Page 1

Jaume Sendra 1425246 PRÀCTICA 8: FOTO  IL∙LUSTRACIÓ Absorvint l’energia del món Anàlisi i temàtica: La   temàtica  escollida   per   realitzar la pràctica 8 és sobre l’ús extensiu dels   aparells   elèctrics   quotidians   i el seu efecte en el planeta a partir del   canvi   climàtic.   Així   doncs,   la foto   il∙lustració   mostra   un carregador   de   mòbil   absorvint l’energia del planeta, emprada per recarregar la bateria del telèfon. Metodologia:   Per   realitzar   la pràctica   he   utilitzat   un   globus terraqüi trencat a partir del qual he pogut   enganxar   el   carregador   per aconseguir l’efecte desitjat. A més a   més,   per   aconseguir   un   efecte visual   més   potent   he   emprat   una imatge   de   google   al   telèfon   per mostrar   la   poca   bateria emmagatzemada.   De   la   mateixa manera, en un primer moment en la   realització   de   la   pràctica   he emprat   un   carregador   blanc,   però finalment   he   optat   per   un carregador   fosc   per   la   presència de la paret blanca al rerefons, que dóna un toc de lluminusitat a la imatge final. A nivells d’edició només s’ha de comentar que he augmentat l’exposició a nivell general i la claretat per ressaltar la pantalla fosca del telèfon mòbil. 

Pràctica 08 Fotoperiodisme  
Pràctica 08 Fotoperiodisme  
Advertisement