Page 1

Socialförvaltningens värdegrund Beslut socialnämnden 2009-12-02 §106


SYFTE Samtliga anställda inom Säffle kommuns socialförvaltning ska ha en gemensam värdegrund i sitt arbete med fokus på brukaren. Alla ska bidra till att värdegrunden hålls levande och att verksamheten utvecklas med fokus på brukaren.

VÄRDEGRUND Människosyn I mitt arbete ska jag ha en humanistisk människosyn Brukaren i fokus När jag har brukaren i fokus så • ser jag individuellt på var och en • visar jag respekt och empati • anpassar jag mitt arbetssätt efter situationen Bemötande När jag möter människor i min omgivning så • bemöter jag dem med respekt, lyhördhet samt utifrån den enskildes behov här och nu.


Arbetsgemenskap På min arbetsplats präglas arbetsmiljön av • att jag ser och tar tillvara olikheter, kunskaper och erfarenheter hos mina arbetskamrater • att jag har yrkesstolthet och känner arbetsglädje • att jag har en rak och öppen kommunikation med andra • att jag ser möjligheter i stället för svårigheter • att jag vet mitt uppdrag • att jag vet mitt uppdrag som en del i helheten • att jag bidrar till ett gott kamratskap Trygghet Trygghet innebär för mig • att jag är trygg i min yrkesroll och vet mitt uppdrag • att jag har tydliga rutiner att arbeta efter • att jag tar del av och ger information • att jag har en tydlig ledare • att jag som personal har kompetens som bidrar till att göra brukaren trygg.


SÄFFLE KOMMUN Socialförvaltningen, 66180 Säffle Tfn: 0533-68 10 00 vx E-post: social@saffle.se

Socialförvaltningens värdegrund  
Socialförvaltningens värdegrund  
Advertisement