Page 1

SafePort Marine

BFM24T bränsleflödesmätare för bensin

BFM24T Fakta

Bränsleflödesmätare med 2.4” TFT display En bränsleflödesmätare ökar varje båts räckvidd genom att ge information om båtens bränsleförbrukning och den mest optimala hastigheten. SafePort Marines BFM24T ger dig bättre bränsleekonomi genom att du kan hitta optimalt motorvarvtal. De flesta kan spara mellan 10%-15% på bränsleräkningen genom att köra båten i ”rätt” hastighet. BFM24T gör det också möjligt att snabbt upptäcka onormalt stor bränsleförbrukning pga. motorproblem, felaktigt trimmat drev eller felvinklad propeller. BFM24T mäter nuvarande förbrukning i liter per timme, antal liter sen senaste motorstart, antal liter sen senaste tankning (nollställes manuell vid varje tankning) och totalt förbrukat bränsle (kan nollställas) samt total drifttid.

• Matningsspänning 10-16V DC • Strömförbrukning 130mA • Storlek 74x52x14 mm • Display 2.4” TFT 320x240 pixel • Robust inkapsling i eloxerad alu. • IP66 skyddsklass • Kan kalibreras av användaren • Justerbar dämpningsfaktor • Trippmätare för förbrukning • Visar förbrukning i liter/timme • Visar total förbrukning

Ljusstyrkan på displayen kan justeras i flera steg och kan sättas i nattläge vid användning i mörker.

• Visar total gångtid • För slang med 8mm inv. diameter

Alla inställningar görs i ett menysystem som kontrolleras från en ansluten tryckknapp.

• Nattläge

Kan anslutas till både ut- och inombordsmotorer. En utförlig installations och användarmanual kan hämtas på www.safeportmarine.se.

SafePort Marine

email: info@safeportmarine.se

tel: +46 8 501 64 306

Doc: BFM24T_DS_sv Ver: 2013-05-20 www.safeportmarine.se


SafePort Marine

Enkel installation Att installera en bränsleflödesmätare är relativt enkelt och kan utföras av ”Gör det självare”. BFM24T monteras utanpåliggande på en instrumentpanel med maximal tjocklek på 10mm. Levereras med 4st slangklämmor och slangfäste för anslutning till bensinslang med 8mm invändig diameter. En knapp för att styra menysystemet medföljer, om man har en ledig knapp i panelen kan man kan koppla in den istället. Elektrisk anslutning Modulens anslutningskablar är färgkodade och ansluts enligt nedan. Om möjligt bör kablarna anslutas via kabelskoskarvar eller liknande. Anslut svart ledare till jord, vit ledare till +12V, det skall finnas spänning även när motorn inte är igång (får brytas av batterihuvudbrytare). Anslut en återfjädrande tryckknapp till blå och brun ledning. Svart

Jord /Batteriminus

Vit

+12V

Blå

Tryckknapp in

Brun

Tryckknapp in

Inkoppling av flödesgivare Flödesgivaren ansluts till displayenheten via kabeln märkt ”FLOW”. Kontakten skall skruvas fast på flödesgivaren. Bensinslangen kapas mellan motor och vattenavskiljaren/filter, montera flödesgivaren på slangändarna, OBS kontrollera att flödesgivaren vänds åt rätt håll, pilen skall peka mot motorn (i flödesriktningen). Flödesgivaren bör monteras vertikalt så att ingen bensin ligger och skvalpar fram och tillbaka och ger felaktigt resultat.

Tekniska data Matningsspänning: 10-16V DC Strömförbrukning: 130 mA

Borrmall

Anslutningar: 0.25mm2 ledare Display: 2.4” TFT 320x240 pixel Skyddsklass: IP66 Paneltjocklek: max 10 mm Flödesgivare: max 150 liter/timme Givarkabel: 5 m Drifttemp: -20 till +50 grader Celsius Vikt: 85g Storlek: 74x52x14 mm Monteringshål: 2x3.2 mm

SafePort Marine

email: info@safeportmarine.se

tel: +46 8 501 64 306

www.safeportmarine.se

Bränsleflödesmätare BFM24T  

Bränsleflödesmätare bensin

Bränsleflödesmätare BFM24T  

Bränsleflödesmätare bensin

Advertisement