUOFSPSBOZPUIFSQFSTPOXJTIFTUPHSBOUBHJGU UPLFOPSSFDFQUJPOUPUIF$PNQBOZ QSJPSBVUIPSJ[BUJPONVTUCFPCUBJOFEGSPNUIF$PNQBOZ &YQFOTFTQFSUBJOJOHUPUIFTFNBUUFSTTIBMMCFNBJOUBJOFEXJUIJOBSFBTPOBCMFCVEHFU 

 *O UIFSFXBTOPBOZDPNQMBJOUBCPVUSFDFJWJOHPSHJWJOHHJGUTMFBEJOHUPUIFJOGMVFODFPO CVTJOFTTEFDJTJPO

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 $PNCBUJOH%JTIPOFTU"DUT$PSSVQUJPO 

 

 

 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT B QPMJDZ PG DPNQMJBODF XJUI UIF MBX PO DPNCBUJOH %JTIPOFTU "DUT $PSSVQUJPOBOE"OUJ$PSSVQUJPO1PMJDZ*OUIJTSFHBSE UIFGPMMPXJOHHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFE "DPOTDJPVTOFTT WBMVFBOEBUUJUVEFUPDPNQMZXJUIMBXTBOESFHVMBUJPOTIPOFTUMZBOEJOHPPEGBJUI TIBMMCFJOTUJMMFEJOFNQMPZFFT "OJOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNXIJDIJTFGGJDJFOUBOEFGGFDUJWFTIBMMCFJOQMBDF5IFSFTIBMMCFTVJUBCMF PWFSTJHIU BOE DIFDLT PG QPXFST UP QSFWFOU FNQMPZFF BCVTFT PS JOWPMWFNFOUT JO DPNCBUJOH %JTIPOFTU"DUT$PSSVQUJPO $PNQBOZ %JSFDUPST &YFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT BSF QSPIJCJUFE GSPN QFSGPSNJOH BOZ BDU XIJDI BNPVOUTUPBEFNBOEPSBDDFQUBODFPGQSPQFSUJFTPSPUIFSCFOFGJUTGPSPOFTFMGPSGPSPUIFSTBTBO JOEVDFNFOUUPXSPOHGVMMZQFSGPSNPSSFGSBJOGSPNQFSGPSNJOHBEVUZPSXIJDIDPVMESFTVMUJOBMPTT PGUIF$PNQBOZ~TMFHJUJNBUFCFOFGJUT $PNQBOZ %JSFDUPST &YFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT BSF QSPIJCJUFE GSPN HJWJOH PS PGGFSJOH UP HJWF QSPQFSUJFTPSBOZPUIFSCFOFGJUTUPUIJSEQBSUJFTUPJOEVDFTVDIQFSTPOUPVOMBXGVMMZPSXSPOHGVMMZ QFSGPSNPSSFGSBJOGSPNBOBDU 5IFSFTIBMMCFBGJOBODJBMSFQPSUJOHTZTUFNXIJDIJTUSBOTQBSFOUBOEBDDVSBUF 5IFSF TIBMM CF B DIBOOFM GPS FNQMPZFFT BOE SFMBUFE QFSTPOT UP QSPWJEF OPUJDFT PG DBVTFT GPS TVTQJDJPO XJUI DPOGJEFODF PG QSPUFDUJPO 1FSTPOOFM NVTU CF BQQPJOUFE UP FYBNJOF BMM OPUJDFT PG TVTQJDJPOHJWFO 'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH 5IF DPNQBOZ IBT TFU BOUJDPSSVQUJPO QPMJDZ BOE HVJEFMJOF GPS #PBSE NFNCFST NBOBHFNFOU BOE FNQMPZFFT 5IF HVJEFMJOF BJNT UP QSFWFOU UIF DPSSVQUJPO CPUI EJSFDU BOE JOEJSFDU GPSNBUT 5IF CSJCFSZ TIPVMECFBWPJEFE5IFHVJEFMJOFGPSBOUJDPSSVQUJPOIBTDPWFSFEUPQJDT %POBUJPOBOEQVCMJDJOUFSFTU (JWFBOEHFUTVQQPSU (JWFPSPCUBJOHJGUBOEFOUFSUBJONFOU 5IF HVJEFMJOF GPS BOUJDPSSVQUJPO IBT CFFO EJTTFNJOBUFE UP #PBSE NFNCFST NBOBHFNFOUT BOE FNQMPZFFT 

*O UIFDPNQBOZEJEOPUSFDFJWFBOZDPNQMJBOUBCPVUEJTIPOFTUBDUJPOTPSDPSSVQUJPO

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






5IF0QFSBUJPOPG"OUJ$PSSVQUJPO



 5IF $PNQBOZ TJHOFE B EFDMBSBUJPO PG JOUFOU UP KPJO 5IBJMBOE~T QSJWBUF TFDUPS $PMMFDUJWF "DUJPO $PBMJUJPO "HBJOTU $PSSVQUJPO $"$ PO 'FCSVBSZ  "MM FNQMPZFFT XFSF JOGPSNFE PG UIF "OUJ $PSSVQUJPO1PMJDZPO'FCSVBSZ XIJDIJTNPOJUPSFEDMPTFMZCZUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF"EEJUJPOBMMZ UIFDPNQBOZEJSFDUPST NBOBHFNFOUBOEBMMFNQMPZFFTXFSF QSPWJEFE XJUI TFNJOBST BOE XPSLTIPQT BCPVU TVDI JTTVF 5IF QPMJDZ JT QVCMJDJ[FE PO UIF $PNQBOZ~T XFCTJUFBUXXXTBIBDPHFODPN JOXIJDISFMBUFEQBSUJFTBOETUBLFIPMEFSTDBOBDLOPXMFEHFJU JOPSEFSUP TVQQPSUUIFFOIBODFNFOUPGBOUJDPSSVQUJPOBXBSFOFTTBOEQSBDUJDFT UPHFUIFSXJUIUIFHPPEHPWFSOBODF QPMJDZ CVTJOFTTFUIJDTBOEDPEFPGDPOEVDUQVCMJTIFEJOLJOEPGDBSUPPOBOJNBUJPO

  





  "OUJ$PSSVQUJPO1PMJDZ 5IFDPNQBOZGPMMPXTUIFQPMJDZSFMFWBOUUPMBXTDPVOUFSJOHDPSSVQUJPOCZQSPIJCJUJOHUIFDPNQBOZ EJSFDUPST FYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTGSPNBDDFQUJOHPSTVQQPSUJOHFWFSZUZQFPGDPSSVQUJPOCPUIJOEJSFDU BOEJOEJSFDUNBOOFS XIJDIJTXSJUUFOGPSFYFSDJTJOHJUBTGPMMPXT 5IF DPNQBOZ XJMM OPU CF B QBSUZ UP QBZ CSJCFT *O DBTF PG DIBSJUBCMF DPOUSJCVUJPOT QPMJUJDBM DPOUSJCVUJPOTBTXFMMBTPGGFSJOHHJGUTJOBCVTJOFTTNBOOFS UIJTNVTUCFUSBOTQBSFOU FYQMBJOBCMF BOEBVEJUFE 4VQQPSUJOHFOIBODFNFOUPGBXBSFOFTTBOEWBMVFGPSBOUJDPSSVQUJPOBNPOHUIFDPNQBOZEJSFDUPST FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT UP QFSGPSN EVUJFT JO BDDPSEBODF XJUI SFMFWBOU MBXT OPUJGJDBUJPOT BOE SFHVMBUJPOTCZQSFQBSJOHTVDINBOVBMGPSHVJEFMJOFT 5IFDPNQBOZEJSFDUPST FYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTNVTUOPUBDUBTBOJOUFSNFEJBSZJOEFNBOEJOH BOEBDDFQUJOHHJGUTPSCFOFGJUTGSPNHPWFSONFOUTFDUPSTPSQSJWBUFTFDUPS XIJDIJOEVDFTUPWJPMBUF UIFMBXT.PSFPWFS JUJTJMMFHBMUPVTFQPTJUJPOTBOEPSEVUJFTUPVTFUIFDPNQBOZ~TEBUBUPTFFL CFOFGJUTGPSPOFTFMGPSPUIFST 4FUUJOHUIFTZTUFNUPSFQPSUGJOBODJBMTUBUVTUSBOTQBSFOUMZBOEBDDVSBUFMZ QSPWJEJOHBOFGGJDJFOUBOE FGGFDUJWF JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN BOE DPOUSPMMJOH DIFDLBOECBMBODF TZTUFN UP CF BQQSPQSJBUF JO PSEFSUPQSFWFOUDPOEVDUJOHBOZGSBVEPSUBLJOHQBSUJOBOZGSBVEBOEDPSSVQUJPO .POJUPSJOH BOE SFWJFXJOH UIF BOUJDPSSVQUJPO QPMJDZ HVJEFMJOFT BOE SFHVMBUJPOT DPOTJTUFOUMZ GPS PQFSBUJPOJOPSEFSUPBEKVTUXJUICVTJOFTTDIBOHFT MBXTBOESFHVMBUJPOT 0QFOJOH DIBOOFM GPS SFQPSUJOH BOZ TVTQFDUFE BDUJWJUZ BOE FOTVSJOH UIBU TVDI SFQPSUFST SFDFJWF QSPUFDUJPO

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(VJEFMJOFTGPSUIFPQFSBUJPOPG"OUJ$PSSVQUJPOXJUITUBLFIPMEFST 1FSTVBEFDVTUPNFSTCVTJOFTTQBSUOFSTUPKPJOBOECFBQBSUOFSPGBOUJDPSSVQUJPOBOETIBSFHPPE QSBDUJDFTXJUIUIFN &OIBODFBXBSFOFTTPGFNQMPZFFTCZSFWJFXJOHUIFCVTJOFTTFUIJDTSFHVMBSMZ 0SHBOJ[FBDUJWJUJFTPSDBNQBJHOTSFMBUJOHUPBOUJDPSSVQUJPOBOEDPOHSBUVMBUFBOEQSBJTFFNQMPZFFT XIPDPOEVDUUIFNTFMWFTXFMMBOEIPOFTU 1SPWJEFJOGPSNBUJPOUPDPNNVOJUJFTBOETDIPPMTBTXFMMBTTVQQPSUBOUJDPSSVQUJPODBNQBJHO 4FUNFBTVSFTBOETZTUFNTGPSJOUFSOBMDPOUSPMGPSUSBOTQBSFOUCVTJOFTTPQFSBUJPO #FBQBSUOFSPSNFNCFSPGBOUJDPSSVQUJPOJOTUJUVUJPOTPSBHFODJFTGPSFYBNQMFUIF$PNQBOZIBT KPJOFEUIF1BSUOFSTIJQBHBJOTU$PSSVQUJPOGPS5IBJMBOE 1"$5 /FUXPSLPO+VMZ "OUJ$PSSVQUJPO1SBDUJDFTJO 5IF$PNQBOZIBTDIBOOFMDPNNVOJDBUJOHUIFBOUJDPSSVQUJPOQPMJDZUPJUTDVTUPNFSTBOECVTJOFTT QBSUOFSTWJBFNBJM JOUSBOFU XFCTJUFBOEOPUJDFPGOPHJGUQPMJDZ 5IFSF BSF DIBOOFMT GPS FNQMPZFFT UP QSPWJEF OPUJDFT PG BOZ TVHHFTUJPO PS TVTQJDJPO UP JUT TVQFSWJTPST*OGPSNBOUTDBOHJWFJOGPSNBUJPOPSGJMFBDPNQMBJOUPOBNBUUFSXIJDIDPVMEDPOTUJUVUFB WJPMBUJPOPGUIFMBXWJBOPUJDFCPYUPUIF4PDJBM4FDVSJUZ$PNNJUUFFPSDPNNFOUCPYPSWJBUIF $PNQBOZ~TJOUSBOFUTZTUFN XIJDIXJMMCFQSFTFOUFEUPUIF&YFDVUJWF#PBSEBGUFSXBSETUPDPOTJEFS BOE USBDLJOH PG SFDUJGJDBUJPO "MM TVHHFTUJPOT BOE DPNQMBJOUT PG JUT FNQMPZFFT BSF OPUFE BOE PCTFSWFESJHIUFPVTMZJOPSEFSUPNBJOUBJOHPPESFMBUJPOTIJQXJUIFBDIPUIFS5IF$PNQBOZXJMMLFFQ SFMFWBOUJOGPSNBUJPOTFDSFUXJUIUIFDPOGJEFODFPGDPNQMBJOBOU~TQSPUFDUJPO 4BIBDPHFO(SFFO$P -UEBOE4BIBHSFFO'PSFTU$P -UEIBTCFFODFSUJGJFEBTUIFNFNCFSPG 5IBJ~T$PMMFDUJWF"DUJPO$PBMJUJPO $"$ PO'FCSVBSZ  4BIBDPHFOHSPVQKPJOFEUIFFWFOUm5IBJQFPQMFBXBLFUPGJHIUBHBJOTUDPSSVQUJPOnPO4FQUFNCFS UPHFUIFSXJUISFQSFTFOUBUJWFTGSPNHPWFSONFOUPGGJDFTBOECVTJOFTTFTXIJDIBSFNFNCFSTPG "OUJDPSSVQUJPOPSHBOJ[BUJPOPG5IBJMBOE 5IF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPOIBTSFWJTFEUIF(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF1SBDUJDFUP $(DPEF5IFDPNQBOZIBTCFFOTUVEZJOHUIFDIBOHFBOEQSFQBSJOHGPSFYFDVUJPO5IFDPNQBOZ IFMEUSBJOJOHTFTTJPOTCZCPUIJOUFSOBMBOEFYUFSOBMTQFBLFSTGPSUIF#PBSENFNCFST NBOBHFNFOUT BOEFNQMPZFFT5IF$"$UFTUBOE$(DPEFUFTUIBWFCFFOMBVODIFEUIPVHIUPOMJOFUFTUJOHTZTUFN ZFBSMZ5IFUFTUSFTVMUTXJMMCFVTFEGPSJNQSPWFNFOUQMBOOJOH 5IF DPNQBOZ FWBMVBUFE UIF JOUFSOBMBVEJUTZTUFNSFHBSEJOHUPUIFDPSSVQUJPOSJTL5IFFWBMVBUJPO XBTNBEFCZ%IBSNOJUJ*OUFSOBM"VEJU$P -UEUIFBOUJDPSSVQUJPOXPSLJOHUFBN  5IF DPNQBOZ FWBMVBUJPO SFTVMU IBT TIPXFE UIF DPNQBOZ IBT UIF BDDFQUBCMF BOE SFMJBCMF NFDIBOJTN5IFDPNQBOZDBOCFFOTVSFEUPBDIJFWFUPUBSHFUXJUIJOUIFDPOUSPMMBCMFSJTL5IFSF XBTOPQPJOUOFFEFEUPGJYCBTFEPOUIFJOUFSOBMBVEJUCFTUQSBDUJDF

 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




m4BIBDPHFO'JHIUT"HBJOTU$PSSVQUJPOn             

 /POJOGSJOHFNFOUPG*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ 



 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTQVSTVFTBQPMJDZPGOPOJOGSJOHFNFOUPGJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZCZQSFTDSJCJOH UIFGPMMPXJOHHVJEFMJOFT #VTJOFTT VOEFSUBLJOHT TIBMM CF DPOTJTUFOU XJUI MBXT SFHVMBUJPOT BOE DPOUSBDUVBM PCMJHBUJPOT HPWFSOJOHJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUT *OUFMMFDUVBMQSPQFSUZXPSLTPGUIF$PNQBOZTIBMMCFNBJOUBJOFE4VDIJOUFMMFDUVBMQSPQFSUJFTTIBMMOPU CFVTFEPSBMMPXFEUPCFVTFECZPUIFSTXJUIPVUBVUIPSJ[BUJPO 5IF JOUFMMFDUVBM QSPQFSUZ SJHIUT PG PUIFST TIBMM CF SFTQFDUFE 5IF XPSLT PG PUIFST TIBMM OPU CF JOGSJOHFEPSBQQMJFEUPQFSTPOBMVTFFYDFQUXIFSFBMJDFOTFIBTCFFOPCUBJOFEPSBGFFQBJEUPUIF PXOFSPGUIFXPSL *OUFMMFDUVBM QSPQFSUZ PG DSFBUJWF XPSLT QSPEVDFE CZ FNQMPZFFT TIBMM WFTU JO UIF $PNQBOZ 6QPO UFSNJOBUJPO PG FNQMPZNFOU TVDI JOUFMMFDUVBM QSPQFSUZ XPSLT NVTU CF SFUVSOFE UP UIF $PNQBOZ SFHBSEMFTTPGUIFGPSNXIJDIJUJTTUPSFE

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH 5IF $PNQBOZ IBT SFHVMBUJPOT PG DPNQVUFS VTFT JO DPNQMJBODF XJUI UIF MBXT SFMBUJOH UP UIF $PNQVUFS$SJNF"DU /P #& "% BOEOPOJOGSJOHFNFOUPGJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ XIJDIBMM FNQMPZFFTNVTUGPMMPXTUSJDUMZ5IFDPNQVUFS OFUXPSLBOEJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZHVJEFMJOFJTBOOPVODFE UPNPOJUPSUIFVTBHFPGUIF*5TZTUFNXJUIJOUIFPSHBOJ[BUJPO 5IFFNQMPZFFTNVTUOPUVTFDPNQVUFSBOEOFUXPSLUP q "DUBHBJOTUMBXTPSCFIBSNGVMUPPUIFSQFPQMF q "DUBHBJOTUUIFQFBDFPSHPPEQSBDUJDFTBOEFUIJDT q 7JPMBUFPUIFSQFPQMF~TBOEPSPSHBOJ[BUJPO~TJOUFMMFDUVBMQSPQFSUJFT q "DDFTTUPPUIFSQFPQMF~QFSTPOBMJOGPSNBUJPOXJUIPVUQFSNJTTJPOCZUIFPXOFSPSBVUIPSJ[FE QFPQMF q 4FOEPSSFDFJWFJOGPSNBUJPOUIBUXJMMCFIBSNGVMUPUIFPSHBOJ[BUJPOTVDIBTTQBNFNBJMTBOE PSJMMFHBMJOGPSNBUJPOSFDFJWFEGSPNPVUTJEF 5PQSPUFDUUIFTIBSFEOFUXPSL UIFFNQMPZFFTNVTU q /PUJOTUBMMJMMFHBMQSPHSBNUIBUWJPMBUFPUIFSQFPQMF~TJOUFMMFDUVBMQSPQFSUJFT q /PU JOTUBMM QSPHSBN UIBU JT BCMF UP BDDFTT UP JOGPSNBUJPO PO UIF OFUXPSL XJUIPVU UIF QFSNJTTJPOGSPNUIFNBOBHFNFOUJODPNNBOE q /PUJOTUBMMQSPHSBNPSIBSEXBSFUIBUXJMMBMMPXPUIFSQFPQMFUPBDDFTTJOUPUIFOFUXPSL q 4IVUEPXOUIFQPTTFTTFEDPNQVUFSBGUFSVTFPOEBJMZCBTJTPSEVSJOHUIFCSFBLUJNFPWFS IPVS5IFTFSWJDFDPNQVUFST TFSWFST BSFOPUNBOEBUPSZCZUIJTSVMF q &YBNJOF UIF JOGPSNBUJPO SFDFJWFE GSPN PVUTJEF XJUI BOUJWJSVT QSPHSBN QSPWJEFE 5IF WJSVT GPVOENVTUCFFMJNJOBUFEJNNFEJBUFMZ q %FMFUFVOVTFEEBUBGSPNQFSTPOBMDPNQVUFSUPFGGJDJFOUMZVTFUIFEBUBTUPSBHFVOJU q $PPQFSBUF XJUI UIF TZTUFN DPNNBOEFS UP FYBNJOF UIF OFUXPSL TFDVSJUZ BOE BDU PO UIF BEWJDFTBOEHVJEFMJOFTQSPWJEFECZOFUXPSLEFQBSUNFOU q #FDBSFGVMPOVTJOHBOEQSPUFDUUIFQPTTFTTFEIBSEXBSF q /PUBDDFTTUPUIFOFUXPSLBSFBXJUIPVUQFSNJTTJPO q 3FUVSO UIF QPTTFTTFE IBSEXBSF TVDI BT EBUB LFZ DBSE *% DBSE BDDFTT DBSE FUD BOE SFUSJFWFCBDLUIFQFSTPOBMJOGPSNBUJPODPNQMFUFMZPOUIFEBZPGSFTJHOBUJPO 5IFDPNQBOZJTOPUSFTQPOTJCMFGPSBOZWJPMBUJPOUPUIF$PNQVUFS$SJNF"DU5IFDPNQBOZNBZ BMTPNBLFBQVOJTINFOUCBTFEPOUIFBDUPGWJPMBUJPO 

 *O  UIF $PNQBOZ EJE OPU FOHBHF JO BOZ BDUJWJUJFT JOGSJOHJOH VQPO UIF QBUFOUT PS JOUFMMFDUVBMQSPQFSUJFT



 /POWJPMBUJPOPG)VNBO3JHIUT 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTSFTQFDUTIVNBOSJHIUT*OUIJTSFHBSE UIFGPMMPXJOHQPMJDJFTBOEHVJEFMJOFT IBWFCFFOQSFTDSJCFE 5IFSFTIBMMCFOPBDUJWJUJFTPSTVQQPSUPGBDUJWJUJFTXIJDIWJPMBUFIVNBOSJHIUT &NQMPZFFTBSFQSPWJEFEXJUILOPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOHPGIVNBOSJHIUTXIJDIBSFBQQMJFEUP XPSLPQFSBUJPOT

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 

 5IFSFBSFOPMJNJUBUJPOTUPJOEFQFOEFODFPSEJGGFSFODFTJOJEFPMPHZ HFOEFS SBDF SFMJHJPO QPMJUJDTPS PUIFS NBUUFST 5IF FYQSFTTJPO PG PQJOJPOT XIJDI DPVME DBVTF DPOGMJDUT PS EJWJTJPOT TIPVME CF BWPJEFE $IBOOFMTTIBMMCFQSPWJEFEGPSFNQMPZFFTPSQFSTPOTXIPCFMJFWFUIBUUIFJSQFSTPOBMSJHIUTIBWF CFFOWJPMBUFEPSUIBUUIFZIBWFCFFOUSFBUFEVOGBJSMZUPGJMFBDPNQMBJOUXJUIUIF$PNQBOZ4VDI DPNQMBJOUTTIBMMCFHJWFOBUUFOUJPOBOEQSPDFTTFEGBJSMZ



'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH -BCPS  5IF$PNQBOZPWFSTFFTUIBUUIFPQFSBUJPOTPGBMMCSBODIFTEPOPUFNQMPZJMMFHBMMBCPS



 1PMJUJDBM3JHIUT q 5IF$PNQBOZIBTQSPNPUFEUIFFYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTUPFYFSDJTFUIFJSSJHIUTBTDJUJ[FO VOEFSUIF$POTUJUVUJPOBOEPUIFSSFMFWBOUMBXT q 5IFFYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTTIBMMOPUVTFUIFJSQPXFSUPMFBEPSJOEVDFDPMMFBHVFTBOE TVCPSEJOBUFTUPTVQQPSUFJUIFSEJSFDUMZPSJOEJSFDUMZBOZQPMJUJDBMBDUJWJUJFT 



 *O UIF$PNQBOZXBTOPUJOGPSNFEBOZTBJEDPNQMBJOUTBOEIBEOPQSFWJPVTOPUPSJPVT SFDPSESFMBUJOHUPBOZWJPMBUJPOTPGIVNBOSJHIUTMPEHFEXJUIDPVSU

 4BGFUZBOE0DDVQBUJPOBM)ZHJFOF 

 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBUUBDIFTJNQPSUBODFUPTBGFUZBOEPDDVQBUJPOBMIZHJFOF*OUIJTSFHBSE UIF GPMMPXJOHHVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFE #VTJOFTT VOEFSUBLJOHT TIBMM DPNQMZ XJUI MBXT SFHVMBUJPOT BOE QPMJDJFT PO TBGFUZ PDDVQBUJPOBM IZHJFOFBOEXPSLJOHFOWJSPONFOUXJUIEVFSFHBSEUPUIFTBGFUZPGMJGFBOEQSPQFSUJFTBTXFMMBTUP UIF JNQBDU PO UIF IFBMUI PG FNQMPZFFT USBEJOH QBSUOFST BOE TUBLFIPMEFST 3FHVMBS NPOJUPST BOE TBGFUZBTTFTTNFOUTNVTUCFDPOEVDUFE 0DDVQBUJPOBMTBGFUZTIBMMCFQSPNPUFE8PSLSFHVMBUJPOT QSPDFEVSFTBOETUBOEBSETBSFQSFTDSJCFE UPFOTVSFXPSLJOHTBGFUZDPOTJTUFOUXJUISJTLT8PSLJOHFOWJSPONFOUBOETBGFXPSLQSPDFEVSFTBSF JNQSPWFE5PPMTBOEFRVJQNFOUGPSTBGFUZQSPUFDUJPOBSFBMTPQSPWJEFEUPFNQMPZFFT 1SFQBSBUJPOT BSF NBEF GPS FNFSHFODZ FWFOUT "O FNFSHFODZ QMBO IBT CFFO EFWJTFE BOE SFHVMBS ESJMMTBOEJNQSPWFNFOUTBSFDBSSJFEPVU5IJTJTUPQSFWFOUBOENJOJNJ[FBOZMPTTUPMJGFPSQSPQFSUJFT PGUIF$PNQBOZ FNQMPZFFT USBEJOHQBSUOFSTBOESFMBUFEQFSTPOT "TBGFXPSLJOHDVMUVSFIBTCFFOCVJMUGPSUIFFOUJSFPSHBOJ[BUJPOUPFOTVSFTVTUBJOBCMZTBGFXPSL PQFSBUJPOT 'PSUIF1PMJDZBOEHVJEFMJOF UIF$PNQBOZIBEEPOFBTGPMMPXJOH 5IF $PNQBOZ IBT QBJE NPSF BUUFOUJPO PO TBGFUZ BOE PDDVQBUJPOBM IZHJFOF PO PQFSBUJPOT 5IF 4BGFUZ 0DDVQBUJPOBM )FBMUI BOE &OWJSPONFOU $PNNJUUFF JT BQQPJOUFE UP DPOEVDU PO UIF TBGFUZ BOE PDDVQBUJPOIFBMUIQPMJDZUPFNQMPZFFT 5IFTBGFUZPOXPSLQMBDFJTXFMMBOESFHVMBSMZDIFDLFECZUIFTFDVSJUZPGGJDFSTUISPVHIPVUIPVST 5IFGJSFBMBSNTBOEGJSFFYUJOHVJTIFSBSFJOTUBMMFEPOUIFCVJMEJOHT BTXFMMBTGJSFEPPST 5IFDMFBOJOHEBZBDUJWJUJFT 4PS BSFSFHVMBSMZQSPNPUFEPOUIFXPSLQMBDF

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


  

5IFCBTJTGJSFGJHIUJOH GJSFFWBDVBUJPOESJMMT 'JSTUBJEBOE$13BSFGSFRVFOUMZUSBJOFEUPFNQMPZFFT m4BGFUZ8FFLnJTPSHBOJ[FEBOOVBMMZ 5IF$PNQBOZIBTBMTPQVCMJTIFEBOEDPNNVOJDBUFEJOGPSNBUJPO LOPXMFEHF BOEEBUBPOWBSJPVT EJTFBTFTBOEIFBMUIDBSFUISPVHIUIFFYIJCJUJPOT UIF$PNQBOZ~TCPBSE BVEJPOFUXPSLTZTUFN BOE JOUSBOFUTZTUFNFWFSZZFBS



 *O  OP NFOUJPOFE BDDJEFOUT PDDVSSFE 5IF EFUBJMT BSF TIPXO JO UIF DPNQBOZ~T 4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU3FQPSU

 

