__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2017

HELE NORGES SAGAFORLAG


BÃ…RD TITLESTAD | forlagssjef SAGA BOK AS

Foto: Ferdinand Bart Alst


Verden virker stadig mindre og kulturen mer ensrettet. Vi mister begrepet om mennesket som et komplekst vesen utstyrt med en nærmest grenseløs kreativitet og styrke til å påvirke historiens gang. Mange liker å fremstille sagauniverset som et skummelt sted bebodd av grusomme barbarer, men gjennom våre bøker møter vi individer som er full av behovet etter å være mer fri, mer individ, mer levende og elske mer intenst, uansett hvilke overmakt de er tvunget til å konfrontere. Det inspirerer! Derfor er det en glede å ønske velkommen til bokhøst hos Saga Bok. Jeg tror vi kan få mange verdifulle opplevelser gjennom å lese sagaer. Jeg tror også at vi kan hente mye nyttig i den norrøne kulturarven som kan bidra til å utvide våre horisonter, og gjøre oss rikere som mennesker i møte med vår egen og andres kultur og samfunn. Bård Titlestad Forlagssjef SAGA BOK AS ble startet i 1996 av Torgrim Titlestad og Randi Wedvich, og er det eneste forlaget i Norge som har spesialisert seg på sagalitteratur og bøker om vikingtid.

TORGRIM TITLESTAD | styreleder THE SAGA HERITAGE FOUNDATION

Forlaget har stått for utgivelsen av flere sentrale sagaverk i førsteugave på moderne norsk som Fagerskinna, Morkinskinna, Landnåmabok, Den store sagaen om Olav den hellige, og ikke minst sagaskatten Flatøybok, m.fl. Forsidefoto: Herbjørn Tjeltveit.


Foto: Ferdinand Bart Alst

L


KVA ER DET ALLE KVINNER VIL HA? I forteljingane frå vikingtida er svaret enkelt: Alle kvinner vil ha ære. Dess stoltare ei kvinne er, dess meir attraktiv er ho for mennene, sjølv om ho stiller så høge krav at det går på livet laus. Olav Tryggvason, som all sin dag var avhengig av å ha kvinnene på si side, blei berga gjennom spedbarnstida av ei snarrådig mor, nådde vaksen alder ved hjelp av ei klok fostermor og fekk styringa over Noreg på grunn av søster si. Men fordi han trakka på æra til Sigrid Storråde, hamna han i slaget ved Svolder, der han stupte i sjøen og forsvann. SOLVEIG AARESKJOLD debuterte som romanforfattar med romanen Det indre tempel i 1987 og som essayist med Kyss meg i diskursen i 1996. I seinare år har ho gått sterkt inn for å gjera eldre litteratur meir kjend, mellom anna med bøkene Valkyrjesong (2012) og Lesebok for jenter (2014).

BOK LANSERING

TITTEL: Astridene – kvinnene kring Olav Tryggvason FORFATTER: Solveig Aareskjold ISBN: 978-82-91640-71-6 PRIS: 299,-

NYHET!

12.10: HÅ GAMLE PRESTEGÅRD, NÆRBØ, KL.1800 | hagamleprestegard.no/ 19.10: KVERULANTKATEDRALEN, STAVANGER, KL.1900 | kverulantkatedralen.no 26.10: NORDVEGEN HISTORIESENTER, AVALDSNES, KL. 2000 | havaldsnes.info 30.11: LITTERATURHUSET, OSLO, KL. 1900 | litteraturhuset.no/


Foto: Ferdinand Bart Alst


HVEM SKRIVER HISTORIEN? “Alcuin driver med et listig spill”, sier forfatter og religionshistoriker Øystein Morten i forordet til boken Vikingtidens Utbrudd. Munken “plasserer de angripende danskene og nordmennene inn i dette spillet. Han gir dem en bestialsk rolle de aldri skal kunne forsvare seg mot. Hva mener jeg? Skjedde ikke dette brutale angrepet som skildres av munken? Joda. Men det skjedde antagelig mye annet også, som han ikke skriver om. Ingen skrev hva vikingene selv tenkte og opplevde. I stedet havnet de for ettertiden inn i en stor kristen fortelling, der de for alltid forble feige og avskyelige.” I denne nye boken om årsakene til vikingtidens utbrudd, gir Torgrim Titlestad en stemme til de sagnomsuste krigerne som var med å utløse en av de mest kontroversielle epokene i eldre europeisk historie.

TITTEL: VIKINGTIDENS UTBRUDD FORFATTER: TORGRIM TITLESTAD ISBN: 978-82-91640-67-9 PRIS: 299,INNBUNDET, RIKT ILLUSTRERT, PRAKTVERK

NYHET!

