Page 1

JADUAL PENGGUNAAN KLINIK SISWAZAH 2 SURGERI 2 dan 3

Surgeri (Bil. Kerusi) Hari Pagi ISNIN Petang

Pagi SELASA

Jumlah Unit

PERIO CONSULTATION CLINIC (4+2+1+2/3+2) ENDO CC (1+1) - SURGERI 1 ENDO (3)

15-16

PERIO (4+2) ENDO CLINIC (2/3+2) ENDO (3) IMPLANT CLINIC (4+2/3) RESTO CLINIC (2/3 + 2) ENDO (3)

14

15

Petang

RESTO CLINIC (5) ENDO (3)

8

Pagi

PERIO CLINIC (4+2+2/3+2)- >SEM2 ENDO (3)

16

RABU Petang

Pagi KHAMIS Petang

JUMAAT

SURGERI 2&3 (RESTO, PERIO & ENDO)

RESTO CLINIC (5+4) 9 PERIO (SEM1 SHJ) [4+2+2/3+2] RESTO CLINIC (5+4) ENDO (3) PERIO CLINIC (3+2/3+2) 8

Pagi Petang

12

CLEANING

Jadual klinik Siswazah 2  

Jadual Klinik Siswazah 2

Jadual klinik Siswazah 2  

Jadual Klinik Siswazah 2