'JOBODJBM*OGPSNBUJPOUSVTUXPSUIJOFTTBOEEJTDMPTVSF 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT SFTQPOTJCJMJUJFT UP FOTVSF UIF DPNQBOZ IBT SFMJBCMF GJOBODJBM QSFQBSBUJPO TZTUFNBOECFBCMFUPUJNFMZEJTDMPTFUIFGJOBODJBMJOGPSNBUJPOUIBUJTBDDFQUFECZUIFTUBOEBSEBOEMBXT *O UIFDPNQBOZIBTCFFODPNQMJFEXJUIUIFEJTDMPTVSFSFHVMBUJPOTSFRVJSFECZUIF4UPDL&YDIBOHF PG5IBJMBOEBOEUIF4FDVSJUJFTBOE&YDIBOHF$PNNJTTJPO5IFDPNQBOZIBTBMTPEJTDMPTFEPUIFSJOGPSNBUJPO UPTIPXUIFUSBOTQBSFODZJOEPJOHCVTJOFTT $PSQPSBUFHPWFSOBODF  5IF$PNQBOZBSSBOHFTUIFHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQSJODJQBM CVTJOFTTFUIJDT DPEFPGDPOEVDU BT XFMM BT BOUJDPSSVQUJPO QPMJDZ JO XSJUJOH BOE QSPWJEF UP BMM EJSFDUPST FYFDVUJWFT BOE TUBGG JODMVEJOH QVCMJTIJOHPOUIFCJMMCPBSEBOEUIFJOUSBOFUTZTUFNUPDPNNVOJDBUJPOJOUFSOBMMZJOUIFPSHBOJ[BUJPO 1PMJDZPODPSQPSBUFTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZ DPNNVOJUZBOEFOWJSPONFOU  5IF$PNQBOZTFUTUIFTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZQPMJDZJOUIFDPNQBOZ~TNJTTJPO DPSQPSBUFHPWFSOBODF BOECVTJOFTTFUIJDT5IFEFUBJMTBSFTIPXOJOUIFDPNQBOZ~T4VTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU3FQPSU 3JTLNBOBHFNFOUQPMJDZ  5IF$PNQBOZIBTTFUVQUIF3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFFUPTVQFSWJTFSJTLNBOBHFNFOUPGUIF PSHBOJ[BUJPOJOBTZTUFNBUJDBOEFGGFDUJWFNBOOFS BOEDPWFSBMMBSFBTBQQSPQSJBUFMZ BTXFMMBTBTTJHOSJTL NBOBHFNFOUQPMJDJFT BDDPSEJOHUPUIFEFUBJMTJOBOOVBMSFQPSUBOEUIFBOOVBMEJTDMPTVSFJOGPSNBUJPOGPSN 'PSN VOEFSUIFUPQJDm3JTL'BDUPSTn 4IBSFIPMEJOHTUSVDUVSF  5IF $PNQBOZ EJTDMPTFE UIF OBNFT PG UIF UPQ TIBSFIPMEFST BU UIF UJNF PG DMPTJOH TIBSFT SFHJTUSBUJPO CPPL GPS UIF TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH JO BOOVBM SFQPSU BOE UIF BOOVBM EJTDMPTVSF JOGPSNBUJPO GPSN 'PSN VOEFSUPQJDm4FDVSJUJFTJOGPSNBUJPOBOETIBSFIPMEFSTn 5IFSFTQPOTJCJMJUJFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTUPXBSETUIFGJOBODJBMSFQPSUT  5IFDPNQBOZIBTEJTDMPTFEUIFTJHOJGJDBOUJOGPSNBUJPOCPUIGJOBODJBMBOEOPOGJOBODJBMJOGPSNBUJPOJO UIFUJNFMZNBOOFST5IFJOGPSNBUJPOJTDPSSFDU USBOTQBSFOUBOEBQQSPWFECZUIFTFUQSPDFEVSFT q 5IF JOGPSNBUJPO TIPXO JO UIF BOOVBM EJTDMPTVSF GPSN 'PSN  BOE UIF BOOVBM SFQPSU JT DPOUJOVPVTMZNPOJUPSFEBOESFWJTFEUPCFVQUPEBUF q 5IFBOOVBMBOERVBSUFSMZGJOBODJBMSFQPSUTBSFEJTDMPTFECFGPSFUIFEFBEMJOF  *O UIFDPNQBOZ~TGJOBODJBMTUBUFNFOUTIBWFCFFOWFSJGJFEXJUIVORVBMJGJFEPQJOJPOBOE TVCNJUUFEUPUIF4&5BOE4&$JOUJNF5IFJOGPSNBUJPOJTOPUTVCKFDUFEUPBNFOENFOUPSEFSUIF SFHVMBUPS5IFSFXBTOPBDUJPOUBLFOCBTFEPOUIFGBVMUEJTDMPTVSFWJPMBUJOHUIFSVMFT 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




q

    

 

 

    

5IFDIBOHFJODPNQBOZRVBSUFSMZPQFSBUJOHQFSGPSNBODFDPNQBSJOHUPMBTUZFBSUIBUJTMBSHFSUIBO  *O UIFDPNQBOZIBTEJTDMPTFEUIFTJHOJGJDBOUDIBOHFTJOUIFPQFSBUJOHQFSGPSNBODFPO.BZ "VHVTU BOE/PWFNCFSJOUPUBMUJNFT 5IFSFTQPOTJCJMJUJFTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOETVCDPNNJUUFF 5IF DPNQBOZ IBT EJTDMPTFE UIF SFTQPOTJCJMJUJFT PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST BOE TVCDPNNJUUFF OVNCFSPGNFFUJOHBOEOVNCFSPGUIFBUUFOEFENFFUJOHJOm.BOBHFNFOU4USVDUVSFnVOEFSUIFUPQJDPG (PPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFTVCDPNNJUUFF 4FDVSJUJFTIPMEJOHCZUIFEJSFDUPSTBOENBOBHFNFOUT 5IFDPNQBOZIBTEJTDMPTFEUIFEJSFDUBOEJOEJSFDUTIBSFTIPMEJOHCZEJSFDUPSTBOENBOBHFNFOUJO UIFBOOVBMSFQPSU UIFBOOVBMEJTDMPTVSFJOGPSNBUJPOGPSN 'PSN VOEFSUPQJDm1FSTPOBMJOGPSNBUJPOPG UIFEJSFDUPSTBOENBOBHFNFOUnBOEm$PSQPSBUFHPWFSOBODFn5IFEJTDMPTVSFJODMVEFTDIBOHFTEVSJOHUIF ZFBS 5IFSFNVOFSBUJPOGPSUIFEJSFDUPSTBOEUIFNBOBHFNFOU 5IF$PNQBOZEJTDMPTFEUIFQPMJDZSFHBSEJOHUIFSFNVOFSBUJPOGPSEJSFDUPSTBOEUIFNBOBHFNFOU UIF OBUVSF BOE OVNCFS PG SFNVOFSBUJPO BDDPSEFE UIF EJSFDUPST GPS UIF #PBSE PG %JSFDUPST BOE TVCDPNNJUUFFT VOEFS UIF IFBEJOH m.BOBHFNFOU TUSVDUVSFn PO UIF SFNVOFSBUJPO GPS UIF EJSFDUPST BOE NBOBHFNFOUNFNCFST 5IFQPMJDZPGDPOGMJDUPGJOUFSFTUSFQPSU 5IFDPNQBOZIBTEJTDMPTFEUIFQPMJDZUIBUSFRVJSFEJSFDUPSTBOENBOBHFNFOUUPTVCNJUUIFSFQPSU PGDPOGMJDUJODMVEJOHUIFSFMBUFEQFSTPOUPEJTDMPTFJOUIFBOOVBMSFQPSU UIFBOOVBMJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSF GPSN 'PSN 5IFEFUBJMTBSFTIPXOJOm$PSQPSBUFHPWFSOBODFnTFDUJPOVOEFSUIFUPQJDPGUIF#PBSE PG%JSFDUPSTSFTQPOTJCJMJUJFTOP$POGMJDUPG*OUFSFTU %FWFMPQNFOUGPSUIFEJSFDUPSTBOEUIFNBOBHFNFOU 5IF$PNQBOZEJTDMPTFEUIFEFWFMPQNFOUBOEUSBJOJOHPGEJSFDUPSTBOEUIFNBOBHFNFOU%FUBJMTBSF VOEFS UIF IFBEJOH m#PBSE PG %JSFDUPST *OGPSNBUJPOn BOE m$PSQPSBUF (PWFSOBODFn PO DPNQMJBODF XJUI HPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQSJODJQMFTJOPUIFSNBUUFST3FTQPOTJCJMJUJFTPG5IF#PBSEPG%JSFDUPST/P 5IF%JTDMPTVSFPG3FMBUFE5SBOTBDUJPOT "MMSFMBUFEUSBOTBDUJPOTUIBUIBWFCFFOBQQSPWFEBSFDPNQMJFEXJUI4&5BOE4&$SVMFT5IFEFUBJMT BSFTIPXOJOBOOVBMSFQPSU UIFBOOVBMEJTDMPTFJOGPSNBUJPOGPSN 'PSN VOEFSUIFUPQJDPGm3FMBUFE 5SBOTBDUJPOTn 5IFQPMJDZSFHBSEJOHUPGJOBODJBMBOEBDDPVOUJOHUSBOTBDUJPO 5IFDPNQBOZIBTCFFODPNQMFUFMZSFDPSEJOHCVTJOFTTUSBOTBDUJPOT5IFGJOBODJBMSFQPSUTIBWFCFFO QSFQBSFEDPSSFDUMZBOEEJTDMPTFEJOUJNF5IFFWJEFODFTPGUIFUSBOTBDUJPOXFSFTVGGJDJFOU5IFGJOBODJBM BOE BDDPVOUJOH TUBOEBSET VTFE BSF QSPQFS BOE DPOTUBOU CBTFE PO UIF GJOBODJBM SFQPSUJOH TUBOEBSE 5'34 5IFTJHOJGJDBOUJOGPSNBUJPOXBTEJTDMPTFEDMFBSMZ



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 5IFDPNQBOZ~TUBYQPMJDZ  5IFDPNQBOZIBTCFFOGPDVTJOHPOUIFIPOFTUZBOEUSBOTQBSFODZQSBDUJDF5IFDPSQPSBUFUBYIBT CFFOQBJEJOUJNFUPNBJOUBJOUIFCVTJOFTTDSFEJUBCJMJUZ5IFUBYCFOFGJUXBTMFHBMMZVTFEUPFGGJDJFOUMZ NBOBHF VOEFS UIF TDPQF PG MBXT BOE EJTDMPTVSF SVMFT 5IF QSBDUJDF JT DPNQMJFE XJUI UIF DPNQBOZ~T TUSBUFHZ UP BDIJFWF UIF CFTU CFOFGJU UP UIF TIBSFIPMEFST BOE NBJOUBJO HPPE SFMBUJPOTIJQ XJUI UIF HPWFSONFOUPGGJDFST 5BYQBZNFOUQSPDFEVSF $MPTFMZNPOJUPSUIFOFXTSFHBSEJOHUPUBYBOEMBXT 3FWJFXUIFPQFSBUJOHUSBOTBDUJPOTCBTFEPOUIFNPOUIMZBOEZFBSMZUBYQBZNFOUNBOVBMBOEXPSL DMPTFMZXJUIUIFJOUFSOBMBVEJUPSUPSFWJFXPOUIFBVEJUTDIFEVMFQMBOOFE 5IFGJOBODJBMBVEJUPSXJMMSFWJFXRVBSUFSMZUPNPOJUPSUIFUBYUSBOTBDUJPOTIBWFCFFONBEFFGGJDJFOUMZ BOEDPSSFDUMZ  8IJTUMFCMPXJOH1PMJDZ  5IFDPNQBOZJTPQFOUPSFDFJWFQFUJUJPOTBOEJOGPSNBUJPOPGJMMFHBMBDUJPOTGSPNUIFFNQMPZFFT5IF IBSNGVM BDUJPOT UIBU NBZ BGGFDU UIF DPNQBOZ BOE UISFBU UP UIF FNQMPZFFT~ SJHIU DBO BMTP CF WPJDFE UISPVHIUIFQSPWJEFEDIBOOFM5IFXIJTUMFCMPXFSTTIBMMCFQSPUFDUFE  5IFQSPWJEFEDIBOOFMTBSFUIFEJSFDUDPOUBDUMJTUFECFMPX $POUBDUT

5FMFQIPOF

&NBJM"EESFTT

5IF#PBSEPG%JSFDUPS &YU DIBJSNBO!TBIBDPHFODPN 5IF"VEJU$PNNJUUFF &YU BVEJUDPNNJUUFF!TBIBDPHFODPN 5IF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU &YU SJTLDPNNJUUFF!TBIBDPHFODPN $PNNJUUFF 5IF$PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ$PNNJUUFF &YU QSDTS!TBIBDPHFODPN .BOBHJOH%JSFDUPS &YU WJSPK!TBIBDPHFODPN 5IF$PNQBOZ4FDSFUBSZ &YU QBOOFF!TBIBDPHFODPN *OWFTUPS3FMBUJPOT &YU JOWFTUPSSFMBUJPO!TBIBDPHFODPN )VNBO3FTPVSDF &YU ISBENJO!TBIBDPHFODPN  5IFQFUJUJPOBOEJOGPSNBUJPODBOCFTFOUCZQPTUBMTFSWJDFUPUIFDIBJSNBOPGFBDIDPNNJUUFFPS .BOBHJOH%JSFDUPSUPBEESFTT 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE .PP 4VLIBCIJCBO /POHLIBNTVCEJTUSJDU 4SJSBDIB%JTUSJDU $IPOCVSJ  

 5IFSFTVMUPGUIFJOWFTUJHBUJPOXJMMCFSFQPSUFEUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST5IFXIJTUMFCMPXFSOBNF BOEUIFQFUJUJPOXJMMCFQSPUFDUFEBTUIFDPNQBOZ~TTFDSFU *O UIFDPNQBOZEJEOPUHFUBOZXBSOJOH PSCFFOQVOJTIFEEVFUPUIFTIPSUGBMMPGDPNQMZJOH XJUIUIFSVMFT5IFSFXBTOPDBTFPGMBXTWJPMBUJPOJOUFSNTPGMBCPSMBXT DPOTVNFST DPNQFUJUJPOBOE FOWJSPONFOU5IFDPNQBOZEJEOPUHFUDPNQMJBOUGSPNTIBSFIPMEFSTBOETUBLFIPMEFST 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 *OWFTUPS3FMBUJPOT 



 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT EFTJHOBUFE UIF QFSTPOT XIP XPVME CF BCMF UP QSPWJEF EBUB BOE JOGPSNBUJPOBTSFRVJSFECZJOWFTUPSTBOESFMFWBOUQFSTPOT0UIFSUIBOUIBU UIFDPNQBOZJOGPSNBUJPOJT QSPWJEFEJONBOZDIBOOFMTTVDIBTDPNQBOZXFCTJUF XXXTBIBDPHFODPN XIJDIJTFBTZUPBDDFTT *OUIJTSFHBSE JOWFTUPSSFMBUJPOTSFQSFTFOUBUJWFTBSF q .S7JSPK5IFFSBWBUWBUFF .BOBHJOH%JSFDUPS 5FM 'BY &NBJMWJSPK!TBIBDPHFODPN q

  

.ST1BOOFF$IBOUBWPSBMVL 5IF$PNQBOZ4FDSFUBSZ 5FM 'BY &NBJMQBOOFF!TBIBDPHFODPN .PSFPWFS HFOFSBM JOWFTUPST BOE TUVEFOUT BSF XFMDPNFE UP DPOUBDU UIF $PNQBOZ~T PGGJDFST XIFO SFRVJSJOHJOWFTUNFOUEBUBGPSUIFJSDPOTJEFSBUJPOBOEGPSUIFUIFTJT 5IF$PNQBOZBOEPUIFSDPNQBOJFTJO4BIB(SPVQ UPUBMMZDPNQBOJFT DPPQFSBUFEXJUIUIF4UPDL &YDIBOHFPG5IBJMBOE BSSBOHFEUIFm5IFUI"OBMZTUTBOE*OWFTUPST.FFU4BIB(SPVQmPO+VOF BU#BOHLPL*OUFSOBUJPOBM5SBEF&YIJCJUJPO #BOH/B JOUIFBOOVBMFWFOUPGUIFOE4BIB(SPVQ 'BJS 5IJT FWFOU XBT QSPWJEFE B WFOVF XIFSF BOBMZTJT JOWFTUPST BOE NBTT NFEJB DPVME FOHBHF JO NFBOJOHGVM EJTDVTTJPOT PO CVTJOFTT QPMJDZ BOE JOWFTUNFOU EJSFDUJPOT PG UIF $PNQBOZ 5IF .BOBHJOH %JSFDUPSXFMDPNFEBOEQSPWJEFEJOGPSNBUJPOBCPVUCVTJOFTTBOECVTJOFTTFTJO4BIB(SPVQ*OGPSNBUJPO CPPLTHJWFOUPBUUFOEBOUTBMTPTVNNBSJ[FEDPNQBOJFT~CVTJOFTTBOEQFSGPSNBODFSFTVMUT XIJDINBEF BUUFOEBOUT WFSZ QMFBTFE BOE UIF OVNCFS PG JOWFTUPST BOE BOBMZTUT JODSFBTFT WFSZ ZFBS .PSFPWFS UIF $PNQBOZIBTPSHBOJ[FEm0QFO)PVTFnGPSQFPQMFGSPNHPWFSONFOUBHFODJFT QSJWBUFPSHBOJ[BUJPOBOE DPNNVOJUZOFBSCZJOUFSFTUFEJOFEVDBUJPOBMBOECVTJOFTTWJTJU  

       4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


/PO$PNQMJBODF*TTVFTPG(PPE$PSQPSBUF(PWFSOBODF 5IF DPNQBOZ EJE OPU DPNQMZ XJUI TPNF JTTVFT TVHHFTUFE CZ HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF QPMJDZ GPS MJTUFEDPNQBOZ5IFDPNQBOZXJMMDPOTJEFSUPJNQMFNFOUBUJPOJOUIFGVUVSF /PO½QSBDUJDFEBTQFDUT

3FBTPOT

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTTQFDJGJFEUIFOVNCFSPGMJTUFE DPNQBOJFT UIBU FBDI EJSFDUPS IPME EJSFDUPSTIJQ GPS OPU NPSF UIBO QMBDFT JO UIF DPNQBOZ~T DPSQPSBUF HPWFSOBODFQPMJDZ

5IF $PNQBOZ IBT OPU TQFDJGJFE UIF OVNCFS PG MJTUFE DPNQBOJFT UIBU FBDI EJSFDUPS IPME EJSFDUPSTIJQ TJODF 5IF #PBSE PG %JSFDUPST CFMJFWFE UIBU FBDI EJSFDUPS~T CVTJOFTT FYQFSUJTF BOE DBQBCJMJUJFT TIPVME OPU CF SFTUSJDUFE CZ UIF OVNCFS PG DPNQBOJFT TBJE EJSFDUPS TFSWFE BT MPOH BT IF TIF QSPWFE UP CF DBQBCMF BOE EFWPUFE FOPVHI UP DBSSZ PVU PXOBTTJHONFOUTJOGVMGJMMJOHUIFFYQFDUBUJPOTCZUIF#PBSEPG %JSFDUPST BOE TIBSFIPMEFST "U QSFTFOU B EJSFDUPS TFSWFT BT EJSFDUPSJONPSFUIBOMJTUFEDPNQBOJFT

 5IF #PBSE PG %JSFDUPST~ QPMJDZ IBT TQFDJGJFE UIF MJNJU PG 5IF #PBSE PG %JSFDUPS~T QPMJDZ EPFT OPU MJNJU UIF OVNCFS PG UIF OVNCFS PG ZFBST PO UIF UFOVSF PG JOEFQFOEFOU ZFBST PO UIF UFOVSF PG JOEFQFOEFOU EJSFDUPST TJODF UIF DPNQBOZ~T JOEFQFOEFOU EJSFDUPST DPOUJOVF UP QFSGPSN UIFJS EJSFDUPSTOPUFYDFFEJOHZFBST EVUJFT XJUI JOEFQFOEFODF BOE XJUIPVU QSJWBUF JOUFSFTUT UIBU NBZDPOGMJDUXJUIUIFJOUFSFTUPGUIFDPNQBOZ BTXFMMBTNBLF EFDJTJPOT CZ UBLJOH JOUP BDDPVOU UIF CFTU JOUFSFTUT PG UIF DPNQBOZ 5IFZ BSF BMTP JOEFQFOEFOU GSPN UIF NBOBHFNFOU BOENBKPSTIBSFIPMEFSTPGUIFDPNQBOZ 5IF #PBSE PG %JSFDUPST IBT OP JOEFQFOEFOU EJSFDUPS 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTBQQPJOUFE BQQPJOUFE BT UIF DPNQBOZ~T EJSFDUPS GPS NPSF UIBO BTUIFDPNQBOZ~TEJSFDUPSGPSNPSFUIBOZFBSTCFDBVTFUIFZ BSF GVMMZ RVBMJGJFE QFS EFGJOJUJPO PG DPNQBOZ~T JOEFQFOEFOU ZFBST EJSFDUPST XIJMF EVMZ QSPDFTTJOH TVDI TPVOE LOPXMFEHF QSPGFTTJPOBMFYQFSUJTF BOEXPSLFYQFSJFODFT CFOFGJDJBMUPUIF DPNQBOZ~TCVTJOFTTPQFSBUJPOT 5IF $IBJSNBO PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST JT JOEFQFOEFOU 5IF DPNQBOZ EJE OPU TFU UIF QPMJDZ UP SFRVJSF UIF JOEFQFOEFODZ PG UIF DIBJSNBO PG UIF CPBSE 5IF DPNQBOZ EJSFDUPS CVTJOFTT SFRVJSFT FYQFSUJTF BOE FYQFSJFODF JO UIF TQFDJGJD BSFB 5IF OPOJOEFQFOEFODZ DIBJSNBO DBO QFSGPSN JOEFQFOEFOUMZ 5IF DIBJSNBO IBT OPU CFFO VTJOH QPXFS UP PWFSSVMFUIF#PBSE5IFBDUJPOTTIBMMCFKVTUJGJFECZDPNQBOZ~T BSUJDMF PG BTTPDJBUJPO 5IF PQJOJPO TIBSJOH BNPOH UIF #PBSE NFNCFSTIBTCFFOTVQQPSUFECZUIFDIBJS



 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




/PO½QSBDUJDFEBTQFDUT

3FBTPOT

 5IF $IBJSNBO PG UIF OPNJOBUJOH DPNNJUUFF BOE UIF $IBJSNBOPGUIF3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFFBSFJOEFQFOEFOU EJSFDUPST BOE UIF /PNJOBUJOH $PNNJUUFF BOE 5IF 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFF NBJOMZ DPNQSJTF JOEFQFOEFOU EJSFDUPST

5IF DPNQBOZ IBT OPU TFU UIF QPMJDZ UIBU SFRVJSFT UIF DIBJSNBOPGUIFOPNJOBUJPOBOESFNVOFSBUJPODPNNJUUFFUPCF JOEFQFOEFOU )PXFWFS UIF DPNNJUUFF NFNCFST IBWF CFFO BDUJOHSFTQPOTJCMZ IPOFTUMZXJUIUIFBCTFODFJOUIFDPOGMJDUJOH JTTVFT 5IF DIBJSNBO PG UIF "VEJU $PNNJUUFF JT BMTP POF PG UIF NFNCFS JO OPNJOBUJPO DPNNJUUFF 5IJT XJMM CBMBODF UIF DPNCJOBUJPOPGUIFOPNJOBUJPOBOESFNVOFSBUJPODPNNJUUFF

 5IF DPNQBOZ EJE OPU BSSBOHF BOZ NFFUJOH BNPOH OPO /POFYFDVUJWFEJSFDUPSTNFFUJOHTDPVMECFBSSBOHFECBTFEPO DJSDVNTUBODF 5IF NFFUJOH JT BJNJOH UP QSPWJEF PQQPSUVOJUJFT FYFDVUJWFEJSFDUPSTJOUIFQBTUZFBS UP IBWF UIF EJTDVTTJPO BNPOH OPOFYFDVUJWF EJSFDUPST BOE GSFFGSPNUIFQSFTTVSFPGUIFNBOBHFNFOU 5IF DPNQBOZ IBT BQQPJOUFE $( $PNNJUUFF POMZ BU UIF 5IF DPNQBOZ IBT BQQPJOUFE UIF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF UP TVQQPSU UIF BDUJPOT JO $( MFWFMPGEJSFDUPS BSFBBOESFQPSUUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST 5IFDPNQBOZEJEOPUIBWFQSFTTNFFUJOHBOEOFXTMFUUFST 5IF DPNQBOZ EJTDMPTFE RVBSUFSMZ BOE BOOVBMMZ GJOBODJBM SFQPSUT BOE TJHOJGJDBOU JOGPSNBUJPO PO UIF DPNQBOZ BCPVUDPNQBOZ~TGJOBODJBMTUBUVT XFCTJUFBOEUIF4UPDL&YDIBOHFPG5IBJMBOE 5IF DPNQBOZ IBT KPJOFE UIF 0QQPSUVOJUZ %BZ FWFOU 4BIBQIBU NFFU BOBMZTUT BOE JOWFTUPST /P  BMMPXJOH BOBMZTUT BOE JOWFTUPST UP LOPX UIF DPNQBOZ~T CVTJOFTT EJSFDUJPO 5IF DPNQBOZ~T QFSGPSNBODF JT QSFTFOU UIF JO CPPLMFUQVCMJTIFEBOEHJWFOJOUIFFWFOU5IFJOGPSNBUJPO JTBMTPQPTUFEPODPNQBOZ~TXFCTJUF 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTDPOTJTUTPGQFSTPOT

 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

5IF DPNQBOZ IBE TQFDJGJFE OVNCFS PG UIF EJSFDUPST OPU MFTT UIBO QFSTPOT 5IJT ZFBS UIF DPNQBOZ TQFDJGJFT UIF OVNCFS PG EJSFDUPST BU QFSTPOT 5IF OVNCFS JT TVJUBCMF UP UIF CVTJOFTT TJ[F 5IF EFUBJMT BSF TIPXO JO UIF BOOVBM SFQPSU VOEFSUPQJDm.BOBHFNFOUTUSVDUVSFn


$PEFPG$POEVDUGPS$PNQBOZEJSFDUPST &YFDVUJWFTBOE&NQMPZFFT 'PSNBM3FTQPOTJCJMJUJFT 



 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBQQSFDJBUFTUIFJNQPSUBODFPGHPPEHPWFSOBODF$POUJOVBMVOEFSUBLJOHTBSF JNQMFNFOUFEUPFOTVSFUIBU$PNQBOZ%JSFDUPST &YFDVUJWFTBOEFNQMPZFFTBSFBXBSFBOEDPNQMZXJUI TUBOEBSET VOEFS UIF GSBNFXPSL PG UIF$PEFPG$POEVDUBOEDPOEVDUPOFTFMGIPOFTUMZ DBVUJPVTMZBOE QSVEFOUMZGPSUIFHSFBUFTUCFOFGJUPGUIF$PNQBOZBOEBMMSFMBUFEQBSUJFT"TBDPOTFRVFODF UIFGPMMPXJOH $PEFPG$POEVDUIBTCFFOQSFTDSJCFE $PNQBOZ%JSFDUPSTBOE&YFDVUJWFT %VUJFTTIBMMCFQFSGPSNFESFTQPOTJCMZ QSVEFOUMZ IPOFTUMZBOEJOHPPEGBJUIJODPNQMJBODFXJUIUIF MBX $PNQBOZBSUJDMFTBOESFMFWBOUOPUJGJDBUJPOT %VUJFTTIBMMCFQFSGPSNFEUPUIFVUNPTUPGBCJMJUZJOPSEFSUPHFOFSBUFUIFHSFBUFTUSFUVSOTUPUIF $PNQBOZ5IJTJODMVEFTBUUFOEBODFBUBMMNFFUJOHT FYDFQUXIFSFUIFSFJTBOVOBWPJEBCMFOFDFTTJUZ %VUJFTTIBMMCFQFSGPSNFEJNQBSUJBMMZ*OB#PBSE.FFUJOH $PNQBOZ%JSFDUPSTBOE&YFDVUJWFTTIBMM OPUWPUFPONBUUFSTXIJDIUIFZIBWFJOUFSFTUT $POGMJDUT PG JOUFSFTUT TIBMM CF BENJOJTUFSFE QSVEFOUMZ BOE SFBTPOBCMZ JO BEIFSFODF UP UIF $PNQBOZ~TJOUFSFTUT UPFOTVSFUSBOTQBSFOUNBOBHFNFOUPGPQFSBUJPOT 5IFBDRVJTJUJPOPSEJTQPTBMPGBTTFUTPGUIF$PNQBOZ $PNQBOZEJSFDUPSTBOEFYFDVUJWFT JODMVEJOH UIFJSTQPVTFTBOEDIJMESFOXIPIBWFOPUBUUBJOFEMFHBMBHF TIBMMDPNQMZXJUIUIFSFMFWBOUSVMFTBOE BEJTDMPTVSFTIBMMCFNBEFUPUIF#PBSE.FFUJOHJOUIFTVCTFRVFOUNFFUJOH $PNQBOZEJSFDUPSTBOEFYFDVUJWFTBSFQSPIJCJUFEGSPNCVZJOHPSTFMMJOH$PNQBOZTIBSFTJOUIF NPOUI QFSJPE QSJPS UP UIF QVCMJD EJTDMPTVSF PG GJOBODJBM TUBUFNFOUT BOE BMTP IPVST BGUFS UIF GJOBODJBMEJTDMPTVSF $PNQBOZEJSFDUPSTBOEFYFDVUJWFTNVTUEJTDMPTFQFSTPOBMJOUFSFTUTBOEUIPTFPGSFMBUFEQFSTPOTJO BDDPSEBODFXJUIUIFQSFTDSJCFESVMFT %JSFDUPSTBOEUPQFYFDVUJWFTIBWFUIFSFTQPOTJCJMJUZUPSFQPSUUIFDPNQBOZTUPDLUSBEJOHUSBOTBDUJPO BUMFBTUEBZQSJPSUPUIFUSBOTBDUJPOFYFDVUJPOEBUF 5IFSFTIBMMCFSFHVMBSBQQSBJTBMTPGUIF#PBSEPG%JSFDUPST~QFSGPSNBODFFWFSZZFBS &NQMPZFFT &NQMPZFFTNVTUTVQQPSUBOEDPPQFSBUFJOUIF$PNQBOZ~TBDUJWJUJFTPOBSFHVMBSCBTJT"TTJHOFE UBTLTNVTUCFQFSGPSNFEUPUIFCFTUPGBCJMJUZJOPSEFSUPFOTVSFHPPESFTVMUTBOEBEWBODFNFOUPG UIF$PNQBOZBOEFNQMPZFFT &NQMPZFFT NVTU DPNQMZ XJUI UIF SFMFWBOU MBXT QPMJDJFT UFSNT PG FNQMPZNFOU SFHVMBUJPOT BOE OPUJGJDBUJPOT 1FSTPOT DPOUBDUJOH UIF $PNQBOZ NVTU CF USFBUFE DPVSUFPVTMZ IPTQJUBCMZ BOE QSPWJEFE XJUI BO FYDFMMFOUTFSWJDFJOPSEFSUPQSFTFSWFUIF$PNQBOZ~TJNBHFBOESFQVUBUJPO 5SBEFTFDSFUTNVTUCFLFQUBOEUIF$PNQBOZ~TJOTJEFJOGPSNBUJPONVTUOPUCFEJTDMPTFEUPUIJSE QBSUJFT -PBOT TIBMM OPU CF PCUBJOFE GSPN DVTUPNFST QFSTPOT DPOOFDUFE UP DVTUPNFST PS CVTJOFTT DPVOUFSQBSUTPGUIF$PNQBOZ FYDFQUGPSMPBOTPCUBJOFEGSPNBCBOLPSGJOBODJBMJOTUJUVUJPO -BXGVMPSEFSTPGTVQFSWJTPSTTIBMMCFDPNQMJFE