Torgrim Titlestad, professor, dr.philos, er en av våre fremste eksperter på sagaene. Siden 1990-tallet har han stått bak utgivelsen av flere sentrale sagaverk for første gang i moderne norsk oversettelse, bl.a. Tormod Torfæus’ Historia Rerum Norvegicarum og sagaskatten Flatøybok.


NYHET!

Foto: Herbjørn Tjeltveit.

HAFRSFJOD 872: SLAGET SOM SK

MYTENE, ÅRSAKENE, FORLØPET OG ET


NYHET!

TITTEL: SLAGET I HAFRSFJORD FORFATTER: TORGRIM TITLESTAD ISBN: 978-82-91640-68-6 PRIS: 299,INNBUNDET, RIKT ILLUSTRERT, PRAKTVERK

M SKAPTE NORGE

OG ETTERVIRKNINGENE

Hva var det som egentlig skjedde i Hafrsfjord i 872 – fjorden som kan ha vært en viktig marinebase allerede i flere hundre år før det kjente slaget? Dette belyses i denne reviderte nyutgaven av den eneste boken som er hittil er utgitt om slaget. Titlestad gir oss et enestående bilde av årsakene, forløpet og følgene av hendelsen som fikk en avgjørende rolle for fremveksten av nasjonalstatene Norge og Island – og skapte grunnlaget for den verdenskjente sagalitteraturen. Boken presenterer for første gang tidligere ukjent sagnmateriale om slaget.


Det er ikke tilfeldig at Norge ofte regnes som et av de mest rettsdemokratiske og frihetsbaserte land i verden. Kan noe av årsakene til det ligge gjemt i vikingtiden?

TITTEL: SLAGET I HAFRSFJORD FORFATTER: TORGRIM TITLESTAD ISBN: 978-82-91640-68-6 PRIS: 299,INNBUNDET, RIKT ILLUSTRERT, PRAKTVERK

I denne boken ser historiker Torgrim Titlestad nærmere på sagaene og viser hvor utbredt folkestyretenkningen var i de norrøne samfunnene. Boken fremhever det norrøne tingssystemet og individets rettsforståelse som en kime til vårt moderne folkerettslige demokrati. Titlestad presenterer flere kjente sagaskikkelser, deriblant Egil Skallagrimsson, Torkjell Klypp og Asbjørn fra Melhus, som norrøne dissidenter som vågde å motsette seg vikingkongenes tyranniske fremferd i jakten på enekongedømme.

Når vi leser sagaene, er det ikke herjing og erobringstokt som preger fortellingene. De handler mer om kamp for folkestyre og religionsfrihet. Våre forfedre skydde ikke å ta opp kampen mot kreftene som ville tvinge dem til underdanighet. Dette er kongesagaene et lysende eksempel på.


TITTEL: EGIL SKALLAGRIMSSON FORFATTER: HALVOR TJØNN ISBN: 978-82-91640-90-7 PRIS: 269,- | INNBUNDET Sagaen om berserken og skalden Egil Skallagrimsson er en fortelling om grusomhet og mot, og et menneskes kamp mot overmakten. Egil Skallagrimsson var berømt og beryktet allerede på 900-tallet, og er det fremdeles over 1000 år senere. Men det har ikke blitt skrevet en moderne biografi om denne vikingen som har en mer dramatisk og blodig historie enn de fleste sagaskikkelser, inntil nå. Egil var selv i vikingtid regnet som fryktinngytende. TITTEL: SAGAKRITIKKENS HISTORIE - Hovedlinjer i norsk og nordisk forskning på sagaenes troverdighet fra Torfæus til vår tid FORFATTER: SIGVALD GRØSFJELD JR. ISBN: 978-82-91640-92-1 PRIS: 299,De norrøne sagaene sto lenge sentralt som kilder til vår eldste historie. Etterhvert ble sagaene imidlertid gjenstand for mer kritikk som historisk kildemateriale. I Sagakritikkens historie presenteres for første gang en helhetlig historiografisk fremstilling av sagakritikkens utvikling fra Tormod Torfæus på slutten av 1600-tallet og helt frem til i dag, med fokus på norsk og nordisk forskning.


SAGASJANGEREN HAR FÅTT EN NY HELT! For første gang presenteres denne ”tapte” sagaen om stormannen Håkon Ivarsson – den siste i rekken av de sterke norrøne motstanderne av enerådig kongemakt – på lik linje med stormenn som Asbjørn av Melhus, Jernskjegge og Erling Skjalgsson. I denne sagaen møter vi en skikkelig helt fra vikingtiden. Håkon Ivarsson er den dugeligste mannen i Norge i sin samtid, jevnbyrdig med menn som Håkon den gode og Olav Tryggvason. Han vinner ære og gods på vikingferder; han er gavmild mot sine venner og oppnår høy rang både hos kong Harald Hardråde av Norge og kong Svein Estridsson av Danmark. Men han hevder sin ære og forsvarer sin rett; derfor kommer han i konflikt med begge. Den originale sagaen er tapt, men ved hjelp av et fragment fra 1400-tallet og andre sagatekster, gjenopplives sagaen om den i dag ukjente stormannen Håkon Ivarsson. Illustrasjon: Anders Kvåle Rue.

