Page 1

PRÀCTICA 2 Les fotografíes corresponents a les següents notícies es troben vinculades amb la relació entre l’usuari del transport metropolità de Badalona i els autobusos de la zona així com la seva periodicitat. D’aquesta manera, donant rellevància als dos elements principals a partir de la profunditat de camp he realitzat les següents fotografies. Per realitzar aquesta tasca em vaig mantenir esperant a una de les estacions de bus de la ciutat per realitzar les fotos a mesura que els transports accedien a l’àrea. NOTICIA 1: MÉS USUARIS, MÉS SERVEIS

ISO: F: V

obturació: 1/500

ISO: 100 F: 2.8 V obturació: 1/500

100 2.8


NOTICIA 2: L’AJUNTAMENT DE BADALONA DELIBERA SOBRE LES RUTES DE GÈNERE AL TRANSPORT METROPOLITÀ

ISO: 100 F: 2.8 V obturació: 1/500

ISO: 100 F: 2.8 V obturació: 1/500

Pràctica 3  
Pràctica 3  

Pràctica 3: Profunditat de camp

Advertisement