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 5IFSFTIBMMCFBDPNNJUNFOUUPUFBNXPSL NVUVBMBTTJTUBODF IBSNPOZBOENVUVBMSFTQFDUGPSUIF CFOFGJUPGUIF$PNQBOZBOEFNQMPZFFT $PXPSLFSTNVTUCFUSFBUFEHFOFSPVTMZBOEXJUIHPPEIVNBOSFMBUJPOT/PHSPVOEMFTTBMMFHBUJPOT TIBMMCFNBEFBHBJOTUPUIFST$SFEJUTIBMMOPUCFDMBJNFEGPSUIFXPSLTPGPUIFST %VUJFT TIBMM CF QFSGPSNFE XJUI EFUFSNJOBUJPO JO FBSOFTU BOE IPOFTUZ BOE UIF SPMFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFTJOUIF$PNQBOZTIBMMOPUCFBCVTFEGPSUIFQVSQPTFPGBDRVJSJOHXSPOHGVMCFOFGJUT GPSPOFTFMGPSGPSPUIFST %VUJFTTIBMMCFQFSGPSNFESFTQPOTJCMZ DBVUJPVTMZBOEXJUIPVUOFHMFDUJOTVDIBNBOOFSXIJDIDPVME DBVTFBMPTTUPXPSLTPSQSPQFSUJFTPGUIF$PNQBOZ &NQMPZFFT TIPVME DPOEVDU UIFNTFMWFT BT HPPE DJUJ[FOT XIP DPNQMZ XJUI UIF DPOTUJUVUJPO BOE SFMFWBOU MBXT 1PMJUJDBM SJHIUT TIBMM CF FYFSDJTFE BQQSPQSJBUFMZ &NQMPZFFT TIBMM BMTP BWPJE BOZ JOWPMWFNFOUJOBOBDUJWJUZXIJDIJTVOMBXGVMPSJODPOTJTUFOUXJUIQVCMJDPSEFSPSUIFHPPENPSBMTPG UIFQFPQMF

 .BJOUFOBODFPG$PNQBOZ"TTFUT  $PNQBOZ EJSFDUPST FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT BSF VOEFS B EVUZ BOE SFTQPOTJCJMJUZ UP FGGJDJFOUMZ NBJOUBJO $PNQBOZ BTTFUT BOE BTTFUT VOEFS UIF DBSF PG UIF $PNQBOZ *O UIJT SFHBSE UIF GPMMPXJOH HVJEFMJOFTIBWFCFFOQSFTDSJCFE "TTFUTTIBMMCFVTFEGPSCVTJOFTTPQFSBUJPOTBOEOPUVTFEGPSQFSTPOBMHBJOTPSGPSUIFHBJOTPS UIJSEQBSUJFT *OUFSFTUT TIBMM CF QSPUFDUFE BOE BTTFUT TIBMM CF DBSFE UP QSFWFOU MPTT EBNBHF PS XSPOHGVM VTF QVSTVBOUUPUIFTUBOEBSETPGBSFBTPOBCMFNBODBSJOHGPSPOF~TQSPQFSUZ%JSFDUPSJOEJSFDUXSPOHGVM FYQMPJUBUJPOPGCFOFGJUTTIBMMCFFMJNJOBUFE 4VGGJDJFOUJOTVSBODFQSPUFDUJPOGSPNMPTTFTTIBMMCFPCUBJOFEGPSBTTFUT 5IF VTF PG DPNQVUFST UP IBSBTT JOGSJOHF TQZ DPSSVQU PUIFS QFSTPO~T QFSTPOBM EBUB PS GBCSJDBUF FWJEFODF XIJDI DPVME MFBE UP EBUB UIFGU TIBMM CF QSPIJCJUFE "O JOGPSNBUJPO TFDVSJUZ TZTUFN DPOTJTUFOUXJUIJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSETTIBMMCFJOTUBMMFE &NBJMT BOE JOUFSOFU BDDFTT QSPWJEFE TIBMM CF VTFE GPS CVTJOFTT QVSQPTFT 5IFZ TIBMM CF VTFE DBVUJPVTMZBOEOPUQSFKVEJDFUIF$PNQBOZ~TSFQVUBUJPO 1BTTXPSETGPSBDDFTTUPUIF$PNQBOZ~TEBUBTIBMMCFLFQUTFDSFUBOETIBMMOPUCFEJTDMPTFEUP VOBVUIPSJ[FEQFSTPOT 5IF$PNQBOZ~TJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZXPSLTTIBMMOPUCFSFQSPEVDFE BEBQUFEPSVTFEGPSQFSTPOBM CFOFGJUPSGPSUIFCFOFGJUPGPUIFSTXJUIPVUBVUIPSJ[BUJPOGSPNUIF$PNQBOZ 5IFTVQFSWJTPSTIBMMCFSFQPSUFEPGBOZGJOEJOHPGSJHIUTJOGSJOHFNFOUPSBDUTXIJDIDPVMEMFBEUPB SJHIUTJOGSJOHFNFOUPSBOZBDUXIJDIDPVMEQPUFOUJBMMZMFBEUPBEJTQVUFSFMBUJOHUPUIF$PNQBOZ~T JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ 5IF TBGFLFFQJOH PG JNQPSUBOU EPDVNFOUT PG UIF $PNQBOZ TIBMM CF PWFSTFFO UP FOTVSF GVMM DPNQMJBODFXJUIUIFSFMFWBOUMBXTBOESFHVMBUJPOT6QPOUIFMBQTFPGUIFTBGFLFFQJOHQFSJPE UIF SFMFWBOUFNQMPZFFNVTUPWFSTFFUIBUUIFEPDVNFOUTBSFEFTUSPZFECZBQQSPQSJBUFNFBOT 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 *OGPSNBOUTBOE$PNQMBJOUT  5IF#PBSEPG%JSFDUPSTHJWFTFNQMPZFFTBOETUBLFIPMEFSTBOPQQPSUVOJUZUPHJWFJOGPSNBUJPOPSGJMF BDPNQMBJOUPOBNBUUFSXIJDIDPVMEDPOTUJUVUFBWJPMBUJPOPGUIFMBX EJTIPOFTUPSXSPOHGVMBDUPGBO FNQMPZFF JODMVEJOH JSSFHVMBS CFIBWJPS XIJDI DPVME DBVTF B QSPCMFN PS MPTT UP UIF $PNQBOZ 8IJTUMF #MPXJOH 5IF $PNQBOZ BMTP SFDFJWFT DPNQMBJOUT PO DBTFT XIFSF UIF SJHIUT PG BO FNQMPZFF PS TUBLFIPMEFSIBTCFFOJOGSJOHFEPSXIFSFUIFZIBWFCFFOUSFBUFEVOGBJSMZBOEDPSSVQUMZ4VJUBCMFDIBOOFMT BOEQSPDFEVSFTIBWFCFFOQSPWJEFECZUIF$PNQBOZJOUIJTSFHBSE  5IF$PNQBOZXJMMIFBSBOEQSPDFTTBMMDPNQMBJOUTJNQBSUJBMMZ USBOTQBSFOUMZBOEGBJSMZ4ZTUFNBUJD BOE KVTU NFBTVSFT GPS UIF QSPUFDUJPO PG DPNQMBJOBOUT BSF QSPWJEFE *OGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ UIF DPNQMBJOBOUJTLFQUDPOGJEFOUJBMJOUIF$PNQBOZBDDPSEJOHUPUIF"OUJ$PSSVQUJPO1PMJDZ .FBTVSFTGPSUIF1SPUFDUJPOPG$PNQMBJOBOUT " DPNQMBJOBOU NBZ DIPPTF UP SFNBJO BOPOZNPVT JG IFTIF EFFNT UIBU EJTDMPTVSF DPVME MFBE UP IBSNGVMDPOTFRVFOUT 5IF $PNQBOZ XJMM LFFQ SFMFWBOU JOGPSNBUJPO TFDSFU BOE UBLF JOUP BDDPVOU UIF TBGFUZ PG UIF DPNQMBJOBOU.FBTVSFTIBWFCFFOQSFTDSJCFEGPSUIFQSPUFDUJPOPGDPNQMBJOBOUTXIPBSFFNQMPZFFT JODMVEJOHUIPTFXIPDPPQFSBUFJOUIFJOWFTUJHBUJPOPGGBDUT5IFTFQFSTPOTXJMMCFQSPUFDUFEGSPN VOGBJSUSFBUNFOUBTBDPOTFRVFODFPGUIFDPNQMBJOU FHEJTUVSCBODFTEVSJOHXPSL SFBTTJHONFOUPS UFSNJOBUJPOPGFNQMPZNFOU 

 *O UIFSFXBTOPJOGPSNBUJPOPSDPNQMBJOUPGMBXWJPMBUJPO EJTIPOFTUBOEXSPOHGVMBDUPG FNQMPZFFT

 *OUFSQSFUBUJPOT  "TVQFSWJTPSTIBMMCFVOEFSBEVUZUPUBLFSFTQPOTJCJMJUZBOEHJWFBEWJDFUPTVCPSEJOBUFTUPFOTVSF LOPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOHBTXFMMBTDPNQMJBODFXJUIUIFQSFTDSJCFE$PEFPG$POEVDU*GUIF$PEFPG $POEVDUEPFTOPUQSPWJEFGPSBOZJOTUBODF PSJGUIFSFSFNBJOTBRVFTUJPOXIJDISFOEFSTQFSGPSNBODFOPU QPTTJCMFPSUIBUBEFDJTJPODBOOPUCFNBEF UIFNBUUFSTIBMMCFDPOTVMUFEXJUIUIFSFTQFDUJWFMZIJHIFS MFWFMTVQFSJPS*OUIFDBTFPGBDPOGMJDU UIFEFDJTJPOPGUIFNBOBHJOHEJSFDUPS FYFDVUJWFCPBSEBOE#PBSE PG%JSFDUPSTTIBMMCFGJOBM

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




1FSGPSNBODF4VNNBSZBOE'JOBODJBM)JHIMJHIUT 0QFSBUJPOBM)JHIMJHIUT 4BMFT 5PUBM3FWFOVFT $PTUPG4BMFTBOE&YQFOTF 'JOBODF$PTU &BSOJOH#FGPSF5BY *ODPNF5BY 1SPGJUGPSUIFZFBS 5PUBM$PNQSFIFOTJWF*ODPNFGPSUIFZFBS 'JOBODJBM)JHIMJHIUT $VSSFOU"TTFUT 'JYFE"TTFUT 5PUBM"TTFUT $VSSFOU-JBCJMJUJFT /PO$VSSFOU-JBCJMJUJFT 5PUBM-JBCJMJUJFT 4IBSF$BQJUBM'VMMZ 4IBSFIPMEFST~&RVJUZ

                     

 

 



                  

 









   







5PUBM4IBSFIPMEFST~&RVJUZ  

 



          

 

5PUBM-JBCJMJUJFT              

           

5PUBM"TTFUT

5PUBM3FWFOVFT              

          

6OJU#BIU~           

 

 



   

 

 

 

 







  

1SPGJUGPSUIF:FBS 

       



  

 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035








*OUFSOBM$POUSPMBOE3JTL.BOBHFNFOU *OUFSOBM$POUSPM 4BIBDPHFO "GGJMJBUFT IBWF SFDPHOJ[FE UIF JNQPSUBODF PG UIF JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN 5IF #PBSE PG %JSFDUPSTIBTBQQPJOUFEUIF"VEJU$PNNJUUFFUPSFWJFXUIFBTTFTTNFOUPGUIFDPNQBOZ~TJOUFSOBMDPOUSPMUP FOTVSF UIF TVGGJDJFODZ BOE BQQSPQSJBUFOFTT BT XFMM BT UP QSPWJEF BDDVSBUF BOE DSFEJCMF BDDPVOUJOH TZTUFN BOE GJOBODJBM SFQPSU BMTP UP DPOUSJCVUF BTTFU QSPUFDUJPO BOE NJUJHBUF EBNBHF PDDVSSJOH GSPN FSSPST BOE DPSSVQUJPO BMPOHXJUIFGGFDUJWFDPNQMJBODFBDDPSEJOHUPSFMFWBOUMBXTBOESFHVMBUJPOT "UUIF#PBSEPG%JSFDUPST~.FFUJOH/PPO'FCSVBSZ UIF#PBSEPG%JSFDUPSTFWBMVBUFE UIF DPNQBOZ~T JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN GPS 4VDI JOUFSOBM DPOUSPM XBT BVEJUFE BOE SFQPSUFE CZ UIF JOUFSOBMDPOUSPMBVEJUVOJUGSPN%IBSNOJUJ*OUFSOBM"VEJU$P -UE IFBEFECZ.T3VFUIBJDIBOPLF4VQBQPOH "DDPSEJOH UP UIF BTTFTTNFOU UIF DPNQBOZBOE JUT TVCTJEJBSJFTIBWF NPOJUPSFEUIF PQFSBUJOHNBOBHFNFOU SJTL BTTFTTNFOU BOE JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN TVGGJDJFOUMZ BOE BEFRVBUFMZ UP NFFU UIF HPBMT PCKFDUJWFT MBXT BOE SFMFWBOU SFHVMBUJPOT *O BEEJUJPO UIF DPNQBOZ BOE JUT TVCTJEJBSJFT IBWF TZTUFNBUJD QMBO GPS BTTFUT QSPUFDUJPO DPSSVQUJPOQSFWFOUJPOBOEDSFEJCMFBOEBVEJUBCMFGJOBODJBMSFQPSUTQSFQBSBUJPO "DDPSEJOH UP UIF JOUFSOBM DPOUSPM BTTFTTNFOU JO BOE UIF QSFWJPVT BQQSBJTBM SFTVMU UIF JOUFSOBM DPOUSPM BVEJU VOJU SFQPSUFE UIBU UIF DPNQBOZ IBT UIF SFMJBCMF JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN BOE TVGGJDJFOU SJTL NBOBHFNFOU 5IF PQFSBUJOH QSPDFTTFT SVO JO UIF BQQSPQSJBUF XBZ XJUI UIF TDPSF PG 5ISFF QPJOU GJWF 5IFSF XFSF TPNF JTTVFT UP CF JNQSPWFE )PXFWFS UIF NBOBHFNFOUT BOE TUBGG JO UIF NFOUJPOFE GVODUJPOT IBWFBMSFBEZSFDUJGJFEUIFTIPSUDPNJOHTBOEEFGJDJFODJFTBTTVHHFTUFE %IBSNOJUJ *OUFSOBM "VEJU $P -UE BTTFTTFE BOE TVNNBSJ[FE UIF JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN CBTFE PO UIF GPSNBU TVHHFTUFE CZ UIF 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF PG $PNNJTTJPO 4&$ 5IF SFTVMUT PG UIF BQQSBJTBM BSF EJWJEFEJOUPTFDUJPOTBOEQVCMJTIFEJOUIFBQQFOEJYPGUIFDPNQBOZ~TBOOVBMJOGPSNBUJPOEJTDMPTVSFGPSN 'PSN 5IFTVNNBSZPGUIFBQQSBJTBMTIPXTUIFDPNQMJBODFCBTFEPO4&$~THVJEFMJOF 

 $POUSPM&OWJSPONFOU 





 5IF DPNQBOZ IBT TQFDJGJFE FYQMJDJU QPMJDJFT BOE PCKFDUJWFT GPS JUT CVTJOFTT XJUI FWBMVBUJPO CZ DPOTJEFSJOH GBJSOFTT UP FNQMPZFFT DVTUPNFST CVTJOFTT QBSUOFST BOE SFTQPOTJCJMJUZ GPS TIBSFIPMEFST TPDJFUZ DPNNVOJUZ BOE FOWJSPONFOU *U IBT BMTP SFWJFXFE UIF JNQMFNFOUBUJPO PG UIF HPBMT TFU PO B SFHVMBSCBTJTUPDPNQMZXJUIUIFDPOEJUJPOTBUUIBUUJNF .PSFPWFS UIF DPNQBOZ IBT FTUBCMJTIFE UIF PSHBOJ[BUJPOBM TUSVDUVSF BOE DIBSUFST PG WBSJPVT DPNNJUUFFT JO PSEFS UP TFQBSBUF EVUJFT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT PG UIF #PBSE PG %JSFDUPST BOE UIF NBOBHFNFOU BQBSU GPS UIF FGGFDUJWF PQFSBUJPO "EEJUJPOBMMZ UIFSF BSF XSJUUFO QPMJDJFT PO DPSQPSBUF HPWFSOBODF CVTJOFTTFUIJDT BOEDPEFPGDPOEVDUGPSEJSFDUPST FYFDVUJWFTBOEFNQMPZFFT XIJDIXBT BDLOPXMFEHFE CZ BMM EJSFDUPST FYFDVUJWFT BOE FNQMPZFFT BT HVJEFMJOFT GPS FWFSZPOF UP QFSGPSN UIFJS EVUJFTXJUIJOUFHSJUZ BOESFTUSBJOGSPNQPTJOHDPOGMJDUPGJOUFSFTUXJUIUIFDPNQBOZXJUIOPBOZDIFBUPS DPSSVQUJPOXIJDIDBVTFTEBNBHFUPUIFPSHBOJ[BUJPO5IFDPNQBOZIBTTFUVQTZTUFNBUJDQSPDFTTGPS NPOJUPSBOEFWBMVBUJPOCBTFEPOUIFQSJODJQMFTPGHPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFBOESFHVMBUJPOTJOTVDI XPSL1SPWJEFEUIFDPNQBOZGPVOEEJTPCFEJFODF JUXPVMEIBWFUIFQSPDFTTXIJDIDPVMEBQQSPQSJBUFMZ QVOJTI BOE NBOBHF BOZ WJPMBUJPOT JO EVF UJNF BDDPSEJOH UP UIF SFHVMBUJPOT PO XPSL BOE SFMBUFE MFHJTMBUJPO

 3JTL.BOBHFNFOU 

 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBTBTTJHOFEUIF$PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF UP CF SFTQPOTJCMF GPS SJTL NBOBHFNFOU JO B TZTUFNBUJD BOE FGGFDUJWF NBOOFS 5IFSF XBT SJTL BOBMZTJT UIBUSFWFBMFEQSPCBCMFSJTLTPDDVSSJOHGSPNJOUFSOBMBOEFYUFSOBMGBDUPSTXIJDIIBWFBOFHBUJWFJNQBDU PO UIF CVTJOFTT PQFSBUJPO .PSFPWFS DMFBS XPSLJOH QMBOT XPSLJOH QSPDFEVSFT XFSF XFMM TFU VQ XJUI 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






 



LFFQJOHUSBDLPGSJTLNBOBHFNFOUSFTVMUPOBSFHVMBSCBTJTUPFOTVSFUIBUJUJTBUBDDFQUBCMFMFWFM5IJT JODMVEFT BMM FYFDVUJWFT SFTQPOTJCMF GPS SJTL NBOBHFNFOU BOE DPNNVOJDBUJPO PO UIJT NBUUFS UP BMM FNQMPZFFTUPDPNQMZXJUIBTBQBSUPGBOPSHBOJ[BUJPOBMDVMUVSF 5IF DPNQBOZ IBT FWBMVBUFE UIF QPUFOUJBM GPS DPSSVQUJPO BOE DBSFGVMMZ SFWJFXFE UIF UBSHFUT PG PQFSBUJPOT BT XFMM BT DPOTJEFSFE UIF SFBTPOBCMFOFTT PG PGGFSJOH JODFOUJWFT PS SFXBSET UP FNQMPZFFT UIBUEPFTOPUFODPVSBHFUIFNUPBDUJOBOJOBQQSPQSJBUFNBOOFS*OBEEJUJPO UIF"VEJU$PNNJUUFFIBT DPOTJEFSFE BOE JORVJSFE JOGPSNBUJPO GSPN UIF NBOBHFNFOU BCPVU UIF MJLFMJIPPE PG GSBVE BOE UIF DPNQBOZ~TNFBTVSFTUPQSFWFOUDPSSVQUJPO8JUIUIJTSFHBSE UIFDPNQBOZDPNNVOJDBUFEPOUIJTNBUUFS UP FNQMPZFFT UP VOEFSTUBOE BOE GPMMPX UIF QPMJDJFT BOE HVJEFMJOFT PO BOUJDPSSVQUJPO BMTP OPU UP SFDFJWF PS QBZ B CSJCF GPS CVTJOFTT JOUFSFTUT BT TUBUFE CZ UIF DPNQBOZ 5IF DPNQBOZ IBT CFFO DPOUJOVPVTMZ DPNNVOJDBUJOH UIF BOUJDPSSVQUJPO QPMJDZ UP QVCMJD BOE TUBLFIPMEFST 5IF TFMGEFDMBSFE BOUJDPSSVQUJPOQPMJDJFTPGUIFDPNQBOZBOETVCTJEJBSJFTIBWFCFFODFSUJGJFEPO0DUPCFS BOE 'FCSVBSZ SFTQFDUJWFMZ .FBOXIJMF UIFDPNQBOZIBTBTTFTTFEUIFDIBOHFGPSUIFCVTJOFTTTUSVDUVSFBTXFMMBTTQFDJGJFE SFTQPOTFNFBTVSFTUPBOZDIBOHFTBGGFDUJOHCVTJOFTTPQFSBUJPO JOUFSOBMDPOUSPMBOEGJOBODJBMSFQPSU .PSFPWFS UIFDPNQBOZDPNQMJFEXJUIHFOFSBMMZBDDFQUFEBDDPVOUJOHQSJODJQMFT XIJDIJTTVJUBCMFGPSJUT CVTJOFTT CZSFWFBMJOHGJOBODJBMSFQPSUXIJDIJTGVMMZBDDVSBUFBOESFGMFDUTUIFPQFSBUJOHBDUJWJUJFTPGUIF DPNQBOZ 5IFDPNQBOZNBOBHFTSJTLTCBTFEPOOBUVSFBOEUZQFTPGSJTL XIJDIJTBTTFTTFEUBLJOHBDDPVOU PG JOUFSOBM BOE FYUFSOBM GBDUPST 8JUI UIJT SFHBSE UIF QSPUFDUJPO NFBTVSFT BOE SJTL NBOBHFNFOU BSF TQFDJGJFE BU BO BDDFQUBCMF MFWFM XJUIPVU IBSNJOH CVTJOFTT PQFSBUJPO PG XIJDI SFMFWBOU QFSTPOT IBWF BMSFBEZCFFOJOGPSNFEUPFOTVSFUIFDPNQMJBODFBOEGPMMPXVQ

 $POUSPM"DUJWJUJFT 

 

 5IF DPNQBOZ IBT DMFBSMZ TQFDJGJFE UIF MJNJUBUJPO PG BVUIPSJUZ BOE BQQSPWFE DSFEJU MJOF GPS FBDI NBOBHFNFOUMFWFMJOXSJUJOH BTXFMMBTTFQBSBUFEEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTPGFBDIEFQBSUNFOUBQBSUGPS DPVOUFSWFSJGJDBUJPO*UIBTBMTPTFUUIFSFHVMBUJPOTDPODFSOJOHGJOBODJBMUSBOTBDUJPO QVSDIBTJOH BOEHFOFSBM NBOBHFNFOU JO XSJUJOH UP QSFWFOU GSPN BVUIPSJUZ BCVTF TFFLJOH UP NJTBQQSPQSJBUF DPNQBOZ BTTFUT PS BDUJOH CFZPOE NBOEBUF "EEJUJPOBMMZ UIF DPNQBOZ IBT NPOJUPSFE NFBTVSFT BMMPXJOH UIF DPNQBOZ PQFSBUJPOT UP DPSSFTQPOE XJUI SFMBUFE MBXT *O UIF DBTF PG USBOTBDUJPOT XJUI UIF NBKPS TIBSFIPMEFST EJSFDUPST FYFDVUJWFT PS UIPTF XIP BSF JOWPMWFE XJUI TVDI QFSTPOT UIF DPNQBOZ IBT GPMMPXFE SFMBUFE QSPDFEVSFTBOESFHVMBUJPOTXJUISFHBSEUPUIFCFTUJOUFSFTUPGUIFDPNQBOZ BUBSNT~MFOHUICBTJT 5IFSF XBTBMTPBQPMJDZBCPVUUIFBQQSPWBMPGCVTJOFTTUSBOTBDUJPOTUIBUNVTUCFDBSSJFEPVUCZUIPTFXJUIOP DPOGMJDUPGJOUFSFTUUPQSFWFOUGSPNQVUUJOHUIFJOUFSFTUTPGUIFDPNQBOZUPQSJWBUFVTF 'VSUIFSNPSF JO UIF DBTF PG UIF BQQSPWBM PG CVTJOFTT USBOTBDUJPOT XJUI MPOHUFSN CJOEJOHT UIF DPNQBOZ IBT GPMMPXVQ NFBTVSF UP FOTVSF GVMM DPNQMJBODF BDDPSEJOH UP BHSFFE DPOEJUJPOT "MTP UIF DPNQBOZ IBT SFHVMBSMZ SFWJFXFE PWFS UIF BQQSPQSJBUFOFTT PG UIF DPOUSBDU JO BDDPSEBODF XJUI UIF TJUVBUJPOT BTXFMMBTDPOTJTUFOUMZNPOJUPSFECVTJOFTTPQFSBUJPOTPGJUTTVCTJEJBSJFTBOEBTTPDJBUF5IF NPOJUPSJOH QSPDFTT XJMM CF DPOEVDUFE PO NPOUIMZ CBTJT UP FOTVSF UIF DPNQMJBODF UP UIF #PBSE PG %JSFDUPST~SFTPMVUJPOT TIBSFIPMEFST~SFTPMVUJPOTBOEUIFSFMBUFEMBXT



 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


 *OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO 





 

 5IF DPNQBOZ IBT QSFTFOUFE TVGGJDJFOU JOGPSNBUJPO BOE EPDVNFOU UP UIF #PBSE PG %JSFDUPST JO BEWBODFGPSUIFJSEFDJTJPONBLJOH"DDPVOUJOHSFDPSETBOETVQQPSUJOHEPDVNFOUPGGJOBODJBMTUBUFNFOUT BSFDPNQMFUFMZLFQUJOPSEFSMZNBOOFS*OBEEJUJPO UIFDPNQBOZIBTESBXOVQGJOBODJBMTUBUFNFOUTJO DPNQMJBODF XJUI 5IBJ 'JOBODJBM 3FQPSUJOH 4UBOEBSET 5'34 CZ TFMFDUJOH BDDPVOUJOH QPMJDZ XIJDI JT TVJUBCMF XJUI JUT CVTJOFTT OBUVSF 5IF DPNQBOZ BMTP VTFT TPGUXBSF BQQMJDBUJPOT GPS UIF FGGFDUJWF SFTPVSDF DPOTVNQUJPO QMBOOJOH BDDPVOUJOH JOGPSNBUJPO NBOBHFNFOU GJOBODJBM TUBUFNFOUT QSPDVSFNFOU TBMF JOWFOUPSZ NBOBHFNFOU BOE QSPEVDUJPO QMBOOJOH 5IF FYBNQMF PG TPGUXBSFT BSF &MFDUSJDJUZ #JMMJOH &MFDUSJDJUZ.FUFS3FBEJOH #JPNBTT2VBMJUZ$POUSPMBOE5SBJOJOH3FDPSE5IFTZTUFNTBMTPIFMQJOHJWJOH BDDVSBUFJOGPSNBUJPOTPUIBUUIFNBOBHFNFOUDBONBLFUJNFMZBOEBQQSPQSJBUFEFDJTJPOT.PSFPWFS UIF DPNQBOZQSPWJEFTTZTUFNBUJDNFBTVSFTUPQSPUFDUBOETBGFHVBSEUIF*5TUSVDUVSFPOBSFHVMBSCBTJT 3FHBSEJOHUPUIF#PBSEPG%JSFDUPSTBOETIBSFIPMEFST~NFFUJOHT UIFNFFUJOHOPUJDFBOESFMFWBOU EPDVNFOUXFSFTFOUGPSDPOTJEFSBUJPOJOBEWBODFBDDPSEJOHUPTQFDJGJFESFHVMBUJPOT.JOVUFTPGNFFUJOH BMTPSFDPSEFEDPNQMFUFMZ DPOUBJOJOHOFDFTTBSZBOETVGGJDJFOUJOGPSNBUJPO XJUIUIFPQJOJPOTPGEJSFDUPST BOETIBSFIPMEFSTBTXFMMBTRVFTUJPOTPSEJTBHSFFNFOUPOTPNFNBUUFST 5IF DPNQBOZ FGGFDUJWFMZ DPNNVOJDBUFE JOGPSNBUJPO UP JOTJEF BOE PVUTJEF UIF PSHBOJ[BUJPO XJUI BQQSPQSJBUF DIBOOFMT JO PSEFS UP FODPVSBHF JOUFSOBM DPOUSPM UP CF QSPDFFEFE BT SFRVJSFE CZ UIF DPNQBOZ *U BMTP QSPWJEFE B XIJTUMF CMPXFS IPUMJOF GPS JOGPSNBUJPO PS DMVFT BCPVU GSBVE PS DPSSVQUJPO XIJMFUIFEFUBJMPGUIFDPNQMBJOFSTBOEDPNQMBJOUTXJMMCFLFQUDPOGJEFOUJBM 5IFDPNQBOZIBTFTUBCMJTIFEBEJTBTUFSSFDPWFSZTJUFUIBUXJMMSFTQPOEJOBUJNFMZNBOOFSJODBTF PGFNFSHFODZPSOBUVSBMEJTBTUFS

