Page 1

I k k e e

T

2012

HTS WO R ST

EL

EN

O OR W

IN

HoĂŤr Tegniese Skool Vereeniging


D E I L L O O K S

Kom HoĂŤr Tegnies reik mekaar die hand. Streef na die hoogste vir ons land. in ons werk geld net die beste; in ons spel probeer ons wen. In die lewe soek ons die mooiste, aan ons dade sal u ons kan ken

Worstel en wen, sing ons luid. Dit is ons slagkreet in die stryd. Worstel en wen sing ons luid. Dit is ons slagkreet in die stryd.


e d r o

f o o o e Wandi H v

“'n , nl. g t i u rlin e sl op t lke lee l en in o e e e e e hedekoms mngrik daet te prikkt in die t n eleeom sy tois dit belawe denkan gemeee top g n l vae sleutels Vir ons ul kreatieses hiervrd aan dinder elke o o e skrlinge drei sleutel.t”wikkel, hd die sukmeet woan die mi ë het ome i d ing ir sy lee Tegnies e te on nde wor e net ge ering v ie vermo komend er skole. g i n ee g bied v iese en e terrein. Ten ei mag ni i en vordel wat d g om by ste ond r e V e e in re ee sie og . all ep HTS Vereenige, Tegnoly om op te omsks. Prestaering, groe personis bevoor in die m monitodr at elke s d i HTS emies e sal kr ntering ereik verbet tstaan . Ons iner a ken en ngrik ld en i d b e d r la e l i e e d a u i k u e e k d m e A enth id k in op senh baie om l e ons be selfbe le v i p s d t , s m e o n o i e h r l i s r a i i o , p t e e v e n g i s oor aar baie volw groe ividu s dit in d fken ktie ge v g n i l pra waar s nie, m oof is lei tot ie klas lke ind arom i in sel lan e r d e h leer is mat teerde Ek as m en t rom is e aan e sie, da ndeer die ulle be s n a r . s in h ei o pre tvolle elp vo en daa dag ge t prest at gefu ber g waar die n n h e ê w d e a l e h e a m lê ta ing t tin an ebi i vir oen l rs te baie oet se g udierig eftes v l van ere e leer rwyse n ons les te d dag m b i e t e a l de rt eho es dem ond deur k het a an die aka ir enig t die b ur mid ge voo p a e r e O a u n v e i Da ertro moed u m om d eerl nd? lling v g u ki inste red ho aging niese l o Self ie waa e. j en oet k met ersiêre t ook t ot uitd en Teg ls m ndheid tig e d Tek issiplin s a t e gro ese, d ms ige me egin opp mo self ie b uitne reenko an ons s by en leiding r ons 'n nologi d s r i a e v i i g o n e n p s. H streef t dus o ristelik hee e studi e se o is dit v ons Te l r e a s at oe Wa erder erling arom eling gin g Ch tes k a e be skool w kind m nderri . t s bes vir v Ons le mie, d ontwik a e e v e o n i t k ' i l e . die e en s is en d ar, e end stel sekono urskap . wite g iplin rd. On delba pvoed se akti om te net op d s e n i s n n i m la epre ol nd wo ede han at o kan rne r it aa gebou onder insel d die sko leenth g. “Jy ent e onde e, e t i disi i ge rigtin or n uit sel on beg al i a e r r e r i t p u n ' e in . Die d de nge d lte af ots, hoë terk r a i beg l. Tr n el 'n f, vers stasie- restee ue dra s leerl pgeha t e s HTS ndhaa ie pre ente p s 'n go vir on e en to g kry.” eksten ter. o l a s n k geh om is d aar ta op soo ied on geriew tstelli p vyf h e kara h o r k o b o / i l e o a l l y k k , a e u i s s b t d la ontl o OL. ste ens hris wee se v geb volg moet muur ste mo die be ede is en 'n C ENSKO e y l e aard ie buit , die b er as j die ver ndheid erdie W i e g d t n n s me Op te di k pre va an h aal a uitne ees v e a l h e r v e w m n gste sesv l te we hoo se suk ie stre m dee d o HTS pline, graag i s u dis ooi jo Ek n te! roe g e i k Tek

