Page 244

WEGSIGNALISATIE

SIGNALISATION ROUTIERE

Gebodsborden

SIGNALISATION ROUTIERE

D1a

Panneaux d’obligation

D1b

D5

D1c

D1d

D7

D1e

D9a

D1f

D9b

Stilstaan en parkeren

D3a

D10

D3b

D11

D13

Panneaux relatifs à l’arrêt et au stationnement 1 15

16 31

16-31 1-15

E1

E3

E5

E7

E11

E9a

E9b

E9c

E9d

E9e

E9f

E9g

E9h

E9i

E9j

E9k

Zoneborden

Panneaux à validité zonale

ZONE

ZE1

ZE1/

3,5t max

3,5t max

ZE17

ZE19

ZONE

ZONE

55t

55t

ZONE

ZONE

ZONE

50

50

ZONE

Betalend

Betalend

ZE9aG/

ZE9b T

ZE9b T/

ZC43

ZC43/

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

30

30

55t

55t

UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN

UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN

ZC21T

ZC21T/

ZE9aG

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

F4a

Uitgezonderd laden en lossen van 22u tot 22u

F4b

F103

ZONE

ZONE

55t

Uitgezonderd laden en lossen van 22u tot 22u

F105

ZONE

55t

55t

HERHALING

ZT1

ZT1/

ZT2

ZT2/

ZT3

Onderborden

Panneaux additionnels UITRIT

SORTIE

EXCEPTE BUS

+3,5t

TAXIS

UITGEZ. -3,5t

600x400

WEGSIGNALISATIE

M1 400x200 UITGEZONDERD

M2 - 700x400

236

700x700

S.O.S 30 m

700x400

Xa

Xb Xc

Xd

100x400

MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 7 TOT 17 U

UITGEZ. BUS

450x200

300m

MIST

BIJ NAT WEGDEK

STOP 150m

BROUILLARD

VERHOOGD WEGDEK

250m

HERHALING

SPOORVORMING

700x200

700x700

UITGEZONDERD

M4 700x400

700x400 ®

M5 700x400

B OBLIGATOIRE

B VERBODEN

M6 400x300

M7 400x300

M8 400x400

M9 400x400

M10 700x400

Safety Science Cataloog - Catalogue 2017  

In deze 400 pagina’s tellende catalogus vindt u een duidelijk overzicht van: Standaard veiligheidssignalisatie op verschillende soorten onde...

Safety Science Cataloog - Catalogue 2017  

In deze 400 pagina’s tellende catalogus vindt u een duidelijk overzicht van: Standaard veiligheidssignalisatie op verschillende soorten onde...

Advertisement