 .POJUPSJOH"DUJWJUJFT 



 5IF$PNQBOZ~TPQFSBUJOHSFTVMUTBSFNPOJUPSFEPOBNPOUIMZCBTJTBOEDPNQBSFEXJUIUIFQSJPS ZFBSQFSGPSNBODFJOPSEFSUPBOBMZ[FUIFDBVTFTPGEJGGFSFODFTBOEBEKVTUUIFJSTUSBUFHJFTUPNFFUBOE BDIJFWFFYQFDUFEHPBMT*OPSEFSUPNBJOUBJOUIFBEFRVBUFJOUFSOBMDPOUSPM UIFJOUFSOBMBVEJUJTSFRVJSFE UP BVEJU BOBMZ[F BOE FWBMVBUF UIF JOUFSOBM DPOUSPM PG WBSJPVT TZTUFNT BOE NPOJUPS UIF PQFSBUJOH QFSGPSNBODF DPOUJOVPVTMZ 4VDI SFTVMUT OFFE UP CF SFQPSUFE EJSFDUMZ UP UIF "VEJU $PNNJUUFF *G BOZ TJHOJGJDBOUEFGFDUTBSFGPVOE UIF"VEJU$PNNJUUFFIBTUPSFQPSUUIFNUPUIFFYFDVUJWFTBOE#PBSEPG %JSFDUPST GPS DPSSFDUJWF BDUJPO NPOJUPSJOH BOE LFFQJOH USBDL PG TVDI EFGJDJFODJFT UIBU OFFE UP CF TPMWFE

0QJOJPOTPGUIF"VEJU$PNNJUUFFBOE"VEJUPST 5IF#PBSEPG%JSFDUPST~.FFUJOH/PPO'FCSVBSZ IBTDPOTJEFSFEUIBUUIFDPNQBOZ~T BOETVCTJEJBSJFT~JOUFSOBMDPOUSPMTZTUFNXFSFTVGGJDJFOUBOEBQQSPQSJBUF5IFBVEJU$PNNJUUFFEJEOPUIBWF UIFEJGGFSFOUPQJOJPOT5IFBVEJUPS~TSFQPSUTTIPXFEOPNBKPSEFGJDJFODZPOUIFJOUFSOBMDPOUSPMBOEGJOBODJBM SFQPSUTQSFQBSBUJPOQSPDFTT5IFEFUBJMTBSFEJTDMPTFEJOUIF"VEJU$PNNJUUFF~T3FQPSU 

)FBEPG*OUFSOBM"VEJUBOE)FBEPG$PNQMJBODF6OJU

 )FBEPG*OUFSOBM"VEJU  "U UIF "VEJU $PNNJUUFF~T .FFUJOH /P PO 'FCSVBSZ   UIF DPNNJUUFF BQQSPWFE UP BQQPJOU %IBSNOJUJ *OUFSOBM "VEJU $P -UE UP BDU BT JOUFSOBM BVEJU PG UIF DPNQBOZ IFBEFE CZ .T 3VFUIBJDIBOPLF4VQBQPOH5IFGSBNFXPSLPGUIFJOUFSOBMBVEJUJTEFTDSJCFEBTGPMMPXT *OEFQFOEFOUMZ QFSGPSN EVUJFT PO BVEJUJOH BOE BTTFTTJOH UIF JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN BOE JOUFSOBM BVEJUBTUIFBOOVBMBVEJUQMBOSFRVJSFE 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 

 

 "VEJUBOESFWJFXEPDVNFOUBOEFWJEFODFSFMBUJOHPQFSBUJPOTBTXFMMBTBOBMZ[F BTTFTT TVHHFTU HJWFPQJOJPOBCPVUSJTLDPOUSPMBOEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQSPDFTT *OUFSOBMBVEJUPS~TNBJOSFTQPOTJCJMJUJFTBSFTQFDJGJFEBTGPMMPX 3FWJFX BOE SFQPSU UIF DSFEJCJMJUZ BOE DPNQMFUFOFTT PG UIF GJOBODJBM SFQPSUT BOE PQFSBUJOH QSPDFTT 3FWJFX UIF PQFSBUJOH QFSGPSNBODF PS XPSLJOH QMBO UP FOTVSF UIF DPNQMJBODF XJUI UIF TQFDJGJFEPCKFDUJWFT HPBMTBOEBDUJPOQMBOT 3FWJFX UIF PQFSBUJOH TZTUFN QSPCBCMZ JNQBDUJOH PO PQFSBUJPOT BOE SFQPSU UIBU UIF DPNQMJBODFNFFUTUIFQPMJDJFT QMBOT TQFDJGJFESFHVMBUJPOTBOESFMFWBOUMBXT 3FWJFX UIF BQQSPQSJBUFOFTT PG BTTFU DPOUSPM BOE NBOBHFNFOU BOE FWBMVBUF UIF FGGFDUJWFOFTTPGSFTPVSDFDPOTVNQUJPOPGUIFDPNQBOZ 1SFQBSFUIFJOUFSOBMBVEJUSFQPSUUPCFQSFTFOUFEUPUIFNBOBHFNFOUBOEUIF"VEJU$PNNJUUFF "UUFOEUIFNFFUJOHTGPSUIFSFWJFXPGJOUFSOBMBVEJUSFTVMUUPBDIJFWFUIFJOUFSOBMBVEJU~TPCKFDUJWFT 5IF "VEJU $PNNJUUFF IBT BMSFBEZ DPOTJEFSFE .T3VFUIBJDIBOPLF 4VQBQPOH UIF DPNQBOZ~T BVEJUPS GSPN %IBSNOJUJ *OUFSOBM "VEJU $P -UE UIBU TIF QPTTFTTFT UIF BEFRVBUFMZ BQQSPQSJBUF RVBMJGJDBUJPOT UP QFSGPSN UIF IFBE PG JOUFSOBM BVEJU 5IF TBJE RVBMJGJDBUJPOT BSF JOEFQFOEFODF BOE BVEJUJOH FYQFSJFODFT JO TJNJMBS CVTJOFTT PQFSBUJPO .PSFPWFS TIF BUUFOEFE USBJOJOH DPVSTFT SFMBUJOH UP JOUFSOBM BVEJU PQFSBUJPO 5IF DPNQBOZ IBT BTTJHOFE .T /BJZBDIBO $IPOHLPMWBOJDI BT UIF DPNQBOZ SFQSFTFOUBUJWFUPDPPSEJOBUFXJUIUIFFYUFSOBMBVEJUPSBOESFMBUFEVOJUT 5IF BQQPJOUNFOU USBOTGFS BOE EJTNJTTBM PG UIF DPNQBOZ~T IFBE PG JOUFSOBM BVEJU PGGJDF NVTU SFDFJWFUIFBQQSPWBMGSPNUIF"VEJU$PNNJUUFF

 )FBEPG$PNQMJBODF6OJU  5IFDPNQBOZEPFTOPUBQQPJOUUIFIFBEPGDPNQMJBODFVOJUEJSFDUMZ)PXFWFS UIFDPNQBOZIBT BTTJHOFE FBDI PG UIF EFQBSUNFOU IFBET UP TVQFSWJTF BOE NPOJUPS UIFJS PQFSBUJPO JO DPNQMJBODF XJUI MBXT SFHVMBUJPOT SVMFT BOE DPEF PG DPOEVDU 5IF $PSQPSBUF (PWFSOBODF BOE 3JTL .BOBHFNFOU $PNNJUUFF IBT UIF SFTQPOTJCJMJUJFT UP TVQQPSU UIF BDUJPOT DPODFSOJOH UP UIF DPNQBOZ DPSQPSBUF HPWFSOBODFBOESJTLNBOBHFNFOU  5IF"DDPVOUBOU  5IF DPNQBOZ IBT BTTJHOFE .T 1FOQBL 7POHSBLWBOJDI "DDPVOUJOH %JWJTJPO .BOBHFS UP CF SFTQPOTJCMF GPS UIF GJOBODJBM TUBUFNFOUT QSFQBSBUJPO BOE EJTDMPTVSF JO DPNQMJBODF XJUI UIF "DDPVOUJOH "DU #& )FS SFTQPOTJCJMJUJFT BSF UP TVQFSWJTF UIF DPNQJMBUJPO PG UIF GJOBODJBM TUBUFNFOUT BOE UP FOTVSF UIBU UIF EJTDMPTVSF PG UIF DPNQBOZ~T JOGPSNBUJPO JT EVMZ DBSSJFE PVU JO B DPNQSFIFOTJWF BOE BDDVSBUFNBOOFS5IFEFUBJMTPGUIFBDDPVOUBOU~TFEVDBUJPOBMCBDLHSPVOEBOEXPSLJOHFYQFSJFODFTBSF TIPXO VOEFS UIF UPQJD m%FUBJMT PG UIF #PBSET PG %JSFDUPST &YFDVUJWF .FNCFST BOE $PNQBOZ 4FDSFUBSZn    

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


5SBOTBDUJPOXJUI3FMBUFE$PNQBOJFT *OGPSNBUJPOEJTDMPTVSFGPSJOUFSUSBOTBDUJPO %VSJOH UIFDPNQBOZBOEJUTTVCTJEJBSJFTFOUFSFEJOUPJOUFSUSBOTBDUJPOTXJUIQBSUJFTXJUIQPTTJCMF DPOGMJDUPGJOUFSFTUT BDDPSEJOHUPUIFEFUBJMTBTGPMMPXT /PSNBMCVTJOFTTUSBOTBDUJPO OPSNBMCVTJOFTTTVQQPSUUSBOTBDUJPO SFOUBMPSMFBTFUSBOTBDUJPOGPS JNNPWBCMFQSPQFSUZ OPUNPSFUIBOZFBST BOEUSBOTBDUJPOSFMBUFEUPBTTFUTBOETFSWJDFT .JMMJPO#BIU  1BSUJFTXJUIQPTTJCMF DPOGMJDUPGJOUFSFTUT

3FMBUJPO TIJQ

4IBSFIPMEJOH 1FSDFOUBHF 

4JHOJGJDBOU*UFN

4IBSFIPM 4IBSFIPM EJOHCZ EJOHJO UIF UIF DPNQBOZ DPNQBOZ

 4FMMJOHFMFDUSJDJUZ  4FMMJOH4UFBN 'FFQBJEGPSHVBSBOUFFPG NJOJNVNFMFDUSJDJUZEFNBOE 6UJMJUZ$IBSHFT 3BXXBUFS8BTUFXBUFS 5SFBUNFOU 

*OUFS 5SBOTBDUJPO 7BMVF .JMMJPO#BIU 

1SJDF1PMJDZ 

    

1SFEFUFSNJOFE BQQMJDBCMFEJTDPVOU 0ODPOUSBDU 0ODPOUSBDU  /PSNBMQSJDFMJLF PUIFSDVTUPNFST

 

0ODPOUSBDU 0ODPOUSBDU



0ODPOUSBDU



0ODPOUSBDU

 4BIB1BUIBOB*OUFS )PMEJOH1MD

"



0QFSBUJPOBM&OFSHZ (SPVQ

#





 4FSWJDFGFFPOEJTUSJCVUJPO .BDIJOFSFOUBM

4JOQBSBEPSO$P -UE

#





 -BOESFOUBM

#FUUFS8BZ 5IBJMBOE $P -UE

#



1JUBLLJK$P -UE

#





 $POUSBDUPSDIBSHF



0ODPOUSBDU

1JUBLLJK4FDVSJUZ(VBSE $P -UE

#





 4FDVSJUZTFSWJDFGFF



0ODPOUSBDU

 *OUFSFTU

3FMBUJPOTIJQ/BUVSF"5IFDPNQBOZ~TTIBSFIPMEFSTBOEKPJOUEJSFDUPST#+PJOUEJSFDUPST 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035






3FNVOFSBUJPO 1PMJDZ 5IF $PNQBOZ DBSSJFE PVU JOUFSUSBOTBDUJPOT XJUI PUIFS DPNQBOJFT PO B GBJS CVTJOFTTQSBDUJDFCBTJTBOEBUBSNT~MFOHUI CBTFEPONBSLFUQSJDFTBOEOPSNBMCVTJOFTTUFSNTCFJOH BQQMJFEUPUIPTFUSBOTBDUJPOTDPOEVDUFEXJUIVODPOOFDUFEPVUTJEFCVTJOFTTQBSUJFTPSQFSTPOT



*UFN

3FNVOFSBUJPO1PMJDZ

6UJMJUZDIBSHFT

"DDPSEJOHUPUIFSBUFTBOOPVODFECZ4BIB(SPVQ*OEVTUSJBM1BSL CBTFEPOBDUVBMVOJUTPSWPMVNFVTFE

.BDIJOFSFOUBMGFFT 'FFTEFQFOEJOHPOUIFDPOEJUJPOBOEEVSBUJPOPGTVDIQSPQFSUZJOVTF *NNPWBCMFQSPQFSUZ 'FFTEFQFOEJOHPOUIFMPDBUJPO TVSSPVOEJOH CVJMEJOHDPOEJUJPO BOEVUJMJ[BUJPOQVSQPTFGPSTBJEBTTFUT SFOUBMGFFT $POUSBDUPSDIBSHF

'FFT EFQFOEJOH PO UIF TUZMF TJ[F DPOTUSVDUJPO NBUFSJBMT BOE EFDPSBUJWF UFDIOJRVFT PG UIF CVJMEJOH JO DPNQBSJTPOXJUIUIFQSJDFPGPUIFSCJEEFST

4FDVSJUZGFFT

'FFTEFQFOEJOHPOUIFOVNCFSPGTFDVSJUZQFSTPOOFMGPSFBDITIJGU

  5SBOTBDUJPOJOQSPWJEJOHGJOBODJBMBTTJTUBODFBTPG%FDFNCFS $PNQBOZ/BNF

%VSJOHUIF:FBS #BMBODFBTPG %FD 

#BMBODFBTPG 4FUUMFNFOUT *OUFSFTU3BUF %FD 

"EEJUJPOT

 4BIBHSFFO&OFSHZ$P -UE

 







 

 4BIBHSFFO'PSFTU$P -UE











 4BIBDPHFO(SFFO$P -UE

 

 

  





-FTT"MMPXBODFGPSEPVCUGVMEFCUT

  





   

5PUBM

 

  

   





-PBO GBDJMJUJFT QSPWJTJPO 5IF DPNQBOZ QSPWJEFE TIPSUUFSN MPBO UP JUT TVCTJEJBSJFT 1MFBTF SFGFS UP TVQQMFNFOUBSZOPUFUPGJOBODJBMTUBUFNFOUTOP  5IFDPNQBOZBOEJUTTVCTJEJBSJFTEJEOPUQSPWJEFMPOHUFSNMPBOUPSFMBUFEQBSUJFT 5SBOTBDUJPOJOSFDFJWJOHGJOBODJBMBTTJTUBODFBTPG%FDFNCFS $PNQBOZ/BNF

3FMBUJPOTIJQ

%VSJOHUIF:FBS

#BMBODFBTPG #BMBODFBTPG "EEJUJPOT 4FUUMFNFOUT *OUFSFTU %FD %FD 3BUF

 #FUUFS8BZ 5IBJMBOE $P -UE

"

 







 

5PUBM



 







 

3FMBUJPOTIJQ/BUVSF"5IFDPNQBOZ~TTIBSFIPMEFSTBOEKPJOUEJSFDUPST  -PBOQSPWJTJPO5IFMPOHUFSNMPBOQSPWJEFEUPSFMBUFEQBSUZXJUINPOUIMZJOUFSFTUQBZNFOU BOEJTUPCF SFQBJEXJUIJOZFBSTBOEVOTFDVSFE 1MFBTFSFGFSUPTVQQMFNFOUBSZOPUFUPGJOBODJBMTUBUFNFOUTOP  

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


'JOBODJBMHVBSBOUFFTQSPWJTJPO "T PG %FDFNCFS  UIF $PNQBOZ IBT HVBSBOUFFE DSFEJU GBDJMJUJFT GPS *NQBDU 4PMBS $PNQBOZ -JNJUFE BTTPDJBUFEDPNQBOZ JOUIFBNPVOUPG#BIUNJMMJPOJOQSPQPSUJPOUPJUTTIBSFIPMEJOH JOPSEFS UPQSPWJEFGJOBODJBMTVQQPSUUPSFMBUFECVTJOFTTFT 1MFBTFSFGFSUPTVQQMFNFOUBSZOPUFUPGJOBODJBMTUBUFNFOUT OP 

5IFOFDFTTJUZBOESBUJPOBMFGPSFOUFSJOHJOUPUSBOTBDUJPOTXJUIQBSUJFTXJUIQPTTJCMF DPOGMJDUPGJOUFSFTUT 5P TVTUBJO UIF DPNQBOZ~T PQFSBUJPOT VOEFS UIF QSFWBJMJOH TFWFSF DPNQFUJUJWF TJUVBUJPO UIF DPNQBOZ OFFEFE UP TFDVSF UIF TVQQPSU PG CVTJOFTT QBSUOFST BOE CVTJOFTT BMMJBODF OFUXPSL GSPN VQTUSFBN UP EPXOTUSFBNJOEVTUSJFT GVSUIFSDPOUSJCVUJOHUPJUTDPNQFUJUJWFOFTTBOECVTJOFTTQPUFOUJBMT BOEMFBEJOHUPJUT GVSUIFSEFWFMPQNFOUBOETVTUBJOBCMFHSPXUIJOUIFGVUVSF 8IJMF JUT CVTJOFTT QBSUOFST BOE CVTJOFTT BMMJBODF NFNCFST NJHIU CF QBSUJFT XJUI QPTTJCMF DPOGMJDU PG JOUFSFTUT OFWFSUIFMFTT UIF#PBSEPG%JSFDUPSTNJHIUGJOEJUSFBTPOBCMFBOEOFDFTTBSZUPFOUFSJOUPBHSFFNFOU PS USBOTBDUJPO XJUI TBJE QBSUJFT XJUI UIF JOUFSFTUT PG UIF TIBSFIPMEFST BOE UIF DPNQBOZ JO NJOE *O TVDI DBTF UIF USBOTBDUJPO QSJDF XPVME CF CBTFE PO OPSNBM CVTJOFTT UFSNT XJUIPVU IBSCPSJOH BOZ JOUFOUJPO UP FOHBHFJOVOKVTUUSBOTGFSPGDPNQBOZBTTFUPSJOUFSFTUUPTVDIQBSUJFTXJUIQPTTJCMFDPOGMJDUPGJOUFSFTUT "U UIF TBNF UJNF 5IF #PBSE PG %JSFDUPST EVMZ GPMMPXFE UIF SFRVJSFNFOUT JO UIF 4FDVSJUJFT BOE &YDIBOHF"DU OP #&BSUJDMF CZBVUIPSJ[JOHUIFDPNQBOZ~TNBOBHFNFOU BGUFSUIFDPNQMFUJPO PG UIF BOOVBM TIBSFIPMEFST~ NFFUJOH UP FOUFS JOUP TVDI USBOTBDUJPOT DPOTJEFSFE UP OPSNBM CVTJOFTT USBOTBDUJPOTBOECVTJOFTTTVQQPSUUSBOTBDUJPOTVOEFSOPSNBMCVTJOFTTUFSNTJOTVDITBNFNBOOFSBTPUIFS CVTJOFTT QBSUOFST VOEFS UIF TBNF DJSDVNTUBODFT 4VDI USBOTBDUJPOT XPVME CF DBSSJFE PVU XJUIPVU BOZ FYFSDJTF PG VOEVF JOGMVFODF EVF UP TVDI TUBUVT BT EJSFDUPS NBOBHFNFOU NFNCFS PS SFMBUFE QFSTPOT XJUI TVDIUSBOTBDUJPOTEVMZSFQPSUFEUP5IF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHIFMEFBDIRVBSUFS 

0QJOJPOTSFHBSEJOHJOUFSUSBOTBDUJPOTCZUIF"VEJU$PNNJUUFF *O DBTF PG JOUFSUSBOTBDUJPOT DPOTJEFSFE TJHOJGJDBOU UIF DPNQBOZ GPMMPXFE JUT QPMJDZ JO QSPQPTJOH TVDI USBOTBDUJPOTUPUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOHUPCFBDDFQUFEGSPNUIF"VEJU$PNNJUUFFBOEBQQSPWFECZ UIF#PBSEPG%JSFDUPSTGPSGVSUIFSGPSXBSEJOHUPUIFTIBSFIPMEFST~NFFUJOHGPSUIFJSBQQSPWBMBDDPSEJOHUPUIF WPMVNFPGJOUFSUSBOTBDUJPOT 5IF"VEJU$PNNJUUFFDPODMVEFEOPUUPIBWFBOZEJGGFSFOUPQJOJPOTSFHBSEJOHJOUFSUSBOTBDUJPOTJO GSPNUIPTFSFTPMVUJPOTBEPQUFECZUIF#PBSEPG%JSFDUPST~NFFUJOH 

1PMJDZPS1PUFOUJBM3FMBUFE5SBOTBDUJPOJOUIF'VUVSF 5IF #PBSE PG %JSFDUPST EVMZ SFDPHOJ[FE UIFJS SFTQPOTJCJMJUJFT BT UIF EJSFDUPST PG QVCMJD DPNQBOZ JO DBSSZJOH PVU UIFJS EVUJFT UPXBSE UIF TIBSFIPMEFST FNQMPZFFT BOE BMM TUBLFIPMEFST JO BDDPSEBODF XJUI UIF HPPEDPSQPSBUFHPWFSOBODFQSJODJQMFT"DDPSEJOHMZ UIPTFJOUFSUSBOTBDUJPOTMJLFMZUPUBLFQMBDFJOUIFGVUVSF XPVME SFQSFTFOU OPSNBM CVTJOFTT USBOTBDUJPOT XJUI UIF EJTDMPTVSF PG JOGPSNBUJPO EVMZ DBSSJFE PVU JO BDDPSEBODF XJUI UIF /PUJGJDBUJPO PG UIF $BQJUBM .BSLFU 4VQFSWJTPSZ #PBSE SFHBSEJOH mSVMFT PO DPOOFDUFE USBOTBDUJPOTn 

1FSTPOTXJUIQPTTJCMFDPOGMJDUPGJOUFSFTUTIPMEJOHDPNCJOFETIBSFIPMEJOHJOTVCTJEJBSZ BTTPDJBUFDPNQBOJFTPWFSUIFMFWFMPG 5IFDPNQBOZEJEOPUIBWFQFSTPOTXJUIQPTTJCMFDPOGMJDUPGJOUFSFTUTIPMEJOHDPNCJOFETIBSFIPMEJOHJO TVCTJEJBSZDPNQBOJFTPWFSUIFMFWFMPG 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




5IF#PBSEPG%JSFDUPST~3FTQPOTJCJMJUZ3FQPSUUPXBSET'JOBODJBM4UBUFNFOUT 5IF #PBSE PG %JSFDUPST EVMZ SFDPHOJ[FE UIFJS PCMJHBUJPOT BOE SFTQPOTJCJMJUJFT JO UIFJS TUBUVT BT UIF EJSFDUPST PG 4&5 MJTUFE DPNQBOZ XJUI SFHBSE UP UIF DPNQJMBUJPO PG GJOBODJBM TUBUFNFOUT GPS 4BIBDPHFO $IPOCVSJ 1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFEBOEJUTTVCTJEJBSZDPNQBOJFT4BJEGJOBODJBMTUBUFNFOUTXFSFQSFQBSFEJO BDDPSEBODF XJUI 5IBJ 'JOBODJBM 3FQPSUJOH 4UBOEBSET 5'34 CBTFE PO UIF BEPQUJPO PG BQQSPQSJBUF BDDPVOUJOH QPMJDJFT PO B DPOTJTUFOU CBTJT BDDPNQBOJFE CZ DBSFGVM DPOTJEFSBUJPO BOE KVTUJGJBCMF BDDPVOUJOH FTUJNBUFT  'VSUIFSNPSF BEFRVBUF TJHOJGJDBOU JOGPSNBUJPO XBT EJTDMPTFE QFS UIF OPUFT UP UIF GJOBODJBM TUBUFNFOUT UPHFUIFS XJUI OFDFTTBSZ DMBSJGJDBUJPO BOE BOBMZTJT SFHBSEJOH UIF GJOBODJBM QPTJUJPOT BOE QFSGPSNBODFT CZ UIF DPNQBOZBOEJUTTVCTJEJBSJFT TPBTUPDPOUSJCVUFUPUIFJOUFSFTUTPGUIFTIBSFIPMEFSTBOEHFOFSBMJOWFTUPST .PSFPWFS TBJE GJOBODJBM TUBUFNFOUT XFSF EVMZ BVEJUFE BOE VODPOEJUJPOBMMZ WFSJGJFE CZ JOEFQFOEFOU DFSUJGJFE QVCMJDBDDPVOUBOUT  "UUIFTBNFUJNF 5IF#PBSEPG%JSFDUPSTIBEFYFSDJTFEFGGPSUTUPQSPNPUFHPPEHPWFSOBODFQSBDUJDFT BOE UP FTUBCMJTI SJTL NBOBHFNFOU TZTUFN BOE JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN JO BO FGGJDJFOU BOE FGGFDUJWF NBOOFS 5IFTFQSBDUJDFTXFSFJOUFOEFEUPFOTVSFUIBUUIFSFDPSEJOHPGBDDPVOUJOHJOGPSNBUJPOXBTDBSSJFEPVUJOBO BDDVSBUF DPNQMFUF BOE TVGGJDJFOU NBOOFS JO PSEFS UP TBGFHVBSE UIF BTTFUT PG UIF DPNQBOZ BOE JUT TVCTJEJBSJFT XIJMFBMTPTBGFHVBSEJOHBHBJOTUBOZTJHOJGJDBOUGSBVEPSBCVTF  *OUIJTSFHBSE 5IF$PNQBOZ~T"VEJU$PNNJUUFFXIPTFNFNCFSTDPNQSJTJOHJOEFQFOEFOUEJSFDUPSTIBE EVMZ DBSSJFE PVU BVEJU XPSL PO UIF RVBMJUZ PG UIF GJOBODJBM TUBUFNFOUT BOE UIF FGGJDJFODZ PG JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN5IFPQJOJPOTPG5IF"VEJU$PNNJUUFFXFSFEJTQMBZFEQFSUIF"VEJU$PNNJUUFF~TSFQPSUDPOUBJOFEJO UIFBOOVBMSFQPSUQVCMJDBUJPO BTXFMMBTUIFBOOVBMSFHJTUSBUJPOTUBUFNFOU GPSN  "DDPSEJOHMZ 5IF #PBSE PG %JSFDUPST DPODMVEFE UIBU UIF HPPE DPSQPSBUF HPWFSOBODF QSBDUJDF UIF SJTL NBOBHFNFOU TZTUFN BT XFMM BT UIF JOUFSOBM DPOUSPM TZTUFN BMSFBEZ JO QMBDF BU UIF DPNQBOZ XFSF XFMM BEFRVBUF BOE TVGGJDJFOU SFBTPOBCMZ QSPWJEJOH TVGGJDJFOU DPOGJEFODF UP BMM UIF DPODFSOFE QBSUJFT UIBU UIF GJOBODJBM TUBUFNFOUT PG UIF DPNQBOZ BOE JUT TVCTJEJBSJFT FOEJOH %FDFNCFS   XFSF QSFQBSFE BOE QSFTFOUFEJOTVCTUBOUJBMDPOUFYU JOBOBDDVSBUFBOESFMJBCMFNBOOFS    .S4VKBSJU1BUDIJNOBO .S7JSPK5IFFSBWBUWBUFF $IBJSNBO .BOBHJOH%JSFDUPS 

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


IndependentAuditor's R eport To the Shareholders of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited O pinion I have audited the accompanying consolidated financial statements of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2018, and the related consolidated statements RIFRPSUHKHQVLYHLQFRPHFKDQJHVLQVKDUHKROGHUVÂśHTXLW\DQGFDVKIORZVIRUWKH\HDUWKHQ ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the separate financial statements of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited for the same period. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited and its subsidiaries and of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited as at 31 December 2018, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. B asis for O pinion I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further described in the $XGLWRUÂśV5HVSRQVLELOLWLHVIRUWKH$XGLWRIWKH FinancialStatem ents section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




K ey AuditM atters Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters. I have fulfilled the responsibilities described in the $XGLWRUÂśV5HVSRQVLELOLWLHVIRUWKH Auditofthe FinancialStatem ents section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole. Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below. Investm entin subsidiary As described in Note 11 to the consolidated financial statements, as at 31 December 2018, the Company had an investment in a subsidiary with the book value of Baht 1,520 million, which is significant amount. This subsidiary had deficit from operations. The determination of the recoverable amount of the investment in this subsidiary requires management to exercise considerable judgement in order to forecast the operating results, estimating the cash inflows that are expected to be generated from investment, and to determine the discount rate and key assumptions. As a result, I attached importance to the audit of this matter. I assessed the forecasted operating results of the subsidiary prepared by the management of the Company, by gaining an understanding of the processes performed by the management to derive such figures, evaluating the assumptions used in preparing the plans and cash flow projections of the subsidiary, comparing these assumptions to other available sources of data, comparing past FDVKIORZSURMHFWLRQVZLWKDFWXDORSHUDWLQJUHVXOWVWRDVVHVVPDQDJHPHQWÂśVMXGJHPHQWLQ projecting future cash flows. I also considered the discount rate used by the management by comparing the weighted average cost of capital, other data and tested the calculation of the recoverable amount of the investment in the subsidiary in accordance with the financial model.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


O ther Inform ation Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual report of the Group, but does not include the financial statements DQGP\DXGLWRUÂśVUHSRUWWKHUHRQ7KHDQQXDOUHSRUWRIWKH*URXSLVH[SHFWHGWREHPDGe available WRPHDIWHUWKHGDWHRIWKLVDXGLWRUÂśVUHSRUW My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement. R esponsibilities ofM anagem entand Those C harged w ith G overnance for the Financial Statem ents Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. ,QSUHSDULQJWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVPDQDJHPHQWLVUHVSRQVLEOHIRUDVVHVVLQJWKH*URXSÂśV ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged ZLWKJRYHUQDQFHDUHUHVSRQVLEOHIRURYHUVHHLQJWKH*URXSÂśVILQDQFLDOUHSRUWLQJ process.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




$XGLWRUÂśV5HVSRQVLELOLWLHVIRUWKH$XGLWRIWKH)LQDQFLDO6WDWHPHQWV My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an DXGLWRUÂśVUHSRUWWKDWLQFOXGHVP\RSLQLRQ5HDVRQDEOHDVVXUDQFHLVDKLJKOHYHORIDVVXUDQFHEXW is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also: x

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

x

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of H[SUHVVLQJDQRSLQLRQRQWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKH*URXSÂśVLQWHUQDOFRQWURO

x

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

x

&RQFOXGHRQWKHDSSURSULDWHQHVVRIPDQDJHPHQWÂśVXVHRIWKHJRLQJFRQFHUQEDVLVRI accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty H[LVWVUHODWHGWRHYHQWVRUFRQGLWLRQVWKDWPD\FDVWVLJQLILFDQWGRXEWRQWKH*URXSÂśVDELOLW\ to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am UHTXLUHGWRGUDZDWWHQWLRQLQP\DXGLWRUÂśVUHSRUWWR the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions DUHEDVHGRQWKHDXGLWHYLGHQFHREWDLQHGXSWRWKHGDWHRIP\DXGLWRUÂśVUHSRUW+RZHYHU future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

x

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


x

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit. I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are WKHUHIRUHWKHNH\DXGLWPDWWHUV,GHVFULEHWKHVHPDWWHUVLQP\DXGLWRUÂśVUHSRUWXQOHVVODZRU regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. I am responsible WKHDXGLWUHVXOWLQJLQWKLVLQGHSHQGHQWDXGLWRUÂśVreport.

Sirirat Sricharoensup Certified Public Accountant (Thailand) No. 5419

EY Office Limited Bangkok: 26 February 2019

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries Statem entoffinancialposition As at31 D ecem ber 2018 (Unit: Baht) C onsolidated financialstatem ents Note

2018

2017

Separate financialstatem ents 2018

2017

Assets C urrentassets 7

75,295,500 272,324

269,844

272,324

269,844

Trade and other receivables

8

593,304,240

558,088,928

502,044,689

464,409,864

Short-term loans to related parties

6

280,000,000

Cash and cash equivalents Current investments - securities held for trading

Prepaid expenses Inventories

9

77,680,387

54,169,622

58,027,861

-

-

-

27,160,672

28,348,534

22,900,121

22,801,862

252,566,705

243,775,098

122,251,128

136,004,579

Other current assets

11,814,309

10,073,232

8,758,840

8,120,748

Totalcurrentassets

960,413,750

918,236,023

710,396,724

969,634,758

N on-currentassets Restricted bank deposits Investments in subsidiaries

812,000

812,000

-

-

11

-

-

1,662,499,900

1,662,499,900

Investment in associate

12

91,120,115

-

90,930,000

-

Other long-term investments - available-for-sale securities

13

10,680,000

10,050,000

10,680,000

10,050,000

Property, plant and equipment

14

5,845,945,619

6,146,046,931

4,099,283,565

4,378,520,564

Biological assets

15

39,642,621

49,353,216

-

-

Deferred tax assets

23

22,955,913

21,496,536

22,955,913

21,496,536

Intangible assets

16

9,828,999

11,736,436

7,259,199

9,068,262

382,500

1,401,329

231,000

231,000

Totalnon-currentassets

6,021,367,767

6,240,896,448

5,893,839,577

6,081,866,262

Totalassets

6,981,781,517

7,159,132,471

6,604,236,301

7,051,501,020

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries Statem entoffinancialposition (continued) As at31 D ecem ber 2018 (Unit: Baht) C onsolidated financialstatem ents Note

2018

2017

Separate financialstatem ents 2018

2017

Liabilities and shareholders'equity C urrentliabilities Short-term loans from financial institutions

17

606,000,000

209,000,000

260,000,000

160,000,000

Trade and other payables

18

500,820,009

484,952,005

483,833,865

462,660,214

459,276

429,182

459,276

429,182

490,300,000

671,400,000

-

20,549,009

Current portion of liabilities under finance lease agreement Current portion of long-term loans

19

Income tax payable

542,088,000 -

Current porting of retentions Other current liabilities Totalcurrentliabilities

719,952,000 20,549,009

-

74,471,803

-

74,471,803

51,255,381

37,042,630

39,784,770

26,533,290

1,700,622,666

1,546,396,629

1,274,377,911

1,416,043,498

320,000,000

320,000,000

320,000,000

320,000,000

2,318,173

2,744,508

2,318,173

2,744,508

2,065,600,000

2,426,900,000

N on-currentliabilities Long-term loan from related party

6

Liabilities under finance lease agreements - net of current portion Long-term loans - net of current portion

19

Provision for long-term employee benefits

20

2,246,862,000

2,659,950,000

25,901,377

14,513,027

19,758,368

12,411,297

Totalnon-currentliabilities

2,595,081,550

2,997,207,535

2,407,676,541

2,762,055,805

Totalliabilities

4,295,704,216

4,543,604,164

3,682,054,452

4,178,099,303

Shareholders'equity Share capital Registered, issued and fully paid 955,000,000

955,000,000

955,000,000

955,000,000

Share premium

955,000,000 ordinary shares of Baht 1 each

285,447,000

285,447,000

285,447,000

285,447,000

Deficit on changes in the ownership interest in a subsidiary

(31,800,734)

(31,800,734)

-

-

95,500,000

95,500,000

95,500,000

95,500,000

3,140,000

1,360,000

-

-

1,315,012,056

1,251,577,601

1,586,410,849

1,538,134,717

Retained earnings Appropriated Statutory reserve - the Company

21

Statutory reserve - the subsidiary Unappropriated Other component of shareholders' equity

(176,000)

Equity attributable to owners of the Company

2,622,122,322

Non-controlling interests of the subsidiaries

(680,000) 2,556,403,867

(176,000) 2,922,181,849

(680,000) 2,873,401,717

63,954,979

59,124,440

-

-

Totalshareholders'equity

2,686,077,301

2,615,528,307

2,922,181,849

2,873,401,717

Totalliabilities and shareholders'equity

6,981,781,517

7,159,132,471

6,604,236,301

7,051,501,020

-

-

-

-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries Statem entofcom prehensive incom e For the year ended 31 D ecem ber 2018 (Unit: Baht) C onsolidated financialstatem ents Note

2018

2017

Separate financialstatem ents 2018

2017

Profitor loss: R evenues Sales

24

4,198,653,530

4,026,821,920

3,609,220,098

3,440,614,784

305,810

798,372

2,735,798

11,635,371

Other income Interest income Others Totalrevenues

8,881,059

9,388,828

21,604,206

20,503,846

4,207,840,399

4,037,009,120

3,633,560,102

3,472,754,001

3,656,660,518

3,385,847,770

3,187,369,283

2,910,936,784

152,142,899

139,443,869

101,560,810

93,332,103

Expenses Cost of sales Administrative expenses Impairment loss on assets (reversal) Impairment loss on biological assets

(2,979,203) 15

Totalexpenses

4,280,650

(5,000,000)

5,000,000

2,550,001

-

-

-

3,808,374,215

3,529,572,289

3,283,930,093

3,009,268,887

399,466,184

507,436,831

349,630,009

463,485,114

Profitbefore share ofincom e from investm entin associate, finance costand incom e tax expenses Share of income from investment in associate

12

Profitbefore finance costand incom e tax expenses Finance cost Profitbefore incom e tax expenses Income tax expenses

23

Profitfor the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

190,115

-

-

-

399,656,299

507,436,831

349,630,009

463,485,114

(168,277,845)

(134,419,679)

(147,818,060)

(118,198,417)

231,378,454

373,017,152

201,811,949

345,286,697

(6,486,900) 224,891,554

(64,882,769) 308,134,383

(6,486,900) 195,325,049

(64,882,769) 280,403,928


Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries Statem entofcom prehensive incom e (continued) For the year ended 31 D ecem ber 2018 (Unit: Baht) C onsolidated financialstatem ents Note

2018

2017

Separate financialstatem ents 2018

2017

O ther com prehensive incom e: O thercom prehensive incom e to be reclassified to profitorloss in subsequentperiods: Gain on changes in value of available-for-sale investments Less: Income tax effect

23

630,000

850,000

630,000

850,000

(126,000)

(170,000)

(126,000)

(170,000)

504,000

680,000

504,000

680,000

O thercom prehensive incom e notto be reclassified to profitorloss in subsequentperiods: Actuarial loss

20

Less: Income tax effect

23

O ther com prehensive incom e for the year

Totalcom prehensive incom e for the year

(7,796,287) 949,730

-

(4,748,647) 949,730

-

(6,846,557)

-

(3,798,917)

-

(6,342,557)

680,000

(3,294,917)

680,000

218,548,997

308,814,383

192,030,132

281,083,928

215,054,746

299,349,994

195,325,049

280,403,928

192,030,132

281,083,928

0.20

0.29

Profitattributable to: Equity holders of the Company Non-controlling interests of the subsidiaries

9,836,808

8,784,389

224,891,554

308,134,383

208,968,455

300,029,994

9,580,542

8,784,389

218,548,997

308,814,383

0.23

0.31

Totalcom prehensive incom e attributable to: Equity holders of the Company Non-controlling interests of the subsidiaries

B asic earnings per share Profit attributable to equity holders of the Company

25

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

-

Total comprehensive income for the year

statutory reserved

-

-

-

-

955,000,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

B alance as at31 D ecem ber 2018

Dividend paid (Note 28)

from dividend payment of a subsidiary

Decrease in non-controlling interests of subsidiaries

statutory reserved

Transferred unappropriated retained earnings to

-

Total comprehensive income for the year

285,447,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Profit for the year

Other comprehensive income for the year

285,447,000

955,000,000

B alance as at1 January 2018

285,447,000

-

-

955,000,000

-

-

-

-

-

B alance as at31 D ecem ber 2017

Dividend paid (Note 28)

from dividend payment of a subsidiary

Decrease in non-controlling interests of subsidiaries

-

-

Other comprehensive income for the year

Transferred unappropriated retained earnings to

-

285,447,000

(31,800,734)

-

-

-

-

-

-

(31,800,734)

(31,800,734)

-

-

-

-

-

-

(31,800,734)

in a subsidiary

share capital

955,000,000

interests

and paid-up Share premium

in the ownership

Deficit on changes

Issued

Profit for the year

B alance as at1 January 2017

For the year ended 31 D ecem ber 2018

Statem entofchanges in shareholders'equity

Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries

95,500,000

-

-

-

-

-

-

95,500,000

95,500,000

-

-

-

-

-

-

95,500,000

The Company

-

-

-

-

3,140,000

-

-

1,780,000

-

-

-

1,360,000

1,360,000

-

-

1,360,000

Subsidiary

Apprapriated

Retain earnings

1,315,012,056

(143,250,000)

-

(1,780,000)

208,464,455

(6,590,291)

215,054,746

1,251,577,601

1,251,577,601

(133,698,558)

-

(1,360,000)

299,349,994

-

299,349,994

1,087,286,165

Unappropriated

Equity attributable to owners of the Company

income

(176,000)

-

-

-

504,000

504,000

-

(680,000)

(680,000)

-

-

-

680,000

680,000

-

(1,360,000)

investments

available-for-sale

changes in value of

Deficit on

(176,000)

-

-

-

504,000

504,000

-

(680,000)

(680,000)

-

-

-

680,000

680,000

-

(1,360,000)

equity

of shareholders'

other component

Total

Other components of equity Other comprehensive

C onsolidated financialstatem ents

Total equity

2,622,122,322

(143,250,000)

-

-

208,968,455

(6,086,291)

215,054,746

2,556,403,867

2,556,403,867

(133,698,558)

-

-

300,029,994

680,000

299,349,994

2,390,072,431

the Company

owners of

attributable to

63,954,979

-

(4,750,003)

9,580,542

(256,266)

9,836,808

59,124,440

59,124,440

-

(4,750,003)

-

8,784,389

-

8,784,389

55,090,054

the subsidiaries

interests of

to non-controlling

Equity attributable

-

2,686,077,301

(143,250,000)

(4,750,003)

-

218,548,997

(6,342,557)

224,891,554

2,615,528,307

-

2,615,528,307

(133,698,558)

(4,750,003)

-

308,814,383

680,000

308,134,383

2,445,162,485

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



955,000,000

-

-

-

-

955,000,000

955,000,000

-

-

-

-

955,000,000

share capital

Issued and paid-up

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

B alance as at31 D ecem ber 2018

Dividend paid (Note 28)

Total comprehensive income for the year

Other comprehensive income for the year

Profit for the year

B alance as at1 January 2018

B alance as at31 D ecem ber 2017

Dividend paid (Note 28)

Total comprehensive income for the year

Other comprehensive income for the year

Profit for the year

B alance as at1 January 2017

For the year ended 31 D ecem ber 2018

Statem entofchanges in shareholders'equity (continued)

Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries

285,447,000

-

-

-

-

285,447,000

285,447,000

-

-

-

-

285,447,000

Share premium

95,500,000

-

-

-

-

95,500,000

95,500,000

-

-

-

-

95,500,000

Appropriated

1,586,410,849

(143,250,000)

191,526,132

(3,798,917)

195,325,049

1,538,134,717

1,538,134,717

(133,698,558)

280,403,928

-

280,403,928

1,391,429,347

Unappropriated

Retained earnings

Separate financialstatem ents

equity

investments

(176,000)

-

504,000

504,000

-

(680,000)

(680,000)

-

680,000

680,000

-

-

2,922,181,849

(143,250,000)

192,030,132

(3,294,917)

195,325,049

2,873,401,717

-

2,873,401,717

(133,698,558)

281,083,928

680,000

280,403,928

2,726,016,347

shareholders'

available-for-sale

(1,360,000)

Total

changes in value of

Deficit on

income

Other comprehensive

of equity

Other component

(Unit: Baht)


Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries C ash flow statem ent For the year ended 31 D ecem ber 2018 (Unit: Baht) C onsolidated financialstatem ents 2017

2018

Separate financialstatem ents 2018

2017

C ash flow s from operating activities Profit before tax

231,378,454

373,017,152

201,811,949

345,286,697

Adjustment to reconcile profit before tax to net cash provided by (paid from) operating activities (Gain) loss on disposal of land and equipment (Gain) loss on change in fair value of biological assets Depreciation

3,792,572 6,727,704

(115,591) (655,375)

-

357,405,796

2,449,803

1,861,063

2,035,735

3,781,436

4,110,903

3,701,894

335,292

1,132,667

-

-

5,579,519

3,496,057

5,579,519

6,047,119

437,364,706

Amortisation on intangible assets

2,278,636

Write - off machine, equipment and intangible assets

4,474,610

Reduction of inventory to net realisable value

(97,754)

421,575,093

503,365,020

Write - off biological assets

4,050,631

Unrealised gain on change in value of securities held for trading Share of income from investment in associate Provision for long-term employee benefits

(2,480) (190,115)

(2,646) -

(2,480) -

(2,646) -

3,592,063

1,998,280

2,598,424

1,655,990

Allowance for impairment loss on assets (reversal)

(2,979,203)

4,280,650

(5,000,000)

5,000,000

Allowance for impairment loss on biological assets

2,550,001

Reversal of allowance for doubtful accounts

-

-

-

-

-

-

161,832,345

134,419,679

141,372,560

118,198,417

922,734,418

961,166,818

777,957,662

839,093,341

Trade and other receivables

(35,215,312)

(22,247,520)

(37,634,825)

(27,507,379)

Inventories

(14,371,126)

(49,405,200)

8,173,932

(37,676,979)

Other current assets

5,221,532

18,903,884

5,264,598

17,364,259

Other non-current assets

1,018,829

Interest expenses

(137,907)

Profit from operating activities before changes in operating assets and liabilities Operating assets (increase) decrease

(894,330)

-

(6,000)

Operating liabilities increase (decrease) Trade and other payables

11,795,705

Other current liabilities

14,012,665

Cash flows from operating activities

905,196,711

Cash paid for interest expenses

(161,632,258)

Cash paid for corporate income tax N etcash flow s from operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

224,927,094 (196,819) 1,132,253,927 (164,119,901)

18,576,891

230,179,341

13,050,468

5,389,677

785,388,726

1,026,836,260

(141,171,548)

(147,819,813)

(33,446,304)

(68,011,555)

(33,672,505)

(68,004,701)

710,118,149

900,122,471

610,544,673

811,011,746


Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries C ash flow statem ent(continued) For the year ended 31 D ecem ber 2018 (Unit: Baht) C onsolidated financialstatem ents 2017

2018

Separate financialstatem ents 2018

2017

C ash flow s from investing activities Decrease in biological assets Proceeds from sales of land and equipment Acquisition of property, plant and equipment Increase (decrease) in retentions Acquisition of intangible assets Cash paid for investing in associate N etcash flow s used in investing activities

97,598

1,244,601

-

-

1,674,975

2,481,996

959,299

1,129,380

(206,254,362)

(802,517,594)

(143,962,167)

(766,014,097)

(74,371,803)

38,517,751

(74,371,803)

38,517,751

(371,200) (90,930,000) (370,154,792)

(158,629) (760,431,875)

(52,000) (90,930,000)

(63,329) -

(308,356,671)

(726,430,295)

C ash flow s from financing activities Decrease in short-term loans to related parties Increase in short-term loans from financial institutions Repayment of other short-term loans Decrease in liabilities under finance lease agreements Increase in long-term loans from financial institutions Repayment of long-term loans

-

-

280,000,000

35,000,000

397,000,000

185,000,000

100,000,000

160,000,000

(396,241) 644,550,000

(5,000,000) 305,000,000

(396,241) 644,550,000

305,000,000

(1,235,502,000)

(598,878,000)

(1,186,950,000)

(556,800,000)

(143,250,000)

(133,698,558)

(143,250,000)

(133,698,558)

(4,750,003)

(4,750,003)

N etcash flow s used in financing activities

(342,348,244)

(252,326,561)

(306,046,241)

(190,498,558)

N etdecrease in cash and cash equivalents

(2,384,887)

(112,635,965)

(3,858,239)

(105,917,107)

Cash and cash equivalents at beginning of year

77,680,387

190,316,352

58,027,861

163,944,968

C ash and cash equivalents atend ofyear

75,295,500

77,680,387

54,169,622

58,027,861

-

-

-

-

3,972,299

8,958,275

2,496,760

4,666,931

-

3,173,690

-

3,173,690

Dividend paid Dividend paid for non-controlling interests of subsidiary

-

-

Supplem entalcash flow inform ation: Non-cash transactions Acquisition of machine and equipment not yet paid Acquisition of asset from finance lease

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




Sahacogen (C honburi)Public C om pany Lim ited and its subsidiaries N otes to consolidated financialstatem ents For the year ended 31 D ecem ber 2018 1.

G eneralinform ation 6DKDFRJHQ &KRQEXUL 3XEOLF &RPSDQ\ /LPLWHG ³WKH &RPSDQ\´ LV D SXEOLF FRPSDQ\ incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the production and distribution of electricity and steam. The registered office of the Company is at 636 Moo 11, Sukaphiban 8 Road, Nongkarm, Sriracha, Chonburi.

2.

B asis ofpreparation

2.1

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 11 October 2016, issued under the Accounting Act B.E. 2543. The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements. The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

Basis of consolidation a) The consolidated financial statements include the financial statements of Sahacogen &KRQEXUL 3XEOLF &RPSDQ\ /LPLWHG ³WKH &RPSDQ\´ DQG WKH IROORZLQJ VXEVLGLDU\ FRPSDQLHV ³WKHVXEVLGLDULHV´ 

&RPSDQ\¶VQDPH

Sahacogen Green Company Limited

Nature of business

Production and distribution

Country of

Percentage of

incorporation

shareholding 2018

2017

Percent

Percent

Thailand

100

100

Thailand

75

75

Thailand

100

100

of electricity and steam Sahagreen Forest Company Limited

Production and distribution of electricity

Sahagreen Energy Company Limited

Production and distribution

(Owned by Sahacogen Green

of wood pellet

Company Limited)

(temporarily ceased its operation)

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


b)

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns.

c)

Subsidiaries are fully consolidated as from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.

d)

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the Company.

e)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from the consolidated financial statements.

f)

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial position.

2.3

The separate financial statements present investments in subsidiaries and associate under the cost method.

3.

N ew financialreporting standards (a) Financialreporting standards thatbecam e effective in the currentyear During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial reporting standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption of these financial reporting standards does not have DQ\VLJQLILFDQWLPSDFWRQWKH&RPSDQ\DQGLWVVXEVLGLDULHVÂśILQDQFLDOVWDWHPHQWV (b) Financial reporting standards that w ill becom e effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019 The Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new financial reporting standards and interpretations (revised 2018) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




The management of the Company and its subsidiaries believe that most of the revised financial reporting standards will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. However, the new standard involves changes to key principles, as summarised below. TFR S 15 R evenue from C ontracts w ith C ustom ers TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations. TAS 11 (revised 2017)

Construction contracts

TAS 18 (revised 2017)

Revenue

TSIC 31 (revised 2017)

Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services

TFRIC 13 (revised 2017)

Customer Loyalty Programmes

TFRIC 15 (revised 2017)

Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 18 (revised 2017)

Transfers of Assets from Customers

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model. The management of the Company and its subsidiaries believe that this standard will not have any significant impact on the financial statements when it is initially applied. (c) Financial reporting standards related to financial instrum ents that w ill becom e effective for fiscalyears beginning on or after 1 January 2020 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards and interpretations, as follows: Financial reporting standards: TFRS 7

Financial Instruments: Disclosures

TFRS 9

Financial Instruments

Accounting standard: TAS 32

Financial Instruments: Presentation

Financial Reporting Standard Interpretations: TFRIC 16

Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

TFRIC 19

Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, the characteristics of the contractual FDVK IORZV DQG WKH &RPSDQ\ÂśV EXVLQHVV PRGHO FDOFXODWLRQ RI Lmpairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related

to

financial

instruments

are

effective,

some

accounting

standards,

interpretations and guidance which are currently effective will becancelled. The management of the Company and its subsidiaries is currently evaluating the impact of these standards to the financial statements in the year when they are adopted. 4.

Significantaccounting policies

4.1

R evenue recognition Sales Revenue from sales is recognised when the significant risks and rewards passed to the buyer. Revenue from sales of electricity includes electricity tariff adder but is net of fuel adjustment charges (Ft) and operating charges of the Electricity Generating Authority of Thailand/Provincial Electricity Authority. Revenue from sales is the invoiced value, excluding value added tax after deducting discounts and allowances. Interestincom e Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective rate. D ividends Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

4.2

C ash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3

Trade accounts receivable Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




4.4

Inventories Finished goods are valued at the lower of cost (under the weighted average method) and net realisable value. The cost of inventories includes all production costs and attributable factory overheads. Raw materials, spare parts and supplies are valued at the lower of average cost and net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

4.5

Investm ents a)

Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded in profit or loss.

b)

Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold.

c)

Investments in subsidiaries and associate are accounted for in the separate financial statements using the cost method.

d.) Investments in associate is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method. The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value of unit trusts is determined from their net asset value. The weighted average method is used for computation of the cost of investments. In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of VKDUHKROGHUVÂśHTXLW\, depending on the type of investment that is reclassified On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is recognised in profit or loss.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


4.6

Property,plantand equipm ent/D epreciation Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). Depreciation of power plant, buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the following estimated useful lives: Power plant Power plant improvement Buildings

25 - 30 years 3 - 6 years 10 - 25 years

The improvements of land and buildings

4 - 25 years

Tools and equipment

3 - 15 years

Furniture and office equipment

3 - 10 years

Vehicles

5 years

Depreciation is included in determining income. No depreciation is provided for land and construction in progress. An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 4.7

B orrow ing costs Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.

4.8

Agriculture The suEVLGLDU\ÂśV ELRORJLFDO DVVHWs consist of eucalyptus, leucaena and acacia hybrid and its agricultural produce consist wood for energy and wood for construction which were measured at their fair value less costs to sell and fair value less costs to sell at the point of harvest, respectively. The fair value of eucalyptus, leucaena, acacia hybrid is determined based on discounted cash flows/ reference to price of eucalyptus, leucaena and acacia hybrid at the point of harvest. Gains or losses on changes in fair value of biological asset and agricultural produce are recognised in profit or loss. In case the fair value cannot be measured reliably, this biological asset shall be measured at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Once the fair value of such a biological asset becomes reliably measurable, the subsidiary shall measure it at its fair value less costs to sell. 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




4.9

Intangible assets Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any). Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss. A summary of the intangible assets with finite useful lives are as follows: Useful lives Computer software

3 - 10 years

Rights in contracts to produce and distribute electricity

20 years

4.10 R elated party transactions Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company. They also include individuals or enterprises which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the &RPSDQ\ÂśVRSHUDWLRQV 4.11 Long-term leases Leases of property, plant or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in longterm payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period. The assets acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease period. Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


4.12 Foreign currencies The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also WKH&RPSDQ\ÂśVIXQFWLRQDOFXUUHQF\,WHPVLQFOXGHGLQWKHFRQVROLGDWHGILQDQFLDOVWDWHPHQWV of each entity are measured using that functional currency of that entitiy. Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period. Gains and losses on exchange are included in determining income. 4.13 Im pairm entofassets At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries perform impairment reviews in respect of the property, plant and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the KLJKHU RI WKH DVVHWÂśV IDLU YDOXH OHVV FRVWV WR VHOO DQG LWV YDOXH LQ XVH LV OHVV WKDQ WKH carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the amount that the Company and its subsidiaries could obtain from the disposal of the asset in an DUPÂśVOHngth transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal. An impairment loss is recognised in profit or loss. In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased, the Company and its subsidiaries estimate WKHDVVHWÂśVUHFRYHUDEOHDPRXQW$SUHYLRXVO\UHFRJQLVHGLPSDLUPHQW loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the DVVHWÂśVUecoverable amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




4.14 Em ployee benefits Short-term em ployee benefits Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred. Post-em ploym entbenefits D efined contribution plans The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company and its subsidiaries. The IXQGÂśVDVVHWVare held in a separate trust fund and the contributions of the Company and its subsidiaries are recognised as expenses when incurred. D efined benefitplans The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments they must make to employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiaries treat these severance payment obligations as a defined benefit plan. The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses arising from defined benefits plans are recognised immediately in other comprehensive income. 4.15 Provisions Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 4.16 Incom e tax Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax. C urrenttax Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


D eferred tax Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period. The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised. At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity. 4.17 Fair value m easurem ent Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its subsidiaries apply a quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company and its subsidiaries measure fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows: Level1 -

Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities

Level2 -

Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

Level3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 5.

Significantaccounting judgem ents and estim ates The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows: Im pairm entofassets The Company and its subsidiaries treat assets as impaired when the management judges that there has been a significant decline in the fair value below their cost or where other REMHFWLYHHYLGHQFHRILPSDLUPHQWH[LVWV7KHGHWHUPLQDWLRQRIZKDWLV³VLJQLILFDQW´UHTXLUHV judgement of the management. Property plantand equipm ent/D epreciation Recognition of costs incurred as costs of property, plant and equipment requires management to exercise judgement, when identifying and recognising costs that are directly attributable to the acquisition of the assets. Moreover, capitalisation of such costs ceases when the management determine that the assets are in a condition whereby they are ready for their intended use. In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values when there are any changes. In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. B iologicalassets The Company and its subsidiaries measured their biological assets at their fair value less costs to sell. Such fair values were calculated using the discounted cash flows method. The valuation involves certain assumptions and estimates such as projected cash flows discount rate, selling price, maintenance costs, selling price adjustment rate and the survival rate of biological assets.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


D eferred tax assets Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. Post-em ploym entbenefits under defined benefitplans The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 6.

R elated party transactions During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related parties. (Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

Transfer

financial statements

financial statements

pricing policy

2018

2017

2018

2017

Service revenue

-

-

6

4

Interest income

-

-

3

11

Contract rate

Dividend revenue

-

-

14

14

As declared

Acquisition of equipment

-

-

-

1

1,419

1,446

1,419

1,446

Transactions with subsidiaries (eliminated from the consolidated financial statements) As agreed by parties

As agreed by parties

Transactions with related companies Sales of electricity

Electricity rate charged by the Provincial Electricity Authority, deducted by certain discount

Sales of steam Fee paid for guarantee for minimum

410

326

362

299

Contract price

5

5

5

5

Contract price

electricity demand

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

Transfer

financial statements

financial statements

pricing policy

2018

2017

2018

2017

7

7

4

4

Raw water and waste water treatment costs

Price charged to other customers in the normal course of business

Operation and service management fees

102

97

102

97

Contract price

Machinery lease fees

45

71

45

71

Contract price

Land rental expense

2

3

2

3

Contract price

11

9

11

9

Contract rate

Construction expense

8

6

-

-

Contract price

Security expense

2

4

-

2

Contract price

Interest paid

The balances of the accounts as at 31 December 2018 and 2017 between the Company and those related companies are as follows: (Unit: Baht) Consolidated financial statements 2018

2017

Separate financial statements 2018

2017

Trade and other receivables -related parties (N ote 8) Subsidiaries

-

-

4,326,560

6,251,556

150,135,514

142,817,233

146,295,913

139,395,557

150,135,514

142,817,233

150,622,473

145,647,113

-

-

150,135,514

142,817,233

147,134,674

142,159,314

37,616,084

61,340,833

37,467,490

59,000,206

Related companies (related by common shareholders and directors) Total Less: Allowance for doubtful debts Total trade and other receivables - related parties - net

(3,487,799)

(3,487,799)

O ther payables -related parties (N ote 18) Related companies (related by common shareholders and directors)

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


Short-term loans to related parties As at 31 December 2018 and 2017, the balance of short-term loans between the Company and the related companies and the movement are as follows: (Unit: Baht) Separate financial statements

Loans to related parties

Related by

Balance as at

Increase

Decrease

Balance as at

31 December 2017

during the year

during the year

31 December 2018

Sahagreen Energy Co., Ltd.