TITTEL: SAGAEN OM HÅKON IVARSSON ISBN: 978-82-91640-65-5 PRIS: 269,- INNBUNDET Oversatt av Edvard Eikill Illustrert av Anders Kvåle Rue Forord av professor Sverre Bagge

NYHET!


Foto: Ferdinand Bart Alst


SAGASKATTEN

FLATØYBOK Flatøybok er en av kronjuvelene i den norrøen sagakanon. Verket ble nedtegnet på 1380-tallet og er det vakreste og største sagaverket som er skapt på Island. Saga Bok startet publiseringen av verket i 2014 og til nå har vi utgitt 3 av 5 bind. Bind 4 og 5 kommer høsten 2018. Alle bind er innbundet i skinn og rikt illustrert av den prisbelønte kunstneren Anders Kvåle Rue. Verket har forord av HM Kong Harald, HM Dronning Margrethe av Danmark og tidl. Islands president Ragnar Olafur Grimsson. Oversatt av Edvard Eikill. Skaldekvad oversatt av Edvard Eikill og Bergsveinn Birgisson.


Maleri: Anders Kvåle Rue, Flatøybok bind 2.


Bind I maler et panorama av Norges skapelse, opphavsmyter og jomsvikinger. Vi får en innføring i Norges opphavsmytologi hvor kongerekken knyttes til urkreftene og naturen. Vi får så historien om Håkon den gode og Olav Tryggvasons barndom. Samtidig settes disse sagaene inn i en større europeisk kontekst.

Bind II gir oss et bilde av et dramatisk tidsskifte da Olav Tryggvason og Olav den hellige kjemper for å overbevise folket om å vende seg bort fra sin gamle tro, noe som viser seg å ikke være så enkelt. Vi får historien om oppdagelsen av Vinland og en dyp innsikt i norrøn kultur, tro og liv.

Bind III åpner med fortellingen om Harald Hårfagre som fostres hos jotunkongen Dovre i Dovrefjell og som gir rikssamlingskongen ideen om å samle Norge til ett rike. Olav den hellige står i sentrum i dette bindet, som også er fullt av hedensk symbolikk og mystiske hendelser.

BIND 1 ISBN: 978-82-91640-80-8 PRIS: 549 | 444 sider INNB. I SKINN

BIND 2 ISBN: 978-82-91640-82-2 PRIS: 599 | 497 sider INNB. I SKINN

BIND 3 ISBN: 978-82-91640-84-6 PRIS: 599 | 609 sider INNB. I SKINN


kongegaven

BIND 1-3 SAMLESETT | PRIS: 1500,ISBN: 978-82-91640-79-2

”Historien om den unike sagaboken Flatøybok er rett og slett fantastisk.” – Aftenposten ”Det er så spennende lesning at det er vanskelig å legge fra seg bøkene før siste side.” – Kapital ”Flatøybok er ein skatt å eiga, god å halda i og lett å lesa. Målgruppe: alle historieinteresserte menneske.” – Dagen

”Glitrande forteljekunst!”

– Karsten Alnæs i Dag Og Tid

Bind 1 til 3 utgjør Flatøyboks originale omfang som skulle overrekkes den unge kong Olav 4. i 1387. Noen forskere anser verket som et lærdomsverk i kongelig etikk som skulle gi kong Olav gode forutsetninger for å styre riket sitt. Men så døde kongen brått. Flatøybok ble deretter utvidet med det som i vår utgave utgjør bind 4 og 5 som vil foreligge høsten 2018. JULEGAVETIPS!


S A M L E S E T T TITTEL: VIKINGTIDENS ABC SAMLESETT: VIKINGTIDENS UTBRUDD, SLAGET I HAFRSFJORD, VIKINGTID, MOTSTANDSRETT OG FOLKESTYRE FORFATTER: TORGRIM TITLESTAD ISBN: 978-82-91640-75-4 | PRIS: 699,Hva var egentlig vikingtiden? Dette settet inneholder de tre bøkene Vikingtidens utbrudd, Slaget i Hafrsfjord og Vikingtid, Motstandsrett og folkestyre som samlet gir en rik og informativ fremstilling av vikingtiden som kulturelt og historisk fenomen, samtidig som vi ser hvordan denne sagnomsuste epoken var med å etablere grunnlaget for vår demokratiske kulturarv. JULEGAVETIPS!

SAGA BOK AS – HELE NORGES SAGAFORLAG www.sagabok.no | www.sagaheritage.com www.facebook.com/sagabok

Profile for Saga Bok As

Saga Bok katalog høsten 2017  

Saga Bok katalog høsten 2017  

Profile for sagabok

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded