Page 1

“ Кількість населення, демографічні процеси та розселення людей на Землі ”.


План 1.

Сучасні демографічні процеси.

2.

Типи відтворення населення.

3.

Вікова і статева структура населення.


На сьогодні кількість жителів нашої планети становить приблизно 6,8 млрд осіб.


Завдання: Прорахуйте темпи зростання населення за минуле століття. Дані для виконання завдання: в 1900 році населення становило – 1,6 мільярда; в 1999 році – 6 мільярдів.


ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Різке зростання чисельності населення називається демографічни м вибухом


Усього в історії людства виділено чотири фази демографічного переходу:

І — високі коефіцієнти народжуваності й смертності, малий коефіцієнт природного приросту; II — різке зниження коефіцієнта смертності при високому коефіцієнті народжуваності, що веде до швидкого зростання кількості населення (фаза демографічного вибуху); ІІІ — повільне зниження коефіцієнта смертності й швидке — народжува­ ності; зменшення коефіцієнта природного приросту; IV— подальше урівнювання коефіцієнтів народжуваності й смертності; дуже повільне зростання кількості населення або навіть його скорочення.


Природний рух населення

1 тип

2 тип

16 народжених – 10 смерт.=6 природний приріст Розвинені країни, з перехідною економікою Європа 11н. – 11с. = 0п.п. Північна Америка 15н. – 9с. = 6 п.п. Австралія та Нова Зеландія 15н. - 7с. = 8 п.п. Японія 10 н. – 7с. = 3 п.п. 1. Старіння нації 2. Депопуляція н.<с. Німеччина -1 п.п. Італія – 1п.п. Угорщина – 4 п.п. Болгарія – 6,6 п.п. Україна – 5,6 п.п.

36 народжених – 12 смерт. = 24 природний приріст Країни, що розвиваються Африка 41 н. – 13 с. = 28 п.п. Азія 24 н. – 8 с. = 16 п.п. (Оман – 49 п.п., Ліберія 49,1 п.п.) Латинська Америка 27 н. – 6 с. = 21 п.п. Океанія 23 н. – 7с. = 16 п.п.

Проблема 1. Голод 2. Надлишок трудових ресурсів 3. Не писемність 4. Злочинність

Демографічна політика – система державних заходів з врегулювання народжуваності у бажаному напрямку. Заходи: Економічні, правові, морально – психологічні (Китай -1дитина, Індія -2 дитини…….)


Робота з атласом З'ясовують, які країни сьогодні перебувають на стадії демографічного вибуху та для яких країн характерна демографічна криза. Карта природний приріст.


Країни з найбільшим приростом населення з урахуванням міграції, 2008 р. Країна

Регіон

Приріст населення, %

Ліберія

Африка

36,6

Уганда

Африка

36,0

Кувейт

Азія

35,9

Ємен

Азія

34,6

Бурунді

Африка

34,4

Демократична Республіка Конго

Африка

32,4

Ефіопія Оман Сан – Томе й Принсипі Буркіна - Фасо

Африка Азія Африка

32,1 31,9 31,2

Африка

31,1


Країни з найбільшим негативним приростом (збитком) населення з урахуванням міграції, 2008 р. Країна

Регіон

Приріст населення, %о

Чорногорія

Європа

-8,5

Болгарія

Європа

-8,1

Україна

Європа

-6,-5

Естонія

Європа

-6,3

Латвія

Європа

-6,1

Європа й

-4,6

Росія

Азія Сербія

Африка

-4,6

Свазіленд

Африка

-4,5

Білорусь

Європа

-3,9

Грузія

Європа

-3,2


Найбільші країни світу за кількістю населення, 2009 р. Країни

Регіон

Кількість населення

Площі держав

Китай

Азія

1 млрд 338 млн

9,6 млн км2

Індія

Азія

1 млрд 116 млн

3,28 млн км2

США

Америка

307 млн 043 тис.

9,629 млн км2

Індонезія

Азія

240 млн 610 тис.

1,904 млн км2

Бразилія

Америка

198 млн 112 тис.

8,5 млн км2

Пакистан

Азія

176 млн 419 тис.

804 тис км2

Бангладе

Азія

156 млн 665 тис.

148,4 тис км2

Африка

149 млн 229 тис.

1,2 млн км2

Європа, Азія

141 млн 397 тис.

17,08 млн км2

Азія

127 млн 799 тис.

372,2 тис км2

ш Нігерія Росія Японія


Робота з картою: 1.

В яких країнах середній вік населення найвищий? Чому?

2.

В яких країнах середній вік населення найнижчий?Чому?

3.

В яких країнах більше чоловіків? Чому?

4.

В яких країнах більше жінок?

5.

Від чого залежить кількість населення крім смертності і народжуваності?

6.

В яких країнах найбільша дитяча смертність?


Робота з цифрами. Бангладеш 1100 чол. км2 . Скільки було б з такою густотою жителів населення Австралії? Площа Австралії 7,7 млн.км2.


Розміщення населення у світі: 

Азія

60,7%

Африка

13,7%

Європа

11,5%

Латинська Америка

8,5%

Північна Америка

5,1%

Австралія та Океанія

0,5%


Робота з конт урною картою. Завдання.

Нанести на контурну карту країни з найбільшою кількістю населення.

Нанести країни з найбільшою густотою населення на квадратний кілометр.

Нанести країни з найменшою густотою населення на квадратний кілометр.

Нанести країни з найбільшою густотою населення на квадратний кілометр.

Нанести країни з найдовшим середнім віком життя.

Нанести країни з найкоротшим середнім віком життя.


Презентация 1географія населення