Subsidiary

30,000,000

-

Sahacogen Green Co., Ltd.

Subsidiary

280,000,000

20,000,000

(300,000,000)

-

310,000,000

20,000,000

(300,000,000)

30,000,000

Total

-

30,000,000

Less: Allowance for doubtful (30,000,000)

debts

-

-

(30,000,000)

Total short-term loans to 280,000,000

related parties - net

20,000,000

(300,000,000)

-

These short-term loans to subsidiaries carry interests at the rates of 3.51 percent per annum (2017: 3.82 - 4.11 percent per annum) and are repayable on demand and unsecured. Long-term loan from related party As at 31 December 2018 and 2017, the balance of long-term loan between the Company and the related company and the movement is as follows: (Unit: Baht) Consolidated/Separate financial statements

Loans from related party Better Way Thailand

Co., Ltd.

Balance as at

Increase

Decrease

Balance as at

31 December

during

during

31 December

Related by

2017

the year

the year

2018

Related companies

320,000,000

-

-

320,000,000

(related by common major shareholders and directors)

The loan borrowed from Better Way (Thailand) Co., Ltd. of Baht 320 million carries interest at the rates of 3.00 - 5.00 percent per annum with monthly interest payment and is to be repaid within 5 years and unsecured.

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




DirectorVDQGPDQDJHPHQWÂśVEHQHILWV During the years ended 31 December 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries had employee benefit expenses payable to their directors and management as below. (Unit: Baht) Consolidated/Separate financial statements 2018 Short-term employee benefits Post-employment benefits Total

2017

27,514,093

21,988,897

476,432

1,033,437

27,990,525

23,022,334

Guarantee obligation with related party The Company has outstanding guarantee obligation with its associate company as described in Note 29.13 to the financial statements. 7

C ash and cash equivalents (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

,

299,467

23,051

22,994

Bank deposits

,,

77,380,920

54,146,571

58,004,867

Total

,,

77,680,387

54,169,622

58,027,861

Cash

As at 31 December 2018, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.10 to 1.25 percent per annum (2017: 0.50 to 1.25 percent per annum).

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


8

Trade and other receivables (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

Trade receivables - related parties (Note 6)

150,132,306

142,813,942

146,292,705

139,392,266

Trade receivables - unrelated parties

430,879,142

395,774,277

342,828,651

303,350,550

3,208

3,291

4,329,768

6,254,847

208,220

597,418

-

-

12,081,364

18,900,000

12,081,364

18,900,000

593,304,240

558,088,928

505,532,488

467,897,663

-

-

(3,487,799)

(3,487,799)

593,304,240

558,088,928

502,044,689

464,409,864

Other receivables - related parties (Note 6) Other receivables - unrelated parties Accrued income Total Less: Allowance for doubtful debts (Note 6) Total trade and other receivables - net

As at 31 December 2018 and 2017, the outstanding balances of trade accounts receivable are not yet due. 9.

Inventories (Unit: Baht) Consolidated financial statements Reduce cost to net realisable value

Cost 2018 Raw materials

2017

2018

Inventories-net

2017

78,669,253

57,609,781

-

186,776,235

193,464,581

(12,878,783)

265,445,488

251,074,362

(12,878,783)

2018 -

2017

78,669,253

57,609,781

(7,299,264)

173,897,452

186,165,317

(7,299,264)

252,566,705

243,775,098

Spare parts and factory supplies Total

(Unit: Baht) Separate financial statements Reduce cost to net realisable value

Cost 2018

2017

133,877,766

142,051,698

2018

2017

Inventories-net 2018

2017

122,251,128

136,004,579

Spare parts and factory supplies

(11,626,638)

(6,047,119)

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




During the current year, the Company and subsidiary companies reduced cost of inventories by Baht 6 million (2017: Baht 6 million) (The Company only: Baht 6 million, 2017: 6 million). This was included in cost of sales. In 2017, the subsidiary companies reversed the write-down of cost of inventories by Baht 3 million and reduced the amount of inventories recognised as expenses during the year. 10.

N on-currentassets held for sale Book value of the non-current assets held for sale as at 31 December 2018 and 2017 are as follows: (Unit: Baht) Consolidated financial statements 2018

2017

Cost

143,745,714

144,723,180

Less Accumulated depreciation

(25,450,800)

(25,695,196)

(118,294,914)

(119,027,984)

Less Allowance for impairment loss on assets Net book value

-

-

Movements of the non-current assets held for sale account during the year ended 31 December 2018 and 2017 were summarised below. (Unit: Baht) Consolidated financial statements 2018 Net book value as at 1 January

2017 -

-

(733,070)

1,418,499

non-current assets held for sale

733,070

1,418,499

Net book value as at 31 December

-

-

Disposal Reversal (loss) on diminution in value of

In 2016, the Board of Directors Meeting of Sahagreen Energy Company Limited (a subsidiary) passed a resolution approving the cessation of wood pellet production at the Kabinburi facilities that ceased its production since 2015. The management of the subsidiary reclassified the assets from buildings and equipment to non-current assets held for sales and recorded an allowance for diminution in value of such assets in full in 2016 as they considered that the assets have not been sold. During the year 2018, Sahagreen Energy Company Limited (a subsidiary) sold Baht 0.7 million (2017: Baht 1.4 million) of non-current assets held for sale to the Company and a related company and therefore reversed loss on diminution in value of non-current assets held for sale of Baht 0.7 million (2017: Baht 1.4 million) in the profit or loss of the year.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


11.

Investm ents in subsidiaries Details of investments in subsidiaries as presented in separate financial statements are as follows: Shareholding &RPSDQ\ÂśVQDPH

Paid-up capital 2018

percentage

2017

Million Baht Million Baht

Cost

2018

2017

2018

2017

%

%

Baht

Baht

Subsidiaries directly held by the C om pany Sahacogen Green Company Limited

,520

,520

100

100

1,519,999,930

1,519,999,930

190

190

75

75

142,499,970

142,499,970

40

100

100

Sahagreen Forest Company Limited

Subsidiary held through Sahacogen G reen C om pany Lim ited Sahagreen Energy Company Limited

40

Total

-

-

1,662,499,900

1,662,499,900

During 2018 the Company received dividend from Sahagreen Forest Company Limited amounting to Baht 14 million. (2017: 15 million) 12.

Investm entin associate

12.1 Detail of associate (Unit: Baht) 





&RPSDQ\ÂśV

Nature of

Country of

name

business

incorporation

Impact Solar

Production and

Limited

supply of solar rooftop systems

Total

Thailand

Consolidated financial statements



Carrying amounts based Shareholding percentage 2018

2017

(%)

(%)

21

-

on equity method

Cost 2018

2017

2018

2017

90,930,000

-

91,120,115

-

90,930,000

-

91,120,115

-

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(Unit: Baht) 





&RPSDQ\ÂśV

Nature of

Country of

name

business

incorporation







Separate financial statements



Shareholding percentage

2018

2017

(%)

(%)

21

-

Cost

2018

2017

Allowance for impairment of

Carrying amounts based

investments

on cost method - net

2018

2017

2018

2017

Impact Solar Production Limited

and supply of solar rooftop systems

Thailand

Total

90,930,000

-

-

-

90,930,000

-

90,930,000

-

-

-

90,930,000

-

12.2 Share of comprehensive income During the year, the Company recognised its share of profit from investment in associate company in the consolidated financial statements amounting to Baht 0.2 million. Investm entin Im pactSolar Lim ited 2Q-XO\WKH&RPSDQ\ÂśV%RDUGRI'LUHFWRUV0HHWLQJSDVVHGDUHVROXWLRQDSSURYLQJ an investment in 9.1 million additional shares of Impact Solar Limited with a par value of Baht 10, amounting to Baht 91 million. The Company holds a 21 percent interest in the ordinary share capital of this company. On 20 July 2018, the Company made the payment of Baht 91 million for these additional shares to Impact Solar Limited. The fair values of the identified assets and liabilities of Impact Solar Limited as at the investment date were as follows: (Unit: Thousand Baht) Cash and cash equivalents Trade receivables Inventories Other current assets Equipment -net Other non-current assets Total assets Trade and other payables

259,333 138 32 17,883 569,344 371 847,101 59,088

Short-term loans

115,000

Deferred revenue

21,657

Retention

25,640

Other current liabilities

156

Long-term loans

220,940

Total liabilities

442,481

Total net assets

404,620

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


(Unit: Thousand Baht) Net assets in the portion held by the Company (21%)

84,970

Cash paid for investment in associate - at cost

90,930

Intangible asset

5,960

The intangible asset acquired from the investment in an associated company is the DVVRFLDWHÂśV ULJKWV LQ FRQWUDFWV WR SURGXFH DQG GLVWULEXWH HOHFWULFLW\ JHQHUDWHG IURP renewable energy sources. The Company amortises the rights over the durations of the contracts, which are approximately 20 years. 13.

O ther long-term investm ents available-for-sale securities (Unit: Baht) Consolidated/ Separate financial statements 2018

2017

Cost

10,900,000

10,900,000

Fair value

10,680,000

10,050,000

Loss on changes in value of investments Deferred tax assets (Note 23)

(220,000)

(850,000)

44,000

170,000

(176,000)

(680,000)

2WKHUFRPSRQHQWRIVKDUHKROGHUVÂśHTXLW\-loss on changes in value of available-for-sale investments

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

-

-

-

Depreciation on disposals/write-offs

31 December 2017

-

-

-

Increase during the year

Decrease during the year

31 December 2017

,,,

,,

31 December 2017

,,

8,196,637

,,

5,263,867

,,

(959,812)

-

2,426,812

11,844,034

,,

,,

11,908,847

,,

787,278,321

-

-

-

-

-

-

-

-

,,

1,244,895,077

-

500,437,257

787,278,321

,,,

5,750,731,409

,,

(959,812)

,,

6,501,452

,,,0

,,737

,,706

3,436,211,651

,,,0

-

(364,542,388)

844,527,216

9,193,444,512

437,364,706

,,

89,728,394

-

-

-

-

58,475,077

,

,,

55,056,449

,,

-

,,

,,

19,599,526

Total

2017 (Baht 428 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

,,

165,491,056

,,

-

,

3,943,978

121,821,284

,

,,

105,873,26

,,

-

,

,,

63,253,086

in progress

Construction

407,202,114

,,

316,110,803

,

-

-

130,662

80,272,513

,740

,5,787

70,759,466

,,

,

,112,646

12,513,449

vehicles

Motor

(Unit: Baht)

2016 (Baht 391 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

D epreciation for the year

3,751,841,832

-

,,

626,820,499

-

-

-

217,743,255

,,,

,,

,,

,,

-

,,

-

422,463,931

,,

,,6

,

,, ,,

,

,,5

199,545,640

equipment

land and buildings

236,381,184

office

improvements of equipment

Furniture and Tools and

Buildings and the

C onsolidated financialstatem ents

,,8

,,8

738,574,734

improvement

Power plant

2,770,149,690

31 December 2016

N etbook value

-

1 January 2017

Allow ance for im pairm entloss

-

Depreciation for the year

,,,

,,

,,

,

1,175,004,819

67,034,443

-

6,521,991,522

,,

Power plant

626,820,499

Land

1 January 2017

Accum ulated depreciation

31 December 2017

Transfer in (out)

Disposals/write-offs

Acquisition

1 January 2017

C ost

14. Property,plantand equipm ent


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



-

-

Depreciation on disposals/write-offs

31 December 2018

-

-

Decrease during the year

31 December 2018

633,514,036

31 December 2018

80,831,639

,,

7,650,923

,,

-

-

-

-

53,271,202

(9,416,349)

4,212,474

58,475,077

60,922,125

,

(9,474,695)

2,553,460

,,

7,629,011

,,

1,467,000

-

-

,,

9,860,358

(3,557,291)

1,573,615

11,844,034

18,956,369

-

(4,116,592)

3,263,600

,,

5,408,448

,,

-

-

-

-

-

-

-

5,845,945,619

,,,

,,

(5,296,396)

2,317,193

,,

,,,

,,

,,

,,,0

,,,

,,

-

-

,,

,,

,,,0

,,

(2,078,221)

,,

,,

503,365,020

176,882,653

,,

6,794,586

(165,734)

2,317,193

,,

136,434,776

(2,403,156)

17,016,648

121,821,284

224,061,001

,,

(3,042,158)

12,268,192

,,

Total

2018 (Baht 492 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

353,263,336

,,

-

,

-

,

90,846,574

(35,742)

10,609,803

80,272,513

267,729,227

,,

(194,175)

14,232,410

,,6

in progress

Construction

,,706

4,580,765,573

,,,

-

-

,,

-

-

-

348,779,038

(38,071,027)

169,106,810

217,743,255

-

,,

3,318,699,342

(8,131,785)

300,845,670

,,,

702,042,374

,,

(38,071,029)

145,246

,,

vehicles

equipment

land and buildings

improvement equipment

office

2017 (Baht 428 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

D epreciation for the year

,,

31 December 2017

N etbook value

-

Increase during the year

1 January 2017

-

-

Allow ance for im pairm entloss

-

Depreciation for the year

7,899,464,915

,,

633,514,036

(14,580,636)

-

149,853,186

,

,

,,,

Power plant

,,

1 January 2018

Accum ulated depreciation

31 December 2018

Transfer in (out)

Disposals/write-offs

Acquisition

1 January 2018

C ost

Land

Motor

Furniture and

improvements of Tools and

Buildings and the Power plant

C onsolidated financialstatem ents

(Unit: Baht)


 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

-

Transfer in (out)

-

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/write-offs

31 December 2017

-

-

-

Increase during the year

Decrease during the year

31 December 2017

142,501,472

31 December 2017

4,479,423

5,293,076

-

-

-

-

44,023,254

(140,808)

1,687,651

42,476,411

48,502,677

2,400

(140,824)

871,614

47,769,487

equipment

5,922,350

5,609,654

-

-

-

-

40,134,428

(589,161)

2,685,488

38,038,101

46,056,778

-

(606,665)

3,015,688

43,647,755

office equipment

5,978,051

4,929,108

1,467,000

(959,812)

-

2,426,812

8,574,506

(1,796,504)

1,376,149

8,994,861

16,019,557

-

(3,770,424)

3,439,200

16,350,781

vehicles

Motor

28,134,608

781,718,514

-

-

-

-

-

-

-

-

28,134,608

(1,243,487,368)

-

489,903,462

781,718,514

in progress

Construction

4,378,520,564

3,943,346,002

6,467,000

(959,812)

5,000,000

2,426,812

3,038,019,395

(356,606,958)

357,405,796

3,037,220,557

7,423,006,959

-

(362,300,290)

802,313,878

6,982,993,371

Total

357,405,796

26,597,025

28,846,388

-

-

-

-

41,028,847

-

2,249,363

38,779,484

67,625,872

-

-

-

67,625,872

land and buildings

Furniture and

2017 (Baht 351 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

476,160,556

316,110,803

-

-

-

-

217,743,255

(351,893,415)

147,172,739

422,463,931

693,903,811

68,562,657

(351,893,418)

238,659,838

738,574,734

improvement

Tools and

320,998,335

3,688,747,079

2,658,336,987

5,000,000

-

5,000,000

-

2,686,515,105

(2,187,070)

202,234,406

2,486,467,769

6,380,262,184

1,174,922,311

(5,888,959)

66,424,076

5,144,804,756

Power plant

improvements of

Buildings and the

2016 (Baht 315 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

D epreciation for the year

142,501,472

31 December 2016

N etbook value

-

1 January 2017

Allow ance for im pairm entloss

-

1 January 2017

Accum ulated depreciation

142,501,472

-

Disposals/write-offs

31 December 2017

-

142,501,472

Acquisition

1 January 2017

C ost

Land

Power plant

Separate financialstatem ents

(Unit: Baht)


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



-

Transfer in (out)

-

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/write-offs

31 December 2018

142,501,472

31 December 2018

5,891,792

4,479,423

4,570,723

5,922,350

-

-

-

38,121,049

(4,749,658)

2,736,279

40,134,428

42,691,772

-

(4,764,801)

1,399,795

46,056,778

7,235,635

5,978,051

1,467,000

-

1,467,000

8,006,238

(2,004,385)

1,436,117

8,574,506

16,708,873

-

(2,563,684)

3,253,000

16,019,557

580,000

28,134,608

-

-

-

-

-

-

-

580,000

(52,080,886)

(2,078,221)

26,604,499

28,134,608

in progress

Construction

4,099,283,565

4,378,520,564

1,467,000

,,

6,467,000

3,411,501,845

(48,092,643)

421,575,093

3,038,019,395

7,512,252,410

-

(57,213,476)

146,458,927

7,423,006,959

Total

421,575,093

24,375,041

26,597,025

-

-

-

45,750,293

(135,787)

1,862,826

44,023,254

51,642,085

-

(155,105)

3,294,513

48,502,677

Motor vehicles

2018 (Baht 415 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

353,263,336

476,160,556

-

-

-

43,276,581

-

2,247,734

41,028,847

67,651,622

-

-

25,750

67,625,872

Furniture and office equipment

357,405,796

3,560,865,566

3,688,747,079

-

-

,,

-

-

348,779,038

(38,071,027)

169,106,810

217,743,255

702,042,374

46,064,346

(38,071,029)

145,246

693,903,811

Tools and equipment

improvements of land and buildings

Power plant improvement

5,000,000

2,927,568,646

(3,131,786)

244,185,327

2,686,515,105

6,488,434,212

6,016,540

(9,580,636)

111,736,124

6,380,262,184

Power plant

2017 (Baht 351 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)

D epreciation for the year

142,501,472

31 December 2017

N etbook value

-

-

Decrease during the year

31 December 2018

-

1 January 2017

Allow ance for im pairm entloss

-

1 January 2018

Accum ulated depreciation

142,501,472

-

31 December 2018

-

Disposals/write-offs

142,501,472

Acquisition

1 January 2018

C ost

Land

Separate financialstatem ents Buildings and the

(Unit: Baht)


14.1 As at 31 December 2018, certain items of equipment were fully depreciated but are still in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation and allowance for impairment loss) of those assets amounted to approximately Baht 210 million (2017: Baht 148 million) (The Company only: Baht 166 million, 2017: Baht 97 million). 14.2 Sahagreen Forest Company Limited (a subsidiary) has mortgaged its land with structures thereon and mortgaged its machines with net book value totaling of approximately Baht 429 million (2017: Baht 451 million) as collateral against credit facilities received from a financial institution. 14.3 During the year 2017, the Company was finished the third phase of expansion of the co-generation power plant project. As at 31 December 2017, the gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of the third phase of expansion of the co-generation power plant project amounted to approximately Baht 1,228 million. The power plant has been financed with loans from financial institutions. Borrowing costs amounting to Baht 28 million were capitalised during the year ended 31 December 2017. The weighted average rate of 3% has been used to determine the amount of borrowing costs eligible for capitalization. 14.4 During the year 2017, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution approving a plan to demolish electricity and steam transmission lines because a customer of the Company was expanding its plant and the Company therefore needs to remove these assets and rebuild them. The Company recorded allowance for impairment loss on these assets based on their net book value of approximately Baht 5 million in profit or loss for the year. 15.

B iologicalassets (Unit: Baht) Consolidated financial statements 2018 B alance as at1 January

49,353,216

2017 ,,

Gains (loss) arising from changes in fair value less costs to sell

(6,727,704)

655,375

Increase due to cost of planting

4,127,137

4,553,681

Decrease due to harvest

(4,224,735)

(5,798,282)

(335,292)

(1,132,667)

Write-offs Allowance for impairment loss

(,550,001)

B alance as at31 D ecem ber

39,642,621

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

49,353,216


16.

Intangible assets The net book value of intangible assets as at 31 December 2018 and 2017 is presented below. Unit: Baht

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Computer software

Computer software

As at 31 December 2018 Cost LessAccumulated amortisation

24,569,131

19,372,842

(14,740,132)

(12,113,643)

9,828,999

7,259,199

,222,931

19,320,842

(12,486,495)

(10,252,580)

11,736,436

9,068,262

Net book value As at 31 December 2017 Cost LessAccumulated amortisation Net book value

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2018 and 2017 is presented below. Unit: Baht

Net book value at beginning of year Acquisition of computer software Amortisation

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

11,736,436

14,027,610

9,068,262

11,040,668

371,200

158,629

52,000

63,329

(2,278,636)

Written-off during year

(2,449,803)

(1)

Net book value at end of year

17.

Consolidated

9,828,999

(1,861,063)

(2,035,735)

-

-

-

11,736,436

7,259,199

9,068,262

Short-term loans from financialinstitutions (Unit: Baht

Interest rate

Consolidated

Separate

percent

financial statements

financial statements

per annum

2018

2017

2018

2017

2.30 - 3.80

606,000,000

209,000,000

260,000,000

160,000,000

606,000,000

209,000,000

260,000,000

160,000,000

Short-term loans from financial institutions Total

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




The short-term loans from financial institutions are unsecured, except for short-term loan of D VXEVLGLDU\ ZKLFK LV VHFXUHG E\ WKH PRUWJDJH RI WKH VXEVLGLDU\ÂśV ODQG ZLWK Vtructures thereon and mortgage of its machines. As at 31 December 2018, the short-term credit facilities of the Company and its subsidiaries which have not yet been drawn down amounted to Baht 1,679 million. 18.

Trade and other payables (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018 Trade payables - unrelated parties

2018

2017

450,013,166

374,151,443

440,145,104

364,402,589

Other payables - related parties (Note 6)

37,616,084

61,340,83

37,367,490

59,000,206

Other payables - unrelated parties

11,481,259

45,867,00

6,221,271

36,095,194

1,709,500

3,592,725

100,000

3,162,225

500,820,009

484,952,005

483,833,865

462,660,214

Construction and retention payables Total trade and other payables

19.

2017

Long-term loans (Unit: Baht)

Loans 1

Interest rate (%) 4.38% per annum

Repayment conditions

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

138,350,000

178,350,000

138,350,000

178,350,000

241,200,000

303,200,000

241,200,000

303,200,000

-

240,000,000

-

240,000,000

-

533,550,000

-

533,550,000

semi-annual installments from December 2003 to June 2021

2

4.38% per annum

semi-annual installments from June 2006 to December 2021

3

4.38% per annum

semi-annual installments from June 2011 to December 2020

4

4.45% per annum from May 2011

semi-annual installments

until April 2014, and MLR minus

from June 2011 to

2.00% per annum from May 2014

December 2020

until the final maturity date of the agreement

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


(Unit: Baht)

Loans

Interest rate (%)

Repayment conditions

5

3.25% per annum from March 2016

semi-annual installments

until December 2017, and

from June 2018 to

thereafter 4.50% per annum from

December 2024

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

765,400,000

860,000,000

765,400,000

860,000,000

300,000,000

400,000,000

300,000,000

400,000,000

466,400,000

583,200,000

466,400,000

583,200,000

644,550,000

-

644,550,000

-

233,050,000

281,602,000

-

-

2,788,950,000

3,379,902,000

2,555,900,000

3,098,300,000

Less: Current portion of long-term loans

(542,088,000)

(719,952,000)

(490,300,000)

(671,400,000)

Long-term loans - net of current portion

2,246,862,000

2,659,950,000

2,065,600,000

2,426,900,000

January 2018 until the final maturity date of the agreement 6

3.90% per annum

semi-annual installments from June 2017 to December 2021

7

4.35% per annum

semi-annual installments from June 2017 to December 2022

8

3.75% per annum

semi-annual installments from June 2019 to December 2024

9

4.58% per annum from November

semi-annual installments

2016 until October 2019, and MLR

from June 2017 to June

minus 1.60% per annum from

2023

November 2019 until the final maturity date of the agreement Total

Movement of the long-term loan account during the year ended 31 December 2018 are summarised below: (Unit: Thousand Baht)

Balance as at 1 January 2018 Add: Additional borrowings Less: Repayment Balance as at 31 December 2018

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

3,379,902

3,098,300

644,550

644,550

(1,235,502)

(1,186,950)

2,788,950

2,555,900

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




Under the credit facility agreements of the loans No. 5 and 6 with a branch of a foreign financial institution in Thailand, if the Company breaches the conditions of the agreements or terminates the agreements early, the Company might have to indemnify the branch of the foreign financial institution. The loan agreements contain covenants as specified in the agreements that, among other things, require the Company and its subsidiaries to comply with covenants pertaining to, among other things, the maintenance of certain financial ratios and the payment of dividends, the proportion of shareholding of a shareholder not less than the ratio specified in the agreement, the restrictions on the creation of lien or encumbrances over assets of the Company and its subsidiaries. The credit fDFLOLWLHV RI D VXEVLGLDU\ DUH VHFXUHG E\ WKH PRUWJDJH RI WKH VXEVLGLDU\ÂśV ODQG with structures thereon and machines. 20.

Provision for long-term em ployee benefits Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they retire, was as follows: (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

14,513,027

12,514,747

12,411,297

10,755,307

3,059,541

1,732,689

2,217,888

,,

532,522

265,591

380,536

,

9,292,901

-

6,096,783

-

(1,288,263)

-

(868,230)

-

(208,351)

-

(479,906)

-

Provisions for long-term em ployee benefits atbeginning ofyear Included in profit or loss: Current service cost Interest cost Included in other comprehensive income: Actuarial (gain) loss arising from Demographic assumptions changes Financial assumptions changes Experience adjustments Provisions for long-term em ployee benefits atend ofyear

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

25,901,377

14,513,027

19,758,368

12,411,297


Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows: (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

Cost of sales

1,102,504

407,551

697,144

205,262

Administrative expenses

2,489,559

1,590,729

1,901,280

1,450,728

Total expense recognised in profit or loss

3,592,063

1,998,280

2,598,424

1,655,990

The Company and its subsidiaries expect to not pay of long-term employee benefits during the next year (2017: Nil). As at 31 December 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 12, 16 and 20 years (separate financial statements: 12 years) (2017: 10, 15 and 20 years, separate financial statements: 10 years). Significant actuarial assumptions are summarised below: (Unit: Percent per annum) Consolidated/ Separate financial statements

Discount rate Salary increase rate Turnover rate

2018

2017

2.2 - 3.0

-

6.6



0.0 - 12.0

-

The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2018 and 2017 are summarised below: (Unit: Baht) As at 31 December 2018

Discount rate Salary increase rate Turnover rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Increase1%

Decrease1%

Increase1%

Decrease1%

(2,275,903)

2,647,665

(1,387,361)

1,579,050

2,546,730

(2,237,390)

1,551,077

(1,392,445)

(2,571,886)

2,060,421

(1,583,215)

1,120,429

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(Unit: Baht) As at 31 December 2017

Discount rate Salary increase rate Turnover rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Increase1%

Decrease1%

Increase1%

Decrease1%

(1,167,672)

1,337,576

(866,960)

976,441

1,389,470

(1,236,349)

1,024,068

(926,366)

(1,191,803)

1,396,409

(830,176)

955,972

On 13 December 2018, The National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft of a new Labour Protection Act, which is in the process being published in the Royal Gazette. The new Labour Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more. Such employees are HQWLWOHGWRUHFHLYHQRWOHVVWKDQGD\VÂśFRPSHQVDWLRQDWWKHlatest wage rate. This change is considered a post-employment benefits plan amendment and the Company and its subsidiaries have additional liabilities for long-term employee benefits of Baht 1.3 million (the Company only: Baht 0.7 million). The Company and its subsidiaries will reflect the effect of the change by recognising past services costs as expenses in the income statement of the period in which the law is effective. 21.

Statutory reserve Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the statutory reserve has fully been set aside.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


22.

Expenses by nature Significant expenses classified by nature are as follows: (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018 Fuel and energy costs

2018

2017

2,638,561,735

2,399,740,857

2,458,160,412

2,214,204,708

Depreciation

503,365,020

437,364,706

421,575,093

357,405,796

Plant maintenance and repairing costs

115,402,938

127,073,007

98,120,742

110,834,072

Operation services of the power plant

102,200,186

97,002,226

102,200,186

97,002,226

51,806,009

77,373,181

49,478,371

75,308,209

127,388,355

115,715,535

56,854,029

55,846,679

50,773,305

49,914,949

42,623,892

41,461,323

Rental expenses Salariesand other employee benefits Insurance expenses

23.

2017

Incom e tax Income tax expenses for the years ended 31 December 2018 and 2017 are made up as follows: (Unit: Baht) Consolidated/Separate financial statements 2018

2017

C urrentincom e tax: Current income tax charge Adjustment in respect of income tax of previous year

9,437,255

63,834,763

(2,314,708)

-

(635,647)

1,048,006

D eferred tax: Relating to origination and reversal of temporary differences Incom e tax expense reported in the statem ent ofcom prehensive incom e

6,486,900

64,882,769

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows: (Unit: Baht) Consolidated/Separate financial statements 2018

2017

126,000

170,000

Deferred tax on gain from the change in value of available-for-sale investments Deferred tax on actuarial loss

(949,730)

-

(823,730)

170,000

The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below. (Unit: Baht)

Accounting profit before tax Applicable tax rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

231,378,454

373,017,152

201,811,949

345,286,697

20%

20%

20%

20%

Accounting profit before tax multiplied by income tax rate

,275,691

74,603,430

40,362,389

69,057,339

Adjustment in respect of income tax of previous year

-

(2,314,708)

-

3,422,864

3,495,141

(339,379)

816,936

(42,543,845)

(17,439,558)

(28,888,348)

(4,977,450)

1,707,980

4,298,936

584,945

2,905,943

-

(3,402)

(2,917,999)

(2,919,999)

(61,082)

(71,778)

-

-

(40,896,947)

(13,215,802)

(31,221,402)

(4,991,506)

6,486,900

64,882,769

6,486,900

64,882,769

(2,314,708)

Deferred tax assets (liabilities) which were not recognised during the year Effects of: Promotional privileges (Note 24) Income/expenses which are disallowable for tax computation purposes Additional income/expenses which are allowable for deductions Tax loss of prior years that is used to reduce tax expenses Total Income tax expenses reported in the statement of comprehensive income

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


The components of deferred tax assets are as follows: (Unit: Baht) Statements of financial position Consolidated/Separate financial statements 2018 Provision for long-term employee benefits Accumulated depreciation of assets

3,951,674

2,482,259

18,960,239

18,844,277

44,000

170,000

22,955,913

21,496,536

Unrealised loss on re-measuring available-for-sale investments Total

2017

As at 31 December 2018, the subsidiaries has tax deductible temporary differences and unused tax losses totaling Baht 566 million (2017: Baht 543 million), on which deferred tax assets have not been recognised as the subsidiaries believes future taxable profits may not be sufficient to allow utilisation of the tax deductible temporary differences and unused tax losses. As at 31 December 2018, the unused tax losses amounting to Baht 207 million (2017: Baht 187 million) will expired by the year 2023. 24.

