Page 1

Övergripande mål och budget 2015-2017

Övergripande mål och budget 2015-2017

Nämnderna Övergripande mål och mått Åtgärder för ökad måluppfyllelse Driftbudget Investeringsbudget Ägardirektiv för bolagen .

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges sammanträde 24 november 2014 Rev 2014-11-21 av ekonomienheten (rättat anslag kommunrevisionen 2016 och 2017)

1

Profile for Säffle kommun

Övergripande mål och budget säffle kommun 2015 2017 november 2014 ks förslag till kf  

Övergripande mål och budget säffle kommun 2015 2017 november 2014 ks förslag till kf  

Advertisement