n

van s e Dri

de r e e H

oof

olh Sko

HTS

NG I G NI E E ER


Hoofleiers Karla Muller Hoofmeisie

Waarom HTS Vereeniging vir 'n meisie? Dis 'n vraag waarmee ek dikwels gekonfronteer word en seker die een wat ek met die grootste eerlikheid en persoonlike ondervinding kan antwoord. HTS Vereeniging se sterkste kenmerk is sy leerlinge se veelsydigheid. Op akademiese vlak kan jy na Graad 12 in enige studieriging by enige tersiêre instansie gaan studeer. Ons dogters is jaarliks van die top akademiese leerders in die Vaaldriehoek. Op sportgebied staan Tekkie-meisies kop bo skouers uit en wen hierdie jaar weer die junior en senior-meisiestrofee by die Interhoër – selfs al het ons die minste dogters. Daar is ook genoeg ander sportsoorte wat jou heeljaar kan besig hou. Op kultuurvlak vaar ons redenaars, debat en koorspan jaar na jaar briljant. Die Tekkiesmeisies is een groot familie, gekenmerk deur liefde, ondersteuning, lojaliteit en uitnemendheid. Die Seuns in HTS het nog respek vir meisies, want ons verdien dit. As Hoofdogter van HTS Vereeniging 2012 wens ek julle sterkte toe met julle graad 7 jaar en versker julle dat as jy HTS Vereeniging as hoërskool sou kies, jy volop geleenthede en hoop vir die toekoms sal hê. Karla Muller

Klasie Pretorius Hoofseun

Geagte graad 7-leerder, jy is besig met 'n baie belangrike tyd in jou lewe, jy nader die einde van een hoofstuk en gaan 'n ander binne. Die eerste hoofstuk is jou laerskool-loopbaan wat tot 'n einde kom. Doen alles die jaar; sport, kultuur en akademie tot die beste van jou vermoë. Geniet die laerskool, want dit is amper klaar. Die volgende hoofstuk in jou lewe is die hoërskool wat saam met die jaar 2013 wag. Die komende jaar hou 'n magdom nuwe dinge in. Hoërskool is die lekkerste vyf jaar van jou lewe, waar jy groei tot 'n volwasse jongmens. Sterkte met jou keuse tot 'n hoërskool wat jou persoonlikheid pas, waar jy ten volle kan leer en presteer. Geniet 2012 en onthou jy is tot alles in staat deur jou God wat jou krag en leiding gee. Klasie Pretorius


Akademie HTS Vereeniging is 'n Akademiese skool met 'n Tegnologiese en Tegniese studierigting

g tin s g i r n ge hniko es. i n van e g n t e , Tec tansi i d e o i b t e s eursaan e en ander B ing iteit re in t s ie ela tskappy ies. a a To niver ters m U Werks nstans by ander i g e l eenthe of werk de

en sa ons le anbiedinge vi erders r is volo p.

VAKKE BY HTS VEREENIGING Gr 8 & 9

-

Gr 10 tot 12

Dieselfde leerareas soos in enige skool -

Keusevakke

VERPLIGTE VAKKE

Ÿ Huistaal Afrikaans Ÿ Addisionele taal Engels Ÿ Lewensoriëntering Ÿ Wiskunde of Wiskundige geletterdheid

KEUSE VAKKE

Kies drie vakke uit die volgende kernstudierigtings & twee vakke uit die kernstudierigting van jou keuse.

Rigtings

Vereeniging

wat HTS

aanbied:

Natuurwetenskaplik Ÿ Fisiese Wetenskap Ÿ Lewenswetenskap Ÿ Rekenaar Toepassings Tegnologie Ÿ Informasie Tegnologie

Vervaardiging, Ingenieurswese en Tegnologie Ÿ Elektriese Tegnologie Ÿ Meganiese Tegnologie Ÿ Siviele Tegnologie Ÿ Ingenieursgrafika en Ontwerp (Tegniese Tekene) Besigheids-, Kommersiële-, en Bestuurstudie Ÿ Rekeningkunde Ÿ Besigheidstudies Verder verkaf deur HTS Vereeniging: Ÿ Bybelonderrig Iets nuuts Ÿ Sportwetenskap Ja, jy kan in enige beroepsrigting, professionele rigting, werksgeleentheid of ambag uit ons skool gaan!


Matriekuitslae Bart Keet

0 2 11

7 Onderskeidings Gemiddeld van 92.86% Beste vakprestasie in D7 in Wiskunde en Fisiese Wetenskap

LeeRoy Morgan 3 Onderskeidings Beste vakprestasie in D7 in IGO

Derde beste prestasie in D7

Martinus van Rooyen: Beste vakprestasie in D7 in Elektriese Tegnologie

47% toelating tot Baccalariusgraad, 62% Diplomastudies en die res almal in

Onthou:

die bedryfsektor.

Akademiese en Tegnologiese kombinasies gee aan jou werksgeleenthede!

12 Onderwysers het in 2011 Matriek eindeksamen vraestelle gaan merk. Ons onderwysers is ervare en help leerders om hul volle potensiaal te bereik.


ATLETIEK

Interhoër 2012 Trofeë

Tekkies doen dit weer, en weer, en weer en weer en weer en weer en weer en weer en weer....