Prom otionalprivileges The Company has received promotional privileges from the Board of Investment for the generation of electricity from natural gas, and steam, pursuant to the promotion certificate No. 1308(2)/2558. Subject to certain imposed condition, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted activity commenced generating revenues (20 November 2017). Sahacogen Green Company Limited has received promotional privileges from the Board of Investment for the production of electricity and steam, pursuant to the investment promotion certificate No. 1563(1)/2552. Subject to certain imposed condition, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations begin generating revenues (22 March 2011) and a 50% reduction of corporate income tax on income derived from the promoted operations for a period of 5 years after the tax-exemption period ends. In addition, Sahacogen Green Company Limited has received promotional privileges from the Board of Investment for the energy plant farming, pursuant to the investment promotion certificate No. 1858(3)/2556 and 59-1260-0-00-2-0. Subject to certain imposed condition, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations begin generating revenues. The investment certificate No. 1858(3)/2556 has operations begin generating revenues on 2 July 2015 and the investment certificate No. 59-1260-0-00-2-0 has no revenues. 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




Sahagreen Forest Company Limited has received promotional privileges from the Board of Investment for the production of electricity, pursuant to the investment promotion certificate No. 1856(1)/2554. Subject to certain imposed condition, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations begin generating revenues (25 December 2012) and a 50% reduction of corporate income tax on income derived from the promoted operations for a period of 5 years after the tax-exemption period ends. Sahagreen Energy Company Limited has received promotional privileges from the Board of Investment for the production of wood pellet, pursuant to the investment promotion certificates No. 1861(2)/2555 and 1861(2)/2556. Subject to certain imposed condition, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations begin generating revenues (22 August 2013 and 1 September 2015, respectively). During the year 2016, the Board of Investment approved a request to transfer the business under investment promotion certificate No. 1861(2)/2556 of Sahagreen Energy Company Limited to Sahacogen Green Company Limited, whereby it would be covered by investment promotion certificate No. 59-1632-0-00-1-2 and eligible to receive all remaining privileges. These privieges which would be subject to the same conditions as under the former certificate, except for a condition regarding the amount of registered capital of Sahacogen Green Company Limited, which is an additional condition stipulated upon the transfer of the business. The privileges include an exemption from corporate income tax until 8 September 2023. The Company and iWVVXEVLGLDULHVÂśRSHUDWLQJUHYHQXHV for the years ended 31 December 2018 and 2017, divided between promoted and non-promoted operations, are summarised below. (Unit: Thousand Baht) Promoted operations

Sales

Non-promoted operations

Total

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1,332,495

662,219

2,866,159

3,364,603

4,198,654

4,026,821

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


25.

Earnings per share Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

Profit for the year(Baht)

Consolidated

Separate

Financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

215,054,746

299,349,994

195,325,049

280,403,928

955,000,000

955,000,000

955,000,000

955,000,000

0.23

0.31

0.20

0.29

Weighted average number of ordinary shares (shares) Earnings per share (Baht/share)

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035 -

6,102 6,102

1,458,827

201,812 (6,487) 195,325

6,604,236

Finance cost

Profit (loss) before income tax expenses

Profit (loss) for the year

Segm enttotalassets

14,457

333,825

(8,355)

349,630

3,609,220

-

-

Elim inations

572,029

39,347

-

39,347

(14,672)

-

54,019

255,609

16,659

(7,630)

-

(7,630)

(6,020)

190

(1,800)

(1,669,969)

(8,253)

-

(8,253)

8,587

-

(16,840)

-

6,981,782

224,891

6,487

231,378

(168,278)

190

399,466

4,198,654

statem ents

million and Baht 531 million.

For the year 2018, the Company and its subsidiaries have revenue from three major customers in amount of Baht 1,828 million, Baht 1,781

Income tax expenses

O thers

G reen C o.,Ltd.

Public C o.,Ltd. ForestC o.,Ltd.

financial

Sahacogen

(C honburi) Sahagreen

C onsolidated

(Unit: Thousand Baht)

Sahacogen

G eneration and distribution ofelectricity and steam

(147,818)

Share of income from investment in associate

associate, finance cost and income tax expenses

Profit (loss) before share of income from investment in

R esults

Sales to externalcustom ers

Year ended 31 D ecem ber 2018

are as follows:

The revenues, profit or loss and total assets by segment of the Company and its subsidiaries for the years ended 31 December 2018 and 2017

steam. Their operations are carried on only in Thailand. Segment performance is measured based on operating profit or loss of each company.

The Company and its subsidiaries are principally engaged in one reportable segment which is the generation and distribution of electricity and

decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the chief operating

26. Segm entinform ation


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



345,287

Profit (loss) before income tax expenses

8,856

1,452,524

280,404

7,051,501

Profit (loss) for the year

Segm enttotalassets

18,546

(3,976)

,

582,152

-

(3,976)

, -

(6,045)

2,069

141

(15,965)

51,103

254,704

Energy C o.,Ltd.

Sahagreen

w ood pellet

(1,945,591)

(12,288)

-

(12,288)

17,207

(29,495)

(35,692)

Elim inations

7,159,132

308,134

(64,883)

373,017

(134,420)

507,437

4,026,822

statem ents

financial

C onsolidated

million and Baht 534 million.

For the year 2017, the Company and its subsidiaries have revenue from three major customers in amount of Baht 1,745 million, Baht 1,696

-

(64,883)

Income tax expenses

8,856

(11,419)

(118,198)

Finance cost

367,054

20,275

3,440,615

ForestC o.,Ltd.

G reen C o.,Ltd.

Public C o.,Ltd.

463,485

income tax expenses

Profit (loss) before finance cost and

R esults

Sales to externalcustom ers

Year ended 31 D ecem ber 2017

Sahagreen

Sahacogen

(C honburi)

Sahacogen

G eneration and distribution ofelectricity and steam

distribution of

Production and

(Unit: Thousand Baht)


27.

Providentfund The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company and its subsidiaries contributed to the fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by CIMB Thai Bank Public Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. The contributions for the year 2018 amounting to approximately Baht 2,919,784 (2017: Baht 2,661,039) were recognised as expenses.

28.

D ividend paid Dividend Approved by

Dividends

Final dividend for 2017

Total for 2018

Million Baht

Baht

143.25

0.15

143.25

0.15

133.70

0.14

133.70

0.14

Annual General Meeting of the shareholders on 24 April 2017

Total for 2017 29.

per share

Annual General Meeting of the shareholders on 23 April 2018

Final dividend for 2016

Total dividends

C om m itm ents

29.1 C apitalcom m itm ents As at 31 December 2018, the Company and a subsidiary had capital commitments of approximately Baht 7 million (31 December 2017: Baht 17 million and SEK 3 million) relating to the acquisition of equipment and maintenance the power plant of the Company and the acquisition of equipment and construction of building of a subsidiary. 29.2 Electricity Sales Agreem ents The Company entered into an agreement with the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to sell electricity in a specified quantity and at a stipulated price as defined in the agreement. The agreement period is 25 years and will expire in April 2024.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


In March 2009, Sahacogen Green Company Limited entered into an agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA) to sell electricity in a specified quantity and at a stipulated price as defined in the agreement. The agreement is for a period of 5 years, and will automatically renew every 5 years until termination. In 2016, Sahacogen Green Company Limited joined the program for producers of electricity from renewable energy sources to change from an Adder to a Feed-in Tariff (FiT), and as a result entered into an amendment to the sales and purchase of electricity agreement with PEA in September 2016, whereby it is required to comply with certain conditions and the period for purchase of electricity is reduced, with the agreement expiring in October 2027. In September 2009, Sahagreen Forest Company Limited entered into an agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA) to sell electricity in a specified quantity and at a stipulated price as defined in the agreement. The agreement is for a period of 20 years. Since Sahagreen Forest Company Limited joined the program for producers of electricity from renewable energy sources to change from an Adder to a Feed-in Tariff (FiT) in September 2016, it entered into an amendment to the sales and purchase of electricity agreement with PEA, whereby it is required to comply with conditions regarding the sale and purchase of electricity and connection to the electricity grid and the period for purchase of electricity is reduced, with the agreement expiring in March 2029. 29.3 Electricity and Steam Sales Agreem ents The Company entered into agreements with Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited to sell electricity and steam in a specified quantity and at a stipulated price as defined in the agreements. The agreements period is 15 years, starting from April 1999, and renewed for an additional period of 25 years. 29.4 Steam Sales Agreem ents Sahacogen Green Company Limited entered into an agreement with Thai President Foods Public Company Limited to sell steam in a specified quantity and at a stipulated price as defined in the agreement. The agreement is for a period of 10 years, starting from April 2011, and will renew every year until termination. 29.5 G as Purchase Agreem ent Under an agreement with the 377 3XEOLF &RPSDQ\ /LPLWHG ³377´ WKH &RPSDQ\ LV committed to purchase natural gas from PTT in a specified quantity and at a stipulated price as defined in the agreement for a period of 21 years. The agreement will expire in March 2020, however it contains an option to renew for an additional period of 4 years. 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




29.6 O peration and Service M anagem entAgreem ent The Company entered into an agreement with Operational Energy Group Limited under which the affiliate will provide management and advisory services for the operation and maintenance of the power plant, which the Company is committed to pay for at prices as determined in the agreement. The agreement will expire on 31 December 2023. 29.7 R aw W ater Purchase Agreem ent Under an agreement with a private entity, the Company is committed to purchase raw water in a specified quantity and at a stipulated price as defined in the agreement for a period of 25 years. The agreement will expire in March 2024. 29.8 Land R entalAgreem ents The Company entered into a land rental agreement with Sinparadorn Company Limited to rent 4,800 square meters of land for 3 years at a monthly rental rate of Baht 144,000, which was effective from 1 June 2017 to 31 May 2020. A subsidiary has entered into several land rental agreements for energy plant farming. The terms of the agreements are generally between 1 and 4 years. Future minimum lease payments required under these land rental agreements were as follows. (Unit: Million Baht) As at 31 December 2018

2017

in up to 1 year

1

2

In over 1 and up to 5 years

1

2

Payable:

29.9 O perating lease and service agreem ent The Company and its subsidiaries entered into operating lease agreement relating to rental of vehicle and office equipment and services agreements. The agreements periods are between 1 and 4 years.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


As at 31 December 2018 and 2017, future minimum lease and service payments required under these agreements were as follows. (Unit: Million Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

in up to 1 year

11

7

3

4

in over 1 and up to 5 years

7

11

3

5

in over 5 years

-

1

-

1

Payable:

29.10 M achinery Lease Agreem ent The Company entered into a machinery lease agreement with Operational Energy Group /LPLWHG XQGHU ZKLFK WKH DIILOLDWH ZLOO SURYLGH UHSODFHPHQW PDFKLQHU\ LI WKH &RPSDQ\ÂśV machinery is temporarily out-of-order. Rental is charged at the rates stipulated in the agreement, which expires on 31 March 2024 At 31 December 2018 and 2017, future minimum lease and service payments required under these agreements were as follows. Unit: Million Dollar) Consolidated/Separate financial statement 31 December 2018

31 December 2017

in up to 1 year

1

1

in over 1 and up to 5 years

5

5

in over 5 years

-

2

Payable:

29.11 B iom ass FuelPurchase Agreem ent Sahagreen Forest Company Limited entered into a biomass fuel purchase agreement with Siam Forestry Company Limited to purchase specified quantities at stipulated prices defined in the agreement. The agreement is effective from 21 August 2010 until termination. 29.12 Long-term service agreem ent On 1 June 2017, the Company entered into a long-term service agreement with an overseas FRPSDQ\ IRU WKH PDLQWHQDQFH DQG UHSDLU WKH &RPSDQ\ÂśV JDV WXUELQH HQJLQHV whereby the service charges are as stipulated in the agreement. The agreement terminates on 31 December 2023. 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




29.13 G uarantees (1)

As at 31 December 2018, there were outstanding bank guarantee of approximately Baht 163 million (2017: Baht 163 million) issued by a bank on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required under the Power Sales Agreement with the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). There were also other guarantees issued by a bank on behalf of the Company and its subsidiaries totaling Baht 23 million (2017: Baht 23 million).

(2)

As at 31 December 2018, the Company has guaranteed bank credit facilities of its associate company amounting to Baht 42 million.

30.

Fair value hierarchy As at 31 December 2018, the Company and its subsidiaries had the assets that were measured at fair value using different levels of inputs as follows: (Unit: Baht) Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018 Level 1

2017 Level 3

Level 1

Level 3

2018

2017

Level 1

Level 1

Assets m easured atfair value Held for trade investments Equity instruments

272,324

-

,4

-

272,324

,4

10,680,000

-

10,050,000

-

10,680,000

10,050,000

-

39,642,621

-

49,353,216

-

-

Available-for-sale investments Equity instruments Biological assets

31.

Financialinstrum ents

31.1 Financialrisk m anagem ent TKH&RPSDQ\DQGLWVVXEVLGLDULHV¶ILQDQFLDOLQVWUXPHQWVDVGHILQHGXQGHU7KDL $FFRXQWLQJ 6WDQGDUG1R³)LQDQFLDO,QVWUXPHQWV'LVFORVXUHDQG3UHVHQWDWLRQV´SULQFLSDOO\FRPSULVH cash and cash equivalents, trade accounts receivable, loans provided, investments, short-term and long-term borrowings. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


C reditrisk The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable since the majority of sales are supplied to a limited number of FXVWRPHUV +RZHYHU GXH WR WKRVH FXVWRPHUVÂś FUHGLWZRUWKLQHVV WKH &RPSDQ\ and its subsidiaries do not anticipate material losses from its debt collection. Interestrate risk The Company DQGLWVVXEVLGLDULHVÂśexposure to interest rate risk relates primarily to its cash at financial institutions, loans provided, short-term and long-term borrowings which are subject to interest. However, because most of the financial assets and financial liabilities have floating interest rates which fluctuate in line with market interest rates or fixed interest rates which approximate the current market interest rate. Details of long-term loans from financial institutions are set out in Note 19 to the consolidated financial statements. As at 31 December 2018 and 2017, significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date. (Unit: Million Baht) Consolidated financial statements 2018 Fixed interest rates Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective Total

interest rate (% per annum)

Financial Assets Cash and cash equivalents

-

-

-

75

-

75

0.10 - 1.25

Trade and other receivables

-

-

-

-

593

593

-

-

-

-

75

593

668

606

-

-

-

-

606

2.30 - 3.80

-

-

-

-

501

501

-

Financial liabilities Short-term loans from financial institutions Trade and other payables Long-term loans from financial institutions Long-term loan from a related party

MLR - 1.60 and 542

1,747

319

181

-

2,789

3.75 - 4.58

-

320

-

-

-

320

3.00 - 5.00

1,148

2,067

319

181

501

4,216

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




(Unit: Million Baht) Consolidated financial statements 2017 Fixed interest rates Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective Total

interest rate (% per annum)

Financial Assets Cash and cash equivalents

-

-

-

78

-

78

0.50 - 1.25

Trade and other receivables

-

-

-

-

558

558

-

-

-

-

78

558

636

209

-

-

-

-

209

2.40 - 3.78

-

-

-

-

485

485

-

Financial liabilities Short-term loans from financial institutions Trade and other payables Long-term loans from financial institutions

MLR-1.60 to 2.00 540

1,833

292

715

-

3,380

-

320

-

-

-

320

749

2,153

292

715

485

4,394

Long-term loan from a related party

and 3.25 - 4.58 3.00 - 5.00

(Unit: Million Baht) Separate financial statements 2018 Fixed interest rates Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective Total

interest rate (% per annum)

Financial Assets Cash and cash equivalents

-

-

-

54

-

54

0.10 - 1.25

Trade and other receivables

-

-

-

-

502

502

-

-

-

-

54

502

556

260

-

-

-

-

260

2.30 - 3.02

-

-

-

-

484

484

-

490

1,747

319

-

-

2,556

3.75 - 4.50

-

320

-

-

-

320

3.00 - 5.00

750

2,067

319

-

484

3,620

Financial liabilities Short-term loans from financial institutions Trade and other payables Long-term loans from financial institutions Long-term loan from a related party

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


(Unit: Million Baht)

Separate financial statements 2017 Fixed interest rates Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective Total

interest rate (% per annum)

Financial Assets Cash and cash equivalents

-

-

-

58

-

58

0.50 - 1.25

Trade and other receivables

-

-

-

-

464

464

-

280

-

-

-

-

280

-

280

-

-

58

464

802

160

-

-

-

-

160

2.40

-

-

-

-

463

463

-

Short-term loans to related parties

Financial liabilities Short-term loans from financial institutions Trade and other payables

MLR-2.00 and

Long-term loans from financial institutions Long-term loan from a related party

491

1,781

292

534

-

3,098

3.25 - 4.50

-

320

-

-

-

320

3.00 - 5.00

651

2,101

292

534

463

4,041

31.2 Fair values offinancialinstrum ents SiQFHWKHPDMRULW\RIWKH&RPSDQ\DQGLWVVXEVLGLDULHV¶ financial instruments are short-term in nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statements of financial position. 32.

C apitalm anagem ent The prLPDU\ REMHFWLYH RI WKH &RPSDQ\ DQG LWV VXEVLGLDULHV¶ capital management is to ensure that it has appropriate capital structure in order to support their business and maximise shareholder value. As at 31 December 2018, the Group's debt-to-equity ratio was 1.60:1 (2017: 1.74:1) and the Company's was 1.26:1 (2017: 1.45:1).

33.

Eventafter the reporting period

33.1 On 20 February 2019, a meeting of the Board of Directors of Sahagreen Forest Company Limited passed a resolution to propose that the Annual General Meeting of the Shareholders to be held in March 2019 adopt a resolution to pay a dividend of Baht 0.50 per share, or a total of Baht 9.50 million, to the shareholders in respect of the 2018 earnings. Such dividend will be paid and recorded after it is approved by the Annual General Meeting RIWKLVFRPSDQ\¶VVKDUHKROGHUV. 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




33.2 On 26 February 2019DPHHWLQJRIWKH&RPSDQ\¶V%RDUGRI'LUHFWRUVSDVVHGDUHVROXWLRQ to propose the Annual General Meeting of the Shareholders to be held in April 2019 adopt a resolution to pay a dividend of Baht 0.12 per share, or a total of Baht 114.60 million, to the shareholders in respect of the 2018 earnings. Such dividend will be paid and recorded after it is approved by the Annual General Meeting RIWKH&RPSDQ\¶VVKDUHKROGHUV 34.

Approvaloffinancialstatem ents 7KHVHILQDQFLDOVWDWHPHQWVZHUHDXWKRULVHGIRULVVXHE\WKH&RPSDQ\¶V%RDUGRI'LUHFWRUV on 26 February 2019.

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035


.BOBHFNFOU%JTDVTTJPOBOE"OBMZTJT %JTDVTTJPOBOE"OBMZTJTPG0QFSBUJOH3FTVMUBOE'JOBODJBM4UBUVT 5IJTBOBMZTJTJTCBTFEPOUIFDPOTPMJEBUFEGJOBODJBMTUBUFNFOUTPGUIFZFBSDPNQBSJOHUPUIFZFBS 5IFEFUBJMTBSFEFTDSJCFECFMPX 

 0QFSBUJOH3FTVMU



 0WFSWJFXPG0QFSBUJPOT  5IFHMPCBMFOFSHZQSJDFJTTMJHIUMZVQDPNQBSJOHUPMBTUZFBS5IFHMPCBMFOFSHZQSJDFIBTUIF TMJHIUJNQBDUPOUIFQSJDFPGFMFDUSJDJUZBOETUFBNXIJDIBSFUIFNBJOJODPNFPG4BIBDPHFO5IF DPSF CVTJOFTT JT TFMMJOH FMFDUSJDJUZ BOE TUFBN HFOFSBUJOH PG UIF HSPVQ UPUBM SFWFOVFT )PXFWFS UIFUPUBMPGPGPVSDPTUTUSVDUVSFSFMJFTPOUIFOBUVSBMHBTQSJDF UIFNBJOGVFMJO QSPEVDUJPO QSPDFTT "OPUIFS GBDUPS JOEJDBUJOH UIF FOFSHZ QSJDF JT UIF "HSFFNFOU XJUI &MFDUSJDJUZ (FOFSBUJOH"VUIPSJUZPG5IBJMBOE &("5 5IFFMFDUSJDJUZQSJDFTUSVDUVSFJTBMTPTVCPSEJOBUFEUPUIF BDUVBM DPTU PG OBUVSBM HBT 'PS FOFSHZ QSJDF EJTUSJCVUFE UP DVTUPNFST JO 4SJSBDIB 4BIB (SPVQ *OEVTUSJBM1BSL JUJTTVCKFDUFEUPQSJDFSBUFPG1&"BOEUIF'MPBU5JNF '5 SBUF5IFSFBSFSJTLTUP DPNQBOZ PQFSBUJOH QFSGPSNBODF JG UIF '5 SBUF JT OPU BMJHO XJUI UIF GVFM DPTU 5IF DPNQBOZ DPOTJEFSFEUIFNFOUJPOFESJTLTBTUIFFYUFSOBMGBDUPSTUIBUXPVMECFVOBCMFUPDPOUSPM*ODPOUSBTU UIFDPNQBOZIBTCFFOJNQSPWJOHUIFQSPEVDUJPOFGGJDJFODZBTXFMMBTGPDVTJOHPOUIFQSPEVDUJPO DPTUDPOUSPMJOPSEFSUPNJOJNJ[FUIFFGGFDUPOCVTJOFTTPQFSBUJPOGSPNGVFMQSJDFSJTL  *O UIFSFWFOVFTPGUIFDPNQBOZBOETVCTJEJBSJFTSFBDIFE5)# NJMMJPO JODSFBTFE CZ 5)# NJMMJPO PS DPNQBSJOH UP MBTU ZFBS 5IF DPTU PG FMFDUSJDJUZ TPME DPNCJOJOH UP BENJOJTUSBUJWFBOETFMMJOHFYQFOTFTBOEMPTTJOBTTFUTJNQBJSNFOUXFSF5)# NJMMJPO5IFUPUBM FYQFOTFT JODSFBTFE CZ 5)# NJMMJPO PS 5IF GJOBODJBM FYQFOTFT XFSF 5)# NJMMJPO JODSFBTFE5)#NJMMJPOPS5IFJODPNFUBYFYQFOTFT5)#NJMMJPOEFDSFBTFE5)# NJMMJPOPS5IFHSPVQDPNQBOZIBT5)#NJMMJPOJOOFUQSPGJU EFDSFBTFECZ5)#NJMMJPO PS  *O UIFDPNQBOZBOETVCTJEJBSJFT~SFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOUDPTUXBTOPUTJHOJGJDBOUUP UIFPWFSBMMFYQFOTFT5IFO UIF3%DPTUXJMMOPUCFNFOUJPOFEJOUIJTEJTDVTTJPO  0QFSBUJOH3FTVMUPG&BDI1SPEVDU6OJUT q 3FWFOVFTGSPN4BMFT  5IFUPUBMTFMMJOHSFWFOVFTGSPNUIFDPOTPMJEBUFEGJOBODJBMTUBUFNFOUTXBT5)# NJMMJPO JODSFBTFE CZ 5)# NJMMJPO PS  DPNQBSJOH UP ZFBS "O JODSFBTF JO SFWFOVF UIF JODSFBTFE OBUVSBM HBT QSJDF JO FMFDUSJDJUZ QSJDF 4USVDUVSF XBT 5)# NJMMJPO .PSFPWFS UIFSFWFOVFGSPNTFMMJOHTUFBNJODSFBTFECZ5)#NJMMJPOGSPNOPUPOMZUIFSJTF PGTFMMJOHQSJDFCBTFEPOUIFGVFMQSJDFCVUBMTPUIFJODSFBTJOHRVBOUJUZTPME q 0UIFS3FWFOVFT  5IFPUIFSSFWFOVFTXFSF5)#NJMMJPO5IFBNPVOUJTTMJHIUMZEPXODPNQBSJOHUPMBTU ZFBS 

4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




q

$PTUBOE&YQFOTFT $PTUPGTBMFT5IFDPTUPGTBMFTJODPOTPMJEBUFEGJOBODJBMTUBUFNFOUTXBT5)# NJMMJPO JODSFBTFECZ5)#NJMMJPOPSBDDPSEJOHUPUIFIJHIFSJOOBUVSBMHBT QSJDFBOEUIFEFQSFDJBUJPOPGUIFBEEFEDBQBDJUZTUBSUJOHUIFPQFSBUJPOPO/PWFNCFS  5IF BENJOJTUSBUJWF FYQFOTFT JO UIF DPOTPMJEBUFE GJOBODJBM TUBUFNFOUT XFSF 5)# NJMMJPO JODSFBTFE CZ 5)# NJMMJPO PS 5IF NBJO SFBTPOT XFSF GSPN UIF GJOBODJBMBEWJTPSGFFGPSUIFJOWFTUNFOUJO*NQBDU4PMBS$P-UE 5)#NJMMJPO BOE BOJODSFBTFPGUIFEJSFDUPST~CFOFGJUT 5)#NJMMJPO  5IF SFWFSTF PG MPTT PO BTTFUT JNQBJSNFOU XBT 5)# NJMMJPO EFDSFBTFE CZ 5)# NJMMJPOPS 5IFMPTTPOCJPMPHJDBMBTTFUTJNQBJSNFOU5)#NJMMJPOXBTUIFXSJUFPGGWBMVFCBTFE POUIFBTTFUGBJSWBMVF 5IFQSPGJUGSPNBOJOWFTUNFOUJOUIFBGGJMJBUFDPNQBOZ5).NJMMJPOXIJDIDBNF GSPN*NQBDU4PMBS$P -UE 5IFGJOBODJBMFYQFOTFTJOUIFDPOTPMJEBUFEGJOBODJBMTUBUFNFOUTXFSF5)#NJMMJPO JODSFBTFE CZ 5)# NJMMJPO PS 5IF DIBOHF SFTVMUFE GSPN UIF JOUFSFTU QBZNFOU GPS UIF BEEFE DBQBDJUZ PG UIF QPXFS QMBOU BOE UIF EFCU SFTUSVDUVSJOH GFF 5)#NJMMJPO *OBEEJUJPO JO UIFCPSSPXJOHDPTUXBTSFDPSEFEBTUIFDPTUPG UIFFYQBOTJPOQSPKFDU1IBTF***XBT5)#NJMMJPO 5IFDPSQPSBUFJODPNFUBYJOUIFDPOTPMJEBUFEGJOBODJBMTUBUFNFOUTXBT5)#NJMMJPO EFDSFBTFECZ5)#NJMMJPOPSBDDPSEJOHUPUIFPQFSBUJOHQFSGPSNBODFBOEUIF UBY QSJWJMFHF GSPN UIF #PBSE PG *OWFTUNFOU #0* UIBU XBT HSBOUFE UP UIF FYUFOEFE QPXFSQMBOU

q

1SPGJU *O  UIF HSPVQ DPNQBOZOFUQSPGJUXBT5)#NJMMJPO EFDSFBTFECZ5)# NJMMJPOPS5IFOFUQSPGJUGSPNUIFTFQBSBUFEGJOBODJBMTUBUFNFOUXBTEFDFBTFE CZ5)#NJMMJPO 5IFSF XBT B HBJO PO DIBOHF JO WBMVF PG BWBJMBCMFGPSTBMF JOWFTUNFOUT 5)# NJMMJPO "DUVBSJBM MPTT JO 5)# NJMMJPO XIJDI DPOTJEFSFE BT PUIFS DPNQSFIFOTJWF JODPNF5IFUPUBMDPNQSFIFOTJWFJODPNFGPSUIFZFBSXBT5)#NJMMJPO 5IFUPUBMDPNQSFIFOTJWFJODPNFBUUSJCVUFEUPUIFFRVJUZPGUIFDPNQBOZIPMEFSTXBT 5)#NJMMJPO (SPTT 1SPGJU .BSHJO EFDSFBTFE CZ DPNQBSJOH UP MBTU ZFBS 5IJT XBT BO EFDSFBTFPG 3FUVSO UP 4IBSFIPMEFST JODSFBTFE CZ DPNQBSJOH UP MBTU ZFBS 5IJT XBT BO JODSFBTFPG



q q 

 'JOBODJBM4UBUVT q

"TTFUTUIFUPUBMBTTFUTXBT5)# NJMMJPO EFDSFBTFEGSPNUIFZFBSCZ5)#NJMMJPO PS

 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 "OJODSFBTFJOTBMFTJODPOTFRVFOUMZBGGFDUFEUIFSJTFJOBDDPVOUSFDFJWBCMFCZ5)# NJMMJPO"OJOWFTUNFOUJO*NQBDU4PMBS$P -UEXBT5)#NJMMJPO5IFJOWFTUNFOUUSBOTBDUJPO XBTEPOFJO+VMZCZJOWFTUJOHJONJMMJPOTIBSFTBUCBIUQFSTIBSFXIJDIXBTFRVJWBMFOUUP PGUPUBMTIBSFT5IFQSPQFSUJFT QMBOUTBOEFRVJQNFOUIBEUIFEFDSFBTFJOWBMVFCZ5)# NJMMJPO UIFEFQSFDJBUJPO

q

-JBCJMJUJFT5IFUPUBMMJBCJMJUJFTXFSF5)# NJMMJPO EFDSFBTFEGSPNUIFZFBSCZ5)# NJMMJPOPS5IJTXBTSFTVMUFEGSPNUIFEFDSFBTJOHMPOHUFSNEFCUUIBUXBTEVFE 4IBSFIPMEFST~&RVJUZ4IBSFIPMEFST~FRVJUZXBT5)# NJMMJPO5IFFRVJUZJODSFBTFEGSPNUIF ZFBSCZ5)#NJMMJPOPS SFTVMUJOHGSPNUIFPQFSBUJOHQFSGPSNBODFPGUIFDPNQBOZ BOEJUTTVCTJEJBSJFT

 q 

 -JRVJEJUZ q

q

q 

$BTI'MPX 5IF DPNQBOZ IBE FBSOFE OFU DBTI GSPN PQFSBUJOH BDUJWJUJFT 5)# NJMMJPO XIJDI XBT EFDSFBTFE GSPN UIF ZFBS CZ 5)# NJMMJPO PS 5IJT XBT EVF UP EFCU SFQBZNFOU 5IFDBTIGMPXVTFEGPSJOWFTUNFOUXBT5)#NJMMJPO EFDSFBTFEGSPNUIFZFBSCZ 5)# NJMMJPO 5IF NBKPS TQFOEJOH JUFNT XFSF UIF SFQBZNFOU PG UIF SFUFOTJPO GPS UIF DPOTUSVDUJPOPGUIFQPXFSQMBOUFYQBOTJPOQSPKFDUTZTUFNJNQSPWFNFOU5)#NJMMJPOBOE 5)#NJMMJPOGPSUIFJOWFTUNFOUJO*NQBDU4PMBS$P -UEBOEQSPQFSUZQMBOUFRVJQNFOU 5)#NJMMJPO 5IFDBTIGMPXVTFEGPSGJOBODJOHBDUJWJUJFTXBT5)#NJMMJPOXIJDIXFSFVTFEGPSUIFMPOH UFSNEFCUSFQBZNFOU 5)#NJMMJPO BOEEJWJEFOEQBZNFOU 5)#NJMMJPO 5IFSFXBT UIFTIPSUUFSNCPSSPXJOH5)#NJMMJPO5IFFOEJOHDBTIBOEDBTIFRVJWBMFOUJUFNTXFSF 5)#NJMMJPOXIJDIXBTEFDSFBTFECZ5)#NJMMJPOPS -JRVJEJUZ3BUJP5IFDVSSFOUBTTFUTXFSF5)#NJMMJPO JODSFBTFEGSPNUIFZFBSCZ5)# NJMMJPOPS5IFJODSFBTJOHPGBDDPVOUSFDFJWBCMFTXBTSFMBUFEUPUIFJODSFBTFJOSFWFOVF5PUBM DVSSFOUMJBCJMJUJFTXBT5)# NJMMJPO JODSFBTFECZ5)#NJMMJPOPSCBTFEPOUIFTIPSU UFSNGJOBODJOH5IFMJRVJEJUZSBUJPXBTXIJDIXBTMPXFSUIBOUIFSBUJPPGCZUJNFTPS *OUFSFTU$PWFSBHFUJNFTJO EFDSFBTFECZUJNFTPSDPNQBSJOHUPUIFZFBS 

 0QFSBUJPO&GGFDUJWFOFTT 



 5IFSFUVSOPOUPUBMBTTFUTXBT MPXFSUIBOMBTUZFBSCZ5IFSFUVSOPOGJYFEBTTFUT XBT MPXFSUIBOMBTUZFBSCZ5IFUPUBMBTTFUUVSOPWFSXBTUJNFT IJHIFSUIBOMBTUZFBS CZ5IFSFBTPOPGUIFDIBOHFTXBTUIFDPNQMFUJPOPGUIFDPNCJOFEDZDMFQPXFSQMBOUFYQBOTJPO UIBUTUBSUFEUIFDPNNFSDJBMPQFSBUJPOPO/PWFNCFS 

 'BDUPSTQPTJOHQPTTJCMFJNQBDUPOUIFDPNQBOZ~TGVUVSFCVTJOFTTPQFSBUJPOTBOEGJOBODJBMTUBUFNFOU 

 5IF DPNQBOZ IBT EJTDMPTFE GBDUPST QPTJOH QPTTJCMF JNQBDU PO UIF DPNQBOZ~T GVUVSF CVTJOFTT PQFSBUJPOT BOE GJOBODJBM TUBUFNFOU JO m/PUF UP $POTPMJEBUFE 'JOBODJBM 4UBUFNFOUTn JO UIF JUFN m'JOBODJBM*OTUSVNFOUTnBOEBMTPQVCMJTIFEPOXXXTBIBDPHFODPN



4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035




 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035 1PTJUJPO

$IBJSNBO BOE $IBJSNBO PG UIF /PNJOBUJPO BOE 3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF %JSFDUPSBOE/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO%JSFDUPS %JSFDUPS $IBJSNBO PG &YFDVUJWF $PNNJUUFFT BOE /PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO%JSFDUPS %JSFDUPSBOE&YFDVUJWF$PNNJUUFF .BOBHJOH%JSFDUPSBOE&YFDVUJWF$PNNJUUFF %JSFDUPSBOE&YFDVUJWF$PNNJUUFF %JSFDUPSBOE&YFDVUJWF$PNNJUUFF %JSFDUPS *OEFQFOEFOU %JSFDUPS $IBJSNBO PG UIF "VEJU $PNNJUUFF BOE/PNJOBUJPOBOE3FNVOFSBUJPO%JSFDUPS *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBOE"VEJU$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBOE"VEJU$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS *OEFQFOEFOU%JSFDUPS &YFDVUJWF$PNNJUUFF (FOFSBM.BOBHFS #VTJOFTT%FWFMPQNFOU%FQBSUNFOUª.BOBHFS 1MBOU .BOBHFNFOU #JPNBTT #VTJOFTT %FQBSUNFOU .BOBHFS "DDPVOUJOH%JWJTJPO.BOBHFS 

     

   

   







     

    

   

/PPG4IBSFT  

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO  5IFQSPQPSUJPOPGTIBSFTDPMMFDUJWFMZIFMECZUIFDPNQBOZEJSFDUPSTJTOPUPWFSPGJTTVFETIBSFDBQJUBM   )FIBTCFFOBQQPJOUFEBTBEJSFDUPSPO"QSJM 

$PNQBOZ4FDSFUBSZ.ST1BOOFF$IBOUBWPSBMVL 

.41FOQBL7POHSBLWBOJDI

1PM(FO4PNDIBJ1SBCIBTBCIBLEJ .S"NPSO"TWBOVOU .S#PPOZBSJUI.BIBNPOUSJ "ENJSBM"QJXBU4SJXBUUBOB .S4POUBZB5BCLIBO .S5FFSBZVUIª,BFXDPPO .S"QJQPOH7JTDIVWFTLBNJO .S5IBOBXBU,BNTSJ

.S"UUIBLPSO(MBOLXBNEFF .S7JSPK5IFFSBWBUWBUFF .S4VUIFQ%BOTJSJWJSPK .S4POUBZB5BCLIBO .S7JDIBJ,VMTPNQIPC .S/PQIPSO#IPOHTWFK

.S#PPOLJFU$IPLXBUBOB .S5IJSBTBL7JLJUTFU

.S4VKBSJU1BUDIJNOVO

/BNF



    

   

 





    

   

 



4IBSF 4IBSFIPMEJOH *ODSFNFOU SBUJP 





     

   

   

%JSFDUPS



3FQPSUPOUIF$IBOHFJO4IBSFIPMEJOHPGUIF%JSFDUPSTBOE.BOBHFNFOUBT%FDFNCFS 



    

   

  

TQPVTF


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035





q

q

 q

"HF

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO

 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF

 .S4VKBSJU1BUDIJNOVO q $IBJSNBOBU.BZ  q $IBJSNBOPGUIF /PNJOBUJPOBOE 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFFBU.BZ  q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS

/BNF1PTJUJPO

4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ &EVDBUJPO IPME #FUXFFO 1FSJPE  EJSFDUPST ."JOQPMJUJDBMTDJFODF 5IBNNBTBU /POF /POF  6OJWFSTJUZ #"JOQPMJUJDBMTDJFODF 5IBNNBTBU 1SFTFOU 6OJWFSTJUZ 1SFTFOU %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO

5IF#PBSEPG%JSFDUPSTBOE.BOBHFNFOU*OGPSNBUJPO

-JTUFE$PNQBOJFT %JSFDUPS "VEJU$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS %JSFDUPS 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

1PTJUJPO

$PNQBOZ/BNF 4BIB1BUIBOBQJCVM1-$ 1BO"TJB'PPUXFBS1-$ 4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1-$   /POF

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT


 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO 



1BTUZFBSTFYQFSJFODFT 4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ /BNF1PTJUJPO "HF &EVDBUJPO IPME #FUXFFO 1FSJPE 1PTJUJPO $PNQBOZ/BNF  EJSFDUPST .S#PPOLJFU$IPLXBUBOB q )POPSBSZ%PDUPSBUF%FHSFFJO #SPUIFST 1SFTFOU %JSFDUPS 5IBJMBOE4FDVSJUJFT%FQPTJUPSZ q %JSFDUPSBU.BZ   #VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO $PNQBOZ-JNJUFE 1SFTFOU "EWJTPS7JDF1SFTJEFOU .BOBHFNFOU 4SJQSBUVN6OJWFSTJUZ 5IBJ-JTUFE$PNQBOJFT"TTPDJBUJPO q %JSFDUPSPGUIF  -JTUFE$PNQBOJFT q )POPSBSZ%PDUPSBUFJO#VTJOFTT /PNJOBUJPOBOE "ENJOJTUSBUJPO$PMMFHFPG$PNNFSDF 1SFTFOU %JSFDUPS 4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1-$ 3FNVOFSBUJPO #VSBQIB6OJWFSTJUZ 1SFTFOU $IBJSNBO 4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$ $PNNJUUFFBU.BZ q )POPSBSZ%PDUPSBUFJO#VTJOFTT 1SFTFOU $IBJSNBO$IBJSNBOPG3FNVOFSBUJPO 1FPQMF~T(BSNFOU1-$  $PNNJUUFF$IBJSNBOPG/PNJOBUJPO "ENJOJTUSBUJPO /BSFTVBO6OJWFSTJUZ q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS  $PNNJUUFF q #4.FDIBOJDBM&OHJOFFSJOH 8PSDFTUFS1PMZUFDIOJD*OTUJUVUF 1SFTFOU $IBJSNBO *$$*OUFSOBUJPOBM1-$  .BTTBDIVTFUUT 64" &YFDVUJWF$IBJSNBO $IBJSNBOPG3FNVOFSBUJPO  q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1  $PNNJUUFF/PNJOBUJPO%JSFDUPS 1SFTFOU $IBJSNBO 1BO"TJB'PPUXFBS1-$ q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1   0UIFS$PNQBOJFT 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO OPO-JTUFE$PNQBOJFT 1PTJUJPOTJOJUT"GGJMJBUFT%JSFDUPSPG  DPNQBOZ  /POF $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035





3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT 4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ /BNF1PTJUJPO "HF &EVDBUJPO IPME #FUXFFO 1FSJPE 1PTJUJPO $PNQBOZ/BNF  EJSFDUPST .S5IJSBTBL7JLJUTFU -JTUFE$PNQBOJFT  q .#" $MBSL6OJWFSTJUZ8PSDFTUFS  /POF q %JSFDUPSBU.BSDI  4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$ 1SFTFOU .BOBHJOH%JSFDUPS .BTTBDIVTFUUT 64" $IBJSNBOPGUIF&YFDVUJWF#PBSE  q #BDIFMPSPG$IFNJDBM&OHJOFFSJOH %JSFDUPSPGUIF/PNJOBUJPOBOE q $IBJSNBOPG&YFDVUJWF 8PSDFTUFS1PMZUFDIOJD*OTUJUVUF 3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF #PBSEBU.BSDI  .BTTBDIVTFUUT 64" q %JSFDUPSPGUIF q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 /PNJOBUJPOBOE 0UIFS$PNQBOJFT  3FNVOFSBUJPO OPO-JTUFE$PNQBOJFT  q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1  $PNNJUUFFBU'FCSVBSZ  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP  /POF 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO $PNQBOZ~T#VTJOFTT q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF


 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

"HF

&EVDBUJPO

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO







/POF

0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF .S7JSPK5IFFSBWBUWBUFF q #BDIFMPSPG&OHJOFFSJOH .FDIBOJDBM /POF /POF q .BOBHJOH%JSFDUPSBU &OHJOFFSJOH $IVMBMPOHLPSO .BSDI 6OJWFSTJUZ q &YFDVUJWF%JSFDUPSBU q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 .BSDI  q $IBJSNBOPGUIF q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1 $PSQPSBUF4PDJBM 3FTQPOTJCJMJUZ 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO $PNNJUUFFBU.BZ  q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF

 .S"UUIBLPSO(MBOLXBNEFF q 1I% .FDIBOJDBM&OHJOFFSJOH q %JSFDUPSBU.BSDI 6OJWFSTJUZPG*MMJOPJTBU6SCBOB 64" q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 q &YFDVUJWF%JSFDUPSBU .BSDI q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1 q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO

/BNF1PTJUJPO

4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ IPME #FUXFFO  EJSFDUPST

 

 1SFTFOU 1SFTFOU 

1FSJPE

$PNQBOZ/BNF



0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT



  /POF

-JTUFE$PNQBOJFT %FQVUZ.BOBHJOH%JSFDUPS 4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$ &YFDVUJWF%JSFDUPS $IBJSNBOPGUIF3JTL.BOBHFNFOU 4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$ $PNNJUUFF  0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT   $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP /POF $PNQBOZ~T#VTJOFTT

1PTJUJPO

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



"HF

&EVDBUJPO 



/POF

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO

 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF

0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF .S/PQIPSO#IPOHTWFK q #"0SFHPO4UBUF6OJWFSTJUZ &$0/ /POF /POF q *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBU  q .40SFHPO4UBUF6OJWFSTJUZ .BSDI &$0/ q $IBJSNBOPGUIF"VEJU q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 $PNNJUUFFBU.BSDI  q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1 q %JSFDUPSPGUIF /PNJOBUJPOBOE q "VEJU$PNNJUUFF1SPHSBN "$1 3FNVOFSBUJPO $PNNJUUFFBU'FCSVBSZ 5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO 

 .S#PPOZBSJUI q #BDIFMPSPG4DJFODF $IFNJDBMT .BIBNPOUSJ $IVMBMPOHLPSO6OJWFSTJUZ q *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBU q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 .BSDI  q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO

/BNF1PTJUJPO

4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ IPME #FUXFFO  EJSFDUPST

 1SFTFOU  1SFTFOU  

  1SFTFOU

1FSJPE 5IBOVMVY1-$ 4BIB1BUIBOBQJCVM1-$   /POF

$PNQBOZ/BNF

-JTUFE$PNQBOJFT *OEFQFOEFOU%JSFDUPS$IBJSNBOPG 4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1-$ UIF"VEJU$PNNJUUFF "VEJU$PNNJUUFF*OEFQFOEFOU %JSFDUPS$IBJSNBOPG$PSQPSBUF *$$*OUFSOBUJPOBM1-$ (PWFSOBODF$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS$IBJSNBOPG ,BOUBOB(SPVQ1-$ UIF"VEJU$PNNJUUFF  0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT   $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP /POF $PNQBOZ~T#VTJOFTT

-JTUFE$PNQBOJFT *OEFQFOEFOU%JSFDUPS"VEJU $PNNJUUFF %JSFDUPS 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

1PTJUJPO

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT


 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



"HF

&EVDBUJPO

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO

 1PM(FO4PNDIBJ q .BTUFSPG1VCMJD"ENJOJTUSBUJPO 1SBCIBTBCIBLEJ .1" /BUJPOBM*OTUJUVUJPOPG q *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBU %FWFMPQNFOU"ENJOJTUSBUJPO .BSDI q '#*"DBEFNZ 64" $MBTT q %JSFDUPSPGUIF"VEJU q $IJFGPGUIF"SNZ(VBSE4UBGG $MBTT $PNNJUUFFBU.BSDI   q /BUJPOBM%FGFODF$PMMFHF $MBTT q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1  q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1  q "VEJU$PNNJUUFF1SPHSBN "$1  q 3PMFPG5IF$IBJSNBO1SPHSBN 3$1  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF

/BNF1PTJUJPO

4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ IPME #FUXFFO 1FSJPE  EJSFDUPST /POF /POF  1SFTFOU -JTUFE$PNQBOJFT *OEFQFOEFOU%JSFDUPS %JSFDUPSPGUIF"VEJU$PNNJUUFF %JSFDUPSPGUIF"VEJU$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS$IBJSNBOPG UIF$PSQPSBUF(PWFSOBODF $PNNJUUFF 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

1PTJUJPO

$PNQBOZ/BNF *$$*OUFSOBUJPOBM1-$ 4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$   /POF  /POF

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



"HF

 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF 3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO

 .S"NPSO"TWBOVOU q q *OEFQFOEFOU%JSFDUPSBU .BSDI q q %JSFDUPSPGUIF"VEJU $PNNJUUFFBU.BSDI q  

/BNF1PTJUJPO 1PTJUJPO

$PNQBOZ/BNF



,SVOHEIFQ4PQIPO1-$  .'$"TTFU.BOBHFNFOU1-$ 4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$   /POF



 5IBJ.JMJUBSZ#BOL1-$ *$$*OUFSOBUJPOBM1-$ *$$*OUFSOBUJPOBM1-$ 1FPQMF~T(BSNFOU1-$ 'BS&BTU%%#1-$

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT

-JTUFE$PNQBOJFT *OEFQFOEFOU%JSFDUPS%JSFDUPSPGUIF 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS %JSFDUPSPGUIF"VEJU$PNNJUUFF $IBJSNBOPGUIF3JTL.BOBHFNFOU $PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS $IBJSNBOPGUIF"VEJU$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS%JSFDUPSPGUIF "VEJU$PNNJUUFF 1SFTFOU *OEFQFOEFOU%JSFDUPS%JSFDUPSPGUIF 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF $IBJSNBOPGUIF/PNJOBUJPOBOE 3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF *OEFQFOEFOU%JSFDUPS 1SFTFOU *OEFQFOEFOU%JSFDUPS $IBJSNBOPGUIF"VEJU$PNNJUUFF 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE $PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ &EVDBUJPO IPME #FUXFFO 1FSJPE  EJSFDUPST /POF .#"#PXMJOH(SFFO4UBUF6OJWFSTJUZ  0IJP 64"  #BDIFMPSPG"DDPVOUBODZ 1SFTFOU $IVMBMPOHLPSO6OJWFSTJUZ %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 1SFTFOU  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO  1SFTFOU


 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035 

/POF

0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF

.S4VUIFQ%BOTJSJWJSPK q #"BDDPVOUBODZ 5IBNNBTBU /POF q %JSFDUPSBU/PWFNCFS  6OJWFSTJUZ q 3JTL.BOBHFNFOU$PNNJUUFF q &YFDVUJWF%JSFDUPSBU 1SPHSBN 3.1 .BZ q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1 q $IBJSNBOPGUIF3JTL .BOBHFNFOU q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1 $PNNJUUFFBU.BZ   5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO 

    1SFTFOU

4IBSFT 'BNJMZ 3FMBUJPOTIJQ /BNF1PTJUJPO "HF &EVDBUJPO IPME #FUXFFO 1FSJPE  EJSFDUPST "ENJSBM"QJXBU q #BDIFMPSPG4DJFODF 3PZBM5IBJ /POF /POF 1SFTFOU 4SJWBSEIBOB /BWBM"DBEFNZ q *OEFQFOEFOU%JSFDUPS q /BUJPOBM%FGFODF$PMMFHF /%$  BU"QSJM 1SFTFOU q %JSFDUPS"DDSFEJUBUJPO1SPHSBN %"1  1SFTFOU q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1  q 3PMFPGUIF$IBJSNBO1SPHSBN 3$1  q "EWBODFE"VEJU$PNNJUUFF1SPHSBN ""$1  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST"TTPDJBUJPO 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF -JTUFE$PNQBOJFT *OEFQFOEFOU%JSFDUPS$IBJSNBOPG UIF"VEJU$PNNJUUFF %JSFDUPS&YFDVUJWF%JSFDUPS %JSFDUPSPGUIF/PNJOBUJPOBOE 3FNVOFSBUJPO$PNNJUUFF %JSFDUPS 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

$IBJSNBOPGUIF#PBSE -JTUFE$PNQBOJFT *OEFQFOEFOU%JSFDUPS "VEJU$PNNJUUFF $IBJSNBOPGUIF3JTL.BOBHFNFOU 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

1PTJUJPO

$PNQBOZ/BNF

 .1JDUVSFT&OUFSUBJONFOU1-$ *OUFS'BS&BTU&OHJOFFSJOH1-$  4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$   /POF

1PSU"VUIPSJUZPG5IBJMBOE  *OUFSMJOL$PNNVOJDBUJPO1-$ *OUFSMJOL$PNNVOJDBUJPO1-$ /POF  /POF

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



&EVDBUJPO

 q #BDIFMPS%FHSFFJO&MFDUSJDBM &OHJOFFSJOH $IJBOH.BJ 

"HF /POF 



/POF

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO 



0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF .S7JDIBJ,VMTPNQIPC q #BDIFMPS~T%FHSFFPG#VTJOFTT /POF q %JSFDUPSBU"QSJM "ENJOJTUSBUJPO$IVMBMPOHLPSO 6OJWFSTJUZ q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS q .BTUFSPG"EWBODFE#VTJOFTT 1SBDUJDF6OJWFSTJUZPG4PVUI "VTUSBMJB q .BTUFSPG.BSLFUJOH &OHMJTI 1SPHSBN 5IBNNBTBU6OJWFSTJUZ q .BTUFSPG*OUFSOBUJPOBM#VTJOFTT &YDIBOHF1SPHSBN q /PSXFHJBO4DIPPMPG&DPOPNJDT BOE#VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO /PSXBZ q %JSFDUPS$FSUJGJDBUJPO1SPHSBN %$1 q $PNQBOZ4FDSFUBSZ1SPHSBN $41  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST "TTPDJBUJPO 0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF

.S4POUBZB5BCLIBO q %JSFDUPSBU"QSJM  q &YFDVUJWF%JSFDUPSBU .BZ q "VUIPSJ[FE%JSFDUPS

/BNF1PTJUJPO

'BNJMZ 4IBSFT 3FMBUJPOTIJQ IPME #FUXFFO  EJSFDUPST

 1SFTFOU  1SFTFOU 1SFTFOU

 1SFTFOU

1FSJPE

-JTUFE$PNQBOJFT 'JSTU&YFDVUJWF7JDF1SFTJEFOU 'JSTU&YFDVUJWF7JDF1SFTJEFOU $PSQPSBUF(PWFSOBODFBOE3JTL .BOBHFNFOU$PNNJUUFF $IJFG'JOBODJBM0GGJDFS 1SFTJEFOU %JSFDUPS 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

-JTUFE$PNQBOJFT &OWJSPONFOU.BOBHFS 7JDF1SFTJEFOU*OEVTUSJBM1BSL %FWFMPQNFOU 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

1PTJUJPO

$PNQBOZ/BNF

/POF



 4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1-$   4JOHFS5IBJMBOE1-$  

 4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1-$ 4BIB1BUIBOB*OUFS)PMEJOH1-$  /POF

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT


 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO 



&EVDBUJPO

 q #"BDDPVOUBODZ 5IBNNBTBU 6OJWFSTJUZ q $PNQBOZ4FDSFUBSZ1SPHSBN $41  5IBJ*OTUJUVUFPG%JSFDUPST "TTPDJBUJPO

"HF /POF

0UIFSQPTJUJPOTJOPUIFSDPNQBOJFTJOUIFQSFWJPVTZFBSBGGFDUFEIJTEVUJFTTJHOJGJDBOUMZ/POF .S5FFSBZVUI,BFXDPPO q #BDIFMPSPG*OEVTUSJBM /POF /POF q (FOFSBM.BOBHFS &OHJOFFSJOH ,JOH.POHLVU~T q "DDPVOUJOH'JOBODF 6OJWFSTJUZPG5FDIOPMPHZ/PSUI %FQBSUNFOU.BOBHFS #BOHLPL q (BT'JSFE1PXFS1MBOU .BOBHFNFOU%FQBSUNFOU q 1SPKFDU.BOBHFNFOU &OHJOFFSJOH%FQBSUNFOU

.ST1BOOFF $IBOUBWPSBMVL q $PNQBOZ4FDSFUBSZBU .BSDI 

/BNF1PTJUJPO

'BNJMZ 4IBSFT 3FMBUJPOTIJQ IPME #FUXFFO  EJSFDUPST

 

 1SFTFOU  1SFTFOU 

1FSJPE

)PMEJOHQPTJUJPOJOPUIFS DPNQBOJFTJOUIFSFDFOUZFBS IBEJNQBDUFEPOUJNFEFEJDBUJPO TJHOJGJDBOUTJHOJGJDBOUMZ



-JTUFE$PNQBOJFT 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

-JTUFE$PNQBOJFT *OUFSOBM"VEJU.BOBHFS4FDSFUBSZ UPUIF"VEJU$PNNJUUFF %JSFDUPSPGUIF3JTL.BOBHFNFOU $PNNJUUFF 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT

1PTJUJPO

$PNQBOZ/BNF

/POF  /POF  /POF



/POF

 4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$  4+*OUFSOBUJPOBM&OUFSQSJTFT1-$   /POF

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT


4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035



&EVDBUJPO

 q .BTUFSPG&DPOPNJDT /BUJPOBM *OTUJUVUFPG%FWFMPQNFOU "ENJOJTUSBUJPO

"HF

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO 

.S5IBOBXBU,BNTSJ q .BTUFSPG#VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO q 1PXFS1MBOU#JPNBTT #VSBQIB6OJWFSTJUZ #VTJOFTT.BOBHFNFOU %FQBSUNFOU.BOBHFS 

.S"QJQPOH 7JTDIVWFTLBNJO q #VTJOFTT%FWFMPQNFOU %FQBSUNFOU.BOBHFS

/BNF1PTJUJPO

/POF

/POF

/POF

/POF

'BNJMZ 4IBSFT 3FMBUJPOTIJQ IPME #FUXFFO  EJSFDUPST

 

 

1FSJPE -JTUFE$PNQBOJFT 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT )PMEJOHQPTJUJPOJOPUIFS DPNQBOJFTJOUIFSFDFOUZFBS IBEJNQBDUFEPOUJNFEFEJDBUJPO TJHOJGJDBOUTJHOJGJDBOUMZ -JTUFE$PNQBOJFT 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT )PMEJOHQPTJUJPOJOPUIFS DPNQBOJFTJOUIFSFDFOUZFBS IBEJNQBDUFEPOUJNFEFEJDBUJPO TJHOJGJDBOUTJHOJGJDBOUMZ

1PTJUJPO

/POF  /POF  /POF



/POF

/POF  /POF  /POF



/POF

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT $PNQBOZ/BNF


 4")"$0(&/ $)0/#63* 16#-*$$0.1"/:-*.*5&% "//6"-3&1035

&EVDBUJPO

 q #BDIFMPSPG"DDPVOUBODZ #BOHLPL 6OJWFSTJUZ q .BTUFSPG#VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO #VSBQIB6OJWFSTJUZ 

"HF

3FNBSL *ODMVEJOHTIBSFTIFMECZUIFTQPVTFBOENJOPSDIJMESFO 

.T1FOQBL 7POHSBLWBOJDI q "DDPVOUJOH%JWJTJPO .BOBHFS

/BNF1PTJUJPO /POF /POF

'BNJMZ 4IBSFT 3FMBUJPOTIJQ IPME #FUXFFO  EJSFDUPST 

1FSJPE -JTUFE$PNQBOJFT 0UIFS$PNQBOJFT OPO-JTUFE$PNQBOJFT  $PNQFUJUJWF#VTJOFTTSFMBUFEUP $PNQBOZ~T#VTJOFTT )PMEJOHQPTJUJPOJOPUIFS DPNQBOJFTJOUIFSFDFOUZFBS IBEJNQBDUFEPOUJNFEFEJDBUJPO TJHOJGJDBOUTJHOJGJDBOUMZ

1PTJUJPO

/POF  /POF  /POF



/POF

1BTUZFBSTFYQFSJFODFT $PNQBOZ/BNF


“√“∫—≠ คณะกรรมการบร�ษัท

02 06

รายงานคณะกรรมการธรรมภิบาล และบร�หารความเสี่ยง

ขŒอมูลสำคัญทางการเง�น

09 27

ป˜จจัยความเสี่ยง

นโยบายการจ‹ายเง�นป˜นผล

44

143

การควบคุมภายในและ การบร�หารจัดการความเสี่ยง

151

รายงานของผูŒสอบบัญชีและ งบการเง�น

04

สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ

07

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค‹าตอบแทน

นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

10 39

ขŒอมูลทั่วไปและขŒอมูลสำคัญอื่น

โครงสรŒางการจัดการ

45

147

รายการระหว‹างกัน

208

การว�เคราะหและคำอธิบาย ของฝ†ายจัดการ

05

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

08

รายงานคณะกรรมการบร�หาร

17

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

39

ขŒอมูลหลักทรัพยและผูŒถือหุŒน

68

การกำกับดูแลกิจการ

150

รายงานความรับผ�ดชอบของ คณะกรรมการบร�ษัทต‹อ รายงานทางการเง�น

211

ขŒอมูลส‹วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูŒบร�หาร

“สหโคเจน รวมใจ ไมทุจริต ไมคอรรัปชั่น” “Sahacogen Fights Against Corruption”


Profile for sahacogen group

sahacogen  

sahacogen  

Advertisement