Chantelle Steyn

Marissa Viljoen

Nicole Fourie

Senior Victrix (VELD)

Senior Victrix (BAAN)

Junior Victrix (VELD)

Dylan Botha

Bellinda Buitendach

Stefan Bruwer

Junior Victor (VELD)

Beste enkel prestasie

Beste atleet van die dag

Junior Dogters 5de jaar Senior Dogters 5de jaar Wenspan Dogters 5de jaar

Byeenkomswenners 9de jaar

Persentiel 8ste jaar


R E E T S E R P NET NOG EN NOG … NOORDHEUWEL EN TUKS TOP 10

-

45 Atlete gekies om aan D7 deel te neem 20 Atlete gekies vir D7 span na die Gauteng kampioenskappe.

SUPER INTERHOëR In groep 3 en vaar uitstekend teen Randburg, Hugenote, Vorentoe en ander.

'n Skool wat glo om net teen die bestes deel te neem – want dit maak van jou die

l e e h beste!!!


E T E L AT

NA DIE SA KAMPIOENSKAPPE -

Wen albei Top 10 byeenkomste 2 Superinterhoër rekords (400m en 400H) Beste 400m tyd = 48,23 Beste 400 H tyd = 53,4 Gauteng Kampioenskappe SA Kampioenskappe (Silwer Medalje)

-

Wen albei Top 10 byeenkomste Beste driesprong afstand = 11,9m Vaaldriehoekspan SA Kampioenskappe

-

2de in albei Top 10 byeenkomste Wen Superinterhoër Beste 100m tyd – 12,0 Vaaldriehoekspan SA Kampioenskappe

-

2de in Top 10 Wen Superinterhoër Beste SG afstand – 57m Gauteng Kampioenskappe (nuwe rekord) SA Kampioenskappe

-

Wen Top 10 Wen Superinterhoër Beste KH tyd – 15s Gauteng Kampioenskappe SA Kampioenskappe

Stefan Bruwer

Karla Muller

Leandri Potgieter

Dylan Botha

Marissa Viljoen


G N A V GEES

-DIE TEKKIES HèT GEES …..


ONS

S E I EIS

M

PRESTEER ‌

Ons atlete het vir die 5de agtereenvolgende jaar die InterhoĂŤr algeheel gewen met die minste dogters. Die netbalspan het in 2011 uitsonderlik presteer. Hulle wen die PUK Prestige reeks, die Sedibeng liga en dring deur na die Gauteng en Noordvaal kampioenskappe-enigste skool in Vaaldriehoek.

O/15A NETBALSPAN

1ste HOKKIESPAN Die hokkiespan dring deur na die Noordvaalkampioenskappe waar hul uitmuntende prestasies oplewer in hul seisoen.


Plaaslike liga PUK – Prestige reeks (groot skole)

……….

o o

· Hokkie o o

Plaaslike liga PUK – Prestige reeks (groot skole)

· Rugby o o

Valke Grootskole liga PUK – Prestige reeks (groot skole)

O/14 A NETBAL

O/14 A RUGBY Een van die min skole wat B & C spanne het.

er e m e Ho – s r e kind spanne. er e m e ho

WINTERSPORT

· Netbal

O/14 A HOKKIE


'n Skool wat vir jou bied op alle vlakke.

ekstra geleenthede

Kondisioneringsprogramme:

Aangebied deur JP Smit en Wayne Meyer. Deurlopend regdeur die jaar vir alle sportsoorte. *Sportspesifieke-toetsing*Spanontledings *Kondisionering*Spesialisafrigting *Vaardigheidsontwikkeling*Spelontleding

Sportakademies: -

Elke Maandag en Woensdag oggend vanaf 07H00 – 08H00 vir addisionele blootstelling, individuele vaardigheidsontwikkeling en kondisionering.

Kultuurgebied: -

Alle kultuuraktiwiteite op die hoogste vlak, van debat, redenaars, koor revue tot 'n dramaskool wat jou slyp vir 'n blink TV persoonlikheid.


8

eerste dag by die skool

Sjoe mamma, dit is so groot...

l, a a s s e n i d seu , t e o o r , di die ! g o ies gie D s s n og AA i s on o t R l A ie , d en KIE K E T


Groentjiekonsert Van moertjie – nikswees tot 'n WARE TEKKIE!

ie s a e m i si n A ta S


Survivor kamp Die 1ste Saterdag na die skool begin het, begin ons 06H00 met 'n harde, maar onvergeetlike dag. Tussen self kosmaak, hindernisbane, lekker vuil word en mekaar leer ken, smee ons nuwe vriendskapsbande wat vir ewig sal hou.


k e e w s g n i r e t n e i r

O

Van kaalvoetklonkie, tot babawees, van snaakse hansworse tot 'n ware superhero.


-MOOI, MOOIER, MOOISTE ……..

VALENTYNSBAL e d f e i

L


HTS WO R ST

EL

EN

IN O OR W

HoĂŤr Tegniese Skool Vereeniging

hts  

spogblad van hts vereeniging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you